Tanulmányok - elemzések

Pápai viselet (2. rész)

Folytatjuk a pápai viseletekről szóló sorozatunkat. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911 ebben megállapítottuk, hogy a viselet fokozatosan, a római császárok hatalmi jelvényeinek és ruházkodásának alapján alakul ki, ahol egyes pápák sokszor változtattak a hagyományosnak mondott öltözéken. Mégpedig jelentősen. 

Pápai viselet (1. rész)

XVI. BenedekXVI. BenedekA római pápák a IV. századig nem viseltek megkülönböztető méltóságjelvényeket, illetve öltözéket. Azután fokozatosan megörökölték a római császár jelvényeit, részben adományozás folytán, amivel a császár jelezni kívánta, milyen fontosságot tulajdonít Péter utódának, részben pedig mert a birodalom hanyatlásával együtt Róma püspöke vált a legfőbb tekintéllyé Itáliában.

Utánlövés. Utánlövés?

Az ember gyarló és kíváncsi lény, amit talán szégyellni kéne, de mert ez van, értelmetlen lenne. Így e sorok írója töredelmesen bevallja, hogy kíváncsi, aminek egyik mellékhatása, hogy amikor egy újságírós levelezőlistán jól elvitázott egy kolleginával, beírta nevét a nagy népi, izé netes keresőbe, a Google-ba, és amikor az kidobta egy tőle távoli on line medium szerkesztőjeként, odalátogatott majd távozott.

Gondolatkísérlet a marketizmus jegyében

 

Marketdroidoknak tilos a munka!Marketdroidoknak tilos a munka!A marketdroidokról olvasottak alapján óhatatlanul elkalandozik az ember fantáziája más irányokba is. Így lelki szemei előtt megjelenik egy igazi nagy multinacionális vállalat, mely számos helyen gyárt számos eszközt a nagyvilágban. Teljesen nyilvánvaló, hogy a piacon több dolgot biztosan tud kamatoztatni. Ezek egyike az, hogy nagy neve és szépen csillogó matricája van, aminek hírneve nem független egy másik eladhatósági mutatótól, a minőségtől.

Magyar püspökök az apostolok küszöbénél (2. rész) - A legutóbbi két ad limina látogatás pápai üzenetei

A rendszerváltozást követően a gyökeresen megváltozott körülmények közé került magyar egyház vezetői számoltak be két alkalommal a Szentatyának 1993-ban, majd 2001-ben. A kettő között sor került a második magyarországi pápalátogatásra, az egyházmegyei határok rendezésére, a Nagy Jubileum és a Magyar Millennium felemelő ünnepségeire, s ezek kapcsán egy újabb nemzeti zarándoklatra Rómában. /A tanulmány első része itt érhető el!/

Magyar püspökök az apostolok küszöbénél (1. rész ) -Zarándoklatok és ad limina látogatások a rendszerváltás előtt

St. PeterA kommunista diktatúra megszakított jóformán minden kapcsolatot a magyar egyház és az Apostoli Szék között, így a rendszeres ad limina látogatás elvégzése sem volt lehetséges. A II. Vatikáni Zsinat éveiben jelentkezett az első komolyabb alkalom, amikor a magyar püspökök közül többen is beszámolhattak a pápának egyházmegyéjük, illetve a magyar egyház állapotáról. /A tanulmány második része itt érhető el!/

Az ad limina látogatás

Vatikán Szt. Péter térVatikán Szt. Péter térA legősibb egyházi intézmények közé sorolhatók azok a rendszeres látogatások, amelyek során az egyes részegyházakat vezető főpásztorok felkeresik Péter Utódát, hogy elé tárják a rájuk bízottak ügyes-bajos dolgait, erőt merítsenek otthoni feladataikhoz, továbbá megerősödjenek hitükben és a pápa iránti hűségükben.

XVI. Benedek és az államok védelmi felelőssége - A Szentatya ENSZ-felszólalásának nemzetközi jogi vonatkozása

XVI. Benedek az ENSZ KözgyűlésénXVI. Benedek az ENSZ KözgyűlésénAz ENSZ Közgyűlése előtt elmondott legutóbbi pápai beszéd igazi újdonságát az államok védelmi felelőssége elve melletti határozott kiállás képezte. XVI. Benedek a közjó iránti felelősség és az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló kötelezettség összefüggésében közelítette meg a nemzetközi jogfejlődés ezen legfrissebb vívmányát.

A pápaság és az Egyesült Államok

Április 16-án XVI. Benedek pápa és George W. Bush elnök személyében két igazi világhatalom vezetője találkozik a washingtoni Fehér Házban. Igaz, hatalmuk meglehetősen eltérő: lelki-erkölcsi természetű az előbbié, politikai az utóbbié.

Pápai jelvények (3) - Kereszt, gyűrű, pallium és trónszék

XVI. Benedek a most használt pápai trónszékenXVI. Benedek a most használt pápai trónszéken 

Folytatjuk a Vatikáni pápai jelképeket bemutató sorozatunkat, most vatikáni hatalmi jelvényeket mutatjuk be azokat, amelyeket a pápa egyes szertartások során hagyományosan visel vagy használ. A pápai suvegről és koronáról előző részünkben már szóltunk.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története 5.- befejező rész

A „Rockefeller-dosszié" című könyv szerzője, Gary Allen arra hívja fel a figyelmet, hogy a Bilderberg csoport és a Háromoldalú Bizottság rendezvényein sohasem vetődik fel fontos témaként a tisztességes verseny és a demokrácia fontossága.

 

Pápai jelvények (2) - Kulcsok, zászló, ernyő

A Szentszék jelvénye a kulcsokkal és a tiarávalA Szentszék jelvénye a kulcsokkal és a tiarávalFolytatjuk elmúlt héten megkezdett sorozatunkat a pápai jelvényekről.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története - 4. rész

A harmadik részben már szó volt arról, hogy Európa „egységesítésében" nagy szerepet játszik a Bilderberg csoport. Európa egyesítésén korábban többen is dolgoztak. Napóleon ezt a francia zászló alatt, Hitler pedig német uralommal akarta megtenni.

 

Pápai jelvények (1) - A Tiara

A tradicionális tiara ábrázolásaA tradicionális tiara ábrázolásaEredete az idők homályába vész, az utóbbi pápák már nem is viselték, mégis a tiara mindmáig hatalmuk jelképének számít. Nemcsak a pápai jelvényben, illetve az egyes pápák és a Vatikánváros címerében szerepel, de lépten-nyomon találkozni művészi ábrázolásaival.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport és a média - (3. rész)

Bilderberg logoKorábbi írásainkban a Bilderberg csoport létrejöttének és befolyásának kialakulásával foglalkoztunk. A jelenlegi irásban a Bilderberg csoport és a média kapcsolata került terítékre.

Dr. Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története 2. rész

Korábban ismertettük Dr Csath  Magdolna irásának első részét a Bilderberg csoport kialakulásának történetéről: http://www.euroastra.info/node/9443 Most tanulmányának következő második részét közöljük, ami a jelennel foglalkozik.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport igaz története I.

'1954 óra napjainkig a világ legbefolyásosabb emberei évente egyszer titokban talákoznak..." - így kezdődik Daniel Estulin 2007 decemberében megjelent könyve, amely máris világsiker. Ugyanis aról szól, hogy a világ politikai és pénzügyi vezetői miről is beszélnek évente egyszer titkos találkozásukkor - a Bilderberg csoport megbeszéléseken - és hogyan befolyásolják ezek a találkozások a világ ügyeit: elnökök megválasztását vagy megbuktatását, háborúk kitörését és az
energiapiacok manipulálását.

A Szentszék egyházi bíróságai

Ahhoz, hogy az egyház mint saját szabályai alapján szerveződő közösség rendezetten működhessen, szüksége van olyan szervekre is, amelyek védelmezik rendjét és igazságot szolgáltatnak a felmerülő vitás ügyekben.

 

Bill Gates:OKTATÁS A XXI. SZÁZADBAN

 

A történelem folyamán az ember életkilátásait nagymértékben meghatározta, hogy hol született. Egy gazdag és fejlett társadalomban élő átlagos gyermek valószínűleg sokkal jobb körülmények között és jóval tovább él, mint egy szegény ország legokosabb, legtehetségesebb gyermeke.

Dr. Csath Magdolna: Mire van pénz, mire nincs

A közgazdaságtan nem értékmentes szakma. Azt is csak a mostani kormány, illetve a mögötte lévő SZDSZ-MSZP hangadó ideológusai próbálják elhitetni az emberekkel, hogy a gazdaságpolitikai döntések esetén általában nincsenek lehetséges utak, hanem csak egy megoldás létezik. Így érveltek például a megszorítások bevezetésekor. Emlékszünk, a társadalomnak küldött üzenet így hangzott: „a megszorításoknak nincs alternatívája." Azonban ez az állítás nem igaz. Minden helyzetben különböző lehetőségek közül lehet választani.

A szentszéki dokumentumok típusai

XVI. Benedek pápaXVI. Benedek pápaAz elmúlt év során több jelentős dokumentum jelent meg a Vatikánban: enciklika, apostoli buzdítás, motu proprio, levél, üzenet, „válasz", hittani jegyzék. A pápa és a Római Kúria hivatalai által kibocsátott megnyilatkozásokat és dokumentumokat műfaj, tartalom és forma szerint is lehet osztályozni.

Békefy Lajos: Karácsony a reformátoroknál

Luther karácsonyfájaLuther karácsonyfájaA protestáns reformátoroknál karácsony értelmezése és megtartása igen csak eltérő volt. Bizonyos protestánsok, így Kálvin János, majd nyomában a skót Knox és sok presbiteriánus is szinte elutasította karácsony megünneplését. Ezzel szemben a lutheránusok, több kontinentális reformátor védelmezte és ünnepelte is ezt a napot, mert a testetöltés mélyebb megértését vélte elérni általa. Most főként Luther és Kálvin gondolataira és gyakorlatára gondolunk vissza.

Dr. Csath Magdolna: Egyre lejjebb

Az adórögvalósága 1. avagy a vagyonvizsgálati inkvizicóAz adórögvalósága 1. avagy a vagyonvizsgálati inkvizicóNe ijedjenek meg olvasóink, ha a múltra hivatkozunk: a történelemben egyszer egyik, másszor másik csoport úgy gondolta, hogy a másik csoport túl gazdag, és vegyük el tőle ami van...(Jött is szépen árjásítas+zsidóüldözés, kuláküldözés+államosítás). Most a célpontban a vállalkozó ember áll. Aki megpróbál élni és inkább csak túlélni. Ezért most az ő kifosztásuk(is) napirendre került, természetesen teljesen törvényesen...

Meghalt Kabay Lizett

 

A magyar nép ősi szimbólumaival és hitvilágával foglalkozó nyolcadik könyve kéziratának befejezése után két nappal, életének 87. évében, 2007 december 9-én, Kolozsváron elhunyt Kabay Lizett.A Házsongárdi temetőben helyezik örök nyugalomra, december 15-én, szombaton, 12 órakor.A Magyarok Világszövetsége elnökének búcsúzó üzenetét András Imre Kárpát-medencei régióelnök közvetíti. Rá az egyik vele készült életrajzinterjuval emlékezünk. Ismét egy emberrel kevesebb. Fogyunk mint a gyertya...

A Vatikáni Múzeumok története

 

A reneszánsz pápák műgyűjteményeként született fél évezrede a Vatikáni Múzeumok, és minden korszak új gyűjteményekkel gazdagította. Nemcsak gazadagságát, de látogatottságát tekintve is a világ élvonalban van. A minapi igazgatóváltással a régész Francesco Buranelli helyére a volt olasz kulturális miniszter, Antonio Paolucci kerül, hogy megvalósítsa a XVI. Benedek szándékát: a múzeum egyszerre neveljen és evangelizáljon.

Hámori Antal: Szakvélemény a bejegyzett élettarsi kapcsolatról szóló törvényjavaslatról

 kapcsolat?!? házasság??!?kapcsolat?!? házasság??!?

A kormány november 16-án nyújtotta be az Országgyűlésnek a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen adna jelenleg csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élőknek, beleértve az egynemű párokat is.

Szoda Ipsos: A egészégprofil - az emberek egészség kommunikációját meghatározó objekvtí értéksor

Nincs kapcsolat a nemek és a főbb attitűdök között. Akik egyáltalán nem törődnek magukkal, jellemzően alacsony státuszúak. Az életmód lapok érdeke, hogy minél jobban elérjék a „törekvő attraktív", az „impulzív hedonista" és az „egészségtudatos passzív" csoportokat. A „mérsékelten szenvedélyfüggők" viselkedésének megváltoztatásán keresztül szorítható vissza a dohányzás.

Bauer Tamás vitája Ángyán Józseffel „Az igazságosabb és testvériesebb társadalomért” című konferencián 2007. szeptember 11.

  Ángyán József professzor VS.Bauer Tamás közgazdászÁngyán József professzor VS.Bauer Tamás közgazdász

Szószerinti leiratban közöljük azt a vitát, amelyet 2007. szeptember 11-én Ángyán József professzor, a gödöllői Szent István Egyetem tanára folytatott , az SZDSZ képviselőjével a Magyar Szociális Fórum által kezdeményezett "Igazságosabb és testvériesebb társadalomért" c. konferencián.Az eredeti hanganyag alapján.

Makk Marcitól Vitéz Lászlóig - Retro-hullám már a pénzügyi reklámban is

 

Vitéz László: Na erre lecsapunk!....Vitéz László: Na erre lecsapunk!....A reklámszakma időről időre meglovagolja a megcélzott ügyfélkör nosztalgiáját: ilyenkor olyan reklámokat készítenek, vagy éppen porolnak le, amelyek gyakran húsz, vagy akár harminc éves dolgokra utalnak vissza. A hazai pénzügyi szolgáltatók piacán egyre-másra feltűnő retro-figurák - legutóbb a BG Hitel & Lízing lakáshitelét reklámozó Vitéz László - is jól illeszkednek egy jól kimutatható nemzetközi trendbe.

25 éves a magántaxizás - Magán-taxis történelem

FőtaxiFőtaxi 

Kezdetben két állami cég működött: a Főtaxi és a Volántaxi.  1982. január 1-jén útjukra indultak a magántaxik a „címeres papírnak" nevezett kisipari engedéllyel. A hőskorban leginkább hétvégén dolgoztak, ez jelentett ugyanis újdonságot a korábbi, munkanapokhoz kötődő fuvarozáshoz képest.

Tartalom átvétel