Bővül az Óbudai Egyetem Kárpát-medencei Online Oktatási Centrumának hálózata

Az Óbudai Egyetemen 2014 szeptemberétől érhetők el ingyenesen olyan online kurzusok, amelyekre határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézményekből is lehet jelentkezni, s ezek kreditjeit is elismerik az adott egyetemek.

 

A programhoz eddig 24 magyarországi és 14 határon túli magyar oktatási nyelvű intézmény, kar, vagy tanszék csatlakozott. A tapasztalatok szerint egyre többen választják ezt a korszerű tanulási lehetőséget, amely az élethosszig tartó tanulásban is fontos szerepet tölt be. Az online kurzusok fejlesztéséről február elején tartottak workshopot Komáromban a Selye János Egyetemen.

 

Az Óbudai Egyetem Kárpát-medencei Online Oktatási Centruma (K-MOOC) a Selye János Egyetemmel közösen szervezett 2017.február 8-9-én szakmai képzést Komáromban a magyar tannyelvű egyetem oktatói számára. A szakmai napon az Gáti József általános rektor helyettes és Rudas Imre professzor, az EKIK elnöke, a K-MOOC alapítója képviselte. A Selye János Egyetem részéről Juhász György rektor volt jelen helyetteseivel.

 

Az MOOC típusú online kurzusok készítésére és a tantárgyfejlesztésre irányuló szakmai nap célja a komáromi egyetem oktatóinak bekapcsolása volt a MOOC típusú tantárgyak fejlesztésébe. Az előadók átfogó képet adtak a rendszerről, az ötlettől egészen annak megvalósulásáig. Rudas Imre, Juhász György és Gáti József üdvözlő beszédeit követően Száraz Dénes K-MOOC igazgató mutatta be a résztvevőknek a korszerű online képzési formát. Az Óbudai Egyetemen 2014 szeptemberétől működő Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum Hálózatához egyenrangú partnerként csatlakoztak a magyarországi és határon túli intézmények. A felsőoktatási intézmények a csatlakozás szándéknyilatkozatának aláírásával vállalták, hogy a Hálózaton belül meghirdetett kurzusok kreditjeit kölcsönösen elismerik az egyetemi hallgatóknak. A programhoz csatlakozott a Selye János Egyetem is.

 

A hálózat intézményei a határok nélküli magyar nyelvű felsőoktatási képzésben bármilyen tudományterületről fogadnak és maguk is készítenek, illetve meghirdetnek ingyenesen elérhető, kredit értékű, magyar nyelvű, MOOC típusú online kurzusokat. „A rendszerbe csak olyan kurzus kerülhet, amelyet a K-MOOC Hálózat tagjaként a meghirdető egyetem vagy főiskola saját kredites tantárgyként elfogadott. Lényeges, hogy a K-MOOC tovább erősíti a határon túli diákokban az anyaországhoz való tartozás érzését, hiszen a magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók a szülőföldön maradva a magyarországi felsőoktatás részévé válnak. A rendszernek köszönhetően élővé és mindennapivá válik a magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, a magyar anyanyelvű hallgatók és oktatók kapcsolata.

 

Az elmúlt két év minisztériumi támogatásai lehetővé tették a tantárgyfejlesztésre irányuló belső és külső pályázatok kiírását, valamint fontos műszaki fejlesztéseket is. 2016 tavaszán a tantárgyfejlesztésre meghirdetett pályázatra 81 pályamunka érkezett, köztük 32 határon túli egyetemről. Az elmúlt évben az Óbudai Egyetemen kívül 15 magyarországi és határon túli intézmény kapcsolódott be kurzuskészítésbe.

 

Kártyás Gyula oktatási főigazgató a K-MOOC típusú kurzusoknak az egyetem tanrendjébe való beilleszkedéséről beszélt. Előadásában kitért arra, hogy a rendszer bevezetésénél fontos a fokozatosság és egy határozott stratégia követése. Az egyetemek részéről nagyon fontos a támogató légkör kialakítása, ami az Óbudai Egyetemen adott.

Hegyesi Franciska, az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodájának igazgatója az MOOC típusú kurzusok szakmai előkészítéséről tartott előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a K-MOOC kurzusok közzététele, a kurzusokra való jelentkezés a www.kmooc.uni-obuda.hu oldalon történik és az egyetemek keretrendszerében érhető el. A 2016/17-es tanév második szemeszterének 49 kurzusára 2017. február 19-éig lehetett jelentkezni.

Hegyesi Franciska szerint az utóbbi időben sok hallgató egyéb jellegű elfoglaltsága miatt választja ezt a tanulási lehetőséget.  A visszajelzések alapján elmondta, a kurzusok az élethosszig tartó tanulásban is fontos szerepet töltenek be, és egyre elterjedtebb, hogy a munkaerő piacon is beszámítják a K-MOOC kurzusok sikeres elvégzését igazoló tanúsítványokat.

 

Az előadók szerint nyomon követhető a K-MOOC fejlődése: egyre nagyobb az érdeklődés irántuk határon belül és túl is. Akkor lesz igazán életképes a rendszer, ha a hálózathoz csatlakozott magyarországi és határon túli intézmények közül még több intézmény kapcsolódik be saját kurzusaival. Reményüket fejezte ki, hogy a felvidéki Selye János Egyetem és a nyitrai Közép-Európai Tudományok Karának oktatói is sikeresen vesznek részt az MOOC-típusú tantárgyfejlesztésen alapuló kurzuskészítésbe, melyhez az Óbudai Egyetem teljes szakmai segítséget és támogatást tud nyújtani.

 

A kétnapos komáromi worksop-on részletesen bemutattak egy K-MOOC kurzust is, melyet élénk fórumbeszélgetés követett. A szakmai összejövetel másnapján a kurzusok felépítésének módszertanáról, a kurzuskészítés szakmai fortélyairól valamint az újabb minisztériumi támogatás jóvoltából a tantárgyfejlesztésre előreláthatóan márciusban kiírandó pályázati felhívásról tájékoztatták az Óbudai Egyetem képviselői az érdeklődőket a komáromi Selye János Egyetemen.

 

http://www.uni-obuda.hu

 

Lantai József