Ünnepeink

A moszlim világban most tart a bőjti hónap a Ramadan

 A nappal Allah-é. az éjjel a halandó emberéA nappal Allah-é. az éjjel a halandó emberé

Az iszlám vallási alappilléreinek sorában a harmadik, mint alapvető előírás a bőjti hónap a Ramadan szabályainak megtartása.

 

Szeptember 13-14: Beköszönt az 5768-ik zsinagógai esztendő

Az újévi ünnepkör ünnepeiAz újévi ünnepkör ünnepei 

A zsidó vallásúak más, hagyományos időszámítást használnak, amely a Hold ciklusain alapszik. Így az új esztendő is máskor következik be mint a megszokott életben. Idén szeptember 13-14 re virradóan ünneplik a Zsidó újév beköszöntét.

 

Augusztus 29: A Magyar Fotográfia Napja

 

Louis DaguerreLouis Daguerre1840. augusztus 29. az a nap, melyen elõször készült Magyarországon fénykép, akkori nevén dagerrotípia. 2003. augusztus 29. az elsõ olyan nap, amikor errõl hazánkban hivatalosan is megemlékeztek. Augusztus 29. a Magyar Fotográfia Napja.

Augusztus 20 ? Szent István kirány ünnepe, az Új kenyér ünnepe (az Alkotmány Ünnepe) a Nemzet Születésnapja

 A Szernt Jobb védõbura és ereklyetartó nélkülA Szernt Jobb védõbura és ereklyetartó nélkül

Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja.

Az Országgyulés döntése értelmében 1991-tõl augusztus 20-a, a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja. István királyunk sírját 1038. augusztus 20-án - szentté avatásakor - nyitották fel a székesfehérvári bazilikában.

Augusztus 15: Mária mennybevételének ünnepe

  Mária mennybemenetele -ikonMária mennybemenetele -ikon

A nyári idõszak vége felé, mikor a kertekben, mezõkön már javában érik a termés, ünnepeljük a legméltóbb "arató-ünnepet", mellyel beköszönt az "egyházi õsz".

Ma 2007 Június 29: Nemzetközi Duna Nap

 DanubedayA Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) kezdeményezésére 2004. június 29-én ünnepelték elõször a folyó menti országok az elsõ Nemzetközi Duna Napot, abból az alkalomból, hogy tíz évvel korábban született meg a folyó és vízgyûjtõje védelmében a Duna Védelmi Egyezmény.

Június 22 :Thomas Morus a politikusok védõszentjének ünnepe

  Thomas Morus (Mórus Tamás) a poltikusok védõszentjeMorus Tamást az ezredfordulón nyilvánította a politikusok védõszentjévé II. János Pál pápa. A kiváló humanista államférfi 1529-tõl VIII. Henrik kancellárja volt, de a keresztények egységének megõrzéséért a vértanúhalált is vállalta.

 

Június 17: Apák napja

Apák napja 

Erõsek, tekintélyt követelõek, talán szigorúbbak is kicsit. Mégis Õk tanítanak meg biciklizni, halat fogni, fúrni-faragni, villanykörtét cserélni, s velük szurkoljuk végig kedvenc focicsapatunk mérkõzéseit is. Június harmadik vasárnapja, idén 17.-ére esik. Ez a nap 1994 óta Magyarországon is az apáké. Az apaságot ünnepeljük, hisz Apák napja van ma.

Június 16:Ötvenhatos Vértanúk Napja

 Lukas zászló1956 végétõl 1961 nyaráig zajlott a Kádár-rendszer megtorlásának azon szakasza, amikor a forradalomban és szabadságharcban való részvétel miatt Magyarországon tömegével hoztak halálos ítéleteket és hajtották végre azokat. Az elsõ hónapokban gyakoriak voltak olyan halálesetek, melyek az embertelen bánásmód miatt, a ?vizsgálatok" közben következtek be. 1957-tõl már bírósági eljárások keretében születtek tömegével a halálos ítéletek.

Június 4: a Trianoni békediktátum évfordulója

Békerevíziót!  -plakátBékerevíziót! -plakát 

Holnap -2007 június 4-én -lesz a Trianoni Békeszerzõdés évfordulója, bár itt az ünnepeink rovatban emlékezünk meg róla, mégis ezt a napot nemzeti gyásznapként éli meg a magyarság az ország határain kívül és belül. A Magyarországra nézve tragikus békeszerzõdést 1920. június 4.-én Apponyi lemondása után, a versaillesi kis Trianon kastélyban, Bénárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasche Lázár Alfréd írták alá a szerzõdést.

Május 27 : Magyar Hõsök Emlékünnepe

  Enying I. vh emlékmû Somogyi Sándor szobrászmûvész alkotásaEnying I. vh emlékmû Somogyi Sándor szobrászmûvész alkotása

Az Országgyûlés által 2001. június 19-én, a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl elfogadott LXIII. számú törvény értelmében minden év májusának utolsó vasárnapján emlékezünk az elmúlt ezredév magyar hõseire. Ez most május 27-re esett.

Pünkösd: Jöjj, Szentlélek, Úristen!

 Leszáll a Szentlélek

Pünkösd a húsvéti idõ záróünnepe (pentekoszté=ötvenedik nap), ami idén május 27-ére esik. Ezen a napon emlékezik az Egyház arra, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra.

Május utolsó vasárnapja: Gyermeknap

 

Gyermekrajz 1. ?Jaj a gyermekkor mily tündéri kor volt: Egy ködbe olvadt álom és való,

Ha hullt a hó az égbõl, porcukor volt, S a porcukor az abroszon a hó." (Kosztolányi Dezsõ: Gyermekkor)

Május 12. ? az Ápolók Nemzetközi Napja :BIZTOS (?) SZAKMAI KÖRNYEZET

 

Florence NightingaleFlorence NightingaleMagyarországon már 35 éve emlékezünk meg az ápolásügyrõl és az ápolókról a XIX. században élt leghíresebb brit ápolónõ, Florence Nightingale születésnapján. Minden esztendõben a genfi székhelyû, 129 ápolásszakmai szervezetet tömörítõ Ápolók Nemzetközi Tanácsa jelöli ki azt a témakört, amivel abban az évben a neves ápoláskutatók által készített nemzetközi felmérések, kutatások foglalkoznak.

 

Ma Anyák napja van: Szerkesztõségünk köszönti az édesanyákat

Köszöntjük az Édesanyákat!Köszöntjük az Édesanyákat! Május 6. idén ez az elsõ vasárnap májusban. Ez az a nap, mikor azokat ünnepeljük, akik életet adtak nekünk, felneveltek, gondoskodtak rólunk, óvtak bennünket, becézgettek, taníttattak, vigyáztak, vigyáznak ránk. Õk azok, akiknek mindig ?kislányom", ?kisfiam" maradunk. Nekik mondjuk el elõször örömünket, bánatunkat, fájdalmunkat. Május 6. ANYÁK NAPJA.

Május 6-a: Az elveszett katonafiu emléknapja

Mi lett vele? Miért kellett meghalnia?A Magyar Néphadsereg kötelezõ katonai szolgálaton alapuló hadsereg volt. Ez azt is jelentette, hogy nagyon sok olyan ember is bekerült - parancsnokként és mezei katonaként, aki nem volt oda alkalmas.

 

Szent Flórián - a tûzoltók védõszentje

 Szent Flórián tradícionális ábrázolásaSzent Flórián tradícionális ábrázolása Több róla készült képen láthatunk mellette, égõ házat, melynek eloltásán fáradozik éppen. Õ Szent Flórián, a tûzoltók védõszentje. Május 4.-én a Magyar Tûzoltók napja van, immáron Magyarországon is, 16. éve.

Májusfát állítani!

 Pilisvörösvár - májusfa állításPilisvörösvár - májusfa állítás

Gyerekkoromban én is készítettem májusfát. Fogtam egy jó nagy ágat- már amekkorát elbírtam- és mindenféle színes szalagot kötöttem rá. Kitettem az udvarra, és büszke voltam arra, hogy nekem is van. Manapság hiába keresem, itt Budapesten nem lelem, még gyermekes házaknál sem. Nagyobb tereken, vidéke, rendezvényeken még megtalálható, de sajnálom, hogy a kicsik ennek készítésének örömét, már nem vették át szüleiktõl, nagyszüleiktõl.

Május 1-rõl higgadtan, ideológiai felhangok nélkül?.

 1919 Május 1 Moszkva plakát1919 Május 1 Moszkva plakát

Most már - miután nem KELL - felvonulni, érdemes beszélni a május 1-I ünnep eredetérõl. Azt érdemes tudni, hogy Május 1-je hasonló tartalommal katolikus ünnep is, Munkás Szent József, a munkások védõszentje tiszteletére. (Az ugyanerre a napra esõ kereszténység elõtti európai pogány ünnepek, mint pl. a Beltane, vagy a hagyományok, mint a májusfa állítása --  errõl lásd másik cikkünket-, más eredetûek és tartalmúak.)

Ma 2007 április 08: Húsvét vasárnap van: A keresztény világ legnagyobb ünnepe, az élet diadala a halál felett.

  A sír üres -pravoszláv ikon

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, melyen Jézus Krisztus feltámadását ülik meg. A keresztény húsvétban zsidó és pogány elemek is ötvözõdnek. Ma húsvét vasárnap van, a kétnapos ünnep elsõ napja.

Ma 2007 április 6-a Nagyszombat, húsvét vigíliája van

Nagyszombat, húsvéti vigília2007. április 6., péntek 14:00

Húsvét vigíliájaNagyszombaton a római  katolikus  egyház Krisztus sírjánál idõzik, szenvedésérõl és haláláról elmélkedik. Az oltár minden díszétõl megfosztva áll. Nincs szentmise, az Eucharisztiát is csak a haldoklóknak viszik el. A katolikus egyháznak az egyik legbonyolultabb liturgikus idõszaka a (ma már megint este) tartott szertartás, melyet a rendszerváltás elõtt, annak megcsúfolásaként sok esetben délelõtt kellett elvégezni, mert csak azt engedélyezték. Ma ez legalább a helyére került.

Ma 2007 április 6-a Nagypéntek van

GolgotaNagypéntek Jézus kereszthalálának és sírban nyugvásának emléknapja. Az elsõ keresztények nagypénteket és nagyszombatot liturgia nélküli ünnepként tartották egész napos szigorú böjtölésben.

Ma Nagycsütörtök van 2007 április 5.

 A lábmosás szertartása Templomi üvegablak

A nagyhét kiemelkedõ idõszaka a "három szent nap" (triduum sacrum): nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat. Nagycsütörtököt a 4-5. századtól kezdve ülik meg az utolsó vacsora és a szenvedés kezdetének az emlékére.

Mikor van húsvét?

  HúsvétnaptárHúsvétnaptár 1995-2071

Idén minden keresztény egyház egyszerre ünnepli a húsvétot, más években viszont akár öthetes eltérés is elõfordul, mint jövõre, amikor a nyugati egyházak március 23-án, a keletiek viszont csak április 27-én ünnepelnek. A húsvét dátumának kiszámításáról kérdeztük Verbényi István atyát.

Peszách - A zsidó húsvét

  Peszach

A zsidóság idén a civil naptár szerint 2007-ben  április 2-án estétõl április 10 estéig ünnepli Peszach másként a kovásztalan kenyér ünnepét, amit sokan zsidó húsvétnak is neveznek.. Szokásunk szerint ismertetjük az ehhez kapcsolódó kulturtörténeti-vallástörténeti információkat, felidézve Herman Wouk írását az ünnep liturgikus tartalmáról és a szertartásokról pedig Hayim Halevi Donin avatott és olvasmányos kalauzát. Az anyag az elpusztult régi Euroastrán három évvel ezelõtt szintén az Ünnepeink rovatban jelent meg.

Virágvasárnap, az Úr szenvedéstörténetének kezdetét jelzõ vasárnap ? a dicsõseéges bevonulás

 

Virágvasárnapi modern szentkép Ma virágvasárnap van. Nagyböjt hatodik vasárnapjával veszi kezdetét a nagyhét, amelyben napról napra kibontakozik és megjelenül Jézus Krisztus húsvéti misztériuma. Ennek a hétnek elsõ vasárnapja Virágvasárnap, melyet más nyelvek a ?pálmák vasárnapjának" is neveznek.

 

Tartalom átvétel