Tanulmányok - elemzések

Nyomozás egy nem Széchenyi Széchenyi idézet után

Valóban ő mondta??Valóban ő mondta?? 

Az alábbiakban egy sajtóban sokat emlegetett, Széchenyinek tulajdonított idézet utáni többhetes hajszáról olvashattok. Türelmetlenebb olvasók a szövegvégi összefoglalóból megtudhatják, ki valójában a mondatok szülőatyja.

A Római Kúria intézményei (6) - Szentszéki háttérintézmények

Vatikáni Titkos LevéltárVatikáni Titkos Levéltár 

Nem tartoznak szoros értelemben véve a Római Kúriához, mégis „a Római Pápa, vagy a Kúria és az Egyetemes Egyház számára szükséges vagy hasznos feladatokat" látnak el a Szentszék háttérintézményei (ld. Pastor Bonus, 186.). Folytatjuk korábban megkezdett sorozatunkat.

Római Kúria intézményei (5.): Egyéb szervek

  Palazzo ApostolicoPalazzo Apostolico

Tanulmány sorozatunk korábbi négy részében az egyházi jellegű vatikáni intézményeket ismertettük. Most az egyéb intézmények bemutatásával folytatjuk a Szentszéki Igazgatás és Vatikán állam bemutatását.

OTTHON CENTRUM LAKÁSPIACI MONITOR 2007/2

1.1. 

Az éven belüli hullámzó forgalom, a lakáscélú hitelek iránti igény tavalyi szinthez mérhető csökkenése, valamint a vásárlók és beruházók növekvő óvatossága ellenére (vagy részben ezek okán!) sok jel mutat arra, hogy a lakáspiac újra élénkülés előtt áll.

Pilling János: A búcsú méltósága

 Munkácsy ravatala Endenichben: fölötte a Krisztus Pilátus előtt festményének reprodukciója - 1900. május 1.Munkácsy ravatala Endenichben: fölötte a Krisztus Pilátus előtt festményének reprodukciója - 1900. május 1.Pilling János neves tanatológus egy tanulmányt készített és a MEK keretében hozzaférhetővé tette a végtisztességről, a búcsú méltóságáról. Arról, hogy az emberi porhüvelynek is joga van a méltó bánásmódra, a hozzatartozóknak tisztességre. Mindenszentek előtti napon ezt az anyagot teljes egészében közreadjuk.

Az engedélyezett oszlató vegyszerek: Kapszaicin és a CN valamint CS harci ingerő gázok

 Könnygázgránátvető gépkocsi 2007 október 22.Könnygázgránátvető gépkocsi 2007 október 22.

A 2007 október 22-én alkalmazott oszlató vegyszerek a rendszeresített oszlató eszközök közé tartozó kémiai anyagok. Hagyományosan a magyar gyármányú CN vagy CS könnygáz, illetve külföldi (a hirek szerint izaraeli, amerikai és német importból) beszerzett kapszaicin alapú permetanyagok (paprika illetve bors spray). Kérdés idén melyiket használták, mert a gázkonceráció és hatás a gázgránátoknál idén a szokottnál erősebb volt.

Regéczy-Nagy László:A kultúra szerepe az 1956-os forradalom szabadságharcban*

1956 Budapest Sztálin szobor szétverése1956 Budapest Sztálin szobor szétverése1956 története eleve kultúrák küzdelmének indult, mégpedig nem is 1945-ben, hanem két évvel korábban. Azon a sorsdöntő nyáron két jövőkép fogalmazódott meg: Szárszón a magyar értelmiség legjava tett hitet szabad és demokratikus fejlődésünk mellett, a magyar hadifogolytáborokban pedig Rákosi és társai szervezték a Kossuth légiót (úgy, hogy mégse legyen).

KOVÁCS BÁLINT:Egy (majdnem) elfelejtett 1956-os forradalmi lelkészáldozat:Batka Ferenc 1929-1956

1956Az 1956-os magyar forradalom ötvenéves évfordulója után is kötelességünk emlékezni és emlékeztetni azokra, akik áldozatul estek. Közülük sok ismert személyiségre szobor, emléktábla és irodalmi művek emlékeztetnek. A kevéssé ismerteket egyes helységekben-gyülekezetekben előadásokban, esetleg emléktábla avatásával tiszteltek meg. Voltak és vannak még olyanok, akik jeltelen sírban pihennek, vagy úgy eltűntek, hogy nem tudjuk, mi történt velük, és hol vannak eltemetve.

 

Fehér István: Adat(véd)elem

 

Adatok... mindenütt keletkeznek és kísértenek bennünket. Adatok... melyekre kíváncsi az Állam, az adóhivatal éppen úgy, mint ellenségünk, vagy üzleti konkurensünk. Az adat érzékeny dolog. Védeni kell.( Az e-book ingyenesen letölthető a cikk végéről!)

MNB tanulmány: Krekó Judit - P. Kiss Gábor: Adóelkerülés és a magyar adórendszer

 www.mnb.huwww.mnb.hu

A jövedelemadó-bevallások és az áfabefizetés adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy az adóelkerülés miatt a GDP negyedének-harmadának megfelelő adóalap tűnik el Magyarországon, ami nemzetközi összehasonlításban is nagymértékűnek tekinthető.(A teljes tanulmány a cikk végéről letölthető!)

A Római Kúria intézményei (4) :Pápai Bizottságok

Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)Citta di Vaticano (Ikonos műholdkép)A Római Kúria intézményei között olyan bizottságok is találhatók, amelyek egy-egy szakterület vonatkozásában látnak el koordinációs, felügyeleti, vagy tanácsadói funkciókat. Nem számítanak a dikasztériumok közé, és bár önállóak, gyakran valamely dikasztériumhoz kötődnek szervezetileg, vagy éppen elnökük személyében. Ez sorozatunk befejező része.

Magyarok a Szentszék szolgálatában

 A római pápát a világegyház kormányzásának napi munkájában segíti a Római Kúria, amelynek vezetői és hivatalnokai régen szinte csak olaszokból álltak, majd a nagyobb katolikus nemzetek közül is egyre többen bekerültek, míg mára szinte minden nemzet képviselteti magát a Szentszék hivatalaiban.

Gyakorlati antipedagógia

Élveboncolva...Élveboncolva... 

Az antipedagógia, ha úgy vesszük igen érdekes szó. Annyiban mindenképpen, hogy nem biztosan ugyanazt érti alatta egy pedagógiaelmélettel foglalkozó valaki és az utca embere. Az előbbi egy sajátos pedagógiai irányzatot fog érteni alatta, mely elutasítja az iskola közvetítette hierarchiába-kényszerítést, idomítást és a gyermek központba állítását tűzte ki zászlajára.

 

A Római Kúria intézményei (3) - Bíróságok és hivatalok

 Vatikánváros: Stanza segnaturaVatikánváros: Stanza segnatura

Folytatjuk az előzé részben megkezdett ismertetésünket. A pápa „minisztériumai" között a kongregációkon kívül az egyes szakterületek és tevékenységek előmozdításáért felelős tizenegy tanács, a peres ügyekben ítélkező három bíróság és három gazdasági hivatal található.

„Telepesek"

Dr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonDr Sólyom László az ebesi emlékmű avatásonA Hortobágyon és a Közép-Tisza vidékén tizenkét kényszermunkatábort létesítettek Rákosiék az elhurcolt családok számára. Ezek zárt, kutyákkal őrzött táborok voltak, hasonlóan a recski internáló táborhoz. 1950-ben 7 tábort létesítettek Polgár-Lenintanyán, Kócspusztán, Árkuson, Kónyán, Erzsébet-tanyán - Tiszaszentimrén, Kormópusztán és Bozas-Mihályhalmán, a további években még öt tábort hoztak létre, 1951-ben Ebesen, Elepen és Tedejen, 1952-ben Lászlómajorban és Borsóson.

A Római Kúria dikasztériumai 2. :Pápai tanácsok

Vatikán: Terza LoggiaVatikán: Terza Loggia

A pápa „minisztériumai" között a kongregációkon kívül az egyes szakterületek és tevékenységek előmozdításáért felelős tizenegy tanács, a peres ügyekben ítélkező három bíróság és három gazdasági hivatal található. Az előző részben az államtitkárságokat és kongregációkat mutattuk be.

A Római Kúria dikasztériumai 1. :Államtitkárság és kongregációk

Vatikán -Szt.Péter Bazilika BronzkapuVatikán -Szt.Péter Bazilika BronzkapuA Római Kúria jelentősebb hivatalait a világi államok minisztériumaihoz hasonló funkciót ellátó dikasztériumok alkotják. Az elnevezés az Államtitkárságot, a kongregációkat, a pápai tanácsokat, a bíróságokat és a hivatalokat jelöli.

Dr. Simó Endre :Igazságosabb és testvériesebb társadalomért c. konferencia záró előadása

Magyar Szociális FórumA közelmúlban szeptember 11-én tartotta a Magyar Szociális Fórum az Igazságosabb és testvériesebb társadalomért c. konferenciáát, amelynek előadásait a tanulmányok rovatunkban közöltük. Most a szervező zrszavát adjuk közre, melyben nem csak az előadások, hanem a vita összefoglalóját a levont következtetéséeket is olvashatjuk. Okulásul azoknak, akik a privatizációs szabadverseny(rablás) mindenhatóságában és a mindenekfeletti piac korrekségében hisznek.

Dr Gellai Imre: XVIII-XIX. századi fürdőélet Magyarországon - Régi budapesti fürdők

 Dr Gellai ImreDr Gellai ImreBudapesten sok ma már sajnos elfeledett fürdő is üzemelt a történelem során. Most a XVIII-XIX századiakat vesszük számba. Szerzőnk Dr Gellai Imre az elmúlt héten lett 75 éves.

Gazsó Ferenc: Igazságosság a modern társadalomban

 (i)gazság(i)gazság

Az igazságosság a társadalmi berendezkedés értékszempontú analízisének és minősítésének egyik alapkategóriája. Olyan komplex elemből összeszövődő fogalom, amely a társadalmi rendszerek teoretikus leírásában és empirikus vizsgálatában egyaránt sikerrel alkalmazható.

 

GOJÁK JÁNOS: A társadalomszervezés elvei az Egyház társadalmi tanításában

 Előadásom két részből áll. Az első részben a katolikus egyház tanításának szociális alapelveit mutatom be, röviden ezen értékekre támaszkodnék-, a második részben egy kifejezetten szociális jellegű társadalompolitikai modellt vázolok fel, melyben az említett elvek szervesen illeszkednek egymáshoz.. Az Egyház a maga társadalmi tanítását egyetemes érvényűnek, ugyanakkor nyitottnak tekinti, mivelhogy reagál a társadalmi változásokra. Ez a tanítás, ezek az elvek kritikai funkciót is betöltenek, mert mércéül szolgálnak minden társadalmi, gazdasági és politikai rendszer bírálatához.

Bajzák M. Eszter : Katolikus közoktatási intézmények a magyar közoktatási rendszerben

 Budapesti Piarista GimnáziumBudapesti Piarista Gimnázium

Az egyháznak, a keresztény embernek természeténél fogva az a küldetése, hogy hirdesse az üdvösség örömhírét, tegyen tanúságot a megváltó szeretetrõl, reményt és távlatot adjon a keresõnek. A katolikus iskola része ennek az egyetemes küldetésnek, különösen a hitre, emberségre nevelés kötelességének vonalán.

Simó Endre: A TB reform és a munkavállalók

És nálunk hol marad?És nálunk hol marad? 

  Sokunk életébe kerülhet, ha nem tudjuk megvédeni szerzett jogainkat, feltartóztatni az egészségügyi rendszer szétverését, a jóléti államiság leépítését. Intõ példa a gyõri fiatal esete, akit agyvérzéssel szállítottak kórházba, majd a biztonsági õr tovább küldte, ahelyett, hogy orvost hívott volna. A fiatalember nem élte túl, amit esetleg túlélhetett volna.

Horpácsi Illés :Kérdések és viták a Boldogasszony névvel kapcsolatban

Peter Paul Rubens. Mária mennybemenetele c.1626. Olajfestmény fán The National Gallery of Art, Washington, DC, USA.: Peter Paul Rubens. The Assumption of the Virgin. c.1626. Oil on wood. The National Gallery of Art, Washington, DC, USA. Ma Nagyboldogasszony ünnepét üli a katolikus világ.  Az ünnep és a Boldogasszony név eredetérõl most közreadjuk Horpácsi Illés igen nehezen elérhetõ, de annál érdekesebb tanulmányát. 

Szentszék és/vagy Vatikán?

 

Vatikánvárosi Állam térképeVatikánvárosi Állam térképeSokszor még hivatalos fórumokon is bizonytalanság tapasztalható a Szentszék és a Vatikán fogalmak használatában, a közbeszédben pedig általában szinonimaként használják e kettõt. Pedig két külön szervezetrõl, a nemzetközi jog két külön alanyáról van szó, amelyek nem fedik egymást. Magyarország a Szentszékkel nem pedig a Vatikánnal áll diplomáciai kapcsolatban.

Dr. Gellaí Imre: - A Kárpát-medence palackozott ásványvizei

A Kárpát medence topográfiája 

Ránézve a Kárpát-medencét is bemutató topográfiai térképre jól látható annak igazi medence jellege és jól látható mennyire meghatározó életében a víz szerepe. A peremi részeken lehulló csapadék a medence mélyebb területei felé áramolva végül a Dunán keresztül lép ki a medencébõl. Természetesen nem csak a felszínen, hanem a mélyben is jelentõs édesvíz készleteket rejt a medence. Ezek gazdagságáról, sokrétûségérõl és hasznosításáról szól cikkem.

Békefy Lajos: Az irgalom kultúrájáért

IrgalomGYORSHÍR: Világkongresszus az irgalmasságról a Vatikánban [2007-04-03](Róma/Bécs) - Egy év múlva, 2008. április 2-6. között a Vatikánban kerül sor az irgalmasság elsõ apostoli világkongresszusára - jelentette be a bécsi kardinális, Chr. Schönborn sajtókonferenciáján az osztrák fõvárosban.

Dr Gellai Imre: XVIII-XIX. századi fürdõélet Magyarországon -A biedermeier családiasság, a fürdõélet a Habsburg birodalomban

 

IBaden bei Wien KupolaI. Lipót gyermekei közül többen fölkarolták a fürdõk ügyét. A trónra kerülõ legidõsebb fiú, I. Ferenc folytatta elõdei fürdõpolitikáját. Az ásványvíz-behozatal csökkenése, majd megszüntetése érdekében támogatta a Habsburg-birodalomban a palackozás és a szállítás korszerûsítését, ezen túl pedig - korát kissé megelõzve, már idegenforgalmi célzattal is - a fürdõhelyek kiépítését.

Szollár Lajos: Mi a tét?- Társadalompolitikai megfontolások

  Gr. Szechenyi István

 ?Semmit rólunk nálunk nélkül"

(Széchenyi István: Hunnia)

 

 

Szilvási István: MIT VÁR AZ ORVOS - és az egészségügyi munkavállaló - az egészségügy reformjától?

  Megalázva

Mit is vár az orvos a reformtól? Semmiképpen sem azt, amit most kap: még több kiszolgáltatottságot, még több bizonytalanságot, még több ellene történõ hangulatkeltést, még rosszabb munkakörülményeket....

Tartalom átvétel