A Henkel a vártnál jobb eredményeket ért el 2009-ben

 

A Henkel várakozásai szerint, a jelen pénzügyi év figyelemre méltó javulást hoz a vállalat eredményeiben. A gazdasági környezet regenerációját és a pénzügyi piacok továbbra is törékeny helyzetét figyelembe véve, a vállalat várakozásai szerint, szerves árbevétel-növekedése, azaz az árfolyamhatásokkal és felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése után számított árbevétel növekedés, túlteljesíti a releváns piacok eredményeit.

 

A Henkel várakozásai szerint, a jelen pénzügyi év figyelemre méltó javulást hoz a vállalat eredményeiben. A gazdasági környezet regenerációját és a pénzügyi piacok továbbra is törékeny helyzetét figyelembe véve, a vállalat várakozásai szerint, szerves árbevétel-növekedése, azaz az árfolyamhatásokkal és felvásárlások/befektetés-megszüntetések hatásainak kiszűrése után számított árbevétel növekedés, túlteljesíti a releváns piacok eredményeit.

„A Henkel számára, ahogy a világ gazdaságának egészére nézve is, 2009 kihívást jelentő év volt. Ennek ellenére, hatékonyan haladtunk 2012-es pénzügyi céljaink elérése felé, amit a 2009-es év negyedik negyedévében elért kiemelkedő eredményeink is bizonyítanak" – mondta Kasper Rorsted, a Henkel igazgatóságának elnöke. „A Mosó- és háztartási tisztítószerek, valamint a Kozmetika üzletág javított piaci helyzetén, és tovább növelte jövedelmezőségünket. Az év során, az Adhesive Technologies üzletág sikeresen vette a gazdasági válság okozta akadályokat." Rorsted folytatta: „Eredményeink tükrözik a struktúránk alakítása és költségeink csökkentése érdekében tett fáradhatatlan erőfeszítéseinket. Megmutattuk, hogy még szélsőséges piaci körülmények között is gyorsan és határozottan tudunk cselekedni. Erős márkáink ismét jelentősen hozzájárultak a jó teljesítményhez – például új márkánk, a Syoss a 2009-es évben a hajápolási szektor legsikeresebben bevezetett terméke volt. Erős pozícióba kerültünk, és várakozásaink szerint jelentősen javítani fogjuk eredményünket a jelenlegi pénzügyi évben."

A 2009-es pénzügyi évben a Henkel értékesítési árbevétele 13 573 millió euró volt. A minden tekintetben kihívásokat jelentő piaci környezetben ez az összeg az előző évhez képest 3,9 százalékos csökkenést jelent. Az árfolyamhatásokkal és felvásárlások/befektetés-megszűnések hatásainak kiszűrése után számított szerves értékesítési árbevétel az előző évhez képest 3,5 százalékkal esett vissza. Az első negyedévben a gazdasági válság hatására tapasztalható jelentős visszaesést követően a további negyedévek folyamatos növekedést hoztak. Ugyanakkor a vállalat három üzletágának fejlődése igen vegyes képet mutatott. Miközben a Mosó- és háztartási tisztítószerek és a Kozmetika üzletág nagyon jól teljesített (a szerves növekedés 2,9, illetve 3,5 százalék volt), az Adhesive Technologies üzletág 10,2 százalékos szerves visszaesést mutatott a fő megrendelő iparágakban világszerte tapasztalható problémák miatt.

Az üzemi eredmény (EBIT) 38,6 százalékkal 779 millió euróról 1 080 millió euróra nőtt. Az előző év megfelelő adatait árnyalják a vállalat „Global Excellence" hatékonyságnövelő programjával kapcsolatos átszervezési költségek. Az egyszeri bevételek és kiadások, illetve az átszervezési költségek hatásának kiszűrésével korrigált üzemi eredmény („korrigált EBIT"), mely 284 millió euró volt, 6,6 százalékkal, 1 460 millió euróról 1 364 millió euróra csökkent, az Adhesive Technologies üzletág visszaesése miatt.

Az árbevételarányos megtérülés (EBIT marzs) 8,0 százalék volt, miközben a korrigált árbevételarányos megtérülés kismértékben, 10,3 százalékról 10,0 százalékra csökkent az Adhesive Technologies üzletág alacsonyabb árrése miatt. Ezt ellensúlyozva a Mosó- és háztartási tisztítószerek és a Kozmetika üzletág fogyasztói cikkeinek árbevételarányos megtérülése 12,8, illetve 12,9 százalékra nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye -195 millió euróra csökkent, figyelembe véve az előző évre vonatkozó, a Henkel az Ecolab vállalatban meglévő érdekeltségeinek értékesítéséből származó 1 042 millió eurós bevételt. A nettó kamatráfordítás értéke 84 millió euróval -191 millió euróra javult. A cash flow növekedésének és jelentősebb felvásárlások hiányának köszönhetően a Henkel képes volt nettó tartozásállományát az előző évhez képest 1 milliárd euróval 2,8 milliárd euróra csökkenteni. Az érvénybe lépő alacsonyabb kamatokkal együtt a tartozásállomány e csökkenése nagyban hozzájárult a Henkel nettó kamatráfordítási mutatóinak javulásához. Az adókulcs 29,0 százalékos értéke meghaladta az előző évi szintet.

Az Ecolab vállalatban meglévő érdekeltségek 2008-as értékesítése miatt az adózás utáni eredmény 605 millió euróval 628 millió euróra csökkent. A 26 millió eurós kisebbségi részesedés kiszűrése után az adózás utáni eredmény 602 millió euró volt. A kisebbségi részesedések kiszűrése után a korrigált adózás utáni eredmény 123 millió euróval 822 millió euróra csökkent. Az elsőbbségi részvényenkénti eredmény 2,83 euróról 1,40 euróra esett vissza. A korrigált érték az előző év 2,19 eurós értékéhez képest 1,91 euró volt.

A nettó forgótőke megfelelő kezelése szintén jó eredményt hozott. Az előző évhez képest a nettó forgótőke árbevételhez viszonyított aránya 11,7 százalékról 7,8 százalékra javult. A szabad cash flow jelentős javulást mutatott az előző évhez képest, 457 millió euróról 1 462 millió euróra nőtt.

Az igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a részvényesi bizottság a Henkel éves közgyűlésén módosítatlan, elsőbbségi részvényenként 0,53 eurós, valamint törzsrészvényenként 0,51 eurós osztalékra tesz javaslatot.

Hol tart a Ferencváros parkosítása?

 

Beszélgetésre hívta a sajtó képviselőit  2010. február 25-én  Ferencváros önkormányzati vezetése, szakértői és partnere, a  SEM IX  Zrt.  a Liliom utcai  Tégla-múzeumba.  

 

Beszélgetésre hívta a sajtó képviselőit  2010. február 25-én  Ferencváros önkormányzati vezetése, szakértői és partnere, a  SEM IX  Zrt.  a Liliom utcai  Tégla-múzeumba.  

A téma;  helyzetjelentés a Középső Ferencváros zöld területeinek növekedéséről, a terület megújulásáról, a rehabilitáció eddigi eredményeiről, a zöld fejlesztések társadalmi és ökológiai jelentőségéről.  

A nevezett területen a házak közti belső udvarok, belső terek, melyek korábban a kerület lepusztult, kihasználatlan részeinek számítottak, most zöldellő, rendben tartott parkok várják a lakókat. A fővárosban egyedülálló mértékű zöldesítés, parkosítás sok ember számára teszi természet-közelibbé a lakókörnyezetet.

A sajtóbeszélgetés résztvevője volt:
Dr. Gegesy Ferenc,  Ferencváros polgármestere,
Jordán Péter,   a SEM IX elnök- vezérigazgatója,
Dr. Sersliné Kócsi Margit,  Ferencváros főépítésze,
Torma Tamás,   a Kultúrház magazin szerkesztője,
Dr. Juhász Árpád,  geológus.

A kerület képviseletében megszólalók hangsúlyozták, a kiépített parkok, ligetek élhetővé, vonzóvá teszik a lakókörnyezetet, az itt élők, bekapcsolódva környezetük ápolásába, egyre többet tesznek a belső kertek, parkok megóvásáért, gondozásáért.  A gyerekek nem  foghíj-grundokon, hanem biztonságos, zárt belső térben kialakított játszótereken játszhatnak,  a tűzfalak, lichthófok, köves udvarok Ferencvárosa emlékké válik.

Öt futballpályányi zöld terület a Középső- Ferencvárosban

A SEM IX Zrt. és a Ferencvárosi Önkormányzat által szervezett sajtóbeszélgetésen elhangzott,  Budapest területén folyamatosan csökken a zöldterületek aránya,  a Ferencvárosban, különösen a Középső-Ferencvárosban viszont más a helyzet, ma már a korábbi állapothoz képest ötszörösre nőtt a helybéliek felüdülésére, pihenésére alkalmas helyek területe. 

A rendezvényen részt vevő szakemberek egyetértettek abban, hogy a már létrejött és a továbbiakban megvalósuló parkok, fákkal szegélyezett utcák, belső kertek mind ökológiai, mind társadalmi szempontból javítják a lakók közérzetét, az élhető város gondolatát váltják valóra.

A városi ember számára a zöldterületek az élő természettel való találkozás szinte kizárólagos színterei. A belső összefüggő zöld felületek, a parkok a felfrissülés színhelyévé válnak,  a közterületek zöld szigetei és a csillapított közforgalomú utcák egyszerű „közlekedési felületből" a városi élet találkozóhelyévé, hagyományos értelemben vett városi térré  alakulnak.

A zöld felületek, túl a városrész ökológiai rendszerében betöltött szerepükön,  jól ismert környezetminőség-javító hatásukon túl, alapvető jelentőséggel bírnak a mikroklíma kedvezőbb irányba való befolyásolására  a hőháztartás, a napsugárzási viszonyok, a levegőminőség javítása, a pormegkötés, a csapadék helyben tartása, a zaj és a rezgések csökkentése révén.

A közterületeknek és a zöld felületeknek számottevő társadalmi szerepük is lehet;  lehetőséget nyújtanak azonos és eltérő korcsoportok időtöltésére,  legyen az játék, pihenés, sport, találkozás,  lehetővé teszik a testi-lelki egészség megőrzését,  javítását,  az ifjúság közösségi érzületének felkeltését.  

A Középső-Ferencvárosban zajló zöld fejlesztések sajátossága, hogy a közparkok-, és a szabadon használható közterek fejlesztésén túl,  kiemelt figyelmet fordítanak a zárt belső kertek zölddel való betelepítésére, ez utóbbi a lakóközösségek számára jelent életminőség-javulást, valamint segíti a környezetért való felelősségvállalás kialakítását is.

Hogyan is zajlik ez a fejlesztési munka?

Helyzeti előny kihasználása:

Jordán Péter, a SEM IX Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az elmúlt időszakban Középső-Ferencvárosban összesen 122 ezer 293 négyzetméter zöld terület jött létre.  A munkálatokat nagyban segítette, hogy a rehabilitáció alá eső lakások nagy része önkormányzati tulajdonban volt, így az egyes tömbök lebontását követően lehetőség nyílt egybefüggő zöld területek kialakítására.  

Az érintett lakosság megnyerése:

Dr. Gegesy Ferenc, Ferencváros polgármestere rámutatott, az elmúlt években a Budapesten zajló zöld fejlesztések fele a Középső-Ferencvárosban valósult meg.  A '90-es években kezdődött az átalakulás,  további 10 év elteltével a korábban kopár városi terület egy-harmada zöldterületként jelenik meg!   A kerület vezetője elengedhetetlennek tartja, hogy a helyi lakosságot és az újonnan beköltözőket egyaránt érintetté tegyék a zöld értékek megőrzésében, a felelősségteljes, környezettudatos gondolkodás elsajátításában.  Az egykori betonudvarok helyén kialakított belső kertek, bár maradnak önkormányzati tulajdonban, de gondozásukra  a közös képviselőkkel megállapodást köt az önkormányzat,  ennek fejében a környező épületek kezelői jogosultak a belső területek lezárására.  Ezzel a megoldással sikerül erősíteni, fenntartani az ott lakók felelősségvállalását. 

Jordán Péter  a létrejött parkok, sétányok, belső kertek bemutatása során kiemelte,  a Ferenc tér igazi találkozási ponttá vált, míg a Kerekerdő park  a rekreáció és a pihenés helyszínévé vált.  Az Üllői út – Haller utca – Ferenc körút  által határolt, mintegy 78 hektárnyi területre a '90-es években tudtak összefüggő szabályzási tervet kidolgozni.

A házak zöme önkormányzati tulajdonban maradt, az átalakulás során csak a házak alatti területet értékesítették.

Bontással a háztömbökben szabad területeket alakítottak ki,  így jött létre a 38 ezer négyzetméternyi közpark mellett további jelentős zöld terület, összesen mintegy  47 ezer 600 négyzetméterben. Az új házak építését kivitelező cégeket szerződésben kötelezték a parkosítás kialakításban való részvételre, a meglévő (kisszámú…) növényzet megóvására. (Az elhangzottak szerint, az  építőiparban változás tapasztalható a korábbi viselkedéshez képest, ráéreztek a meglévő növényzet menet közbeni megóvására, a növényi környezet érték-emelő voltára az értékesítés idején…)  

A megvalósult kerületi zöld-fejlesztések szabályozása

Az elmúlt évek idevágó munkálatai megtervezésekor először terület-típusokat határoztak meg a városrész-rehabilitációra;

a/  közterület:

-közpark,

-közpark jellegű zöldterület (park, tér, sarkok-úttalálkozások),

-közterületi átjáró (hosszabb tömböt átszelő gyalogos-útvonal,  terület-megnyitás, új gyalogos passzázs, egy terület hosszanti feltárása),

-utca (hagyományos- és  újszerű elrendezésű, szintbe emelt útpályával),

b/  tömbökön belüli közös zöldterület, közös kert.

1. Parkok, terek, ligetek

Ferenc tér:   a pihenés mellett a séta,  a rendezvények, az összejövetelek, a közösségi élet színtere. Jelenlegi kialakítása egy következő ütemben lehetőséget ad felszín-alatti garázs építésére, a zöld felületek teljes mértékű helyreállítása mellett.

A felújított Ferenc tér a pihenés mellett a korzózás, a fórumszerű összejövetelek, a társas élet színtere lett.

Kerekerdő park:    a sporthoz, játékhoz, testmozgáshoz teremt lehetőséget. Különlegessége abban rejlik, hogy

egy lebontott lakóépület helyén létrehozott összefüggő zöld terület. A zöld természet ilyen jellegű támogatására az elmúlt 50 évben alig volt példa.

2. Kisebb parkok, pihenőkertek

A kisebb parkok, terek közterülettel, utcával határos területek, melyek épületek vagy épület-visszahúzások helyén jöttek létre.

Thaly Kálmán utca-Vendel tér:    ezen a területen a csillapított járműforgalom bevezetése és a gyalogos közlekedés előtérbe helyezése volt a rendezés vezérlő gondolata.  

Remete park (Tűzoltó utca- Sobieski utca sarka):   kis pihenősziget,  fontos látványossága a József Attila-emlékévben készült ivókút.

Salkaházi Sára park:    a közeli templomhoz kapcsolódó pihenőkert.

Tűzliliom park:    kis park  találkozásra,  játékra,  pihenésre.

3. Fákkal, bokrokkal szegélyezett átjárók

Elsődleges feladatuk;  a gyalogosforgalom átvezetése a hosszú tömbökön, a párhuzamos utcák között. (Pl. Vendel sétány, Gát sétány, SOTE-átjáró, Páva-átjáró)

4. Utcák zöldbe borítása

Az átépítés folyamata a Ferenc körúttól a Nagyvárad tér felé halad.  Fontos szempont a fejlesztésnél a zöld szigetek kialakítása, fásítás, járdák kiszélesítése. (Tompa utca, Angyal utca, Liliom utca, Bokréta utca, Páva utca, Berzenczey utca.)    Az elmúlt 15 évben  összesen  30 ezer 143 m2  útfelület újult meg.

5. Közös zöldterületek

A terület legjelentősebb és leglátványosabb változása, hogy megszületttek  a közös zöldterületek.   

Alapszabályaként fogalmazták meg :  az újonnan épített és az összenyitott belső udvarokban nem lehet parkolás. 

A belső kertek kizárólag növénytelepítésre, pihenésre, játékra épülnek. Ezeken a területeken teljessé vált az átalakulás;  eltűnt a zárt, szűk, betonburkolatos udvarok világa,  helyette napos kertek, intenzív növényzetű belső parkok születtek,  s ahol csak lehetett, az udvarok összenyitásával további összefüggő zöld tereket alakítottak ki.

Az elmúlt években Középső-Ferencvárosban a korábbi sok-sok év állapotához képest mintegy ötszörösére növekedett a zöld területek aránya,  ez  mind a környezetvédelem, mind az életminőség szempontjából példaértékűnek mondható. Minél nagyobb a zöld területek aránya, annál jelentősebb szerepe tudnak betölteni az ökológiai egyensúly fenntartásában, a biológiai sokféleség megőrzésében, s a rekreációs kínálat megteremtésében.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában is elsődleges szempont a zöld fejlesztések folytatása,  hangsúlyozta

Dr. Sersliné Kócsi Margit főépítész asszony.  A SEM IX és az önkormányzat együttműködésével nagyon sok és átgondolt munka eredményeként alakult ki a mai állapot.  Igyekeztek minden korosztály számára megteremteni a kikapcsolódás lehetőségét.  Kisgyerekek számára zárt, biztonságos belső udvarokban biztosítanak játszó-eszközöket, a nagyobbak pedig zöldövezeti sportpályákon hódolhatnak hobbijuknak.  4-5 év szükséges még a tervezett közös zöld területek kiépítésének befejezéséhez.

A munkálatok lebonyolításakor a szervezésnek voltak buktatói is, a Tompa utcában végrehajtott megújítást tíz év elteltével meg kellett ismételni, mert a közelben zajló további építések nem kímélték a már elkészült területetet.

A közelben most zajlik az Aldi cég áruházának építése a korábban BÁV raktárnak használt patinás, klinkertéglás épület külső falainak meghagyásával, ennek belső területén is kialakítanak zöld szigetet.

Torma Tamás szakújságíró, kulturális szerkesztő egyedülállónak nevezte a ferencvárosi példát, legfontosabbnak a lakók szolgálatában létrejött élhető területeket tekinti.  Véleménye szerint, a zöld fejlesztéseknél fontos szempont, hogy ténylegesen szerves részévé váljanak a városi életnek, s ne csak „díszítősor" szerepet töltsenek be.

Dr. Juhász Árpád geológus emlékeztetett, a zöld növényzet a mikroklímát befolyásolja kedvezően, az aszfalt-,  és betonrengeteg kályha szerepben működik, ezt tudja ellensúlyozni a növényzet.  Történetileg Budapest szerencsés fejlődésen ment át, a korábbi városvezetések jelentős zöld területet rezerváltak a városon belül. Idők során ebből sokat leadtunk, különösen kedvezőtlen a budai területek zöldterület vesztesége a legutóbbi időkben…

Sajnálatos, hogy a hazai klíma-törvény megtárgyalása nem került napirendre az Országgyülés legutóbbi ülésén sem.  A sűrűn beépített ferencvárosi városrész viszont példát mutat arra, hogy kis lépésekkel is sokat lehet tenni környezetünk javításáért.  Egy-egy, parkoló autók között zöldellő fa is sokat lendíthet egy város arculatán, ha kinézünk reggel az ablakon és zöld lombokra esik tekintetünk, ez az ökológiai előnyökön túl  hangulatunkat is jobbá teheti.  Luther Mártont  idézve:  „Ha tudom, hogy holnap van a világvége, akkor is elültetek ma egy fát…"

http://www.ferencvaros.hu/

http://www.semix.hu/index2.htm

Harmat Lajos

Az emberiséget fenyegető elöregedés

Az ENSZ a közelmúltban tette közzé jelentését a világ lakosságának gyors elöregedéséből származó problémákról. A dokumentum alapvető következtetéseiből kiindulva John Flynn, a Zenit katolikus hírügynökség munkatársa adott helyzetképet az 50 év múlva várható tendenciákról.

Az ENSZ a közelmúltban tette közzé jelentését a világ lakosságának gyors elöregedéséből származó problémákról. A dokumentum alapvető következtetéseiből kiindulva John Flynn, a Zenit katolikus hírügynökség munkatársa adott helyzetképet az 50 év múlva várható tendenciákról.

Az ENSZ jelentése szerint az elöregedés jelenlegi ritmusa egyedülálló a történelemben. 2045-ben a 60 év felettiek száma magasabb lesz a 15 év alattiaknál. A legfejlettebb régiókban, ahol az elöregedés előrehaladottabb fázisban van, ez az arány már 1998-ban megvalósult. Ma a világon az emberek átlagéletkora 28 év, 2050-re ez 38 évre emelkedik. Az elöregedés a Föld minden országát érinti; a termékenység csökkenése immár univerzálissá vált.

Az elöregedés súlyos hatással lesz a gazdasági növekedésre, a megtakarításokra, a befektetésekre, a munkapiacra és az adózásra. Mivel a jövőben nem várható a termékenység jelentős növekedése, a lakosság elöregedése gyakorlatilag visszafordíthatatlanná válik, a fiatalok jelenléte egyre csekélyebb lesz a XXI. században. Jelenleg a világon kilenc aktív életkorban lévő munkavállalóra jut egy nyugdíjas. 2050-ben ez az arány négyre esik vissza, ami súlyos következményeket eredményez a nyugdíjrendszerekben. A mostani gazdasági válság erősen csökkentette a nyugdíjalapok értékét.

Az ENSZ más jelentései alapján például Oroszországban 1993 óta 6,6 millióval csökkent a lakosság, a bevándorlók milliói ellenére is. 2025-re várhatóan újabb 11 millióval lesz kevesebb az ország lakóinak száma. Tatjana Golikova, orosz egészségügyi miniszter felhívta a figyelmet, hogy az országnak radikálisan csökkentenie kell az abortuszok számát. 2008-ban 1,714 millió volt a születések aránya, míg 1,234 millió a terhesség-megszakítások száma. 2007-ben Oroszország a lakosság száma alapján a 9. helyen állt a világon, 2050-re a 15. helyre eshet vissza, így Vietnamnál is alacsonyabb lesz lakóinak száma.

A nemek arányát vizsgáló másik ENSZ-jelentés feltárta az egyes ázsiai országokban a '80-as években elindult rendhagyó változást. A termékenység csökkenésével a nemek arányának mesterséges befolyásolása fenyegeti a globális népesség egyensúlyát. Vietnamban 2006-ban 110 fiúgyermek születésére 100 lánygyermek születése esett. Amennyiben ezt a tendenciát nem állítják meg, 2025-re jelentős mértékben megnövekszik a férfi lakosság száma, ami számos következménnyel jár az országra nézve, különösen a házasulandó fiatalokra – figyelmeztet az ENSZ. Kínában is ismert a jelenség. Az ENSZ-dokumentum szerint ez az egyensúly-felborulás a csupán egy gyermek születését engedélyező kínai családpolitika következménye.

A világ lakosságának elöregedése és a termékenység csökkenése miatti aggodalom ellenére az amerikai kormány bejelentette, hogy jelentősen növelni kívánja a fogamzásgátlás és az abortusz támogatását az egész világon. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter január 8-i kairói beszédében emlékeztetett Barack Obama egyik első intézkedésére, amellyel eltörölte a támogatások korlátozását, amelyek korábban azokat a szervezeteket sújtották, melyek az abortusz végrehajtását finanszírozzák a fejlődő országokban. Hangsúlyozta továbbá, hogy az USA a közelmúltban 462 millió eurót különített el a családtervezési és reproduktív egészségre vonatkozó programokra. Bejelentette, hogy nagyobb támogatást biztosítanak majd a nők fogamzásgátlásának segítésére. Elismerő szavakkal szólt az amerikai kormány és a Nemzetközi Családtervezési Föderáció közös munkájáról. Ez utóbbi szervezet arról híres, hogy évente abortuszok millióit hajtja végre a világon.

Az indíttatás mindezek végrehajtására nyilvánvalóan ideológiai tényezőkből táplálkozik, mely megakadályozza annak felismerését, hogy milyen súlyos gazdasági következményei vannak e politikának: mint látjuk, már nagyon rövid időszakon belül is a termékenység gyors csökkenéséhez vezetett – zárja kommentárját a Zenit munkatársa.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Révay András: Kis budapesti séta

 

Egy fiatal művész több évi munkájának terméséből nyílt kiállítás Budapesten az Újlipótvárosi Klub Galérában. A „Talált tájak" címen bemutatott válogatás jól érzékelteti Nádas Alexandra sajátos látásmódját, ahogyan a teljes egészből képes kiragadni egy részletet, miközben nem bontja meg a kettő között fennálló harmóniát.

 

Egy fiatal művész több évi munkájának terméséből nyílt kiállítás Budapesten az Újlipótvárosi Klub Galérában. A „Talált tájak" címen bemutatott válogatás jól érzékelteti Nádas Alexandra sajátos látásmódját, ahogyan a teljes egészből képes kiragadni egy részletet, miközben nem bontja meg a kettő között fennálló harmóniát.

Nem véletlenül emelte ki Szemethy Imre grafikusművész a tárlat megnyitásakor, hogy Nádas Alexandra festményeiről és objektjeiről szólván első helyen említendő a kézmívesi áhítat, az anyag feltétlen tisztelete, és a teljességre való törekvés, a hajdani ikonfestőkével rokon szándék a maximális megvalósítás tekintetében.

Bár valóban válogatásról van szó, a képek némelyike egészen friss, már az idén keletkezett. Valamennyi együtt mégis egységet képez, a néző nyugodtan sétálhat egyiktől a másikig, egyiknél sem érez semmi idegenséget. Szinte minden ismerős, bár magunk sem tudjuk pontosan, miért?

 A képek majd mindegyik sorozata, festmény-csoportozata ikonosztázhoz hasonló összeállításban kerül elénk, s mint közismert, az ikonosztáz maga egy reprezentatív kapu a profán, hétköznapi valóság, és a trandszcendens világ között – állapította meg róluk az idősebb pályatárs. Immár külön-külön szemlélve az egyes darabokat, feltűnik a felületképzés azon sajátossága, ahogy az alkotó a hol perspektivikus, hol axonometrikus térszegletet, és a kiszemelt motívumot egybeszövi, megteremtve így azt az elégikus csendet és mélységet, melyből a tudat mélyén lappangó jelképek, nosztalgikus töredékek előhívhatók.

 A művész személyes választása az otthon, a hajlék ősformájának megjelenítésére irányul, s ehhez egy őselemet, sőt lételemet társít, a mindenható vizet. Úszóházak, fürdőházak tűnnek elénk különleges nézetben, kibontva mindazokat a képzettársításokat, melyek e két összetevőhöz tapadnak. Nádas Alexandra festészete nem figurális, ám őrzi az építettség nyomait. Képzeletét nem a tarkálló mennyezet, sokkal inkább a kétirányú lépcső motiválja, ami ugyancsak az átlényegülést, a szellemi szféra és tárgyi alvilág közti átjárást szimbolizálja.

 Komponálását poétikus rendezettség jellemzi, A képeken visszatérő motívumok a tényszerű megfogalmazás mellett mágikus, balladai hatóerővel bírnak. Különösen érdekes, és meglepő az a metamorfózis, aminek révén a talált tájból talált tárgy, téri objektum lesz, ahogy az árnyékok időjátéka testet ölt. A tárgyakat környező csend elevenségét az éppen megtörtént talányos események rezgései hozzák létre, feszültségét a tevékenykedő ember részleges hiánya magyarázza. Mert azért érezni, hogy nemrég még itt volt, vagy nemsokára megérkezik a tulaj, a bérlő, esetleg a garabonciás vándor.

Leginkább tetten érhető ez a szándék a „Budapesti séták" esetében, ahol is a részletesebben kidolgozott nosztalgikus motívumok – legyenek akár családias udvarbelsők, homlokzatok, gangok, vagy egyéb részletek – nem a lakatlanságot, kihaltságot, hanem éppen a mindenütt jelenlévő forgalmat, járás-kelést illusztrálják, kissé gonoszul fogalmazva: az életet a romokon. Nádas Alexandra azon jeles képíró, aki a tiszta megfogalmazást illetően tudatosan vállalja az Európai Iskola szellemi örökségét, ugyanakkor megjelenik nála egy olyan metafizikus, elégikus, csak reá jellemző szín-hangszerelés, amely minden munkáját költőivé nemesíti.

 A grafikusművésznek a megnyitó alkalmával elhangzott megállapításait kiegészíthetjük saját benyomásainkkal. Különösen, mivel a falakon nem csak képek lógnak. Az alapmotívumot – házak – másfajta alkotások, objektek is megjelenítik. Ezek sajátos átmenete képeznek a kép és a szobor között. Nem képek, mert plasztikusak, de nem szobrok, hiszen nem járhatók körül. Alkotójuk nem szobrász, de ki akar lépni a síkból. A kiemelkedő részeknek egy szinttel lejjebb megfesti az árnyékát is. Amikor viszont az objektet megvilágítjuk, keletkezik egy másik árnyék – esetleg éppen az ellenkező oldalon. Ez a műnek gazdagabb és a fénytől függően változó kifejezést kölcsönöz.

A kiállítás nem csak a bemutatott alkotások okán nevezhető különlegesnek. Sokak számára bizonyára emlékezetes marad más miatt is. A hasonló tárlatok esetében a közönség a hivatalos megnyitás után még nézelődik egy ideig, esetleg néhány pohár bort is elfogyaszt, majd távozik. Most viszont a rendezők egy rövid sétára és vacsorára invitálták a meghívott vendégeket, az alig kétpercnyi távolságra lévő Firkász kávéházba. Itt a „svédasztal" mellett borbemutatóra is sor került. A Bor és Más Kft. szakembere, Földvári Mónika egy Cardonnay Barrique (Benedek Pince) fehérbort, és egy izgalmas vörösbort hozott. A vendégek körében főként ez utóbbi, a szekszárdi Németh János pincészetéből származó 2006-os Virtus, egy Cabernet Sauvignon, Zweigelt és Kékfrankos cuvée bizonyult sikeresnek.

http://artportal.hu/intezmenyek/ujlipotvarosi_klub_galeria

Ludwig-pályázat 2010

Jagicza Patricia LindaJagicza Patricia Linda

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010-ben is kiosztotta a Ludwig-pályázat győzteseinek járó elismeréseket. A pályázatra beadott munkákból kiállítás volt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Aulájában és Barcsay termében, 2010. február 22-27. között.

Jagicza Patricia LindaJagicza Patricia Linda

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2010-ben is kiosztotta a Ludwig-pályázat győzteseinek járó elismeréseket. A pályázatra beadott munkákból kiállítás volt a Magyar Képzőművészeti Egyetem Aulájában és Barcsay termében, 2010. február 22-27. között.

Az egyetem pályázatai között az egyik legnépszerűbb a Ludwig-pályázat, hiszen tematikus megkötésektől mentes és az egyetem majd minden hallgatója pályázhat rá. A Peter és Irene Ludwig Alapítvány már sok éve teremti meg ezen megmérettetésre a lehetőséget, amely valóban felszabadult alkotásra buzdítja a hallgatókat.

 

A pályázaton – beadva azokat a műveket, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai felkészültségét bizonyítják – részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és V. évfolyamosokat. A pályázatok elbírálásáról az egyetem Kuratóriuma dönt. Az alapítói támogatás alapján az egyetem évente két ösztöndíjat hirdet meg 2600-2600 euró összegben, amely összeget külföldi tanulmányút keretében használhatják fel.

Molnár Dóra EszterMolnár Dóra EszterEgy kis visszatekintésként az elmúlt évekre, a 2009-es kiállítás résztvevői Brückner János, Dorsánszki Adrienn, Hajas Katinka, Jagicza Patrícia, Kerekes Péter, Kosnas Robin, Magyarics Tibor, Nagy Benjámin, Sárai Lajos, Süveges Rita és Trapp Dominika voltak. A győztesek Hajas Katinka és Magyarics Tibor. 2008-ban Keller Diana intermédia hallgató és Balázs József Tamás szobrász hallgató, 2006-ban pedig Fülöp Gábor szobrászhallgató és Sándor Krisztián festőhallgató volt a díjazott. A korábbi évekből is megemlítenék néhány díjazottat minden rangsorolás nélkül és elnézést azoktól akik kimaradnak, mert hosszú lenne a névsor pl: Drabik István, Sipos Eszter, Chilf Mária, Rabóczki Judit, Duronelly Balázs, Kupcsik Adrián, Braun András. Nem szándékozom neveket kiemelni, de bizonyára van néhány ismerősen csengő, ami bizonyítja a Kuratóriumi döntés alapos megfontoltságát és helyességét.

Az idei pályázatra harmincan adtak be munkát – Abonyi Alma, Borhy Balázs, Brückner János, Dorsánszki Adrienn, Dudás Andrea Júlia, Gergely Réka, Gergely-Farnos Lilla, Gosztola Kitti, Jagicza Patricia Linda, Kaliczka Patrícia, Kerekes Péter János, Keresztesi Botond, Koszorus Gergely, Kusovszky Beáta, Lakatos Áron, Maries István, Molnár Dóra Eszter, Molnár Elenonóra, Molnár Zsolt, Nagy Zsófia, Nemes Anna, Nemes Márton, Peternák Anna, Romhány Veronika, Szabó Kristóf, Sztruhár Zsuzsa, Tőkés Réka, Tranker Kata, Trenovszki Mónika, Vörös Máté – és már meg is vannak a győztesek,

Jagicza Patricia Linda festő és Molnár Dóra Eszter grafikus. Gratulálok nekik, és remélem találkozunk a nevükkel az elkövetkező években.

Lantai József

A Magyar Telekom Igazgatóságának javaslata a 2009. évi eredmény után fizetendő osztalékról

http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerinti és a Magyar Telekom Csoport IFRS szerint készült 2009. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolóját és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2009. gazdasági év után részvényenként 74 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek.

http://www.magyartelekom.hu/http://www.magyartelekom.hu/ A Magyar Telekom Igazgatósága megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerinti és a Magyar Telekom Csoport IFRS szerint készült 2009. évi gazdálkodásáról szóló éves beszámolóját és azt elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek. Az Igazgatóság a 2009. gazdasági év után részvényenként 74 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek.

A javasolt, minden 100 forint névértékű törzsrészvény után fizetendő 74 forintos osztalék összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, mely szerint az eladósodottsági rátát (a nettó adósságnak a nettó adósság + összes tőkére vetített aránya) a 30-40% közötti céltartományban kívánja tartani. Ugyanakkor tükrözi a Csoport 2009. évi stabil pénzügyi helyzetét és készpénztermelését is a kedvezőtlen működési környezet ellenére.

A Magyar Telekom 2010. április 7-én tartja Éves Rendes Közgyűlését. Az Igazgatóság javaslata szerint osztalékra azon részvényesek lesznek jogosultak, akik 2010. április 30-án értékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvénnyel rendelkeznek. Az osztalék kifizetésének javasolt kezdő napja 2010. május 7.

Aszfaltbotanika

 

A régmúltról számos esetben azért van tudomásunk, mert valamit az elmúlt korok ragacsos közegei az idő csapdájába ejtettek. Lábnyomokat, rovarokat, virágport, leveleket. Agyagba, gyantába, porba és hamuba. Vagy éppen aszfaltba, még akkor is, ha a régi aszfalttavak, és azok modern megfelelői nem egészen azonos közeget képviselnek. Ám akinek már tapadt a cipője a frissen borított járdák anyagába, nem táplálhat kétséget aziránt, hogy melegen ragaszkodó anyaggal biztosítjuk kultúr-sivatagjaink ösvényeit.

 

A régmúltról számos esetben azért van tudomásunk, mert valamit az elmúlt korok ragacsos közegei az idő csapdájába ejtettek. Lábnyomokat, rovarokat, virágport, leveleket. Agyagba, gyantába, porba és hamuba. Vagy éppen aszfaltba, még akkor is, ha a régi aszfalttavak, és azok modern megfelelői nem egészen azonos közeget képviselnek. Ám akinek már tapadt a cipője a frissen borított járdák anyagába, nem táplálhat kétséget aziránt, hogy melegen ragaszkodó anyaggal biztosítjuk kultúr-sivatagjaink ösvényeit.

A friss bitumen az arra járók cipőjén túl minden bizonnyal port is jócskán csapdába ejt, és ebből a jövő tudósai minden bizonnyal hosszú értekezletekben vonhatják majd le az akkor örökbecsűnek tűnő véleményüket városaink légszennyezési kórképéről éppen úgy, mint a nyomokban még fellelhető növényzetről. Ahogy a pallinológia tudománya már ma is sokat tett hozzá őseink világának ismeretéhez. Ám, miként a régi nagy aszfalttavak, a bitumenösvények is alkalmasak a mikroszkopikusnál nagyobb emlékek megőrzésére. Igaz, a felszín folyamatos taposása miatt valószínűleg csak rövidebb, mint hosszabb időre.

Talán ezért is csak néhány képet ölel fel az a mini-tárlat, melyet az iF-kávézóban (http://www.ifkavezo.hu ) nyitottak meg 2010. február 25.-én. Kende Ágnes képei a kávézó földszintjén és galériáján kerültek elhelyezésre és március 18.-ig tekintheti meg az ezért, vagy egy kávéra betérő nagyérdemű. Témája a mindennapi aszfaltjainkban nyomot hagyó levelek nyomainak megörökítése fényképeken. Ha pedig megtekintette, mindenképpen el fog valószínűleg gondolkodni kicsit. Lehet, hogy a fényképész láb elé és -alá nézési képességén csupán, de lehet, hogy azon az üzeneten is, hogy vajon mit őrizhet meg a sokszor oly sokat emlegetett, és sokszor oly kevésre tartott környezet a jövőre. A még megmaradt természetes környezet éppen úgy, mint az, amellyel helyettesíteni próbáljuk lakhatásunk szinterein. S amely ebbéli képességeit is jelzik a kiállított fényképek.

Simay Endre István

Ritka Betegségek Világnapja

 

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége 2010. február 27-28-án hazánkban is megrendezte a Ritka Betegségek Világnapját, Budapesten. A Ritka Betegségek Világnapja 2010. fő célja felhívni a figyelmet a ritka betegséggel élőkre, gondjaikra, és azok életükre gyakorolt hatásaira, valamint megerősíteni, hogy ezt a területet továbbra is népegészségügyi prioritásként kezeljék.

 

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége 2010. február 27-28-án hazánkban is megrendezte a Ritka Betegségek Világnapját, Budapesten. A Ritka Betegségek Világnapja 2010. fő célja felhívni a figyelmet a ritka betegséggel élőkre, gondjaikra, és azok életükre gyakorolt hatásaira, valamint megerősíteni, hogy ezt a területet továbbra is népegészségügyi prioritásként kezeljék.

Az idei Ritka Betegségek Világnapja lehetőséget biztosít, hogy közben járjunk az illetékes döntéshozóknál és a tudományos szakma képviselőinél annak érdekében, hogy növeljük az érdeklődést és a ritka betegségekhez kapcsolódó kutatások támogatottságát.  A EURORDIS és a ritka betegeket tömörítő hazai tagszervezete, a RIROSZ, együttműködő partnereikkel remélik, hogy ennek a napnak a segítségével sikerül felhívni a figyelmet a gyakran halálos, krónikus ritka betegségekre és az ezekben szenvedő betegek szükségleteire.  

"A Ritka Betegségek Világnapjának köszönhetően megnövekedett koncentrált figyelem egyenes eredményeként, reményeink szerint minden résztvevő országban fejlődésnek indul a nemzeti egészségügyi ellátórendszer, különös tekintettel a diagnózisok hozzáférhetőségére és minőségére, a ritka betegséggel élők kezelésére és gondozására", mondta Yann Le Cam, a EURORDIS ügyvezető igazgatója.  

A ritka betegségek az életet veszélyeztető, vagy krónikus leépüléssel járó betegségek, melyek gyakran nagy fájdalmakkal járnak. Napjainkban még mindig nincs létező gyógymód 6000-8000 féle létező ritka betegségre, melynek 75%-a gyermekeket érint.   Magyarországon megközelítőleg 800 000 ember szenved valamely ritka betegségben.  A körülöttük élő családtagokkal, és a velük foglalkozó szakemberekkel együtt ez több mint 4 millió közvetlenül, vagy közvetetten érintettet jelent! Szerencsére sokuk rendszeres odafigyeléssel akár tünetmentes is lehet, ugyanakkor mások a súlyos egészségügyi és szociális gondok mellett nem tudnak bekapcsolódni még a rendelkezésre álló nagyon kevés (re)habilitációs programba sem, sok esetben pedig nincs is célszerűen felépített gondozási intézményrendszer Magyarországon.

Reméljük, hogy a rendezvényen sikerül az érintettek számára olyan fórumot teremteni, ahol a családok, érdekérvényesítő szervezeteik, a politikai döntéshozók, a szakemberek, kutatók, gyógyszergyártó cégek közösen tudják megvitatni a ritka betegségekkel élők jelenlegi és jövőbeli helyzetét, terveit.

Az idei év fő témája a: „Híd a betegek és kutatók között: Betegek és Kutatók: Partnerség az életért!" címmel, a ritka betegségek gyógyítását célzó kutatás lesz, hangsúlyozva a kutatók és a betegek közötti együttműködés fontosságát. A 28-i konferencia részletes programja a http://www.rirosz.hu/  oldalról követve a rendezvény saját honlapján az alábbi linken tekinthető meg: http://sites.rirosz.hu/rbv/ .

A ritka betegségek magyarországi szervezete (RIROSZ) 2006 májusában alakult meg hosszú évek előkészítő munkája után, nyolc alapító betegszervezet összefogásával. Napjainkban hazánk 28 olyan betegszervezetét, és számos egyéni tagját tömöríti, akik aktívan tevékenykednek a ritka betegségek területén, több, mint 800 000 érintett honfitársunkat képviselve.

A RIROSZ meggyőződése, hogy világszerte a betegeknek kell az egészségügy középpontjában állniuk. A RIROSZ küldetése, hogy hazánkban segítse a ritka betegséggel élőket és családjaikat.

Révay András: Próbáljunk őszinték lenni!

 

Bármennyire is meglepő, e felszólítás mentes minden politikától. Egy szakácsverseny alkalmával hangzott el. A Magyar Gasztronómiai Egyesület „Hagyomány és evolúció" címmel rendezett versenyt, melynek témája a „magyar tanyasi csirke két szervizben" volt.

 

Bármennyire is meglepő, e felszólítás mentes minden politikától. Egy szakácsverseny alkalmával hangzott el. A Magyar Gasztronómiai Egyesület „Hagyomány és evolúció" címmel rendezett versenyt, melynek témája a „magyar tanyasi csirke két szervizben" volt.

 A zsűribe független nemzetközi szaktekintélyeket sikerült megnyerni. Jelen volt Nicolas Le Bec a két Michelin-csillagos lyoni Le Bec étterem tulajdonosa és séfje, Philippe Gobet, a párizsi Ecole Lenotre szakácsiskola igazgatója, a három Michelin-csillagos párizsi Pré Catelan étterem üzemeltetetője. Jan van Lissum a holland Gault & Millau igazgatója, a Wine and Food Association vezetője; Christian Meyer a Gault & Millau munkatársa, aki két évtizeden át a Michelin inspektora volt, korábban egy Michelin-csillagot szerzett szakácsként, valamint Erik Schröter, a Château Visz főszakácsa.

 Ennél a versenynél nem a látványosság, hanem az éttermi gyakorlat, az íz, az ételkészítési technológia, a tányér harmóniája volt a főszereplő. Már érettebb szakácsegyéniségek versenyeztek egymással. Azok, akik egy meglehetősen lehangoló környezetben önerőből, lelkesedésből, tehetségből felülmúlták a „világhírű" honi színvonalat. A selejtezőből 12 szakács jutott a döntőbe, ahol komoly díjak vártak rájuk. Az első díj: egymillió Ft, valamint az Ecole Lenotre kétezer euró értékű mesterkurzusa. Második díj: ötszázezer Ft. Harmadik díj: kétszázötvenezer Ft. Az összegeket az Egyesület tanulmányi ösztöndíj formájában folyósítja a nyerteseknek.

 Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómiai Egyesület megalapítója a versenyen elmondta: öt éve határozták el, hogy meghonosítnak Magyarországon egy – az étteremi gyakorlatra hasonlító – versenyt. A szakácsoknak a helyszínen, három órájuk van a főzésre. A verseny az idők során kinőtte magát, lassan már a jelenlegi helyszíne a Gerbeaud nagyterme is kevésnek bizonyulhat. A zsűribe olyan szaktekintélyeket hívtak meg, akik segíthetnek a versenyzőknek még jobbá lenni. Fontos ugyanis, hogy a tehetségesek igazi továbbképzéshez juthassanak és ezt Magyarországon már nem tudják megkapni.

 Pollok László étteremtulajdonos, a Magyar Gasztronómiai Egyesület tagja még ennél is élesebben fogalmazott: Próbáljunk őszinték lenni! Valljuk be, hogy hol állunk, mert ha ezt nem tesszük meg, képtelenek leszünk továbblépni. Ne áltassuk magunkat, hogy a külföldiek azért özönlenek ide, mert a világhírű magyar ételeket szeretnék megkóstolni. Vissza kell állítani a tekintélyét vesztett szakácsszakma hitelességét. Sokáig és sokan hitték azt, hogy minden rendben van, a magyar konyha világhírű, a magyar szakácsok a világon a legjobbak. Eközben dúlt a kontraszelekció, és valójában elszigetelődtünk a nemzetközi szakmai fejlődéstől. Leszakadtunk!

 Hogy a dolgok megváltozzanak, az nem pusztán a szakácsok presztízskérdése. Az étkezési kultúra kölcsönhatásban áll az egészséggel, a mezőgazdasággal, az iparral, a foglalkoztatással, az országimázzsal, az önbecsülésünkkel. Fogaskerék-rendszerről beszélünk, vagyis „velünk játszik" a pék, a hentes, a kertész, a sajtkészítő, a cukrász, a pálinkafőző, a borász, a szőlész, a kádármester és még nagyon sokan mások. Az ő szakmájuk becsületéről is szó van. A jó hír az, hogy valami elindult, amit már nem lehet visszafordítani.

 Ez utóbbi állítást támasztotta alá Hamvas Zoltán is a Gerbeaud igazgatója. Az idén 125 éves kávéházban mindent szeretnének megtartani a hagyományokból, de a mai kor követelményeinek is meg kívánnak felelni. A háznak van még egy emelete, ezért a versenynek sokáig képesek lesznek helyet adni. Rövidesen pékséget is nyitnak – éjszaka működik majd az üzem – ez is a megújulás része lesz.

A Magyar Gasztronómiai Egyesület célja, hogy – látván a szakmai oktatás, továbbképzés, oktatóképzés állapotát – megtegye azt, amit egy civil szerveződés megtehet: vetélkedést, ugyanakkor szolidaritást éleszteni, segíteni az önképzést, külföldi ösztöndíjakat adni, igazán jó éttermekbe és iskolákba küldeni az arra érdemeseket.

 Amíg a szakácsok dolgoztak, a meghívott szakmai közönség étel- és borkóstolón vehetett részt. Tokaj egyik meghatározó borásza, Demeter Zoltán két bort hozott. Róla sokan mondják: nélküle nem tartana ott Tokaj fejlődése, ahová az utóbbi húsz évben eljutott. A Tokaji Birtokbor 2008 sorozatba tartozó félszáraz Furmint ugyanúgy a Szerelmi dűlőben termett, mint párja ebben a sorozatban, az édes Tokaji Cuvée. Ennek különlegességét az adja, hogy alapja egy viszonylag kevésbé ismert fajta, a Kövérszőlő (70 %), de tartalmaz 20 % Hárslevelűt és 10% Furmintot is.

 Heimann Zoltán Szekszárdról érkezett. Ha volna ilyen fogalom, úgy családjáról joggal állíthatnánk, hogy ők a magyar borásztársadalom nemességéhez tartoznak. A versenyt kiegészítő bemutatóra három bort hozott, mindegyik iránt nagy volt az érdeklődés. A több dűlőről származó és később házasított Kékfrankost hat – hét hektós öreg fahordókban érlelték több, mint fél éven át. A Kadarka kiemelkedő minőségét a sajátos termelési módnak köszönheti. A fürtök alsó harmada lecsippentésének köszönhetően tömör, gömbszerű fürtök nőttek. Ez a kerekség érződik a borban is.

 A látogatók körében mindezek mellett mégis a „Jubileum"-nak volt a legnagyobb sikere. Nem akármilyen borról van szó. Színe egészen valószínűtlenül sötét, a gliceringyűrűből kiinduló cseppek nem folynak, szinte vánszorognak lefelé a pohár oldalán. A 2006-os évjáratból 2008-ban összeállított bor a nevét azért kapta, mert a Heimann-ok már 250 éve élnek Magyarországon. Erről az első írásos bizonyíték – egy házasságlevél – 1758-ból származik. A ritka évforduló tiszteletére készült a Jubileumból 1758 palackkal, hét bor házasításából. A címkén ott van a család teljes névsora, az ősöktől a ma élőkig bezárólag. A Kékfrankos, Kadarka, Merlot, Cabernet Franc, Medoc, Portugieser, Syrah elegyét úgy készítették el, hogy ha az ősök feltámadnának, ők is örömmel fogyasszák ezt a bort. Megerősíthetjük: ez a vállalás bizonyosan teljesülne!

 A közönségnek – míg a verseny eredményére várt – alkalma volt önmagát is kissé tovább képezni. Ehhez kitűnő szakkönyv állt rendelkezésre. Gyakorolni viszont már nem, mert a délután végére megszületet a döntés. A versenyt Széll Tamás, az Onyx étterem szakácsa nyerte. Libamájjal, savanyú káposztahabbal, habart tojással és kandírozott szalonnával kísért csirkekolbászt és füstölt burgonyapürével, kakas herés rizottó ropogóssal és langyos cékla salátával tálalt csirkemellet és glazírozott comb húst készített. A győri la Mareda étterem séfje, Horváth Szilveszter lett a második, harmadik helyen a Bock Bisztró versenyzője, Varjú Viktor végzett. Fodor Sándor (Solier Cafe, Gödöllő) és Krámer László (Alabárdos) különdíjat kaptak.

(Fotó: Kovács Krisztina)

http://www.buvosszakacs.hu/

KÉTSZÁZMILLIÓ HIÁNYZIK A FERENCES ISKOLÁK IDEI MŰKÖDÉSÉHEZ

 

Magyar Gergely ferences tartományfőnök körlevélben tájékoztatja az ország ferencesek által vezetett templomainak híveit, hogy a rend által fenntartott iskolák ez évi rendes működéséhez kétszázmillió forint hiányzik.

 

Magyar Gergely ferences tartományfőnök körlevélben tájékoztatja az ország ferencesek által vezetett templomainak híveit, hogy a rend által fenntartott iskolák ez évi rendes működéséhez kétszázmillió forint hiányzik.

„Napjainkban, amikor Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy mindennek az ára csak növekszik, akkor egyre inkább be kell osztanunk mindazt az anyagi erőt, ami még van. – írja a tartományfőnök. – Mégis, amikor a nagyobb szükségről, a nagyobb bajról értesültetek (így például a Haitin lezajlott súlyos földrengésről), felbuzgott lelketekben a szeretet, és magatokra nem figyelve segítettetek távolélő és gondokkal küzdő testvéreiteknek. A ferences templomokban két héttel ezelőtt ötmillió forint gyűlt össze a haiti földrengés áldozatainak megsegítésére. És lám, itt van a következő gyűjtés: február 28-án országszerte a katolikus oktatás segítésére gyűjtünk, a ferences templomokban pedig kifejezetten a ferences iskolák megsegítésére. Kérünk benneteket, segítsetek adományaitokkal, hogy az Esztergomban (hozzákapcsolódóan Bajnán és Nagysápon), Szentendrén, Budapesten (Szent Angéla), Gyöngyösön és Mohácson fenntartott iskoláinkban folytathassuk szolgálatunkat! A felsorolt iskolák normális működéséhez 2010-ben közel kétszázmillió forint hiányzik. Igyekszünk megszorításokkal élni, ahol csak lehet, de nem szeretnénk, ha a megszorítás a levegőt venné el az élettől. Nem szeretnénk, ha iskoláinkban a nevelés és a tanítás színvonala csökkenne, ha pedagógusokat kellene elbocsátanunk, ha a rászoruló és éhező gyermekeknek nem tudnánk étkezést biztosítani. De sajnos, évek óta még az inflációval sem növelik az állami normatív támogatást, sőt le-lecsippentenek belőle. Az iskoláinkat jogosan megillető, de elmaradt kiegészítő normatív támogatásokat nem utalják át. Pedig ez az ott tanuló gyermekek szüleinek adóját is tartalmazza. A nemrég elfogadott állami költségvetés pedig szinte teljesen ellehetetlenítette az iskolák működését. Nem az amúgy is adózó és adakozó testvérektől kellene most is kérnünk, mégis kérjük, hogy aki tud, segítsen iskoláinkon, a katolikus magyar jövő építéséért."

Hagyományos kínai orvoslásra épülő képzés a Semmelweis Egyetemen

http://semmelweis-egyetem.hu/http://semmelweis-egyetem.hu/ Magyarországon elsőként kötött együttműködési megállapodást a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (SE – ETK) a Heilongjang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetemmel. Az egyezmény rögzíti a kínai egyetem (HLJUCM) magyarországi kihelyezett tagozatának létrehozását, valamint annak feltételeit.

http://semmelweis-egyetem.hu/http://semmelweis-egyetem.hu/ Magyarországon elsőként kötött együttműködési megállapodást a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara (SE – ETK) a Heilongjang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetemmel. Az egyezmény rögzíti a kínai egyetem (HLJUCM) magyarországi kihelyezett tagozatának létrehozását, valamint annak feltételeit.

 

  A két intézmény közötti kapcsolat 2009 márciusában indult egy szándéknyilatkozat aláírásával, ami rögzítette a közös programokban, pályázatokban és képzésekben való részvételt, azok kidolgozását. A dokumentum célként tűzte ki a tanulmányi, tudományos és kulturális kapcsolatok erősítését Magyarország és Kína között.

A jelenlegi megállapodás már konkrét együttműködési felületet jelent egy felsőoktatási program formájában. A partnerek célja, hogy létrehozzák a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán a Heilongjiang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetem kihelyezett tagozatát, ahol hagyományos kínai orvoslásra épülő 10 féléves alapképzési (Bachelor) programban vehetnek rész a jelentkezők.

A képzés a „4+1" modellt követi: a hallgatók az első négy évben a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán részesülnek elméleti- és az ahhoz kapcsolódó klinikai gyakorlati oktatásban, majd az ötödik évben a Heilongjiang Hagyományos Kínai Orvostudományi Egyetemen folytatják végzős klinikai gyakorlatukat. A képzés angol nyelven folyik, a magyar hallgatók számára is elérhető lesz.

A képzésben résztvevők a Kar által oktatott alapozó tárgyak tudásanyagán túl – mint anatómia, élettan, biológia – olyan szakmai tárgyakat sajátíthatnak el, mint a manuálterápiás kezelés, akupunktúrás terápia, szúrás és moxa technika, meridiánok és akupontok. A szak várhatóan 2010 szeptemberében indul 30 fős minimális létszámmal.

Az aláírási ünnepségre a Semmelweis Egyetemen került sor. Az aláíró felek Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem rektora, Tian Wenyuan, a Heilongjiang Egyetem Tudományos Bizottságának elnöke, valamint Mészáros Judit, az SE Egészségtudományi Kar dékánja voltak.

Tulassay Tivadar köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy ma egy egyetem nemzetközi kapcsolatok építésével tud sikeresen válaszolni a XXI. század kihívásaira. A rektor emlékezetett, hogy a Semmelweis Egyetem eddig elsősorban Európán belül kötött megállapodásokat, kihelyezett képzést indított például Hamburgban és Luganoban. Köztudott azonban, hogy a közép európai egyetemeknek Kína lehet az egyik legnagyobb, rendkívül fontos partnere, ezért is jelentős a most kötött megállapodás.

Mészáros Judit örömét fejezte ki az induló közös képzés kapcsán, mely térségünkben egyedülálló, így méltán tarthat számot nagy érdeklődésre. Kiemelte továbbá, hogy a képzés jelentősen hozzájárul az egészségtudomány területének kiszélesítéséhez Magyarországon.

Tian Wenyuan is nagy örömmel fogadta az egyezményt. Az elnök reméli, hogy ez a lépés a magyar népegészségügynek is hasznára lehet.

A Mantra napja

A hare Krisna mantraA hare Krisna mantra2010 február 28-án, vasárnap énekkel és tánccal ünneplik a hívők a Haré Krisna Mantra napját, ami egyben kiemelkedő szentjük, Srí Csajtanya születési napja is.

 

  

A hare Krisna mantraA hare Krisna mantra2010 február 28-án, vasárnap énekkel és tánccal ünneplik a hívők a Haré Krisna Mantra napját, ami egyben kiemelkedő szentjük, Srí Csajtanya születési napja is.

 

  
    Krisna, aki a hindu világ Istene, mintegy ötezer éve jelent meg a Földön – Szent Nevét azóta dicsőítik és éneklik hívei. A mantra zenés-táncos éneklését legkiemelkedőbb mértékben Csaitanja Maháprabhu terjesztette el több mint 500 évvel ezelőtt Indiában, ahol vallási reneszánsz kezdődött el ekkor. Csaitanja születésnapja alkalmából a hívők február 28-án országszerte ünnepi szertartáson vesznek részt, majd a mantra elterjesztőjéről szóló történeteket hallgatnak. Az egésznapos böjtöt a naplemente után elfogyasztott vegetáriánus lakoma zárja.

A szív megtisztítását és lelki felemelkedést szolgáló Háre Krisna imának számos dallama létezik, India tradicionális rágái mellett a legismertebbek George Harrison dalaiban és a Hair című musicalben is hallhatóak.

Purim bál – Jótékonysági rendezvény kulturális és oktatási díjátadóval

 A zsidó farsanghoz, a Purimhoz kapcsolódva rendezi meg idei jótékonysági bálját a Mazsike a budapesti Gundel étteremben

 

 

 A zsidó farsanghoz, a Purimhoz kapcsolódva rendezi meg idei jótékonysági bálját a Mazsike a budapesti Gundel étteremben

 

 
    A zsidó farsanghoz, a Purimhoz kapcsolódva rendezi meg idei jótékonysági bálját a Mazsike a budapesti Gundel étteremben

A zsidó farsanghoz, a Purimhoz kapcsolódva rendezi meg idei jótékonysági bálját a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (Mazsike). A már hagyományos rendezvényen adják át a Magyar Zsidó Kultúráért és a Magyar Zsidó Oktatásért díjakat.

A résztvevők az idén húsz esztendős Lauder Iskola rászoruló tehetséges diákjait is támogatják az ötfogásos vacsora árával

A rendszerváltás utáni első önkéntes zsidó civil szervezet társasági rendezvényének, amelyet idén a legvidámabb zsidó ünnep, a purim köré szerveznek, a mottója: Mindent szabad, ami vidámság! .

Az est folyamán adják át a Mazsike vezetői a Magyar Zsidó Kultúráért, valamint a Várhegyi György nevét viselő, Magyar Zsidó Oktatásért díjakat.

A Magyar Zsidó Kultúráért díjat eddig többek között filmrendezők, írók, tudósok, zenészek, fotó- és balettművészek vehették át: Jancsó Miklós, Kertész Imre, Markó Iván, Szabó István, Komoróczy Géza, Féner Tamás, Fehér László, Spiró György, Jávori Ferenc, Glatz Ferenc, Perczel Anna.

A Várhegyi György – A Magyar Zsidó Oktatásért kitüntetéseket pedig azok a pedagógusok, kutatók, tudósok kapták meg, akik rengeteget tettek azért, hogy az oktatás során erősödjön a zsidó identitástudat, és felvirágozzanak az oktatási intézmények. Eddig Haas Judit, Klein Judit, Fritz Zsuzsanna, Kardos Ágnes, Fischer Miklósné, Balla Margit, Szeszler Anna, Schweitzer József, Heller Ágnes, Gyárfás Katalin és Kovács András részesült az elismerésekben.

A jó hangulatról a Madarak házibuli-zenekar gondoskodik, és Gellérfi Gyula bárzongorista is játszik az est folyamán.

További információ az eseményről az egyesület honlapján olvasható:
http://www.mazsike.hu/

Büntetni mindeképpen a szabálytalant: Automatikus tengelysúly ellenőrző rendszer

www.bmrt.huwww.bmrt.hu A tavasz közeledtének egyik biztos jele a közutakon sokasodó balesetveszélyes burkolati hibák, nehezen kikerülhető nyomvályúk. A balesetveszélyes kátyúk, úthibák kialakulásában több tényező is szerepet játszik. Az egyik közismert ok a téli-tavaszi csapadékos időjárással, a fagypontpont körüli hőmérséklettel, az olvadás-fagyás gyakori változásával magyarázható.

 

  

www.bmrt.huwww.bmrt.hu A tavasz közeledtének egyik biztos jele a közutakon sokasodó balesetveszélyes burkolati hibák, nehezen kikerülhető nyomvályúk. A balesetveszélyes kátyúk, úthibák kialakulásában több tényező is szerepet játszik. Az egyik közismert ok a téli-tavaszi csapadékos időjárással, a fagypontpont körüli hőmérséklettel, az olvadás-fagyás gyakori változásával magyarázható.

 

  
    Kevésbe tudott azonban, hogy az országos közúthálózaton a burkolati károk mintegy 40 százalékát a nehéz és túlsúlyos tehergépjárművek okozzák, közvetlenül is veszélyeztetve a közlekedők biztonságát is. Nem szorul magyarázatra, hogy a felázott, kátyús utakon különösen nagy pusztítást végezhetnek a túlsúlyos járművek.

    Az okozott károk helyreállítása pedig jelentős, évente több tízmilliárdos ráfordítást igényel.

    A túlsúlyos járművek vezetőit, üzemeltetőit szigorú szankciók fenyegetik, a közlekedési hatóság által kiszabható közigazgatási bírság több százezer Ft. is lehet. Ugyanakkor a legutóbbi időkig a szabályszegő gépjárművek vezetői nem vállaltak túl nagy kockázatot. A lebukás veszélye igen kicsi volt, szakmai becslések szerint nagyjából minden ezredik szabályszegő akadt fenn a kiépített vagy az út menti helyszínekre esetenként kitelepülő mobil mérőállomásokon. Egyrészt kevés ellenőrzési pont került a közelmúltig kiépítésre, az elkerülésük nem jelentett nagy feladatot, másrészt a véletlenszerűen kiválasztott, kiterelt, ellenőrzés alá vont járművek döntő része a látszat ellenére nem volt szabályszegő. Az eredményesség érdekében értelemszerűen növelni kellett a mérőhelyek számát és javítani a találati pontosságot.

    Rossz hír lehet a szabályszegőknek, hogy a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. megbízásából a Budapest Mikroelektronika Zrt. kifejlesztett és tizenhat tranzitforgalmat is lebonyolító forgalmas országos közút kijelölt keresztmetszetében egy-egy automatikus működésű tengelysúly mérő un. előszűrő berendezést telepített. Ilyen előszűrő rendszer működik például Salgótarján, Bánréve és Vámosszabadi térségében. A múlt év végén üzembe helyezett rendszerrel a beruházásáért felelős közútkezelő természetesen nem a büntetések számosságának növelésében, hanem a jogkövető magatartás kikényszerítésében érdekelt.

    Az előszűrő berendezés az útfelületbe épített, de a járművezető számára nem érzékelhető speciális mérleg. Alkalmazásának célja a találati pontosság garantálása. Az előszűrő által túlsúlyosnak ítélt jármű 95 százalékos valószínűséggel valóban túlsúlyos. A működésének lényege, hogy a burkolatba épített piezo elektronikus szenzorok segítségével menet közben a haladás sebességétől függetlenül meghatározhatók a jármű aktuális tengelyterhelési értékei. Egy ugyancsak az aszfaltba épített szenzorok által vezérelt, út menti oszlopra szerelt rendszámolvasó kamerával a monitorozott – bármilyen honosságú – jármű rendszáma is felismerésre kerül. A beazonosított jármű tengelyterheléseit egy mérő elektronika kiértékeli. A túlsúlyosnak ítélt jármű rendszáma és egyéb fontos adatok egyebek mellett a helykoordináták, időpont, és a haladás közben lemért tengely értékek vezeték nélküli kommunikációs csatornákon keresztül jutnak el a legközelebbi hiteles mérésre felkészült mérőállomásra, vagy a hatóság járőröző gépjárművéhez. A mérőállomás előtti útszakaszon elhelyezett változtatható jelzésképű – utasítást adó KRESZ – tábla segítségével kiterelésre kerül az előszűrés adatai alapján ellenőrzés alá vont jármű.. Ahol a hiteles mérést követően a túlsúlyos járművek vezetőit hatósági eljárás alá vonják.

    A kedvező tapasztalatok szerint is az előszűrő hálózat további kiterjesztése várható.

    A rendszer nem csak az országos közutakon, hanem települések úthálózatának védelmében is eredményesen alkalmazható.