Pápai viselet – 3. Liturgikus öltözék

XII. Piusz liturgikus öltözékbenXII. Piusz liturgikus öltözékbenFolytatjuk a pápai viseletről szólo sorozatunkat. Most a liturgikus viselet változásait vesszük példáinkon szemügyre. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911

XII. Piusz liturgikus öltözékbenXII. Piusz liturgikus öltözékbenFolytatjuk a pápai viseletről szólo sorozatunkat. Most a liturgikus viselet változásait vesszük példáinkon szemügyre. Az első rész: http://www.euroastra.info/node/13911

A szentmisék, körmenetek, imaórák és ünnepélyes áldások alkalmával a pápa öltözete manapság már – főleg a VI. Pál-féle reformok nyomán – csak néhány vonásában különbözik a metropolita érsekek liturgikus viseletétől. Sajátossága a ferula és az egyedi szabású pallium – mindkettő méltóságjelvény és a jó pásztort idéző szimbólum is egyben -, valamint a mantum használata.

Szentmiséhez az albára veszi a zsinóron függő mellkeresztet és a stólát, majd a püspökök által ugyancsak viselhető, a diakónusinál könnyebb szövetből, vagy selyemből készült dalmatikát (tunicella). Erre jön a miseruha (casula), s végül a pallium. Fején fehér pileólust, illetve püspöksüveget (mitra) visel, kezében pedig a ferulát tartja, aminek használata manapság megegyezik a püspöki pásztorbotéval.

Körmeneteken, az imaórák liturgiáján, továbbá bizonyos nagy ünnepélyességű szertartásokon dalmatika és miseruha (meg a pallium) helyett hosszú pápai palástot (mantum) ölt magára. Ma már csak a nagycsütörtöki lábmosáskor látni a liturgikus kötényt (gremiale), amit a pápa régen például a szentkapu nyitása és zárása alkalmával (a kalapáccsal, illetve vakolókanállal együtt), vagy az olajjal való felkenéssel járó szertartásokon is használt.

Püspöksüveg
A püspöksüveg (mitra) eredetileg a római pápa saját liturgikus fejfedője volt, amit azután kiváltságképpen adományozott más püspököknek, míg a végén ezek körében is általánossá vált. A pápa ugyanúgy használja, mint a püspökök, tehát szentmisén, körmenetben, imaórák szertartásán, illetve pl. az „Urbi et Orbi" áldáskor.

 

Mitra (I. János Pál)Mitra (I. János Pál) mitra (XVI. Benedek)mitra (XVI. Benedek)

Három alapvető változata közül az ékkövekkel és gyöngyökkel díszített püspöksüveget (mitra pretiosa) vasárnapokon és nagyobb ünnepeken vieli. Az arannyal hímzettet (mitra auriphrygata) konzisztóriumon, továbbá nagyböjtben és adventben hordja, a Laetare és a Gaudete vasárnapok kivételével, végül az egyszerű, fehér selyemből készültet (mitra simplex) gyászszertartásokon és nagypénteken. VI. Pál az ékes mitra helyett is rendszeresen az arannyal hímzettet alkalmazta.

Pápai palást


mantum (VI. Pál)mantum (VI. Pál)A pápa kizárólagosan liturgikus ruhadarabjai közé tartozik a XIII. század óta ismeretes pápai palást (mantum vagy cappa pontificalis), ami a liturgikus színeknek megfelelően fehér vagy piros lehet, mindkét változatban gazdag aranyhímzéssel díszítve.

A rendes palásttól (pluviále) annyiban különbözik, hogy sokkal hosszabb és hátul uszályban végződik. Szegélyei a trón lépcsőit voltak hivatottak betakarni, ezáltal még magasabbnak, tehát magasztosabbnak láttatván viselőjét. Méretei miatt hagyományosan három személy segítsége kellett viseléséhez: két szegélyét egy-egy diakónus-bíboros fogta, az uszályt pedig a pápai trónálló herceg.

Elöl a racionálénak nevezett díszes csat (rationale vagy formale) fogja össze. Ez utóbbinak három változata van (akár a püspöksüvegnek): ékes, egyszerű, illetve böjti.

A pápa körmeneteken (gyertyaszentelő, virágvasárnapi, úrnapi) viseli, a szentkapu megnyitásakor és bezárásakor, valamint a karácsonyi és húsvéti „Urbi et Orbi" áldáskor. Régen gyászszertartásokon is ezt hordta, illetve azokon a miséken, amiket nem ő celebrált, valamint a lateráni bazilika ünnepélyes birtokbavétele (az ún. possesso) alkalmával.

Régebbi viselet
Egészen a XX. század közepéig, sőt néhány esetben még tovább is fennmaradt néhány olyan liturgikus ruhadarab, ami kifejezetten a pápa sajátja volt. A VI. Pál által elhagyott tiarán (triregnum) és kesztyűn (chiroteca), továbbá a II. János Pál által megszüntetett hordszéken (sedia gestatoria) kívül meg kell említeni a faldát, a subcinctoriumot és a fanont.

falda (XII. Piusz)falda (XII. Piusz)A falda az alba fölé, a cingulumra erősített szoknyaszerű hosszú ruha volt, amit elől és hátul is fel kellett emelni, hogy viselője járni tudjon. Két változata volt: egy rövidebb, ami a korális ruhához tartozott és egy hosszabb, ami a miseruhával járt együtt. Amikor trónon vagy hordszéken ült a pápa lábát, illetve a lépcsőt volt hivatott elfedni, s ezáltal nagyobbnak láttatni őt. Kényelmetlen volta miatt XXIII. János vált meg tőle.

A subcinctorium a rendes cingulum alatt a pápa albájára tűzött manipulus-szerű liturgikus kellék volt, egyik oldalán a kereszttel, a másikon az Isten Báránya ábrázolásával. Valószínűleg praktikus használati eszközből alakult ki, és a liturgiában a Jézus által a lábmosáskor felöltött kötényre volt hivatott emlékeztetni. Ugyancsak XXIII. János hagyott fel használatával.

fanon (II. János Pál)fanon (II. János Pál)A fanon arany-piros-ezüst sávokkal díszített, selyemszövetből készült dupla körgallér. Az alsó gallért a pápa a stóla és a dalmatika alá vette fel, a felső részt pedig a miseruha fölé. A két rész eredetileg a nyakánál össze volt varrva. A XIII. században véglegesülő, ám jóval ősibb liturgikus ruhadarabot a középkorban egyesek szerint csuklyaként is használták. Valószínűleg a nehéz és gazdagon díszített ruhadarabokat volt hivatott elkülöníteni, illetve a miseruhát megóvni a palliumtű hegyétől.

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurir

Tömeges megtérések az internet által?

Általában kinevetnek, amikor azt mondom, hogy az internet tömeges megtéréseket fog eredményezni – írja egy internetes szakember, aki saját megtérését a világhálónak köszönheti.

Általában kinevetnek, amikor azt mondom, hogy az internet tömeges megtéréseket fog eredményezni – írja egy internetes szakember, aki saját megtérését a világhálónak köszönheti.


„Aki sok időt tölt internetezéssel, jól tudja, hogy a közönséges vagy erkölcstelen tartalmú oldalak és a lelkileg építő oldalak aránya kb. végtelen az egyhez. Jómagam mint internetes fejlesztő és marketinges, aki évek óta figyeli az internetes kultúrát, ennek ellenére úgy vélem, komoly érvek szólnak amellett, hogy a világháló nyújtotta újfajta kommunikáció minden eddigi médiumnál hatékonyabban vezeti el az igazságra a tévelygő lelkeket" – írja Jennifer Fulwiler az InsideCatholic internetes újságban.

„Három évvel ezelőttig magam is tévelyegtem; megrögzött, harcos ateista voltam. Azután valami kíváncsiságféle fogott el: lehet, hogy az élet több, mint a látható világ? Keresni kezdtem Istent, méghozzá szó szerint: mivel nem tudtam kihez fordulni, a Google-ba írtam be a keresett szavakat. Később blogot is indítottam. Eleinte mindez egyszerű gondolatkísérlet, félkomoly filozófiai kérdésfelvetés volt. Álmomban sem gondoltam volna, mi lesz belőle… Két év múlva a férjemmel együtt megkeresztelkedtünk, és azóta is gyakorló katolikusok vagyunk."

„Az internetet három jellemzője különbözteti meg minden más médiumtól, s ezeknek köszönhető, hogy azt hiszem, a férjem és én csak az első fecskék vagyunk, mert az internet segítségével még nagyon sok megtérő fog rátalálni a katolikus egyházra."

1. Az internet interaktív

„Amikor először kerestem online információt a vallásról, örültem, hogy jócskán találtam olyan véleményeket, amelyek saját ateista nézeteimet tükrözték. Az istentagadásnak ugyanazokkal az érveivel találkoztam, amelyeket a családban és a barátaimtól gyerekkorom óta hallottam és magam is sokszor hangoztattam. Volt azonban egy jelentős különbség – a hozzászólások.

Érdeklődéssel olvastam a keresztények és az ateisták vitáit a neten. Először egészen megrökönyödtem, amikor egy keresztény kezdett érvelni. Addig azt hittem, csak nekünk, ateistáknak vannak fogós kérdéseink, és a mi világnézetünk az egyetlen, amely nem omlik össze, ha alaposabban megkérdőjelezik. Arra számítottam, hogy a keresztények összeroppannak. A viták során azonban kiderült, hogy ha valaki őszintén gondolkodik, be kell ismernie, hogy a keresztények hite ésszerű alapokon nyugszik. Sőt… mindinkább úgy tűnt, mintha az ő világnézetük volna igazán logikus. Arra gondoltam, van néhány jó kérdésem számukra; és volt is. De kiderült, hogy nekik is volt egy-két jó kérdésük az én számomra.

Az interaktív médiumokban a hamis információkat megcáfolják, a téves, hiányos eszmék összeomlanak a keresztkérdések súlya alatt, és ezt mindenki észreveszi, aki őszintén keresi az igazságot. Bármi legyen is a felfogásunk, az interneten nem tudunk úgy elszigetelődni a másként gondolkodóktól, mint a valós életben. Az én esetemben ez azt jelentette: ahelyett, hogy ateista barátaimtól megerősítést kaptam volna, keresztényekbe botlottam, és szembesülnöm kellett a felfogásukkal. Ismételten azt tapasztaltam, hogy a nehéz kérdések egyedül a keresztények, különösen a katolikusok hitrendszerét nem ingatják meg."

2. Az internet mindenki számára hozzáférhető

„Az interneten bárki elmondhatja, amit akar. A nyilvánosság immár nemcsak azok kiváltsága, akik szépen meg tudják fogalmazni a gondolataikat, van idejük könyvet írni, vagy megfelelő kiadói kapcsolatokkal rendelkeznek. Az információt ma már nem az elit birtokolja. Az interneten keresztül több gondolat, kérdés, gyors, személyes válasz jut el az emberhez. Megismerhetővé válik az egyszerű ember teológiája, vagyis az, ami a hétköznapi életben működik."

3. Az internet közvetlen

„A legnagyobb és a legfontosabb különbség a világháló és a hagyományos média között az, hogy a neten az emberek spontán módon szólalnak meg. Blogokat és hasonló személyes írásokat olvasni olyan, mintha belehallgatnánk az emberek gondolataiba. Én a hozzászólásokban, a fórumokon, az eldugott blogokban találkoztam az élő, lélegző kereszténységgel; olyan írásokban, amelyekről a szerző nem is sejtette, hogy valaha valaki el fogja olvasni. Itt az igazi kereszténységre találtam rá, nem arra a szalmabábra, amelyet az ateisták állítanak, hogy kigúnyolhassák és ledönthessék. A keresztények hétköznapjaiba való bepillantás nyomán ismertem fel: igen, a keresztények valóban hiszik, amit a hitük tanít, és ettől a hittől az életük tényleg egészen más. Kicsit úgy éreztem magam, mint az ókori római gladiátorviadalok szemtanúja, aki végignézi, ahogy a keresztények meghalnak a Colosseumban. Kacagni és gúnyolódni mentem oda; összezavarodva és kíváncsian jöttem el, hogy vajon mi motiválja ezeket az embereket.

Az információbőség mindig segíteni fogja az igazi kereszténységet, mert az igazság a kereszténység oldalán van. Az internet korában a szívnek és az értelemnek egyaránt bőséges információ áll rendelkezésére. Saját tapasztalatból tudom, hogy ekkora információözönben a legkeményebb ateista sem állhat ellen az igazságnak, még ha csak fél szívvel keresi is."

Jennifer Fulwiler blogja, ahol megtéréséről és keresztény életéről ír, itt található.

Magyar Kurir

Közvetlen nyári vonat-összeköttetés a Császárváros és a Balaton között

 

A Balaton déli partja után az elmúlt hétvégétől immár az északi part is elérhető közvetlenül vonattal Bécsből. Az osztrák főváros déli pályaudvaráról a nyár végéig minden nap reggel 7:45 kor fut ki az a szerelvény, amely Szombathelyen keresztül, Sárvár és Tapolca érintésével érkezik meg a magyar tenger északi partjára: Badacsony (12:43), Balatonfüred  (13:22) és Balatonalmádi (13:38).

 

A Balaton déli partja után az elmúlt hétvégétől immár az északi part is elérhető közvetlenül vonattal Bécsből. Az osztrák főváros déli pályaudvaráról a nyár végéig minden nap reggel 7:45 kor fut ki az a szerelvény, amely Szombathelyen keresztül, Sárvár és Tapolca érintésével érkezik meg a magyar tenger északi partjára: Badacsony (12:43), Balatonfüred  (13:22) és Balatonalmádi (13:38).

A 30 euróért megvásárolható, oda-vissza útra szóló menetjegy 15 napig érvényes, így többhetes nyaralást is tervezhetnek vele az utazók. A Magyar Turizmus Zrt. számos fórumon népszerűsíti az új vonatjáratokat. A Társaság közös ajánlati prospektust készített a nyár elején az ÖBB vasúttársasággal, továbbá az elmúlt hetekben a vonatokon, a több 10 ezer példányban terjesztett Eurocity és a BAHNmax magazinokban 3 oldalas, programajánlót is tartalmazó ismertető jelent meg, valamint a 65.000 példányszámú Medianet újságban egy hirdetés is az új járatokra irányítja a figyelmet. Az új lehetőségekről az ORF Radio Wien több közeljövőben adásba kerülő műsorában színes tudósítások és interjúk keretében számol majd be.

A Császárvárosból induló balatoni járatok a kezdeti időszakban várhatóan legalább 2000 pótlólagos osztrák vendégéjszakát jelentenek a főszezonban a régiónak.

Fesztivál volt Alsóörsön – Sokadszor jöttek össze a Harley-Davidson rajongói

 

A 9. Harley-Davidson Fesztivál a korábbi fesztiválokhoz hasonlóan, most sem okozott csalódást a résztvevőknek, akik négy napig élvezhették egymás társaságát békében és nyugalomban, az alsóörsi Európa kemping területén.

 

A 9. Harley-Davidson Fesztivál a korábbi fesztiválokhoz hasonlóan, most sem okozott csalódást a résztvevőknek, akik négy napig élvezhették egymás társaságát békében és nyugalomban, az alsóörsi Európa kemping területén.

Dobai Attila, a Harley-Davidson Magyarország és a Harley Owners Group Budapest Chapter feje vezetésével június 12-én kilencedszer kezdődött meg az a rendezvény, ami Harley-Davidson Fesztiválként az utóbbi években olyannyira bevonult a köztudatba, hogy évről évre mind többen várják június második csütörtökének elérkeztét, amikor motorosok és nem motorosok, harleysok és nem harleysok tömege indul útnak, hogy ismét Alsóörsön töltsön el kellemesen néhány napot, hasonló mentalitású „kollégáinak" tömegében.

   

1.1. 2.2. 3.3.
4.4. 5.5. 6.6.
7.7. 8.8. 9.9.
10.10. 11.11. 12.12.

 A Harley-Davidson Fesztivál rengeteg okból lehet vonzó sokak számára. Van, aki élvezi a hatalmas nyüzsgést, a nap huszonnégy órájában dübörgő motorok tömegét, vagy éppen a sörsátorban folyó éjszakai féktelen mulatozást, esetleg a folyamatosan zajló programokat, amelyek között a koncertek éppúgy megtalálhatók, mint a sör- vagy szkander verseny, a póker és a motoros bemutatók.

De van ennek a fesztiválnak más vonzereje is. Ritkaságszámba megy az erőszak és mások meglopása, a rendőrségnek ilyen okból talán még egyszer sem kellet beavatkoznia a fesztiválok négy napja alatt. A táborlakók a hangulatért jönnek és nem a zavarkeltésért. A biztonság pedig fontos dolog, hiszen ez (is) vonz évről-évre egyre többeket a kempingbe, köztük rengeteg külföldit is.

 

13.13. 14.14.
15.15. 16.16.

A négynapos fesztivál fénypontja a szombati motoros felvonulás, amelyen a motorok száma több ezerre tehető a konvoj több kilométer hosszú és a felvonulás útvonalán tízezrek érdeklődnek a látványosság iránt.

Az idei szombat esti fő koncert sztárja Gary Moore volt, a már életében legendás ötvenhat éves gitáros, aki mögött a színpadon tucatnyi gitár várta, hogy megszólalhasson. Gary a koncertet megelőző sajtótájékoztatón találkozott az újságírókkal is, akiknek ugyan az előzetesen megadott időponthoz képest több mint egy órát kellett tétlenül várakozniuk, ami azt eredményezte, hogy a fotósok lekésték a felvonulás indulását. Senki nem sajnálkozott azonban, hiszen a motor-konvojjal még visszaérkezésükkor találkozhattak, Garyvel azonban kicsi az esély, hogy belátható időn belül ismét összefusson a magyar sajtós, hiszen első ízben járt Magyarországon és várhatóan nem is egyhamar jön ismét. A jó hangulatú sajtókonferencián az is kiderült, hogy Gary Moore személyében egy barátságos, mi több barátkozó világsztárt ismerhettek meg a jelenlévők, aki mentes a legtöbbeknél megszokott sztár-allűröktől, ami jó példával szolgálhatna számos hazai és külföldi, sokszor csak a média által sztárolt és magáról ezt el is hívő csillagocskák számára.

Gary Moore előtt a nagyszínpadon lépett fel Török Ádám együttesével, az idén negyvenéves, de nem öregedő Minivel. Örömteli volt látni, hogy a Harley-Davidson Fesztiválok állandó kedvencének számító csapatra ugyanannyian voltak kíváncsiak, mint az utánuk következő gitárvirtuózra. A szombati fellépők mellett a többi napon a Hooligans, az Edda Művek és Demjén Rózsi koncertjei segítettek megtölteni a nagyszínpad előtti hatalmas területet rajongókkal és a sörsátorban felállított kisszínpadra is folyamatosan érkeztek a fellépők, hogy a nagyérdemű ne maradjon zene nélkül.

Ahogy azt már fentebb is említettük, azok sem maradtak szórakozás nélkül, akik nem a koncerteken akarták eltölteni a fesztivál négy napját. Mókust, a motoros kaszkadőrt régi ismerősként üdvözölte a tömeg, akikre olyan új bemutatók is vártak, mint a veszprémi rendőrség két tagjának motoros bemutatója, akik tesztelésre kaptak meg két, a rendőrség számára felkészített Harley-Davidsont, amelyről elmondásuk szerint nem szívesen mondanának le a jövőben sem. Ők bemutatójukkal bebizonyították, hogy a Harley-Davidsonok, robosztus felépítésük ellenére is jól használhatók a tesztpályák szűkös körülményei között is, tehát csak ismerni kell a motort ahhoz, hogy a hatalmas méretek ne okozzanak problémát használat közben. A fesztiválon először mutatkozott be a Halálgömb is, amelynek belsejében őrült kaszkadőr száguldozott motorján vízszintesen és függőlegesen is. Akinek pedig kevés volt a szédülést csupán indirekt módon átélni, kilövethette magát egy kiveszített gumikötelekre rögzített padon, több tucat méter magasra, elrepülhetett helikopteren vagy részt vehetett a „Dinner in he Sky" programon, amelynek keretében a vacsoraasztalt körülülőket mindenestül egy daru emelte magasba, hogy madártávlatból szemlélhessék a fesztivál eseményeit, miközben kiszolgálják őket.

Természetesen a jól megszokott árusok is képviseltették magukat, így nem volt probléma a bőrkalapok, western csizmák és Harley-Davidson ereklyék beszerzése sem, amikre láthatóan nagy érdeklődés mutatkozott, csakúgy, mint a pálinkafőzők és a borospincék kínálata iránt.

Ugyancsak nem szenvedtek hiányt ételben sem a sok program és bulizás közepette megéhezők, számos lacikonyha várta őket az elvárhatónál jóval nagyobb kínálattal, amire csupán (!) az vetett némi árnyékot, hogy az árak tavaly óta olyan mértékben megnövekedtek, amire talán az „eszméletlen" szó (a durvábbaktól most inkább eltekintetnénk) a legmegfelelőbb. Legalábbis annak, aki kevéssé szokott hozzá, hogy egy kisebb sült csülökért, vagy egy hekkért és egy szál sültkolbászért közel négyezer forintot fizessen. Szerencsére a sör nem drágult és a jól bevált kemping melletti kis üzlet is megfelelő választékkal és árakkal várta a betérőket, barátságosan – köszönhetően a régóta a boltot üzemeltető főnök úrnak.

Szintén nem adott boldogságra okot, hogy annak, aki arra vágyott, hogy kemping-felszerelését ne kézben kelljen a külső, ingyenes parkolóban hagyott autója és táborhelye között ide-oda hurcolnia, a négy napra érvényes tizenkétezer forintos fesztiváljegy mellett további napi kétezer forintot (igaz ez csak egy fél csülök ára volt) kellett leszurkolnia azért, hogy sátra mellett parkolhasson.

Az újságírók előzetes regisztráció után, sajtóigazolványuk vagy szerkesztőségi megbízólevelük felmutatásával léphettek be a fesztivál területére, ahol ugyanolyan elbánásban részesültek, mint a fizető látogatók. Azaz az ingyenes belépőn kívül szinte semmit nem biztosítottak számukra a szervezők (kivéve a Moore sajtótájékoztatót és a koncertfotózást, ha valaki vette a fáradtságot, és helyben utánajárt), így az ingyenes parkolás lehetőségét sem, ami – tekintve a drága fotós és kommunikációs felszereléseket – fontos lett volna biztonsági szempontból. Az tehát, hogy a fesztivál előzetes hírverést kapott, az esemény után pedig tudósítások születtek (reklám!) végeredményben a fesztiválra dolgozni (!) érkező újságíróknak került – nem is kevés – pénzébe. Legalábbis e sorok és fotók szerzőinek biztosan. Bár ettől függetlenül, jövőre is ott leszünk Alsóörsön, a jubileumi 10. Harley-Davidson Fesztiválon.

Szernai Andrea – Steiner Gábor

Révay András: Egészség a víz által II.

 

 Folytatva a Hotel Karos Spa bemutatását, a létesítmények, a felszereltség ismertetése után tekintsük át a szálloda és vendégeinek kapcsolatát, a szolgáltatások eddig még nem tárgyalt területeit. A cím itt talán az is lehetne: Nagymamáknak ingyen! Az első része a cikknek: http://www.euroastra.info/node/14409

 

 Folytatva a Hotel Karos Spa bemutatását, a létesítmények, a felszereltség ismertetése után tekintsük át a szálloda és vendégeinek kapcsolatát, a szolgáltatások eddig még nem tárgyalt területeit. A cím itt talán az is lehetne: Nagymamáknak ingyen! Az első része a cikknek: http://www.euroastra.info/node/14409

 A „családbarát, gyerekbarát" jelző már eddig is joggal megillette a szállodát, ám vezetői nem érik be ennyivel. Azt szeretnék, ha mindezek mellett a „bababarát" kifejezés is szóba kerülne velük kapcsolatban. Az országban ez, a zalakarosi a második legnagyobb olyan szálloda, amelyik egyszerre százötven – kétszáz gyereket is fogadni tud. A piciket két foglalkoztató – szakképzett gondozókkal – várja, közülük az egyik olyan, mintha szabályos bölcsödébe lépnénk be. A kínálatban szerepel a „Baba – mama – papa" csomag, amiben a baba is kap kényeztető kezelést és a szülők is. Amíg a szülők valamilyen kezelésen vesznek részt, addig a babát a bölcsődében ingyenesen gondozzák.

 Nyitottak egy játszószobát az óvodás korosztály számára is. A gyermekekkel való foglalkozás ingyenes – az első négy órában, ennél hosszabb időért már fizetni kell. A tapasztalatok kényszerítették ki ezt a megoldást, mert – bármennyire hihetetlen – korábban előfordult, hogy a szülők egész napra „ott felejtették" a gyereket. Nem törődve azzal sem, hogy közben pelenkázni, etetni, itatni is kellene. A szálloda tehát nem valódi, egész napos óvodai-bölcsödei ellátást ígér, mindössze abban nyújt segítséget, hogy a szülőknek legyen elegendő szabadideje a saját egészségük fenntartásához szükséges kezelésekre. Könnyebbségként viszont bevezették, hogy a nyáron – augusztus végéig – a nagymama szállása ingyenes.

 Bővült egy másik kedvezmény is, a legalább egy hétre érkezők számára. Ha rövidebb időre jönnek, akkor rájuk ez nem vonatkozik. A gyermek szállása és félpanziós étkezése – ha a szülőkkel egy szobában lakik – eddig hat éves korig volt ingyenes, augusztus 30-ig ezt tizenkét évre emelték fel! A megszorítás itt, hogy valóban a szülőkkel egy szobában kell őket elhelyezni. A kedvezmény egy szülő – egy gyerek vagy két felnőtt – két gyerek esetében érvényesíthető. A harmadik gyerek számára a pótágy díját már meg kell fizetni, mert a szülők sajnos „találékonyak"! Bizony előfordult kezdetben, hogy hirtelen csodálatos módon megszaporodott a nagycsaládosok száma, elhozták ugyanis a barátok csemetéit is. Ha már ingyen van!

 A szobák rendkívül kényelmesek, tágasak, 28 – 30 négyzetméter alapterületűek, az apartmanok pedig még ennél is éppen kétszer nagyobbak. Van szőnyegpadlós és parkettás, ki, milyet szeretne, allergiás vagy sem, és sok az egymás melletti, összenyitható szoba. Az már magától értetődő, hogy vannak szobák a mozgássérültek számára is. Lakhatnak benne önállóan, de van egybenyitható szoba a kísérő elhelyezésére, ha arra szükség van. Ezekben a bútorok magassága, elérhetősége, a fürdőszoba felszerelése, a kapaszkodók, a „buktatható" mosdók, mind megfelelnek az EU szabványban előírtaknak.

 A családi szoba majdnem olyan, mint egy apartman, egy nagyszoba mellett még egy hálószoba is található. Ezek szinte mindig foglaltak, nagyon szeretik a vendégek. Húsz olyan apartman is van, amelyeket babák számára szükséges felszereléssel láttak el. Ide a szülőknek semmit sem kell hozni, mert a cumisüveg-melegítőtől a pelenkázó – fürdetőig minden ott van a szobában, beleértve még a bűzelzáróval felszerelt pelenkatartót is. A beépített kis konyha éppen elegendő arra, hogy az apróságoknak a bébiételt, tápszert el lehessen benne készíteni, szükség szerint a személyzet edényeket is kölcsönöz.

Az étkezés persze a felnőttek esetében is a legfontosabb szempontok közé számít. Reggelit hét órától tíz óráig, szombaton és vasárnap tizenegy óráig kaphat a vendég. A svédasztalos kínálat rendkívül bőséges, a pultokon összesen mintegy hatvan különböző étel szerepel. A gyerekek részére külön gyereksarok is van a nyári hónapokban, nemcsak a reggelinél, hanem a vacsoránál is. Sajnos a szülőkre itt is ráférne némi nevelés, gyakran ők viszik el a legjobb falatokat a gyerekek elöl. Pedig panaszra igazán nem lehet okuk. Már a reggelinél is ott áll a grillszakács a pult mellett, hogy egészen frissen készítse el a sült sonkát, tükörtojást vagy bármi más – a reggelihez fogyasztható ételt.

 A szintén svédasztalos vacsoránál hideg előételek, magyaros felvágottak, kevert saláták nyitják a sort. Mindig van legalább háromféle leves, nyáron elmaradhatatlan a gyümölcsleves. Különféle húsételből is legalább négyféle van, hozzá megfelelő köret-választék. A vegetáriánusok sem maradnak éhen. Valamilyen meleg tészta, a cukrásztermékek is állandóan ott sorakoznak a tálakon. A kínálat figyelmes összeállítója a fagylaltról sem feledkezik meg. Ezeken túlmenően, ha bárkinek valamilyen különleges kívánsága van, azt igyekeznek teljesíteni. Az édességek között mindig van diabetikus. Ha valaki lisztérzékeny, tejérzékeny, előre megírhatja és ha megérkezett, az étteremigazgatóval és a konyhafőnökkel együtt beszélik meg a teljes étrendjét. Fenntartják az asztalát, és a frissen – külön, számára – készült ételt fel is szolgálják neki. Szükség esetén a nagykanizsai kórház dietetikusa is tanácsot adhat. Vallási előírások betartása, sportolók célszerű étkeztetése sem jelent akadályt.

A vendégfogadás számára új irányzatot jelent majd a medical-wellness. Felvették a kapcsolatot a német medical-wellness szövetséggel, akik viszont feltételül szabták a fürdőkre és gyógyintézményekre vonatkozó német TÜV Rheinland minősítés megszerzését. A kezdeményezés hatására a németek öt szálloda – három Danubius, a hévízi Európa Fit és a Hotel Karos Spa – vizsgálatát végezték el és adták meg a minősítést. Hatására lehetőség van arra, hogy a magyar és külföldi szállodák egy Leading Hotels elnevezésű csoportba egyesüljenek és szolgáltatásaikat a német betegbiztosító elfogadja.

Ilyen feltételek mellett nem csoda, ha ismert személyiségek is gyakran megfordulnak a szállodában. Liptai Claudia és Gesztesi Károly már az újszülött bébit is elhozta. Az ismert énekesnő, Szandi, a férje és három gyermeke is visszatérő vendég. Rendszeresen jár ide Varnus Xavér, akinek a közelben háza is van. A számítógép nyilvántartja, hányadszor érkezik a szállodába a vendég. A harmadik látogatás után 5, a tizediktől 10, húsztól pedig 20 % kedvezmény jár az árakból.

Azok számára, akik a strandolás, a szépségápolás és az orvosi kezelések mellett szórakozásra is vágynak, a szálloda gazdag választékot kínál. Hétfői napokon, a magyaros vacsora után, este nyolc órától egy badacsonytomaji pincészet tart borkóstolót és ez annyira népszerű lett, hogy néptáncbemutatóval is összekötik. Keddenként este az ERAKLIN táncklub ad elő modern táncokat, a kávézóban a karaoke kedvelői találkozhatnak. Szerda az életmódváltás napja, rendkívül összetett, érdekes programokkal. Este cigány művészek egy történetet játszanak el „Cigányszerelem" címmel. A hónap csütörtöki napjain felváltva bajor, görög, spanyol, olasz esteket rendeznek, ilyenkor gitármuzsika szól, pénteken pedig a Győri Színház művészei hoznak operett válogatást. Olykor bűvész, máskor tánccsoport is fellép, ez utóbbinál a tánctanítás sem maradhat el. Látványos és a fiatalok körében népszerű a ritmikus sportgimnasztika bemutatója. Délutánonként a strandon lufi hajtogató is feltűnik – a gyerekek nagy örömére. Ugyancsak őket szórakoztatja pénteken és szombaton este hétkor vasárnap pedig délelőtt Ági néni bábszínháza. Szombaton zajlik a kincskeresés, nyáron kint, télen a belső területeken. Ki mit talál, azt megtarthatja. Este a bárban tánczene szól. Vasárnap a gyerekeknek – jó időben – tábortüzet raknak, szalonnasütés is van, a tűz mellett pedig egy gitáros bácsi gyerekdalokat énekel, tanít.

 Külön kell szólni az „életmódváltás" programról, melynek célja, hogy ráébressze a vendégeket, többet kellene törődniük magukkal, az egészségükkel. Gondolják át az étkezésüket, napi életritmusukat, a közlekedési, munkahelyi stressz elkerülésének lehetőségét. Bio-ételeket, pálmazsírból készült pástétomokat, napraforgó és szezámmag felhasználásával előállított négy-hat féle krémmel megkent, biolisztből sütött ropogósokat hoz a Gyenesdiáson már nagy hírnévre szert tett Zöldház, melynek vezetője olykor személyesen is segít a váltás kidolgozásában. Tartozik hozzá némi sport, testtömeg index, testzsír százalék mérés, alap-anyagcsere vizsgálat orvos közreműködésével. Jógaoktató foglalkozik a felnőttekkel és a tornateremben a gyermek-jóga rejtelmeibe is megpróbálja bevezetni azokat, akiket ez érdekel. Közben thai baba-gyermekmasszázs bemutatót is tart. Az indiai guru az életmódváltás gondolati hátterét igyekszik majd felépíteni. A hölgyek számára kozmetikai előadó nyújt hasznos tanácsokat, különös tekintettel az UV sugárzás veszélyeire.

A házon túl, a sarkon már kezdődik az erdő, nagy kirándulásokat lehet tenni jelzett útvonalakon. Az idősebbek körében nagyon népszerű a nordic-walking. A szálloda teremgarázsában kerékpár szerviz működik, nála összesen hetven kerékpár bérelhető – minden korosztály számára. A már működő, ötvenegy települést összefogó Kerékpár Egyesület célja a Balaton környéki kerékpárút kiépítése, ellátva jelzésekkel, pihenőkkel. Zalakaros többszörösen díjnyertes virágos település, ahol sétálni is szórakozás.

 A szálloda kertjében még egy vízesés is helyet kapott, a vele szemben lévő füves terület viszont valószínűleg rövidesen beépül. Délnyugat-dunántúli Regionális Sport- és Szabadidő Csarnok jöhet itt létre. A tervet több sportegyesület is támogatja. A költségek hatszáz millió forintot tesznek majd ki, de az épület több célra is alkalmas lesz. Helyet kaphat benne az atlétika, kézilabda, vívás, gyógyvíz ellátottsága következtében a sport-rehabilitációnak is kiváló helyszíne lehet. A város lakói a tenisz- és a bowlingpályákat is igénybe vehetik. A csarnokban városi rendezvényt, kiállítást, akár ezer személyes konferenciát is tarthatnak.

Mivel az M7 autópálya már elérte Zalakomárt, ezért az innen mindössze négy kilométerre fekvő Hotel Karos Spa megközelítése rendkívül könnyűvé vált és szolgáltatásaival még több embernek, még több családnak szerezhet örömet.

(Fotó: Kovács Krisztina)

Solvit központok éves találkozója a Külügyminisztériumban

 http://ec.europa.eu/solvithttp://ec.europa.eu/solvit

2008. június 26-27-én a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma adott otthont az EU-tagállamokban működő Solvit központok éves találkozójának.

 http://ec.europa.eu/solvithttp://ec.europa.eu/solvit

2008. június 26-27-én a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma adott otthont az EU-tagállamokban működő Solvit központok éves találkozójának.

Mire szolgál a Solvit?

A Solvit hálózat tagjai bírósági eljárás nélkül biztosítanak egymás állampolgárai számára hatékony problémakezelést és vitarendezést.  A Solvit célja, hogy az Európai Unió egységes belső piacán a tagállami hatóságok helytelen jogalkalmazása miatt felmerült vitákat informális úton oldja meg.  (Pl. diplomák vagy nyugdíjak elismerése-honosítása körüli bonyodalmak, stb.)   A Solvit ingyenes szolgáltatásként vehető igénybe minden uniós, így természetesen minden magyar természetes személy és jogi személy számára. 

A Solvit hálózat 2002-ben alakult meg és az Európai Unió minden tagállamában, továbbá Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben működik. Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozása,  2004. május 1. óta tagja a szervezetnek. 

2007-ben,  a korábbi évekhez hasonlóan, a sikeresen megoldott ügyek aránya a teljes hálózatban elérte a 83%-ot.

Az ügyek megoldásához szükséges idő összességében csökkent az elmúlt évekhez képest,  így 2007-ben egy ügy megoldásához 53 napra volt szükség.  Az ügyfelek között a magánszemélyek aránya 82%,  az ügyszám-növekedés szinte kizárólag hozzájuk köthető.

A magyar Solvit központ a Külügyminisztériumban működik.  A magyar központ 2007-ben  22 ügyben kezdeményezett Solvit egyeztetési eljárást és 17 esetben járt el más tagállam központja által indított ügyben.

A hazai központ által indított ügyek túlnyomó része a nyugdíjak, vagy családi ellátások megállapításával kapcsolatos szociális biztonság témakörébe tartozott. Jelenetős részt képviseltek a szakképesítések elismerését érintő ügyek, elsősorban az egészségügyi diplomával vagy szakképesítéssel rendelkezők panaszai. Valamennyi, a hazai központ által indított ügy megoldással zárult.

Miért aktuális a Solvit működése?

Az Európai Unió egységes belső piaca különleges lehetőségeket kínál a más tagállamban letelepedni és dolgozni kívánó magánszemélyeknek és a piacukat bővíteni kívánó vállalkozásoknak.  Bármely magánszemély vagy vállalkozás szabadon letelepedhet bármely tagállamban, elismertethetők a szakképesítések, a vállalkozások akadály nélkül forgalmazhatják termékeiket az EU egész területén, de problémák adódhatnak, ezek feloldását segíti s Solvit hálózat.

Az informális vitarendezés hatékonyságához járul hozzá a Solvit ügyekkel foglalkozó munkatársak éves találkozója.

A budapesti találkozó fő témája, a Solvit ügyek kezelésének technikai részletein túl, a schengeni szabályok alkalmazása és a külföldi munkavállalással kapcsolatos tanácsadó hálózat (EURES) működése volt.

http://ec.europa.eu/solvit

http://www.kulugyminiszterium.hu/

http://www.kum.hu/

http://www.europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=hu

http://ec.europa.eu/youreurope/nav/hu/citizens/travelling/schengen-area/index_hu.html

Harmat Lajos

Családi (egészség)nap a Bókay-kertben

AllapotfelmérésAllapotfelmérés 

A Kor-Kontroll Társaság rendezésében 2008. június 28-án 10 órától a Bókay-kertben az egészség, a mozgás került a figyelem középpontjába, mindez családi sportnap keretében.

AllapotfelmérésAllapotfelmérés 

A Kor-Kontroll Társaság rendezésében 2008. június 28-án 10 órától a Bókay-kertben az egészség, a mozgás került a figyelem középpontjába, mindez családi sportnap keretében.

A leginkább edzett jelentkezők vállalkozhattak a futóversenyre, ahol a táv 5 km volt, ami talán nem tűnik túl soknak, de figyelembe véve a rendkívül meleg időt, bizony embert próbáló teljesítménynek számít.

A színpadot könnyen megtalálhatja, aki a zene irányába halad, és helyet foglalva a nézőtéren előadásokat láthat-hallhat ismert emberek tolmácsolásában. A nagy tisztáson körben sátrak várják, hogy az érdeklődők betérjenek hozzájuk egy kis állapotfelmérésre, vércukormérésre, tanácsadásra, szemvizsgálatra.

A színpadonA színpadonA következő helyszínen az EszMe (Egyesület a Stroke Megelőzéséért) vérnyomásmérést és testzsír-mérést végeznek. Lévainé Rózsika annyira kedvesen bíztatott, hogy foglaljak helyet, és végezzük el a méréseket, hogy nehéz lett volna nemet mondani, ezért elfogadtam a kedves invitálást. A mérések megnyugtató eredményt mutattak, ennek örültem, és azt gondolom, mindenki úgy tenne helyesen, ha ezeket a vizsgálatokat időnként elvégeztetné magán, hogy ne forduljon elő stroke (agyi érkatasztrófa), ennek előzetes jeleit a vizsgálat megmutatja.

A cukorbetegség, a magas vérnyomás, a dohányzás, az emelkedett vérzsír mind rizikófaktornak számít.Az ötvenen túliakat egy barátságos sátorban fogadták a társaság képviselői, ásványvízzel kínálva a vendégeket, és szabadidős elfoglaltságainkról kérdeztek. Nagyon elismerően bólogatott az engem kérdező hölgy, amikor a kérdőív megfelelő rovatába a mozgás került.

Igen, a megelőzés egyik leghatékonyabb módja, ha mindennapjainkba rendszeres mozgást építünk. Ezt mondta a színpadon a nyolcvanas éveiben járó művésznő – Békés Itala – is, aki lényegesen fiatalabbnak látszik koránál, és bizony még spárgázik, és hetente több alkalommal sportol. Ez az amiről a rekreáció szól, hogy legyünk fittek mindvégig.

Tekerős "autóverseny"Tekerős "autóverseny"Egészségtudatos módon kell étkezni, mozogni, sportolni, és rendszeresen szűrővizsgálatokon figyelemmel kísérni szervezetünket, hiszen ha bármi probléma mutatkozik, sokkal egyszerűbb arról minél előbb tudomást szerezni, és megtenni a megfelelő lépéseket, amelyek segítenek visszanyerni jó fizikai állapotunkat.

A Bókay kertben természetesen jelen voltak a terápiás készülékek, és eszközök is, amelyekkel kisebb-nagyobb problémáinkat megoldhatjuk, talán gyógyszerek nélkül. Ott volt a mágnesterápia eszköztára, a bioptron-lámpák kollekciója, a Bemer, a Zepter készülékei.

Az egyik sátornál kisebb sorbaállást láttam. Ahogy odaértem, kiderült, hogy méz-kóstoló és vásárlási lehetőség vonzotta oda a látogatókat. Örvendetes, hogy a valódi, termelői mézet egyre többen kedvelik, hiszen az egészségtudatos táplálkozásban a cukor helyett sokkal szerencsésebb a méz használata.

A mozgást – ahogy írtam – egész életünkön keresztül érdemes mindennapjainkba beépíteni, ehhez azonban az szükséges, hogy gyermekkorban megszokjuk, megszeressük a különböző mozgásformákat, sportokat.

A legkisebbek mászókán mutatták ügyességüket.A kicsit nagyobb gyermekek inkább az autóversenypályán kerülgették az akadályokat.

A színpadon a délutáni órákban aerobic-bemutatók színesítik a programot pl. Czanik Balázs vezetésével – akinek nevét jól ismerhetjük a capoeira-aerobic, és a has-burning DVD-ről – én pedig személyesen is évek óta tisztelem őt azért a szeretetteljes jó szándékért, amivel állandóan újabb és újabb mozgásprogramokat alkot.

Monspart Sarolta – az örökifjú tájfutó bajnoknő – minden lehetőséget megragad, hogy a mozgást népszerüsítse, elsősorban saját példáján keresztül, de meggyőzésben is mester. Nagyon hatásos, amikor elmondja, hogy a zsíros, hízlaló ételekkel megöljük azokat a családtagokat, akiket pedig szeretünk…

Hasznos és érdekes családi napot élvezhettünk a Bókay kertben ezen a forró, nyári napon. Remélhetőleg eléri a célt, és változ tatunk rossz szokásainkon!

Lenhardt Ibolya

Az OM közleménye: Befejeződtek az érettségi vizsgák

 

A tegnapi napon, június 27-én, véget értek a 2008-as év tavaszi vizsgaidőszakának érettségi vizsgái.Ebben a vizsgaidőszakban mintegy 125 ezer diák több mint 446 ezer vizsgát tett le az egyes tárgyakból – az általuk választott – közép- vagy emelt szinten.

 

A tegnapi napon, június 27-én, véget értek a 2008-as év tavaszi vizsgaidőszakának érettségi vizsgái.Ebben a vizsgaidőszakban mintegy 125 ezer diák több mint 446 ezer vizsgát tett le az egyes tárgyakból – az általuk választott – közép- vagy emelt szinten.

A május 5-e és 27-e között lezajlott írásbeli érettségi vizsgákon a diákok több mint 1200 vizsgahelyszínen vizsgázhattak problémamentesen. A diákok a vizsgaszabályzat által biztosított lehetőségekkel élve mind a hét (rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító) vizsgafajtát igénybe vehették. A különböző vizsgatárgyakból idegen nyelveken folyó vizsgákkal együtt középszinten 186, emelt szinten 97-féle vizsgatárgyat választottak érettségijükön.

Az írásbeli vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal munkatársai a vizsgázók számára 731-féle vizsgaanyagot készítettek, amelyek (a korábbi vizsgaidőszakok anyagaival együtt) megtekinthetők az OH  honlapján. (http://www.okev.hu/  és http://www.oh.gov.hu/)

Az írásbeli vizsgákon a diákok 1.1 millió feladatlapot oldottak meg. Az írásbeli vizsgák feladatlapjai, valamint a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára, így minden érdeklődő pontosan tájékozódhatott a feladatokról és azok megoldásairól.

A diákok élve a jogszabályi lehetőségeikkel, a kijavított dolgozatokat megtekinthették, a szaktanár javítására vonatkozóan észrevételt tehettek, amelyeket még a szóbeli vizsgák előtt elbíráltak.

A szóbeli érettségi vizsgákon a diákok június 5. és június 11. között emelt szinten, június 16. és június 27. között pedig középszinten adtak számot tudásukról.

Az Oktatási Hivatal 181 vizsgahelyszínen tartott emelt szintű szóbeli vizsgákat. A diákok összesen 1.952 háromtagú tantárgyi bizottság előtt vizsgáztak. Középszinten 1.134 középiskolában szerveztek szóbeli érettségit, a diákok 3.388 bizottság előtt feleltek.

Az emelt szintű vizsgák száma (28 200) a korábbi éveknél kevesebb volt, ám a továbbtanulni szándékozók körében az emelt szintű érettségi vizsgák változatlanul jelentős arányban fordultak elő.

A következő napokban a középiskolák lezárják adataikat, majd ezek összesítését az Oktatási Hivatal elvégzi. Mindezek  befejeztével július második hetében az OH honlapján (http://www.oh.gov.hu/) megjelenik a vizsgaeredmények országos statisztikája.

Az érettségi vizsgák az alapos előkészítésnek, az alkalmazott eljárásoknak, valamint a vizsgákon közreműködők – vizsgáztató tanárok, elnökök, szervezők – gondos, lelkiismeretes munkájának köszönhetően zökkenőmentesen zajlottak, azokat érdemben megzavaró esemény nem történt.

Ezúton is gratulálunk minden érettségiző diáknak és családjuknak, és köszönjük az iskolák pedagógusainak, az önkormányzati dolgozóknak, az Oktatási Hivatal illetve az Educatio Kht. szakembereinek és minden közreműködőnek az érettségi lebonyolításában végzett lelkiismeretes munkáját!

Felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a felsőoktatásba jelentkezetteknek a még hiányzó dokumentumokat július 10-ig kell eljuttatniuk postai úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. címre, vagy személyesen az Educatio Kht. Ügyfélszolgálatához (címe: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest, VIII. kerület, Reviczky u. 6.). A felsőoktatási felvételire vonatkozó információk megtalálhatók a http://www.felvi.hu/ weboldalon.

MDF:Energiatakarékos izzót minden állami intézménybe!

  Az egyik alternatív számításAz egyik alternatív számítás

A Magyar Demokrata Fórum úgy véli, hogy a környezettudatos életmódra való áttérésben a politikának jó példát kell mutatnia: a pártok székházaiban, valamint az állami és kormányzati épületekben kizárólag energiatakarékos izzókat kellene használni.

  Az egyik alternatív számításAz egyik alternatív számítás

A Magyar Demokrata Fórum úgy véli, hogy a környezettudatos életmódra való áttérésben a politikának jó példát kell mutatnia: a pártok székházaiban, valamint az állami és kormányzati épületekben kizárólag energiatakarékos izzókat kellene használni.

Ezzel az intézkedéssel rengeteg pénzt és energiát lehetne megspórolni, hiszen a hagyományos égők esetében a felhasznált energiának csupán a töredéke ad világítást, a maradék hő formájában jut a környezetbe. Az MDF ezért az általa használt épületekben és irodákban 2009. január elsejéig, energiatakarékosra cseréli a hagyományos, pazarló égőket. A Magyar Demokrata Fórum kezdeményezi továbbá, hogy legkésőbb 2012-től – nemzetközi példákhoz hasonlóan – Magyarországon is szűnjön meg a hagyományos izzók gyártása és forgalmazása.

 Az indítvány a Magyar Demokrata Fórum Zöld Programjának része, amely a Nemzeti Adószabadság Program és a Korrupciómentes Magyarország Program mellett a párt harmadik átfogó javaslatcsomagja.

Minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy gyermekeink egészséges környezetben nőhessenek fel, ezért a környezettudatos életmódra való nevelést azonnal el kell kezdeni.

A politika nem halogathatja tovább a környezetvédelem kérdését, a pártok nem várhatnak ölbe tett kézzel arra, hogy mások oldják meg helyettük a problémákat.

A felelősségteljes, környezetbarát mindennapok, és a környezettudatos életmód elterjedéséhez elsősorban szemléletváltásra van szükség – az ehhez vezető úton pedig minden apróbbnak tűnő intézkedés komoly előrelépést jelenthet. A politikának jó példát kell mutatnia: a pártok székházaiban, valamint az állami és kormányzati épületekben mihamarabb át kell állni az energiatakarékos izzók használatára, hiszen azzal rengeteg pénzt és energiát lehetne megspórolni nemcsak az állam, hanem a környezet számára is.

Rövid határidőt szabva egyre több országban vonják ki a forgalomból a hagyományos izzókat. Az MDF szerint legkésőbb 2012-től Magyarországon is át kell térni az energiatakarékos égők kizárólagos használatára. A megvalósításhoz szükséges jogi feltételrendszer megteremtéséhez a párt számít a kormány támogatására is.

Az MDF arra kéri a kormányt és a parlamenti pártokat, hogy az általuk használt és fenntartott székházakban, állami, kormányzati épületekben vizsgálják meg, hogy energiatakarékos izzókat használnak-e.

Ezt a lépést az MDF is megteszi, az általa használt épületekben és irodahelységekben minden hagyományos égőt kicserél energiatakarékosra. 

Energiatakarékos izzókat a pártok székházaiba, a kormányzati épületekbe!

  

 Az MDF szerint pártok székházaiban, az állami és kormányzati épületekben kizárólag energiatakarékos izzókat kellene használni.

    Az MDF arra kéri a parlamenti pártokat és Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt, hogy ahol csak lehetséges, mindenhol cseréljék le az izzókat energiatakarékos égőkre – mondta Pettkó András, aki pénteki sajtótájékoztatóján az újságírók előtt, létrára felmászva cserélte ki a párt központi székházában az utolsó, még nem energiatakarékos izzót.

    Az MDF azt vállalja, hogy 2009. január elseje után országos szinten a pártnak nem lesz olyan irodahelyisége, ahol az összes izzó ne energiatakarékos lenne. Az MDF azt szeretné, hogy ne csak a "zöld izzók" valósuljanak meg, hanem "zöld irodákat" szeretne az MDF a munkatársai számára létrehozni.

    A Magyar Demokrata Fórum kezdeményezi azt is, hogy 2012-től, a nemzetközi példákhoz hasonlóan, Magyarországon is szűnjön meg a hagyományos izzók gyártása és forgalmazása.

    Pettkó András közölte: a megvalósításhoz szükséges jogi feltételrendszer megteremtéséhez a párt számít a kormány támogatására.

    Az ellenzéki képviselő ismertette a pártja által készített számítást, ami azt mutatja, hogy aki energiatakarékos égőt használ a hagyományossal szemben, az hat évre számítva 14.940 forintot takaríthat meg.

    Bárándi Alexandra, az MDF Környezetvédelmi kabinetjének tagja a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet, hogy minden lehetséges eszközt meg kell ragadni annak érdekében, hogy gyermekeink egészséges környezetben nőhessenek fel. Úgy véli, a politika nem halogathatja tovább a környezetvédelem kérdését, a pártok nem várhatnak ölbe tett kézzel, hogy mások oldják meg helyettük a problémákat.

A felnőtt társadalom felnőtt ügyintézése

Pettkó András országgyűlési képviselő (MDF)Pettkó András országgyűlési képviselő (MDF) 

A közelmúltban elfogadta az Országgyűlés azt az MDF által kezdeményezett, a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénymódosítást, amely után egy-két év múlva a jelenlegi 650 ezerrel szemben az adófizető polgárok túlnyomó többségének lehet elektronikus ügyfélkapuja. A közvetlen hatásokról Pettkó Andrást, a párt parlamenti képviselőjét kérdeztük.

Pettkó András országgyűlési képviselő (MDF)Pettkó András országgyűlési képviselő (MDF) 

A közelmúltban elfogadta az Országgyűlés azt az MDF által kezdeményezett, a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénymódosítást, amely után egy-két év múlva a jelenlegi 650 ezerrel szemben az adófizető polgárok túlnyomó többségének lehet elektronikus ügyfélkapuja. A közvetlen hatásokról Pettkó Andrást, a párt parlamenti képviselőjét kérdeztük.

– Jelenleg 13 fajta, elektronikus úton intézhető hatósági ügyintézés van, ami szép szám, ám messze nem elég – nyilatkozta Pettkó András. – A célunk az, hogy a netpolgárrá váló állampolgároknak ne kelljen személyesen befáradniuk a hivatalokba, ha meg akarják hosszabbítani útlevelüket, személyi igazolványukat vagy jogosítványukat.
A képviselő ezeket alapkövetelményként említette, ám hozzátette: a legjobb megoldás az lenne, ha az illetékes hatóság értesítené az ügyfelet akkor, ha hamarosan lejár valamelyik dokumentumuk.

– A Magyar Demokrata Fórum által kezdeményezett törvénymódosításnak köszönhetően minden állampolgárnak automatikusan fel kell ajánlani az ügyfélkapu kulcs használatát az okmányirodákban. Ezzel rengeteg időt és energiát spórolnánk ugyanis meg az embereknek – tette hozzá a képviselő.

Pettkó egyetlen példát említett: idén kétmillió-nyolcszázötvenezer adóbevallás érkezett az APEH-hoz – ám ebből mindössze hatszázötvenezer volt elektronikus. Azaz a többi esetben az ügyfél letöltötte a formanyomtatványt, kitöltötte, majd borítékba tette, és így adta fel. Holott éppen az elektronikus verzió az, amelyet elrontani sem lehet.

– Ha jövőre mondjuk kétszázezerrel többen választják a netes verziót, következő évben pedig újabb kétszázezer teszi le a voksát az elektronikus kitöltés mellett, akkor már jól dolgoztunk.

A képviselő hozzátette: amikor a magyar állam az ügyfélkapu-rendszer mellett döntött, akkor rálépett egy útra, amelyen mindenképpen tovább kell menni. Ennek egyik jele az lehet, ha fokozatosan egyre több szolgáltatást „tesz rá" a szisztémára.

– Az egyik leggyakrabban elhangzó ellenérv a biztonság, illetve annak feltételezett hiánya. Nos, erre egyszerű a válaszom: az MDF felnőttnek tekinti a magyar társadalmat. Egy felnőtt pedig nem adja ki a jelszavát boldog-boldogtalannak, és nem is írja rá a monitor sarkára. Ha a jelszó titok marad, akkor biztonságos a rendszer.
Pettkó végül kitért arra is, hogy a 21. század technológiája a polgárok kényelme mellett hozzájárul a pártja által képviselt korszerű konzervativizmus egyik alaptételéhez, az olcsóbb és hatékonyabb állam megvalósulásához is.

Budapestet és Magyarországot népszerűsítő plakátok Ferihegyen

 1.1.

Budapest Főváros Önkormányzata Városarculati Tanácsnoki Irodája, a Magyar Turizmus Zrt,  a Budapest Airport (BA) Zrt., és a repülőtéri médiafelületeket értékesítő Clear Channel Outdoor Kft. / DEFI Hungary Kft. közös akciót indított Budapest és Magyarország népszerűsítése céljából. A kampány keretében a ferihegyi repülőtér indulási és érkezési oldalain, valamint egyéb kültéri felületeken a fővárost és Magyarországot egyaránt népszerűsítő plakátok kerülnek kihelyezésére a turisztikai csúcsszezon idejére.

 1.1.

Budapest Főváros Önkormányzata Városarculati Tanácsnoki Irodája, a Magyar Turizmus Zrt,  a Budapest Airport (BA) Zrt., és a repülőtéri médiafelületeket értékesítő Clear Channel Outdoor Kft. / DEFI Hungary Kft. közös akciót indított Budapest és Magyarország népszerűsítése céljából. A kampány keretében a ferihegyi repülőtér indulási és érkezési oldalain, valamint egyéb kültéri felületeken a fővárost és Magyarországot egyaránt népszerűsítő plakátok kerülnek kihelyezésére a turisztikai csúcsszezon idejére.

Mostantól az országba repülőgépen érkező külföldieket méretes „Budapest welcomes you" felirat fogadja, a beléptető folyosó falait pedig a főváros arculatát alapvetően meghatározó, turisztikailag vonzó épületek, események képei díszítik.

 2.2.Magyarország turisztikai kínálatának népszerűsítése érdekében pedig a repülőtér indulási oldalán a Magyar Turizmus Zrt. – az új országos turisztikai arculat szerint elkészített – hirdetései „búcsúztatják" és csábítják visszatérésre a távozó turistákat.

A Városarculati Tanácsnoki Iroda által kidolgozás alatt lévő új budapesti integrált grafikai városarculat elemeit, azon belül a külföldieket megcélzó, elsősorban turisztikai felhasználású elemeket (pl.: a „Budapest – city of senses" szlogent) alkalmazó plakátok képanyaga a főváros leginkább sajátjának elfogadott értékeit, a Dunát, a fürdőkultúrát, a város látképét, a kulturális pezsgését, sajátos életformáját jelenítik meg.

3.3.Az indulási oldalon megjelenő plakátokon az MT Zrt. által idén bevezetett új külföldi arculat általános „Hungary – A love for life" (Magyarország – egy életre szóló szerelem) szlogenje mellett, az a jól ismert kérdés is szerepel, amelyet biztonsági okokból minden utazónak feltesznek a légitársaságok a csomagok feladása során: „Did you pack your bag yourself?" azaz saját kezűleg csomagolta be bőröndjét? „A bagful of adventure awaits you on your next visit!" felhívás pedig arra utal, hogy a most távozó utazót a következő látogatása alkalmával ugyancsak egy „bőröndnyi" élmény várja Magyarországon.

A szolgáltatók összefogásával megvalósult akció keretében a Budapest Airport Zrt. és közreműködő cégei a felületeket ingyenesen bocsátották a Városarculati Tanácsnoki Iroda, valamint a Magyar Turizmus Zrt. rendelkezésére. A Budapest Airport 2007-ben összesen 8,6 millió utast szolgált ki, ebből közel 4,4 millió volt az induló utas. Július, augusztus és szeptember a ferihegyi repülőtér csúcsszezonja. A három nyári hónapban várhatóan mintegy 3 millió utas fordul meg Budapest légikikötőjén.

4.4.Bojár Iván András, Budapest városarculati tanácsnoka, az akció kezdeményezője szerint „alapvető jelentősége van annak a hangütésnek, amely egy új országba lépőt fogad, és annak a képnek is, amelyet távozásakor visz magával – ez esetben, rólunk. E képnek nem csak pozitívnak, de hitelesnek, a város arculati értékeit híven kifejezőnek kell lennie. Ferihegy Budapest kapuja, Budapest pedig az országé. Kiemelt felelősségünk tehát, hogy a róla kialakult képet nagy körültekintéssel és kreatívan ápoljuk."

Jost Lammers, a kampányt befogadó és finanszírozó BA vezérigazgatója elmondta: „a budapesti repülőtér és a hazai turizmus célja ugyanaz: minél több utast vonzani Budapestre és Magyarországra. Sorsunk a turisztikai szolgáltatókkal összefonódik: boldogulásunk egymástól nem választható el. Ezért vállalunk egyre aktívabb szerepet az idegenforgalom fejlesztésében, és ezért veszünk részt minden, a turisztikát fejlesztő és erősítő akcióban."

Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt vezérigazgatója hozzátette: „Az új turisztikai arculat jegyében elkészített hirdetések jól ábrázolják, hogy a külföldi utazók magyarországi tartózkodásuk során a turisztikai termékek széles skáláját ismerhetik meg, amelyeket élményként elraktározva, jelképesen egy bőröndbe csomagolva vihetnek magukkal, de amint otthonukban kicsomagolnak, a sok színes emlék hazánkba való visszatérésre csábítja majd őket."

 

Megnyílt a Rec (a közel) nulla energiamérlegű konferenciaközpont Szentendrén

 A REC épületeA REC épülete

2008. június 27-én hivatalos avatási ceremónia keretében átadták a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) kiemelten környezetbarát – zéró széndioxid kibocsátást célzó – konferenciaközpontját.

 A REC épületeA REC épülete

2008. június 27-én hivatalos avatási ceremónia keretében átadták a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) kiemelten környezetbarát – zéró széndioxid kibocsátást célzó – konferenciaközpontját.

A barna mezős beruházásként megépített konferenciaközpont, régiónkban egyedülálló épületként optimális esetben képes hosszú távon nullás energia egyenleggel működni.

A megnyitó ceremónia résztvevőiA megnyitó ceremónia résztvevői

A beruházás fő támogatója Olaszország Környezetvédelmi Minisztériuma. További támogatást nyújtott Izland, Lichtenstein és Norvégia az EGT mechanizmuson keresztül. (A beruházás egyike az elsőként megvalósult EGT projektnek, melynek hazai gazdája a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!) A beruházás értéke nettó árakon számítva közel 2 millió euró. A technológiai beszállítók is komoly kedvezményeket biztosítottak az épület megvalósításához: Krüll-Ung Kft. – árnyékolástechnika, Oktoklima Kft. – hőszivattyúk, Philips Lighting – világítás, Rheinzink – épület-burkolás, Sanyo Hungary Kft. – napelemek, Sauter Automatika Kft. – épületautomatika.

A napelemtáblák és a klimagépek a tetőn. A klimák hőszivattyúkkal talajkutakból működnekA napelemtáblák és a klimagépek a tetőn. A klimák hőszivattyúkkal talajkutakból működnekAz éves átlagban elért nulla széndioxid kibocsátás ambiciózus célját tervezési technikák, automatizált rendszerek és a megújuló energiaforrások, a napenergia egyidejű alkalmazása teszi lehetővé.

Az épület hűtési, fűtési rendszereinek elektromos energiaellátását valamint a világításhoz és az egyéb készülékekhez szükséges elektromos áramot 140 fotovoltaikus napelem szolgáltatja. Ez a rendszer 29 kilowattos névleges teljesítményű.

Az energiamérleg követhetőAz energiamérleg követhetőAmennyiben a megtermelt villamos energia nem fedezi az épület működéséhez szükséges forrásokat – például éjszaka vagy csúcsidőben -, a rendszer a hálózatról egészíti ki a szükségleteket. Cserébe többlet termelésekor az elektromos áram visszajut a hálózatba.

Az épületben alkalmazott hőszivattyúk a mélyebb talajrétegek állandó hőmérsékletét használják ki. A 12 darab talajba fúrt szondán keresztül lehet a hőenergiát kinyerni és hőszivattyúk segítségével hasznosítani. Ez a rendszer magas hatásfokot biztosít a hűtő- és fűtőrendszereknek valamennyi évszak folyamán. A megújult épületben két rendszer szolgáltatja a fűtést és a hűtést: az egyik a légbefúvásos, míg a másik mennyezeti fűtés és hűtés, melyek együttesen nagyon kellemes klímát biztosítanak a látogatók számára. A belső terek szellőztetését az automatika az épületben tartózkodó emberek létszámához igazítja. Ezek a megoldások rendkívül hatékonyak.

A konferenciaterem és a kulcsok...A konferenciaterem és a kulcsok…A rekonstrukció részeként új szigetelés és héjazat kialakítására is sor került az épület egészén, ezáltal minimalizálva a téli hő veszteséget a nyári elkerülendő hőnyereséget, valamint a természetes fény minél hatékonyabb kiaknázását.

A természetes fény kihasználását jelentősen megnöveli az a folyamatos ablakfelület, amely a falak felső felén fut végig. Ráadásul az ablakfelület egy kifelé és befelé egyaránt kialakított polc felett helyezkedik el, amely a fényes felülete által a belső terek felé tükrözi a természetes fényt. A nyári időszakokban a polc árnyékolóként is funkcionál a mozgatható és fix árnyékolókkal. A világítótestek erősségét fényérzékelők a természetes fény mennyiségének megfelelően vezérlik. A rendszer célja, a mesterséges fényforrások minél kisebb arányú alkalmazása.

KulcsátadásKulcsátadásA REC – mint a fenntartható fejlődéssel és a környezetünk védelmével foglalkozó nemzetközi szervezet – és partnerei az új épületet számos formában fogják használni. A hagyományos konferenciák mellett információs és demonstrációs központként és éghajlat változási centrumként fog működni.

A konferenciaközpont koncepció tervei Olaszországban készültek az Architetture Sostenibili csapata által, míg a kiviteli terveket a hazai Kima Studió készítette. A konferenciaközpont beruházásának olasz projektvezetője, Professor Federico M. Butera, vallja: hogy már most rendelkezünk az éghajlat változás hatásait csökkentő technológiákkal. Azonban vajmi kevés ezeket csak beépítenünk: a csúcstechnológiák igényeinek megfelelően meg KELL, változtassuk a viselkedésünket – ha tényleg valós változást akarunk.

A nagyságrendileg 2 millió eurós beruházás anyagi megtérülése csak néhány évtized távlatában prognosztizálható, azonban a pozitív klímavédelmi hatások már az átadás napjától érvényesülnek. A két konferenciaterem (120 illetve 80 fős kapacitás) a jövőben nem csak a REC saját rendezvényeinek ad otthont, hanem nyitva áll olyan cégek és szervezetek előtt is, amelyeknek környezettudatos profilja vagy CSR tevékenysége okán a REC Konferencia Központ egy adekvát választás, de az épület szakvezetés mellett nyitva áll majd szervezett csoportos látogatások céljára az iskolásoktól a mérnökhallgatókon keresztül minden érdeklődő szakember számára, ezzel is támogatva a zöld építészet térnyerését régiónkban.

A REC egy magyarországi központú, kiterjedt nemzetközi hálózatot működtető környezetvédelmi nemzetközi szervezet, melynek története egyidős a rendszerváltással. Tevékenységének meghatározó része a tágabban vett régiónkban található országok gyors gazdasági és társadalmi fejlődésének környezettudatos alapokon történő megvalósítását célozza, konkrét projektek támogatásával, segítésével. A REC tehát elsősorban egy katalizátor szerepet betöltő koordinációs központ, amelynek feladata a makro- és mikro szintű regionális stratégia folyamatos frissítése és összehangolása, illetve a különböző helyi környezetvédelmi projektigények felmérése, elbírálása és azok pénzügyi fedezetének előteremtése valamint elosztása.

A REC egy független, nemzetközi szervezet, amelyet az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kormánya közösen hozott létre 1990-ben. Mára az alapító okiratát 29 ország és az Európai Unió írta alá. 200 munkatársa 17 országban dolgozik, a szervezet központja Szentendrén található. 1990 óta a REC több mint 120 millió euró értékben végzett el projekteket elsősorban Kelet-Európában, de tevékenysége részben kiterjed Ázsiára, Afrikára és Dél-Amerikára is.

Supernova – új Nokia készülékstíluscsalád

 

Nokia 7510Nokia 7510A Nokia miután felismerte, hogy nincs olyan stílus, amely mindenkinek megfelelne, bemutatta új terméksorozatát azért, hogy a fogyasztók még több eszközzel fejezhessék ki személyes stílusukat, a stílusos designtól kezdve az élénk színű cserélhető fedlapokig.

 

Nokia 7510Nokia 7510A Nokia miután felismerte, hogy nincs olyan stílus, amely mindenkinek megfelelne, bemutatta új terméksorozatát azért, hogy a fogyasztók még több eszközzel fejezhessék ki személyes stílusukat, a stílusos designtól kezdve az élénk színű cserélhető fedlapokig.

Az új Nokia Supernova család első négy piaci bevezetésre kerülő készülékének fő jellemzői a merész színek és a vadonatúj design, amelyek a legújabb kihagyhatatlan táskák vagy napszemüvegek vonzerejével csábítanak. Az új sorozat, amelyet olyan stílus-tudatos férfiaknak és nőknek terveztek, akik benne akarnak maradni a körforgásban, kivételes mobil funkcionalitást is kínál a zenei- és internetes élmények széles választéka mellett.

„Mivel kapcsolataink fenntartásához egyre inkább a mobiltelefonokra támaszkodunk, azok egyre inkább mindent tudnak rólunk, és a világunkba bepillantást engedő ablakokká váltak – mondta Jo Harlow, a Nokia LIVE kategória alelnöke. – A Supernova családdal az a célunk, hogy lehetőséget teremtsünk az embereknek arra, hogy megkülönböztessék magukat ugyanúgy, ahogy egy hagyományos divatkiegészítővel tennék."

.

NOKIA 7610 Supernova

A szétcsúsztatható designú, sima íveket felvonultató Nokia 7610 Supernova az Xpress-On fedlapokat két színösszeállításban kínálja: „acélkék" és „piros" egy visszafogott szürke felülettel ellensúlyozva, illetve „élénk lila" és „acélkék", amelyet kontrasztosan kiemel a hófehér elülső felület. Az innovatív Theme Colorizer (Témaszínező) lehetővé teszi, hogy az emberek rátaláljanak egy színre és megörökítsék azt, hogy aztán ezzel a színnel szabják még személyesebbre a telefon billentyűzetvilágítását és háttérképét.

További jellemzői a 3,2 megapixeles kamera dupla-ledes vakuval és 8-szoros digitális zoommal, azonnali üzenetküldéssel, és TV-kimenettel a képmegosztáshoz. A Nokia 7610 Supernovával a fogyasztók élvezhetik és kezelhetik zenéiket az erre kijelölt zenebillentyűvel, FM-rádióval, MP3-lejátszóval, valamint a Nokia Music Store*-hoz való hozzáféréssel a Nokia Music PC Clienten keresztül. A Nokia WidSets szolgáltatás hozzáférést biztosít, hogy a készüléken keresztül élvezhessünk és megoszthassunk tartalmakat a kedvenc internetes oldalainkon.

A Nokia 7610 Supernova 2008 III. negyedévében lesz kapható, megközelítőleg 225 eurós adó és járulékok nélküli kiskereskedelmi áron.

Nokia 7510 Supernova

A Nokia 7510 Supernova ikonikus összecsukható designnal büszkélkedik, amelyet az oldalán található gomb megnyomásával egyszerűen kinyithatunk. A Nokia 7510 Supernova, melynek Xpress-On elő- és hátlapjai „viharkék", „piros", „smaragdzöld" és „eszpresszó barna" színekben kaphatóak, varázslatos fényeffektusokat vonultat fel megvilágítás nélkül rejtve maradó kijelzőjével és emlékeztető fénnyel. Kiváló mechanikai minőség, puha érzet és masszív, fémből készült elemek jellemzik a készüléket, amelyben 2 megapixeles kamera NIPS-szel, LED vaku, 4-szeres digitális zoom, egy 512MB-os microSD kártya**, egy nagy, 2,2'' QVGA kijelző van, valamint egy új, felhasználóbarát Nokia webböngésző, a Nokia Search, Share on OVI és a Flickr egyszerű eléréséhez.

A Nokia 7510 Supernovával a fogyasztók élvezhetik és kezelhetik zenéiket egy FM-rádióval, egy továbbfejlesztett MP3-lejátszóval, valamint a Nokia Music Store-hoz és a Nokia Music PC Client-hez való hozzáféréssel. További jellemzői, például a link a YouTube-hoz, hozzáférés a Nokia Térképek 1.2-höz ingyenes navigációval, útvonaltervezéssel és helyi kereséssel, valamint az A-GPS támogatása és a Nokia WidSets szolgáltatás.

A Nokia 7510 Supernova 2008 IV. negyedévében lesz kapható megközelítőleg 180 eurós adó és járulékok nélküli kiskereskedelmi áron.

Nokia 7310 Supernova

A vékony és kecses Nokia 7310 Supernova Xpress-On fedlapjai, amelyek merész, 3D-s gravírozással készülnek, „acélkék" színben kaphatóak egy második „wasabi zöld" vagy „cukorka rózsaszín" elő- és hátlappal. További öt elő- és hátlap szín lesz elérhető egyes piacokon: a „gombaezüst", a „szilvadzsem", az „metálkék", az „érett sárga" és az „eszpresszó barna".

További jellemzői például a 2 megapixeles kamera 4-szeres digitális zoommal és TV-kimenettel a képmegosztáshoz, valamint az azonnali üzenetküldés. Az előre installált játékok a TVAn FM RDS rádión és egy MP3-lejátszó teszik teljessé a kínálatot a stílustudatos vásárlók számára, akik zenéiket bármikor és bárhol élvezni szeretnék.

A Nokia 7310 Supernova 2008 II. negyedévétől kapható megközelítőleg 155 eurós adó és járulékok előtti kiskereskedelmi áron.

Nokia 7210 Supernova

Azoknak, akiknek igazán fontosak a legújabb trendek és szeretnék ötvözni az egyszerűséget a stílussal, a fényes felületű „rágógumi rózsaszín" és „élénk-kék" színekben kapható Nokia 7210 Supernova elegáns, vékony designt kínál. A Nokia 7210 Supernovával az emberek élvezhetik a PC-ről áttöltött vagy a Nokia Music Store-ban vásárolt zenéiket, valamint kezelhetik is azokat a letölthető Nokia Music PC Clienttel. Az SD memóriakártya-hely segítségével kedvenc zenéinket és videóinkat könnyen lejátszhatjuk és menthetjük. A 2 megapixeles kamera és a Flickr-hez való hozzáférés egy kattintással elérhetővé teszik a fotók megosztását.

A Nokia 7210 Supernova 2008 III. negyedévétől lesz kapható megközelítőleg 120 eurós adó és járulékok nélküli kiskereskedelmi áron.

*) Ahol elérhető

**) A memóriakártya mérete piactól függően változhat

Praktikus tudnivalók: Szombaton több százezer embert várnak az ingyenes T-Mobile Kapcsolat koncertre

 

http://kapcsolatkoncert.t-mobile.huhttp://kapcsolatkoncert.t-mobile.hu Európa egyik legnagyobb zenei eseményén, a 12. alkalommal megrendezésre kerülő, június 28-án 18 órakor kezdődő T-Mobile Kapcsolat koncerten a gitárvirtuóz Santana lép színpadra, az előzenekar pedig a Back II Black lesz. Az ingyenes programra a szervezők az elmúlt évekhez hasonlóan több százezer embert várnak az '56-osok terére.

 

http://kapcsolatkoncert.t-mobile.huhttp://kapcsolatkoncert.t-mobile.hu Európa egyik legnagyobb zenei eseményén, a 12. alkalommal megrendezésre kerülő, június 28-án 18 órakor kezdődő T-Mobile Kapcsolat koncerten a gitárvirtuóz Santana lép színpadra, az előzenekar pedig a Back II Black lesz. Az ingyenes programra a szervezők az elmúlt évekhez hasonlóan több százezer embert várnak az '56-osok terére.

 

A T-Mobile Kapcsolat koncert a főszervező mobilcégnek, a főtámogató Sony Ericssonnak, valamint az MKB Banknak, a Volkswagennek, az [origo]-nak, a Danubius Rádiónak, az Est.TV Magazinnak, a Metró napilapnak, a TV2-nek, a Storynak, a Bestnek és a PORT.hu-nak köszönhetően idén is ingyenes lesz. A koncerthez kapcsolódóan a világon elsőként Magyarországon jelenik meg Santana különleges albuma, amelyet három akciós Sony Ericsson Walkman mobilhoz a T-Mobile ajándékba ad.

AT-Mobile Kapcsolat koncerten az '56-osok terén felállított, a tavalyi évhez hasonlóan a Városligeti fasor magasságában felépülő színpad a Műcsarnok és a Hősök tere felől lesz látható és egészen a Szépművészeti Múzeumig CD minőségű hangot biztosító hangszórók és hatalmas kivetítők garantálják a színvonalas szórakozást. Santana a Back II Blacket követően várhatóan fél nyolckor lép a színpadra.

A koncerthez kapcsolódó különlegesség, hogy az idén 60. születésnapját ünneplő Carlos Santana MULTI DIMENSIONAL WARRIOR dupla albuma 2008. július 7-én a világon először Magyarországon jelenik meg, és augusztus 4-éig más országokban nem lesz kapható. A két lemez különlegessége, hogy az azon szereplő számokat a művész személyesen válogatta össze, kellemes utazásra, a különböző hangulatok és érzések világába invitálva hallgatóit. Az eddig példa nélküli koncepcióban az első lemezen 14 vokális felvétel kapott helyet, míg a másodikon 14 instrumentális mű vezeti végig a rajongókat Santana 40 éves karrierjén.  A MULTI DIMENSIONAL WARRIOR az első olyan antológia, amely Santana mindhárom nagy kiadójának (Columbia, Ploydor/PolyGram, Arista/BMG) felvételeiből válogat. Az albumon öt dal korábban soha meg nem jelent verziója is megtalálható. Carlos Santana saját maga játszott fel gitár szólót a „Spirit" és a „Right Now" című dalokhoz, Chester Thompson, a zenekar egyik tagja zongorakíséretet adott a „Let There Be Light" című számhoz, Barbra Higbie pedig hárfa szólamokat játszik a „Praise" és „Let There Be Light" című felvételeken. A T-Mobile és a Sony Ericsson közös akciójában a Santana CD-különlegességet 2008. június 28-a és július 3-a között a Sony Ericsson W350i, a Sony Ericsson W880i és a Sony Ericsson W580i Walkman mobilokhoz ajándékba adja.

A koncerttel kapcsolatos közlekedési információk

A koncertre érkezők és az arra közlekedők számára fontos információ, hogy a T-Mobile Kapcsolat koncert helyszínén és környékén ebben az évben is megváltozik a forgalmi rend, valamint változások lesznek a tömegközlekedésben. Megállási tilalom van érvényben az '56-osok terén a Benczúr utca és az '56-os emlékmű közötti szakaszon, a Műcsarnok melletti parkolóban és holnap 6 órától gépkocsival nem lehet megállni az '56-osok terén az '56-os emlékmű és az Ajtósi Dürer sor közötti szakaszon. A koncert napján 14:00 órától a Dózsa György út, a Podmaniczky utca és az Ajtósi Dürer sor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Hősök tere közötti szakaszon, a Kós Károly sétányon a Hermina út és a Hősök tere között lezárások lesznek, és a Hősök tere csak gyalogosan vagy kerékpárral közelíthető majd meg.

Módosul a BKV-járatok menetrendje és egyes járatok útvonala is. A 20gy, 30, 105-ös autóbusz, valamint a 70-es, 74-es, 75-ös trolibusz másik útvonalon közlekedik majd, a 70-es, 74-es valamint a 79-es trolibuszok helyett autóbuszok szállítják az utasokat. Az M1 Földalatti a rendezvény napján 17:00 órától a Hősök terén nem áll meg. A T-Mobile Kapcsolat koncertet követően meghosszabított üzemidővel közlekedik az M1 Földalatti (kivéve a Hősök tere megálló), az 1-es és a 6-os villamos is.

http://kapcsolatkoncert.t-mobile.hu/  

Utcai labdaharcosok

 

Mostanában minden a foci körül forog. Van, aki nézi, van, aki játssza és van, aki új dimenziókba helyezi.  A freestyle focisokat nehéz lenne beskatulyázni, hisz aki képes arra, hogy egyfajta sodró ritmusú zenére táncoljon úgy, hogy közben a focilabda szinte a lábához nőtt, akkor arról nehéz megállapítani, hogy táncos vagy focista! De a „Red Bull Street Style" nem is arra hivatott, hogy e felől döntsön.

 

 

Mostanában minden a foci körül forog. Van, aki nézi, van, aki játssza és van, aki új dimenziókba helyezi.  A freestyle focisokat nehéz lenne beskatulyázni, hisz aki képes arra, hogy egyfajta sodró ritmusú zenére táncoljon úgy, hogy közben a focilabda szinte a lábához nőtt, akkor arról nehéz megállapítani, hogy táncos vagy focista! De a „Red Bull Street Style" nem is arra hivatott, hogy e felől döntsön.

 

Június 28-án az Amfiteátrumban „mindössze" arról fog folyni a vita, hogy ki képviselheti Magyarországot a freestyle foci verseny brazil döntőjében.

3 perc, 2 játékos, 1 labda.

Minden „meccsen" két játékos vív egymással párharcot. Felváltva kapják meg a labdát 30 másodpercre, ezalatt mutatják be break és hiphop zene kíséretében előadott művészi mozgássoraik legjavát. A döntőben a zsűri e három percet labdakezelés, kreativitás és stílus alapján értékeli. A nyertes továbbjut a következő fordulóba. Nincs más megkötés, mint az, hogy a labda és a művész a 7 m széles versenyterületen belül maradjon.

Ausztria, Németország, Japán, Oroszország, Dél-Afrika, Svédország, Egyesült Arab Emirátusok, Csehország, Görögország, Olaszország, Kuvait, Szaúd-Arábia, Spanyolország, Törökország, Amerikai Egyesült Államok. Az itt felsorolt országok mindegyikében zajlanak már, vagy hamarosan megrendezésre kerülnek az elődöntök. Az országok győztesei november 16-18-án mérik össze tudásukat majd Sao Paoloban, Brazíliában.

A magyar elődöntő június 28-án lesz az Amfiteátrumban 11-től kb 4-ig, ahol a közel 50 induló 11 órától méri össze tudását. 

 http://www.redbullstreetstyle.com/