SonicWALL: elérkezett a háromdimenziós hálózati biztonság kora

 A 3D biztonsági modellA 3D biztonsági modell

A globális gazdasági tényezők és az új technológiák jelentős hatással vannak a nagy szervezetekre. A nagyvállalatok a piaci pozíciójuk megtartása és az alacsonyabb munkaerő költségek miatt egyre nagyobb számban foglalkoztatnak a világ különböző országaiban dolgozó munkatársakat, illetve folytatnak üzleti tevékenységet. Egyes cégek megosztják egymás között információ állományukat a hatékonyság növelése érdekében, míg mások teljes üzleti folyamatokat helyeznek ki más vállalatokhoz – például call centereket – azért, hogy fő tevékenységi körükre fókuszálhassanak a működés során. Ahhoz, hogy megfeleljenek az új üzleti kihívásoknak, a szervezetek egy sor olyan technológiai megoldást alkalmaznak, mint a web alapú szolgáltatások, a szolgáltatásorientált architektúrák vagy az IP-telefónia, továbbá dinamikus, kommunikáció központú alkalmazásokat építenek ki – egyre gyorsabb ütemben.

 A 3D biztonsági modellA 3D biztonsági modell

A globális gazdasági tényezők és az új technológiák jelentős hatással vannak a nagy szervezetekre. A nagyvállalatok a piaci pozíciójuk megtartása és az alacsonyabb munkaerő költségek miatt egyre nagyobb számban foglalkoztatnak a világ különböző országaiban dolgozó munkatársakat, illetve folytatnak üzleti tevékenységet. Egyes cégek megosztják egymás között információ állományukat a hatékonyság növelése érdekében, míg mások teljes üzleti folyamatokat helyeznek ki más vállalatokhoz – például call centereket – azért, hogy fő tevékenységi körükre fókuszálhassanak a működés során. Ahhoz, hogy megfeleljenek az új üzleti kihívásoknak, a szervezetek egy sor olyan technológiai megoldást alkalmaznak, mint a web alapú szolgáltatások, a szolgáltatásorientált architektúrák vagy az IP-telefónia, továbbá dinamikus, kommunikáció központú alkalmazásokat építenek ki – egyre gyorsabb ütemben.

A fent említett trendek jelentős hatással vannak a vállalati hálózatokra is. Az Enterprise Strategy Group a SonicWALL megbízásából készített elemzést a vállalati hálózatok biztonságáról, azok kihívásairól, egy új irányvonalat, a háromdimenziós hálózati biztonságot is bemutatva. A hagyományos háromszintű helyi hálózatokat, és a távolsági hálózatokat nem a mai, kihívásokat jelentő, nyílt és folyamatos kommunikációra tervezték. Az üzletmenet kiszolgálásához a hálózatoknak az alábbi igényeknek kell megfelelniük:

 • Nagyobb sávszélesség: A nagyvállalati hálózati gerincek nagy gyorsasággal növekednek gigabites nagyságúról több tíz gigabites nagyságúra. A külső kapcsolódás tekintetében a nagy szervezetek a fix T1 és T3 szabvánnyal szemben az Ethernet vagy optikai hálózatokat részesítik előnyben, amelyek olyan sávszélességet kínálnak, mely megfelel az adatforgalmi igényeknek.
 • Virtuális kapcsolódás: Az üzleti partnerek a nyitott interneten keresztül kommunikálnak, az otthonról dolgozó munkatársak IPSec-en vagy SSL VPN-en keresztül jelentkeznek be, a távoli elérésű irodák pedig MPLS-en keresztül kapcsolódnak. Összességében a nagyvállalati hálózatok egyre inkább az internethez kezdenek hasonlítani: hatalmas és eltérő típusú adatforgalom, valamint névtelen felhasználói bejelentkezések figyelhetők meg.
 • Nagyfokú mobilitás: Az eszközöket többé már nem béklyózzák meg vezetékek és kötött kapcsolódások. Az üzleti PC-k több mint fele ma már vezeték nélküli kapcsolattal ellátott laptop, az okostelefonok és egyéb hordozható eszközök értékesítése pedig több mint húsz százalékkal nőtt az elmúlt évben. Egyes iparági előrejelzések szerint 2012-ben több mint 15 milliárd mobil eszköz lesz online a világon. Mindez azt is jelenti, hogy a vállalati hálózatokban is egyre nagyobb számú mobil felhasználó és eszköz lesz jelen.
 • Hálózati konvergencia: A hang-, video-, adat- és tárolásalapú forgalom folyamatos növekedésével az elkövetkezendő években a szervezeteknek újra kell tervezniük hálózataikat, hogy kiszolgálhassák a végpontokon található intelligens és mobil eszközöket.

A fentiek tekintetében a modernizálás nem opció, hanem szükségszerűség a vállalatok számára, hogy megőrizzék versenyképességüket és növeljék hatékonyságukat, ehhez pedig elengedhetetlen a hálózatok nagyobb fokú szintezése, és az üzleti igényeknek megfelelő egyszerű és könnyű használhatóság biztosítása.

A hálózati biztonság továbbra is gyenge pont

A hálózatokkal kapcsolatban két fontos tényt kell megállapítani. Egyrészt a hálózatokat olyan módon kellene átalakítani, hogy megfelelhessenek az üzletmenet új elvárásainak, másrészt azonban a hálózati biztonság messze elmarad attól a szinttől, hogy támogatni tudja ezt változást. A hiányosságot az okozza, hogy a hálózatok védelmét különálló eszközökkel és szűrő berendezésekkel biztosították, amelyek ugyan megfelelő, alapszintű védelmet nyújtottak az átlagos fenyegetettségekkel szemben, azonban az integráció, üzleti intelligencia és a szabályok betartatásának tekintetében már nem tudnak megfelelni a mai elvárásoknak. Az Enterprise Strategy Group (ESG) egy sor felmérése is ezt a tényt támasztja alá, kiemelve, hogy a biztonsági beruházások többsége a hálózatok külső pontjait érinti. A megkérdezett biztonsági szakemberek többsége úgy nyilatkozott, hogy a hálózatok külső pontjait magas szinten védik, ezzel szemben 60 százalékuk elismerte, hogy a hálózatok belső részeinek védelme elégséges vagy minimális. Riasztó adat, hogy a szakembereknek kevesebb mint egyharmada állított csupán, hogy az általuk képviselt vállalatnál nagy arányban fordítanak figyelmet az alkalmazások biztonságára is.

További problémát jelent, hogy a hálózatok biztonságát többnyire organikusan, az időről időre megjelenő fenyegetettségekre reagálva építették fel, minden egyes új kockázat kivédésére egy új megoldást integrálva a meglévő rendszerbe. Mindez nagyfokú komplexitást, és ebből adódóan pedig jelentős többletmunkát eredményezett, továbbá hátrányosan érinti a biztonsági monitoring, a védelem és a kockázatkezelés kérdését is. A jelenség igen súlyos, hiszen egyre nagyobb számú, és egyre kifinomultabb biztonsági támadások fenyegetik a hálózatokat. Gyakran az is tetézi a nehézségeket, hogy egyes szervezeteknél külön csoportok foglalkoznak a hálózattal és a biztonsággal, így az általuk használt technológiák, és a birtokukban lévő ismeretek nem adódnak össze, így az sem meglepő, hogy a szakemberek egy része azt állítja, nem képesek megfelelő módon elemezni a hálózati folyamatokat a biztonságra vonatkozóan. Az ESG kutatásában megkérdezettek 39 százaléka állította, hogy szervezetüknél ténylegesen értelmezni tudják a hálózati viselkedést a biztonságot illetően, 42 százalékuk úgy nyilatkozott, hogy megfelelő mértékben teljesítik ezt, 14 százalékuk pedig arról számolt be, hogy csekély mértékben felelnek meg ennek az elvárásnak.

Mi a helyzet az egységesített kockázatkezeléssel?

Az biztonsági iparág természetesen észlelte az új hálózati védelmi megoldások és a nagyobb fokú integráció szükségességét. A gyártók kifejlesztették egységesített kockázatkezelési (Unified Threat Management=UTM) megoldásaikat, melyek a felhasználók számára egyszerűbb használatot kínálnak az által, hogy a biztonsági technológiákat egyetlen eszközben vagy megoldásban vásárolhatják meg, és kezelésüket is egyetlen platformon keresztül végezhetik. Ez mindenképpen jelentős lépésnek számít, azonban a legtöbb UTM megoldás nem eléggé hatékony, mert egyes elvárásoknak még mindig nem tudnak megfelelni. Sok UTM eszköz esetében nem valósul meg igazi hálózati integráció, mivel egyszerűen csak „átvezető" eszközként működnek, amelyen áthalad a be- illetve kimenő hálózati forgalom, a hálózatot érintő döntésekhez már egy újabb infrastruktúrát kénytelenek felállítani a felhasználók az UTM megoldás támogatására, ez pedig járulékos költségeket és összetettséget eredményez. Gyakran maga az UTM eszköz lesz a „szűk keresztmetszet" a hálózaton belül, mivel egy sor biztonsági funkciót kell ellátnia párhuzamosan. Így gyakran a rendszeradminisztrátorok arra kényszerülnek, hogy egyes védelmi funkciókból visszavegyenek, hogy megfeleljenek az elvárt szolgáltatási szintnek, amelyet az üzletmenet igényel, azaz dönteni kell a teljesítmény és a biztonság között. Számos UTM megoldásnál az is hiányosságként jelentkezik, hogy alkalmazás szinten már nem képesek megfelelő szintű védelmet nyújtani, így a szervezetek védtelenek maradhatnak az alkalmazásokat fenyegető kockázatok és az adatszivárgással szemben.

Megoldás: 3D hálózati biztonság

A hálózati biztonság nem varázslat, egyszerűen meg kell vizsgálni minden IP csomagot, ezt követően pedig döntéseket kell hozni annak megfelelően, hogy a szervezeten belül alkotott szabályok mekkora kockázatot tesznek lehetővé. Például amikor egy külső felhasználó akar a szerverhez hozzáférni, az alábbi kérdéseket kell feltenni:

 • Az IP cím valós? Elfogadható forrásból származik?
 • Valóban HTTP forgalomról van szó, vagy valami belül rejtőzik?
 • A csomag tartalmazhat ismert kártékony kódot?
 • A HTTP protokoll megfelel az elfogadott szabványoknak?
 • Van valami gyanús a forgalmi mintán?
 • A tevékenység összhangban van a biztonsági előírásokkal?

Amint megvannak a válaszok a kérdésekre, a hálózati biztonsági rendszer meg tudja hozni a döntést, amely a biztonsági előírásokon, ismert kockázatokon, különleges szabályozásokon alapul.

Az Enterprise Strategy Group meglátása szerint a hálózatok fokozódó kifinomultsága és az egyre növekvő fenyegetettségek együttesen eredményezték egy új modell, a háromdimenziós hálózati biztonság megszületését, melynek alapja a mélyreható csomagfeldolgozás, hiszen ez biztosítja a hálózati és biztonsági szabályok betartását.

A csomagfeldolgozáson alapuló háromdimenziós hálózati biztonsági modell – lásd címképünket –

A modell alkalmazásával a hálózati biztonság lényegébe vertikálisan megfordul. Manapság az információ csomagokat többszörös biztonsági eszközök vizsgálják át, különböző fenyegetettségek vagy szabályszegések után kutatva. Jellemző módon minden ilyen biztonsági egységnek megvan a saját kezelési rendszere, amely időt és beavatkozást igényel a rendszeradminisztrátor részéről. A háromdimenziós modell alkalmazásakor a csomagok egyetlen hálózati/biztonsági rendszeren folynak át, a biztonsági kockázatokhoz és a szabályokhoz alkalmazkodó, teljes átvizsgáláson mennek keresztül, és ennek megfelelően kezelik őket. A háromdimenziós hálózat e mellett központosított menedzsmenten alapul. Az előnyök egyértelműek: magas hálózati teljesítmény, megnövelt biztonság, korszerű működés – mindez alacsonyabb költségek mellett.

Elérkezett a háromdimenziós hálózati biztonság ideje

Korábban a felhasználók minden bizonnyal hiányolták az olyan elképzeléseket, mint amilyen például a háromdimenziós hálózati biztonság mögött áll, tudva azt, hogy bizonyosan nem áll rendelkezésre annyi „lóerő" mint amennyire egyetlen ilyen eszközhöz szükséges lett volna. Korábban ez így is volt, ennek köszönhetően terjedtek el a fix funkciójú biztonsági eszközök, és így jelentkeztek egyre gyakrabban a már említett működésbeli kihívások. A háromdimenziós hálózati biztonság ma már valóság az alábbi tényezőknek köszönhetően:

 • Megnövekedett kapacitás: a mai, gyors, többmagos processzorok már képesek ellátni azokat a feladatokat, amelyek korábban többszörös fizikai processzorokat vagy egész rendszereket igényeltek.
 • Alacsonyabb hardver költségek: manapság a kommunikáció már IP alapokon folyik, így az alapvető hálózati hardverek, mint ethernet portok, hálózati processzorok vagy 802.11-es chipek ára folyamatosan csökken.
 • Fejlett operációs rendszerek: a háromdimenziós hálózati biztonság kihasználja az operációs rendszerekről rendelkezésre álló sokéves tapasztalatokat, továbbá a világon egyre nagyobb számban tevékenykedő fejlesztői közösségek tudását.

SonicWALL E-Class Network Security Appliance

Manapság már egyre több forgalmazó kínál olyan elsőgenerációs háromdimenziós hálózati biztonsági megoldásokat, amelyek megfelelnek annak a víziónak, amelyet az Enterprise Strategy Group vázolt fel elemzésében. Az ESG úgy véli, a gyártók közül kiemelkedik a SonicWALL, amely a közelmúltban vezette be új E-Class Network Security Appliance (NSA) megoldásait, amelyek a nagyvállalati ügyfelek számára kínálnak háromdimenziós hálózati biztonságot. Az E-Class NSA a többmagos processzorok erejét ötvözi mélyreható csomagvizsgálattal és integrált hálózati működéssel, és egyetlen eszközön keresztül kezeli és vizsgálja át a csomagokat, illetve hoz biztonsági és hálózati döntéseket. A SonicWALL megoldásainak további előnye a könnyű kezelhetőség a biztonság feláldozása nélkül.

A SonicWALL mérettől függetlenül elkötelezett a vállalatok teljesítményének és termelékenységének fokozása mellett, mivel a biztonságos hálózatok működtetése kapcsán felmerülő költségek és a folyamatok összetettségének csökkentését célozza meg. A SonicWall tízezer kereskedelmi partnerből álló globális hálózata több mint egymillió SonicWALL megoldást szállított üzleti felhasználók tízmillióinak, az adatok biztonsága és ellenőrizhetősége érdekében. A SonicWALL díjnyertes megoldásai kiterjednek a hálózati biztonsággal, biztonságos távoli hozzáféréssel, tartalombiztonsággal, biztonsági mentéssel és adatbiztonsággal, illetve szabálykezelési és felügyeleti technológiákkal kapcsolatos megoldásokra.

 http://www.sonicwall.com/

http://www.rrc.hu/

Megújult a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vállalati portálja

 http://www.mav-trakcio.hu/http://www.mav-trakcio.hu/ 2008. július 29-én, kedden elindult a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. megújult vállalati portálja (http://www.mav-trakcio.hu/). A honlap megújítására a társasággal és szolgáltatásaival kapcsolatos információk hatékonyabb továbbadása, valamint a piaci igények miatt volt szükség.

 http://www.mav-trakcio.hu/http://www.mav-trakcio.hu/ 2008. július 29-én, kedden elindult a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. megújult vállalati portálja (http://www.mav-trakcio.hu/). A honlap megújítására a társasággal és szolgáltatásaival kapcsolatos információk hatékonyabb továbbadása, valamint a piaci igények miatt volt szükség.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. korábbi, most leváltott honlapja a vontatási társaság 2008. január elsejei megalakulása óta a MÁV Zrt. honlapján (http://www.mav.hu/) belül üzemelt, azonban – a társaság fejlődésével – a portál megújítása is indokolttá vált, mind tartalmi, mind formai szempontból.

Az új honlap kialakítására a mai kor honlap-szerkesztési követelményeinek, valamint a felhasználóbarát kialakítással szemben támasztott elvárásoknak megfelelően alakult át. Az új portál a korábbi, MÁV Zrt. honlapján belül működő honlaphoz képest kinézetét és szerkezetét tekintve is felfrissült, tartalmában pedig kibővült.

Bár a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. új, a MÁV Zrt. honlapjától különálló vállalati portálja egyedi elemekből építkezik, struktúrájában az anyavállalat honlapjához hasonló felépítésű. A két társaság továbbra is kölcsönös átjárási lehetőséget biztosít egymás honlapjára. Az új portál színvilága és grafikai megjelenése a társaság logójának és arculati elemeinek formai jegyeit tükrözi.

A vontatási vállalat portálja elsősorban könnyű kezelhetőségével, áttekinthető struktúrájával és informatív tartalmával kíván megfelelni az üzleti partnerek, érdeklődő olvasók igényeinek. Az új honlap felhasználóbarát tartalomszolgáltatásra törekszik. A leggyakrabban látogatott oldalak közvetlenül és egyszerűen elérhetők.

A honlap két hangsúlyos része a társaság tulajdonában, illetve kezelésében álló járművekkel foglalkozó „Gördülőállományunk", valamint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szakmai tevékenységét bemutató „Szolgáltatásaink" fejezet. Ez utóbbiban a „VONTAT2" elnevezésű, on-line vontatás-szolgáltatási megrendelési lehetőséget biztosító link is elhelyezésre került.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. új vállalati portálja – a felhasználók gyorsabb információhoz jutása érdekében – korszerű keresőrendszerrel rendelkezik. A külföldi olvasók könnyebb tájékozódása érdekében a honlap idegen nyelvű tartalommal, angol nyelvű aloldalakkal is jelentkezik majd. (A megújult portál üzemeltetője a MÁV INFORMATIKA Zrt.)

Menetdíj visszatérítések: bomba és veztetékszakadás miatt

www.mav-start.huwww.mav-start.hu  

Visszatérítések a Budapest-Kelenföld-Budafok-Háros állomások között leszakadt felsővezeték, és a IX. kerületben talált bomba hatástalanítása miatt a következő esetben és módon lehet menetdíj visszatérítést kérni:

www.mav-start.huwww.mav-start.hu  

Visszatérítések a Budapest-Kelenföld-Budafok-Háros állomások között leszakadt felsővezeték, és a IX. kerületben talált bomba hatástalanítása miatt a következő esetben és módon lehet menetdíj visszatérítést kérni:

A MÁV-START Zrt. kezelési költség levonása nélkül téríti vissza utasainak a menetjegyeiket, akik a Budapest-Kelenföld-Budafok-Háros állomások között leszakadt felsővezeték okozta késések miatt, az utazás előtt lemondanak az utazásról. Valamennyi, a Dunántúlra és Dunántúlról közlekedő személyszállító vonat érintett. Ezeken a vasútvonalakon kívül még a Budapest – Kelebia vonalat is  érinti a várhatóan a délutáni órákban lezárásra kerülő Összekötő vasúti híd (Lágymányosi híd) és Budapest Ferencváros pályaudvar miatti forgalom-szünetelés is, amelyre egy világháborús bomba hatástalanítása miatt kerül sor. A híd lezárásáról és annak időtartamáról, valamint a vasúti forgalom szüneteltetéséről a tűzszerészek, illetve a rendőrség szakemberei fognak dönteni.

A  belföldi és a Magyarországon váltott nemzetközi menetjegyekre,  helyjegyekre, valamint pótjegyekre  vonatkozó visszatérítési igényt, a MÁV-START Zrt. pénztáraiban nyújthatják be az utasok 2008. július 30-án 24.00 óráig.

Az Erste elemzése szerint a régiós gyógyszergyártók részvényei hosszú távon növekedést ígérnek

 2008 július 24-i záró árak2008 július 24-i záró árak

Stabil alapjaik és egészséges kilátásaik ellenére a kelet-közép-európai gyógyszergyártókat érzékenyen érinti a jelenlegi gazdasági helyzet – állapítja meg a nemzetközi Erste Bank Csoport legújabb elemzése. A kilátásokat azonban javítja az éledező orosz piac és a javuló értékesítési összetétel, valamint az alacsony bázis. A bank elemzői 41 ezer forintra csökkentett célár mellett vételre ajánlják a magyar Richter, és 125 eurós célárfolyam mellett a szlovén Krka részvényeit.

 2008 július 24-i záró árak2008 július 24-i záró árak

Stabil alapjaik és egészséges kilátásaik ellenére a kelet-közép-európai gyógyszergyártókat érzékenyen érinti a jelenlegi gazdasági helyzet – állapítja meg a nemzetközi Erste Bank Csoport legújabb elemzése. A kilátásokat azonban javítja az éledező orosz piac és a javuló értékesítési összetétel, valamint az alacsony bázis. A bank elemzői 41 ezer forintra csökkentett célár mellett vételre ajánlják a magyar Richter, és 125 eurós célárfolyam mellett a szlovén Krka részvényeit.

Tovább folytatódott az elmúlt hetekben a világ részvénypiacain a részvényárfolyamok esése, elsősorban a pénzügyi szektort sújtó válság elhúzódásától és a világgazdaság növekedésének lassulásától való félelmek miatt. A gazdasági környezet negatív hatásaira kevésbé érzékeny kelet-közép-európai gyógyszerpapírok sem úszták meg a visszaesést, sőt a magyar vállalatok részvényeinél az erős forint és az árnyomás tovább mélyítette a visszaesést. A mindent elsöprő eladási hullám azonban nem foglalkozott sem az iparág 2008 első negyedévi teljesítményével, sem a régió piaci szereplőinek nyereségét hízlaló (és alapvetően változatlan) tényezőkkel, például azzal, hogy az orosz gyógyszerpiac időközben szépen magára talált.

„Az alapkamat-emelési láz máris elérte Európát, amelynek következményeként az Európai Központi Bank 4,25 százalékra emelte az irányadó rátát. Nyugat-Európában mindeközben a gazdasági növekedés lassulása várható. A kelet-közép-európai országokban is napirenden van a kamatemelés, a kötvényhozamok pedig emelkednek. A kelet-közép-európai vállalatok minimális külső eladósodottsága miatt a pénzügyi eredményeikre tett hatás minimálisnak tekinthető. Éppen ezért a kockázatmentes kamatok és a devizaárfolyamokra vonatkozó változó kilátások nyomnak inkább a latban" – jelentette ki Vladimira Urbankova, a nemzetközi Erste Bank Csoport gyógyszerpiaci elemzője.

Míg a helyzet országonként változó képet mutat, úgy tűnik, az amerikai dollár mélyrepülése az előrejelzettnél hosszabb ideig tart. Emellett a kelet-közép-európai devizáknak az euróval szembeni felértékelődése is erőteljesebb, mint az eredetileg várni lehetett, és ez még inkább felnagyítja az erőteljesen exportfüggő gyógyszeripari társaságokra nehezedő árfolyamhatást annak ellenére, hogy egyes szereplők (például a Richter és a Krka) a hagyományosan amerikai dollárban számoló orosz piacon is áttértek az euróalapú elszámolásra, hogy csökkentsék a süllyedő dollár által okozott veszteségeket. „A forint az elmúlt hetekben a valaha elért legerősebb csúcsra szaladt az euróval szemben, ennek megfelelően át kellett írnunk a Richterre és az Egisre vonatkozó devizakilátásokat az elkövetkezendő időszakra. A lengyel zloty ereje miatt átdolgoztuk a Biotonra vonatkozó modellünket, és a rekordokat döntögető cseh korona nyomán a Zentivára vonatkozó előrejelzésünk alapjait szintén módosítani kellett. Végül, de nem utolsósorban a cseh kormány által 2008 januárjában bevezetett egészségügyi reformcsomag (vizitdíj, receptfelírási díj és kórházi napidíj), valamint a magyarországi reformok halogatása növekvő árnyomást fejt ki a támogatott gyógyszerpiacon" – fejtette ki az elemző.

Míg a gyógyszerárakra nehezedő nyomás elkerülhetetlen, az olcsóbb, generikus készítményeket kínáló kelet-közép-európai gyógyszergyártók minimálisan érintettek közép- és hosszú távon. Mivel végső céljuk az, hogy generikus készítményekkel elégítsék ki a minőségi egészségügyi kezelés iránt jelentkező növekvő igényt akár az ellátottak nagyobb arányú hozzájárulása mellett, amibe az is beletartozik, hogy a betegek nagyobb mértékben vegyék ki részüket a gyógyszerszámlából. Ez utóbbi meglehetősen fájdalmas folyamat, és – miként azt a legújabb fejlemények tükrözik – kezdetben a piaci növekedés lassulásával jár. Hosszú távon azonban a kelet-közép-európai gyógyszerpiacok növekedése biztosnak látszik, amelynek során a régió és az uniós egészségügyi (és gyógyszer-) kiadások közötti különbség csökken majd.

 „A kelet-közép-európai piacok erőteljesebb volatilitásról számolnak be a soron következő jelentési szezon során, ezért a további csökkenést sem tartjuk kizártnak. Másrészről viszont a kelet-közép-európai régió vezető gyógyszergyártói kiváló értéket jelentenek nyomott árakon. A társaságok üzleti kilátásai szintén ígéretesek, amelyet leginkább az értékesítés erősödése segít elő a fő exportpiacnak számító Oroszországban. A régió legkiemelkedőbb gyógyszeripari vállalatai (főként a Krka) a nyugat-európai piacokon is komoly lehetőségeket ragadhatnak meg – elsősorban a szabadalmak lejárta és/vagy egy-egy piaci rést megcélzó stratégiájuk révén" – mondta Vladimira Urbankova.

Az Erste Bank ajánlása:

 • Magyarországon a kormányintézkedések elhúzódó negatív hatását – amit tovább tetéz a forint felértékelődése – csak részben tudja ellensúlyozni az orosz piac feltámadása, így a Richter és az Egis célára részvényenként 41 000, illetve 21 000 forintra csökken. Mindazonáltal az árfolyamcsökkenés nyomán mindkét papír stabil növekedést ígér, ezért továbbra is vételi ajánlást fogalmazunk meg a Richter és az Egis részvényeire egyaránt.
 • A varsói tőzsdén forgó Bioton részvényárfolyamát súlyosan megtépázta a befektetők bizalomvesztése, mivel ismételten nem sikerült elérni a kitűzött célokat. A 12 havi célárfolyamot módosítottuk, hogy tükrözze a vártnál rosszabb eredményeket az következő időszakban (amit a zloty erősödéséből származó negatív hatások, valamint a társaság pénzügyi teljesítménye okoz). Emellett a kockázatokat tükröző diszkonthozamot építettük be, az új célár részvényenként 0,45 zloty lett (szemben az előző 1,03 zlotys célárral). Az árfolyam zuhanása miatt fenntartjuk tartás ajánlásunkat.
 • A folyamatban lévő felvásárlás mentette meg a prágai Zentivát attól, hogy részvényárfolyama nagyot essen. A kezdeti, részvényenként 950 koronáról szóló felvásárlási ajánlatot a Sanofi-Aventis 1050 kormára tornázta fel. A javuló üzleti teljesítmény és a lehetséges felvásárlás nyomán a táraság továbbra is az érdeklődés középpontjában áll majd. Az általunk újonnan meghatározott 1155 koronás célár szerint a jelenlegi részvényárfolyam tükrözi a papírban rejlő növekedési lehetőségeket, az egyes piacokon fennálló átmenetei nehézségeket, és a törökországi üzletág integrációjára vonatkozó bizonytalanságokat is. Mivel azonban az árháború lehetősége távolodni látszik a PPF visszalépése nyomán, a Zentiva részvényeire vonatkozó ajánlásunkat tartásra rontottuk.
 • Jóllehet a 2008. első negyedévi eredmények kitűnőre sikeredtek és a nemrég nyilvánosságra hozott első féléves értékesítési számok is folytatódó előretörést mutatnak a szlovén Krka esetében, ez sem tudta megmenteni a társaság részvényeit a tőzsdei vihartól. Arra számítunk, hogy a Krka 2008. első féléves gyorsjelentése azonban igazolni fogja a társaság regionális versenyelőnyét. A 125 eurós átdolgozott célárfolyam a részvényben rejlő jelenleg kiaknázatlan potenciált tükrözi, így fenntartjuk vétel ajánlásunkat a Krka részvényeire.

Az állatok is a mennyországba kerülnek?

Sokan felteszik ezt a kérdést, amikor elveszítik hű kutyájukat, kedves cicájukat. Az állatok örök sorsával kapcsolatos kérdésre különböző vallások képviselői válaszolnak.

Sokan felteszik ezt a kérdést, amikor elveszítik hű kutyájukat, kedves cicájukat. Az állatok örök sorsával kapcsolatos kérdésre különböző vallások képviselői válaszolnak.

John Schmeidler kapucinus szerzetes, katolikus pap

„Sok gyerek, de még felnőtt is megkérdezi, hogy a mennyországba került-e a kutyája, cicája. Nem tudjuk pontosan, mi Isten örök terve az állatokkal. Aquinói Szent Tamás szerint az állatoknak is van lelkük, de másmilyen, mint az emberé. Szent Ferenc pedig az állatok tiszteletére tanít, hiszen ők is Isten teremtményei.

A katolikus egyház tanítása szerint az állatok nem jutnak a mennyországba. Ezt sokszor nehéz elfogadni. Nekem is nehéz, amikor a kisállatát gyászoló gazdival találkozom. Annyi biztos: Isten azt akarja, hogy a mennyországban tökéletesen boldogok legyünk, s ha a teljes boldogsághoz szükség lesz a kutyára, akkor Ő, aki bennünket fel tud támasztani, egy kutyát is biztosan fel tud támasztani."

Thor Madsen baptista teológus

„Érthető a keresztény ember vágya, hogy viszontlássa kedves háziállatát. Az állatok feltámadásának azonban nincs bibliai alapja. Egyesek úgy vélik, boldogságuk nem volna maradéktalan, ha a háziállatukat nélkülözniük kellene. A Biblia viszont arról beszél, hogy a mennyei boldogság a Teremtőnkkel és Megváltónkkal való kapcsolatból fakad majd, és ez a boldogság hiánytalan lesz."

Abdalla Idris Ali muzulmán tudós

„A Korán nem beszél kimondottan az állatok örök sorsáról. Egy helyen azonban utal rá, hogy a paradicsomban az embernek minden kérése teljesül; ez pedig azt jelenti, hogy aki akarja, hogy vele legyen a háziállata, annak ez a kérése is teljesülni fog. Az iszlám tanítása szerint továbbá Allah nemcsak az embereket, hanem az állatokat is meg fogja ítélni. Ha például egy szarvas állat bántott egy szarvatlan állatot, a szarvas állat e tette miatt porrá fog válni."

Scott White zsidó rabbi

„Láttam egy feliratot, amely így szólt: 'Uram, add, hogy olyan nagyszerű legyek, amilyennek a kutyám tart!' A judaizmus tanítása szerint Isten megtartja az áldott létezőt az eljövendő világban az igazak számára. Hogyan lehetne kivétel ez alól a háziállat, amely kiválóságra ösztönözte az illetőt? Engem roppant hatékonyan ösztönöz az erényes életre, ha arra gondolok, hogy a túlvilágon együtt lehetek a kutyámmal."

Gary Langston irokéz indián

„Az amerikai indiánok hite szerint az élőlények összefüggnek egymással. Akár lába, akár szárnya, akár gyökere van, minden élő a Föld gyermeke. A válaszom tehát: igen, az állatok tovább élnek a haláluk után. Valamennyien visszatérünk a Teremtőhöz. És igen, az emberek viszontlátják kedves állataikat. Gyerekkoromban volt egy kutyám; lelke mindig mellettem maradt, csupán más dimenzióba költözött. Ha meghalok, én is oda költözöm, és a lelkek dimenziójában együtt leszünk."

Linda Prugh, a hindu Vedanta Társaság tagja

„Az állatoknak van lelkük, de – az embertől eltérően – nem képesek gondolkodni, és nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között. Meghalnak, majd újjászületnek, így jutnak egyre magasabb létformába, végül az emberi szintre. Az élet célja, hogy mindenben és mindenkiben – saját magunkban is – felfedezzük a Brahmával, a mindent átható istenséggel azonos isteni természetet. Tehát kedves háziállatainkra is úgy kell tekintenünk, mint az isteni természet megnyilvánulásaira."

Marnie Hammer, buddhista

„A buddhista felfogás nem ismer túlvilágot. A Buddha arról beszélt, hogy ne foglalkozzunk távoli dolgokkal, hanem éljünk a jelenben. A buddhizmus szerint az állati létforma alacsonyabb rendű. Nekem három macskám volt, kedveltem őket, de nem tudom, viszontlátom-e őket. Nem is ez a fontos, hanem az, hogy mások számára békésebbé tudom-e tenni az életet."

Magyar Kurír

Forrás: http://www.kansascity.com/

Eu-Usa: Egyik kutya másik eb -ha a légiutasok a adatait spájzolja. Az EU is összegyűjti a légiutasok adatait.

Az uniós belügyminiszterek támogatták azt a javaslatot, mely szerint a jövőben összegyűjtenék, tárolnák és elemeznék a légiutasok személyes adatait, lehetővé téve ezzel a kockázatosnak vagy veszélyesnek ítélt személyek kiszűrését.

Az uniós belügyminiszterek támogatták azt a javaslatot, mely szerint a jövőben összegyűjtenék, tárolnák és elemeznék a légiutasok személyes adatait, lehetővé téve ezzel a kockázatosnak vagy veszélyesnek ítélt személyek kiszűrését.

„Megállapodásra jutottunk az európai utasnyilvántartási adatállomány (PNR) alapelvéről" – idézte az EUobserver a Huszonhetek csütörtöki találkozója után nyilatkozó Michele Alliot-Marie francia belügyminisztert. A tárcavezető ezzel arra az utasok adatait összegyűjtő és elemző rendszerre célzott, melynek létrehozására – új terrorellenes stratégiája részeként – még tavaly novemberben a Bizottság tett javaslatot.

A miniszteri megállapodás értelmében egy sor olyan munkacsoportot állítanak majd fel, melyek különböző szempontok alapján veszik górcső alá a javaslatot, így a többi között megvizsgálják, hogy pontosan milyen adatokat is lehet beszerezni és tárolni, és hogy ezeket az adatokat csak az Európába beutazó külföldiektől vagy valamennyi utastól be kell-e gyűjteni.

A nemzeti szakértőknek – az Európai Parlamenttel és a közlekedési ágazat képviselőivel együttműködésben – azt is meg kell vizsgálniuk, hogy mennyi ideig tárolhatják az adatokat, és hogyan lehet a legjobban védeni azokat.

Jacques Barrot bel- és igazságügyi biztos azt szeretné, ha az európai rendszer, melyhez hasonló működik már az Egyesült Államokban, 2009 végére felállna és megkezdené működését.

Hollandia és Nagy-Britannia már megkezdte a saját kísérleti projektje tesztelését.

BruxInfo

Az uniós válási szabályok alaposan megoszthatják az EU-t

Ágytól - asztaltól - (közös)kasszátólÁgytól – asztaltól – (közös)kasszátólKilenc uniós tagállam – köztük Magyarország – akár a megerősített együttműködés eszközéhez is nyúlhat, lehetővé téve ezzel, hogy közös szabályokat alkossanak az úgynevezett nemzetközi házasságok felbontására.

Ágytól - asztaltól - (közös)kasszátólÁgytól – asztaltól – (közös)kasszátólKilenc uniós tagállam – köztük Magyarország – akár a megerősített együttműködés eszközéhez is nyúlhat, lehetővé téve ezzel, hogy közös szabályokat alkossanak az úgynevezett nemzetközi házasságok felbontására.

Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Görögország, Ausztria, Magyarország, Szlovénia, Luxemburg és Románia készen áll arra, hogy az uniós válási szabályok megalkotása érdekében úgynevezett megerősített együttműködést alakítson ki. Más tagállamok – köztük Németország, Belgium, Portugália és Litvánia – közben szintén azt fontolgatja, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez – derül ki az AFP összeállításából.

Az uniós szabályok szerint az érintetteknek – legalább nyolc tagországnak – erre vonatkozóan kérelmet kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, amely ilyen értelmű jogalkotási javaslatot terjeszthet be a Tanács elé. A megerősített együttműködés bevezetését így végeredményben a Tanács engedélyezi, minősített többséggel meghozott határozattal.

Ha a kilenc tagállam végül a megerősített együttműködés mellett dönt, akkor ez lesz az első alkalom, hogy a jogi mechanizmust életbe léptetik. Bár a kezdeményezés egyik célja, hogy elkerülje az EU elakadását, lebénulását, ám bírálói attól tartanak, hogy az eljárás könnyen a „kétsebességes Európa" kialakulásához vezethet.

Tény ugyanakkor, hogy a tagállamok régóta nem tudnak közös nevezőre jutni az eltérő állampolgárságú házaspárok válási szabályainak ügyében. A jelenlegi tervezet lehetővé tenné, hogy a pár megválassza, hogy válásuk lebonyolítása érdekében mely ország jogrendszerét alkalmazzák. Svédország azonban blokkolja a javaslatot, mivel e téren a továbbiakban is ragaszkodik a saját liberálisabb nemzeti törvényeihez.

A válási szabályok meglehetősen különböznek az EU területén. Míg némely skandináv államban körülbelül hat hónapba telik, mire kimondják a válást, addig Írországban a pároknak legalább négy évet külön kell élniük, hogy hivatalosan is felbontsák a frigyet. Málta az egyetlen az uniós tagállamok közül, ahol a törvény nem engedélyezi a válást.

Jelenleg az évi 845 ezer válóperből 170 ezer olyan párok házasságát bontja fel, ahol a felek más-más tagországnak az állampolgárai.

BruxInfo

EU: Ne lopj! (annyit) – Bulgária komoly uniós forrásoktól esik el a korrupció miatt

Az Európai Bizottság 2008. július 23.-án nyilvánosságra hozta Bulgária és Románia bel- és igazságügyi helyzetét értékelő éves jelentését, melyben a folyamatosan ismétlődő korrupciós problémák miatt elmarasztalta mindkét országot. A kritika hangneme a korábban nyilvánosságra került tervezethez képest azonban sokkal mérsékeltebb, különösen Bulgária esetében.

Az Európai Bizottság 2008. július 23.-án nyilvánosságra hozta Bulgária és Románia bel- és igazságügyi helyzetét értékelő éves jelentését, melyben a folyamatosan ismétlődő korrupciós problémák miatt elmarasztalta mindkét országot. A kritika hangneme a korábban nyilvánosságra került tervezethez képest azonban sokkal mérsékeltebb, különösen Bulgária esetében.

Brüsszel a korrupció és pazarló gazdálkodás miatt felfüggesztette több százmillió euró támogatás folyósítását Bulgáriának, és visszavonta két kormányzati ügynökség jogát uniós pénzalapok kezelésére. A Csatlakozási Szerződésben megfogalmazott védzáradék bevezetésére – mely lehetővé tenné az EU-tagállamok számára, hogy megtagadják a bolgár és román bíróságok által meghozott ítéletek elismerését – azonban nem került sor.

A Bizottság elismerte Bukarest és Szófia eddigi erőfeszítéseit, azonban a korrupció elleni küzdelem, Bulgária esetében pedig a szervezett bűnözés elleni fellépés fokozását kérte.

A Bulgáriáról szóló jelentés szerint „világos stratégiára, és a rendszer átalakítása iránti egyértelmű elkötelezettségre van szükség minden szinten. Bulgáriának a jelenlegi intézményrendszerrel – annak hiányosságai ellenére – képesnek kell lennie eredményeket felmutatni a magas szintű korrupció és a szervezett bűnözés ellen, továbbá a támogatások felhasználásában érintett intézmények közötti érdekellentétek, valamint a szervezett bűnözés és a politikai elit közötti állítólagos kapcsolatok megszüntetése terén is".

A bel- és igazságügyi jelentés mellett a Bizottság egy külön dokumentumot bocsátott ki, mely egyrészt az uniós támogatások bulgáriai felhasználását értékeli, másrészt pedig a korábbi több százmillió eurós támogatás felfüggesztésének formalizálását jelenti.

A Bizottság visszavonta az akkreditációt a Phare előcsatlakozási alapot kezelő bolgár állami ügynökségektől, ami formálisan 250 millió euró kifizetésének leállítását jelenti. Bulgária esetében a felfüggesztett támogatások, beleértve a Kohéziós Alapból és a mezőgazdasági segélyprogramból (SAPARD) származó forrásokat is, összesen több mint 800 millió euró leállítását jelenti.

A Bizottság azonban hangsúlyozta, hogy hajlandó megváltoztatni álláspontját az előcsatlakozási alapokból származó források felfüggesztésével kapcsolatban, amennyiben Bulgária megteszi az ehhez „szükséges lépéseket".

Meglena Kuneva bolgár biztos szerint a Bulgária bel- és igazságügyi helyzetét értékelő jelentés „politikai következtetéseket" tartalmaz, melyek a bolgár kormányzatot cselekvésre ösztönözhetik, ugyanis Bulgáriának most „kézzelfogható eredményeket" kell felmutatnia.

A bolgár miniszterelnök, Szergej Sztanisev egy sajtótájékoztatón megalapozottnak ítélte a Bizottság kritikáját ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelentés pozitív eredményekről is beszámol.

Romániát – Bulgáriától eltérően – nem sújtotta szankciókkal az Európai Bizottság, azonban a jelentés felszólította Bukarestet a korrupció elleni küzdelem átpolitizáltságának csökkentésére.

A korábban nyilvánosságra került jelentéstervezettel ellentétben a jelentés nem tér ki arra, hogy a folyamatosan felmerülő problémák késleltethetnék Bulgária és Románia schengeni térséghez, illetve az eurózónához történő csatlakozását.

 EUvonal

Zavarba ejtő kiállítás – Tombol a Fonyódi Nyár

E szavakkal nyitotta meg a XV. Fonyódi Sonline Nyári Fesztivál programsorozat Gyújtópont elnevezésű fotográfiai-festészeti kiállítását a város szülötte, Baritz Katalin festőművész.

 

E szavakkal nyitotta meg a XV. Fonyódi Sonline Nyári Fesztivál programsorozat Gyújtópont elnevezésű fotográfiai-festészeti kiállítását a város szülötte, Baritz Katalin festőművész.

 

A rögtönzött galéria adta nyers közeg már előrevetíti a tárlat útkeresését: egyfajta félkész állapotot tükröz mai digitális világunkban, ahol különösen hangsúlyos küldetése, hogy a művészet progresszív legyen. A vallásos tárgyú ikonok, tájképek és portrékon túl, a klasszikus férfi-nő témát feszegeti, korántsem megszokott módon. A festőnő egy performance-szal illusztrálta, hogy ez a kétarcúság folytonos átjárást képez: az egység bármikor megbontható, a valóság visszájára fordítható, amint levetkőzik nemcsak a modell, hanem az alkotó, és végül a néző is az interpretálás során. 

Központi helyet kapott az embert ősídők óta foglalkoztató nemiség az élet természetes velejárójaként ábrázolva: hol erotikusan, hol ízig-vérig naturalista módon, de mindvégig esztétikusan, a kísértés pillanatában, amikor Éva átnyújtja Ádámnak a csábító almát. A gyümölcsöt a befogadó szüreteli le, annak minden zamatával együtt: ha nem tetszik, lehet keserű, ha megbotránkoztat, lehet csípős, ha pedig csodálatot kelt, lehet édes, ám semmi esetre sem íztelen vagy ízléstelen. 

VelenceVelence

Hídvégi József polgármester beszédében elmondta, hogy a kiállítók egy része "közülük való", a vendég művészek között pedig külföldiek is helyet kaptak. Hozzátette, az egykor Szinyei Merse Pálnak otthont adó település nyitott az új értékek befogadására, valamint bátor és kreatív fiataloknak a stafétabot átadására. Domborzata mellett a művészetben is valami kimagaslót szeretne felmutatni, ami maradandó alkotásként a város nevéhez fűződik. 

 

Posza Róbert főszervező rendhagyó produkciója újabb színfolt a Fonyódi Sonline Nyári Fesztivál rendezvénysorozat széles palettáján. Az augusztus 24-ig a város centrumában naponta 17-22 óra között látogatható galéria mellett folyamatosan koncertek, programok csalogatják a publikumot, hogy újra felfedezzék Fonyódot, a Balaton gyöngyszemét.

Brennweite-Gyújtópont 2008 Fotók és festmények
Időpont: 2008. július 27-2008. augusztus 24.
Herlyszín: Fonyód Centrum, Vígadó tér

Kiállítók:

Filep Lajos Németország
Filep László Magyarország
Gáti Kornél Magyarország
Mittmann, Klaus Németország
Mogyoró István Magyarország
Posza Róbert Magyarország
T. Tóth Renáta Magyarország

Kép és szöveg: Nagy Kornélia /Balatoni Hírek

 • XV. Fonyódi Sonline Nyári Fesztivál honlapja
 • Magyarok-belgák kortárs képzőművészeti kiállítása

   

  A Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri épületében július 22.-án nyílt meg a Magyarok-belgák kortárs képzőművészeti kiállítása, mely augusztus 7.-ig várja az érdeklődőket. A kiállítást Ézsiás István rendezte.

   

  A Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság téri épületében július 22.-án nyílt meg a Magyarok-belgák kortárs képzőművészeti kiállítása, mely augusztus 7.-ig várja az érdeklődőket. A kiállítást Ézsiás István rendezte.

  Ézsiás István a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett. Mesterei voltak: A. Tóth Sándor, Amerigo Tot, és Csiky Tibor. Tanulmányúton járt Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, Romániában, Szlovákiában, USA-ban. Voltak egyéni, valamint csoportos kiállításai többek között Veszprémben, Nyíregyházán, Budapesten, Győrben, Balatonfüreden, Pápán. Köztéri műveit megtalálhatjuk például Győrben, Szombathelyen, Olaszliszkán, Hajdúszoboszlón.

  A jelen kiállítást Ézsiás István számos belga és magyar művész alkotásából állította össze. Kiállítók: Adrée Lefévre, Jean Cabrera, Jozsef Herth, Luc Marion, Hubert Verbruggen, Bányász Éva, Boros Tamás, Csóti Gábor, Ézsiás István, Tőkey Péter, Velekei József Lajos.

   

  1. Megnyitó1. Megnyitó 2. ..és a megjelent művészek2. ..és a megjelent művészek 3. Boros Tamás: Háromszögek hálójában3. Boros Tamás: Háromszögek hálójában
  4.Hubert Verbruggen: Glissire luniare4.Hubert Verbruggen: Glissire luniare 5. Jozsef Herth: Anaconde5. Jozsef Herth: Anaconde 6. Luc Marion: Montagut6. Luc Marion: Montagut

  A tárlatot augusztus 7.-ig láthatják a MKA Szentháromság téri épületében.

  Németh Krisztina

  http://www.mka.hu/

  http://www.artportal.hu/

  A legfrissebb adatok szerint az EU-ban a televíziós műsoridő csaknem kétharmadában európai gyártású műsorok láthatók

  MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958)MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958) 

  Az európai televíziós műsorszolgáltatók műsoridejük több mint 63%-ában európai műveket sugároznak, a független készítésű európai művek részaránya pedig meghaladja a 36%-ot.

   

  MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958)MTV Monoszkóp az ősidőkből (1958) 

  Az európai televíziós műsorszolgáltatók műsoridejük több mint 63%-ában európai műveket sugároznak, a független készítésű európai művek részaránya pedig meghaladja a 36%-ot.

   

  Ezek a most nyilvánosságra hozott számadatok a 2005-2006-os időszakra vonatkoznak, és abból a jelentésből származnak, amelyben az Európai Bizottság – immár nyolcadik alkalommal – az európai művek helyzetét segítő európai uniós szabályozás hatásosságát elemzi. Ez a kétévente közreadott jelentés az uniós tagállamok által beküldött adatok alapján azt veszi számba, hogy hogyan segíti Európában a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelv az európai készítésű művek képernyőre kerülését. Az EU-hoz 2004-ben csatlakozott tíz tagállam most először szerepel a jelentésben teljes körűen, és a dokumentum tanúsága szerint ezek az országok az európai tartalom képernyőre kerülése szempontjából semmivel sem maradnak el a tizenöt „régi" tagállamtól.

  A ma közreadott adatok jól érzékeltetik az európai uniós audiovizuális ágazat életképességét, és egyúttal azt is szemléltetik, hogy minden uniós tagállam (legyen új vagy régi) egyformán törekszik a kulturális sokszínűség fenntartására. Az úgynevezett határok nélküli televíziózásról szóló irányelvvel az Európai Unió és a tagállamok tanúbizonyságot tesznek a kulturális sokszínűség ügye melletti elkötelezettségükről, és továbbra is hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai tévécsatornákon jelentős mennyiségben legyenek láthatók Európában készülő műsorok – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság információs társadalomért és médiaügyért felelős tagja. – Az európai audiovizuális ágazatnak természetesen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv 2007. évi megjelenését követően is folytatnia kell erőfeszítéseit, és olyan gazdag, innovatív európai tartalmat kell kínálnia, amely segíti az újfajta médiaszolgáltatások, például a mobiltelevíziózás vagy a lekéréses alapú videoszolgáltatás elterjedését, ezen keresztül pedig az európai tartalom és általában az európai kultúra ügyét."

  A ma közreadott számadatok a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelv 4. és 5. cikkének hatását érzékeltetik. Ezeket a rendelkezéseket, amelyek az európai művek, köztük kiemelt helyen a műsorszolgáltatótól független európai gyártók által készített művek képernyőre kerülését hivatottak segíteni, az Európai Bizottság 1989-ben javasolta annak érdekében, hogy mind a televíziónézők (a nagyobb választék révén), mind pedig a műsorszolgáltatók és a műsorkészítők (az európai alkotások nagyobb nézőközönsége révén) hasznát lássák az egységes piacnak.

  A Bizottság által ma elfogadott jelentésből, amely ezeknek a rendelkezéseknek az érvényesülését huszonöt EU-tagállamban elemzi, kiderül, hogy az európai készítésű műveknek szánt műsoridő részaránya európai átlagban a 2005. évi 63,52%-ról 2006-ra 65,05%-ra nőtt. A bizottsági jelentés arról is beszámol, hogy az európai alkotások műsoridőből való részesedése középtávon (2003-2006) 63% felett állandósult. Az erre a célra szánt műsoridő átlagos részaránya 2005-ben 47,31% (Szlovénia) és 81,14% (Dánia) között, 2006-ben 45,44% (Svédország) és 81,07% (Lengyelország) között volt. Ezek a részarányok megfelelnek az előző jelentés tárgyidőszakára, 2003-2004-re vonatkozó értékeknek (l. IP/06/1115).

  Az összes tagállam valamennyi európai televíziós csatornáját együtt tekintve a független műsorkészítők alkotásainak szentelt műsoridő átlagos aránya a 2005. évi 36,44%-ról 2006-ra 37,59%-ra emelkedett. Ez jóval meghaladja a „határok nélküli televíziózásról" szóló irányelvben kitűzött 10%-os célt, és egyben azt is jelenti, hogy középtávon (2003-tól 2006-ig) a független készítésű európai művek részaránya 6,2 százalékponttal nőtt.

  A független gyártók újabb keletű, azaz legfeljebb öt évvel előállításukat követően műsorra tűzött műveinek részaránya 2005-2006-ban folyamatosan 25% felett volt. Ez az adat egyúttal arról is tanúskodik, hogy az újabb keletű műveknek szentelt műsoridő részaránya kedvező tendenciát mutat, hiszen 2003 és 2006 között 2,59 százalékponttal nőtt.

  Háttér:

  A határok nélküli televíziózásról szóló irányelv 4. cikke értelmében a tagállamok kötelesek gondoskodni arról, hogy „ahol megvalósítható és megfelelő eszközök állnak rendelkezésükre", a joghatóságuk alá tartozó műsorszolgáltatók a műsoridejük több mint felét európai alkotásoknak tartsák fenn.

  Az 5. cikk arra kötelezi a tagállamokat, hogy lehetőség szerint és a megfelelő módon biztosítsák, hogy a műsorszolgáltatók a műsoridejük vagy a műsorszolgáltatásra szánt költségvetésük legalább 10%-át a műsorszolgáltatótól független gyártó által készített, ezek közül is elsősorban az újabb keletű európai alkotásoknak szenteljék.

  Ezekbe a részarányokba nem számítható be a hírműsorokra, a sportközvetítésre, a játékműsorokra, a reklámra, a teletextszolgáltatásra és a távértékesítési műsorokra felhasznált műsoridő.

  2007. december 19-én hatályba lépett az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló új irányelv (IP/07/1809), ez azonban nem módosította a 4. és az 5. cikket, amelyeket így továbbra is alkalmazni kell a televíziós műsorszolgáltatásra. Az új irányelv 3i. cikke emellett arra kéri a tagállamokat, hogy „amennyiben lehetséges, az erre alkalmas eszközökkel" a lekéréses alapú audiovizuális médiaszolgáltatásokat kínálók is támogassák az európai művek előállítását és az európai művekhez való hozzáférést. Ez a rendelkezés annak fontosságáról tanúskodik, hogy az újfajta médiaszolgáltatások, például a lekéréses alapú videoszolgáltatások is segítsék az európai alkotások és a kulturális sokszínűség ügyét. Ez a támogatás különbözőképpen történhet, például az európai művek gyártására és az európai művekre vonatkozó jogok megszerzésére irányuló beruházásokkal, de annak biztosításával is, hogy a szóban forgó művek a lekéréses alapú videoszolgáltatások katalógusaiban kellő részarányt képviseljenek.

  Az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv új rendelkezéseit a tagállamoknak 2009. december 19-ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

  Az Európai Bizottság valamennyi tagállamban szorosan nyomon követi az új irányelv végrehajtását, és gondoskodni fog arról, hogy a szabályok kellő időben a gyakorlatban is megfelelő módon érvényesüljenek.

  Az ez évi jelentés szövege http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/tvwf/implementation/promotion/index_en.htm

  Annex

  Development of main indicators from 2003-2006 at EU level

  [ ]

  Main indicators for 2005-2006 by Member State (EU-25)

  Bulgaria and Romania, which have been EU Member States since 1 January 2007, will be covered for the first time in the next report.

   

  % European works

  % European works by independent producers

   

  2005

  2006

  2005

  2006

  BE

  58.33

  63.96

  58.78

  53.00

  CY

  58.50

  69.76

  9.70

  6.48

  CZ

  62.95

  79.92

  33.94

  35.03

  DK

  81.14

  80.92

  28.98

  33.17

  DE

  61.78

  60.69

  64.11

  65.10

  EE

  61.80

  62.73

  46.10

  48.87

  GR

  60.71

  55.47

  18.29

  19.51

  ES

  63.55

  60.52

  41.05

  39.46

  FR

  70.81

  73.30

  53.64

  52.38

  IE

  52.25

  55.20

  26.50

  34.40

  IT

  61.41

  60.91

  14.16

  11.54

  LV

  64.52

  62.49

  33.28

  31.92

  LT

  53.48

  46.98

  25.68

  23.15

  LU

  65.48

  67.06

  57.63

  54.66

  HU

  71.95

  76.93

  43.38

  53.91

  MT

  76.99

  78.53

  42.76

  44.96

  NL

  66.38

  70.26

  39.45

  49.60

  AT

  65.63

  68.36

  49.65

  52.19

  PL

  80.18

  81.07

  26.66

  25.99

  PT

  66.15

  68.62

  23.69

  30.31

  SI

  47.31

  52.28

  18.49

  20.04

  SK

  63.80

  62.27

  25.40

  26.01

  FI

  69.33

  69.56

  44.11

  45.11

  SE

  51.06

  45.44

  57.14

  53.12

  UK

  52.56

  53.02

  28.51

  29.72

  Uralja az OLED kijelzők piacát a Samsung

  Samsung amoled kijelzőSamsung amoled kijelzőAz „Év piacvezetője" díjjal ismerte el a Frost & Sullivan növekedési tanácsadó cég a Samsung SDI fejlesztéseit az OLED technológiák területén. Az elmúlt két esztendőben dinamikus térhódítása révén a Samsung SDI érte el a legnagyobb részesedést az OLED kijelzők piacán.

  Samsung amoled kijelzőSamsung amoled kijelzőAz „Év piacvezetője" díjjal ismerte el a Frost & Sullivan növekedési tanácsadó cég a Samsung SDI fejlesztéseit az OLED technológiák területén. Az elmúlt két esztendőben dinamikus térhódítása révén a Samsung SDI érte el a legnagyobb részesedést az OLED kijelzők piacán.

  A nemzetközi hírű tanácsadó cég, a Frost & Sullivan a Samsung SDI vállalatnak ítélte oda az „Év Piacvezetője" díjat az OLED kijelzőket (szerves fénykibocsátó diódákból álló kijelző)  gyártók versenyében. Ezzel a díjjal elismerték a Samsung következetes és folyamatos fejlesztéseit ebben az iparágban, továbbá az elmúlt két évben elért egyre növekvő piaci térhódítását.

  Sasung amoled-del szerelt laptopSasung amoled-del szerelt laptopA Samsung SDI rendelkezik a legnagyobb részesedéssel az OLED kijelzők piacán, amelybe bele értendőek a PMOLED-ek (passzív mátrixos organikus fényt kibocsátó diódák) és az AMOLED-ek (aktív matrix organikus fényt kibocsátó diódák) is. A vállalat 100,2 millió dolláros forgalmat hasított ki a világ 475 millió dolláros forgalmúra értékelt OLED piacából 2006-ban.

  „Samsung SDI azon pár gyártó közzé tartozik, amelyek felismerték az OLED technológiában rejlő lehetőségeket és tőkebefektetéseivel folyamatosan nagy összegeket áldoznak a fejlesztésekre. A Samsung kutatásai fókuszába helyezte ezt a területet, korszerű gyártási kapacitást rendelt mellé, továbbá komoly hangsúlyt fektetett a kutatási és fejlesztési feladatokra, illetve optimalizálta az ellátási lánc folyamatát. Ezek az összetevők mind – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Samsung piacvezetővé váljon." – emelte ki értékelésben Abhigyan Sengupta, a Frost & Sullivan kutató elemzője.

  A Samsung SDI számos kutatás – fejlesztési projektbe fogott bele a mobil kijelzők, illetve az AMOLED technológiák esetében. Jelenleg Koreában 600 szabadalom, világszerte pedig 2800 szabadalmaztatott eljárás kapcsolódik a cég nevéhez.

  Samsung 1 cm vastag LCD panelSamsung 1 cm vastag LCD panelEgyüttműködésben a Samsung SSI-vel, a világ egyik legnagyobb elektronikus alkatrészeket és berendezéseket gyártó vállalatával, a Samsung SDI egyedülálló versenyelőnybe került, ugyanis mindkét kijelző technológia a TFT – LCD és az AMOLED révén rugalmasan tudja a kapacitásait hasznosítani a fejlesztések során.

  A Samsung SDI jelenleg 1,5 millió két inch-es AMOLED panelt tud előállítani havonta. A tervek szerint ezt a mennyiséget 5 millió darabra futtatják fel az év végéig. „A Samsung SDI komplett megoldást kínál termékeivel a felhasználók széles tábora számára. A grafikai tervezéshez fejlesztett, OLEDMAX-tól kezdve az energiatakarékos és valódi színeket megjelenítő OLEDUI technológiákig. Ezekkel olyan szabványokat állított fel, amelyeket a piacra frissen belépőknek érdemes követniük." – hangsúlyozta Abhigyan Sengupta.

  A Frost & Sullivan cégtől minden esztendőben az a vállalat kapja az „Év piacvezetője" díjat, amely a piaci stratégiájának végrehajtásával teremti meg a piacvezető szerepét. A díjazottnak minden területen a legjobbat kell produkálnia. Ebbe beletartozik a piaci kihívások, felismerése éppúgy, mint a stratégiai fejlesztés, illetve a piaci dinamizmusok működtetése.

  A Frost & Sullivan cég díjaival a regionális és globális piaci résztvevőkre hívja fel a figyelmet. Azokra a cégekre, amelyek kimagasló eredményeket és magas szintű teljesítményt értek el olyan területeken, mint a technológiai innováció, a vevőszolgálat és a stratégiai termékfejlesztés. A Frost & Sullivan munkatársai mély interjúkkal, kutatásokkal és más kiterjedt analízisekkel hasonlítják össze a piaci résztvevőket, annak érdekében, hogy évről – évre megtalálják az adott iparágak legjobb képviselőit.

  VEZETÉK NÉLKÜLI MÉDIA LEJÁTSZÓK A HÁZIMOZI MELLÉ…

    D-LINK DSM-510D-LINK DSM-510

  A D-Link két új termékkel bővíti médialejátszóinak kínálatát immáron a magyar piacon is: a DSM-510 egy megjelenésében és teljesítményében is különleges, vezeték nélküli HD médialejátszó, míg a DSM-330, a piac első DivX ConnectedTM médialejátszója. Az új termékekkel még egyszerűbben és sokrétűbben továbbíthatják a vásárlók nappalijukba a számítógépen tárolt zenéket, filmeket, sőt – a szolgáltatások elérhetősége esetén – akár internetes tartalmakat. 

    D-LINK DSM-510D-LINK DSM-510

  A D-Link két új termékkel bővíti médialejátszóinak kínálatát immáron a magyar piacon is: a DSM-510 egy megjelenésében és teljesítményében is különleges, vezeték nélküli HD médialejátszó, míg a DSM-330, a piac első DivX ConnectedTM médialejátszója. Az új termékekkel még egyszerűbben és sokrétűbben továbbíthatják a vásárlók nappalijukba a számítógépen tárolt zenéket, filmeket, sőt – a szolgáltatások elérhetősége esetén – akár internetes tartalmakat. 

  Mindkét eszköz kiváló minőségben képes zenét, képet, videót vagy más adatot továbbítani a számítógépről TV-re vagy házimozi rendszerre 802.11g vezeték nélküli szabvány használatával vagy a beépített Ethernet porton keresztül. . A médialejátszók számos népszerű formátumot támogatnak, mint a WMV-t (Windows Media Video), MPEG-4-et és DivX®-et. A forma és kialakítás az, melyben még a DSM-510 jeleskedik: nem nagyobb ugyanis egy A5-ös méretű papírnál, fehér fényes felülete pedig igazán jól mutat egy modern nappaliban.

  DSM-510 Vezeték nélküli HD médialejátszó

  D-link DSM-330D-link DSM-330A DSM-510 a már meglévő hálózaton keresztül a számítógépről továbbít digitális tartalmat, mint a zene-, video- vagy hangfájlok a házimozi rendszerre vagy TV-re. Köszönhetőn a beépített vezeték nélküli LAN (WLAN) funkciónak a médialejátszót bárhová helyezhetjük a házban. A DSM-510 MP3, WAV és WMA audioformátumot játszik le tökéletes minőségben. Emellett DivX® formátumú videókat is kezel: a digitális adatokat könnyen elérhető helyen, tömörítve tárolja a még jobb minőségű átvitelért. A multimédiás tartalmak átvitele HDMI csatlakozással történik, így adatvesztés nélkül, tökéletes minőségben kerülnek a képernyőre a HD filmek akár 1080i felbontásban.

  Az eszköz előlapján további USB 2.0 csatlakozót találunk, mellyel kényelmesen hozzáférhetővé válnak a kívánt adatok egy USB stick vagy külső merevlemez meghajtó számára. Emellett további előnye a készüléknek, hogy a vezeték nélküli LAN beállítások gyorsan és könnyedén elvégezhetők a "Windows Connect Now" funkció segítségéve. A menüvezérelt használat is az abszolút kényelmet kínálja, mivel az információ megjelenik a képernyőn, és kényelmesen kezelhető távirányító segítségével.

  A forma és kialakítás az, melyben még a DSM-510 jeleskedik: nem nagyobb ugyanis egy A5-ös méretű papírnál, fehér fényes felülete pedig igazán jól mutat egy modern nappaliban.

  DSM-330 DivX ConnectedTM médialejátszó

  A DSM-330 nyílt, bővíthető platformot kínál DivX ConnectedTM szoftverrel, valamint lehetőség van a meglévő videók DivX formátumba való konvertálására is.

  "Egyre több ember használ DivX tartalmat és platformot, így szembe kellett néznünk a DivX kompatibilis médialejátszók iránt folyamatosan növekvő kereslettel," mondta Chris Wong, a D-Link Systems Inc. termékmenedzsere. "Folyamatosan növekvő kereslet mutatkozik azon eszközökre, melyek megoldást kínálnak a számítógép és televízió adatátviteli kapcsolatára, és nagy örömünkre szolgál, hogy elsőként együtt dolgozva a DivX-szel ilyen megoldást kínálhatunk."

  A vezeték nélküli LAN (WLAN) funkció és a beépített gyermekfelügyelet a médialejátszó további hasznos jellemzői. Továbbá az eszköz segítségével különböző online szolgáltatások és alkalmazások is könnyen elérhetők a nyitott plug-in funkciónak köszönhetően, mely új és meglévő plug-in alkalmazásokat kínál. Előnye, hogy ezzel a módszerrel az emailek, RSS üzenetek megjeleníthetők a TV-n.

  A DSM-330 fő jellemzői:

  • Gyors, könnyen kezelhető, távirányítású TV interfész
  • Kényelmes távirányítás hasznos funkciókkal: 30másodperces előrelépés, 10 másodperces visszaugrás, és virtuális jelenet kijelzés
  • Csatlakoztathatóság TV-hez: HDMI (kábel mellékelve), komponens (kábel mellékelve), composite, S-Video vagy SCART
  • Csatlakozás az otthoni hálózathoz 802.11g Wi-Fi-n vagy Ethernet kábellel
  • Támogatott videó formátumok: DivX (DivX VOD is), Xvid és WMV9 (PC-n kódolva)
  • Támogatott kép formátumok JPEG, JPEG 2000 és BMP (nem tömörített)
  • Támogatott audio formátumok MP3, WMA (PC-n kódolva), M3U, M3U8 és PLS
  • WEP, WPA és WPA2 támogatás

  Mindkét termék július utolsó hetétől elérhető a D-Link hazai kiskereskedelmi partnereinél. Ajánlott végfelhasználói ár a DSM-510 esetében 46 500 Ft, míg a DSM-330-nál 59 000 Ft.

  A „Digitális városok” kezdeményezés az Autodesk egyedülálló technológiája, amely a várostervezés és – fejlesztés eddig meghatáro

   Salzburg -AusztriaSalzburg -Ausztria

  A „Digitális városok" kezdeményezés az Autodesk  technológiája, amely a várostervezés és – fejlesztés eddig meghatározhatatlan hatásainak megjelenítéséhez, elemzéséhez és szimulálásához biztosít városléptékű 3D modellt.Az új technológiával a várostervezés, a turizmus és a gazdasági fejlesztések jövőbeni hatásait, üzleti lehetőségeit egyaránt lehetséges elemezni, amely fenntartható jövőnk létrehozásához is hozzájárul.Az Autodesk, elsőként Mozart szülővárosában vezeti be újító, várostervező kezdeményezését

   Salzburg -AusztriaSalzburg -Ausztria

  A „Digitális városok" kezdeményezés az Autodesk  technológiája, amely a várostervezés és – fejlesztés eddig meghatározhatatlan hatásainak megjelenítéséhez, elemzéséhez és szimulálásához biztosít városléptékű 3D modellt.Az új technológiával a várostervezés, a turizmus és a gazdasági fejlesztések jövőbeni hatásait, üzleti lehetőségeit egyaránt lehetséges elemezni, amely fenntartható jövőnk létrehozásához is hozzájárul.Az Autodesk, elsőként Mozart szülővárosában vezeti be újító, várostervező kezdeményezését

  Az Autodesk Inc., bejelentette együttműködését az ausztriai Salzburg városával, amely a „Digitális városok" kezdeményezésének első kísérleti városa lesz. A digitális városmodell a világ egyik legmagasabbra törő fejlesztési projektje, amely számos kiaknázatlan üzleti lehetőséget rejt magában. Az új városmodellező megoldással lehetőség nyílik olyan hasznos vizsgálatokra, amelyekkel eddig nem tervezhettük előre: a 3D tervben megjeleníthetjük az új épületek, földfelszín feletti és alatti létesítmények környezetre gyakorolt hatásait, mind a káros anyag kibocsátás és az energiafelhasználás szempontjából egyaránt.

   A technológiával a tervezők képesek úgy kalkulálni az infrastrukturális fejlesztéseiket, hogy az előbb felsorolt fontos tényezők mellett, még az egyes napszakok fényviszonyairól és a zajszint alakulásáról kapott pontos kimutatásokat, elemzéseket is figyelembe vegyék.

  A tervezési fejlesztések vezetőjeként ismert szoftvergyártó cég Salzburgot, Európa egyik kulturális és történelmi értékekben különösen gazdag városát választotta az első együttműködéshez, hogy segítse a város adatait egyetlen, nagy részletességű 3D városmodellbe integrálni. A város adatai és a valósághű látványtervező és szimulációs eszközök kombinációja még a megvalósítás előtt lehetővé teszi a városkép megtekintését, ezzel együtt pedig bármilyen időpontból és nézőpontból alkalom nyílik a tervek és javaslatok hatásainak látványos módon történő megértésére és megismertetésére. A kísérleti projektnek köszönhetően lehetőség kínálkozik a várostervezés, a turizmus és a gazdasági fejlesztések jövőbeni hatásainak elemzésére is.

   „Örömmel jelentem be a kísérleti projekt elindítását, amely különös jelentőséggel bír a modern városigazgatás szempontjából. Városunk együttműködik az Autodesk vállalattal és a salzburgi egyetem térinformatikai központjával (Z_GIS), hogy a várostervezés és – fejlesztés hatásainak jobb megértése érdekében segítse egy digitális városmodell kifejlesztését" – mondta Dr Heinz Schaden, Salzburg város polgármestere, a Salzburgban tartott AGIT 2008 konferencián.  „ A sikert biztosítva látjuk, hiszen két nemzetközileg is elismert partnerünk egyesített ereje áll rendelkezésünkre a jövőbeni projekt megvalósításához. Az efféle kísérleti programok segítségével a miénkhez hasonló városok jobban felmérhetik az előterjesztett városi projektek hatását. A programnak köszönhetően pontosabb képet kapunk arról, hogyan hozhatunk létre vonzó és fenntartható jövőt Salzburg és lakói számára" – tette hozzá Dr. Heinz Schaden.

  „Büszkék vagyunk, hogy régi partnerünkkel, a salzburgi egyetemmel karöltve fáradozhatunk egy olyan üzleti eszköz kialakításán, amelynek segítségével Salzburg megtervezheti és működtetheti a jövő hatékony városainak és gazdaságainak fenntartható fejlesztési alapeljárásait" – mondta Lisa Campbell, az Autodesk térinformatikai alelnöke. „Salzburg a világ egyik legismertebb, leghaladóbb városa, így magától értetődő volt a választás az első kísérleti projektben való részvételre. A digitális városokhoz kapcsolódó technológiánk segítheti Salzburgot és közösségét a hatékonyabb, fenntartható kommunikációban, együttműködésben és projekt-kivitelezésben. Kísérleti programunk célja, hogy Salzburg képes legyen a föld alatti és feletti jellemzők 3D modelljeinek olyan nyílt platformon történő megjelenítésére, amely támogatja a kiterjedt földrajzi területek CAD, épület-információ modellezési (BIM), térinformatikai, építőmérnöki és infrastrukturális adatainak biztonságos és erőteljes integrációját" – folytatta Lisa Campbell.

  A térinformatikai központ a térinformatikai terület legnagyobb tudományos intézménye Ausztriában, amely a salzburgi egyetem egyik szakértő központjaként jött létre. A Z_GIS tevékenységének legfontosabb területei közé tartozik a kutatás és fejlesztés, a nemzetközi kapcsolatok bővítése, valamint a konferenciák és a szakmai képzések és oktatások szervezése. A központ elsődleges feladata, hogy a gazdasággal és közigazgatással szorosan együttműködve egy kiterjedt alkalmazáskör számára nyújtson teljes körű térinformatikai támogatást.

  http://www.uni-salzburg.at/

  http://www.autodesk.com/digitalcities  

  Megjelent az Oracle® Sales Prospector

  Az Oracle  bemutatta új közösségi ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazását, amely az ügyfélkapcsolati rendszer működésének, illetve az értékesítési szakemberek munkájának hatékonyságát hivatott javítani.

  Az Oracle  bemutatta új közösségi ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazását, amely az ügyfélkapcsolati rendszer működésének, illetve az értékesítési szakemberek munkájának hatékonyságát hivatott javítani.

  Az Oracle Sales Prospector első az Oracle új típusú, közösségi ügyfélkapcsolat-kezelő alkalmazásainak sorában, amelyek egyfajta kollektív üzleti intelligenciára támaszkodva minden eddiginél gyorsabban versenyelőnyhöz juttatják az értékesítési szakembereket. Az intuitív, Web 2.0 típusú felhasználói élményre épülő Oracle Sales Prospector nemcsak a potenciális vásárlókat találja meg, hanem azok a vásárlási szokásai alapján azt is meg tudja határozni, hogy mit érdemes nekik eladni.

  Az értékesítési szakemberek hatékonyabb munkavégzését elősegítendő az Oracle Sales Prospector a belső rendszerek és a nyilvánosan elérhető adatforrások adataiban keresve és elemezve javaslatot tesz a leginkább esélyes jelöltekre, megtalálja a potenciális referenciákat, és elemzi a vásárlások valószínűségét. Az üzleti analitika segítségével a hasonló profilú vállalatok összehasonlító elemzésével, valamint a vállalati és nyilvános rendszerekből szerzett adatok alapján az Oracle Sales Prospector elemzi a már megvásárolt termékeket, illetve a szervezetek korábbi termékvásárlásait, és ezek alapján potenciális értékesítési lehetőségeket javasol az értékesítési munkatársaknak, sőt kiszámítja a várható bevételt, az egyes ügyletek lezárásának valószínűségét és várható időpontját is. Ezen ismeretek birtokában az értékesítési munkatárs kiválaszthatja az adott helyzethez leginkább megfelelő értékesítési lehetőséget.

  Az értékesítési adatok egyetlen kollektív adattárba történő központosításával az értékesítők ugyanazon referenciákat és adatokat elérve sikeres üzleteket köthetnek a hasonló vagy hasonlóan gondolkodó ügyfelekkel. A hálózatnak köszönhetően minden ügyfél minden egyes megrendelése nyomon követhető. A hálózat adattartalmának bővülésével párhuzamosan a rendszer által tett javaslatok minősége is folyamatosan javul, így minél több adatot tárol a rendszer, annál jobbak lesznek az eredmények, ami mindenki számára ösztönzést jelent a hálózat használatára és az adatfeltöltésre.

  Az Oracle Sales Prospector felhasználói a keresési és szűrőfunkciókkal megtalálhatják a leginkább ígéretesnek tűnő ügyfeleket, az eredményeket pedig egy igazán intuitív és sokoldalú grafikus felületen jeleníthetik meg. Az Oracle Sales Prospector alapját az Oracle Fusion Middleware köztesszoftvercsaládot is magába foglaló nyílt, szabványokon alapuló technológia szolgáltatja. Az értékesítést támogató alkalmazások ezen új generációja maximálisan kihasználja a nagyvállalati közösségi hálózatokban rejlő lehetőségeket, a gyakorlati megvalósításhoz pedig az Oracle Grid Computing számítóhálózatokra épülő szolgáltatásként kínált szoftvermodellt, közismertebb nevén a SaaS-modelt használja.

  Az Oracle Sales Prospector különálló alkalmazásként is használható, de kiegészítheti és hatékonyabbá teheti az elsősorban kimutatás-készítésre és előrejelzésre kifejlesztett első generációs CRM-rendszereket is. Tulajdonképpen bármilyen ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerrel használható, így például: Siebel CRM, Oracle CRM On Demand, Oracle E-Business Suite és SAP.

  Oracle közösségi CRM-alkalmazások

  Oracle Data Mining adatbányászati alkalmazás

  Profit Magazine, „Web 2.0 Powers CRM for Sales" (A Web 2.0 szerepe az értékesítést támogató ügyfélkapcsolat-kezelésben)

  Az Oracle CRM-webhelye

  Az Oracle Deal Management nevű, szintén közösségi CRM-alkalmazás