Kiírták az ?Év információvédelmi diplomadolgozata? pályázatot

  Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület www.hetpecset.huHétpecsét Információbiztonsági Egyesület www.hetpecset.hu

Idén második alkalommal írja ki a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület az ?év információvédelmi diplomadolgozata" pályázatát. A tavalyi kiírással ellentétben idén egyaránt indulhatnak a fõiskolai képzésben (bachelor) és egyetemi  képzésben (master) végzõ hallgatók. Az Egyesület mindkét kategória nyertes dolgozatát 50-50 ezer forintos jutalommal díjazza.

  Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület www.hetpecset.huHétpecsét Információbiztonsági Egyesület www.hetpecset.hu

Idén második alkalommal írja ki a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület az ?év információvédelmi diplomadolgozata" pályázatát. A tavalyi kiírással ellentétben idén egyaránt indulhatnak a fõiskolai képzésben (bachelor) és egyetemi  képzésben (master) végzõ hallgatók. Az Egyesület mindkét kategória nyertes dolgozatát 50-50 ezer forintos jutalommal díjazza.

Az idén második alkalommal meghirdetett az ?év információvédelmi diplomadolgozata" pályázat célja, hogy a felsõoktatásban az információvédelem témakörével foglalkozó hallgatókat jutalmazza. Az Egyesület fontosnak tartja, hogy  az információvédelmi tudatosság már a felsõoktatási intézményekben kialakuljon a hallgatókban és a munkahelyre kerülve könnyebben beilleszkedjenek egy-egy szervezet rendszerébe. Ezért bátorítja a pályázattal az Egyesület a hallgatókat az információvédelem mûszaki, gazdasági és szervezeti kérdéseinek tárgyalására.

A cím elnyerésére pályázhatnak információ- és adatvédelmi témában készített diplomadolgozatukkal azok a nappali tagozatos egyetemi és fõiskolai hallgatók, akik dolgozatukat az elmúlt egy évben készítették el, és azt 2007. június 30-ig sikeresen megvédik. A pályázatokat 2007. július 15-ig lehet a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesülethez eljuttatni. A pályázat további részletei a http://www.hetpecset.hu/  honlapon olvasható.

Gasparetz András

Elnök

Tel.: 20/4349-000

E-mail: elnok@hetpecset.hu

Dr. Ködmön István

alelnök

Tel.: 20/3984881

E-mail: i.kodmon@szenzor-gm.hu

Környezettudatosság az információ technológia alkalmazásában

  Gépet a kukába?Gépet a kukába?

Napjaink környezettudatos, de technikafüggõ világában a kisvállalkozásoknak nem csak alaposan meg kell gondolniuk az új, élvonalbeli technikára tervezett beruházásaikat, de azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként szabadulhatnak meg helyesen a régi számítástechnikai berendezéseiktõl, vagy hogyan ajándékozhatják el azokat, hogy nyugodtak legyenek afelõl, mindent megtettek a környezet védelme érdekében.

  Gépet a kukába?Gépet a kukába?

Napjaink környezettudatos, de technikafüggõ világában a kisvállalkozásoknak nem csak alaposan meg kell gondolniuk az új, élvonalbeli technikára tervezett beruházásaikat, de azzal is tisztában kell lenniük, hogy miként szabadulhatnak meg helyesen a régi számítástechnikai berendezéseiktõl, vagy hogyan ajándékozhatják el azokat, hogy nyugodtak legyenek afelõl, mindent megtettek a környezet védelme érdekében.

 A használt, de még mûködõképes számítástechnikai berendezések elajándékozása az idõ elõtt szemétdombra kerülés helyett meghosszabbítja ezeknek az értékes termékeknek az életét. Az elektronikus eszközök adományozása emellett lehetõvé teszi, hogy az iskolák, a nonprofit és más szervezetek hozzájuthassanak azokhoz az alapvetõ eszközökhöz, amelyekre bár szükségük lenne, de saját erejükbõl gyakran képtelenek megvásárolni.

Az ebbe az irányba tett egyik elsõ lépés a processzorok megnövekedett kapacitásának és a nagyobb memóriának a különbözõ szerverek és a rajtuk futó alkalmazások virtualizációjára történõ kihasználása. Így egyetlen valóságos gépen több virtuális szerver és a hozzájuk tartozó számos alkalmazás futhat. A tárolási szükséglet csökkentése, illetve a meglevõ tárkapacitás hatékonyabb kihasználása is energiát takarít meg, hiszen a merevlemezek nagy energiafogyasztók. Még jobb eredményt lehet elérni a tárerõforrások vezérlésével (Storage Resource Management – SRM). Egy ilyen rendszer felismeri a kihasználatlan kapacitást és a különbözõ alkalmazásokat szükség szerint látja el erõforrással.

A takarékosság másik eszköze a többszörösen meglevõ adatok módszeres kiszûrése. Ha olyan vezérlõeszközt használunk, mint például a Symantec NetBackup PureDisk, amely összehasonlítja az összes fájlt és csupán egy példányt kezel belõlük egy központi tárolóban, akkor lényegesen csökken a tárhely iránti igény és a biztonsági másolatok költsége. Az információ életciklusának kezelése másrészt magában foglalja az adatok, például az e-mailek keletkezésüktõl végsõ archiválásukig vagy törlésükig tartó kezelését. Nagy megtakarítási lehetõség rejlik az e-mailek megfelelõ szabályok szerinti, szalagra történõ archiválásában, hiszen ez jóval kevesebb energiát igényel. Az alkalmazások területén az alkalmazás teljesítményének vezérlése (Application Performance Management – APM) hatékony megoldás a meglevõ hardver adottságainak optimális kihasználására.

A Symantec i3 és a hozzá hasonló eszközök figyelik és elemzik a szükséges számítási idõt, a hálózati forgalmat és a cég hálózatában mûködõ különbözõ alkalmazások igényét, hogy biztosíthassák az összes erõforrás optimális elosztását. A tárolás és az alkalmazások terén a megfelelõ szoftver használata önmagában kitûnõ lehetõséget biztosít az energia-megtakarításra. A cégek számára ez azt jelenti, hogy szükségtelen újabb energiafaló hardver beszerzése, és a meglevõt optimálisan ki lehet használni. További hasznos mellékhatás a hûtés iránti igény csökkenése és a napi mentések alatti jóval kisebb energiafogyasztás.

A régi számítógépek elajándékozása vagy selejtezése elõtt a kisvállalkozásoknak meg kell gyõzõdniük arról, hogy nem teszik-e ki magukat bármilyen veszélynek vagy akár jogi megtámadtatásnak azáltal, hogy a bizalmas vagy kényes üzleti adatokat a fürkészõ szemek szabad prédájául hagyják. A Symantec közelmúltbeli tanulmánya szerint, amely az elajándékozott használt számítógépeken felejtett adatok és információk típusait vizsgálta, rengeteg bizalmas vagy kényes üzleti információt, például számlákat, leltárlistákat, banki számlakivonatokat, egy cég neveket és pozíciókat tartalmazó szervezeti táblázatát, kapcsolatlistákat és üzleti e-maileket is vissza lehetett nyerni a használt eszközökbõl.

Szükségtelen megemlíteni, hogy a számítógép megfelelõ selejtezése vagy elajándékozása többet jelent, mint a használaton kívüli eszköz kidobása. A kényes vagy bizalmas üzleti információknak rossz kezekbe kerülése elleni védekezéshez és egyben részünknek a környezet védelmébõl való kivételéhez álljon itt néhány, a régi számítástechnikai berendezések selejtezése vagy elajándékozása elõtt megfontolandó ajánlás:

§            Használható-e még máshol a régi számítógép?

Döntsük el, hogy újra felhasználható-e a régi számítógép! A legtöbb ember tévesen hiszi azt, hogy a régi számítógépe értéktelen. Ezzel szemben számos iskola, közösség és más csoport jó hasznát veheti a régi eszközöknek. Egy 233 MHz-es Intel Pentium vagy Celeron, egy AMD K6, Athlon, Duron vagy ezeknél korszerûbb már megfelel adomány céljára.

§          Az idejétmúlt vagy hibás számítástechnikai eszközök újrahasznosítása

Az EPA adatai szerint 220 millió tonnányi régi számítógép és más mûszaki eszköz kerül a szemétbe évente. Ezek a rendszerek ráadásul gyakran olyan alkatrészeket tartalmaznak, amelyek károsak a környezetre, és ezért különleges ártalmatlanítást igényelnek. A környezet védelme érdekében keressünk egy helyi újrafeldolgozó céget a régi vagy hibás számítógépeink újrahasznosításához. Az újrafeldolgozó cégek kiemelik a számítógép használható részeit és a veszélyes anyagokat osztályozva, biztonságosan kezelik.

§            Szerezzük be az adományozási útmutatókat és tartsuk magunkat azokhoz!

Ha a számítógép még használható, mielõtt elajándékoznánk, keressünk meg egy helyi iskolát vagy jótékonysági szervezetet, mivel az ajándékozás módja minden szervezetnél más és más lehet. Egyik-másik adományozással foglalkozó webhelyen útbaigazítást találhatunk arra nézve, hogy hol és hogyan adományozhatunk használt számítógéprendszert.

§          Ne csak hardvert ajándékozzunk!

Mivel a jótékonysági szervezeteknek általában nincs pénzük új operációs rendszer vásárlására, megfontolandó, hogy hagyjuk érintetlenül a régi operációs rendszert a régi számítógépen. Ha a számítógéppel együtt kapott, eredeti adathordozók és kézikönyvek is megvannak, ajánlatos azokat is a géppel együtt elajándékozni. Emellett a hozzá tartozó billentyûzet egér, nyomtató, modem, szoftvercsomag és egyéb tartozékok elajándékozása is javasolt. Az iskolák és a jótékonysági szervezetek gyakran jó hasznát veszik ezeknek.

§            Távolítsuk el a kényes információt, és visszaállíthatatlanul töröljük a merevlemezt!

A régi számítógép elajándékozása vagy selejtezése elõtt távolítsuk el az összes bizalmas vagy kényes fájlt, és visszaállíthatatlanul töröljük a merevlemezt! Sokan nem tudják, hogy a régi fájlok és könyvtárak törléséhez több kell, mint a fájlnak a munkaasztal szemetesébe történõ áthúzása, majd a szemetes kiürítése. A legtöbb így törölt fájl és könyvtár még visszahozható. Ezzel a kisvállalkozások nagy veszélynek teszik ki magukat, hiszen a régi pénzügyi és könyvelési fájlok, az alkalmazottak személyi adatai, számlák, üzleti e-mailek és más bizalmas adat rossz kezekbe kerülhet a számítógép selejtezése vagy elajándékozása után. Ennek megelõzésére gyõzõdjünk meg arról, hogy minden ilyen jellegû fájlt eltávolítottunk egy jó rendszer-segédprogram használatával, amely visszaállíthatatlanul üresre törli a merevlemezt.

§          Tartsuk nyilván az adományokat!

Kérjünk elismervényt az ajándékozásról, és vezessünk errõl nyilvántartást! Egy adótanácsadó meg tudja mondani, hogy mely adományok írhatók le az adóból. A legtöbb szervezet kérésre ki tud állítani adónyugtát.

§            Tervezzünk elõre!

Tegyünk el minden iratot, ami az új számítógéppel együtt érkezett, hogy amikor eljön az elajándékozás ideje, a lehetõ legtöbbet ki tudjuk hozni belõle.

A szükségtelenné vált számítástechnikai berendezések gondos elajándékozásával vagy selejtezésével a kisvállalkozások nem csupán kiveszik részüket a környezet védelmébõl, de afelõl is de nyugodtak lehetnek, hogy mindent megtettek üzleti érdekeik védelme érdekében.

Lezajlott a 2007-es országos kompetenciamérés

 Oktatási és kultúrális MinisztériumA mai napon – 2007-05-30 – 4.099 általános és középfokú intézmény 8.368 telephelyén; a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamos nappali tagozatos tanulók részvételével került sor az országos kompetenciamérésre. A mérést az elõzetesen begyûjtött adatok alapján 20.616 osztályban 438.351 tanulóval bonyolították le.

 Oktatási és kultúrális MinisztériumA mai napon – 2007-05-30 – 4.099 általános és középfokú intézmény 8.368 telephelyén; a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamos nappali tagozatos tanulók részvételével került sor az országos kompetenciamérésre. A mérést az elõzetesen begyûjtött adatok alapján 20.616 osztályban 438.351 tanulóval bonyolították le.

Az országos kompetenciamérés a 6., 8. és 10. évfolyamokon a matematikai eszköztudást és a szövegértési képességet méri, a 4. évfolyamon pedig a képességek és készségek életkor-specifikus diagnosztikus mérésére kerül sor.

Ebben az évben a 4. és 6. évfolyamon – reprezentatív mintaválasztás alapján – 200-200 kijelölt intézmény tanulói által kitöltött valamennyi tesztfüzet, a 8. évfolyamon minden mérésben részt vevõ intézmény tanulói által kitöltött valamennyi tesztfüzet, és a 10. évfolyamon telephelyenként és képzési típusonként 30-30 kiválasztott tanuló kitöltött tesztfüzete kerül központi feldolgozásra. A 10. évfolyamon – a minél hitelesebb mérési adatok biztosítása érdekében – a kiválasztott tanulókkal a mérést az OH OKÉV által kiküldött mérõbiztosok bonyolították le.

Az OH OKÉV az országos adatok feldolgozása után a mérés-értékelésekrõl 2008. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, a fenntartói szintû elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak.

Szigorúan nyilvántartott halottak….

TemetõlégiképTemetõüzemeltetõk részére térinformatikával, légifelvételekkel és GPS-navigációval összekapcsolt integrált rendszert fejlesztett ki két hazai informatikai cég. A sírhelyek pontos nyilvántartása, könnyû azonosítása és megtalálása az évek múlásával jelentõs problémákat okoz a temetõk üzemeltetõinek és látogatóinak egyaránt.

TemetõlégiképTemetõüzemeltetõk részére térinformatikával, légifelvételekkel és GPS-navigációval összekapcsolt integrált rendszert fejlesztett ki két hazai informatikai cég. A sírhelyek pontos nyilvántartása, könnyû azonosítása és megtalálása az évek múlásával jelentõs problémákat okoz a temetõk üzemeltetõinek és látogatóinak egyaránt.

Elsõként a jászberényi temetõben vezeti be a HostLogic Kft. és a Noldex Zrt. az általuk közösen kifejlesztett, a kelet-közép-európai régióban egyedülálló rendszert. Az SAP Business One programon alapuló szoftver azon túl, hogy biztosít minden funkciót, melyekre egy temetkezési vállalatnak ügyviteli munkája során szüksége lehet, egy térinformatikai kiegészítést kapott, mely légifelvételek és GPS-koordináták segítségével könnyíti meg a temetõi nyilvántartás feladatát. A sírokról készült egyedi fotók, valamint a légifelvételrõl nyomtatható térkép segítségével egyértelmûen beazonosítható, pontosan mely sírhelyrõl van szó, másrészt azonnal megjeleníthetõk egy adott helyre vonatkozó adminisztrációs adatok is – mondta el Debreczeni István, a Noldex Zrt. vezérigazgatója.

Az elhunytak adatai mellett ugyanis a temetõk fennállásáig meg kell õrizni a temetési hely felett rendelkezõk adatait és rendelkezéseit is, a sírhelyek pontos beazonosításához pedig már-már elengedhetetlen segítséget nyújtanak a térinformatikai alkalmazások – hangsúlyozta Nagy Gábor, a jászberényi temetõt mûködtetõ Selena Kft. vezetõje.

Az adminisztrációs rész modernizálása mellett egyre nagyobb az igény a térinformatikai eszközök integrálására – immáron tehát a temetõkben is. Vállalatirányítási rendszerrel együtt mindezekre eddig még nem volt lehetõség, holott erre is megoldást keresnek az üzemeltetõk. Azonban a temetõi és a temetkezési szolgáltatás igen szétaprózott, gyakran családi vállalkozások formájában mûködik Magyarországon, így egyelõre csak a nagyobb üzemeltetõk engedhetik meg maguknak az új rendszer használatát – mutatott rá Zoltai Zoltán, a HostLogic Kft. SAP Business One divíziójának vezetõje.

ISMÉT ISZTAMBULBAN A RED BULL AIR RACE

  ISZTAMBULBAN A RED BULL AIR RACE

A Red Bull Air Race a szezon június 1-jén és 2-án rendezett, negyedik futamán a törökországi Isztambul felé veszi az irányt, ahol a világ legjobb pilótái mintegy 400 km/h sebességgel és akár 10G-s terheléssel küzdve hasítják majd a levegõt alig pár méterrel a Golden Horn tölcsére felett.

  ISZTAMBULBAN A RED BULL AIR RACE

A Red Bull Air Race a szezon június 1-jén és 2-án rendezett, negyedik futamán a törökországi Isztambul felé veszi az irányt, ahol a világ legjobb pilótái mintegy 400 km/h sebességgel és akár 10G-s terheléssel küzdve hasítják majd a levegõt alig pár méterrel a Golden Horn tölcsére felett.

Jelenleg a brit Bonhomme vezeti a bajnokságot 15 ponttal, szoros versenyben a mögötte csupán 1 ponttal álló magyar Besenyei Péterrel és az õket a harmadik helyen követõ amerikai Mike Mangolddal. A legutóbbi versenyen, amelyet az amerikai Monument Valley-ben rendeztek, Besenyei 0,97 másodperccel gyõzte le Bonhomme-t, s ezzel a második gyõzelmét aratta idén.

Az isztambuli versenypályaAz isztambuli versenypályaA versenypályát Törökországban, a ?Haliç"-nak nevezett tölcsérformájú, árapályos torkolat mentén, a Galata- és az Atatürk-híd között fogják felállítani. Idén két kötelezõ kört teljesítenek a pilóták: 20 m magas ?légikapuk"-on, valamint három oszlopból álló szlalom-pályán kell keresztülrepülniük.

Az elmúlt évben mintegy másfél milliós nézõsereg gyûlt össze a Golden Horn partján, hogy megnézze az amerikai Kirby Chambliss látványos elõretörését. Ez a gyõzelem adott a pilótának erõt a Red Bull Air Race Világrangadó 2006-os bajnoki címéért történõ küzdelemben. Ha vissza akar jutni az elsõ három közé, lesz mit tennie az idei rangadón Chambliss-nek, aki jelenleg 7 ponttal az ötödik helyen áll.

Isztambul polgármestere, Kadir Topbaº szívbõl örül, hogy házigazdája lehet a Red Bull Air Race-nek. Így nyilatkozott: ?Boldog vagyok, hogy Isztambul ismét nemzetközi esemény színhelye lett, és már alig várom, hogy lássam a sebesség és tehetség szárnyán száguldó repülõgépeket a Golden Horn ragyogó egén."

Garami Erika: Pénztörténet

 Garami Erika: PénztörténetGarami Erika: Pénztörténet

A numizmatikusoknak és a történelem egy különleges szelete iránt érdeklõdõknek egyaránt érdekes és értékes lehet Garami Erika Pénztörténet címû könyve, amely a kezdetektõl, az õskorban csereeszközként használt kagylóktól a legmodernebb készpénzkímélõ fizetési módokig kronologikus rendben tekinti át a pénz fejlõdését idehaza és a nagyvilágban. A 78. Ünnepi Könyvhét kiadványai között, a TAS-11 Kft. gondozásában megjelent kötet betekintést nyújt a fizetõeszközök történeti fejlõdésébe, és megismerteti az olvasókat a pénztörténetben használatos legfontosabb fogalmakkal is.

 Garami Erika: PénztörténetGarami Erika: Pénztörténet

A numizmatikusoknak és a történelem egy különleges szelete iránt érdeklõdõknek egyaránt érdekes és értékes lehet Garami Erika Pénztörténet címû könyve, amely a kezdetektõl, az õskorban csereeszközként használt kagylóktól a legmodernebb készpénzkímélõ fizetési módokig kronologikus rendben tekinti át a pénz fejlõdését idehaza és a nagyvilágban. A 78. Ünnepi Könyvhét kiadványai között, a TAS-11 Kft. gondozásában megjelent kötet betekintést nyújt a fizetõeszközök történeti fejlõdésébe, és megismerteti az olvasókat a pénztörténetben használatos legfontosabb fogalmakkal is.

A tudományos, ismeretterjesztõ, oktató és népszerûsítõ kiadványok között eddig nem jelent meg magyar nyelvû, a pénztörténet egészét összefoglaló kiadvány. Az elmúlt néhány évben angol és német nyelvû kiadványok jelentek meg, és jutottak el Magyarországra, sõt többnek a magyar nyelvû fordítása is elkészült. E kötetekben azonban magyar vonatkozás alig található, így idõszerû volt egy, a magyar pénztörténetet a középpontba állító, a magyar pénzfejlõdést a nemzetközi folyamatokkal párhuzamosan vizsgáló kiadvány megjelentetése.

A csaknem 200 fotóval illusztrált, 248 oldalas kiadvány elsõdleges célközönségét azok az olvasók jelentik, akik érdeklõdnek a pénz kialakulásával és fejlõdésével, a pénz történetével kapcsolatos érdekességek iránt. Számukra a könyv a történelem folyamatába ágyazva, történelmi alakokhoz, eseményekhez és korokhoz kötve mutatja be a pénz szerepének változását, számtalan értékes fotóval, etimológiai megközelítéssel alátámasztva a mondanivalót.

A kiadvány a tudományos ismeretterjesztésen túl természetesen oktatási és közmûvelõdési célokat is szolgál – szerkezetében követi ugyanis a középiskolai történelemkönyvek felépítését. Éppen ezért a kiadvány a diákok és a tanárok számára egyaránt jól használható kézikönyvként szolgál történelmi ismereteik kiegészítéséhez, tudásuk elmélyítéséhez. A kötetet emellett az egyetemi, fõiskolai hallgatók is haszonnal forgathatják történelmi, gazdaságtörténeti témák tárgyalásánál. A kiadvány mindezeken túl számít a gyûjtõk, a numizmatikusok figyelmére is.

Dr. Garami Erika muzeológus, numizmatikus, számos felsõoktatási intézményben tanított numizmatikát és pénztörténetet az elmúlt években. Nemzetközi és hazai numizmatikai kongresszusok, nyári egyetemek, valamint a Magyar Numizmatikai Társulat és a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete rendezvényeinek rendszeres elõadója. Publikációi jelentek meg többek között a Századok, a Numizmatikai Közlöny, az Éremtani Lapok, Az Érem és a Folia Historica folyóiratokban. Immár két éve a Pénzportál (www.penzportal.hu) pénztörténeti rovatának szerzõje, szerkesztõje.

A TAS-11 Kft. legrégebbi és egyben legfontosabb tevékenysége a könyvkiadás. Mûködését a Magyar Pénzügyi és Tõzsdei Almanach kiadásával kezdte, amely immár 16. esztendeje jelenik meg magyar és angol nyelven.

A Magyar Pénzügyi és Tõzsdei Almanach az egyetlen olyan kiadvány a hazai könyvpiacon, amely a teljes magyar pénzügyi intézményrendszer bemutatására törekszik. Az eltelt 16 év alatt az almanach immár 72 magyar és angol nyelvû kötetben, több tízezer oldalon, egységes szerkezetben tekintette és tekinti át a Magyarországon mûködõ pénzügyi szervezetek történetét, tevékenységét, stratégiai elképzeléseit, valamint mutatta és mutatja be a társaságok pénzügyi adatait és vezetõ testületeinek összetételét. A kiadvány szereplõi között megtalálhatók a hitelintézetek, a nemzetközi pénzügyi szervezetek magyarországi képviseletei, a lízing-, faktoring- és biztosítótársaságok, a pénztárak, a tõzsdék és a tõzsdei kibocsátók, a brókercégek, a befektetésialap-kezelõ társaságok, a könyvvizsgálók, a szakmai-érdekvédelmi szervezetek és még sokan mások.

Az immár csaknem 20 országban jelen lévõ Magyar Pénzügyi és Tõzsdei Almanach az évek során több ezer szervezethez, intézményhez, vállalathoz és magánszemélyhez jutott el. Köteteit rendszeresen és haszonnal forgatják a pénzügyi szervezetek munkatársai, a szakmai felsõoktatásban részt vevõ oktatók és hallgatók, a média képviselõi, a kutatóintézetek munkatársai és a hazai pénzügyi-gazdasági intézményrendszer iránt érdeklõdõk egyaránt.

http://www.tas.hu/tas/

Lefelé nem kompatibilis az SDHC – Új SD memóriakártya-szabvány

SHDC kártyák jelöléseSHDC kártyák jelölése 

SDHC néven új kártyaszabványt vezetett be a nemzetközi SD kártyaszövetség. Az ilyen jelû kártyák akár 32 gigabájt memóriával is rendelkezhetnek, ám az eddigi SD szabvánnyal csak méretükben és csatlakozásukban egyeznek meg, a korábbi készülékekkel nem kompatibilisek!

SHDC kártyák jelöléseSHDC kártyák jelölése 

SDHC néven új kártyaszabványt vezetett be a nemzetközi SD kártyaszövetség. Az ilyen jelû kártyák akár 32 gigabájt memóriával is rendelkezhetnek, ám az eddigi SD szabvánnyal csak méretükben és csatlakozásukban egyeznek meg, a korábbi készülékekkel nem kompatibilisek!

Nagyon fontos, hogy bár az új SDHC kártyák mérete, csatlakozói megegyeznek a korábbi SD szabvánnyal, az SDHC lefelé nem kompatibilis, és ez a probléma nem orvosolható semmilyen firmware frissítés telepítésével. A forgalmazók idõnként elmulasztják feltûntetni ezt az igen lényeges különbséget, ezért csak akkor vásároljunk 2 GB-nál nagyobb kapacitású, vagy SDHC jelû kártyát meglévõ készülékeinkhez, ha az eszköz dokumentációja kifejezetten állítja, hogy kezelni tudja azt – hívta fel a figyelmet az új szabvány kapcsán a SanDisk hazai importõre, a Hama Kft. Természetesen azon készülékek, melyek az új szabvány használatára gyártottak, minden további nélkül képesek mûködtetni a korábbi SD kártyákat is.

Az SD szövetség az SDHC néven azért léptetett életbe az új kártyaszabványt, mert az eddigi ?SD" jelzéssel ellátott memóriakártyák technológiája nem tette lehetõvé a 2 gigabájt fölötti memóriakapacitás kifejlesztését. Az SDHC megjelölés az új, SD 2.0-ás szabványú kártyákat jelöli. Az SD szövetség által felállított szabvány szerint ez minden 2 GB-nál nagyobb kapacitású SD kártyára vonatkozik, maximum 32 GB-ig.

A szabványban háromféle adatátviteli sebesség létezik, melyeket az új kiadású (kiskereskedelmi forgalomban már kapható) kártyákon minden esetben feltûntetnek. Az adatátviteli sebességrõl a kártyán a CLASS 2, CLASS 4, illetve CLASS 8 jelzés tájékoztat, ahol a szám a kártya adatátviteli képességét MB/sec-ben adja meg. Tehát egy CLASS 2 jelû kártya 2 MB/sec adatátviteli sebességre képes.

Már most is több mint harminc Canon, Casio, Nikon, Panasonic (LUMIX), Pentax és Sanyo digitális fényképezõgép vagy kamkorder használja az SDHC szabványt, és várhatóan az új típusú kártyák a zenelejátszóknál, mobiltelefonoknál és egyéb hasonló elektronikus készülékeknél is gyorsan teret nyernek.

Júniustól megnõ a letölthetõ adatmennyiség a T-Mobile egyes Net csomagjaiban

 T-mobile2007 Június 1-tõl a T-Mobile változatlan havi díjak mellett jelentõsen – az eddigi Net 600 díjcsomag esetén pl. több mint háromszorosára – növeli az internetes csomagjaiban foglalt adatmennyiséget. A havi díj ellenében felhasználható adatforgalom megtöbbszörözésével így a T-Mobile-osok jóval többet internetezhetnek, és teljes mértékben kihasználhatják a 3,6 Mbps sebességû mobil szélessáv biztosította elõnyöket.

 T-mobile2007 Június 1-tõl a T-Mobile változatlan havi díjak mellett jelentõsen – az eddigi Net 600 díjcsomag esetén pl. több mint háromszorosára – növeli az internetes csomagjaiban foglalt adatmennyiséget. A havi díj ellenében felhasználható adatforgalom megtöbbszörözésével így a T-Mobile-osok jóval többet internetezhetnek, és teljes mértékben kihasználhatják a 3,6 Mbps sebességû mobil szélessáv biztosította elõnyöket.

Júniustól a Net 600 csomag neve Net 2GB-ra változik, és a havi díj ezentúl az addigi 600 megabyte több mint háromszorosát, 2 GB-ot tartalmaz majd. A Net 2000 csomag új neve Net 5GB lesz, 5 GB benne foglalt adatforgalommal, míg az eddigi Net 5000 Net 15 GB-ra változik, és 15 GB-nyi lesz a csomagba foglalt forgalom.

A változások az elõfizetéses és Domino Net csomagokat, valamint az elõfizetéses Mobilinternet csomagokat érintik, és a hazai mobilpiac hasonló ajánlataival ellentétben a Net és Mobilinternet csomagok már meglévõ elõfizetõi esetén is automatikusan megnõ a csomagban foglalt adatforgalom. A díjcsomagok havi díjai minden esetben változatlanok maradnak, és új elõfizetés vásárlása, az adott Net és Mobilinternet csomagra vállalt 1 vagy 2 éves hûségnyilatkozat esetén év végéig féláron lehet internetezni. A Net 2GB csomag havi díja pl. ilyen esetben 2007. december 31-ig mindössze 2895 Ft.

Megatrend évértékelõ 2006-ról

MegatrendMegatrendK. Szabó Imre  elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Megatrend Zrt. 2006-os üzleti eredményeirõl, s az utóbbi 4-5 év legjobbjának minõsítette.  Eszerint;  a vállalat 1,5 Mrd Ft-os árbevétellel, 122 millió Ft üzemi eredménnyel, ill. 44 millió Ft. adózás utáni eredménnyel, azaz számottevõ üzleti sikerrel zárta a 2006-os üzleti évet.  Viszonyításként; 2005-ben a Megatrend Zrt. árbevétele 1,4 milliárd Ft, üzemi eredménye pedig 90 millió Ft volt.

MegatrendMegatrendK. Szabó Imre  elnök-vezérigazgató tartott tájékoztatót a Megatrend Zrt. 2006-os üzleti eredményeirõl, s az utóbbi 4-5 év legjobbjának minõsítette.  Eszerint;  a vállalat 1,5 Mrd Ft-os árbevétellel, 122 millió Ft üzemi eredménnyel, ill. 44 millió Ft. adózás utáni eredménnyel, azaz számottevõ üzleti sikerrel zárta a 2006-os üzleti évet.  Viszonyításként; 2005-ben a Megatrend Zrt. árbevétele 1,4 milliárd Ft, üzemi eredménye pedig 90 millió Ft volt.

A múlt évi árbevétel 3/4-e saját termék (Infosys 64%,  ISecSec 8%) értékesítésébõl származott, a rendszerintegráció részesedése 28% volt.  A cég mûködésének 15 éve alatt 5 milliárd forintot fordított  k+f  tevékenységre;  ügyfelei most 1.500 Mrd Ft értéket  állítanak elõ évente. 

A cégvezetõ véleménye szerint a Megatrendnek  és az Infosys terméknek a termelésintegrációs tudás biztosíthat kivételes versenyelõnyt,  pl. az agrár területeken, ahol sajátos mezõgazdasági felállásunk miatt a külföldi, mint az amerikai típusú piacra kidolgozott multicéges megoldások, nem alkalmazhatók gazdaságosan.

A Megatrend favorit célpiaca a jövõben is a kis- és középvállalatok szegmense lesz.

Az államigazgatási területen 2006-ban jelentõs elõrehaladással 400 millió Ft árbevételt ért el a Megatrend, ezt

2007-re 500 millió Ft-ra kívánják emelni.  Sikeres projektjeik közé sorolhatók a Magyar Közút Kht.-nál és a Környezetvédelmi Minisztériumnál folyók.   A vezetõ termék, az Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszer felhasználói köre a 2006-os évben 10 új ügyféllel bõvült, így jelenleg már több mint 200 cégnél használják. Közülük is érdemes kiemelten említeni az Aquarius-Aqua Kft.-t,  a Novochem Kft.-t és a Haberkorn Kft-t.  

Humánfejlesztési projektekben szerepelt sikeresen a cég;  jó kapcsolatot alakított ki két egyetemmel.  K+F projektek zajlottak a Corvinus Élelmiszer Tudásközponttal és a BME IT2-vel.

Idei célkitûzés;  2 milliárd Ft árbevétel, 330 millió Ft üzemi eredmény, együtt a romániai leányvállalattal.

A hazai versenyszférában 10-20 új projekt megszerezését tûzték maguk elé.

Távolabbi cél:

3-5 év múlva reális lehetõség lehet a tõzsdére lépés.

A cégtevékenységet kísérõ elismerések

2006. március 10-én a Megatrend  ISeeSec Információbiztonsági Rendszere elnyerte az ?Európai Kiválóság a Multimédiában 2006 Díjat".  Az Európai Multimédia Szövetségek Egyezménye (EMMAC) az infokommunikációs technológia és a digitális média területén tevékenykedõ cégek részére írta ki pályázatát. A Szoftver Elõállítók kategóriában a Megatrend Zrt. nyerte az ezüst kategóriás elismerést.

2006 õszén IT-Business Leadership Award oklevéllel díjazták a Magyar Közút Kht. részére megvalósított vállalatirányítási projektet, ez volt a cég elsõ államigazgatási informatikai projektje, melyet független zsûri jutalmazott díjjal.  Sikerült bizonyítani, nagyon rövid idõ alatt, alacsony közpénz-ráfordítással is sikerre lehet vinni állami projekteket.

Mi a helyzet a hazai piacon?

A hazai versenyszférában gyakorlatilag egy szinten stagnál a vállalatirányítási rendszerek piaca, ezért is fontos a Megatrend számára az államigazgatás területe, illetve a külföldi piacok meghódítása.  Ennek megfelelõen, a Megatrend Zrt. az államigazgatási területen 500 millió Ft-os árbevételt tervez 2007-ben.

A Megatrend vezetése vallja;  az államigazgatási projekteknél a versenyszférában használatos megoldásokat kell alkalmazni,  ott is ugyanazt a hatékonyságot kell elérni.  Az államigazgatási projektek évek helyett hónapok altt megvalósíthatók lehetnek, 30-50%-os tranzakciós költség-csökkenéssel.  Az illetékes döntéshozóknak át kellene venniük azt a szemléletet, hogy a közigazgatásban is minden egyes projektnek meg kell térülnie, ugyanúgy, mint a versenyszférában. Az informatikai beruházás nem közpénztemetõ kell, hogy legyen, hanem forrásteremtõ.

A versenyszférában ebben az évben is 10-20 új projekt megszerzésével számol a cég.  

Külföld

A Megatrend küldetésének tartja a magyar vállalatok multikkal szembeni versenyképességének, fejlõdõképessé-gének bizonyítása.  A cégvezetés szerint a Megatrend ezt már nemcsak Magyarországon, hanem a közép-kelet-európai régión belül is nyújtani képes,  az egyetlen magyar cégként, amely képes saját fejlesztésû vállalatirányítási rendszereket exportálni a környezõ országokba.  Romániában, Ukrajnában, Szlovákiában már jelen van. 

Romániában egy stabil vállalkozást, a Megatrend Romániát sikerült kialakítani, tucatnyi Infosys ügyféllel, idén ez a leányvállalat  30 millió Ft-os nyereségre számíthat. Ügyfele pl. az Axiál Kft.,  ahol a Megatrend Zrt. Infosys Integrált Vállalatirányítási Rendszere támogatja az anyacég, valamint a román és a szlovák leányvállalat tevékenységét. 

Az Infosys elsõ változatának évekkel ezelõtti bevezetése óta az Axiál gyors  növekedést produkált, az 1991-ben alapított társaság 10 évvel ezelõtt 500 millió forint árbevételt ért el, ami 2006-ban közel 30 milliárd Ft-ra  emelkedett. A romániai IT-piac évente 20-30 %-al növekszik, az ottani leányvállalat elõtt nagy kifutási lehetõségek állanak.

Termékfejlesztés: jön az Infosys v4

Az Infosys ERP rendszer aktuális verziója 2002 óta mûködik, bizonyos, évenkénti kiegészítésekkel.  A többéves termékfejlesztési munka eredményeként ez év végére várható az Infosys v4 megjelenése.   Piacra vezetésével a Megatrend tarthatja a kategória legjobb ár/érték arányát,  egyre több olyan megoldást épít be az alaprendszerbe, amely korábban kiegészítõ szolgáltatásként volt választható (pl. a Megaportál keretrendszer).  Ezen túlmenõen, a Megatrendnél igyekeznek olyan konstrukciót kialakítani ügyfeleik számára, mellyel azok az adott gazdasági- és versenyhelyzetben finanszírozni tudják projektjeiket, például pályázatokat, vagy különbözõ, személyre (vállalatra) szabott pénzügyi konstrukciókat.

Az Infosys v4 fõbb újdonságai:

-100 %-ig dinamikus ablakkapcsolat:

Rugalmasabb átjárást tesz lehetõvé az egyes modulok és az ablakok között, a felhasználó bárhonnan, bármelyik ablakból elérhet egy másik ablakot, a benne lévõ lehetõségekkel és adatokkal együtt, azaz;

kényelmesebbé válik  a rendszer használata.

(Pl.  egy bizonylat rögzítése közben meghívható lesz bármely törzsadat-karbantartó képernyõ az esetleg hiányzó alapadat egyszerûbb felviteléhez.)

-Korszerûsített felhasználói felület: 

Javul a képernyõfelbontás (új ablakok már 1024×768-as felbontásban), módosul az eszközsor kinézete, viselkedése, változik az alapértelmezett színösszeállítás, új betûtípus kíséretében.

Az eddigi klasszikus ?Rendszer" menüt felváltja a képernyõ bal oldalára kerülõ hierarchikus menürendszer,  amely kényelmesebb és egyértelmûbb navigálást nyújt.

Kibõvül és módosul a paramétereket szabályozó párbeszédablak és a hibaüzeneteket megjelenítõ ablak (barátságosabb hibaüzenetek, kényelmesebb használat).

Önálló riportkészítés:

Az Excel alapú Infosys riportok elõre elkészített formátumának felhasználóbarát szerkesztése és tárolása, amit  korábban csak SQL utasításokkal és kézzel módosított paraméter fájl segítségével lehetett ezt megoldani.

A képernyõs táblázatok tartalma is lementhetõ lesz az Excel által értelmezhetõ formátum szerint.

-Jogosultsági rendszer kibõvítése:

Lehetõvé teszi a korábbi jelszavak megõrzését, a tiltott jelszavak zárolását, illetve a felhasználók által végzett mûveletek részletesebb naplózását is.

-Tetszõleges adatlefúrási sorozat összeállítása:

Ezzel a lekérdezési módszerrel, az összesített adatokból kiindulva, egy vagy több lépésen keresztül el lehet jutni a kapcsolódó elemi adatokig (lefúrás).  A képernyõ mindig tartalmaz egy, az összesített adatokat tartalmazó kiinduló táblázatot. Egy adott soron állva, valamilyen parancs hatására megjelenik egy újabb táblázat, mely a kijelölt sorhoz tartozó, szûrt adatokat tartalmazza, ez ismétlõdik tovább egészen a legalsó szintig.

-Egypontos bejelentkezés:

A felhasználónak nem kell az Infosys rendszerbe is bejelentkeznie, ha már a Windows-ba egyszer ezt megtette.

Az Infosys bejelentkezési folyamata észleli a Windows-belépés megtörténtét és a Windows-felhasználóhoz tartozó név alapján a legutóbb használt adatbázisba társítja az Infosys felhasználót, majd automatikusan bejelentkezik vele (a megoldás csak címtár, pl.: Active Directory  infrastruktúra megléte esetén mûködõképes).

http://www.megatrend.hu/

http://www.it2.bme.hu/

http://www.uni-corvinus.hu/

Harmat Lajos

Révay András: Tengernyi élmény

 

Balaton 2007 A Magyar Turizmus Zrt. mind a belföldi, mind pedig a külföldi tevékenysége során kiemelt fontosságúnak tekinti a Balatont. Ennek részletes ismertetésére sajtótájékoztatót tartott – a vizen!

 

Balaton 2007 A Magyar Turizmus Zrt. mind a belföldi, mind pedig a külföldi tevékenysége során kiemelt fontosságúnak tekinti a Balatont. Ennek részletes ismertetésére sajtótájékoztatót tartott – a vizen!

Balaton 2007 A meghívott újságírók, szakemberek, a kampány más szereplõi teljesen meg is töltötték a Szent György hajót, hogy meghallgassák: a Magyar Turizmus Zrt. 2007-ben is több száz akciót szervez a Balaton népszerûsítésére. A marketingszervezet kiemelt célja, hogy a vízparti üdülési lehetõségek mellett ráirányítsa a figyelmet a Balaton régió által kínált számos egyéb – kulturális-, egészség- és aktív-turisztikai lehetõségre. A régió 2007. évi marketingtervében kiemelt turisztikai termékként szerepel a vízparti családi üdülés, az egészségturizmus és a Zöldturizmus Éve tematikájának megfelelõen a természetjárás és az aktív turizmus.

Balaton 2007 Rosta Sándor, a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke elégedetten számolt be arról, hogy a vízszegény évek elmúltával kétmilliárd köbméter víz van a tóban, a 3,6 méteres átlagmélység vitorlázásra, sportolásra, strandolásra egyaránt alkalmassá teszi. Minõsége jó, minden szempontból megfelel az európai normáknak. Ez a forgalomban is megmutatkozik, az idei év elsõ négy hónapja 24 %-kal volt jobb a tavalyinál. Az év legjobb négycsillagos szállodája címet a siófoki Azúr hotel nyerte el. Éttermek, cukrászdák, kávézók sora nyílt, bõvült a kínálat és ez által a színvonal is javult. A strandok többségét felújították, a gyerekeknek új játszóterek létesültek. A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozata a nyáron 45 strandon tart ügyeletet, ahol tájékoztatást adnak a napozásról, fürdésrõl és amiben lehet, segítenek is. A három megye rendõrsége összehangoltan dolgozik, a közbiztonság jónak mondható. A vízen 27 kikötõ várja a hajósokat, a vízirendõrség körültekintõ figyelmet fordít a strandolókra, vitorlázókra. Mûködik 25 állandó és 11 mobil viharjelzõ állomás. A mentõhelikopter, ha kell, a rendõrségi bevonásával a beavatkozásra mindenkor képes. A szúnyogirtáshoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Balaton 2007 A Balaton, mint úti cél, a magyaroknál az elsõ, a külföldieknél Budapest utána második helyen áll – mondta dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. Fõleg a családok körében népszerû, de a gyógy-idegenforgalom is jelentõs. A Magyar Turizmus Zrt. a 2007. évre meghirdette a Zöldturizmus Évét, amelyben a természetjárás, a nemzeti parkok, a kerékpáros és a vízi turizmus élvez kiemelt szerepet. A kampányév jegyében májusban ?Szeretlek Balaton" címmel médiakampányt indított a Zrt. az RTL Klub televízióban, amelynek keretében tíz epizódban, tíz magyar sztár fedezi fel a Balaton körüli kikapcsolódási lehetõségeket, a ?Balatoni Tízpróba" során. A kampánnyal arra szeretnék felhívni a hazai közönség figyelmét, hogy a Balaton nem csupán a nyári fürdõzések paradicsoma, hanem ennél tízszer több: szebbnél szebb gyalogtúrák, barlangséták, hõlégballonozás, kerékpártúrák, lovaglási lehetõségek, valamint evezõs és vitorlás programok várják az utazókat. A május 21-tõl látható sorozatban ismert emberekbõl álló csapat utazását követhetjük nyomon a Balaton körül. A sorozatban részt vevõ sztárok: Angyal András, Beszeda Gábor, Béres Alexandra, Détár Enikõ, Farkasházy Réka, Fésûs Nelly, Keleti Andrea, Ördög Nóra, Palotás Petra, Südi Iringó, olyan izgalmas programokban vesznek részt, mint vízisízés, lovaglás, hõlégballonozás, barlang-felfedezés, Nordic Walking, vagy vitorlázás. A külföldiek is kezdik ismét felfedezni a Balatont. Sármellékre egyre több gép érkezik, május 29-én már az elsõ orosz charter is leszállt. Németország szinte minden nagyobb városából jönnek – gyakran már menetrend szerinti – járatok.

Balaton 2007 A filmsorozat forgatásakor Fésûs Nelli barlangtúrán vett részt. Véleménye szerint, aki nem csak vízre vágyik, mindenképpen menjen el egy ilyen helyre. Meghatározó élményben lesz része. Olyat lát, tapasztal, amit máskor, máshol nem élhet át. Lehetõséget kap arra, hogy szakképzett vezetõkkel biztonságos kirándulást tegyen évmilliókkal korábbi korokba!

Balaton 2007 A Zrt. marketing igazgatója, Szûcs Balázs, a Balatonhoz fûzõdõ tényekrõl és legendákról beszélt. A tóval kapcsolatban számtalan tévhit kering, amit pontos kutatásokkal igyekeztek megcáfolni. A hiedelmek közé tartozik, hogy a magyarok általában szívesebben mennek külföldre, többnyire Horvátországba, a Balatonhoz már senki sem megy. Alacsony színvonalúak a szállások, a strandok elavultak, nincs semmi jó program, ráadásul a Balaton drága. Mindezekkel szemben: az utazást tervezõk héttizede belföldön utazik, és a belföldi utazások közel fele (47%) a Balaton-régióba irányul. A négycsillagos szállodák iránt a korábbiakhoz képest a hatszorosára nõtt az igény és van már ötcsillagos is, a Rogner! Az uniós követelményeknek megfelelõ helyeket jelezve 34 ?kékhullám" zászló leng a parton, bohóchajók, diszkóhajók, grill-party hajók indulnak a vízre naponta. A szállásdíjak, valamint a vendéglátó szolgáltatások árai a Balatonnál európai viszonylatban az átlagosnál alacsonyabbak. Összességében a Balaton kismértékben olcsóbb a legfõbb versenytársnak tartott horvát tengerpartnál. Ár-összehasonlító elemzésünkben a közlekedési költségekkel nem számoltunk; ezzel, és a biztosításokkal is kalkulálva egyértelmûen a magyar tenger javára billen a mérleg – mondta az igazgató. Egy adag leves és fõétel a Balaton-parton átlagosan 9,2 euróba, Horvátországban 12,5 euróba, az olasz tengerparton 27,0 euróba, a Wörthi-tónál 17,8 euróba kerül. Egy adag kávé a Balatonnál átlagosan 1,3 euróba kerül, ezzel szemben legalább két eurót kérnek érte Ausztriában, Franciaországban, Spanyolországban, Szlovéniában és Törökországban.

Balaton 2007 Ugyancsak a kampányfilmek egyik szereplõjeként járt Badacsonyban Keleti Andrea, ahol – mint kiderült – nem csak szõlõ van és kopárság. Kapott némi bevezetõt a borkóstolás alapelveibe és fontos tapasztalata volt: mennyire kell vigyázni, amikor az ember a kóstolás után a hideg pincébõl kijön a melegbe! Kedvence a Zánkai Táncfesztivál és – miután a minõségrõl személyesen gyõzõdött meg – az északi-parton végigfutó kerékpárutat mindenkinek csak ajánlani tudja.

Balaton 2007 Az MTA Balatoni Limnológiai Kutató Intézetének munkatársa, Vörös Lajos, az algásodással kapcsolatos tévhiteket igyekezett eloszlatni. Algák nélkül sehol sincs vízi élet, a bajt csak a túlzott elszaporodásuk okozza. Ennek üteme a vízben található foszfor mennyiségétõl függ, az pedig – részben – a mûtrágyázás következménye. A szennyvíztisztítás, a foszformentes mosószerek elterjedése nyomán mindez meredeken csökkent. Azóta a víz minõsége jelentõsen javult, ma a tó mindenhol alkalmas fürdésre. A partterületnek viszont csak 20 százaléka maradt meg természetes állapotban, ezért ennek további megõrzése fontos feladat.

A tájékoztató résztvevõi végül a családok balatoni nyaralását megkönnyítõ kedvezmény-kártyáról (http://www.balatoncard.com/) és a különféle szórakoztató programokról (http://www.itthon.hu/) kaptak még bõvebb ismertetést.

Gyurcsány Ferenc rendkívüli sajtótájékoztatója: Bemutatja Bencze József országos rendõrkapítányt

  Gyurcsány FerencGyurcsány Ferenc és Bencze József kijelölt rendõrfõkapitány

Gyurcsány Ferenc beszéde a ma dálutáni -2007-05-29- rendkivüli sajtótájékoztatón:

 

 

  Gyurcsány FerencGyurcsány Ferenc és Bencze József kijelölt rendõrfõkapitány

Gyurcsány Ferenc beszéde a ma dálutáni -2007-05-29- rendkivüli sajtótájékoztatón:

 

 

Tisztelt Hölgyem és Uraim!

Szabadság és rend – ezt a kifejezést használtam akkor, amikor pár nappal ezelõtt bemutattam önöknek az igazságügyi és rendészeti miniszter-jelöltet, Takács Albert urat. Ma ugyanezt tudom megismételni önöknek: szabadság és rend – ez az, amelynek bõvítését, elmélyítését és garantálását várom az új országos fõkapitánytól. Olyan emberre és olyan emberekre kell bízni a rendõrség vezetését, aki és akik képesek megerõsíteni, helyreállítani a polgárok bizalmát a rendõrség iránt és képesek visszaadni és megerõsíteni a rendõrök önbizalmát is.

Szeretném bejelenteni, hogy Petrétei Józseffel és Takács Alberttel történt egyeztetést követõen, velük való egyetértésben Bencze József urat, a Vám- és Pénzügyõrség rendészeti fõigazgatóját kérem fel országos rendõrfõkapitánynak.

Bencze József felkészült szakember, komoly tapasztalatokat szerzett a rendõrségen belül és más területeken is. Azt várom tõle, hogy keményen, határozottan és emberséggel vezesse a testületet. Bencze tábornok úr pénzügyõr egyenruháját hamarosan lecseréli, és újra rendõr egyenruhát fog hordani. A tábornok úr a Vám- és Pénzügyõrség egyik vezetõjeként sikeresen küzdött a feketegazdaság ellen. A rendõrség élén legalább ilyen sikeresnek kell lennie a bûnözéssel szemben. Az a dolga, hogy minden tekintetben európai rendõrséget teremtsen, hogy olyan rendõrségünk legyen, amelyben maradéktalanul bízhatunk, és amelyre büszkék lehetünk.

Egyházi vezetõk találkozója

 

Három keresztény történelmi egyházA három keresztény történelmi egyház püspökei rendszeresen találkoznak testvéri megbeszélésre, aktuális egyeztetésre. Május 29-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában tartottak megbeszélést az egyházak képviselõi Dr. Erdõ Péter bíboros, az MKPK elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke vezetése alatt.

 

Három keresztény történelmi egyházA három keresztény történelmi egyház püspökei rendszeresen találkoznak testvéri megbeszélésre, aktuális egyeztetésre. Május 29-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában tartottak megbeszélést az egyházak képviselõi Dr. Erdõ Péter bíboros, az MKPK elnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke és Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke vezetése alatt.

A püspökök áttekintették az egyházak és a kormányzat közötti idõszerû kérdéseket, különös tekintettel az egyház-finanszírozásra, a közoktatási kiegészítõ normatívára és a személyi jövedelemadó 1 százalékának egyházak javára történõ megajánlásával kapcsolatos új kormányzati kezdeményezésekre. Szó volt a tervezett ingatlanadó bevezetésérõl is, és annak az egyházak számára elfogadhatatlan kihatásairól a hitéleti és közszolgálati célokra használt ingatlanok esetében.

A magyarországi történelmi keresztény egyházak már tavaly õsszel döntöttek arról, hogy 2008-at a Biblia Évének nyilvánítják. Most áttekintették az év programtervezetét. A kezdeményezés célja a Szentírásnak magának és kulturális értékeinek népszerûsítése, hazánk bibliai mûveltségének emelése.

A püspökök fontolóra veszik közös megszólalásukat az egész nemzetet érintõ környezetvédelmi kérdésekben. Tárgyaltak továbbá a tábori lelkészi szolgálatok idõszerû kérdéseirõl.

Átjáróház helyett szolgáltató központ ? szakmai konferencia a Közlekedési Múzeumban

 

Bajnai Gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációja -klikk a képekre!Átjáróház helyett szolgáltató központ címmel ma logisztikai konferenciát rendeztek a Közlekedési Múzeumban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Logisztikai Egyeztetõ Fórum szervezésében, a gazdasági tárca és más érintett társminisztériumok közremûködésével megrendezett tanácskozás célja a Nemzeti Logisztikai Stratégia elõkészítése volt.

 

Bajnai Gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációja -klikk a képekre!Átjáróház helyett szolgáltató központ címmel ma logisztikai konferenciát rendeztek a Közlekedési Múzeumban. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Logisztikai Egyeztetõ Fórum szervezésében, a gazdasági tárca és más érintett társminisztériumok közremûködésével megrendezett tanácskozás célja a Nemzeti Logisztikai Stratégia elõkészítése volt.

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben a logisztika kiemelt szerepet kap, hiszen a magyar gazdaságnak alkalmazkodnia kell a globális követelményekhez, különösen az ágazat dinamikus növekedéséhez és strukturális átalakulásához. A fejlesztési terv részét képezõ ún. operatív programok legtöbbje közvetlenül, vagy közvetve jelentõs logisztikai fejlesztéseket tartalmaz, különösen a közlekedési és a gazdaságfejlesztési program, de a vidékfejlesztési stratégia is biztosít forrásokat. Ezért szükséges megteremteni az egyes programokban megjelenõ logisztikai fejlesztések összhangját. Erre szolgál az ún. Logisztikai Zászlóshajó Program, amelynek alapját, fõ célkitûzéseit és eszközrendszerét határozza meg a Nemzeti Logisztikai Stratégia. A mai konferencia a szakmai egyeztetésre teremtett alkalmat az ágazat piaci szereplõi, az állami intézményrendszer, valamint a kutatói szféra képviselõi között.

Bajnai Gordon prezentációjaA rendezvény elsõ elõadója, Chikán Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke bemutatta, mi tette szükségessé a logisztikai stratégia kidolgozását. A stratégia felöleli a közlekedés, az informatika, a logisztikai központok és az üzleti környezet komplex egészét, mint a logisztikai fejlesztés célterületeit.

Bajnai Gordon prezentációjaAz ágazat az elmúlt évtizedben a globális gazdaság legfontosabb összetevõi közé került, ráadásul minden elõrejelzés szerint további dinamikus fejlõdés elõtt áll. A logisztikai világpiac összvolumene a globális GDP 13,8 %-a, mintegy 6700 milliárd dollár. A fejlett országok logisztikai piacának részesedése általában a bruttó nemzeti termék 10-17 %-a között alakul. Az Európai Unió logisztikai teljesítménye 1200 milliárd dollár értékû. Magyarország esetében az ágazat gazdasági súlya becslések szerint még nem éri el a 10 %-ot. Az arány a felzárkózás folyamatában várhatóan ?magától" is emelkedni fog. Ez a növekedés azonban nemcsak alátámasztja, hanem követelõ szükségszerûséggé is teszi a fejlesztést. A globális fejlõdés szerkezeti adottságaiból következik, hogy a logisztikai szolgáltatások mérete és komplexitása tovább nõ.

Bajnai Gordon prezentációjaA résztvevõk elemezték Magyarországnak a transzeurópai közlekedési hálózatban elfoglalt helyét és az ország gazdaságszerkezeti adottságaiban rejlõ lehetõségeket.  TEN-T közlekedési folyosók nyújtotta kedvezõ lehetõségeket, a betelepült multinacionális cégek szerepét, a szomszédos országok gyors fejlõdését, valamint az Ázsia és Európa közötti gyors forgalomnövekedést. Ezek kiváló alapot szolgáltatnak arra, hogy Magyarország a közép-kelet-európai térség logisztikai központjává váljon. Ezáltal az üzleti fejlõdés egyik kulcselemének számító logisztika részesedése a GDP-bõl a program hatására a jelenlegi mintegy 6%-ról közel duplájára, 10-11%-ra emelhetõ.

Bajnai Gordon prezentációjaBajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos a zászlóshajó program és a logisztikai stratégia kapcsolatát vázolva kiemelte, hogy az ÚMFT végrehajtása során lényeges olyan nagy jelentõséggel bíró problémaköröket definiálni, amelynek komplex – tárcákon és ágazatokon túlmutató – megoldásával a terv fõ célkitûzéseit átfogó módon, több operatív program összehangolásával meg lehet valósítani.

Bajnai Gordon prezentációjaRámutatott arra, hogy a logisztika azon kevés területek egyike, ahol a Magyarországon mûködõ cégek versenyképessége, különösen a kis- és középvállalkozásoké már rövidtávon is növelhetõ. Ráadásul a program tovagyûrûzõ pozitív hatásaival a kiegyensúlyozottabb regionális politikát, a vállalkozásfejlesztést, a beruházás-ösztönzést, az agrárszektor hozzáadott érték növelését és a pólusok fejlõdést is segíti. További addicionális hatás lehet, hogy a programmal megvalósulhat a növekvõ áruforgalom egy részének a kevésbé környezetszennyezõ vasúti vagy vízi útra történõ terelése, ezzel szolgálva a fenntartható fejlõdés követelményét. Jelenleg a magyar közlekedési rendszer alágazati munkamegosztása (modal split) romlik. A logisztikai stratégia megvalósításával ez a folyamat lelassulhat. A kormánybiztos felhívta a figyelmet arra, hogy a kellõ gyorsasággal és hatékonysággal végrehajtott komplex logisztikai program hiányában a forgalomnövekedés a szomszédos országokat fogja gazdagítani. Magyarország pedig nagyrészt csupán az emelkedõ tranzitforgalom negatív hatásaival, a lég- és zajszennyezéssel, a torlódással és a tovább romló közlekedési infrastruktúrával szembesülhet. A program nélkül a Magyarországon mûködõ vállalatok nem lesznek képesek lépést tartani a régiós versenytársakkal, tevékenységüket áthelyezhetik és a mûködõtõke-beáramlás is visszaeshet.

Bajnai Gordon prezentációjaBajnai Gordon prezentációjaA fejlesztések támogatásában a legjelentõsebb szerepet a Közlekedés Operatív Program és a Gazdaságfejlesztés Operatív Program fogja játszani, míg más operatív programok fontos részt vállalnak majd a képzés és a K+F területén. Az ÚMFT és az ÚMVP együtt segíti majd a logisztikai beruházások kerítésen kívüli és kerítésen belüli megvalósítását. A logisztikai vonatkozású pályázatok 2007. nyár végétõl 2008 elejéig jelennek meg.

Bajnai Gordon prezentációjaEgyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdaságfejlesztési szakállamtitkára elõadásában Magyarországot, mint természetes logisztikai választást jellemezte. Magyarország kedvezõ földrajzi helyzetét kihasználva a logisztikai szolgáltatások komplexitásának és színvonalának emelésével, az ellátási és elosztási központok vonzásával a közép-kelet európai térség rendszerintegrátori funkciójába kerülhet. Mindehhez pozitívan járulhatnak hozzá a globális gazdaságban észlelhetõ szerkezeti változások, fõként az ázsiai térség jelentõségének növekedése.

Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke kiemelte a magyar logisztikai szakma összefogásának a stratégiaalkotásban betöltött szerepét. A Logisztikai Egyeztetõ Fórum küldetése, hogy az egyes logisztikai irányzatokat, illetve a szolgáltatói és igénybevevõi oldal közötti érdekeket közös mederbe terelje. Ez teszi lehetõvé annak a konszenzusnak a megteremtését, amely a K+F, a képzés és az egyéb anyagi eszközökbe történõ befektetések sikerét nemzetgazdasági és globális szinten megalapozza. A fórum a stratégia koncepciójának és részleteinek – elsõsorban cél- és eszközrendszerének – kidolgozásával tud hozzájárulni a zászlóshajó program végrehajtásához.

Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fõosztályvezetõje az agrár- és vidékfejlesztésben jelentkezõ logisztikai lehetõségeket ismertette. Az agrárlogisztika, mint az általános logisztika része a vidékfejlesztés stratégiájának kialakítása során tehát nem cél, hanem komplex eszközrendszer. A cél ugyanis a versenyképesség fokozása, a mezõgazdaság jövedelemtermelésének optimalizálása, a versenyelõnyök biztosítása és kihasználása a versenytársakkal szemben. Egyben a vidéki népesség életminõségének, jövedelemteremtõ képességének, a vidék felzárkóztatásának, fejlõdésének javítása a magyar termõföldben, termelésben, feldolgozásban, értékesítésben rejlõ komparatív elõnyök kihasználása révén. A vidékfejlesztési program célja továbbra is a szerkezetváltás, a tárolási kapacitások, a helyi piacok és a számozás nélküli mezõgazdasági utak támogatása.

Bertók Tibor, az Energiaközpont Közhasznú Társaság munkatársa, a logisztika energetikai kérdéseirõl beszélt. Az energiahatékonyság mellett az alternatív energiahordozók igénybevételét is befolyásoló logisztikai szempontok vizsgálatakor kiemelte, hogy a hazai és uniós támogatási lehetõségek megteremtése ösztönzõ eszköz mind a hatékonyság növeléséhez, mind az alternatív források fokozottabb igénybe vételéhez. A támogatási konstrukciók kidolgozásakor ugyanakkor cél, hogy a növekvõ hatékonyság eredményeképpen keletkezõ megtakarításból a kedvezményezettek maguk is járuljanak hozzá a fejlesztések finanszírozásához. Az energiaszektor átalakulása ugyanakkor a logisztikai szolgáltatók számára a piacok szerkezetváltozását is jelenti.

Kiss Pál, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója az inverz logisztikával összefüggõ hulladékgazdálkodás, valamint a közmû infrastruktúra meghatározó szerepérõl szólt. A hulladékoktól való megszabadulás, illetve újrahasznosításuk minden szervezet számára alapvetõ logisztikai kérdés. A logisztika szerepe e területen is a költségek optimalizálása, amit nagymértékben befolyásolni lehet a fejlesztési programok által támogatott, illetve finanszírozott beruházásokkal. A közmûvek, különösen a víz- és szennyvíz hálózat fejlettsége a telephelyválasztás egyik legfontosabb feltétele. Sok esetben a jó közlekedési adottságokat semmissé teheti a közmûellátottság alacsony foka.

Az eladások után mintegy egyórás panel beszélgetésre került sor. A legfontosabb vitakérdésnek az bizonyult, hogy a logisztikai stratégiát a globális gazdasági folyamatokra érdemes-e elsõsorban építeni vagy ez csak egyike a sok meghatározó tényezõnek. A panel beszélgetés alapján igazolódni látszik, hogy a logisztikai stratégia és a rá épülõ zászlóshajó program a döntõ befolyással lesz a magyar társadalom és gazdaság 2015-ig tervezhetõ fejlõdési pályájának irányára. Magyarországnak választani kell a fejlesztési célok között, és ki kell emelni közülük a legfontosabbakat. A versenyképesség, a foglalkoztatás és a fenntartható fejlõdés a mai környezetben csakis a globális gazdaság keretei között értelmezhetõ, így a logisztika is ezen az úton kell, hogy továbbhaladjon.

Június 30-án, a 11. T-Mobile Kapcsolat koncerten Bryan Adams és Rúzsa Magdi lépnek színpadra

  T-mobileJúnius 30-án az 56-osok terén (volt Felvonulási tér), a 11. T-Mobile Kapcsolat koncerten, Európa egyik legnagyobb zenei eseményén, várhatóan több százezres nézõsereg elõtt Bryan Adams, a világsztárt megelõzõen pedig Rúzsa Magdi lép színpadra.

 

  T-mobileJúnius 30-án az 56-osok terén (volt Felvonulási tér), a 11. T-Mobile Kapcsolat koncerten, Európa egyik legnagyobb zenei eseményén, várhatóan több százezres nézõsereg elõtt Bryan Adams, a világsztárt megelõzõen pedig Rúzsa Magdi lép színpadra.

 

A T-Mobile több mint egy évtizede szervezi a népszerû ingyenes Kapcsolat koncertet, amelynek létrejöttét az idén is több támogató, így a Sony Ericsson, az MKB Bank, a VW, a TV2, a Danubius Rádió, a Metro és a Pesti Est segíti. Rúzsa Magdi az eseményt bemutató sajtótájékoztatón vette át az Ördögi Angyal címû albumáért járó platinalemezt.

Június 30-án este a T-Mobile ismét százezreknek kínál színvonalas szórakozási lehetõséget a T-Mobile Kapcsolat koncerten, amelyen a több mint két évtizede népszerû világsztár, a dalaival a slágerlistákon elõkelõ helyet elfoglaló Bryan Adams lép színpadra. Bryan Adams énekes, gitáros és zeneszerzõ, dalait olyan világsztárok énekelték, mint  Joe Cocker, Bonnie Tyler, Kiss és Tina Turner. Filmbetétdalai (Robin Hood, Don Juan De Marco) hetekig kibérelték a toplisták élét, emellett számos kanadai díjjal és nemzetközi jelöléssel büszkélkedhet. Legutóbbi "Anthology" albumán 25 év 36 válogatott slágere szerepel, s ezek a klasszikusok – így például az (Everything I do) I do it for You, Summer of '69, Heaven vagy a Please forgive me – nagy valószínûséggel a koncerten is felcsendülnek majd.

Bryan AdamsBryan AdamsBryan Adamset megelõzõen az este magyar sztárja az Eurovíziós Dalfesztiválon Magyarországot sikerrel képviselõ Rúzsa Magdi lesz, aki a külön a június 30-ai estére összeállított mûsor keretében élõben adja elõ legújabb lemezének anyagát. A bejelentésre a T-Mobile Kapcsolat koncert sajtótájékoztatóján került sor, ahol Rúzsa Magdi a CLS lemezkiadótól ünnepélyes keretek között átvehette Ördögi Angyal címû albumának platinalemezét is.

Rúzsa MagdiRúzsa Magdi?A T-Mobile Kapcsolat koncert hosszú évek óta nagy népszerûségnek örvend, és mindent megteszünk azért, hogy a szervezésünkben megvalósuló zenei szuperprodukció fellépõi és körülményei változatlanul százezrek számára kellemes kikapcsolódást jelentsenek" – hangsúlyozta Winkler János, a T-Mobile vezetõje. ?Olyan nagyszabású és egyedülálló zenei eseményrõl van szó, amely egész Európában ritkaságszámba megy, és amely évrõl évre Budapest és Magyarország egyik legtöbb embert megmozgató eseményeként egész estés szórakozást kínál." 

Az 56-osok terén a különleges zenei élményrõl, a nyugodt és biztonságos kikapcsolódásról a szervezõ T-Mobile korszerû technikai megoldásokkal (pl. CD minõségû hangzással és látványos kivetítõkkel), közel ezer közremûködõvel gondoskodik

Rúzsa MagdiRúzsa Magdi

Akik nem lehetnek jelen az 56-osok terén, azok a T-Mobile Kapcsolat koncert egy részét mobiltelefonjukon is nézhetik majd, és az eseményhez kapcsolódó exkluzív infoSMS és infoMMS hírszolgáltatásnak köszönhetõen T-Mobile-osként számos érdekességet tudhatnak meg a fellépõkrõl. Emellett az érdeklõdõk sok-sok játék, exkluzív letölthetõ tartalom közül választhatnak. A szerencsések között a támogatók értékes nyereményeit, így pl. Sony Ericsson elegáns 3G-s Walkman mobiljait, több százezer forinttal feltöltött MKB bankkártyákat sorsolnak ki, a legszerencsésebbek pedig személyesen is találkozhatnak Bryan Adamsszel és Rúzsa Magdival. Érdemes figyelemmel kísérni a médiatámogatók mûsorait és felkeresni a T-Mobile t-zones WAP-portálját.

Bryan AdamsBryan AdamsA T-Mobile Kapcsolat koncerten idén újszerû kezdeményezésként a mobilszolgáltató és a rendezvény támogatói a Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvánnyal együttmûködve a téren elhelyezett kivetítõkön az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát alapul véve különbözõ kisfilmekben hívják fel a koncertre látogató több százezer ember figyelmét az emberi jogok fontosságára, az egymással szembeni tiszteletre, mások jogainak tiszteletben tartására, önmagunk érdekeinek hathatós képviseletére. 

A T-Mobile Kapcsolat koncert támogatói:

Sony Ericsson

A Sony Ericsson évekkel ezelõtt elkötelezte magát a zene iránt. Folyamatosan arra törekszik, hogy a felhasználókat közelebb vigye a világ legnépszerûbb zenész sztárjaihoz, és így a sztárok is közelebb kerüljenek a felhasználókhoz. A világon már több mint húszmillió Sony Ericsson Walkman telefon talált gazdára, amelyek személyes és azonnali kapcsolatot biztosítanak a mobiltelefonokon keresztül az elõadók zenéjéhez. A Sony Ericsson elkötelezettségét olyan programok bizonyítják, mint például a 2006-ban futó Robbie Williams koncert turné támogatása, amelynek alkalmából a világon elsõként olyan szokatlan megoldásokat kínált a Sony Ericsson és a T-Mobile, mint például élõ mobiltelefonos közvetítés a 3G telefonkészülékekre . Ennek segítségével a rajongók jegy vásárlása nélkül is megtekinthették a koncerteket Németországban, Ausztriában, Magyarországon és Nagy-Britanniában. A világsztárokkal kötött megállapodások ezzel nem értek véget, a Sony Ericcson együttmûködött – a teljesség igénye nélkül – például Christina Aguilera-val és Justin Timberlake-kel is, 2007-ben pedig a Jamiroquai a Sony Ericsson támogatásával egyszerre három Guiness rekordot is felállított. Most pedig 2007 juniusaban a T-Mobile Kapcsolatkoncert kereteben Bryan Adams-et hozza kozelebb a rajongohoz

MKB Bank

Az MKB Bank és a T-Mobile között hosszú évek óta sikeres az együttmûködés, melyet jól példáz az MKB-T-Mobile MasterCard és MasterCard Gold Hitelkártya közös kibocsátása is.

Az MKB Bank több mint 50 éve mûködõ, megbízható és meghatározó szereplõje a pénzügyi szektornak, amely mindig fontosnak tartotta, hogy valódi értéket nyújtson. Ezt tesszük nap mint nap szolgáltatásaink révén, és a mostani alkalommal is, amikor ismét lehetõségünk nyílt, hogy hozzájáruljunk az év egyik legnagyobb szabadtéri koncertjének létrejöttéhez.

A rendezvény támogatásával fõként a fiatal közönséghez szólunk, hiszen a bank szponzori koncepcióját jelentõ "hosszú távra szóló értékek" éppen a fiataloknak köszönhetõen válnak valóban a jövõ értékeivé. Arculatváltásunk eredményeként a bank szolgáltatásai éppúgy mindenkihez szólnak, mint a Koncert, így a "zene mindenkinek" érzés kapcsolódik alapvetõ céljainkhoz is: nálunk mindenki megtalálja a neki megfelelõ szolgáltatást és személyre szabott kiszolgálást.

Találkozzunk a Kapcsolat Koncerten!

MKB Bank – Személyesen Önnek.

VW

A Volkswagen hosszú évek óta támogatja a hazai könnyûzenei élet kiemelkedõ képviselõit és eseményeit Ezen együttmûködések sorában a T-Mobile Kapcsolat Koncert – melyen minden évben a hazai és nemzetközi élet prominens elõadói lépnek fel – talán a legfontosabb, melyet a Volkswagen immár tizedik éve támogat, ezzel is bizonyítva a közönség elõtt: hogy együttmûködõ partnerként ugyanolyan megbízható, mint az általa forgalmazott gépkocsik.

A tavalyi koncerthez hasonlóan, a márka a 2007-ben fellépõ sztárvendégnek, Bryan Adams-nek is egy Volkswagen Phaeton-t biztosít magyarországi tartózkodása idején.

A hagyományoknak megfelelõen a márka ismét meghívja a koncertre a fóti gyermekváros lakói közül a gyerekek egy csoportját, akiket a Volkswagen évek óta, rendszeresen támogatásban részesít. A gyermekek Volkswagen busszal érkeznek a helyszínre, és így a koncertet a Volkswagen vendégeként nézhetik végig.

Danubius Rádió

A Danubius Rádió nem elõször társul a T-Mobile-lal, hogy partnere legyen egy nagyszerû esemény beharangozásában. Teszi ezt nemcsak a nyilvánvaló zenei kapcsolat miatt, hanem azért is, mert a rádiózás is a kapcsolatról szól. A Hallgatók ?élettársukká" fogadják kedvenc rádióadójukat. Mindent elhisznek, amit tõle hallanak. Átérzik mindazok örömét, akik benne megszólalnak. Elmennek a koncertekre, amirõl ott hallanak. Ez egy õszinte és meghitt kapcsolat, amelyre a Danubius Rádiónak minden alkalommal rá kell szolgálnia. Ezért csak a legjobbak mellé állunk, amellyel nem okozunk csalódást Hallgatóinknak. Így nem meglepõ, hogy a zenei program megválasztásban élen járó Kapcsolat koncertek elképzelhetetlenek Danubius nélkül.

Danubius Rádió

Még több zene, kevesebb beszéddel

Pesti Est a T-Mobile Kapcsolat Koncerten

15 év alatt elballagtunk egy generációt, és készen állunk a következõ befogadására. Nagy kihívás ez, mert a belsõ igények állandóak maradnak, a külsõ megnyilvánulások változnak generációról generációra. A kapcsolatok napja – amikor egy életre szóló élmény összehoz minket az olvasókkal, mert a küldetésünk emlékekkel teli fiatalságról gondoskodni. A T-Mobile Kapcsolat koncert számunkra errõl szól, így nem hiányozhatunk a támogatók körébõl immár sok éve. Mert ez a Pesti est olvasóinak világa – ott lenni, ahol zajlik az élet.

TV2

 TV2 számára  mindig is fontos volt az emberközpontúság.  A csatorna mûsorait a nézõk véleményének figyelembevételével  gyártják a mûsorkészítõk. Ennek kiemelt jelentõségû része az idén elindított TV2 meg Én kampány, amelynek segítségével  várhatóan egyre több nézõ választja  a TV2-et. A T-Mobile Kapcsolat koncert ezért is nagyon fontos  a kereskedelmi tévé számra , hiszen a világszínvonalú zenei élmény, számos találkozási lehetõséget biztosít  a  nézõkkel. A koncert magyar sztár vendége Rúzsa Magdi, aki a TV2 Megasztár címû mûsorának harmadik szériáját nyerte meg, s azóta már képviselte  Magyarországot   –  nagy sikerrel –  az Eurovíziós Dalfesztiválon is. Magdi nagy örömmel készül a június 30-án megrendezésre kerülõ Kapcsolat koncertre, hiszen régi vágya valósulhat meg. – Kislány koromban nagyon sokszor hallottam a Robin Hood címû film betétdalát, de nem tudtam beazonosítani az énekest. A nõvéremmel csak úgy hívtuk, a Robin Hood-os pasi. Késõbb nagyon megszerettem Bryan Adams zenéjét és nagyon sokat álmodoztam arról, hogy milyen  lenne találkozni vele. El sem hiszem, hogy június 30-án ez az álmom is beteljesedhet – mesélte Magdi. Magdi álmának megvalósulásáról és a Kapcsolat koncertrõl további információk találhatóak a TV2 Mokka és Aktív címû mûsorában!

Metro hírújság

A Metro az ország egyetlen ingyenes napilapjának és az Ananász ingyenes nõi havi magazinnak a kiadója. 9 évvel az elsõ Metro megjelenése után elindította új internetes portfólióját: a metro.hu hírportálon 10 percenként frissülnek a hírek, a metroutazas.hu a Metro online utazási portálja, a metrokonyvtar.hu-n a Metro Könyvtár könyvsorozatai tekinthetõk meg, a clubmetro.hu-n pedig a Metro 2001 óta létezõ hûségklubjának tagjait tájékoztatja a legfrissebb kedvezményes ajánlatokról.

A Metro hírújság 2004 óta kiemelt partnere a Kapcsolat Koncertnek. A Metro napilap gyors, rugalmas és nagy tömegek érdeklõdésére számot tartó információforrásként tökéletesen alkalmas egy megakoncert beharangozására.

A Metróban megjelenõ SMS-játék résztvevõi VIP jegyekért játszhatnak. Az érdeklõdõk nemcsak az újságban, hanem a metro.hu hírportálon is olvashatnak információkat, híreket a koncertrõl és a fellépõkrõl egy különleges magenta színû aloldalon.

A Metro a VIP vendégekrõl sem feledkezik meg: a koncert elõtt ajándékokat osztogat a VIP szektorokban

Fiatalok az Emberi Jogokért Alapítvány

Fiatalok az Emberi Jogokért csoport célja az, hogy széles körben ismertesse, hirdesse és terjessze az emberi jogok gondolatait, minél több fiatallal megismertesse, hogy mik is azok az emberi jogok, és elérje, hogy mindennapi életükben tudják is használni ezeket a jogokat.

Ismeretterjesztõ kiadványainkon keresztül fiatalok ezreinek juttatjuk el egész évben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának szövegét. A Nyilatkozat 1948-ban született, és a II. világháborút megtapasztalt vezetõk azért hozták létre, hogy ennek a mindenki által elfogadható szabálygyûjteménynek az elterjesztésével és oktatásával elejét vegyék egy hasonlóan embertelen újabb háború kialakulási lehetõségének.

A Fiatalok az Emberi Jogokért szervezetei a világ számos országában dolgoznak azon, hogy általánosan ismertté tegyék az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, és elõsegítsék egy békésebb, boldogabb, mindenki számára élhetõbb világ létrehozását, ahol nincs háborúskodás a nemzetek között, az emberek nem nézik le társaikat csak azért, mert azok valamiben (bõrszinükben, szokásaikban, vallásukban, stb.) különböznek tõlük, és úgy bánnak embertársaikkal, ahogyan õk maguk szeretnék, hogy bánjanak velük.

Nyáresti jazz Fraknó várában

Fraknói vár belsõ díszudvarFraknói vár belsõ díszudvar 

A Jazz Tiro 57 plus együttes konzertje Johann Hausl közremûködésével tavaly hatalmas sikert aratott. A sikeres együttes idén szabadtéri koncerttel szórakoztatja az idelátogatókat. A zenészek a felsõ bástya egyedülálló környezetében játszanak jazz, latin jazz, valamint saját kompozíciókat. Az idei év programjának mottója ?A Jazz Trio 57 dalainak prezentációja".

Fraknói vár belsõ díszudvarFraknói vár belsõ díszudvar 

A Jazz Tiro 57 plus együttes konzertje Johann Hausl közremûködésével tavaly hatalmas sikert aratott. A sikeres együttes idén szabadtéri koncerttel szórakoztatja az idelátogatókat. A zenészek a felsõ bástya egyedülálló környezetében játszanak jazz, latin jazz, valamint saját kompozíciókat. Az idei év programjának mottója ?A Jazz Trio 57 dalainak prezentációja".

A zillingtali régió zenészei nemrég megjelentették az elmúlt 8 évben játszott Jazz és Gospel dalokból álló kottafüzet. Ezzel a programmal együtt, amellyel az együttes Bécsben fergeteges sikert aratott, immár második alkalommal lépnek fel Fraknó várában.

Fraknoi vár kilátás a bástyárólFraknoi vár kilátás a bástyárólLátogasson el Fraknó várába és élvezze Ön is a nyáresti jazz konzertet a Tio 57 plus elõadásában!

A zenészek jazz és latin jazz mellett saját kompozíciókat is játszanak.

Ének: Inge Pischinger
Szaxofon: Ferdinand Habersak
Zongora: Johann Hausl
Nagybõgõ: Joschi Schneeberger
Ütõhangszer: Clemens Adlassnigg

Nyáresti jazz a Trio 57 plus elõadásában

2007. június 2. -án Fraknó várában
19:00 – 21:00 óra

Belépõ: 15,- euró

Információ és jegyfoglalás:

Burg Forchtenstein

T (0) 2626 81212

burg-forchtenstein@esterhazy.at

http://www.esterhazy.at/