Meszlényi Zoltán boldoggáavatása

Meszlényi Zoltánt, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspököt 2009. október 31-én avatják boldoggá az esztergomi bazilikában, a 10 óra 30 perckor kezdődő ünnepi szentmise keretében. A boldoggáavatási szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Kongregáció prefektusa végzi.

„Krisztus hű pásztoraként a hitet
és Egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha!
Isten engem úgy segéljen!"

(Meszlényi Zoltán Lajos)

Meszlényi Zoltán segédpüspök boldoggáavatása

Meszlényi Zoltán, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspökMeszlényi Zoltán, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspökMeszlényi Zoltánt, az 1951-ben mártírhalált halt segédpüspököt ünnepi szentmise keretében avatják boldoggá 2009. október 31-én 10.30-kor az esztergomi bazilikában. A szertartást Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa végzi. A volt kommunista diktatúra magyarországi vértanúi közül Meszlényi püspök az első, akit az Egyház a boldogok sorába emel.

“Az én születésnapi ajándékom 1956-ban az volt, hogy Magyarország szabad lett” – 1956-ra emlékezünk

"Édes fiam, te ezt értünk és a hazáért tetted, a magyar szabadságért" – mondta Pap László dékán, majd megcsókolt… – emlékszik vissza Szűcs Zoltán, aki ifjú teológusként 1956 forradalmi eseményeinek is közvetlen részese lett. 1956. októberében a magyarság hősiesen szembeszállt a legkártékonyabb rendszerrel, a kommunizmussal és egyben a világ legnagyobb hadseregével, a szovjettel. Nemzeti ünnepünkön portálunk Szűcs Zoltánnal, az Amerikai Magyar Református Egyház egykori püspökével készített interjúval emlékezik a forradalomra.

Televíziós reformációi istentiszteletek – a protestánsok országszerte megemlékeznek október 31-ről a Reformáció Napjáról

Reformáció napi ünnepi istentiszteletet tartanak Debrecenben, amelyet a Debrecen Televízió vasárnap negyed hattól közvetít. 2009. október 31-én, szombaton 10 órától kezdődik a közös protestáns megemlékezés a Nagytemplomban. Az alkalmon igét hirdet Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, az apostoli köszöntést Vad Zsigmond, a Debreceni Református Egyházmegye esperes mondja, az igeolvasást Balázs Viktória evangélikus beosztott lelkész végzi, az imádságot pedig Bereczki Lajos baptista lelkésztől hallhatják. Az istentiszteleten közreműködik az Egyesített protestáns kórus.