6. Európai Turizmus Fórum: Kiváló európai desztináció: Őrség

 Velemér TájházVelemér Tájház

Október 25-27. között hatodik alkalommal került megrendezésre az európai turizmus legrangosabb rendezvénye, az Európai Turizmus Fórum, amely az EU Bizottság, a tagállamok nemzeti és regionális turisztikai hatóságai, az európai turizmus munkaadói és munkavállalói szervezetei és a turisztikai szakmai szervezetek párbeszédének kiemelt fontosságú eseménye.

 

 Velemér TájházVelemér Tájház

Október 25-27. között hatodik alkalommal került megrendezésre az európai turizmus legrangosabb rendezvénye, az Európai Turizmus Fórum, amely az EU Bizottság, a tagállamok nemzeti és regionális turisztikai hatóságai, az európai turizmus munkaadói és munkavállalói szervezetei és a turisztikai szakmai szervezetek párbeszédének kiemelt fontosságú eseménye.

 

A hat éve a Bizottság által kezdeményezett rendezvényre az EU soros elnökségét betöltő Portugáliában, Lagoa-ban került sor. A magyar delegációt Dr. Kovács Miklós, az ÖTM turisztikai szakállamtitkára vezette. A rendezvényen részt vettek a magyarországi turisztikai ágazati párbeszéd munkavállalói és munkaadói szervezeteinek vezető képviselői, Dr. Várnai Zsuzsa és Dr. Niklai Ákos vezetésével.

A fórumot az EU Bizottság részéről Günter Verheugen a Bizottság alelnöke, a vállalkozásokért felelős EU főbiztos köszöntötte. Beszédében kiemelte a turizmus jelentőségét az európai gazdaságban, megerősítette a bizottság azon szándékát, hogy tovább segíti a turizmus versenyképességének javítását. Előadásában hangsúlyozta, hogy az európai turizmus hosszú távú versenyképességének alapvető feltétele a fenntarthatóság elveinek érvényesítése a turisztikai szolgáltatásokban és a fejlesztéseknél. Az európai turizmusnak a legjobb minőségre, legmagasabb technikai színvonal alkalmazására kell törekednie a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóság elveit figyelembe véve, hogy a növekvő piaci igényeknek a legmagasabb szinten feleljen meg, fenntartva ezzel Európa turisztikai vonzerejét. Felhívta a figyelmet ennek költségeire, ami meg fog jelenni a turisztikai termékek árában, de ezt a kiemelkedő minőséggel kell és lehet ellensúlyozni. Ehhez mind európai, nemzeti és helyi szinten a turizmusban érdekeltek, hatóságok, vállalkozások és fogyasztók együttműködése és felelősségvállalása szükséges. Ennek megerősítését célozza az a közlemény, amelyet a Bizottság közvetlenül a fórumot megelőzően fogadott el, a fenntartható turizmus fejlesztésének támogatása érdekében. Ebben a Bizottság javaslatot tesz a tagállamok, illetve a szakmai szervezetek számára arra vonatkozóan, hogy milyen lépéseket tehetnek a gazdasági, szociális és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés érdekében, ami alapfeltétel Európa kulturális és természeti örökségének megőrzése szempontjából. A Bizottság által megfogalmazott javaslatokat a portugál elnökség a Versenyképességi Tanács novemberi ülésére kívánja beterjeszteni.

BajánsenyeBajánsenyeA Bizottság közleményében a turizmusfejlesztés gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságának eléréséhez hét kihívást fogalmazott meg, melyek területén előrelépés szükséges: a kereslet szezonális jellegének csökkentése, a turisztikai célú közlekedés környezeti hatásainak kezelése, a turisztikai munkahelyek minőségének javítása, a turizmust fogadó közösség életminőségének megőrzése, a természeti források felhasználásának és a hulladéktermelésnek a minimalizálása, a természeti és a kulturális örökség megőrzése és az üdülés mindenki számára elérhetővé tétele.

Dr Kovács Miklós szakállamtitkár hozzászólásában támogatta az európai turizmus fenntarthatóságának elősegítését célzó bizottsági kezdeményezéseket és tájékoztatást adott a fenntartható turizmusfejlesztést szolgáló magyar lépésekről. Kiemelte a turizmusfejlesztési stratégia fő elemeit, a desztináció menedzsment rendszer kialakítását, a Magyar Turizmus Minőségi Díj létrehozását, a Turizmus Ágazati Párbeszéd Bizottság működését, a Regionális Operatív Programokban a turisztikai pályázatok elbírálásánál alkalmazott fenntarthatósági indikátor rendszer kidolgozását és az üdülési csekkrendszer sikeres működését.

A portugáliai fórum a fenntartható turizmusfejlesztéssel kapcsolatos bizottsági javaslatok közül az ágazat előtt álló  következő három fő kihívásra adandó javaslatok megtárgyalására koncentrált: A természeti és kulturális örökség megőrzése; az erőforrások és hulladékok kezelése, illetve a vállalkozási felelősség a versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés érdekében. 

A fórumon első alkalommal került sor a Bizottság által 2006-ban kezdeményezett Kiváló Európai Turisztikai Desztináció Díj („European Destinations of Excellence" – EDEN) átadására. Magyarországot a Magyar Turizmus Zrt. és az ÖTM Turisztikai Szakállamtitkársága által meghirdetett „Magyarország legjobban fejlődő vidéki desztinációja" című pályázat nyertese a „Természetesen Őrség" című pályamunkájával győztes Natúrpark Térségfejlesztési Kht. képviselte. A díjazott országok képviselői az eseményt kísérő kiállításon mutatták be térségüket a Fórum résztvevői és a nemzetközi sajtó számára. Günter Verheugen főbiztos a díjátadáson kiemelte, hogy a bizottsági kezdeményezés célja hosszútávon bemutatkozási lehetőséget biztosítani a fenntartható turizmusfejlesztésben élenjáró, kiváló európai desztinációk számára, Európa sokszínűségének minél szélesebb körben történő megismertetésére.

A VI. Európai Turizmus Fórum  http://www.etfportugal2007.pt/welcome/intro_en.asp  

OTTHON CENTRUM LAKÁSPIACI MONITOR 2007/2

1.1. 

Az éven belüli hullámzó forgalom, a lakáscélú hitelek iránti igény tavalyi szinthez mérhető csökkenése, valamint a vásárlók és beruházók növekvő óvatossága ellenére (vagy részben ezek okán!) sok jel mutat arra, hogy a lakáspiac újra élénkülés előtt áll.

1.1. 

Az éven belüli hullámzó forgalom, a lakáscélú hitelek iránti igény tavalyi szinthez mérhető csökkenése, valamint a vásárlók és beruházók növekvő óvatossága ellenére (vagy részben ezek okán!) sok jel mutat arra, hogy a lakáspiac újra élénkülés előtt áll. Az őszi adótörvény-módosítási indítványok elfogadása sem valószínű, hogy jelentős hatással lenne a piac működésének egészére.             

Építési volumen

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2007 első félévében 13,2 ezer lakás kapott használatbavételi engedélyt, és 21,1 ezer új lakásra adtak ki építési engedélyt országosan. Ez 1,6, illetve 6,6%-os növekedés az egy évvel korábbi számokhoz képest. Az átlagosnál erőteljesebb bővülés ment végbe a fővárosban, ahol 12%-kal több (4059) új lakás használatbavételére került sor és 14%-kal több (5884) új engedélyt kértek, mint 2006. első félévében.

Építési formát tekintve, az átlagosnál jobban (6%-kal) nőtt a vállalkozók által épített, valamint az értékesítésre szánt lakások száma. Budapesten így 83, országosan pedig összességében 46%-os a beruházói építés részaránya. Ennek megfelelően ismét csökkent a megépített lakások átlagos alapterülete, Budapesten 62, országosan 86 m2-re.              

2.2.A használatba vett lakások számának alakulása megyénként erősen differenciált: az ország egyik felében jelentős (9-52% közötti) emelkedés, míg a másik felében (7-47% közötti) visszaesés tapasztalható. Legnagyobb volt a növekedés Veszprém megyében, míg Bács-Kiskun megyében a legerőteljesebb a csökkenés.

Lakáspolitika, finanszírozás

Ősszel több, a lakáspiacra potenciálisan hatással lévő, az adózás rendjéről szóló törvény keretébe tartozó módosítási indítvány látott napvilágot. Ezek szerint:

  • Lakóingatlan vásárlásakor megszűnne a lakásszerzési kedvezmény (azaz az eladott lakás árából egy másik vásárlására fordított összeg utáni adókedvezmény).
  • Az eladott lakásból származó bevétel után akkor kellene adózni, ha az értékesítésre a szerzéstől számított öt éven belül sor kerül (jelenleg ez 15 év), s az adót a hatóság méltányosságból mérsékelhetné, vagy akár elengedhetné.
  • Az építményeket, telkeket 2009-től számított érték alapján adóztathatnák az önkormányzatok. Az adó mértéke lakásnál és az ahhoz tartozó teleknél legfeljebb 0,5, más ingatlannál maximum 1,5 százalék lehetne. Az adó bevezetéséről, mértékéről, a mentességekről és kedvezményekről a települési önkormányzatok saját hatáskörükben dönthetnének.
  • A 100 millió forintot meghaladó számított értékű lakásokra és üdülőkre (a 100 millió forint feletti részre) a cégeknek is adót kellene fizetniük, ami gyakorlatilag a magánszemélyek esetében eddig is működő luxusadó kibővítését jelenti.
  • A telek négy éven belüli beépítés esetén csak akkor lenne illetékmentes, ha az épített terület aránya legalább a helyben előírt mérték fele.
  • Magánszemélyeknek is áfát kellene fizetni, ha két naptári éven belül már negyedszer értékesít telket, illetve új, kétévesnél fiatalabb ingatlant. (Az eredeti tervek szerint értékesítési számtól függetlenül áfát kellene fizetni a 15 millió forintnál értékesebb telek és új lakás után, ugyanakkor ez a kitétel a később véglegesített tervezetben már nem szerepelt.)
  • Az illetékhivatalok a bíróságoknak, önkormányzatoknak és egyéb hivatalos szerveknek ingyenesen szolgáltatnak majd az ingatlan adásvétellel kapcsolatos információkat, melyekhez a hitelintézetek és ingatlanforgalmazással foglalkozó cégek díj ellenében juthatnak hozzá.

A tervezett ingatlanadó hatása – annak bevezetésének elhalasztása, illetve a még nem véglegesített koncepció miatt – egyelőre nem érződik a keresleten. Nehezen előre jelezhető emellett a többi javasolt változtatás következménye is, hiszen azok között egyaránt megtalálható a forgalmat élénkítő, és azt visszavető hatású is.

A DEM Információs és Gazdaságkutató Iroda aktuális jelentése szerint 2007 első hét havában jellemző tendencia, hogy míg a támogatott lakáshitelek átlagos nagysága összességében csökkenő tendenciát mutat (új lakáshoz 5,4, használthoz 2,2, millió Ft), addig a kereslet nagy részét adó piaci alapú (nagyrészt) devizahiteleknél folyamatos emelkedés után jött ki az 5,6 millió Ft-os átlag. Lakáscélú hitelre összességében közel 60 ezer szerződés köttetett július végéig, 286 milliárd forint értékben. A lakáscélú hitelek iránti igény idén összességében elmarad a tavalyi szinttől.

A bankok a lakásvételi és -felújítási kedv lanyhulásának jeleire az eddiginél is erőteljesebb hitelkampányokba kezdtek. Ezek közül kiemelkedik az OTP Banknál igényelhető jenhitel, melynek kamata a fejlett világban a legalacsonyabb, amihez ugyanakkor a legnagyobb árfolyam-ingadozás társul. Az Allianz Bank bizonyos esetben a lakás hitelbiztosítéki értékének 110%-ára rúgó kölcsönt nyújt, míg a BG Hitel & Lízing 40 éves futamidejű jelzáloghitellel jelent meg a piacon. Szélesebb körben elterjedt emellett a kezdeti egyszeri költségek elengedése.

Az idén, a piaci szereplők várakozása szerint 25 milliárd forint körüli volument tehet ki a lakáslízing szegmens, ami egyébként a 2006. évi finanszírozás kétszerese lenne. Az ingatlanlízingen belül a lakásfinanszírozás aránya tovább nő; az első fél év végén ez 17 százalék volt. Ez előre vetíti a lakáslízinggel foglalkozó cégek további térnyerését a lakásfinanszírozási piacon.   

Újépítésű lakások piaca

Idén eddig összességében 5-7%-kal emelkedtek a fővárosi új lakások árai, ám nem példa nélküli a 10-15%-os árnövekedés sem. Ugyanakkor az átlagos emelkedés nem tart lépést a 8-9% körüli beruházói költségnövekménnyel. Mindez azt jelenti, hogy egyértelműen jól járnak azok a befektetési célú vásárlók, akik jól választják meg a lakásprojektet. Az új lakások árváltozása nagyrészt azon múlik, hogy milyen stádiumban tart a beruházás. Nagy általánosságban elmondható, hogy egy projekt életciklusán végig emelkedik a lakások fajlagos ára. Ugyanakkor – bár nagyon keresettek a rögtön költözhető lakások -, mivel a projekt végére a kevésbé népszerű, vagy rosszul megtervezett lakástípusok maradnak meg, a beruházó gyakran csak árengedménnyel, vagy fizetési könnyítéssel tudja ezeket értékesíteni.

A mellékelt táblázat az Otthon Centrum hálózat által 2007 folyamán értékesített újépítésű társasházi lakások átlagos négyzetméter árait mutatja néhány területen. A vidéki városok árszintje mintegy 10-15%-kal marad el a budapesti tömegpiac alsó kategóriájától.  

Újépítésű társasházi lakások átlagos tranzakciós ára néhány fővárosi kerületben és vidéki nagyvárosban (2007)

 

Lakásár (ezer Ft/m2)

II.

645

III.

386

VI.

458

VIII.

338

IX.

358

X.

284

XI.

420

XIII.

363

XIV.

346

XVIII.

300

XXI.

265

Győr

225

Nyíregyháza

222

Sopron

245

Szeged

220

Zalaegerszeg

226

Forrás: Otthon Centrum

A vevőkhöz hasonlóan a beruházók óvatossága, körültekintése is nő. Fogynak az igazán jó adottságú, társasház építésére alkalmas telkek, így nagy a verseny az ilyenek megszerzéséért, ami hajtja fel az árakat a telekpiacon. Az új lakóprojektek egyre vonzóbb köntösben, egyre innovatívabb marketingmunkával kerülnek piacra. Ezzel párhuzamosan a lakások minősége is javul. A többféle csempéből való választás lehetősége ma már nem elegendő. Az építészeti, belsőépítészeti megoldások terén nyújtott plusz teljesítmény ugyanakkor önmagában sikertényező lehet egy projekt értékesítésében. Terjednek a vegyes funkciójú (lakások mellett bevásárlási, sportolási, szórakozási lehetőségeket nyújtó) projektek.        

Keresett helyszínekben, lakástípusokban nincs jelentős változás az elmúlt egy-két évhez képest. Kedveltek az 1+2 fél, 2, 2+fél szobás, 50-60 m2 közötti lakások. Slágerkerületek maradnak továbbra is a XIII., XI., VIII., III. és IX., ugyanakkor az árérzékeny vásárlók pl. a X. kerületben sok új beruházás lakásaiból válogathatnak.

Bár az árérzékenység vitathatatlanul a legfőbb döntési tényező újépítésű lakás vásárlásakor, a beruházások sikerességében, az értékesítés időtartamában egyre nagyobb szerep jut az épület és a lakások optimális megtervezésének. Ezzel összhangban, a nyár folyamán új – még nem elfogadott – javaslatok fogalmazódtak meg a jelenleg érvényben lévő építési szabályok megváltoztatására.

Eszerint kötelező lesz minden lakásba legalább egy benapozott szobát építeni, ami azt jelenti, hogy február tizenötödikén legalább 60 percen keresztül be kell sütnie a napnak az ablakon. Minden két szobásnál nagyobb lakásba kötelező lesz külön WC-t építeni, abban az esetben is, ha a fürdőszobában már van egy. Minden lakásban legalább az egyik lakószobának el kell érnie a 17 négyzetméteres alapterületet, de ebbe az amerikai konyhás lakások esetében nem számolható be az egybenyitott konyha, illetve étkezőhelyiség.

A klímaberendezéseket csakis takartan, az épület külső megjelenésével összhangban lehet majd elhelyezni. Fontos újítás továbbá, hogy olyan beruházások esetében, ahol a telken legalább hat lakás épül, mindenképpen az épületen belül kell megoldani a garázsok kialakítását.

Az új szabályozás a szaktárca tervei szerint a következő év január elsejét követően elindított építkezésekre vonatkozik majd, s várhatóan felszámolja majd a jelenleg jellemző kis alapterületű, apró szobákra tagolt, rossz beosztású lakásokat, ugyanakkor a növekvő méretek és pluszköltségek miatt egyúttal áremelkedéssel járhat.

2007. szeptemberi adatbázis frissítésünk során sok, addig még részleteiben nem ismert projekt került feldolgozásra. Így adódhat, hogy – bár az elmúlt félévben a beruházások kb. 40%-ánál módosult 2008-ra az eredetileg idénre tervezett átadás dátuma – nem változott év eleji összesítésünk, miszerint idén több mint 14 ezer társasházi lakást terveznek befejezni Budapesten. Ez azonban még mindig csak terv, valószínűbb, hogy ennek csak mintegy a fele valósul meg.

A XII. és XXIII. kerület kivételével mindenhol nő a lakásépítési aktivitás a tavalyi évhez képest. A százalékos változás ilyenkor félrevezető lehet, hiszen például a XIX. és XXI. kerületekben egy-két nagyobb beruházás felépülése több százszoros növekedést eredményez, ami így is csak néhány száz lakást jelent. Érdekesebb, hogy a XIII. kerületben több mint 1400-zal, a VII. és XIV. kerületben közel ezerrel, s a VI., IX., X., XI., és a már említett XXI. kerületben is 500 feletti lakásszám növekedés prognosztizálható a meghirdetett átadások alapján.

Használt lakások piaca

A várakozáson felül jól teljesítő évkezdetet erőteljesebb tavaszi visszaesés és nyári pangás követte a lakáspiacon. Míg az előbbire magyarázat lehet az, hogy az emberek ekkorra szembesültek ténylegesen a gazdasági megszorítások hatásával, a nyári mérsékelt forgalom az általános szezonalitásra, illetve a szokatlanul nagy melegre fogható. Érdeklődés, regisztrálás szintjén folyamatos volt a kereslet, a visszaesés tényleges üzletkötésekben mutatkozott meg. Ugyancsak beleillik az évek óta megszokott forgalmi hullámzásba a nyár végi, illetve szeptemberi élénkülés, köszönhetően elsősorban az egyetemi-főiskolai évkezdetnek.

Terjed a szemlélet, miszerint egyre inkább megéri lakást vásárolni a diák gyermeknek, semmint albérleti díjat fizetni. Adatbázisunkban hatszáz fős mintán vizsgáltuk, hogy milyen lakásokat keresnek az egyetemista életkorban lévő 18 és 25 év közöttiek Budapesten és a vidéki egyetemi városokban. Budapesten a 11 millió Ft körüli ingatlanok a legkeresettebbek a fiatalok körében, míg a vidéki egyetemi városokban (Győr, Pécs, Sopron, Szeged, Veszprém) a 8-9 millió Ft közötti ingatlanok a legkedveltebbek. A főváros-vidék ingatlanpiaci viszonyoknak megfelelően alakulnak a keresett alapterületek is; Budapesten a 40 m2 körüli ingatlanok a legnépszerűbbek, míg vidéken az 50 m2-es alapterület áll az első helyen.

A mellékelt táblázat a társasházi lakások kínálati bérleti díjainak átlagát mutatja Budapesten és néhány vidéki egyetemi városban. Fontos megjegyezni, hogy ha a leggyakrabban előforduló bérleti díjakat néznénk, jóval kisebb különbséget kapnánk a főváros és a többi város viszonylatában. A budapesti átlagot sok nagy értékű belvárosi lakás emeli meg.

Átlagos bérleti díjak Budapesten és néhány vidéki városban

 

Átlagos bérleti díj/m2/hó

45 m2-es lakás átlagos havi bérleti díja

Budapest

1.950 Ft

88.000 Ft

Debrecen

1.050 Ft

47.000 Ft

Győr

1.100 Ft

50.000 Ft

Pécs

1.300 Ft

59.000 Ft

Szeged

1.150 Ft

52.000 Ft

Veszprém

1.175 Ft

53.000 Ft

Forrás: Ingatlan.net

A diákok albérlet keresési szokásairól összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az olcsó, átlag alatti árú bérleményeket keresik, s gyakran többen, főleg bútorozott lakásokat bérelnek ki. A döntés – a rövidre vett keresési idő miatt – gyorsan megszületik. Az albérlet kiválasztásánál az ár mellett az iskola közelsége, illetve a jó közlekedés játszik kulcsszerepet, s a minőségre kevesebb hangsúly kerül.

Összességében nyomon követhető egyfajta „ingatlanszemlélet" térnyerése a lakásvásárlók körében. Vásárlás során egyre inkább szempont a kiszemelt lakás, ház értékállósága, a fenntartás költségei, jövőbeni „piacosíthatósága". A lakásvásárlók manapság jóval körültekintőbbek, hosszabb ideig nézegetnek körbe a piacon. Az Otthon Centrum országosan reprezentatív, 4000 fős felmérése szerint, míg a lakáskeresők 87%-a veszi igénybe az internetet információszerzéshez, a kínálat áttekintéséhez, a nyomtatott sajtót 80%-uk használja. Az ingatlanjukat eladni szándékozóknál a nyomtatott és az internetes médiumok aránya egyaránt 82%.  

A fentebb említett tervezet, miszerint az illetékhivatali adatok nagyobb nyilvánosságot kapnának, megmozgathatja a használt lakások piacát. Nagy gátja manapság a tranzakciószám emelkedésének a lakások túlárazottsága, aminek oka a tulajdonosok alulinformáltsága a piaci viszonyokat tekintve. Idén nyári, országosan 2500 tranzakción végzett vizsgálatunkban az áralku átlagos mértékét kerestük. A teljes adatbázis számtani átlaga alapján ez 5% és 6% között alakul. Minél egyedibb (akár árban, típusban, elhelyezkedésben) egy ingatlan, annál nagyobb tere van az alkunak. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok ingatlanközvetítőn keresztül értékesített lakásokat és házakat tartalmaznak, s feltételezhető, hogy a magánszemélyek közötti tranzakciókban – a piacismeret hiányosságai miatt – még jelentősebb engedmények jellemzőek. 

A panellakások nem mindenhol egyértelműen a lakáspiac mostohagyermekei. A felújított szigetelésű, energiatakarékos – és ami a legfontosabb -, saját mérőórás panelek sok élethelyzetben jelenthetnek jó megoldást. Az ilyen, jó beosztású lakások ára nem egy esetben vetekszik a környék régebbi téglaépítésű lakásainak árával. A megújult épületekben lévő ingatlanok, ha nem is drágábban, de mindenképpen hamarabb vevőre találnak.

Építési / fejlesztési telkek piaca

Továbbra is stabilan emelkedik a társasházi építésre alkalmas telkek ára. A IX. és XI. kerület fejlesztési területein a tavalyi lassú növekedés után 20-35% volt az áremelkedés. A másik véglet a VI. és VII. kerület külső része, illetve a X. kerület, ahol legfeljebb 7-10%-os volt a változás. Tőkeerős – szinte kizárólag külföldi – cégek körében maradt a pesti oldal Nagykörúton belüli része a legkeresettebb, és egy kissé élénkült az aktivitás a budai oldal hasonlóan központi részén is. A belvárosi telkeket megfizetni nem tudó magyar cégek vagy profilt váltanak, vagy kevésbé frekventált részeken építkeznek. Egyértelmű versenyelőnyt jelent a külföldi fejlesztők számára, hogy külföldi értékesítési csatornáikon keresztül magasabb áron tudják a belvárosi lakásaikat értékesíteni.     

Társasházi fejlesztésre alkalmas telkek jellemző ára

Terület

Nettó telekár nettó eladható lakás-négyzetméterre vetítve (Ft)

Ártendencia az előző félévhez képest

I., II. és XII. kerület belső része

160-220.000

↑↑

VI. és VII. kerület Nagykörúton belüli része

180-260.000

↑↑

VI. és VII. kerület Nagykörúton kívüli része

80-150.000

XI. kerület egykori rozsdaövezete

50-70.000

↑↑↑

IX. kerület rehabilitációs területe

60-80.000

↑↑↑

XIII. kerület angyalföldi része

50-65.000

↑↑

XIV. kerület

45-90.000

↑↑

VIII. kerület rehabilitációs területe

45-90.000

↑↑

X. kerület

25-40.000

Forrás: Otthon Centrum

Az irodaház és szálloda fejlesztések a belvárosban gyakran jobb üzleti lehetőségekkel kecsegtetnek, mint a lakóprojektek. Több cég is elkezdte ez alapján diverzifikálni tevékenységét. Gyakori lett emellett, hogy ugyanazért a belvárosi telekért lakó- és kereskedelmi ingatlan beruházással foglalkozó cégek egyaránt versengenek.   

Egyre jelentősebb versenyt teremt a román és bolgár piac. Óvatosabbak lettek például a spanyol beruházók, akik jobban fontolóra veszik, hogy itteni beruházás helyett inkább a nagyobb hozamokkal kecsegtető, ugyanakkor a nagyfokú bürokrácia és szabályozatlanság miatt kockázatosabb Romániában vessék meg lábukat. Egyre nagyobb aktivitást mutatnak a telekpiacon ugyanakkor angol, német, osztrák és olasz cégek. Jellemző piaci magatartás maradt emellett a 'land banking', azaz a még mindig kellő mennyiségben meglévő építési telkek, vagy bontandó épületek megvásárlása hosszú távú befektetésként, ami a magyar piacba vetett töretlen bizalmat mutatja.

Budapest mellett látványosan nő a külföldi beruházók érdeklődése a főváros környéki agglomerációs övezet, a nagyobb vidéki városok, illetve a Balaton iránt. Itt az úttörő izraeli cégeket követve a spanyolok számítanak újabban aktívnak.

A már korábban említett tervezet – miszerint magánszemélyek telekvásárlását is áfa terhelné bizonyos gyakoriságú telekvásárlás után – nem lenne nagy hatással a telekpiacra. Először is kis réteget céloz, azokat, akik adókerülés, vagy spekulációs céllal vettek részt sok tranzakcióban, illetve a megkötések már jócskán felpuhultak az eredeti tervhez képest. 

http://www.oc.hu/

Révay András:Madarak madártávlatból

 

könyvcimlap Afrika után most Latin-Amerika tájaira röpít el bennünket a fotóművész – riporter, aki továbbra sem pihen. Már az északi-sarkkörön túl nyúló országok természeti szépségeinek megörökítésén dolgozik.

 

könyvcimlap Afrika után most Latin-Amerika tájaira röpít el bennünket a fotóművész – riporter, aki továbbra sem pihen. Már az északi-sarkkörön túl nyúló országok természeti szépségeinek megörökítésén dolgozik.

Robert B. Haas fotóművész A National Geographic felkérésére járja a világot Robert B. Haas fotóművész. Az, hogy „járja" – így nem is igaz. A kiválasztott vidéket egy kis repülőgéppel kalandozza be, felülről, madártávlatból örökíti meg azt, ami a földről, szemmagasságból talán nem is látható. Kék szirtek az Andokban, kialudt vulkán a Galapagos-szigeteken, ilyen képekből áll össze a kötet: „Latin-Amerika a kondorkeselyű szemével".

Nem egyszerűen csak fotóriporter, joggal nevezhető művésznek. Látásmódja sajátos. Észreveszi például, hogy egy képen a néző szeme sokkal tovább időzik az árnyékon, mint a lovas kocsik valódi alakján. Máskor tudatosan hiányzik a képről az ember: az átvonuló marhacsorda mellől a pásztor lemarad. Lapozgatva a kötet, rájövünk, lehet a madarakat vonulás közben, felülről is fényképezni és csak türelem – no meg a fotós különleges szerencséje – kell hozzá, hogy a flamingóraj a sekély vízben is flamingó alakba tömörüljön.

Könyveinek szerkesztésében maga is közreműködik, az egyes fejezetek előtt álló bevezetőt gyakran maga írja. Köteteit számos országban kiadják, a bemutatón sokszor maga is részt vesz. Így jött el Budapestre, ahol a légi fényképezéshez fűződő személyes indítékairól is beszélt. Két ok miatt választotta ezt a módszert. Az egyik, hogy meg akarja mutatni mindenkinek: a Föld gyönyörű és természeti szépségeit meg kell őrizni, meg kell menteni. A másik ok már önzőbb. Szinte gyerekes örömet érez, amikor ritka, egyedi fotókat készíthet. Igaz, mindez nem egyszerű. Jó dolog, ha az ember képeit szeretik, dicsérik – mondja – de ezek mögött nagyon sok lemondás, áldozat van. Most, legutóbb tizenkilenc hónapig volt távol a családjától. A légi fényképezés olykor kifejezetten veszélyes, néha a végletekig el kell menni a kockázat vállalásában. Nehéz megfelelni az igényeknek, mert a National Geographic szerkesztői nagyon magasra teszik a mércét. Ezúttal hetvenezer(!) felvételt készített, amit előbb 4-500-ra szűkítettek, végül valamivel több, mit 140 került be a kötetbe. A többit elteszik a National Geographic archívumába, máskor, más témáknál még felhasználhatják.

Nehéz a könyvben válogatni, kedvenc képeket keresni. Az elképesztő változatosságban megjelenő természeti tájak és jelenségek megannyi festményként vázolják fel Latin-Amerika titkait. Ami nem fért el a képek közé, azt a szerző írásaiban mutatja be. A fordító, Koncz Katalin sikerrel adja vissza e rövid bevezetők hangulatát. Kár, hogy a magyar szerkesztők már nem voltak ennyire figyelmesek. A 148. oldalon például – szerintük – a venezuelai Warao indiánok szalmatetős cölöpkunyhói állnak az esőerdő peremén. A tárgyi képtelenség senkinek sem tűnt fel, annak ellenére sem, hogy a képen – jól láthatóan – pálmatetős kunyhók sorakoznak.

Talán majd a következő kötettel több szerencsénk lesz. Bobby Haas ugyanis elkezdte már az északi-sarkkörön túl nyúló országok tájainak fotózását. Azért választotta ezt a témát, mert a jelen állapot megörökítése nagyon fontos. A felmelegedés drámai gyorsasággal változtatja meg a vidéket és könnyen lehet, hogy néhány év múlva már nem is létezik az, amit az optika most lát.

könyvcimlap

Robert B. Haas

Latin-Amerika a kondorkeselyű szemével

ISBN 978-963-9547-94-8

Magyar kiadás: Geographia Kiadó 2007

Nyomdai munkálatok: Olaszország

A gyógyszerészeknek fontos szerepe van a bioetikában

 A Szentatya október 29-én beszédet intézett a katolikus gyógyszerészekhez, akik ezekben a napokban tartják 25. nemzetközi kongresszusukat Rómában.

 A Szentatya október 29-én beszédet intézett a katolikus gyógyszerészekhez, akik ezekben a napokban tartják 25. nemzetközi kongresszusukat Rómában.

XVI. Benedek beszédében így fogalmazott: „Szakmátoknak lehetővé kellene tennie és jogként elismernie, hogy a lelkiismereti szabadságra hivatkozva ne kelljen együttműködnötök sem közvetlenül, sem közvetetten olyan termékek rendelkezésre bocsátásában, amelyek használatának célja egyértelműen ellentmond az erkölcsnek, mint például az abortusz és az eutanázia."

A pápa fontosnak tartja, hogy a gyógyszerészek legyenek tudatában annak, milyen hatásúak azok a molekulák, melyek célja, hogy megakadályozzák a megtermékenyített petesejt beágyazódását vagy megrövidítsék az emberi életet – írja a SIR.

Az emberi életet védelmezni kell a fogantatástól a természetes halálig – hangsúlyozta XVI. Benedek. Az orvosi eszközök fejlődése és az ebből származó terápiás lehetőségek azt kérik a gyógyszerészektől, hogy elgondolkodjanak egyre szélesebb körű közvetítő feladatukról, amelyet az orvos és a beteg között ellátnak – magyarázta a pápa.

A gyógyszerész egyik feladata, hogy „tudásával segítse a beteget az orvosi kezelés megfelelő igénybevételében, és mindenekelőtt meg kell ismertetnie vele az adott gyógyszer használatának etikai vonzatait".

A pápa a gyógyászati kísérletekre kitérve megerősítette, hogy senkit sem lehet tárgyként használni, és leszögezte, hogy ezen a téren is tiszteletben kell tartani az etikai normákat. A kísérletek célja az ember állapotának javítása kell, hogy legyen, nem pusztán a tudományos kutatás.

Végül azt kérte a jelenlévőktől, hogy segítsék a gyógyszerészettel kapcsolatos szakmát választó fiatalokat, hogy munkájuk és döntéseik egyre kényesebb etikai vonzatairól is gondolkodjanak. Képzésüket nem csak a gyakorlat, hanem a bioetika terén is el kellene mélyíteni – hangsúlyozta a Szentatya.

Magyar Kurír

Mi is ennek a hirtelen jött állásfoglalásnak az oka?

Hollandiában orvosi receptre összeállított euthanázia csomagok kaphatóak egyes patikákban. Van olyan gyógyszergyár, amely ugyanolyan fejlesztéseket végze ebben a témában, mint korábban az állatok megolésére szolgáló injekciók fejlesztői (az USA-ban). Angliában a feketepiacon kapható az öngyilkosság tabletta.

Értelemszerűen hasonló mértékben terjed az abortusztablatta is.

A pápa éppen a hagyományos – élet tisztelete elv alapján – teljesen jogosan és következetesen tiltakozik minden élet elleni  tevékenység ellen. Mert nagyon jól látja, egyes gazdasági csoportok számára roppant kifizetődő megszabadulni az idősektől, a betegektől, mert az ellatásdokkal ápolásukkal megtakarított pénz az ő zsebüket hízalja, és ebben az esetben a halál kultuszának dicsőítése nagyon megkönnyíti számukra az időskori öngyilkosság mint bevett társadalmi viselkedésforma elsajátíttatását.

Az improduktívak kiküszöbélése, ami egy Malthus nevű angol filozófus-prádikátortól származik, sajnos ki nem mondottan, de eleme a magyar társadalombiztosítási reformnak is. Tökélyre Angliában, az állami egészségügyi ellátásban fejlesztették, amely hatalmas kórházi halandóságáról ismert. (Ha megnöveli a haladóságot a hosszú szállítás, akkor elő kell azt segíteni. Angliában reform címén erre 85 sürgősségi osztályt pénzhiányra hivatkozva sürgősen bezártak.)

A Názáreti Jézus – Az Úr arcának keresése

  Megjelent XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című könyvének magyar fordítása a Szent István Társulat gondozásában. A művet Erdő Péter bíboros, Rokay Zoltán, a könyv fordítója és Farkas Olivér, a Szent István Társulat (SZIT) igazgatója mutatta be október 31-én az MKPK Titkárságán.Updated: 2007-11-02 07:37

  Megjelent XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című könyvének magyar fordítása a Szent István Társulat gondozásában. A művet Erdő Péter bíboros, Rokay Zoltán, a könyv fordítója és Farkas Olivér, a Szent István Társulat (SZIT) igazgatója mutatta be október 31-én az MKPK Titkárságán.Updated: 2007-11-02 07:37

Erdő Péter hangsúlyozta: nem mindennapi, hogy egy pápa tudományos könyvet ír pápasága idején, azaz tudósként is tovább dolgozik. A Szentatya könyvében arról ír, „aki számára és az egész Egyház számára is a legtöbbet jelenti: Jézus Krisztusról."

A könyv címe hordozza a mű legfőbb hangsúlyát – mondta a bíboros -, mégpedig azt, hogy a Názáreti Jézus történelmi személy. A Szentatya könyvében a Jézus nevet használja, nem pedig a Krisztust, amely már egy hitvallás, annak a megvallása, hogy ő a Messisás. A könyv célja mégis az, hogy ne csupán a történeti Krisztust vagy Jézust mutassa be, hanem hogy „kimutassa azt, hogy ez a személy azonos a hit Krisztusával." A pápa nagyon világosan mutatja meg, hogy a kettő szerves egységben van egymással, és nem alakulhatott volna ki a Krisztusról szóló hitvallás, ha nincs annak alapja a Názáreti Jézus személyében és életében. A könyv egyben hitvallás is, amely a szerző személyes meggyőződését és az Egyház hitét fejezi ki – mondta Erdő Péter bíboros, majd köszönetét fejezte ki a fordítónak és a kiadónak, hogy a szövegnek nemcsak az értelmét, hanem a szépségét is híven visszaadták az olvasónak.

Rokay Zoltán, a mű fordítója röviden beszámolt munkájának kezdetéről, a fordítás folyamatáról és a felmerült nehézségekről. Ezt a könyvet csak úgy lehet olvasni, ahogy a szerzője megírta: elmélkedve. „Csendet kell teremtenünk magunkban és magunk körül."

Farkas Olivér, a SZIT igazgatója elmondta: a könyv áprilisban jelent meg német nyelven, s ezt követően 35 ország, 32 nyelven kérte a kiadás jogát. A művet már bemutatták Olaszországban, Lengyelországban, Görögországban, Angliában, az Egyesült Államokban, Szlovéniában, Belgiumban, Brazíliában, Máltán, Kolumbiában és Litvániában. A könyv világszerte a sikerlisták élén áll, immár kétmillió példányban kelt el. A magyar kiadás, amely 14. a sorban, 10 000 példányban jelent meg október 29-én, és az első három napban mintegy 3600 példány fogyott el.

A könyv második kötete – amely a passió részleteit, Jézus halálát és feltámadását dolgozza fel – már készülőben van, várhatóan a jövő évben jelenik meg.

RATZINGER, JOSEPH (XVI. Benedek pápa)

A NÁZÁRETI JÉZUS

Kiadó: SZENT ISTVAN TARSULAT Bp 2007
ISBN: 9789633619490

Ár:2600 Ft

Török Viktória/Magyar Kurír

Updated: 2007-11-02 07:37

Szerkesztőségünk megkérdezte: használ-e a pápa, vagy a fordító maga számítástechnikai eszközöket az írásnál?

A válasz szerint, nem, kézzel írnak mindketten, a pápa anyagát azután valaki(k) átteszik elektronikus formába. Megjegyezték, hogy XXIII: János is kézzel írta dolgait.Kiemelték, egyedülálló, hogy civil neve is szerepel a címlapon, az amerikai bulvár sajtó rögtön Ratzinger-kód-ként szerepeltette a mûvet….

Erre felelte Erdõs Péter, hogy a Da Vinci kód  óta nagyobb a nyilvánosság, s a bulvár dolgoknak pozitív hozadékuk is lehet….

Harmat Lajos

November 1:november 1.: Minden igaz ember ünnepe – Mindenszentek

MindenszentekMindenszentek 

A mindenszentek és halottak napja(november elseje és másodika) a halottakra való emlékezés ünnepe. Az ünnep elôestéjén a szentbeszéd közben megkondulnak a harangok, a hozzátartozók a kegyelet virágait tûzik az elhunytak sírjára. Másnap, halottak napján van az ünnepélyes szentmise. Mindenszentek napján a holtak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak a sírokon.

MindenszentekMindenszentek 

A mindenszentek és halottak napja(november elseje és másodika) a halottakra való emlékezés ünnepe. Az ünnep elôestéjén a szentbeszéd közben megkondulnak a harangok, a hozzátartozók a kegyelet virágait tûzik az elhunytak sírjára. Másnap, halottak napján van az ünnepélyes szentmise. Mindenszentek napján a holtak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak a sírokon.

Mindenszentek ünnepét Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra emlékeztek ezen a napon. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére.

III. Gergely pápa (731-741) a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére mindenszenteket.

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nem csak azokat, akiket az Egyház külön szentnek nyilvánított – egy közös napon ünnepeljük. Az ünnepi mise könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat."

Mindenszentek napja tanácsolt egyházi ünnep, hazánkban 2001 óta újra munkaszüneti nap.

A néphagyományban mindkét napot számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért régen a számukra is megterítettek. Kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes vidékeken a temetôbe vitték ki az ételt, s a sírokra helyeztek belôle, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Szeged környékén "mindönszentek kalácsa", "kóduskalács" néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek.

Sokfelé úgy tartották, hogy a mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a holtak miséznek a templomban és amíg a harang szól hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, vasalni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. E hiedelmek ma már kiveszôben vannak, de mindkét nap, városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe.

Hatékonyabb kapcsolatelemzés

http://www.onlinekutatas.info/http://www.onlinekutatas.info/  

Közösen végez ügyfélelégedettségi kutatásokat közepes és nagyvállalatok számára a Megyer Consulting és az NRC. Az együttműködés keretében az adatfelvétel és az elemzés hátterét az NRC nyújtja, míg a módszertant a Megyer Consulting biztosítja.

http://www.onlinekutatas.info/http://www.onlinekutatas.info/  

Közösen végez ügyfélelégedettségi kutatásokat közepes és nagyvállalatok számára a Megyer Consulting és az NRC. Az együttműködés keretében az adatfelvétel és az elemzés hátterét az NRC nyújtja, míg a módszertant a Megyer Consulting biztosítja.

A kapcsolatelemzésekben több éves tapasztalattal rendelkező Megyer Consulting és az online kutatás területén piacvezető NRC mostantól közösen végez ügyfél-ügynökségi kapcsolatelemző és értékelő kutatásokat közepes és nagyvállalatok számára. Mindkét fél olyan speciális szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik, amely biztosítja, hogy egyedülálló szolgáltatást nyújtsanak megrendelőik számára. A felmérések során a Megyer Consulting által kidolgozott, évek óta sikeresen használt Mirror© kutatási módszert alkalmazzák. Ennek során a vállalatok valamennyi fontosabb kapcsolatát megvizsgálják, így a megrendelők átfogó képet kapnak az egyes területek munkájáról, megismerik a kritikus pontokat, és az eredmények ismeretében javítani tudnak folyamataikon.

Az adatfelvétel, valamint az elemzés a freQuest kérdőívszerkesztő, projekt- és adatmenedzsment szoftverrel, online módon történik. „A freQuest kiválóan alkalmas a Mirror© kutatás támogatására, hiszen így kizárhatóak a kérdezői, rögzítési hibák, illetve az ezekből eredő torzulások" – jegyezte meg Megyer Örs, a Megyer Consulting vezetője. Az online adatfelvétel másik nagy előnye, hogy a felmérésben résztvevők akkor válaszolnak a kérdésekre, amikor nekik leginkább megfelelő. „Mivel a válaszadó saját maga határozza meg, hogy mikor tölti ki a kérdőívet, sokkal nagyobb figyelmet, és jellemzően több időt fordít rá. Tapasztalatok szerint a nyitott kérdésekre adott válaszok is jóval részletesebbek és átgondoltabbak, mint a hagyományos adatfelvételek során" – elemezte az online adatfelvétel előnyeit Klenovszki János, az NRC ügyvezető igazgatója. Így a megrendelők hasznos, a valóságot jól tükröző, ugyanakkor könnyen értelmezhető eredményeket kapnak. Ráadásul az adatfelvétel ideje is jelentősen lerövidül: míg egy-egy mélyinterjú jellemzően egy órát vett igénybe, addig az NRC és a Megyer Consulting által összeállított kérdőívet 20 perc alatt ki lehet tölteni.

A két cég együttműködésének az is célja, hogy iparági benchmark adatbázisokat hozzanak létre, melynek első lépcsőjeként az ATL reklámügynökségek kapcsolatait vizsgálják. Ez fontos támpontot adhat az ügynökségeknek abban, hogy konkurenseiket alapul véve ügyfélkezelésükben, partnerkapcsolataikban azonosítani tudják gyenge pontjaikat. A Mirror© ügyfél-elégedettségi rendszer elsőként az Online Kutatás 2007 (http://www.onlinekutatas.info/ ) konferencián lesz bemutatva, más online kutatási megoldásokkal együtt.

http://www.nrc.hu/

http://www.onlinekutatas.info/

Révay András: Az Internetről a fedélzetre

 

 Mondhatjuk úgy is, akár közvetlenül az otthoni számítógép elől a repülőgép fedélzetére léphetnek azok, akik a British Airways minden utazás előtti szolgáltatását az Interneten keresztül veszik igénybe.

 

 Mondhatjuk úgy is, akár közvetlenül az otthoni számítógép elől a repülőgép fedélzetére léphetnek azok, akik a British Airways minden utazás előtti szolgáltatását az Interneten keresztül veszik igénybe.

Anna Ingham-GrantAz elmúlt öt évben az online szolgáltatások hihetetlen fejlődésen mentek keresztül és ennek arányában egyre többen is használják azokat. A British Airways járatain az utazás kiválasztásától a beszállás pillanatáig mindent elintézhetünk már akár otthonról is – mondta el Anna Ingham-Grant, a légitársaság Magyarországért, Szlovákiáért és Csehországért felelős kereskedelmi igazgatója. Magyarországon az Internet elterjedtsége 43 százalékra tehető. Ez már elegendő ahhoz, hogy megfelelő hátteret adjon az on-line beszállókártya rendszerének bevezetéséhez. Hazánk egyike annak a 11 országnak, ahol az internetes foglalás és a fizetés is már az adott ország nyelvén történik. Az online szolgáltatások eddigi sikerei alapján a British Airways várakozásai szerint, az online beszállókártya népszerű lesz az utasok körében, hiszen a jegyüket közvetlenül a légitársaságtól megvásároló magyar utasok 68 százaléka szeptemberben a ba.com oldalon foglalta le repülőjegyét, 12 százalékuk pedig már az online check-in szolgáltatást is igénybe vette. Az online beszállókártya bevezetése lehetővé teszi a magyar utasok számára, hogy elkerüljék a hagyományos check-in pultoknál való sorban állást a Ferihegyi Repülőtéren, mivel a csak kézipoggyásszal utazók, egyenesen a biztonsági ellenőrző pulthoz mehetnek. Mindezeken túlmenően, az online szolgáltatások további fontos előnye az, hogy lehetővé teszik a légitársaságok működési költségeinek csökkentését. Az internetes szolgáltatások révén a British Airways 2006 és 2008 között például 100 millió fonttal tudta csökkenteni kiadásait.

Az online beszállókártya használata egyszerű, alkalmazása pedig előnyök sorát hozza az utasok számára. Az online check-in elvégzését követően a http://www.ba.com/ oldalon az utasok otthon vagy munkahelyükön kinyomtathatják saját A4 formátumú beszállókártyájukat. Az online beszállókártya egy olyan vonalkóddal van ellátva, amely tartalmazza az utasra és a járatra vonatkozó összes fontos információt. Azok, akik feladandó csomagokkal utaznak, a csomagok számát már a ba.com oldalon jelezhetik, ahol 30 % kedvezménnyel fizethetik meg a csomagfeladás esetleges többletköltségét, majd a repülőtérre való megérkezést követően a „Fast Bag Drop" pultnál adhatják le csomagjaikat és ezután közvetlenül a biztonsági ellenőrzéshez fáradhatnak. A biztonsági ellenőrzés során a személyzet egy, az áruházakban használt szkennerhez hasonló leolvasóval ellenőrzi az online beszállókártyán lévő vonalkódot és ezzel a folyamat véget is ért.

Nagy Katalin Az on-line rendszer működését Nagy Katalin marketing menedzser mutatta be. A http://www.ba.com/ oldalon az utazási folyamat következő fontos elemei végezhetőek el, akár már egy lap-top segítségével is: Utazástervezés és repülőjegy-foglalás, a meglévő foglalások kezelése, online check-in.

A weboldalon továbbra is megtalálhatók a légitársaság legalacsonyabb árai, amelyek a British Airways európai fapados légitársaságok elleni versenyének jegyében kerültek fel az oldalra. A weboldal magában foglal egy olyan naptár rendszerű foglalási rendszert is, amelynek segítségével az utasok megtalálhatják a lehető legolcsóbb jegyeket, és amely lehetőséget nyújt arra, hogy az árakat több lehetséges utazási dátum tekintetében is összehasonlíthassák. 2006-ban az oldal ezen funkcióját a csatlakozó járatokra is kiterjesztette a British Airways, azaz lehetővé vált az, hogy az utas több útszakasz jegyeit és jegyárait egymástól függetlenül megtekinthesse, összehasonlíthassa és lefoglalhassa. Az oldalon a British Airways egy külön funkciót hozott létre abból a célból, hogy az utasok a már korábban lefoglalt utazásuk részleteit önmaguk kezelhessék és módosíthassák. Az utasok ezeket az oldal úgynevezett „Manage my Booking" szekciójában, a foglalási kód és nevük megadása után tehetik meg.

A ba.com oldal e népszerű szolgáltatása olyan személyre szabott, praktikus tanácsokkal látja el az utasokat, amelyek megfelelnek egyedi utazási igényeiknek. Ezen túlmenően, a légitársaság bevezette az oldalon az úgynevezett „ellenőrző lista" szolgáltatást, amely rövid és közérthető áttekintést ad az utasok számára arról, hogy milyen lépéseken keresztül készülhetnek fel utazásukra annak érdekében, hogy az zökkenőmentes legyen. Az utasok a „Manage My Booking" funkciót a világ bármely pontjáról és attól függetlenül vehetik igénybe, hogy jegyüket az interneten, telefonon keresztül vagy utazási irodában foglalták le.

 A ba.com oldalon az utasok elvégezhetik a check-in-t, egy interaktív ülésrend segítségével kiválaszthatják, vagy módosíthatják ülőhelyüket és kinyomtathatják beszállókártyájukat. Az online check-in és az online beszállókártya használata révén az utasok elkerülhetik a repülőtéri sorban állást, időt és energiát takarítva meg ezzel.

Az online check-in már 24 órával a járat indulása előtt igénybe vehető minden utas, sőt 6 fős létszámig egyszerre családok és csoportok számára is. Ez a szolgáltatás a British Airways útvonalainak 97 százalékán vehető igénybe. A British Airways hálózatán belül, az online beszállókártyát jelenleg 127 repülőtér fogadja el. Közöttük: 2007 decemberére az összes London Heathrow útvonal, a London gatwick-i útvonalak 98 százaléka (az innen induló tengeren túli útvonalak 100 százaléka), 36 európai repülőtér, az összes észak-amerikai, kanadai és karibi repülőtér, az összes távol-keleti, ázsiai és csendes óceáni útvonal 2007 decemberétől, valamint Buenos Aires és Sydney.

Az on-line beszállókártya többször is kinyomtatható, ha elmaszatolódik vagy a papír begyűrődik. Otthon sem lehet felejteni, mert a nyomtatás az utolsó pillanatban is elvégezhető.