JOG

Dr. Lenkei Gábor fényes győzelmet aratott az ÁNTSZ felett

A Dr. Lenkei Vitamin által az ÁNTSZ ellen indított persorozat hat év jogi hercehurca után végérvényesen, jogerősen lezárult. Az ÁNTSZ a legutóbbi, 2014. évi veresége után feladta, és amint az mostanra kiderült, már újabb felülvizsgálati kérelemmel sem fordult a Legfelsőbb Bírósághoz. Így az ügy a Dr. Lenkei Vitamin győzelmével végre lezárult! Megerősítést nyert, hogy 6 évvel ezelőtt az ÁNTSZ alaptalanul és jogsértő módon rágalmazta és bélyegezte meg a Dr. Lenkei készítményeket!

 

Új jogintézmény a magyar versenyjogban -- Egyezség – vizsgálat után, bírság előtt egy új eszköz lesz a GVH kezében

Az elmúlt években folyamatosan növekedett a GVH versenyfelügyeleti eljárásainak száma, 2013-ban a hivatal több mint 11 milliárd forintos bírságot szabott ki kartell ügyek kapcsán. A látencia e téren továbbra is jelentős, a társadalmi károkat Magyarországon is ennél jóval nagyobb mértékűre, 160-350 milliárd forintra becsülik. Annak érdekében, hogy a versenykorlátozó magatartás minél hatékonyabban legyen szankcionálható, július elsejétől egy Európában már eredményesen működő eszközt, az egyezséget vezeti be a versenytörvény legutóbbi módosítása - emeli ki a DLA Piper szakértője. 

 

Így alkalmazhatók diákok nyári munkára

Pénteken befejeződik a tanév, és ismét sok tízezernyi diák igyekszik zsebpénzét valamilyen nyári munkával kiegészíteni. A munka jellegétől és időtartamától függően igen sokféle foglalkoztatási lehetőséggel élhetnek a cégek, melyekre igen eltérő jogszabályi előírások vonatkoznak. A BDO Magyarország e foglalkoztatási lehetőségekhez kapcsolódó főbb tudnivalókat foglalja össze.

Még mindig tartogat újdonságokat a Ptk. a kft.-k számára

Szabadon alakíthatnak az új Ptk. szerint a kft. tagok belső viszonyaikon, üzletrész átruházása esetén elővásárlási joga van a tagoknak és az új kódex rendelkezik az üzletrész átruházásának időbeli hatályáról is - többek között ezek azok a változások, amelyek a több mint 2 hónapja hatályban lévő új Polgári Törvénykönyv alapján meghatározzák a hazai kft.-k működését dr. Kisfaludi András  egyetemi tanár szerint, aki a Wolters Kluwer Kft. által szervezett Ügyvédreggeli rendezvénysorozat májusi előadásán beszélt részletesebben a Ptk. átalakulásáról.

MEDDIG ÉR A TAKARÓ – MILYEN MÉRTÉKBEN ENGED ELTÉRÉST AZ ÚJ PTK?

Az új Ptk. egyik legnagyobb újítása, hogy a társasági jogszabályok eltérést engedővé, azaz diszpozitívvá váltak. A korábbi kötelező erejű szabályozás csak akkor engedett a jogszabálytól eltérő megállapodást a társasági szerződésben, ha azt a törvény kifejezetten megengedte. Fontos változás, hogy március 15-től a tagok a társaság alapító dokumentumában módosíthatnak a Ptk. szabályai adta kereteken. Saját maguk alakíthatják ki társaságuk szervezetét és működésének társasági jogi szabályait is - összegezte a Jalsovszky Ügyvédi Iroda.

 

Elindult a Nemzeti Cégtár

Ingyenes Nemzeti Cégtár céginformációs szolgáltatást indított a BCE Nemzeti Cégtár Zrt., hogy hozzájáruljon az üzleti etika erősödéséhez, a lánctartozások visszaszorításához és az egészséges cégstruktúra kialakításához. A céget alapító Budapesti Corvinus Egyetem rektora szerint a szolgáltatás a hallgatók kutatási feladatait is segíti, hiszen a cégtárból - egyedülálló módon - friss aggregált pénzügyi adatok is nyerhetők a cégvilágról.

 

Konfliktuskezelés másképp: a mediáció a devizahiteles pereknél is segíthet

2013-ban közel 700 ezer peres ügy érkezett a bíróságokhoz, amelyek között az első fokon induló polgári- és gazdasági ügyek száma is meghaladja a 180 ezret. ⃰ Ezzel szemben a peren kívüli, piaci alapú közvetítői eljárásból, azaz mediációból a nyilvánosan elérhető legfrissebb adatok szerint is csak nagyságrendileg 1800 eljárást regisztrálnak évente, amelyeknek egyharmada családjogi jogvita, míg kétharmada egyéb polgári jogi vita volt.

Így változott a követeléskezelés gyakorlata az új Ptk. bevezetésével

A legfontosabb változások az elévülést, a kezességet, a tartozáselismerést, a vezető tisztségviselők felelősségét és a késedelmes fizetés következményeit érintik

 

Törli az adatokat a webszolgáltató

A legtöbb kis- és középvállalkozás különböző hosztingcégeknél bérel weboldalának tárhelyet. Arra azonban kevesen gondolnak, vajon mi történik az adatokkal olyankor, amikor fel szeretnék bontani a szerződést.

 

490 milliárd forintra lesz szüksége a kft-k több mint felének két éven belül

A rendben működő korlátolt felelősségű társaságok több mint felét érinti az idén március 15-től hatályos új Polgári törvénykönyvnek a kft-k törzstőkéjével kapcsolatos passzusa. Az új Ptk szerint legkésőbb 2016. március 15-ig 3 millió forintra kell emelni a kft-k tőkéjét, ehhez több mint kétszázezer cégnek összesen 490 milliárd forintra lesz szüksége - sokaknak már idén.

Egy ideig a régi és új e-cégnyomtatványok is alkalmazhatóak az új Ptk. hatálybalépése után

Az új Ptk. hatályba lépése több aspektusból is érinti a vállalkozókat, többek között 2014. március 15. napjával módosultak az elektronikus cégnyomtatványok is, azonban a korábbi e-nyomtatványok 2014. március 31. napjáig még befogadásra kerülnek.

Kiforratlanok, de javíthatók az építésügy új jogszabályai

Pozitív törekvés, de a nagymértékű változások miatt ellentmondások sora jellemzi az alaposan módosított építési jogszabályok első évét. A hibák miatt tavaly már többször módosult az építésügy jogszabályi környezete, ennek ellenére a paragrafusok értelmezése, az e-napló,  az elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) működése miatt alaposan oda kell figyelniük az építkezőknek, tervezőknek, kivitelezőknek és a fejlesztőknek is.

 

Védett vállalati „besúgók”: itthon is működik a visszaélés-jelentéstételi törvény

2014-től magánvállalatok is létrehozhatnak törvényileg szabályozott visszaélés-jelentéstételi (whistleblowing) rendszert, amely alapján a cégen belüli gyanús eseményekről biztonsággal tehetnek bejelentést a munkatársak - hívja fel a figyelmet a Szecskay Ügyvédi Iroda. A törvény pozitív fejlemény, ám Magyarország egyelőre nem kerülhet át a legfejlettebb bejelentő-védelmi törvényi környezetű államok sorába a Transparency International listáján, mert jelenleg még nincsen olyan programja, amely biztosítaná a bejelentők hatékony védelmét az esetleges negatív szankciókkal szemben.

Az EU Bíróságának a Curiának a tanácsnoki véleme a magyar devizahiteles szerződésekkel kapcsolatban

 Az EU Bírósága a CURIA nyilvánosságra hozta azt a tanácsnoki váleményt, amely a magyar deviza hitelesekkel foglalkozik. A lényege, hogy a tisztességtelenséget az egyes szerződések esetében vizsgálhatja a magyar bíróság, pontosabban a nemzeti sajtáosságok alapján lehet a tisztességtelenség fogalmat meghatározni. Ezt alkalmazhatja a magya Kuria is, amikor meghozza majd jogegyégi állásfoglalását. Az alábbiakban az EU hivatalos forditása alapján közreadjuk a Tanácsnoki vélemány teljes szövegét. A gyakorlat alapján ez lesz a biróság döntése is.

Küszöbön az új Ptk. – változásokra felkészülni!

54 év után 2014. március 15-én, lép hatályba az új Polgári törvénykönyv. Az átállás kihívásai egyaránt érintik a magánszemélyeket és a társaságokat, hiszen egy ideig együtt él majd a régi és újszabályozás és nem árt felkészülni arra, hogy mi változik azonnal és mi az, ami szakaszosan lép majd életbe - mutatnak rá a DLA Piper nemzetközi ügyvédi iroda szakértői.

Megszűnhet a közös vagyon, ha a házastárs eladósodik -- Új szabályokat hoz a Ptk. a házassági vagyonjogba

Egy jól sikerült vállalkozás profitja, egy befektetés magas hozama vagy a házasságba bevitt ingatlan bérleti díja mind házastársi közös vagyonnak minősülhet - hívja fel a figyelmet a Szecskay Ügyvédi Iroda. A márciusban életbe lépő Ptk. új szabályai szerint a vagyonközösség a házasság időtartama alatt is megszüntethető, ha az egyik fél túlzottan eladósodik. A változások több mint 450 ezer olyan céget érinthetnek, amelynek magánszemély a tulajdonosa. A közös vagyon feletti pereskedés, jogvita továbbra is elkerülhető egy körültekintően megkötött házassági szerződéssel: az ügyvédi iroda felsorolja, milyen új típusait vezeti be az új Ptk.

 

Szociális rászorultság esetén járó ellátások - 2014

A szociális rászorultság esetén járó ellátások listája az alábbiakban olvashatóak. Az aktuálizált doc állományok a

http://www.kormany.hu/hu/gyik/szocialis-raszorultsag-eseten-jaro-ellatasok-2014

oldalról töltődnek le a linkre kattintva!

Interneten az új Jogtár

A Wolters Kluwer Kft. Jogtár termékcsaládja ajanuár végétől új online felületen is megjelenik. A technológia adta lehetőségeket maximálisan kihasználó új Jogtár a megszokott tartalmakat új funkciókkal bővítve teszi bárhonnan elérhetővé.

Új mentességeket tesznek lehetővé az önkormányzati adózással kapcsolatos változások

Az ingatlan-nyilvántartásban erdőként, mocsárként és halastóként nyilvántartott (föld)területre a helyi adókról szóló törvény (Htv.) hatálya 2014. január 1-jétől nem terjed ki, így az ezen területet birtokló személyeket telekadófizetés már nem terheli, világít rá az önkormányzati adózással kapcsolatos egyik legjelentősebb változására dr. Kovács Attila, az NGM szakmai tanácsadója, aki január 29-én egy, a Wolters Kluwer Kft. által szervezett konferencián ad elő a témában. Az önkormányzati adózás, illetve az illetékszabályozás sok újdonságot tartogat, például a nagyvállalatoknak és az első lakásszerzőknek is kedveznek, véli a szakember. 

HASZON ÉS KISZÁMÍTHATÓSÁG: EZT NYÚJTJA A CÉGAUTÓ SZABÁLYZAT

Baleset esetén a munkáltató vagy a munkavállaló fizeti a CASCO önrészt? Esetleg osztoznak ezen a költségen? Melyik felet terhelik a parkolási vagy közlekedési bírságok, és mi módon kell azokat megfizetni? Kismamaszabadság esetén tisztázva vannak-e a cégautó használat feltételei? Le kell-e adnia a cégautót a kismamának vagy továbbra is használhatja? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel egy vállalat életében a cégautók mindennapi használata során, melyekre egy jól elkészített Cégautó szabályzat azonnali és gyors választ adhat.

Számos bizonytalanság az elektronikus számlázás körül

A piaci szereplők visszajelzései alapján számos területen bizonytalanság övezi az elektronikus számlázást. A legtöbb esetben az elektronikus aláírással, az időbélyeg szükségességégével, illetve a könyvelés és a megőrzés módjaival kapcsolatban merülnek fel kérdések.A bizonytalanságok eloszlatására már tanfolyam is elérhető a gazdasági szereplők számára.

 

Sietős jogalkotás, rekordszámú törvény

Csak márciusban lép hatályba az új polgári törvénykönyv, azonban egy a végrehajtásáról december utolsó napjaiban született „salátatörvény" máris kilenc oldalon keresztül módosítja - derül ki az Opten OptiJUS rendszeréből. A jogalkotást jellemző kapkodás nem véletlen: 2013-ban minden eddiginél több törvényt és rendeletet fogadott el az Országgyűlés.

 

Kúria: két hónapon belül lezárulnak a bírósági ügyáthelyezések

A Fővárosi Törvényszék végzésének meghozásától számítva két hónapon belül lezárulnak bírósági ügyáthelyezések - közölte Kónya István szerdán az MTI megkeresésére. A Kúria elnökhelyettese azt is elmondta: ha egy ügy új bírósághoz kerül, azt új ügyként kell kezelni, és - esetleg perkönnyítő megoldások segítségével - elölről kell kezdeni a tárgyalást.

 

Hogyan számítódik a szerzői jogi védelmi idő?

A szerzői jog a szerző életében és halála után (post mortem auctoris) 70 évig védi a műveket. A periódus vége mindig az adott év december 31-ére esik, így az év kezdetén egyszerre kerül ki az oltalom alól valamennyi olyan mű, amelynek szerzője 1943-ban hunyt el.

 

Változott a kötetlen munkarend és a szabadság kiadásának szabályozása

A parlament még nyáron módosította a Munka törvénykönyvét, a kötetlen munkarendre és a szabadság kiadására vonatkozó új szabályok január elsejével léptek hatályba.

 

Jogszabályváltozások -- 2014 Januártól

2014. januártól 5200 nevelőszülő kerül foglalkoztatási jogviszonyba, közülük korábban 3200-nek semmilyen munkaviszonya nem volt.

Egy a jogdij mind felett -- Csökkennek a jogdíjak egyes üres hordozóknál, a táblagépekre is kiterjesztik a díjfizetést

Harminc százalékkal csökken január elsejével egy lépésben a mobiltelefonok és 20 százalékkal a digitális televíziózásnál műsorrögzítésre használt eszközök jogdíja, ugyanakkor a díjfizetési kötelezettséget kiterjesztik a táblagépekre is - tudatta az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület pénteken a honlapján.

 

2014. januártól változik a halgazdálkodási törvény

Számos, horgászokra vonatkozó változás lép életbe 2014. január elsejétől: az új halgazdálkodási törvény módosításai érintik többek között az állami horgászjegyeket, a fogási naplókat, de egyes halfajok kifogható méretét és napi kifogható mennyiségét is.

 

Új szabályok szerint kezel üzleti titkokat a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) már most készülhet arra, hogy 2014. július 1-től új szabályok szerint dolgozik, a Versenytörvényt ugyanis nemrégiben módosította a parlament. Részletesen szabályozzák: ki és hogyan férhet hozzá az iratokhoz, közöttük azokhoz, amelyeket üzleti titoknak minősítenek. A Szecskay Ügyvédi Iroda szerint jövőre annyiban nehezebb dolga lesz a kártérítési igényt érvényesítőnek, hogy egyáltalán nem férhet hozzá sem engedékenységi kérelmekhez, sem egyezségi nyilatkozatokhoz. Ugyanakkor feltételezik, hogy amennyiben elfogadják az EU új irányelv-tervezetét; ezen szabályok ismételt módosításra szorulnak.

Jogegységi döntés devizahitel ügyben: a bankoknak van igazuk....

 A Kuria a mai napon meghozta határozatát a devizahitel jogegységi ügyekben. A Tekintélyes Bíróság a bankoknak adott igazat, a devizahitelesek csak Brüsszelben és a törvényhozásban reménykedhetnek. A bankok örülnek, a forint és a banki részvények erősebbek lettek. A Kuria nem érzete illetékesnek magát, hogy ezt, a magyar tarsadalmat alapjában megbolygató ügyet rendezze. Szerinte ez nem bírósági, hanem törvénykezési feladat, megt a bíróság jogalkalmazó és nem törvény alkotó. Délután mindenestre devizahitelek tüntettek a Kuria előtt.

Tartalom átvétel