„Év Gyógyszerésze”

A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége koordinálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság és a Magyar Gyógyszerészi Kamara - a Roche Magyarország Kft. támogatásával - célkitűzéseiknek megfelelően immár hetedik alkalommal pályázati felhívást tettek közzé az „Év Gyógyszerésze" cím elnyerésére.

 

A Kampány legfontosabb célja az „Év Gyógyszerésze" díjat és kitüntető címet elnyert gyógyszerésznek országos nyilvánosságot és példátlan szakmai rangot adni munkájához, elismerve annak követésre méltó minőségét. A kiírók olyan gyógyszerészt kívánnak elismerésben részesíteni, aki példát mutat kiemelkedő szakmai teljesítményével, hatékony megoldások alkalmazásával és betegközpontú szemléletével a gyógyszerészi gondozásban, a gyógyszerellátásban, a gyógyszerfejlesztésben egyaránt.

 

A sajtótájékoztatón Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke a tavalyi év sikereit kiemelve beszámolt arról, hogy a korábbi évek pályázataira és pályázóira már az Év Gyógyszerésze kampányon kívül is számos szakmai fórumon felfigyeltek, előadásaikat nagy érdeklődés övezi köszönhetően az aktuális témáknak, valamint az értékes pályamunkáknak. További siker a tavalyi nyertes Innovációs Nagy Díj győzelme, melyet az Év Gyógyszerésze 2016 pályázaton bemutatott munkájával érdemelt ki.

 

Az idei témakörök alapvetően két csoportba sorolhatók. Az egyik az orvosokkal és betegekkel való együttműködés, a másik jól meghatározott szakterületeken való elmélyülés. A gyógyszer alkalmazás, betegek adherenciája, gyógyszer értése, a minél nagyobb egészség nyeresége, illetve a kitűntetett betegségek gyógyszerezése állnak az idei pályázat fókuszában.

 

A gyógyszertári infrastruktúra folyamatosan fejlődik, ezzel is elősegítve az orvos-beteg-gyógyszerész alkotta praxisközösség hatékony együttműködését, ennek legújabb pillére az Orvosszövetséggel való együttműködés. Mindez szolgálja az egységes egészségügyi szolgáltatási tér megteremtését, a szeptembertől megjelenő E receptek hátterének biztosítását. Az általánosabb tematikák mellett olyan kérdésekre is figyelmet irányít a pályázat, mint például a szűk terápiás betegségek készítményeinek adagolása mind orvosi, mind gyógyszerészi részről- kifejezetten a véralvadásgátlók esetében tekintettel a más szedett gyógyszerekre is.

 

Idén is előtérbe kerül a beteg edukáció jelentősége, valamint az önmenedzselés, ellenőrzés, korai társadalmi egészség értés és fenntartás fogalmai is. Mindehhez támogató partner az Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége. A korszerű, például 3D nyomtatással létrehozható gyógyszerek gyártása a szakma legújabb fejleménye, mely hazai szinten is relevánssá válhat.

Ezek mellett olyan örökzöld tárgykör is központi témája napjaink gyógyszerészi ellátásának, mint a kisgyermekek védőoltásai. Bár Magyarország hagyományosan a WHO listáján a népbetegségek elleni fellépés és a vakcináció szempontjából is a követendő országok közé sorolt státusszal bír, mégis méltán borzolta az utóbbi időben a közérdeklődés kedélyeit.

 

A témák konkrétan

  • Gyógyszerészi szerepvállalás a praxisközösségekben (gyakorlati tapasztalatok)
  • Betegek adherenciájának elősegítése
  • Együttműködés az orvosokkal a gyógyszerészi gondozásban. (lehetőségek és buktatók)
  • Véralvadásgátlóval kezelt betegek gondozásának jelentősége, protokollja
  • Önmenedzselés, önellenőrző gyors tesztek - a betegek edukációjának jelentősége
  • Kreatív és innovatív megoldások a gyógyszerellátásban
  • A gyógyszerek között fellépő, és a gyógyszer / étrend kiegészítő, valamint a gyógyszer /

  táplálék kölcsönhatás jelentősége az expedíció és a terápia menedzsment során.

  A superfoodok elterjedésének hatásai.

  • Kisgyermekek védőoltásaival kapcsolatos meglátások, tapasztalatok (pl.: meningococcus C)

 

Dr. Hodossy Lajos, a Roche Magyarország Kft. ügyvezetője elmondta, a Roche egy baseli gyökerű családi vállalkozás, melynek alapvető értékei közé tartozik a helyi szintű egészségügyet előlendítő aktivitások támogatása, ennek megfelelően a gyógyszerészi munka szakmai oldalát teljes erőbedobással erősítik, támogatják és mutatják is be a lakosságnak. Szerinte a gyógyszerészi tevékenység kereskedelmi vetülete és szakmai jelentősége közül egyértelműen a szakmai oldalra érdemes koncentrálni. A pályázat elmúlt hat év eredményei elégedettséggel töltik el, bár a lakosság egészségtudatossága terén még bőven akad tenni való.

A statisztikák szerint a diplomás magyar féri lakosságának élettartam kilátásai 15 évvel meghaladják a nyolc általánost végzett társaikét. Pontosan ezért is támogatják tovább az Év Gyógyszerésze pályázati rendszert, célul kitűzve az egészségügyi szempontból perifériára szoruló vidéki magyar lakosság élettartamának növelését.

 

A gyógyszerbiztonság kérdése, a gyógyszerészek gyógyszeres terápiában betöltött szerepén túl idén a beteg edukáció is fontos eleme a kampánynak - emelte ki Dr. Szökő Éva, a Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke. Fontosnak érzi, hogy továbbra is felhívjuk a figyelmet a gyógyszerészek rendeletben is szabályozott hatékony gyógyszerszedést segítő szerepére, orvosok és betegek vonatkozásában is. Az idei évben is érdeklődve várja a napi munka innovatív, kreatív megoldásait. Az orvosi és gyógyszerészi együttműködést segítendő szorgalmazza a szakadék áthidalását, a hagyományos jó viszonyt felelevenítendő Borsod megyében hatalmas érdeklődésre számot tartó találkozót is szerveztek március elején. A krónikus betegségek esetén kifejezetten fontosnak érzi a megfelelő gyógyszer szedést, amit elsősorban a beteg-gyógyszerész párbeszéd segíthet elő a leghatékonyabban. Visszautalva Dr. Hodossy  Lajos statisztikájára, illetve a krónikus betegségek elkerülésének érdekében megerősítette, hogy a beteg edukáció elengedhetetlenül meghatározó része a napi gyógyszerészi munkának.

 

Az eddigi évek tapasztalati alapján, a praxis közösségekben történő együttműködés, illetve a beteg és a szakemberek közötti tudatos együttműködés különböző eszközök támogatásával jelenleg az anyagi és erőforrásbeli veszteségek legjellemzőbb területe - mondta Dr. Samu Antal, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége alelnöke. A felírt vények 80%-a kerül csupán kiváltásra, a tartósan alkalmazandó gyógyszerek esetében ez 50% körüli értéket mutat, ami egyértelműen jellemzi az egészség veszteséget, ami miatt a praxisközösségekben történő együttműködés, illetve az adherencia program a jövő megkerülhetetlen témái. A pilottal induló Háziorvosi Szervezetekkel való együttműködés kifejezetten ezt a célt szolgálja.

 

Torjai Gábor, a Nero Solution Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a pályázat technikai részleteit. A pályázatok beérkezésének határideje a megszokottak szerint augusztus 20., melyeket azt követően a zsűri anonim módon bírál el, majd az őszi Gyógyszerész Kongresszuson kerül sor, immár hagyományosan, a díjazottak ismertetésére és a díjak átadására. Továbbá elmondta, hogy minden pályamunkát leadott gyógyszerész ingyenes résztvevője lehet a kreditpontokat érő, novemberben megrendezésre kerülő Év Gyógyszerésze

Szemináriumnak.

 

http://www.evgyogyszeresze.hu

 

Lantai József