Állam és gazdaság – milyen állam gyorsíthatja fel az ország felzárkózását a fejlettebb európai társadalmakhoz?

 

Az idei Figyelő TOP 200 program kiemelt témája az állam változó szerepe a XXI. században, az állam és a gazdaság viszonyának újragondolása. Az október 6-án megrendezésre kerülő TOP 200 Konferencián Stéphane Garelli, világszerte ismert professzor mellett öt ismert magyar üzletember és közéleti személyiség vázolja fel és ütközteti gondolatait a témában: Bojár Gábor, Fodor István, Király Júlia, Kiss Ulrich és Stumpf István. A konferencián elhangzottakra Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter reflektál.

 

Az idei Figyelő TOP 200 program kiemelt témája az állam változó szerepe a XXI. században, az állam és a gazdaság viszonyának újragondolása. Az október 6-án megrendezésre kerülő TOP 200 Konferencián Stéphane Garelli, világszerte ismert professzor mellett öt ismert magyar üzletember és közéleti személyiség vázolja fel és ütközteti gondolatait a témában: Bojár Gábor, Fodor István, Király Júlia, Kiss Ulrich és Stumpf István. A konferencián elhangzottakra Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter reflektál.

A Figyelő TOP 200 program idei célkitűzése, hogy párbeszédet generáljon a magyar gazdaság döntéshozói között az állam szerepéről a közgazdaság- és politikatudomány hazai és nemzetközi kiválóságainak, valamint hazai és nemzetközi vállalatok vezetőinek bevonásával. A TOP 200 arra keresi a választ, hogy milyen állam gyorsíthatja fel az ország felzárkózását a fejlettebb európai társadalmakhoz. A konferencia öt felkért magyar előadója különböző szempontokból, egymásra reflektálva közelíti meg a Figyelő TOP 200 témáját. Az előadók fél évig tartó párbeszédének és közös gondolkodásának eredményét a konferencián személyesen is megosztják a meghívott vállalatvezetői körrel. A magyar társadalom széles körében elismert öt szakértője provokatív megközelítésű, látványos előadásokra készül. A konferencia kerekasztal-beszélgetésében az öt előadó vesz részt, de a meghívott vendégek is szabadon bekapcsolódhatnak a közös gondolkodásba, vitába.

A Figyelő TOP 200 Konferencián előad Stéphane Garelli, a lausanne-i IMD International Business School professzora is. Előadásában többek között azt járja körül, hogy a világgazdasági válság tapasztalatai alapján mely területeken és mikor kell beavatkoznia az államnak, pótolhatják-e a szigorúbb nemzeti szabályozások az egyeztetett nemzetközi sztenderdek hiányát a globalizált világban?

A konferencián elhangzottakra Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter reflektál.

A Figyelő TOP 200 program idei célkitűzése, hogy párbeszédet generáljon a magyar gazdaság döntéshozói között az állam szerepéről a közgazdaság- és politikatudomány hazai és nemzetközi kiválóságainak, valamint hazai és nemzetközi vállalatok vezetőinek bevonásával. A Figyelő TOP 200 arra keresi a választ, hogy milyen állam gyorsíthatja fel az ország felzárkózását a fejlettebb európai társadalmakhoz.

A TOP 200 nem csak témájában, formájában is különleges lesz idén. A TOP 200 Konferencia teljesen megújul: interaktív, inspiratív rendezvénnyé alakul át, melyen rövid, részben egymásra épülő, gondolatokat továbbvivő előadásokat hallhatnak a meghívott vendégek. A Figyelő TOP 200 programot a Gála zárja 2010. október 16-án, ahol a legjobb hazai vállalatokat díjazzák ünnepélyes keretek között. A közel fél évig tartó párbeszéd és közös gondolkodás eredménye a Figyelő TOP 200 kiadványban kerül összegezésre, melyben a különböző listák, rangsorok és adatok mellett helyet kap mintegy 30 oldalon, hogy a gazdaság mit vár a hatékony, szolgáltató államtól.

http://www.top200.hu/

Hazai energiával versenyképesebb és zöldebb lenne Magyarország

 

Ha Magyarország nem változtat alapvetően energiagazdálkodásán, nem csupán a környezeti problémákkal kell megküzdenie, de a külföldi energiahordozóktól való függése miatt a hazánkban előállított termékek drágulásával is számolnia kell.

 

Ha Magyarország nem változtat alapvetően energiagazdálkodásán, nem csupán a környezeti problémákkal kell megküzdenie, de a külföldi energiahordozóktól való függése miatt a hazánkban előállított termékek drágulásával is számolnia kell.

 A cél ezért a magyar megújuló energiakincs fokozottabb felhasználása – derült ki többek között a Valóságos Kincsesbánya című fórumon szombaton, amely az energiatermelésben és energiatakarékosságban érdekelt területek döntéshozóit, szakembereit, kormányzati és önkormányzati szereplőit ültette közös asztalhoz. A fórum célja, hogy az érintett ágazatokon túl a lehető legszélesebb körben megismertesse és elfogadtassa az energiatudatos életmódot.

Nincsen olyan ember, akit zsebbevágóan ne érintene Magyarországon az energiahordozók árának folyamatos emelkedése. A magasabb összegű rezsiszámlák és fosszilis energiahordozók környezetromboló hatása mellett azonban az ország versenyképességét is egyre rosszabbá teszi ez a kiszolgáltatottság. Már most két és félszer többet költünk egy négyzetméternyi épület energiaellátására, mint a szomszédos Ausztriában. Ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzék, a lehető leghamarabb a lehető legszélesebb körű szemléletváltásra van szükség Magyarországon – derült ki egybehangzóan az előadóktól a fórumon.

„A paradigmaváltás szükségszerű, ezért a kormányzat hosszú távú víziót és a Zöld Gazdaság kialakításához szükséges eszközöket is biztosítja. Az állam azonban egymaga nem oldhatja meg a kérdést, nyitottak vagyunk az együttműködésre valamennyi érdekelttel." mondta előadásában Olajos Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium energia- és klímapolitikai helyettes államtitkára, majd hozzátette: tíz százalék energiát mindenfajta befektetés nélkül megtakaríthatunk csupán odafigyeléssel, és a kormányzat ezt az odafigyelést először saját magán, saját intézményeivel kezdi.

A minisztérium 2010. november 15-ig új energiastratégiát dolgoz ki, amelynek fő pillérei az ellátásbiztonság, a versenyképesség, a fenntarthatóság és a gazdaságélénkítés lesznek a társadalmi vita 2011 első negyedévében várható.

A Valóságos Kincsesbánya fórumon többek között részt vett a piaci szereplők közül a Philips Hungária Kft., a Budatech Kft., az Oktoklíma Kft., a HGD Kft., az ENIN Kft., az ELMŰ, a Győrszol Kft.; önkormányzati oldalról Győr, Újszilvás, Sándorfalva, Nagyvárad, a szlovákiai Dobfenek; míg a nonprofit szektort mások mellett a Magyar Klaszterek Szövetsége, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Hőszivattyú Szövetség, a sepsiszentgyörgyi Green Energy Egyesület és a Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége képviselte.  

„Hazánk egyik legfontosabb kitörési pontjáról van szó, az ebbe való befektetés biztos megtérülést jelent az ország számára. A kérdés az, hogyan motiválható széles körben a lakosság, hogyan lehet a mindennapok részévé tenni az energiatakarékosságot és a hazai megújuló energiák felhasználását." – fogalmazott Both Ildikó, a fórum ötletgazdája és szervezője. Véleménye szerint erre teremt kiváló lehetőséget a mostani találkozó és a szintén Valóságos Kincsesbánya címmel induló, októbertől a Duna Televízión látható televíziós műsorsorozat, amelyek együttesen a legszélesebb közönséget is megszólítva igyekeznek elősegíteni a szemléletváltást. 

A Citibank jogszerű lépéseket tett a Lehman Brothers kötvényértékesítés során

  www.pszaf.huwww.pszaf.hu

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete célvizsgálatot folytatott le a Citibank Zrt. (beolvadást követően jogutódjának hazai képviselője a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe) által folytatott tevékenység ellenőrzésére. A Felügyelet azt vizsgálta, hogy a Citibank a Lehman Brothers Treasury Co. BV által kibocsátott kötvények értékesítése során a szerződéskötést megelőző, illetve azt követő ügyfél-tájékoztatás és tájékozódás területén a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt-e el.

  www.pszaf.huwww.pszaf.hu

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete célvizsgálatot folytatott le a Citibank Zrt. (beolvadást követően jogutódjának hazai képviselője a Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe) által folytatott tevékenység ellenőrzésére. A Felügyelet azt vizsgálta, hogy a Citibank a Lehman Brothers Treasury Co. BV által kibocsátott kötvények értékesítése során a szerződéskötést megelőző, illetve azt követő ügyfél-tájékoztatás és tájékozódás területén a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt-e el.

A Felügyelet megállapította, hogy a bank az ügyfelei kockázatviselő képességének felmérése során a hatályos jogszabályoknak megfelelt. A Citibank már több évvel az úgynevezett MiFID-előírások hatályba lépését megelőzően bevezette az ügyfelek kockázatviselő képességének standardizált és írásbeli felmérését. Az általa értékesített termékeket is a nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek minősítéseit figyelembe véve sorolta be kockázati kategóriákba.

A Citibank a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a szerződéskötést megelőző ügyfél-tájékoztatással kapcsolatosan is. A szerződések megkötésekor dokumentáltan az ügyfelek rendelkezésére álló tájékoztató anyagban a termék előnyeinek és hátrányainak (tulajdonságainak és kockázatainak) bemutatása arányos volt. A kockázatokat nem aránytalanul kis terjedelmű, vagy vizuálisan, grafikailag kisebb fontosságú információként mutatta be.

A Felügyelet megállapításai szerint a befektetők a szerződéskötést megelőzően megfelelő tájékoztatást kaptak az ügyletek költségvonzatáról, valamint a bank által a kibocsátótól kapott jutalék mértékéről. A privát bankárok értékesítés-ösztönzésével kapcsolatosan sem hajtottak végre az ügyfélérdekekkel ellentétes, jogszabálysértő cselekményeket.

A Lehman-kötvények garanciavállalója, a Lehman Brothers Holdings Inc. 2008. szeptember 15-i csődbejelentését követően a bank által az ügyfélkövetelések védelmében megtett intézkedések sem sértettek jogszabályt. A kibocsátó gazdasági helyzetét érintő releváns információk rendkívüli közzétételét a hatályos hazai jogi szabályozás a kibocsátó kötelezettségeként írta elő, így a bank, mint forgalmazó jogszabálysértést e témakörben sem követett el.

A felügyeleti eljárás jogtechnikai jellegű is volt, s a Lehman-kötvények előállítási formája kapcsán felmerült egyes kérdések ellenőrzésére is kiterjedt. A Felügyelet e témakörben is jogszerűnek ítélte a bank eljárásait.

Infokommunikációs egyeztetések az elnökségi felkészülés jegyében

Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára ma kezdődő kétnapos brüsszeli látogatásán számos kétoldalú találkozó mellett egy hálózat- és információbiztonságról szóló magas szintű fórumon is részt vesz. A találkozók témája a kölcsönös bemutatkozás, kapcsolatfelvétel és együttműködési lehetőségek keresése mellett elsősorban a magyar uniós elnökségre való szakterületi-ágazati felkészülés.

Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára ma kezdődő kétnapos brüsszeli látogatásán számos kétoldalú találkozó mellett egy hálózat- és információbiztonságról szóló magas szintű fórumon is részt vesz. A találkozók témája a kölcsönös bemutatkozás, kapcsolatfelvétel és együttműködési lehetőségek keresése mellett elsősorban a magyar uniós elnökségre való szakterületi-ágazati felkészülés.

 

Nyitrai Zsolt tárgyalópartnerei az első napon Ilsa Godlovitch, az ECTA (European Competitive Telecommunications Association) brüsszeli irodáját vezető igazgatója, Vincent Van Quickenborne, Belgium távközlésért és információs társadalomért felelős minisztere, Robert Madelin, az Európai Bizottság Információs Társadalomért és Médiaügyekért felelős Főigazgatósága (DG INFSO) főigazgatója, Sokratis Katsikas, Görögország távközlésért felelős államtitkára és a Magyar Állandó Képviselet vezetői.

A szerdai programot az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) által szervezett nemzetközi fórum zárja. A rendezvény megbeszélésekre ad alkalmat mások mellett Neelie Kroes-szal, a digitális politikáért felelős uniós biztossal és Herbert Reullal, az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottságának (MEP – ITRE) elnökével is.

Az ENISA célja a Bizottság, a tagállamok és az üzleti szféra részére végzett iránymutatás, tanácsadás és segítségnyújtás meghatározott hálózat- és információbiztonsági kérdésekben. Az Ügynökséget létrehozó 2004-es rendelet korábban módosított hatálya 2012 márciusában lejár. Esetleges újbóli meghosszabbításáról és az ENISA – jelenleg Krétán található – székhelyéről első olvasati döntés a várakozások szerint a magyar elnökség alatt hozható.

Idén is duplázott a Fenntarthatósági Nap

http://www.fenntarthatonap.hu/http://www.fenntarthatonap.hu/ A Magyar Telekom és a Kultúrpart által harmadik alkalommal megrendezett Fenntarthatósági Napon közel 1200-an vettek részt a Millenárison, és az esemény kapcsán meghirdetett pályázaton is több mint kétszer annyi színvonalas pályamű versengett egymással.

http://www.fenntarthatonap.hu/http://www.fenntarthatonap.hu/ A Magyar Telekom és a Kultúrpart által harmadik alkalommal megrendezett Fenntarthatósági Napon közel 1200-an vettek részt a Millenárison, és az esemény kapcsán meghirdetett pályázaton is több mint kétszer annyi színvonalas pályamű versengett egymással.

A tavalyi évet megduplázta a harmadik alkalommal szeptember 25-én megrendezett Fenntarthatóság Nap. Közel 1200 fő regisztrált a nap programjaira, amelyek a felelősségre és a fenntartható életmódra ösztönöztek. A szakmai előadások a társadalmi, a gazdasági és környezetvédelmi érdekek harmonizációjának fontosságát és gyakorlati alkalmazhatóságát mutatták be.

Az eseményen a zöld szemléletformálásra, az autómentes utazásra és a széndioxid kiváltásra is odafigyeltek a szervezők. A látogatók komposztálható tányérokból fogyaszthatták ebédjüket, és "re:poharakból" ihatták a különféle bioszörpöket. Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés is. A kerékpárral érkezőknek biciklitárolókat alakítottak ki. A szakmai programokat webközvetítéssel is elérhetővé tették, hiszen így a távolságok virtuálisan leküzdhetők. Az esemény népszerűsítése és a regisztráció elsősorban online hirdetésekkel történt. A szervezők az afterparty belépőiből befolyt összeget pedig egy alapítvány segítségével faültetésre fordítják.

A programoknak helyet adó Millenáris Teátrumában prof. Gunter Pauli fizikus, a fenntartható innovációkról szóló könyv ("A kék gazdaság") szerzője nyitó előadásában azt sürgette, hogy váltani kell a gondolkodásmódunkban, de a meglevő eszközeink használatával, lépésről-lépésre tehetjük jobbá a gazdasági környezetünket.

A nap aktivizáló menedzserével, Novák Péterrel szakmai beszélgetések kezdődtek neves szakemberekkel az esélyegyenlőségről, a tudatos fogyasztásról, és a klímaváltozásról. Ez utóbbi kapcsán bemutatták a Magyar Telekom Csoporthoz tartozó OzoneNetwork tévécsatorna elképzelt időjárásjelentését is 2050-ből, amely elsivatagosodott területként ábrázolta Magyarországot, Hollandiát pedig mint tenger alatti területet. A beszélgetésben részt vett többek között dr. Láng István akadémikus is, akinek véleménye szerint azért kell a fenntartható fejlődéssel foglalkozni, mert az emberek létszáma annyira megnőtt, hogy a jelenlegi készletek a jövőbeli népességet már nem tudják kiszolgálni.

A hazai vezető telekommunikációs vállalat októberben indította el Hello holnap néven fenntarthatósági kampányát. Ennek egyik első elemeként a Fenntarthatósági Napon jelentették be a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosa védnökségével és a Magyar Telekom támogatásával meghirdetett esszépályázatot. A pályázat középpontjában az a kérdés áll, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy az éghajlatunk ne változzon veszélyes mértékben.

A szakmai nap után, a Fenntarthatósági Nap 3 afterparty keretében adták át a fenntarthatósági pályázat díjait. Kategóriánként a következők lettek a nyertesek:
Zene – Tai Chi Teachers – Kiskosz
Film – Zsély Csilla – Fairplay
Kreatív – Yusuf Bayrak: Zero Oxigén, Székely Gergő: Jövő
Közönségdíj: Halápi Miklós: munkavállalói mérleg
A nyertes pályaművek és a Fenntarthatósági Nap 3 további részletei elérhetők http://www.fenntarthatonap.hu/ oldalon.

A díjátadások után koncertekkel folytatódott a Fenntarthatósági Nap 3. Az afterpartyn fellépett többek között a Besh-o-droM, a Balkan Fanatik, Szalóki Ági Kishúg zenekara, valamint a Rhythm&Sex.

Nemzetközi Kávénapot ünnepel az OMV és a VIVA október 1-jén

 

Ez év -2010 – október 1-jén második alkalommal ünneplik meg a Nemzetközi Kávénapot az OMV töltőállomások VIVA kávézói. A VIVA a legjobb minőségű kávéból készített, különböző stílusú kávékat kínálja, amelyek között megtalálhatók a bécsi hagyományok szerint készített kávék és a modern, frissítő jellegű italok is. A Kávénap alkalmából a VIVA mindenkit vendégül lát egy kávéra.

 

Ez év -2010 – október 1-jén második alkalommal ünneplik meg a Nemzetközi Kávénapot az OMV töltőállomások VIVA kávézói. A VIVA a legjobb minőségű kávéból készített, különböző stílusú kávékat kínálja, amelyek között megtalálhatók a bécsi hagyományok szerint készített kávék és a modern, frissítő jellegű italok is. A Kávénap alkalmából a VIVA mindenkit vendégül lát egy kávéra.

A VIVA valamennyi kávéja a legmagasabb minőségű, frissen őrölt arabica kávéból készül. A megszokott és jól ismert stílusú kávék – mint az eszpresszó vagy cappuccino – mellett innovatív különlegességek is szerepelnek a választékban.

A VIVA a kávézás magyarországi szakértője kíván lenni, és minden stílusban a legmagasabb minőségű italt kínálja a vendégeinek. A VIVA az egyik legnagyobb kávézó-hálózatnak is tekinthető Magyarországon, és minden bizonnyal érezhető a hazai kávézási kultúrára gyakorolt hatása is.

A VIVA a valódi kávéházak élményét kívánja nyújtani, ennek megfelelő a kiszolgálás és a környezet is. A kiválasztott kávé elvitelre is kapható, így az autósok út közben is élvezhetik a frissítő italt.

„Az utazók, akiknek sokszor csak kevés idejük van a pihenésre, ugyanúgy igénylik a minőségi kávét és a minőségi kiszolgálást, mint a klasszikus kávéházak vendégei. Mi ezt megadjuk nekik" – mondta Müller Zsolt, az OMV Hungária ügyvezető igazgatója.

Október 1-jén a Nemzetközi Kávénap alkalmából a VIVA shoppal rendelkező OMV töltőállomások minden betérő autóst meghívnak egy általuk választott kávéra. A Kávénap folytatásaként a VIVA kávézók októberben kedvezményesen kínálják a bécsi almás rétesből és egy eszpresszó kávéból álló menüt.

Jeges széllel szemben küzd a budapesti szállodaipar

 

A sok újonnan nyíló szálloda, az elhúzódó kedvezőtlen gazdasági környezet a már bevezetett szállodáknak is nehéz helyzetet teremt. Az elmúlt években kemény munka árán elért kihasználtságot most nagyon nehéz tartani. A gazdasági problémák európai megjelenése óta jeges széllel szemben küzd a budapesti szállodaipar- nyilatkozta Robert Jöbstl a Starlight Suiten tulajdonosa Budapesten.

 

A sok újonnan nyíló szálloda, az elhúzódó kedvezőtlen gazdasági környezet a már bevezetett szállodáknak is nehéz helyzetet teremt. Az elmúlt években kemény munka árán elért kihasználtságot most nagyon nehéz tartani. A gazdasági problémák európai megjelenése óta jeges széllel szemben küzd a budapesti szállodaipar- nyilatkozta Robert Jöbstl a Starlight Suiten tulajdonosa Budapesten.

A trend 2011-ben, a következő üzleti évben is folytatódik. Az árak esése sajnálatos módon minden szegmensben és kategóriában jellemző. A legkönnyebb út, hosszú távon a leginkább meggondolatlan lépés, a komplikált gazdasági helyzet ellen csupán az erőteljes árcsökkentéssel és nagy árengedményekkel védekezni. Bár tendencia, hogy a szobaárak a szállodák ádáz árversenyének esnek áldozatául, néhány profi módon üzemeltetett szálloda mégis elmondhatja, hogy sikeresen zárta az elmúlt éveket.

A Mérleg utcában található Starlight Suiten Hotel Mérleg teljesen más irányt próbál mutatni. A ma már 10 éves múltra és kitűnő üzleti eredményekre visszatekintő 54 szobás hotel, szilárd helyet szerzett magának a budapesti 4 csillagos üzleti hotelek között.

A Starlight a válság kezdete és az eredmények visszaesése óta messzebbre tekintő vállalkozói szemlélettel, célzottan a szálloda minőségébe fektet, arra helyezve a hangsúlyt. Úgy gondoljuk, emelte ki Madarász Melinda a hotel igazgatója, hogy az adott gazdasági helyzetben a Business Suite minőségen túl, egy motivált, szakmailag magas szinten képzett személyzet is segíti a vállalatot, nemzetközi törzsvendégeinek megtartásában, valamint új partnerek szerzésében. 2010-ben stratégiánk sikerét a 70 %-os éves kihasználtság, a terméknek megfelelő átlagár és mindenekelőtt az elégedett törzsvendégek bizonyítják.  

A hotelek rövidlátó vezetői döntései átgondolatlanok, évekbe telhet majd a szolgáltatást megfelelő, a befektetők elvárásait is kielégítő szintre hozni. Ugyanakkor a jóval alacsonyabb szobaárak mellett nehezebb lesz a megszokott szállodai színvonalat is fenntartani – tette hozzá Robert Jöbstl.

http://www.starlighthotels.com/

3 nap alatt lejegyezték az RFV kötvényeket

 

A várakozásoknál hamarabb, három nap alatt lezárult az RFV 10,44 %-os fix kamatozású, névre szóló, nyilvánosan forgalomba kerülő kötvényeinek jegyzése. Az RFV kötvényeket az Equilor Befektetési Zrt-nél lehetett jegyezni, ahol az érdeklődés a lakosság részéről is kiemelkedő volt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 67%-os volt a kötvények túljegyzése.

 

A várakozásoknál hamarabb, három nap alatt lezárult az RFV 10,44 %-os fix kamatozású, névre szóló, nyilvánosan forgalomba kerülő kötvényeinek jegyzése. Az RFV kötvényeket az Equilor Befektetési Zrt-nél lehetett jegyezni, ahol az érdeklődés a lakosság részéről is kiemelkedő volt, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 67%-os volt a kötvények túljegyzése.

A tőzsdén jegyzett RFV Regionális Fejlesztési Beruházó Termelő és Szolgáltató Nyrt. az első, forint alapú, magánbefektetőknek is szánt kötvényprogramját indította el szeptember 27-én. A regionális energiacég az RFV 2014/A elnevezésű kötvényből 2.000.000.000 Ft össznévértékű csomagot tervezett forgalomba hozni. A kötvényt 67%-kal túljegyezték, annak ellenére, hogy csak a törvény által előírt minimum időtartam alatt – 3 nap – volt lehetőség a jegyzésre. Ez alatt az idő alatt a befektetők 3.353.700.000 forint névértékű jegyzési igényt nyújtottak be.

A kis- és intézményi befektetők együttes bizalmát jelzi, hogy több, mint 10 intézmény jegyzett a  kötvényekből, valamint, hogy a kötvények közel 50%-át magánszemélyek jegyezték le. Az RFV következő kötvény-kibocsátása előreláthatólag ez év novemberében lesz, várhatóan kötvényrábocsátás formájában. Mivel az RFV tervezi a kötvények BÉT-re történő bevezetését, azoknak a befektetőknek is lesz lehetőségük a vásárlásra, akik ezt a nagy érdeklődés miatt most nem tudták megtenni.

Szécsényi Bálint, a kötvénykibocsátás lebonyolítójának, az Equilor Befektetési Zrt. ügyvezetőjének véleménye szerint a magánszemélyek érdeklődését a vállalatba vetett bizalom mellett az is fokozta, hogy a kötvények Tartós Befektetési Számlán is elhelyezhetőek.

Kassai Ákos, az RFV Nyrt. vezérigazgatója szerint a kötvénykibocsátás sikeres beindításával fontos kockázati tényező hárult el a romániai projektek megvalósítása elől. A kötvénykibocsátás rendkívüli sikere is bizonyítja, hogy a tőkepiac nagyra értékeli az RFV innovatív pénzügyi stratégiáját, mivel 16 éve nem volt a mostanihoz hasonló nyilvános vállalati kötvénykibocsátás hazánkban. Beigazolódott, hogy a részvénypiac után a kötvénypiac is hisz az RFV üzleti modelljében és növekedésében, valamint hogy a vállalat átlátható működésével, stabilitásával és tőkepiacok iránti elkötelezettségével elnyerte a befektetők bizalmát.

A kötvény évi 10,44 %-os fix kamatozású, névre szóló, nyilvánosan forgalomba kerülő vállalati kötvény. A 100.000 Ft névértékű kötvény futamideje 3,5 év. A kötvényprogramból befolyó összeget az RFV Nyrt. az utóbbi hetekben bejelentett, megnyert romániai projektjeire – 3 város távfűtési rendszerének korszerűsítésére és a távhőrendszer hosszú távú üzemeltetésére – kívánja fordítani.

Szlovén Bornapok 2010.október 29-30-án

 Szlovén borvidékekSzlovén borvidékek

A Királyi Borház és Pincemúzeum 2010. október 29-30-án Szlovén Bornapokat tart. Magyarország dél-nyugati szomszédja kiváló bortermelő vidék. Október végén közel 30 pincészet 250 bora mutatkozik be a magyar termelőknek és a nagyközönségnek.

 Szlovén borvidékekSzlovén borvidékek

A Királyi Borház és Pincemúzeum 2010. október 29-30-án Szlovén Bornapokat tart. Magyarország dél-nyugati szomszédja kiváló bortermelő vidék. Október végén közel 30 pincészet 250 bora mutatkozik be a magyar termelőknek és a nagyközönségnek.

   Az eseményt a Szlovén Köztársaság Nagykövetsége és a Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesülete szervezi. A borértő közönség számára különlegességeket kínálnak a közismert világfajtákon kívül. Ilyenek a speciális szlovén fajták: a zelen és a refosco. A többi kiváló minőségi bor kóstolására is sor kerül belépőjegy ellenében. A belépő ára elővételben 3000 forint, a helyszínen 3500 forint, ami magában foglalja a vezetett sétáló kóstolást is a történelmi pincék labirintusában.

   A Királyi Borház és Pincemúzeum ugyanis IV. Béla királyunk, azaz a késői Árpád-házi uralkodók pincéjének eredeti falai között működik, de a járatokban megtekinthető Mátyás király seborvosa palotájának borospincéje, a régi zsidó rituális fürdő maradványa is. A helyszín a Budai Várban, a Palota út 1-ben található, a Moszkva térről induló 16-os busz megállójával szemben.

Dobi Ildikó

A golyóstoll feltalálója, Bíró László

 

A Magyar Nemzeti Bank „Bíró László József, a golyóstoll szabadalmaztatója " megnevezéssel 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsátott ki a szabadalmaztató születésnapján. Az érmével az MNB Bíró László Józsefnek, az íróeszközök forradalmi megújítójának állít emléket.

 

A Magyar Nemzeti Bank „Bíró László József, a golyóstoll szabadalmaztatója " megnevezéssel 1000 forintos címletű kupronikkel emlékérmét bocsátott ki a szabadalmaztató születésnapján. Az érmével az MNB Bíró László Józsefnek, az íróeszközök forradalmi megújítójának állít emléket.

Az emlékéremet a magyar mérnökök, feltalálók technikai újdonságait, találmányait bemutató sorozat tagjaként bocsátja ki az MNB.

Az emlékérmét Szabó György tervezte. Az előlapon a kötelező érmeképi elemek („1 000 FORINT" értékjelzés, a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG" felirat, a 2010 verési évszám, valamint a BP. verdejegy) mellett a golyóstoll műszaki rajza alapján készült stilizált ábrázolás látható.

Az emlékérme hátlapján fő motívumként Bíró László József portréja található. A portré fölött „A GOLYÓSTOLL SZABADALMAZTATÓJA" felirat, a portrétól balra a „BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF" felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában található Szabó György tervezőművész mesterjegye.

A négyzet alakú  emlékérme kupronikkelből (75% réz, 25% nikkel) készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm×28,43 mm, széle sima.

Az emlékérméből 20 000 darab készült, amelyből 10 000 darab különleges –  ún. proof – technológiával.

A gyógyszerezés terén be kell tartani az öt alapvető betegjogot

 

Az amerikai Institute of Medicine nemrég nyilvánosságra hozott kutatása szerint az amerikai kórházakban elkövetett gyógyszerezési hibák 26-32%-a egyszerű adminisztrációs okokra vezethető vissza.

 

 

Az amerikai Institute of Medicine nemrég nyilvánosságra hozott kutatása szerint az amerikai kórházakban elkövetett gyógyszerezési hibák 26-32%-a egyszerű adminisztrációs okokra vezethető vissza.

 

Majd minden harmadik beteg esetében megelőzhető lett volna a hibás adatbevitelből, az elírásból vagy éppen a hiányos adatok következtében bekövetkezett gyógyszerezési hiba. Egyszerűen a folyamatok végiggondolásával és az automatikus betegazonosító rendszerek bevezetésén alapuló, belátható időn belül megtérülő befektetéssel az adminisztratív hibák kiküszöbölhetőek, véli a szakértők. A biztonságos adminisztráció megspórolása mind a beteg, mind pedig a kórház érdekeivel gyökeresen ellentétes.

„Hasonló jellegű európai kutatásról nem tudok, magyarországi tapasztalatokról pedig aligha lehet még beszámolni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a magyar egészségügyi intézmények körében egyelőre csak a tervezés stádiumában vannak a vonalkód technikán alapuló betegazonosító BCMA (bar code medication administration) rendszerek." – mondta Halász Árpád, a Zebra Technologies regionális vezetője. „Miközben az amerikai kórházak 30-35%-ában, Nyugat-Európában pedig még ennél is magasabb arányban  vezettek be BCMA rendszereket, addig itthon még a kezdőlépéseknél tartunk. Pedig a világ számos kórházában bevezetett rendszerek már rövid időn belül igazolják azokat az elvárásokat, amiket a vezetők a biztonságos és költséghatékony megoldás kapcsán megfogalmaztak. Ebben a helyzetben mindenki csak nyerhet. A kórház egy rövid távon megtérülő befektetés révén nagyobb működési biztonsághoz jut. Minimálisra csökken a tévedésből eredő kockázat, lerövidül az adminisztrációra fordított idő, ehelyett az ápolók, a nővérek valóban a beteg szükségleteinek kielégítéséért tudnak fáradozni. A betegnek meg nem kell unalomig ismételnie a személyi adatait, vagy visszakérdezni, hogy biztosan a saját gyógyszerét kapta-e" – mondta Halász Árpád.

Az egészségügyi biztonság kérdése a gyógyítás folyamatának minden szereplőjét egyre jobban foglalkoztatja. Nem véletlen, hogy a világ számos országában rohamléptekkel terjed a kórházi betegazonosítást szolgáló csuklópánt használata, mégpedig egy olyan zárt rendszerben, ahol a betegnek a kórházba történő felvétele pillanatától kezdve minden egyes gyógyítási lépése, így a gyógyszerezés is szoros ellenőrzés alatt történik. Az azonosító rendszer lelkét jelentő Z-band csuklópántból a világon eddig több mint 125 millió darabot forgalmazott a Zebra Technologies. A téma növekvő fontosságát bizonyítja, hogy az eladott mennyiség több mint 50%-a az elmúlt 18 hónapban került leszállításra.

Nagy Britanniában már átfogó előírások teszik kötelezővé a vonalkódon alapuló kórházi azonosítási technológiát, az amerikai kórházaknak pedig egyre nagyobb része áll át a kórházi  elektronikus adatnyilvántartásra. A csuklópánton lévő vonalkód révén a kezelőorvos számára a beteg kórképe, kezelésének története, és minden szükséges adat és információ – akár a betegágy mellett is – azonnal elérhetővé válik. A rendszer kiterjesztésével, így a laboratóriumi adatok bevonásával és a táplálkozási előírásokra történő kiterjesztéssel szinte teljesen ki lehet szűrni a tévedésből, adminisztrációs hibából fakadó pontatlanságokat.

„Prágától Bukarestig a mi régiónkban is már több rendszert leszállítottunk, Magyarországon mégis gyerekcipőben jár az automatikus betegazonosítás ügye" – mondta Halász Árpád. „Miközben minden egészségügyi intézmény rémálma, hogy tévedésből rossz gyógyszert adnak egy betegnek, összekeveredik 2 beteg azonosító kartonja, vagy éppen még egyszer beadásra kerül az épp bevett gyógyszer, addig még mindig csak a tesztelés szakaszában vannak a hazai rendszerek  Meggyőződésünk, hogy mind az egészségügyi kormányzat, mind az egyes intézmények felelős vezetői hamarosan felismerik, hogy megéri a betegazonosítás vagy a gyógyszerelés hibáiból származó tévedéseket vagy műhibapereket elkerülni. A gyógyszereléssel kapcsolatban ma már nemzetközi egyetértés van a betegek öt legfontosabb jogának az érvényesítéséről, vagyis hogy a megfelelő beteg, a megfelelő gyógyszert, az előírt időben, a neki előírt dózisban és a helyes alkalmazási módban kapja meg. Ennek betartását csakis egy ilyen rendszer képes garantálni. A Zebra rendszerei révén egyértelműen és kizárólagosan lehet a beteget az adott kezeléssel és gyógyszerrel összekötni. Ezáltal a páciensekre vonatkozó egészségügyi információkat – mint amilyen a név, a vércsoport, az allergiák és érzékenységek, vagy épp a kezelőorvos neve – tároló vonalkódot a beteg egyértelmű azonosítása érdekében, bármely kezelés helyszínén, gyorsan és megbízhatóan le tudják olvasni. A vonalkódazonosítás széles körű bevezetése egy szemlélet gyökeres megváltozását jelentené: az egészségügyet jellemző állandó azonnali forráskeresés helyett egy hosszútávra építkező, de már rövid távon is költséghatékony rendszer jönne létre, mindez úgy, hogy lényegesen megnő a betegellátás biztonsága." – mondta Halász Árpád.

A vonalkód néhány napon belül ünnepli megszületésének 59. évfordulóját. Magyarországon azzal lehetne igazán ünnepelni, ha használatuk a kórházi betegazonosító rendszerekre is kiterjeszthető lenne.

Kingston CompactFlash Ultimate 600x memóriakártya csúcskategóriás fényképezőgépekhez

 

A Kingston Digital Europe Ltd., a Kingston Technology Company Inc bejelentette a CompactFlash (CF) Ultimate 600x memóriakártya megjelenését. A Kingston Technology a leggyorsabb, csúcskategóriás fényképezőgépekkel és egyéb eszközökkel kompatibilis CompactFlash Ultimate 600x memóriakártyája támogatja az UDMA Mode 6 módot és akár 90 MB/mp írási és olvasási sebességet is elérhet.

 

A Kingston Digital Europe Ltd., a Kingston Technology Company Inc bejelentette a CompactFlash (CF) Ultimate 600x memóriakártya megjelenését. A Kingston Technology a leggyorsabb, csúcskategóriás fényképezőgépekkel és egyéb eszközökkel kompatibilis CompactFlash Ultimate 600x memóriakártyája támogatja az UDMA Mode 6 módot és akár 90 MB/mp írási és olvasási sebességet is elérhet.

„A Kingston CF Ultimate 600x kártyát kifejezetten a képeiket sorozatfelvétel üzemmódban készítő fényképészek számára fejlesztettük ki. A gyors sorozatfelvételek készítésének lehetősége a tökéletes fotó kulcsa, hiszen így a fotós nem maradhat le egy soha vissza nem térő pillanatról, legyen szó egy esküvőről vagy akár egy sporteseményről" – mondta Kaszál Norbert, a Kingston Technology Magyarországért és Szlovéniáért felelős üzletfejlesztési menedzsere. „Örömmel tölt el bennünket, hogy a 266x Ultimate és a 133x Elite ProTM memóriakártyák mellett, a CF Ultimate 600x kártyával bővíthettük tovább CompactFlash termékcsaládunkat" – folytatta Kaszál Norbert.

A Kingston CF Ultimate 600x 16 GB-os és 32 GB-os tárkapacitással kapható, így támogatja a nagyméretű, RAW vagy HD videó módban készített fájlokat. Összehasonlítva az UDMA Mode 6 módot támogató fényképezőgépekkel és kártyaolvasókkal, a 600x kártya írási és olvasási sebessége gyorsabb a memóriakártyák korábbi generációihoz képest. A felhasználók a memóriakártyán tárolt adataikat biztonságban tudhatják, hiszen a CF Ultimate 600x kártya tartozéka az ingyenesen letölthető MediaRECOVER® adat-visszaállító szoftver is.

A Kingston CompactFlash Ultimate 600x memóriakártyáihoz élettartam-garancia és napi 24 órában elérhető technikai támogatás jár. További információért látogasson el a www.kingston.com/flash weboldalra.

A Kingston CompactFlash Ultimate 600x jellemzői és műszaki adatai:

  • Kapacitás*: 16 GB, 32 GB
  • Méretek: 36,4 mm x 42,8 mm x 3,3 mm – CF Type I
  • Sebesség**: 90 MB/mp olvasás, 90 MB/mp írás
  • Adat-visszaállító segédprogram: a MediaRECOVER ingyenesen letölthető, adat-visszaállító szoftvere (Windows/Mac rendszerekkel kompatibilis)
  • Hőmérséklet működés közben: 0o – 60o C
  • Tárolási hőmérséklet: -20o – 85oC
  • Szabványos: megfelel a CompactFlash Association által meghatározott műszaki szabványoknak
  • Könnyen használható: csak be kell helyezni az eszközbe
  • Garancia: élettartam-garancia
  • Gazdaságos: a rendszerhez használt akkumulátor, illetve elem élettartamának meghosszabbításához az automatikusan aktiválódó alvó állapot járul hozzá.

* A flash tárolóeszközökre megadott kapacitás egy része a formázáshoz szükséges, ezért nem alkalmas adattárolásra. Ebből kifolyólag az adattárolásra rendelkezésre álló tényleges kapacitás kisebb a terméken feltüntetett kapacitásnál. További információt a Kingston flash memóriákat ismertető útmutatójában talál, a www.kingston.com/flash_memory_guide webcímen.

** A sebesség változhat a befogadó készülék és az eszköz beállításainak függvényében.

Kingston CompactFlash Ultimate 600x jellemzői és műszaki adatai

Rendelési szám

Kapacitás és jellemzők

Javasolt végfelhasználói ár

CF/32GB-U3

32 GB-os 600x CompactFlash memóriakártya

58.560.- forint

CF/16GB-U3

16 GB-os 600x CompactFlash memóriakártya

33.460.- forint

Decemberben hat vasúti vonalszakaszon indul újra a személyszállítás

Magyar Köztársaság cimereA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a decemberi menetrendváltással újabb hat vasúti mellékvonalon indítja újra a személyszállítást – jelentette be Völner Pál, a tárca infrastruktúráért felelős államtitkára 2010. szeptember 28-án, Ukk községben. A Veszprém megyei településen több vasúti fejlesztés egyidejű átadását ünnepelték.

Magyar Köztársaság cimereA Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a decemberi menetrendváltással újabb hat vasúti mellékvonalon indítja újra a személyszállítást – jelentette be Völner Pál, a tárca infrastruktúráért felelős államtitkára 2010. szeptember 28-án, Ukk községben. A Veszprém megyei településen több vasúti fejlesztés egyidejű átadását ünnepelték.

A Bajánsenye országhatár-Boba szakasz villamosítási, a Zalalövő-Boba vonal biztosítóberendezési és távközlési munkái, valamint az Ukk-Boba deltavágány rehabilitáció az utolsó három eleme az V. TEN-T közlekedési folyosóhoz tartozó szakasz felerészben ISPA/Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló fejlesztésének. A korridorrész összesen közel 55 milliárd forintos költségű korszerűsítésének eredményeként már 2010 augusztusában megindulhatott a villamos-vontatású közlekedés a Bajánsenye – Zalaegerszeg – Boba vasútvonalon.

Völner Pál az ünnepélyes átadáson elmondta: a júliusban újranyitott öt vasúti mellékvonal után 2010. december 12-étől az Almásfüzitő – Esztergom, Börgönd – Sárbogárd, Godisa – Komló, Abaújszántó – Hidasnémeti, Fehérgyarmat – Zajta és Kocsord alsó – Csenger szakaszokon, összesen 165 kilométeren indul meg ismét a személyszállítás.

A döntéssel 43 település mintegy 135 ezer lakosának közlekedési lehetőségei bővülnek. A változás közvetlenül érint 56 állomást vagy megállóhelyet. A vonalakon a forgalomszüneteltetést megelőzővel legalább egyenértékű, a kapcsolódó fővonalakéhoz illeszkedő menetrendekkel közlekednek majd a vonatok.

A szakminisztérium ezzel az intézkedéssel is a vasút fejlesztése és a vidék megerősítése melletti elkötelezettségét jelzi. Az Abaújszántó – Hidasnémeti vonalon a tavaszi-nyári árvíz és rendkívüli esőzések okozta károk gyors helyreállításának köszönhetően indulhat újra az év végétől a személyszállítás. Egy másik észak-magyarországi szakasz, a Szilvásvárad – Putnok újranyitását továbbra is tervezi a tárca. Ezen a viszonylaton azonban a biztonságos vonatközlekedés feltételei decemberig nem teremthetők meg maradéktalanul, a szélsőséges időjárási viszonyok miatt sérült pálya további beavatkozást igényel.

Mitől elégedettek az ügyfelek?

 

A megbízható és egyenletesen magas szolgáltatási színvonal mellett, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az ügyfelek a szolgáltató folyamatosan látható jelenlétnek, a rendszeres tanácsadó munkának és a kiegészítő szolgáltatásoknak is – derül ki a Xerox ügyfelei körében végzett felmérésből.

 

A megbízható és egyenletesen magas szolgáltatási színvonal mellett, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az ügyfelek a szolgáltató folyamatosan látható jelenlétnek, a rendszeres tanácsadó munkának és a kiegészítő szolgáltatásoknak is – derül ki a Xerox ügyfelei körében végzett felmérésből.

A Xerox négy éve, 2006-ben vezette be új, az ügyfelek elégedettségét mérő rendszerét. A félévente kérdőíves módszerrel végzett felmérés eredményeit feldolgozva és elemezve, a vállalat testre szabottan tökéletesíti folyamatait minden ügyfele számára.

A visszajelzésekből egyértelműen kiderül, hogy azok az ügyfelek elégedettek leginkább a Xerox szolgáltatásaival, amelyeknél a helyszínen kiszervezett operátorok dolgoznak, másrészt, amelyek a Xeroxra, mint dokumentumkezelési tanácsadóra is számítanak, harmadrészt pedig, amelyek nyitottak a Xerox kiegészítő-szolgáltatásainak igénybevételére.

A szolgáltató – ebben az esetben az operátor – állandó jelenléte és az a tény, hogy az illetékes személy bármikor és rendkívül rövid idő alatt személyesen is orvosolni tudja az esetlegesen felmerülő problémákat, már önmagában is emeli az ügyfél biztonságérzetét.  Az alapvető dokumentumkezelési, géppark karbantartási, fenntartási és fejlesztési feladatokon túl, az ügyfelek kifejezetten fontosnak tartják a kiegészítő szolgáltatásokat is. A jogosultsági szintek felállítása és optimalizálása illetve a különböző monitorozási rendszerek beállítása, továbbá a riportozási gyakorlat bevezetése és ésszerűsítése mind növelik az ügyfelek elégedettségét. A felsorolt szolgáltatások átláthatóbbá, könnyebben követhetővé és kontrolálhatóbbá teszik a dokumentumkezeléssel kapcsolatos folyamatokat és a velük kapcsolatos költségeket.

Részben a fenti igények felismerésének, részben az alaptevékenységet jelentő dokumentumkezelési szolgáltatások folyamatos tökéletesítenek köszönhetően, a Xerox ügyfeleinek összesített elégedettsége az elmúlt négy évben 7%-kal – 88,35%-ról 95,92%-ra – emelkedett. A Xerox elemzéséből kiderül az is, hogy a vállalat PSG (nyomdai) ügyfelei, gyakorlatilag maradéktalanul – 98,06%-os arányban – elégedettek a Xerox szolgáltatásaival, ugyanakkor a vállalat OSG (irodai) ügyfelei sem panaszkodhatnak: a 2006-ben mért 91,64%-os elégedettség 2009-re 94,57%-ra emelkedett.

NÍVÓDÍJAT KAPOTT A GÖDÖLLŐI KASTÉLY MESEKÖNYVE

2010. szeptember 27-én a Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében, Székesfehérváron adták át az idei Múzeumpedagógiai Nívódíjakat. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kiadvány kategóriában a két legjobbnak járó díj egyikét a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumnak ítélte, a Herceg Egérváry Elemér naplója című nemrégiben megjelent mesekönyvért.

2010. szeptember 27-én a Múzeumpedagógiai Évnyitó keretében, Székesfehérváron adták át az idei Múzeumpedagógiai Nívódíjakat. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ kiadvány kategóriában a két legjobbnak járó díj egyikét a Gödöllői Királyi Kastély Múzeumnak ítélte, a Herceg Egérváry Elemér naplója című nemrégiben megjelent mesekönyvért.

Faludi Ildikó muzeológus és kisfia, Reményi Márton könyve egy kedves-humoros, ám történelmileg hiteles információkat feldolgozó mesén keresztül ismerteti meg a gödöllői kastéllyal a kicsiket és nagyokat. A szépséges kötetet Ferenc Tamás festőművész gyönyörű, részlet- és ötletgazdag festményei illusztrálják.

A rangos elismeréssel járó támogatást a kastélymúzeum újabb kiadvány készítésére fordíthatja.