GKM: Április 1-től 5,8 %-os lesz a gázáremelés

Magyar Köztársaság cimere2008. április 1-től átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott.

Magyar Köztársaság cimere2008. április 1-től átlagosan 5,8 százalékkal emelkednek a lakossági földgázárak, a nem lakosságiak átlagosan 5,2 százalékkal. A Magyar Energia Hivatal eredeti javaslatában foglaltaknál visszafogottabb változás oka az, hogy a földgáztörvény parlamenti vitája során a piacnyitás várható időpontja későbbre tolódott.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) tavaly 2008. július 1-jei piacnyitási dátummal nyújtotta be az Országgyűlésnek a földgázellátásról szóló új törvény tervezetét. A Magyar Energia Hivatal (MEH) pedig ezzel az időzítéssel terjesztette a földgázárak idei második negyedévi módosítására vonatkozó javaslatát a döntésre jogosult gazdasági és közlekedési miniszter elé.

A gazdaság versenyképességét javító és a hosszú távú ellátásbiztonságot szavatoló törvénytervezet tárgyalása azonban csak a tavaszi ülésszakban vette kezdetét. A javaslat parlamenti vitájában a teljes gázpiaci liberalizáció lehetséges időpontja 2009. január 1-jére tolódott. Ennek megfelelően hosszabb idő áll rendelkezésre a közüzemi nagykereskedővel szemben fennálló tartozás kiegyenlítésére. Ez lehetővé teszi, hogy a MEH korábbi javaslatában szereplőnél kisebb mértékben változzon a kihirdetett földgáz ára 2008. április 1-től: a lakossági fogyasztók esetében átlagosan 5,8, a nem lakosságiaknál átlagosan 5,2 százalékkal.

Az április 1-jei emelés egy átlagos, az ártámogatást igénybe nem vevő háztartásnak – 1650 m3 éves fogyasztással számolva – havonta mintegy 800 forintos többletkiadást jelent.

Csath Magdolna: A Bilderberg csoport és a média – (3. rész)

Bilderberg logoKorábbi írásainkban a Bilderberg csoport létrejöttének és befolyásának kialakulásával foglalkoztunk. A jelenlegi irásban a Bilderberg csoport és a média kapcsolata került terítékre.

Bilderberg logoKorábbi írásainkban a Bilderberg csoport létrejöttének és befolyásának kialakulásával foglalkoztunk. A jelenlegi irásban a Bilderberg csoport és a média kapcsolata került terítékre.

Az ismert amerikai csatorna, a CBS hírek egykori elnöke Richard Sabant így fogalmazott: „A mi feladatunk nem az, hogy azt adjuk az embereknek, amit akarnak, hanem hogy azt adjuk nekik, amit mi fontosnak tartunk".

A szerző szerint az emberek többsége nem tudja, hogy milyen erős szálak fűzik össze a médiát és a Bilderberg csoportot. Ezért nem is gyanakszanak arra, hogy esetleg a médiában nem a valódi, hanem a manipuláló szándékú híreket kaphatják. A Bilderberg csoportnak tagjai illetve meghívottjai az amerikai és európai média birodalmak tulajdonosai. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Bilderberg rendezvényeiről, a csoport céljairól és eszközeiről nem számolnak be. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy bár a 2002 évi Bilderberg találkozón jelen voltak a vezető médiák képviselői, mégis, egy sem volt közöttük, amelyik az iraki háborús készülődésről beszámolt volna. A média inkább kitalált témákat, amelyeket – ha nem is ezek a legfontosabbak – bedob, és amelyen „csámcsog". Kedvenc módszer a Bilderberg támogatók „hősként", az „ellenzők" veszélyes, szélsőséges, hozzá nem értő emberekként való feltüntetése.

Így népszerűsítette például Ralph Nader-t az amerikai „főáramú" média elnökjelöltként. Nader tanácsadója egyébként az amerikai „Business Week" lap szerint 1971. március 10-i száma szerint, a Rockefeller család egyik tagja, John D. Rockefeller IV. volt és kampányát is a Rockefeller hálózat pénzelte. A médiára gyakorolt hatással így a Bilderberg csoport tagjai befolyásolják a közvéleményt, ezen keresztül pedig a választásokat, végül pedig azt, hogy mi is történik egy országban. Különböző források szerint ezt David Rockefeller így fogalmazta meg az 1991-ben Baden-Badenben tartott Bilderberg csoport találkozón: „Hálásak vagyunk az olyan kiváló lapoknak, mint például a Washington Post, a New York Times vagy a Time Magazine azért, hogy közel negyven éve betartják ígéretüket, és nem hozzák azokat nyilvánosságra. Ugyanis lehetetlen lett volna a világ jövőjével kapcsolatos terveinket kialakítanunk akkor, ha azok közben nyilvánosságra kerültek volna.

Most már a világ felkészültebbé vált arra, hogy elinduljon a világkormány megteremtése felé. Hiszen nyilvánvalóan hasznosabb megoldás az intellektuális elit és a világ bankárjainak nemzetek feletti szuverén hatalma, mint az elmúlt századokban gyakorolt nemzeti önrendelkezés".

Igazak-e ezek az információ források? Éppen a média titkolódzása miatt egészen biztosak semmiben nem lehetünk. Azonban ez nem zárja ki azt, hogy a jelekből olvassunk. Ilyen érdekes jel az a vélemény, amelyet George Ball fogalmazott meg 1968. áprilisában, az akkori Kanadában, Mont Tremblant-ban tartott Bilderberg csoport rendezvény alkalmából. Ball Kennedy és Johnson elnök gazdasági államtitkára volt, továbbá a Lehman Brothers pénzügyi csoport ügyvezető igazgatója lés a Bilderberg csoport egyik bizottságának tagja. Ball arról beszélt, hogy mit jelentenek a Bilderberg csoport globalizációs elképzelései. Ball szerint az első és legfontosabb feladat a nemzetállamok „archaikus politikai struktúrájának" megszüntetése és a „világméretű cégek" elterjesztése.

A kis nemzetállamok ugyanis gátolják a világcégek „mérethatékonyságának" elérését. Persze – ahogy erre sokan rámutatnak – ez nem jelent mást, mint „szabadrablást": A gyenge országoknak a átfogó tőke prédájává válását. Jelenti az olcsó béreket és a magas árakat a szegény országokban. (Nem ismerős ez nekünk?)

De hogyan lehet mindezt kivitelezni?
Hogyan lehet megszabadulni olyan kormányoktól, amelyek megpróbálnák megvédeni a nemzeti érdekeket a globális tőkével szemben? A jelenlegi „képviselői demokrácia" erre kiváló lehetőséget ad. Csak elegendő pénz kell ahhoz, hogy egy ilyen kormányt meg lehessen buktatni. Nem nehéz egy kis válságot kelteni bárhol a világban! Főleg, ha a függetlenné tett – már mint a nemzeti érdekektől, de nem a nemzetközi pénzvilágtól – központi bankokat manipulációs eszközként tudja használni a nemzetközi pénzvilág. Például az USA-ban a központi bank – a Federal Reserve System – egy magán bankrendszer, amely több szálon is kötődik a Bilderbegekhez. De ez a helyzet Európában is. A függetlennek mondott Európai Központi Bank – amelynek elnöke Jean Claude Trichet, maga is Bilderberg csoport „pénzelitje" tervezi meg. A brit központi bank, a „Bank of England" vezetői valamennyien a Bilderberg csoport belső körében tartoznak. A Bilderberg csoport tehát közvetlen felügyeletet gyakorol a függetlennek nevezett nemzeti bankok és a politikusok felett. Emlékezzünk rá, Margaret Thatcher-nek is azért kellett távoznia, mert nem értett egyet azzal, hogy a brit szuverenitásról lemondjon a Bilderberg csoport által megtervezett európai szuperállam brüsszeli vezetői javára. Az európai szuperállam terve javára. Az európai szuperállam terve azonban régi: és – a szerző vélemény e szerint – kezdetek óta kapcsolódik a Bilderbergerekhez,

A Marshall terv

A Marshall terv a nevét George Marshall-ról az USA egykori külügyminiszterétől kapta, aki 1947. június 5-én mondta el híres beszédét Európa háború utáni újjáépítéséről.
A beszéd lényege a következő volt: meg kell akadályozni, hogy folytatódjék Európában az a szétesés, ami az országot gazdasági és társadalmi helyzetét jellemezte a II. világháború után. Ehhez az USA-nak segítséget kell nyújtani. Ezzel hozzájárul az éhínség gyors csökkentéséhez és a gazdaságok újraépítéséhez. Ez hasznos lesz az USA számára is, mivel szövetségeket és értékes üzleti partneri kapcsolatokat tus így kiépíteni saját maga számára is.
Talán még ennél is fontosabb lesz, ahogy azt egy brosúra írta, hogy „egyéni és kollektív barátságok szövődnek majd azt USA és Európa között".

Amiről azonban a nyilvánosságot nem tájékoztatták, az az volt, hogy a „Tervet" sok angol politikai közíró ezeket így jellemezte „Ki uralkodik a világ felett? című cikkében: az USA követelte, hogy Európa liberalizálja – cserében a Marshall tervért – kereskedelmét, növelje termelékenységét, és biztosítja, hogy megindul „Európa amerikanizálódása". Ezt segíti majd az USA és Európa „gazdasági és politikai elitjeinek összefonódása" és az, hogy jelentős gazdasági vagy politikai lépést Európa nem tehet amerikai jóváhagyás nélkül. A Marshall terv eszerint tökéletesen kiszolgálta a nemzetközi orientáltságú amerikai óriáscégek üzleti érdekeit.(Churchill például egy alkalommal a Marshall tervet a történelem leghitványabb tettének nevezte!).

Megjegyezhetjük, hogy Európa, mindenesetre „jó tanítványnak bizonyult, hiszen a fejletlenebb országoknak, köztünk hazánknak juttatott EU-s támogatásokból is többnyire a külföldi cégek húzzák a legnagyobb hasznot!

Az egyesített Európa terve tehát már ekkor, a Marshall terv idején felmerült Carrol Quigley, a Georgetown Egyetem történelem professzora erről így ír: Európa egységesítését a Marshall terv indította el 1948-ban. A terv egyik kikötése volt, hogy az európai gazdasági újjáépítést az országnak egymással összefogva kell elvégezniük. Ez vezette el az 1948. áprilisában aláírt Európai gazdasági együttműködési megállapodáshoz, és az ezt követő hónapban megtartott „Hágai Kongresszus az Európai Unióért" című rendezvényhez. Ezután már gyorsan követték egymást az események. 1950-ben már meg is született a „Schuman terv", amely Franciaország és Németország teljes szén- és acéltermelésének felügyeletét és irányítását egy nemzetek feletti szervezetre bízta. Az Európai szén és acél bizottság 1952-ben kezdte meg működését. A bizottság dönthetett árakról, beruházásokról és termelési mennyiségekről: éppen úgy, mint egy kormány. A csoportba végül hat ország, Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Belgium, Luxemburg és Hollandia lépett be. Ezzel Európa elindult az egységesedés felé.

1957-ben azután megszületett Rómában az Európai Gazdasági Közösség. A római szerződés 1958. január elsején lépett hatályba.

(Folytatjuk)

Dr. Csath Magdolna
közgazdász, egyetemi tanár

Felelősség- és vagyonbiztosítások az Interneten- Egyre több vállalat kér online ajánlatot

 Minél nagyobb egy vállalkozás, annál hajlamosabb alkusz segítségét igénybe venni vállalkozói biztosításainak megkötéséhez. Ily módon ugyanis szakértelem híján is biztosak lehetnek abban, hogy valóban fedezetet kapnak a kockázataikra.

 Minél nagyobb egy vállalkozás, annál hajlamosabb alkusz segítségét igénybe venni vállalkozói biztosításainak megkötéséhez. Ily módon ugyanis szakértelem híján is biztosak lehetnek abban, hogy valóban fedezetet kapnak a kockázataikra.

 Nem mellékesen pedig a díjnak akár 20-30 százalékát is megspórolhatják, hiszen az alkusz – miközben minél testre szabottabb konstrukciókat keres – a biztosítók ajánlatát meg is versenyezteti. Ezek a biztosítások igen egyedi feltételekkel köttetnek, ezért sokáig úgy tűnt, az Internet nem alkalmas a közvetítésükre. A gyakorlat azonban egyre jobban rácáfol erre a vélekedésre.

A felelősségbiztosításoknak számos fajtája van. Említésekor általában az általános felelősségbiztosításra gondolunk, amelyet személyi sérüléses és tárgyrongálási károkra kötnek, ugyanakkor léteznek hibás termékek által okozott károkra különféle termék-felelősségbiztosítások, műszaki, gazdasági, egészségügyi és szociális szolgáltatások széles körére alkalmazott szolgáltatási felelősségbiztosítások. Emellett alkalmazottak balesetére is kötnek munkáltatói felelősségbiztosításokat, és már idehaza is terjednek a különféle környezetszennyezési felelősségbiztosítások.

Nyilvánvaló, hogy a felelősségi kockázat mértéke esetről esetre igen tág határok között változhat, ezért az ilyen jellegű biztosítások fajtáinak összehasonlítása kalkulátor programok alkalmazásával nem megoldható.

A vagyonbiztosítások esetében nem csupán azt kell mérlegelni, hogy milyen ingatlanokra és eszközökre terjedjen ki a biztosítás, hanem azt is, hogy milyen veszély ellen érdemes azt megkötni. Ilyen pedig bőven van: tűz, villámcsapás, robbanás, légi jármű ütközése, vihar, felhőszakadás, árvíz, szikla-, kő- és földomlás, földcsuszamlás és ismeretlen üreg beomlása, vezetékes vízkár, jégverés, hónyomás, járművek ütközése, tűzoltó berendezés kilyukadása, füst- és hő okozta kár, földrengés, elektromos áram okozta tűz, üvegtörés, betöréses lopás, rablás, rongálás, üzemszünet biztosítások, hogy csak a gyakoribbakat említsük. Mindezek bekövetkezésének esélye szintén esetenként változó.

Fentiek ellenére egyre több vállalat keres megoldást az Interneten biztosítási problémáira. A növekvő igényeknek a piac is igyekszik megfelelni. Az egyik hazai biztosító például egyszerűsített ajánlatkészítő programot készített. Ennek lényege, hogy az ügyfélnek a szokásosnál kevesebb információt kell megadni ahhoz, hogy gyors ajánlathoz jusson.

„Kalkulátort valóban nincs értelme erre a biztosítási fajtára összeállítani." – tájékoztat Buczolich Antónia, a CLB Független Biztosítási Alkusz ügyvezető igazgatója. „Az online ajánlatkérés lehetőségét azonban biztosítjuk. Ez alapján már képesek vagyunk a biztosítók gyors versenyeztetésére, ezt követően pedig személyesen, szintén külön díj nélkül segítünk az optimális szerződés kiválasztásában."

A CLB kimondottan vállalkozások számára hozta létre a http://www.vallalati-biztositasok.clb.hu/ biztosítási oldalát, amelyen keresztül nem csupán kisvállalkozások, de egyre több nagyvállalat is ügyfelükké válik. A tapasztalatok szerint minden második ajánlatból lesz szerződés, a megkeresések legnagyobb része valamilyen felelősségbiztosításra vonatkozik. Ezeket főként könyvelők, szállítmányozók, mérnökök, orvosok, építészek és építészeti kivitelezők kötik. A vagyonbiztosítás területén főként kisvállalkozások kérnek ajánlatot üzlethelyiségeik biztosítása érdekében, de jelentkeztek már mezőgazdasági cégek is növényekben és állatállományban bekövetkező károk fedezésére.

ÜZENET BÉLYEGEM forgalmi megszemélyesithető bélyegkisív

Üzenet bélyegem -értékjelzés nélküli, BELFÖLDÜzenet bélyegem -értékjelzés nélküli, BELFÖLD 

Értékjelzés nélküli – promóciós és személyes bélyeg – változatban kerül utánnyomásra a 2005-ben kibocsátott nagysikerű Üzenet bélyegem elnevezésű bélyegív. Az ügyféligényekhez igazodva az utánnyomás különlegessége, hogy értékjelzésként a „BELFÖLD" felirat szolgál, vagyis a bélyeg alkalmas szabványméretű levél, illetve levelezőlap belföldi továbbítására.

Üzenet bélyegem -értékjelzés nélküli, BELFÖLDÜzenet bélyegem -értékjelzés nélküli, BELFÖLD 

Értékjelzés nélküli – promóciós és személyes bélyeg – változatban kerül utánnyomásra a 2005-ben kibocsátott nagysikerű Üzenet bélyegem elnevezésű bélyegív. Az ügyféligényekhez igazodva az utánnyomás különlegessége, hogy értékjelzésként a „BELFÖLD" felirat szolgál, vagyis a bélyeg alkalmas szabványméretű levél, illetve levelezőlap belföldi továbbítására.

A bélyegképeken Magyarország térképe látható, melyen a keleti illetve nyugati országrészt váltakozva fedi le a bélyegkép főmotívumát alkotó navigációs műszer, a tájoló.

www.posta.huwww.posta.hu  

A 35 darab (kibocsátáskor 70 Ft-os árú) szelvényes bélyegképet tartalmazó ív Berky Péter grafikusművész terve alapján a Pénzjegynyomdában, ofszet nyomtatással készült. A bélyegek perforálási mérete: 36,25 x 25,2 mm, a hozzátartozó szelvényé 18 x 25,2 mm. Az ív vágási mérete: 297 x 210 mm. A szelvény önállóan bérmentesítésre nem használható.

Húsvét 2008

 Húsvét 2008Húsvét 2008

A Magyar Posta immár hagyományszerűen postabélyeg kibocsátásával köszönti a húsvétot. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepéhez népszokások, népi hagyományok is kapcsolódnak, közülük az egyik legjellegzetesebb a tojásírása és ajándékozása. A tojás a belőle kikelő madárral a feltámadó Krisztus jelképe.Az ünnepi képeslapok és levelek postára adásához készült forgalmi bélyegen Mosonyi Csabáné magyar kézműves remek díjas tojásíró népi iparművész alkotásai láthatók. Az alkalmi boríték grafikáján a tojásírás pillanata tűnik elő, a bélyegző grafikáján tojás díszítő motívum szerepel.

 Húsvét 2008Húsvét 2008

A Magyar Posta immár hagyományszerűen postabélyeg kibocsátásával köszönti a húsvétot. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepéhez népszokások, népi hagyományok is kapcsolódnak, közülük az egyik legjellegzetesebb a tojásírása és ajándékozása. A tojás a belőle kikelő madárral a feltámadó Krisztus jelképe.Az ünnepi képeslapok és levelek postára adásához készült forgalmi bélyegen Mosonyi Csabáné magyar kézműves remek díjas tojásíró népi iparművész alkotásai láthatók. Az alkalmi boríték grafikáján a tojásírás pillanata tűnik elő, a bélyegző grafikáján tojás díszítő motívum szerepel.

             

Mosonyi Csabáné így vall tevékenységéről: „Anyai nagymamámtól örököltem a hagyományt, a viasszal, gicával történő tojásírás technikáját és a baranyai kis falu, Kékesd mintakincsét. Így előbb tanultam meg a tojásírás, mint a betűvetés tudományát. Csak akkor döbbentem rá, hogy kincset örököltem, amikor először, a Pécsi Néprajzi Múzeumban láttam viszont nagymama tojásait… Csaknem 40 éve őrzöm és évről-évre csiszolom a magyar népművészet ezen ágának, a tojásírásnak a hagyományát. Ma már nemcsak a húsvéti ünnepkörre készülve készítem a hímeseket, hanem egész évre kiterjedő, folyamatos, szisztematikus tevékenységemmé vált. Ez életem elválaszthatatlan része, boldoggá ez által válok."

Perforálási méret:

45 x 26,67 mm

www.posta.huwww.posta.hu
 

(50 bélyeg/ív)

 

Megjelenési időpont:

2008. február 27.

Gyártó nyomda:

Pénzjegynyomda

Névérték:

70 Ft

Fotóművész:

Hajdú József

Nyomdai eljárás:

ofszet

Tervezőművész:

Domé Eszter

             

A devizabetétek biztonságot nyújtanak- a forint árfolyamingadozásával szemben is

  A KBD Bank (Magyarország) több különböző futamidőre és devizára szóló betéti konstrukcióval lépett piacra februárban.  Az átlag feletti hozamot ígérő megtakarítás további előnye, hogy – szemben a hazai pénzben elhelyezett eszközökkel – a betéteseket és a devizahitellel rendelkezőket hatékonyan képes megvédeni a forint árfolyam-ingadozásából adódó kockázatoktól, illetve többlettehertől – mindez

  A KBD Bank (Magyarország) több különböző futamidőre és devizára szóló betéti konstrukcióval lépett piacra februárban.  Az átlag feletti hozamot ígérő megtakarítás további előnye, hogy – szemben a hazai pénzben elhelyezett eszközökkel – a betéteseket és a devizahitellel rendelkezőket hatékonyan képes megvédeni a forint árfolyam-ingadozásából adódó kockázatoktól, illetve többlettehertől – mindez különösen fontos a forint árfolyammozgását korlátozó árfolyamsáv eltörlését követően.Az elmúlt évben kialakult makrogazdasági és piaci helyzet indokolttá teszi, hogy a hazai megtakarítóknak ne csak forintban, hanem devizában denominált eszközöket is kínáljanak a bankok, és új megoldásokkal fejlesszék devizabetéti konstrukcióikat.

A KBD Bank (Magyarország), felismerve a meglévő és várhatóan erősödő piaci igényeket, 3, 6 és 12 hónapra leköthető, USD-ban, euróban és svájci frankban denominált, kiemelkedő kamatozású betéti termékkel lépett piacra.

A betéti ajánlat egyedi jellemzője, hogy a KDB középárfolyamon konvertálja ügyfelei pénzét, ha annak devizaneme eltér a lekötés devizanemétől. Ezzel a piaci gyakorlattól eltérően a bank lemond az ún. váltási marge-ról, és így rendkívül kedvező konverziós lehetőséget kínál fel partnereinek.

A KDB betéti termékét választó ügyfelek már most, előnnyel készülhetnek fel akár egy külföldi nyaralásra – akár hosszabb távra tekintve elkezdhetik megtakarításaik átváltását az euró-zónához való csatlakozás szellemében.

További érv az ilyen banki termékek mellett, hogy a lakossági eladósodás jelentős részben svájci frankban, illetve euróban zajlik, így a hitellel megegyező devizanemben képzett megtakarítás részben ellensúlyozni tudja a forint árfolyamából eredő veszteségeket. Ugyanakkor a betétre járó kiemelt kamat  csökkentheti a hitelköltségeket, vagy éppen az előtörlesztési díjakból adódó veszteségeket is. A forint árfolyamsávjának hét eleji eltörlésével a hazai valuta szabad lebegése újabb bizonytalansági tényező lett az elmúlt hetekben amúgy is hektikus forintpiacon. A hitelfelvevők szempontjából tovább növekedett a devizahitelek kockázata – melynek kezelése alapvető igényként merülhet fel.

A KDB Bank (Magyarország) februári betéti akciójának kondíciói

Lekötési idő*

EUR** (EBKM)

USD**(EBKM)

CHF**(EBKM)

       

3 hónap

3,90 % (3,90)

2,60 % (2,60)

2,50 % (2,50)

6 hónap

4,00 % (4,00)

2,60 % (2,60)

2,60 % (2,60)

12 hónap

4,10 % (4,10)

2,60 % (2,60)

2,60 % (2,60)

*Leköthető legkisebb összeg: 1.000 EUR, 1.600 CHF, 1.400 USD

**Éves kamatok

A KDB Bank (Magyarország) e lépéssel egy ma még kevéssé kihasznált megtakarítási alternatívát kíván nyújtani ügyfeleinek, amely jobban követi mind a magyar, mind pedig nemzetközi piacokra jellemző tendenciákat. A termék lakossági és vállalati partnerek számára egyaránt elérhető.

A KDB Bank (Magyarország) Zrt. a szöuli székhelyű Koreai Fejlesztési Bank (KDB) 100 százalékos tulajdonú leánybankja, amely 1990 óta van jelen a magyarországi bankpiacon. A dél-koreai állam kizárólagos tulajdonában lévő anyabank – amelynek 2006. évi mérlegfőösszege csaknem 20.000 Mrd Ft volt, és számos területen piacvezető a dél-koreai pénzügyi szektorban — megalapozott és stabil pénzpiaci hátteret és nemzetközi tapasztalatot biztosít a magyarországi leánybank munkájához. A koreai anyabank a nyereség visszaforgatásával és rendszeres tőkeemeléssel erősíti magyarországi leánycégét, amelyet elhatározása szerint középtávon régiós KDB-központtá és  a kelet-közép európai térség vezető ázsiai tulajdonú bankjává kíván fejleszteni.

A lakosság nem tart az érmebevonástól

 1.1.

A Magyar Nemzeti Bank legújabb közvélemény-kutatása szerint már a lakosság 90%-a támogatja az 1 és 2 forintos érmék bevonását; ez magasabb a tavaly évvégén mért értéknél. Bár az 1 és 2 forintos érmékkel pénteken vásárolhatunk utoljára, beváltani még öt évig, 2013. március 1-ig lehet ezeket a kiscímletű érméket.

 1.1.

A Magyar Nemzeti Bank legújabb közvélemény-kutatása szerint már a lakosság 90%-a támogatja az 1 és 2 forintos érmék bevonását; ez magasabb a tavaly évvégén mért értéknél. Bár az 1 és 2 forintos érmékkel pénteken vásárolhatunk utoljára, beváltani még öt évig, 2013. március 1-ig lehet ezeket a kiscímletű érméket.

A Magyar Nemzeti Bank februárban megismételte az őszi, 1 és 2 forintos érmék bevonásával kapcsolatos országos, reprezentatív felmérését a lakosság körében.

2.2.A kutatási eredmények szerint a pénzérmék bevonásának pontos időpontját (év/hónap) gyakorlatilag minden válaszadó tudja, és az emberek tájékozottabbak a bevonás körülményeiről is, mint egy negyedévvel ezelőtt. A pénzérmék bevonását idén többen, a megkérdezettek 90%-a támogatja, véleményük szerint alig használjuk már ezeket az érméket, értékük nagyon alacsony, így megkérdőjeleződik szükségességük. Ezzel párhuzamosan csökkent a bevonás miatt aggódók – akik az árak drágulásától félnek – aránya is a második vizsgált időszakban.

3.3.A válaszadók 85%-a nem tart attól, hogy az aprók bevonása befolyásolná saját anyagi helyzetét, 10%-uk pedig kifejezetten pozitív változást remél. A megkérdezettek több mint fele szerint a bevonás nem gyakorol lényeges hatást az ország gazdasági helyzetére, míg csaknem minden harmadik ember gondolja úgy, hogy a pénzbevonás segít az ország gazdasági helyzetén.

A kutatás kitért a kerekítési szabályok ismeretének feltérképezésére is. A megkérdezettek többsége az ötös kerekítés szabályainak megfelelően és jól kerekíti 0, illetve 5-ös végűre az adott számértékeket, a rosszul kerekítők aránya egyes esetekben (pl. a 7-re végződő értékeknél sokan helytelenül fölfelé 10-re kerekítenek, holott a lefelé 5-re kerekítés a helyes) még viszonylag magas. A Magyar Nemzeti Bank ezért a lehetőségek szerint minden érdeklődő kereskedőnek igyekszik eljuttatni a kerekítés szabályait bemutató színes matricát, ezzel is segítve mind a vásárlók, mind a pénztárosok dolgát az első időszakban. Tájékoztató matricát bárki díjtalanul igényelhet a http://www.forint.hu/ holnapon is.

 

4.4. 5.5.
6.6. 7.7.

A Magyar Nemzeti Bank 2007. szeptember 21-i bejelentésének megfelelően február 29-én lehet utoljára 1 és 2 forintok érmékkel fizetni. Akinél azonban a későbbiekben marad ezekből a kiscímletű érmékből, annak sem vész el a pénze, hiszen a posta, a kereskedelmi bankok és a takarékszövetkezetek többsége még általában fél évig, a Magyar Nemzeti Bank pénztára pedig  még öt évig, egészen 2013. március 1-ig névértéken beváltja ezeket az érméket.

Egy PDA klasszikus új hangszerelésben…

 HP 214 PDAHP 214 PDA

A napokban kerül a hazai boltokba a HP megújult kéziszámítógép sorozatának legújabb tagja, az iPAQ 214. A gép elsősorban erős processzorával és óriási kijelzőjével emelkedik a hagyományos, telefon és navigáció funkcióval nem ellátott PDA-k mezőnye fölé. Az eszközt a cég nem titkoltan a rendkívül sikeres iPAQ hx4700 utódjának szánja.

 HP 214 PDAHP 214 PDA

A napokban kerül a hazai boltokba a HP megújult kéziszámítógép sorozatának legújabb tagja, az iPAQ 214. A gép elsősorban erős processzorával és óriási kijelzőjével emelkedik a hagyományos, telefon és navigáció funkcióval nem ellátott PDA-k mezőnye fölé. Az eszközt a cég nem titkoltan a rendkívül sikeres iPAQ hx4700 utódjának szánja.

„Minden készülékünk kifejlesztésénél a felhasználói igényeket tartjuk szem előtt. A felméréseink azt mutatják, hogy továbbra is jelentős a kereslet a hagyományos kéziszámítógépek iránt – mondta el Molnár Imre, a HP Személyi Számítógép üzletágának igazgatója. – Az iPAQ 214 különlegesen erős, otthoni és üzleti felhasználásra egyaránt ajánlott gép, melytől az várjuk, hogy elődjéhez hasonlóan remekül teljesít majd a piacon."

A gépet kézbe fogva először a robosztus kialakítás és a hatalmas képernyő tűnik fel. A 4 hüvelyk, vagyis több mint 10 centiméter átmérőjű, érintésérzékeny, 262 ezer színt megjelenítő kijelző VGA felbontásra (640*480) képes.

A HP iPAQ 214 lelke a Marvell PXA310 processzor, mely 624 Mhz-es órajelével gyorsan és megbízhatóan futtatja a legújabb Windows Mobile 6 operációs rendszert. A programok futtatásához 128 megabyte memória áll rendelkezésre.

A gép kétféle memóriakártyát (SD, CF) is képes befogadni. Az SD csatlakozó SDIO kompatibilis, vagyis külső eszközök csatlakoztatását is lehetővé teszi, és gond nélkül kezeli a nagy kapacitású (akár 32 gigabyte-os) SDHC kártyákat. Az iPAQ 214-et a HP 2.0-s bluetooth kapcsolattal és vezeték nélküli internettel szerelte fel, mely támogatja a gyorsabb, 802.11g szabványt is.

Az eszköz USB host funkciójának köszönhetően képes külső eszközök (pl. billentyűzet vagy pendrive) működtetésére. Külső tápellátású elosztó segítségével pedig akár USB-s merevlemezzel is képes együttműködni.

A robusztus hardverjellemzőkhöz legalább ennyire értékes szoftverek társulnak. Az előre telepítve kínált alkalmazások közül kiemelkedik a HP Mobile Print. Segítségével az eszköz közvetlenül, akár bluetooth csatlakozáson keresztül is képes a nyomtatásra. Az iPAQ 214 a legtöbb HP nyomtatóval problémamentesen együttműködik.

A HP iPAQ 214 nagy teljesítményű, 2200 mAh-s lítium-ion akkumulátort kapott, mellyel a gép töltés nélkül intenzív használat mellett is napokig működik.

Az iPAQ 214-hez – mint minden HP kéziszámítógéphez – számos hasznos, érdekes vagy szórakoztató kiegészítő szoftver érhető el a HP iPAQ tulajdonosoknak fenntartott honlapján, az iPAQ Choice-on. A kínálat a pókerjátéktól a mozifilm-konverteren át a vérbeli üzleti alkalmazásokig terjed.

Ragtime – avagy a szerkesztő és az olvasó jutalomjátéka

cimlapGyönyörű félbőr kötésű könyv, mellé kellemes zenei CD. Egyed Ilona a kötet szerkesztője így fogalmazott: „Jutalomjáték volt ennek a könyvnek a szerkesztése." Megjelent a Pytheas Könyvkiadó gondozásában Simon Géza Gábor K.u.K. Ragtime, Az Osztrák-Magyar Monarcia ragtime-korszaka című könyve.

cimlapGyönyörű félbőr kötésű könyv, mellé kellemes zenei CD. Egyed Ilona a kötet szerkesztője így fogalmazott: „Jutalomjáték volt ennek a könyvnek a szerkesztése." Megjelent a Pytheas Könyvkiadó gondozásában Simon Géza Gábor K.u.K. Ragtime, Az Osztrák-Magyar Monarcia ragtime-korszaka című könyve.

„A ragtime túlélte az Osztrák.Magyar Monarchiát. Nem egyszerűen túlélte, hanem helyet kér a Monarchia kultúrtörténetében.

E képekben és dokumentumokban gazdag, hiánypótló kiadvány a zenetörténet e máig élő műfajának történetét és vele egy kor hangulatát idézi meg, zenei és irodalmi ínyencségeket kínálva; Jókai az előjazzelő Shakespeare-színészről, Ira Aldridge-ről; Fedák Sári kimonóban cake walk-ot jár; hogyan lesz az Alexander's Ragtime Band-ből Medvetáncz.. Mindezt, ha úgy tetszik, boldog békeidőkhöz illő nosztalgiával- és korabeli hangfelvételekkel."

Február 26-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt a K.u.K. Ragtime című könyv bemutatója. A bemutatót összekötötték kerekasztalbeszélgetéssel is, melyen Simon Géza Gábor jazzkutató, a kötet szerzője, Kelemen Eörs kiadóvezető, Egyed Ilona a kötet szerkesztője, Ittzés Tamás a Bohém Ragtime Jazz Band zongoristája,  Katherine Chapman az angol-, Neumann István a német nyelvű kiadás fordítója, Baján József antikvárius, címkegyűjtő, és Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus vett részt.

Simon Géza Gábor 1964-ben került a műfaj közelébe, kis idő múltán a Nemzetközi Jazz-kutatási Társaság tagja lett. A beszélgetésen elmondta, hogy a Habsburg-ház meghívta a Kaiser villába, hogy májusban ott tartsák meg a német nyelvű könyvbemutatót. Mesélt arról, hogy a könyv kemény kutatások eredménye, korabeli kottákat kellett hanganyagokkal összehasonlítani, valamint a korabeli sajtóban a témával kapcsolatos cikkeket felkutatni.

A kerekasztalbeszélgetés közben, majd a szünet után egy koncert keretében, Ittzés Tamás tartott fantasztikus bemutatót a ragtime zenei világából. Igazán kellemes könyvbemutatón lehettünk jelen.

A kötetet megrendelhetik ( a CD-t akár külön is) a kiadótól, melynek címe: 1221. Ady Endre utca 71.

 

cimlap

Simon Géza Gábor: K.u.K. Ragtime
Terjedelem: 118 old
Méret: 360 x 230 mm
Kötés: Félbőr kötés
CD melléklettel együtt: 17500 Ft

CD melléklet ára külön: 2.500 Ft

Németh Krisztina

http://www.pim.hu/

http://www.pytheas.hu/

http://www.jazzkutatas.eu/article.php?Id=28

Legtöbbet és leggyakrabban a levegőben

 

www.malev.huwww.malev.hu Tizennyolc légiutas-kísérő kapott szakmai elismerést a Malévnél, melyeket Fehérváry Géza, a Társaság üzemeltetési vezérigazgató-helyettese adott át a Malév Oktatási Központjában. Az elismeréseket a legtöbb repült órát és felszállást teljesített légiutas-kísérők kapták a beosztás és a repülőgép típus szerinti különböző kategóriákban.

 

www.malev.huwww.malev.hu Tizennyolc légiutas-kísérő kapott szakmai elismerést a Malévnél, melyeket Fehérváry Géza, a Társaság üzemeltetési vezérigazgató-helyettese adott át a Malév Oktatási Központjában. Az elismeréseket a legtöbb repült órát és felszállást teljesített légiutas-kísérők kapták a beosztás és a repülőgép típus szerinti különböző kategóriákban.

A legtöbb, 513 felszállást Nagy Zsuzsanna rövidtávos supervisor, míg a legtöbb repült órát, 833 óra 52 percet pedig Rózsa Krisztina, hosszútávon repülő beosztott légiutas-kísérő teljesítette 2007-ben. A rövidtávú purserek közül Hankesz Delila töltötte a legtöbb időt, össesen 788 óra a levegőben.

Fehérváry Géza az eseményen elmondta: „Olyan kollégákat köszöntöttünk ma, akik bár otthon gyermeket nevelnek, hozzátartozókról gondoskodnak, vagy éppen tanulnak, mégis, a légitársaságnál elvárt feladatmennyiségen túl, nyári szabadságukat is feláldozva, végigdolgozták a csúcsforgalmi időszakot. Ezzel is lehetővé tették, hogy utasainkat magas szintű szolgáltatások biztosítása mellett juthassuk el célállomásukra, amit ők azzal hálálnak meg, hogy újra és újra minket választanak, vagy éppen Kelet-Európa legjobb légitársaságának jelölik a Malévet."

A szakmai elismerések átvételét követően, a Malév „legjei" a légitársaság oktatási központjában mutatták be egy járat teljesítése során adódó feladataikat, illetve hogyan készülnek fel munkájukra, speciális képzések segítségével.

A légiutas-kísérők munkája a repülőgépek fedélzetén nagyon sokrétű. Nemcsak jó vendéglátóknak kell lenniük, az utasok kényelméről és jó közérzetéről gondoskodniuk, az esetlegesen előforduló kisebb-nagyobb akár egészségügyi problémákat is orvosolniuk, hanem például vészhelyzet esetén biztosítaniuk kell a repülőgép biztonságos elhagyását. 

Mindezeket az ismereteket nyolc hét alatt sajátítják el a légiutas-kísérő kiképző tanfolyamon. A tanfolyam anyagát nemzetközi előírások alapján állítják össze a Légiutaskísérő osztály oktatói. A tanfolyam elvégzése és a sikeres vizsgák után  nemzetközileg is elismert légiutas-kísérő szakszolgálati engedélyt kapnak.

A képzés során foglalkoznak repülés-elmélettel és repülés-történettel, navigációval és útvonal ismerettel. Megismerkednek a Malév repülőgépeinek fedélzeti és biztonsági berendezéseivel, vészhelyzeti teendőikkel. Elsősegélynyújtást, újraélesztést, defibrillátor használatot, kommunikációt és konfliktus-kezelést tanulnak. Elsajátítják a fedélzeti utaskiszolgálást és a szolgáltatói viselkedés elemeit. Foglakoznak az egyenruhához illő sminkeléssel, frizurakészítéssel is.

A tudást nem elég egyszer megszerezni, azt szinten is kell tartani, ezért a légiutas-kísérők minden évben újra beülnek hét napra az iskolapadba. A nyelvismeretek frissítése és kommunikációs tréningek mellett gyakorolják többek között a tűzoltást, a vészcsúszda használatát és a füsttel teli kabinból való mentést is. Az éves továbbképzést egy vizsga zárja, aminek sikere a repülés folytatásának a feltétele.

Néhány 'légi-üzemeltetési' érdekesség és adat:

 • Ø A Malév legtávolabbi járata: Bangkok (8350 km, 9:57 óra repülés)
 • Ø A Malév legközelebbi járata: Zágráb (319km, 40 perc repülés)
 • Ø Legmagasabb tereppont, ami fölött elrepülünk: Irán felett 6.000 méter
 • Ø Legalacsonyabb tereppont: Hollandia – 4m tengerszint alatt
 • Ø Egy légiutas-kísérő egy év alatt megközelítőleg 1100 alkalommal nyitja ki a repülőgép ajtaját
 • Ø A légiutas-kísérők egy év alatt kb. 10millió alkalommal üdvözlik és búcsúztatják az utasokat.
 • Ø A Malév gépek fedélzetén 2007-ben 229.357 gyermek utazott
 • Ø Az elmúlt évben a gépek fedélzetén 2300 üveg pezsgőt, 91.000 üveg fehérbort és 178.000 palack vörösbort szolgáltak fel légiutas-kísérőink.
 • Ø A Malév Catering, budapesti indulással, több mint 3 millió ételt készített fel.

Megjelent a „Turizmus Budapesten 2007” kiadvány

 

Sikeres évet tudhat maga mögött a fővárosi turisztikai szakma. Az elmúlt hónapok statisztikái ugyanis azt mutatják, hogy a 2007 első félévi negatív trend megfordult, és augusztustól ismét dinamikus emelkedésnek indult a Budapestre látogatók és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. A „Turizmus Budapesten 2007" a főváros különböző szempontok szerint vizsgált adataiból készült statisztikai kiadványa. (A cikk végéről is letölthető.)

 

Sikeres évet tudhat maga mögött a fővárosi turisztikai szakma. Az elmúlt hónapok statisztikái ugyanis azt mutatják, hogy a 2007 első félévi negatív trend megfordult, és augusztustól ismét dinamikus emelkedésnek indult a Budapestre látogatók és az itt eltöltött vendégéjszakák száma. A „Turizmus Budapesten 2007" a főváros különböző szempontok szerint vizsgált adataiból készült statisztikai kiadványa. (A cikk végéről is letölthető.)

A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. először a 2005-ös évi kiemelkedő fővárosi eredmények bemutatására hívta életre statisztikai kiadványát, amely immár minden évben hasznos és szükséges eszköze a szakmában dolgozók vagy az iránt érdeklődők számára. A kiadvány magában foglalja a BTH Kht. marketingtevékenységének bemutatását, valamint bemutatja a legfontosabb budapesti turisztikai tendenciákat, a fővárosi turizmus 2007. évi teljesítményét, információt nyújt az eredmények gazdasági jelentőségének áttekintéséhez, elemzéséhez. Különböző szempontok szerint vizsgálva – küldőpiacok, szállodakategóriák vendégforgalma, bevételek stb. – grafikonokon, táblázatokon keresztül nyomon követhetőek az elmúlt évek turisztikai trendjei, változásai, valamint azok hatásai az idegenforgalom legfontosabb területeire.

A magyar-angol nyelvű, ingyenes kiadványt a BTH Kht. több száz partnerének közvetlenül is eljuttatta, valamint elérhetővé tette a http://www.budapestinfo.hu/ szakmai oldalai alatt a kiadványok menüpontnál letölthetően.  A 2008. február 28.-március 2. között rendezett Utazás kiállításon szintén beszerezhető a „Turizmus Budapesten 2007", a BTH Kht. egyéb, teljesen új arculattal rendelkező kiadványaival együtt. (Budapest – B pavilon, 9/A)

A KÜRT az ISO 20000 szabványt ajánlja a húsbavágó és üzleti IT problémák kezelésére

 

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. – elismert ISO* tanúsító cégekkel együttműködve -, hazánkban elsőként kezdi meg az ISO 20000 tanúsítvány megszerzésére pályázó cégek felkészítését és szabványi megfeleltetését.

 

 

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. – elismert ISO* tanúsító cégekkel együttműködve -, hazánkban elsőként kezdi meg az ISO 20000 tanúsítvány megszerzésére pályázó cégek felkészítését és szabványi megfeleltetését.

 

 A szabvány ereje abban rejlik, hogy képes az üzleti oldal nyelvére lefordítani a „fekete doboznak" számító informatikai folyamatokat, rendszereket, döntéseket, kiadásokat, amivel komoly versenyelőnyhöz juthatnak az ISO 20000-et mielőbb bevezető cégek. A szabvány követelményrendszerét az ITIL** „legjobb gyakorlat" ajánlásrendszere alapján dolgozták ki az ISO* szakemberei.

A KÜRT tapasztalatai szerint egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok életében az ISO 20000 szabványnak való megfelelés, ezért az információmenedzsment szakértője a szabvány honosításával egyidejűleg megkezdi a szabványi megfelelőségre pályázó cégek felkészítését.

Az informatikai rendszerekre támaszkodó vállalatok mérettől és ágazattól függetlenül mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek nap, mint nap. Az üzleti oldal munkatársai az IT felhasználóiként gyakran elégedetlenek az IT szolgáltatásokkal, a hatalmas informatikai költségvetést sokszor túlzónak, vagy egyenesen feleslegesnek tartják, nem beszélve arról, hogy a szolgáltatás hiányosságait gyakorta maguk az ügyfelek fedezik fel, ami komoly presztízs veszteséget jelent a vállalatoknak. Ez a tendencia sokszor azt eredményezi, hogy a hatékonyságnövelő és költségcsökkentő intézkedések közül az informatika csak az utóbbiból veheti ki a részét. A szolgáltató szakemberek feszültek, a kommunikáció az üzlet és az IT között nem működik, az üzleti döntések pedig anélkül születnek, hogy az üzleti oldal a döntése valós következményeivel tisztában lenne.

Az ISO 20000 célja, hogy az üzleti igényeket egyértelműen leképezhetővé tegye az IT számára. A tisztán definiált igények, folyamatok és felelősségi körök többek között lehetővé teszik az ISO 20000 tanúsítvánnyal rendelkező cégek számára, hogy a szolgáltatásra felhasznált erőforrásokat optimumon üzemeltessék. A szabvány másik előnye, hogy átláthatóvá válnak az üzleti döntéshozók számára az informatikát érintő döntéseik közép illetve hosszú távú következményei is.

Az ISO 20000 tanúsításra való felkészülés olyan tevékenységek elvégzését foglalja magába, mint például a sérült szolgáltatások lehető legkorábbi visszaállítása, az incidensek számának csökkentése proaktív probléma megoldási módszerekkel, a szervezet informatikai eszközeinek naprakész nyilvántartása és összefüggéseinek ismerete, az informatikai szolgáltatások folytonosságának biztosítása, és a szolgáltatás alapú pénzügyi elszámolás kialakítása.

Az ISO 20000-re felkészített vállalatoknál már kezdetben átlagosan 20%-os költséghatékonyság növekedés tapasztalható, míg a helpdesk kb. 30%-al kevesebb a felhasználói bejelentést regisztrál (ezen belül a panaszok/új kérések aránya csökken), az informatikai rendszerben bekövetkező incidensek száma pedig nagyságrendileg 25%-al csökkenthető.

 „Első körben olyan cégek részéről tapasztaljuk a legnagyobb érdeklődést, amelyek valamilyen szinten már beépítették az ITIL ajánlásokat a gyakorlatukba. Náluk már csak kisebb igazításokra van szükség a szabványi megfeleléshez. Mindazok, akik időben felismerik az ISO 20000 pozitívumait, komoly versenyelőnyt szerezhetnek a piacon, hiszen sok megrendelő értékeli, vagy el is várja ezen tanúsítás meglétét a beszállítók kiválasztásakor" – mondta Dakó Balázs, a KÜRT Információmenedzsment Tanácsadás üzletágának vezetője.

Állítása szerint leginkább azok a vállalatok érdekeltek az új ISO szabvány bevezetésében, amelyeknél tradicionálisan nagyok az elvárások a szabályozott és áttekinthető működést illetően. Ilyenek például pénzügyi szektor cégei, az informatikai szolgáltatásaik kihelyezését tervező (esetleg az outsourcingban egyszer már csalódott) vállalatok, vagy éppenséggel outsource szolgáltatók, újonnan alakult licensz cégek, vagy dinamikusan fejlődő vállalatok.

* International Organization for Standardization

** Information Technology Infrastructure Library

Az Oktatási Hivatal a 2008 évi felvételi eljárás közben tapasztalt hiba kivizsgálásáról

 

A középfokú iskolák felvételi eljárásában az egységes központi matematika felvételi írásbeli feladatsorokat és javítókulcsokat az Oktatási Hivatal által felkért, az érintett korosztályokat tanító illetve jól ismerő szaktanárokból álló bizottságok készítik. A szakmai és mérésmetodikai lektorok is az adott feladatra felkért külső szakemberek.

 

A középfokú iskolák felvételi eljárásában az egységes központi matematika felvételi írásbeli feladatsorokat és javítókulcsokat az Oktatási Hivatal által felkért, az érintett korosztályokat tanító illetve jól ismerő szaktanárokból álló bizottságok készítik. A szakmai és mérésmetodikai lektorok is az adott feladatra felkért külső szakemberek.

A 2008. évi felvételi eljárás során tapasztalt probléma vizsgálatát az oktatási és kulturális miniszter 2008. január 25-én fejezte be. A vizsgálat megállapításai alapján a felelős bizottságok vezetőinek további munkájától az Oktatási Hivatal vezetője eltekintett. Az Oktatási Hivatal az eljárásába újabb ellenőrzési pontokat épít be és megkezdte a szakmai bizottságok személyi megújítását is.

Az Oktatási Hivatal a felvételi eljárás során – minden résztvevő által ismert módon – folyamatosan kapcsolatban áll a dolgozatokat javító középiskolai tanárokkal és szükség esetén felülvizsgálja a javítási útmutatót. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben érdemi hibát a javítást végző több, mint 1000 középiskolai tanár nem jelzett, a feladatlapok ismételt szakmai vizsgálata további hibákat nem tárt fel.

                                                                                                Bakonyi László 

Az Oktatási Hivatal elnöke

Vatera – Oracle együttműködés

 www.vatera.huwww.vatera.hu

A Vatera.hu  online aukciós portál és az Oracle Magyarország vezetése 2008. február 26-án  ismertette a két cég  megállapodását, mely szerint a Vatera.hu  Oracle Database Standard Edition adatbáziskezelő licenceket vásárolt. 
Csupora Erik, a  Vatera.hu  ügyvezetője,  Gáll Tamás, az Oracle Hungary középvállalati technológiákért felelős üzletágvezetője és Klotz Tamás, az Oracle Hungary marketing igazgatója  tájékoztatott a szerződésről.

 www.vatera.huwww.vatera.hu

A Vatera.hu  online aukciós portál és az Oracle Magyarország vezetése 2008. február 26-án  ismertette a két cég  megállapodását, mely szerint a Vatera.hu  Oracle Database Standard Edition adatbáziskezelő licenceket vásárolt. 
Csupora Erik, a  Vatera.hu  ügyvezetője,  Gáll Tamás, az Oracle Hungary középvállalati technológiákért felelős üzletágvezetője és Klotz Tamás, az Oracle Hungary marketing igazgatója  tájékoztatott a szerződésről.

A  2000-ben alakult Vatera.hu  eladók és vevők egymásra találását kívánta segíteni az interneten keresztül, s ma már napi egyedi látogatóinak száma tartósan 105 ezer felett van.  A cégvezetés legfontosabbnak a további üzleti növekedés informatikai támogatását, a nagy volumenű kereskedelmet bonyolító portál stabilitását, üzletmenet-folytonosságának biztosítását tekinti, a Vatera.hu 2008-ban több tízmillió forint nagyságrendben költ informatikai fejlesztésekre.  A korábbi két év 41%-os növekedését idén is igyekeznek tartani a Vatera-nál.

A közelmúltban indult szlovákiai szolgáltatás is kedvezően alakul, az aukciók száma napok alatt mintegy kétezerre növekedett.

A független Medián Webaudit mérése alapján a Vatera.hu hazánk leglátogatottabb e-kereskedelemmel foglalkozó oldala. Napi egyedi látogatóinak száma meghaladja a 105 ezret, a napi oldalletöltések száma megközelíti az

5 milliót.  Az oldalon regisztrált felhasználók száma 2008. februárjában meghaladja a 470 ezret,  az egyedi aukciók száma pedig az 1 milliót.  Az oldalra naponta átlagban több mint 120 ezer terméket töltenek fel, 22 fő kategóriában.

A Google (Zeitgeist) szerint 2007-ben az előző évhez képest a legdinamikusan növekvő magyar kereső-kifejezések listáján a vatera az előkelő 4. helyen szerepel.

Ez a dinamikus üzleti növekedés egyre nagyobb kihívás elé állította a cég informatikai infrastruktúráját, így a Vatera nemrégiben új hardverek beszerzése mellett, valamint adatbázis-kezelő rendszerének bővítése, magasabb kategóriájú szoftver- licencek vásárlása mellett döntött.

A Vatera választása az Oracle Database Standard Edition (DSE) adatbáziskezelő licencekre esett, melyekkel a jelentősen megnövekedett adatbázist biztonságosan lehet kiszolgálni,  s további fejlesztésekre is lehetőség nyílik, RAC környezetet is kialakíthatnak a cégnél.  Az Oracle adatbáziskezelő ezen verziója ugyanis adatbázis-fürtözési

(Real Application Cluster, RAC) megoldást is tartalmaz, amely nagy rendelkezésre állást, illetve rugalmasságot és méretezhetőséget biztosít felhasználói számára.  A megújított szerver-parkon futó adatbázis-kezelő megoldások heti hét napon 24 órás támogatást kapnak az Oracle globális rendszerétől.

Az Oracle DSE olyan adatbázis-fürtözési megoldást is tartalmaz, amely un.  "négykilences" rendelkezésre állást biztosít a Vatera.hu számára, rugalmas és méretezhető formában.

A döntést nyilvánvalóan segítette az az IDC jelentés, mely szerint az Oracle részesedése a relációs adatbázis-kezelő szoftverek világpiacán 44,4%  (az utána következő két versenytárs: IBM 21.6%, MS 17%).  Az IDC CEMA adatai szerint az Oracle adatbázis-piaci részesedése Magyarországon még magasabb, 67,1%, ami több, mint a két őt követő versenytársé összesen.

Mit jelent a RAC megoldás?

Az Oracle RAC  segítségével több szerveren futó adatbázis-kezelő példánnyal érhető el ugyanaz az adatbázis.

Az egyetlen, nagy szervert alkalmazó megoldással szemben, a fürtözött architektúrában gyorsabban futnak az alkalmazások és bármely szerver meghibásodása esetén a fürt többi eleme átveszi annak feladatait,  a rendszer zavartalanul működhet tovább.  A RAC-os környezetben a rendszer bővítése is lényegesen egyszerűbb és olcsóbb, hiszen a későbbiek során kisebb egységek beállításával igény szerint növelhető a kapacitás anélkül, hogy a felhasználóknak félbe kellene szakítani munkájukat.

A Forrester Research jelentése szerint az Oracle RAC megoldást alkalmazó cégeknél legalább 40%-os megtakarításról számoltak be.

(Reliability And Cluster Of Low-Cost Servers Are The Key Reasons For Growth, 2006)

Az üzleti növekedés rugalmas támogatása és a gazdaságos megoldások megtalálása a növekedésben lévő kis- és középvállalatok számára különösen fontos. 

Ezek a hazai vállalkozások, felmérve igényüket és lehetőségeiket, ma már maguk is belépnek a gazdaságos adatbázis-kezelő megoldások felhasználói táborába.

Az Oracle adatbázis-kezelő bevezetésével most a Vatera olyan üzletmenet-folytonossági technológiához jutott, amely a nagyvállalatok körében már világszerte bizonyított az e-kereskedelemben működő Oracle ügyfelek között, olyan, az iparág legnagyobb nemzetközi cégei körében, mint az  Amazon.com, a Yahoo, az eBay. 

Magyarországon ilyen Oracle ügyfélnek számít a Vodafone és az  iwiw  is.

Az Oracle Hungary technológiai értékesítéseiben a RAC az egyik leggyorsabban növekvő terület, az értékesítések a 2007-es pénzügyi évben kétszeresre nőttek az előző évhez képest.

http://www.vatera.hu/

http://www.oracle.hu/

http://www.webaudit.hu/

Harmat Lajos

Lépésváltás a Microsoftnál, vagy a szokásos újabb etetés….?????

A Microsoft 2008 február 21-én egész sor messzire mutató változást jelentett be, amelyek technológiai és üzleti gyakorlatát érintik. A változások nyitottabbá teszik a Microsoft termékeit, megnyitják az utat a szoftverek interoperabilitásának javítása felé és kiterjesztik a fejlesztők, partnerek és versenytársak előtt álló választási lehetőségeket.

A Microsoft 2008 február 21-én egész sor messzire mutató változást jelentett be, amelyek technológiai és üzleti gyakorlatát érintik. A változások nyitottabbá teszik a Microsoft termékeit, megnyitják az utat a szoftverek interoperabilitásának javítása felé és kiterjesztik a fejlesztők, partnerek és versenytársak előtt álló választási lehetőségeket.

A változás lényege, hogy a Microsoft négy új interoperabilitási alapelveket vezet be és valósít meg a gyakorlatban üzleti tömegtermékeire vonatkozóan. Ezek a következők: (1) nyílt összeköttetések biztosítása; (2) az adatok hordozhatóságának elősegítése; (3) az iparági szabványok növekvő mértékű támogatása valamint (4) nyíltabb együttműködés megteremtése a felhasználókkal és az iparág szereplőivel, beleértve a nyílt forráskódú közösségeket is.

?Ezek a lépések fontos változást hoznak információ-megosztási gyakorlatunkban mind termékeink, mind technológiáink tekintetében" ? jelentette ki Steve Ballmer, a Microsoft vezérigazgatója. ?Az elmúlt 33 évben világszerte rengeteg információt tettünk hozzáférhetővé több százezernyi partnerünk számára és segítettünk felépíteni a számítástechnikai ipart, de a mai bejelentés komoly továbblépést jelent a nagyobb átláthatóság felé. Célunk a nagyobb interoperabilitás előmozdítása, a felhasználók és a fejlesztők választási lehetőségeinek kibővítése az egész iparágban. Mindezt azzal érjük el, hogy nyitottabbá tesszük termékeinket, és még több információt osztunk meg technológiáinkról." 

Ray Ozzie, a Microsoft vezető szoftvermérnöke szerint a vállalat bejelentése jól tükrözi, hogy milyen fontos az egyéni és vállalati felhasználók számára a könnyű információ-megosztás. Mivel a vállalati alkalmazás-architektúráknál heterogenitás uralkodik, az alkalmazásokon és szolgáltatásokon átívelő együttműködési képesség kulcsfontosságú követelménnyé vált.

?A felhasználók igénye, hogy valamennyi szállítójuk ? és kiemelten a Microsoft ? olyan szoftvert és szolgáltatásokat kínáljon, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy nyílt interfészeik és adataik segítségével a fejlesztők eredményesen integrálhassák őket más alkalmazásokkal, vagy készíthessenek velük teljesen új megoldásokat" ? mondta Ozzie, majd hozzátette: ?Azzal, hogy nyitottabbá tesszük termékeinket, további lehetőséget adunk a fejlesztőknek az innovációra és a felhasználói értékteremtésre."

?A Microsoft ma bejelentett alapelvei és lépései jelentősen kibővítik a interoperabilitás előmozdítására tett eddigi erőfeszítéseit" ? jelentette ki Manfred Wangler, a Siemens műszaki és szoftverkutatásokért valamint technológiáért felelős alelnöke. ?Jóllehet a Microsoft már az elmúlt években is komoly előrelépést tett a interoperabilitás terén, beleértve a velünk közös munkát is a Vezetői Interoperabilitási Tanácsban, a mai bejelentés egészen új szintre emeli a Microsoft elkötelezettségét a szoftverek együttműködése iránt".

?A Microsoft ma bejelentett interoperabilitási alapelvei és lépései a széles értelemben vett informatikai iparág egésze számára hasznosak" ? állítja Thomas Vogel, a Novartis Pharma informatikai vezetője. ?A Microsoft széles körben elterjedt termékeihez történő nyílt kapcsolódás biztosítása komoly lehetőségeket kínál a szoftverfejlesztők túlnyomó többsége számára, ami végül nagyobb interoperabilitást és több választási lehetőséget teremt a piacon. Várakozással tekintünk a konstruktív, strukturált és többoldalú párbeszéd elé, amelynek célja a fenti alapelvek és lépések továbbfejlesztése az érdekeltek által vezérelt módon."

A ma bejelentett interoperabilitási alapelvek és lépések a Microsoft következő széles körben használt termékeire vonatkoznak: Windows Vista (beleértve a.NET Framework-öt is), Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange Server 2007 és Office SharePoint Server 2007, valamint a felsorolt termékek későbbi változatai. Az alapelvek gyakorlati megvalósítása érdekében a Microsoft egyebek mellett az alábbiakat teszi:

 • Nyílt kapcsolódás biztosítása a Microsoft széles körben elterjedt termékeivel A más gyártók termékeivel való összekapcsolódás kiterjesztése érdekében a Microsoft közzé teszi honlapján e termékeiben lévő alkalmazás-programozási interfészek (API-k) dokumentációját és protokolljait, amelyeket más Microsoft termékek is használnak. A fejlesztőknek nem kell licencet szerezniük, jogdíjat vagy más díjat fizetniük az információ eléréséhez. A dokumentáció nyílt elérhetősége biztosítja majd, hogy a külső fejlesztők munkájának eredményei ugyanúgy kapcsolódjanak a Microsoft tömegtermékeihez, mint a cég saját szoftverei.
 • o Azonnali lépésként a Microsoft ma több mint 30 000 oldalas Windows kliens és szerver protokoll dokumentációt tesz nyilvánossá az MSDN‑en. Ezek az információk korábban kereskedelmi titoknak minősültek, és csak a Microsoft Work Group Server Protocol Program (WSPP) és a Microsoft Communication Protocol Program (MCPP) keretében szerzett licenccel voltak hozzáférhetők. További szoftverek protokoll-dokumentációi is elérhetők lesznek az elkövetkező hetekben, köztük az Office 2007 és más, az alapelvek hatálya alá tartozó széles körben elterjedt termékeké is.
 • o A Microsoft honlapján jelzi majd, hogy mely protokollokat védi szabadalom, és e szabadalmakat a vállalat ésszerű, diszkrimináció-mentes feltételekkel, alacsony jogdíj mellett fogja hozzáférhetővé tenni. A szabadalmi licencek iránt érdeklők segítése érdekében a Microsoft nyilvánosságra hozza saját szabadalmai listáját és azokat a szabadalom-bejegyzési kérelmeket, amelyek az egyes protokollokra vonatkoznak.
 • o A Microsoft írásos kötelezettséget vállal arra, hogy nem perli be a nyílt forráskódot használó fejlesztőket, akik a fenti protokollokat felhasználó programokat fejlesztenek, illetve nem kereskedelmi célból terjesztenek.. E fejlesztők díjmentesen használhatják a dokumentációt termékfejlesztési célokra. Azok a vállalatok, akik a protokollokra épülő fejlesztéseket kereskedelmi célból terjesztik, licencjogot vásárolhatnak a Microsofttól. Ugyanez érvényes azokra a cégekre is, akik a programokat olyan nagykereskedőtől vásárolják meg, aki nem rendelkeznek az említett szabadalmi licenccel.
 • Az iparági szabványok és bővítések Microsoft általi támogatásának dokumentálása. Az átláthatóság növelése és a interoperabilitás előmozdítása érdekében a Microsoft mindig együttműködik a jelentős szállítókkal, amikor valamely széles körben elterjedt termékében egy adott szabványt támogat. Az együttműködés célja, hogy széles körben kompatibilis, egységes szabványra épülő programok szülessenek.
 • o A Microsoft dokumentálni fogja a fejlesztői közösség számára, hogyan támogatják termékei a fenti szabványokat. A dokumentáció azokat a szoftverbővítéseket is lefedi, amelyek érinthetik a többi ? azonos szabványra épülő ? termékkel való interoperabilitást. A leírás a Microsoft honlapján licenc-és jogdíjmentesen lesz elérhető. A dokumentum felfedi a szabványt használó külső fejlesztők előtt, hogy miként valósul meg a szabvány támogatása a Microsoft termékeiben. Mindez végső soron a felhasználóknak hoz szélesebb körű interoperabilitást. A Microsoft emellett közzé teszi az említett bővítésekre vonatkozó összes szabadalmának listáját, s a vonatkozó licenceket ésszerű és diszkrimináció-mentes feltételekkel kínálja.
 • Az Office 2007 fejlesztése a dokumentum-formátumok rugalmasabb kezelése érdekében. A dokumentum-formátumok közötti választási lehetőségek kiterjesztéséhez a Microsoft új API-kat tervez az Office 2007 Word, Excel és PowerPoint alkalmazásaihoz. Az új API-kkal a fejlesztők további dokumentum-formátumokat adhatnak a programokhoz, amelyeket aztán a felhasználók alapértelmezéssé tehetnek az anyagok mentésénél.
 • A ?nyílt forráskódú interoperabilitás" elnevezésű kezdeményezés elindítása. A közösségi nyílt forráskódú technológiák és a Microsoft termékei közötti együttműködési képesség növelése és előmozdítása érdekében a kezdeményezés erőforrásokat és eszközöket ? laborokat, műszaki tartalmat, egyéb lehetőségeket ? biztosít, valamint rendezvényeket hoz tető alá a folyamatos fejlesztői együttműködés segítésére.
 • További nyitás az iparág felé, párbeszéd a szereplőkkel. Folyamatos párbeszédet indítunk a felhasználókkal, fejlesztőkkel és a nyílt forráskódot használó közösségekkel az online interoperabilitási fórumon (Interoperability Forum). Emellett útjára indítjuk a dokumentum-interoperabilitási kezdeményezést is, amely a széles körben használt formátumok közötti adatcserét hivatott előmozdítani.

A fenti alapelvek és lépések gyakorlati megvalósításában az IEC (Vezetői Interoperabilitási Tanács) segíti majd a Microsoftot. Az IEC nemzetközi tanácsadó testület, amely 2006-ban jött létre és több mint 40 vállalat informatikai és műszaki vezetőjének, valamint kormányzati tisztségviselők részvételével működik. A Microsoft új interoperabilitási alapelveinek teljes szövege és tervezett lépéseinek részletes ismertetése a következő honlapon olvasható:

http://www.microsoft.com/presspass/presskits/interoperability/default.mspx.

A ma bejelentett interoperabilitási alapelvek és lépések azt a változást tükrözik, amely a Microsoft és az informatikai iparág működését szabályozó jogi környezetben végbement. Fontos előrelépést jelentenek a Microsoft azon erőfeszítéseiben, hogy a vállalat teljesítse az európai Elsőfokú Bíróság (CFI) 2007. szeptemberi ítéletében foglalt feladatokat és kötelezettségeket.

?Ahogy a CFI múlt szeptemberi döntése után azonnal mondtuk, a Microsoft elkötelezett az európai törvények maradéktalan teljesítése és az ehhez szükséges lépések megtétele iránt" ? jelentette ki Brad Smith, a Microsoft vezető jogtanácsosa. ?A most bejelentett kezdeményezésekkel felelősséget vállalunk azért, hogy a CFI döntés interoperabilitásra vonatkozó alapelveit a Microsoft összes széles körben elterjedt termékénél megvalósítsuk. Az elkövetkező hetekben további lépéseket teszünk a CFI döntés fennmaradó részével kapcsolatban is. Eltökélt szándékunk, hogy az Európai Bizottságot teljes körűen tájékoztatjuk lépéseinkről, így a Bizottság értékelheti azokat."