A VEKE véleménye a 2-es és a 4-es metróra szánt szerelvényekről szóló szerződések felbontásáról – alkalmatlanság miatt

www.veke.huhttp://www.veke.hu/ A VEKE a Fővárosi Közgyűlés döntését és a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatát megismerve úgy látja, hogy jogi értelemben is elkerülhetetlenné vált a 2-es és a 4-es metróra szállítandó járművekre vonatkozó szerződések felbontása.

www.veke.huhttp://www.veke.hu/ A VEKE a Fővárosi Közgyűlés döntését és a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatát megismerve úgy látja, hogy jogi értelemben is elkerülhetetlenné vált a 2-es és a 4-es metróra szállítandó járművekre vonatkozó szerződések felbontása.

Az Alstom-metrókocsik műszaki problémáival kapcsolatos aggályokat egyesületünk is több alkalommal jelezte, sajnálatosnak tartjuk, hogy az eredeti szerződéses határidő után több mint 2 éves késedelem kellett ahhoz, hogy a Főváros felismerje a helyzet tarthatatlanságát. Emlékezetes: a közel 30 milliárd forintnyi kifizetett előleg évek óta úgy áll az Alstomnál, hogy a járműgyártó mindeddig képtelen volt a műszaki előírásoknak megfelelő metrókocsinak típusengedélyt szerezni, pedig erre 2008. május 30-ig lett volna szerződéses kötelezettsége.

Egyesületünk az alábbiakban saját ismeretei alapján összegzi a döntések nyomán várhatóan rövidesen bekövetkező szerződésbontás lehetséges következményeit. Természetesen a több éve zajló járműbeszerzési folyamat teljes újraindulása jelentős időkésedelmet és a 2-es metrónál jelentős műszaki kihívásokat is eredményez, de úgy látjuk, egy kétséges műszaki minőségű, a fékberendezésekre vonatkozó hatályos szabályozásnak nem megfelelő és üzemeltetési szempontból igen kockázatos új jármű tízmilliárdokért történő beszerzése nagyobb ár, mint amit azon veszteségek jelentenek, amit a szerződésbontás miatt bekövetkező késedelmek nyomán szenved el Budapest.

Összességében megállapítható, hogy a járműbeszerzés során a tendereztetéstől a szerződés megrendelői felügyeletéig számos hiba történt. Bár az Alstom-szerződés kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomoz, javasoljuk, hogy teljes körű független szakértői vizsgálat tárja fel a BKV-nál történt hibákat és hiányosságokat, melyek a műszaki előírásoknak nem megfelelő jármű típusengedélyeztetési folyamatához és ilyen jelentős időveszteséghez vezettek.

2-es metróvonal

A szerződésbontás nyomán a BKV az előlegre vonatkozó bankgaranciát és a jóteljesítési garanciát lehívhatja, így azonnal jelentős forrásokra tehet szert, melyek eredendően a projektet finanszírozó Fővárosi Önkormányzatot és az Európai Beruházási Bankot (EIB) illetik. A szerződés megszűnése kapcsán biztosítani kell, hogy se a BKV-menedzsment, se a városvezetés ezt a pénzt ne költhesse el napi működési kiadásokra, az mindenképpen BKV járműbeszerzése fordítódjon, ellenőrzött módon.

A 2-es metrón közlekedő szovjet gyártású szerelvények többszörösen elmaradt élettartam-növelő munkáinak végrehajtása elkerülhetetlenné vált, így egy új járműbeszerzés időigényét ismerve ezen munkákat meg kell kezdeni. Ezen, lehetőleg minimális mértékű beavatkozások forrásigénye – a fent javasolt elvtől kizárólagos kivételként eltérően – a bankgaranciák lehívása nyomán felszabadult források terhére is biztosítható.

A 2-es metróvonal felújítása kapcsán a járműbeszerzést követően a Siemens-szel megkötött szerződés alapján a biztosítóberendezés cserére kerülne sor. Ezen – az Alstom-szerződés csúszása miatt már amúgy is jelentős késedelemben lévő – szerződés újratárgyalása elkerülhetetlen.

A 2-es metró járműcseréjénél az elmúlt évek hálózatfejlesztési és műszaki tapasztalatai, az azóta elfogadott Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve célkitűzései nyomán módosítások elképzelhetők. Mérlegelni kell a járműtender során a 3-as metró elöregedett és cserére érett járműveinek cseréjével történő együttes kezelést, biztosítani kell a rendszerterv jóváhagyása, azaz 2009 óta hivatalos szinten is elfogadott tervvé vált metró-HÉV összekötéssel való összhangot és már rövid távon is a kapacitásnövelés érdekében a 120 méteres vonathossz alkalmazásának lehetőségeit. (A mai 100 méteres vonathossz megnövelésével az utaskomfort növelhető és az üzembiztonság javítható, a peronok az Örs vezér terét kivéve alkalmasak, ott az átépítés a járműbeszerzéssel egyidejűleg reális lehet.)

4-es metróvonal

A szerződésbontás nyomán a BKV az előlegre vonatkozó bankgaranciát és a jóteljesítési garanciát lehívhatja, így azonnal jelentős forrásokra tehet szert, melyek eredendően a projektet finanszírozó Fővárosi Önkormányzatot és a Magyar Államot illetik, akik azonban ezen forrásokat részben az Európai Beruházási Bank (EIB), részben az Európai Unió által finanszírozzák. A szerződés megszűnése kapcsán biztosítani kell, hogy se a BKV-menedzsment, se a városvezetés ezt a pénzt ne költhesse el napi működési kiadásokra, az mindenképpen BKV járműbeszerzése fordítódjon, ellenőrzött módon.

A 4-es metróvonal építése kapcsán a járműbeszerzéshez kapcsolódóan a Siemens-szel megkötött szerződés alapján a biztosítóberendezés telepítésére és külön szerződés keretében a kocsiszín kiépítésére kerülne sor. Ezen – az Alstom-szerződés csúszása miatt már amúgy is jelentős késedelemben lévő – szerződések újratárgyalása elkerülhetetlen.

A 4-es metró jelenleg kiemelt uniós projekt, mely a jelen uniós finanszírozási ciklus végéig, tehát 2015 végéig megépítendő és a projekt lezárása szükséges, különben a metróvonal teljes uniós forrását elveszthetjük. Önmagában egy új járműtender nem jelenti szükségszerűen ezen határidőből való kicsúszást, de a kockázatok minden eddiginél jelentősebbek. Bizonyosan szükségessé válik a 4-es metró alapvető uniós támogatási dokumentumainak átdolgozása (pl. a költség-haszon elemzésben jelentős költségtényezők válnak bizonytalanná), és bizonyosan szükséges lesz az Európai Bizottság számára annak bizonyítása, hogy a projekt megvalósítása a döntések nyomán nem lehetetlenül el.

A 4-es metró járműcseréjénél az elmúlt évek műszaki és gazdaságossági tapasztalatai nyomán kisebb módosítások elképzelhetők. Mérlegelni kell a járműtender során a többi metróbeszerzéssel történő együttes kezelést vagy a projekt előrehaladása érdekében a gyorsabbnak tűnő leválasztást. Mérlegelni kell az igen drága és problémás, hosszas időigénnyel beüzemelhető automata üzemről szóló döntés felülvizsgálatának lehetőségét – egy esetleges felülvizsgálat és egyszerűbb üzemmód választása akár az új járműbeszerzés okozta késedelmek „behozására" is lehetőséget adhat, az automata üzem beláthatatlan engedélyezési és beüzemelési kockázatai miatt. Vizsgálni kell a beszerzendő járművek üzemmódját és – az építés alatt álló infrastruktúra által meghatározott keretek közötti mozgástéren belül – a felmerülő műszaki alternatívák és a lehetséges hálózatfejlesztések összefüggéseit (lehetséges nem kizárólag nehézmetró-üzemben közlekedni képes járművek beszerzése, ami a későbbi vonalhosszabbításokat lényegesen egyszerűbbé és megtérülőbbé teheti).

Összességében érdemes azt is hozzátennünk: a jövőbeni járműbeszerzéseknél a nemzetgazdasági megfontolásokat is mérlegelni kell, hiszen a 2-es és 4-es vonalon felül a 3-as metró elkerülhetetlen beszerzési igényét is figyelembe véve a Budapesten rövid távon szükségessé váló járműbeszerzési méretnagyság már – természetesen a ma itthon hiányzó tervezési és gyártási know-how mellett – egy önálló gyáregység telepítését is alátámaszthatja.

Budapest, 2010. július 30.

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület

Stabil első féléves eredmények az Erste Banknál

 

Jelentősen növelte üzemi eredményét 2010 első hat hónapjában az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, konszolidált, nem auditált, nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) alapján készült jelentése szerint a pénzintézet üzemi eredménye 45,1 milliárd forint volt az időszak végén, ami 21,2 százalékos növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest.

 

 

Jelentősen növelte üzemi eredményét 2010 első hat hónapjában az Erste Bank Hungary Nyrt.: az előzetes, konszolidált, nem auditált, nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) alapján készült jelentése szerint a pénzintézet üzemi eredménye 45,1 milliárd forint volt az időszak végén, ami 21,2 százalékos növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest.

 

Az adózás előtti eredmény 12,2 milliárd forint volt az időszak végén, ami 42,7 százalékkal marad el az egy évvel ezelőtti eredménynél. A mérlegfőösszeg az előző év végéhez képest 4,9 százalékkal emelkedve 3 044 milliárd forinton zárt. A bank piaci részesedése a lakossági hitelek területén 13,6 százalék, ezen belül a lakáshitelek területén 16,7 százalék, a lakossági betét oldalon pedig 7,8 százalék lett.

Az eredményekkel kapcsolatban Papp Edit, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója rámutatott: az üzemi eredmény növekedése annak köszönhető, hogy az Erste Bank a válság közepette sem fordult el ügyfeleitől, és következetesen az alaptevékenységére (betétgyűjtés és hitelezés) összpontosítja erőforrásait. Bár az adózás előtti eredmény 2010 első felében elsősorban a hitelezési dinamika csökkenése és a hitelezési veszteségekre képzett tartalékok megemelkedése miatt csökkent, a növekvő üzemi bevétel lehetővé tette, hogy a megemelkedett kockázati költségeket az eredmény sikeresen „elbírja". Sikeresnek bizonyultak a törlesztési nehézségekkel szembesülő ügyfelek megsegítésére indított különféle programok is, melyeknél az elsődleges cél az volt, hogy a bajba jutott ügyfelek minél kisebb áldozattal vészeljék át a nehezebb időszakot, és fenn tudják tartani fizetőképességüket.

Papp Edit a jelentést elemezve kiemelte: az Erste Bank az első félévben a változatlanul kedvezőtlen makrogazdasági körülmények, a szigorodó szabályozási környezet és a piaci átrendeződések ellenére tartotta helyét a nagybankok sorában. A bank üzemi eredménye 21,2 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, melyben jelentős szerepet játszott a működési költségek 11,3 százalékos csökkentése. Ennek köszönhetően tovább javult a pénzintézet működési költségeinek a működési bevételekhez viszonyított aránya: 2010 első felében ez az arány 39,3 százalék volt, ami közel 8 százalékpontos javulást jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A lakossági hitelek területén a bank piacrészesedése 13,6 százalék, míg a lakáscélú hitelek területén 16,7 százalék lett. A vállalati hitelek esetében a bank 8,7 százalékos piaci részarányt ért el. A lakossági betétek területén 7,8, a vállalati betéteknél pedig 6,9 százalék volt a pénzintézet részesedése az idei év első félévének végén.

Az Erste Bank idei terveiről szólva az elnök-vezérigazgató elmondta: az üzleti tevékenység középpontjában továbbra is a lakosságnak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások állnak. Az egész 2010-es év kiemelten fontos célja, hogy a bank megbízható partnerként álljon lakossági és vállalati ügyfelei mellett a válság negatív hatásainak kezelésében éppúgy, mint a mindennapi pénzügyeik intézésében. Az Erste Bank az ügyféligényeket középpontba állító új szolgáltatásokkal és termékekkel kíván 2010-ben is innovatív szereplője lenni a hazai pénzügyi piacnak. A bank célja továbbra is az, hogy a magyar bankpiac olyan meghatározó szereplője maradjon, amely javuló színvonalon, a változó piaci környezethez és az igényekhez folyamatosan és rugalmasan alkalmazkodva szolgálja ügyfeleit – fejezte be Papp Edit elnök-vezérigazgató.

MÚZEUMOK MINDENKINEK – ELINDULT AZ E-LEARNING KÉPZÉS — Új képzési formával gazdagodott a Múzeumok Mindenkinek Program

Mindenki számára elérhető e-learning oktatást indított el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), amelynek segítségével bárki önállóan gyarapíthatja múzeumpedagógiai ismereteit, és számot is adhat tudásáról.

Mindenki számára elérhető e-learning oktatást indított el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK), amelynek segítségével bárki önállóan gyarapíthatja múzeumpedagógiai ismereteit, és számot is adhat tudásáról.

 Az egyes kurzusokat napi egy-két óra ráfordítással akár már két hét alatt is sikeresen teljesíthetik a hallgatók.

A képzések célja a kompetenciafejlesztő pedagógusok és múzeumi szakemberek számának növelése, az újszerű múzeumpedagógiai megoldások megismertetése, valamint a múzeumok és a közoktatási intézmények közötti együttműködések megalapozása.

Az e-learning képzés és a MOKK kiadványai elérhetőek a MOKK honlapján, a: http://www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu/ oldalon.

A MOKK kurzusait elsősorban a múzeumok különböző szintű vezetői, valamint a múzeumokban dolgozó, a kulturális értékek közvetítésében, interpretálásában résztvevő múzeumi szakemberek, illetve pedagógusok, közoktatásban résztvevő szakemberek részére ajánlják.

Az e-learning adta keretrendszer segítségével azonban bárki regisztrálhat egy-egy – a hagyományos tananyagra épülő – képzésre, a tanulmányok sikeres befejezéséről pedig oklevelet kaphat. Az e-learning új és hatékony tanulási eljárás, amely egyesíti magában a hagyományos és távoktatási, valamint az internet nyújtotta lehetőségeket. Olyan online környezet, amelyben elérhetőek az oktatási anyagok, különböző információk a programról, emellett az interaktív kommunikáció lehetőségét is biztosítja. Előnye a rugalmasság, elérhetőség, kényelem, és a saját időbeosztás szerinti előrehaladás.

Regisztrációt követően a hallgató felveheti az aktuális kurzusokat, és később a rendszer segítségével mindig pontosan követheti, hol jár a tananyagban. A képzésben további, a hatékony tanulást elősegítő lehetőségek állnak rendelkezésre: link- és dokumentumtárak, fórumok. Minden tananyag végén olyan feladatok és tesztek találhatóak, amelyekkel a megszerzett tudás ellenőrizhető. A kurzus sikeres elvégzéséhez a záró tesztet legalább 80%-os eredménnyel kell megoldani, sikertelen teszt esetén a hallgató még kétszer próbálkozhat.

Napi egy-két óra ráfordítással mintegy két hetet vesz igénybe a kurzusok elvégzése, de természetesen nincs időkorlát. Jelenleg a "Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában" című kurzusra lehet beiratkozni.

Év végéig a tervek szerint összesen öt, a MOKK hagyományos képzéséből is jól ismert kurzust hirdetnek meg e-learning rendszerben. A tananyag önálló használatra készült, de szakmai kérdések felmerülése esetén a MOKK szakértői csapata készséggel áll a hallgatók rendelkezésére az e-learning@sznm.hu  címen.

Újra Bükki Művésztelep!

 A 2009-es résztvevőkA 2009-es résztvevők

2010-ben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bükki Művésztelep, ahol tíz napon át hazai és külföldi kortárs művészek alkotnak. Az alkotóközösségének a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében fekvő csendes község, a hozzávetőlegesen ezer lakosú Nagyvisnyó ad otthont.

 A 2009-es résztvevőkA 2009-es résztvevők

2010-ben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Bükki Művésztelep, ahol tíz napon át hazai és külföldi kortárs művészek alkotnak. Az alkotóközösségének a Bükki Nemzeti Park közvetlen közelében fekvő csendes község, a hozzávetőlegesen ezer lakosú Nagyvisnyó ad otthont.

Nagyvisnyó, Heves megye legészakibb részén az Északi-Bükkben, Szilvásváradtól 5 km-re fekvő község. Csendes és nyugodt, gyönyörű bükki panoráma öleli körbe. A falut két patak szeli át, a Szilvás-patak és a Nagyvölgy-patak, melyek a Bánvölgy-patakba torkollanak és a Lázbérci-víztározó vizét táplálják. Határa a Bükki Nemzeti Park része. Innen egy lépés a nemzeti park, a Szalajka-völgy, a Bükk-fennsík, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. A régi faluképet még őrzik a romantikus  utcák, közös udvarok és néhány öreg ház. Ezek közül a házak közül négy-öt áll a faluba érkező művészek rendelkezésére. Ebben az autentikus, vidéki környezetben dolgoznak, gondolkodnak és beszélgetnek egy héten át.

2009-es képek2009-es képekA kezdeményezés célja az volt, hogy a minőségi kortárs művészet, a városi kultúra mellett a vidéki kultúrából is meríthessen. A művésztelep nem szeretné elkötelezi magát egyetlen stílus, művészcsoport vagy művészeti ideológia mellett sem. Azt szeretnék, ha az összetartó erő a közösen megélt inspiráció köteléke lenne. A természet és ember, illetve az ember és ember nemesen egyszerű kapcsolatának újbóli megtalálása.

A program céljai között nem elhanyagolható törekvés, hogy egy hazai kortárs művész csoport megismerkedjen egymással, és közös munkakapcsolatot kezdeményezzen, építsen ki, valamint a művésztelepről kialakult kép a minőségi művészet- és értékteremtést sugallja.

A művésztelep törekszik arra, hogy magas színvonalú, folyamatosan bővülő kortárs műgyűjteményt hozzon létre.

Olyan alkotókat kért fel, akiket eddigi tevékenységük alapján ismer és elismer a kortárs művészeti kritika, valamint a szakma, és inspiratív számukra ez a helyszín és ez a közösség. Másrészt olyan alkotókat is szeretne meghívni, akik még nem örvendenek nagyobb ismertségnek, de művészetük kibontakozásához ez az alkotóközösségi forma újabb utakat és lehetőségeket kínálhat. A művésztelep létrejöttéhez elengedhetetlen volt a nagyvisnyói polgármester és az önkormányzat művészetpártoló hozzáállása és támogatása is. Mivel a művésztelepet a „Bükki Nyári Napok" kulturális programsorozat keretein belül rendezik az alkotói hetet egyéb művészeti programok is színesítik.

Idén áprilisban a Budapest Jazz Clubban bemutatták tablóképeken a tavalyi munkáikat és a látogatók betekintést nyerhettek a Művésztelep életébe, leheletnyit átérezhették a hangulatát, megismerhették a művészeket, és nem utolsó sorban, mesebeli otthonát a Művésztelepnek, Nagyvisnyót valamint bemutatták az első művésztelepen készült werkfilmet.

2010-ben résztvevő művészek:

 Adorján Attila – festőművész

Gábor Enikő – festőművész

Gál Krisztián – grafikusművész

Halmi-Horváth István – festőművész

Ilka Habrich – festőművész

Kovács Mária Fikusz – grafikusművész

Mihályfi Iván – grafikusművész

Palásti Kovács András – grafikusművész

Pintér Juli – festőművész

Z. Szabó Zoltán – festőművész

A művésztelep időpontja: 2010. július 29 – augusztus 8.
Nyílt nap a nagyközönség, az érdeklődők számára: 2010. augusztus 7.

A község megközelíthető közúton az M3-as autópályáról Eger-Szilvásváradon, illetve Miskolc irányából Kazincbarcikán keresztül.

Forrás: Tizedes Erika

Lantai József

Emlékérme-kibocsátás az Úszó-Európa-bajnokság tiszteletére

 Úszó-Európa-bajnokság előlapÚszó-Európa-bajnokság előlap

A Magyar Nemzeti Bank a hazai rendezésű XXX. Úszó, Műúszó, Műugró és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság tiszteletére és a kiemelkedően sikeres magyar sportolók teljesítményének elismeréseként 5000 Ft névértékű ezüst emlékpénzérmét bocsát ki Úszó-Európa-bajnokság elnevezéssel. Az érmét az MNB látogatóközpontban valamint interneten vásárolhatják meg az érdeklődők.

 Úszó-Európa-bajnokság előlapÚszó-Európa-bajnokság előlap

A Magyar Nemzeti Bank a hazai rendezésű XXX. Úszó, Műúszó, Műugró és Nyíltvízi Úszó Európa-bajnokság tiszteletére és a kiemelkedően sikeres magyar sportolók teljesítményének elismeréseként 5000 Ft névértékű ezüst emlékpénzérmét bocsát ki Úszó-Európa-bajnokság elnevezéssel. Az érmét az MNB látogatóközpontban valamint interneten vásárolhatják meg az érdeklődők.

Úszó-Európa-bajnokság hátlapÚszó-Európa-bajnokság hátlapAz emlékérmét Rónay Attila tervezte. Előlapján a kötelező éremképi elemek („5000 FORINT" értékjelzés, a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" felirat, a 2010 verési évszám, valamint a BP. verdejegy) mellett az úszómedence sávjait szimbolizáló vonalak láthatóak, amelyek két vízhullám-motívummá formálódnak.

Az emlékérme hátlapján fő motívumként egy úszó ábrázolása látható, felette a „2010 BUDAPEST BALATONFÜRED" felirat olvasható, utalva az Európa-bajnokság helyszínére.

A fő motívumot és a felette található feliratot egymás tükörképeként megjelenő hullámvonalak keretezik. Az alsó hullámvonalak felülete speciális kialakítású, ennek köszönhetően az érme mozgatásával a felületen végigfutó fény a víz hullámzásának érzetét kelti. Az emlékérme szélén, köriratban olvasható az EB megnevezése: "ÚSZÓ, MŰÚSZÓ, MŰUGRÓ ÉS NYÍLTVÍZI ÚSZÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG". Az emlékérme alsó részén, a hullámvonalaktól jobbra található Rónay Attila tervezőművész mesterjegye.

Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

Az emlékérméből 10 000 darab verhető, ebből 6 000 darab különleges – ún. proof – technológiával.

Margitsziget megközelíthetősége az Úszó EB idején!

  www.bkv.huwww.bkv.hu

A Magyar Úszó Szövetség 2010. augusztus 4-15. között rendezi meg a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában az Úszó Európa-bajnokságot, ezért ebben az időszakban a BKV sűríti a szigetre közlekedő autóbusz járatait.

  www.bkv.huwww.bkv.hu

A Magyar Úszó Szövetség 2010. augusztus 4-15. között rendezi meg a margitszigeti Hajós Alfréd uszodában az Úszó Európa-bajnokságot, ezért ebben az időszakban a BKV sűríti a szigetre közlekedő autóbusz járatait.

2009 augusztusa óta zajlik a Margit híd teljes körű rekonstrukciója, emiatt a Margit hídon a 4-es és 6-os villamosok és az autóbuszok folyamatosan közlekednek, de a Margitsziget megállóhelyen nem állnak meg.  A sziget ebből az irányból csak gyalogosan közelíthető meg. A Margitsziget közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása az Árpád hídon keresztül zajlik. A 26-os autóbuszok az Árpád híd metróállomástól Margitsziget, Centenáriumi emlékműig közlekednek. Közép- és Észak-Buda felől a 134-es autóbusz vonalán is elérhető a sziget, amely Békásmegyer Újmegyeri tér – Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik. Az Úszó EB versenyei alatt a BKV sűrítve közlekedteti a Margitszigetre közlekedő autóbuszait a várható nagy utasforgalomra tekintettel.  

A Margitsziget elérhető a BKV hajójáratával is, amelynek menetrendje szintén a http://www.bkv.hu/ honlapon megtekinthető.

Az Úszó EB ideje alatt a sportolókat és a sportdiplomatákat is a BKV szállítja különjárati autóbuszokkal. Ezeket a céljáratokat csak az Úszó EB vendégei vehetik igénybe.

A Magyar Természettudományi Múzeum kiállítási épülete 2010. augusztus 2-től 19-ig zárva tart

Ezen időszak alatt a gyűjteményi részlegek is zárva tartanak. 

 

 A rendkívüli nyári szünetet a költségekkel való takarékoskodás céljából rendeltük el.A felmerülő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!A Kiállítási épületben 2010. augusztus 20-tól várjuk látogatóinkat.

Ezen időszak alatt a gyűjteményi részlegek is zárva tartanak. 

 

 A rendkívüli nyári szünetet a költségekkel való takarékoskodás céljából rendeltük el.A felmerülő kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!A Kiállítási épületben 2010. augusztus 20-tól várjuk látogatóinkat.

A KMOP 3.1.1/C-2009. Kézbe vehető természet című pályázat keretében megvalósítandó új állandó kiállításaink építése miatt, az augusztus 20-tól szeptember közepéig tartó időszakban, a Dinókert, a Korallzátonyok változatos élővilága, a Hatlábúak birodalma és a Van új a föld alatt! című kiállításaink látogathatók.

A  Felemelő évszázad  tematikus évhez kapcsolódó, Természetiek Tára című kiállításunkra szeptember 29-től várjuk látogatóinkat.

Magyar Természettudományi Múzeum

Az UNICEF magyarországi sportnagykövete: Kovács Ágnes

Kinevezése 3 évre szól és szimbolikus, 100 forintos javadalmazással jár.

 

  

Kinevezése 3 évre szól és szimbolikus, 100 forintos javadalmazással jár.

 

  


    Az UNICEF, az ENSZ gyermekvédelmi szervezete 1953-ban nevezett ki először jószolgálati nagykövetet,az elsőt a világon. A jószolgálati nagykövetek olyan a szakmájukban, hivatásukban ismert és elismert személyek, akik vállalják a gyermekek ügyének képviseletét, támogatják és népszerűsítik az UNICEF munkáját a médiában, a közvélemény előtt.

Lobbiznak a gyermekek érdekében, adományokat gyűjtenek és részt vesznek különböző UNICEF rendezvényeken.  Az UNICEF-nek jelenleg 31 nemzetközi jószolgálati nagykövete van, ők nemzetközi szinten képviselik a szervezetet. Olyan személyiségek tartoznak közéjük, mint Sir Roger Moore, Whoopi Goldberg, Orlando Bloom, Shakira, Ricky Martin vagy a Berlini Filharmonikusok.

Pillanatnyilag 3 sportoló van a nemzetközi UNICEF nagykövetek között: David Beckham, Leo Messi és Yuna Kim, dél-koreai műkorcsolya olimpiai bajnoknő. Messi és Kim kinevezésére 2010-ben került sor.  

Az UNICEF nemzetközi nagykövetei mellett léteznek nemzeti nagykövetek is. Őket egy-egy ország UNICEF képviselete nevezi ki, és elsősorban az adott országban tevékenykednek. Nemzeti UNICEF nagykövetből ma kb. 100 tevékenykedik a világon. Magyarországi nagykövet Halász Judit, Presser Gábor és a Nemzeti Filharmonikusok. A nemzeti nagykövetek között is számos neves sportoló akad, pl. Maldini és Totti (Olaszország), Jelena Jankovic és Anna Ivanovic (Szerbia), Fernando Alonso (Spanyolország), a Manchester United csapata (Nagy-Britannia) vagy Diego Forlan (Uruguay).

Ehhez az exkluzív csapathoz csatlakozik 2010. augusztus 1-től Kovács Ágnes olimpiai és többszörös világ- és Európa-bajnok úszónő, mint az UNICEF magyarországi sportnagykövete.  

Ági 2007-ben, a debreceni Rövidpályás Úszó EB során kapcsolódott be az UNICEF Magyar Bizottságának munkájába, segítette a szervezetet az adományok gyűjtésében. Most, tanulmányainak befejeztével, mindkét fél szeretné intenzívebbé tenni ezt a kapcsolatot.  Nagykövetként elsősorban két területet kísér figyelemmel: az UNICEF erőfeszítéseit az egészséges ivóvíz biztosítására és a sport szerepét a gyerekek sorsának jobbra fordításában.

 Első feladata nagykövetként ismét az uszodába vezeti Ágit. Több korábbi úszónagysággal együtt rajtkőre áll 2010. augusztus 14-én a budapesti Úszó EB-n megrendezésre kerülő UNICEF jótékonysági váltóban. A nagyköveti kinevezés 3 évre szól és szimbolikus, 100 forintos javadalmazással jár.  

A kereszt mindannyiunk útja — Kiállítás a veszprémi piarista templomban

A Veszprémi Főegyházmegye Gizella Királyné Múzeuma nyári programsorozata keretében Pagony Rita keramikus és grafikusművész keresztúti sorozatából nyílt kiállítás a várban, a helyőrségi Szent Imre-templomban.

A Veszprémi Főegyházmegye Gizella Királyné Múzeuma nyári programsorozata keretében Pagony Rita keramikus és grafikusművész keresztúti sorozatából nyílt kiállítás a várban, a helyőrségi Szent Imre-templomban.

A művésznő ritkán állít ki munkáiból, ezért külön öröm, hogy bemutatja a szenvedéstörténet állomásait bemutató munkáit – mondta K. Palágyi Sylvia múzeumigazgatónő az ünnepélyes megnyitón.

Pagony Rita Veszprémben él. Pályakezdésekor alkalmazott művészként MAFILM-produkciókban dolgozott, majd a Herendi Porcelángyár Városlődi Majolikagyárának tervezője volt, ma szabadfoglalkozású művész. A kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió többszörös ösztöndíjasa volt, a faenzai Nemzetközi Kerámia Biennálé és az USA Nemzetközi Kerámia Akadémiájának díjazottja. A 80-as évek közepétől érdeklődése a köztéri szobrászat felé fordul, alkotásai országszerte megtalálhatók. Most látható keresztút-grafikái eredetileg a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomba készült vázlatok a hajlék kerámia keresztút-stációihoz, melyeket azonban később installációs elemekkel egészített ki.

A tárlatot megnyitó Korzenszky Richárd tihanyi bencés perjel rámutatott: mindenkinek szembe kell néznie azzal, hogy a kereszt, Jézus fájdalmainak útja, a Via Dolorosa mindannyiunk útja, az embersorshoz hozzátartozik, hogy a keresztet ránk teszik, hogy néha összeroskadunk a terhe alatt, hogy felfüggesztenek. Pagony Rita grafikus stációi régi keresztutakra emlékeztetnek, de sok tekintetben egészen újszerű ábrázolások – mondta – utalva arra, hogy a síkban ábrázolt rajzokat különös installációk, rozsdás szegek, véres vasak fúrják át, amelyek a passió drámaiságát emelik. Minden keresztútnak több rétege van – emelte ki Korzenszky Richárd. Egyrészt bemutatja a szenvedéstörténet eseményeit, majd felsejlik ebből, hogy ami Krisztussal történt, az megtörténik velünk is. Illetve szembesít azzal is, hogy amit elszenvedett Krisztus, azt mi magunk emberi esetlenségből, bűnösségből elkövetjük másokkal.

A kiállítást 2010. szeptember 15-éig tekinthetik meg az érdeklődők.

Toldi Éva/Magyar Kurír

Mégsem Caravaggio

A Szent Lőrinc vértanúságát ábrázoló kép, amelyet a híres Il Gesú jezsuita templomhoz épült rendházban őriznek, és amelyről egy héttel ezelőtt a L'Osservatore Romanóban megjelent cikk szerzője úgy vélte, lehetséges, hogy az Caravaggio eddig ismeretlen festménye, mégsem a mester alkotása.

A Szent Lőrinc vértanúságát ábrázoló kép, amelyet a híres Il Gesú jezsuita templomhoz épült rendházban őriznek, és amelyről egy héttel ezelőtt a L'Osservatore Romanóban megjelent cikk szerzője úgy vélte, lehetséges, hogy az Caravaggio eddig ismeretlen festménye, mégsem a mester alkotása.

Antonio Paolucci, a Vatikáni múzeumok igazgatója, ismert Caravaggio-szakértő  „kommunikációs hibának" minősítette a felröppent szenzációt. A lapban egy hete megjelent cikk szerzője írásában hangsúlyozta, hogy további vizsgálatok szükségesek annak eldöntésére, hogy a festmény valóban Caravaggio műve-e. Az L'Osservatore Romano azonban címoldalán és a képaláírásban már egyértelműen azt állította, hogy az olasz barokk egyik mesterének eddig ismeretlen művét fedezték fel. Paolucci szerint ez a mű egy tehetséges festő munkájának „gyenge színvonalú" másolata.

A festő minden bizonnyal XVII. századi barokk mester, és a képen erősen érződik Cravaggio hatása – nyilatkozta Mina Gregori művészettörténész, aki hozzátette: a hatásvizsgálat szempontjából mindenképpen fontos műalkotásról van szó. Az is érdekes momentum, és további vizsgálatokat érdemel, hogy a festményen ábrázolt szent lefelé néz, és nem felfelé, amint az megszokott.

Daniele Libanor jezsuita,  a nevezetes Il Gesu-templom igazgatója elmondta: a jövőben egy kis múzeumot szeretnének berendezni, és örülnének, ha a most előkerült kép helyet kaphatna benne. Előbb azonban meg kell vizsgálni, és ki kell deíteni, hogy Caravaggio művészetének hatása mennyiben mutatható ki az alkotáson, illetve vannak-e a képnek művészettörténeti értékei. Most tehát a kutatókon a sor.

Magyar Kurír 

Már Szegeden is igénybe vehetik a mobilparkolás szolgáltatásait a Vodafone ügyfelei

2010. augusztus 2-tól a Vodafone ügyfelei Szegeden is fizethetik parkolási díjukat SMS-ben. A szolgáltatással egyszerűen és gyorsan, tranzakciós díj nélkül lehet parkolójegyet vásárolni.

2010. augusztus 2-tól a Vodafone ügyfelei Szegeden is fizethetik parkolási díjukat SMS-ben. A szolgáltatással egyszerűen és gyorsan, tranzakciós díj nélkül lehet parkolójegyet vásárolni.

A mai naptól már Szegeden is kényelmesen és gyorsan intézhetik parkolási díjuk befizetését a Vodafone ügyfelei. A szolgáltatást a Vodafone feltöltőkártyás és havidíjas ügyfelei is ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe.

A parkolási idő kezdetekor elég egyetlen SMS a parkolójegy megvásárlásához. A rendszámot és – vesszővel elválasztva – a megfelelő parkolószelvény kódját a 0670-4444-660-as telefonszámra kell elküldeni.

SMS-ben vásárolt parkolószelvények megrendelő kódjai:

Parkolószelvény típusa

SMS kód

Példa[1]

"negyed" parkolószelvény

NE

ABC123,NE

"felező" parkolószelvény

FE

ABC123,FE

"egész" parkolószelvény

EG

ABC123,EG

"napi" parkolószelvény"

NA

ABC123,NA

A mobilparkolás díjazása megegyezik az adott parkolási zónában érvényes mindenkori díjjal. Az SMS-ben való vásárláskor a Vodafone csak az SMS üzenet árát számolja fel, egyéb tranzakciós költség nem terheli a szolgáltatást.  Igénybevételéhez nem kell előzetesen feltölteni virtuális egyenleget, a díjat utólag vonják le az ügyfél egyenlegéből. A különböző szelvénytípusok a Szegeden található három (zöld, sárga és kék) parkolási zónában más-más parkolási időtartamra jogosítanak fel. A különböző zónákat a szegedi fizetőparkolók területén a parkolási táblák jelzik.

Fogyasztóvédelmi bírság az Allianz Banknak

www.pszaf.huwww.pszaf.hu A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. július 29.-i határozatában 5 millió forint bírsággal sújtotta az Allianz Bank Zrt.-t és azonnali hatállyal kötelezte a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

www.pszaf.huwww.pszaf.hu A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. július 29.-i határozatában 5 millió forint bírsággal sújtotta az Allianz Bank Zrt.-t és azonnali hatállyal kötelezte a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartására.

A Felügyelet fogyasztóvédelmi vizsgálata megállapította, hogy az Allianz Bank Zrt. ügynökei egy főiskolai nyári gólyatáborban az ott táborozó fiatalokkal – az ő számukra játékos vetélkedő egyik feladatának beállítva – lakossági bankszámlanyitási, bankkártya és telebank szolgáltatási szerződési igénylőlapot töltettek ki tavaly augusztusban. A hallgatók által kitöltött kérelmek alapján a hitelintézet több mint száz esetben ténylegesen meg is nyitotta a bankszámlákat.

A vizsgálat megállapította, hogy az Allianz Bank ügynökei félrevezető, nem megfelelő tájékoztatást nyújtottak a banki szolgáltatás kondícióiról és a kapcsolódó szolgáltatásokról, rontva ezzel a fogyasztók lehetőségét a szükséges információ birtokában való döntésre. Az ügynökök nyereménysorsoláson való részvételi lehetőséget is ígértek a fiataloknak, holott valójában nem volt semmiféle nyeremény.

Egyértelműen az agresszív kereskedelmi gyakorlat tényét bizonyította, hogy az üzletkötésekre a fiatalok szabadidejében, mintegy rábeszélő jelleggel került sor. A szerződéskötések olyan helyzetben valósultak meg, amely jelentősen korlátozta a fogyasztóknak az áruval kapcsolatos választási, magatartási szabadságát. Ez az eljárás alkalmas volt arra, hogy olyan ügyleti döntésekre késztesse a gólyatábor résztvevőit, amelyeket egyébként nem hoztak volna meg.

A Felügyelet a bírság összegének megállapításakor súlyosbító körülményként értékelte többek közt, hogy a jogszabálysértés nagyszámú fiatal, pénzügyekben alapvetően nem jártas, saját jövedelemmel nem rendelkező személyt érintett, akiket szabadidős tevékenységük során késztettek döntésre. Enyhítő körülménynek számított viszont, hogy a bank együttműködött a felügyeleti vizsgálat során, illetve megtette a belső intézkedéseket a jövőbeni hasonló esetek elkerülésére.

Bor, mámor, Bénye – Fesztivál az erdőbényei kertekben — 2010. augusztus 6-7.

 

Tokaji borok, zempléni ízek, Erdőbénye borászatai, hegyalja legjobb éttermei, templomi koncertek, jazz, népzene, worldmusic, játszóház, bárányfogócska, teaház, örömzene kicsiknek és nagyoknak.

 

Tokaji borok, zempléni ízek, Erdőbénye borászatai, hegyalja legjobb éttermei, templomi koncertek, jazz, népzene, worldmusic, játszóház, bárányfogócska, teaház, örömzene kicsiknek és nagyoknak.

A Bor, Mámor, Bénye szervezői az erdőbényei kertekbe invitálják a vendégeket, ez a rendhagyó, több helyszínen zajló fesztivál olyannak mutatja be a borvidék kultúráját, amilyen az itt élők szerint lehetne és lesz is. Azt szeretnénk, hogy az idelátogatók sétálgassanak a falu utcáin, térjenek be a borászatok portáira, üljenek le a kertben, kóstoljanak ételeket, borokat, hallgassanak zenét és érezzék át a vidék varázslatos hangulatát. Néhány utcán végigsétálva, mind­egyik helyszínen egy kicsit más hangulattal lehet találkozni, színes kavalkáddal, igazi egyéniségekkel és ez az egész együtt a Bor, Mámor…Bénye.

Tokaji borok, zempléni ízek. A helyi ízeket a zempléni ételeket ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint a környező hegyeken termő szőlőből készült bort. Az az álmunk, hogy néhány év múlva a zempléni erdőkben termett gomba, a helyi gyümölcsből készült lekvár, a környező réteken gyűjtött kakukkfű, a szalonna, a kolbász, a juh- és kecskesajt ugyanolyan könnyen beszerezhető legyen Erdőbényén, mint egy palack jó bor. Eközben persze nyitottak vagyunk a világra, az újdonságokra is. Úgy gondoljuk, hogy az alapanyagok feldolgozásánál, az ételek elkészítése során bátran fel lehet használni a világban látott újításokat, vagy más vidékekről hozott ötleteket.

2009-ben amikor első alkalommal rendeztük meg a Bor, Mámor, Bénye fesztivált, gasztrobloggereket hívtunk meg, hogy újrafogalmazzák a zempléni, hegyaljai táj hagyományos ételeit. Idén neves hegyaljai, zempléni éttermeket hívunk, hogy megtudjuk ők mit gondolnak a helyi konyháról, a zempléni ízekről.

Zenei programból színes lesz a kínálat. Igaz ezekért is sétálni kell majd egy kicsit: lesz akusztikus gitárzene, népdal, templomi kóruskoncert; több jazz koncert, fellép Tóth Viktor, valamint a Hot Jazz Band. A Bor, Mámor, Bénye családi program, így sok-sok gyerek részvételére számítunk. Őket Gryllus Vilmos koncertje, kézműves játékok, bohócok és hagyományos népi játékok várják.

Borászok: Ábrahám. Béres, Búza, Csiszovszki, Csite, H. Bardon, Homonna, Illés, Jakab, Karádi-Berger, Kerék­gyártó, Olze-Vin, Vissy, Vivamus

Éttermek és vendéglátóhelyek: Bényei Fogadó, Őskaján Restaurant, Mádi Kúria, Magita Étterem, Maminti Teaház, Oroszlános Borvendéglő, Sárga Borház Vendéglő

http://www.bormamorbenye.hu/

Bor, mámor, Bénye – Fesztivál az erdőbényei kertekben

2010. augusztus 6-7.

Programok időrendben

2010. augusztus 6., péntek

19.00 órától: Soul Station koncert, borvacsorával egybekötött ismerkedés bényei borászokkal (helyfoglalással, a vacsora ára 6000 ft/fő) – Magita

2010. augusztus 7., szombat

11 órától: Bohócműsor – Vivamus udvar
12 órától: Fráter György gospel kórus – Katolikus templom
13 órától: Dudás Ádám tangóharmonika – Csite
14 órától: Fröccs szeminárium – Ábrahám
14 órától: Régi idők vásári játékai – Vivamus udvar
15 órától: Tóth Viktor szaxofon – református templom
16.30 órától: Gáll Anna – Gyüdi Eszter – Ábrahám
16.00-18.00 óra: Hot Jazz Band – H. Bardon
16.30 órától: Gryllus Vilmos: Biciklizős lemez – Magita
18 órától Bárányfogócska – Ligeti Juhászat
18 órától: El Tactico Grande – Ábrahám
18 órától: Melounge unplugged – Magita
19 órától: Gajdos Zenekar – Béres
20 órától: táncház – Béres20 órától: Forgó együttes – Ábrahám
19.00-21.00 óra: Whiteful Jazz Quartett – H.Bardon
20.00-22.00 óra: Nap band – Vivamus

A programok közben a kiállítások, a kézműves udvar és a piac helyi termékekkel folyamatosan várja az érdeklődőket.


 

Programok helyszínek szerint

Ábrahám

2010. augusztus 7., szombat

14.00 órától: Fröccs szeminárium

16.30 órától: Népdalok Gál Anna – Gyüdi Eszter előadásában

18.00 órától: El Tactico Grande

20.00 órától: Forgó népzenei együttes

21.00 órától: Kiégő Izzók látványvetítés

* Gasztro: Egy hosszú lépés  a nyárba – Fröccslugas, benne 14.00-tól szeminárium (Dalit)

Béres

2010. augusztus 7., szombat

19.00 órától: Gajdos zenekar népzenei előadása

20.00 órától: Táncház

* Gasztro: Ízbolygó zempléni ízekkel, délutántól Grillbolygó, avagy grillek nyári terasz borokkal.

(Oroszlános Borvendéglő Tállya)

Csite

2010. augusztus 7., szombat

13.00 órától: Dudás Ádám tangóharmónika előadása

* Gasztro: házi szörpölde az aprónépnek, burgonyafajták bemutatója és vására

H. Bardon

2010. augusztus 7., szombat

16.00-18.00 órától: a Hot Jazz Band előadása

19.00-21.00 órától: Whiteful Jazz Quartett

* Gasztro: Mádi Kúria

Homonna

2010. augusztus 7., szombat

* Gasztro: Sárga Borház Vendéglő


 

Hotyek

2010. augusztus 7., szombat

Egész nap íjászati lehetőség

14.00 órától: Kádárbemutató

15.00 órától: Meglepetés koncert népzenei/világzenei alapokon

16.00 órától: Kádárbemutató

* Gasztro: kecskesajtok, házi kézműves borok

Illés

2010. augusztus 7., szombat

Egész nap őslenyomat- és kőzet kiállítás

* Gasztro: Dalit

Karádi-Berger

2010. augusztus 7., szombat

Egész nap kiállítás Azbej Kristóf festményeiből és grafikáiból, FeLugossy László képeiből

Egész nap Dj Concerto – klasszikus és jazz válogatások

17.00 órától: Meglepetés koncert

21.00 órától: Meglepetés koncert

* Gasztro: Ős Kaján Étterem, Maminti Teaház

Katolikus templom

2010. augusztus 7., szombat

12.00 órától: Fráter György gospel kórusának előadása

14.00 órától: Kézműves foglalkozás a templomkertben

Kerékgyártó

2010. augusztus 7., szombat

* Gasztro: Háznál készült finomságok

Ligeti juhászat

2010. augusztus 7., szombat

15.00 órától: Tanyalátogatás és állatsimogató

Magita

2010. augusztus 6., péntek

* Gasztro:

19:00 órától: Soul Station, borvacsora keretében ismerkedés bényei borászokkal

(helyfoglalással, 6000 ft/fő)

2010. augusztus 7., szombat

16.30 órától: Gryllus Vilmos: Biciklizős lemez

18.00 órától: Melounge unplugged

Református templom

2010. augusztus 7., szombat

15.00 órától: Tóth Viktor tercett

Olze-Vin

* Gasztro: Rókabérc

Vivamus

2010. augusztus 7., szombat

11.00 órától: Bohócelőadás

14.00 órától: Régi idők vásári játékai

20.00-22.00: Nap band – rock és blues klasszikusok

* Gasztro: Anna Grand

Minden 10. percben megsérül valaki

 

Az UNION Biztosító felmérése szerint az emberek jelentős hányada a közúti közlekedést tartja a legveszélyesebbnek és az általános sérülésektől, valamint az otthoni balesetektől kevésbé tart. Ezzel szemben a statisztikák szerint otthoni balesetben dupla annyian veszítik életüket, mint közúton.

 

 

Az UNION Biztosító felmérése szerint az emberek jelentős hányada a közúti közlekedést tartja a legveszélyesebbnek és az általános sérülésektől, valamint az otthoni balesetektől kevésbé tart. Ezzel szemben a statisztikák szerint otthoni balesetben dupla annyian veszítik életüket, mint közúton.

 

Több mint 50 ezer személyi sérülés történik évente hazánkban és minden 15. eset halállal végződik.  Míg 2008-ban 996-an haltak meg közúton, otthoni környezetben bekövetkezett balesetben 2005-en vesztették életüket. Az emberekben kialakult megítélés valószínűleg a közúti sérülések nagyobb médiavisszhangjának köszönhető, ugyanakkor a számok tanulsága szerint nem árt tudatosítani – baleset bárkivel, bármikor történhet.

Napjaink biztosítási kultúrájára az jellemző, hogy az emberek főleg olyan biztosításokkal rendelkeznek, melyek megkötését törvény írja elő, vagy banki hitelek felvételéhez kötik. Magyarország több tekintetben is elmarad az európai átlagtól – az élet, az egészség és a baleset biztosítások tekintetében szinte az utolsók között kullogunk. Míg például az Egyesült Királyságban az emberek 60-70 százaléka rendelkezik balesetbiztosítással, addig Magyarországon ez a szám alig több mint 10 százalék. „Manapság főleg az köt balesetbiztosítást, akit egyszer már ért baleset. Ugyanakkor a sérülések gyakorisága miatt mindenki számára célszerű lenne." – mondja Bóna Katalin az UNION Biztosító életbiztosítási üzletág-igazgatója. „Ráadásul egy általános balesetbiztosítás kötése nem is igényel olyan mértékű anyagi ráfordítást, mint például egy életbiztosítás. Egy négyfős család biztosítása már akár havi 2000 forintból megoldható lenne – ennek ellenére mégis csak az emberek tizede él vele."- folytatja a szakember.

A baleset fogalma mindenhol mást jelenthet

Nagy a választék a balesetbiztosítási piacon, a biztosítások pedig ma már nagyon könnyen, weben keresztül vagy személyesen is megköthetők. A biztosítók többnyire kockázatelbírálást sem végeznek. A rendelkezésre álló konstrukciók azonban részleteikben nagyon eltérőek lehetnek. A biztosítás kiválasztása során mindenképpen érdemes körültekintően tájékozódni, hiszen a kínált termékek között nem feltétlenül az árban, sokkal inkább a fedezett balesetek fajtájában és a biztosítási összegekben található jelentős különbség.

Míg korábban univerzális volt a baleset fogalma (a sérült akaratától függetlenül bekövetkező hirtelen, egyszeri külső hatás), addig ma már a megfogalmazás sokkal árnyaltabb és biztosítónként is eltérő lehet. Van, ahol balesetnek csak a „hagyományos" értelemben vett sérülések számítanak, míg mások bizonyos rovarcsípéseket, mérgezéseket és a fertőzőbetegségek egyes fajtáit is annak tekintik.

Ugyanakkor a balesetbiztosítások esetében nem a legrosszabbra kell feltétlenül gondolni, hiszen egy maradandó sérülés miatt kialakult csökkent munkaképesség vagy egy törés miatt elszenvedett kényszerpihenő egyaránt nehézséget okozhat a családi költségvetésben. 

Ennek ellenére az UNION Biztosító kutatása szerint a megkérdezettek 71 százaléka azt tartja fontosnak, hogy a biztosítás inkább több biztosítási eseményre nyújtson kisebb összegű fedezetet, mint kevesebb káresemény után fizessen nagyobb összegű térítést. Bóna Katalin szerint viszont ahhoz, hogy a biztosítás valódi védelmet nyújtson két fő biztosítási fedezetére: halál és rokkantság esetén, legalább 10-15 millió forintos térítésre lenne szükség – szemben a kevesebb havidíj miatt választott 1,5 millió forintos összeggel. Mivel Magyarországon az átlagos éves nettó kereset 1,6 millió forint, a biztosítás akkor tölti be igazán funkcióját, ha egy kereső családtag halála esetén a biztosítási összeg legalább 5-6 évnyi kieső keresetet fedez. Rokkantság esetén ennek az összegnek még magasabbnak kellene lennie, hiszen ez az állapot még nagyobb terhet ró a családra. A megfelelő fedezet kiválasztása igenis fontos – „Az európai átlaghoz viszonyítva Magyarországon még viszonylag kevés a tudatos biztosításvásárló. Akikkel még nem történt baj, azok az árat tartják a legfontosabb tényezőnek döntéshelyzetben. Ezzel szemben, akiket már ért baleset, sokkal tudatosabban viselkednek. A káresemények részletes vizsgálata mellett a fedezeti összegeket is figyelemmel kísérik, és sok esetben azok emelése mellett döntenek" – mutatja be a jellemző tendenciát az UNION Biztosító szakembere.

A legjellemzőbb komoly balesetek otthon:

lépcsőn megcsúszás eredményeként láb-, kartörés- vagy koponyaalapi törés, mosogatás során eltört pohár okozta kézideg és -ínsérülések.

Közlekedési baleset-biztosítás

Ha az autóra gondolunk általában a kötelező és a casco jut az eszünkbe. Pedig legalább ilyen fontos, hogy az autóban velünk utazó emberek biztosítására is gondoljunk. Már akár egy tank benzin áráért egy évre köthető olyan biztosítás (UNION Útitárs biztosítás), amely védelmet nyújt az autóban bárhol, bármikor, bármely személyt ért közlekedési baleset esetén.

Lengyel János: A korlátlan szeretet

– Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára.

– Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vonalakat karcolt az autó oldalára.


Haragjában, a férfi megfogta a gyermek kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a francia kulccsal üti.
A kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a törés miatt.
Mikor a gyermek megkérdezte az apját, szemében fájó tekintettel
– Apa mikor fognak visszanőni az ujjaim? – Az apa felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott.
Visszament az autójához és többször belerúgott..Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a karcolásokat nézte.
A gyermek azt írta:. "SZERETLEK APA!"
A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! A probléma a mai világban az, hogy az   EMBEREK VANNAK HASZNÁLVA ÉS A TÁRGYAK SZERETVE!
Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a  gondolatot:…
A tárgyak azért vannak, hogy használjuk, az emberek pedig hogy szeressük őket!
Légy ura érzelmeidnek:

– vigyázz a gondolataidra, szavak lesznek belőlük,
– vigyázz a szavaidra, cselekedetek lesznek belőlük,
– vigyázz a cselekedeteidre, megszokások lesznek belőlük,
– vigyázz a megszokásaidra, szenvedély lesz belőlük,
– vigyázz a szenvedélyedre, rabsággá és végzeteddé válhat!
A harag és a szeretet nem ismernek határt.
Válaszd a szeretetet,  hogy szép és kedves életed legyen!
Ezért tart ott az emberiség ahol most.