2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST

2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST - a bélyeg2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST – a bélyeg 

A Magyar Posta bélyeget bocsát ki a 2007. augusztus 23-26. között Budapesten megrendezésre kerülõ 2. Stressz Világkonferencia alkalmából. A megjelenõ bélyeg egyúttal a stressz kutatójaként világhírt szerzett Selye János (1907-1982) születésének 100. évfordulóját is köszönti.

2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST - a bélyeg2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST – a bélyeg 

A Magyar Posta bélyeget bocsát ki a 2007. augusztus 23-26. között Budapesten megrendezésre kerülõ 2. Stressz Világkonferencia alkalmából. A megjelenõ bélyeg egyúttal a stressz kutatójaként világhírt szerzett Selye János (1907-1982) születésének 100. évfordulóját is köszönti.

Kilencven ország több mint ezer tudósa vitatja meg a stresszel kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket. 40 szekcióban 200 elõadás hangzik el. Ez a második ilyen jellegû konferencia, az elsõt tíz éve Selye János születésének 90. évfordulója alkalmából rendezték. Alkalmi bélyeg akkor is jelent meg. Selye János neve nem véletlenül kapcsolódik a kongresszushoz. Õ volt az, aki gyakorló orvosként még az 1930-as években felismerte, hogy a számos betegség mögött valami közös húzódik meg. Ezt követõen vezette be a tudományba a stressz fogalmát.

2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST - az alkalmi bélyegzõ2. STESSZ VILÁGKONFERENCIA, BUDAPEST – az alkalmi bélyegzõA bélyegkép bal oldalán a stressz elmélet kidolgozójának, Selye Jánosnak portréja található. Jobb oldalon a stressz egyénre gyakorolt hatását szimbolizáló grafikai kompozíció látható. Az alkalmi boríték fõmotívuma a rendezvény emblémája, az alkalmi bélyegzõn egy stressz-molekula stilizált rajza található.

 

www.posta.huwww.posta.hu

Perforálási méret:

45 x 25,6 mm

Példányszám:

200.000 db

Megjelenési idõpont:

2007. augusztus 23.

 

50 bélyeg/ív

Névérték:

400 Ft

Gyártó nyomda:

Pénzjegynyomda Zrt.

Nyomdai eljárás:

ofszet

Tervezõmûvész:

Nagy Péter

SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

 SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III. SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festõmûvész alkotásainak felhasználásával készült.

 

 SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III. SZENT KORONA ZOMÁNCKÉPEI III.

A Magyar Posta alkalmi bélyegeken mutatja be a Szent Koronán található zománcképeket, a tervek szerint folytatásos feldolgozásban, négy éven áthúzódó kiadással, négy önálló bélyegblokkon.A sorszámozott alkalmi blokk Nyáry Éva festõmûvész alkotásainak felhasználásával készült.

 

A blokkon belül három különbözõ bélyegkép található, melyek olyan sorrendben ábrázolnak a Szent Koronán lévõ zománcképek közül három darabot, ahogy azok valójában a ?képzeletben kiterített koronapántokon" elhelyezkednek.

A bélyegképeken látható motívumok, balról jobbra haladó sorrendben: Szent Kozma, Szent György és Mihály arkangyal. A blokk keretrajzának alnyomatán a Magyar Nemzeti Múzeum gyûjteményébõl, a koronázási palást részlete látható. Baloldalon lent fólianyomtatással a korona  sziluettje látható, egyidejûleg jelölve rajta a blokkon ábrázolt zománcképek elhelyezkedését.

A bélyegblokkhoz tartozó alkalmi boríték fõmotívuma a korona, az alkalmi bélyegzõn a korona stilizált rajza tûnik elõ.

 

www.posta.huwww.posta.hu

Vágási méret:

90 x 75 mm

Perforálási méret:

20 x 26 mm

Megjelenési idõpont:

2007. augusztus 17.

Példányszám:

150.000 db

Névérték:

900 Ft

Gyártó nyomda:

Állami Nyomda

Nyomdai eljárás:

ofszet és fólianyomtatás

Tervezõmûvész:

Domé Eszter

Baloldaliak és keresztények közös fellépése egy igazságosabb és testvériesebb társadalomért

Magyar Szociális FórumIgazságosabb és testvériesebb társadalomért címmel szeptember 11-én konferenciát rendeznek Budapesten a Központi Papnevelõ Intézetben. A szervezõk célja, hogy feltárják és megjelöljék azokat a baloldali és katolikus szociális-etikai értékeket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy kiutat mutassanak az ország erkölcsi-politikai-társadalmi válságából.

Magyar Szociális FórumIgazságosabb és testvériesebb társadalomért címmel szeptember 11-én konferenciát rendeznek Budapesten a Központi Papnevelõ Intézetben. A szervezõk célja, hogy feltárják és megjelöljék azokat a baloldali és katolikus szociális-etikai értékeket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy kiutat mutassanak az ország erkölcsi-politikai-társadalmi válságából.

            A tanácskozást, melynek két fõelõadója Gazsó Ferenc professzor, az MSZP Társadalompolitikai Tagozatának tiszteletbeli elnöke, és Goják János professzor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottságának fõtitkára, a Magyar Szociális Fórum és Szociális Kerekasztala kezdeményezte, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szakbizottsága pedig társadalmi felelõsségének tudatában felkarolta. Társszervezõje a Professzorok Batthyány Köre, valamint a Konrad Adenauer Alapítvány, amely egyben a rendezvény támogatója is.

            A konferencia szervezõi rendezvényükkel olyan értékrendet és modellt kívánnak felmutatni, amelynek alkalmazása elõsegítheti a szellemi és erkölcsi kibontakozást, és az állampolgárok igazságosságon alapuló anyagi gyarapodását. Arra hívják nyitott és vitára is módot nyújtó tanácskozásuk résztvevõit, hogy az egyetemes emberi jogok és a demokrácia követelményeinek érvényesítésén keresztül mutassanak kivezetõ utat a társadalmi-politikai-erkölcsi válságból. A szociális igazságosság elvének jegyében erõsítsék a megrendült társadalmi kohéziót és a nemzeti együvé tartozás tudatát. A közjó érdekében segítsenek felülemelkedni a politikai és ideológiai ellentéteken.

            A tanácskozás Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus megnyitójával veszi kezdetét, és Dr. Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezõjének zárszavával ér véget. Felkért hozzászólók Dr. Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Ángyán József professzor, egyetemi tanár és Szalay István tanszékvezetõ fõiskolai tanár.

Elõzetes program:

            16.10            Megnyitó

            Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, professzor, Professzorok Batthyány Köre    elnöke

16.15            Köszöntõ

Hans Kaiser, volt miniszter, a KAS budapesti képviseletének vezetõje

16.30   A társadalomszervezés elvei az Egyház társadalmi tanításában

Dr. Dr. Goják János professzor, Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola,

MKPK Iustitia et Pax Bizottsága fõtitkára

17.00            Hatékony társadalomszervezés, nagyobb társadalmi igazságosság

Dr. Gazsó Ferenc professzor, Budapesti Corvinus Egyetem

Felkért hozzászólók: 

            Dr. Szabó Endre elnök, Nagycsaládosok Országos Egyesülete

            Prof. Dr. Ángyán József egyetemi tanár, Gödöllõi Szent István Egyetem

            Dr. Szalay István tanszékvezetõ fõiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem

Nõhet a Windows rendszerek biztonsága: a magyar Balabit a kivételezett titoktudók között

  www.balabit.huwww.balabit.hu

A Microsoft a napokban több biztonságtechnikai cégnek is átadta hálózati protokolljainak dokumentációit. A körbe egy magyar cég is bekerült, melyet a redmondi közlemény külön ki is emelt.

  www.balabit.huwww.balabit.hu

A Microsoft a napokban több biztonságtechnikai cégnek is átadta hálózati protokolljainak dokumentációit. A körbe egy magyar cég is bekerült, melyet a redmondi közlemény külön ki is emelt.

A Microsoft a napokban számos vezetõ biztonságtechnikai specialistával írt alá szerzõdést különbözõ kommunikációs protokolljainak használatáról. Mint ismeretes, a vezetõ amerikai szoftvergyártó egyre jelentõsebb erõfeszítéseket tesz, hogy az általa fejlesztett szabványokat és technológiákat más gyártókkal is megossza. Külön érdekessége a bejelentésnek, hogy abban egy hazai biztonságtechnikai fejlesztõt, a BalaBit IT Security-t név szerint kiemelték a redmondiak.

A Microsoft Communications Protocol Program (MCPP) célja, hogy segítse a különbözõ Windows szerverkörnyezetbe szánt alkalmazások gyártóit a Microsoft termékeivel teljes mértékben kompatibilis megoldások fejlesztésében. A program mûködtetésével a Microsoft eleget tesz a szabályzó szervek elvárásainak is.

"Az MCPP program, azon kívül, hogy elismeri az USA kormánya által hozott trösztellenes szabályokat, egyben egy jól átgondolt rendszer is, amely támogatja a Microsoft ügyfeleket IT ökoszisztémájuk megerõsítésében." – mondta el Bob Muglia a Microsoft szerverüzletágáért felelõs alelnöke. "A mi feladatunk ebben a rendszerben az, hogy olyan információkat, eszközöket és támogatást nyújtsunk a partnereink számára, melyek megkönnyítik a Windows rendszerekkel való együttmûködést."

A napokban az Aruba, a Nortel, a BalaBit és a Secure Computing kötött MCPP szerzõdést a Microsofttal a Windows kliens-szerver protokolljainak használatára, mely szabványok a Windows szerverek és a Windows kliens számítógép közötti kommunikációért felelõsek.

A BalaBit egy hazai tulajdonú biztonságtechnikai fejlesztõ, amely a magas biztonságú alkalmazásszintû proxy technológiákra specializálódott. Az MCPP licence birtokában a BalaBit kiterjesztette technológiáját a Microsoft Távoli Asztal Kapcsolat (RDP) protokollra, mely tipikusan Windows szerverek távoli adminisztrációjára használatos.

"A titkosított adminisztrációs protokollok felügyelete és auditja egy különösen gyorsan növekvõ piac az IT biztonsági szegmensen belül, és a BalaBit szeretné megõrizni vezetõ pozícióját. Azt várjuk az MCPP lincenctõl, hogy az újabb szerverplatformmal történõ kompatibilitás segít majd kiterjeszteni ügyfélkörünket mind méretében, mind földrajzi elhelyezkedésében."- mondta Illés Márton a BalaBit egyik fejlesztési vezetõje.

A cég a jövõben más Microsoft hálózati protokollokhoz is készít majd alkalmazásszintû elemzõ modult, melyeket a magas biztonságú Zorp tûzfalba és a Shell Control Box adminisztrációs audit eszközébe épít majd be.

http://money.cnn.com/news/newsfeeds/articles/prnewswire/AQTU09228082007-1.htm

Megjelent s Norton Internet Security 2008 és Norton AntiVirus 2008

 

SymantecA Symantec bejelentette a Norton Internet Security 2008 és Norton AntiVirus 2008 termékeinek megjelenését. A vezetõ iparági megoldásokat továbbfejlesztették, hogy a felhasználók számára átfogó védelmet nyújtsanak az egyre növekvõ online fenyegetettségek ellen, beleértve a rejtett támadásokat, amelyek a felhasználó tudta nélkül töltõdnek le a számítógépre.

 

 

SymantecA Symantec bejelentette a Norton Internet Security 2008 és Norton AntiVirus 2008 termékeinek megjelenését. A vezetõ iparági megoldásokat továbbfejlesztették, hogy a felhasználók számára átfogó védelmet nyújtsanak az egyre növekvõ online fenyegetettségek ellen, beleértve a rejtett támadásokat, amelyek a felhasználó tudta nélkül töltõdnek le a számítógépre.

 

E mellett a Norton Internet Security 2008 tartalmazza azt a biztonsági szoftverek részérõl elfogadhatatlan szolgáltatást, hogy a Vistahoz hasonlóan a termék aktiválást igényel.

Új a  Norton Identify Safe szolgáltatás, amely a felhasználók azonosítóit védi online bankolás, vásárlás és böngészés során.

A vállalat mindkét termék teljesítményét optimalizálta, megnövelte a technológiai támogatást és csökkentette a felhasználói beavatkozás igényét. A Norton 2008-as termékek hatékony védelmet biztosítanak az új támadások ellen, továbbá a védelmet a PC-n túl is kiterjesztik a vezetéknélküli otthoni hálózatokra és az online azonosítókra is.

?2008-as termékeink értékes, új védelmi techológiákat állítanak hadrendbe, amelyek segítségével blokkolni lehet a fenyegetettségeket, mielõtt azok megtelepednének a rendszerben, ráadásul jelentõsen nõtt a teljesítményük. Mindezeknek köszönhetõen minden korábbinál jobb felhasználói élményt biztosítanak" – mondta Janice Chaffin, a Symantec felhasználói üzletágának csoportelnöke. ?A következõ-generációs biztonsági eszközökkel és a megnövelt teljesítménnyel a Norton Internet Security 2008 és a Norton AntiVirus 2008 hûen követi a Symantec azon elkötelezettségét, hogy a felhasználók számára kellõ magabiztosságot garantáljon online világunkban."

Újdonságok a Norton 2008-as termékeiben:

 • Böngészõ védelem – Védelmet nyújt az úgynevezett ?drive-by download" és egyéb új vagy ismeretlen fenyegetettségek ellen, amelyek az Internet Explorer sérülékenységeit használják ki. Forradalmi, nulladik napi proaktív védelem a kártékony kódok ellen, amelyek az ActiveX?, JavaScriptTM és VBSscript alkalmazásokat használják a böngészõ támadására.
 • NortonTM Identity Safe – A személyes információkat és azonosítókat védi az online bankolás, vásárlás és böngészés közben. Lehetõvé teszi a felhasználók számára annak ellenõrzését, hogy mely információkat osztják meg a weboldallal, biztonságosan tárolja a személyes információkat, illetve automatikusan beilleszti a jelszavakat. Tárolja és titkosítja a jelszavakat és a bizalmas adatokat, automatikusan használja ezeket a felhasználó kérésére, hogy idõt spóroljon, illetve védelmet biztosítson a billentyûleütéseket követõ programoktól. (Ez a funkció csak a Norton Internet Security 2008-ban található meg.)
 • Egykattintásos támogatás – A megszokott, kényelmes hozzáférést biztosítja a technikai támogatáshoz, amelyek korábban már elérhetõk voltak a Norton 360-ban is. Automatikus hibaelhárítást biztosít az olyan szokványos problémák esetén, mint a kapcsolódás, licencek kezelése illetve termék-aktiválás. A fõ felületen keresztül direkt elérést biztosít a technikai támogatáshoz telefonon, e-malben vagy chaten keresztül.
 • Otthoni hálózati funkció – Feltérképezi a csatlakoztatott eszközöket, így képet alkot a helyi hálózaton mûködõ eszközökrõl. Nyomonköveti azon számítógépek általános biztonsági állapotát, amelyeken Norton Internet Security 2008 vagy Norton AntiVirus 2008 fut. E mellet a Norton Internet Security 2008-on belül ez a funkció ellenõrzi a vezetéknélküli hálózat biztonságát, figyelmezteti a felhasználót, amikor nem biztonságos vezetéknélküli hálózatra akar csatlakozni, és segítséget nyújt a hálózati biztonsági beállítások menedzselésében. Ajánlásokat biztosít a vezetéknélküli routerek biztonságossá tételéhez, továbbá hasznos tanácsokkal szolgál az otthoni hálózat biztonságához.
 • Teljesítmény, teljesítmény, teljesítmény – A 2007-es termékportolióban végrehajtott teljesítmény-növelést követve a Symantec további fejlesztéseket hajtott végre a teljesítmény növelésében a kulcsfontosságú funkciók esetében. A Norton Internet Security 2007-hez viszonyítva a 2008-as termék felhasználói felülete 22 százalékkal gyorsabban reagál, és a gyors-szkennelést 39 százalékkal gyorsabban hajtja végre. Kilenc versenytárs átlagát tekintve a Norton Internet Security 2008 vezetõ pozíciót tölt be öt kulcsfontosságú területen, beleértve a betöltési idõt (20 százalékkal gyorsabb), a memóriaigényt (69 százalékkal kevesebb), a teljes szkennelést (12 százalékkal gyorsabb), a felhasználói interfész reagálását (54 százalékkal gyorsabb) és a letöltési sebességet (31 százalékkal gyorsabb).

Továbbá mindkét termék magába foglalja a SONAR viselkedés-alapú azonosítási technológiát, amely védelmet nyújt a kártékony kódokkal szemben, mielõtt a szokványos vírus és antispyware beállítások képesek lennének felismerni azokat. A Norton Internet Security 2008-ban a SONAR teljes szkennelést hajt végre minden egyes alkalommal, amikor egy alkalmazás kívülrül érkezõ kommunikációval próbálkozik, és védi az azonosítókat a tûzfal ismeretlen támadásokkal szembeni hatékonyságának növelésével. Ezek az új elemek egézítik ki a Norton Internet Security-ban már eddig is meglévõ funkciókat, beleértve a rootkitek elleni védelmet, és az új, Threat Interceptor sérülékenységek elleni védelmi technológiát. A Threat Interceptor az alábbi techológiákat tartalmazza: Threat Interceptor – Browser Defender; Threat Interceptor – Intrusion Prevention, továbbá Threat Interceptor – Generic Exploit Blocking. A Norton Internet Security e mellett magába foglalja a Norton AntiVirus funkcióit, amely továbbra is ?gold standard"-nek számít, a Virus Bulletin 100 díjait egymás után 33 alkalommal elnyerve, és az iparágban egyedülálló megbízhatóságról tanúságot téve.

A Norton AntiVirus 2008 és a Norton Internet Security 2008 is a Symantec Security Response támogatását élvezi. A Symantec Security Response csapata elkötelezett betörésvédelmi szakemberekbõl, biztonsági mérnökökbõl, vírusvadászokból és globális támogatási csoportból áll, akik egymással karöltve dolgoznak, hogy kiterjedt védelmet biztosítsanak a vállalati és otthoni felhasználók számára. A Symantec Security Response a felhasználók számára átfogó, huszonnégyórás internetbiztonsági szakértõi segítséget biztosít, hogy védelmet nyújtsanak a ma jellemzõ, összetett fenyegetettségek ellen. Napi szinten látja el információval a felhasználókat az aktuális veszélyekrõl, így garantálva biztonságukat.

A termékeket a Windows? XP Service Pack2 és Windows VistaTM felhasználói is alkalmazhatják. A Norton Add-on Pack további, opcionálisan választható megoldásokat is kínál, beleértve az antispam és parental control funkciókat, amelyek a Norton Internet Security 2007 és 2008, valamint a Norton 360 felhasználói az alábbi linken érhetnek el:

http://www.symantec.com/norton/downloads/index.jsp

Ár és elérhetõség

A Norton AntiVirus 2008 és a Norton Internet Security 2008 a Symantec online áruházában a http://www.symantecstore.com/ oldalon, illetve a viszonteladókon keresztül elérhetõ.

A Norton AntiVirus és Norton Internet Security elõfizetõi az Ongoing Protection szolgáltatáson keresztül további költségek nélkül megkapják a legutóbbi termékfrissítéseket. Az elõfizetõi szolgáltatás 12 hónapon keresztül termékfrissítéseket, új termékfunkciókat kínál az internetes fenyegetettségek változásával és az arra reagáló fejlesztésekkel párhuzamosan. A Norton termékek vásárlói hozzájutnak a védelmi és technológiai frissítésekhez elõfízetésük teljes idõtartama alatt.

Kilencedszer is gulyás-hétvége Szolnokon

www.magyargulyas.huwww.magyargulyas.hu Az évrõl évre növekvõ érdeklõdésnek köszönhetõen Szolnokon kilencedik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Gulyásfõzõ és Hagyományõrzõ Fesztivált, az Észak-Alföldi régió egyik legismertebb gasztronómiai rendezvényét szeptember 7-9. között.

www.magyargulyas.huwww.magyargulyas.hu Az évrõl évre növekvõ érdeklõdésnek köszönhetõen Szolnokon kilencedik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Gulyásfõzõ és Hagyományõrzõ Fesztivált, az Észak-Alföldi régió egyik legismertebb gasztronómiai rendezvényét szeptember 7-9. között.

Az esemény idegenforgalmi fõvédnöke Dr. Róna Iván a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója. Az MT Zrt. marketingtevékenységében a színvonalas gasztronómiai rendezvények kiemelt helyen szerepelnek, köszönhetõen annak a ténynek, hogy egy ország turizmusában fontos vonzerõt jelentenek annak ételei, kulináris kínálata. A magyar gasztronómia – a különleges tájjellegû ételek, a világszerte ismert hungarikumok: a pálinka, s a híres magyar Gulyás – közös, kulturális örökségünk elválaszthatatlan részét képezik.

A következõ hétvégén Szolnokra látogatókat többek között gasztronómiai és kézmûves bemutató, kirakodó vásár várja, a gyerekek szórakoztatásáról pedig a fesztivál helyszínén felépített vidámpark gondoskodik. A rendezvényen gulyásfõzõ-versenyen bizonyíthatnak az amatõr és hivatásos, belföldi és külföldi szakácsok, valamint az érdeklõdõk egy rekordkísérlet szemtanúi is lehetnek: a fesztiválon 49 literes korondi cserépedényben fog fõni a ?Hétvezér gulyás".

http://www.eszakalfoldi.hu/

9. SZOLNOKI GULYÁSFESZTIVÁL

Nemzetközi Gulyásfõzõ- és Hagyományõrzõ Fesztivál

A Szolnoki Gulyásfesztivál 2007. évben csatlakozik az

Magyar Turizmus Zrt. ?Zöldturizmus éve 2007" programokhoz

Útirány: Alföld / Jász-Nagykun-Szolnok Megye

Úti cél: Szolnok és térsége, valamint a Szolnoki Gulyásfesztivál

Védnökök:

Gulyásfesztivál idegenforgalmi fõvédnöke:

Dr. Róna Iván vezérigazgató  Magyar Turizmus Zrt.

Gulyásfesztivál gasztronómiai fõvédnöke:

Iváncsik Imre államtitkár  Miniszterelnöki Hivatal 

Kiemelt védnökök:     

Szalay Ferenc polgármester  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fejér Andor elnök  Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyûlése

Kiemelt idegenforgalmi-szakmai támogatók:                                                    

 Dr. Kovács Miklós fõosztályvezetõ  Önkormányzati és Területfejlesztési mb. szakállamtitkár  Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága

           

Katona Ilona igazgató   Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Régió, Regionális Marketing Igazgatóság     

Kiemelt szakmai támogatók:

Ments András elnök Magyar Nemzeti Gasztronómia Szövetség tagja,  Étrend Egyesület alapító tagja

Dr. Sziráki András elnök JNSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara    

PROGRAMOK

Augusztus hónapban, társszervezõkkel közös programok:

 

Augusztus 31. – szeptember 10.:

?Hagyományok régen és ma" gasztro-turisztikai fotókiállítás és népi konyhai eszközök a Damjanich Múzeum anyagából – Szolnok, CORA Áruház

Szeptember hónapban saját és társszervezõkkel közös programok:

Szeptember 01. – szombat

Szolnok Város Napja és Civil Kavalkád – Szolnok, Szapáry utca

 

Fesztivál programok:

 

Szeptember 06. – csütörtök

17.00 ?Gulyás" motorozás – beharangozó felvonulás a városban

19.00 Pink Floyd emlék koncert a Hit Rock Band / Pink Floyd Revivel Band-del – Szolnok, Damjanich Múzeum. Elõzenekar: Maroneed duó (Csányi Cs-Marosi G).  Támogató jegy: 500 Ft

Szeptember 07.- péntek

Gulyásfesztivál ?Kiemelt ifjúsági társrendezvénye":

15.00-21.00  RoXalkodtunk!!! – Szolnoki Ifjúsági Iroda által szervezett fiatal zenekarok tehetségkutató fesztiválja 

19.00 Holdvilág Kupa – éjszakai túraverseny a Tiszaligetben – Szolnoki Olajipari Természetjáró Sport Klub szervezésében

Szeptember 07.- 09.  péntek-vasárnap

Nemzetközi vízilabda gála a Tiszaligeti Strandfürdõben

Szeptember 08. – szombat – GULYÁSFÕZÕ FESZTIVÁL NAP

 

9. Szolnoki Gulyásfesztivál – Nemzetközi Gulyásfõzõ- és Hagyományõrzõ Fesztivál (Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület)

Hagyományõrzõ gulyásfõzõ fesztivál bel- és külföldi csapatokkal – gasztronómiai bemutatók – kézmûves, minõsített árus kirakodó vásár – termék bemutatók, kóstolók, vásár – gyermekeknek vidámpark –  minõségi vendéglátás

Fesztivál Díszvendég: (egyeztetés alatt)

            Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

           

Gasztro-turisztikai díszvendég:

 Parajd és Emõd (Románia-Magyarország)

 Érmihályfalva (Románia)

 Teplice (Csehország)

 Birkafõzõ Hagyományõrzõ Klub – Karcag

Gasztro-turisztikai vendégek:

 • Kolbászfesztivál – Békéscsaba
 • ?Bogrács testvérek" bemutatkozása (Gasztronómia Baráti Kör: ?az evés legyen élmény")
 • Tiszakürti Arborétum és Tiszazugi Térségi Turisztikai Egyesület – Tiszakürt
 • ?Gasztrofesztivál" – Kamocsa (Szlovákia)
 • Kuruc tanya – Rákóczifalva
 • Szászberki búcsú és mézünnep – Szászberek
 • Oroszlányi Bányász Szakiskola
 • Szolnok MJV Lengyel Kisebbségi Önkormányzata programjai: lengyel konyha
 • Szolnok MJV Cigány Kisebbségi Önkormányzata programjai: roma konyha

 

Fõzõverseny :

 • Gulyásfesztivál fõzõversenye: Magyarország Gulyáskirálya 2007
 • ?Két jó barát…" Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Lengyel Klub fõzõversenye
 • V2 Bikers Szolnoki Motorosok Baráti Köre fõzõversenye
 • Szolnoki Ifjúsági Iroda – házi fõzõverseny (egyeztetés alatt)

Fõzõverseny zsûri: neves szakemberekbõl áll  

Fõzõhelyek arculati bírálata: Damjanich Múzeum szakemberei bírálnak

Szórakoztató programok – Nagyszínpad

09.00. Parajdi néptánc együttes és zenekari bemutató (Románia)

10.00  Fesztivál megnyitó, Gulyásfesztivál új szignál

10.30  Gyermek mûsor a gyerek közönség bekapcsolásával

11.30. Rákóczi Néptánc Együttes (Rákóczifalva)

12.00  Jó ebédhez szól a nóta 

13.00  Roma hagyományõrzõ program (Szolnok)

13.30  SZHSE gumiasztal sportág bemutató (Szolnok)

14.00  Aiakido bemutató (Szolnok)

14.30  Szolnoki Fõiskola énekkara (Szolnok)  

15.00  Polonez Néptáncegyüttes (Lengyelország)

15.30. Parajdi néptánc együttes és zenekari bemutató (Románia)

16.00  Fõzõverseny eredményhirdetés, Díszpolgár díj átadás, egyéb eredményhirdetés

17.15  Evergreen: Bartók Zeneiskola Big Band  (Szolnok)

18.00. Operettek és slágerek (Sûlyi Károly)

18.30. Kornél  

19.00  Nosztalgia disco – nagy rock legendák  

21.00  KORONA Együttes koncertje

Roxolnok színpad – ?Szórakozz a bográcsok mellett a Te zenédre"

Szolnoki Ifjúsági Iroda fõzõhelyén

Egyéb látvány bemutatók (színpadon és egyéb helyen) :

–          vidámpark, íjászat, haditechnikai bemutató

Vendéglátás

A nap folyamán fogyaszthatják a ?Gulyás csárdák" magyaros ételkínálatát

.Kárpát-medence ifjúsági fõzõcsapatok találkozója

Külföldiek: Csehország, Szlovákia, Románia, Szerbia

Belföldiek: Oroszlány, Fegyvernek, Szolnok  

 

 

Kiemelt bemutatók, programok:

 

Szolnok Megyei Jogú Város és testvérvárosainak bemutatkozása

Regionális Civil bemutató (Esélyek Háza, SZCSM, civil szervezetek)

Széchenyi Ökoturisztikai Szabadidõ Park programok (NEFAG Erdészet) – egyeztetés alatt

Tiszakürti Arborétum és Tiszazugi Térségi Turisztikai Egyesület bemutatkozása

Kistérségi Leader+ közösség bemutatkozása (Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport,   Rákóczifalva)

Könyvbemutató:

–         Jász-Nagykun-Szolnok Megye tájegységeinek gasztronómiája, receptjei (Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület, Irányár)

–         Horváth Ilona szakácskönyvek (Városvédõ Egyesület, Törökszentmiklós, Szalay Könyvkiadó) –

Kiállítók: termék bemutatók, pálinka- és borkóstolók, vásár, stb.

Kézmûves sor: kézmûves, minõsített árus kirakodó vásár, ?Zsanna-Manna reform édességek".. stb.

Speedgun verseny – ADIDAS Márkabolt 

Esti wellness program:

Tiszaligeti Strandfürdõben éjszakai fürdõzés (idõjárás függvényében kerül megrendezésre)

Szeptember 08-09.:

Szászberki Búcsú és Mézünnep, Alsó-Zagyva völgy turisztikai értékei (Polgármesteri Hivatal, Szászberekért Alapítvány)

Szeptember 09.:

Versenyzési lehetõség a SzeptEmberfeszt 2007 pörköltfõzõ versenyen (http://www.szeptemberfeszt.hu/) – kiemelt megállapodás a rendezõ szervek között

Fesztivál információ:

Gulyásfesztivál:

Magyar Gulyás Gasztro-Turisztikai Egyesület

5000 Szolnok, Ságvári krt. 1.   Tel / fax: +36 56 / 514 – 364

E-mail: info@magyargulyas.hu ; szolnoki-gulyas@szolon.hu

Web: http://www.magyargulyas.hu/

Futófesztivál nevezés:

Szolnoki Honvéd Sportegyesület

5008 Szolnok, Kilián u. 1. ,   Postacím: 5008 Szolnok,  Pf. 1.

Tel/fax: +36 56 / 420 – 226

E-mail: elnok@szhse.hu

Web: http://www.szhse.hu/

A program változtatás jogát fenntartják a szervezõk!!!

A borkultúra ünnepe – kezdõdik a szüreti szezon

Magyarország borvidékeiMagyarország borvidékeiA Magyar Turizmus Zrt. egy tavalyi felmérésébõl egyértelmûen kiderült, hogy a színvonalas gasztronómiai programok – megfelelõ promóció segítségével – tömegeket képesek megmozgatni: a "Nagy Ízutazás 2006" kampányév során mintegy 50%-kal emelkedett az ilyen jellegû programok, fesztiválok látogatottsága.

Magyarország borvidékeiMagyarország borvidékeiA Magyar Turizmus Zrt. egy tavalyi felmérésébõl egyértelmûen kiderült, hogy a színvonalas gasztronómiai programok – megfelelõ promóció segítségével – tömegeket képesek megmozgatni: a "Nagy Ízutazás 2006" kampányév során mintegy 50%-kal emelkedett az ilyen jellegû programok, fesztiválok látogatottsága.

 Ezért a Magyar Turizmus Zrt. továbbra is partnerséget kínál minden jelentõs turisztikai vonzerõvel bíró bor és gasztronómiai rendezvénynek. A Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál 2007 szeptemberében már tizenhatodik alkalommal várja a borok és pezsgõk kedvelõit. A szeptember 5-tõl 18-ig tartó eseménysorozat mára Közép-Európa egyik legrangosabb, legnépszerûbb szakmai rendezvényévé és összmûvészeti fesztiváljává nõtte ki magát, ahol évente több tízezren ismerkednek meg a borok készítõivel és a borkultúrához kapcsolódó hagyományokkal.

A belföldi látogatók mellett az eseményen minden évben számos külföldi turista is részt vesz és ízleli meg a legfinomabb magyar borokat és pezsgõket.  A Borfesztivál leglátogatottabb programja a Borkiállítás és Vásár (2007. szeptember 5-9.), immár nyolc éve Budapest talán legpatinásabb környezetében, az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított Budai Várban kerül megrendezésre. A központi helyszínen az idei évben 15 ország 220 borászata mutatkozik be, mintegy 3300-féle bort kínálva az érdeklõdõknek.

A Borfesztivál szerves része a gasztronómia is: grillsarok, bogrács tanya, látványkonyha, helyben sült pogácsa, töki pompos lángos, juh-, kecske-, tehénsajtok, borkorcsolyák és egyéb ínyencségek várják a látogatókat. A szórakozásról, táncról, zenérõl a Fesztiválszínpadok színvonalas mûsora gondoskodik. Fellép többek között a Ghymes Együttes, a Benkó Dixieland Band, a Hot Jazz Band, a Molnár Dixieland Band, a Kis Pál és a Borz, Herczku Ágnes – Nikola Parov, a Makám együttes, az Orosz Zoltán Quartett, a Bolyki Brothers, a Vivat Bacchus Énekegyüttes, a Bartók Béla Férfikar, továbbá a legnevesebb magyar néptánc együttesek.

Azoknak, akik a jó borok és finom étkek mellett szeretnék megízlelni a szüret vidám hangulatát is érdemes ellátogatniuk a Skanzenbe, Szentendrére is szeptember 8-9-én. A Teli a puttony- Szüreti sokadalom elnevezésû rendezvény ideje alatt szõlõpréselés, madárijesztõ-készítés, felnõtteknek finom borok, gyerekeknek zamatos must, kézmûves bemutatók, vásári komédia és szüreti felvonulás várja az érdeklõdõket.

A 16. Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál kulturális programsorozatát méltón befejezõ, önmagában is kiemelkedõ eseménye a Gálakoncert, amely ebben az évben új helyszínen, a Mûvészetek Palotájában, szeptember 18-án kerül megrendezésre. A tervek szerint a mûsorban Orff: Carmina Burana mûve és a fellépõk között Rost Andrea szerepel majd.

A Magyarország 22 borvidékének szõlõtermésébõl készült kiváló minõségû borok népszerûsítése érdekében a Magyar Turizmus Zrt. minden évben több kampányt is szervez. A 2006-os évet teljes egészében a bornak és gasztronómiának szentelte, az idei évben pedig többek között a Nyitott Pincék Napjai akcióval hívta fel a figyelmet a magyar pincékre és borokra. A Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivált az MT Zrt. valamennyi kommunikációs csatornáján keresztül népszerûsíti.

http://www.aborfesztival.hu/

Európai vezetõi engedélyek – Vendégkiállítás

 Jogosítvány mellé vegyen pisztolyt! - Reklám a múlt század elejérõlA motorizáció a 20.század egyik legnagyobb hatású fejlõdési ?eseménye" volt, hiszen nem csak az átlagember mozgásterének kiszélesedését, hanem a gazdaság soha nem látott fellendülését is magával hozta.

 Jogosítvány mellé vegyen pisztolyt! - Reklám a múlt század elejérõlA motorizáció a 20.század egyik legnagyobb hatású fejlõdési ?eseménye" volt, hiszen nem csak az átlagember mozgásterének kiszélesedését, hanem a gazdaság soha nem látott fellendülését is magával hozta.

Az elsõ automobilok még csak 2 lóerõs nyitott jármûvek voltak, és a meglehetõsen gyér úthálózaton is csak igen lassan haladtak.Az autók megjelenése az utakon új veszélyeket hozott a közlekedésben, ezért rögzültek az elsõ közlekedési szabályok, majd lassan a vezetõktõl is megkövetelték bizonyos vezetési jártasság igazolását.

Kezdetben helyi és regionális vezetõi engedélyeket adtak ki, ezeket igen hamar egységes állami okmányok váltották fel. Az elsõ jogosítványokat még csak a vezetõ személyének azonosítására adták ki, a vezetni tudást még csak alig, vagy egyáltalán nem vizsgálták.

2005-ben, az Európai Unióban bevezetendõ egységes vezetõi engedélyekrõl szóló rendelkezés vitájára 118 módosító indítvány érkezett. A kiállítás eredetileg az Európai Parlament képviselõinek meggyõzésére készült, hogy megmutassa nekik: a vezetõi okmány egységesítése nem halasztható tovább.Az EU-Direktíva azóta megszületett, közeleg az egységes vezetõi igazolványok bevezetésének ideje.

Kiállításunk azt a történeti folyamatot mutatja be, melynek eredményeképp – a kultúr- és technikatörténettel szoros összefüggésben – a ?jogosítványoknak" szinte áttekinthetetlen sokasága alakult ki. Ez ma már a közlekedés biztonságát veszélyezteti, ezért ezt a ?sokszínûséget" fel kellett adni.

Ma az EU 25 tagállamában 110 különbözõ vezetõiengedély-formátum van érvényben.

A ?Sokféleségtõl a harmonizációig? alcímet is viselõ kiállítás 25 kép- és szövegtábla segítségével kalauzolja német, angol, francia és magyar nyelven a látogatókat a vezetõi engedélyek történetén keresztül magyar vonatkozású relikviákkal kiegészülve.

A kiállítás megvalósítását támogatta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Közúti Közlekedési Akadémia és a Magyar Autóklub.

Közlekedési Múzeum Bp. 1146 Városligeti körút 11.

A kiállítás megtekinthetõ 2007. szeptember 4-tõl 30-ig a Közlekedési Múzeum Erzsébet termében.

Holnapig lehet fizetni a fémcsík nélküli 1000 forintosokkal

A FORGALOMBAN MARADÓ 1000 FORINTOSA FORGALOMBAN MARADÓ 1000 FORINTOS 

Szeptembertõl a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és posták még legalábbfél évig becserélik a régi ezreseket. A Magyar Nemzeti Bank korábbi bejelentésének megfelelõen 2007. augusztus 31-én bevonja a 2006 elõtt kibocsátott ezerforintosokat. Szeptember 1-tõl az ezresek közül csak a fémcsíkkal ellátott bankjegyekkel lehet fizetni.

A FORGALOMBAN MARADÓ 1000 FORINTOSA FORGALOMBAN MARADÓ 1000 FORINTOS 

Szeptembertõl a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és posták még legalábbfél évig becserélik a régi ezreseket. A Magyar Nemzeti Bank korábbi bejelentésének megfelelõen 2007. augusztus 31-én bevonja a 2006 elõtt kibocsátott ezerforintosokat. Szeptember 1-tõl az ezresek közül csak a fémcsíkkal ellátott bankjegyekkel lehet fizetni.

A Magyar Nemzeti Bank 2006. április 10-én bocsátotta ki az új, korszerû biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos bankjegyeket, és idén június 6-án jelentette be, hogy a régi típusú 1000 forintosokkal csak augusztus 31-ig lehet fizetni.

Az új és a régi típusú ezresek között az a legfontosabb különbség, hogy az új 1000 forintos elõoldalára vörösréz színû, hullámos vonalú, hologram hatású fémcsík, továbbá gyöngyház színû, ún. irizáló nyomat került.

A jegybank 2007 elejétõl már csak ezt a korszerûbb, biztonságosabb, fémcsíkkal ellátott 1000 forintost hozta forgalomba, így a régiek részaránya folyamatosan csökkent, s a mindennapi vásárlások alkalmával már csak elvétve találkozhatunk a fémcsík nélküli ezressel.

Akinél még mindig van régi típusú, azaz fémcsík nélküli 1000 forintos bankjegy, holnapig felhasználhatja, vásárolhat vele, de szeptembertõl már csak a fémcsíkkal ellátott 1000 forintosokat fogadják el fizetéskor, mert az már nem lesz törvényes fizetõeszköz.

Akinél ezután is marad 2006 elõtt kibocsátott ezres, annak sem vész el a pénze. A kereskedelmi bankok, a takarékszövetkezetek valamint a posta fiókjaiban ugyanis szeptembertõl legalább fél évig, a Magyar Nemzeti Bankban pedig húsz évig, 2027. augusztus 31-ig lehet névértéken beváltani a régi ezreseket.

A legmagyarabb osztrák 200 éve született :KITAIBEL PÁL (1757-1817)

 KITAIBEL PÁL (1757-1817)KITAIBEL PÁL (1757-1817)

Kitaibel Pál Sopron megyei Nagymartonban jómódú parasztszül?k gyermekeként született A város Trianon óta Asusztriához tartozik, Burgenlandban található, német neve Mattersburg.1857. február 3-án. Sopronban és Gy?rben töltött iskolaévek után családja el?ször papi, majd jogászi pálya felé irányította, hajlamát követve lépett át a pesti orvoskarra és 28 éves korában lett orvosdoktor.

 KITAIBEL PÁL (1757-1817)KITAIBEL PÁL (1757-1817)

Kitaibel Pál Sopron megyei Nagymartonban jómódú parasztszül?k gyermekeként született A város Trianon óta Asusztriához tartozik, Burgenlandban található, német neve Mattersburg.1857. február 3-án. Sopronban és Gy?rben töltött iskolaévek után családja el?ször papi, majd jogászi pálya felé irányította, hajlamát követve lépett át a pesti orvoskarra és 28 éves korában lett orvosdoktor.

Már hallgatóként a kémia és botanika tanszéken Winterl professzor asszisztense, az egyetemi botanikus kert irányítója lett. Emellett a tanszék kémiai laboratóriumában dolgozott. 1794-ben megállapította, hogy egyes börzsönyi ércekben egy addig ismeretlen félfém található. Ez kés?bb a Müller Ferenc által felfedezett tellúrral bizonyult azonosnak. Minthogy azonban Kitaibel megel?zte Klaproth erre vonatkozó bejelentését, a tellúr felfedez?i között ?t is számon kell tartanunk.

Negyedéves orvostanhallgató, amikor kinevezték az egyetem vegytani-növénytani tanszékén, Winterl Jakab professzor mellé tanársegédjévé, majd adjunktusává. A tanszék feladatai közé tartozik a botanikuskert (a "Füvészkert") gondozása is.Rendes egyetemi tanári kinevezését csak 1802-ben kapta meg I. Ferenc császártól.

 El?adásokat azonban nem tartott, ehelyett emberfeletti nehézségeket vállalva hatalmas utazásokat tett az ország különböz? vidékein, összegy?jtötte és leírta növényeit, k?zeteit, megvizsgálta ásványvizeit. Mintegy 150 ásványvíz analízisének leírása nemcsak hozzáértését és fáradhatatlanságát, hanem azt is mutatja, hogy tudott és mert önálló utakon is járni. Kémiai eszközöket tervezett, új analitikai módszereket dolgozott ki. Sajnos nagyon keveset tett közzé, s Kitaibel teljes kémiai munkássága csak jóval kés?bb, kéziratainak feldolgozása során derült ki. Így tudtuk meg, hogy ? állított el? el?ször klórmeszet és a sárgavérlúgsót alkotó savat is ô állította elô elsôként.

Rendkívüli szorgalommal és rendkívül mostoha körülmények közt dolgozott. Laboratóriumát otthonának konyhájában alakította ki és állandóan azzal küszködött, hol tudja elhelyezni dokumentumait.

Kezdetben fõleg kémiával, ásvány- és ásványvízvizsgálatokkal foglalkozott. ?Õ állított elõ a világon elõször klóros meszet, dolgozott ki többféle analitikai eljárást, vett részt a hazai répacukor-gyártási kísérletekben, szappanok elõállításában és a tellúr nevû fém felfedezésében" – írta róla halálának 150. évfordulóján az Élet és Tudomány. Vegyészeti munkájáról keveset tudunk és még kevesebbet tudott a korabeli tudósvilág: a nehéz körülmények között publikálásra nem maradt ideje. A hazai ásványvizekrõl szóló posztumusz mûve, a Hydrographia Hungariae (1829) ma is forrásmunka.

?A tellúrnak, az egyetlen erdélyi magyar elemnek a felfedezése, ma is vitatható története a hazai ásványtannak. A tellúrt, Müller F. József bányamérnök-mineralógus, mint az erdélyi bányászat vezetõje fedezte fel elsõként 1783-ban, majd tõle függetlenül Kitaibel Pál 1789-ben. Ezek után Müller felfedezésének ismeretében Martin Heinrich Klaproth német vegyész írta le az elemet és nevezte el tellúrnak 1798-ban. A kibontakozott prioritási vitában végül is Kitaibel Pál hivatalos nyilatkozatban elismerte, hogy az elemet Müller F. J. fedezte fel. Így két magyar, ill. magyarországi tudós felfedezését egy harmadik, külföldi tudós határozottabb fellépésével tette magáévá. Nem egyedülálló esete a magyar tudománytörténetnek" – olvasható a Budapesti Mûszaki Egyetem honlapján.

Késõbb a botanikus kert bõvítése és az ezzel összefüggõ terepfeladatok kötötték le figyelmét és idejét. Terepre csak tavasztól õszig volt érdemes menni. Útjai kezdetben csak néhány naposak, aztán egyre hosszabbak voltak. Csak a XVIII. század végén kerül sor elsõ ízben olyan rendszeresen megtervezett és végre is hajtott kutatómunkára, amelynek során az egész ország területét bejárják, és földtani, állattani, valamint növénytani szempontból átvizsgálják. Különös büszkeségünk, hogy ezt nem külföldi, hanem magyar kutató, Kitaibel Pál végzi – írta Tasnádi Kubacska András az Élet és Tudomány Kalendárium, 1957)

1799-ben Kitaibel és Waldstein Ferenc Ádám gróf elõfizetési felhívást tettek közzé hazai és külföldi folyóiratokban egy képes magyar növényleírás megjelentésére. Magyarországot botanikai tekintetben szinte csak az osztrák határon kutatták fel pontosabban, amikor Európában már majdnem minden moha még a tenger fenekérõl is napfényre került, ebben az országban több száz növény elrejtve maradhatott, ez a föld termékekben, ritka növényekben és ásványkincsekben igen nagy gazdagságot mutat fel- írták a felhívásban.

Kitaibel több mint ezerkétszáz napot töltött terepen, eközben mintegy 20 ezer kilométert járt be a Kárpát-medencében.

Az összefoglaló mû Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae címmel 1799 és 1812 között Bécsben jelent meg latin nyelven, három díszes kötetben, 280 színes rézmetszettel. Halála után a herbárium 15000 lapnyi hagyatékát József nádor vásárolta meg, hogy a Nemzeti Múzeumnak ajándékozza. A gyûjteményt Jávorka Sándor dolgozta fel 1926 és 1936 között, és ez lett a késõbb önállóvá váló Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának alapja. Kitaibelt az egyetem megbízta a teljes Flora Hungarica megirásával, de korai halála ebben megakadályozta. Az anyag, amelyet a Nemzeti Múzeum õriz, részben még mindig kiadásra vár.

Nagymarton a jelentõsebb évfordulókon rendszeresen megemlékezik Kitaibelrõl, emlékét utcanév is õrzi. 1992-ben postabélyeget is adtak ki négy ?osztrák" természettudósról, köztük Kitaibel. Szülõháza a városfejlesztés áldozata lett, 1957-ben avatott emléktáblája a múzeum raktárába került. Valahol a Nyugati Pályaudvar alatt nyugszik. Ugyanis senkinek sem jutott eszebe, hogy amikor épült a Nyugati Pályaudvar annak idején, az ottani temetõbõl kimentse sírkövét és csontjait. Egy németül beszélõ magyar tudós, aki VOLT.

Magyarországon legalább három településen (Budapest, Sopron, Harkány) van Kitaibel Pál utca. A tudós emlékét országos iskolai biológiai tanulmányverseny is õrzi.

 Irodalom

Szathmáry László: Kitaibel Pál mint magyar chemikus, (Magyar Gyógyszertudományi Társulat Évkönyve, 1931.),

Gombocz Endre: A magyar botanika története, Budapest, 1936.,

Jávorka Sándor: Kitaibel Pál, Budapest, 1957.,

Réthly Antal: Kitaibel Pál úttörõ geofizikus, (MTA biológiai csoportjának közleményei, 1958.),

Szabadváry F. – Szõkefalvy-Nagy Z.: A kémia története Magyarországon, Budapest, 1972.

Kelendõ a virtuális autópálya-matrica a Vodafone-nál

 

MatricaAz idei üdülési/utazási fõszezonban indult el a Vodafone Magyarország új szolgáltatása, melynek keretében a számlás ügyfelek is megvásárolhatják SMS-ben a személygépkocsira, illetve motorra érvényes autópálya-matricájukat.

 

 

MatricaAz idei üdülési/utazási fõszezonban indult el a Vodafone Magyarország új szolgáltatása, melynek keretében a számlás ügyfelek is megvásárolhatják SMS-ben a személygépkocsira, illetve motorra érvényes autópálya-matricájukat.

 

 A nyári bevezetés nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen az elmúlt hetekben több mint 8000 matricát vásároltak a Vodafone ügyfelei, többet, mint amennyit a vállalat az induláskor várt.

A legnépszerûbb a négy napos matrica, de minden kategóriában – motoros, heti, havi – nagyszámban vásároltak az ügyfelek. Elsõsorban az egyéni elõfizetõk használják ki a mobiltelefonos vásárlás lehetõségét, de egyre több cég kéri a szolgáltatás igénybevételének aktiválását az ügyfélszolgálaton, így egyre több vállalati ügyfél is alkalmazza a virtuális matricát.

A mobiltelefonos autópálya-matrica vásárlás során a gépjármû rendszámát és a matrica kódját kell elküldeni szöveges üzenet formájában a 06-70-8-100-100-as mobilszámra. A személyautókra érvényes 4 napos matrica vásárlásához csak a gépjármû rendszámát kell elküldeni (például ABC123), heti matrica vásárlásához a szóköz után a heti szót (például ABC123 heti), a havi matricához a havi szót (például ABC123 havi) kell megadni az üzenetben.

Szeptember végéig – kísérleti jelleggel – a motorkerékpárok vezetõi fél áron vásárolhatják meg a 4 napos autópálya-matricát. A motoros matrica vásárlásánál a rendszámot követõen szóközt és a D1m kódot kell beírni a szöveges üzenetbe (például ABC123 D1m).

Változások az EON magyar cégeinél ?ezek a fogyasztókat is érintik

http://www.eon-hungaria.com/http://www.eon-hungaria.com  

Változik az EON magyarországi vállalkozásainak szerkezete és ez a fogyasztókat is érinti, amirõl most kapott szerkesztõségünk tájékoztatást.

http://www.eon-hungaria.com/http://www.eon-hungaria.com  

Változik az EON magyarországi vállalkozásainak szerkezete és ez a fogyasztókat is érinti, amirõl most kapott szerkesztõségünk tájékoztatást.

A hatályos magyar és uniós szabályozásokban lefektetett kötelezettségekkel  összhangban az E.ON Hungária Zrt.-hez tartozó gáz- és áramszolgáltató cégek jogilag szétválasztják , azaz külön cégekbe szervezika hálózati szolgáltatói és a közüzemi szolgáltatói – értékesítés- tevékenységüket, így az E.ON Észak-dunántúli, az E.ON Dél-dunántúli és az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-k, valamint az E.ON Dél-dunántúli és az E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.-k eddigi közüzemi szolgáltatói tevékenységét egységesen az E.ON Energiaszolgáltató Kft. végzi, a Magyar Energia Hivatal jóváhagyása alapján.

Az új társaság a korábban szolgáltató cégek törvényes jogutódjaként kezeli az ügyfeleinek szerzõdéseit, valamint egyben közüzemi ügyfeleinek szerzõdéses partnereként azok gáz- és áramszámlájának is kibocsátója lesz. (Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. részére az ügyfélszolgálati tevékenységet továbbra is az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. látja el.).

A szolgáltatás jellegében és módjában ügyfeleik felé semmilyen változás nem következik be, ám mivel a szolgáltató jogilag megváltozott, így ügyfeleink szerzõdéses és fogyasztási adatai is át kell, hogy kerüljenek az új céghez. Ügyfeleink adatainak pontos és biztonságos átvitele érdekében technikailag szükséges a számlázási rendszer átmeneti szüneteltetése, ezért az E.ON Hungária csoport minden áram- és gázszolgáltatójánál két hetes idõszakra 2007. augusztus 30-tól szeptember 10-ig  technikailag leáll a számlázási rendszer. Ebben az idõszakban az ügyfélszolgálat csak korlátozott ügyintézési lehetõséggel tud ügyfeleik rendelkezésre állni, amelybõl adódó esetleges kényelmetlenségekért ügyfeleink türelmét és megértését kérik.

A korlátozott ügyfélszolgálati idõszak alatt ügyfélszolgálati munkatársaik az alábbi témákban tudnak tájékoztatást adni:

– a korábban beérkezett befizetések,

– a beállított részszámla összeg,

– a következõ mérõleolvasás idõpontja,

– folyószámla egyenleg.

Egyéb esetekben (mérõállás-bejelentés, ügyfélcsere, számlázással, számlareklamációval, pótszámlázással kapcsolatos stb.) megkeresését rögzítik, a folyamatot elindítják és szeptember 10-ét követõen dolgozzák fel.

A korlátozott ügyfélszolgálati idõszak alatt a mûszaki hibabejelentés zavartalanul mûködik.

A változásokról az ügyfeleinket sajtóhirdetések útján (2007-08-27 és 2007-09-03 között többek között a szolgáltatási területen megjelenõ megyei napilapokban), illetve levélben   és internetes honlapon (http://www.eon-hungaria.com/) is tájékoztatják, valamint információért fordulhatnak telefonos ügyfélszolgálatukhoz, melynek telefonszáma a számlák hátoldalán található.

Az EON csoport magyarországi tagjai:

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft., E.ON Ügyfélszolgálati Kft., E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt., E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. és az E.ON Közép-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. valamennyien az E.ON Hungária Zrt. leányvállalatai. Az E.ON Hungária Zrt. tulajdonosa az E.ON Energie AG.

http://www.eon-hungaria.com/

Miért kifizetõdõ a szabályoknak való megfelelés: veszélyben a jó hírnév és a haszon”

 Az IT Policy Compliance Group (Informatikai Szabálymegfelelési Csoport) bejelentette, hogy ?Miért kifizetõdõ a szabályoknak való megfelelés: veszélyben a jó hírnév és a haszon" címmel elérhetõ a legújabb kutatásukról szóló jelentés.

 

 Az IT Policy Compliance Group (Informatikai Szabálymegfelelési Csoport) bejelentette, hogy ?Miért kifizetõdõ a szabályoknak való megfelelés: veszélyben a jó hírnév és a haszon" címmel elérhetõ a legújabb kutatásukról szóló jelentés.

 

 A jelentés szerint tíz közül kilenc cégnél pénzügyi kockázatot jelent az adatvesztés és az adatlopás. Az ilyen veszélyek, amelyek ügyfelek elvesztését, csökkenõ bevételt vagy akár a részvényárfolyam csökkenését is okozhatják, jelentõsen csökkenthetõk, ha alapvetõ eljárási és mûszaki felügyeletet vezetnek be, és ezt a felügyeletet legalább kéthetente ellenõrzik.

A nagy cégeknél a nyilvánosságra kerülõ adatvesztés valószínûsége háromévenként egy, ha a cég a lemaradók közé tartozik. A legjobb eredményt felmutató szervezeteknek ezzel szemben sikerült kitolniuk az adatvesztés esélyét 42 évenként egyre. A teljesítmény-felmérés azt mutatja, hogy a szabályoknak leginkább megfelelõen mûködõ cégeknél a legkevesebb az adatvesztés és az informatikai rendszerek leállásából eredõ üzleti zavar.

?A vállalatok és a közintézmények legnagyobb része a szabályoknak való megfelelés terén még mindig évekre való lemaradással küzd, aminek az üzletmenetben bekövetkezõ zavar, adatvesztés és adatlopás a következménye" – mondta James Hurley, a Symantec Corp. kutatásvezetõje és az IT Policy Compliance Group ügyvezetõ igazgatója. ?Bár az adatvesztés és az üzletmenet zavarának bekövetkezése inkább csak idõ kérdése, számos olyan megfelelõségi, kockázatkezelési és irányítási módszer van, amelyekkel, ha jól alkalmazzák õket, jelentõsen csökkenthetõ az ilyen események gyakorisága és következményeik súlyossága."  Az adatsérülés ára

Az Attrition.org adatvesztési adatbázisa (Data Loss Database) szerint az Egyesült Államokban az elmúlt két évben évente átlagosan közel 280 nyilvánosságra került adatlopás vagy adatvesztés történt. Ez az átlagérték valószínûleg tovább nõ, és ezáltal egyre jobban ráirányul a fogyasztók, a törvényhozás és a kormányzat figyelme az adatvesztésre. Az IT Policy Compliance Group legújabb jelentése szerint ezeknek az adatvesztéseknek jelentõs az üzleti hatása. A felmérések azt mutatják, hogy a nyilvánosságra került adatvesztést elszenvedett szervezetek nyolc-nyolcszázaléknyi veszteségre számíthatnak a vevõik számában, bevételükben és (a nyílt részvénykereskedelemben részt vevõ cégeknél) a részvényárfolyamban, a közzétett, elvesztett és ellopott adatok esetén pedig ezen felül minden egyes elvesztett fogyasztói adatnál még átlagosan 100 dollár kiadással kell számolniuk.

A felmérés kimutatta, hogy a legkevesebb adatvesztést és adatlopást elszenvedett, sikeres cégeknél az informatika kiváló mûködését a megfelelõségi eredményeknek különösen az általános informatikai irányítás, valamint az informatikabiztonsági irányítás és eljárások terén történõ javításával alapozzák meg. Még figyelemre méltóbb, hogy a felmérés azoknál a cégeknél mutatta ki a legkevesebb adatvesztést, amelyek következetesen, legalább kéthetente ellenõrzik az irányítás helyes mûködését.

?A hatékony, tömör informatikavezérlési célokkal rendelkezõ informatikai irányítási folyamat és a jól összeállított, beépített informatikai irányítás lehetõvé teszi, hogy a vállalatok következetes szabályokat állíthassanak fel, és azok betartását következetesen ellenõrizhessék" – mondta Everett C. Johnson okleveles könyvvizsgáló, az ISACA és az IT Governance Institute nemzetközi elnöke. ?Egy lemérhetõ és megismételhetõ informatikai megfelelõségi program megteremtésével a vállalatok megfelelõen hozhatnak létre adatokat, és biztosíthatják a magas szintû szabálymegfelelést."

Az IT Policy Compliance Group jelentése a vállalatokat informatikai megfelelõségük javításában, az üzlet leállásának, az adatvesztés és az adatlopás csökkentésében segítõ módszerekrõl tájékoztatja a legkevesebb adatvesztést elszenvedett szervezeteknél bevált módszerek alapján. Ezek a lépések az alábbiak:

 • Erõsebb és helyénvaló informatikai irányítás bevezetése
 • Az ellenõrzési célok csökkentése, érthetõbbé tétele, ezek alapján történõ felmérés és jelenté
 • A teljesítménycélok magasabbra tétel
 • Az informatika kiváló mûködésének serkentése
 • Az irányítás legalább kéthetente végrehajtott ellenõrzése, felmérése és errõl jelentés készítése
 • Nagyobb ráfordítás az irányítás automatizálására

Azok a cégek, amelyeknél a legkevesebb a nyilvánosságra nem került, lappangó adatvesztés és a szabályoknak való megfelelés hiányossága, az informatikavédelmi irányításra az informatikai költségvetésbõl fordított nagyobb hányad mellett a külsõ szerzõdésekre fordított kiadásokból – elsõsorban az irányítás és az eljárások ellenõrzésének és felmérésének automatizálása céljára szolgáló – berendezések és szoftverek beszerzésére csoportosítanak át pénzt.

?Az ellenõrzés támogatóitól mindig igazolást követeltek a további ellenõrzésre fordítandó források kiutalásának igazolására. Ebben a jelentésben olyan bizonyítékokat közölnek, amelyek alapján a kellõ kiegészítõ ellenõrzés nem csupán jogos, hanem egyenesen elengedhetetlen az adatlopás és adatvesztés megelõzése érdekében" – mondta Rocco Grillo, a Protiviti Inc. gyakorlati mûszaki kockázatok részlegének ügyvezetõ igazgatója. ?A jelentés a rendszer rugalmasságát is összekapcsolja a megfelelõséggel. Ez újszerû látásmód, bár, amint a tanulmány rámutat, a hatékony ellenõrzés és a rugalmasság között komoly kapcsolat van."

Az IT Policy Compliance Group, amelyet a teljesítmény kutatására és az informatikai szakembereknek a szabályozás és a törvényi megfelelõség feladatkörében a jól bevált gyakorlat elterjesztésével történõ segítésére hoztak létre, két új tag, az ISACA és az IT Governance Institute belépését is bejelentette.

 A 65 000-nél több tagot számláló ISACA (www.isaca.org ) az informatikai irányítás, ellenõrzés és biztonság világszerte vezetõ, elismert szerve. Az 1969-ben alapított ISACA nemzetközi konferenciákat támogat, kiadja az Information Systems Control Journalt, információrendszer felülvizsgálati nemzetközi szabványokat hoz létre, valamint a kezdetek óta több mint 50 000 szakember által megszerzett, világszerte elismert CISA, illetve a 2002-ben történt megalapítása óta 6500 szakember által megszerzett CISM minõsítést kezeli.

Az IT Governance Institute (ITGI) (http://www.itgi.org ) létrehozója az ISACA volt 1998-ban. Célja a vállalati informatika irányításának és ellenõrzésének érdekében történõ nemzetközi együttgondolkodás és szabványosítás elõsegítése. Az ITGI szülötte az immár 4.1 változatánál tartó Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) és a Val IT. Emellett eredeti kutatásokat és esettanulmányokat kínál a vállalatvezetõségek és igazgatótanácsok informatikai irányítási kötelezettségei terén történõ megsegítésére.

Az IT Policy Compliance Group az informatikai szakembereknek a cégük szabályozási és szabálymegfelelési célkitûzéseinek teljesítésében történõ megsegítését szolgáló kutatás és információ létrehozatalának elõmozdítását szolgálja. Több vezetõ szervezet tagjaiból áll, ezek: a Computer Security Institute, a The Institute of Internal Auditors, a Protiviti, az Information Systems Audit and Control Association, az IT Governance Institute és a Symantec Corporation (NASDAQ: SYMC). A csoport tényeken alapuló kutatást végez a szervezetek informatikai megfelelésének jobbítását eredményezõ, legjobban bevált gyakorlat meghatározására.

www.ITPolicyCompliance.com

Adattároló és szoftver egyben: Verbatim Store?n’Go USB 2.0 Carry it Easy

 A Verbatim piacra dobja USB pendrive-jainak újabb sorozatát, amelyek az adathordozó funkció mellett a CoSoSys Carry it Easy +Plus szoftverének teljes verziójával rendelkeznek. A szoftver lehetõvé teszi a jelszavas védelmet, a Microsoft Outlook-kal való szinkronizációt, a számítógép merevlemez helyfoglalás nélküli internet-használatot, illetve az adattömörítést.

 A Verbatim piacra dobja USB pendrive-jainak újabb sorozatát, amelyek az adathordozó funkció mellett a CoSoSys Carry it Easy +Plus szoftverének teljes verziójával rendelkeznek. A szoftver lehetõvé teszi a jelszavas védelmet, a Microsoft Outlook-kal való szinkronizációt, a számítógép merevlemez helyfoglalás nélküli internet-használatot, illetve az adattömörítést.

 A fekete színû Verbatim Store ?n' Go USB 2.0 Carry it Easy +Plus olvasási sebessége elérheti a 18, írási sebessége a 9 megabájtot másodpercenként. A meghajtó 2, 4, és 8 gigabájtos változatai kerülnek kereskedelmi forgalomba.

A ?Carry it Easy +Plus" tulajdonosai könnyedén maguknál hordhatják fontos személyes adataikat, úgyis mint a Microsoft Outlookban tárolt e-maileket, kontaktok és találkozók, megbeszélések részleteit. Az ezen adatokhoz való hozzáféréshez csupán egy Outlookot futtató számítógépre van szükség. ?Az új Verbatim Store ?n' Go USB 2.0 Carry it Easy +Plus tökéletes megoldás azok számára, akiknek megbízható adathordozó eszközre van szükségük, illetve mindazoknak akik számára fontos adataik egyszerû és hatékony módon történõ szinkronizálása" – ismertette a terméket Hans-Christoph Kaiser, a Verbatim flash-memória ágazatának EUMEA régiós üzletfejlesztési menedzsere.

A fekete színû Verbatim USB 2.0 Drive Store ?n' Go 2, 4 és 8 gigabájtos változatai kerülnek kereskedelmi forgalomba. A 8 gigás darab akár több mint 2000 MP3 formátumú zeneszám tárolására alkalmas, a teljes tárhely adatokkal való megtöltése is mindössze csak 15 percig tart. A lenyûgözõ tárhely-kapacitás mellett a Verbatim USB-meghajtó megnyerõ designnal és a hordozhatóság szempontjából megfelelõen kis méretekkel bír. A gumírozott, érdes védõborítás a funkcionalitás mellett sportos megjelenést kölcsönöz.

A szoftvert nem szükséges a felhasználó számítógépére telepíteni. ?Közvetlenül a hordozható adatközvetítõ eszközrõl el lehet indítani anélkül hogy az az eltávolítás után bármilyen nyomot hagyna a személyi számítógépen. A felhasználó domain teljes mértékben érintetlen marad" – mondta el Roman Foeckl, a CoSoSys ügyvezetõje.

Az fájlok, mappák, és az asztal továbbá az Internet Explorer és Firefox könyvjelzõinek szinkronizálása, illetve a footprint-mentes szörfölést lehetõvé tevõ funkció mind a könnyen mûködtethetõ felhasználói felülethez tartoznak. A tömörítõ funkció lehetõvé teszi a felhasználó számára, hogy az eszközt nagyobb kiterjedésû adathalmaz tárolására, illetve mozgatására használja. A szoftver az USB-kulcson lévõ adatokat az illetéktelen hozzáférési próbálkozásoktól egy 128 bites AES titkosítási technológia segítségével óvja meg.

Verbatim Store 'n' Go USB 2.0 Carry it Easy 8GB – Jellemzõk:

Méretek

78mm x 20mm x 7mm

Szín és dizájn

Fekete, matt borítás

Kapacitás

8 GB

Beolvasasi sebesseg

18 MB/s

Írási sebesség:

akár 9 MB/s

Interface:

USB 2.0 (USB 1.1. driverekkel kompatibilis)

Operációs rendszer:

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista; Mac OS 9.0 vagy késõbbi; Linux 2.4.0 és késõbbi változatai

Szoftvercsomag:

CoSoSys Carry it Easy + Plus

–       Outlook szinkronizáció

–       Saját dokumentumok és az  Asztal szinkronizálása

–       Fájl és mappa szinkronizáció

–       Kedvencek szinkronizálása (IE és Firefox)

–       Footprint-mentes Internet használat (IE és Firefox)

–      Jelszóvédelem és partíciós lehetõség / adatvédelmi kódolás

–       Adattömörítés

–     Elveszett és megtalált USB memória

Adatbiztonság:

10 év

Tartozékok

Nyakbaakasztó

A Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének állásfoglalása a Magyar Köztársaság Kormányának állásfoglalásáról

 [2007-08-29]Magyarországi Református Egyház aggódva figyeli az elmúlt öt napban folyó intézményes figyelemelterelést a társadalom valóságos problémáiról, különös tekintettel a közel egy évvel ezelõtti zavargásokra.

 [2007-08-29]Magyarországi Református Egyház aggódva figyeli az elmúlt öt napban folyó intézményes figyelemelterelést a társadalom valóságos problémáiról, különös tekintettel a közel egy évvel ezelõtti zavargásokra.

Az európai normákhoz méltatlan módon a Magyar Köztársaság Kormánya a szabad és független intézmények, így egyházunk ellen is politikai és kommunikációs hadjáratot indított. Egyházunk – több más közéleti szereplõt megelõzve – egyértelmûvé tette álláspontját a szombati eseményekkel kapcsolatban. Az elmúlt napok médiában lefolytatott kormányzati kommunikációja azonban szomorúan mutatja, hogy a valódi, elõrevivõ társadalmi párbeszéd helyett a valóságot elfedõ ellenségkép gyártás folyik az egyházak és a magyar társadalom más független véleményformáló intézményei ellen.

Mindeközben pedig nem esik szó, és nem történik semmi a társadalom megannyi szintjén és területén egyre erõsödõ esélyegyenlõtlenség megszûntetése érdekében, sõt a folyamatokat a kormány tovább generálja (pl. a kistelepülési oktatási és közigazgatási intézmények szétzilálásával). Az esélyegyenlõség elleni legdurvább támadás a társadalombiztosítás rendszerének és a nyugdíjrendszer koncepciótlan és társadalmi párbeszédet nélkülözõ tervezett jelentõs hátrányokat okozó átalakítása. Mindezzel a kormányzat a leginkább rászorultak esélyeit, gyógyuláshoz és egészséghez, valamint a megszolgált és megérdemelt nyugdíjhoz való jogát súlyosan veszélyeztetõ bizonytalanságot kelt.

A Magyarországi Református Egyház az államtól független intézményként nem nézheti tovább némán a társadalmat szétziláló folyamatokat, és ezért kötelességének érzi, hogy a magyar társadalom figyelmét a lényeges problémákra irányítsa.
A Magyar Köztársaság Kormányának úgy látszik súlyos gondot okoz és komoly feladatot jelent a szeptember végéig benyújtandó 2008. évi költségvetés elkészítése és társadalmi kommunikációja. Ezért minden méltatlan eszközt felhasznál, hogy a közvélemény figyelmét a Magyar Köztársaság gazdasági helyzetérõl, költségvetés készítési gondjairól elterelje.

Ugyanebbõl a célból a Magyar Köztársaság Kormánya a határon túli kisebbségi magyarság helyzetével visszaélve, beleavatkozik megmaradási törekvéseibe, miközben kiszolgáltatott helyzetben tartja a schengeni határok mögé szoruló magyar közösségeket. Úgy látszik, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya mindent megtesz annak érdekében, hogy a tavalyi októberi eseményekhez hasonló történéseket váltson ki. A tavaly októberi helyzethez és indulatokhoz hasonló állapot elõidézésével, a kormány ürügyet talál, hogy a rossz intézkedéseibõl fakadó társadalmi feszültségek felelõsségét magától elháríthassa. Számunkra október az igazságot és hitelességet keresõ reformáció, a megújulás hónapja, az építésé és nem a rombolásé.

Az esélyegyenlõtlenség fenntartásával és fokozásával, a határon túli magyarság ügyével szembeni érzéketlenségével, és a társadalmi feszültségek szításával a Magyar Köztársaság Kormánya visszaél a választók bizalmával és a kormányzással járó felelõsséggel.

Kérjük a Magyar Köztársaság Országgyûlésébe választott képviselõket, hogy szerezzenek érvényt a valódi kérdésekrõl való érdemi párbeszédnek és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy felelõtlen ürügyekkel és indulatkeltéssel ne lehessen elkendõzni a valós folyamatokat. Felkínáljuk együttmûködésünket, párbeszédre való készségünket a társadalom valós gondjainak megoldására. Így:

– egy versenyelvû, de nem kirekesztõ egészségügyi ellátásért,

– a minõségi, de a hátrányos helyzetben élõket a fejlõdés lehetõségétõl el nem záró oktatásért,

– a tisztességes munkában megõszültek biztonságos nyugdíjas éveiért.

Javaslataink készen vannak, a párbeszédre készen állunk!

 Tegyünk együtt a harmadik Magyar Köztársaság igazságosabb jövõjéért!

Az MRE Zsinata Elnöksége nevében:
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

? www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753