Vallás és valláskultura és -történet

Fábián Tibor: Újságíró a templomban - Veres-Kovács Attila, református lelkipásztor az egyház és a média viszonyáról

1Személyesen is több visszajelzést kaptam lelkészektõl, egyházi személyiségektõl, hogy az egyházi alkalmakról tudósító újságírók nemegyszer járatlanok abban a tekintetben, hogyan illik viselkedni egy templomban, istentisztelet alatt. Ön is úgy látja?

Négy új szentet avatott Benedek pápa

 XVI. Benedek

Június 3-án, Szentháromság vasárnapján XVI. Benedek pápa a délelõtti szentmise keretében 4 új szentet kanonizált: Marie Eugénie de Jésus Milleret francia rendalapító szerzetesnõt, Gorg Preca máltai rendalapítót, Lipnicai Simon lengyel ferencest, valamint Karel Van Sint Andries Houben holland passzionista szerzetest.

Három éve kezdte meg mûködését a Magyar Katolikus Rádió

Erdõ PéterErdõ Péter  A Katolikus Rádió az elmúlt három évben több mint 26 ezer mûsorórát szolgáltatott. Az évfordulóról május 30-án hálaadó szentmisével és ünnepséggel emlékezett meg Erdõ Péter bíboros, a Rádió vezetõsége, a munkatársak és a meghívott vendégek.

Bolyki János: Megemlékezés Pásztor Jánosról

 Pásztor JánosPásztor János

Bevezetés. A gyászjelentés Pásztor Jánost az általa tudatosan választott zsoltáridézettel (Zsolt 40,10-11). mutatja be. "Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod Uram ... beszélek hûségedrõl és szabadításodról". Munkásságának sokféle arca volt, de õ maga mindezekben mindig Isten Igéje szolgájának tudta magát.

Egyházi vezetõk találkozója

 

Három keresztény történelmi egyházA három keresztény történelmi egyház püspökei rendszeresen találkoznak testvéri megbeszélésre, aktuális egyeztetésre. Május 29-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában tartottak megbeszélést az egyházak képviselõi Dr. Erdõ Péter bíboros, az MKPK elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke vezetése alatt.

A világnak Krisztus kell - zenei evangelizáció gitárral - Beszélgetés a hatvanéves Sillye Jenõvel

Sillye Jenõ zeneszerzõ, elõadómûvészSillye Jenõ zeneszerzõ, elõadómûvész
Az idén hatvanadik születésnapját ünneplõ Sillye Jenõ csaknem negyven esztendeje járja az országot hol egyedül, hol pedig hûséges zenésztársaival, határon innen és túl énekkel hirdetve az evangéliumot. Több mint háromszáz dalt és három nagyobb lélegzetû oratóriumot írt: Kristályóriás; Jézus anyja, Mária; Jöjj, lángoló. A Magyar Kurír ünnepi beszélgetése Sillye Jenõvel.

Látszat és lényeg - interjú Buzogány Dezsõ kolozsvári professzorral

Buzogány Dezsõ

Non videri, sed esse,

avagy látszat és lényeg

Szabó Etelka interjúja Buzogány Dezsõvel, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet és a Református Tanárképzõ Kar professzorával.

Félmillió zarándok Csíksomlyón

Csíksomlyói Mária a kegyszoborTöbb százezer zarándok, egyes becslések szerint félmillió ember részvételével került sor a csíksomlyói pünkösdi búcsúra.

XVI. Benedek pápa üzenete a tömegtájékoztatás 41. világnapjára

 Média Foto: Szerdahelyi Csongor www.katolikus.hu

A világegyház 2007. május 20-án ünnepli a tömegtájékoztatás 41. világnapját. Közöljük a Szentatya erre a napra írt üzenetének magyar fordítását. A világnap témája ?A gyermekek és a tömegtájékoztatási eszközök:a nevelés kihívása".

Hány embernek van vatikáni útlevele? - A 2005-ös év vatikáni statisztikái

 Citta di VaticanoCitta di Vaticano

Öröklõdik a vatikáni állampolgárság? Hány ember lakik a Vatikán falain belül? - ezekre a kérdésekre ad választ az alábbi összefoglaló.2005. december 31-én - ahogy az a Zenit hírügynökség összefoglalójából kiderül - 557-en rendelkeztek vatikáni állampolgársággal, köztük 58 bíboros, a pápai képviselet 293 tagja (többségükben nunciusok, akik nem a Vatikánban élnek), 62 egyéb egyházi személy, a Pápai Svájci Gárda 101 tagja és 43 a Vatikánban dolgozó világi személy.

90 éve kezdõdtek a fatimai Mária-jelenések

 Fatima kegyszoborFatima kegyszobor

Mintegy félmillió ember vett részt szombaton és vasárnap a fatimai jelenések 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a portugáliai Fatimában.

Egyházi szókincsgyûjtõ pályázat eredményhirdetése

Egyházi szókincsgyûjtó pályázat - Nyertesek - 2007Egyházi szókincsgyûjtó pályázat - Nyertesek - 2007 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága 2006. április 4-én önkéntes szókincsgyûjtõ pályázatot hirdetett nem hivatásos nyelvészek számára Egyházi szakszókincs a modern katolikus írásbeliségben címmel. A pályázat kiterjedt az egész magyar nyelvterületre, s olyan önálló kutatáson alapuló munkák készítésére irányult, amelyek eddig nyomtatásban még nem jelentek meg.

Hasznos és a lélek épülésére szolgáló olvasmányok - Megkezdõdött a Szent István Könyvhét

 

?MegnyitóKívánok mindenkinek hasznos idõtöltést és a lélek épülésére szolgáló hasznos olvasmányokat" - ezekkel a szavakkal nyitotta meg Erdõ Péter bíboros a 15. alkalommal megrendezett Szent István Könyvhetet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében.

Emléktábla Marczell Mihály tiszteletére

 A szentelési mise

Bábel Balázs érsek szentelte meg, majd Karaffa János és Kiss Róbert atyák leleplezték le április 27-én a dunaszerdahelyi templom falán Marczell Mihály emlékére elhelyezett emléktáblát.

 

Ünnepi szentmise Munkás Szent József ünnepén

 A Wekerle telepi Munkás Szent Józsefnek címzett templomA Wekerle telepi Munkás Szent Józsefnek címzett templom

Erdõ Péter bíboros ünnepi szentmisét mutatott be május 1-jén Kispesten, a Wekerle-telepi Munkás Szent József-templomban. A délelõtt 10 órakor kezdõdött szentmisén a templom kórusa Mozart Koronázási miséjét adta elõ. Ismerkedjünk meg ezzel Wekerle telepen álló templommal, amelynek létrejötte annak idején az állam és az egyház partnerségének volt köszönhetõ és ma a közösségi élet egyik legfontosabb központja a környéken.

Jó Pásztor vasárnap ? hivatások világnapja

  A kenyértörés

A Katolikus Egyházban minden évben a húsvétot követõ negyedik vasárnapon, Jó Pásztor vasárnapján tartják a papi hivatások világnapját. E nap idén április 29-ére esik. Ekkor a szentmiséken világszerte papjaikért és új papi hivatásokért imádkoznak a hívek.

A hivatás a közösségi Egyház szolgálatában - A Szentatya üzenete a Hivatások 44. Világnapjára

  XVI Benedek Foto:VR

A hivatások évenkénti világnapja alkalmából XVI Benedek pápa üzenetben fordult a katolikus egyház híveihez, papjaihoz, egyházi elöljáróihoz. Üzenetét a Vatikáni Rádiót alapján magyar fordításban teljes terjedelmében az alábbiakban közöljük:

Erdõ Péter bíboros sajtótájékoztatója Rómában

CEE Róma 2007

Erdõ Péter bíboros, a CCEE elnöke Rómában 2007. április 26-án sajtótájékoztatón szólt a katolikus és az ortodox világ közötti kapcsolat elmélyítésérõl, az  Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa római ülésének témáiról és az európai katolikus egyetemek kapcsolatainak szorosabbra fûzésérõl.

A Generális Konvent elnökségének közleménye

  www.reformatus.hu

Budapesten a Dunamelléki Egyházkerület Székházában üléseztek április 26-27-én a Kárpát-medencei Református Egyházak és Egyházkerületek Elnökségei.

Végsõ búcsút vesznek Borisz Jelcintõl honfitársai

Jelcin ravatala 

A Moszkva központjában található Megváltó Krisztus Katedrálisban állították fel Borisz Jelcin ravatalát.Putyin elnök kifejezte részvétét a volt elnök özvegyének, és nemzeti gyásznappá nyilvánította április 25-ét - jelentette a Russia Today címû orosz napilap. Bill Clinton, id. George Bush és az ukrán kormányfõ, Viktor Janukovics is jelezték, hogy részt kívánnak venni Borisz Jelcin szerdai temetésén. Az elsõ demokratikusan megválasztott orosz elnök 76 évesen, szívinfarktus következtében hunyt el április 23-án.

Orosz ortodoxok a luxusadó bevezetéséért - avagy õk még nem ismerik a nagy magyar zabrát?

  Vaszilij Blazsennij székesegyház MoszkvaVaszilij Blazsennij székesegyház Moszkva

(Moszkva) - Progresszív adózási rendszerért, illetve a luxus-adó bevezetéséért emelt szót Kirill metropolita, Szmolenszk és Kalinyingrád ortodox fõpapja annak érdekében, hogy az orosz társadalmi osztályok közötti különbséget csökkenteni lehessen. A metropolita az Izvesztyiának adott interjúban utalt arra, hogy az orosz középosztályt nem lehet kitenni a fokozódó elszegényedésnek, hiszen a társadalom gerincét õk alkotják.

Ünnepi szentmise a Szent Péter téren XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából

  XVI Benedek születésnap 1.

Több mint 50 ezer hívõ jelenlétében ragyogó nyári napsütésben került sor a vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdõ szentmisére, amelyet XVI. Benedek pápa 80. születésnapja alkalmából mutatott be a Szent Péter téren. A Szentatya mintegy 60 bíboros, a Római Kúria 7 dikasztérium vezetõ érseke és 7 segédpüspök, valamint a római egyházmegye 40 papja kíséretében vonult be a térre. A szertartáson jelen volt a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttsége Joannis Zizioulas pergamoi metropolita vezetésével valamint számos szentszéki nagykövet, illetve az olasz politikai élet képviselõi. A Pápa születésnapja alkalmából köszöntõ beszédet mondott Angelo Sodano bíboros, a bíborosi kollégium dékánja.

Dr Veres András szombathelyi megyéspüspök: A hit által már most részesülhetünk a feltámadt élet örömében

  Dr Veres András szombathelyi megyéspüspök

A húsvétvasárnap 2007-04-08-án délelõtt Szombathelyen bemutatott ünnepi szentmisén Veres András megyéspüspök hangsúlyozta: mi hívõ emberek a hit által már most részesülhetünk a feltámadt élet örömében. A bûnbánatban megszabadultunk bûneink rabságából, és immár Isten gyermekeinek szabadságában és örömében élhetünk. Törekedjünk megosztani ezt az örömöt embertársainkkal, akik hozzánk hasonlóan részesei lehetnek Krisztus megváltó ajándékának és a feltámadásnak.

Dr Erdõ Péter: Az üres sír a gyõzelem és az igazság jele

  Dr Erdõ Péter 2007 Húsvét Esztergom

Húsvétvasárnap 2007-04-08-án délelõtt fél 11-kor ünnepi szentmisét mutatott be Erdõ Péter prímás bíboros az esztergomi bazilikában. A bíboros szentbeszédének középpontjában az üres sír, a feltámadás örömhíre állt. ?Akik Jézus szavát elfogadták, akik követték õt útján Jeruzsálem felé, õk érthették meg elõször, hogy az üres sír a gyõzelem és az igazság jele: Krisztus feltámadt."

Dr. Bölcskei Gusztáv Húsvéti igehirdetése a Debreceni Nagytemplomban

  Dr. Bölcskei Gusztáv

Dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a MRE Zsinata lelkészi elnöke a Husvét napja alkalmából igehirdetést tartott a Reformáció egyik legnagyobb hazai emlékhelyén a Debreceni Nagytemplomban 2007-04-08-án Húsvét vasárnapján. Az alábbiakban közöljük igehirdetésének szószerinti leiratát:

XVI Benedek pápa idei húsvéti üzenete a világnak: Krisztus feltámadt, béke veletek!

  Urbi et Orbi áldás Vatikán 2007

E szavakkal köszöntötte húsvétvasánap XVI. Benedek pápa a Szent Péter téren összegyûlt több százezer embert, valamint a rádiók és televíziók elõtt ülõket. A beszéd teljes szövegét tudósításunk végén olvashatják.

Urunk kínszenvedésének ünneplése a Szent Péter-bazilikában és a hagyományos keresztút a római Colosseumnál

  XVI Benedek 2007 április 6-án a nagyheti szertartáson a Szent Péter székesegyházban Foto:VR

Április 6-án, nagypénteken XVI. Benedek pápa öt órakor a Szent Péter-bazilikában vezette a nagypénteki szertartást. A szertartás elején XVI. Benedek pápa az oltár elõtt arcra borult, míg a koncelebráló papok - köztük Francesco Marchisano és Javier Lozano Barragan diakónus bíborosok - letérdeltek, majd rövid ideig csendben imádkoztak.

Szemõk Mariann: Húsvéti közösségeink - magunkkal, egymással, Istennel

 Jeruzsálem kapui -Izrael függetlenségi bélyegsor 1971Jeruzsálem kapui -Izrael függetlenségi bélyegsor 1971

Arcomat simogatja a tavaszi nap sugara. Igen, ki kell nyitni a szemem s hálát kell adjak az ébredésért. Egy új napért, egy olyanért melyen tisztábban, szolgálatra készségesebben, békességesebben kellene, hogy éljek.

Sabbah pátriárka húsvéti üzenete

Michel Sabbah jeruzsálemi latin pátriárka?Földünk a feltámadás és ugyanakkor a halál földje, de hivatása és alapvetõ küldetése az, hogy a szeretet és az élet földje legyen.?  

Fanatizmus: Káromlás vádjával kivégezhetnek egy 11 éves fiút

ZavargásokA pakisztáni Toba Tek Singh-i rendõrség káromlás ügyében indított nyomozást öt helybeli keresztény, köztük a 11 éves Daniel ellen. A helybeliek mesterségesen koholt vádakról beszélnek. A keresztény családok otthonaikba zárkózva, aggodalommal készülnek a nagyheti szertartásokra.

Tartalom átvétel