Tanulmányok - elemzések

Dr. Nagy Péter: Menekülés a devizahitel csapdájából

CHF határ a csillagos ég - és a hitelét felvevőnek a nyomorCHF határ a csillagos ég - és a hitelét felvevőnek a nyomorSzerkesztőségünk e mailben kapta az alábbi, megfontolásra érdemes tanulmányt. A szerző ebben azt fejtegeti, hogyan lehetne szabdulni abbol a liberális bankpoltikai csapdából, melyet azt előző kormányok szemhunyása miatt a bankok állítottak: a kifizethetelen deviza alapú kölcsönöktől. Ez is egy verzió, ami mindeképpen megfontolásra érdemes. Ha megvalósul akkor a bankok mindeképpen fenyegetozni és szűkölni fognak. De ne felejük azt amit egy bécsi bankigazgató modott:Minden országban maximálisan elmennek addig a határig, amit a kormány lehetővé tesz. Most tehát ezt a határt kellene módosítani....

Az iskola és a család nevelése

Egy ecseri családfotó a múltbólEgy ecseri családfotó a múltból 

Az olyan társadalmi tevékenységről, mint a nevelésről szólva, nem nehéz felkorbácsolni egy beszélgetés, vagy egy olvasnivaló hangulatát. A generációk erről alkotott véleménykülönbségét hallva nem egy esetben lehet olyan érzésünk, hogy a mások, és szigorúan a mások neveltetését szóvá tevők az egyetemes pedagógiai igazság letéteményesei. Még akkor is, ha esetleg egy szánakozónak szánt félmosollyal azért hozzáteszik, hogy nem ők tudják az egyedül igaz út jelzőcölöpjeinek helyét. Annak ellenére, hogy még a nagy általánosságban vett „neveltetés" meghatározása sem biztosan tartozik a legegyszerűbb fogalmi fejtörők közé. Különösen, ha olyan speciális területeire tévedünk az életnek, mint a családi életre való felkészítés.

Hétköznapi gyermekjog

 

A gyermekek jogai, és azok védelme sokszor hasonlít ahhoz, amit az emberek hajlamosak hétköznapi gumicsontnak tekinteni. Vagy olyannak, amit olykor felkap a köz, de tulajdonképpen nem kell vele foglalkozni. Nem azért, mert ne lennének jogszabályok, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hanem mert általában nem kerül be a mindennapok látóterébe. S ez akkor is elmondható, ha látszólagos ellentmondás mutatkozik az előbbi megállapítások között.

Gaudí és mesterműve, a Sagrada Família

A Sagrada Família a modern építészet egyik remekműve. Építése 127 évvel ezelőtt kezdődött el, és egyelőre befejezetlen, előre láthatóan 2030-ra lesz kész. Az UNESCO befejezetlenül is az európai örökség részévé nyilvánította ezt az építészeti csodát, ami kétmillió látogatót vonz évente.

Széchenyi magyar nyelvtudása

Wittner Mária a Parlamentben - a fideszes új képviselő, az edelényi arab orvos hibás magyarságú eskütétele, és annak jobbikos megkritizálása után felolvasta Surányi András: Egyedül vagyunk című, az 1930-as években megjelent könyvéből azt a részt, amely szerint csak felnőtt korában tanult meg magyarul gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar is.

Csordás László: Egy fiatal nemzedék körvonalai a kárpátaljai magyar irodalomban

 

"A magyar irodalom égtájai - A sokágú síp Tokajban" címmel megrendezett 38. Tokaji Írótáborban elhangzott előadásom szövege megjelent a Magyar Napló októberi számában egy kisebb összeállítás keretein belül, Mezey Katalin bevezetőjével. Annak idején ígéretet tettem arra, hogy a publikálást követően itt is elérhetővé teszem a szöveget. Íme:

Hangya Szövetkezet - megalakul és elkezdi működését az Új hangya szövetkezet

A Hangya Szövetkezet  magyar családi hagyomány és kuriózum, amely újra megkezdte működését. Ezt a Budai Várban sajtótájékoztatón jelentették be. Mi is ez a gazdasági formáció és miért tud ma is sikeresen segíteni éppen úgy mint egykoron a vidék talpraállásában és működésében? Erről szól tanulmányunk, amit jó szívvel ajánlunk minden magyar olvasónak.

                                

Toronyi Zsuzsanna: Zsinagógákról

A kőszegi zsinagógaA kőszegi zsinagógaA zsinagógák berendezéséből napjainkra alig maradt valami. Kérdés, hogy mi lett volna a zsinagógákkal, ha nem az ingatlan örökséghez tartoznának, vajon hányra tartana igényt a magyar zsidó közösség és hányat tartana meg a magyar állam - mint a közös kulturális örökség részét.

"Igenis lehetett István fején a Szent Korona" - interjú Pap Gábor művészettörténésszel

Csak az lehetett Magyarország királya, akit a magyar Szent Koronával koronáztak meg. Attól a pillanattól kezdve vált az uralkodó jogerősen királlyá, hogy a Szent Korona érintette a fejét - mondta az InfoRádiónak Pap Gábor. A művészettörténész beszélt arról is, hogy viselhette-e Szent István a Szent Koronát, kik lopatták el azt, és miért ferdült el a kereszt a tetején.

Négymillió francia él magányosan

Egy nemrég készített felmérés szerint a francia lakosság 9%-a, mintegy négymillió ember él teljes magányban. Ez azt jelenti, hogy a boltban való köszönésen kívül kevesebb mint három emberrel tartanak személyes kapcsolatot.

Ázsia átírja a világ játékszabályait

Legalábbis Chandran Nair a Global Institute for Tomorrow nevű kutató és tanácsadó intézet vezetője szerint. Nair az "ázsiai értékek" elvének egyik sokat idézett szószólója, de egyáltalán nincs egyedül a nézeteivel.

 

A jó kormányzás kritériumai az egyház társadalmi tanításában

Az egyház társadalmi tanítása számos támponttal szolgál a jó kormányzás mibenlétét illetően is, erről tartott konferenciát a Faludi Ferenc Akadémia és a Barankovics István Alapítvány a jezsuiták által fenntartott Párbeszéd Házában Kovács K. Zoltán emlékére, A jó kormányzás kritériumai és társadalompolitikai programok szelekciója az egyház társadalmi tanítása alapján címmel.

Dr. Nagy Csaba Attila: Az arisztokrácia és az úri középosztály megszólításai a Magyar Királyságban

Spanyol etikett szerinti terítésSpanyol etikett szerinti terítésMagyarországon egykoron nagyon fontos volt a címek és a rangok pontos használata. A két világháború között, amikor ennek szabályai a médiában is megjelentek, a szabályok nagyobb nyilvánosságot is kaptak.

Goebbels ravasz húzása: „a pedofil papok” vádja

Massimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíróMassimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíróAnélkül, hogy ismerhette volna a mai szociológia eredményeit, 1937-ben Goebbels olyan választ adott a Mit brennender Sorge enciklikára, amely szociológiai típusesete annak, hogyan kell valós esetek felnagyításával morális pánikot kelteni. Massimo Introvigne vallásszociológus, jogász, író és újságíró írását olvashatják az alábbiakban.

Az egészség = jólét

 

 "Az egészség jólét". Ebben az értelemben az egészségügy kiemelkedő kérdése a magyar versenyképességnek, amelyről az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) „Hogyan tovább egészségügy?" címmel 5 fórumból álló vitasorozatot rendezett. A fórumok összegzéseként az AmCham "Vitán felül" címmel egy kiadványt jelentetett meg, melyben a megbeszélések alapján kialakított gondolatokat foglalta össze az egészségügy helyzetére vonatkozóan. A tanulmány a cikk végén lévő linkről magyarul  és angolul is letölthető!

Feitl István: Pártvezetés és országgyűlési választások 1949-1988

Kádár János figyelmeztet...Kádár János figyelmeztet... 

Az 1949-1985 közötti kilenc országgyűlési választás eredménye nem hasonlított a korábbiakhoz. A szocialista tömb országaihoz hasonlóan a részvételi arányok és az igen szavazatok száma csúcsokat döntött.

 

A pedofil bűncselekményekre vonatkozó egyházi jogszabályok

Az egyház jogrendje mindig is büntetni rendelte az egyházi személyek által elkövetett szexuális jellegű (hatodik parancsolat elleni) bűncselekményeket, köztük a pedofil jellegűeket is. Ennek különösen súlyos oka, hogy az egyházi személy által elkövetett ilyen bűncselekmények az egyház alapvető küldetését veszélyeztetik: a lelkek üdvösségét. A vonatkozó jogszabályok, illetve alkalmazásuk szigorúsága terén az elmúlt években jelentős szemléletváltás következett be.

Dömölki Bálint – Kömlődi Ferenc: ICT-trendek 2009/2010

 

 Mint ahogy év végén, év elején lenni szokott, a 2009/2010-es év fordulóján, az azt megelőző és az azt követő hónapokban is számos elemzés, múltbanézés, jövőbetekintés lát(ott) napvilágot az óév markáns és az újév várhatóan szintén markáns technológiai jelenségeiről, trendjeiről. A hagyományosan január elején megrendezett las vegasi Consumer Electronics Show (CES) is ad egy átfogó képet az év folyamán várható újdonságokról.

Érdemrendek és egyéb pápai kitüntetések

A lovagrendek mellett, más országokhoz hasonlóan a Szentszék is érdemrendek adományozásával ismeri el mindkét nembeli világi személyek és szerzetesek egyéni érdemeit, kiemelkedő teljesítményét, vagy hűséges szolgálatát. (Az első része a sorozatnak: http://www.euroastra.info/node/36845 )

Pápai kitüntetések (1. rész) -Lovagok és lovagrendek az egyházban

Az elismerések az embereket további kiemelkedő cselekedetek végrehajtására buzdítják, példaképül állítják az egyház és a társadalom iránt érdemeket szerzett személyeket, ezzel másokat is követésükre ösztönözve. E szavakkal foglalta össze Szent X. Piusz pápa (Multum ad excitandos apostoli levél, 1905. február 7.), mi a célja és értelme az egyházban létező különféle kitüntetéseknek.

A tanulás lélektana

 

Az élethossziglan tartó tanuláshoz talán a legfontosabb készség, ismeret annak megtanulása, miként vagyunk képesek tanulni. Az egyes ismeretek, a tudás bizony az idő múlásával megkopik, és jó esetben már csak arra fogunk évek távlatából emlékezni, hol is keressük az adott információt. Ami természetesen fontos tudás, hiszen mindent nem is lehetünk képesek örökké fejben tartani.

Istent nem lehet megmagyarázni csupán az agy kémiai folyamataival -- Az idegtudomány nem tudja megcáfolni Isten létét

A spirituális tapasztalat nem szűkíthető le puszta idegrendszeri folyamatokra - állítja a Catholic Heraldban, a vezető brit katolikus hetilapban Brendan Kennedy, aki pszichodinamikus terápiát tanít a belfasti egyetemen, valamint a szenvedélybetegségek szakértője. Ő maga pszichoanalitikából és teológiából doktorált. Az alábbiakban tanulmányának fordítását olvashatják.

P. Ferdinand Verbiest, a feltaláló jezsuita misszionárius

P. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionárius, a pekingi csillagvizsgáló és a császári matematikai tanács vezetője, Kanghszi császár nevelője és barátja rendkívül sokat tett a keresztény hithirdetés elősegítésére Kínában, mindezek mellett számos műszaki találmánnyal ajándékozta meg a világot.  

   

Az egyház titkai – 2. -- Államtitok a Vatikánban

A gyónási titok és a konklávé-titok mellett további két titokfajta létezik az egyház jogrendjében, amik inkább hasonlítanak a klasszikus államtitok kategóriáira. Esetükben az információk minősítése főként az egyház szervezete rendezett működésének, s így függetlenségének védelmét, végső soron pedig az egyház lelki küldetésének ellátását szolgálja. (Az első rész: http://www.euroastra.info/node/35804 )

Az egyház titkai – 1. Gyónás és konklávé

„Van ideje a hallgatásnak, és van ideje a szólásnak" - mondja a Szentírás (Préd. 3,7), a Katolikus Egyház Katekizmusa pedig összefoglalja, hogy a titoktartás kérdését erkölcsileg a testvéri szeretet és az igazság tiszteletben tartásának kettős követelménye szabályozza:

Monarchia és háború

A szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnA szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnKi felelős a tömegháborúkért? Dicsőséges volt-e a francia forradalom? Mi a helyzet a monarchiákkal? A válaszokat megkapjuk az alábbi írásból.

"A mennyei angyalok melletted állnak" - Kálvin adventjei 1.

'Amíg nem lehetséges az, amit akarunk, azt kell akarnunk, ami lehetséges!'

Kirekesztettek Az elszigetelt telepeken élő romaközösségek vizsgálata

  www.okri.hu

www.okri.hu


"Ilyen bolondok, szegény párák..."

Az Országos Kriminalisztikai Intézetben 2009. december elsején érdekes tanulmányt mutattak be a sajtó nyilvánosságának:  Solt Ágnes tanulmányát: Élet a reményen túl címmel. (A tanulmány teljes terjedelmében letölthető a cikk végén található linkről.) A téma érdekes és időszerű, milyen a szegregált roma telepeken élők felfogása, életszemlélete. Mert ahhoz, hogy valamit tehessünk ezt kell először megérteni. Erről számoltak be a tájékoztatón.

Az elektronikus információszabadság jogi garanciáinak felülvizsgálata 2009

Letölthető a az Eötvös Károly Intézet az Elektronikus Információszabadság jogi garanciáinak felüvizsgálata 2009 előzetes összefoglaló anyaga és maga a teljes tanulmány is. Ezt Dr Navratil Szonja, Dr Simon Éva, Dr Szabó Máté Dániel és Dr Székely Iván készítette.

Az anglikán hagyomány továbbélése a Szentszékkel közösségben - Az Anglicanorum coetibus apostoli rendelkezés ismertetése

A Szentszék a minap hozta nyilvánosságra XVI. Benedek Anglicanorum coetibus (Anglikánok csoportjai) kezdetű apostoli rendelkezését, amely a katolikus egyházzal a teljes közösséget helyreállítani kívánó anglikán csoportok számára fekteti le a szükséges szervezeti kereteket. Ezzel egyidőben a Hittani Kongregáció kiadta az alkalmazást segítő kiegészítő szabályokat (Norme Complementari) is.

Tartalom átvétel