Szent István-bazilika – Gellért-hegy – WestEnd Bevásárlóközpont -1500 program 120 helyszínen

Az, hogy az egyház kilép a templomokból talán szokatlan, de nem teljesen új és ismeretlen jelenség – mondta Erdõ Péter a szeptember 16-án kezdõdõ városmissziós hétrõl tartott sajtótájékoztatón.

Az, hogy az egyház kilép a templomokból talán szokatlan, de nem teljesen új és ismeretlen jelenség – mondta Erdõ Péter a szeptember 16-án kezdõdõ városmissziós hétrõl tartott sajtótájékoztatón.

Az elõkészületekrõl a bíboros elmondta: az elõzõ városmissziók helyszínein – Bécsben, Párizsban Lisszabonban és Brüsszelben mintegy 60 fõs magyar delegáció – püspökök, papok, a plébániák, a lelkiségi mozgalmak, valamint a katolikus sajtó képviselõi voltak jelen.

Kunszabó Zoltán az utcai misszió felelõseKunszabó Zoltán az utcai misszió felelõse Sokat tanultak, de a saját tapasztalataikat is megoszthatták a már több éve zajló nagyvárosi missziós rendezvénysorozat résztvevõivel. Nemcsak a nemzetközi példákból meríthettek a szervezõk – mondta Erdõ Péter, aki felidézte: a Fõegyházmegye plébániáit látogatva több helyen is találkozott a népmissziós keresztekkel.

Dr Erdõ PéterDr Erdõ PéterEzek a keresztek a II. világháború elõtti, Európa-szerte ismert népmissziók emlékét õrizték. A keresztekbe vésett évszámok sora 1947-48-ban az ismert körülmények miatt megszakadt. A keresztet és a missziókat azonban megõrizte az emlékezet. Felmerült, hogy érdemes lenne folytatni  a misszióknak a sorát, természetesen a mai korhoz igazítva a rendezvényeket. Így született meg az egyházmegyében a plébániai hetek sorozatának ötlete. Az elmúlt években több mint ötven plébánia szervezett missziós heteket, sok közülük igen sikeres volt. A Józsefvárosban például a plébániai hét keretében sikerült a figyelmet a cigány kisebbség kultúrájára irányítani, de természetesen voltak más jellegû rendezvények is.

Várnai Péter plébánosVárnai Péter plébánosArra a kérdésre, hogy hogyan mérhetõ egy ilyen rendezvénysorozat eredménye, és mit mutatnak az elõzõ helyszínek tapasztalatai, Erdõ Péter elmondta: az eredményességet több szempontból is lehet vizsgálni. A sikerességet mutathatja az is, hogy hányan vesznek részt a programokon. Az elõzetes – és még várható – regisztrált jelentkezõk, valamint a csak az egyes utcai vagy plébániai programokon résztvevõk száma már most ígéretesen alakul. Ennél azonban sokkal fontosabb a lelki hatás – fogalmazott Erdõ Péter. A hívõ embereknek a mai világban meg kell tanulniuk másképpen, a világra nyitottan kereszténynek lenni. Meg kell mutatnunk a világnak, hogy kik vagyunk, hogyan élünk. Vannak emberek – és nem is kevesen – akik talán még soha nem lépték át egy templom küszöbét, nagyon keveset tudnak a hitrõl, kevéssé ismerik a keresztény kultúrát. Találkoznunk kell velük, meg kell mutatnunk magunkat. Így talán kevésbé fordul majd elõ, hogy sok rosszat, téves információt elhisznek a katolikus egyházról. ?Jöjjenek el minél többen vegyenek rész a programokon, amelyekre szeretettel várjuk az érdeklõdõket" – mondta Erdõ Péter.

Dragonits Márta belsõépítész a Szakrális Mûvészeti Hét felelõseDragonits Márta belsõépítész a Szakrális Mûvészeti Hét felelõseA sajtótájékoztatón a missziós hét során a 120 helyszínen, több síkon zajló mintegy 1500 programból adtak ízelítõt a szervezésben résztvevõ programfelelõsök: Blanckenstein Miklós prelátus, az Esztergomi Szeminárium rektora, aki a szervezés lelkipásztori, Marik József pedig a világi koordinátora, Várnai Péter plébános a plébániai programok, Kunszabó Zoltán az utcai misszió, és Dragonits Márta belsõépítész a Szakrális Mûvészeti Hét felelõsei.

Magyar Kurír

Kép: Demecs Zsolt, Magyar Kurír

Méltánytalan támadások az Egyház ellen

www.katolikus.huwww.katolikus.hu Igazságtalan, méltánytalan és durva támadások érték a Magyar Katolikus Egyházat az elmúlt napokban újságírók, politikusok és magukat értelmiséginek nevezõ személyek részérõl a Magyar Gárda nevû szervezet megalakulásával és több más témával kapcsolatban. Értetlenül állunk az idõzített egyházellenesség hulláma elõtt.

www.katolikus.huwww.katolikus.hu Igazságtalan, méltánytalan és durva támadások érték a Magyar Katolikus Egyházat az elmúlt napokban újságírók, politikusok és magukat értelmiséginek nevezõ személyek részérõl a Magyar Gárda nevû szervezet megalakulásával és több más témával kapcsolatban. Értetlenül állunk az idõzített egyházellenesség hulláma elõtt.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szóvivõje, Német László az említett esemény napján nyilatkozott az MTI-nek és azt követõen számos más médiumnak is, melyben leszögezte, hogy a zászló megáldását végzõ katolikus pap e cselekedetet saját nevében, egyházi elöljárók felhatalmazása és tudta nélkül végezte. Az illetõ személynek nincs egyházi beosztása.

Az MKPK sajnálattal értesült arról, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleményt adott ki a miniszter és a történelmi egyházak képviselõinek augusztus 27-i találkozójáról, mert a tárgyaló felek megegyeztek, hogy nem tájékoztatják a sajtót a tárgyaláson elhangzottakról. Ráadásul a nyilatkozat tévesen azt sugallja, mintha a Katolikus Egyház képviselõi nem nyilvánították volna ki egyértelmûen elutasító véleményüket és nyomatékos elhatárolódásukat a szombat délutáni eseményen való papi szerepléssel kapcsolatban.

Budapest, 2007. augusztus 28.

MKPK Sajtóiroda

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök megnyitóbeszéde a fogyasztóvédelmi munkaértekezleten

Gyurcsány FerencGyurcsány Ferenc 

2007 augusztus 27-én hétfõn Budapesten fogyasztóvédelmi munkaértekezletet tartottak. Itt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mondta a megnyitóbeszédet, amit az alábbiakban szószerinti leiratban adunk közre:

Gyurcsány FerencGyurcsány Ferenc 

2007 augusztus 27-én hétfõn Budapesten fogyasztóvédelmi munkaértekezletet tartottak. Itt Gyurcsány Ferenc miniszterelnök mondta a megnyitóbeszédet, amit az alábbiakban szószerinti leiratban adunk közre:

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Munkaértekezlet!

 

Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és lehetõségem van elmondani mindazt, amit a fogyasztóvédelemrõl gondol a kormányunk és amit a fogyasztóvédelem megerõsítése érdekében a kormányunk tenni kíván.

 

Amikor azt mondjuk, hogy újjáépítjük az országot, akkor annak a végsõ célja az, hogy a mainál erõsebb Magyarország szolgálja közös nemzeti érdekeinket. Nincs erõs Magyarország rend nélkül. Nincs rend normatartás nélkül. Olyan erõsnek kell lenni az államnak, hogy az állam által hozott normák betartását ki tudja kényszeríteni. Lehet folytatni ezt a vitát emelt, filozofikus síkon. Ha praktikusan akarok errõl a kérdésrõl beszélni, akkor egy állam erejének fokmérõje az, hogy a vállalt feladatait képes-e ellátni, az általa hozott normákat betartják-e vagy be tudja-e tartatni az országban.

 

Magyarországot – Hankiss Elemér két és fél évtizedes, kitûnõ megfogalmazásával élve – pongyola társadalomnak tartották és sokszor tartjuk ma is. Mintha két Magyarország létezne. Egy, amely az írott normák, a hivatalos világ által meghatározott Magyarországot jelenti, és van egy másik: a nagyon sok jó és rossz kompromisszum, a nagyon sok engedmény, a normakerülések és normasértések világa.

 

A magyar kormánynak eltökélt szándéka, hogy akként erõsíti meg Magyarországot – és azzal is szolgálja egy erõsebb és ezáltal sikeresebb ország létrejöttét -, hogy szakít azzal a rendszerváltáskor csak tovább erõsödõ hagyománnyal, amelyben az állam nem elég bátor a tekintetben, hogy közös normáink végrehajtását és végrehajtatását kikényszeríti. Ez nem valakik ellen van. Ez értünk van.

 

Határozottnak, egyértelmûnek, szigorúnak lenni a normák betartatásában. Azt gondolom, ez nem választás lehetõsége, hanem olyanfajta kötelesség és kényszer, amely elõl kormány nem bújhat el, és azt gondolom, hogy itt volt az ideje, hogy e tekintetben a jelenlegi kormány határozottan és egyértelmûen beszél.

 

Hibás volt az az út az elmúlt 10-17 évben, hogy az állami mûködés racionalizálása örvén az ellenõrzési hatóságokat egymás után leépítettük és sok esetben elgyengítettük. Amit megspóroltunk a vámon, annál sokkal többet veszítettünk a réven. Ezért a magyar kormány a tavalyi kormányprogramban meghatározott módon és az azóta hozott számtalan intézkedésével nagyon határozottan arra törekszik, hogy ezt a tendenciát megváltoztassa.

 

Nem kétséges, az önök területén világos egyensúlytalanság van. Az esetek jelentõs részében a fogyasztó kiszolgáltatottabb és gyengébb, mint az, akivel õ fogyasztóként, vásárlóként kapcsolatba lép, az eladó.

 

Magyarország hiányzó demokratikus polgári hagyományai nem teszik lehetõvé, hogy a fogyasztók felismerjék, hogy a védekezés egyetlen módja a szövetkezés, az erõs civil társadalomban megjelenõ, hatékony fellépés. Ezért itt, nálunk, Magyarországon és ebben a régióban a védekezést, a fogyasztók képviseletének feladatát jelentõs részben, ma is és még sokáig az államnak kell vállalni.

 

Ez nem azt jelenti, hogy nem tartjuk helyesnek az a hármas célrendszert, amelyrõl az elnök úr és a fõigazgató úr beszélt. Dehogynem! Olyannyira, hogy ez a bizonyos harmadik fogyasztóvédelmi politika határozza meg a célrendszert. De nem szabad naivnak lenni. Ha ez a hármas célrendszer együtt alkot szerves egészet – a fogyasztók tudatossága, a civil szervezetek részvétele és az állami szerepvállalás -, akkor egészen addig, amíg az elsõ két pillér nem elég teherviselõ, addig a harmadik pillért kell erõssé tenni. Egyetértek azzal a megfogalmazással is, hogy akkor és amennyiben növekszik a fogyasztói tudatosság, a civil társadalmi önszervezõdés és önvédelmi képesség, az állam folyamatosan adhat át feladatokat. De nem szabad abban az illúzióban élni, hogy ma elegendõen erõs az elsõ két pillér, és ezért itt lenne az ideje, hogy az állam visszavonuljon. Éppen ellenkezõleg!

 

Minden erõmmel azon vagyok, hogy ezekben az években növeljük az állam normáit kikényszerítõ állami intézmények képességeit. Ezért került sor akár a munkaügyi felügyelet, akár az APEH, akár a vám- és pénzügyõrség, akár más társhatóságok – látom az egészségbiztosítási felügyelet vezetõit, az élelmiszer-biztonságért felelõs szervünk vezetõjét itt, a padsorokban – felhatalmazásának és kapacitásának növelésére.

 

A piac önmagában nem erkölcsi kategória. A piac szereplõi olyanok, mint amilyenek mi általában is vagyunk: ilyenek is meg olyanok is. Nem igazolhatja a profitszerzés szándéka, az üzleti eredmény elérésének célja azt, hogy ezt a tevékenységet valaki tisztességtelenül, a vásárlók megkárosításával, egészségük veszélyeztetésével tegye. Ez nem liberalizmus kérdése vagy konzervativizmus kérdése – ez tisztesség kérdése. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy ne engedjünk ilyen magatartást. Nem lehet a piacra hivatkozva menlevelet adni a normasértõ magatartásnak.

 

Az elmúlt hetekben engedélyeztük jó néhány hatóságunk számára a jelentõs létszámbõvítést. Szeretném megerõsíteni, hogy ennek a döntésnek a következõ állomása és lépése mindaz, amit itt most már hallottak, hogy 2008. január 1-jétõl újabb 150 fõvel növelni fogjuk a fogyasztóvédelem területén alkalmazható kollegák számát.

 

Miközben regionalizálunk, miközben az állam mûködésének szolgálatába állított intézményeket ahol lehet, integráljuk, itt egy ezzel ellentétes döntést hoztunk azért, mert nem szabad dogmatikusnak lenni. Helyesnek és a céljainkat szolgálónak gondolom azt, hogy a fõiránytól eltérõ kivételként a fogyasztóvédelem területén úgy döntöttünk, hogy a regionális közigazgatási hatóságból kivettük a fogyasztóvédelem területét és önálló, országos, lineáris és hierarchikus rendbe szerveztük.

 

Azt remélem, hogy a jogkör-, a feladatkör- és a kapacitásbõvítés, a szervezeti átalakítás eredményeként a fogyasztóvédelem eredményesebb lesz, és Magyarország polgárai nagyobb biztonságban lesznek.

 

Köszönöm szépen eddigi munkájukat! Tudom, hogy nem könnyû ez a munka. Tudom, hogy nagyon sok konfliktussal jár. Hiszen az ellenõrzés maga – lényege és természete szerint – szakmai és az adott szituációban emberi konfliktusok sokaságát okozhatja.

 

Köszönöm, hogy nem menekülnek a feladat elõl. Azt remélem, hogy a munkakörülmények javításával, a feltételek javításával azt is ki tudja fejezni Magyarország, a magyar állam, a magyar kormány, hogy ez a megbecsülés nem csak szóbeli és nem csak ünnepélyes pillanatokra szól.

 

Nem akarom eltitkolni, hogy én személyesen erõsen elkötelezett vagyok abban, hogy érvényesítsük ezt a bizonyos nulla toleranciát. Kérem szépen, aki nem ad számlát, az természetes módon nem csak a közvetlen vásárlójától tagad meg egy nagyon fontos jogot – például a garanciális jogok érvényesítésének késõbbi lehetõségét -, de nyugodtan mondhatom: meglop valamennyiünket. Miért engednénk? Miért lenne ez bocsánatos bûn? Miért kellene elnézni, hogy miközben ezer és egy helye van a pénznek, amit a közösbõl kellene finanszírozni, aközben természetes az, hogy valakik – nyilvánvalóan a számlaadás, a nyugtaadás megkerülésével – nem vesznek részt a közteherviselésben.

 

Kellõ egyértelmûséggel arra kértem a pénzügyminiszter urat, hogy a felügyelete alá tartozó hatóságokat akként instruálja, hogy azok, akik nem tesznek eleget számlaadási kötelezettségüknek, azok a kiszabható legszigorúbb szankcióval nézzenek szembe, és a megismételt ellenõrzés esetén, ha újra ezzel a hiányossággal találkoznak, azonnali üzletbezárással válaszoljanak erre. Nem lehet mit tenni: Magyarországon a rendnek – éppen az állam erejének növelése érdekében – nem lehet alternatívája.

 

Szó nincs arról, hogy ez a kormány bárkit is fenyegetni szeretne. Ennek a kormánynak egyetlenegy megkerülhetetlen feladata biztosan van: az, hogy védje a túlnyomó többséget, a normatartók túlnyomó többségét, védje a nemzeti érdeket. Mert ha valami nemzeti érdek, akkor ez az.

 

A fogyasztóvédelem területén január 1-jéig újragondolják a szankciórendszert. Egyetlenegy kérdésben szeretnék a jelenleginél lényegesen nagyobb egyértelmûséget és határozottságot, ez pedig a fiatalkorúak kiszolgálása dohánytermékekkel és alkohollal. Kérem szépen, a jövõ generációjáért érzett felelõsségrõl nem beszélni kell, azért tenni kell.

 

Németországban a nyaralás során egy kis német város kikötõjében a legkisebb fiamat elküldtem az ott található kis boltba, hogy gyufát vásároljon, hogyha bármi baj lenne majd, akkor meg tudjuk gyújtani a gyertyát. Nem szolgálták ki gyufával. És azt mondták, hogy tessék idehozni a papát vagy mamát, addig nincs. Van 17 és 19 éves fiam. A 18 év a választóvonal, és ha máshonnan nem, az õ életükbõl pontosan tudom, hogy a magyar kereskedelem és vendéglátás körében ez a választóvonal alig-alig érzékelhetõ.

 

Azok, akik nem vesznek részt annak a közös nemzeti felelõsségnek a gyakorlásában, ami a jövõ nemzedék védelmét illeti; akiknek fontosabb az, hogy eladjanak kettõ doboz cigarettával vagy három korsó sörrel többet, mint osztozzanak abban a közös felelõsségben, ami a normák betartását és gyermekeink védelmét illeti – szeretném, ha ezeknek nem adnánk menlevelet. Azt szeretném, hogy a veszéllyel arányos szankcióval kelljen szembenézni.

 

Hogyha ez így lesz, akkor Magyarország erõsebb lesz. Ha Magyarország erõsebb lesz, akkor sikeresebb is lesz.

 

Azt szeretném kérni, hogy éppen abból az elkötelezettségbõl és szakmai hozzáértésbõl fakadóan, amelyet eddig is gyakoroltak, segítsék ezt a munkát. Nagyon sok még a feladat. Ijesztõek a számok. Nem ismételném meg azt, amit Wittich Tamás mondott, de a papírjaimból az derül ki, hogy tavaly a több mint 35 ezer ellenõrzésnek több mint felében valamilyen hiányosságot tapasztaltak.

 

Nézzék: mit érnek azok a normák, amelyeket minden második alkalommal, ha ellenõriznek, csak részben, vagy hiányosan teljesítenek? Természetesen azt is jelenti, hogy célirányos az ellenõrzés, nem azt jelenti, hogy általában ez a helyzet. Hiszen van egy elõzetes leválogatás, hogy miért pont azt ellenõrzik. Nem ilyen rossz a helyzet általában a magyar kereskedelemben, a magyar vendéglátásban. De figyelmeztetõek ezek a számok.

 

Nem lehet elbújni holmi szabadságelvû vagy liberális felfogás mögé. A rend és a szabadság egymás édestestvérei. Csak a szabadságra hivatkozva azt mondani, hogy nekünk nincsen felelõsségünk – az felelõtlenség.

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

 

Megköszönve eddigi munkájukat, azt kívánom önöknek, hogy a megváltozott új feltételek és a megváltozott új feladatok között szolgálhassák sikeresen Magyarországot. Kapjanak több megbecsülést, jobb munkafeltételeket, egyéni, személyes életükben éppúgy sikeresek legyenek, mint ahogy a munkájukkal az ország sikerét szolgálják!

 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Szolgáltatás bõvülés az Euroastrán

www.euroastra.infowww.euroastra.info Nagy katasztrófa volt az ezévi március rendszer és archivumeltûnés, de van EuroAstra Feltámadás! Szerencsére. Azóta, ha tyúklépésekben is de bõvültek szolgáltatásaink.

www.euroastra.infowww.euroastra.info Nagy katasztrófa volt az ezévi március rendszer és archivumeltûnés, de van EuroAstra Feltámadás! Szerencsére. Azóta, ha tyúklépésekben is de bõvültek szolgáltatásaink.

Ennek egyik oka, hogy szabványos rendszert használuk. Nem kell megijedni nem Windows alapút! Igy  már az újraindulás pillanatától is tudtunk RSS szolgáltatást adni rovatonként vagy akár globálisan is. Ennek meg lett az eredménye több szemlész oldal felvett repertoárjába, ami újabb látogatókat hozott. Van egy két keményfejû oldal is, aki hallani sem akar az EuroAstráról, mert nem multinacionális médiavállalkozás, de szive rajta. Meg nem is hirdetünk, mert nincs mibõl:nonprofit, cégektõl, pártoktól független. Ez a függetlenseg feltétele.

Új szolgáltatásaink ma este indultak. Ennek keretében megújult a keresõ szolgáltatás, tekintettel arra, hogy egyre több anyag halmozódik fel a rendszeren, és egyre többen vannak, akik visszafele akarnak keresni. Igy a saját keresõ mellett felkerült a népszerû Kugli (Google), mégpedig egyrészt hagyományos keresõként, másodsorban pedig az EuroAstrát indexelõ keresõként. Természetesen saját keresõnk is megvan, csak leköltözött a rovatmenuk alá, legyenek egy csoportban.

Ujdonság, és mindenkinek tudom ajánlani a MINER keresõt, amely a hazai blogokban es blog jellegû kiadványokben keres, a találati pontossága, mivel eredeti magyar tervezés-fejlesztés, sokkal jobb, mint a Kuglié…..

Médiapartnereinknek is szolgáltunk újdonsággal (ez csak nekik szól), akik anyagaikkal, sajtómeghivóikkal, esetleg hírekkel-képekkel segítik a munkánkat. Most már megbizhatóan mûködik az a felület, ahol a napi latogatottságot könyveljüK (most 36 ezer klikk/per page körül járunk) Õk levélbeni kérésre, használati utasítással együtt hozzáférést kapnak ehhez az oldalhoz, ha kérik.

Reméljük fejlesztéseink olvasóink kedvére szolgálnak. Mert mi szolgálni akarjuk az ezerfejû sokszivû brigádot az olvasót.

A fejlesztési munkákért és az üzemeltetésért köszönetet mondunk rendszerünk üzemeltetõjének a Hoszting.com-nak és rendszergazdánknak Fejõs Tamásnak, aki kíbirja rendszeres nyavajgásunkat.

Kis János

(Johannes)

az Euroastra Internet Magazin

tulajdonos fõszerkesztõje

Képbe hozza a nézõket az MTV – Új hírarculat, magyar kulturális YouTube, még több hazai produkció

Közszolgálati feladataival és a nézõi igényekkel összhangban újította meg mûsorait és õszi mûsorrendjét a Magyar Televízió. A hírszolgáltatásban a regionális jelenlét erõsítésével, új külföldi tudósítói poszt létrehozásával, a kultúra területén pedig a nézõk mûsorkészítõvé avatásával válaszol a kihívásokra a köztévé. A szórakoztató mûsorkínálat kialakításában is hangsúlyosan érvényesíti az értékközvetítés szempontját, amikor a magyar tartalmú és gyártású mûsorokat részesíti elõnyben.

Közszolgálati feladataival és a nézõi igényekkel összhangban újította meg mûsorait és õszi mûsorrendjét a Magyar Televízió. A hírszolgáltatásban a regionális jelenlét erõsítésével, új külföldi tudósítói poszt létrehozásával, a kultúra területén pedig a nézõk mûsorkészítõvé avatásával válaszol a kihívásokra a köztévé. A szórakoztató mûsorkínálat kialakításában is hangsúlyosan érvényesíti az értékközvetítés szempontját, amikor a magyar tartalmú és gyártású mûsorokat részesíti elõnyben.

A Híradó minden este más városból jelentkezik szeptember 2-ától nyolc napon át. Az országjáró körút elsõ helyszíne Tihany, ezután Pécsrõl, Debrecenbõl, Szegedrõl, Miskolcról, Sopronból, Pannonhalmáról és Tokajból jelentkezik a Híradó. A mûsorfolyam minden korábbinál nagyobb lehetõséget ad a vidék országos megmutatkozására, erõsíti a regionális stúdiók együttmûködését, illetve felhívja a figyelmet arra, hogy a fõváros gyakran indokolatlanul túlreprezentált az országos médiumokban.

 Szeptember 9-étõl új arculattal jelentkeznek a hírmûsorok, elõször vasárnap A szólás szabadsága, majd hétfõn a Híradó és Az Este. Októbertõl Bombera Krisztina New Yorkból, Észak-Amerika központjából szállítja a naprakész politikai és gazdasági híreket.

A Kultúrház szerkesztõsége kísérletet tesz arra, hogy szakítson a hagyományos mûsorkészítéssel és lehetõséget ad a nézõknek, hogy aktívan részt vegyenek az adás készítésében. Az m2 csatornán fõ mûsoridõben jelentkezõ, jelentõsen megújuló mûsor a http://www.mtv.hu/  honlapon elérhetõ videomegosztó rendszerre épít: az oda feltöltött programajánlókat, tudósításokat nagy számban használják a hétfõtõl szombatig látható, 18 perces adásokban. Amatõrök és profik, nézõk és kultúraszervezõk elõtt egyaránt lehetõség nyílik arra, hogy a Kultúrház alkalmi tudósítói, sõt szerkesztõi legyenek.

Az ml csatornán gyerekeknek szóló rajzfilmek láthatók minden hétköznap 17 óra után. Keddenként jelentkezik A Társulat címû szereposztó show, heti váltásban az MTV három éve futó filmsorozatával, az Életképekkel. Pénteken 20 órától ismét a szórakoztatásé a fõszerep: a Tiszta Kabaré az idén százéves, nevettetõ, de a társadalomra kritikus szemmel tekintõ mûfaj magyarországi történetét idézi fel. A legjobb tréfákat Verebes István átdolgozásában elismert színészek játsszák el újra. Ezt követi az MTV dalviadala, a Csináljuk a fesztivált! Szombaton délután új részekkel folytatódik a Klipperek címû ifjúsági filmsorozat, este pedig a Dob+Basszus. Vasárnap a világ legszínvonalasabb ismeretterjesztõ filmsorozatát vetíti az ml 18 órától. A Bolygónk, a Föld címû, 25 millió dollár költségvetésû BBC megaprodukcióban Dávid Attenborough mutatja be a természet lenyûgözõ csodáit. A 11 részes sorozatot 200 helyszínen vette fel 40 operatõr számos technikai újdonság bevetésével. Precíz, ismeretgazdag kísérõszöveg és ámulatba ejtõ látványvilág jellemzi a filmeket, melyeket közvetlenül az angol bemutató után tûz mûsorára a Magyar Televízió. Nyolctól, A szólás szabadsága elõtt a Tûzvonalban címû, új magyar krimisorozat várja a nézõket.

Az m2 mûsorai között – számos kiemelkedõ filmalkotás mellett – a fiataloknak szóló programok minden korábbinál nagyobb teret kapnak. Hétfõtõl péntekig a Kultúrház elõtt folytatódik a világhálón való szörfölés logikáját követõ, asszociatív ismeretterjesztõ sorozat, a Klikkerek. Szombaton 18 órától a Popsziget zenés portréfilmekben mutatja be korunk bálványait, olyan világszerte ismert popsztárokat, mint Shakira vagy Sting. Szeptember 15-én új útifilm sorozat indul Szabadlábon Erdélyben címmel, melyben a nézõ együtt barangol huszonéves budapesti és erdélyi fiatalokkal, akik egy térképpel nekivágnak Székelyföldnek. A fiatalok nem mûsorvezetõk, hanem utazók, akik szubjektív videonaplót készítenek Csík, Hargita és Kovászna vidékeirõl.

 #1 Az ml csatorna mûsorstruktúrája

Az õszi mûsorstruktúrájának összeállításakor az volt Pusztay András programigazgató célja, hogy a közszolgálati feladatokkal és a változó nézõi igényekkel összhangban újítsa meg az ml mûsorait és struktúráját.

Az ml mûsorrendje csakúgy, mint korábban, 3 pillérre támaszkodik:

1.              tájékoztatás:   információk   átadása,   ami   elengedhetetlen   az   összefüggések   és   a
társadalmi folyamatok megértéséhez

2.              igényes szórakoztatás: alternatíva a bulvárosodó televíziók programjaival szemben

3.              mûvelõdés: a közszolgálati televíziók egyik feladata az ismeretterjesztés, mely minden korosztályt a képernyõ elé ültet

A közszolgálati televízió az egész társadalomhoz szól. Nem csupán a 18-49 éves korosztálynak, nem csupán a legerõsebb vásárlóerõvel bíró rétegnek készíti mûsorait. Gyerekek, fiatalok, családosok és az idõsebbek figyelmére egyaránt számít.

Hétköznap 17 óra után gyerekeknek szóló rajzfilmeket vetít az ml. A Thomas, a gõzmozdony címû, 26 részes angol sorozat a világszerte ismert figura életébe enged bepillantást. Az 52 részes francia rajzfilm, a Marci pedig egy nyolcéves kisfiúról meséli el az igazságot, kalandjait, rosszalkodásait, szerelmeit a naplója alapján.

Szombaton délutánonként új részekkel folytatódik az MTV Klipperek címû ifjúsági sorozata három testvér, a haverok és egy titokzatos albérlõ fõszereplésével.

Vasárnap 18 órától vetíti az ml a világ legszínvonalasabb ismeretterjesztõ filmsorozatát Bolygónk, a Föld címmel. A 25 millió dollár költségvetésû BBC megaprodukció narrátora Dávid Attenborough, a világhírû természettudós és számtalan felejthetetlen televíziós sorozat rendezõje, forgatókönyvírója, szakértõje. Ali részes sorozat 4 év munkája, 42 ország 200 helyszínén vette fel 18 forgatócsoport 40 operatõre. A csodálatos felvételek sora számos technikai újdonság bevetésével mutatja meg a Föld lenyûgözõ világát. A kamera akár egy kilométer távolságból is tud közelíteni a tárgyához, például a vakító hómezõn barangoló jegesmedvéhez és a kis medvebocshoz. Megfigyelhetünk olyan apró részleteket is, melyek szabad szemmel alig láthatók, vagy kileshetjük az érintetlen természet titkait. Precíz, ismeretgazdag kísérõszöveg és ámulatba ejtõ látványvilág jellemzi a sorozatot, amelyet közvetlenül az angol bemutató után tûz mûsorára a Magyar Televízió.

Fõmûsoridõben, a Híradó után  hétfõn és csütörtökön szolgáltató, közügyekkel foglalkozó mûsorokat láthatnak a nézõk. Hétfõn a fogyasztóvédelemi magazin, a TV Ügyvédje, majd a Kékfény, csütörtökön a civil nézõpontokat hangsúlyosan bemutató Szempont és a közéleti vitamûsor, az Á la carte kerül adásba.

Szerdánként közvetíti az MTV a Labdarúgó Bajnokok Ligája mérkõzéseit, a meccsekkel váltásban ekkor lesz látható a Krém Extra is. A népszerû szórakoztató show megújul, a 100 perces adások egy-egy téma köré szervezõdnek. Az elsõ mûsor szeptember 5-én a televíziós slágerek kulisszatitkaiba avat be, sztárokkal, különleges zenei produkciókkal.

A kedd és a péntek a szórakozásé. Keddenként az egyik héten A Társulat címû szereposztó show, a másik héten az MTV saját gyártású filmsorozata, az Életképek és A Társulat extra összeállítása lesz látható az ml-en. Megújul az Önök kérték! – új arculattal és új díszlettel jelentkezik szeptember 4-tõl minden kedden. A nézõk részt vehetnek a mûsorkészítésben, ha mobiltelefonnal vagy webkamerával rögzített kéréseiket, üzeneteiket eljutatják a szerkesztõség onokkertek@mtv.hu  elektronikus levélcímére.

Pénteken 20 órától új mûsort láthatnak a nézõk Tiszta Kabaré címmel, melyben az idén 100 éves kabaré történetét idézzük fel. A nevettetõ, de szókimondó, a társadalomra kritikus szemmel tekintõ mûfaj legjobb tréfáit és dalait Verebes István emeli át a mába, és elismert színészek adják elõ újra. Az elsõ est témája a pénz, házigazdája pedig a humoros oldaláról kevésbé ismert Kupa Mihály. Ezt követõen visszatér a képernyõre az MTV dalviadala, a Csináljuk a fesztivált! Az elsõ sorozat júniusi döntõjére több mint 2,5 millióan voltak kíváncsiak, vagyis aznap este ezt a mûsort nézték a legtöbben. A verseny végén nagyon sokan jelezték, hogy az elsõ megmérettetés 144 dala közé nem került be a kedvencük, így most 96 dallal bõvül a kör, és még mindig keressük az elmúlt ötven év legnagyobb slágerét.

22 óra után, szokott helyén Az Este, amit a Kultúrház követ. 23 órától közéleti-tájékoztató magazinok láthatók minden nap: a KészPénz (pénzpiaci körkép), a Fejlesztés alatt (sorozat a magyar lángelmékrõl), a közéletet a sajtó tükrében elemzõ Lapozó, a világpolitikai Panoráma és a történelmi magazin, a Múlt-kor.

Szombaton este új részekkel folytatódik a Dob+Basszus, vasárnap nyolctól pedig a Tûzvonalban címû, új magyar krimisorozat várja a nézõket A szólás szabadsága elõtt.

#2 Az m2 csatorna mûsorstruktúrája

Kósa Somogyi György, az m2 mûsorigazgatója az õszi mûsorrend összeállításakor két szempont érvényesülését tartotta kiemelten fontosnak:

1.              megerõsíteni a ?tudáscsatorna" kulturális és ismeretterjesztõ jellegét, és

2.              új szemléletû és tartalmú mûsorokkal nyitni a fiatalok felé.

Az m2 markáns kultúrális tematikájával egyre több nézõt vonz. A népszerû ismeretterjesztés, az oktatás és a felnõttképzés misszióját vállalja fel, vagyis speciális, közszolgálati tartalmú tematikus csatornaként mûködik. Nézõi javarészt magasabb iskolai végzettségûek és a kultúra iránti fokozott érdeklõdésüket a mindennapi életben is érvényesítik. Kiemelt jelentõsséggel bír, hogy ezekkel az értékekkel a következõ generációt is megismerkedjen. A tizen- és huszonévesek meghódítására az m2 nem kereskedelmi célok érdekében törekszik, hanem azzal a meggyõzõdéssel, hogy a kultúra, azon túl, hogy napi szükséglet, közösséget teremt.

Szeptembertõl   fõmûsoridõben,   új   formában   jelentkezik   a   Kultúrház   az   m2-n.   A szerkesztõk kísérletet tesznek arra, hogy szakítsanak a hagyományos mûsorkészítéssel. Lehetõséget adnak a nézõknek, hogy beleszóljanak az adás készítésébe és szerkesztésébe. Az a www.mtv.hu oldalon található videomegosztó rendszerbe bárki feltöltheti kulturális hírekrõl beszámoló kisfilmjét, programajánlóját vagy tudósítását. Ezekbõl állítják össze a szerkesztõk a Kultúrház hétfõtõl szombatig látható, 18 perces adásainak egy részét. A feltöltött kisfilmekbõl nem csak a mûsorkészítõk válogatnak; a honlap látogatói is kifejezhetik véleményüket, értékelhetik az anyagokat, és szavazatukkal adásonként egy etûdöt bejuttathatnak a mûsorba. A Kultúrház egyedülálló médiafelület, melyhez a megújulás után egyenlõ mértékben férhetnek hozzá amatõrök és profik, a kultúra szervezõi, közvetítõi és fogyasztói.

Hétfõtõl péntekig a Kultúrház elõtt folytatódik a fiataloknak szóló ismeretterjesztõ sorozat, a Klikkerek.

Hétköznaponként kora délután az iskolából hazatérõket várja az m2 képernyõk elé: 14 órától tudományos ismeretterjesztõ filmek, informatív, közszolgálati magazinok, majd a tudomány világában kalandozó sorozat, a Válaszd a tudást! kínál szórakozást azoknak, akik a kereskedelmi csatornák mûsorainál többre vágynak.

A Halló, halló címû sorozat után egy újabb angol remekmû, a Fekete vipera lesz látható az m2-n hétköznap 19 órától. A Rowan Atkinson, vagy ha így ismerõsebb, Mr. Beán fõszereplésével készült sorozat a brit történelmet dolgozza fel rendhagyó, humoros formában.

Nyolckor filmet, illetve egy-egy alkalommal koncertfelvételt vetít az m2, majd fél tíztõl ismét mozi, válogatás a legjobb nemzetközi alkotásokból. Szeptember 7-én indul a Spanyol koktél címû sorozat az elmúlt 10 év 10 legjobb spanyol mozijával, szeptember 22-tõl pedig vadnyugati filmekbõl válogat a csatorna, a korai fekete-fehér alkotásoktól a modern westernig.

Szombaton kora délután a hetvenes-nyolcvanas évek legendás magyar filmjei, este pedig a kilencvenes évek legjobb külföldi alkotásai kerülnek sorra. Vasárnap kora délután az 1945 elõtti évekbe kirándulhat a nézõ, este nyolctól klasszikus, nagy mozik, 23 óra után pedig másutt nem látható filmritkaságok tartják ébren a rajongókat.

Hétvégenként a könnyûzene is helyet kap az m2 kínálatában: szombaton 18 órától a Popsziget címû sorozat zenés portréfilmekben mutatja be korunk bálványait, olyan világszerte ismert popsztárokat, mint Shakira vagy Sting.

Szeptember 15-én, szombaton világjáró sorozat indul Szabadlábon Erdélyben címmel. 15 héten át követünk huszonéves budapesti és erdélyi fiatalokat, akik egy térképpel nekivágnak Székelyföldnek. Megnézzük, merre indulnak, mire kíváncsiak, hogyan boldogulnak Csík, Hargita és Kovászna vidékein. A fiatalok nem mûsorvezetõk, sokkal inkább utazók, akik szubjektív videonaplót késztenek barangolásukról.

#3 Hírek és hátterük

Megújulnak a hírmûsorok és bõvül a tudósítói hálózat

A nézõk meghatározó része az ml csatornát tekinti a leghitelesebb hírforrásnak, és a felmérések alapján elegendõnek tartják a hír- és elemzõ mûsorok mennyiségét és minõségét. Ez köszönhetõ annak is, hogy az MTV Hír Fõszerkesztõsége folyamatosan azon dolgozik, hogy változatos formában és tartalommal szolgálja ki a társadalom igényét, és ezáltal aktívan részt vegyen az értékteremtésben. Az MTV Hír Fõszerkesztõségét több mint egy éve vezeti Kert Attila. Szakmai irányítása alatt tavaly õsszel megújult a Kékfény címû bûnügyi magazin, elindult és idén õsszel is folytatódik a civil nézõpontot hangsúlyosan képviselõ Szempont, illetve képernyõre került egy egyedülálló közéleti vitamagazin, az A la Carte.

Szeptembertõl új formában jelentkeznek a Magyar Televízió hírmûsorai. Ez a külsõ megújulás mérföldköve annak a több mint egyéves folyamatnak, amelynek során a hírmûsorok struktúrája, szerkesztési elvei -a televíziózási szokásoknak és nézõi igényeknek megfelelõen­megváltoztak, felfrissültek. Elsõként A szólás szabadsága új arculatát láthatják a nézõk szeptember 9-én, vasárnap este, amíg a megújult Híradó és Az Este szeptember 10-én, hétfõn debütál.

A Híradó új arculatának bemutatkozását országjáró körút elõzi meg. Szeptember 2-ától

szeptember 9-éig minden este más városból jelentkezik a Magyar Televízió Híradója. A nyolcnapos országjáró körút során lesz mûsor Pécsrõl, Debrecenbõl, Szegedrõl, Miskolcról, Sopronból, de a világörökség részévé nyilvánított Pannonhalma és Tokaj sem maradhat ki. Az elsõ helyszín a közel ezeréves Tihany. Onnan Pálffy István köszönti a nézõket vasárnap este. ?Kivételesen nem a megszokott stúdióból jelentkezünk. A szabadban rendezkedünk be, mindenhol olyan helyszínt keresünk, ahol a háttérben jól látszik a város, vagy annak egy-egy jellegzetessége" – mondta Pálffy István, aki maga is szenvedélyes országjáró.

A mûsor a regionális stúdiók szoros együttmûködésével, technikai felszerelésük felhasználásával készül. Lehetõséget ad az egyes régiók országos megmutatkozására, és a ?nem csak Budapest az ország" elv gyakorlati érvényesítésére. ?Vidéken is készíthetõ épp olyan színvonalas mûsor, mint Budapesten. Számunkra Magyarország nem csak a fõvárost jelenti" – tette hozzá Kert Attila hírigazgató.

Õsztõl  a tudósítói  hálózatát is  bõvíti  a  Magyar Televízió.  Bombera  Krisztina,  aki

elismert szakember gyakorlott híradós és külpolitikában jártas újságíró, 2007 októberétõl naprakész híreket szállít New Yorkból, Észak-Amerika központjából, ahol a világ tudósítóinak döntõ hányada dolgozik.

A Magyar Televízió feladata, hogy nézõinek elsõ kézbõl származó híreket biztosítson Magyarországról, az Európai Unióból és a tengerentúlról is. A Híradó célja, a világot és ilyen formán hazánkat is befolyásoló politikai és gazdasági folyamatok, döntések és az ahhoz kapcsolódó hírek azonnali közlése. A közszolgálati adó számára nem lehet elegendõ az, hogy a magyar híradókban Amerika csak katasztrófák, bûntények, vagy az Egyesült Államok elnökének Irakról szóló beszéde esetén szerepeljen. Az MTV a világ híreire nyitottabb szemlélet meghonosításán dolgozik. Ezt próbálja elõsegíteni a Híradó elõtt látható Föld TV képeivel, valamint a szeptembertõl induló, Az Este elõtt jelentkezõ, Micsoda nap! címû mûsorral is. Ezért fejleszti a tudósítói hálózatát, amelyet jövõre tovább szeretne bõvíteni.

Brüsszelbõl, az Európai Unió ?fõvárosából" három éven át D. Tóth Kriszta tudósított, akit Nika György váltott a poszton 2007 márciusában. Marosvásárhelyrõl pedig szerzõdéses kolléga szállítja a híreket az MTV nézõinek.

?Azok a változtatások és újítások, amelyeket csapatommal megvalósítok, bátorságot és rengeteg energiát igényelnek, de nem dolgozunk hiába, mert a nézõk visszajelzési nagyon jók. Az, hogy az úgynevezett infotainment irányba forduljunk, továbbra is távol áll tõlünk. Arra törekszünk, hogy valóban tartalmas és jól szerkesztett, érdekes hírmûsorokat gyártsunk" –tette hozzá Kert Attila.

#4  Megújul a Kultúrház

Interaktív kulturális magazin hétfõtõl szombatig az m2-n

Ezentúl a nézõn is múlik, hogy mi kerül adásba a Kultúrházban: szeptembertõl az m2 csatornán új formában és új idõpontban jelentkezik az MTV emblematikus mûsora. A formabontó adásokat fõmûsoridõben, este kilenc után sugározza az m2.

A hazai mûsorkészítési gyakorlatban ez idáig ismeretlen szerkezetû programmal jelentkezik a Kultúrház szerkesztõsége. Túl a 700. adáson változtattak a mûsor koncepcióján: míg az ml csatornán továbbra is a megszokott magazinmûsort láthatjuk esténként, addig az m2-n fiatalosabb, pörgõsebb, szokatlan szerkesztésû adással találkozhat az érdeklõdõ. A Kultúrház stábja kísérletet tesz arra, hogy szakítson a hagyományos, lineáris mûsorkészítéssel: lehetõséget ad a nézõknek, hogy beleszóljanak az adás készítésébe és szerkesztésébe.

Az új mûsor a köztelevízió honlapján, a http://www.mtv.hu/ -n található videomegosztó rendszerre épít: a hétfõtõl szombatig látható, 18 perces adásokat részben az ide feltöltött programajánlókból, tudósításokból állítja össze a stáb. A honlapra pedig bárki feltöltheti kulturális témájú videóit. Amatõrök és profik, nézõk és kultúraszervezõk elõtt egyaránt lehetõség nyílik arra, hogy a Kultúrház alkalmi tudósítói, sõt szerkesztõi legyenek. A feltöltött kisfilmekbõl ugyanis nem csak a mûsorkészítõk válogatnak; a honlap látogatói is kifejezhetik véleményüket, értékelhetnek, és szavazatukkal adásonként egy etûdöt bejuttathatnak a mûsorba.

A honlapra feltöltött kisfilmeket archiválja a szerkesztõség, így a videók késõbb is visszakereshetõk, letölthetõk. A legjobbnak ítélt tudósítások bekerülnek az ml-en sugárzott Kultúrházba is, a legnépszerûbb vagy éppen legviccesebb videók elõállítóit pedig személyesen felkeresi a stáb. A mobiltelefonnal rögzített koncertrészlettõl a profin leforgatott fesztiválajánlón át a videoblogig tehát számtalanféle tartalommal gazdagíthatják õsztõl a nézõk a Kultúrház mûsorát. A mûsorkészítõk nem titkolt célja az is, hogy létrehozzanak egy olyan közösséget, amely nemcsak csatlakozik a Kultúrház eszmeiségéhez, hanem aktívan formálni is szeretné azt.

A mûsor amellett, hogy közösségteremtõ küldetésnek tesz eleget, folytonosan megújuló forrást biztosít a tehetségek felkutatására, és promóciós lehetõséget nyújt a kulturális­mûvészeti tartalmak elõállítói számára. A televíziós megjelenési lehetõség ugyanis minden más webes vállalkozással és közösséggel szemben helyzeti elõnyt biztosít a Kultúrház közönségének. Aki televíziós szeretne lenni, az most egy közszolgálati adónál tehet kísérletet arra, hogy bizonyítsa tehetségét. Aki pedig kulturális eseményt szervez, egy újabb csatornán, közvetlenül ajánlhatja a rendezvényét. Hiszen a honlapon azok a felvételek is visszakereshetõk, amelyeket sem a nézõk, sem a mûsor szerkesztõi nem válogattak be a televíziós adásba.

A Kultúrház egyedülálló médiafelület. Nincs még egy olyan televíziós csatorna, amelyik napról napra ilyen mennyiségben közvetítene kulturális tartalmat. Ehhez a felülethez szeptembertõl egyenlõ hozzáférést biztosít a köztelevízió mindenkinek, a kultúra szervezõinek, közvetítõinek és fogyasztóinak is. Mert a Kultúrház szerkesztõsége partnerként tekint a nézõkre. Ez a szemléletmód ma még ritka, ám annál fontosabb lépés a kultúra demokratizálásában.

#5 Szabadlábon Erdélyben

Ismeretterjesztõ roadmovie szombatonként 17:30-tól az m2 mûsorán

Szabadlábon Erdélyben címmel új, szubjektív útifilm-sorozat indul szeptember közepétõl az m2-n. A 15 részes, szombaton délutánonként vetített filmben három budapesti és három erdélyi fiatal utazza végig Erdély keleti területeit.

Mit tud ma egy huszonéves budapesti fiatal Erdélyrõl? Mi történik vele, ha egy térképpel és egy kamerával a kezében egyszer csak Székelyföldön találja magát? Merre indul? Mire kíváncsi? Mit örökít meg mindabból, amit ott a 21. század elején talál? Mit ért meg és tart meg az élményekbõl akkor, ha 12 nap alatt, 500 kilométert barangolva, egy a környék történelmét, meséit, legendáit, természeti értékeit nála jobban vagy egészen más forrásából ismerõ, hasonló korú erdélyi fiú van az oldalán?

Az elsõként szeptember 15-én, szombaton délután fél hattól látható sorozat ezt a különleges szituációt létrehozva adja meg a válaszokat. A 15 részes útifilm Erdély legkeletibb részérõl ad egyedülálló lenyomatot, Székelyföld azon szegletérõl, ahol a mai napig a lakossága 75 százalékban magyar.

Az idén augusztusban rögzített sorozatban három csapat járja végig Gyergyó, Csík és Kovaszna vidékét. A csapatokat egy-egy budapesti és erdélyi huszonéves fiatal alkotja. Mindenhol megálltak, ahol számukra érdekes látnivalót találtak, mindent kipróbáltak, ami felkeltette az érdeklõdésüket. A magyar fiú sokat kérdez, az erdélyi sokat mesél. Szóba kerül a forradalom, az állampolgárság, a karrier, a szórakozás, hogy mint gondolnak a románok a magyarokról, a székelyek a budapestiekrõl, és természetesen a barátság is.

Az elsõ öt adásban Mórocz András és Pap Tibor járja be a Gyergyói-medencét, a második öt részben Kisfalusi Lehel és Donka Attila fedezi fel Hargitát és Csík környékét, az utolsó öt fejezetben pedig Szabó Kimmel Tamás és Bartos Csaba barangol Kovaszna környékén.

Az elsõ adásokban a fiúk bányászokkal beszélgetnek a Parajdi Sóbánya mélyén, megmásszak a Békás-szorosban szembetûnõ sziklatornyot, az 1154 méter magas Oltárkõt, és bejutnak a Szent Illésrõl elkeresztelt, különös titkokat rejtõ maroshévízi ortodox kolostorba is, ahol rajtuk kívül nemigen jár látogató. Találkoznak egy színes bõrû fiúval, aki székely tájszólásban beszél, megismerik a székely szlenget, és felfedeznek egy mozitermet is a több mint félszáz elhagyottan álló borszéki villák egyikében.

A fiatalok nem mûsorvezetõk, sokkal inkább utazók, akik személyes élményeiket osztják meg a nézõkkel. A felfedezés élményét, hiszen nemcsak Erdély vidékeit, hanem egymást is a forgatáson ismerik meg. Kocsival vagy biciklivel utaznak, három kamera követi õket, de akkor is szem elõtt vannak, ha véletlenül elvesztenék õket.az operatõrök. Mert a fiúk szintén videóznak, ráadásul szubjektív videonaplojuk mellett egy gyakran elõbukkanó formai elem, az infobox is segíti a nézõket az adott helyhez, személyhez, témához kötõdõ információk megismerésében. A Szabadlábon Erdélyben a fiatal utazók élményeit közvetíti, de mindenekelõtt ismeretterjesztõ mûsor: történelmi, földrajzi, kulturális, néprajzi, és szociográfiai ismereteket tolmácsol modern vizuális megoldások segítségével.

#6 Az örökös

Szórakoztató kvízmûsor októbertõl az ml-en

Októbertõl látható az ml csatornán Gundel Takács Gábor mûsorvezetõvel Az örökös címû kvízmûsor, a tudás és a taktika játéka. Egy különös örökhagyó rendelkezése a játék alapja. Vagyonát azok kaphatják meg, akik elég bátrak, okosak és persze szerencsések ahhoz, hogy vetélytársaikkal szemben az örökséget megszerezzék. Minden adásban 5 játékos küzd meg egymással 5 fordulóban az 5 millió forintos örökség reményében.

A játék elején az örökséget 5 játékos között egyenlõ arányban osztják fel, tehát mindannyian 1 milliós kezdõtõkével vágnak bele a küzdelembe. Az elsõ három fordulóban minden alkalommal kiesik egy játékos, méghozzá úgy, hogy örökrészét egy másik jelöltre hagyja. Ezt követõen kerül sor a döntõre, egy pergõ és nagyon izgalmas párbajra, ahol kiderül, a játékban maradt két játékos közül ki az, aki aznap este játszhat a teljes örökségért. Az õ próbatételei még messze nem értek véget: 7 igen nehéz kérdést kell megválaszolnia ahhoz, hogy megkaphassa örökségét.

A már ismert vetélkedõkkel szemben két nagyon fontos sajátossága van Az örökös címû kvíz mûsornak: a párbajok és a csavaros feladványok.

Az elsõ három körben minden alkalommal az a játékos kerül kiesõ pozícióba, aki a forduló során elsõként vét két hibát. Ekkor õ választhat magának a többiek közül párbajhoz ellenfelet. A kihívott játékos párbajnemet választhat, azaz dönthet, három feladványtípus közül melyikbõl hangozzék el a kiesést eldöntõ kérdés. Erre neki, a kihívottnak kell válaszolni. Ha helyesen válaszol, õ marad játékban, amíg az õt kihívó (eredetileg hibázó) játékos kiesik, és örökrészét ráhagyja. Ha azonban a kihívott rossz választ ad, ugyanez fordítva történik.

Három forduló után két jelölt marad, akik mindent eldöntõ döntõ párbajban mérik össze tudásukat. Villámkérdésekre kell válaszolniuk, mindkét versenyzõnek 90-90 másodperc alatt. Az kezd, akinek több a pénze. Az óra indul, a mûsorvezetõ felolvassa a kérdést. Az idõmérés akkor áll meg, amikor a versenyzõ helyes választ ad. Ha rossz választ ad, az óra megy tovább, jön egy újabb kérdés, amelyre megint válaszolni kell, s csak akkor áll meg az idõ, ha a jelölt jól felel. Ekkor a másik versenyzõ következik. Az veszít, akinek hamarabb elfogy az ideje, ellenfele pedig automatikusan bejut a végjátékba, hogy megküzdjön a teljes örökségért.

A párbaj gyõztesének 7 kérdésre kell válaszolnia, ettõl függ, mekkora lesz a nyereménye. A kérdések egymás után hangzanak el 5-5 válaszlehetõséggel. A versenyzõ választ közülük, de nem derül ki rögtön, helyesen döntött-e. Miután a játékos leadta mind a hét tippjét, a mûsorvezetõ ismét felteszi a kérdéseket és leleplezi a helyes válaszokat. Fokozatosan derül ki, hány találata volt a játékosnak. Aki mind a 7 kérdésre helyesen válaszol, megnyeri a fõnyereményt, az ötmilliós örökséget. A rossz válaszok arányában viszont csökken az összeg.

 

#7 Tûzvonalban

Új magyar krimisorozat az ml-en, vasárnap 19:55-tõl

Új krimisorozat indul a köztelevízióban: az Magyar Televízió és a FilmArt koprodukcióban készülõ fikciós története, a Tûzvonalban szeptember 9-étõl vasárnap esténként 20 órától látható az ml-en.

Magyarországon évek óta nem készült hazai gyártású bûnügyi sorozat, a valóságból táplálkozó, modern képi világú Tûzvonalban ezért hiánypótló vállalkozásnak számít. A 38 részes sorozat forgatása júniusban kezdõdõdött és szeptember végéig tart, a krimi epizódjait karácsonyig vetíti le a köztelevízió.

A történet egy rendõrõrs munkáját és életét mutatja be. Fõhõse Bordás Attila rendõr õrnagy, a terrorelhárítás egyik legkitûnõbb embere, akit több hónapos felfüggesztése után felettesei áthelyeznek az angyalföldi nyolcas körzet élére. A korábbi parancsnok kevés sikerrel próbálja irányítani a létszámhiánnyal küzdõ õrs munkáját. Az ott szolgálatot teljesítõ rendõrök ugyan elhivatottak és színes egyéniségek, mégis képtelenek együttmûködõ csapatként dolgozni. Bordás ebben a kiélezett helyzetben érkezik. Profizmusa az elsõ pillanattól kezdve megosztja az õrsöt.

Bordás õrnagyot azért helyezték át a problémákkal küzdõ rendõrõrsre, mert egy kommandós osztag vezetõjeként felülbírálta elöljárója parancsát, és ez egy ember halálához vezetett. Igaz, ha nem tette volna, valószínûleg sokkal többen halnak meg. A parancs azonban parancs. Bordás nehezen fogadja el a döntést, mert úgy érzi, a nyolcas körzetben élve eltemetik. Kolonics tábornok, elõzõ fõnöke ugyan megígéri neki, hogy hamarosan visszakerülhet eredeti beosztásába, de nem hisz neki. Helyzetét súlyosbítja, hogy magánélete romokban hever. Feleségével válás körüli helyzetben van, gyermekét azonban imádja. Bordás, az elkötelezett rendõr az õrs életét hamar rendbe szedi, a sajátjával azonban nehezebben boldogul…

A Tûzvonalban címû sorozat vasárnap esténként biztosan a képernyõ elé ülteti a nézõket. Fonyódi Tibor, a forgatókönyvíró neve több alkotást is fémjelez. A sorozat vezetõrendezõje Soós Péter, de több epizódját Pajer Róbert rendezte, producere pedig a Régimódi történetet is jegyzõ Hábermann Jenõ. A fõbb szerepeket Stohl András (Bordás Attila), Jordán Tamás (Kolonics Dénes), Hollósi Frigyes, Bedé Fazekas Szabolcs, Cserna Antal, Bajomi Nagy György, Szávai Viki, Juhász Réka, Zeck Júlia és Hábermann Lívia játssza.

Az igényes és kifejezetten modern képi világú krimisorozat játékfilmes módszerekkel készül. Jellemzõek a közeli képek, de a fénnyel és a kamerák mozgásával is szívesen játszik a rendezõ. A sorozat története azért is érdekes, mert bõvelkedik váratlan, drámai fordulatokban. Az epizódok ugyan egymásra épülnek, de egy-egy esetet dolgoznak fel. így lehetséges, hogy a sorozat elsõ 17 fejezete a rendõrõrs történetérõl, további 10 rész napjaink problémáiról, így például a kábítószeres bûnözésrõl, 11 epizód pedig a mindennapi gondokról szól.

A sorozatban bemutatott akciójelenetek valósághûek, hiszen a forgatások alatt rengeteg segítséget kapott a stáb. A szereplõk kiképzésre jártak, megtanulták, hogy hogyan kell fegyvert kezelni, tisztelegni, igazoltatni, és rendõrségi szakértõk tanácsai segítették a filmkészítõket.

#8. A Társulat

Szereplõválogató show kedd esténként az ml mûsorán

Az István, a király õsbemutatójának 25, évfordulóját ünnepli a köztelevízió augusztus 20-án indult, A Társulat címû szereposztó show-ja. A mûsorsorozat a rockopera nyolc legfontosabb szerepére keres tehetséges elõadómûvészeket.

Az István, a király változatlan népszerûségének alapvetõ oka a dalok erejében és idõtlen mondanivalójában keresendõ. Az alkotópáros, Szörényi Levente és Bródy János életmûvének kiemelkedõ pontja ez a rockopera, amely államalapításunk, nemzeti identitásunk témakörét dolgozza fel könnyûzenei eszközökkel. A Társulat célja megtalálni azokat a tehetséges fiatal énekeseket, akik a mû õsbemutatójának 25. évfordulóján, 2008-ban elõadják az István, a királyt. A jelentkezõk a rockopera egy-egy szerepéért vetélkednek. A mûsor fókuszában a nyolc legfontosabb szerep áll: Istváné, Gizelláé, Laborcé, Sarolté, Rékáé, a Táltosasszonyé, Koppányé és Tordáé. A produkció nem csupán tehetséges, jó adottságú énekeseket keres, hanem olyan elõadómûvészeket, akik egy zenés színházi produkcióban is megállják a helyüket.

A Társulat sok szempontból eltér az eddig megismert valóságshow-któl és tehetségkutató versenyektõl. A koncepció alapja egy olyan játékstruktúra, amely kellõ izgalmat és drámaiságot hordoz magában, másrészt idõt és alkalmat ad arra, hogy a fõszereplõket megszeressék a nézõk, mindenki megtalálja a kedvencét.

Elsõ lépésben azt a 48 énekest választja ki a szakmai zsûri, akik továbbjutnak a középdöntõbe, majd egy újabb válogatás után 16-ra csökken a versenyzõk száma. Õk azok, akik bekerülnek A Társulat élõ adásaiba, s akik közül nyolcan elnyerik a rockopera fõbb szerepeit. A 16 énekes már gyõztesnek tekinthetõ, hiszen jubileumi díszelõadáson, az Arénában több tízezer nézõ elõtt õk fogják bemutatni az István, a királyt.

Idén tíz alkalommal 50 perces rögzített adásban követhetik a nézõk a társulat alakulását, illetve hétszer 15 perces összeállítást láthatnak A Társulat Extra címmel. A rögzített adások az elõdöntõ és a középdöntõ meghallgatásait mutatják be augusztus 20-ától december 18-áig minden páros hét keddjén. A 15 perces adások, amelyeket a páratlan heteken vetít az ml, az elõdöntõ és a középdöntõ kulisszái mögé nyújtanak bepillantást. A karácsonyi, december 25-ei adásban a döntõbe jutott versenyzõk ünnepi produkcióját láthatják a nézõk.

A döntõ tizenkétszer 150 perces adásait 2008-ban, február és május között, élõben sugározza a Magyar Televízió a Millenárisról. A verseny fõ célja megtalálni Istvánt, ezért a címszereplõ kiválasztása lesz a mûsorsorozat csúcspontja és záró adása. Ezt a mûsorfolyamot márciusban egy 50 perces rögzített adás, a Mesterkurzus egészíti ki, melyben azt követhetik nyomon a nézõk, hogyan készül fel a 16 versenyzõ az elõadásra. A Mesterkurzus egyhetes komplex színészi képzést nyújt, ahol a színpadi mozgás és beszédkészség, valamint az ének- és tánctudás fejlesztésére kerül a hangsúly.

A szakmai zsûri tagjai Szikora János rendezõ, Alföldi Róbert színmûvész, mûvészeti vezetõ, Szulák Andrea elõadómûvész, Keveházi Krisztina, a Nemzeti Balett magántáncosa, Kocsák Tibor zeneszerzõ, zenei vezetõ és Lévai Balázs kreatív vezetõ. A zsûri szerepe eltér a már ismert vetélkedõkben bevett gyakorlattól, õk ugyanis egy színdarab megszületésért felelõs alkotói csoport tagjai. A vezetõ szerep a rendezõé, aki a többi zsûritag véleményét figyelembe véve hozza meg döntéseit – természetesen a kamerák elõtt.

#9 Tiszta Kabaré

A százéves magyar kabaré legjobb darabjai pénteken 20:15-kor az ml-en Tiszta Kabaré címmel újabb kulturális-szórakoztató mûsort kínál nézõinek a Magyar Televízió. A magyar kabaré az idén ünnepli születésének 100. évfordulóját, ebbõl az alkalomból indul útjára 14 héten keresztül, péntekenként 20 órától az ml-en látható produkció. Az adások egy-egy, száz éve aktuális témát dolgoznak fel, mint például a pénz, a sport, az utazás, a házasság, az iskola, a nõk vagy éppen a politika. Az estek konferansziéja minden alkalommal más közéleti személyiség, aki bemutatja az aktuális témát, majd felvezeti, illetve összeköti a jeleneteket a saját gondolataival. A kabaré mûsorszámait a Vidám Színpadon játsszák a hazai színházi élet kiváló mûvészei.

Elõször 2007. szeptember 7-én láthatják a nézõk a Tiszta Kabarét. A mûsor házigazdája Kupa Mihály, volt pénzügyminiszter lesz. Ezek után nem kétséges, hogy az elsõ adás a pénz körül forog. A jeleneteket Magyar Attila, Benedek Miklós, Szacsvay László, Oroszlán Szonja, Hajdú István és Pindroch Csaba adja elõ. A második adás vendége 2007. szeptember 14-én Bakáts Tibor Settenkedõ újságíró, filozófus lesz, a témája pedig a gyengébbik nem. A jeleneteket Hajdú István, Kiss Mari, Oroszlán Szonja, Nagy Cecília, Pindroch Csaba és Bakay László játssza.

#10 Csináljuk a fesztivált!

A dalviadal második fordulója pénteken 21:15-tõl az ml képernyõjén

Újra Csináljuk a fesztivált! a Magyar Televízió képernyõjén: augusztus 31-én indul a második sorozat 96 régi-új slágerrel. Az újabb produkcióban olyan dalokat hallhatunk, amelyek kimaradtak az elsõ szériából. A nézõk levélben és e-mailben küldhették el a kedvenc slágereik címét, a mûsor szerkesztõi ebbõl készítettek ismét egy összeállítást. Az új mûsorsorozat elsõ nyolc selejtezõjében 12 sláger hallhatunk és láthatunk, a dalokat továbbra is eredeti énekeseik tolmácsolásában sugározza az MTV.

Az ismert mûsorvezetõ-páros, Korda György és Harsányi Levente mellett Balázs Klári személyében újabb ismerõst köszöntünk a Csináljuk a fesztivált! színpadán. Két vendégük érkezik minden adásba, akikkel a mûsorvezetõk kötetlenül beszélgetnek a dalok közötti szünetekben. A egyikük a hazai pop-rock történet egyik legendás alakja, a másik pedig tehetséges, fiatal elõadómûvész lesz. Az elsõ adás vendégei Csepregi Éva, a Holnap hajnalig címû dal eredeti elõadója, illetve a népszerû színészházaspár Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, akik a Neoton Família slágerével az elsõ adás gyõztesei lettek.

A nézõk mindegyik adásból 5 dalt juttathatnak a középdöntõbe, ahol ismét mai elõadók éneklik zenekari kísérettel, áthangszerelve a közönség kedvenc slágereit. A nézõk telefonon és sms-ben szavazhatnak a kedvenc melódiájukra.

Az MTV is gyõztesen került ki a nézõk kegyeiért folytatott versenybõl. Több mint két és fél millió felnõtt nézte a Csináljuk a fesztivált! elsõ döntõjét döntõje. A 18 éven felüliek közül átlagosan 1,1 millióan követték figyelemmel az adásokat, amelyek az elõdöntõkhöz hasonlóan a legnépszerûbb mûsoroknak számítottak a vizsgált idõsávban, a nézettségük jelentõsen meghaladta a kereskedelmi csatornákét. A mûsor a két óránál hosszabb kategóriában a 2007-es toplista élére került.

#11  Új és megújuló magazinok a Magyar Televízióban

További változások és újdonságok a mûsorrendben

A Magyar Televízióban 2004 óta kiteljesedõ mûsorstruktúra-váltás határozott célja az, hogy a mûsorkészítõk a közszolgálatiság törvényben rögzített kritériumait az adásrenden keresztül a gyakorlatban is megvalósíthassák. A 2007-ben is folytatódó finomhangolás eredményeképpen õsztõl újabb szolgáltató, kulturális, illetve gyermek- és ifjúsági mûsorok indulnak a köztelevízióban, továbbá módosul néhány korábbi tudományos-ismeretterjesztõ magazin is.

Az õsz és a tél folyamán kizárólag a 20. századi magyar történelem fordulatait veszi sorra az m2 történelmi magazinja, a Miért?. Ez az a korszak, amelyet a középiskolákban már csak nagy vonalakban tanítanak. A vasárnap esténként jelentkezõ mûsor készítõi ezért a korábbakkal ellentétben négy-négy adást szentelnek egy téma, a trianoni békeszerzõdés, a II. világháború, a Kádár-korszak és a rendszerváltás megtárgyalására. Veiszer Alinda mûsorvezetõ munkáját az elsõ adásokban a korszak ismert kutatója, Ablonczy Balázs fogja segíteni.

Az m2 mûvészeti magazinja, a Kulissza is változik: szeptembertõl kizárólag a kortárs magyar irodalom kulisszatitkairól fog szólni. A vasárnap délutáni adásokban portét láthatunk mai magyar írókról, kortársak könyveit ajánlja a nézõk figyelmébe Papp Gábor Zsigmond mûsorvezetõ, és irodalomkritikusok, írók közremûködésével izgalmas vitáknak is tanúi lehetünk az irodalmi élet aktuális kérdéseirõl. Az elsõ adásban Forgách András az íróvendég, Márton László új könyvét ajánlja a mûsorvezetõ, valamint Tóth Krisztina költõ és Mészáros Sándor irodalomkritikus vitáját láthatjuk a nõirodalomról.

Átalakul a Válaszd a tudást!: az m2 kora délutáni tudománynépszerûsítõ magazinja ezentúl rendszeresen jelentkezik vidékrõl is. S ha már a vidéki Magyarországnál tartunk, érdemes megemlíteni, hogy az ml vasárnap délelõttönként látható országjáró sorozata, a Fõtér csapata õsztõl új mûsorvezetõvel bõvül, az elsõ kisbabáját váró Acél Rékát a ?világ legrosszabb gyereke", vagyis Kovács Robi, egykori kölyökidõs mûsorvezetõ váltja. A megátalkodott országjáró hírében álló színész várhatóan új lendületet visz a mûsorba: nem véletlen, hogy a Bodrogon, egy evezõs túra keretében debütál.

Új zenei portrésorozat indul szombatonként az ml-en. A Rocklexikon a magyar könnyûzenei élet ?nagy öregjeit" mutatja be. Nagy György mûsorvezetõ elsõ vendége Demjén Ferenc lesz, de jön Zalatnay, Presser és Szörényi is. A tizenkét részes sorozat végén a zenészek egymáshoz is kapcsolódó történeteibõl és zenéibõl összeáll egy rendkívül izgalmas puzzle, a kor szubjektív dokumentuma.

Újdonság még az õsztõl a kéthetente jelentkezõ Kézfogás, amely a határokon átívelõ gazdasági kapcsolatok élénkítését segíti majd, az Egészség-szerviz címû egészségügyi magazin, illetve az MTV angol nyelvleckéje, a Connect with English. A gyerekek és az állatbarátok kedvence lehet a kéthetente jelentkezõ Kutyafül-Macskanyelv címû kisállat magazin, melyben Soma, a Törökvész Úti Általános iskola tanulója beszélget az állatokkal. A havonta jelentkezõ Pecatúra címû új horgászmagazinban pedig Gaskó Balázs mûsorvezetõ és lelkes, elhivatott forgatócsapata a legkedveltebb hazai horgászhelyeket látogatja végig.

Fényképeink a Magyar Televízió (régi) székházában a IV-es stúdióban készült sajtótájékoztatón készültek szereplõkrõl és közönségrõl 2007 augusztus 29-én a Magyar Fotográfia Napján.

Jelentõs turisztikai vonzerõ a magyarországi zsidó örökség

 Budapest Dohány utcai ZsinagógaBudapest Dohány utcai Zsinagóga

A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében szeptember 2-7. között a magyarországi zsidó örökséggel ismerkedhetnek a nemzetközi sajtó képviselõi. A tanulmányút szorosan kapcsolódik a Zsidó Nyári Fesztivál eseménysorozathoz, amely augusztus 25-én kezdõdött és szeptember 9-ig várja az érdeklõdõket.

 Budapest Dohány utcai ZsinagógaBudapest Dohány utcai Zsinagóga

A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében szeptember 2-7. között a magyarországi zsidó örökséggel ismerkedhetnek a nemzetközi sajtó képviselõi. A tanulmányút szorosan kapcsolódik a Zsidó Nyári Fesztivál eseménysorozathoz, amely augusztus 25-én kezdõdött és szeptember 9-ig várja az érdeklõdõket.

 A többek között Angliából, Németországból, Svájcból, Belgiumból és Izraelbõl érkezõ újságírók a Fesztivál koncertjei mellett rendhagyó budapesti városnézésen is részt vesznek. Az egykori zsidónegyed – Wesselényi utca, Síp utca, Király utca – területén tett sétát követõen ellátogatnak az Európában egyedülálló Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetemre, a Holocaust Emlékmúzeumba, valamint a Mûvészetek Palotájába. Megtekintik többek között a Hegedûs Gyula, Kazinczy és a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát is. A nemzetközi újságírók csoportja Egerbe, Lillafüredre, Miskolc-Tapolcára és Miskolcra is ellátogat, ahol többek között tóparti pisztrángsütés, a Barlangfürdõ és a miskolci zsinagóga várja õket.

Az értékes magyarországi zsidó örökség számos izraeli utazót is hazánkba csábít. A nemzeti turisztikai marketingszervezet tevékenységében Izrael – mint fejlõdõ küldõpiac – igen fontos szerepet játszik. Az izraeli beutazó vendégforgalom élénkítése érdekében a Magyar Turizmus Zrt. és a Malév az év elején együttmûködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében a Malév a tel-avivi képviseletén keresztül ellátja Magyarország mint turisztikai desztináció népszerûsítésére irányuló feladatokat az izraeli utazási piacon a nemzeti turisztikai marketingszervezet budapesti központjának szakmai irányításával és felügyeletével.

Az együttmûködés keretében valósult meg az a kulináris tanulmányút is, amelynek során a két szervezet augusztus 21-22-én három izraeli vendéget – egy étteremkritikus, egy gasztronómiai újságíró és egy kiadó képviselõje – fogadott hazánkban. A vendégeket Budapest legnevesebb és legjobb éttermeiben, cukrászdáiban látták vendégül, valamint ellátogattak a Vásárcsarnokba és a Magyar Borok Házába is. Az izraeli delegáció nagyra értékelte a magyar séfek kreativitását, ötleteit, azt, ahogyan a magyar konyha remekeit újragondolják és szokatlan formában tálalják. Mindhárom "szigorú" kritikus vendég jó élményekkel, magyar emlékekkel (pálinkával, szalámival, paprikával), valamint különleges receptekkel tért haza Tel-Avivba.

Indián nyár a Balatonnál

www.pannonremark.huAnnak ellenére, hogy augusztus 20-át tartják a balatoni szezon végének, a ?magyar tengert" még mindig számos turista keresi fel. A kirándulási lehetõségek, a számos látnivaló, a tó romantikája a nyári hónapokon kívül az év további részében is kellemes kikapcsolódási lehetõséget biztosít.

 

www.pannonremark.huAnnak ellenére, hogy augusztus 20-át tartják a balatoni szezon végének, a ?magyar tengert" még mindig számos turista keresi fel. A kirándulási lehetõségek, a számos látnivaló, a tó romantikája a nyári hónapokon kívül az év további részében is kellemes kikapcsolódási lehetõséget biztosít.

 

A balatoni szezon megnyújtása érdekében indította el ?Indián nyár a Balatonnál" címû marketingakcióját a Magyar Turizmus Zrt., amely augusztus 27-tõl október 31-ig tart.

A nemzeti turisztikai marketingszervezet összegyûjtötte a kedvezményes üdülési ajánlatokat, a szabadidõs programlehetõségeket és rendezvényeket, amelyeket az akcióra készített microsite-on (www.balaton-tourism.hu/indiannyar) jelenít meg. Az akció részét képezi egy nagyszabású internetes hirdetési kampány is, amely számos népszerû keresõoldalon és egyéb internetes portálon jelenik meg. Az MT Zrt. az õszi turisztikai kiállításokon is népszerûsíti a kampány kedvezményes üdülési ajánlatait. Eddig 18 település közel 40 szolgáltatójától, mintegy 80 kedvezményes csomagajánlat érkezett be, de az akcióra annak idõtartama alatt folyamatosan lehet jelentkezni.

2007. elsõ félévében dinamikus bõvülés jellemezte a belföldi vendégforgalmat a Balaton turisztikai régióban: a vendégek száma 11,8%-kal,  a vendégéjszakák száma 11,4%-kal növekedett. A Magyar Turizmus Zrt. abban bízik, hogy a szezon meghosszabbítására irányuló akcióinak eredményeként egész évben kedvezõen alakul majd a balatoni turizmusforgalom.

Hálózat TV immár a UPC országos kínálatában is

 www.halozattv.huwww.halozattv.hu

Mintegy négyszázezer háztartással bõvült a Hálózat TV 24 órás adásának vételkörzete, miután a UPC útjára indította új programcsomagját, Hazai csomag néven. A Hálózat így a legnépszerûbb magyar csatornákkal együtt látható, a UPC szolgáltatási területének nagy részén elõször, a legtöbb elõfizetõ számára elérhetõ csomagban!

 www.halozattv.huwww.halozattv.hu

Mintegy négyszázezer háztartással bõvült a Hálózat TV 24 órás adásának vételkörzete, miután a UPC útjára indította új programcsomagját, Hazai csomag néven. A Hálózat így a legnépszerûbb magyar csatornákkal együtt látható, a UPC szolgáltatási területének nagy részén elõször, a legtöbb elõfizetõ számára elérhetõ csomagban!

A Hálózat TV országos csatorna, mely a helyi televíziók összefogásából született öt évvel ezelõtt. Kezdetben a helyi tévék saját adásában látható központi mûsorral jelentkezett, majd a kábelszolgáltatókkal megkötött szerzõdések nyomán egyre több településen a nap 24 órájában, önálló csatornaként szerepel.

Jelenleg 6 millió nézõ láthatja országszerte a Hálózat TV népszerû mûsorait, részben az összefogáshoz csatlakozott helyi televíziók törzsprogramjában és teljességgel az önálló 24 órás csatornáján is.

A Hazai csomag kialakítása a jelenlegi csatornák sorrendjének módosulásával jár, ezért az érintett UPC elõfizetõknek újra kell hangolniuk tévékészüléküket. A Hálózat TV-t az alábbi frekvenciákon találják meg nézõink:

Város

A Hálózat  Tv új csatornájának frekvenciája

Budapest

133.25

Debrecen 550 MHz

133.25

Debrecen 750 MHz

133.25

Dunaújváros

133.25

Dunaújváros soros

133.25

Eger

133.25

Gyöngyös, Gyöngyössolymos

140.25

Hosszúhetény csp.

133.25

Kazincbarcika

154.25

Komló

133.25

Miskolc

133.25

Nagykanizsa

133.25

Nyíregyháza

133.25

Pécs

133.25

Székesfehérvár

133.25

Székesfehérvár soros

133.25

Szolnok

133.25

Tatabánya

175.25

http://www.halozattv.hu/ ; http://www.upc.hu/

Állandó (felsõvezetõi) foglalkoztatásra keresnek NAVISION vizsgás szakembert

www.ahc-international.huwww.ahc-international.hu   Állandó tanácsadói állásra keresnek gyakorlattal, angol nyelvtudással rendelkezõ NAVISION mérnököt versenyképes fizetésért. A részletek:

www.ahc-international.huwww.ahc-international.hu   Állandó tanácsadói állásra keresnek gyakorlattal, angol nyelvtudással rendelkezõ NAVISION mérnököt versenyképes fizetésért. A részletek:

Pozíció megnevezése: Tanácsadó (Navision rendszer)

 A feladat rövid leírása: Az informatikai igazgató irányítása alatt:

tanácsadás a Navision rendszer bevezetési projektjeinél, ügyfél követelmények és elvárások felmérése, dokumentálása és közvetítése a fejlesztõk felé felhasználók oktatása

 A foglalkoztatás jellege

 Állandó, fõállás

 Elvárások:

 Végzettség

 Felsõfokú gazdasági végzettség, informatikai végzettség elõny

 Nyelvtudás

 Angolnyelv-tudás elõny

 Szakmai tapasztalat

 Navision bevezetési tapasztalat + pénzügyi területen megszerzett tapasztalat

 Egyéb

 Microsoft Dynamics NAV Financials vizsga

 Ajánlat

 Jövedelem (bruttó)  versenyképes

 Egyéb juttatások

 étkezési, utazási hozzájárulás, mobil telefon

 Azonosító kód

 11/tanácsadó

 A megjelenés dátuma:

 2007-08-23

 Jelentkezés:

Dorozsmai Judit

ahc international személyzeti tanácsadó

1065 Budapest

Bajcsy-Zsilinszky 53

Tel: 316-2800, Fax: 374-0943

ahc.budapest@ahc-international.hu

http://www.ahc-international.hu/

ÉRINTKEZÉS NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK ?BEMUTATKOZIK A MOBIL-SZOLGÁLTATÁSOK KÖVETKEZÕ GENERÁCIÓJA

  Az NFC mûködési elve (NEC készülékben)Az NFC mûködési elve (NEC készülékben)

A Mobil Show 2007 kiállításon – a mobil szolgáltatások következõ generációjaként – kerülnek bemutatásra az NFC néven ismertté vált alkalmazások

  Az NFC mûködési elve (NEC készülékben)Az NFC mûködési elve (NEC készülékben)

A Mobil Show 2007 kiállításon – a mobil szolgáltatások következõ generációjaként – kerülnek bemutatásra az NFC néven ismertté vált alkalmazások

Egy vállalatokból, egyetemekbõl és felhasználói csoportokból létrejött európai konzorcium nyílt architektúrát dolgozott ki az NFC (kistávolságú rádiófrekvenciás kommunikáció) képes, azaz a fizikai kontaktust nem igénylõ mobiltelefonos alkalmazások fejlesztésére, telepítésére és használatára. A NFC fejlesztések eredménye Magyarországon elõször a BNV-vel egyidejûleg megrendezésre kerülõ Mobil Show-n kerül bevezetésre.  A MobilShow szponzorai NFC tagkártyát vehetnek át, mely a Cream – MobilShow VIP kávézóban felhasználható és késõbbiekben hûségkártyaként szolgálhat.

Számos alkalmazási területen – többek között kártyás fizetésnél, tömegközlekedési jegyek használatánál, beléptetési rendszereknél -, ahol a tranzakcióban résztvevõ eszközöket elegendõ csak kis távolságra (kevesebb, mint 10 cm) közelíteni egymáshoz, egyre gyakrabban használnak fizikai kapcsolódást nem igénylõ megoldásokat. Mindez elõrevetíti, hogy a mobiltelefon szolgáltatásainak ki kell egészülniük a készpénzes és kártyás fizetés lehetõségeivel, azonosítási és egyéb funkciókkal, ha egyre nagyobb teret akarnak hódítani az élet e fontos területein.

Treo telefon az NFC olvasóvalTreo telefon az NFC olvasóvalA StoLPaN projekt számos felhasználási lehetõség elemzésének és tesztelésének eredményét vette alapul keretrendszerének kidolgozásához, amely a technológia átjárhatóságát biztosította. A felhasználási módok vizsgálatai meghatározták azt is, hogy milyen üzleti szabályok mentén alakuljon ki az NFC-ökorendszer, amelynek tagjai az NFC-szolgáltatások gyártói, szolgáltatói és felhasználói.

A projekt eredményeit az egyes területek szabványügyi hivatalai ültetik át a gyakorlatba.

A keretrendszer a már piacon lévõ érintkezés nélküli szolgáltatások egyesítésével a mobilpiacra való jutást segíti. A kidolgozott megoldás egységes technológiai környezetet hoz létre, függetlenül a készülékek és az operatorok által alkalmazott mûszaki megoldásoktól és lehetõvé teszi egyidejûleg több alkalmazás párhuzamos tárolását, használatát.  A StoLPaN platform egyidejûleg támogatja az egyes szolgáltatások távoli managelését is, lehetõvé téve a meglévõ szolgáltatások bõvítését, új értéknövelt funkciókkal való kiegészítését.

A kontaktus nélküli technológia egy másik alkalmazási területével, a logisztikával is foglalkozik a projekt. A termékek érintkezés nélküli címkézésével a vonalkódhoz képest új perspektívák nyílnak meg.

A StoLPaN elkészítette az üzleti szabályok és a mûszaki követelmények elsõ verzióját. Hamarosan megjelenik a keret-alkalmazás elsõ változata is, amely a jegyeladás és a zárt fizetési megoldások területén mutatja be az NFC technológia használatát.

Az Európai Bizottság ?Information Society Technologies" (IST, ?Az információs társadalom technológiái") programja által társfinanszírozott StoLPaN projekt (?Store Logistics and Payment with NFC" – raktárlogisztika és fizetés NFC technológiával) célja az, hogy nyílt kereskedelmi és mûszaki keretrendszereket dolgozzon ki NFC-re felkészített mobiltelefonos szolgáltatásokhoz. Ez egyszerûbbé fogja tenni az NFC-re felkészített mobil alkalmazások telepítését a vertikális piacok széles körében, függetlenül a telefon típusától és az igényelt szolgáltatás jellegétõl. A konzorcium tagjai az Auto-ID-Lab St. Gallen, a Banca Popolare di Vicenza, a Bull, a Baker&McKenzie, a Consorzio Triveneto S.P.A., a Consult Hyperion, a Deloitte, a Fornax, a Libri, a Motorola, az NXP Semiconductors, a Safepay Systems, a Sun Microsystems, a T-Systems, valamint a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann János Informatikai Kara. Ha többet szeretne megtudni a projektrõl, látogasson el a http://www.stolpan.com/  weboldalra, vagy küldje el kérdéseit az info@stolpan.com címre.

http://www.mobilshow.hu/

http://www.infomarket.hu/

Révay András: Fesztelen rendezvény

Plakát Minden évben 50-70 ezer vendég látogat el a fõváros legnagyobb gasztronómiai eseményére, Pestszentlõrincre. Több tízezer embert várnak idén is a nyolcadik SzeptEmberFeszt programjaira. A szervezõk remélik, hogy a jó idõ ezúttal sem marad el, és az elsõ iskolahét után – pihenésképpen – szülõ és gyermek önfeledten szórakozhat majd a háromnapos rendezvényen.

Plakát Minden évben 50-70 ezer vendég látogat el a fõváros legnagyobb gasztronómiai eseményére, Pestszentlõrincre. Több tízezer embert várnak idén is a nyolcadik SzeptEmberFeszt programjaira. A szervezõk remélik, hogy a jó idõ ezúttal sem marad el, és az elsõ iskolahét után – pihenésképpen – szülõ és gyermek önfeledten szórakozhat majd a háromnapos rendezvényen.

Maksa Zoltán humoristaPestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Hotelinfo Kft., és a Lõrinci-Szemeretelepi Polgárõrség hagyományosan a Bókay kertben rendezi meg a szeptemberi fesztivált. Maksa Zoltán humorista kilencedik esztendeje lakik a kerületben, eddig nyolc alkalommal a versenyen is részt vett. Most megtudtuk tõle, hogy a közönséget a Karthágó, Jamie Winchester és Hrutka Róbert, Soltész Rezsõ, Heaven Street Seven, Nagy Feró és a Beatrice, Old Boys, Rückwärts, Bohém Ragtime Jazz Band, Bódi Guszti és a Fekete Szemek szórakoztatja majd ezen a hétvégén – és ez csak néhány név ízelítõül a fellépõk népes táborából. Közkívánatra Benke Laci bácsit átugró verseny is lesz – bár lehet, hogy ezt csak a humor kedvéért tette hozzá.

dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ A rendezvény fõvédnöke dr. Mester László polgármester, országgyûlési képviselõ, még jól emlékszik arra, hogy nyolc évvel ezelõtt a Szemeretelepi Polgárõr csoport kezdeményezésére egy családi pörköltfõzõ versennyel indult ez a programsorozat, amely mára a fõváros legnagyobb gasztronómiai rendezvényvényévé vált. Ennek ellenére megtartotta családias jellegét. A SzeptEmberFeszt különlegessége, hogy a remek zene mellett politikusok ragadnak fõzõkanalat. Szombaton 10 órától a polgármesterek és csapataik mérik össze fõzõtudományukat. A verseny az Elsõ Magyar Fehérasztal Lovagrend tagjainak felvonulásával veszi kezdetét, majd a Lõrinci Hétpróba ügyességi versenyein dõl el, melyik kerület csapata viszi el a ?trófeát". Az eredményhirdetés 15 órakor lesz a bográcsszínpadon. A polgármesterek fõzõversenyére ma már nemcsak a fõvárosból, hanem az ország távolabbi tájairól is jönnek csapatok, ékes bizonyítékául annak, hogy nincs bal- és jobboldali pörkölt, csak jó és még jobb van! Mester László, a polgármesterek fõzõversenyének életre hívója, a fesztivál fáradhatatlan házigazdája büszke arra, hogy egy politikamentes rendezvényt sikerült létrehozni politikusok részvételével, és ezt a sajátosságot megõrizték végig az évek folyamán. Bármilyen volt is éppen a politikai közhangulat. Az ellentéteket, véleménykülönbségeket kötelezõ ilyenkor félretenni, a ?fehér asztal" mellett pedig kellemesen lehet beszélgetni, tapasztalatot és gondolatot cserélni. Számos kerület élén volt személycsere a ciklusok alatt, mégis az önkormányzatok változatlanul fõzik pörköltjüket a SzeptEmberFeszten. Sajnos – mindezek dacára – az idén elõször fordul elõ, hogy az V. kerület lemondta a részvételt, pedig korábban elõfordult, hogy még nyertek is.

Gurmai ZitaVasárnap 11.00 órakor a szokásos, vidám – honanyák alkotta – hölgykoszorú felvonulásával zajlik a megnyitó. Országgyûlési és Európa parlamenti képviselõk fõzik meg kedvenc ételeiket, tanúságot tesznek arról, hogy a fakanállal is tudnak bánni. Eredményhirdetés 13 órakor lesz a bográcsszínpadon. Mint korábban mindig, most is Gurmai Zita, az Európa Parlament képviselõjének kezdeményezésére ragadnak fakanalat a nõi politikusok, nehogy minden babér a polgármestereknek, a férfiaknak jusson. A képviselõasszony annyit már elárult, hogy ezúttal a híres kakaspörköltje helyett Õrségi tejszínes-tárkonyos, citromos malacleves készül majd a bográcsában. A hölgyek megadják a módját, hiszen minden évben fergeteges hangulatban sütnek-fõznek, nem is annyira a gyõzelemért, inkább a társaság kedvéért. Érdekessége a vasárnap reggelnek, hogy a honanyákat Roding bajor városka – a XVIII. kerület egyik testvérvárosa – polgármestere és csapata hamisítatlan bajor reggelivel és vendégszeretettel fogadja majd.

Simon Gábor országgyûlési képviselõ Simon Gábor országgyûlési képviselõ a rendezvény legfõbb értékének a programok sokszínûségét tartja. A szórakozásból a gyerekek sem maradhatnak ki. Õket Levente Péter, Eszményi Viktória és Heilig Gábor, Ricsi bohóc, bábjáték, varázsló, arcfestés, és a Macskafogó sátorban animációs filmkészítés várja. Idén elõször veteránautó és motor bemutatót is láthatnak a vendégek. Találkozhatnak többek között az American Car Club gyönyörû jármûveivel, de a Veteránautócentrum különbözõ filmekben szereplõ autóit is megcsodálhatják, csakúgy, mint a 02BMW, Mercedes-Benz, Volvo és az Opel klub néhány remekét. Talmácsi Gábor és csapatának néhány versenymotorja is jelen lesz a Bókay kertben, a Talmácsi Motorsportiskola pedig bemutatót tart. Még a polgármestereket és a honanyákat is versenyeztetik.

A PerifériArt kiállításon festményeket, kerámiákat láthatnak az érdeklõdõk, megismerkedhetnek a vakvezetõ kutyák képzésével, megtekinthetik a Jazzkutatási Társaság kiállítását. Szombaton és vasárnap is mûködik Esélyegyenlõségi sátor, itt vasárnap 10 órakor a kormány terveirõl, a civil szektor fejlesztésérõl beszél Nemoda István minisztériumi fõosztályvezetõ. Érdemes tehát ide is ellátogatni.

Benke László Senki sem marad éhes! Mesterszakácsok Benke Lászlóval az élen készítenek sokféle pörköltet, közülük még az ínyencek is találnak majd kedvükre valót. Az olimpiai bajnok mester elmondta: a pörkölt minden szakács számára örök kihívás. Ezért három napra szinte zarándokhely lesz a Bókay kert. Az idén nem használják majd a rekorder óriás bográcsot, csak egy kisebbet, de körülötte egyszerre több másikban is készül majd a ?pörkölt-varázs". Nyílt titok, hogy az amerikai sportolók a nagy versenyek elõtti utolsó héten csak strucchúst esznek. Magyarországon húszezer struccot tenyésztenek, lesz tehát struccpörkölt, no meg birka, nutria, csikó sõt, még varjú is!

A jótékonyságban ezúttal a sakkozók mutathatnak majd példát. A magyar vak sakkozók nemrégiben világelsõk lettek. Portisch Lajos és Pintér József nemzetközi nagymesterekkel szombaton játszhatnak sakk szimultánt az érdeklõdõk, vasárnap Polgár Judit és Benkõ Pál nemzetközi nagymesterekkel találkozhatnak majd. Az ebbõl befolyó pénzt vakvezetõ kutyák képzésére adják. A fõdíj is egy kiképzett vakvezetõ kutya lesz – a legjobb vak sakkozónak! Vasárnap Vitray Tamás helyszíni riportjai színesítik a programot.

Vasárnap a ?fõzõs" versenyek sora is tovább bõvül. Harmadszor mérik össze pörköltfõzõ tudásukat az ország számos pontján megrendezett gasztronómiai versenyek nyertesei a Gyõztesek Kupájában.

Koch Mária A médiasztárok sem maradhatnak ki a sütés-fõzésbõl, a Média Grill Versenyben a média képviselõi és szereplõi közösen sütögetnek – mondta el a szervezõ – Koch Mária. Évrõl – évre itt van Török Ádám és a Mini, a Danubius Rádió, a TV2, az MTI. Most eljön a ?Jóban – Rosszban" csapata és Csomor Csilla is híresen jó szakácsnõ, nehéz lesz õt legyõzni. Természetesen a zsûri itt is szigorúan ellenõrzi a végeredményt.

Gál Gábor Bõvül a rendezvény területe – mondta el a háromnapos fesztivál egyik fõrendezõje, Gál Gábor. A Városház utcában, az uszoda mellett új színpadot állítanak fel. A Hangmestr.hu színpadon lép majd fel – több más együttes mellett – Ganxsta Zolee és Schmidt Vera is. A SzeptEmberFeszt az évek alatt a fõváros egyik legrangosabb eseménye lett Nagyszerû hangulatával, kiváló programjaival, gasztronómiai ínyencségeivel vonzza a családokat Budapest szinte minden pontjáról és a környezõ környékbeli településekrõl is. Aki a programok részletes ismertetésére kíváncsi, megtalálja a http://www.szeptemberfeszt.hu/ oldalon. Ha helyesen válaszol az ott feltett kérdésekre, sorsoláson vesz részt és tagja lehet a mesterszakácsokból álló zsûrinek.

Az indiai Tamil Nadu állam iskoláiban 30 000 asztali gépen és 1 880 kiszolgálón fut Novell SUSE Linux Enterprise

 susenovellAz indiai Electronics Corporation of Tamil Nadu (ELCOT) vállalat a Novell SUSE Linux Enterprise rendszerét telepítette Tamil Nadu állam iskoláinak 30 000 asztali számítógépére és 1 880 kiszolgálójára.

 susenovellAz indiai Electronics Corporation of Tamil Nadu (ELCOT) vállalat a Novell SUSE Linux Enterprise rendszerét telepítette Tamil Nadu állam iskoláinak 30 000 asztali számítógépére és 1 880 kiszolgálójára.

 

Az ELCOT elõször saját informatikai infrastruktúráját állította át a Novell SUSE Linux Enterprise Server és SUSE Linux Enterprise Desktop rendszereire, majd a tapasztalatok nyomán vezette be a Novell megoldásait a régió iskoláiban.

?A SUSE Linux Enterprise rendszerben található nyílt forráskódú megoldások kiválóak" – mondta C. Umashankar, az ELCOT vezérigazgatója. ?Véleményünk szerint a Linux rendszerre való áttérés az általános hardverköltségeinket csaknem 25 százalékkal csökkentette. A csúcstechnológiájú kiszolgálók esetében pedig ez a csökkenés akár 80 százalékos is lehet. Ennél is fontosabb, hogy milyen elõnyökkel jár az áttérés az államban élõ diákok számára. Egyre több vállalat tér át a Linux rendszer használatára világszerte, így Indiában is. Ennek megfelelõen a munkaerõpiacon komoly elõnyt jelent, ha van tapasztalatuk a nyílt forráskódú szoftverek használatában. Emellett a Linux rendszer szabad választási lehetõséget is nyújt számunkra" – tette hozzá C. Umashankar.

?Az ELCOT a nyílt forráskódú rendszerek használatára való áttéréssel több tízezer szoftverlicenc költségét takarította meg, miközben a hardvererõforrások hatékonyabb kihasználása révén is jelentõs megtakarításokat ért el. Az új platformra való átállásról szóló döntést azonban nem csak a közvetlen költségelõnyök figyelembevételével hozták meg, számoltak a hosszú távú hardver-, szoftver- és infrastruktúraköltségekkel is. A Novell SUSE Linux Enterprise megfelel minden ilyen irányú elvárásnak, és ezt világszerte folyamatosan bizonyítjuk is ügyfeleinknek" – mondta Roger Levy, a Novell alelnöke és nyílt platformra épülõ megoldásokat fejlesztõ részlegének vezetõje.

Az ELCOT elõször saját informatikai környezetét állította át Linuxra, majd ezt követõen vezette be a Novell SUSE Linux Enterprise megoldását Tamil Nadu iskoláiban és kormányzati szerveinél. A szervezet a tanárokkal együttmûködve tervezte meg milyen alkalmazásokat telepítsenek elõre a 30 000 új, felhasználóbarát és biztonságos SUSE Linux Enterprise Desktop rendszerrel szállított számítógépre. Az ELCOT SUSE Linux Enterprise Servert is telepített 1 880 kiszolgálóra, melynek eredményeképpen ma már az összes iskolai kiszolgáló Linuxon fut.

Az ELCOT 1977. óta szállít hardver- és szoftvereszközöket Tamil Nadu több mint 70 millió lakosáért felelõs helyi kormányzati szervei számára. Az ELCOT fõ célja, hogy a lehetõ legjobb számítástechnikai megoldásokat kínálja az elérhetõ legalacsonyabb áron és ezzel minél inkább megtérüljenek a közpénzbõl finanszírozott beruházások. Emellett az ELCOT a tanácsadásban, a bevezetésben, a támogatásban és az oktatásban is részt vesz, hogy segítse az állam e-kormányzati célkitûzéseinek megvalósulását.

A Novell következõ generációs nyílt vállalati platformja, a SUSE Linux Enterprise a vállalati számítástechnika kiválóan megtervezett, olcsón és hatékonyan integrálható platformja, amely az asztali számítógépektõl az adatközpontokig kínál megoldásokat.

www.novell.com/linux 

www.novell.com/success 

A kutatások szerint a legsikeresebb középvállalatok az átlagosnál többet fektetnek be az informatikai integrációba

 www.eiu.comwww.eiu.com

Az Economist Intelligence Unit és az Oracle közétette ?A növekedés elõsegítése a középvállalatoknál: a következõ tíz év" (Enabling growth at mid-sized companies: The next ten years) címû piackutató tanulmányát.

 

 www.eiu.comwww.eiu.com

Az Economist Intelligence Unit és az Oracle közétette ?A növekedés elõsegítése a középvállalatoknál: a következõ tíz év" (Enabling growth at mid-sized companies: The next ten years) címû piackutató tanulmányát.

 

Ennek fõ megállapításai, hogy a gyengébben szereplõ versenytársakkal szemben a sikeres középvállalatok több integrált technológiai platformot üzemeltetnek, nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy beruházzanak az informatikai integrációba, és hisznek abban, hogy az informatika a vállalat más területein eszközölt beruházásoknál magasabb megtérüléssel jár. A tanulmány a technológiát nemzetközi szinten vizsgálja mint a kis- és középvállalatok növekedésének eszközét, mind a helyi technológiai infrastruktúra, mind az adott technológiai beruházások hatásainak szempontjából.

?Egyre kedvezõbb hozzáállást tapasztalunk az informatikai integrációt illetõen azon cégeknél, amelyek az átlagosnál magasabb bevételt és nyereséget produkáltak" – mondta Dan Armstrong, az Economist Intelligense Unit fõszerkesztõje, majd így folytatta: ?Ez persze így logikus, hiszen az újabb igények kielégítése szorosabb kapcsolatot feltételez az ügyfélszolgálati, az értékesítési, a gyártási és a pénzügyi folyamatok terén."

Tony Kender, az Oracle nemzetközi kkv-egységekért felelõs alelnöke így fogalmazott: ?A tanulmány világosan rávilágít arra a tényre, hogy a technológia alapvetõ szerepet játszik a kis- és középvállalatok üzleti növekedésének serkentésében. A legsikeresebb cégeknél nem csupán a magas fokú integráció emelhetõ ki; a felmérés szerint a kis- és középvállalatok különbözõ kihívásokkal találják magukat szemben ágazattól függõen. Az ágazat speciális igényeihez illeszkedõ funkcionalitással pedig a cégek hathatósabb válaszokat adhatnak ezekre a kihívásokra."

Az összesen 615 válaszadóval végzett felmérés fõbb megállapításai:

  • ¨ Az informatika fokozza a versenyképességet. A felmérés válaszadóinak 78%-a egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy informatikai képességeiknek köszönhetõen versenyképesebbé váltak, kétharmaduk pedig úgy véli, hogy az informatika révén szervezetük kellõen rugalmasan képes válaszolni a piac kihívásaira. Ezek az eredmények nemzetközi szinten is megmutatkoznak.
  • ¨ A szoftverek és a tudás ára jelentõsen visszafogja a növekedést. A válaszadók szerint a mai összetett szervezetek mûködéséhez szükséges szoftveralkalmazások költsége számottevõen korlátozza a növekedési lehetõségeket. Ehhez hasonló kerékkötõ a tehetség magas ára és szûkössége (mind az informatikai személyzet, mind a végfelhasználók szintjén), illetve a végfelhasználók idegenkedése az új technológiával szemben. A megkérdezettek több mint fele úgy vélte, hogy vállalatuknál nincs elegendõ informatikai szakember, aki ki tudná elégíteni a növekvõ igényeket.
  • ¨ A szoftverekben rejlõ lehetõségeket még mindig nem használják ki kellõen a növekedés serkentésére. A fenti kijelentés után arra a kérdésre, hogy mit tartanak a legjobb beruházásnak informatikai vagy egyéb szempontból a fõ üzleti célkitûzések megvalósításához, a megkérdezett középvállalatok több mint kétharmada a szoftveralkalmazásokat hozta fel példaként. A vezetõk tisztában vannak azzal, milyen jelentõs szerepet játszhatnak a szoftveralkalmazások az üzleti célok megvalósításában, azonban azt is elismerték, hogy eddig még nem tudták teljesen kihasználni az ezekben rejlõ lehetõségeket.
  • ¨ Ügyfélkapcsolat-kezelés a technológiai beruházások középpontjában. A felmérésbõl az is kiderült, hogy a középvállalatok felsõvezetõi szerint a technológiai beruházások manapság az ügyfélkapcsolat-kezelés terén lehetnek a leginkább jótékony hatással a középvállalatok mûködésére. Ez az a terület, ahol a nagyvállalatok egy ideje már komoly erõfeszítéseket tesznek az ?ügyfélközpontúbb" arculat kialakítása érdekében.
  • ¨ A jól teljesítõ cégek sok szempontból hasonlítanak egymásra. Ezek a cégek gyakrabban alkalmazzák a kiszervezést; egyetértenek abban, hogy az informatika versenyképesebbé teszi vállalatukat, és hogy az informatikai beruházások várakozáson felüli megtérülést eredményeznek; nagy fokú informatikai integrációval rendelkeznek; úgy vélik, hogy az informatikai beruházások más területekhez képest nagyobb megtérülést eredményeznek; véleményük szerint az informatika kellõ rugalmasságot biztosít a piac változásaira való megfelelõ reagáláshoz; és jellemzõen integrált informatikai megoldásokat vásárolnak különálló rendszerelemek helyett.
  • ¨ A beruházási prioritások ágazatonként változnak. A felmérés hat ágazatban tevékenykedõ felsõvezetõkre terjedt ki: pénzügyi szolgáltatások; fogyasztási cikkek; egészségügy, gyógyszeripar és biotechnológia; professzionális szolgáltatások; gyáripar és végül a közszféra. Ezek között jelentõs eltérések voltak tapasztalhatók. A közszférában például a tudáskezelésre és az adattárházak kialakítására jut a legtöbb pénz; a pénzügyi szolgáltatások és az egészségügy/gyógyszergyártás területén a jogszabályi megfelelõség élvez elsõbbséget; a gyáriparban pedig az ipari létesítményeket és a berendezéseket célozza meg a beruházások zöme.
  • ¨ A fejlõdõ piacokon a technológiai infrastruktúra fejlesztése van a legnagyobb hatással a GDP növekedésére. Az infokommunikációs technológia (ICT) fejlõdése a gyorsan növekvõ, bõvülõ piacokon (pl. India, Kína és Lengyelország) érezteti leginkább a hatását. Ezekben az országokban az ICT-fejlesztések nagyon korai szakaszában is jelentõs elõnyre tesznek szert azon vállalatok, amelyek korán ki tudják építeni nemzetközi szállítói és ügyfélhálózatukat.

 

A felmérésrõl

A felmérést 615 informatikai, pénzügyi és menedzsmenttel foglalkozó felsõvezetõ körében végezték, 10 és 500 millió USD bevételt produkáló vállalatoknál. Az utólagos interjúk Európa, Ázsia és Észak-Amerika húsz kis- és középvállalatának vezetõ döntéshozóival készültek. A 2007 májusában végzett felmérés hat ágazatra terjedt ki: pénzügyi szolgáltatások, fogyasztási cikkek, egészségügy és gyógyszeripar, professzionális szolgáltatások, gyáripar és a közszféra.

http://www.eiu.com/

Augusztus 29: A Magyar Fotográfia Napja

 

Louis DaguerreLouis Daguerre1840. augusztus 29. az a nap, melyen elõször készült Magyarországon fénykép, akkori nevén dagerrotípia. 2003. augusztus 29. az elsõ olyan nap, amikor errõl hazánkban hivatalosan is megemlékeztek. Augusztus 29. a Magyar Fotográfia Napja.

 

Louis DaguerreLouis Daguerre1840. augusztus 29. az a nap, melyen elõször készült Magyarországon fénykép, akkori nevén dagerrotípia. 2003. augusztus 29. az elsõ olyan nap, amikor errõl hazánkban hivatalosan is megemlékeztek. Augusztus 29. a Magyar Fotográfia Napja.

1839.-ben kezdtek a párizsi lapok cikkezni a francia származású és Joseph Nicéphore Niépce azon találmányáról, mely elindította a fotózást, fényképezést. Csodálattal fogadták ezt a felfedezést, mely lehetõvé tette, hogy polírozott, tisztított, ezüstözött rézlemez, fény, és elõhívõ higanygõz segítségével ezentúl megörökíthet bárki a jelenbõl egy-egy pillanatot a jövõ számára.

Joseph Nicéphore NiépceJoseph Nicéphore NiépceAz 1839 elõtti, elsõ próbálkozások nem voltak túl sikeresek, mert az akkori 8 órás exponálási idõ használhatatlanná tette az eljárást, de ezt az évek folyamán sikerült lecsökkenteni, 1939-ben 15-30 percre, a 40-es években pedig másodpercekre.

Vállas AntalVállas Antal1840.-ben Vállas Antal magyar mérnök, matematikus, egyetemi tanár volt az, aki a Magyar Tudós Társaság ülésén bemutatta, miképpen lehet fényképet, dagerrotípiát készíteni. Ekkor készült Magyarországon az elsõ fotográfia. 

Petõfi Sándor (ezüstlemezes daugerrotipia)Petõfi Sándor (ezüstlemezes daugerrotipia)2003. óta, mikor a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) kiválasztotta augusztus 29.-ét a Magyar Fotográfia Napjának, ünnepeljük ezt a fantasztikus felfedezést. Az ehhez a naphoz kapcsolódó események közt találhatunk kiállításokat Budapesten., Miskolcon, Veszprémben, Vácon, Békéscsabán, s az ország számos más részén is. A kiállítások helyét, idõpontját, s leírását megtalálhatják, a MAFOSZ oldalán.

 

1591 fényképezõgép1591 fényképezõgép Az elsõ fennmaradt fényképAz elsõ fennmaradt fénykép

Németh Krisztina

http://www.mafosz.hu/

http://www.wikipedia.hu/

http://www.daguerre.org/

Közlemény az egyházfinanszírozási egyeztetésrõl [2007-08-27]

 A katolikus, református, evangélikus egyház valamint a Mazsihisz elnökségei augusztus 27-én találkoztak az Oktatási Minisztériumban Hiller István miniszter úrral. A találkozó témája az egyházfinanszirozási rendszerrõl való egyeztetés volt.

 A katolikus, református, evangélikus egyház valamint a Mazsihisz elnökségei augusztus 27-én találkoztak az Oktatási Minisztériumban Hiller István miniszter úrral. A találkozó témája az egyházfinanszirozási rendszerrõl való egyeztetés volt.

Az egyházak vezetõi kifejtették, hogy az egyházfinanszírozás rendszerének átláthatónak és kiszámíthatónak kell lennie, de alapvetõen fontos az érvényben lévõ törvények és jogszabályok betartása is. Miniszter úr megosztotta az egyházak képviselõivel az 1%-os törvény és annak kiegészítésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket. Megígérte, hogy ez év szeptember közepéig írásos formában is megkapják azt, az egyházak vezetõi. Csak ezután indulhat meg az érdemi egyeztetés. Reméljük a következõ találkozónak kiemelt témája lesz a kiegészítõ normatíva kiszámítási modellje. Erre másfél éve kaptak ígéretet az egyházak.

A találkozó végén Hiller István miniszter úr felszólította az egyházak vezetõit, hogy határolódjanak el a Magyar Gárda zászlaját megáldó lelkészektõl. A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége egyértelmûvé tette, hogy álláspontjáról aktuálisan, a kellõ idõben és formában tájékoztatta a nyilvánosságot.

Az MRE Elnökségének egyértelmû az álláspontja arról, hogy a magyar társadalom valóban súlyos problémáit radikális és militáns eszközökkel nem lehet megoldani. Ugyanakkor sajnálatosnak tartja, hogy ezt a szervezõdést a politikai elit, kommunikációjában saját, önzõ politikai céljaira használja fel, ezzel elterelve a figyelmet a társadalmi bajok valódi megoldási lehetõségeirõl. Osztva a Köztársasági Elnök úr helyzetértékelését, az MRE Elnöksége is ugyanolyan veszélyesnek tartja a félelemkeltést, mint a félelemkeltéssel való riogatást.

? www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753