JOG

Az ombudsman vizsgálata az Útravaló Ösztöndíjprogramról

 Önkényesen zártak ki és fogadtak be ösztöndíj-pályázatokat, nehézkesen, vagy egyáltalán nem voltak alkalmazhatók egyes szabályok, a határidők hozzávetőlegesek voltak, sérült a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa sajtóhírek alapján hivatalból vizsgálta az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatainak elbírálását és az ösztöndíjak folyósítását.
 

  

Az ombudsman jelzése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért

Szabó Máté egy panaszügy vizsgálata kapcsán felhívta a figyelmet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás jelentőségére, annak fontosságára, hogy ehhez a szolgáltatáshoz hozzáférhessenek az ápolásra, gondozásra szoruló, egyedülálló, nehéz helyzetbe került időskorúak.
 

  

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa a környezeti ártalmakról, dohányzásról

Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa szerint az állam köteles megvédeni polgárait a környezetegészségügyi kockázatokkal szemben.  

Az ombudsman az ellentmondásos, hiányos és rendezetlen szabályokra épített bírságolásról

 

A közlekedési szabályszegés esetén alkalmazandó bírságolás törvényi szabályai alapos felülvizsgálatra szorulnak - figyelmeztetett az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. A hatóságokat világosan eligazító és kiszámítható szabályozás hiányában a bírságolási szándék mellett háttérbe szorult az eredeti cél, a közlekedésbiztonság javítása, a szabályszegések megelőzése és fennáll az egyéni jogsérelmek lehetősége is.

Az ombudsman a sztrájktörvény módosításáról, az elégséges szolgáltatásról

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/

A sztrájkjog szabályozásának új rendelkezése - az elégséges szolgáltatással kapcsolatos megállapodás, illetve annak hiányában a bíróság döntése - nem a sztrájkjog új típusú, eddig nem ismert korlátozását hozza magával, hanem a törvény előírásainak betartását szolgálja. A Sztrájktörvény a jogszerű sztrájkot korábban is az elégséges szolgáltatás biztosításához kötötte, de annak elmaradáshoz nem fűzött jogkövetkezményt - mondta ki Szabó Máté ombudsman, aki azonban az új szabályozásban is talált megválaszolatlan kérdéseket.

Közel 60 millió forintos kártérítés és öt év a kábeltolvajokra -- Precedens értékű ítélet született

   

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kábeltolvajok elleni küzdelem új fejezettel bővült, aminek eredményeként 7 vádlott esetében született jogerős bírói ítélet (1 év 10 hónaptól egészen 5 évig terjedő) letöltendő szabadságvesztésre vonatkozóan. A szabadságvesztésen és a közügyektől való eltiltáson túlmenően az ítélet kötelezte a vádlottakat a BKV-nak okozott közel 60 millió forintos kár megtérítésére. Reméljük, az ítélet elrettentő hatással lesz a további lopási kísérletekre.

Az ombudsman a PSZÁF elhúzódó fogyasztóvédelmi eljárásáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogyasztóvédelmi eljárásai során több esetben is jelentősen, akár hónapokkal túllépte a jogszabályban előírt ügyintézési határidőt, amivel sérült a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljárással összefüggő jog. Az ombudsman számos panasz nyomán felhívta a PSZÁF elnökének figyelmét a határidők jelentőségére, az elnök válaszában a hivatal terheinek jelentős növekedésével magyarázta a késedelmeket.
 

  

Ombudsmani közbenjárás az adóhatóságnál, elnöki intézkedésekkel

Az adóhatóság túllépi az ügyintézési határidőt, illetve nem válaszol az ügyfelek beadványaira - panaszolták többen Szabó Máté ombudsmannak. Pedig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa már több, mint egy éve felkérte az adóhatóság elnökét, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse az ügyintézési, eljárási határidők betartásának fontosságára és kérje fel az illetékes vezetőket, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes szakterületek együttműködésére. Az újabb panaszok nyomán az országgyűlési biztos megismételte a kérését.
 

  

Az édességárus keserűsége, avagy hova lett a mogyorós golyó?

A szabálysértési hatóság kötelessége, hogy a lefoglalt áru mennyiségét megállapítsa, az árut megfelelően őrizze. Amennyiben nem így tesz, mulasztásáért viselnie kell a következményeket - fogalmazta meg az állampolgári jogok biztosa. A megállapításra okot adó ügy panaszosa szerint az ellene folyó szabálysértési eljárásban eltűnt a lefoglalt édességek nagyjából harmada.

 

 

Biztosítékot a biztosítótól – az ombudsman az ügyfelek értesítésének módjáról

A biztosítónak hitelt érdemlő módon kell igazolnia, hogy értesítette ügyfelét. A nevet és címet nem, csak a feladott levelek számát tartalmazó postakönyv nem bizonyíték. A jogbiztonság és a tisztességes eljárás joga sérül, ha a biztosító mégis erre a postakönyvre hivatkozva fogja fel teljesítettnek az előzetes és utólagos értesítési kötelezettségét - figyelmeztet Szabó Máté ombudsman.
 

  

Új garanciális szabályok a rádiós szolgáltatók érdekében

http://www.nhh.hu/http://www.nhh.hu/  

A rádiós pályázatokon induló vállalkozások az új médiatörvény alapján szélesebb körű garanciákat kaptak. A jövőben, ha a médiaszolgáltatási pályázat eredményét a pályázó kifogásolja és bíróságon megtámadja, a bíróságok a médiahatóság döntését megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják, ráadásul mindezt gyorsabb eljárásban, mint korábban.

A szabálysértések sértettjei állami segítség nélkül – az ombudsman új jogszabályt sürget

Az időskorúak kevésbé képesek önmaguk megvédésére, ezért potenciális áldozatok. Az államnak kezelnie kell ezt a problémát. A szabálysértések áldozatainak segítéséről szóló jogszabály hiánya nem egyeztethető össze a jogállamiság elvével, sőt a diszkrimináció tilalmát is sérti - állapította meg az ombudsman az időskorúak alapvető jogainak érvényesülését vizsgálva.
 

  

A fogyatékossággal élő emberek közéleti szereplésének elősegítéséről – az ombudsman és a miniszter levélváltása

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Támogatandó célnak nevezte a fogyatékossággal élő emberek közéleti részvételének elősegítését, teljes jogú választópolgárként történő kezelését, és elkerülhetetlennek a vonatkozó jogszabályok áttekintését a közigazgatási és igazságügyi miniszter.

SZTNH a PIPACS Szabadalmi adatbázis hibáiról - új fogja rövidesen leváltani

Végéhez közeledik az a többéves fejlesztés, amellyel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - az EKOP projekt keretében - megújuló elektronikus szolgáltatásokat bocsát ügyfelei rendelkezésére.

Biztonságosabb csomópontok – a Budapesti Közlekedési Központ bemutatja a tenyértáblát

 A Főváros és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére - melyről a 2010. november 22-ei közleményében tájékoztattak - januárig felülvizsgálták az összes budapesti hídfelhajtót, autópálya-felhajtót és az összes osztott pályás útra vezető felhajtó csomópont forgalmi rendjét, melynek kapcsán a BKK azt kérte, hogy a Nyugat-Európában, pl. az osztrák autópályákon elterjedt tenyértáblák  bevezetését is vizsgálják.  

Az ombudsman javaslatára csökkentették a börtöntelefonok percdíját

 http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Indokolatlanul sokat számláznak a börtönökben felszerelt telefonok használatáért, ezzel megnehezítik az egyetlen gyors kapcsolatot a védővel és a hozzátartozókkal - állapította meg 2010 decemberében az ombudsman fogvatartotti panaszok alapján folytatott vizsgálatában. A szolgáltató intézkedett: csökkennek a percdíjak.
 

  

Az ombudsman a külföldi MnyP-nyilatkozattétel visszás szabályozásáról

 

Hátrányos megkülönböztetést eredményezett az a jogszabály, amely bizonyos jogcímek meglétéhez kötötte a tartósan külföldön tartózkodó pénztártagok magán-nyugdíjpénztári nyilatkozatának megtételét. Szabó Máté ombudsman emellett megállapította azt is, hogy visszás volt a konzuli szolgálat időről időre változó eljárása is.

A második ombudsmani vizsgálat a felsőzsolcai árvízkatasztrófa kezeléséről

 

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Nem rendelkezett a település vízkár-elhárítási tervvel, de ennek elkészítésére egy jogszabály sem kötelezte. Ugyanakkor a felsőzsolcai önkormányzat minden lehetőségében állót megtett a kárelhárítás, kárenyhítés érdekében - állapította meg az állampolgári jogok biztosa.

 

Koldulás, bérkoldultatás - a téma az utcán hever

Autók között, piros lámpánál, másfél éves gyermekével a karján kéregetett egy asszony. A rendőrök közbelépésükkel egy lehetséges tragédia veszélyét is elhárították. Szabó Máté ombudsman ismét emlékeztetett rá, hogy jogszabály tiltja a gyermekkel való koldulást.

Újdonság lesz a birák bírósága - ülésezett az Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Összesen 39 fős Szolgálati Bíróság felállítását javasolja az Országos Igazságszolgáltatási Tanács. A testület álláspontja szerint az ügyek száma nehezen prognosztizálható előre, ezért nem indokolt a törvény adta létszámkeretet kihasználni. 
 

  

Kerekesszékes fogvatartott szállítása - az ombudsman javasol, a bv-parancsnok utasít

Kellő körültekintéssel, arra alkalmas járművel szervezzék meg a mozgásukban akadályozott fogvatartottak előállítását, szállítását. A büntetés-végrehajtás országos parancsnoka ezzel az utasítással reagált Szabó Máté ombudsman egy ajánlására, amelyet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy súlyosan mozgáskorlátozott fogvatartott panasza nyomán fogalmazott meg.
 

  

Riasztó állapotok a büntetés-végrehajtás központi kórházában

 

Ötven éve nem újították fel az épületet. Vagy fűtés van, vagy meleg víz. Zsúfoltak a még egyáltalán használható kórtermek. Az egyetlen liftben hol az ételt, hol a halottakat szállítják. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a büntetés-végrehajtás tököli központi kórházának viszonyait vizsgálta és a visszásságok hosszú listáját állította össze.

Hulladékügyek a hulladékban?

 

Kiszámíthatatlan, aránytalan a hulladékszállítás díjának megállapítása, több településen nincs helyi rendeletben szabályozva a díjfizetés szüneteltetése. Szabó Máté ombudsman a folyamatosan érkező panaszok, közöttük egy több községet érintő  beadvány nyomán megismételte korábbi vizsgálatát.

A hajléktalanságot nem szünteti meg a hatósági nyomás....

A főpolgármester intézkedéseinek hatására a kiemelt aluljárókból eltűntek a hajléktalanok - de ez nem szüntette meg a hajléktalanságot, csak a látható formáit áthelyezte az aluljárókon kívülre anélkül, hogy a hajléktalanná válás okaiból bármit is orvosolt volna. Az ombudsman ezen a télen - a védendő fogyasztókét követően - a fővárosi hajléktalanok helyzetét is megvizsgálta.
 

  

Nem korlátozható a közérdekű munkával összefüggő személyekhez nem köthető adatok nyilvánossága

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Nyilvánosak az önkormányzatok közérdekű munkával összefüggő statisztikai, és egyéb aggregált, személyekhez nem köthető adatai - foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.
 

  

Bejelentkezés a tulajdonos tudta nélkül – az ombudsman kezdeményezi a visszaélés elleni jogi fellépést

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa javasolja a közigazgatási és igazságügyi miniszternek, hogy a jogalkotás eszközével lépjenek fel a fiktív lakcímet önkényesen bejelentőkkel szemben.
 

  

Továbbra sem teljes a szociálisan rászoruló fogyasztók védelme

Az ombudsman egy évvel ezelőtt készített jelentést a védendő fogyasztók helyzetének alakulásáról. Akkor az önkormányzatok még sok helyen nem rendelkeztek elég ismerettel és gyakorlattal a rászoruló fogyasztók tájékoztatásában. Mára a helyzet az önkormányzatoknál sokat javult, azonban a szolgáltatók hátán csak púp a védett fogyasztó. 
 

  
    

Az ombudsman a pszichiátriai ellátásról egy ápolt erőszakos halála után

 

Egy kezelés alatt álló pszichiátriai beteg megölte betegtársát a fővárosi Nyírő Gyula kórházban - értesült az ombudsman  a kórház közleményét is idéző sajtóhírekből. Szabó  Máté arra emlékeztet, hogy már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet a fokozott biztonsági rendszerű pszichiátriai részleg szükségességére.

A 2010. évi CLXXXV. (sajtó)törvény teljes szövege magyarul- Act CLXXXV of 2010 Act on Media Services and Mass Media in english

http://www.nmhh.hu/http://www.nmhh.hu/ A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, 2011. január 1-jétől hatályos sokat vitatott médiatörvény teljes szövegét magyarul és angolul honlapunkról is elérheti.

Act CLXXXV of 2010 The Act on Media Services and Mass Media is available on our website.

Elítélt erőszakos halála – több börtönpszichológus alkalmazását javasolja az ombudsman

Az államnak a leghatározottabban, minden lehetséges eszközzel fel kell lépnie a fogvatartottak egyes csoportjai körében terjedő erőszakkal szemben - az állampolgári jogok biztosa arra a hírre reagált így, hogy a váci börtönben két rab agyonverte egy társukat.
 

  

Tartalom átvétel