A pápa 2010-ben felkeresi a torinói leplet

Következő év tavaszán XVI. Benedek pápa látogatást tesz Torinóban – Federico Lombardi szentszéki szóvivő konkrét dátumot nem említett. A lepel 10 év után újra 2010. április 10.- és május 23. között lesz nyilvánosan látható.

Következő év tavaszán XVI. Benedek pápa látogatást tesz Torinóban – Federico Lombardi szentszéki szóvivő konkrét dátumot nem említett. A lepel 10 év után újra 2010. április 10.- és május 23. között lesz nyilvánosan látható.

A torinói érsek, Severino Poletto bíboros2009. július 26-án, vasárnap a látogatás részleteiről egyeztetett a pápával Les Combes-ban. A Szentatya ekkor erősítette meg, hogy felkeresi Piemont régió székhelyét – fogalmazott Lombardi.

A Szentatya egy tavaly júniusi kihallgatáson jelentette be hozzájárulását, hogy 1998 és 2000 után ismét közszemlére állítsák a torinói halotti leplet. A pápa akkor így fogalmazott: „Ha Isten segítségével még élek és egészséges leszek, remélem, én is elmegyek a kiállításra. Biztosan megfelelő alkalom lesz arra, hogy szemléljem azt a titokzatos Arcot, amely csöndben szól az emberi szívekhez, és kéri őket, hogy ismerjék fel benne Isten arcát. 'Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.'" (Jn 3,16).

1998-ban és 2000-ben több millió ember kereste fel a 4,36 méter hosszú és 1,1 méter széles leplet, amelyet azután 2002-ben restauráltak.

Magyar Kurír

KÁLVIN MEXIKÓBAN

A református hit és felekezet megjelenése a közép-amerikai országban a 19. századra megy vissza. A református gyülekezetek alapítását 1872 óta az USA Presbiteriánus Egyháza északi és déli egyháztestei kezdte meg. Jóllehet a csaknem 100 millió lakosú országban a protestánsok mindössze a lakosságnak csak 6 %-át teszik ki, a mexikói társadalomra és az állam demokratizálására nem kis befolyásuk volt és van – állítja a református teológus, író és kiadó, Leopoldo Cervantes-Ortiz professzor Mexikó-városból.

 

A református hit és felekezet megjelenése a közép-amerikai országban a 19. századra megy vissza. A református gyülekezetek alapítását 1872 óta az USA Presbiteriánus Egyháza északi és déli egyháztestei kezdte meg. Jóllehet a csaknem 100 millió lakosú országban a protestánsok mindössze a lakosságnak csak 6 %-át teszik ki, a mexikói társadalomra és az állam demokratizálására nem kis befolyásuk volt és van – állítja a református teológus, író és kiadó, Leopoldo Cervantes-Ortiz professzor Mexikó-városból.

 

 Az elmúlt jó másfél évszázadban a hatalmas országban hatféle presbiteriánus/református egyháztest alakult ki. Ezek között a legnépesebb a Mexikói Nemzeti Presbiteriánus Egyház, melynek 1 200 000 egyháztagja, 4 800 gyülekezete, 700 felszentelt lelkésze van. Hét teológiai főiskolájuk, szemináriumuk van, öt kórházuk, szanatóriumuk segíti a rászorultakat. Hitvallásaik között kiemelt helyen szerepel a Heidelbergi Káté, amit hitoktatásban és konfirmációi előkészítéskor használnak. Az utánuk következő legnépesebb egyháznak, a konzervatív-reformátusnak közel 30 000 tagja van, a többiek párezer lelket számláló közösségek.

Kálvin tehát nem ismeretlen Mexikóban. A spanyol megszállás elleni függetlenségi küzdelem vezetőit, Miguel Hidalgot és José María Morelost Luther és Kálvin követésével vádolták meg, s kiközösítették őket a katolikus egyházból. Minthogy katolikus lelkészek voltak, s így elítélésük a reformok, illetve a protestantizmus elterjedésének a megakadályozását célozta. Igazából Kálvin és a reformátusság megjelenése az országban egyfajta liberalizálódást jelentett, amerikai mintára. Ezt csak hangsúlyosabbá tette az USA 1847 szeptemberében végrehajtott katonai intervenciója Mexikó ellen.

Megbízható történeti források szerint az első református istentiszteletet az intervenciós sereg által elfoglalt mexikó-városi nemzeti palotában tartották. A református hit és tanítás ismertté tételében fontos szerepe volt Camilo Díaz presbiteriánus lelkésznek. A külföldi missziós társaságok megjelenésével olyan kép alakult ki (illetve olyan képet alakítottak ki) a lakosságban, hogy az igazi, hiteles evangéliumot azért hozták be az országba, hogy ezzel a „római hitetlenségnek" véget vessenek. Ez persze nem volt cél. A protestáns, kálvini befolyás elsősorban a társadalom demokratizálódási folyamataiban játszott egyházon túli keretek között szerepet. De legalább ennyire fontos és jelentős az oktatásügyben elfoglalt helyük is a mexikói reformátusoknak.
Földrajzilag jelentős elterjedtséget, pontosabban kiterjedést mutatnak a presbiteriánus/református gyülekeztek. Ám kiváltképpen a chiapas és tabasco indiánok lakta területeken nőtt meg befolyásuk. Az indiánok kiváltképpen gyorsan fogadták el a kálvini tanításokat, illetve egyszerű egyházi gyakorlatot, s a református hitet, elsőrenden is a Heidelbergi Káté egyszerű, velős, világos tanítása alapján. Száz évvel ezelőtt, Kálvin 400. születésnapján a református politikus, Aarón Sáenz (1891-1983) olyan beszédet mondott, amiben vázolta a reformátusok szerepét a forradalom előkészítésében. Ezzel sok ember vágyának adott kifejezést, lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok hazaszeretete és szabadságszeretete szólalt meg beszédében.

Az 1920-as évek végén Sáenz államelnök-jelöltként részt vett a választásokon. Az, hogy mégsem futott be, az elemzők szerint karakterisztikusan református képzettségével, érvelésével, magatartásával függött össze.

Kálvin öröksége segítette kialakítani azt a vallási, politikai és kulturális profilt, ami a mai pluralista, sokrétű mexikói társadalomban jelen van és a reformátusság méreteihez képest befolyást tud gyakorolni a mexikói közgondolkodásra és közéletre.
Érdemes megemlíteni, hogy a mexikói reformátusok, presbiteriánusok között szinte a kezdetektől fogva közkézen forgott lelkészi könyvtárakból a spanyol fordítású Biblia, s hamar megjelent Kálvin fő műve, a Keresztyén vallás rendszere, az Institución de la religion Christiana is presbiteriánus körökben. Cipriano de Valera (1532-1602) Londonba menekült humanista spanyol tudós, aki személyesen találkozott Kálvinnal, s utána fordította le spanyolra az Institutiot, amit 1597-ben adtak ki. Érdemes megjegyezni róla, hogy 1558 óta Cambridge-ben, Oxfordban és Londonban tanított reformált teológiát és spanyol nyelvet. Fordítása aztán több revideáláson is keresztül ment az idők, a századok folyamán. Napjainkig 6 kiadása olvasható spanyolul. A tengerentúli spanyol nyelvterülteken, így Mexikóban is első renden az 1858-as kiadás jelent meg, amit holland és amerikai támogatással vettek kézbe a mexikói református/presbiteriánus lelkészek, presbiterek és érdeklődő gyülekezeti tagok. De már hamarosan megérkezett a másik fordítás is, amit a skót református egyház készíttetett spanyolul Edinburghban. Henry Beveridge munkája 1845-ben készült el, s valamivel az előbbi után érkezett meg Mexikóba. Latin-amerikai meghonosodását segítette az 1936-os buenos airesi kiadás, majd az 1952-es fakszimile kiadás Mexikó-városban. Az 1969-es hollandiai kiadás már az eredeti Cipriano de Valera-féle fordítás modern átdolgozása. 1988-ban Ricardo Cerni lelkész végzett a szövegen még pontosítást, amit a neves Eerdmans grand rapidsi/Michigan/USA református egyetemi kiadó jelentetett meg. Ugyanígy hamar megjelent a Heidelbergi Káté, a Catechismo de Heidelberg is spanyol fordításban az Újvilágban.

A mexikói presbiteri/református egyházak összesen 16 szemináriumot, bibliakutató intézetet és oktatási központot tartanak fenn. El Faro című lapjuk május-júniusi számában emlékeznek meg Kálvin születésének 500. évfordulójáról. Külön füzetet is megjelentettek Dr. S. P. López lelkész tollából, aki ezt a témát dolgozta fel: Bevezetés Kálvin János életébe és teológiájába. Jó látni, hogy reformátorunk ismertsége és elismertsége a messzi kontinensen elevenen él, ami azért is jelentős és fontos, mert Latin-Amerika és Közép-Amerika közismerten a római katolikus egyház abszolút többségét mutató területe a vallási világtérképnek. Mexikói református testvéreink nagy szellemi ráfordítással jelentetik meg a legújabb és kulcsfontosságú külföldi teológiai munkákat. Ezek között felfedezhetjük a katolikus Gánóczy Sándor professzor Kálvinról írt könyvét is. Úgy tűnik, hogy a mexikói reformátusok még sincsenek olyan távol tőlünk!

Dr. Békefy Lajos

© www.reformatus.hu Kommunikációs Szolgálat szerk@reformatus.hu T.:(1)460-0753

Tegyünk együtt a szünidőben is a gyermekek biztonságáért!

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Prof. Dr. Szabó Máté az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a nyári szünidőben eddig bekövetkezett tragédiák láttán felhívással fordult Magyarország lakosaihoz:

http://www.obh.hu/http://www.obh.hu/ Prof. Dr. Szabó Máté az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a nyári szünidőben eddig bekövetkezett tragédiák láttán felhívással fordult Magyarország lakosaihoz:

Két közelmúltbeli gyermektragédia ismét figyelmeztet a felnőtt társadalom felelősségére. Egy élményfürdőben, korábban egy strandon nagyobb figyelemmel megelőzhető lett volna a halálos baleset.

Még egy hónap a nyári szünet. Sok családban nehezen oldható meg a fiatalok felügyelete, ismét megjelentek a kulcsos gyerekek . Az utcán, tereken csellengőket, de a szüleikkel, vagy táborban nyaralókat is fokozottan fenyegeti közlekedési és más baleset veszélye. Egy nemrégi összesítés szerint minden hatodik gyermekhalált baleset okoz.

A fiatalok testi és lelki épsége, fejlődése – a gyermekek legfőbb érdeke – most különösen múlik a felnőtt társadalom figyelmén, odaadásán. A gyermekjogi biztos feladatkörét is ellátva fordulok a szülőkhöz, a gyermekek nyári felügyeletét végző szakemberekhez, a gépjárművezetőkhöz, a rendőrséghez és általában minden felnőtthöz, legyenek tudatában: egyéni és kollektív felelősségünk is, hogy ne legyen több gyermekhalál emberi mulasztások, figyelmetlenség miatt.

Sikeres volt a kilencedik Erste Group Danubia Nyári Egyetem

  Az egykori bécsi csillagvizsgálóban, az Urániában rendezett záróünnepséggel véget ért a kilencedik Erste Group Danubia Nyári Egyetem. Az idén nyolc országból (Ausztriából, Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról és Ukrajnából) közel hatvan diák vett részt az Erste Group és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem által közösen szervezett programban, amelynek során öt közép-kelet-európai országba is ellátogattak a hallgatók.

  Az egykori bécsi csillagvizsgálóban, az Urániában rendezett záróünnepséggel véget ért a kilencedik Erste Group Danubia Nyári Egyetem. Az idén nyolc országból (Ausztriából, Horvátországból, Romániából, Szerbiából, Szlovákiából, Csehországból, Magyarországról és Ukrajnából) közel hatvan diák vett részt az Erste Group és a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem által közösen szervezett programban, amelynek során öt közép-kelet-európai országba is ellátogattak a hallgatók.

A program június 28-án, Belgrádból indult, majd következett Zágráb, Budapest, Prága, s végül Bécs. Az intenzív tanulmányi program betekintést biztosított a hallgatók számára az elmélet gyakorlati felhasználásába, oly módon, hogy a pénzügyi szolgáltatások és a humánerőforrás-menedzsment témakörben a partneregyetemek közgazdasági karán tartott szemináriumokon túl az Erste Group helyi leányvállalataitól érkezett szakemberek részvételével rendezett műhelymunkában is részt vettek. Mindezek mellett a hallgatóknak alkalmuk volt felkeresni a vendéglátó országok fővárosait és megismerkedni az ország kultúrájával.

– „A Danubia Nyári Egyetem nem pusztán a képzés végén osztogatott oklevelet jelenti. A felkeresett városokban átélt társadalmi és kultúrális programok és a különböző nemzetiségű emberekkel együtt töltött esték teszik felejthetetlenné ezeket a heteket. Biztos vagyok abban, hogy a pályafutásom során fel tudom majd használni mindazt, amit itt tanultam" – mondta a horvát Olga Plazibat. – „Egy idő után azon kaptuk magunkat, hogy az esettanulmányokat nyolc nemzet szemszögéből járjuk körül, így egész sokrétűen tudtuk gyarapítani a tudásunkat. Hamar hozzászoktunk, hogy ugyan ötvenhatan ebédelünk, vacsorázunk együtt, mégis családias a légkör. Minden nap és minden város újdonságot hozott és persze a lehetőséget, hogy megismerjük egymást és rájöjjünk, mennyire szerencsések vagyunk, hogy itt lehetünk" – tette hozzá a román Bogdan Pralea.

A program folytatódik, így a nyolc partneregyetemről (a pozsonyi, a budapesti, a bukaresti, a kijevi, a prágai, a zágrábi és a bécsi közgazdaságtudományi egyetemről) érkező hallgatók 2010 nyarán is részt vesznek majd a Danubia nyári egyetemen. A jelentkezés feltétele a humánerőforrás-menedzsment, illetve a pénzügyi szolgáltatások terén szerzett magas szintű ismeret. A program angol nyelven zajlik. A jelentkezés és kiválasztás a helyi partneregyetemek, az Erste Group és a helyi leányvállalatok közti szoros együttműködés alapján történik.

http://danubia.wu-wien.ac.at/.

Idén is színvonalas programok várják az érdeklődőket az ország születésnapján

Lezárult a 2009. augusztus 20-i állami ünnep központi rendezvényei és a hozzá kapcsolódó feladatok megszervezésére és lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljárás. Az eljárás nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Absolut Pyro Kft. és az Omega Trading Hungary Kft. alkotta konzorcium lett. Az állami ünnepség rendezvényszervezési, valamint pr és kommunikációs feladatait a konzorcium nettó 239 millió forintból láthatja el, amely 20 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi évben az ezekre a feladatokra fordított összeg.

Lezárult a 2009. augusztus 20-i állami ünnep központi rendezvényei és a hozzá kapcsolódó feladatok megszervezésére és lebonyolítására kiírt közbeszerzési eljárás. Az eljárás nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Absolut Pyro Kft. és az Omega Trading Hungary Kft. alkotta konzorcium lett. Az állami ünnepség rendezvényszervezési, valamint pr és kommunikációs feladatait a konzorcium nettó 239 millió forintból láthatja el, amely 20 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi évben az ezekre a feladatokra fordított összeg.

Az államalapítás ünnepéhez méltó, ugyanakkor a gazdasági válságra tekintettel a lehető legtakarékosabb módon készül a kormány az augusztus 20-i rendezvények megszervezésére. A közbeszerzés nyertese, az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Absolut Pyro Kft. és az Omega Trading Hungary Kft. alkotta konzorcium a tavalyinál 20 százalékkal kisebb összegből, összesen 239 millió forintból valósítja meg a programokat és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Ez az összeg – a korábbi évektől eltérően – a rendezvénnyel kapcsolatos rendezvényszervezési, pr-kommunikációs, médiavásárlási, kreatív tervezési és gyártási tevékenységek költségét együttesen tartalmazza.

Az augusztus 20-i ünnepség a hagyományos programok mellett idén is szolgál majd újdonsággal. „Szent István – Egy ország születése" címmel augusztus 19-én este 9 órakor történelmi ünnepi gálaműsor lesz a Kossuth téren. Az ünnepséget hagyományosan megnyitó zászlófelvonás augusztus 20-án 8.30 órakor kezdődik a Kossuth téren, amelyet 10 órakor – katonazenekari bemutatóval, haditechnikai és légibemutatóval – tisztavatás követ a Hősök terén. A Hősök terén zajló eseményeket 11 órai kezdettel térzene és 12 órakor zenés őrségváltás zárja.

A Kossuth téren „Szent István király udvara" címmel történelmi játszóház és egész napos családi program várja az érdeklődőket. Idén is a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének cukrászai és ismert sztárok mutatják be az Ország Tortáját, valamint a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének közreműködésével egész napos Kenyérfesztivál is várja a Kossuth térre látogatókat. A programot a hagyományos 20 perces ünnepi tűzijáték zárja 21 órakor, amely mint minden évben, idén is különleges látványelemeket tartalmaz.

A 2009. augusztus 20-i állami ünnepségek programjáról idén is a www.augusztus20.freeblog.hu  blogon található naprakész tájékoztatás.

„Minden, ami hagyomány”, XXIII. Mesterségek Ünnepe

 

2009. augusztus 20-23. „Minden, ami hagyomány", XXIII. Mesterségek Ünnepe a Budai Várban az idei évben is. A rendezvény fő témája a kosaras mesterség.

 

2009. augusztus 20-23. „Minden, ami hagyomány", XXIII. Mesterségek Ünnepe a Budai Várban az idei évben is. A rendezvény fő témája a kosaras mesterség.

A rendezvény ugyan hagyományos immáron 23.- éve, de az időpont rendhagyó, ugyanis nem augusztus 20.-án zár a Mesterségek Ünnepe, hanem éppen aznap nyitja kapuit a látogatók előtt. A Budai Palota körül ebben az évben is magyarországi kézműves mesterek, hagyományőrző tárgyalkotó művészek működő műhelyeikben mutatják be mesterségük fortélyait. A fortélyok elleshetők, és ki is próbálhatók. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége által felkért szakértők szavatolják a bemutatott áruk  és tevékenységek értékét és minőségét.

Az idei díszvendég Franciaország lesz, ahonnan kézművesek, iparművészek érkeznek, így megtekinthetjük országuk üvegműves, orgonakészítő, textilművész, kalapos, hangszerkészítő, faműves vagy éppen ötvösmesterségét, de lesz francia néptánc, francia gasztronómia, és természetesen a francia bor sem maradhat el. 

A Mesterségek Ünnepe a kézműves bemutatókon, hagyományőrző kirakodóvásáron, zenei- és táncprogramokon kívül továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gyermekfoglalkozásokra. Több helyszínen játszóház várja a gyerekeket, ahol kipróbálhatnak különböző mesterségeket, így a nemezelést, gyékényszövést, rongybabakészítést, madzagszövést, bőrözést, papírmerítést, agyagozást, korongozást.

A színpadi programok mellett vásári meglepetések is készülnek a látogatók számára. Pár színes nemez sisak bukkanhat fel a tömegben, alatta az Agostones fúvósainak népzenével fűszerezett cirkuszi muzsikája; a látogatók rátalálhatnak egy spontán kórusra a tömegben, vagy szembe jöhet velük néhány furcsa szerzet, ki egy kis szórakoztatásra nem rest. S ha leszáll az est, jöhetnek a tűz zsonglőrök látványos mutatványaikkal.

A Mesterségek Ünnepe rendezvénysorozat egyik kiemelkedő programja a Magyar Nemzeti Galéria „A" épületében megrendezett időszaki kiállítás, mely  2009. augusztus 18-27-ig lesz  látogatható. A rendezvény minden évben egy kézműves szakma legkiválóbb alkotóinak és alkotó közösségeinek biztosít megjelenési lehetőséget a lehető legrangosabb környezetben. Az eddig megrendezett kiállítások mind a látogatók, mind a szakmai fórumok osztatlan elismerését kivívták. Idén a főtéma: a kosaras mesterség.

A NESZ tagságának döntése értelmében, 2009-ben a fonható növényi anyagokból (szalma, gyékény, csuhé, vessző, sás) készült alkotások kerülnek bemutatásra.

Tehát „Minden, ami hagyomány, minden, ami kosár, és minden, ami francia", Mesterségek Ünnepe a Budai Várban 2009. augusztus 20-23. között.

http://www.nesz.hu/

Németh Krisztina

Megakoncert a sokszínűség mellett

 

Mindannyian mások vagyunk, de akik szerint éppen ez a jó, azoknak ott a helyük 2009. augusztus 11-én, azaz Sziget nulladik napján a Hajógyári Szigeten, ahol két nagyszínpadon – egyidőben – a hazai pop-rockélet legismertebb képviselői és külföldi vendégzenészek valamint magyar jazzmuzsikusok és Miles Davis világhírű zenésztársai tízórás magakoncerten zenélnek, tiltakozva a rasszizmus ellen.

 

Mindannyian mások vagyunk, de akik szerint éppen ez a jó, azoknak ott a helyük 2009. augusztus 11-én, azaz Sziget nulladik napján a Hajógyári Szigeten, ahol két nagyszínpadon – egyidőben – a hazai pop-rockélet legismertebb képviselői és külföldi vendégzenészek valamint magyar jazzmuzsikusok és Miles Davis világhírű zenésztársai tízórás magakoncerten zenélnek, tiltakozva a rasszizmus ellen.

Több mint ötven zenekar és előadó tesz hitet az elfogadás és a sokszínűség mellett augusztus 11-én a Sziget nulladik napján. Mint ismeretes, a Zene a Rasszizmus Ellen koncertsorozat az angliai Rock Against Racism szervezet és a brit nagykövetség kezdeményezésére jön létre a Hajógyári Szigeten.

A Nagyszínpadon a koncertek 13 órakor kezdődnek és a fellépők között a hazai pop-rock szakma nagy öregjei és ifjú tehetségei lépnek fel. Színpadon lesz – mások mellett – Charlie, Bródy János, Balázs Fecó, a KFT, az LGT Baráti Kör. Több zenekar a korábban tőlük megszokott formációt a mostani koncerten újraértelmezik, s vendégzenészekkel mutatkoznak be. Így például Balázs Fecó és a Korál kiegészül Kathy Horváth Lajos roma muzsikussal, vagy a Beatrice felvidéki zenészekkel, a Kispál és a Borz a Kiscsillaggal és Németh Jucival vagy a Quimby Szalóki Ágival muzsikál majd közösen a megakoncerten. És persze még sokan mások, Geszti Péter és Novák Péter, a Kaukázus zenekar, az Irie Maffia, a PASO, Póka Egon Experience, Ruzsa Magdi vagy a Republic.

A hazai zenészek mellett nemzetközi fellépő vendégek is emelik a nap fényét. Az este zárásakén a Love Music Hate Racism Allstars Special, azaz az ügy mellett elkötelezett angol zenekarok, így pl. a Get Cape Wear Cape Fly vagy a Babyshambles zenészeiből verbuválódott alkalmi csapat ad majd koncertet.

Míg a Nagyszínpadon a rock zenészek, addig a Világzenei Nagyszínpadon a hazai jazz muzsikusok váltják egymást. A magyar jazz nagy összefogása keretében a honi jazzélet legismertebb alakjai fogak majd hangszert a „Magyar Jazz Napján", így – többek között – László Attila és barátai Harcsa Veronikával és Emilióval kiegészülve, Babos Gyula, Csepregi Gyula, a Modern Art Orchestra, a Morgan Workshop vagy a Budapest Jazz Orchestra. Az est fénypontja pedig a Miles From India majd'három órás koncertje lesz, ahol a tormbitás legenda egykori zenésztársai, a világ legjobb muzsikusai közt számon tartott zenészek és indiai muzsikusok közösen emlékeznek majd a Miles Davisre.

Az este 23 órától a nagyszínpadokról majd a sátorba illetve kis klubhelyszínre költözik. Az A38-Wan2 sátorban Ganxsta Zolee és a Kartel, az Animal Canibals, a Ladánybene27, Sub Bass Monster, az Anna& the Barbies, Dopeman és Emilió nyomja valamint a Back II Black, míg s Budapest Jazz Klub szípadán a jazzisták, így Szakcsi Lakatos Béla, Binder Károly, Borbély Mihály, Vukán György, Berkes Balázs, Kőszegi Imre vagy a Csanyi-Lattmann Quartet és még sokan mások folytatják.

Magyar nyelvű CD Przemysl nevezetességeiről

Magyar nyelvű CD-ét adott ki a lengyelországi Przemysl városa. Mint Bakonyi Erika, a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet vezetője elmondta, az erős magyar kapcsolatokkal rendelkező városban ma már több a magyar turista, mint a német.

Magyar nyelvű CD-ét adott ki a lengyelországi Przemysl városa. Mint Bakonyi Erika, a Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet vezetője elmondta, az erős magyar kapcsolatokkal rendelkező városban ma már több a magyar turista, mint a német.

Nem véletlen, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchia idejéhez kötődő hatalmas erődítményben főleg magyar katonák állomásoztak, még békeidőben is vagy 40 ezren.

Przemysl-emlékmű a budapesti Margit Hid mellettPrzemysl-emlékmű a budapesti Margit Hid mellett(Halálukra emlékeztet a Margit-híd budai hídfőjénél, a Bem téren található oroszlános emlékmű.)

A CD-n kívül a képviseleten elérhető magyar nyelvű útikönyv és térkép is segíti a város felfedezését. A 20 méter vastag falakkal, a 3 védőgyűrű közül csak a külső körben 50 erőddel rendelkező erődítményrendszer egyre több része látogatható, most éppen az 1-es és 15-ös erőd környékét rendezték társadalmi munkában, de sok magyar turista keresi fel a katonai temetőket is.

(Turizmus Panorama Bulletin)

Fedél nélkül – orvos nélkül? Az egészségbiztosítási pénztár törölné a hajléktalanokat az egészségügyi ellátás jogosultjai közül

 Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul…Összeegyeztethetetlen az alapjogokkal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elképzelése, amely szerint egy jogszabály módosításával megvonná a hajléktalanoktól az egészségügyi ellátás jogosultságát. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nem fogadja el a kezdeményezést, mert az kirekesztő, és csupán egy létező, akut probléma semmibe vételét jelentené.

 

  

 Amikor a jog jogtalanságba fordul...Amikor a jog jogtalanságba fordul…Összeegyeztethetetlen az alapjogokkal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elképzelése, amely szerint egy jogszabály módosításával megvonná a hajléktalanoktól az egészségügyi ellátás jogosultságát. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nem fogadja el a kezdeményezést, mert az kirekesztő, és csupán egy létező, akut probléma semmibe vételét jelentené.

 

  
    
Szabó Máté a hajléktalanok alapvető jogait, az emberi méltósághoz való joguk érvényesülését elemző projektjében – szociális munkások jelzései nyomán – hivatalból rendelte el a hajléktalanok egészségbiztosítási jogviszonyával kapcsolatos vizsgálatot. A jogalkalmazó, tehát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ugyanis nem fogadta el egészségügyi szolgáltatásra feljogosító igazolásként a hajléktalanságot bizonyító közokiratot – a lakcímkártyát. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója az ombudsman kérdésére kijelentette: náluk hajléktalan jogcímű jogosultként senkit sem tartanak nyilván. A biztos jelentésében megállapította, hogy az OEP gyakorlata sérti a jogbiztonság követelményét, de tény az is, hogy a jogszabály valóban nem határozza meg a jogosultság adminisztrációs szabályait.

A biztos úgy érvelt, hogy a társadalombiztosítási jogszabály egyértelműen meghatározza a hajléktalanság fogalmát és azt, hogy a hajléktalan személy egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebből következően a települési szintű lakcímkártya a hajléktalanság tényét igazoló okiratnak minősül. Nem is a hajléktalan feladata, hogy bebizonyítsa jogosultságát, neki csupán valószínűsítenie kell azt, és erre a lakcímkártyát kétségkívül alkalmasnak kell tekinteni. A biztos felhívta a kormányt a jogszabályi háttér rendezésére, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatójánál pedig kezdeményezte, hogy addig is egészségügyi szolgáltatásra jogosultként tüntesse fel azokat, akik a hajléktalanságukat lakcímkártyájukkal igazolják.

Az OEP az ombudsman kezdeményezése nyomán immár elfogadja a település szintű lakcímkártyát a hajléktalan státusz igazolására, az érintetteket az egészségügyi szolgáltató jogviszony ellenőrzése során jogosultként szerepelteti. Az egészségbiztosítási pénztár megbízott főigazgatója azonban az állampolgári jogok biztosának nemrég küldött levelében arról írt, hogy az eljárást átmenetinek tekinti, nem tartja biztonságosnak, ezért az illetékes tárcáknál olyan jogszabály-módosítást kezdeményezett, amellyel kivenné a hajléktalanokat az egészségügyi ellátásra jogosultak köréből.

A biztos válaszában kifejtette: ez a kezdeményezés önmagában egy arra minden kétséget kizáróan rászoruló, ugyanakkor a legcsekélyebb érdekérvényesítő képességgel sem rendelkező csoport kirekesztését eredményezné, megaláztatástól mentes ellátásukat garantáló alternatívák nélkül. A problémát minden oldalról kezelő, zárt szabályozási rendszer kidolgozása nélkül a hajléktalanok törlése a törvényszövegből csupán egy létező, akut probléma semmibe vételét jelentené. A megfelelő szabályozási koncepció megszületése előtt egy ilyen jellegű ad hoc módosítás teljességgel összeegyeztethetetlen az alapjogokkal, így azzal az állampolgári jogok országgyűlési biztosa nem tud egyetérteni.

Új azonnali üzenetküldési szolgáltatás a Visa-tól

Az új Visa szolgáltatás azonnal értesíti a kártyabirtokosokat Visa kártyájukon történő aktivitásokról mobiltelefonjukon keresztül.

Az új Visa szolgáltatás azonnal értesíti a kártyabirtokosokat Visa kártyájukon történő aktivitásokról mobiltelefonjukon keresztül.

 

   A Visa Europe bejelentette egy teszt mobilszolgáltatás bevezetését, amely azonnali megerősítést küld a kártyabirtokos mobiltelefonjára a tranzakciókról, amikor betéti, hitel vagy pre-paid kártyájukat használja.

Az értesítés nagyban növeli a biztonságot vásárláskor, esti szórakozás, vagy akár nyaralások esetén, mivel azonnali üzenetet küld a tranzakció idejéről, összegéről és helyéről a fogyasztó mobiltelefonjára.

A vásárló eldöntheti, hogy milyen formában kívánja megkapni az értesítést, SMS-ben, emailben, bármilyen email fogadására alkalmas mobiltelefon esetén, vagy okos telefonra – mint az iPhone vagy az Android – letöltött alkalmazásra

A Visa mobil értesítés lehetővé teszi, hogy a kártyabirtokos folyamatosan kontrollálja a kártyájáról történt fizetéseket.

Sandra Alzetta, a Visa Europe innovációért, új termékekért és terjesztési csatorna fejlesztésért felelős alelnöke a következőt mondta: "A Visa mobil értesítés szolgáltatásával nagyobb biztonságot kíván nyújtani a kártyabirtokosoknak azáltal, hogy azonnali tájékoztatást kapnak, hogy pontosan hol és mikor van használatban kártyájuk. Ha valami gyanús aktivitást észlelnek, ez a szolgáltatás lehetőséget biztosít arra, hogy a kártyabirtokosok azonnal fellépjenek egy esetleges kártyacsalás ellen."

A Visa jelenleg az Egyesült Királyságban teszteli az azonnali értesítés küldő szolgáltatást, és szorosan együttműködik a tagbankjaival, hogy minél több kártyabirtokoshoz eljusson a technológia.

http://www.visaeurope.com/

A Chello Central Europe a Próbakő Kommunikációra bízta hat csatornájának PR-ügyeit

http://www.probako.hu/http://www.probako.hu/ A Chello Central Europe a Próbakő Kommunikációt bízta meg a Zone televíziócsatornák PR-ügyeinek menedzselésével.

http://www.probako.hu/http://www.probako.hu/ A Chello Central Europe a Próbakő Kommunikációt bízta meg a Zone televíziócsatornák PR-ügyeinek menedzselésével.

Az ügynökség első számú feladata a női célcsoportnak szóló Zone Club, a sorozatokra fókuszáló Zone Romantica, a dokumentumfilmeket sugárzó Zone Reality, az Extreme Sports Channel, a JimJam gyerekcsatorna, valamint a joint venture-ben üzemeltetett MGM teljes körű sajtókommunikációja, ezen kívül kreatív PR-akciók tervezése és kivitelezése.

A Chello Central Europe a további hét tematikus csatornájának sajtókapcsolati feladatait továbbra is házon belül intézi.

A Próbakő Kommunikáció az elmúlt években számos médiacégnek és márkának, köztük több televíziónak is dolgozott, például: TV2, VIVA, Viasat3, Viasat History, Club TV, Sanoma Budapest, Inform Media.

http://www.probako.hu/

A Magyar Szociális Fórum visszaadná tulajdonosainak igazságtalanul elvett otthonaikat

 

A kormány, és a kormánypárt részéről kifejezett politikai ellenállást, az ellenzék részéről pedig politikai passzivitást tapasztalunk a kilakoltatások leállításával szemben.

 

 

A kormány, és a kormánypárt részéről kifejezett politikai ellenállást, az ellenzék részéről pedig politikai passzivitást tapasztalunk a kilakoltatások leállításával szemben.

 

 Együttes következményük a banki érdek brutális felülkerekedése a társadalmi érdeken, a fizetésképtelen emberek sorsukra hagyása, kiszolgálásuk a piac farkastörvényeinek – mondta Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezője azon a csütörtöki sajtóértekezleten, amellyel egy időben Budapesten, a XIII. kerületi József Attila tér 4. sz. alatt egyszerre 140 család feje fölül árverezték el otthonát.

     A politika a társadalommal akarja megfizettetni a válság árát, ezért mi is kénytelenek vagyunk politikai síkra terelni a kérdést, és leszögezni: más politikát, más rendszert akarunk! Olyant, amelyik nem engedi meg, hogy az embert kilakoltassák jogszerűen birtokolt egyetlen otthonából. Olyant, amely nem veszi el az otthont attól, akit előzőleg munkájától és megélhetésétől is megfosztott. Olyan társadalompolitikát és rendszert akarunk, amely nem engedi meg, hogy a társadalompolitikát a bankok irányítsák, s hogy a bankok profitszempontjától függjön, együtt maradhat-e a család, vagy szétessék, állami gondozásba kerüljenek-e a gyerekek, vagy szüleikkel élhessenek tovább, fűtött lakás jusson-e az újszülött osztályrészéül, vagy szüleivel együtt az utcán kössön ki – fűzte hozzá.

      A Magyar Szociális Fórum rendszerkorrekciós politikát hirdet meg: az elosztás új egyensúlyát akarja a társadalmi többség javára, és a nemzeti fejlődés érdekében. Kilakoltatások helyett törvénybe akarja iktatni a lakhatási jogot, otthonteremtő szociális lakásépítési programot akar beindítani, vissza akarja adni egyetlen otthonát annak, akitől igazságtalanul elvették – mondta Simó.

     Róna Péter közgazdász szerint Magyarországon összeomlott a társadalom bizalma a bankok iránt. Ahhoz, hogy helyreállítsák, nem elég etikai illemkódexeket kidolgozni a bankok számára, hanem jogi eszközökkel kell fellépni velük szemben. A civil szervezeteknek kulcsszerepük van a megoldásban. Kartell jellegűvé vált a bankszektor: jogtalanul és becstelenül túlszámláznak. (Róna 150 milliárd forint túlszámlázásról tett említést éves szinten.) Aki eltűri ezt, a jogállamiságot sodorja veszélybe – mondta. A banki gyakorlat teljes felülvizsgálását sürgette a méltányosság és az igazságosság normái szerint. „Magyarországon kívül sehol a világon nem létezik jog a szerződés egyoldalú (banki) módosításához" – hangsúlyozta Róna Péter nemzetközi tapasztalataira hivatkozva.

     Karsai József, az MSZP országgyűlési képviselője, Battonya polgármestere szerint Magyarországot ma a bankok irányítják, nem a kormány. Ezen kell változtatni! Államosítani kell azokat a bankokat, amelyek fittyet hánynak a társadalmi érdekre, ki kell venni a pénzt a külföldi bankból és magyar bankba kell áttenni. Karsai elmondta, hogy választó körzetében sok család ott tart, hogy dinnyét eszik kenyérrel. Milliárdokat vettek el a mezőgazdaságtól, az erdőgazdaságtól a felelőtlen árfolyam politikával. Összefogásra szólított föl a vidék teljes ellehetetlenítésével, száz- és százezrek tönkretételével szemben.    

     Mészárosné Győrvári Bella, az Otthonvédő mozgalom kezdeményezőjének számító Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke megoldásként azt ajánlotta, hogy az állam az önkormányzatokkal karöltve dolgozzon ki bérlakási programot, ezzel egyúttal segítsen a hazai építőiparnak, a hajléktalanná váltakat pedig lakássá átalakított elhagyott középületekben helyezzék el. Mészárosné szerint tömegesen mennek csődbe a kis- és középvállalkozások, ingatlanjaikat is elárverezik sok esetben, ahelyett, hogy a nemzetközi hitelfelvételek arányában ők is támogatásban részesülnének, nem csak a bankok. A kilakoltatások többsége törvénytelen – mondta a VÉSZ alelnöke.

    Varga István, a Magyar Adófizetők Országos Szövetségének alelnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy a bankok elutasítsanak mindennemű felelősségvállalást. A kormány ősszel kénytelen lesz szembesülni saját politikájának következményeivel. Újabban már a pénzügyminisztérium is a bankokat teszi felelőssé a válságért – mondta. Varga István élesen bírálta Felcsuti Péter, a Bankszövetség elnökének érzéketlenségét az otthonvesztés, a kis- és középvállalkozók tömeges csődje iránt. Példa nélkülinek minősítette Felcsutinak azt az állítását, hogy a bankok több mint 80 százalékának semmi köze sincs az államhoz! Visszautasította azt az állítást is, hogy Felcsutiék a „civil társadalom alacsony színvonala" miatt nem tárgyalnak a társadalmi szervezetekkel. Varga elmondta, hogy miközben a bankok nyíltan vagy burkoltan milliárdokat kaptak az IMF-től és az EU-tól felvett kölcsönökből, 80 százalékkal csökkentették a magyar építőiparnak nyújtott hiteleket. Magyarországon ma a nemzetközi bankközi kamatláb húszszorosáért adnak lakossági hitelt – hívta fel a figyelmet Varga István.

20-as évek Amerikája Budapesten? – A fővárosiak 90 százaléka a terézvárosi rendelet ellen

 A terézvárosi üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelet nagy visszhangot váltott ki, a www.Monddmeg.hu oldalon a napokban küldetés indult az intézkedéssel szemben. A közösségi honlapon készült felmérés szerint a budapestiek mintegy 90 százaléka nem ért egyet a szabályozással.

 A terézvárosi üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelet nagy visszhangot váltott ki, a www.Monddmeg.hu oldalon a napokban küldetés indult az intézkedéssel szemben. A közösségi honlapon készült felmérés szerint a budapestiek mintegy 90 százaléka nem ért egyet a szabályozással.

A Terézvárosi Önkormányzat rendelete nagy port kavart nemcsak a médiában, de a budapestiek körében is. Civil kezdeményezés keretében elindult a takarodo.com, amely a szabályozással szembeni tiltakozást fogja össze, a budapestiek Koccintás néven csendes tüntetést szerveztek, egy civil szervezet az Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben, a Facebookon pedig szavazás indult. Emellett a napokban a Monddmeg.hu közösségi véleményformáló oldalon is küldetés indult, amely szintén az intézkedés visszavonását kezdeményezi. A civileken kívül Budapest városarculati tanácsnoka, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Főpolgármesteri Kabinet sem támogatja a rendeletet.

Az eredeti rendelet szerint a VI. kerületben szeptember 1-jétől az éttermek, szórakozóhelyek és üzletek este 10 óráig tarthatnak nyitva. Kivételt azok a helyek jelentenek, ahol az épületben lakók kétharmada hozzájárul a meghosszabbított nyitva tartáshoz, azonban ezek az üzletek is legfeljebb hajnali 1 óráig, illetve a teraszok éjfélig fogadhatják a vendégeket. A kivételezettek sincsenek ugyanakkor kivételes helyzetben, ugyanis a rendelet egyik bekezdése szerint este 10 után ők sem árusíthatnak alkohol tartalmú italokat.

Az önkormányzat illetékesei, valamint a vendéglátók és lakók érdekképviselői közt július 29-én tartott egyeztetésen ugyanakkor a rendelet módosítása mellett döntöttek, emellett a kompromisszumos megoldás értelmében a vendéglátókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek etikai kódex kialakításán gondolkodnak.

A fővárosiak nem támogatják a rendeletet

A Monddmeg.hu felmérése szerint a legtöbben nem értenek egyet a VI. kerületi rendelettel. A véleménykifejtő közösségi oldalon indított kérdésre közel 1500-an adtak választ, de csupán egytizedük értett egyet azzal, hogy este 10 óra után bezárjanak az éttermek, szórakozóhelyek és üzletek. 37 százalék véleménye szerint csak a kerthelyiségeket kellene ebben az időpontban bezárni, míg közel a válaszadók egynegyede hajnali 1-ig kitolná a nyitva tartási időt. 17 százalék gondolta úgy, hogy semmilyen korlátozást nem szabadna bevezetni. A fővárosiak közül még kevesebben értettek egyet a rendelettel: a 400 válaszadó közül csupán 9 százalék támogatta teljes mértékben az intézkedés bevezetését, míg 17 százalék semmilyen korlátozást nem vezetne be. Közel 40 százalék gondolta úgy, hogy csak a kerthelyiségekre kellene vonatkoznia a rendeletnek.

Az idősebb korosztály is jellemzően a szabályozással szemben tette le a voksát: az 50-64 éves budapestieknek csupán 15 százaléka ért egyet teljes mértékben a rendelet bevezetésével, míg 33 százalék szerint csak a kerthelyiségekre kellene vonatkoztatni azt, 17 százalék szerint pedig semmilyen korlátozást nem szabadna bevezetni.

A Monddmeg.hu oldalon a felmérés mellett a napokban egy küldetés indult Takarodó a belvárosban? címmel, amelyet támogatva nemcsak a véleményét fejezhetik ki bárki,  de csatlakozhat a rendelet bevezetésével szemben az oldalon szerveződött online kezdeményezéshez is.

A felmérésről:

A felmérés a Monddmeg.hu véleménykifejtő közösségi oldalon július 24. és 28. között zajlott, s összesen 1487 válasz született. A mintát a KSH adatai szerint súlyozták, így az a 18-64 éves korosztályt nem, kor, településtípus, valamint Budapest-vidék arány szerint reprezentálja.

Új biztonsági megoldások vállalatoknak

 

A Panda Security vállalatoknak szánt szoftvercsomagjának (CSS – Corporate Software Solutions) új verzióját jelentette meg.

 

A Panda Security vállalatoknak szánt szoftvercsomagjának (CSS – Corporate Software Solutions) új verzióját jelentette meg.

Megjelent a Panda CSS új verziója: a Panda Security for Business, a Panda Security for Business with Exchange és a Panda Security for Enterprise mellett a Panda AdminSecure is kapott néhány újítást.

Az újításoknak és az AdminSecure-nak hála, a szoftvercsomag minden védelmi modulja központilag szabályozható. A Malware Radar segítségével mélyreható analízis készíthető a gyanús fájlokról, megakadályozva ezzel, hogy a hálózat veszélybe kerüljön. A teljes szoftvercsomag Windows Server 2008 SP2-, Windows Vista SP2- és NAC-kompatibilis.

A Panda AdminSecure lehetővé teszi az adminisztrátoroknak, hogy az összes modult egy kezelőfelületről irányíthassák; az új verzió jóval alacsonyabb erőforrásigény, a nagy hálózatokat sokkal jobban kezeli, az új verziónak köszönhetően, immár az Exchange 2007-ben is megtalálható a Content Filter, mely hatékonyabb védelmet jelent a rendszergazdák számára..

A Panda Security for Business minden, a hálózatban lévő munkaállomást és fájlszervert véd a legkülönfélébb támadások ellen (vírusok, spamek, adathalászat, kémprogramok, rootkitek stb.). A program tartalmazza a Panda TruPrevent technológiáját is, amelynek segítségével ismeretlen forrásból származó támadásokat és behatolásokat képes visszaverni.

A Panda Security for Business with Exchange ehhez képest MS Exchange szerverek számára tartalmaz spam- és tartalomszűrő funkciókat, melyeket az új verzióban már jóval könnyebb kezelni és frissíteni.

A Panda Security for Enterprise bonyolultabb, összetettebb hálózatok védelmére ideális; egy-egy ilyen hálózat minden elemét képes védeni, a munkaállomásoktól és email-rendszerektől (Exchange, Domino, Sendmail, Qmail, Postfix) egészen a gateway-ekig és az ISA szerverekig. A modul malware- és spamvédelmet tartalmaz (végpontok és email-szerverek számára egyaránt), valamint tűzfalat, tartalomszűrést és behatolásvédelmi rendszert (HIPS, Host Based Intrusion Prevention System) is. 

A megvásárolható licencek:

– 2-25

– 26-100

– 101-1000

– 1001 felett

Kattints és jeleskedj! – Egyedülálló jelnyelvi keresztrejtvény kezdőknek és haladóknak

 

A Hallatlan Alapítvány és a Vodafone Magyarország Alapítvány a hazai jelnyelv hatékony oktatása mellett annak népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordít. Ezen cél elérésében jelent fontos segítséget a 2009. július 11-én elindult online jelnyelvi keresztrejtvény is, melyben a világon egyedülálló módon jelelt videók segítenek a megfejtésben.

 

A Hallatlan Alapítvány és a Vodafone Magyarország Alapítvány a hazai jelnyelv hatékony oktatása mellett annak népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordít. Ezen cél elérésében jelent fontos segítséget a 2009. július 11-én elindult online jelnyelvi keresztrejtvény is, melyben a világon egyedülálló módon jelelt videók segítenek a megfejtésben.

A rejtvény megfejtése segít a jelnyelv elsajátításában és gyakorlásában, emellett rövid kikapcsolódást is nyújt a játékos kedvű felhasználóknak.

A keresztrejtvény működése rendkívül egyszerű: a szövegmező meghatározása a felső sarokban megjelenő videó formájában válik láthatóvá, a szavak pedig a billentyűzet segítségével egyszerűen beírhatóak az adott kockákba, melyek helyes megfejtés esetén zöld színűre változnak.

A jelnyelvi keresztrejtvény nagy népszerűségre tett szert a felhasználók körében, már a megjelenést követő első héten több mint 1900-an tesztelték jelnyelvi ismereteiket a játék segítségével. Az új alkalmazás sikerét számos pozitív visszajelzés is jelzi az elégedett és lelkes felhasználóktól.

A Hallatlan Alapítvány és a Vodafone Magyarország Alapítvány évek óta tartó közös munkájának már számos egyedülálló eredménye született, mint például az online jelnyelvi híradó, mely a http://www.hallatlan.hu/ oldalon, a Jelnyelvi Híradó menüpont alatt érhető el.