Erste Bank Csoport: 2007 utolsó negyedév rekordszintű negyedéves eredmény

  www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az Ernste bankcsoport közzétette 2007 évre vonatkozó eredményadatait Bécsben. Sikeres évet zártak, és az idei esztendőben is szeretnék tartani a 20-25 % közötti növekedési ütemet az egész csoporton belül.

  www.erstebank.huwww.erstebank.hu Az Ernste bankcsoport közzétette 2007 évre vonatkozó eredményadatait Bécsben. Sikeres évet zártak, és az idei esztendőben is szeretnék tartani a 20-25 % közötti növekedési ütemet az egész csoporton belül.

FŐBB EREDMÉNYEK[1]:*

 • Rekordszintű nyereségesség és hatékonyság 2007-ben: A kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 26 százalékkal emelkedve 1174,7 millió euróra növekedett, az üzemi eredmény pedig 2547,7 millió euróra nőtt 27,2 százalékos bővüléssel. A költség/bevétel arány 58,8 százalékra javult. A részvényenkénti eredmény 3,92 euróra nőtt (mérleg szerint: 3,76 euró). A készpénzeszközök sajáttőke arányos nyeresége 14,6 százalékra javult (mérleg szerinti ROE: 14,1 százalék). 2007 negyedik negyedévében az Erste Bank történetének legnagyobb negyedéves nettó nyereségét érte el 336,8 millió euróval.
 • A 2008-ra és 2009-re vonatkozó növekedési tervek változatlanok: legalább 20, illetve 25 százalékos éves eredménynövekedés.
 • A BCR teljesítette a kitűzött célokat: A 2007. évi kiigazított nettó nyereség (a BCR Csoportra vonatkozóan, IFRS szerint, a szerkezetátalakítási és átszervezési költségek levonása előtt) 42 százalékkal 361,2 millió euróra bővült (a mérleg szerinti eredmény 2007-ben 29 százalékkal 276,5 millió euróra emelkedett).
 • A növekedési célok megerősítést nyertek: A tervek szerint a kiigazított nettó nyereség (CAGR – összesített éves növekedési ütem) 2006 és 2009 között több mint 40 százalékkal nő euróban számolva. Az Erste Bank továbbra is arra számít, hogy Románia 2008-ban is erőtejes növekedési ütemet produkál az ország józan monetáris és költségvetési politikájának, valamint a devizastabilizációt irányozó erőfeszítéseinek köszönhetően.
 • Az eszköz-, illetve követelésfedezetű értékpapírok portfoliója (ABS/CDO-portfolió) nem okozott jelentős kihatást a nyereségre: Az Erste Bank nem rendelkezik kitettséggel az Egyesült Államok jelzálogpiacán, így a másodlagos jelzálogszegmensben sem. Ennek megfelelően a bank nem szenvedett el veszteségeket, habár más bankok sorra jelentettek komoly leírási kényszert az alapeszközre képzett hitelek értékvesztése nyomán. A hitelválság nyomán kialakult bizonytalanságokra válaszul a piaci pozíciók újraértékelése azonban 30,2 millió eurós negatív hatást okozott a 2007. évi adózás előtti nyereségre nézve, valamint 10 millió euró csökkenést 2007 negyedik negyedévének adózás előtt. Az alapeszközök minősége várhatóan nem romlik 2008 folyamán.
 • A tőkebázis jelentősen megerősödött: A Tier-1 ráta (a Bázel II. irányelvek alapján) 7 százalékra emelkedett, ezzel túltejesítette az előrejelzésekben szereplő (6,6 és 6,8 százalék közti) sávot.
 • Osztalékjavaslat a részvényesek éves közgyűlése előtt: részvényenként 0,75 euró.

*A 2006. év végi adatokhoz viszonyítva, a nemzetközi számvitel szabványok (IFRS) szerint.

Értékelés[2]

„A nemzetközi piacokon tapasztalható zavarok, valamint Kelet-Közép-Európa gazdasági tendenciáira vonatkozó – véleményünk szerint – egyoldalú kritikák ellenére az Erste Bank Csoport nem csak hogy kitűnő évet zárt a nettó nyereséget illetően, de ezt a kiemelkedő teljesítményt még meg is fejelte azzal, hogy történetének legeredményesebb negyedévét is sikerült elérnie" – összegezte Andreas Treichl, az Erste Bank Holding vezérigazgatója a pénzintézeti csoport 2007. évi teljesítményét. „Olyannyira teljesítettük célkitűzéseinket, hogy a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereséget 26 százalékkal 932,2 millió euróról 1174,7 millió euróra növeltük. A bővülés jó része a kiváló nettó kamatbevételnek, valamint a nettó díj- és jutalékbevételnek köszönhető, amelyek mindegyike 20 százalékot meghaladó mértékben növekedett. A nettó kereskedési eredmény szintén több mint negyedével javult a konzervatív befektetési stratégiánknak köszönhetően, amelyben egyáltalán nem szerepelnek befektetések az amerikai jelzálogpiacon, így a másodlagos jelzálogpiacon sem. A továbbra is dinamikus üzemi nyereség jó része 2007-ben is a kelet-közép-európai leányvállalatoktól származott" – folytatta az értékelést Andreas Treichl.

Az üzemi eredmény tovább növekedve, 27,2 százalékkal bővült, 2003,6 millió euróról 2547,7 millió euróra. A költség/bevétel arány az előző évi 59,5 százalékról 58,8 százalékra javult. A 2007. év egészére nézve a fenti adatok nyomán a készpénzeszközök sajáttőke arányos nyeresége 14,6 százalék lett az adók és kisebbségi érdekeltségek levonása után (mérleg szerint 14,1 százalék), szemben a 2006. évi 13,8 százalékkal (illetve a mérleg szerinti 13,7 százalékkal).  A készpénzeszközök részvényenkénti eredménye 3,92 euróra emelkedett 2007-ben (mérleg szerint 3,76 euró), szemben az előző évi 3,14 euróval (mérleg szerint 3,10 euró). A mérlegfőösszeg 2007. végére 10,4 százalékkal, az előző évi 181,7 milliárd euróról 200,5 milliárd euróra emelkedett. A hitelkockázatra vonatkozó likviditási ráta (2007 elejétől a Bázel II. irányelvek szerint számolva) a 2006. végén mért 10,3 százalékról 10,5 százalékra nőtt 2007. december 31-ig. A hitelkockázatra vonatkozó Tier 1 ráta pedig 6,6 százalékról 7,0 százalékra emelkedett.

„A kiváló nyereségadatok fényében az egy részvényre eső osztalék 0,65 euróról 0,75 euróra történő emelését terjesztjük az éves közgyűlés elé" – jelentette ki Kisbenedek Péter, az Erste Bank Holding pénzügyi igazgatója. Az Este Bank Csoport továbbra is arra számít, hogy a kisebbségi érdekeltségek levonása utáni nettó nyereség 2008-ban legalább 20 százalékkal, 2009-ben pedig legalább 25 százalékkal bővül annak fényében, hogy továbbra is pozitív kilátásokat és az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést jósolnak Kelet-Közép-Európában. Ezt támasztják alá 2008 első két hónapjának tapasztalatai, valamint az a feltételezés is, hogy a tőkepiacokon jelenleg tapasztalható helyzet 2008. második felében stabilizálódik majd.


[1]   A változások százalékos arányainak összehasonlításakor figyelembe kell venni, hogy egyes leányvállalatok 2006. végén, vagy csak 2007-ben kerültek be a konszolidált eredmény-kimutatásba.  A Banca Commercială Română (BCR) 2006 október 12-től, az Erste Bank Ukraine 2007. január 24-től, a horvátországi Diners Club Adriatic (DCA) 2007. április 2-től, a (Steiermärkische Sparkasse-tól megvásárolt) boszniai ABS Banka pedig 2007. április 3-mal kezdődően szerepel az Erste Bank csoportszintű eredménykimutatásaiban. A BCR-nek a könyvekben való szerepeltetése jelentős mérleghatásokat eredményez (az Erste Bank Ukraine, a DCA és az ABS Banka hatása még elenyésző), ezért – a könnyebb összehasonlíthatóság kedvéért – a BCR hatásaitól mentes eredményadatokat is feltüntettünk. A BCR-t nem szerepeltető kimutatásban az előző évi nettó kamatbevétel szintén kiigazításra került, mégpedig a befektetési bevételek 56,4 millió eurót elérő összegének eltávolításával, amely a 2006 januárjában végrehajtott tőkeemelés eredményeként jött létre. A szóban forgó befektetési bevétel 2006 októberéig, vagyis az ügylet lezárásáig tartó időszakban keletkezett. A mérlegadatok a 2006. december 31-i számadatokkal kerültek összevetésre (amely időpontban a BCR már szerepelt a kimutatásokban).

[2] A tervek szerint 2008 harmadik negyedévében az Erste Bank AG egy száz százalékosan tulajdonolt leányvállalatra választja le az ausztriai üzletágat (főként a hozzá tartozó osztrák lakossági és vállalati banki ügyfeleket). A szóban forgó változás nem érinti a csoport egészének pénzügyi eredményét. Az Erste Bank AG fennmaradó része a nagyobb banki leányvállalatokat és a csoportszintű infrastruktúra funkcióit irányító, valamint a Világpiacok, a Nagyvállalati üzletág, és a Befektetési banki egységek üzemi szintű tagjait összefogó holdingtársaságként folytatja tevékenységét.

Magyar-orosz gázvezeték megállapodás – a megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege

 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, Moszkvában 2008. február 28-án aláírt Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege, melyet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2008-02-29-án tett közzé.

 

 A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről szóló, Moszkvában 2008. február 28-án aláírt Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege, melyet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 2008-02-29-án tett közzé.

 

   

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő jelenlétében 2008. február 28-án aláírta a Déli Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megépítéséről szóló kormányközi megállapodást Veres János pénzügyminiszter, valamint Viktor Hrisztyenko ipari és energiaügyi miniszter a moszkvai Kremlben.

Az orosz-magyar megállapodás aláírásán a Kreml Katalin-termében jelen volt Dmitrij Medvegyev első miniszterelnök-helyettes, az orosz elnöki poszt várományosa, a Gazprom elnöke, Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója és Szergej Lavrov külügyminiszter.

MEGÁLLAPODÁS

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya, a továbbiakban Felek,

törekedve arra, hogy elősegítsék a kölcsönösen előnyös együttműködést a földgáz Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba irányuló megbízható szállításának, továbbá annak harmadik országokba irányuló tranzitszállításának biztosításában,

a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció, valamint Európa más országai energetikai biztonságának – európai piacokra irányuló földgázszállítási útvonalak diverzifikálása útján történő – növelése céljából,

támogatva az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető új gázvezetékrendszer létrehozását a földgáz tranzitszállítása, valamint Európa más országaiba irányuló szállítása érdekében,

figyelembe véve a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről 1995. március 6-án aláírt Megállapodást, valamint a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén 1994. április 1-jén aláírt Egyezményt, megállapodtak a következőkben:

1. Cikk

A jelen Megállapodás alkalmazásában használt fogalmak az alábbiakat jelentik:

„gázvezetékrendszer" – az Oroszországi Föderációból a Fekete-tengeren, harmadik országok és a Magyar Köztársaság területén keresztül vezető, a földgáz tranzitszállítását, valamint a Magyar Köztársaságba, illetve Európa más országaiba irányuló szállítását szolgáló új gázvezetékrendszer;

„gázvezeték" – a gázvezetékrendszer Magyar Köztársaság területén vezető szakasza;

„projekt" – a gázvezeték tervezése, kiépítése és üzemeltetése;

„projekttársaság" – SEP Co. Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyar Köztársaság), mely az előtervezési munkálatok elvégzése és a gazvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányának előkészítése céljából jött létre;

„alapítók" – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (Magyar Köztársaság) és Gazprom Nyílt Részvénytársaság (Oroszországi Föderáció);

„társaság" – az alapítók által a projekt finanszírozására és megvalósítására (kiépítés, üzemeltetés) létrehozandó társaság;

„műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmány" – a gázvezeték technikai, gazdasági és pénzügyi megvalósíthatóságának megállapítását szolgáló tanulmányok.

2.Cikk

A Felek elősegítik a gázvezetékrendszer és a gázvezeték tervezését, kiépítését és üzemeltetését, saját államuk jogszabályainak és azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, melyeknek a Magyar Köztársaság, illetve az Oroszországi Föderáció részesei.

3. Cikk

A Felek támogatják az alapítókat a társaság létrehozásában.

A társaság bejegyzési helye a Magyar Köztársaság.

Az alapítók a következő részaránnyal rendelkeznek a társaság alaptőkéjében:

Orosz alapító: 50%, Magyar alapító: 50%.

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték műszaki-gazdasági megvalósíthatósági tanulmányát a projekttársaság a társaság megalapítása előtt készíti el, és térítéses alapon átadja a társaság tulajdonába.

A társaság megalapítását követően az alapítók mindegyike önállóan – a társaság alaptőkéjében való részesedésének megfelelően – biztosítja a társaság tevékenységének finanszírozását.

4. Cikk

A Felek abból indulnak ki, hogy a gázvezeték áteresztőképessége legalább 10 Mrd köbméter földgáz/év és alapvezetékből, kompresszorállomásokból, gázmérőállomásokból, diszpécser központokból, valamint egyéb, a gázvezeték működéséhez szükséges infrastruktúrából tevődik össze, s működésének biztosításához a Magyar Köztársaság területén lévő, legalább 1 Mrd köbméter volumenű gáztározó kapacitásokat használja.

A gázvezeték nyomvonalát, többek között a Magyar Köztársaság területére való be-és kivezetésének földrajzi pontjait, valamint tervezett áteresztő képességét az alapítók egyeztetik.

Az alapítók megvizsgálják a többlet földgázszállításának lehetőségét az Oroszországi Föderációból a Magyar Köztársaságba a gázvezetékrendszer működtetése révén, a Magyar Köztársaság igényeinek figyelembevételével.

5. Cikk

A gázvezeték, valamint a társaság által a gazdasági tevékenysége során létrehozandó és (vagy) beszerzésre kerülő egyéb vagyontárgy és létesítmények a társaság tulajdonát képezik.

A társaság említett tulajdona nem sajátítható ki, nem államosítható, illetve nem vonható olyan intézkedések alá, amelyek következményeikben a kisajátítással vagy az államosítással egyenértékűek.

6. Cikk

A Felek megteszik a lehetséges erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a gázvezetékrendszer megkapja a transz-európai energetikai projekt státusát, annak érdekében, hogy felhasználják mindazon előnyöket, amelyek a hasonló gázszállítási projekteket megilletik.

7. Cikk

A gázvezeték működtetésével kapcsolatos feladatokat a társaság végzi. A társaság állapítja meg a gázvezetéken történő gázszállítási szolgáltatások díjtételeit, ez a társaság kizárólagos hatáskörét képezi.

A gázvezeték összes kapacitásának felhasználási joga az orosz alapítót illeti.

8. Cikk

A Magyar Fél garantálja a földgáz gázvezetéken történő akadálymentes és teljes volumenű tranzitszállítását, a megkötésre kerülő szerződéseknek (magánjogi szerződéseknek) megfelelően.

A Magyar Fél megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a gázvezeték Magyarország területén áthaladó nyomvonala kerüljön be a Magyar Köztársaság Országos Területrendezési Tervébe.

9. Cikk

A Felek támogatást nyújtanak az alapítóknak és a társaságnak, hogy az érvényes rendnek megfelelően megkapják a projekt megvalósításához, továbbá a szükséges gépek és berendezések, építési-szerelési munkálatok és egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges összes engedélyt.

Az alvállalkozót (alvállalkozókat), valamint az anyagi-technikai források beszállítóit, illetve a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket a társaság pályázati úton választja ki.

A Felek megbízzák az illetékes állami szerveket, hogy a projekt megvalósításához szükséges munkálatok elvégzéséhez – a hatályos törvényi jogszabályoknak megfelelően – egyszerűsített határátlépési rendet biztosítsanak a Felek szakértőinek, valamint az anyagok, építési-szerelési eszközök és berendezések szállításához.

10.  Cikk

A projekt megvalósításához a Magyar Fél a következőt biztosítja:

a projekt céljainak és megvalósítási feltételeinek megfelelő földterületek rendelkezésre bocsátása, valamint az említett földterületekre vonatkozóan olyan visszavonhatatlan jogok biztosítása, ami a projekt akadálymentes megvalósítását szavatolja; a projekt megbízható és folyamatos energiaellátása.

11.  Cikk

A Magyar Fél a gazdasági hatékonyság növelése érdekében a projekt megvalósítása során, az érvényes jogszabályoknak megfelelően vállalja, hogy a társaságot a legkedvezőbb vám- és adófeltételekben részesíti, amelyek többek között előirányozzák a projekt megvalósításával kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez szükséges berendezések és részegységek, illetve anyagok és szolgáltatások ÁFA mentességét, a megtérülési határidő eléréséig.

12.  Cikk

Jelen Megállapodás keretében megvalósuló projektben résztvevő társaság, alapítók és alvállalkozók megadóztatása azon Fél állama törvényi jogszabályainak megfelelően történik, mely területén ez a tevékenység megvalósul.

13.  Cikk

Jelen Megállapodás megvalósítására meghatalmazott szervek:

Magyar   Fél   részéről   –   a   Magyar   Köztársaság   Gazdasági   és   Közlekedési Minisztériuma;

Orosz Fél részéről – az Oroszországi Föderáció Ipari és Energetikai Minisztériuma.

Amennyiben a meghatalmazott szervek vonatkozásában változások következnének be, a Felek diplomáciai úton haladéktalanul tájékoztatják egymást.

14. Cikk

Amennyiben olyan körülmények következnének be, amelyek akadályozzák bármely Fél kötelezettségeinek teljesítését, illetve nézeteltérések keletkeznének a jelen Megállapodás vonatkozásában, a Felek meghatalmazott szervei konzultációkat folytatnak, hogy kölcsönösen elfogadható megoldásokat találjanak a felmerült körülmények és nézeteltérések áthidalására, a jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítására.

A Felek közötti nézeteltéréseket a jelen Megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével és (vagy) alkalmazásával kapcsolatban, melyeket a meghatalmazott szervek közötti konzultációkon nem lehetséges rendezni, a Felek közötti tárgyalások útján, jegyzőkönyv felvételével szükséges megoldani.

15.  Cikk

Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek más, jelen Megállapodásban nem említett kétoldalú, illetve sokoldalú nemzetközi szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit.

A Felek nem viselnek felelősséget a társaság és alapítók azon kötelezettségeiért, amelyek a projekt megvalósításából adódnak. Mindkét Fél ésszerű és megengedhető intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a társaság és az alapítók eleget tehessenek a projekt megvalósításában vállalt kötelezettségeiknek.

16.  Cikk

1.            Jelen Megállapodás aláírása napjától lép hatályba és 30 évig hatályban marad.

2.            Ezen   időtartam   leteltével  a jelen   Megállapodás  hatálya  további  ötéves időszakokra automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Felek egyike sem értesíti a másik Felet – legkésőbb 9 hónappal a vonatkozó határidő
lejárta előtt – a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról. Az ilyen értesítés írásban, diplomáciai úton kerül továbbításra.

3.            Jelen  Megállapodás a  Felek írásos  beleegyezésével  módosítható.  Jelen Megállapodás valamennyi módosítása a jelen Cikk 1. pontjának megfelelően lép hatályba.

4.            Jelen    Megállapodás   hatályának   megszűnése   nem    érinti   azoknak   a kötelezettségeknek a teljesítését, amelyeket a jelen Megállapodás keretében – hatályának ideje alatt – kötött szerződésekben (magánjogi szerződésekben)
irányoztak elő.

Készült Moszkvában, 2008. február 28-án, két példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

( Aláírások )

http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/76158007-7FE7-4669-BBF5-E0E505A3C9A9/0/Magyaroroszgázvezetékmegállapodás0228.pdf

Észak-Alföld az Utazás kiállításon

 

A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága a  31.Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás alkalmából tájékoztatta a szakújságírókat 2008. február 28-án, az esemény nyitónapján.

 

A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága a  31.Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás alkalmából tájékoztatta a szakújságírókat 2008. február 28-án, az esemény nyitónapján.

Vargha Béla, a Nógrád megyei Önkormányzat alelnöke a terület programjainak méltatása előtt átadta a szót Kazár ifjú mesemondójának, aki a megjelenteket „A büszke ján" című palóc mesével lepte meg. A megyei vezető olyan maradandó nógrádi élményeket ígér a látogatóknak, mint a Hollókői Húsvét, az ipolytarnóci őslényparkúj látogatóközponttal,  a végvárak, Drégely, Salgó, Nógrád, Szanda, Buják romantikája. 

További ízelítő:

A Vizek Évében ajánlhatók a nógrádi horgászvizek, a kozárdi almafesztivál, a Palóc búcsú Kazáron magyar és nemzetiségiegyüttesekkel, Sebestyén Mártával. Szécsény megújult városában a Kézművesház, a Ferde tűztorony, a Forgách kastély a Kubinyi Múzeummal új látnivaló, no meg a Látványtánc verseny,  a II. Nemzetközi csipkekonferencia és kiállítás, a Szécsényi Szüret,

a XVII. Nógrád Megyei Őszi Tárlat.

A XII: Nógrádi Nemzetközi Folklór fesztivál július 30 – aug. 3. között várja látogatóit a történelmi Nógrád megye településein, Magyarországon és Szlovákiában, több mint 40 magyar és külföldi együttes fellépésével.  ( http://nnff.dox.hu/ ) Szeptemberben Haluskafesztivál, sztrapacskafőző verseny Vanyarcon, ( http://www.vanyarc.hu/ , http://www.totatyafiak.hu/ ).Sörfesztivál lesz a megyében idén is, 50 féle sörrel.  Herenycsényben rendezik meg a Palócok Első Világtalálkozóját. A Megyenap Balassagyarmaton már hagyománnyá válik.

A megye szlogenje:  „Nógrád a varázslatos világ."

Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere a modern beton-város és a virágzó természeti környezet együttesét ajánlotta figyelembe a március elsején nyíló Tarjáni Tavasz hagyományos rendezvénysorozatával egyetemben.Salgó, Somoskő, plusz a szlovákiai Fülek várfesztivállal várja látogatóit. A csodálatos természeti környezet tiszta levegőjét kínálja a Karancs-medves Tájvédelmi Körzet, az Ipolytarnóci ősmaradványok, a mocsári cédrusok!  Május elején ismét élvezhető a Nemzetközi Dixilend Fesztivál Salgótarjánban. A gyalogos természetjárók 15. találkozója zajlik május 9-12 között „Határokon át, határok nélkül" jelszóval Salgótarjánban,

a Karancs-Medves bazaltvidék és a szlovákiai Cseres-hegység területén.

20 éves múltú az ismét sorrakerülő nemzetközi Ugrógála Somoskőben, s Boxgála lesz júliusban.

Kiss János,  idegenforgalmi irodavezető szólt Heves megye turisztikai kínálatáról.  2007-ben 300 ezer vendég 700 ezer vendégéjszakát töltött  területen (beleszámítva a Tisza-tó területet is.) Az Egri Vár továbbra is az ország leglátogatottabb látványossága, fejlesztése tovább folyik a Dézsma pince és a  Szép-bástya helyreállításával. Idei érdekesség lesz az „Utazó vázák" kiállítás a Dobó bástyán, a Franciaországból,  a testvér-megye Loire-Atlantic-ból érkező görög és etruszk vázagyűjtemény szenzációs kiállításnak ígérkezik  május 13-tól november 2-ig.  Gyöngyösön az Orczy kastély teljes felújításban, az udvar fölé emelt üvegtetővel várja látogatóit, a kastély-kertbe

25 ezer dísznövényt telepítenek.  Előkelő, ötcsillagos hotellé építik az ódon Pallavicini kastélyt Szilvásváradon.Látogatók figyelmébe ajánlott a felújított kisnánai vár és az egerszalóki medencék.

Egerben nemzetközi szinten felújítják a Törökfürdőt, új reumakezelésre lesz lehetőség.  A gyöngyösi strandfürdő felújítása folyamatban van.

Nógráddal közösen gondozzák a Palóc Út projektet, mint tematikus kulturális útvonalat. Az egyesületnek már 58 tagja van, s együttműködnek a szlovákiai palóc településekkel, Fülek is csatlakozott. Szuvenír lesz a „Mónárkalács"-doboz, benne a sütemény melletti információs kártyával. A mátraballai burgonya-nap szeptember 6-án várja az érdeklődőket.

A Mátra és a Bükk túrázói 700 km, folyamatosan karbantartott utakon kirándulhatnak, akár a most alkult „Heves Megyei Ökoturizmus Klub" keretében.   A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontot tervez a szilvásváradi Szalajka völgy bejáratánál, recepcióval és kiállító-teremmel.

Kisköre és Poroszló között 23 km hosszú kerékpárút épült, tervezik a mátrafüredi bicikliút felújítását.

A „Heppy Heves" turisztikai kedvezménykártya 30 elfogadóhelyen kínál előnyöket.

Pataki Zsuzsanna  Eger képviseletében szintén szólt a Török fürdőről, ill. a város kulturális jelentőségéről,  az Agria fesztiválról, az Érsekkerti zenés estékről a zenepavilon körül.  Szent Donát napján az Egri bikavér ünnepét idén is megülik, a Szépasszony völgye kulturális helyként is fogadja látogatóit.

Fedor Vilmos  Miskolc alpolgármestere megemlékezett a Béka-fesztivál sikeréről, a kétéltű most már a város jelképe lesz. A tájékoztató napján ért a miskolci béka az amerikai Salt Lake City-be földkörüli útja során, azt üzenve a világnak, van egy hely a világon, ahol békében élnek egymással az emberek és a békák…

Az Operafesztivál idén Bartók + a szlávok jegyében zajlik.Újdonság; a Kortyolda nevű hely, ahol új sört, a „Korty"-ot lehet fogyasztani, de csak ott, főzési helyén!  Nagyon erős sör, Tokaji aszu is van benne!  Decemberben Prágában díjat nyert.  A Tapolcai tavasbarlang új akciója:  6.900 Ft-ért bón 3 személyre, teljes étkezéssel. A Diósgyőri várban Nemzetközi Dixi fesztivál.

Gergely Zsolt  Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzata közgyűlésének alelnöke a Hermann Ottó múzeumban maradt mocsári ciprus-leletre hívta fel a látogatók figyelmét. Széphalomban nyílik meg április 22-én a magyar nyelv múzeuma, 800 milliós beruházással. A megye termálfürdői, Bogács, Zsórifürdő, Sárospatak, Tiszaújváros várják látogatóikat. Tokaj és Sárospatak reneszánsz városként csatlakoznak A Reneszánsz Évhez látnivalóikkal.

Várak, kastélyok, mint a kékedi Merczel kastély kínálják érdekességeiket.

Matyóföldi ünnep, lengyelek ünnepe Derenken. Utóbbi jelentősége egyre nő, a kisebbség ünnepére a határon belül  és túl érkeznek lengyel látogatók.

Sportesemények a megyében; íjászat, a Tiszaújvárosi Triatlon Világkupa, miskolci Karate Világkupa, stb.

http://www.nogradtour.hu/

http://www.nograd.hu/

http://www.hevestour.hu/

Harmat Lajos

Thinkpad X300: a Lenovo új, kompromisszumok nélküli, ultrahordozható notebook PC-je

 

Evolution of ThinkPadEvolution of ThinkPadA Lenovo a mai napon bejelentette régóta várt, kategóriájában legkönnyebb és legvékonyabb[1], teljes funkcionalitású notebookját, a Thinkpad X300-at, amelyet a sokat utazók igényeinek megfelelően terveztek. A különlegesen vékony, ultrahordozható Thinkpad X300 notebook legvékonyabb pontján mindössze 1,85cm-es, – azaz körülbelül olyan magas, mint egy kétforintos – súlya pedig 1,33kg[2].

 

Evolution of ThinkPadEvolution of ThinkPadA Lenovo a mai napon bejelentette régóta várt, kategóriájában legkönnyebb és legvékonyabb[1], teljes funkcionalitású notebookját, a Thinkpad X300-at, amelyet a sokat utazók igényeinek megfelelően terveztek. A különlegesen vékony, ultrahordozható Thinkpad X300 notebook legvékonyabb pontján mindössze 1,85cm-es, – azaz körülbelül olyan magas, mint egy kétforintos – súlya pedig 1,33kg[2].

A Thinkpad X300 számos korszerű technikai megoldást tartalmaz, mint például az SSD háttértár (solid state drive – mozgó alkatrész nélküli háttértár), a LED-es háttérvilágítású kijelző,  a kiemelkedően hosszú akkumulátoros üzemidő és a továbbfejlesztett vezeték nélküli kapcsolódás. A számítógépet az EPEAT "Arany" minősítéssel jutalmazta olyan környezetbarát megoldásaiért és technológiáiért, mint például az alacsony fogyasztású processzorok.

"Az X300 jelentős mérföldkő Thinkpad termékcsaládunkban," mondta Peter Hortensius, a Lenovo notebook üzletágának alelnöke. "A notebook-tervezés és az innováció területén több mint 15 éve élen járnak a ThinkPad-ek, miközben a felhasználók legfontosabb igényeire koncentrálnak: a minőségre, a megbízhatóságra és a funkcionalitásra. A vásárlóink elsősorban olyan notebookot szerettek volna, amely könnyű és vékony, viszont nem kívántak lemondani az opcionális akkumulátorokról, USB portokról és természetesen a DVD-íróról sem. Nos, a várakozásnak vége, hiszen itt az X300, a valaha volt legkönnyebb és legvékonyabb ThinkPad."

A sokoldalú Thinkpad X300 notebook több konfigurációban is elérhető, így választhatjuk az extrém hordozhatóságot (1,33kg), az akár 10 órás[3] akkumulátoros üzemidőt, vagy az arany középutat, amelyet a kényelmes beépített DVD-író jelent. A kompakt, könnyű és vékony készülék számos olyan innovatív tulajdonsággal rendelkezik , amely a felhasználók mobil számítástechnikai igényeit szolgálja:

 • Multimédiás képességek

A Thinkpad X300-hoz választható egy 7 mm vastag DVD-író, valamint minden modell rendelkezik sztereó hangszórókkal, digitális mikrofonnal és beépített webkamerával is.

 • Extrém tartósság

Az X300-at szén- és üvegszálas szerkezetű új generációs "ThinkPad Roll Cage" magnéziumváz védi, mely egy esetleges leejtés során segít megóvni a notebookot. Ugyanezen anyagokat használják a repülőgépek és Forma 1-es versenyautók tervezésénél, mert jelentősen erősítik azok szerkezetét, miközben nem jelentenek többletsúlyt.

 • Vezeték néküli kapcsolatok

A felhasználók számos módon kapcsolódhatnak a hálózatokhoz. Az X300 felszereltségéhez hozzátartozhat a  WWAN[4], a WLAN[5], a gigabites Ethernet és a modem csatlakozó is.

 • Tisztább, élesebb megjelenítés

A notebook 13,3 colos, LED-es háttérvilágítású WXGA+ felbontású (1440×900) kijelzője sokkal fényesebb, mégis energiatakarékosabb, mint az LCD-képernyők.

 • Vállalati-szintű biztonság

A beépített ujjlenyomat-olvasó, az I/O portok kikapcsolásának lehetősége, valamint a 32 bájtos jelszóvédelem segítségével a notebook többrétegű biztonsági rendszere hatékonyan védi az adatokat és megóv az illetéktelenek behatolásoktól.

 • Nagy teljesítmény és adatvédelem

A notebook 1,8 hüvelykes, 64 gigabájtos SSD háttértárolójának teljesítménye több mint kétszerese egy átlagos 2,5 hüvelykes merevlemeznek[6]. Mivel nincs benne mozgó alkatrész, négyszer annyira ellenáll az ütődéseknek, mint egy hagyományos merevlemez, ráadásul energiatakarékosabb is. Mindemellett hozzájárul a készülék könnyű és vékony kialakításához. A notebook tartalmazza még a legújabb Intel® Core2TM Duo processzort, akár 4GB memóriát és a Lenovo Thinkvantage technológiáit.

"Az Intel® Centrino® processzortechnológia, amely a Lenovo X300-ast is hajtja, kompromisszummentes megoldást nyújt a felhasználóknak. Az Intel legmodernebb technológiájának köszönhetően az alkatrészek mérete több mint 50%-al csökkent úgy, hogy ennek sem a teljesítmény, sem a gép akkumulátoros üzemideje nem látja kárát – így a Lenovo fejleszthette ki a piac egyik legvékonyabb, teljes funkcionalitású notebookját" nyilatkozta Christian Morales, az értékesítési és marketing csoport alelnöke, és az Intel EMEA-régió (Európa, Közel-Kelet és Afrika) igazgatója

A Thinkpad X300 első megmérettetése a 2008-as Pekingi Nyári Olimpia egyik legfontosabb beharangozó eseménye, az öt kontinensen és 137 000 km-en át tartó olimpiai fáklyaváltó lesz, ahol a hivatalos szállító repülőgép legénységét fogja segíteni munkájában.  A lángot hordozó repülőgép gyakran éjszaka fog felszállni valamelyik, a váltóban résztvevő városból, hogy másnap kora reggel érkezzen meg a következő helyszínre – így a szűk határidők miatt senki sem hibázhat.  A "fáklya-csapat" tagjait a Lenovo technológiája fogja támogatni a több mint 130 városban futó közel 22 000 fáklyavivő segítésében.

Amint az EPEAT "Arany" minősítése is mutatja, a Thinkpad X300 a piac egyik legkörnyezetbarátabb notebookja. Számtalan környezettudatos technológia található a számítógépben, például az energiatakarékos SSD háttértár és az arzén- és ólommentes kijelző. Az energiatakarékos LED háttérvilágítású kijelzőnek köszönhetően az energiafogyasztás 35%-al csökken az előző modellekhez képest. Mindezen túl a Lenovo újrafelhasználható csomagolást használ.


[1] A vezető notebook-gyártók (Sony, Dell, Apple, Asus és Fujitsu Siemens) 13 colos kijelzővel szerelt notebookjaihoz képest. A teljes funkcionalitás olyan gépet takar, ami többek között beépített DVD-íróval, több USB-porttal, Ethernet kapcsolattal és cserélhető akkumulátorral is rendelkezik.

[2] Az 1,33 kg-os súly a 3 cellás lítium-polimer akkumulátorral értendő, DVD író nélkül.

[3] Az akkumulátor üzemideje – és a töltési idő – több tényezőtől függ, például a Battery Stretch üzemmód használatától, a rendszerbeállításoktól és a használat módjától is. A 10 órás üzemidő a 6 cellás lítium-ion és a kiegészítő 3 cellás lítium-polimer akkumulátor együttes használatával érhető el, beépített DVD-író nélkül. www.pc.ibm.com/ww/thinkpad/batterylife

[4] Magyarországon jelenleg nem érhető el a szolgáltatás.

[5] A 11n vezetéknélküli Mini-PCI Express adapterek az IEEE 802.11n 1.0-ás, nem végleges specifikációin alapulnak.

[6] A Lenovo tesztjében az 1,8 hüvelykes 64 GB-os Samsung SATA SSD-t hasonlította össze a 2,5 hüvelykes RPM SATA merevlemezzel, ami a ThinkPad notebookokban szintén megtalálható.

“A tudomány jelenlegi állása szerint a torinói lepel hiteles”

A torinói lepel Krisztus képe (negatív)A torinói lepel Krisztus képe (negatív) 

Február 25-én Debrecenben a Szent József Gimnáziumban Pályi Gyula kémiaprofesszor, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja a torinói lepellel kapcsolatos vizsgálatokat elemezte természettudományos szempontból.

A torinói lepel Krisztus képe (negatív)A torinói lepel Krisztus képe (negatív) 

Február 25-én Debrecenben a Szent József Gimnáziumban Pályi Gyula kémiaprofesszor, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja a torinói lepellel kapcsolatos vizsgálatokat elemezte természettudományos szempontból.

Az előadásra a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Esti beszélgetések című közéleti vitafórumának keretében került sor. A torinói lepel 1898 óta foglalkoztatja a tudományos közvéleményt, amikor a torinói Secondo Pia ügyvéd, amatőr fotós elkészítette az első fényképfelvételt. A fotón a lepel pozitív képe, vagyis egy képmás jelent meg. E felfedezés óta a modern tudomány minden erre alkalmas szakterületének bevonásával vizsgálták a lepel anyagát, a hozzátapadt szemcséket, foltokat és a képmást.

Pályi GyulaPályi GyulaAz előadás során Pályi Gyula részletesen ismertette a lepel útját megtalálási helyétől Edesszától (ma Urfa, Törökország) a torinói Szent János-székesegyházig, ahol a Szentszék tulajdonaként ma is őrzik. Sorsa szórványos adatok alapján Jézus Krisztus kereszthalálától 1349-ig, majd ezt követően jól dokumentált történelmi adatokkal napjainkig követhető. Ezt kiegészítve a ma már önmagát önálló tudományként definiáló szindonológia, (szindone – lepel) számos bizonyítékot tárt fel. Mintegy 150 ezer munkaórát fordítottak a kegytárgy vizsgálatára, és könyvtárnyi irodalom született.

Pályi Gyula professzor felvázolta a lepel eredetiségét vizsgáló tudományos kutatásokat. majd megállapította: az Egyház egyelőre nem jelentette ki, hogy a torinói lepel hiteles, de a lepellel kapcsolatos vizsgálatokat a legnagyobb mértékben támogatja. Az előadás és beszélgetés végén a professzor kijelentette: a tudomány jelenlegi állása szerint a leplet hitelesnek lehet tekinteni, és ha ez így van, akkor nyugodtan kimondható, hogy ez a kereszténység legértékesebb ereklyéje.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír

„Zöld” felmérés – a Sun a környezetért

 

„Zöldmérő" címet viseli az a felmérés-sorozat, amely már második etapjánál tart a Sun Microsystems megbízásából, a GKIeNet kft. Kivitelezésében. A környezettudatossági kutatássorozat legfrissebb eredményeiről 2008. február 27-én a két cég közös tájékoztatóján Fischer Erik, a Sun Microsystems műszaki igazgatója, Polner Tamás, a Sun marketing igazgatója és Lőrincz Vilmos, a GKIeNet Kft.  ügyvezető igazgató-helyettese számolt be.

 

„Zöldmérő" címet viseli az a felmérés-sorozat, amely már második etapjánál tart a Sun Microsystems megbízásából, a GKIeNet kft. Kivitelezésében. A környezettudatossági kutatássorozat legfrissebb eredményeiről 2008. február 27-én a két cég közös tájékoztatóján Fischer Erik, a Sun Microsystems műszaki igazgatója, Polner Tamás, a Sun marketing igazgatója és Lőrincz Vilmos, a GKIeNet Kft.  ügyvezető igazgató-helyettese számolt be.

A 2007-es első felmérés a pénzügyi szektorra összpontosított, idén a közép- és nagyvállalatok teljes spektrumára kiterjedt a vizsgálat.  A közép- és nagyvállalatok körében készített reprezentatív felmérés azt vizsgálta, hogy a hazai cégek számára mit jelent a környezettudatosság fogalma, mennyire tartják versenyképességi tényezőnek saját iparágukban, illetve összeegyeztethetőnek tartják-e a környezettudatosságot és a gazdaságosságot, mennyire tartják fontosnak a környezetvédelmi szempontokat üzleti döntéseik meghozatalakor.

A GKIeNET Kft.  50 fő feletti magyar vállalatoknál, mintegy 5.300 cégnél végzett felmérést, 750 darabos vállalati mintával, ami a gazdasági ágazatok és a foglalkoztatottak létszáma szerint reprezentatívnak tekinthető.

A felmérés számítógéppel támogatott telefonos lekérdezés formájában, az informatikai vezető megkeresésével történt.

A tanulságok

A GKIeNet Kft. által végzett kutatásból kiderült, a magyarországi vállalatok tisztában vannak fentiek vonatkozá-saival,  de tudatosan még nem tesznek meg mindent a környezeti szempontok előtérbe helyezéséért, döntéseiket elsősorban a szabályozók, előírások befolyásolják.

A környezettudatos gondolkodásmód azonban idehaza is terjed, ezt igazolja, hogy

-az 50 fő feletti vállalatok már a versenyképességben is érzékelhető tényezőnek tartják,

-a nagy volumenű beszerzések során megjelentek a környezeti kérdések.

Ennek ellenére, a fontossági sorrendet vizsgálva, kizárólag az önkéntes társadalmi felelősségvállalás területe szerepel értékelhető helyen.  A versenyképességi és a beszerzési döntésekben sajnos a környezeti szempontok bírnak a legcsekélyebb jelentőséggel.  

A szavak és a tettek nem mindig konvergálnak

Az 50 fő feletti vállalatok 68%-a állította, hogy beszerzéseik során a kötelező szabályokon felül is figyelembe veszik az adott termék, eszköz vagy jószág környezeti ártalmi hatásait, de valójában ez a legutolsó szempont, amit mérlegelnek. A környezetvédelemmel kapcsolatban a legelkötelezettebbek a mezőgazdasággal és halászattal foglalkozó vállalatok. A pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatában a környezetvédelem elméleti támogatása a legjellemzőbb, ugyanakkor a saját iparágukban a legkevésbé fontos versenyképességi szempontnak tartják a vállalatok. Társadalmi felelősségvállalás címén az ágazatok között a pénzügyi szektor körében a legritkább a környezetvédelem támogatása.

Összesítve:

A közép- és nagyvállalatok életében a környezetvédelmi szempontok napjainkban egyre inkább érezhető szerepet töltenek be, ennek hátterében a legtöbb esetben a szabályozás által támasztott előírások állnak. Nagy kérdés viszont, hogy hogyan viszonyulnak a vállalatok azokhoz a kérdésekhez, ahol a környezet állapotának figyelembevételére nincs kötelező előírás, az kizárólag önkéntes alapon történik. A környezettudatosság a nemzetközi vállalati kultúrában sem tekint vissza hosszú múltra, viszont a trendek azt mutatják, hogy szerepe egyre növekszik. A hazai vállalatokra ilyen szempontból biztosan hatást gyakorol a multinacionális cégek környezethez való hozzáállása, ami itthon is elindította azt a folyamatot, mely középtávon már kiemelt szerepet eredményez a környezet-tudatosságnak.

Mit mondanak a számok, mi indokolja a környezettel való fokozott törődést a szektorban?

Atmoszféránkban a széndioxid koncentrációja az elmúlt 650 ezer év csúcsértékét jelenti.

A 20 legmelegebb évet az elmúlt 21 év során regisztrálták.

A legnagyobb viharok intenzitása és hossza mintegy 50%-kal nő1970 óta.

A világ hegyi-gleccsereinek mintegy 90%-a olvad, némelyek igen gyorsan.

Ugyanakkor:

-az energiasűrűség folyamatosan növekszik, az 1990-es években alkalmazott hűtési eljárások teljesen elavulnak,

-számos helyen a közművek nem képesek kiszolgálni a megnövekvő igényeket,

-hamarosan a számítógép központok is a széndioxid-kvóták célpontjaivá válhatnak,

-az internet több mint 100 milliárd kW elektromos áramot fogyaszt egy évben, ennek költségei meghaladják a 7.2 milliárd  dollárt,

-az informatikai adatközpontok energiafogyasztása 2000 és 2005 között megduplázódott, s 2010-re várhatóan ismét  megkétszereződik.  

A Gartner kutatócég szerint; 

2008-ban az adatközpontok mintegy fele ki fog fogyni az energiaellátási vagy hűtési kapacitásból, vagy egyszerűen csak a helyből.   Az energiaszámlák eddig az IT-kiadások 10%-át tették ki, ez az arány hamarosan akár az 50%-ot is elérheti.  A közeljövőben olcsóbb lehet egy kiszolgáló megvásárlása, mint az üzemeltetése.

Mit tesz a Sun?

Középpontba állítja a környezettudatos technológiákat

A Sun  a vonatkozó fejlesztésekre nagy hangsúlyt fektet a vállalat minden termékénél.  A szerverek, a kliensek,  az adattárolás és archiválás területén egyaránt a lehető legkisebb fogyasztást és a messzemenő környezetbarát kivitelt részesíti előnyben úgy, hogy ugyanakkor többszörös teljesítményt is nyújtsanak megoldásai.

A Sun a vállalaton belül a lehető leghatékonyabb energiagazdálkodásra és környezettudatos működésre törekszik.

Ennek jó példája a Santa Claraban található Sun központi adatközpont közelmúltbeli konszolidálása, amikor nagyértékű hely és energia-megtakarítást sikerült elérni a korábbi elrendezéshez képest.

A Sun Microsystemsnél azt vallják, a technológiák fejlődésével ma már nem csak a számítástechnikai teljesítmény növelése az elsődleges szempont, de az is, hogy ez mekkora helyen és milyen nagyságú energia-felhasználás mellett érhető el.  Az idevágó  szempontok szerint létrehozott termékek elősegítik az ügyfelek környezettudatos működését is.  

Processzorok

A Sun-nál a környezettudatos számítástechnika egyik alapja a 8 magos, 32 vagy 64 szálas UltraSPARC T1 és T2 jelű processzor (kódnevén Niagara), amelyek 70, ill.  90 W-os fogyasztása egyedülállónak számít az iparágban.  

Az új processzorokra épülő termékek (Sun Fire T1000/ T2000)  a Sun történetében az eddigi legnagyobb növekedést produkálták.  Környezetbarát megoldások, mert ötszörös teljesítmény, egy-ötöd fogyasztás és egy-negyed térfogat mellett egy-harmad áron működtethetők.   

A Sun elkötelezett a nyílt forráskódú rendszerek mellett, ezért ezen processzorok architektúráját is nyílttá tette.

Vékony kliens

A desktop oldalon a Sun Ray vékonykliens architektúrája platform független megjelenítést tesz lehetővé, mind Solaris, mind Linux és Windows alapon,  4W fogyasztás mellett, ami kevesebb mint 5%-a egy hagyományos PC 100W-nál is nagyobb átlagfogyasztásának.  

A Sun Ray nem csak kevesebbet fogyaszt, de zajt is alig kelt, ill. alkalmazásával feleslegessé válik a többgépes munkahelyek, call-centerek légkondicionálása.

Mivel a vékonykliens architektúra esetében a szükséges bővítést és frissítést a központi szervernél lehet elvégezni,

ezért a kliens oldali élettartam több mint kétszeresre nő, csökkentve ezáltal az elektronikus hulladékot.

Adatközpont

A január végén bejelentett Sun Modular Datacenter S20 (kódnevén Blackbox)  standard méretű konténerben kialakított adatközpont, amellyel napok alatt lehet teljes adatközpontot felállítani. Ebben az eszközök hűtésére a hagyományos léghűtés helyett egyedi vízhűtést használnak, ezzel 40%-al  lecsökkenthető a hűtéshez szükséges energia felhasználás.

A háttértárak működtetésekor a szalagos technika előnyeit még mindig érdemes számításba venni környezetvédelmi szempontokból is.

Virtualizáció

A virtualizáció is lehetőséget teremt az informatikai eszközök jobb kihasználására, hatékonyabb működtetésére, kevesebb energia felhasználás mellett. Ezt a célt szolgálja a Sun xVM  virtualizációs megoldása az adatközpontok területén.  

A Sun néhány hete jelentette be a nyílt forráskódú Virtual Box desktop virtualizációs megoldást gyártó Innotek cég felvásárlását, kiterjesztve ezzel virtulizációs megoldásait a desktop-ok területére is.

A gyártási folyamat környezetbarát hangolása a Sun-nál

-"Design for the Environment" program (2000),

-ózonromboló anyagok mellőzése (CFC, HCFC),

-2006 június óta minden termék ROHS kompatibilis (nem használ PVC-t),

-minden termék bontási és bomlási vizsgálata,

-2005 óta a cég WEEE kompatibilis (a visszakerülő eszközök 65%-a újrahasznosuló anyag),

-2006 óta a Sun  EICC szabványokat használ,

-2007 óta minden első szintű beszállító EICC szabványos,

-100%-ban   ISO 14001 megfelelés.

A Sun vonatkozó eredményeinek elismerése

-2006:   EPA (USA Környezetvédelmi hivatal) díj:  Amerikában első az ingázó dolgozók „bejárás" barát hozzáállásában, a táv és otthoni munka lehetőségek biztosításában,

-Vodafone, 2007-es év CSR beszállítója,

-Sun Ray 2 : ECO Product of the Year 2007, CES (Consumer Electronic Show)

-Carbon Disclosure Leadership Initiative 2007

         (http://www.sun.com/aboutsun/pr/2007-09/sunflash.20070924.3.xml)

-Betfair Green and Overall Supplier of the Year 2007,

-Ethisphere "Most Ethical" Business in Sector 2007.

http://sun.com/

http://www.gkienet.hu/

Harmat Lajos

MATUR konferencia az Utazás kiállításon

www.matur.huwww.matur.hu  

A Magyar Turisztikai Egyesület Kulturális Tagozata a 31. Utazási Kiállítás alkalmával tartotta szokásos konferenciáját a Hungexpon.

www.matur.huwww.matur.hu  

A Magyar Turisztikai Egyesület Kulturális Tagozata a 31. Utazási Kiállítás alkalmával tartotta szokásos konferenciáját a Hungexpon.

Az 1993-ban alakult egyesület ebben az évben ünnepeli 15. évfordulóját, induláskor a szakma és a benne dolgozók  fejlődését, érdekeik érvényesítését tűzte célul maga elé.  Saját megfogalmazásuk szerint;  az országos méretűvé nőtt alakulat igyekszik hathatósan képviselni a turizmus érdekeit. Úgy vélik, a tizenöt esztendő alatt értek el eredményeket, de az alapításkor kitűzött célok többségének elérése még várat magára.  Ezért minden érdeklődőt és a turizmusért tenni vágyó kollégát szívesen üdvözölnek tagjaik között.  Tevékenységükről, aktualitásokról a honlapjukon részletesen beszámolnak.

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:

-kulturális lehetőségek az Európai Unióban: a Kulturpont Iroda bemutatkozása,

-a Magyar Turizmus Zrt. kulturális-turisztikai tevékenysége,

-örökség-menedzsment, a szakirányú másoddiplomás egyetemi képzés beindítása,

-a „Liszt útja" című Európai Kulturális út előkészületei.

Tóth Nikoletta ismertette a Kulturpont Iroda tevékenységét; ez olyan ügynökség, amely az EU 38 országot felölelő  kulturális keretprogram-pályázataival kapcsolatos feladatokat végzi hazánkban, az Európai Bizottság elvárásainak  megfelelően. Az európai gyakorlatnak megfelelően, az Iroda nem az OKM szervezeti rendszerében működik, hanem a tárca egyik háttérintézményének, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Kht.-nak  keretei között.

Tevékenységük alapja saját, címadatbázisuk, amelybe kulturális szervezetek és magánszemélyek egyaránt kérhetik  díjtalan regisztrációjukat, e-mail címükre kéthetente elküldik ingyenes hírlevelüket. Ennek korábbi számai letölthetők. A hírlevélben kulturális témájú cikkek olvashatók: az Európai Unióról, pályázatokról, kulturális eseményekről,  pályázati partnerkeresésről, ösztöndíjakról, kiadványokról (honlapok, könyvek, cikkek stb.). Archivumuk 18 ezer cikket tartalmaz.

Saját tájékoztató kiadványokat készítenek, ill. kiadóként is közreműködnek, továbbá bizományosként a bolti árnál olcsóbban forgalmaznak a kultúrát érintő munkákat.  Rendszeresen tartanak előadásokat az Európai Unió és a kultúra témakörében szerte az országban, kulturális  szervezetekkel karöltve európai információs napokat szerveznek. 2003. óta  rendszeresen indítanak akkreditált képzéseket, melyek az EU kulturális politikájáról, a pályázatírásról, valamint az EU szakosított információ-forrásairól nyújtanak hasznos információkat a kulturális szervezetek munkatársai  számára.  Eddig 1.200-an végeztek kurzusaikon.  Telefonon, e-mailben, illetve előre egyeztetett személyes konzultációkon egyaránt az érdeklődők rendelkezésére állnak

a kultúrával és az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben.  Ügyfélszolgálati irodájuk 8 és 17:30 óra között áll nyitva a személyes ügyfélforgalom előtt.

A pályázati kiírások beadási határideje előtt általában napi 10 órában állnak rendelkezésre.  A személyes találkozókon tanácsokat tudnak adni a pályázati lehetőségek megismeréséről, az elérhető forrásokról, esetleg egy konkrét projekt is megvitatható. 

A legfontosabb tudnivaló a pályázatokkal kapcsolatosan;  az EU sokféle-, de mindig kiegészítő támogatást nyújt! Tehát a pályázó szervezetnek mindenképpen rendelkeznie saját forrással is, (ált. a projekt költségének 50%-ával),  ill. az egyénnek egy háttérintézmény támogatását kell bírnia, így lehet anyagi támogatást nyerni az EU-tól, olyan  programok keretein belül, mint pl. az Arian, Rafael vagy a Caleidoscop.  Állandóan frissülő információkat lehet minderről kapni az Iroda honlapján.  A pályázni kívánó először mindenképpen a hazai pályázati lehetőségeket mérje fel, olyan pályázati helyeket is, amelyek

nem tűnnek evidensnek, de ilyeneknél is sokszor kapható kulturális célra támogatás.

Az Európai Bizottság 2007 augusztusában jelentette meg az EACEA 23/07 számú pályázati felhívását rövid, és  hosszú távú projektek támogatására.

A legfontosabb változások a korábbi felálláshoz képest:

-kétlépcsős a pályázati rendszer,

-továbbra is legalább 50%-ot a fő- és társszervezőknek kell előteremteniük, de megszűnt a szervezetenkénti  5%-os

minimum-küszöb, ennél alacsonyabb összegű hozzájárulással is társzervező lehet egy szervezet. Természetbeni

hozzájárulások nem számolhatók el.

Jogi személyiségű kulturális szervezetek és kisvállalkozások pályázhatnak, bármely kulturális területről, kivéve az  audiovizuálisat. Rövid távú együttműködésre 50 ezer és 200 ezer euró közötti összeg kérhető,  hosszú távúra évi 200 ezer és 500 ezer euró között, s legalább három programtag-ország egy-egy szervezetének kell benne lennie. Hosszú távú együttműködésnél legalább hat tagország egy-egy szervezete (projektvezető+5) szükséges.

Info:

www.kulturpont.hu/eukulturapalyazat

Vonatkozó EU források:

http://ec.europa.eu/culture/eac/how_particip2007/particip2007-en.html

http://eaca.cec.eu.int/culture/calls2007/index_en.htm

DGAC :  http://europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?Page=1

Evaluation of mechanisms for the dissemination and exploitation of the results arising from programmes and initiatives

managed by the Directorate-General for Education and Culture A Final Report to the Directorate -General for Education

and Culture (DGEAC) of the European Commission March 2006

Website: http://www.ecotec.com/

EACEA :   http://eacea.ec.europa.eu/static/en/mundus/index.htm

(Education, Audiovisual & Culture Executive Agency)  Erasmus Mundus

Simonyi Norbert   a Magyar Turizmus Zrt. termékmenedzsere a vállalat kulturális turisztikai tevékenységéről szólt. A KSH felmérése szerint, az összes külföldi látogató 5%-a érkezik kifejezetten kulturális célból hazánkba, elsősorban  Németországból és a környező régióból. Más hazai statisztikai adat híján, az Atlas felmérését lehet még szemügyre venni,  amely már kedvezőbb számot,  28%-ot jelöl meg.  (Európai viszonylatban a sort Litvánia vezeti 75%-al.) A hazai, hasonló célú utazásokra ez a szám 2-3%-ot ad.  Ennek abszolút növelése nehéz feladat, de arra lehet törekedni,  hogy ez a 2-3% többször utazzon ilyen céllal.

A vállalat külföldi képviseleteinél nagy az érdeklődés a Budapesti Tavaszi fesztivál eseményei iránt. Sok országból  jelentkeznek újságírók, akiket a cég kirendeltsége utaztat, idehaza pedig gondoskodnak szállásukról. A Hungarofest-tel való idei kapcsolatok a 2008-as Reneszánsz évhez kötődnek,  a 2009-es Haydn évre való felkészülés  is sikeresen megtörtént, rövidesen lezárható a feladat.  2010 Erkel és Mahler éve lesz,  2011 pedig Liszté, mindebben  közös promócióra törekednek.  A Turisztikai Szakállamtitkársággal való kapcsolatban a  http://www.vendegvaro.hu/   weboldalon a Vendégbarát Múzeum akcióról zajló szavazás segít az orientációban.

Az OKM-el való együttműködés megjelenésére példa:

-„Kultúra Magyar Városa" díj:  Tokaj, Gyula, Miskolc  kapta idén. 

A kulturális turizmus imázs-meghatározó jellegére mindenképpen oda kell figyelni. A Magyar Turizmusnál folyamatos  kapcsolatépítés zajlik ebből a célból a BTF, a Hungarofest, az OKM és a Turisztikai Szakállamtitkársággal.

http://www.matur.hu/  

http://www.kulturpont.hu/

http://www.hungarofest.hu/

http://europa.eu/

Harmat Lajos

Révay András: Élmény télen – nyáron

 Az előre kiküldött meghívókból jól látszik: február 28-án, az Utazás kiállítás szakmai napján ismét tucatnyi sajtótájékoztatót tartanak, szinte azonos időpontban. Többségüket az újságírók képtelenek lesznek felkeresni, de ez a szervezőket – valamely rejtélyes okból – cseppet sem zavarja. Siófok városa elkerülte ezt a hibát. Sajtótájékoztatójukat – teltházas érdeklődés mellett – egy nappal korábban rendezték meg, a budai Symbol étteremben.

 Az előre kiküldött meghívókból jól látszik: február 28-án, az Utazás kiállítás szakmai napján ismét tucatnyi sajtótájékoztatót tartanak, szinte azonos időpontban. Többségüket az újságírók képtelenek lesznek felkeresni, de ez a szervezőket – valamely rejtélyes okból – cseppet sem zavarja. Siófok városa elkerülte ezt a hibát. Sajtótájékoztatójukat – teltházas érdeklődés mellett – egy nappal korábban rendezték meg, a budai Symbol étteremben.

dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatójaA tájékoztató kezdetén előbb az ismert színművész, Szerednyei Béla mutatta be az általa rendezett rajzfilmet. Nekem a Balaton a Riviéra – énekelték együtt Koós Jánossal, és nem nehéz megjósolni: a mókás kis alkotás valószínűleg népszerű lesz az idén a tóparton. A mondanivaló komolyabb részét dr. Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója vállalta. „Partnerség, szakmaiság a jelszó" – hangsúlyozta, és ennek jegyében dolgoznak együtt Siófokkal is. A légimarketing alap segítségével még több vendéget hívhatnak a Balatonhoz, a „Vizek éve" programban pedig külföldön és idehaza is nagy szerepet szánnak a magyar tengernek. A cél végül is: több vendég, még több vendégéjszaka, nagyobb bevétel, mert csak így nőhet a vállalkozók jövedelme, csak így nyújthatnak egyre jobb szolgáltatást. A Zrt. sok külföldi újságírót hív Magyarországra, akik a saját országukban népszerűsíthetik a Balatont és az ott fellelhető változatos szórakozási lehetőségeket. A „Vizek éve" programban az év első és harmadik harmadában a inkább a termálvizek, a középsőben az élővizek, a Duna, a Tisza , a Balaton áll a tájékoztatás középpontjában. Különösen a vízparti üdülések és a wellness válik egyre keresettebbé. A Zrt. egy megállapodás keretében támogatást nyújt a három Balaton-környéki megye rendőrségének a közbiztonság növelése érdekében.

 Siófok közelebb van, mint hinnénk – emelte ki dr. Balázs Árpád, a város polgármestere. Pestről Siófokra gyakran hamarább lehet eljutni, mint Budáról Pestre. Siófok évek óta az ország „nyári fővárosa", izgalmas és mozgalmas nemcsak a főszezonban, de egyre inkább egész évben. A főváros közelsége, a 17 kilométer hosszú, homokos partszakasz, az elmúlt években épült négycsillagos wellness- és konferenciaszállodák – számuk mára már kilenc – az ennél alacsonyabb fokozatba sorolt szállodák, panziók és kempingek magas színvonala, a kereskedelmi és szórakoztató egységek gazdag kínálata teszik a nyár leglátogatottabb helységévé! A minőségi beruházásoknak köszönhetően a város viszonylag rövid idő alatt, a Dél-Dunántúl első számú konferencia központjává vált.

Az idei év újdonsága lesz a Siófok-Kiliti repülőtér üzembe helyezése. Az önkormányzat, az elmúlt év végén vásárolta meg a repteret, ami várhatóan már a nyáron működni is fog. A kisgépek fogadására alkalmas repülőtér egy új, fizetőképes vendégkört hozhat a tópartra. Persze nem mindenki érkezik repülőgéppel, ezért a MÁV-Start az idén, a főszezonban egy új, Siófok-expresszt is indít.

 A rendezvények viszont már ennél előbb, Húsvétkor elkezdődnek. Kiemelkedik ezek közül a Balatoni Húsvéti Napok márciusban, a Pünkösdi Szezonnyitó májusban, amikor a város jelképesen átveszi a „Nyári Főváros" kulcsát és „nagyvárosi milliőt" kínál a vendégeknek. Nyár végén a „Bor és kenyér ünnepe" kínál páratlan élményt, hiszen akár a vízben ülve gyönyörködhetnek a látogatók az ország második legnagyobb tűzijátékában, augusztus 20-án. Ez az időpont már nem tekinthető szezonzárásnak. Ősszel még lesz egy nagyszabású rendezvény, az októberi – több ezer látogatót vonzó – Nemzetközi Tojásfesztivál. Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a vendégek biztonságérzete is tovább erősödjön, a városban lovasjárőrök cirkálnak, a tavon a vízirendészet hajói ügyelnek arra, hogy a nyaralás zavartalan legyen. Tevékenységük valóban eredményes, az elkövetett bűncselekmények száma meredeken zuhant az elmúlt években. Siófok a szabadságról és nem a szabadosságról szól, vendéglátói filozófiájának lényege egy mondatba sűríthető: a látogató, aki oda érkezett, elégedetten távozzon.

A 2007 a hatékonyság éve az Erste Banknál Csökkenő működési költségek, 16 százalékos eredménynövekedés

www.erstebank.huwww.erstebank.hu Eredményes évet zárt tavaly az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, nem konszolidált és nem auditált, magyar számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentése szerint a pénzintézet mérlegfőösszege 13 százalékkal emelkedve 1 994 milliárd forinton zárt.

 

www.erstebank.huwww.erstebank.hu Eredményes évet zárt tavaly az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, nem konszolidált és nem auditált, magyar számviteli szabályok alapján készült gyorsjelentése szerint a pénzintézet mérlegfőösszege 13 százalékkal emelkedve 1 994 milliárd forinton zárt.

 

Az adózott eredmény 23,4 milliárd forint volt a tavalyi év végén, ami egy év alatt 16 százalékos növekedésnek felel meg. A bank piaci részesedése a lakossági hitelek területén elérte a 11,1 százalékot, a lakossági betét oldalon pedig a befektetési jegyek állományát is figyelembe véve 12,1 százalék volt. 

Papp Edit elnök-vezérigazgató a gyorsjelentést elemezve kiemelte: az Erste Bank a tavalyi évben a jóval kedvezőtlenebb makrogazdasági körülmények, és a piaci átrendeződések ellenére tartotta helyét a nagybankok sorában, és a piaci átlagot meghaladóan növelte eredményét. Ennek kulcsát a működési bevételek 8 százalék körüli növekedése mellett a működési költségek leszorítása jelentette. A pénzintézet működési költségeinek a működési bevételekhez viszonyított aránya az elmúlt három évben folyamatosan javult, 2007-ben 53 százalék volt, ami 3,7 százalékpontos javulást jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A gyorsjelentés szerint a kamatkülönbözet (a kapott és fizetett kamatok különbsége) 7,8 százalékkal, 55 milliárd forintról 59,3 milliárd forintra nőtt. A kapott jutalék- és díjbevételek a tavalyi év végén 25,8 milliárd forintot tettek ki, ami 7 százalékkal magasabb a 2006-os értéknél, míg a fizetett jutalék- és díjráfordítások 7,5 milliárd forintra rúgtak, ami közel 1 százalékos csökkenést jelent. Az üzleti tevékenység eredménye 14,4 százalékkal növekedve 27,7 milliárd forint lett, miközben az általános igazgatási költségek alig több mint 2 százalékkal növekedtek. Az Erste Bank 2007-ben elért adózás előtti eredménye a várakozásoknak megfelelően alakult: a 27,7 milliárd forintos adózás előtti eredmény (adózott eredmény: 23,4 milliárd forint) 8 százalékkal magasabb a 2006-ben elért 25,5 milliárd forintnál (adózott eredmény: 20,2 milliárd forint).

Az eredményekkel kapcsolatban Papp Edit kiemelte: élesedő piaci versenyben, erőteljesen csökkenő marzsok mellett sikerült a bankot növekedési pályán tartani, miközben a hatékonyság és profitabilitás szempontjából az Erste Bank változatlanul az elsők közé tartozik a bankszektoron belül. A mérlegfőösszeg több mint 230 milliárd forintos növekedése csaknem teljes egészében az ügyfelekkel szembeni követelések növekedéséből adódott, ezen belüli is kiemelkedő volt a jelzálogalapú hitelek (142 milliárd forint) állományának bővülése. A bank lakossági hitelállománya 2007. végén 667,1 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 503,4 milliárd forinttal. A lakossági hiteleken belül a lakáshitelek állománya 403,9 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 311,2 milliárd forintról, ezzel 12,9 százalékos piaci részesedést ért el a bank. A lakossági betétek állománya 353,6 milliárd forintról 435,2 milliárd forintra növekedett, a befektetési jegyekkel együtt azonban az állomány 821,2 milliárd forint volt.

 Az Erste Bank idei terveiről szólva az elnök-vezérigazgató elmondta: az üzleti tevékenység középpontjában változatlanul a lakosságnak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások állnak. Az idei évben alapvető cél, hogy az ügyfelek számára jól használhatóak és érthetőbbek legyenek a bank termékei, ennek jegyében számos olyan akciót indítottak el, amelyek ezt a célt szolgálják. Továbbfejlesztették például a korábbi kedvezményes hiteleiket, és a svájci frank alapú, hat hónapos kamatperiódusú szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelek igénylésekor semmiféle járulékos díjat (kezelési költség, folyósítási jutalék, ingatlanszakértői díj, tulajdoni lap lekérdezési díj) nem kell fizetni, csak a kamatot. A banknál a végéhez közeledik az elmúlt években végrehajtott nagyszabású hálózatfejlesztési program, amelynek köszönhetően termékeik az ország minden pontján, jelenleg 196 fiókban érhetőek el. Ezt az év végéig – a korábbinál kisebb ütemben ugyan – a bank tovább bővíti, és a tervek szerint az idei év végére 210 fiókkal rendelkezik majd. A Magyar Postával fennálló stratégiai kapcsolatnak köszönhetően a postai értékesítés jelentősége a tavalyi év során jelentősen megnőtt. Az alternatív értékesítési csatornák szerepét emellett az ügynöki hálózat, illetve az [origo] hírportálon keresztül elérhető klikkbank erősíti.

Középtávon az Erste Bank változatlanul növekedési stratégiát követ, és üzletágaktól függően 15-20 százalék körüli piaci részesedés elérését tervezi. A lakosságnak nyújtott szolgáltatásokon belül az ingatlan alapú hitelezésre és a betéti termékekre összpontosítanak; a vállalati piacon a kis- és középvállalkozások és az önkormányzati szektor, illetve az uniós fejlesztések kapnak kiemelt figyelmet – fejezte be Papp Edit elnök-vezérigazgató.

Erste Bank – főbb adatok

2006. 12. 31.

2007. 12. 31.

Változás %

Fiókszám

182

196

7,7%

Alkalmazottak száma

2 542

2 609

2,6%

TeleBank ügyfelek száma

467 000

559 400

19,8%

NetBank ügyfelek száma

79 800

116 700

46,2%

Kibocsátott bankkártyák száma

678 000

732 700

8,1%

ezen belül a hitelkártyák száma

32 100

53 000

65,1%

ATM-ek száma

366

388

6,0%

POS-terminálok száma

1 100

1 700

54,5%

A Magyar Bankszövetség felvette tagjai sorába az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséget.

 www.bankszovetseg.hu www.bankszovetseg.hu  

Két esemény egyidejű bejelentésére hívták meg a sajtó képviselőit. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség belépett a Magyar Bankszövetségbe, s egyidejűleg biztosítási megállapodást kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.vel egyetemben a Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesületével és a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel.

 www.bankszovetseg.hu www.bankszovetseg.hu  

Két esemény egyidejű bejelentésére hívták meg a sajtó képviselőit. Az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség belépett a Magyar Bankszövetségbe, s egyidejűleg biztosítási megállapodást kötött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.vel egyetemben a Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesületével és a SIGNAL Biztosító Zrt.-vel.

A Bankszövetségbe történő felvételről Erdei Tamás tájékoztatott. A most 21 éves Bankszövetség eredetileg csak a kereskedelmi bankokat fogta össze. Az azóta eltelt időben lezajlott integrálódási folyamat nyomán újraértékelték  a helyzetet. Ez a felvétel a nyitás, a bővítés irányában mutat. Varga Antal az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezető igazgatója az idáig vezető út állomásait vázolta fel.

Csicsáky Péter a Magyar Takarékszövetkezeti Bank vezérigazgatója az együttműködés perspektíváiról szólt, Filving István a SIGNAL Biztosító Zrt elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy az ügyfél és a bank kontaktusa itt a legerősebb.Brauer János a TSz Kölcsönös Biztosító Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy negyed évszázados munka érett be.                                                                      

Az OTSZ elnöksége 2007. április 25-én Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Bankszövetséggel, melynek keretében a felek vállalták, hogy kölcsönösen biztosítják a részvételi lehetőséget szervezetük éves közgyűlésén. Értékelik a pénzügyi gazdasági eseményeket, a bekövetkezett változásokat, a hitelintézetekre gyakorolt hatásokat. Tájékoztatják egymást a pénzügyi szektort érintő jogszabályi kezdeményezéseikről, konzultálnak az egyeztetésre, véleményezésre érkező jogszabály-tervezetekről, szabályozási koncepciókról. Az álláspontokat egyeztetik, esetenként közös fellépésben állapodnak meg. Az információs anyagokat rendelkezésre bocsátják. A konferenciákon, szakmai értekezleteken szakbizottságokban, biztosítják egymás szakértőinek részvételét.

Az Együttműködés tapasztalatai folytán, a közös célok okán, az egységes fellépés érdekében, egyeztetés kezdődött az OTSZ illetve a Magyar Bankszövetség között az integrálódott takarékszövetkezetek érdekképviseletét ellátó OTSZ Magyar Bankszövetségbe történő belépése és tagsága feltételeiről.

Egyebek között az OTSZ megkeresése alapján a Magyar Bankszövetség módosította Alapszabályát. Ennek értelmében nemcsak magyar székhelyű hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, (eddig 40 bank és 3 egyéb szervezet), hanem ezek érdekképviseleti szerve is az Egyesület tagja lehet. Az önkéntesség elvének betartásával, az Alapszabály elfogadásával, a tagdíjfizetési kötelezettség elismerése mellett, az Elnökség pozitív döntése esetén. A fenti rendelkezéssel, valamint az OTSZ Elnökségi döntése alapján megnyílt a lehetőség, arra hogy az OTSZ a Magyar Bankszövetség rendes tagjává váljon. 

A Magyar Bankszövetség Elnöksége támogatta az OTSZ Magyar Bankszövetségbe történő belépését, 2008. január 1-től kezdődően. A bankszövetségi tagok részvételi, tanácskozási, szavazati, indítványozási, véleménynyilvánítási, jelöltállítási, választhatósági, betekintési, stb. jogokkal valamint együttműködési, egyeztetési, bizalomerősítő, titoktartási, tagdíjfizetési stb. kötelezettséggel rendelkeznek.

A közös célok közül csak néhány: a tagok közös érdekeinek védelme, képviselete, érvényesítése, állásfoglalások kialakítása szakmai, etikai és versenykérdésekben.  A jogi, szabályozási környezet fejlesztése, európai integrációjának elősegítése. A gazdaság-politika, ezen belül a költségvetési és monetáris politika figyelemmel kísérése és véleményezése, különös tekintettel a hitelintézetek működését befolyásoló kérdésekre.

A két, hasonló célból létrejött érdekvédelmi szervezetnek tagsági viszonnyal kibővített együttműködését egy új minőségi kategóriának tekinthetjük. A szövetkezeti sajátosságokat képviselő Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, közvetve a Takarékszövetkezetek, így nem csak önmagukban, paralel módon léteznek, hanem a Magyar Bankszövetség tagjaként, egy ismert szervezetbe integrálódva, a gazdasági, társadalmi szféra fókusza közelébe kerülhetnek.

Tájékoztatónk célja is egyben, hogy a bankszövetségi tagsági viszonyunk bejelentésével a Takarékszövetkezetek ismertségét, – a társadalmi és gazdasági életben betöltött szerepüknek és súlyuknak megfelelően -, előmozdítsuk.

Biztosítási együttműködés az OTSZ, a SIGNAL Biztosító Zrt, a KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt között

A magyarországi kereskedelmi bankokhoz hasonlóan a takarékszövetkezetek is igyekeznek teljeskörű pénzügyi szolgáltatást nyújtani ügyfeleik részére. A lakossági üzletág robbanásszerű fejlődéséhez, a sokcsatornás értékesítéshez kapcsolódik a termékpaletta bővítése, a biztosítási szolgáltatások kiterjesztése, egységesítése.

A SIGNAL Biztosító Zrt., a magyar piacon tizennégy éve jelenlévő biztosító társaság, az elmúlt évek során kiemelt figyelmet fordított és szoros kapcsolatot ápolt a Takarékszövetkezetekkel. A KÖT Biztosító Egyesület, az integrált takarékszövetkezetek és az OTSZ által 1993-ban létrehozott társadalmi szervezet, kizárólag tagjai, valamint azok természetes személy ügyfelei érdekében és javára végzi tevékenységét.

A többéves együttműködésre alapozva, valamint a jelenlegi és jövőbeni üzleti, piaci lehetőségeket figyelembe véve a SIGNAL Biztosító Zrt. igazgatósága és a KÖT 2007.12.12-i rendkívüli Küldöttgyűlése eldöntötte, hogy a Takarékszövetkezetekkel, valamint azok Szövetségével, továbbá a Takarékbankkal és az Alapkezelővel, azokat stratégiai partnernek tekintve, hosszú távú, ill. határozatlan idejű együttműködési megállapodást kötnek.

A Biztosítók, kölcsönösségi alapon, tiszteletben tartják egymás biztosítási tevékenységével kapcsolatos üzleti érdekeit, ezek vonatkozásában nem kívánnak a jövőben sem egymás versenytársai lenni. A Biztosítók nem kívánnak a Takarékszövetkezetek, illetve a Takarékbank konkurensévé válni, azaz nem tervezik, hogy konkurens pénzintézeti tevékenységet folytassanak, ilyen tevékenységet végző társaságot vásároljanak, vagy ilyen társaságban részesedést szerezzenek. A Takarékbank és az OTSZ , ugyancsak kölcsönösségi alapon, nem kívánnak más biztosítókkal, biztosításközvetítőkkel hasonló megállapodást kötni, és nem kívánnak önállóan  biztosítási, vagy biztosításközvetítői tevékenységet folytatni, ilyen tevékenységet végző társaságot vásárolni, vagy ilyen társaságban részesedést szerezni.

A megállapodás célja a kölcsönös előnyökön nyugvó üzleti együttműködés megvalósítása és folyamatos növelése, amelyen belül kiemelt hangsúlyt kap a termékek, szolgáltatások továbbfejlesztésének, hatékony értékesítésének támogatása.  A Biztosítók a jutalékok és a díjak vonatkozásában kiemelt üzleti partnernek tekintik a másikat.

A Takarékszövetkezetek felmérik ügyfeleik biztosítási igényeit és az igényekhez mért, új biztosítási termékeket, konstrukciókat alakítanak ki. Egy fejlett, minden igényt kielégítő szolgáltatási, adminisztratív ill. informatikai hátteret hoznak létre a korrekt ügyintézés, kárrendezés érdekében. A KÖT az általa kifejlesztett informatikai rendszert is a takarékszövetkezetek rendelkezésére bocsátja a közös biztosítási tevékenység érdekében és minden érintett fél javára.

           

A Felek egyeztetett módon szervezik és végzik a közös érdekeltségű termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó marketing és reklám tevékenységet. Kölcsönösen biztosítják a személyi és tárgyi feltételeket a hatékonyság növelő intézkedésekhez, mint pl.: oktatások, értékesítést támogató tréningek, teljesítmény-ösztönzési és értékelési rendszerek. Szorosan együttműködnek a biztosításközvetítés, illetve a banki tevékenység sikeres lebonyolításában. A Szövetség és a Biztosítók kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szervezett rendezvényekről és eseményekről, aktív és passzív részvételi lehetőséget biztosítanak a másiknak. A Biztosítók támogatják a Szövetség rendezvényeit, és részt vesznek azokon termékeik népszerűsítése valamint a Szövetség tagjainak a Biztosítókkal való együttműködése érdekében. Az együttműködésük eredményeit folyamatosan értékelik és közzéteszik.

/Tausz Anikó/

Devizaalapú szabad felhasználású jelzálogkölcsönnel bővít a Citibank

 

www.citibank.huwww.citibank.hu A statisztikai adatok szerint a magyar háztartásokra eső kölcsönöknek több mint felét külföldi pénznemben tartják számon. Ebből 2007 végén ezermilliárd forintot tett ki a devizaalapú szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya, s a tavalyi év során 400 milliárd forintot meghaladó összegű volt az új hitelkihelyezés e termékkörben.

 

 

www.citibank.huwww.citibank.hu A statisztikai adatok szerint a magyar háztartásokra eső kölcsönöknek több mint felét külföldi pénznemben tartják számon. Ebből 2007 végén ezermilliárd forintot tett ki a devizaalapú szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya, s a tavalyi év során 400 milliárd forintot meghaladó összegű volt az új hitelkihelyezés e termékkörben.

 

Ezzel a piaci trenddel párhuzamosan, egyre több háztartásra jellemző, hogy egyszerre több típusú hitellel is rendelkeznek, például személyi kölcsönnel, autókölcsönnel, áruhitellel, melyeknek visszafizetése jelentős terhet jelent a családi költségvetésben.

Ebben a helyzetben megnövekedtek az adósságrendezésre szolgáló hiteltermékek, többek között a versenyképes árazású, devizaalapú jelzálogkölcsönök iránti ügyféligények. A növekvő ügyféligényekre válaszként a Citibank bevezette a svájci frank, illetve az euróalapú szabad felhasználású jelzálogkölcsönt. Az új hiteltermék kedvező kamatának köszönhetően kiválóan alkalmas a szerteágazó adósságok egy hitellé való egységesítésére, mely érezhető mértékben csökkentheti az ügyfelek pénzügyi terheit.

„Tavaly óta a forintalapú jelzálogkölcsönt kínáltuk ügyfeleinknek, amely kiszámítható havi törtlesztőrészleteket biztosít, ám ügyfeleink körében végzett felméréseink a devizaalapú – különösen a svájci frank alapú – jelzálogkölcsön iránti igény növekedését mutatták. Válaszként az ügyféligényekre, bevezetjük a devizaalapú szabad felhasználású jelzálogkölcsönt, melyet várakozásaink szerint ügyfeleink közül többen meglévő adósságterheik átrendezésére, hitelkiváltásra fognak felhasználni." – mondta Batara Sianturi, a Citibank Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Ezzel a lépéssel most újabb népszerű termékkel bővítjük a szabad felhasználású jelzálogkölcsöneink termékkínálatát, s ezzel erősítjük piaci pozíciónkat ebben a szegmensben." – tette hozzá Sianturi úr.

A kölcsön futamideje a jövedelemtől függően 1 és 30 év között, összege pedig 1 és 30 millió forint között változhat.

A kiválasztott devizaalapú kölcsönt a bank az ügyfél Citibanknál vezetett folyószámlájára forintban folyósítja, és a bank által az aktuális devizaárfolyamok alapján félévente meghatározott részletek törlesztése is forintban történik szintén erről a bankszámláról.

Tízmillió forint feletti kölcsönösszeg esetén a svájci frank alapú kölcsön kamata az első hat hónapig tartó kamatperiódusban évi 1,99 százalék, ezt követően pedig 3,99 százalék, az euróalapú kölcsöné évi 5,99 százalék.

THM: 8,49% (svájci frank alapú jelzálogkölcsön esetében) és 10,64% (euróalapú jelzálogkölcsön esetében),

5 millió Ft kölcsönösszegre és 20 éves futamidőre vonatkozóan. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM-mutató nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, illetve a devizában nyilvántartott kölcsönök esetében a hitel kamat- és árfolyamkockázatát.

http://www.citibank.hu/

A kultúrák közötti párbeszédet szorgalmazó események 2008 márciusában

 

Az Európai Bizottság 2008-at A kultúrák közötti párbeszéd európai évének nyilvánította. Az Év keretein belül nemzeti szinten támogatásban részesülnek olyan projektek, melyek illeszkednek a kampány célkitűzéseihez, és közvetítik annak üzeneteit. Márciusban három ilyen eseményre kerül sor.

 

Az Európai Bizottság 2008-at A kultúrák közötti párbeszéd európai évének nyilvánította. Az Év keretein belül nemzeti szinten támogatásban részesülnek olyan projektek, melyek illeszkednek a kampány célkitűzéseihez, és közvetítik annak üzeneteit. Márciusban három ilyen eseményre kerül sor.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Cool-Túra elnevezésű projektjének keretein belül 2008. március 10. és 13. között rendezi meg a Zenei Tanszék Jazz kurzus elnevezésű programját. A háromnapos eseményen kórusbemutatóra, és a jazz-, kamara- és kóruséneklés szakmai érdekességeit bemutató konferenciára látogathatnak el az érdeklődők. A programot lezáró, európai és Európán kívüli zenei hagyományokat összekapcsoló koncerten a Zenei Tanszék kórusai mellett fellép a többszörös fesztiválnyertes, német Vivid Voices, melynek vezetője Anne Kohler, a Musikhochschule Hannover professzora.

Márciusban indul a Szembenézés Alapítvány 3 éves projektje is, mely a „Diákok egymásért, a demokráciáért" munkacímet viseli. Az alapítvány programja a szó szoros értelmében veszi a kultúrák közötti párbeszédet. Diákcsere programot indít, melynek keretében negyedik osztályostól az egyetemistáig nem csak különböző nemzethez tartozó, hanem ezen belül különböző etnikumú, különböző település- és családtörténeti hátterű, különböző szociális helyzetű gyerekek találkoznak, dolgoznak, és kicsit együtt is élnek a következő három évben.

Az egymásra épülő modulokból álló programok segítségével a diákok az életkori sajátosságoknak és a helyi lehetőségeknek megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával – a kisebbek játékos, inkább kreativitást igénylő, a nagyobbak elméleti és gyakorlati tudást igénylő feladatok elvégzésével – ismerhetik és érthetik meg szűkebb és tágabb környezetüket, élhetik meg az együvé tartozás erejének és a különbözőség vállalhatóságának élményét, a mások (a másik) problémájára való érzékenység nehézségét és örömét.

A Fonó Budai Zeneház által szervezett Tükörfolyó Fesztivál keretein belül egész évben érdekes programok kerülnek megrendezésre. A rendezvénysorozat célja, hogy megjelenítse és megismertesse a partner országok közös kulturális gyökereit és érintkezési pontjait. A szervezők e mellett fontosnak tartják, hogy egy színpadra hívják azokat a kortárs zenészeket is, akik a zenei hagyományok továbbgondolásán dolgoznak. A fesztivál legnagyobb részét a koncertek képezik, de fotó és képzőművészeti kiállítások, táncházak és ismeretterjesztő előadások is gazdagítják az eseményeket.

Március 28-án az autentikus népzenét játszó Fabatka zenekar ad közös koncertet a román nemzetiségű színésznővel, Mirela Bucur Pállal.  Ugyanezen az estén lép színpadra az énekelt vers műfaját feltámasztó Sebő Együttes, őket a kassai táncház prímása, Noga Michal kíséri majd. Másnap a felvidéki születésű népzenésszel, Agócs Gergellyel ad közös koncertet a Bartók Béla emlékdíjas Téka Együttes, őket az egyik legnépszerűbb szlovák népzenei együttes, a Muzicka követi a színpadon. A koncertek a Fonó Budai Zeneházban lesznek láthatók-hallhatók.  

A fent bemutatott három projekt tartalmából adódóan jól illeszkedik A kultúrák közötti párbeszéd európai éve 2008 kezdeményezéshez. Az év során további érdekes programok lesznek láthatók, hallhatók országszerte, melyek szintén élvezhetik az Év támogatását.

Élesedő verseny a hazai internetes álláshirdetési piacon

 www.workania.huwww.workania.hu

Magyarországon az álláskeresők harmada az interneten talál munkát, 2007-ben összesen negyedmillió állásajánlat került fel a jelentősebb hazai portálokra. Az egyre bővülő piacon a szlovák Profesia csoport is versenybe szállt: az itthon Workania.hu néven működő, Szlovákiában már piacvezető site mára a harmadik leglátogatottabb munkaközvetítő oldal.

 www.workania.huwww.workania.hu

Magyarországon az álláskeresők harmada az interneten talál munkát, 2007-ben összesen negyedmillió állásajánlat került fel a jelentősebb hazai portálokra. Az egyre bővülő piacon a szlovák Profesia csoport is versenybe szállt: az itthon Workania.hu néven működő, Szlovákiában már piacvezető site mára a harmadik leglátogatottabb munkaközvetítő oldal.

Az internet-felhasználók számával együtt rohamosan növekszik az online álláskeresők száma is, Magyarországon jelenleg az érintettek harmada keres munkát a világhálón. Ez az arány az egyetemi végzettségűek körében 80, míg az érettségizetteknél 40-45 százalék.

A jelentősebb portálokon tavaly 250 ezernél is több állásajánlat jelent meg. Bizonyos cégek ma már kizárólag a neten keresnek, és némely középvezetői, menedzseri pozíciók már jellegzetesen interneten meghirdetett munkák – derül ki a Workania álláskereső portál felméréséből.

A magyar Lapcom Kft. tulajdonában lévő Profesia által létrehozott http://www.workania.hu/ oldal 2006-ban csatlakozott a már akkor számos átfogó jobsite-ot és szektor-specifikus munkaközvetítő oldalt felvonultató hazai mezőnyhöz. Havi 150 ezres látogatottságával az oldal mára a piac harmadik leglátogatottabbja:  az elmúlt időszakban minden hirdetésre átlagosan négy jelentkező jutott, 2007 januárja óta a hirdetések száma csaknem 400 százalékkal nőtt.

A Workania-t működtető társaság szlovák testvéroldala, a http://www.profesia.sk/ hazájában már piacvezető.

Az Unióban forgalmazott mágneses játékoknak ezentúl figyelmeztetést kell tartalmazniuk

Mágnesveszély!Mágnesveszély! 

Egy bizottsági javaslat szerint, amit az általános termékbiztonsággal foglalkozó bizottságban a tagállamok jóváhagytak, a mágneseket tartalmazó játékokat EU-szerte figyelmeztető címkével kell ellátni.

Mágnesveszély!Mágnesveszély! 

Egy bizottsági javaslat szerint, amit az általános termékbiztonsággal foglalkozó bizottságban a tagállamok jóváhagytak, a mágneseket tartalmazó játékokat EU-szerte figyelmeztető címkével kell ellátni.

A bizottsági határozattervezetre irányuló javaslat hatálya alá tartozik valamennyi „mágneses játék", azaz olyan játékok, amelyek laza vagy leszedhető mágnesekből, vagy a gyermekek által lenyelhető méretű és alakú mágneses alkatrészekből állnak, vagy ilyeneket tartalmaznak. A figyelmeztető címkét a csomagoláson, vagy másként a játékhoz rögzítve kell megjeleníteni.

 A mágnesek egyre nagyobb veszélyt jelentenek, mivel az elmúlt néhány évben kisebbek és erősebbek lettek, és könnyebben leválnak. Az elmúlt két évben számos baleset történt világszerte, amelyek során gyermekek játékokról levált mágneseket nyeltek le. Százával érkeztek emellett a fogyasztói panaszok és a baleseti jelentések, valamint számos RAPEX-bejelentés is történt. A bizottsági határozattervezet részét képezi a játékok biztonságára vonatkozó azon intézkedések ellenőrzéséről készített leltár nyomon követésének, amelyeket a Bizottság 2007 augusztusában egy sor játék visszahívása után hozott.

A határozattervezet összhangban áll a tagállamok (pl. Franciaország és Németország) által a tavalyi év vége óta hozott hasonló intézkedésekkel. A szöveget először az Európai Parlamenthez nyújtják be, majd kora áprilisában a biztosok testületéhez kerül véleményezésre. A tagállamoknak ezután 3 hónap áll rendelkezésükre, hogy valamennyi mágneses játékot figyelmeztető címkével lássanak el.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/345&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en    

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm  

Taxis kartell után kutat a GVH

Kartelltaxi???Kartelltaxi??? 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a 6×6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a Budapest Taxi Személyszállító és Szolgáltató Kft., a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt., a Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft, a Voláncom Közlekedési és Kommunikációs Kft., valamint a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége telephelyein.

Kartelltaxi???Kartelltaxi??? 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott a 6×6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a Budapest Taxi Személyszállító és Szolgáltató Kft., a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt., a Taxi-2000 Szállítási és Szolgáltató Kft, a Voláncom Közlekedési és Kommunikációs Kft., valamint a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége telephelyein.

A GVH azért indított versenyfelügyeleti eljárást fent nevezett vállalkozások és az általuk létrehozott érdekképviseleti szövetség ellen, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján alaposan feltehető, hogy a vállalkozások az érdekképviseleti szövetség tevékenysége mögé rejtve, előzetesen egyeztettek és megállapodtak a főváros és környező településein 2006-2008-ban kiírt taxifuvarozási pályázatainak és közbeszerzéseinek várható nyerteséről. Az egyeztetések és megállapodások valószínűleg a pályázat várható nyertesének kiválasztására (jellemzően a már korábban szerződéssel rendelkező pályázó érdekeinek figyelembevétele mellett), a pályázati árakra, valamint egyes pályázók pályázatoktól való távolmaradásának elérésére terjedtek ki.

Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárásokra biztosított időtartam 180 nap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal ugyanekkora időtartammal meghosszabbítható.

Az ügy GVH hivatali nyilvántartási száma: Vj-29/2008.