Vallás és valláskultura és -történet

A francia egyház átszervezi hiedelmekkel és szektákkal foglalkozó központját

Lourdes-ban megtartott őszi plenáris ülésük végeztével a francia püspökök 2013. november 12-én megerősítették a hírt, hogy át kívánják szervezni hiedelmekkel és szektákkal foglalkozó központjuk működését.

Lezárult a hit éve az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

Erdő Péter bíboros 2013. november 17-én, vasárnap a Szent István-bazilikában ünnepi szentmise keretében zárta le a hit évét az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében. A szentmise keretében hálát adtak az elmúlt év minden kegyelméért. Ugyanebben a szentmisében öltötték magukra ünnepélyesen az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézetben és a Budapesti Központi Szemináriumban tanuló másodéves papnövendékek a reverendát.

Átadták a Szent Erzsébet rózsája-díjat

Tizennegyedik alkalommal adta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az irgalmasság és a szolgáló szeretet erényének hangsúlyozására és a díjazottak személyes példájának elismerésére 1999-ben alapított Szent Erzsébet rózsája-díjat. A testület tagjai idén Mészáros Gézánénak adományozták a kitüntetést Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Szántó Ambrus egyházmegyei karitászigazgató ajánlása alapján.

A kalocsai Mészáros Gézáné kapta a Szent Erzsébet rózsája-díjat

Tizennegyedik alkalommal nyújtotta át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Szent Erzsébet rózsája-díjat. A kitüntetésre javasoltak közül ebben az évben a testület tagjai Mészáros Gézánét választották ki, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és Szántó Ambrus egyházmegyei karitászigazgató ajánlása alapján. A díjat Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke adta át 2013. november 17-én 17 órakor Budapesten, a Honvéd Kulturális Központban.

A magyar Római Katolikus Egyház Szent Erzsébet-napi körlevele 2013

Árpád-házi Szent Erzsébet, a világszerte legismertebb magyar szent az önzetlen, szeretetteli jótékonyság példaképe. Ünnepéhez, november 19-hez kapcsolódva a Katolikus Egyház minden évben gyűjtést szervez a Katolikus Karitász javára. Idén november 24-én, vasárnap lehet e célra adakozni valamennyi magyarországi katolikus templomban.

Oltárszenteléssel átadták a felújított Mátyás templomot

Felelősek vagyunk azért, hogyan bánunk az időnkkel és mire fordítjuk javainkat - mondta Erdő Péter bíboros a megújult Budavári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom) megáldásához, valamint a templom új oltárának felszenteléséhez kapcsolódó szentmisén vasárnap Budapesten.

Lehetséges, hogy Ferenc pápa el akarja törölni a papi cölibátust?

A világsajtó lázasan találgat, mióta Ferenc pápa leendő államtitkára a papi nőtlenség eltörlésének lehetőségét említette. Vajon a megjegyzés azt jelenti, hogy az Egyház a papi cölibátus eltörlésére készül? Jelzés, hogy Ferenc pápa „szakít a tradíciókkal"? Magának Ferenc pápának a szándékait tükrözi? Fordulat következik? Vagy csak lufi az egész, mert az újságírók nem értik, amiről beszélnek? Jim Akin, a National Catholic Register cikkírója kilenc tényre emlékeztet az üggyel kapcsolatban.

Jó napot! Ferenc pápa vagyok

Részletek P. Antonio Spadaro SJ Ferenc pápával készített interjújából Szent Márta Ház, 2013. augusztus 19., 23., 29.)

Ötven éve szentelték pappá Kozma Imrét

Kozma Imre atya munkássága példamutató volt számomra, sokat lendített, bátorított engem a magam útján - mondta Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a jubileum alkalmából. Imre atya a jubileum alkalmából június közepén gyalogos zarándoklaton kereste fel azokat a helyeket, ahol az elmúlt évtizedekben szolgált. Böjte Csaba, Reisz Pál és az ünnepelt gondolatai. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét pappá szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából 2013. szeptember 14-én, szombaton, 11 órakor köszöntik a pesti ferences templomban.

 

Vérük az egyház magvetése

Periratok útra készenPeriratok útra készenÜnnepélyes keretek között zárult 2013. augusztus 31-én a pasaréti templomban a hét ferences vértanú boldoggáavatási perének egyházmegyei szakasza. A szertartást Paskai László bíboros vezette, aki maga is örökfogadalmas tagja a rendnek. A két évig tartó eljárás során 3500 oldalnyi dokumentum született, a több mint kilencven tanúkihallgatás jegyzőkönyvei, valamint az ügy jobb megértéséhez szükséges teológiai és történelmi tanulmányok. E hatalmas iratmennyiséget tartalmazó ládát a szertartás alatt spanyolviasszal lepecsételték, és Rómában, a Szenttéavatási Kongregációnál bontják majd ki, ahol az eljárás utolsó szakasza zajlik.

A libanoni pátriárka a közel-keleti keresztények tragikus helyzetéről

Bechara Boutros Raï bíborosBechara Boutros Raï bíborosAz antióchiai maroniták pátriárkája, Bechara Boutros Raï bíboros gyakori vendége a Vatikáni Rádiónak, melynek sok évvel ezelőtt az arab nyelvű műsorát is vezette. Ezúttal a francia programnak adott interjút, amelyben így jellemezte Közel-Kelet tragikus helyzetét: „A közel-keleti háborúért a keresztények fizetik a legnagyobb árat."

II. János Pál emléktáblát avattak a Hősök terén

2013. augusztus 22-én emléktáblát avattak II. János Pál tiszteletére a Hősök terén a Szépművészeti Múzeum előtti zöldfelületen. Az avatáson Tarlós István főpolgármester, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mellet a főpolgármester helyettesek, frakcióvezetők, meghívott vendégek és a sajtó képviselői is megjelentek.

 

Megmaradásunkat a Szent István-i értékeket követve találjuk meg

Szent Istvánt ünnepelve első királyunk hitét kell megértenünk, mert erre épült élete, műve és tanítása.  Ez a hit kaput, távlatot, jövőt nyit a teljesség, Isten világa felé, hogy abban bontakozzon ki életünk, és embertársaink felé, hogy velük közösséget találjunk - mondta Bosák Nándor az ünnepi szentmisében. Erdő Péter bíboros köszöntőjében azt hangsúlyozta, szükségünk van arra, hogy Szent István öröksége, utat mutató és jövőt építő jobb keze ma is irányítson, erősítsen minket.

Rómába érkezik a fatimai Mária-szobor

Októberben Portugáliából a Vatikánba érkezik a fatimai Rózsafüzérről elnevezett Miasszonyunk szobra. A jeles esemény során a pápa Szűz Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába ajánlja a világot.

Nagyboldogasszony főbúcsú a szentkúti nemzeti kegyhelyen

A Mátraverebély-Szentkút főbúcsúja, Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából sűrű zarándokprogram várja a híveket. Nagyboldogasszony napján, 15-én reggel 8 órától fogadják a zarándokokat, és folyamatosan gyóntatnak az atyák. Fél 10-kor rózsafüzért imádkoznak, 10.15-től Keresztes Szilárd görög katolikus püspök tart előadást a megtestesülésről, és ő a főcelebránsa a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisének. Körmenettel, majd a máriapócsi és a szentkúti nemzeti kegyhelyek ajándékainak kicserélésével folytatódik a program.

A Szent Jobb ereklye Székesfehérváron - Biborosi mise Szent István sírja felett

A díszőrség és a Magyar Koronaőrök Egyesülete kíséretében 2013. augusztus 14-én délelőtt megérkezett Székesfehérvárra a Szent Jobb-ereklye.

 

Ismét Krisna-völgyi Búcsú

A Krisna-hívők mindig énekelnek, táncolnak. De miért? Mitől ilyen jó a kedvük? Mi az a fura ruha rajtuk? Mit motyognak az orruk alatt? Milyen érzés lehet füstölőt ajánlani Krisnának?

Szerencsenapon húzhatjuk Krisna szekerét

2013. július 13. 10:00 Különleges időpont. Szekérfesztivál Budapesten, amikor is ismét karneváli hangulatban, csodálatosan feldíszített szekéren húzzák végig Krisna-hívők és érdeklődők az Úr Krisna egyik különleges formájának, Dzsagannáthnak szekerét. Az Univerzum Ura védikus-hindu hagyományok szerint évente egy alkalommal elhagyja pihenőhelyét, a templomot, és „körbejár a városban", hogy hívei megcsodálhassák, és a kedvébe járhassanak.

 

Utcát kap Hatvanban a vértanú házfőnök

Kriszten RafaelKriszten RafaelHatvanban minden évben megemlékeznek a ferencesek 1950. június 19-én történt elhurcolásáról. Az ávósok négy ferencest és a védelmükre kelt újhatvani vasutas családok több száz tagját vetették börtönbe vagy internálták a hortobágyi kényszermunkatáborba.

Hálaadó szentmise érted is! (bárkiért....)

Nem lehet tudni, tudatosan megszervezett félretájékoztató kampány volt-e, vagy ami a Kádár korszakban természetes volt, tombolt az ateisták tudatlansága. Azaz anélkül támadtak egyházi intézményeket és strukturákat, hogy annak valós szerepéről, alkalmazásáról stb tudtak volna valamit. De igaz, honnan is tudnák: a hittant messziről elkerülték és csak a marxista erkölcstannnak nevezett dolgot ismerik. Azt is felületesen.... Mos egy ilyen nagyobb bosszantó dologra szeretnénk felhini a figyxelmet az egyik egyházi blog  -az apologetika.blog.hu - írásával. Ők a szabályokat igazán ismerik.

Egyházi nyilatkozatok és értékelés a „nagy figyelmeztetésről” szóló üzenetekről

A 2010 novemberében indult írországi üzeneteket a Szepesi Egyházmegye megyéspüspöke hivatalos nyilatkozatban, a melbourne-i érsek pedig a papságnak írt körlevélben ítélte el. Dr. Mark Miravalle neves mariológus, teológiaprofesszor a Hittani Kongregáció irányelvei alapján értékeli az „Isteni Irgalom(ról nevezett) Mária" által terjesztett szövegeket.

Minden út Assisibe vezet

Assisi püspöke, Domenico Sorrentino bejelentette, hogy a pápa Szent Ferenc ünnepén Assisibe látogat. A főpásztor levelet kapott május 23-án a Vatikánból, amelyben az Államtitkárság jelezte, hogy Ferenc pápa elfogadta az umbriai püspökök kérést, hogy 2013. október 4-én Szent Ferenc városába zarándokoljon.

Jubiláns párok megáldása Szentkúton

Mátraverebély-Szentkúton vasárnap bizánci szertartású liturgiát vezet Luscsak Jurij Nilus munkácsi görög katolikus segédpüspök, pünkösdhétfőn pedig az ünnepi szentmise főcelebránsa Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, aki áldásban részesíti a nemzeti kegyhelyre zarándokló jubiláns házaspárokat.

Endrédy Vendel apátra emlékeztek Zircen

A ciszterci rend hazai történetének egyik kimagasló helytállójára, fehér vértanújára, Endrédy Vendelre emlékeztek április 19-én Zircen, a magyar ciszterci kongregáció központjában a helyi Országzászló Alapítvány kezdeményezésére.

Misszió a hadiösvényeken

Károlyi Bernát (OFM) kínai kisfiúvalKárolyi Bernát (OFM) kínai kisfiúvalA magyar ferencesek 1929. és 1952. közötti kínai missziójának tárgyi emlékeiből rendeznek kiállítást Misszió a hadiösvényen címmel Szegeden, a Klebelsberg Könyvtárban. A tárlatot Kálmán Peregrin nyitja meg 2013. április 24-én 15.30-kor.

Ferenc pápa húsvétvasárnapi nagymiséje és Urbi et Orbi áldása Vatikánban

Ez az első húsvéti szentmiséje Róma új püspökének, akit március 13-án választottak meg Péter utódául. A Szent Péter teret holland virágkertészek színpompás ajándékai díszítették. Több mint háromszázezren gyűltek össze a Húsvétvasárnap délelőtt megtartott pápai szentmisére a Szent Péter téren és az oda vezető Via della Conciliazione úton. Az utóbbi időben igazán szeszélyes tavaszi időjárás ismét kedvezett Ferenc pápának, mert az elmúlt napokat jellemző gyakori eső ellenére vasárnap délelőtt újra felragyogott a nap a szertartás idejére.

Az ötödik evangélium (a szentföldi emlékhelyek) kialakulása

A ferencesek lépésről lépésre nyolcszáz év alatt megmentették a feledéstől Jézus szülőföldjét, melyet VI. Pál pápa az ötödik evangéliumnak nevezett. Ma már több mint ötven szent helyet gondoznak, őriznek, és segítik a zarándokokat az Ó- és Újszövetség világának teljesebb megértésében.

A halotti lepel televíziós közszemlére tétele Nagyszombaton

Világeseményre kerül sor 2013 március 30-án, Nagyszombaton. A Rai egyes csatornája 17.10-18.40 között a mondovízión keresztül közszemlére teszi a város székesegyházában a halotti leplet, amely a hagyomány szerint Jézus holttestét borította.

Húsvéti szentmisék a püspöki székhelyeken

Az alábbiakban a húsvéti időszak ünnepi püspöki szentmiséinek helyszínéről és időpontjáról tájékozódhatnak.

 

Szerzetes pápák

Ferenc a történelem első jezsuita pápája. Azonban nem az első szerzetes. Az utolsó szerzetes pápa XVI. Gergely volt (1831-1846), aki kamalduli szerzetes volt - annyira, hogy megválasztásakor püspökké kellett szentelni. Mi 34 szerzetespápát számoltunk össze.

Tartalom átvétel