Tanulmányok - elemzések

Istent nem lehet megmagyarázni csupán az agy kémiai folyamataival -- Az idegtudomány nem tudja megcáfolni Isten létét

A spirituális tapasztalat nem szűkíthető le puszta idegrendszeri folyamatokra - állítja a Catholic Heraldban, a vezető brit katolikus hetilapban Brendan Kennedy, aki pszichodinamikus terápiát tanít a belfasti egyetemen, valamint a szenvedélybetegségek szakértője. Ő maga pszichoanalitikából és teológiából doktorált. Az alábbiakban tanulmányának fordítását olvashatják.

P. Ferdinand Verbiest, a feltaláló jezsuita misszionárius

P. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionáriusP. Ferdinand Verbiest jezsuita misszionárius, a pekingi csillagvizsgáló és a császári matematikai tanács vezetője, Kanghszi császár nevelője és barátja rendkívül sokat tett a keresztény hithirdetés elősegítésére Kínában, mindezek mellett számos műszaki találmánnyal ajándékozta meg a világot.  

   

Az egyház titkai – 2. -- Államtitok a Vatikánban

A gyónási titok és a konklávé-titok mellett további két titokfajta létezik az egyház jogrendjében, amik inkább hasonlítanak a klasszikus államtitok kategóriáira. Esetükben az információk minősítése főként az egyház szervezete rendezett működésének, s így függetlenségének védelmét, végső soron pedig az egyház lelki küldetésének ellátását szolgálja. (Az első rész: http://www.euroastra.info/node/35804 )

Az egyház titkai – 1. Gyónás és konklávé

„Van ideje a hallgatásnak, és van ideje a szólásnak" - mondja a Szentírás (Préd. 3,7), a Katolikus Egyház Katekizmusa pedig összefoglalja, hogy a titoktartás kérdését erkölcsileg a testvéri szeretet és az igazság tiszteletben tartásának kettős követelménye szabályozza:

Monarchia és háború

A szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnA szerző: Erik von Kuehnelt-LeddihnKi felelős a tömegháborúkért? Dicsőséges volt-e a francia forradalom? Mi a helyzet a monarchiákkal? A válaszokat megkapjuk az alábbi írásból.

"A mennyei angyalok melletted állnak" - Kálvin adventjei 1.

'Amíg nem lehetséges az, amit akarunk, azt kell akarnunk, ami lehetséges!'

Kirekesztettek Az elszigetelt telepeken élő romaközösségek vizsgálata

  www.okri.hu

www.okri.hu


"Ilyen bolondok, szegény párák..."

Az Országos Kriminalisztikai Intézetben 2009. december elsején érdekes tanulmányt mutattak be a sajtó nyilvánosságának:  Solt Ágnes tanulmányát: Élet a reményen túl címmel. (A tanulmány teljes terjedelmében letölthető a cikk végén található linkről.) A téma érdekes és időszerű, milyen a szegregált roma telepeken élők felfogása, életszemlélete. Mert ahhoz, hogy valamit tehessünk ezt kell először megérteni. Erről számoltak be a tájékoztatón.

Az elektronikus információszabadság jogi garanciáinak felülvizsgálata 2009

Letölthető a az Eötvös Károly Intézet az Elektronikus Információszabadság jogi garanciáinak felüvizsgálata 2009 előzetes összefoglaló anyaga és maga a teljes tanulmány is. Ezt Dr Navratil Szonja, Dr Simon Éva, Dr Szabó Máté Dániel és Dr Székely Iván készítette.

Az anglikán hagyomány továbbélése a Szentszékkel közösségben - Az Anglicanorum coetibus apostoli rendelkezés ismertetése

A Szentszék a minap hozta nyilvánosságra XVI. Benedek Anglicanorum coetibus (Anglikánok csoportjai) kezdetű apostoli rendelkezését, amely a katolikus egyházzal a teljes közösséget helyreállítani kívánó anglikán csoportok számára fekteti le a szükséges szervezeti kereteket. Ezzel egyidőben a Hittani Kongregáció kiadta az alkalmazást segítő kiegészítő szabályokat (Norme Complementari) is.

A büntető szavazás iskolapéldája

 

Nem magyarázható pusztán az alacsony részvétellel a Jobbik várakozáson felüli EP-választási eredménye, ám a Fidesz sikere és a szavazási hajlandóság között van összefüggés - állapítja meg a Republikon Intézet elemzése. (A teljes tanulmány a cikk végéről letölthető!)

A boldoggáavatási eljárás

A boldoggáavatás a szenttéavatási eljárás első része, amelynek végén Isten tiszteletreméltó szolgáját fölveszik a szentek névjegyzékébe.

Simay Endre István: Kell-e nekünk az érettségi - tanulmány

 

A társadalmi, a kulturális érettség megállapítása egy adott személynél korántsem napjaink terméke. A korai kultúrákban is megjelentek, és áthagyományozódtak a nemzedékek között a különböző beavatási lépések, melyek megtételéhez nem egy kultúrában komoly tanulmányokat kellett teljesíteni.( A teljes tanulmány letölthető a cikk végén lévő linkről!)

 

Kimérik a világot?

Az elit Bilderberg-tagok azt szorgalmazzák, hogy "a hülye emberek két harmadát" a bolygónkról el kell takarítani. Obama, tudományos tanácsadójává olyan "embert" nevezett ki, aki a kényszer sterilizáció és az azt szabályozó Világkormány híve.

Mögötted a törvény. Előtted is az legyen! - A Csendőrség egy történész szemével

 A csendőrök 10 parancsolataA csendőrök 10 parancsolata

Magyarországon egyre inkább - különösen egy-egy rendezvény után, mikor a rendőrség jelentősen túllépett a törvény által szabott korlátokon felvetődik: Radikálisan át kellene alakítani a hazai rendvédelmet. Ebbe olyan formációkat is beintegrálva, melyek 1945 előtt léteztek. Ugyanakkor a nagy „fasisztázás" és a „rasszistázás" olyan fedőrétegeket rakott rájuk, melyeket le kell hántani a tisztánlátáshoz.

Nézőpont Intézet:Egy időszerűtlen találkozó forgatókönyvei

Júliusban, a szlovák nyelvtörvény megszavazása után Bajnai Gordon még úgy fogalmazott: „nem aktuális" a szlovák kollégájával való kétoldalú találkozó. A két ország közti kapcsolat azóta tovább romlott, ám a magyar miniszterelnök most mégis megbeszélést kezdeményezett Robert Fico kormányfővel.

„Karcsú" számítóközpontok - Christian Belady előadása az NHIT IT3 Baráti Társaság összejövetelén

Christian BeladyChristian Belady A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) IT3 (Információs Társadalom Technológiai Távlatai, http://www.nhit-it3.hu/) projekt Baráti Társaságának havonta megrendezésre kerülő legutóbbi összejövetelén a Microsoft áramellátásért és hűtésért felelős vezető mérnöke, Christian Belady, az adatközpont témakör világhírű szakértője Lean Data Centers: Leading the Transformation címmel tartott előadást. Előadása azért is kiemelkedő, mert nemcsak beszél a témáról - sok nagy és sikeres rendszer építője.

Ut a leghűségesebb város népszavazásáig: Trianont már akkor is sikerrel kérdőjelezték meg: A Rongyos Gárda és a Lajta Bánság

 A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.A Rongyos Gárda emlékműve a Farkasréti temetőben. Itt nyugszik Vámossy Tibor, aki a Rongyos Gárdában esett el.

A Rongyos Gárda 1919 április 18-án alakult meg az első világháborút megjárt tisztekből és katonákból, szegény napszámosokból, illetve a Székely Hadosztály maradványaiból. Sokan lefasisztázták, mások agyonhallgatták. A szocialista történetírás meg szégyenletes eseménynek tekintette. Pedig semmi mást nem csinálták, mint a hazát védték - részben eredménnyel - a trianoni területrablók ellen. Érdemes megismerni a Lajta Bánság és a Rongyos Gárda történetét. Kevesen tudják, de a Rongyos Gárdának van emlékműve is a Farkasréti Temetőben. A rendőrség az idén szerencsére hagyta emlékezni az emlékezni akarókat.

Drucza Attila: Harmadik Trianon előtt

Raffay ErnőRaffay ErnőJelentősen hozzájárult a századforduló eltorzult liberalizmusa a trianoni tragédiához - nyilatkozta a Nagy Magyarország magazinnak Raffay Ernő, aki segít megérteni Magyarország helyzetét a kor viszonyai között. A történész kitért arra is, hogy szerinte milyen lehetőségeink voltak a békediktátum korrigálására a 90-es években.

Felkészülés a fellendülésre: a szervezeti változás pragmatikus megközelítése

 

A költségek kézben tartása és az üzleti folyamatok újragondolása a jövőbeli sikerek érdekében. Teljes tanulmány.

Aki születésnapján is másoknak szerzett meglepetést - A levelező Kálvin

Mit tett vajon reformátorunk születésnapjai tájékán? Egy biztos, nem önmaga ünnepeltetésével foglalkozott. Sehol sem olvashatunk arról, hogy köszöntötték volna vagy partit rendeztek volna tiszteletére. Hatalmas levelezésében szinte feltűnően kerüli az utalásokat erre az alkalomra, mindössze két megjegyzést olvashatunk születésnapjával kapcsolatban. Mert még ezeken a napokon is másoknak próbált szerezni meglepetést...

KÁLVIN MEXIKÓBAN

A református hit és felekezet megjelenése a közép-amerikai országban a 19. századra megy vissza. A református gyülekezetek alapítását 1872 óta az USA Presbiteriánus Egyháza északi és déli egyháztestei kezdte meg. Jóllehet a csaknem 100 millió lakosú országban a protestánsok mindössze a lakosságnak csak 6 %-át teszik ki, a mexikói társadalomra és az állam demokratizálására nem kis befolyásuk volt és van - állítja a református teológus, író és kiadó, Leopoldo Cervantes-Ortiz professzor Mexikó-városból.

 

1800 ember látása a tét

 A magyar szemészorvosok szerint az országos szűrőhálózat működtetése és a lakosság felvilágosítása évente 1200-1800 ember látását mentené meg. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) kérdőíves kutatásából az is kiderült: a látássérültek későbbi, rehabilitációs ellátását nehezít, hogy a szemész szakemberek kevés alkalommal ajánlják betegeiknek a Regionális Rehabilitációs Központok szolgáltatásait. A teljes tanulmány letölthető a cikk végén lévő linkről!

KÁLVIN KÍNÁBAN

A kínai protestánsok számára Kálvin az, mint ami Konfuciusz egész Kína számára - írja Dr. Aiming Wang református professzor, a kínai Nanjing Egyesült Teológiai Szeminárium dékánja. Kálvin egyházértelmezése, a diakóniáról és a gazdaságetikáról kialakított véleménye erősen él a hatalmas ország protestáns köreiben. Manapság szinte divattá lett, hogy a kínai értelmiségiek közül mind többen érdeklődnek a protestantizmus iránt.

Bácskai Vera: A görög kereskedők szerepe a főváros polgárosodásában

Az 1790-es években felépült az új templom, amelyben a görögök és a makedo-románok (vlachok) felváltva tartottak istentiszteletet. Az egyházi szervezet egyúttal a pesti görögök kommunitása is volt, mely nemcsak a vallásgyakorlást, hanem a pesti görög nemzet rendjének fenntartását is feladatának tartotta. Nem meglepő tehát, hogy a vallás maradt identitásuk meghatározó eleme. Sina Simon-György nemesi címereSina Simon-György nemesi címere 

 

         

       

KÁLVIN BRAZÍLIÁBAN

A katolikus Brazíliában először a 19. században tudott csak igazán gyökeret ereszteni a presbiteriánus típusú reformátusság. A gyülekezeteket még a 20. század közepén is üldözték, mivel a katonai diktatúra társadalmi igazságtalanságait bírálták. Brazíliai kitekintésünket Eduardo Galasso Faria brazíl református lelkész és sao paoloi rendszeres teológiai professzor írása felhasználásával készítettük.

Augusztusban útra kelünk

  Ferjáncz Attila - Regőczy Attila - Komáromi EndreFerjáncz Attila - Regőczy Attila - Komáromi Endre

2009. Augusztus 28-án a XIV. Magyar Borok Útja Rallye rajtol a Kossuth Lajos térről. Idén tizennegyedik alkalommal indul háromnapos útjára neves közéleti, üzleti, művészeti, sport és média kiválóságokkal augusztus utolsó hétvégéjén az exkluzív boros autótúra, mely a legjelentősebb hazai (bor)kulturális társadalmi és társasági eseménnyé nőtte ki magát - tudtuk meg a Citadella Olasz teraszán tartott sajtótájékoztatón.

A Trianoni egyezményre, az ország és népességének brutális megcsonkítására emlékezünk: Gróf Apponyi Albert beszéde a Trianonban

Gróf Apponyi Albert beszéde a Trianonban a Trinoni Egyezmény tárgyalásakor Elhangzott: 1920. január 16.  Ma már tudjuk, látjuk, hogy a Kisantant országai nem vették figyelembe. Magyarország akkor elvesztette területének, népességének, vagyonának nagy részét. Beszorult a mai határai - melyet az idősek nagy része mindmáig csak "gúnyhatárnak" nevez - közé. Sokáig a második világháború vége után nem lehett róla beszélni, s ma is könnyen megkaphatja a "revizionista" és az "irredenta bélyeget az, aki felemlegeti ezt a tragádiát. Ma emlékezünk erre az ország számára tragikus eseményre.

Szepesi Balázs - Szabó-Morvai Ágnes: A bizalom infrastruktúrája

A teljes tanulmány a cikk végén lévő linkekről letölthető!A teljes tanulmány a cikk végén lévő linkekről letölthető!Tanulmányuk célja a magyarországi vállalkozások közötti együttműködés garanciáinak elemzése. Két cég megállapodásának feltétele, hogy a szerződő felek megbízzanak abban, hogy partnerük is teljesíteni fogja vállalását.

Iskola. Konfliktus? Konfliktus!

 

A konfliktus szóról a legtöbb embernek valamilyen feszültség jut az eszébe, és csak kevesek vannak, akiknek a szó hallatán sok pozitív gondolat ötlik az eszébe. A feszültség és negatív általános attitűd nincs is messze a szó valós jelentésétől, mivel a latin confligo „összevet, (fegyveresen) összecsap, megütközik, perlekedik" jelentéssel bír.

A hazai Internet állapotáról - Megjelent a Kék Notesz az Internethajó munkaanyag-jelentése

 http://internethajo.hu/pdf/keknotesz2009.pdfhttp://internethajo.hu/pdf/keknotesz2009.pdf

Amikor szervezik az Internethajót, minden alkalommal eddig elkészítették a magyar internetes helyzetfelmérését. Ezt a KÉK NOTESZ-nek nevezett jelentést azután minél szélesebb körben publikálják a szervezők. A cikkünk végén lévő linkről lelölthető a teljes anyag!

Tartalom átvétel