Tanulmányok - elemzések

Dr. Kerpel-Fronius Sándor :Tudományosan megalapozott, gazdaságos és igazságos gyógyszerellátás

 Szürkeszakáll

A társadalmilag kielégítõ, szakmailag helyes gyógyszerellátás három alappilléren nyugszik: 1.) tudományosan alátámasztott egészségügyi igényen, 2.) a társadalom gazdasági teherbírásán és 3.) a szociális, valamint etikai elveken és értékeken. Az elsõ pillér szakmai kérdés, a 2. és 3. pillérek azonban szorosan összefüggenek egymással.

Jõn a Nyomorkirály: Bokros Lajos szépen lassan szivárog vissza a politikába

 Bokros Lajos

Jön jön... lopakopdva  szivárog vissza politikába a Rém. Bokros Lajos ex-pénzügyminiszter úr saját képében. Az MSZP Ésszerûség és felelõsség platformja tiszteletbeli elnökének választotta.(Már nem az a repost elõtti napon lemondott.)

Simay Endre István : Köztudatmódosítás ?Tanulmány -

1.A tudatmódosítás és hangulatbefolyásolás kapcsán legtöbbször a különbözõ, fizikai világban fellelhetõ anyagokra gondolunk. Vegyszerekre, gyógyszerekre, alkaloidokra és egyebekre, melyek közös jellemzõje, hogy valami megfogható formában eszi, issza, szúrja az azzal élõ delikvens.

 

Simay Endre István : Nevelésönelmélet - tanulmány -

 

1.A nevelésrõl, mint szóról már önmagában is sokféle juthat az ember eszébe. Ha a köznapi értelmezést vesszük alapul, akkor nem igazán választható el a neveltetésrõl, mely egyfajta társadalmi együttélést szolgáló szabályrendszerhez való alkalmazkodást is takar. Ebben aligha vitatná bárki a szülõk, és a családi környezet hatását, hiszen a család diszfunkcionalitását a hétköznapokban éppen a társadalmi normasértéseken keresztül tapasztalhatjuk meg embertársainknál.

Simay Endre István :Szeretetszerepek - Tanulmány

Az anyai szeretet mint mûvészeti téma örökAz anyai szeretet mint mûvészeti téma örökAz emberiség története a nemzedékek története. Igaz volt ez a nemzedékek közti információáramlás intézményesített és leiratokban megnyilvánuló megoldása elõtt is, és igaz azóta is, hogy az elsõ õsünk megtanította utódját az életbemaradáshoz szükséges tudnivalókra. Ez a tanítási folyamat nem csak az ember sajátja és a biológiai tanulmányok során szinte minden, az utódait maga nevelõ fajnál megtalálható. Fejletlenebb vagy fejlettebb formában egyaránt. Egyfajta viselkedési primitívként.

Félelem.com - film, vagy valóság

A fear dot com svéd kidású DVD borítójaA fear dot com svéd kidású DVD borítója 

Félelem.com (Fear.com - amerikai film): "Bizarr halálesetek sorozata történik a városban. Az áldozatok között csupán egy közös kapocs van: mindegyikük ellátogatott egy internetes oldalra, a felelem.com-ra, és 48 órával az elsõ letöltés után mind meghaltak." Esetünkben még nem történt halál, - vagy nem tudunk róla.

Német Krisztina: A sikertelenség elkerülése a diákoknál: A Waldorf iskola és a Motessori pedagógia - tanulmány

Rudolf Steiner a Waldorf módszer megteremtõjeRudolf Steiner a Waldorf módszer megteremtõje 

Jó ideje volt már, hogy általános, majd középiskolába jártam, de egyes kellemetlen érzések mind a mai napig  megmaradtak emlékeimben. Félelmek a feleléstõl, dolgozatírástól, egyestõl, kettestõl, de bizony sokszor a tanártól is. Ha nem felelsz meg, rossz jegyet, intõt, szidást kapsz. Sok-sok év az új ismeretekkel, tudományokkal, érdekességekkel, de telis-tele stresszel. Van azonban néhány iskola -szerencsére lényegesen több, mint amirõl írni fogok- ahol arra törekednek, hogy a gyermeknek a lehetõ legkevesebb stresszel, félelemmel teljenek azok az évek, melyek során az Õ képességeit figyelembe véve folyik az oktatás.

A matematika és a teológia -Jesenius konferenciaközpont - Tanulmányok

Confessio 2007/1 számNemrég jelent meg a Kálvin Kiadó gondozásában a Jesenius Központ elsõ konferenciakötete (Kompetencia, kompatibilitás, kooperáció), Kodácsy Tamás szerkesztésében. Az alábbiakban a kötet ismertetését (Viczián István) és két tanulmányát: Kvasz László és Szirtes András munkáját közöljük a matematika és a teológia kapcsolatáról.

A nevelés reformere: John Locke - Tanulmány

John LockeJohn Locke Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kaptak azok a nevelési felfogások, melyek különböznek az általános értelemben vett, iskolai alkalmazásoktól. Hihetnénk, hogy ezek új keletûek, pedig több száz évvel ezelõtt is voltak ilyen kezdeményezések, voltak olyan emberek, akik a nevelés reformjáért harcoltak, új módszereket, oktatási formákat dolgoztak ki. Egy ilyen ?nevelési reformer" volt a 17. században élt John Locke.

?Füstös képek? adalékok a roma gyerekek iskolai neveléséhez -Tanulmány

FigurákJátékfigurákA roma gyermekek, fõleg, ha halmozottan hátrányos helyzetûek, például rossz szociális háttérrel rendelkeznek, általában nehezebben tanulnak, viselkedési problémáik vannak, nehezebben fejezik be az iskoláikat, ha egyáltalán befejezik, s kevesen vannak azok, akik jelentkeznek felsõoktatási intézménybe. Foglalkozunk velük egyáltalán, ha nem csak szalagcímrõl van szó? Érdekel ez minket? Kellene!

Aquinói Szent Tamás, avagy a skolasztika mint reform - Tanulmány

 

Aquinói Szt Tamás -freskórészlet 1226 -ban (illetve pár forrás szerint 1225-ben), a nápolyi királyságban a Roccasecca-i Landulf-kastélyban látta meg a napvilágot az a gyermek, aki a keresztségben a Tamás nevet kapta, és akinek élete a XIII. század közepét átívelte. Késõbbi oktatói, vagy ahogy ma mondanánk, oktatásszervezõi, oktatáspolitikai {}munkássága pedig több szempontból a mai napig hat. Halálát követõen szentté is avatták, és ma mint Aquinói Szent Tamás ismert. Nem csak a szentek sorában, hanem mint számos oktatási intézmény névadója is. Hiszen õ a katolikus tanítók védõszentje.

Békefy Lajos: 2007: Paul Gerhardt emlékéve - 400 éve született a legjelentõsebb protestáns énekköltõ (Tanulmány)

Paul GerhardtLuther, Bach és Grimm mellett a helye

A Wittenberg és Bitterfeld közötti félúton fekvõ Graefenhainichenben a polgármester fiaként 1607. március 12-én megszületett Paul Gerhardt énekköltõ a protestantizmus egyik legjelentõsebb alkotója. Életét szomorú melódiaként kísérte végig a harmincéves háború, aminek során sok pusztítást, vért és könnyet kellett látnia. Mégis, vagy éppen ennek ellenére hatását és a mai napig élõ-énekelt gyönyörû sorait tekintve Luther Márton és Johann Sebastian Bach szintjén áll.

Tartalom átvétel