Felügyeleti felszólítás több kgfb-s biztosításközvetítőnek

A PSZÁF vezetői körlevélben szólított fel több, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon jelentős súlyú független biztosításközvetítőt: internetes díjkalkulátoruk működtetése során tartsák be a fogyasztók megfelelő, korrekt és teljes körű tájékoztatását szolgáló elvárásokat.

A PSZÁF vezetői körlevélben szólított fel több, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon jelentős súlyú független biztosításközvetítőt: internetes díjkalkulátoruk működtetése során tartsák be a fogyasztók megfelelő, korrekt és teljes körű tájékoztatását szolgáló elvárásokat.

A 2011. október 30-án közzétett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díjhirdetése után a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) többször áttekintette a jelentős piaci súlyú független biztosításközvetítők honlapjainak kgfb-díjkalkulátorait, s az ezeken számított díjakat összevetette a biztosítók honlapjain kalkulált díjakkal. A díjkalkulátorok első áttekintése után a PSZÁF megállapította: több független biztosításközvetítőnél eltérnek a díjszámító programjukkal kalkulált, s a biztosítók által az országos napilapokban megjelentetett díjtarifában közzétett feltételekkel kalkulált díjak.

A PSZÁF a független biztosításközvetítői díjkalkulátorok folyamatos figyelemmel kísérése során azt tapasztalta: a piaci szereplők folyamatos korrekciókat végeznek a díjkalkulátorok igénybe vételével számított díjak, s a biztosítók honlapján kalkulált díjak eltéréseinek kiküszöbölése, a biztosítói kedvezmények pontos alkalmazása érdekében.

A PSZÁF ezek alapján vezetői levélben szólította fel az érintett független biztosításközvetítőket arra, hogy a díjkalkulátorok működtetésekor feleljenek meg a fogyasztók megfelelő, korrekt és teljes körű tájékoztatását szolgáló elvárásoknak, tartsák be különösen az alábbi követelményeket:

  • A fogyasztók érdekeinek védelmében alapvető, hogy a független biztosításközvetítők honlapján elérhető díjkalkulátor pontosan tartalmazza mindazon kedvezményeket, pótdíjakat és egyéb feltételeket, melyeket az egyes biztosítók díjhirdetésükben közzétettek. Ezért a közvetítőknek megfelelő körültekintéssel kell eljárniuk a díjkalkulátorok paraméterezésekor, különösen a kedvezmények és pótdíjak mértéke, az igénybe vehető kedvezmények maximuma, s a biztosítók által alkalmazott, a biztosítási díj minimumaként meghatározott összeg pontos feltüntetése érdekében. A független biztosításközvetítők csak így garantálhatják, hogy a leendő szerződő fogyasztók a honlapjukon elvégzett díjkalkulációja megegyezzen a biztosítók honlapján végzett kalkuláció eredményével.

 

  • A független biztosításközvetítők az általuk működtetett díjkalkulátorokat folyamatosan ellenőrizzék, s az ellenőrzés során észlelt hibákat mihamarabb javítsák ki. A szükséges korrekcióknál vegyék figyelembe a biztosítók által a PSZÁF kötelezése alapján időközben végrehajtott módosításokat is.

 

  • A független biztosításközvetítők fordítsanak kiemelt figyelmet az általuk működtetett díjkalkulátorban szereplő, a fogyasztók tájékoztatását szolgáló funkciók megfelelő és pontos tartalmi kialakítására.

A PSZÁF e követelmények teljesítését a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kíséri.

Érdemes ellenőrizni a Díjnavigátorral is a kgfb-díjakat

Az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány vége felé is előfordul pontatlanság az összehasonlító portálok ajánlatait böngészve, a váltani szándékozóknak így érdemes ellenőrízniük díjukat a MABISZ  Díjnavigátorán is – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).  

 

Az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány vége felé is előfordul pontatlanság az összehasonlító portálok ajánlatait böngészve, a váltani szándékozóknak így érdemes ellenőrízniük díjukat a MABISZ  Díjnavigátorán is – figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).  

 

A baleseti adó bevezetése ellenére is érdemes alaposan megfontolni egy esetleges biztosítóváltást. Az ügyfelek ugyanis ezzel a lépéssel – akaratukon kívül – a már korábban megszerzett keresztkedvezményeikről is lemondhatnak. Azaz, egy olcsóbb kgfb drágább lakás- vagy casco-biztosítást eredményezhet, így összességében az éves biztosításra kifizetett összeg akár magasabb is lehet. Aki mégis váltani szeretne, az a jelenleg érvényben lévő kgfb-szerződését december 1-jéig tudja felmondani, új szerződését pedig december 31-ig tudja megkötni. Fontos tudni, hogy ez csak azokra vonatkozik, akiknek szerződéses évfordulója január 1-je. Azok a gépjármű-tulajdonosoknak, akiknek szerződéses évfordulója az év más napjára esik, azok az évforduló előtti 30. napig tudják biztosításukat felmondani.  

Mivel a biztosítók által nyújtott kedvezményeket az online kalkulátorok csak korlátozottan tartalmazzák, ezért érdemes mindenkinek ellenőríznie ezeket a kalkulációkat a MABISZ által üzemeltett Díjnavigátor segítségével (www.dijnavigator.hu). A próbaszámítások még a kampány utolsó hetében is azt valószínűsítik, hogy bizonyos esetekben eltérések lehetnek a kalkulátorok által számított díjak és a MABISZ Díjnavigátor által bemutatott biztosítói díjak között.  

A Díjnavigátor pontos adatokat tartalmaz, előnye, hogy az összes biztosító összes kedvezményét hitelesen, a biztosítók által ellenőrzött és jóváhagyott módon tartalmazza, beleértve a nem online köthető megoldásokat is. A szövetség kalkulátora 70 különböző kedvezményt sorol fel, amely garantálja, hogy a kalkulációt végző ügyfelek a lehető legkedvezőbb díjú biztosítást tudják közvetlenül a biztosító webszerveréről kiválasztani.

A Parlament által megszavazott baleseti adót – amely a kgfb-díj 30 százaléka – a gépjármű-tulajdonosoknak az általuk fizetett díjrészletekkel együtt kell megfizetniük. Az október végén meghirdetett díjak nem tartalmazzák  a balaseti adót.

 

 

Bírság és közérdekű igényérvényesítési per az AXA-pénztártagoknak okozott indokolatlan többletköltségek miatt

Százmillió forint bírsággal sújtotta az AXA alapkezelőt a PSZÁF és felszólította a pénztári vagyonkezelési jogszabályok betartására. A PSZÁF közérdekű igényérvényesítés iránti pert indít, annak érdekében, hogy az AXA magánnyugdíjpénztárának volt és jelenlegi tagjai visszakaphassák a vagyonkezelő által tőlük jogsértően elvont költségeket.

Százmillió forint bírsággal sújtotta az AXA alapkezelőt a PSZÁF és felszólította a pénztári vagyonkezelési jogszabályok betartására. A PSZÁF közérdekű igényérvényesítés iránti pert indít, annak érdekében, hogy az AXA magánnyugdíjpénztárának volt és jelenlegi tagjai visszakaphassák a vagyonkezelő által tőlük jogsértően elvont költségeket.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) ma publikált határozatában 100 millió forint bírsággal sújtotta az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.-t és felszólította a pénztári vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartására.

A PSZÁF célvizsgálatot folytatott le az AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnál a pénztári vagyonkezelés során fölmerült költségek jogszerűségének áttekintésére. A PSZÁF a pénztári vizsgálatot lezáró határozatában akkor megállapította: az AXA nyugdíjpénztára indokolatlan többletköltséget okozott magánnyugdíjpénztári tagjainak egyes, az AXA alapkezelője által kezelt befektetési alapokban történt befektetéseivel. Az AXA nyugdíjpénztár által – a PSZÁF fenti határozatának végrehajtásaként – benyújtott intézkedési terv szerint, a nyugdíjpénztár által kimutatott  jogtalan többletköltség 808 millió forint volt, amelyből azonban az AXA alapkezelője – az AXA nyugdíjpénztárának felszólítására – csak mintegy 158 millió forintot térített meg.

A PSZÁF az AXA alapkezelőjével szemben is célvizsgálatot folytatott le, melyben a vagyonkezelői befektetések során alkalmazott egyes befektetési eszközök jellegét, a mögöttes eszközök sokszínűségét, a költségek különböző befektetők közötti megoszlását, s a méretgazdasági szempontokat ellenőrizte. Ezek alapján megállapítható, hogy a vagyonkezelő több esetben közvetett befektetési eszközökbe -az alapkezelő által létrehozott, döntően a pénztár által lejegyzett, viszonylag kisszámú értékpapírt magába foglaló befektetési alapokba – helyezte el a pénztári megtakarításokat, noha az ugyanolyan befektetési összetételt megvalósító közvetlen befektetések lényegesen alacsonyabb költségűek lettek volna.

A PSZÁF az AXA alapkezelőnél elvégzett vizsgálatában kirívóan súlyos jogsértésnek minősítette, hogy a vagyonkezelő az AXA nyugdíjpénztárával kötött befektetési szolgáltatási szerződése keretében – jogszabályt sértve – nem a pénztár érdekeivel összhangban járt el. A vagyonkezelő az indokolatlan többletköltség felszámítása révén csökkentette a magánnyugdíjpénztári tagok nyugdíjcélú megtakarításainak összegét, miközben az alapkezelési díjon keresztül neki a jogsértésből közvetlen vagyoni előnye származott. Mindez alkalmas lehet a pénzügyi közvetítő rendszerrel és a nyugdíjcélú megtakarítások megfelelő kezelésével kapcsolatos közbizalom gyengítésére is.

Az AXA alapkezelő az őt megbízó – s a rá vonatkozó felügyeleti határozatot nem vitató – AXA nyugdíjpénztár által kiszámított többletköltség egy részét megtérítette, így az igény jogosságának alapját gyakorlatilag elismerte. Ugyanakkor a követelés fennmaradó része teljesítésének megtagadásáról nem adott számot.

A PSZÁF a Fővárosi Bíróságon közérdekű igényérvényesítési eljárást indít az AXA alapkezelőjével és nyugdíjpénztárával szemben, hogy elérje a volt és jelenlegi magánnyugdíjpénztári tagokat illető többletköltség visszafizetését. Amennyiben a bíróság – amelynek eljárásáról a PSZÁF tájékoztatni fogja a közvéleményt – megítéli az egyes pénztártagoknak visszajáró összegeket, azoknak a volt és jelenlegi pénztártagok részére történő kifizetése iránt közvetlenül az AXA nyugdíjpénztára (tehát nem a PSZÁF) fog intézkedni. A történtek kapcsán a PSZÁF nyomozó hatósághoz is fordult.

Újabb hatékony módszerek a vállalati adatok védelmére

A nemzetközi biztonsági incidensek még a legnagyobb vállalatokat sem kerülték el idén. Az adatlopási botrányok és adatszivárgási esetek kiemelik annak fontosságát, hogy a „védekező oldal" is folyamatosan fejlessze képességeit és a legújabb technológiák birtokában segíthessen az adatok megóvásában. A Noreg Kft. új minősítései két területen segítik a vállalatokat: egyrészt biztonsági rendszereik precízebb átvilágításában, rámutatva a gyenge pontokra és hatékonyabbá téve az incidensek felderítését, másrészt az egyik leginkább elterjedt üzleti szoftverkörnyezet működtetését tehetik biztonságosabbá.

A nemzetközi biztonsági incidensek még a legnagyobb vállalatokat sem kerülték el idén. Az adatlopási botrányok és adatszivárgási esetek kiemelik annak fontosságát, hogy a „védekező oldal" is folyamatosan fejlessze képességeit és a legújabb technológiák birtokában segíthessen az adatok megóvásában. A Noreg Kft. új minősítései két területen segítik a vállalatokat: egyrészt biztonsági rendszereik precízebb átvilágításában, rámutatva a gyenge pontokra és hatékonyabbá téve az incidensek felderítését, másrészt az egyik leginkább elterjedt üzleti szoftverkörnyezet működtetését tehetik biztonságosabbá.

 

Napjainkban egyre merészebbek a számítógépes bűnözők, és a legjobbnak hitt védelemmel rendelkező óriásvállalatokat is sikeresen támadják meg a náluk tárolt értékes adatokért. Csak az idei évben olyan szervezetek estek áldozatul a szándékos károkozóknak, mint a Sony, az EMC / RSA vagy a Valutaalap. Ez a riasztó trend mindennél jobban alátámasztja, hogy nagy szükség van magasan képzett biztonsági szakértőkre, mind a védelem és megelőzés, mind pedig az incidensek felderítése, azaz a „helyszínelés" terén. A Noreg Kft., az üzletbiztonsági technológiák és szolgáltatások hazai szakértője ezen trendek ismeretében két fontos informatikai biztonsági területen szerzett új minősítést. Az új minősítések közül a CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator) vizsgával rendelkező szakember a radikálisan növekvő számítógépes bűncselekmények felderítésében, vizsgálatában és bizonyításában tud segítséget nyújtani. Szintén erősített a vállalat a hazai vállalatoknál gyakran alkalmazott Microsoft alapú rendszerek védelme terén: hozzáértésüket a MCSA (Microsoft Certified System Administrator) Security Certification minősítés igazolja.

 

Igenis leleplezhetők a „beépített kémek"!

Még akkor is érheti kellemetlen meglepetés a vállalatokat, ha mindent megtettek a külső támadások kivédésére, befoltozva a kihasználható biztonsági réseket és sérülékenységeket. Szándékosan, de akár véletlenül is megtörténhet, hogy belülről, a vállalat dolgozói közül játszik valaki az adatvadászok kezére. Dolgozói jogosultságokkal történő, azaz belső visszaélés, bizalmas vállalati adatok véletlen vagy szándékos nyilvánosságra hozása, ipari kémkedés gyanúja esetén egy vállalatnak forensic vizsgálatra van szüksége. A bűncselekmények felderítésére azonban nemcsak a vállalatoknak, hanem a hatóságoknak is hatékony módszere a forensic vizsga. A vizsgálat során a CHFI minősítéssel rendelkező szakértő segít az incidensek azonnali vagy utólagos felderítésében, ismeri az reagálás folyamatát, a bizonyítékok begyűjtésének és vizsgálatának módszereit. Elemző munkája során auditot is készít arról, hogyan kerülheti el a vállalat a jövőben a hasonló eseteket. Munkájának eredményességét a kliensbeállítások és maguk a felhasználók határozzák meg a leginkább. A beállításoktól függ ugyanis, hogy mennyi időre visszamenőleg lehet nyomozni, a felhasználóktól pedig az, hogy mennyire figyelnek oda arra, hogy véglegesen eltüntessék az incidens nyomait a rendszerből. Ez utóbbi azonban nagyon ritkán fordul elő.

 

MCSA Security: speciális biztonsági minősítés Microsoft termékekhez

A Microsoft termékek üzleti alkalmazása széles körben elterjedt, így fontos megfelelően felkészülni a biztonsági kockázatokra is. A MCSA Security Certification éppen a megelőzés terén bizonyít magas szintű szakértelmet. A Microsoft MCSA Security Certification minősítéssel rendelkező szakember képes Windows platformra épülő hálózati infrastruktúrákat üzemeltetni, valamint teljes rálátással bír a rendszer működésére. Jártas továbbá abban is, hogyan kell ezekre a rendszerekre épülő alkalmazásokat beállítani, hogy azok biztonságosak legyenek.

Új megállóhelyek a 114-es, a 213-as és a 214-es buszok vonalán

A BKK és a BKV új megállóhelyeket létesít a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok vonalán, az adott lakóterületek könnyebb megközelítését elősegítendő.

 

A BKK és a BKV új megállóhelyeket létesít a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok vonalán, az adott lakóterületek könnyebb megközelítését elősegítendő.

 

2011. december 1-jén, csütörtökön üzemkezdettől új megállóhelyeken is megállnak a 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok. A három járatra a jövőben eddigi megállói mellett a XI., Fehérvári úton, a 973-as autóbuszok Budafok kocsiszín elnevezésű megállójában is fel lehet szállni, mindkét irányban.

 

A 213-as autóbuszok utasai részére a jövőben – ezen felül – még egy új megálló is rendelkezésre áll. A környező lakóterület könnyebb megközelíthetősége érdekében, a Baross Gábor-telep felé közlekedő buszok Görgey utcai és Török utcai megállói között új megállóhelyet létesítünk a XXII., Bartók Béla út 85. előtt, Dukát utca néven.

Nagyobb szerepet kaphat a bérlakáspiac?

A devizaárfolyamok a történelmi csúcsokat közelítik, az országot leminősítették, várható az alapkamat emelése. Mindezek természetesen a lakáshiteles családokat is nagyon érzékenyen érintik. A jelenlegi helyzetből nézve gondolhatjuk, hogy rossz döntés volt a devizahitelből finanszírozott lakásvásárlás. Utólag könnyű okosnak lenni – tartja a mondás, és a válság előtti lakáspiaci viszonyokat vizsgálva ez igazolódni is látszik, mivel akkor nem tűnhetett egyértelműen rossz döntésnek a lakásvásárlás devizahitelből.

A devizaárfolyamok a történelmi csúcsokat közelítik, az országot leminősítették, várható az alapkamat emelése. Mindezek természetesen a lakáshiteles családokat is nagyon érzékenyen érintik. A jelenlegi helyzetből nézve gondolhatjuk, hogy rossz döntés volt a devizahitelből finanszírozott lakásvásárlás. Utólag könnyű okosnak lenni – tartja a mondás, és a válság előtti lakáspiaci viszonyokat vizsgálva ez igazolódni is látszik, mivel akkor nem tűnhetett egyértelműen rossz döntésnek a lakásvásárlás devizahitelből.

A devizahitelezés felfutását, illetve a jelenlegi problémák mértékét több tényező is visszafoghatta volna. Szigorúbb szabályozás, visszafogottabb banki hitelezési kedv, a kockázatok jobb, hangsúlyosabb kommunikációja. Utólag azonban tényleg könnyű okosnak lenni, főleg, mivel a jelentős lakáscélú hitelkereslet valamilyen szinten a lakáspiacba is kódolva volt. „Kezdve azzal a magyar sajátossággal, hogy ugyanazt az otthon funkciót ellátó ingatlant sokkal jobban szeretjük tulajdonolni, mint bérelni, odáig, hogy a család egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb vagyonelemének értéknövekedését szeretjük, garantáltnak hinni" – mondta Kühne Kata az Otthon Centrum ügyvezető igazgatója.

A magas tulajdonosi arány hazánkban már jóval a devizahitelezés felfutása előtt kialakult. Az okokat keresve kezdhetünk a lakásprivatizációval, ahol jutányos áron válhatott bérlőből tulajdonos. A tulajdonjog preferenciáját a bérleti joggal szemben a 2000-es évek elején beindított kamattámogatási rendszer is erősítette, ami olcsó forrást jelentett a lakásvásárlóknak. Támogatta az a széles körben elterjedt nézet, hogy a tégla jó befektetés, ami a támogatott forinthitelezés időszakát tekintve különösen megalapozott volt. A 2001-től 2003-ig tartó időszakban nominálisan 15-20 százalékkal nőttek évről-évre az árak, főleg az olcsó finanszírozás jelentette keresletnövekedésből kifolyólag. Az árak növekedéséhez – szintén a kamattámogatás fűtötte – spekulációs célú ingatlanvásárlások is hozzájárultak. Az árak emelkedése az 1990-es évek végén még ennél is jelentősebb volt, ott azonban igazából az alacsony bázis miatt figyelhető meg nagy ugrás, de az ingatlanok értéknövekedéséről kialakult nézet megalapozásához ez az időszak is hozzájárult. A devizahitelezés felfutásának időszakában 2004-től 2006-ig, reál értelemben, már csak az ingatlanok értékállóságáról beszélhetünk, ez azonban -a devizahitelekkel járó kockázatokhoz hasonlóan – nem épült be a köztudatba. A kamattámogatások feltételeinek szigorítása után az olcsó ingatlanvásárlási finanszírozás helyét a devizahitelek vették át, amelyek, bár visszafogottabb mértékben, de szintén a kereslet növekedését hozták.

Visszakanyarodva az eredeti kérdés megválaszolására, miszerint jó döntés volt-e devizahitelből lakást vásárolni, egy példa segítségével vázoljuk fel az alternatívákat. Hasonlítsuk össze egy budapesti lakás megvásárlásának kondícióit, és ugyanannak a lakásnak kibérlését a válság előtt és most. Tegyük fel, hogy a példában alanyunk egy fővárosi, 50 négyzetméteres, használt téglalakás megvásárlásán gondolkodik, amihez 7 millió forint készpénz áll rendelkezésére 2007-ben. A vásárláshoz devizahitelt, illetve forinthitelt tud igénybe venni. A jelenlegi piaci viszonyok ismertében megvizsgáljuk azt is, hogy a vásárlás alternatívájaként milyen feltételekkel lehetett ugyanazt a lakást kibérelni. Ezt állítjuk szembe a jelenlegi helyzettel, illetve megmutatjuk, hogy az egyes alternatívák választása mit jelent 2011-ben.

Az 50 négyzetméteres lakás 2007-ben 15 millió forintba került. Az önerőhöz hiányzó 8 millió forintot a példa alanya fedezhette egy 20 évre felvett, 7 százalékos kamatozású svájci frank (CHF) alapú jelzáloghitellel, illetve egy piaci kamatozású forint (HUF) alapú hitellel, szintén 20 évvel számolva, az akkori 14 százalékos kamat mellett. A példában annyi egyszerűsítéssel éltünk, hogy mindkét hitel kamatát a felvételtől eddig eltelt idő alatt változatlannak feltételeztük. A kamat mértékét, illetve változását több tényező is befolyásolja, köztük az ügyfél bonitása, a hiteltermék jellemzői, a folyósító bank, stb, ami megnehezíti egy megbízható, a kamatváltozásokat pontosan követő modell építését. Nincs a modellben semmilyen extra költség (kezelési költség, zárási költség, jutalék stb.), csak kamat, illetve nem számoltunk az árfolyam marge-zsal sem. Az egyszerűsítések ellenére a nagyságrendi viszonyokat jól mutatja be a lenti táblázat.

1. táblázat 50 négyzetméteres, budapesti, használt téglalakás megvásárlása, illetve kibérlése 2007-ben és 2011-ben

 

2007*

2011**

Ingatlan értéke (M Ft)

15

13,9

Fennálló tőketartozás – CHF hitel (M Ft)

8

11,4

Fennálló tőketartozás – HUF hitel (M Ft)

8

7,6

Törlesztő részlet – CHF hitel (ezer Ft / hó)***

62

99

Törlesztő részlet – HUF hitel (ezer Ft / hó)***

99,5

99,5

Bérleti díj (ezer Ft / hó)

83

72

Forrás: Otthon Centrum, Otthon Centrum Hitel Center

* 156 CHF / HUF

** 250 CHF / HUF

*** változatlan kamatszintet feltételezve

A példa számai alapján a lakás devizahitelből történő megvásárlása tűnt a legjobb választásnak 2007-ben. A havi törlesztő részlet jóval kevesebb volt, mint a kisebb kockázatot jelentő forinthitel, de még a vásárlás alternatíváját jelentő albérlet havi díja is magasabb volt a devizahitel akkori törlesztő részleténél. A döntés az akkori havi költségek összehasonlításával racionális volt, hiszen a devizahitel nem csak a legkisebb havi terhet jelentette, hanem – az ilyen szempontból szinte kockázatmentes bérleti konstrukcióval szemben – megvolt az a lélektani előny, hogy az alanyunk tulajdonba kerülhet a lakásban. Az akkori hitelezési gyakorlatban gyakran került összehasonlításra a két hitel kamatkülönbsége, illetve a devizahitel kockázata. Az eredmény, miszerint csak jelentős – az akkori viszonyok között valószínűtlenül nagynak tűnő – forintgyengülés esetén olvadna el a kamatkülönbség is a devizahitel irányába tolta el a döntést.

A gazdasági környezet megváltozása jelentősen módosította a 2007-es sorrendet. A CHF alapú hitel törlesztő részlete a forint gyengülése miatt a forint alapú hitel havi terheinek szintjére emelkedett. Itt meg kell jegyezni, hogy az általános trend szerint a két hitel közötti kamatkülönbség csökkent, ezért a kamatváltozásokat figyelembe véve a forinthitel jelenlegi törlesztő részlete alacsonyabb is lehet a devizahitel havi terheinél. A bérleti díj pedig a piaci változások miatt csökkent, ezért most a legolcsóbb alternatíváját jelenti ugyanazon lakás otthon funkciójának kihasználására. „Az eddig megfizetett havi törlesztő részletek – devizahitel esetén, a törlesztéskori árfolyamon, forintban megfizetett törlesztés számolva – összegét megvizsgálva a devizahitel nem feltétlenül vesztette el az előnyét, hiszen összesítve eddig néhány százezer forinttal kisebb összeget törlesztett a példában szereplő alany devizahitel esetén, mint a forinthitel esetén" – mondta Bánfalvi László, az Otthon Centrum hitelközvetítési üzletágát is működtető HC Központ Kft. ügyvezető igazgatója.

A havi költségek változásán túl az ingatlan értéke és a fennálló tőketartozás is megváltozott. Az ingatlan értéke, a budapesti, használt téglalakásoknál mért átlagos 8 százalékos csökkenéssel számolva 1,1 millió forinttal csökkent, míg a devizahitel esetén 3,4 millió forinttal nőtt a tőketartozás (végtörlesztés esetén csak 200000 forinttal). A forinthitel esetén alanyunknak most 7,6 millió forintot kéne visszafizetnie a banknak. Ezek alapján a 2007-ben ingatlanvásárlásba fektetett 7 millió forint ma, a devizahitel esetén, 2,5 millió forintot ér (végtörlesztés esetén 5,7 millió forintot), míg a forinthitel esetén 6,3 millió forintot. Ezek a veszteségek természetesen csak akkor realizálódnak, ha a tulajdonos az ingatlan eladására kényszerül, illetve ezen az árfolyamon kénytelen visszafizetnie hitelét. A gazdasági környezet javulása, a forint erősödése, az ingatlanárak válság előtti szintre emelkedése pedig teljesen elolvaszthatják a veszteségeket. A veszteségek áthárítása, illetve az árfolyamkockázat elfedése a háztartásoknak könnyebbséget jelenthet, de igazi megoldást a stabil gazdasági növekedés hozhat.

A kérdésre válaszolva a devizahitellel finanszírozott lakásvásárlás csak a jelenlegi – korábban nagyon nehezen előrelátható -, viszonyok ismeretében tűnik rossz döntésnek, közép- és hosszú távon, a gazdaság stabilizálódása után, az árfolyamok, kamatok, és az ingatlanárak pozitív alakulásának függvényében a hitel felvételekor jellemző állapot állhat vissza. A veszteségek elszenvedésére kényszerülők, azonban felül fogják vizsgálni az ingatlanok tulajdonlásának preferenciáját, ami erősítheti a bérleti keresletet. A jövőben a piac javára válhat, ha a lakhatási költségek, illetve a hozzájuk fűződő kockázatok alakulása, és főleg tudatos csökkentése, előtérbe kerül. Ez élénkítheti a bankok közötti hitelezési versenyt, ami nem csak az új hitelekre, hanem a meglévő hitelek kiváltására is vonatkozik, segíthet egy jól működő szociális és piaci alapú bérlakás rendszer kialakulásában. A bérlakás rendszer kialakulásához nem csak a kereslet erősödésére van szükség, hanem a bérlakás kultúra fejlődését segítő intézményi, szabályozási háttérre is.

KITAPOSOTT ÚTON AZ ISTEN HÁZÁBA – elkezdődött a hét ferences vértanú boldoggá avatási eljárása

A hit iránti gyűlölettől elszenvedett vértanúság kivizsgálása a feladata annak a testületnek, amely advent első vasárnapján esküt tett a pasaréti templomban. Erdő Péter bíboros-prímás 2011. november 27-én tartott ünnepélyes zsolozsmán rendelte el a hét ferences, Károlyi Bernát és társai boldoggá avatási eljárásának megindítását.

A hit iránti gyűlölettől elszenvedett vértanúság kivizsgálása a feladata annak a testületnek, amely advent első vasárnapján esküt tett a pasaréti templomban. Erdő Péter bíboros-prímás 2011. november 27-én tartott ünnepélyes zsolozsmán rendelte el a hét ferences, Károlyi Bernát és társai boldoggá avatási eljárásának megindítását.

A zsolozsmát követően esküt tettek a főpásztor által kinevezett szakértők, akik az egyházmegyei eljárást végző bizottság tagjai lesznek. Az ünnepségen részt vettek a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tagjai és zarándokok azokról a településekről, ahol a vértanú szerzetesek 1944 és 1954 között mártíriumot szenvedtek.

„Szégyenkezve és büszkén állok itt ferences közösségem nevében – mondta a bíborost köszöntő beszédében Magyar Gergely ferences provinciális a zsúfolásig megtelt ferences templomban. – Szégyenkezve, mert sehol sem vagyunk attól, amit elődeink, vértanú testvéreink megtettek. Ugyanakkor büszkén, mert a magunkénak tudhatjuk őket. Örömmel tölt el bennünket, hogy olyan testvéreink vannak, akik – bízunk benne – már Isten színe előtt könyörögnek értünk, hogy mi is oda juthassunk, ahová ők már eljutottak. Kérem bíboros atyát, hogy az egyház nevében segítse elő ezeknek a testvéreinknek a boldoggá avatását."

Az esztergom-budapesti érsek a következő szavakkal nyitotta meg az eljárást: „Isten szolgája Károlyi Bernát és hat társa boldoggá avatási ügyének megindítását ezennel elrendelem. Kérem a híveket, hogy imájukkal kísérjék az Isten nagyobb dicsőségére és Egyházunk épülésére megkezdett munkánkat."

Ezt követően esküt tettek a bizottság tagjai, elsőként a püspöki megbízott, aki az oltárra helyezett evangéliumos könyvet érintve, a bíboros felé fordulva a következőket mondta: „Én, Papp Mikós püspöki megbízott esküszöm, hogy híven és szorgalommal hajtom végre feladatomat Isten szolgái Károlyi Bernát és hat társa feltételezett és a hit iránti gyűlölettől elszenvedett vértanúságának vizsgálatában."

Ugyanezt cselekedte Kránitz Mihály promotor justitiae, Kovács Gergely jegyző, Kálmán Peregrin viceposztulátor és Kahler Frigyes, Varga Kapisztrán valamint Soós Viktor, a történeti bizottság tagjai.

„Betlehem titka a kereszt misztériumában teljesedik be – mondta szentbeszédében Kálmán Peregrin. – E kereszt előtt állva megdöbbenve látjuk, hogy Isten nemcsak szétszakította az ég felhőit és alászállt, miként ezt az adventi imádságokban kérjük, hanem leszállt a föld poklába, hogy Ádám egyetlen fiának se kelljen nélkülöznie az Úr közelségét. S hogy ez a közelség a pokolban is adott, ezt épp a vértanúk mutatják meg számunkra. Így vagyunk ezzel ferences testvéreink esetében is, hiszen mindazok, akik Újvidéken, a lágerben találkoztak Kovács Kristóf vagy Körösztös Krizosztom atyával, akik kísérői voltak Hajnal Zénó atyának a golai úton, vagy akik együtt raboskodtak Kiss Szaléz vagy Lukács Pelbárt testvérünkkel a gyűjtőtáborban, Károlyi Bernát és Kriszten Rafael atyával az ÁVO pincéiben, ők a szerzetesek jelenléte által Isten közelségét tapasztalták meg. Amikor testvéreink föloldoztak, bátorítottak, rabtársaik sebeit ápolták, vagy csak csendesen viselték a szenvedés keresztjeit, a 20. század poklaiba alászállt Isten ölelte szívére az ott raboskodókat."

Mindszenty bíboros egy prédikációjában arról beszélt, hogy gyermekkorában adventben akkora hó volt a falujukban, hogy egyedül nem tudott eljutni a templomba a rorátéra. Édesapja azonban előtte haladt, és neki nem volt más dolga, mint a csizma taposta lábnyomokat követve eljutni Isten házába. „Így vagyunk ezzel mi testvéreink esetében is, akiknek a boldoggá avatási eljárását a mai napon megkezdjük. Ők a 20. század viharaiban utat tapostak számunkra. Utat, amelyhez mérhetjük magunkat, az ő nyomukban eljuthatunk Krisztushoz, aki utat nyit számunkra az Atyához" – mondta a viceposztulátor.

A boldoggá avatási per ünnepélyes megnyitásán résztvevő szerzetesek és hívek a zsolozsma előtt megtekintették a hét ferences vértanú életét bemutató, erre az alkalomra készített filmet, amely megrendelhető a ferences rendtartomány központjában.

 

Magyarország támogatja az Energia Charta új alapokra helyezését

Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára képviselte Magyarországot az Energia Charta Konferencia 22. ülésén, 2011. november 29-én, Szófiában.

Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára képviselte Magyarországot az Energia Charta Konferencia 22. ülésén, 2011. november 29-én, Szófiában.

 

Kovács Tamás Iván a Konferencián elmondta: az energiabiztonság megerősítése és a kibocsátás-csökkentési célok elérése érdekében mielőbb szükség van az Energia Chartát megalapító szerződés modernizálására. A helyettes államtitkár hozzátette: Magyarország támogatja a nemzetközi egyezmény új alapokra helyezését a 2010 végén kitűzött menetrend szerint, amely különös hangsúlyt fordít a globális energiapiac megváltozott körülményeiből adódó problémák hatékony kezelésére.

 

Kovács Tamás Iván hangsúlyozta: Magyarország földrajzi helyzete miatt energetikai tranzit-országnak számít Kelet és Nyugat között, ezért érdekelt az Energia Charta ún. Tranzit Jegyzőkönyvének kidolgozásával kapcsolatos együttműködések megújításában is.

 

Az Energia Charta jelenleg az egyetlen jogilag kötelező erejű multilaterális energetikai megállapodás, az energiatermelő és energiafogyasztó államok között együttműködés és az esetleges viták rendezésének fóruma. Az 1994-ben megkötött és 1998-ban érvénybe lépett Energia Charta Szerződéshez és az Energiahatékonysági Jegyzőkönyvhöz a mai napig 51 állam csatlakozott. Az Energia Charta Szerződése többek között az energiahordozók, energiatermékek és a kapcsolódó eszközök szabad kereskedelmének biztosítását, az energiatermelés és -felhasználás káros hatásainak csökkentését, és az energiahatékonyság növelését tűzte ki célul.

Befejeződik a felújítás az 59-es villamosok vonalán

Befejeződik az 59-es villamos Apor Vilmos tér és a Márton Áron tér közötti részleges vágányfelújítás munkáinak vágányzárral járó szakasza, így a sebességkorlátozások 2011. december 1-jétől megszűnnek. A felújításra a BKK és a BKV idei közös villamospálya-felújítási programja keretein belül került sor.

 

Befejeződik az 59-es villamos Apor Vilmos tér és a Márton Áron tér közötti részleges vágányfelújítás munkáinak vágányzárral járó szakasza, így a sebességkorlátozások 2011. december 1-jétől megszűnnek. A felújításra a BKK és a BKV idei közös villamospálya-felújítási programja keretein belül került sor.

 

A vágányzárral járó – november 2-től november 30-ig tartó – részleges felújítás során a szakaszos síncserék és ágyazat cserék mellett felújítottuk az elhasználódott útátjárókat, illetve a felsővezeték hálózat egyes elemeit. A Süveg utcai peronpárt is átépítettük, illetve további peron javítások is megtörténtek.

 

A munkák elvégzésével a rossz pályaállapot miatt bevezetett korábbi sebességkorlátozások december 1-jétől megszűnnek. A felújításra a BKK és a BKV idei közös villamospálya-felújítási programja keretein belül kerül sor. A BKK javaslata nyomán a BKV idén több forrást tud villamospálya-felújításra fordítani, mint az eddigi években bármikor, így a sebességkorlátozások száma érdemben csökkenthető.

 

A BKV Zrt. december közepéig végez felújítási utómunkálatokat, azonban ezekben az esetekben nem lesz szükség vágányzár elrendelésére.

A Livelihoods Funds küzd a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért

A Schneider Electric, is csatlakozott a Danone, a világ egyik leggyorsabban növekvő élelmiszeripari vállalata által létrehozott Livelihoods alaphoz. A Livelihoods egy új és egyedülálló befektetési alap, amely erős társadalmi befolyás mellett biztosít hozzáférést a szén-dioxid-kvótákhoz az alap partnerei számára. Célja, hogy összehangolja a helyi közösségek számára generált és a befektetőknek visszajuttatott szén-dioxid-kvóták értékét. A kezdeményezéshez elsőként a Schneider Electric, a Crédit Agricole és a CDC Climat csatlakozott.

 

A Schneider Electric, is csatlakozott a Danone, a világ egyik leggyorsabban növekvő élelmiszeripari vállalata által létrehozott Livelihoods alaphoz. A Livelihoods egy új és egyedülálló befektetési alap, amely erős társadalmi befolyás mellett biztosít hozzáférést a szén-dioxid-kvótákhoz az alap partnerei számára. Célja, hogy összehangolja a helyi közösségek számára generált és a befektetőknek visszajuttatott szén-dioxid-kvóták értékét. A kezdeményezéshez elsőként a Schneider Electric, a Crédit Agricole és a CDC Climat csatlakozott.

 

A világ öt kontinensén, több mint 120 országban jelen lévő Danone 2008 óta új, a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésére szolgáló módszerekkel kísérletezik. Ennek keretében nagyléptékű kísérleti projekteket támogat, amelyek elősegítik a biodiverzitás helyreállítását, a szén-dioxid megkötését, és a szegénység leküzdését. A már bizonyított, sikeres afrikai és ázsiai programok után a Danone a Livelihoods alap létrehozásához más vállalatokat is felkért, amelyek befektetéseik arányában első osztályú, tanúsított szén-dioxid-kvótákhoz jutnak kibocsátásuk ellentételezéseként.

 

A Livelihoods egy megosztott, további projekteket támogató platformként kíván működni. Elmaradott körülmények közt élő vidéki közösségeknek segít azáltal, hogy nagy szociális és környezeti értékkel bíró projektekhez teremt pénzügyi erőforrásokat. Az alap számos forrásból származó szaktudásra épít: hasznosítja a közösségi szervezők, a műszaki szakértők és az üzleti élet képviselőinek tapasztalatait is. Eszközeinek értéke 30-50 millió eurót tesz ki, amelyet három fő projektbe kíván befektetni: természetes ökoszisztémák helyreállítása és megóvása, agrár-erdőgazdálkodási módszerek meghonosítása és talaj-helyreállítás, valamint vidéki, az erdőirtást megakadályozó energiaprojektek. A program keretében, Szenegálban például, 450 faluban 7000 hektáron mangrovefákat telepítettek újra, így újjáépítve egy olyan táplálék-ökoszisztémát, amelyben nagy számban szaporodnak a halak, és amely egyben megvédi a vetést is. Ennek köszönhetően 20 év alatt akár 900 000 tonna szén-dioxid köthető le.

 

„A Livelihoods arra a feltételezésre épít, hogy a klímaváltozás és a szegénység szoros kapcsolatban vannak egymással. Az alap szívesen fogadja minden olyan vállalat támogatását, amelyek ezt a filozófiát vallják, és készek az emberek életminőségét javító, a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésére szolgáló projekteket fejleszteni" – mondta Bernard Giraud, az alap leendő vezetője.  

 

A Livelihoods alaphoz eddig csatlakozott vállalatok – a Danone, a Schneider Electric, a CDC Climat és a Crédit Agricole vezetői – mind ezt a szellemiséget vallják, és cégük szempontjából fontos mérföldkőnek tekintik a projektet.

 

„A Danone természetes forrásainak védelme, illetve a tej fenntartható körülmények közötti termelése már évek óta létfontosságú részlegünk számára. A természetvédelem mint stratégiánk központi elemének célja, hogy 2008 és 2012 között 30%-kal csökkenthessük szén-dioxid-lábnyomunkat. A Livelihoods egy újabb lépés e cél felé, hiszen olyan, a Danone számára kulcsfontosságú témájú projekteket támogat, amelyek összekapcsolják a természeti erőforrások helyreállítását az élelmiszerbiztonság kérdésével" – mondta Myriam Cohen-Welgryn, a Danone természetvédelemért felelős részlegének igazgatója.

 

 „A Schneider Electric az energiahatékonyság növelésével továbbra is küzd a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért, ugyanakkor komoly erőfeszítéseket tesz a szegénység csökkentése érdekében: BipBop programunk célja, hogy az energia mindenki számára elérhetővé váljon. Csatlakozásunk a Livelihoods alaphoz kiváló lehetőség ezen célkitűzéseink elérése érdekében. Ennek köszönhetően olyan innovatív projektekben működhetünk közre, melyek célja a fejlődés alapját képező gazdasági és szociális lehetőségek megteremtése a természet igényeinek maximális figyelembevétele mellett" – mondta Gilles Vermot Desroches, a Schneider Electric fenntartható fejlődésért felelős alelnöke.

http://www.livelihoods.eu/livelihoods-funds.html

3-az 1-ben és kell egy kis visszatekintés az elmúlt hét kiemelkedőbb eseményeire.

Érdemes betekinteni az Országos Széchényi Könyvtár sikeres Széchényi Emléknapjára és az egyhetes Fashion Video Festival díjkiosztójára. A kettő között pedig kiderül, ki lett Magyarország csúcsmixere.

 

Érdemes betekinteni az Országos Széchényi Könyvtár sikeres Széchényi Emléknapjára és az egyhetes Fashion Video Festival díjkiosztójára. A kettő között pedig kiderül, ki lett Magyarország csúcsmixere.

 

Sikeres volt a Széchényi Emléknap.

November 25-én, a Széchényi Emléknapon, amelynek nyilvános programja délután fél egykor kezdődött, már déli 12 óra előtt egymás kezébe adták a kilincset a bejelentkezett középiskolások, hiszen ettől a naptól kezdve minden, a 16. életévét betöltött fiatal beiratkozhat az Országos Széchényi Könyvtárba.

A beiratkozó pult előtt hosszú sorok alakultak ki, hiszen mindenki arra várt, hogy beiratkozás után átvehesse belépőkártyáját. A döntés jelentőségét mutatja, hogy az első tíz beiratkozó fiatal olvasójegyét dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter adta át.

Az emléknap programjaira érkezett vendégeket, új olvasókat a könyvtár főigazgatója, Dr. Sajó Andrea üdvözölte, külön köszöntve a középiskolásokat és tanáraikat. Főigazgató-asszony Széchényi Ferencről és az alapítás jelentőségéről beszélt, kiemelve, hogy akinek fontos a magyarsága, annak fontos az emléknap is. Emlékeztetett ennek a napnak a különlegességére, arra, hogy mától a könyvtár kitárja kapuit a fiatal generáció előtt, majd felkérte miniszter urat, köszöntse a vendégeket. Dr. Réthelyi Miklós Jorge Luis Borges gondolatával szerszámnak nevezte a könyvtárat, amely az emlékezetünket hosszabbítja meg. Megemlékezett Széchényiről, arról a felvilágosult mágnásról, akinek nemzeti kultúránk egyik alapintézményét köszönhetjük. Ralph Waldo Emerson amerikai költő-lelkész egyik mondását idézve azt mondta, a könyvtár varázsszoba, ahol a végtelent próbálják elrendezni. Kiemelte az Országos Széchényi Könyvtár kulturális jelentőségét, hiszen, számos mű és folyóirat egyetlen megmaradt példánya itt található csak ma. Beszéde végén az őt körülálló fiatalokhoz fordult, és hivatalosan bejelentette a beiratkozási korhatár 18-ról 16 évre történt leszállítását.

„Gyertek minél többen, fedezzétek fel a legnagyobb közgyűjteményt, hiszen itt vannak azok a kódok, amely a tudás kapuját nyitják ki." – mondta, majd átadta az első tíz középiskolásnak olvasójegyét és egy díszes oklevelet a mai nap emlékére. A megnyitóünnepség közös fotókészítéssel zárult.

A tíz frissen beiratkozott középiskolás, nyolc lány és két fiú, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és a Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium tanulói, miniszter úr, a könyvtár főigazgatója, Elbe István információszolgáltatási igazgató vezetésével könyvtárlátogatásra indultak. Megnézték a könyvtári múzeumot, Széchényi Ferenc köteteit, az alapító okirat másolatát, benéztek a raktárakba, ahová még kollégáink többsége sem léphet be, megtekintették a különgyűjteményeket, végül a VII. emeleti katalógusteret és az olvasótermeket. Információszolgáltatási igazgatónk bemutatta Kossuth Lajos könyvtartó dobozát, amely a könyvkiadó előtt van kiállítva, és elmondta, mennyire meglepte az angolokat, hogy a kormányzó milyen kiválóan beszélt angolul. Elbe István végül bemutatta, hogyan lehet használni a számítógépes könyvkeresést és átadta a klaviatúrát dr. Réthelyi Miklósnak, aki arra volt kíváncsi, vajon megtalálja-e gyermekkora egyik kedvenc kötetét, Kosáryné Réz Lola "Brimi és Brumi" című meseregényét. Miniszter úr nem csupán megtalálta a könyvet, de kézbe is vehette.

Az emléknap eseményeit rengeteg ember kereste fel, köztük számos fiatal. Nagy sikere volt a Vállalkozás, Kultúra, Polgárosodás című új nagykiállításunknak is, különösen a helyben, az eredeti Columbia gyorssajtón kinyomtatott Nemzeti Dalnak. A fiatalok közül sokan próbálták fel a korabeli ruhákat, kipróbálták a számítógépes játékokat, képkirakót. Felnőtt látogatóink közül sokan kedvtelve játszottak a számítógépen, ahol a régi és a mai Budapest helyszíneit kellett felismerni és egymásnak megfeleltetni.

Mindeközben a VI. emeleten Hagyomány és megújulás: az írás és az olvasás jövője a kommunikációs technológiák fényében címmel tudományos ülésszak folyt, amelynek első előadója Pléh Csaba akadémikus úgy vezette be előadását, hogy ami most zajlik, az nem öröm, nem bánat, azt kell eldöntenünk, vajon valóban felszínesek lettünk-e, és valóban egyszerűbb-e ma, a számítástechnika világában hozzáférni az információkhoz.

Ezt követően került sor a POLIS Nemzetközi Kulturális Egyesület Hazafiság a romantika korában című konferenciájára az olasz egység 150. évfordulója tiszteletére.

A Kézirattárban 13 órakor nyílt meg az Ipolyi Arnold pályakezdő éveit bemutató Lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak című tárlat, amely február 29-ig látható. A Térképtárban március 14-ig tekinthető meg az Egy kozmográfiai atlasz különlegességei, avagy kincsek Széchényi Ferenc könyvtáralapító gyűjteményéből című kiállítás.

A Széchényi emléknapon összesen 200-an váltottak éves bérletet, ebből 145-en iratkoztak be első ízben, és 55-en hosszabbították meg olvasójegyüket.  A 18 év alatti korosztályból összesen 108-an iratkoztak be, míg 42-en napijegyet váltottak. Népszerűek voltak a kiállítások is, hiszen csak a kiállításokra 261 belépőjegyet adtak ki.

 

Csatlós Máté Magyarország csúcsmixere.

Megválasztották hazánk legjobb vodka mixerét, aki nagy esélyesként vehet részt a helsinki nemzetközi kupán, ahol a világ 20 legkiválóbb bártendere száll harcba egymással

Egy rendkívül szoros és magas színvonalú versenyben mérték össze tudásukat hazánk legjobb bármixerei. A XIV. International Finlandia Vodka Cup hazai döntőjének résztvevői több száz koktélt készítettek, amelyeket egy technikai zsűri, majd egy kóstoló bizottság értékelt. A szakavatott bírák végül a tavalyi győztesnek, Csatlós Máténak ítélték oda az első helyet Orosz Ákos és Ludányi István előtt. A nyertes egyébként történelem-testnevelés tanár, aki hat éve váltott pályát.

A döntős tizenkét profi bármixer először long drink kategóriában alkotott, ezt követően aperitifeket készített, majd meghatározott időre, adott alapanyagokból állított össze egy italt. Ezt értékelték a szakmailag elismert bírák a Moluin Rouge impozáns termében.

A szempontok, hasonlóan a közelgő, február 1-jei világversenyhez az íz, a művészet, a stílusjegy és a kézügyesség voltak.

A XIV. Nemzetközi Finlandia Világkupán, Helsinkiben a világ legjobb 20 bártendere száll versenybe a 25.000 dollárért és a világ elismeréséért.

 

Másodszor hirdettek nyertest a Fashion Video Festivalon.

November 26-án másodszor választotta meg a nemzetközi zsűri a hazai divatszakma legjobbjait. A 2011-es divat rövidfilm versenyen közel 400 kreatív szakember munkája került méltatásra. Az idei Fashion Video Festival egyhetesre duzzadt programmal, egyedülálló

kiállításokkal, izgalmas kerekasztal beszélgetésekkel és Magyarországon eddig sohasem látott nemzetközi divatfilm vetítésekkel körítette a divatszakma mestereinek egyik legrangosabb versenyét. A divat rövidfilmes verseny programban 50 csapat nevezett alkotása került levetítésre, köztük 7 nemzetközi koprodukció. A legfiatalabb kreatív mezőnytől a szakma jelenlegi éllovasain keresztül a nagy mesterekig, mindenki képviseltette magát. A nemzetközi zsűri, ahogyan tavaly is, idén is az újszerű látásmódot, a kreatív koncepciót és a médium autentikus használatát díjazta.

A zsűri tagjai:

Maróy Krisztina, a Glamour magazin főszerkesztője, Oltai Kata kurátor, a fesztivál egyik

kontribútora, Jason Last divatfotós és filmes szakember, Harry Weiler a Not Just A Label egyik vezetője, Andreas Waldschütz fotós és divatfilmes és Adia Trischler stylist, art director. A Fashion Video Festival 2011 díjazottjai pedig a következők:

1. helyezett: Tombor Zoltán – Vigh Dávid: Poor Celine

2. helyezett: Szabó Áron – Zsuzsanna Alexandrovna Marinka – Király Tamás: Eme Molas

3. helyezett: Krasznai Zoltán: Six deadly sins of Mrs Herskin

Maybelline különdíj: Éder Krisztián – Visage Model Management: The water

FVF 2011 Blogger award: Baráti Vince: Take me into your skin

Mivel a rendkívül szoros mezőny számos szavazat egyenlőséghez közeli pontozást

eredményezett, több kiváló munkát a zsűri külön dicséretben részesített. Ezek a követezők: Barna Bálint – Eugenia Zsenya Bulah – Gróf: Parasomnia

Szombat Éva – Sármán Nóra: Sleeping Beauty

Daphne Samaras: 486

Baráti Vince: Take me into your skin

Gyarmati Dezső: Tense

Viszlay Márk: Celestial body

Móró Máté-Ráday Péter-Varga Noémi: Cut out

A fesztivál nemzetközi szekciójában, információs vetítéseken 30 külföldi divatfilm került levetítésre, a bevételeit jótékonysági célokra felajánló Japán napon pedig közel 20 japán márka bemutatkozása történt meg. Európai premierje volt Jun Takahashi Undercover designer életét és munkáját bemutató Mirror című dokumentumfilmnek. Az aznapi kerekasztal beszélgetés során Vágvölgyi B. András-író, filmes, Fogt Linda – stylist és Herold Henrietta designer a japán popkultúra és divat metszéspontjait ütköztette. Megtiszteltetés, hogy a fesztivál ezen napjáról a Mercedes-Benz Tokyo Fashion Week oldala is tudósított.

A szakmai napot nyitó modell-kerekasztal beszélgetés alkalmával először kapcsolódtak egy beszélgetésbe a különböző modellgenerációk képviselői, így Pataki Ági, Liebhaber Judit, Görög Zita, Varga Ágota és Barabás Heni. Ugyancsak elsőként rendezte meg a fesztivál a gyakorló és aktív divatfotósok gyűjteményes kiállítását, ahogyan tematikus Power Power Power! című ruhainstallációja is sok elismerésben részesült. A plenáris konferencia előadásokon Oltai Kata az IT girl jelenséghez kapcsolódó hazai filmek hatásáról beszélt, Abodi Dóra a szuperhősök és a divat kapcsolatát boncolgatta, Szűcs Péter pedig Szatmári Judit viselettörténésszel és F. Dózsa Katalin művészettörténésszel beszélgetett a pesti divat egyedi vonásairól. A konferencia nap második felében a nemzetközi előadók prezentáltak, így Harry Weiler a Not just a labelről tartott előadást, Jason Last az általa készített divatfilmeket mutatta be, Andreas Waldschütz és Adia Trischler pedig a Meta.Morph c. filmükről és a filmkészítés kulisszatitkairól meséltek. Összességében a Design Terminálban rendezett második Fashion Video Festival hete ismét bebizonyította, hogy a divatvideó új médiuma, illetve a rövidfilmes verseny köré csoportosuló kísérő rendezvények hangsúlyos és nemzetközi színvonalú divateseménnyel gazdagíthatják Budapestet.

Végezetül a díjnyertes videók elérhetősége:

1. helyezett: Poor Celine  http://vimeo.com/31539657

2. helyezett: Eme molas http://vimeo.com/31659581

3. helyezett: Six Deadly Sins of Mrs Herskin http://vimeo.com/29531034

Maybelline különdíj: The water http://vimeo.com/31399134

FVF 2011 Blogger award: Take me into your skin   http://www.youtube.com/watch?v=I3ovBk_jerI  

 

Lantai József

 

Egy könyv a pszichoanalízis és spiritizmus kapcsolatáról.

A spiritizmus megközelítéseiről sokat írtak a történelem során. Nem egy esetben olyan nyomokat hagyva a közösségi emlékezetben, ami valami sötét, valami homályos, valami misztikus fátyollal fedett termek képzetét idézi. Elfeledve azt, hogy a spiritizmus az emberi lélek búvárait is megérintette, és nem egy olyan jelenség máig a különböző vizsgálatok tárgyát képezi, amit tulajdonképpen nyugodtan sorolhatnánk ide. Miközben önmagában a spiritizmus talán nem is olyan sötét, nem is olyan megközelíthetetlen. Még akkor sem, ha sokszor egyfajta áltudományként kerül kezelésre.

A spiritizmus megközelítéseiről sokat írtak a történelem során. Nem egy esetben olyan nyomokat hagyva a közösségi emlékezetben, ami valami sötét, valami homályos, valami misztikus fátyollal fedett termek képzetét idézi. Elfeledve azt, hogy a spiritizmus az emberi lélek búvárait is megérintette, és nem egy olyan jelenség máig a különböző vizsgálatok tárgyát képezi, amit tulajdonképpen nyugodtan sorolhatnánk ide. Miközben önmagában a spiritizmus talán nem is olyan sötét, nem is olyan megközelíthetetlen. Még akkor sem, ha sokszor egyfajta áltudományként kerül kezelésre.

A „Pszichoanalízis és spiritizmus" című könyv bemutatójára szóló meghívót megkapva minden esetre kétségtelenül élénk várakozások ébredtek arra nézve, hogy mit lehet ebből a nézőpontból hozzátenni a témához. Mert a pszichoanalízis kapcsán a komoly, veretes tudomány képe sejlik fel, melyet olyan nevek fémjeleznek, mint Sigmund. Freud, vagy Carl Gustav Jung. S itt mindjárt könnyen kanyart is vehetnek a gondolatok, hiszen Jungtól nem is állt olyan messze a spiritizmus, és Freud-nak is van a telepátiával foglalkozó munkája. Úgyhogy, ellentétben a közgondolkodásban nem egy esetben mélyen elplántált sablonokkal, korántsem annyira egyszínű a spiritizmus és a pszichoanalízis határmezsgyéje.

Különösen akkor nem, ha történetiségében nézzük a pszichológia történetét, mint azt megtehetjük Gyimesi Júliának a Typotex Kiadó által megjelentetett könyvét kézben tartva is. Mely könyvben szép sorban bemutatásra kerülnek a pszichoanalízis tudományának klasszikusait a spiritizmushoz fűző kapcsolatok is. A könyv sötét borítója ne tévesszen meg azért senkit arra nézve, hogy egy egysíkú, mindent egy sablonba gyömöszölő könyvet fog olvasni. Még akkor sem, ha sokkal inkább egy tudományos igénnyel írt tudománytörténeti művet, és nem a hétköznapok népszerű irodalmának egy darabjával lesz gazdagabb az, aki elolvasására rászánja az időt. Az külön erénye a könyvnek, hogy a tudományos igényesség talaján állva megpróbál valamiféle rendet is teremteni a fogalmi kérdésekben. Beleértve természetesen a spiritizmust is, mint olyant. Nem megkerülve a modern okkultizmus kérdésköreit sem.

A Nyitott Műhelyben tartott könyvbemutató beszélgetés során ezek, és hasonló kérdések ugyancsak felmerültek. Mintegy összefoglalva azt a kérdéskört, hogy milyen szerepe is lehet az okkult, vagy majdnem-okkult szemléleti megközelítéseknek a psziché működésében. Elkerülve azt a csapdát, mely kétségtelenül csábító lehet a magukat a vegytiszta tudomány önjelölt apostolaiként definiáló szerzőknek, előadóknak. Megmondva és kijelölve az egyetlen érvényes irányt, mely felöl megközelíteni lehetséges egy problémát. Egy csapásra eloszlatva mindent kételyt a tudomány iránt. Meg nem egy esetben, mi tagadás, saját alkalmatlanságuk iránt is. Ilyen szempontból a kétségtelenül sokkal szimpatikusabb az a megközelítés, ha a történeti tényeket bemutatva, orientálva bár, de a végső véleményalkotás jogát a hallgatóságnak és olvasóknak, esetleg a későbbi kutatóknak meghagyva zajlik az ismeretekbe való beavatás. S mert az egyetemi oktatóként is ismert szerző ezt az utat járja, a „Pszichoanalízis és spiritizmus" című könyv bátran ajánlható olvasmány a téma iránt érdeklődőknek. Ahogy az Imágó Budapest 2011/4-es száma is, melynek tematikus szerkesztését ugyancsak Gyimesi Júlia végezte, és talán említeni sem kell, hogy a lapszám tematikája, „Pszichoanalízis és modern okkultizmus", kapcsolódik az említett könyvben feszegetett témákhoz.

 

 

Gyimesi Júlia

Pszichoanalízis és spiritizmus

Kiadó:             Typotex Kiadó

EAN (vonal) kód:      9789632795713

Oldalszám:      208

Kötés:             Puhatábla

Kiadvány nyelve:       Magyar

Kiadás éve:     2011

ISBN:             9789632795713

 

 

Simay Endre István

„Zenével a gyermekekért”

A „Zenével a gyermekekért" kampány keretében 2011. november 30-ától vetítik a Minimax és Megamax csatornákon az NGYSZ munkáját bemutató rövidfilmet.

 

A „Zenével a gyermekekért" kampány keretében 2011. november 30-ától vetítik a Minimax és Megamax csatornákon az NGYSZ munkáját bemutató rövidfilmet.

 

A nyolc perces anyag a Gyermekmentő Szolgálat egészségügyi tevékenységét, ezen belül is a Teréz körúti rendelőben folyó terápiás munkát mutatja be a gyermekek számára is érthető és figyelemfelkeltő módon.

 

A Gyermekmentő munkájához kapcsolódóan a Péterfy Bori&Love Band készített egy dalt és hozzá egy videoklipet, amely a filmmel párhuzamosan szintén november 30. és december 14. között lesz látható a két gyerekcsatornán.

 

A Gyermekmentő Szolgálat 2002 szeptemberében nyitotta meg rendelőjét a Teréz körúton, ahol jelenleg gyermekgyógyászati és gyermek-neurológiai szakrendelés folyik elsősorban óvodás és kisiskolás korú, magatartási problémákkal, tanulási zavarokkal küszködő illetve autista, rászoruló gyermekek részére.

A rendelőben gyógypedagógus, gyógytornász, gyermek-pszichoterapeuta és gyermek neurológus dolgozik. A speciális eszközökkel felszerelt tornateremben, a hazánkban még kevésbé ismert Ayres-terápia alkalmazásával is fejlesztik a gyerekeket.  A hat fős rendelőt Dr. Büki György gyermek neurológus irányítja.

2010-ben összesen 3 802 terápiára, szülői konzultációra és vizsgálatra került sor, míg 2011. október 31-ig ez a szám elérte a 2500-at.  

 

www.gyermekmento.hu

Új GTS adatközpont Szlovákiában

A GTS Central Europe (GTS), a vezető infrastruktúra-alapú telekommunikációs üzemeltető és adatközpont-szolgáltató új adatközpontot nyitott Pozsonyban, Szlovákiában. A TIER 3-as szabványok szerint épült adatközpontot több mint 3000 négyzetméteres területen alakították ki. A GTS adatcenter portfóliójának kiterjesztése közvetlen válasz a tárolási és hosztingszolgáltatások iránt megnövekedett igények kiszolgálására. A GTS jelenleg összesen 14 adatközpontot üzemeltet a közép-kelet-európai régióban.

A GTS Central Europe (GTS), a vezető infrastruktúra-alapú telekommunikációs üzemeltető és adatközpont-szolgáltató új adatközpontot nyitott Pozsonyban, Szlovákiában. A TIER 3-as szabványok szerint épült adatközpontot több mint 3000 négyzetméteres területen alakították ki. A GTS adatcenter portfóliójának kiterjesztése közvetlen válasz a tárolási és hosztingszolgáltatások iránt megnövekedett igények kiszolgálására. A GTS jelenleg összesen 14 adatközpontot üzemeltet a közép-kelet-európai régióban.

„Új adatközpontunkat azért nyitottuk meg Pozsonyban, mert ügyfeleink tárolási és hosztingszolgáltatások iránti igényei megnövekedtek. Az új központ az alacsony energiafogyasztáson, a jó minőségű távközlési infrastruktúrán és fizikai biztonságon felül egyedülálló megoldással kínál rendkívül magas fokú energiaellátással és hűtéssel ellátott területet a különleges igényű, nagy teljesítményű technológiai berendezések számára"nyilatkozta Stanislav Molčan, a GTS szlovákiai ügyvezető igazgatója.

Az egyik első ügyfél, amely az új adatközpont szolgáltatásait még ebben az évben igénybe veszi, a több mint 800 ezer ügyféllel rendelkező vezető szlovák bank, a Postova Banka.

Már évek óta igénybe vesszük a GTS Slovakia szolgáltatásait. Fontosnak tartjuk a szolgáltatások magas minőségét és biztonságát, illetve az egyéni igényeink teljesítéseit, amelyek a tárolási szolgáltatások területén együttműködésünk legfontosabb alappillérei. Jelenleg az utolsó simításokat kell elvégeznünk, hogy rövidesen használni kezdhessük az adatközpont szolgáltatásait" – mondta Maria Grusova, a Postova Bank munkatársa.

A szlovák adatközpont a legszigorúbb biztonsági előírásoknak és a legújabb technológiai szabványoknak megfelelően épült. A két adatterem hálózati ügyfélterülete 1100 négyzetméter, mely több mint 400 rack kapacitást tesz lehetővé, a jövőbeli bővítés lehetőségével. Az adatközpont elsődleges feladata, hogy növelje az üzemeltetés hatékonyságát, csökkentse a hűtési költségeket, minimalizálja az energiaveszteséget és a további szolgáltatások új szintjét legyen képes nyújtani.

Az adatközpontot tervezése a TIER 3 szabványoknak megfelelően készült, amely garantálja az összes funkció 99,982 %-os elérhetőségét, mint például az áram, a hűtés és a telekommunikációs infrastruktúra. Az elosztórendszer anélkül is karbantartható, hogy bármilyen fennakadást okozna az ügyfelek ellátásában. A hűtés a pillanatnyi igényekhez alkalmazkodik, ami magas szintű energiahatékonyságot tesz lehetővé. A teljes megoldást úgy tervezték, hogy minimalizálja a környezetre káros hatásokat. Az adatközpont szolgáltatásai lehetővé teszik a fizikai szerverelhelyezést, a helybérlést az egyes szerverektől kezdve az elkerített vagy ráccsal védett területekig. A további szolgáltatások közé tartozik a távoli hozzáférés lehetősége, az irodabérlés, illetve az őrzött tároló helyiségek igénybe vétele.

A GTS jelenleg 14 létesítményt üzemeltet, több mint 13 000 négyzetméter ügyféltérrel, 28 megawattos áramkapacitással, öt európai országban (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia).

A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minden egyes GTS adatközpont a piacvezető fizikai és adatbiztonsági rendszerrel legyen felszerelve, amely többek között zártláncú tévéhálózatból, biztonsági chipkártyát használó beléptető rendszerből, tűzbiztos ajtókból, 24 órás létesítmény-megfigyelésből, illetve zárható szekrényekből, rackekből áll.

 

 

Olvadozik az aranyár miközben globális jégkorszak közeleg

Az adósságválság globális elterjedésétől való félelmek a kockázatosabbnak vélt befektetések likvidálásához vezettek az elmúlt héten. Nyersanyagok és részvénypiacok egyaránt szenvedő alanyaivá váltak az eladási hullámnak, amelyből az arany és az ezüst sem tudták kivonni magukat. A globális fertőzésveszély az adósbesorolások leminősítésének képében előbb Portugáliát, majd a hét végére már Magyarországot is elérte – tájékoztat a www.aranypiac.hu .

 

Az adósságválság globális elterjedésétől való félelmek a kockázatosabbnak vélt befektetések likvidálásához vezettek az elmúlt héten. Nyersanyagok és részvénypiacok egyaránt szenvedő alanyaivá váltak az eladási hullámnak, amelyből az arany és az ezüst sem tudták kivonni magukat. A globális fertőzésveszély az adósbesorolások leminősítésének képében előbb Portugáliát, majd a hét végére már Magyarországot is elérte – tájékoztat a www.aranypiac.hu .

 

Holott legutóbb a legmegbízhatóbb adósok egyikének számító német állam kormánykötvényeit is kerülték már a befektetők, az arany mégsem tudott tőkét kovácsolni az egyre fenyegetőbb méreteket öltő pénzügyi válsághangulatból. Eközben Portugália mellett Magyarországot is büntetőpadra küldték a hitelminősítők. Az európai pénzügyek katasztrofális állapotát tükrözi, ahogy az adósságspirál Görögországból kiindulva, Spanyolországon, Itálián, Franciaországon, Belgiumon, Portugálián és immár Magyarországon át is véres csíkot húzva egyre inkább befonja az egész kontinenst. Ennek megfelelően továbbra is az adósságválság az elsőszámú beszédtéma a nemzetközi pénzpiacokon.

 

Az arany árfolyama a részvénypiacokat követve bukott a héten a mélybe, miközben a dollár relatív ereje is erősítette a már korábban megkezdett korrekciót. A végül 1.700 dollár alá süllyedő jegyzések érezhetően beárnyékolják jelenleg a rövidtávú kilátásokat, és amennyiben nem érkezik az európai adósságfronton valamiféle enyhülés, úgy a közeljövőben további árfolyamesésre is számítani kell. Ennek kapcsán főként a határidős piacok szereplői felől érkezhet eladói nyomás, akik a leginkább lehetnek hajlamosak az aranyban tartott pozícióik tömeges feladására. Másfelől viszont az elbizonytalanodott és hosszú távra berendezkedő befektetők az alacsonyabb árszinteket azonnal kedvező alkalmi vételre használják ki. Ők azok, akik jelenleg inkább halmozzák, mintsem eladnák az aranyukat, és akikben sokadszorra lelhet fontos támaszt a sárga nemesfém.

 

Amellett, hogy jelenleg a kockázatkerülés a legmeghatározóbb befektetői mozgatórugó, nem szabad lebecsülni a dollárárfolyam alakulásának befolyását sem az arany árára. A dollár-index, amely az USA-dollár teljesítményét méri egy devizakosár ellenében, 7 hetes csúcson tartózkodik. Míg egy gyengülő dollár olcsóbbá tenné az aranyat a dollártérségen kívüli befektetők számára, addig az erősödő dollár éppen ellenkezőleg hat, és ez befolyásolja a nemesfém iránti keresletet.

 

Az amerikai dollárt a világ vezető valutája mögötti tőkepiac mérete és mélysége teszi egyedülállóvá. Intézményi befektetőknek a mostani bizonytalan makrókörnyezetben nem igen van alternatívájuk a dollárban denominált értékpapírokkal szemben. A dollár erősödése részint az euróval kapcsolatos aggodalmaknak köszönhető, ami persze nem egyéb, mint „két ronda nővér" közül egyet kiválasztani. Ugyanakkor az iráni atomprogram miatt fokozódó közel-keleti konfliktuspotenciál és az arab világban szűnni nem akaró belpolitikai feszültségek is ismételten rávilágítanak a térségből fakadó geopolitikai kockázatokra. Ez pedig jellemzően az amerikai fizetőeszköz felértékelődését vonja maga után.

 

Arany, ezüst – technikai elemzés

 

 

Arany – technikai elemzés

 

Pénteken 1.688,50 dolláron (402.336 forint) zárt Londonban a színarany unciánkénti árfolyama. Ezzel az elmúlt héten is folytatódott az azt megelőző kereskedési hét csökkenő tendenciája. Technikailag az 1.680 dollár környéki támaszszint a háborús övezet kezdete, egy ez alá csökkenő aranyár esetén a spekulánsok keze már megremeghet. A január végétől kirajzolódó középtávú trendvonal 1.660 dollárig viselné el sértetlenül a jelenlegi piaci korrekciót, amennyiben azonban ez a trendmutató szignifikánsan sérülne, technikai eladások indulhatnak el, és ezek az arany jegyzését jóval mélyebb tartományba is visszavethetik. Ugyanakkor 1.600 dollár környékén határozott bázist épített az árfolyam még október elején, annak a terhelhetősége ebben az esetben kerülne napirendre. Míg a pesszimisták az idén már nem számolnak új árfolyamcsúcsokkal, addig az optimisták bíznak a további emelkedésben. Ehhez viszont arra lenne szükség, hogy ismét 1.760 dollár fölé kerüljön a kurzus. A kialakulóban lévő háromszögalakzatból (fekete vonalak) való sikeres kitörés első körben 1.800 dollár fölé segíthetné az árfolyamot. Izgalomból tehát nem lesz hiány az elkövetkezendőkben sem az arany piacán.

 

Ezüst – technikai elemzés

 

A szeptemberi éles kontra után lépésről lépésre építkezett az ezüst árfolyama, mígnem október végén többszöri próbálkozás dacára sem sikerült az 50-napos mozgóátlag fölé kerülnie. A törékeny állapotban lévő piac ezt eladási jelzésként értékelte, minek következtében a fontos 30,67 dolláros unciánkénti árig estek vissza a jegyzések. A negatív konjunkturális kilátások párosulva a jelenlegi kockázatkerülő befektetői magatartással az árfolyam folytatódó korrekciója mellett szólnak. Az említett támaszszint letörése további csökkenést vonhat maga után egészen 28 dollárig. Emelkedésnek csak akkor lenne esélye, ha az árfolyam az 50-napos mozgóátlag fölé kerülne. Ez esetben lendületes emelkedés szabadulhatna fel a piros görbével jelölt 200-napos mozgóátlagig.

 

© www.aranypiac.hu  – Magyar Aranypiac Kft.