Tanulmányok - elemzések

Kiszely István: a magyar pörköltet evett, amikor az európai még köleskását

 Kiszely IstvánKiszely István

Kiszely István jeles magyarságkutató volt az Erdélyi Napló-esték sorozat árpilisi meghívottja. A nagy közönségsikernek örvendő előadás szerkesztett, rövidített változatát olvashatják lapunk összeállításában.

Szekeres Attila: Perdöntő bizonyíték a csángók eredetéről

 

Lassan helyükre kerülnek a dolgok, s a történelemtudomány Romániában is elnyeri méltó helyét, azaz kiderül a valóság a román nép és a Románia területén élő népcsoportok történetéről. Idő kérdése, de már jó jelekkel találkozhatunk.

Kilencven éve végezték ki a cári családot Jekatyerinburgban

Az orosz cári család 1911-benAz orosz cári család 1911-ben

Belsazer ward in selbiger Nacht

Von seinen Knehten umgebracht

/Heinrich Heine/

1918. július 16-17-ra virradó éjszaka, az akkor Jekatyerinburgnak nevezett (1924-1991 között Szverdlovszkra átkeresztelt; nevét 1992-ben visszakapó) uráli városban, Nyikolaj Ipatyev gazdag kereskedő házában egy bolsevik kivégzőosztag lemészárolta az ott fogva tartott II. Miklóst, az 1917 márciusában lemondott utolsó(előtti)[1] orosz cárt, és teljes családját; feleségét, Alekszandra Fjodorovna cárnét; öt gyermeküket, a 14 éves Alekszej cárevicset, Olgát (22), Tatyjanát (20), Mariát (18), Anasztasziát (16) és négy szolgájukat.

Drábik János: Elektronikus pénz kibocsátása Magyarországon

Drábik JánosDrábik JánosAz Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-án adta ki a 18-i 2000/46/EK jelű irányelvét, amelyben rendelkezik az elektronikus pénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, e tevékenység folytatásáról és körültekintő felügyeletéről. Az említett irányelvet a Magyar Országgyűlés a 2004. évi XXXV. törvénnyel beiktatta a magyar jogrendszerbe. Az említett törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetekről szól. A törvény leszögezi, hogy az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok további bővítésének érdekében és a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozására tekintettel látta szükségesnek a törvény elfogadását.

Dr. Karasszon Dezső: Éneklésünk a 21. században (Hatvan éves a református gyülekezeti énekeskönyv)

"Az elkövetkező gyakorlat majd megméri egyrészt az énekeskönyvet, másrészt a vele élő vagy nem élő nemzedéket is. Akkor látszik majd meg, hogy az életnek itt és most mire van ezekből az énekekből szüksége, azt azonban ne feledjük el, hogy az, ami akár lelki és hitvallási, akár művészi és irodalmi szempontból értéktelen, soha és sehol nem használhat" - írta 1948-ban énekeskönyvünk előszavában annak szerkesztője, Csomasz Tóth Kálmán.

Mindennapi összeesküvés elméletünk: The Prison Planet - A Börtönbolygó

 http://www.prisonplanet.com/http://www.prisonplanet.com/

Az interneten ismert The Prison Planet azaz a börtönbolygó WEB helye az összeesküvés elméletek hiresen hirhedett web kikötője. Csak éppen ellentétben a kuruc.info val nem volt hatalom, vagy érdekcsoport, amelyik komoly energiát szentelne  becsukatásának. Így horribilis látogatószámmal sok év óta köszöni szépen jól van. Se nem anti, se nem pro. Egyik fél sem bánthatja büntetlenül.  Minden szervezetbe, kormányba és érdekcsoportba szépen belerúg, ha disznóságot sejt. Alex Jones - ő a site üzemeltetője köszi szépen szintén jól van. És naponta jelentkezik friss hírekkel.

A Pápai Himnusz

  A Pápai Himnusz kottájának 1.oldalaA Pápai Himnusz kottájának 1.oldala

A Vatikánváros, noha a világ legkisebb állama, az államiság minden szimbólumával, így saját himnusszal is rendelkezik.A Pápai Himnuszt azonban nem csupán a péteri szolgálat független gyakorlását biztosító miniállam, hanem az egész Egyház a magáénak érezheti. És bár kortársa, nem azonos azzal, amit Magyarországon ezen a néven ismerünk és éneklünk.(Hol Szent Pétert sírba téve...)

TÓTH KÁROLY:Az iszlám vallásról

KabaKabaI .A téma időszerűsége (1*)

Aki az iszlám és a többi egyistenhívő (monoteista) vallás társadalmi és kulturális befolyásának tekintetében tájékozódni akar, annak a világvallások térképét kell maga elé képzelnie. Azonnal látni fog két dolgot: egyrészt, hogy a „Könyv" vallásai - a zsidóság, a kereszténység és az iszlám - történelmileg egymásra épülnek. Köztük legősibb a zsidók vallása, majdnem hatezer éves, pontosabban 5768.

Hogyan (ne) mondjuk? - A gyakran tévesen használt kifejezések

 http://www.abilitypark.hu/http://www.abilitypark.hu/

Szellemi fogyatékos vagy értelmi fogyatékos? Világtalan vagy vak? Tolószékes, vagy kerekesszékes? Sokan nem tudják, melyik a helyes, a fogyatékos embereket nem sértő (PC azaz Political correct) kifejezés.

Pápai viselet - 3. Liturgikus öltözék

XII. Piusz liturgikus öltözékbenXII. Piusz liturgikus öltözékbenFolytatjuk a pápai viseletről szólo sorozatunkat. Most a liturgikus viselet változásait vesszük példáinkon szemügyre. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911

Pápai viselet (2. rész)

Folytatjuk a pápai viseletekről szóló sorozatunkat. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911 ebben megállapítottuk, hogy a viselet fokozatosan, a római császárok hatalmi jelvényeinek és ruházkodásának alapján alakul ki, ahol egyes pápák sokszor változtattak a hagyományosnak mondott öltözéken. Mégpedig jelentősen. 

Pápai viselet (1. rész)

XVI. BenedekXVI. BenedekA római pápák a IV. századig nem viseltek megkülönböztető méltóságjelvényeket, illetve öltözéket. Azután fokozatosan megörökölték a római császár jelvényeit, részben adományozás folytán, amivel a császár jelezni kívánta, milyen fontosságot tulajdonít Péter utódának, részben pedig mert a birodalom hanyatlásával együtt Róma püspöke vált a legfőbb tekintéllyé Itáliában.

Utánlövés. Utánlövés?

Az ember gyarló és kíváncsi lény, amit talán szégyellni kéne, de mert ez van, értelmetlen lenne. Így e sorok írója töredelmesen bevallja, hogy kíváncsi, aminek egyik mellékhatása, hogy amikor egy újságírós levelezőlistán jól elvitázott egy kolleginával, beírta nevét a nagy népi, izé netes keresőbe, a Google-ba, és amikor az kidobta egy tőle távoli on line medium szerkesztőjeként, odalátogatott majd távozott.

Gondolatkísérlet a marketizmus jegyében

 

Marketdroidoknak tilos a munka!Marketdroidoknak tilos a munka!A marketdroidokról olvasottak alapján óhatatlanul elkalandozik az ember fantáziája más irányokba is. Így lelki szemei előtt megjelenik egy igazi nagy multinacionális vállalat, mely számos helyen gyárt számos eszközt a nagyvilágban. Teljesen nyilvánvaló, hogy a piacon több dolgot biztosan tud kamatoztatni. Ezek egyike az, hogy nagy neve és szépen csillogó matricája van, aminek hírneve nem független egy másik eladhatósági mutatótól, a minőségtől.

Magyar püspökök az apostolok küszöbénél (2. rész) - A legutóbbi két ad limina látogatás pápai üzenetei

A rendszerváltozást követően a gyökeresen megváltozott körülmények közé került magyar egyház vezetői számoltak be két alkalommal a Szentatyának 1993-ban, majd 2001-ben. A kettő között sor került a második magyarországi pápalátogatásra, az egyházmegyei határok rendezésére, a Nagy Jubileum és a Magyar Millennium felemelő ünnepségeire, s ezek kapcsán egy újabb nemzeti zarándoklatra Rómában. /A tanulmány első része itt érhető el!/

Magyar püspökök az apostolok küszöbénél (1. rész ) -Zarándoklatok és ad limina látogatások a rendszerváltás előtt

St. PeterA kommunista diktatúra megszakított jóformán minden kapcsolatot a magyar egyház és az Apostoli Szék között, így a rendszeres ad limina látogatás elvégzése sem volt lehetséges. A II. Vatikáni Zsinat éveiben jelentkezett az első komolyabb alkalom, amikor a magyar püspökök közül többen is beszámolhattak a pápának egyházmegyéjük, illetve a magyar egyház állapotáról. /A tanulmány második része itt érhető el!/

Az ad limina látogatás

Vatikán Szt. Péter térVatikán Szt. Péter térA legősibb egyházi intézmények közé sorolhatók azok a rendszeres látogatások, amelyek során az egyes részegyházakat vezető főpásztorok felkeresik Péter Utódát, hogy elé tárják a rájuk bízottak ügyes-bajos dolgait, erőt merítsenek otthoni feladataikhoz, továbbá megerősödjenek hitükben és a pápa iránti hűségükben.

XVI. Benedek és az államok védelmi felelőssége - A Szentatya ENSZ-felszólalásának nemzetközi jogi vonatkozása

XVI. Benedek az ENSZ KözgyűlésénXVI. Benedek az ENSZ KözgyűlésénAz ENSZ Közgyűlése előtt elmondott legutóbbi pápai beszéd igazi újdonságát az államok védelmi felelőssége elve melletti határozott kiállás képezte. XVI. Benedek a közjó iránti felelősség és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló kötelezettség összefüggésében közelítette meg a nemzetközi jogfejlődés ezen legfrissebb vívmányát.

A pápaság és az Egyesült Államok

Április 16-án XVI. Benedek pápa és George W. Bush elnök személyében két igazi világhatalom vezetője találkozik a washingtoni Fehér Házban. Igaz, hatalmuk meglehetősen eltérő: lelki-erkölcsi természetű az előbbié, politikai az utóbbié.

Pápai jelvények (3) - Kereszt, gyűrű, pallium és trónszék

XVI. Benedek a most használt pápai trónszékenXVI. Benedek a most használt pápai trónszéken 

Folytatjuk a Vatikáni pápai jelképeket bemutató sorozatunkat, most vatikáni hatalmi jelvényeket mutatjuk be azokat, amelyeket a pápa egyes szertartások során hagyományosan visel vagy használ. A pápai suvegről és koronáról előző részünkben már szóltunk.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története 5.- befejező rész

A „Rockefeller-dosszié" című könyv szerzője, Gary Allen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Bilderberg csoport és a Háromoldalú Bizottság rendezvényein sohasem vetődik fel fontos témaként a tisztességes verseny és a demokrácia fontossága.

 

Pápai jelvények (2) - Kulcsok, zászló, ernyő

A Szentszék jelvénye a kulcsokkal és a tiarávalA Szentszék jelvénye a kulcsokkal és a tiarávalFolytatjuk elmúlt héten megkezdett sorozatunkat a pápai jelvényekről.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története - 4. rész

A harmadik részben már szó volt arról, hogy Európa „egységesítésében" nagy szerepet játszik a Bilderberg csoport. Európa egyesítésén korábban többen is dolgoztak. Napóleon ezt a francia zászló alatt, Hitler pedig német uralommal akarta megtenni.

 

Pápai jelvények (1) - A Tiara

A tradicionális tiara ábrázolásaA tradicionális tiara ábrázolásaEredete az idők homályába vész, az utóbbi pápák már nem is viselték, mégis a tiara mindmáig hatalmuk jelképének számít. Nemcsak a pápai jelvényben, illetve az egyes pápák és a Vatikánváros címerében szerepel, de lépten-nyomon találkozni művészi ábrázolásaival.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport és a média - (3. rész)

Bilderberg logoKorábbi írásainkban a Bilderberg csoport létrejöttének és befolyásának kialakulásával foglalkoztunk. A jelenlegi irásban a Bilderberg csoport és a média kapcsolata került terítékre.

Dr. Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története 2. rész

Korábban ismertettük Dr Csath  Magdolna irásának első részét a Bilderberg csoport kialakulásának történetéről: http://www.euroastra.info/node/9443 Most tanulmányának következő második részét közöljük, ami a jelennel foglalkozik.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története I.

'1954 óra napjainkig a világ legbefolyásosabb emberei évente egyszer titokban talákoznak..." - így kezdődik Daniel Estulin 2007 decemberében megjelent könyve, amely máris világsiker. Ugyanis aról szól, hogy a világ politikai és pénzügyi vezetői miről is beszélnek évente egyszer titkos találkozásukkor - a Bilderberg csoport megbeszéléseken - és hogyan befolyásolják ezek a találkozások a világ ügyeit: elnökök megválasztását vagy megbuktatását, háborúk kitörését és az
energiapiacok manipulálását.

A Szentszék egyházi bíróságai

Ahhoz, hogy az egyház mint saját szabályai alapján szerveződő közösség rendezetten működhessen, szüksége van olyan szervekre is, amelyek védelmezik rendjét és igazságot szolgáltatnak a felmerülő vitás ügyekben.

 

Bill Gates:OKTATÁS A XXI. SZÁZADBAN

 

A történelem folyamán az ember életkilátásait nagymértékben meghatározta, hogy hol született. Egy gazdag és fejlett társadalomban élő átlagos gyermek valószínűleg sokkal jobb körülmények között és jóval tovább él, mint egy szegény ország legokosabb, legtehetségesebb gyermeke.

Dr. Csath Magdolna: Mire van pénz, mire nincs

A közgazdaságtan nem értékmentes szakma. Azt is csak a mostani kormány, illetve a mögötte lévő SZDSZ-MSZP hangadó ideológusai próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a gazdaságpolitikai döntések esetén általában nincsenek lehetséges utak, hanem csak egy megoldás létezik. Így érveltek például a megszorítások bevezetésekor. Emlékszünk, a társadalomnak küldött üzenet így hangzott: „a megszorításoknak nincs alternatívája." Azonban ez az állítás nem igaz. Minden helyzetben különböző lehetőségek közül lehet választani.

Tartalom átvétel