2008 három nappal többet dolgozunk mint az előző esztendőben

 

 2008 év - www.siofoto.hu2008 év – www.siofoto.hu Idén már  254 munkanap lesz, ebből három szombaton. 2007-ben  azaz a múlt esztendőben csak 251 napon kellett dolgozni, mivel szinte minden állami ünnep a hétvége közelébe esett.

 

 

 2008 év - www.siofoto.hu2008 év – www.siofoto.hu Idén már  254 munkanap lesz, ebből három szombaton. 2007-ben  azaz a múlt esztendőben csak 251 napon kellett dolgozni, mivel szinte minden állami ünnep a hétvége közelébe esett.

 

2007-ben 10 fizetett munkaszüneti nap volt, 2008-ban az ünnepek és a hétvégék egybeesése miatt csak 8, így is több olyan hosszú hétvége lesz azonban, ami egy-két szabadnappal akár egy hétre bővíthető.

 A múlt esztendőbenszinte minden állami ünnep a hétvége közelébe esett, így azok három-négy naposra nyúltak. Cserében 6 szombatot minősítettek munkanappá, de még így is hárommal kevesebb napot kellett munkával tölteni, mint az ezekben a percekben beköszöntött 2008-ban.

Az év első hivatalos munkaszüneti napja, Újév keddre esik. A holnapi nap, azaz december 29-e, szombat munkanap, a hétfő fizetett pihenőnap, tehát 30-án, 31-én és 1-jén sem kell dolgozni.

A február, mivel 2008 szökőév, eggyel több munkanapot hoz. Március 15-e szombatra esik majd. Április 26-a szombat munkanap lesz, amivel május 2-át dolgozzuk le. Május 1-je ugyanis csütörtök, a péntek fizetett pihenőnap, a szombat vasárnappal együtt ez lesz az évben az első négy naposra bővülő hosszú hétvége.

A pünkösd három nap pihenőt hoz, május 10-12-e között. A következő állami ünnepnap augusztus 20-a szerda, ezzel nem jár együtt semmilyen pihenőnap-munkanap-változás.

Az október 23-ai ünneppel azonban már igen: az ünnep hete előtti szombat, 18-a ismét munkanap, mivel 23-a is csütörtök, és a változtatások miatt az ünnep és a pihenőnapok ugyancsak négy nap munkaszünetet jelentenek.

Halottak napja szombat, a karácsony 2008-ban csütörtök-péntekre esik. 20-a munkanap lesz, ami azt jelenti, hogy már 24-e pihenőnap, így a legfontosabb év végi ünnep a hétvégével együtt 5 nap pihenőt hoz.

2007-ben 10 fizetett munkaszüneti nap volt, 2008-ban az ünnepek és a hétvégék egybeesése miatt csak 8, így is több olyan hosszú hétvége lesz azonban, ami egy-két szabadnappal akár egy hétre bővíthető

Erdő Péter bíboros az ünnepi rendezvények közösségi és lelki hatásáról

Erdő Péter bíboros prímásErdő Péter bíboros prímás 

– Jövő év januárjában lesz öt éve, hogy bíboros úr átvette az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vezetését. Azóta sok minden történt, nemcsak a főegyházmegye életében, de a magyar egyház életében is. Ezek közül csak néhányat emelnék most ki: átadták a Nagyszeminárium épületét (2006), létrejött a Szent Adalbert Központ, lezajlott a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus (2005), a Nemzeti Imaév (2006), amelynek lezárása volt a Fatimai Nemzeti Zarándoklat, lezajlott a Városmisszió (2007), ez év november 17-én zárult le a Szent Erzsébet-év, boldoggá avatták Salkaházi Sára szociális testvért (2006). Hogyan hatnak ezek az ünnepi, felemelő események az egyházmegye életére?

Erdő Péter bíboros prímásErdő Péter bíboros prímás 

– Jövő év januárjában lesz öt éve, hogy bíboros úr átvette az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye vezetését. Azóta sok minden történt, nemcsak a főegyházmegye életében, de a magyar egyház életében is. Ezek közül csak néhányat emelnék most ki: átadták a Nagyszeminárium épületét (2006), létrejött a Szent Adalbert Központ, lezajlott a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus (2005), a Nemzeti Imaév (2006), amelynek lezárása volt a Fatimai Nemzeti Zarándoklat, lezajlott a Városmisszió (2007), ez év november 17-én zárult le a Szent Erzsébet-év, boldoggá avatták Salkaházi Sára szociális testvért (2006). Hogyan hatnak ezek az ünnepi, felemelő események az egyházmegye életére?


– Sokféle jelentést tulajdoníthat a hívő ember ezeknek az eseményeknek. Egyfelől lehetséges, hogy olyasmi ez, mint Jézus Krisztus színeváltozása volt. Amikor Isten dicsősége látható formában is megjelent az emberek között és megerősítette a tanítványokat, mielőtt fölmennek Jeruzsálembe, mielőtt próbára tenné Isten a hitüket. Lehet az eseményeknek egy olyan olvasata is, hogy Isten meg akarja mutatni nekünk, hogy igenis tervei vannak velünk, az itteni katolikus közösséggel, és hogy nem szabad elcsüggednünk és elbátortalanodnunk.

Másrészt ki kell emelnünk azt is, hogy korfordulót élünk: a történelmi változások nyomán nagyobb lehetőségek nyílnak meg előttünk. Húsz évvel ezelőtt ezeknek az eseményeknek egy jó része még nem valósulhatott volna meg. A nagyszemináriumot még a szovjet csapatok használták, a városmisszió is olyan esemény volt, ami nem nyerte volna el mindenkinek a tetszését, hiszen a missziós kereszteken 1948-ban befejeződtek az évszámok. A történelmi korfordulónak konkrét lépésekben mutatkoznak meg a hatásai. Lassanként tanulunk meg élni a szabadsággal, lassanként tanuljuk meg azt is, hogy közösen szervezzünk meg egy programsorozatot vagy egy akciót, a lelkipásztori munka keretében.

Ha az egyes eseményeket nézzük: a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusnak a plébániákon ma is megvan a hatása. Sokan megtanultak újra imádkozni a tabernákulum előtt – sok plébánián kiderült, hogy talán szebben, talán illendőbben kell ezeket a tabernákulumokat díszíteni, volt olyan plébánia is, ahol ebben az időben készítettek egy új tabernákulumot – tehát a hitünk gazdagságára való ráébredés jellemezte ezt az évet.

Tudjuk, hogy a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus még II. János Pál pápa kezdeményezése volt, aki meghirdette az Eucharisztia évét. Ez volt az az év, amikor ő meghalt. Halála az egész világot, és Magyarországot is megrázta, és igen mély lelki hatást váltott ki. Kimentek az emberek a templomok elé kérve, hogy engedjék be őket, mert imádkozni szeretnének. A fiatalok fáklyásmenetet rendeztek az emlékére. Volt olyan ember, aki azért jelentkezett papnak, mert úgy gondolta, hogy ami itt történik, abból neki ki kell venni a részét.

Gondviselésszerű az, hogy valamennyire rendbe tudtuk hozni az intézményeinket, a visszakapott épületeket működőképessé tudtuk tenni, és funkciót tudtunk találni nekik. Az, hogy megépült Esztergomban a híd, lehetővé tette azt, hogy a Nagyszeminárium újra az eredeti formában működni kezdjen. Nem 250 kispapnak az otthonaként, de legalább egyházi, kulturális lelkiségi, tudományos központként, mégpedig olyan katolikus központként, amely eredetileg is volt, és amely a Duna mindkét partján lévő katolikus hívők számára létesült.

Visszatalálás a régi, meglévő értékekhez a Szent Adalbert központ megnyitása is. A külső körülmények is, például az Európai Unióba való közös belépés, segítették, hogy reális közelségbe kerüljenek olyan események, mint a szlovák-magyar megbékélés irányába tett lépések, amelyek korábban alig voltak elképzelhetők.

Nem azt mondom, hogy minden probléma megoldódott, de a Gondviseléstől lehetőségeket kaptunk. Ilyen lehetőség például a tömegtájékoztatásban, a sajtóban, a rádióban és a televízióban való jelenlétünk is. De lehetőségeket nemcsak mi kaptunk, mások is. Ez természetesen azzal is jár, hogy nagyobb a konkurencia is, és nehezebb az előrelépés. Sokszor lehet olyan érzésünk, hogy a sok intézményünkkel és a sok lehetőségünkkel körülbelül ugyanazt érjük el, mint az 1980-as évek közepén, kisebb lehetőségekkel. Ez valószínűleg igaz. Mindenki másnak több lehetősége van, élnek is vele, ezért a régihez hasonló szintű eredményhez ma sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség. Ilyen a világ.

Gyönyörű kongresszusaink voltak, szép kiadványaink az esztergomi érsekekről, vagy az esztergomi bazilika 150 évéről. Kiállítások születtek, megindult újra a Fraknói Vilmos és Knauz Nándor által alapított tudományos folyóirat, a Magyar Sion, azzal a deklarált szándékkal, hogy újra az egyházi tudományok fóruma lesz, különösen is a történeti tudományoké, mégpedig a Kárpát-medence egészére tekintve. A címlapján ott áll, hogy Esztergomban és Pozsonyban jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy az eredeti régió-szemlélet, az eredeti funkció szeretne utat törni magának. Knauz Nándorról tudjuk, hogy a Pozsonyi Káptalan prépostja volt, az ő személye mindenképpen összeköti a Duna két partját.

– Milyen hatást fejtenek ki ezek az események a közösségben és az egyénekben? Mérhető-e ez valamilyen módon?
– Az eredményeknek is több dimenziója van: az előbb elmondottak a látható világ síkján érzékelhetőek. Hogy a lelkekben mi zajlik, azt sokkal nehezebb megítélni. Úgy tanultuk annakidején a középiskolában piarista tanárainktól, hogy a Lélek ott van jelen és úgy van jelen, ahol és ahogyan hatásait kifejti. Körül kell néznünk, és meg kell kérdeznünk, hogy a különböző pozítív emberi magatartások, mint például a jóság, a békesség, a bölcsesség, a hűség erősebben vannak-e jelen ma köztünk, mint például 10 vagy 20 évvel ezelőtt? Általánosságban nem hinném. Mégis mintha lennének az emberi minőségnek is szigetei, olyan kis közösségek, olyan családok, plébániák, olyan egyházi intézmények köré alakuló közösségek, ahol megérezni valamit ebből a krisztusi világnézetből. Ez nagyon fontos dolog, mint ahogy nagyon fontos dolog az is, hogy ha ilyen kialakul, akkor erről a nyilvánosság előtt beszélhetünk, nem kell azt mondanunk, hogy vigyázzunk, hogy nehogy észrevegye más is.

A papi hivatások számában nem mondanám, hogy előre haladtunk, ismét csak ott tartunk, hogy egyházmegyénknek körülbelül 30 papnövedéke van az esztergomi szemináriumban, a budapesti szemináriumban és két római szemináriumban összesen. Nem igazán örvendetes ez. Ha országos szinten nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a '90-es évek közepe óta bizonyos visszaesés van, ez most már világos.

Mindent összevéve az a meggyőződésem, hogy az egyházmegyénk közösségében annyi értékes dolog történt, hogy biztos, hogy a hálaadás szavának is el kell hangoznia. A Városmisszió különösen nagy élmény is volt – külföldieknek, hazaiaknak, budapestieknek, esztergomiaknak, szentendreieknek, mindenkinek, aki részt vett benne. De nemcsak élmény volt, hanem következményei is vannak az egyes emberek mentalitásában és a plébániai közösségekben.

Számos olyan program zajlott le, amelyekre azt mondták, vagy a kívülállók, vagy azok, akik maguk is részt vettek benne, hogy ezt máskor is meg kell rendezni, például egy bevásárlóközpontban tartott beszélgetést és koncertet, vagy egy ír kocsmában egy imádságos összejövetelt. A Nyitott templomok éjszakája mindenképpen olyan esemény, amelyet nemcsak meg kellene ismételni, hanem még javítani is lehet évről évre.

Különböző szociális akciók is voltak azon a héten, amelyek példamutatóak lehetnek később a plébániai karitászcsoportok számára. Vissza- visszatérek arra a gondolatra, hogy a nagy intézmények mindenképpen fontosak egy-egy társadalom számára, de elidegenítőek. Ez a szociális intézményekre különösen is érvényes. A segítő szeretet spontán, vagy nem túlbürokratizált megnyilvánulásai egyre fontosabbak. Ha emberi nyomorúsággal találkozunk, akkor meg lehet kérdezni, hogy hogyan fordult elő, hogy ez az ember ide jutott. Meg lehet kérdezni, hogy mit lehetne tenni a nagy ellátórendszerek szintjén, hogy ezek a helyzetek megoldódjanak. Ezek jogos kérdések. De ugyanakkor az ember szívében is megszólal Isten parancsa, hogy atyádat és anyádat tiszteljed. A klasszikus keresztény erkölcsteológia szerint ez nemcsak azt jelenti, hogy az ember a családját tiszteli és segíti, hanem ez a parancsolat az alapja a társadalmi szolidaritásnak és az egész keresztény társadalmi erkölcsnek. Ma megint elemi erővel jelentkeznek ezek az isteni parancsok. Olyan parancsok ezek, amelyekkel a teremtett józan ész világosságánál minden ember megismerkedhet és rájuk ébredhet.

Úgy gondolom, hogy plébániáink missziós jellege, a külvilág felé fordulása olyan eredmény, ami megmarad, s ezt kell erősíteni a továbbiakban is.

– Nemcsak idehaza, de nemzetközi színtéren is fontos események zajlottak az elmúlt időszakban. Ismét csak a legfontosabbakat kiemelve: a szlovák és a magyar püspöki konferencia levélváltása a kölcsönös megbocsátásról és a bocsánatkérésről 2006-ban, a levélváltás II. Alekszij pátriárkával 2006-ban, bíboros úr moszkvai látogatása ez év júniusában, a III. Ökumenikus Nagygyűlés Nagyszebenben. Ezek az események a közeledésnek, a párbeszédnek a szép gesztusai, de vannak, akik szkeptikusak abban a tekintetben, hogy vajon mennyire eredményesek ezek a találkozók, jelentenek-e valódi előrelépést a történelem, vagy az egyházszakadás okozta sebek gyógyításában. Önnek mi erről a véleménye?
– Maguk az események elsősorban azokban az emberekben dolgoznak, akik bennük személyesen részt vettek. A személyek közötti találkozók és megbeszélések elsősorban a résztvevőkre vannak hatással, a nagy nemzetközi találkozók és rendezvények is elsősorban a jelenlévőkre hatnak. Az más kérdés, hogy a tömegtájékoztatás útján ki hogyan értesül erről, hogy a tömegtájékoztatásban hogyan tematizálódik egy-egy ilyen esemény. Lehet, hogy egy, a résztvevők számára nem is olyan fontos elemét emeli ki a média, lehet, hogy olyasvalami válik az esemény jelképévé, ami a résztvevők szerint nem is állt a középpontban. Mégis azt mondom, hogy ezek az események értékek, és jelei annak, hogy sok emberben megvan a szándék a régi keserűségek meghaladására és arra, hogy megtegyük mindazt, amit emberi erővel meg lehet tenni, az embereknek nemcsak a kiengesztelődése, hanem az emberibb módon való együttélése érdekében. Itt már nem csak arról van szó, hogy viseljük el egymást, hogy ne gyűlöljük egymást – erről is szó van újra és újra – de nekünk keresztényeknek közös küldetésünk van, amit a keresztségünk, a bérmálásunk révén magától Istentől kaptunk. Ez a küldetés Jézus Krisztus személyére megy vissza. Ebben a küldetésünkben egymással szolidárisnak is kell lennünk. Segítenünk is kell egymást ebben. Európa és a világ szinte sóhajtozik a mi egységes fellépésünk után és szeretné végre egyetlen hangként hallani a keresztény üzenetet. A keresztény egység a keresztény egyházak közös üzenete lenne. Ezt a legkülönbözőbb keresztény felekezethez tartozók is világosan érzik.

E tekintetben természetesen létezik egy magasszintű dialógus a dogmatika világában, de létezik egy másikfajta közeledés is, ez pedig a gyakorlati keresztény életben. Nem is csak a lelkiségben, bár sokan elsősorban a lelkiségben a közös imádságban, éneklésben találják meg a szimbolikus értéket. Ez is szép dolog, és biztos, hogy vannak olyan lelki élmények, amelyek különböző felekezethez tartozó keresztények számára joggal lehetnek közösek. Ugyanakkor azért az erkölcsi élet – a természetes erkölcsi törvények felismerése a krisztusi kinyilatkoztatás fényében – és a keresztény erkölcsnek a megvalósítása olyan terület, ahol a teljes szervezeti, vagy teljes hitbeli egység megvalósulása előtt is közösen tevékenykedhetünk.

Talán éppen az a történelmi epizód – mert annak nevezném, hogy az Európai Unió alkotmánya körüli hosszadalmas vitákban és szövegalakításokban kiderült, hogy a kereszténységet, a keresztény szót, a keresztény értékeket mégsem kívánták megemlíteni -, ébresztett rá minket arra, hogy van itt valami, amit nekünk meg kell élni. Mert fontos, hogy egy ilyen nemzetközi dokumentum említést tegyen lényeges és valós értékekről, de talán még ennél is fontosabb, hogy ezek az értékek valóban meglegyenek, hogy Európában a kereszténység egy élő, és az emberek életét alakító erő legyen. Akkor mondhatjuk igazán, hogy táplálkozik is Európa a keresztény gyökereiből. Nekünk ezen dolgozni kell mindenfajta jogszabályi deklarációtól függetlenül is. Ez nincs időhöz kötve, itt még a sikertelenségek után is helye van az újrakezdésnek. Ebben az értelemben bátorítások voltak ezek a különböző események, mind az ortodoxiával való dialógusban, mind pedig a nagyszebeni ökumenikus nagygyűlésen.

Neumayer Katalin/Magyar Kurír

Az emberi család: a béke közössége XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára

XVI. Benedek pápaXVI. Benedek pápa
Az új év kezdetén szeretném mindenkinek eljuttatni őszinte jókívánságomat, üzenetemmel szeretnék békét és reményt kívánni minden embernek az egész világon. Közös elmélkedésünk témája, amit üzenetem címéül választottam, és ami a szívemhez különösen is közel áll: az emberi család: a béke közössége.

XVI. Benedek pápaXVI. Benedek pápa
Az új év kezdetén szeretném mindenkinek eljuttatni őszinte jókívánságomat, üzenetemmel szeretnék békét és reményt kívánni minden embernek az egész világon. Közös elmélkedésünk témája, amit üzenetem címéül választottam, és ami a szívemhez különösen is közel áll: az emberi család: a béke közössége.

Az egyének közösségének első megjelenési formája éppen az, ami egy férfi és egy nő egymás iránti szeretetéből fakad, akik úgy döntenek, hogy örökre eggyé lesznek, hogy együtt új családot alkossanak. Ám a Föld népei is arra hivatottak, hogy szolidáris és együttműködő kapcsolatokat létesítsenek egymással, minthogy az emberiség egyetlen családjának tagjai: „Az összes nemzet ugyanis egy közösség, közös az eredetük, hiszen Isten népesítette be az emberi nemmel a föld színét (vö. ApCsel 17,26), és ugyanaz a végső céljuk is: Isten."1

Család, társadalom és béke
2. A férfi és nő házasságán alapuló2 természetes család mint az élet és a szeretet bensőséges közössége, „a személy és a társadalom »humanizációjának« elsődleges helye"3 , „az élet és a szeretet bölcsője"4 . Ezért joggal nevezzük a családot az első természetes közösségnek, „isteni intézménynek, mely valamennyi társadalmi szerveződés prototípusa, a személy életének alapját alkotja."5

3. Valóban, az egészséges családi életben megtapasztaljuk a béke néhány alapvető alkotóelemét: a testvérek közötti igazságosságot és békét, a szülők által megtestesített tekintély szerepét, a gyengébb családtagok – kicsik vagy betegek vagy idősek – szeretetteljes szolgálatát, a kölcsönös segítségnyújtást az élet szükségleteiben, a másik elfogadásának és – ha arról van szó – a megbocsátásnak a készségét. Ennél fogva a család az első és pótolhatatlan nevelő a békére. Nem meglepő tehát, hogy a családban elkövetett erőszak különösen is elfogadhatatlan. Amikor azt mondjuk, hogy a család „a társadalom első és eleven sejtje"6 , akkor lényeges dolgot állítunk. A család azért is a társadalom alapja, mert lehetővé teszi, hogy meghatározó tapasztalatokat szerezzünk a békéről. Ebből következik, hogy az emberi közösség nem mondhat le arról a szolgálatról, amit a család végez és nyújt. Hol érezhetné meg jobban a formálódó ember a béke sajátos légkörét, mint abban a „fészekben", amit a természet készít számára, ahonnan származik. A család szókincse: a béke szókincse. Mindig ebből kell merítenünk, hogy ne felejtsük el a béke szókincsét. A nyelvezet átalakulásával a társadalom nem veszítheti el azt a „nyelvtant", amelyet minden gyermek elsajátít az édesanya és az édesapa gesztusaiból és tekintetéből, még mielőtt megtanulná a szavaikból.

4. Mivel a család kötelessége, hogy tagjait nevelje, sajátos jogokkal rendelkezik. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, amely egy valóban egyetemes értékű jogkultúra vívmánya, megerősíti, hogy „a család a társadalom természetes és alapvető sejtje, és joga van ahhoz, hogy a társadalom valamint az állam védelmezze őt"7 . A Szentszék maga is elismerte a család különleges jogi méltóságát azzal, hogy közzétette a Családjogi Chartát. Előszavában ez olvasható: „A személy jogai, jóllehet individuális jogokként vannak megfogalmazva, alapvetően mégis társadalmi jellegűek. Ez világosan és lényegre törően kifejezésre jut a családban."8 A Chartában lefektetett jogok a természeti törvény kifejeződése és kifejtése, amely az ember szívébe van írva, és amelyet az értelem útján ismer fel. A család jogainak tagadása vagy korlátozása, elhomályosítva az emberre vonatkozó igazságot, a béke alapjait is veszélyezteti.

5. Ezért aki – még ha tudtán kívül is – támadja a család intézményét, törékennyé teszi a békét az egész nemzeti és nemzetközi közösségben, mert meggyengíti a béke legfőbb „ügynökségét". Ezen különösen érdemes elgondolkodni: mindaz, ami gyengíti a férfi és a nő házasságán alapuló családot, közvetve vagy közvetlenül gátolja azt a készséget is, hogy felelősséggel befogadjanak egy új életet, és elsőszámú felelősei legyen gyermekeik nevelésének, mindez objektív akadályt jelent a béke útján. A családnak otthonra, munkára van szüksége, a szülők otthon végzett tevékenységének megfelelő elismerésére, a gyerekeknek iskolára van szüksége, és mindenkinek egészségügyi alapellátásban kell részesülnie. Ha a társadalom és a politika nem kötelezi el magát, hogy segítse a családot ezeken a területeken, akkor megfosztja magát attól a lényeges erőforrástól, amely a békét szolgálja. Különösen az óriási nevelő erővel rendelkező tömegtájékoztatási eszközöknek van rendkívüli felelősségük abban, hogy elősegítsék a család tiszteletét, hogy bemutassák annak reményeit és jogait, és előtérbe állítsák szépségét.

Az emberiség egy nagy család
6. Ahhoz, hogy a társadalmi közösség békében éljen, azokhoz az értékekhez kell igazodnia, amelyekre a családi közösség épül. Érvényes ez a helyi és a nemzeti közösségekre, sőt a népek közösségére is, az emberiség családjára, amely a közös házban, azaz a Földön él. Ezzel kapcsolatban azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a család egy férfi és egy nő felelősségteljes és végleges „igenjéből" születik, és a gyermekek tudatos „igenjéből" él, akik egymás után érkezve a család új tagjai lesznek. A családi közösség fejlődéséhez minden tag nagylelkű egyetértése szükséges. Ennek a tudatosságnak azok közös meggyőződésévé is kell válnia, akik arra hivatottak, hogy a közös emberi családot alkossák. Az embernek tudnia kell kimondani a saját „igenjét" erre a hivatásra, amelyet Isten maga írt az emberi természetbe. Nem véletlenül élünk egymás mellett. Mivel emberként mindannyian ugyanazt az utat járjuk, testvérek is vagyunk. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki elkötelezze magát az Isten előtti felelősség útján, elismerve Őbenne a saját és a másik ember létének ősforrását. E legfőbb Elvhez visszanyúlva lehet felfogni minden ember feltétel nélküli értékét, és így valósulhatnak meg az emberiség megbékélésének előfeltételei. E transzcendentális Alap nélkül a társadalom csak egymás mellett élők gyülekezete, nem olyan testvérek közössége, akik egy nagy család alkotására hivatottak.

Család, emberi közösség és környezet
7. A családnak otthonra van szüksége, nagyságának megfelelő környezetre, amelyben családi kapcsolatait megélheti. Az emberiség családjának otthona a Föld, a környezet, amelyet a teremtő Isten adott, hogy abban kreatívan és felelősséggel éljünk. Törődnünk kell környezetünkkel: az emberre van bízva, hogy felelősségteljes szabadsággal mindig a közjót szem előtt tartva őrizze és gondozza. Természetesen az ember mint érték elsőbbséget élvez az egész teremtett világhoz képest. A környezet tiszteletben tartása nem jelenti azt, hogy a természetet vagy az állatvilágot fontosabbnak tartjuk az embernél. Azt jelenti inkább, hogy az ember nem úgy kezeli a természetet, mint ami csak a saját érdekeit szolgálja, hiszen a jövő nemzedékeknek is joga, hogy a teremtett világ hasznukra legyen, és azzal a felelős magatartással viszonyuljanak hozzá, amit most mi is magunkra vállalunk. A szegényeket sem szabad elfelejtenünk, akik a teremtett világ javaiból sok esetben ki vannak zárva. Ma az emberiség a jövő ökológiai egyensúlyáért aggódik. Jó, ha az erre vonatkozó értékeléseket óvatosan, szakértőkkel és tudósokkal folytatott párbeszédben fogalmazzuk meg anélkül, hogy ideológiákkal siettetve elhamarkodott következtetéseket vonnánk le. És mindenekelőtt ezen értékelésekkel összhangban egyezzünk meg egy olyan fenntartható fejlődési modellben, amely mindenki jólétét biztosítja az ökológiai egyensúly tiszteletben tartásával. A környezet megóvásával járó költségeket pedig igazságosan kell szétosztanunk, szem előtt tartva az egyes országok fejlettségbeli különbségét, és azt, hogy szolidárisak legyünk a jövő nemzedékekkel. Az óvatosság nem jelenti azt, hogy ne vállaljunk felelősséget, és hogy elodázzuk a döntéseket. Sokkal inkább azt jelenti, hogy miután felelősséggel mérlegeltük az előttünk álló utat, vállaljuk a közös döntéshozatalt, hogy megerősítsük az ember és környezete közötti összhangot, amely Isten teremtő szeretetének tükre kell, hogy legyen: ebből a szeretetből származunk, és efelé tartunk.

8. Ezzel kapcsolatban alapvető, hogy a Földet „közös otthonunknak érezzük", és ennek – mindenkit szolgáló – gondozásához az egyoldalú döntések helyett a párbeszéd útját válasszuk. Ha szükséges, létre lehet hozni több nemzetközi szintű intézményes fórumot, hogy együtt fogjunk hozzá „házunk" ügyeinek intézéséhez. A legfontosabb azonban, hogy megérjen az emberek tudatában a meggyőződés, hogy felelősségteljes együttműködésre van szükség. Az előttünk álló problémák összetettek, az idő pedig szorít. Ahhoz, hogy hatékonyan szembenézzünk a helyzettel, egyetértésben kell cselekednünk. Az egyik terület, amelyen különösen szükséges intenzívebb párbeszéd a nemzetek között, az Földünk energiakészleteinek kezelése. Ezzel kapcsolatban kettős feladat áll a technológiailag fejlett országok előtt: egyrészt meg kell vizsgálni a jelenlegi fejlődési modellből adódó megemelkedett fogyasztási mutatókat, másrészt gondoskodni kell megfelelő befektetésekről az energiaforrások differenciálása és javuló felhasználása érdekében. A gazdaságilag megerősödött országokat energiaéhség jellemzi, olykor azonban ezt az éhséget a szegény országok kárára elégítik ki, amelyek elégtelen infrastruktúrájuk és alacsony technológiai szintjük miatt kénytelenek eladni a birtokukban lévő energiakészleteket. Néha még politikai szabadságuk is kétségessé válik, amikor protektorátus jön létre, vagy amikor olyan feltételeket támasztanak velük szemben, amelyek egyértelműen megalázóak.

Család, emberi közösség és gazdaság
9. A család békéjének fontos feltétele, hogy a közösen vallott lelki és etikai értékek szilárd alapjára épüljön. Hozzá kell azonban tenni, hogy a család akkor tapasztalja meg igazán a békét, amikor egyikük sem nélkülöz, és a családi vagyont – amely egyikük munkájának, másikuk megtakarításának eredménye, és mindannyiuk aktív együttműködésének gyümölcse – szolidárisan kezelik, túlzások és pazarlás nélkül. A családi békéhez tehát egyrészt szükséges a nyitottság a természetfeletti értékek örökségére, ugyanakkor fontos az anyagi javak és az emberi kapcsolatok bölcs és körültekintő kezelése is. Ha e szempontra kevés hangsúlyt fektetünk, a család jövőjét fenyegető bizonytalan kilátások miatt csorbát szenved a kölcsönös bizalom.

10. Hasonlóan kell szólnunk arról a nagy családról, ami az emberiség a maga összességében. Az emberiség családjának – amelyet ma még inkább egyesít a globalizáció jelensége – nemcsak a közösen vallott értékek alapjára kell épülnie, hanem egy olyan gazdaságra is szüksége van, amely világszinten ténylegesen kielégíti a közjó igényeit. Ebből a szempontból is egyedülálló példával szolgál a család. Az egyének és a népek között is szorgalmazni kell a helyes és őszinte kapcsolatok létesítését, melyek lehetővé teszik az egyenlőségen és az igazságosságon alapuló együttműködést. Ezzel egyidejűleg törekedni kell az erőforrások bölcs felhasználására és a javak egyenlő elosztására. Különösen a szegény országoknak nyújtott segélyeknek kell egy egészséges gazdasági logikának azáltal megfelelniük, hogy kerülik a pazarlást, ami végső soron a költséges bürokrácia fenntartását szolgálja. Az erkölcsi követelményt is szem előtt kell tartani azért, hogy a gazdasági szerveződés ne csak a közvetlen haszonszerzés kegyetlen törvényeinek feleljen meg, amelyek olykor embertelennek bizonyulnak.

Család, emberi közösség és erkölcsi törvény
11. Egy család akkor él békében, ha minden tagja aláveti magát egy közös normának: ez fékezi meg az önző individulizmust, ez köti össze az egyéneket, elősegítve harmonikus egymás mellett élésüket és céllal rendelkező tevékenységüket. Ez az önmagában véve természetes elv a tágabb közösségekre is érvényes: a helyiektől kezdve a nemzetieken át, egészen a nemzetközi közösségig. A béke megteremtéséhez közös törvényre van szükség, amely segít, hogy a szabadság ne egyfajta vak önkény formájában jelenjen meg, hanem olyan módon, hogy megvédje a gyengét az erősebb túlkapásaitól. A népek családjában számos önkényes magatartásforma fellelhető az egyes államokon belül és az államközi kapcsolatokban egyaránt. Ezen kívül olyan helyzetek is előfordulnak, amikor a gyengének nem az igazság előtt kell meghajtania a fejét, hanem azok puszta ereje előtt, akik több anyagi eszközzel rendelkezik. Hangsúlyoznunk kell: a törvénynek mindig féken kell tartania a hatalmat, és ennek a független államok közötti kapcsolatokban is érvényesülnie kell.

12. Az Egyház sokszor beszélt a törvény természetéről és szerepéről: e jogi norma kritériuma – amely úgy szabályozza az emberek közötti kapcsolatokat, hogy fegyelmezi a külső magatartásformákat, és rendelkezik a törvényszegők megbüntetéséről – a dolgok természetén alapuló erkölcsi norma. Az emberi értelem egyébként – legalábbis alapvető igényeit illetően – képes ezt felismerni, ha visszanyúlik Isten teremtő Értelméhez, amely ott van minden dolog eredetében. Ennek az erkölcsi normának kell szabályoznia az ember tudatos választásait, és ennek kell irányítania magatartását. Léteznek jogi normák az emberiség családját alkotó nemzetek közötti kapcsolatokra? És ha léteznek, hatékonyak? A válasz: igen, léteznek normák, de ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek, vissza kell nyúlni a természetes erkölcsi normához, mint a jogi norma alapjához, különben törékeny és ideiglenes megállapodások megbénítják ezeket.

13. A természetes erkölcsi norma ismerete nincs elzárva az ember elől, aki ha önmagába néz, és saját sorsát látja, a lényének legmélyén lévő hajlamok belső logikájáról kérdezi magját. A döbbenet és a bizonytalanság érzésével – legalább a lényegesebb irányvonalakat illetően – eljuthat annak a közös erkölcsi törvénynek a felismeréséig, amely túlmutat a kulturális különbségeken, lehetővé teszi, hogy az emberek megértsék egymást a jó és a rossz, a helyes és a helytelen legfontosabb ismérveivel kapcsolatban. Elengedhetetlen visszanyúlni ehhez az alaptörvényhez minden szellemi erőnket ennek keresésére fordítva anélkül, hogy a félreértések elbátortalanítanának bennünket. A természeti törvényben gyökerező értékek ugyanis jelen vannak – még ha töredékesen is és nem mindig hitelesen – a nemzetközi egyezményekben, az egyetemesen elismert tekintélyi formákban, a humanitárius jog elvében, melyet az egyes államok jogalkotása és a nemzetközi szervezetek szabályzatai magukba foglalnak. Az emberiség nem él „törvény nélkül". Mégis sürgető, hogy folytassuk a párbeszédet ezekről a témákról, elősegítve, hogy az egyes államok törvényalkotása nyitott legyen az alapvető emberi jogok elismerésére. A világban lévő jogkultúra növekedése többek között attól az elkötelezettségtől is függ, hogy mindig megvalósítsuk a mély emberi tartalmat hordozó nemzetközi normákat, és ezáltal elkerüljük, hogy önző vagy ideológiai célokból könnyen kijátszható eljárásokká váljanak.

Konfliktusok legyőzése és leszerelés
14. Az emberiség ma sajnos, nagyfokú megosztottság és súlyos konfliktusok között él, melyek sötét árnyékot vetnek jövőjére. Bolygónk nagy területein növekszik a feszültség, közben pedig nő a veszély, hogy egyre több ország rendelkezik nukleáris fegyverrel, ami okkal kelt aggodalmat minden felelős személyben. Az afrikai kontinensen még számos polgárháború zajlik, noha jó néhány ország fejlődést ért el a szabadság és a demokrácia terén. A Közel-Kelet mindmáig konfliktusok és merényletek színtere, amelyek kihatnak a szomszédos nemzetekre és térségekre is, és fennáll a veszély, hogy belesodorják azokat az erőszak örvényébe. Nagy általánosságban sajnálattal kell megjegyeznünk, hogy növekszik a fegyverkezési versenybe bekapcsolódó államok száma: még a fejlődő országok között is vannak olyanok, amelyek nemzeti össztermékük jelentős hányadát fordítják fegyverkezésre. Ez az elszomorító kereskedelem sokrétű felelősséget hordoz magában: egyrészt az iparilag fejlett országok, amelyek bőséges hasznot húznak a fegyvereladásból, másrészt a szegény országokban uralkodó oligarchiák egyre modernebb fegyverek beszerzésével akarják megszilárdítani helyzetüket. Ilyen nehéz időkben tényleg mozgósítanunk kell minden jóakaratú embert, hogy konkrét megegyezés jöjjön létre a hatékony leszerelés, és legfőképpen a nukleáris leszerelést illetően. A folyamat jelenlegi szakaszában, amikor az elburjánzó nukleáris fegyverkezés megfékezése háttérbe szorult, kötelességemnek érzem, hogy minden hatóságot arra buzdítsak, hogy határozottabb elszántsággal folytassa a tárgyalásokat a meglévő nukleáris fegyverek egyeztetett és progresszív megsemmisítéséért. Most, amikor megismétlem ezt a felhívást, tudom, hogy mindazok, akik szívükön viselik az emberiség jövőjét, osztoznak kérésemben.

15. Hatvan év telt el azóta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete ünnepélyesen közzétette az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát (1948-2008). Az emberiség családja ezzel a dokumentummal felelt a II. világháború borzalmaira: ebben nyilvánította ki, hogy egysége minden ember egyenlő méltóságán alapszik, és az emberi együttélés középpontjába az egyének és a népek alapvető jogainak tiszteletben tartását helyezte. Döntő lépés volt ez az egyetértés és a béke felé vezető nehéz úton. Külön említést érdemel, hogy a Szentszék éppen 25 évvel ezelőtt fogadta el a Családjogi Chartát (1983-2008), és 40 éve ünnepeltük először a béke világnapját (1968-2008). VI. Pál pápa gondviselésszerű elgondolását tisztelt és szeretett elődöm, II. János Pál pápa nagy meggyőződéssel folytatta tovább. Ennek a napnak a megünneplése az évek során lehetőséget adott, hogy az alkalomra közzétett üzeneteken keresztül megvilágosító egyházi tanítást fejtsünk ki az emberben lévő ezen alapvető jó érdekében. E jelentős évfordulók alkalmával minden embert annak tudatosítására hívok, hogy mindannyian az emberiség egyetlen családjához tartozunk, és hogy kötelezzük el magunkat, hogy együttélésünk a Földön egyre inkább ezt a meggyőződést tükrözze, hiszen ettől függ az igazi és tartós béke megteremtése. Ezen kívül minden hívőt arra biztatok, hogy fáradhatatlanul kérje Istentől a béke nagy ajándékát. A keresztények tudják, hogy rábízhatják magukat Mária közbenjárására, aki azzal, hogy Isten Fiát, a mi megváltónkat szíve alá fogadta, a mi közös édesanyánkká is lett.

Mindenkinek boldog új évet kívánok!

XVI. Benedek pápa

1 Nostra aetate, Nyil. 1.
2 Vö. II. Vat. Zsin., Gaudium et spes, Ap. Konst., 48.
3 II. János Pál, Christifidelis laici, Ap Konst. 40: AAS 81 (1989) 469.
4 Uo.
5 Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, 211.
6 II. Vat. Zsin., Apostolicam actuositatem, Dekr 11.
7 16/3. cikk.
8 Családok Pápai Tanácsa, Családjogi Charta, 1983. november 24, Előszó, A.

www.katolikus.hu /VR

Révay András: Felpezsdültünk

 

Igencsak különleges estével zárta a „Hónap borkóstolója" 2007. évi sorozatát a Magyar Borok Háza. Nem kevesebb, mint huszonegy(!) pezsgőt vonultatott fel, hogy Garamvári Vencel és dr. Kállay Miklós értő kalauzolása mellett avassa be vendégeit a pezsgőkóstolás rejtelmeibe.

 

Igencsak különleges estével zárta a „Hónap borkóstolója" 2007. évi sorozatát a Magyar Borok Háza. Nem kevesebb, mint huszonegy(!) pezsgőt vonultatott fel, hogy Garamvári Vencel és dr. Kállay Miklós értő kalauzolása mellett avassa be vendégeit a pezsgőkóstolás rejtelmeibe.

dr. Kállay Miklós egyetemi tanár A pezsgő esetében a minőséget elsősorban a szakértelem határozza meg – jelentette ki bevezetőjében  dr. Kállay Miklós egyetemi tanár – ez ugyanis a borászat legiparosodottabb ága. Dom Perignon az 1700-as évek első felében még véletlenül palackozott le erjedésben lévő bort, de már akkor sem lett volna belőle pezsgő az üvegpalack és a parafa dugó nélkül. Amikor pedig ez az ital kilépett az elit termékek sorából a gyártástechnológia lett a döntő. Létrejött pontos meghatározása is, a pezsgő tehát: zárt palackban, a bor újraerjesztésével, széndioxid visszatartásával készült termék. Készítésének két fő irányzata van. Az egyik – amit a palackon is feltüntetnek – a tradicionális vagy klasszikus eljárás. Ilyenkor abban a palackban kerül a fogyasztó elé, amiben erjesztették, érlelték. A másik – egy Charmant nevű francia mérnök találmánya – az óriási acéltartályokban, tankban erjesztett és később palackozott pezsgő. A kettő között nagyjából akkora a különbség, mint a gyári kolbász és a házikolbász között! A kiváló minőség érzékeltetésére mindjárt a poharakba is került az est első pezsgője, a Törley – Francois brut de brut. A 125 éves Törley gyárat Törley József alapította 1882-ben. Ez volt az akkori Magyarország harmadik pezsgőgyára. A „brut de brut" kifejezés azt jelzi, hogy az ital minden később hozzáadott ízesítés, szaknyelven likőrözés nélkül készült. Kilenc hónapig érlelték. A pezsgő kóstolásakor némileg más szempontok érvényesülnek, mint a bornál. A pohárban felgyülemlő CO2 miatt koccintáskor nem cseng olyan szépen. A színe mellett azt is néznünk kell, hogyan gyöngyözik és figyeljünk oda arra is, szénsavassága mennyire „olvadékony" a nyelven.

Taschner Kurt A soproni Taschnervin-nél tavaly készítettek először pezsgőt. Taschner Kurt azt is elárulta, hogy jobbára csak az Ausztriában dolgozó Szigeti család bíztatására vágtak bele. Az alapbort Taschnerék adják, a „pezsgősítés" a Szigeti pincészet munkája. A most bemutatott „Chardonnay blanc de blanc non dosage" nevű pezsgő ugyancsak szolgált némi tanulnivalóval. A pezsgő alapborokat gyakran házasítással állítják elő. Ha viszont egy címként ezt a feliratot látjuk, akkor az alapbor kizárólag Chardonnay és az erjesztéskor keletkezett seprő eltávolítása, a „degorzsálás" után itt sem tesznek semmi további ízesítést (likőrözést) a palackba. A pezsgő teljesen száraz, csakis a kiváló minőségű alapbor ízét fogjuk érezni.

 A pezsgőkészítéshez végül annyira kedvet kaptak, hogy kísérletezésbe fogtak. A Sopron környékén gyakori Zöld Veltelini és a máshol is kedvelt Irsai Olivér házasításából állították elő a Zöld Olivér fantázianevű száraz (brut) pezsgőt. Az Irsai Olivér eredetileg csemegeszőlő volt, a borkészítők csak később figyeltek fel rá. A 2006-os évjáratából most olyan pezsgő készült, amit a gasztronómiában jártasak elsősorban lazac mellé ajánlanak.

Bármennyire is meglepő, már pezsgőből is van „bio". Az elnevezés nem egészen fából vaskarika, a megkülönböztetés használatának van bizonyos alapja. Gonda János, Hajós külterületén dolgozó bioborász, a használatára azért jogosult, mert a szőlőtermesztés vegyszermentessége és a bor kénmentessége felel meg a szigorú előírásoknak. Az többi – az erjedés már maga is biológiai folyamat, sokan ezért ódzkodnak a névhasználattól. Ugyancsak újdonságnak számít a megállapítás, miszerint a pezsgő ízét és illatát nem a széles körben elterjedt, keskeny, magas poharakból élvezhetjük leginkább. A tapasztalat azt mutatja, hogy erre a célra jobban alkalmas a nagy, kerek „burgundi" pohár. Persze arról se feledkezzünk meg, hogy a fogyasztási hőmérséklet +5-6 C foknál ne legyen több.

 Garamvári Vencel, aki egyazon évben, 2006-ban nyerte el „Az év pincészete" és „Az év bortermelője" kitüntető címet, szintén kiváló minőségű pezsgőket készít. A felvonultatott 21 pezsgőből négy az ő szakértelmét dicséri. Talán kevesen tudják, hogy a pezsgőgyártás történetének első 250 évében édes pezsgők készültek. Az első száraz pezsgőket az 1950-es évek táján állították elő. A Chardonnay alapborból készült Château Vincent Extra Brut, csoportjának kiválóságai közé tartozik. A hatvanas években mások már próbáltak tokajiból is pezsgőt gyártani – akkor nem volt túl sikeres. A Garamvári Pincészetben savra, és nem cukorra szüretelt Tokaji Hárslevelűből indultak ki. Két évig palackban érlelték és noha száraz pezsgő lett belőle mégis elmondható: desszerthez, édességhez az igazi! A tulajdonos azt tartja: feladatuk a közönség ízlésének formálása is. Ez pedig csak jó minőségű, de sokak számára elérhető árú pezsgőkkel lehetséges.

 Ilyen a Don Giovanni, mely bár szintén száraz, hamar közkedveltté lett. Mozart születésének 250. évfordulója alkalmából készült, az élet pezsgését jeleníti meg. Harminchárom hónapig „állt élesztőn", a gyártás további folyamata csak ez után következett. Az élesztő az összes oxigént elhasználja a borban, így nagyon reduktív környezet alakul ki. Ha az alapbor kifogástalan volt és a technológia jó, az érlelés után kiváló minőségű ital születik. Szeretnék, ha a külföldről behozott, pezsgőnek nem nevezhető Spumante helyett inkább ilyet fogyasztanák a hazai vásárlók. Van, amikor a pezsgő nem egyetlen borfajtából készül. A francia iskola szerint az igazán jó pezsgő cuvée, tehát különböző évjáratú Chardonnay-t (blanc de blanc), illetve kékszőlőből készült fehérbort (blanc de noir) házasítnak annak érdekében, hogy több éven keresztül tudjanak állandó minőségű és jellegű pezsgőt készíteni.

Villány manapság nem kifejezetten a pezsgőjéről híres vidék. Ezt az előítéletet igyekszik megváltoztatni a Polgár Pince. Pearl Crémant Brut pezsgője valóban kitűnő és itt még egy szakkifejezéssel ismerkedhetünk meg. A „cremant" azt a színárnyalatot jelöli, amit a hölgyek úgy neveznek: pezsgőszín. Ha pedig már a déli országrészben járunk, essék szó Pécsről is. Magyarországon 1825-ben Pozsonyban már működött pezsgőgyár, az 1859-ben nyílt a pécsi Litke, mely a maga idején az angol királyi ház beszállítója is volt. Ma a Cezar Winery tulajdona, pezsgői is ezen a néven jelennek meg. Két év múlva, a 150. évfordulón viszont már újból kortyolhatunk Litke pezsgőt.

 A most bemutatottak közül a Fünfkirchen, II. János Pál pápa 1991-es látogatására készült, házasított fajtákkal és évjáratokkal. Ez Pécs város pezsgője is. Érett, behízelgő íze kitűnően érvényesül. A Rosé – extra dry alapbora Cabernet Sauvignon. Megjelölése, a „különösen száraz" ellenére édesebbnek érezzük fűszeressége, gyümölcsössége miatt. A szakértők kemencében sült kacsa mellé ajánlják. A rosé egyre divatosabb az egész világon, bizonyára idehaza is sok pohárba ezt töltenek majd Szilveszterkor az éjfél utáni pillanatokban.

A BKV szilveszteri-ujévi menetrendje

 www.bkv.huwww.bkv.hu

Budapesten az év utolsó napján a szombati menetrend szerint közlekednek a BKV járatai, éjjel a sűrűbben induló éjszakai járatokkal lehet utazni.

 www.bkv.huwww.bkv.hu

Budapesten az év utolsó napján a szombati menetrend szerint közlekednek a BKV járatai, éjjel a sűrűbben induló éjszakai járatokkal lehet utazni.

 A kisföldalatti – a korábbi évektől eltérően – szintén szombati menetrend alapján 23 óra 10 percig közlekedik.

Az éjszakai járatok közül a 906-os helyett egész éjjel a 6-os villamos jár 10 percenként. A fogaskerekű óránként közlekedik.

A járatok a Városmajortól nulla és 4 óra között, a Széchenyi-hegyről nulla óra 20 és 4 óra 20 perc között indulnak.

Kányádi Sándor: Ballag már

Ballag már az esztendő
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő
vígan fütyörészve.

Ballag már az esztendő
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő
vígan fütyörészve.

Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.

Lépegetnek szótlanul,
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.

Visszatekintés 2007-re, és kicsit előre a következő évre: Kik és mik fenyegetik adatainkat.

  Rövidesen a 2008-as esztendőbe lépünk. Nézzük egy pillanatra hátra, s no meg előre is, hogy láthassunk, milyen fenyegetések veszélyeztették adatainkat a 2007-es esztendőben és milyen veszélyekre kell felkészülni 2008-ban. A Symantec Security Response összefoglalta ezeket a fenyegetéseket, és felvázolta a várható – nem éppen rózsás kilátásokat.

 

  Rövidesen a 2008-as esztendőbe lépünk. Nézzük egy pillanatra hátra, s no meg előre is, hogy láthassunk, milyen fenyegetések veszélyeztették adatainkat a 2007-es esztendőben és milyen veszélyekre kell felkészülni 2008-ban. A Symantec Security Response összefoglalta ezeket a fenyegetéseket, és felvázolta a várható – nem éppen rózsás kilátásokat.

 

Arról viszont végképp nem szólt, hogy adatainkra nemcsak ezek a fenyegetések jelntenek veszélyt. Egyra nagyobb veszélyt jelent maga az állam, aki (anti)terrorista paranoiájában – valójában adóhivatalis és egyéb érdekeitől vezényelve – mindent akar tudni polgáraitól és elektronikus és nem mindig legális eszközökkel (ha nem legális majd azzá teszik) kémkedik utánuk. Az amerikai példák azt mutatják, hogy ezeknél semmivel sem jobban a szerzői jogvesztő szervezetek. Azaz a fenygetettség jóval nagyobb, mint gondolnánk!

 • A mai támadók egyre tanultabbak és szervezettebbek. Olyan módszereket kezdenek alkalmazni, amelyek a hagyományos szoftverfejlesztéshez és üzleti gyakorlathoz hasonlítanak.
  • A professzionális támadókészletek, például az MPack, professzionálisan megírtnak és kifejlesztettnek tűnnek, és megvehetők az interneten. 
  • Adathalászó készletek is elérhetők, amellyel az újdonsült támadók gyorsan elindulhatnak. Az adathalászok mindent megtesznek, hogy „csalijuk" minél meggyőzőbb legyen. Napi eseményeket, hibátlan, profi kinézetet használnak.
  • A támadók továbbra is használják a botokat arra, hogy feltűnésmentesen besurranjanak a védtelen számítógépekbe, és ott sokféle rosszindulatú tevékenységet folytassanak.

Terjesztés

 • A mai támadók egyre tanultabbak és szervezettebbek. Olyan módszereket kezdenek alkalmazni, amelyek a hagyományos szoftverfejlesztéshez és üzleti gyakorlathoz hasonlítanak.
  • Léteznek olyan adathalászó készletek, amelyekkel az újdonsült támadók gyorsan elindulhatnak. Az adathalászok mindent megtesznek, hogy „csalijuk" minél meggyőzőbb legyen. Napi eseményeket, hibátlan, profi kinézetet használnak.
  • A professzionális támadókészletek, például az MPack, professzionálisan megírtnak és kifejlesztettnek tűnnek, és megvehetők az interneten. 
  • A támadók továbbra is használják a botokat arra, hogy feltűnésmentesen besurranjanak a védtelen számítógépekbe, és ott sokféle rosszindulatú tevékenységet folytassanak.

2007 tíz legfőbb internetbiztonsági tendenciája

 1. Az adatsértések – A nagyszabású adatsértések alátámasztják az adatvesztés elleni módszerek és stratégia fontosságát. 
  • A nagyszabású adatsértések áldozatai között pénzintézeteket, fejvadász cégeket és kereskedőket egyaránt találhatunk. A legújabb példák egyike az Art.com, akik egy, a vevők bankkártya-információit érintő számítógépes betörés áldozatai lettek.  Sajtóközlemény.   
  • Kihangsúlyozza az adatvesztéstől megóvó stratégia meglétének fontosságát.
   • A Vontu közelmúltbeli felvásárlása
  • A legtöbb adatsértést a berendezés fizikai elvesztése okozza. 2007 első felében a számítógépek vagy más adattároló eszközök ellopása vagy elvesztése tette ki az azonosságlopás kockázatát jelentő összes adatsértés 46 százalékát.
  • 2007 januárja és júniusa között az oktatási szektorban történt a személyes adatok ellopásához vezető adatsértések 30%-a, ez több volt, mint bármely más területen. Az adatsértések 26 százaléka a kormányzati területre, 15 százaléka pedig a közegészségügy területére esett.
 1. A Vista bevezetése – A Microsoft Vista bemutatkozását követően a támadók gyorsan megtalálták a réseket. A Microsoft eddig 16 hibajavítást adott ki az új operációs rendszerhez.
  • A Vista semmilyen védelmet sem nyújt a megjelenő veszélyek egész sora ellen.
  • A Vista első éve bebizonyította, hogy – amint az várható volt – egyáltalán nem az a védelmi csodaszer, aminek remélték.
  • Október 29-ig a Microsoft 16 védelmi hibajavítást adott ki a Windows Vista-hoz, ezek közül 3 kifejezetten Windows Vista-specifikus volt.
  • A Microsoft megállapította, hogy az általa bevezetett új funkciók egyike sem veszi figyelembe az általuk látott védelmi korlátokat és azok nem áthatolhatatlanok a rosszindulatú kódok vagy a kiaknázások számára.
  • A Symantec gyenge pontot talált a felhasználói hozzáférés vezérlésében (UAC).
  • A meghajtók aláírási folyamatával való visszaélést tapasztaltunk. Ez oda vezethet, hogy az aláíratlan rosszindulatú kódok, például a rootkitek betöltődhetnek a rendszermagba, így aláaknázza azt, hogy a Microsoft azonosíthassa a szerzőt.
  • A Symantec külső gyártók meghajtóiban is talált gyenge pontot.
  • A PatchGuardot, amelyet a Microsoft a Vista biztonsági újítási egyik alappillérének kiáltott ki, védelmi kutatók visszafejtették. Ez azt bizonyítja, hogy a PatchGuard csak a Microsoft fogalmai szerint véd, így a macska-egér játék folytatódik.
  • A Symantec és más kutatók is sérülékenységekre bukkantak a Gadget-keretrendszerben.
 1. Levélszemét – 2007-ben újra csúcsot döntött a levélszemét. A képeket használó válfaja visszaesett, de új nyűgként felbukkant a PDF-es levélszemét. Az üdvözlő lapot használó levélszemét is részt kapott a Peacomm néven is ismert Storm Worm kártevő terjesztésében.
  • A levélszemét mennyisége az év közepéig folyamatosan csökkent, majd júniusban új lendületet vett és az év végéig egyhuzamban nőtt. Októberben 70,5 százalékkal világcsúcsot döntött.
  • A képes levélszemét márciusban volt a csúcsponton, az összes levélszemét nagyjából 40 százaléka volt ilyen. Ezt követően nagymértékben visszaesett aránya, szeptemberben és októberben már csak 7 százalék volt.
  • A PDF levélszemét csak szalmaláng volt, augusztusban szárnyalt fel és bukott is alá. Amikor a csúcson volt, akkor a Symantec becslése szerint közel 20 százalék volt a részaránya. Augusztus végére azonban a PDF levélszemét már egy százalék alá esett. 
  • A Symantec júliusi jelzése szerint az e-képeslapos levélszemét különösen ártalmassá vált, és az ezt követő hónapokban is folytatódott ez az irányzat. Ez odáig fajult, hogy a felhasználókat különféle csapdákkal csalogatják a rosszindulatú programot tartalmazó URL-ek követésére. A megfertőzött gépek a Storm Worm bothálózat részévé váltak, így ezt a levélszemetet és kártékony programokat terjesztettek. 
 1. Professzionális támadókészletek – Az MPack volt az év nagy durranása, és az adathalászó eszközkészletek is népszerűek voltak. Az első félévben megfigyelt adathalászó webhelyek 42%-százaléka 3 adathalászkészlettel hozható összefüggésbe.
  • A mai támadók egyre tanultabbak és szervezettebbek. Olyan módszereket kezdenek alkalmazni, amelyek a hagyományos szoftverfejlesztéshez és üzleti gyakorlathoz hasonlítanak.

o        Az elmúlt két évben a Symantec jelentős növekedést tapasztalt számos rosszindulatú tevékenység és szolgáltatás fejlesztésének, terjesztésének és kivitelezésének professzionalizálódásában és kereskedelmi jellegűvé válásában.

o        A támadók mai eszközeiben sok szempontból a bimbózó bűngazdaság azon professzionális eszközei tükröződnek, amelyekre a többmilliárd dollárossá fejlődött bűniparnak szüksége van.

o        Az MPack példa egy kifinomult támadóeszköz-készletre. Professzionálisan megírtnak tűnik, és megvehető az interneten. Ezzel az eszközkészlettel számítógépek ezreire telepítettek kártékony kódot. Kezelőfelülettel is rendelkezik, ahonnan „az üzlet" állapota megfigyelhető és vezérelhető.  Részletes reagálásnapló-bejegyzés elérhető.

o        A rosszindulatú tevékenység kereskedelmivé válásának másik jele az adathalászó készletek felbukkanása. Ezek olyan parancsállomány-kötegek, amelyekkel a támadó önműködően állíthatja be a különböző márkák valódi webhelyeit utánzó, és a megfelelő márkák valódi képeit és emblémáit tartalmazó, adathalászó webhelyeket.

 1. Az adathalászat – 2007-ben is nagy méretekben zajlott az adathalászat. Az év első felében az adathalász webhelyek száma 18%-kal nőtt. A problémához az adathalász eszközkészletek is hozzájárultak. 
  • Az első félévben az adathalász helyek 42%-a 3 adathalászkészletre volt visszavezethető.
  • A Rock Phish egyszerre egy adathalászó készlet és a készletet kiadó neve is. Bár a készlet szerzői névtelenek, a Rock Phish a legnépszerűbb, neten elérhető adathalászó készlet. A Rock Phish készlet először 2004-ben bukkant fel a hackerközösségben. A Rock Phish volt az első, amelyik a képes levélszemetet alkalmazta. Rock Phish nem egy személy, hanem egy, a szervezett bűnözéshez kapcsolódó bűnözők alkotta, kitanult csoport.
  • A Rock Phish készlettel a műszakilag képzetlen felhasználó tud könnyen létrehozni és működtetni adathalászó támadást.
  • Szeptemberben a Symantec több mint tízezer (egészen pontosan 10360), a  Rock Phish-sel kapcsolatba hozható adathalász URL-t észlelt.
  • Szeptemberben a Symantec összesen 18424 adathalász URL-t észlelt. Továbbra is a bankok jelenti az adathalászattal leginkább érintett ágazatot. Ezeknek az URL-eknek 52%-a pénzintézetet imitált.
  • Az adathalászat a 2004-es amerikai elnökválasztáson még csak elhanyagolható kockázatot jelentett. Annak idején az adathalászat még csecsemőkorát élte. Ha a 2008-as elnökválasztás kapcsán nézzük az adathalászat jelentette veszélyt, egészen más a helyzet. 
   • Mivel az átlagos internetező nincs igazán tisztában a jelöltekhez kapcsolódó doménnevekkel, fennáll a veszélye annak, hogy az adathalászok hasonlóra tervezett webhelyekkel gyűjteni fogják a gyanútlan áldozatok adatait.
   • Az adathalászok egyszerűen leutánozzák az igazi adománygyűjtő e-maileket, és ezzel veszik rá az embereket arra, hogy adják ki adataikat vagy bűnös célú szoftvert töltsenek le.
  • Az adathalászok az aktuális eseményekkel teszik meggyőzőbbé „csalijukat". Már nem elég csupán a nyilvánvaló elírásokra figyelni, hogy eldönthessük valamiről, igazi-e, vagy csaló. Egy, a dél-kaliforniai tűzvészre utaló, mostanában használt adathalász módszer érzelmi húrokat pengetve utazik a megnyíló pénztárcákra. A látszólag az adóhatóságtól származó levél statisztikai adatokat tartalmaz és szívbe markoló hangnemben szólít fel cselekvésre.
 1. A megbízható márkák kihasználása – A megbízható webkörnyezet kihasználásával a támadók mostanában inkább lesben állva várják az áldozatot, hogy az felkeresse őket. 
  • A támadók már nem keresik aktívan leendő áldozatukat, hanem megvárják, míg az „házhoz jön". Ezt a megbízható szerverek vagy alkalmazások kompromittálásával érik el. Így, ha egy felhasználó felkeresi az illető webhelyet, vagy használja az érintett alkalmazást, a támadó veszélyeztetheti az áldozat számítógépét.
  • A közösségi hálózatok webhelyei termékenynek bizonyultak a hackerek számára, mivel itt nagyon sok embert érhetnek el, akik közül  sokan értelemszerűen bíznak abban, hogy a webhely és az ottani tartalom biztonságos. Ezek a helyek könnyedén kompromittálhatók az ott található webalkalmazások gyakori sérülékenységei miatt.
  • Ennek súlyos következményei vannak a végfelhasználókra nézve, mivel nem bízhatnak többé a közismert helyekben. A korábbi „óvakodj a rossz szomszédtól" jó tanács már nem elég az interneten.
  • 2007 elején a támadók sikeresen feltörték a Super Bowlnak otthont adó Miami Dolphins stadion webhelyét. A webhelyre becsempészett, rosszindulatú kód az áldozatok megfertőzésével próbálkozott.
  • Októberben a két baseball-liga bajnokainak döntő mérkőzései előtt a Colorado Rockies netes jegyeladó rendszerét bénították meg a támadók.
 1. A botok – A botok és a botnetek továbbra is feltűnésmentesen surrannak be a védtelen számítógépekbe, és ott sokféle rosszindulatú tevékenységet folytatnak. A botok Észtország teljes internetes kommunikációját kiütötték. A Storm Worm is bot-technikát használ.
  • Amikor januárban megjelent a Peacomm (más néven Storm Worm), egész évet kitevő spekulációt indított el a Storm Worm botnet méretéről és hatóköréről.
  • Nem igazán kétséges, hogy a Trojan.Peacomm egy egyenrangú gépekből álló, fejlett bothálózat, melyet ugyan nehéz teljesen letiltani, de nem védett tagjainak váltakozásával szemben. A bothálózatok hajlamosak az ingadozásra, a tagok száma nő és fogy. A Storm Worm a siker érdekében számos műszaki megoldást használ, azonban ezek nem védik meg a botok elvesztésétől, ami annak a következménye, hogy a bottal fertőzött számítógépek kilépnek a hálózatból vagy felfedezik a fertőzést, és eltávolítják azt.
  • Emiatt aztán igen sokféle becslés született ennek a botnetnek a méretéről.
  • A Symantec véleménye szerint a botnet méretét leginkább egy pillanatfelvétel alapján lehet megbecsülni. Kutatásunk azt mutatja, hogy a hálózat kisebb annál, mint amekkorának egyesek hiszik, és emiatt úgy véljük, hogy a Peacomm-hálózat mérete (legalábbis pillanatnyilag) közelebb áll az óvatosabb becslésekhez.  Webnapló-bejegyzés.
  • 2007. április 27-én az Észt Köztársaság több internetes erőforrását sorozatos DDOS (szolgáltatást lehetetlenné tevő, megosztott) támadás érte.  Webnapló-bejegyzés.
 1. ActiveX sérülékenységek – Az informatikai részlegeket gyötrő ActiveX sérülékenységek és kiaknázások tovább folytatódtak 2007-ben. Az ActiveX vezérlések a sérülékeny számítógépek hozzáférhetőségét, titkosságát és épségét sokféle módon veszélyeztető kockázatot hordozhatnak.
  • A böngészőgyártók hibajavítási készségének növekedése miatt a támadók most már a böngészők beépülő moduljainak sérülékenységeit igyekeznek kihasználni arra, hogy mind kétes, mind tisztességes webhelyeket használva, rosszindulatú tartalmat juttassanak el a számítógépekre. Különösen igaz ez az ActiveX-re.
  • A böngészők beépülő moduljainak sérülékenységeit gyakran használják ki rosszindulatú szoftverek telepítésére.
  • A böngészők beépülő moduljainak sérülékenységei közül az Internet Explorer ActiveX-összetevőit 89% érinti. Ez az előző időszakhoz képest 58%-os növekedést jelent.
  • 2007 első felében a 2006 egészében talált 108-cal szemben 237 olyan sérülékenységet észleltek, amely a böngészők beépülő moduljait érintették.
  • A böngészők beépülő moduljait érintő sérülékenységek növekedése azt jelzi, hogy mind a védelemkutatók, mind a támadók nagyobb mértékben koncentrálnak a felhasználó-oldali sérülékenységekre.
  • Az MPack kártevőkészlet önműködően használ ki számos ActiveX-sérülékenységet.
  • Mostanában a RealPlayer vált egy „nulladik napi" támadás tárgyává. Egy, a RealPlayer legújabb változatait és a RealPlayer 11 BETA-t érintő, javítatlan hibát használnak erre. A probléma egy a RealPlayer ierpplug.dll elemében levő ActiveX objektumot érint.  Webnapló-bejegyzés.
  • A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a böngésző biztonsági beállításaiban ne engedjék meg a szkripthasználat szempontjából biztonságosnak nem minősített ActiveX-vezérlések szkripthasználatát. A böngészőnek jeleznie kell az ActiveX-vezérléseket, és az aláírás nélküli ActiveX-vezérlések letöltését el kell utasítania. Általános megelőzésként a felhasználóknak nem szabad ismeretlen vagy megbízhatatlan webhelyekre mutató linkeket követniük, illetve a felhasználói alkalmazásokat, például a böngészőket az azok működéséhez szükséges minimális jogosultsággal kell futtatniuk. Emellett le kell tiltani az aktív szkriptek használatát, hogy a böngészők ne tudják végrehajtani a szkriptekben levő programkódot, illetve futtatni az aktív tartalmat.
 1. Áruba bocsátott sérülékenységek – A Wabi Sabi Labi egy árverés-jellegű rendszert vezetett be létre  sérülékenységi információknak a legtöbbet kínáló számára történő értékesítésére. Ez komoly vitákhoz vezetett a sérülékenységi információk kezelésében eltérő nézeteket valló csoportok között.
  • A Symantec véleménye szerint szoftverek sérülékenységéért történő fizetés vagy az ilyen információknak a legtöbbet ígérő számára történő értékesítése veszélynek teszi ki mind a szállítót, mind a vevőt. Ha valakinek anyagi érdeke fűződik az ilyen kényes információkhoz, a jó szándéktól függetlenül fennáll a rendszerrel való visszaélés lehetősége.
  • Vannak olyan jó hírű és jó szándékú cégek, akik fizetnek a kutatóknak a sérülékenységi adatokért. Egyes cégek, például a Tipping Point, vállalkoznak arra, hogy a nyilvánosságra hozást felelősségteljesen vezénylik le az érintett gyártóval.
  • Bármilyen fizetség a sérülékenység kutatásáért a szakmát egy csúszós lejtő szélére tereli. Lesznek olyan kutatók, akik nem fognak bölcsen dönteni, és az anyagi indíték több kutatót arra fog késztetni, hogy kevésbé megbízható cégeknek dolgozzanak.
  • Ha a sérülékenységek kutatásában a pénz lesz a mozgatórugó, a gyártók olyan helyzetbe kerülhetnek, ahol nem lesz más választásuk, minthogy annyit fizessenek, amennyit a kutató óhajt. Ha nem így tesznek, akkor vevőik kerülnek veszélybe.
 1. A virtuális gépek védelmi vonatkozásai – A VMWare tőzsdére lépése kapcsán 2007-ben a címoldalakra került a virtualizálás. A szakma azonban nem vizsgálta meg teljes mértékben a virtuális technika védelmi vonatkozásait.

o        A vállalatok a hardverkihasználtság fokozására, a jobb méretezhetőség érdekében, az elkülönítés biztosítására és az összköltség csökkentése céljából egyre nagyobb mértékben alkalmazzák a virtualizálást. A virtualizálás védelmi vonatkozásait azonban sok vállalatnál nem tekintették át.

 1.  
  •  
   • A virtuális gépek felkészítésének és rendszerbe állításának gyorsasága és egyszerűsége a virtuális gépek és telepítési környezetük megfelelő biztonságáról való megfontolásokkal kapcsolatban nyugalommal töltheti el az embereket. Az adatközpontok vezetőinek többsége sokat törődik a rendszerei és a rendszerbe állítások biztonságának megtervezésével. Ugyanerre a gondosságra van szükség a virtuális gépek konfigurálásánál és rendszerbe állításánál.

§         A virtualizálást a legtöbb esetben nem védelmi megoldásként tervezték.

§         Jelentős kockázatot rejtenek magukban azok a módszerek, ahogy egyes cégek ezt az új technikát rendszerbe állították, a védelmi vonatkozásait pedig csak most kezdik megismerni.

o        A virtualizálást biztonsági szempontból nézve a Symantec néhány fontos korlátot talált, amelyek azt szemléltetik, hogy mire lennének képesek a támadók, ha energiájukat a virtualizálásra összpontosítanák.

§         Kitörés a virtuális környezetből – A legrosszabb esetet feltételezve egy, a vendég operációs rendszert megfertőző kártevő arra használhat egy sérülékenységet, hogy kitörjön a vendég operációs rendszerből, és megtámadja a gazdarendszert.

§         A virtualizálást használó, rosszindulatú kódok – Ez a legfejlettebb rootkit módszerek egyike. Az egyes kutatási témák (a SubVirt, a BluePill és a Vitriol) megmutatták ennek mikéntjét.

§         A virtuális környezet felismerése – a szoftveres virtuális gépeket viszonylag könnyen fel lehet ismerni. A rosszindulatú programkód arra használhatja ezt, hogy vagy egy, a virtuális környezetben meglevő, ismert sérülékenységet aknázzon ki, vagy ha virtuális környezetbe kerül, védekezésül módosítsa saját viselkedését.

§         A szolgáltatás lehetetlenné tétele – A támadók a virtuális gép felügyeletét (VMM) vagy annak egy elemét összeomlaszthatják, ezáltal a szolgáltatás részben vagy egészében lehetetlenné válik. 

o        Bár a virtualizálás új biztonsági gondokat jelent, a Symantec lehetőséget lát a virtualizálást kihasználó, teljesen új védelmi modellek létrehozására. Ennek egyik példája az Intellel folytatott együttműködésünk.

§         2006 áprilisában a Symantec partneri kapcsolatot jelentett be az Intellel az új Intel vPro technika számára létrehozandó védelmi megoldások terén. Ez a technika módot ad arra, hogy az informatikusok a fő PC-s operációs rendszeren kívül, egy elszigetelt virtuális környezetben kezeljék a veszélyeket. 

§         A Symantec Virtual Security megoldása egy új rendszervédelmi réteget létrehozva a védelmet a hardver szintjére helyezi át. Ez az Intel virtualizáló technikájának használatával hoz létre egy virtuális védelmi megoldást a PC-n. 

 1.  
  • Sok támadás az emberek közreműködésére épít, azaz az áldozatul eső végfelhasználótól valamilyen mértékű közreműködésre számít. Az ilyen támadások sikeresek lesznek, függetlenül attól, hogy valaki a virtuális környezetben vagy magán a gépen dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a végpont védelme éppolyan fontos a virtuális gép keretprogramján belül, mint azon kívül.
  • A legtöbb virtuális gép vékony kliensen vagy PC-n működik. Ezeket a végpontokat is védeni kell (legalább a hálózati rétegben). A Symantec-nek van olyan beágyazott védelmi megoldása, amelyet – pontosan ezért – a HP minden vékony kliensével együtt szállít.

Amire a biztonság terén oda kell figyelni 2008-ban

 • A botok fejlődése – A botok változatossá válásával és eljárásaik kifejlődésével számolunk. Olyan dolgokat láthatunk, mint például a bot zombikon lakozó adathalász webhelyek.
  • A botok az új funkciók „korai alkalmazóinak" számítanak, ennek következtében az új, rosszindulatú funkciók tesztkörnyezeteként használhatók, ahol sokféle célponton lehet azokat kipróbálni, mielőtt széles körben kezdenék terjeszteni.
  • A botokat egy fertőzött gép jogos tulajdonosa vagy felhasználói ellen felhasználó oldali adathalászatra lehet használni. Ezen a módon az adathalászok kikerülhetik a hagyományos, adathalászat ellelni védőrendszereket, és szükségtelenné válik, hogy egy webhelyet használjanak, amely a felfedezéskor lekapcsolható.
  • A botok a fertőzött gépekhez különleges hozzáférést tudnak biztosítani a támadóknak, amelyeket aztán a támadók saját hasznukra használhatnak. Ha a bot gazdája meg tudná hirdetni, hogy egy bizonyos szervezetnél levő számítógép ura, akkor azok, akiknek érdekük fűződik az adott szervezethez, fizethetnének a megfertőzött gép használatáért, amellyel információt gyűjthetnének vagy támadásokat vihetnének végbe.
  • A botokat arra is lehetne használni, hogy a böngészők eltérítésével és olyan webhelyekre irányításával, ahol a felhasználók webhelyeket adhatnak közre, szavazhatnak azokról vagy ajánlhatják azokat, mesterségesen megnöveljék a bizonyos webhelyekre irányuló, látszólagos forgalmat. Ha sikerül ezeket nagy forgalmat lebonyolító webhelynek láttatni, akkor a rosszindulatú felhasználó reklámbevételre tehet szert, vagy olyan rosszindulatú kódot szolgáltathat, amelyet aztán további csalásra lehet használni. 
  • Olyan új, kifinomultabb módszereket valószínűsítünk, amelyek megpróbálják elkerülni, hogy a jó hírnévre alapuló rendszerek kizárják őket.
 • Fejlettebb webes veszélyek – A hozzáférhető webes szolgáltatások számának növekedésével és a különböző böngészőkben a szkriptnyelvek (például a JavaScript) értelmezésének egyre inkább egyöntetűvé válásával a Symantec a webes veszélyek további növekedésére számít.
  • A felhasználók által létrehozott tartalom a böngészőhibák kiaknázásának, a rosszindulatú és kémprogramok terjesztésének, a legtöbb nemkívánatos reklám vagy a rosszindulatú webhelyekre mutató hivatkozások lakhelye lehet.
 • Mobil platformok – A mobil biztonság iránti érdeklődés eddigi csúcspontjára ért. A telefonok egyre bonyolultabbá, érdekesebbé és összekapcsoltabbá válásával várható, hogy a támadók ebből is hasznot akarnak húzni.
  • A bankok, valamint az eBay-PayPal együttes szolgáltatásaikat a mobil eszközökről is elérhetővé fogják tenni.
  • A Google november 12-én jelentette be a telefon-SDK-t. Az iPhone SDK februárra várható. Érdekes lehet, hogy mekkora hozzáférést biztosítanak ezek a külső fejlesztőknek.
 • A levélszemét fejlődése – A Symantec a levélszemét további fejlődésével számol, hogy az elkerülhesse a hagyományos gátakat és rávegye a felhasználót annak elolvasására.
  • Új típusú csatolmányok – Növekedés várható az új típusú csatolmányok, az mp3, a flash és egyebek terén.
  • A tömegkultúra levélszemete – A levélszemetelők tovább összpontosítanak a tartalom vonzóbbá tételére, így a közérdeklődésre számot tartó eseményeket, például az elnökválasztási kampányt, a gazdaságot vagy az aktuális termékőrületet állítva a központba.
  • A közösségi hálózatok webhelyei – Több levélszemétre lehet számítani a kedvelt közösségi hálózatok webhelyein keresztül.
  • Célzott támadások – Célzottabb, a személyes információk ellopására törekvő, a gépek és a rendszersérülékenységekre összpontosító támadások várhatóak.
 • Virtuális világok – A Symantec arra számít, hogy a megmaradó virtuális világok (PVWs) és a nagyon sok játékossal játszott netes játékok (MMOGs) terjedésével a bűnözők, az adathalászok, a levélszemetelők és más hasonlók figyelme ezekre az új közösségekre irányul, és ezekkel kapcsolatban új veszélyforrások jelennek meg.
  • Pénzmosási lehetőségek.
 • Választási kampány – Mivel a jelöltek nagyobb mértékben fordulnak az internet felé, fontos megismerni az elnökválasztási eljárásban használt technikával párosuló és kölcsönhatásban levő informatikabiztonsági kockázatokat. Ezek a kockázatok többek között: az internetes kampányadományok eltérítése, a félrevezető információk terjesztése, a csalások, az adathalászat és a magánélet lerohanása.
  • A Symantec 17 közismert jelölt doménnevét elemezte, hogy megkeresse a 2008-as amerikai választások doménspekulánsait és a doménnevek elírásainak lefoglalóit.
  • Nagy mennyiségű elírt és rokon (azaz helyesen írt, de kibővített) doménnevet regisztráltak a jelölt saját kampányán kívül állók. A regisztrált webhelyek közül sokat a reklámwebhelyekre irányítás céljával jegyeztettek be.
  • Webnapló-bejegyzés és hivatkozás a további kutatásra.

Új uniós szabályok a félrevezető reklámok ellen

  Paragrafus

2007. december 12.-én  léptek hatályba a megtévesztő hirdetési és agresszív értékesítési praktikák elleni szabályozások, amelyek tiltják az „ingyenes" ajánlatokat és a közvetlenül a gyermekeknek szóló, vásárlásra serkentő internetes hirdetéseket is.

  Paragrafus

2007. december 12.-én  léptek hatályba a megtévesztő hirdetési és agresszív értékesítési praktikák elleni szabályozások, amelyek tiltják az „ingyenes" ajánlatokat és a közvetlenül a gyermekeknek szóló, vásárlásra serkentő internetes hirdetéseket is.

Az új irányelv megerősíti a félrevezető hirdetésre vonatkozó uniós normákat is, amelyeket eddig mindössze 14 tagállam ültetett át jogrendjébe.

Az új irányelv meghatározza a tisztességtelen, félrevezető és agresszív gyakorlatokat, biztosítékokat tartalmaz fogyasztók kihasználása ellen, és feketelistát tesz közzé a minden körülmények között tiltott hirdetésekről.

A felsorolás több mint 30 gyakorlatot sorol föl, amelyek közül kiemeli a minden körülmények között tiltott, „piszkos tizenkettő"-nek nevezett hirdetési módot. Ide tartoznak többek között a csalogató reklámok, a hamis ingyenes reklámok, a közvetlenül a gyermekeknek szóló hirdetések, a gyógyító képességekről szóló valótlan állítást tartalmazó hirdetések, a rejtett reklámok, a piramisjátékok, a hamis nyereményjátékok, a nem kért értékesítés, valamint az is, ha egy értékesítő azt a hamis benyomás kelti, hogy egy termékkel kapcsolatos értékesítés utáni szolgáltatás elérhető egy az értékesítés helyszínétől eltérő tagállamban is.

A „piszkos tizenkettő"

1. Csalogató reklám: Arra csábítja a fogyasztót, hogy a reklámozó cégtől nagyon alacsony áron vásároljon egy terméket, amelyből a cégnek nincs ésszerű készlete raktáron.

2. Hamis „ingyenes" ajánlat: Hamisan ingyenes ajánlat benyomásának keltése a termék „ingyenes", „díjtalan", „térítésmentes" vagy hasonló jelzőkkel való leírásával, jóllehet a fogyasztónak fizetnie kell a kereskedelmi gyakorlat elfogadásának és a termék szállításának, illetve szállíttatásának elkerülhetetlen költségein felül is.

3. Gyermekek közvetlen felszólítása arra, hogy vásárolják meg a hirdetett terméket („Vedd meg most!"). A közvetlen felszólítás a televízióban már tilos, a feketelista ezt minden médiumra – köztük a legfontosabbra, az internetes reklámra is – kiterjeszti.

4. Valótlan állítás a gyógyító képességekről

5. Reklámcikk (advertorial): Egy médium szerkesztett tartalmának felhasználása egy termék reklámozására, amikor a kereskedő anélkül fizetett a reklámért, hogy ezt észre lehetne venni.

6. Piramisjáték: Olyan piramiselvre épülő reklámozási rendszer, amelyben az ellentételezés elsősorban más fogyasztóknak a rendszerbe való bevonásából, és nem a termék eladásából vagy fogyasztásából ered.

7. Nyeremény: Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó díjat nyert, jóllehet, nincs is díj, vagy a díj feltételeként annak követelése, hogy a fogyasztó pénzt fizessen érte vagy költségeket álljon.

8. Megtévesztő benyomás a fogyasztók jogairól: A fogyasztók törvényes jogára vonatkozóan olyan látszat keltése, mintha az a kereskedő sajátossága lenne.

9. Korlátozott ajánlat: Annak valótlan álltása, hogy a termék csak rendkívül korlátozott ideig áll rendelkezésre, hogy így megfosszák a fogyasztót a tájékozott döntéshez szükséges megfelelő lehetőségtől.

10. Az eladás utáni szolgáltatások nyelve: A fogyasztó számára nyújtott eladás utáni szolgáltatások vállalása és az ilyen szolgáltatásnak kizárólag egy más nyelven történő nyújtása anélkül, hogy ez világosan a vevő tudomására lett volna hozva, még mielőtt az elkötelezi magát az ügylet mellett.

11. Nem kért értékesítés: Leszállított, de a fogyasztó által meg nem rendelt termékért azonnali vagy halasztott fizetés követelése, illetve azok visszaszállításának vagy megőrzésének követelése.

12. Egész Európára érvényes garancia: Hamis benyomás keltése, hogy egy termékkel kapcsolatos értékesítés utáni szolgáltatás elérhető egy az értékesítés helyszínétől eltérő tagállamban is.

EUvonal

December 31: Szilveszter

 Boldog Új esztendőt! - 2008Boldog Új esztendőt! – 2008

Tudjuk, hogy a lencse és a malacsült az újévben szerencsét és gazdagságot hoz. De vajon tudjuk-e, hogy miért durrognak ilyenkor a petárdák, miért pont pezsgõvel koccintunk és mit jelent a patkó vagy a lóhere? A tûzijátékok már az ókori kínaiak körében is nagyon népszerûek voltak. Õk már i.e. 2000-ben ismerték és használták a petárdákat. Ezek a kén, salétrom, és szén tartalmú robbanószerek az ünnepek fénypontját jelentették, amelyek óriási tömegeket vonzottak.

 Boldog Új esztendőt! - 2008Boldog Új esztendőt! – 2008

Tudjuk, hogy a lencse és a malacsült az újévben szerencsét és gazdagságot hoz. De vajon tudjuk-e, hogy miért durrognak ilyenkor a petárdák, miért pont pezsgõvel koccintunk és mit jelent a patkó vagy a lóhere? A tûzijátékok már az ókori kínaiak körében is nagyon népszerûek voltak. Õk már i.e. 2000-ben ismerték és használták a petárdákat. Ezek a kén, salétrom, és szén tartalmú robbanószerek az ünnepek fénypontját jelentették, amelyek óriási tömegeket vonzottak.

A tûzijátékok a reneszánsz korban is a nagy ünnepségek csúcspontjának számítottak. A hercegi udvarokban neves mûvészek – többek között Leonardo da Vinci – készítették a petárdákat, a zeneszerzõk – mint Händel is – pedig darabokat komponáltak hozzájuk. A századok során egyre színesebb, bonyolultabb petárdákat fejlesztettek ki, így napjainkra már görögtüzekben és a szivárvány minden színében pompázó fényjátékokban gyönyörködhetünk. Magyarországon és Romániában szigorúan tilos a petárdák használata, csak kistüzijátékok használhatóak Magyaroszágon Szilveszter éjjelén. Míg romániában a tilalmat betartják – aki nem az börtönnel játszik – addig Magyarországon ennek mér a rendőrség sem tud ténylegesen érvényt szerezni. Az idei Szilveszteren az ismert blogger Tomcat –http://www.bombagyar.hu/ – ezért igéri, hogy levadásszák és megagyalják a petárda dobálókat. Nemcsak veszélyes eszköz, de a háziállatok is megőrülnek tőle.

Pukkan a pezsgõ, cseppen az ólom – bár ez a szokás eltűnőben van – , sül a malac. Mindez annyira természetes szilveszter éjszakáján, hogy nem is kérdezzük: miért. A kulcsszó: a szerencse.

Az ólomöntést a középkor óta használják jóslásra. 327 fokon olvad, és mivel a gyertyaláng 1200 fokos, kanálon fölé tartva, otthon is könnyen olvasztható. Hideg vízbe öntve az ólom azonnal megszilárdul, közben érdekes alakzatokat vesz fel.A klasszikus szabály szerint egy régi kulcs nagy lukát át kell önteni.  A megszilárduló ólomdarab formája a következõket mutatja – és ezek feloldása:

– angolna: a következõ év eseményekben gazdag lesz

– labda: nagy boldogság vár rád

– sárkány: sok pénz van kilátásban

– harang: még nem tudsz róla, de úton van a baba

– fej: az álomférfi hamarosan eljön

– egér: új szerelem a láthatáron, vagy a meglévõ kapcsolatba új tûz költözik

– kulcs: anyagi fellendülésre számíthatsz

– hagyma: bosszúság várható

– szõlõ: vidám éved lesz, siker koronázza elképzeléseidet

Egészen a XVI. századig Karácsony napján (december 25-én) ünnepelték az új évet, néhol pedig január 6-án (háromkirályokkor). XII. Ince pápa rögzítette végül január elsejét 1691-ben. A rómaiaknál március 1-jén kezdõdött az új év, ezért pl. a szeptember volt a hetedik hónap ("septem" latinul hetet jelent).

A patkó és a lóhere kultusza régi idõkre nyúlik vissza. Régen az emberek úgy gondolták, ha patkót tesznek az állatok vályújába megóvják õket a betegségektõl. Más népek hajóikra és ajtófélfájukra szögezték. A cél minden esetben ugyanaz volt: védekezés a rossz szellemek és a balszerencse ellen. A patkó "szerencsét hozó mivolta" abban rejlik, hogy régebben a lovat szent állatnak tartották, ezért gyakran lóáldozatokat tartottak, hogy az isteneknek kedveskedjenek legdrágább állatuk vérével. A késõbbiekben a patkó töltötte be ugyanezt a szerepet. A hiedelmek szerint az az igazán hatásos patkó, amit nem vásárolnak, hanem találnak. A négylevelû lóhere védelmezõ funkciója abból adódik, hogy formája kereszt formára emlékeztet, amely már a kereszténység megjelenése elõtt is védelmet, a bajok elhárítását szimbolizálta. Valószínûleg a négylevelû lóhere ritkasága is hozzájárult ahhoz, hogy különleges növénynek tekintsék, ám a babonák szerint ereje akkor teljesedik ki igazán, ha véletlenül bukkanunk rá.

"A szerencse forgandó" – mondják. Nem készülhetünk rá, és felesleges várnunk rá, mert kiszámíthatatlan. Az egyik embernek hétrõl hétre szerencséje van, a másiknak soha. Talán ez az, amely oly megfoghatatlanná teszi. Lássuk csak, mi hozhat szerencsét az új évben!

– A kéményseprõk, mint a tûz õrzõi gazdagságot hozhatnak, ha rájuk pillantva megfogjuk a kabát, vagy inggombunkat

– A patkó a holdsarlót szimbolizálja, és a termékenységet hoz

– A lóhere elûzi a boszorkányokat és a rossz szellemeket

– A malac gazdaggá teszi a ház népét (ellenben a csirkével, ami elkaparja a szerencsénket

Miért koccintunk szilveszterkor éppen pezsgővel ? Miért nem bort, pálinkát vagy éppenséggel sört iszunk ? Milyen szilveszteri szokások, hiedelmek között ünnepeljük az új esztendőt ?

Szilveszter és újév napján számos szimbolikus jelentőségű tevékenységet végzünk. Van aki állarcot visel, zajoskodik a szerencsétlenség elijesztésére. Az év első napja jelentősen befolyásolja az elkövetkező év eseményeit. Szilveszterkor semmit sem szabad kiadni a házból, szemetet kidobni, mert minden jót elvisz az újévben. Nem szabad veszekedni, mert az egész év bosszúsággal és perlekedéssel fog telni.

Kimondottan szerencsétlenséget hoz ha valaki szilveszteri vacsoraként szárnyast vagy lábasjószágot fogyaszt. A hiedelem úgy tartja, hogy a baromfi hátrafelé kapar, így elkaparja a szerencsét, míg a lábasjószág hátrafelé rúg így elriaszthatja a következő év sikereit. A szilveszteri menü mindenképpen malacsült legyen, a disznó előre túr orrával, kifordítja a szerencsét. Szemes termékeket is ajánlatos fogyasztani, pénzt hoz a házhoz.

Újév napján szerencsét hoz ha elsőként férfit látunk, ha nővel találkozunk az szerencsétlenséget hoz. Úgy tartják aki újév napján hideg vízben mosakszik egész évben egészséges lesz.

Szilveszterkor csakis gazdagságot hozó italt fogyasszunk. Erre más nem is alkalmasabb mint a pezsgő. Kezdetekben a pezsgő csak az elit osztály által volt hozzájutható. Elsőként az 1600-as években készítettek pezsgőt, Dom Perignon francia szerzetes bórból véletlenül pezsgőt készített. A rákövetkező években külön üvegekben erjesztették a pezsgőt, egy-egy üveg pezsgő elkészítése évekbe tellett. A legtöbb üveg a készítés alatt felrobban, ezért is volt csak a nemesek kiváltsága pezsgőt fogyasztani.

Nagy mennyiségű pezsgő gyártásáról az 1850-es évekről maradtak fent írásos jegyzetek. Napjainkban bárki hozzájuthat egy-egy üveg pezsgőhöz, ám a pezsgő ennek ellenére megtartotta előkelő jellegét.

A Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal felhívása: Közös stratégiával az egészségbiztosítás piacosítása ellen

 

   Magyar Szociális FórumMagyar Szociális Fórum  A Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal (MSZF-SZK) országos egyeztető tanácskozásra hívja azokat a társadalmi szervezeteket, szakszervezeteket és politikai erőket, amelyek – a társadalom túlnyomó többségének akaratával egyezően – ellenzik az egészségbiztosítás piacosítását, és készek cselekvően fellépni a 2007. december 17-én megszavazott törvény mielőbbi hatályon kívül helyezéséért.

 

   Magyar Szociális FórumMagyar Szociális Fórum  A Magyar Szociális Fórum-Szociális Kerekasztal (MSZF-SZK) országos egyeztető tanácskozásra hívja azokat a társadalmi szervezeteket, szakszervezeteket és politikai erőket, amelyek – a társadalom túlnyomó többségének akaratával egyezően – ellenzik az egészségbiztosítás piacosítását, és készek cselekvően fellépni a 2007. december 17-én megszavazott törvény mielőbbi hatályon kívül helyezéséért.

      Az Országos Tanácskozást 2008. január 5-én (szombaton) 10 órától 13 óráig tartjuk Budapesten, a MÁV Kórházban, VI. Podmanicky utca 111, a II. emeleti tanácsteremben.

      A tanácskozás célja a társadalmi ellenállás megszervezése a törvénnyel szemben, közös stratégia kialakítása, konkrét cselekvési program elfogadása. A tanácskozás kezdeményezői az alábbi kérdésekre keresnek választ:

1. Hogyan akadályozható meg a törvény életbe léptetése (kihirdetése)?

2. Ha a törvény mégis életbe lépne, hogyan érhető el mielőbbi visszavonása, hatályon kívül helyezése?

3. Milyen szervezeti megoldást válasszunk a cél eléréséért?

Az 1. pont keretében javasoljuk:

 • – Az államfő azon döntésének közös nyilatkozatba foglalt támogatását, hogy nem írja alá a törvényt.
 • – Az Alkotmány Bírósághoz fordulást abban az esetben, ha az Országgyűlés újból megszavazná a törvényt. (Esetleg még az újabb szavazás előtt.)
 • – Kérjük föl a köztársasági elnököt, hogy a törvény újbóli megszavazása esetén maga kérjen norma kontrollt az Alkotmány Bíróságtól, addig pedig ne írja alá.
 • – A Legfőbb Ügyész norma kontrollját, a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal javaslata szerint.
 • – A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal által kezdeményezett szolidaritás elvű egészségbiztosítási törvény benyújtását az üzleti egészségbiztosítás előtt utat nyitó törvény ellensúlyozásaként.

A 2. pont keretében javasoljuk:

– Válasszuk ki, melyik népszavazási kezdeményezés mögött állunk ki egységesen. Döntsük el, támogatjuk-e Albert Zsolt és Zsoltné Alkotmány Bíróság által jóváhagyott, és az aláírásgyűjtésre kész kezdeményezését, mely a következő kérdést tartalmazza: "Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?"

A 3. pontról:

– A referendum megtartásához szükséges 200 ezer aláírás összegyűjtésére, és egyéb akciók megszervezésére hozzunk létre társadalmi koordinációs bizottságot. A testületben egyenrangúan és hierarchizálástól mentesen minden olyan szervezet képviseltethesse magát, amely kész mozgósítani a közös cél érdekében.

    Az Országos Tanácskozás kezdeményezői a demokratikus erők széles összefogásában látják feltárulni annak lehetőségét, hogy érvényre jusson a társadalombiztosítási rendszer megvédésére irányuló népakarat. Ezért az Országos Tanácskozás résztvevőinek felül kell kerekedniük világnézeti és politikai különbözőségeiken, a pártérdekeken, és a konkrét közös nemzeti ügyre kell összpontosítaniuk. Felelős és önzetlen magatartásukkal, a közösségi érdek szolgálatával megalapozhatnak egy olyan új demokratikus szövetséget, amelynek célja a neoliberális társadalompolitika átfogó felülvizsgálása, és szociális irányváltás kikényszerítése, nevezetesen a jelenlegi kirívóan igazságtalan elosztási rendszer módosítása a társadalom túlnyomó többsége javára.

     Tárjuk még szélesebbre az ajtót demokratikus összefogásunk előtt, bizonyítsuk be együtt, hogy képesek vagyunk összefogni, és sikerre juttatni népünk és nemzetünk ügyét!

     Kérjük, jelezze részvételi szándékát az alábbi e-mail címen vagy telefonszámon:

szocialisforum@freemail.hu

06-30-5927371

2007 korszelleme: a közösség mindenekelőtt!

 www.google.comwww.google.com

Most, hogy nemsokára belépünk a 2008-as évbe, érdemes elgondolkodnunk, mi jellemezte a 2007-es esztendőt. Ebben segít a Google 2007 Year-End Zeitgeist felmérése az idei év keresési trendjeiről. Ahogy globális szinten, úgy Magyarországon is a kapcsolatépítés jegyében telt az elmúlt időszak.

 www.google.comwww.google.com

Most, hogy nemsokára belépünk a 2008-as évbe, érdemes elgondolkodnunk, mi jellemezte a 2007-es esztendőt. Ebben segít a Google 2007 Year-End Zeitgeist felmérése az idei év keresési trendjeiről. Ahogy globális szinten, úgy Magyarországon is a kapcsolatépítés jegyében telt az elmúlt időszak.

A Google Year-End Zeitgeist (azaz „korszellem") 2007 leggyorsabb növekedést produkáló keresőszavait vizsgálta, és végül felállított egy globális és egy országos lebontású toplistát.  Ez alapján képet kaphatunk arról, hogy az elmúlt 12 hónap során a magyar, illetve a világszerte internetezők milyen típusú információszerzéshez vették igénybe a keresőmotort, mi állt érdeklődésük középpontjában.  

A Google.hu-n 2007-ben az alábbi kifejezésekre kerestek rá legtöbben az előző évhez képest:

1. youtube

2. iwiw

3. myvip

4. vatera

5. love

6. emo

7. startlap

8. port

9. hotdog

10. elvira

Az eredmények tisztán mutatják, hogy a közösségi oldalak népszerűsége igencsak megnőtt – az, hogy nemcsak magyar ( 2. iwiw), hanem nemzetközi oldal (3. myvip) is szerepel a dobogós helyek között, annak a jele, hogy ismerőseink köre jelentős mértékben kiterjed az országhatárokon túlra is.  A YouTube (1.) videó-megosztó oldal is közösségi indíttatásúnak mondható, sikere abban rejlik, hogy szinte bármilyen videoklipet, mozifilm- és tévésorozat-részletet vagy magánfelvételt megtekinthetünk és megoszthatunk másokkal. Nagyjából ezen az elven működik a hotdog is (9), csak nem nemzetközi, hanem hazai szinten.

A vatera (4.) az online vásárlás révén hozza össze az embereket, ezen az oldalon termékek széles skálája (ékszerek, ruhák, háztartási gépek, műszaki cikkek, autók stb) cserél gazdát. A love (5.) kifejezés tavalyihoz képesti fokozódó népszerűsége is a kapcsolatépítés megnövekedett fontosságát és új módjainak terjedését tükrözi.

A magyar top10-ben szerepel még az idén nagy teret hódító emo (6.) zenei stílus, amely az emotional, azaz érzelmes punk zene rövidítése. Ezen kívül a startlap (7.) – ahol témakörök szerint megkereshetjük a számunkra érdekes weboldalakat -, a port.hu (8.), a tévécsatornák műsorait, sorozatok és mozifilmek leírást tartalmazó portál, és az elvira (10.), az online vasúti-menetrend  lett „felkapott" 2007-ben.

A Google globális eredményei hasonló tendenciát mutatnak, az első tíz legdinamikusabban növekvő kereső kifejezés között közösségi (badoo, facebook, hi5) és videó-megosztó (dailymotion, youtube) oldalak találhatók, illetve a virtuális valóságra épülő second life.

Az Egyesült Államok toplistájából szemezgetve láthatjuk, hogy 2007-ben az amerikaiak ízlése nem túlzottan különbözött a miénktől a tévésorozatok terén (Az USA első 5 helyezettje a Heroes, azaz Hősök; a Lost, azaz Eltűntek, a Doktor House, a 24 és a Bones, azaz Dr Csont sorozatok).

Az amerikaiakat 2006-hoz képest idén a receptek közül elsősorban a Master Cleanse tisztítókúra, más néven a limonádé-diéta alapján készítette ételek, a francia lecsó (ratatouille), a cukkinis kenyér és a parmezán sajtos padlizsán receptjei érdekelték.

A számos örökérvényű kérdés közül a Google.com egyesült államokbeli látogatói az alábbi „hogyan" (how) kezdetű kérdéseket tették fel leggyakrabban az előző évhez képest: 1. hogyan csókoljunk (how to kiss) 2. hogyan rajzoljunk (how to draw) 3. hogyan kössünk (how to knit) 4. hogyan törjünk fel kódokat (how to hack) 5. hogyan táncoljunk (how to dance).

Google 2007 Year-End Zeitgeist felmérés teljes anyaga: http://www.google.com/intl/en/press/zeitgeist2007/

MÁSOLÁSVÉDELEM NÉLKÜLI ZENÉK FORRADALMA: A MÉDIA PARK ÉS AZ EMI MUSIC JÓVOLTÁBÓL MAGYARORSZÁGOT IS ELÉRTE

 Legálisan - másolásvédelem nélkülLegálisan – másolásvédelem nélkül

Megállapodást kötött a zenei tartalomszolgáltatás területén piacvezető Média Park Kft. és az EMI Music Hungary, melynek révén hazánkban is másolásvédelem nélkül teszik elérhetővé az EMI Music katalógusának meghatározó részét. A több tízezer zeneszámot tartalmazó válogatásban többek között olyan előadók albumai is megtalálhatóak, mint a Queen, Robbie Williams, Kylie Minogue, a Spice Girls, illetve hazai előadók közül a Hooligans vagy Gáspár Laci. 

 Legálisan - másolásvédelem nélkülLegálisan – másolásvédelem nélkül

Megállapodást kötött a zenei tartalomszolgáltatás területén piacvezető Média Park Kft. és az EMI Music Hungary, melynek révén hazánkban is másolásvédelem nélkül teszik elérhetővé az EMI Music katalógusának meghatározó részét. A több tízezer zeneszámot tartalmazó válogatásban többek között olyan előadók albumai is megtalálhatóak, mint a Queen, Robbie Williams, Kylie Minogue, a Spice Girls, illetve hazai előadók közül a Hooligans vagy Gáspár Laci. 

A zenei életben hatalmas szenzációként korábban Londonban közzétett EMI Music – Apple megállapodást alig kilenc hónappal követte a hazai bejelentés, amelynek értelmében 2007. december 18-án az EMI Music Hungary megállapodást kötött a Média Park Kft.-vel a zenei katalógusában található szerzemények jelentős részének másolásvédelem nélkül történő értékesítésére. 

„Célunk továbbra is az, hogy kiemelkedő zenei élményt nyújtsunk a vásárlóknak." – mondta Fehérvári Dávid az EMI Music Hungary digitális tartalmainak menedzsere. „Szeretnénk, ha a DRM kötöttségeitől mentesen mindenki olyan eszközön és annyiszor hallgathassa meg a megvásárolt, kiemelkedő minőségű zenét, ahogy csak akarja!"

A másolásvédelem nélküli, vagy ahogy az angolszász rövidítéssel jelölni szokták DRM (Digital Rights Management) kötöttségektől mentes zenei tartalmak nagy előnye, hogy bármely eszközön, platform függetlenül lejátszhatóak és nem szükséges élvezetükhöz a speciális technológiát ismerő hanghordozók megléte. Szabadon másolhatjuk az ily módon a saját használatra legálisan megvásárolt zenéinket mobiltelefonunk, komputerünk vagy akár mp3 lejátszónk között és kiváló minőségben bárhol meghallgathatjuk azokat.

„Bízunk benne, hogy az elkövetkező időben mind szélesebb körben tehetjük elérhetővé Magyarországon a másolásvédelem nélküli zenei tartalmainkat." – mondta el Gál Róbert a Média Park Kft. ügyvezető igazgatója. „Szeretnénk, ha hazánkban is mindenki kedvező áron és legálisan juthatna hozzá kedvenc zenéihez, akár mobiltelefonjára akár más eszközére kívánja letölteni azokat. Fontos mérföldkő a Média Park és az EMI Music között létrejött megállapodás, amely már a kezdetekben is több tízezer zenei csemegét biztosít a zenehallgatóknak."

Az EMI Music nemzetközi gyakorlatának megfelelően a DRM mentes zeneszámok valamelyest drágábban hozzáférhetőek, mint a másolásvédelemmel ellátott verziók, ugyanakkor a teljes zenei CD-k letöltése egy azon árban lehetséges a korlátozott formátumúakéval.

A megállapodást követően az érdeklődők elsőként a Vodafone Live! mobilportál MP3Station szolgáltatásában férhetnek hozzá ily módon kedvenc zenéikhez, amelyek között a nemzetközi szupersztárok albumai mellett a hazai slágerlisták csillagainak zenéi is megtalálhatóak.

A Média Park 2000-ben teljes mértékben hazai befektetők által alapított cég. A kezdetektől innovatív webes és mobilkommunikációs fejlesztéseivel vívta ki a figyelmet, míg az elmúlt hét évben Magyarország vezető digitális zenei tartalomszolgáltatójává vált. Egyedi kapcsolatot ápol a világ vezető lemezkiadóival és jogtulajdonosaikkal, melynek révén hazánkban páratlan méretű zenei tartalom portfoliót tesz elérhetővé partnerei számára. 2007-ben már a Vodafone mellett olyan jelentős márkák digitális tartalomszolgáltatását is biztosítja, mint a Coca Cola vagy az ASP. A tízfős vállalat mára hazánk meghatározó tartalomszolgáltató és fejlesztő cégévé vált.

Cyber bűnözés 2.0

1.ábra: hadvezérnek adja ki magát egy magyar e-mail címekben „utazó” árus1.ábra: hadvezérnek adja ki magát egy magyar e-mail címekben „utazó” árus 

Az eredetinek kinéző hamisítvány a legjobb üzlet. Úgy látszik, erre az internetes bűnözők is rájöttek, hiszen az idén minden eddiginél tökéletesebb ál-honlapok és valódinak tűnő e-mailek révén próbálták az adathalászok megszerezni személyes, banki adatainkat, illetve vásárlásra bírni bennüket, átlagos felhasználókat

1.ábra: hadvezérnek adja ki magát egy magyar e-mail címekben „utazó” árus1.ábra: hadvezérnek adja ki magát egy magyar e-mail címekben „utazó” árus 

Az eredetinek kinéző hamisítvány a legjobb üzlet. Úgy látszik, erre az internetes bűnözők is rájöttek, hiszen az idén minden eddiginél tökéletesebb ál-honlapok és valódinak tűnő e-mailek révén próbálták az adathalászok megszerezni személyes, banki adatainkat, illetve vásárlásra bírni bennüket, átlagos felhasználókat

. „A bűnözők a profi üzletemberekhez hasonlóan a marketing eszközeivel támogatják, propagálják tevékenységüket – természetesen saját, külön bejáratú csatornáikon keresztül." – mondja Tom Liston az SANS Internet Storm Center képviselője. Minél többen tudnak majd arról, hogy spamek segítségével a szó szoros értelmében fillérekért lehet elérni a fogyasztókat – egy több millió e-mailt kiküldő számítógépes zombi hálózat, vagyis egy botnet már 100 dollárért is bérelhető, tehát feleslegesnek tűnik többezer dollárért hirdetni – annál többen fognak élni is a lehetőséggel.

Természetesen az internet és az e-mail forgalom biztonságát garantáló programok fejlesztői sem ülnek babérjaikon, hiszen egyre gyorsabban ismerik fel az új vírusokat, kémprogramokat, így a felhasználók egy-egy káros alkalmazás felbukkanása után akár egy órán belül is védelmet kapnak, a spamszűrők pedig egyre több szűrési módszert alkalmaznak, amelyek képesek az Excel, PDF, vagy akár az MP3-as formátumban érkező kéretlen leveleket is kiszűrni. A bűnözők ezért nem nyílt támadásokkal gyűjtenek adatokat, hanem valódinak tűnő e-mailek, honlapok mögé rejtőzve kémprogramok segítségével nyitnak hátsó kiskaput számítógépünkhöz. Így például a YouTube-on is számtalan olyan videó tekinthető meg, amely lejátszása alatt egyúttal jelszólopó, billentyűzetfigyelő szoftver települ gépünkre. S ami a leginkább szembetűnő volt az év folyamán: szinte minden nagyobb támadás pontosan időzített volt, tökéletesen alkalmazkodva az üzleti és a fogyasztói élet szokásaihoz.

 Az amerikai Superbowl döntője előtt az eseménynek otthont adó Dolphin Stadion honlapját fertőzték meg, s az idelátogató szörfözők gépére titokban kémprogramok települtek. A Cyber hétfőn, vagyis a hálaadást követő hétvége után – amely hagyományosan a legnagyobb kiskereskedelmi forgalmat generáló nap az évben – a Sunbelt Software képviselői 40.000 olyan hamis oldalt találtak, amelyek álkulcsszavak segítségével a Google keresési eredményei közt az élre kerültek. Az ajándékok után böngésző internetezők ebben az esetben is kémprogramokkal lettek „gazdagabbak".

2. ábra: a felhasználó jóváhagyását kéri az új Mac-es trójai2. ábra: a felhasználó jóváhagyását kéri az új Mac-es trójai „A Google ugyan viszonylag gyorsan eltávolította ezeket az oldalakat, ám önmagában az is elég ijesztő, hogy a világ legnagyobb keresőjét pár órára is teljesen át tudták verni." – mondja a spamszűrő és védelmi szoftvereket fejlesztő Sunbelt magyarországi képviseletének vezetője, Bódis Ákos. A 2007-es év arra is rácáfolt, hogy létezik olyan fájlformátum, amely mögé nem lehet trójai programokat csempészni, így például a PDF, a képek és a videók egyaránt fertőzésveszélyt hordozhatnak magukban.

Az év legnagyobb újdonsága a változatos csatolmányformátumok mellett kétség kívül az volt, hogy a legjobban szervezett spamtámadások során a felhasználók teljes neve és pontos e-mail címe jelent meg. A spammerek a MySpace, a Facebook és egyéb közösségi portálokon gyűjtötték össze az elérhetőségeket – s erre Magyarországon is volt példa:

Nagy Sándor nevű e-mailező 600.000 magyar e-mail címet gyűjtött össze és kínált eladásra (1. számú ábra). Amerikában a legsikeresebb Storm worm nevű féregnek hála a becslések szerint 100%-kal nőtt a spamek száma 2006-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy naponta mintegy 120 milliárd kéretlen levél terheli a világ teljes hardver-erőforrásait – vagyis egy átlag felhasználó naponta 20 spamet kap. A pontos e-mail címeknek köszönhetően az adathalászok például az FBI, a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vagy a Pénzügyminisztérium nevében küldtek ki eredetinek tűnő leveleket.

 A leggyakoribb módszer szerint a levelek azt állították, hogy panasz, vagy feljelentés érkezett a címzett ellen, aki ezért megnyitotta a feljelentést tartalmazó csatolmányt – ezzel pedig jelszófigyelő programot telepített gépére.

A Stamford cég becslése szerint Amerikában mintegy 3.2 milliárd USD kárt okoztak ilyen támadásokkal – s az ilyen nagyságrendű összegért már minden bizonnyal érdemes vállalni a kockázatot, e-mail címeket gyűjteni, bankszámlákat megcsapolni. Augusztus közepén például a világ egyik legnagyobb állásközvetítője, a Monster.com ismerte be, hogy hackerek 1.6 millió felhasználó adataihoz jutottak hozzá, de olyan spamtámadásokat is megfigyeltek, amelyek célpontjai kifejezetten felsővezetők voltak.

 A tendencia alól úgy tűnik, Magyarország sem kivétel: „Egyik nagyvállalati felhasználónknál 5.000 postafiók spamszűrését biztosítjuk. A beérkező leveleknek több, mint 98%-a spam, ami szűrés nélkül mérhetetlen hardver erőforrást kötne le és azonnal megbénítaná a vállalat levelezését – vagy megfordítva: spamek nélkül töredékére zsugorodna a normál levelezés kiszolgálására alkalmas informatikai rendszer hardver és erőforrás költsége." – mondja Darvas István, az MPP vállalati spamszűrő rendszer fejlesztője.

Ugyancsak újdonságszámba ment, hogy megjelent az első, kifejezetten Macintoshra fejlesztett kémprogram. Az OSX.RSPlug.A nevet viselő káros alkalmazás egy QuickTime beépülő modulnak álcázta magát, valójában pedig egy DNS átirányító, ami a fertőzött számítógépen tetszőleges weboldalt képes átirányítani más weboldalakra: például a Google keresési találatok helyett egy hasonló, de a bűnözők által megszerkesztett oldalra is el tudja vinni a felhasználót, vagy akár meg is tagadhatja bizonyos weboldalak (kiszolgálók) elérését (2. számú ábra).

A következő évben sem fognak unatkozni az IT-biztonsággal foglalkozó cégek fejlesztői. Az USA-ban ismét komoly lehetőséget rejt magában az elnökválasztási kampány, hiszen már 2004-ben is megcsapolták John Edwards adománygyűjtő honlapját, az elnökjelölt, John Kerry portáljára pedig számtalan 5 centes adomány felajánlás érkezett, amely során a bűnözők azt tesztelték, hogy működnek-e még a lopott hitelkártyák. Az Apple termékek – különösen az iPhone terjedésével – 2008-ban is rengeteg újabb lehetőség nyílik adathalászatra és spamküldésre.

 „Ma már csak az a kérdés, hogy mikor érjük el a 99% feletti spamarányt, amikor a spamek száma már több nagyságrenddel a jó levelek mennyisége felett lesz, a jó emailek statisztikailag is nehezen kimutatható arányt fognak elérni." – teszi hozzá mindehhez Bódis Ákos. Az sem kétséges, hogy az internetes kereskedelem és az online banki szolgáltatások bővülésével egyre több lesz a támadás magyar nyelvterületen is – például a Vatera.hu milliárdos nagyságrendű forgalma csábító lehet az internetes bűnözők számára. „A kémprogramok esetében a leggyengébb láncszem továbbra is a felhasználó: ha nem alkalmaz megfelelő szoftveres védelmet, illetve ha meggondolatlanul telepít bizonyos programokat, kiegészítőket, azonnal átengedi az irányítást egy botnet gazdának." – mondja Bódis.

Az ország egyharmada a Csináljuk a fesztivált nézte péntek este.

  Az előadók a műsor fináléjában, fotó: Zih ZsoltAz előadók a műsor fináléjában, fotó: Zih Zsolt

Tegnap, december 28-án véget ért a Magyar Televízió Csináljuk a fesztivált című dalversenyének második sorozata. A döntő nyertese a nézők telefonos voksolása alapján az "Egyszer véget ér" című Máté Péter-dal lett Miller Zoltán előadásában.

  Az előadók a műsor fináléjában, fotó: Zih ZsoltAz előadók a műsor fináléjában, fotó: Zih Zsolt

Tegnap, december 28-án véget ért a Magyar Televízió Csináljuk a fesztivált című dalversenyének második sorozata. A döntő nyertese a nézők telefonos voksolása alapján az "Egyszer véget ér" című Máté Péter-dal lett Miller Zoltán előadásában.

Nézettségi adatok

A 110 perces, élőben közvetített döntőt az éppen tévét néző felnőttek 30,7 százaléka követte figyelemmel (SHR, 18+).

A műsort 1 millió 417 ezren választották (AMR, 4+), az eredményhirdetés pillanatait pedig több mint másfélmillióan nézték – az utolsó 25 percet kétszer-háromszor annyian, mint a kereskedelmi csatornákat.

Ez azt is jelenti, hogy a zenei sorozat első, nyár eleji döntőjéhez képest 20 százalékkal gyarapodott a dalok versenyének nézőtábora. Így várhatóan a csatorna idei egyik legnézettebb műsora lesz a tegnapi adás. A fiatalok körében a műsor népszerűsége ősztől folyamatosan nőtt, ezt jól mutatják a tegnapi eredmények is: a 18-49 év közöttiek több mint 16 százaléka választotta a Csináljuk a fesztivál döntőjét.

Német Krisztina:Ünnepeken és ünnepek közt megáll az élet.. és a szeretet is hol marad, mert az is szünetel. Egész évben…

Hát engem ki szeret?Hát engem ki szeret? 

December 24. délutánjától  megáll az élet. Szenteste ajándékozás, jobb helyeken szeretet is kerül a fa alá, a pénzért vásároltan kívül is. 25-26 egy nagy szürkeség. Vagy otthon ülnek az emberek és tévéznek, közben majszolják a kalóriabombákat, vagy rokonokhoz, ismerősökhöz mennek, átadni az ajándékokat. Persze van néhány szervezet, aki ilyenkor is az utcát járja és segít. Vagy ott vannak az ünnepnaptól-független dolgozók: szolgáltatócégek, áram, víz, kommunikáció-ügyelet,  média, egészségügy….

Hát engem ki szeret?Hát engem ki szeret? 

December 24. délutánjától  megáll az élet. Szenteste ajándékozás, jobb helyeken szeretet is kerül a fa alá, a pénzért vásároltan kívül is. 25-26 egy nagy szürkeség. Vagy otthon ülnek az emberek és tévéznek, közben majszolják a kalóriabombákat, vagy rokonokhoz, ismerősökhöz mennek, átadni az ajándékokat. Persze van néhány szervezet, aki ilyenkor is az utcát járja és segít. Vagy ott vannak az ünnepnaptól-független dolgozók: szolgáltatócégek, áram, víz, kommunikáció-ügyelet,  média, egészségügy….

A két ünnep közt néhány emberrel több van az utcán, de a boltok fele még zárva, az élelmiszerboltok kínálata lecsökkentve, mondván (épp ma volt egy ilyen példa), minek legyen annyi minden, hisz az emberek nagy többsége nem dolgozik.

Nah majd jön december 31. Gyorsan bevásárolunk még néhány üveg alkoholt, süteményeket, rágcsálnivalót, éjjel buli, éjfélkor tüzijáték, mobiltelefonos hálózatok túlterhelése, még egy kis buli..és… elseje után jön a még nagyobb szürkeség.

December  24.-ig felpörgünk a karácsonyi hangulattól, doppingként hatnak a karácsonyi fények, árusok, illatok, reklámok, filmek, szilveszterre ismét beindulunk a bulihangulattól, aztán  mi történik az elsejei józanodás után? Visszazuhanunk a hétköznapokba. Ismét muka, vizsgaidőszak folytatása, ajándékok ki-és becserélése, esetleg a szekrény mélyére elrejtése. Karácsonyi rokonainktól, barátainktól ismét búcsú egy évre… pfff.. Megszeretgettük őket a fa alatt. Hát nem elég ez?

Szerintem egész évben nem hangzik el ennyiszer az a szó, hogy SZERETET, mint a decemberi időszakban. Hát nem gáz ez egy kicsit ?????  Időre, ünnepre szeretünk csak? Normális körülmények között nem. De… normális körülmény-e az a rohanás, az az önzéssel teli világ, ami körülöttünk van? Hát szerintem nem csak ilyenkor kéne szeretni egymást, nem csak ilyenkor kell a másikra gondolni, nem csak ilyenkor kell a másiknak segíteni. Éreznünk kellene ezeket az érzéseket, tennünk ezeket a tetteket egész évben. Lehet, hogy akkor kicsit jobb világ lenne ez, amiben most élünk, kicsit barátságosabb. Kicsit közelebb lennének az emberek egymáshoz.