Tanulmányok - elemzések

LEONCAVALLO, RUGGIERO (1858-1919)

A rendkívül tehetséges zongorista, Leoncavallo 1875-ben végezte el a nápolyi San Pietro a Majella konzervatóriumot.

CSAJKOVSZKIJ, Pjotr Iljics (1840-1893)

Az ifjú Csajkovszkij szentpétervári tisztviselőként kezdte pályáját, akárcsak a többi feltörekvő, de szegény orosz polgár. 23 évesen szakított a polgári elvárásokkal, hogy életét a zenének szentelhesse, és Anton Rubinstejn tanítványa lett.

Gábor Dénes Klub - "Genomszerkesztés. A géntechnológia új lehetőségei"

A Gábor Dénes Díjasok Klubjának kibővített rendezvényét  2016. október 4-én rendezték a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Központjának (MTA-TTK) budapesti, Magyar tudósok körútján lévő nagytermében, "Génszerkesztés - Fehérjemérnökség" címmel.  

Teljes átalakulás várható a negyedik ipari forradalomnak köszönhetően

A Roland Berger legújabb tanulmánya - a taulmány a cikk végén lévő linkről letölthető! - szerint a negyedik ipari forradalom - a digitális átalakulás - korát éljük, amely paradigmaváltást jelent a gyártási stratégiákban. A stratégiai tanácsadó cég azt vizsgálta, ez a paradigmaváltás mekkora megtérülést jelent majd az egyes iparágak és országok tekintetében. A tanulmány szerint Nyugat-Európában 2035-re 28%-os lekötött tőke megtérülést (ROCE-t) kellene elérni. Jelenleg Németország tudta egyedül ezt a számot növelni 2000 és 2014 között 12%-ról 30%-ra.

 

Papp Gábor: Európa újra beszáll a klinikai kutatási versenybe?

2018-tól valamennyi európai uniós országban egységes szabályozás alá kerül a klinikai vizsgálatok engedélyeztetése és folytatása. Az új szabályozás egységes piacot teremt az Európai Unión belül a klinikai kutatások számára. Legalábbis ami a szabályozást illeti.

A bitcoin működése és jogi kihívásai

A bitcoin közvetlenül a pénzügyi válság után, 2009-ben indult útjára, azonban csak jóval később, 2013 végén került be a köztudatba. A bitcoint a legtöbben csak egy kibocsátó nélküli virtuális pénzzel azonosítják, megfeledkezve arról, hogy az alapul fekvő technológia lényegében egy peer-to-peer fizetési rendszer is, amit ma már számos helyen alkalmaznak a fizetések lebonyolításához.

Röviden az MLM-ről – egy mérgező, gazdasági érvekkel operáló ideológia

Napjaink egyik jellegzetes kórtünetévé vált az 1950-es években megjelenő úgynevezett MLM (multi-level marketing), más néven network marketing jelenség, ami mára egészen komoly méreteket öltött, és Magyarországon különösen termékeny talajra lelt. A jelenség valószínű, hogy az Amway-nek nevezett szerveződéssel indult, aminek szimbolikus jelentősége van, hiszen a név, az „American Way" rövidített változata, laza fordításban amerikai életstílus, sokatmondó; mintegy előre vetített számos olyan tendenciát, amik megjelenésükkor az amerikai emberek többsége számára is ízléstelen és visszatetsző volt. Mára viszont az Egyesült Államok határain túl is elfogadottá váltak.

A gyűlölet himnusza

Teréz anya szentté avatása után a baloldali és a liberális sajtó, valamint az ateisták szinte kimondhatatlan szitok és gyűlölet áradattal jelentkeztek minden olyan médiában, amelyet el tudtak érni. Ez a helyzet először egy olyan tisztázott helyzet, amikor feketén fehéren látható, bárkit bármikor és bármiért meg lehet vádolni, be lehet sározni, akit csak akarnak. Csak megfelelő pénzmennyiség és szándék szükséges hozzá. A 888.hu írása, amit az alábbiakban idézünk http://888.hu/article-miert-utalja-a-baloldal-terez-anyat linkekkel nagyon jól bemutatja ezt a jelenséget.

A migráció geopolitikája

Egy Svédországban tevékenykedő brit kutató tanulmányában azt vizsgálta, milyen okok mentén kezeli félre az Európai Unió a migrációt mint társadalmi jelenséget. Cikkében egyaránt foglalkozott az EU-n belüli migrációval és a külső határokat érintő migrációs nyomással. Arra a megállapításra jutott, hogy az Európai Unió nem megfelelően szemléli nemzetközi politikai történéseit, azaz úgy cselekszik, mintha a globalizáció egy befejezett folyamat lenne, s a földrajzi jellemzők egyáltalán nem lennének meghatározóak a politikai aktorok (az egyes államok) szempontjából.

 

Fodor Pál és Varga Szabolcs:Legendák és valóság: Zrínyi Miklós és Szulejmán halála

Zrínyi Miklós (Zund Mátyás egykorú rézmetszete) Forrás: keptar.oszk.huZrínyi Miklós (Zund Mátyás egykorú rézmetszete) Forrás: keptar.oszk.huZrínyi Miklós és I. Szulejmán szultán sorsa haláluk helyszíne és időpontja miatt összefonódott. Hogy mi is történt velük pontosan Szigetvár 1566-os ostrománál, arra a Történelmi Szemle legújabb számában megjelent és most rövidítve az mta.hu-n is publikált tanulmányában válaszol Fodor Pál és Varga Szabolcs történész a korabeli források alapján.

Ablonczy Balázs: Trianon árvái

A Délvidéki Liga adománygyűjtő plakátja (1920) Magyar Digitális KépkönyvtárA Délvidéki Liga adománygyűjtő plakátja (1920) Magyar Digitális KépkönyvtárMilyen etnikai változásokat indított el az első világháború Magyarországon? Kik voltak a vagonlakók? Hogyan próbálták megjeleníteni az elveszített hazát a háborús menekültek? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is válaszol a trianoni békeszerződés hatásait és következményeit az Akadémia támogatásával kutató történész szerző cikke. Ablonczy Balázs írása az mta.hu-nak.

Horváth Dezső:Eltűnt az évszázad legnagyobb felfedezésére utaló jel a Nagy Hadronütköztetőnél

Mégis jó a standard modell: a részecskefizikusok legnagyobb, Chicagóban most zajló konferenciáján bejelentették, hogy a nagyenergiás tudományos közösséget izgalomban tartó, új fizikára utaló részecske „felszívódott" a legújabb mérési adatokban. Horváth Dezső, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, az MTA Atomki és a CERN munkatársának írása.

Dr. Czédli-Deák Andrea: A vád törvényessége az elmélet és a gyakorlat tükrében


„a bünvádi itélkezés nem abstract elvek keresztülviteléért, nem elméleti következetesség csillogtatásáért van szerezve, hanem azért, hogy az anyagi igazságot szolgálja."

Balogh Jenő

UKRAJNA – A VÁLSÁGKEZELŐ MISSZIÓ ÉRTÉKELÉSE

Interjúalanyunk MIZSEI KÁLMÁN, az ENSZ volt főtitkár-helyettese, az EU volt moldovai különmegbízottja és volt ukrajnai misszióvezetője. Diplomata, Kelet-Európa szakértő, egyetemi professzor. Az interjút készítette: HUNYA PÉTER, a Corvinus Külügyi és Kulturális Egyesület tagja.

 

Bócz Endre: Pragmatikus szemléletváltás -- Találkoztam az új büntetőeljárási kódex vitára szánt tervezetével

Bócz EndreBócz Endre

Egy ilyen fontos és terjedelmes jogszabály-tervezettel való egyetlen futó találkozás alapján az ember leginkább csak arról formálhat véleményt, hogy rokonszenvesnek találja-e azokat a törekvéseket, amelyek a tervezett jogszabályban hangsúlyosan jelentkeznek. Azt kell tehát mondanom, hogy rokonszenves művel találkoztam, amelyben több olyan gondolat fogalmazódik meg, amelyek már évtizedek óta forognak a büntetőeljárási jog művelői körében, de még a rendszerváltozás után is csak részben sikerült őket érvényre juttatni.

Tóth Mihály: Néhány időszerű garanciális kérdés a titkos nyomozati (felderítési) eszközök eredményének felhasználása köréből

A cikkszerzője: Tóth MihályA cikk szerzője: Tóth MihályMint általában a hasonló, sajátos terminológia mentén kialakított jogi területek vizsgálatakor, ezt az írást is rövid fogalmi tisztázással kell kezdenem. A büntetőeljárásban a „titkos információgyűjtés" és „titkos adatszerzés" megkülönböztetésének - jóllehet mindkét tevékenység teljesen azonos lehet -, nézetem szerint kizárólag az volt a célja, hogy már a megnevezés világossá tegye: az érintett tudta nélkül folyó eljárásokat a nyomozás keretei között végzik-e, vagy eljárásjogi értelemben vett nyomozáson kívül (jellemzően azt megelőzően). A különbség tehát nem a két fogalom tartalmi eltéréséből adódik. Ezért itt nem érdemes annak részletesebb elemzésébe bocsátkozni, milyen szemantikai különbség van vagy lehet az „adat" (tényre vonatkozó ismeret) és információ („értelmezett", relevánssá tett adat) között.

Űrkutatási sikertörténet: Budapesten zárult a Rosetta-küldetés

A CDMS Forrás: MTA EKA CDMS Forrás: MTA EKA magyar kutatók munkájának elismerése, hogy Budapesten rendezték meg a Rosetta-küldetést lezáró konferenciát. Szalai Sándor űrkutató cikke összefoglalja az eredményeket, és részletesen beszámol a magyar részvételről. 2016. július 4. Szalai Sándor

A migráció török kibocsátó forrásai

A Migrációkutató Intézet 2016. május 25. és 30. között szakmai látogatáson vett részt Törökországban. Az ankarai és izmiri állomásokon megvalósult program keretében az Intézet munkatársai szakmai egyeztetéseket folytattak számos, migrációs hatásköröket gyakorló kormányzati és - túlnyomórészt befogadási és humanitárius helyzetkezelésre, valamint jogvédelemre szakosodott - nem-kormányzati szervezet képviselőjével, emellett találkozóra került sor több nemzetközi szervezettel, egy ellenzéki önkormányzati vezetővel és Törökország egyik legjelentősebb think tank szervezetének képviselőjével is.

Agyunkban élő matematikus felel a bizonyosság érzéséért

Mindeddig úgy tartották, hogy igen bonyolult elemző folyamat végén alakul ki bennünk, mennyire bízunk meg egyes döntéseinkben. Hangya Balázs, az MTA KOKI kutatója és munkatársai legfrissebb eredményei szerint azonban a nehezen megfogható érzés mögött egyszerű matematikai alapok húzódnak meg.

Milliókat menthetne meg a vérből való rákszűrés

Óriási előrelépést hozna a rák diagnosztikájában, kezelésében és szűrésében, ha megbízhatóan ki lehetne mutatni a fejlődő daganatból a vérbe kerülő anyagokat. Számos laboratóriumban dolgoznak olyan vértesztek előállításán, amellyel igen korai, még kezelhető formájában lehetne felfedezni a betegséget. Az mta.hu összeállítása.

Miért zavaró a kutyaugatás?

A világon elsőként vizsgálták a kutyaugatás zajjá válásának biológiai, akusztikus, kommunikációs oldalát az ELTE Etológiai Tanszék kutatói. A brazil etológusokkal közösen jegyzett tanulmányból többek között az is kiderül, hogy a férfiakat jobban idegesíti az ugatás, mint a nőket.  

Nagyon tiszta a Balaton vize, árvaszúnyogból is kevés van

Az éves algabiomassza- (a-klorofill-koncentráció) maximumok és az árvaszúnyoglárvák egyedszáma a Balaton Keszthelyi-medencéjébenAz éves algabiomassza- (a-klorofill-koncentráció) maximumok és az árvaszúnyoglárvák egyedszáma a Balaton Keszthelyi-medencéjébenMegjelentek az első fecskemoszatok a tó vizében, ez már a nyár közeledtét jelzi. A messze a határérték alatt maradó algakoncentráció, a vízminőség látványos javulása az egész Balaton táplálékhálózatára hatással van - állapították meg az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet munkatársai.

A jogállami univerzum kiterjedése és tágulásának veszélyei

Nincs európai jogállamiság: ennek fogalma nem ismert, ennek részletei nem kimunkáltak egy mindenki számára legitim szereplő által sem. És ez nem feltétlenül probléma.

 

Amerikai fizikusok szerint eddig ismeretlen erőt találtak az MTA Atomkiban

Elektron-pozitron spektrométer az Atomkiban Forrás: MTA AtomkiElektron-pozitron spektrométer az Atomkiban Forrás: MTA AtomkiA Nature honlapján május 25-én megjelent cikk szerint valami nagyon különleges dolgot fedeztek fel Debrecenben: a természet ötödik alapvető kölcsönhatását. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének kísérleti eredményeit világszerte próbálják majd megismételni.

Beethoven vagy Beyoncé? – A pulik egyértelműen az utóbbira szavaznak

A Sony és Dr. Anna Wilkinson állati viselkedést vizsgáló szakértő egy kutatás során kutyák, macskák és nyuszik zenei ízlését vizsgálta.  A kísérletből kiderült: a háziállatok döntő többsége a klasszikus zene helyett a top slágereket kedveli...

 

Korszakalkotó égi mechanikai eredmény született az ELTE-n

Az ELTE kutatói Newton és Lagrange kétszáz esztendőnél is régebbi eredményei után először találtak új egzakt megoldást a csillagászat és az űrkutatás egy központi jelentőségű kérdésére. Érdi Bálint professor emeritus és Czirják Zalán doktorandusz publikációját a Nature szerkesztőségi cikkben méltatta.

 

Korom Mária: Az iszlám radikalizmus térnyerése a Nyugat-Balkánon

A vallási radikalizálódás nem új keletű jelenség a Nyugat-Balkánon. A '90-es évek háborús zűrzavara kitűnő táptalajnak bizonyult a szélsőséges vallási irányzatok számára, melyek azóta mérsékeltebb hangnemben ugyan, de továbbra is jelen vannak. Az utóbbi években számos kisebb terrorcselekmény történt ebben a térségben, közel ezer helyi fiatal ment Szíriába és Irakba harcolni, több vallási vezetőt pedig a bíróság jogerősen elítélt gyűlöletkeltés és terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények vádjával.

Ugyanazt a testet fedhette a torinói lepel és az oviedói orcatakaró kendő

Spanyol szindonológiai (a torinói halotti lepellel foglalkozó) vizsgálatok szerint a torinói lepel és az Oviedóban őrzött orcatakaró (sudarium) nagy valószínűséggel ugyanannak az embernek a holttestét takarta.

Speidl Bianka & Sántha Hanga: Gyorselemzés a brüsszeli terrortámadások kapcsán

Előzmény és időzítés

A belga rendőrség a március 22-i brüsszeli terrortámadást megelőző napokban fogta el a tavaly novemberi párizsi merénylet egyik irányítóját, Szaleh Abdeszlamot.  A merénylet és a letartóztatás közötti kapcsolat még nem tisztázott. Felmerült, hogy a terrorakció válasz lehetett a letartóztatásra és arra a kudarcra, amit Abdeszlam okozhatott a párizsi öngyilkos merényletek alatti állítólagos visszakozásával. Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy a merénylet összetett és - az előkészítési igénye alapján - minden valószínűséggel tervezett művelet volt. Egyes feltételezések szerint az Abdeszlam hálózatához tartozó egyének lebukástól való félelme is közrejátszhatott a merényletekben, ezért lehet, hogy egy húsvétra tervezett merénylet előrehozása magyarázza a jól koordinált kivitelezést.

Helyzetelemzés: Menekültek 2016 Macedónia és Görögország

A macedón kormányt támogató nemzetközi és európai programok, szervezetek – Gevgelija, Macedónia. Fotó: Migrációkutató IntézetA macedón kormányt támogató nemzetközi és európai programok, szervezetek – Gevgelija, Macedónia. Fotó: Migrációkutató IntézetA Migrációkutató Intézet munkatársai 2016. március 2-5. között Macedóniában és Görögországban szakmai tanulmányúton vettek részt, amelynek célja mindenekelőtt a két ország határtérségében uralkodó állapotok vizsgálata volt. Több helyszínen, helyi és nemzetközi szervezetek képviselőivel folytatott egyeztetéseik tapasztalatait helyzetelemzés formájában összegezték. Ennek vezetői összefoglalója az alábbiakban olvasható. A teljes elemzés a csatolt linken érhető el.

Tartalom átvétel