Hódolat a szegények pártfogója előtt!

Árpád-házi Szent Erzsébet a világ egyik legismertebb női szentje. Néhány éve ünnepeltük születésének 800. évfordulóját. A magyar királylány még kisgyermekként került a németországi Wartburg várába, ahová atyja II. András a türingiai őrgróf fiához a kor szokásai szerint kiházasította.

Árpád-házi Szent Erzsébet a világ egyik legismertebb női szentje. Néhány éve ünnepeltük születésének 800. évfordulóját. A magyar királylány még kisgyermekként került a németországi Wartburg várába, ahová atyja II. András a türingiai őrgróf fiához a kor szokásai szerint kiházasította.

A felserdülő lányka modern szellemben nevelkedett a nagy múltú várban kiválasztottja oldalán, annak testvéreivel. Az őrgrófnak köszönhetően az udvarban pezsgő irodalmi és zenei élet folyt. A gyerekek nemcsak a kor irodalmával, történelmével és a különböző művészeti ágakkal ismerkedtek meg, hanem a vallás erkölcsi tanításaival is.

A tizenhat éves Erzsébet és jegyese, a huszonegy éves Lajos 1221-ben keltek egybe. Harmonikus, szerelmi házasság volt az övék, mely akkoriban ritkaságszámba ment. A házastársak igazi egységét jelzi, hogy a kor szokásaival ellentétben egy asztalnál étkeztek, s ahogy Lajos elfogadta feleségét élénk természetével, böjtjeivel, hosszú imádságaival, vallásossága buzgalmából fakadó önmegtagadásaival együtt. Támogatta őt karitatív tevékenységében, amikor szegényeket élelmezett; kórházat, árva gyerekeknek menedékhelyet alapított; leprásokat ápolt.

Míg férje hadba vonult, Erzsébet vette át a tartomány feletti kormányzást. Az 1225-ös esztendő hozta éhínséget és a járványok okozta sebeket azzal igyekezett orvosolni, hogy kinyittatta a wartburgi vár éléstárait, és a vár biztonsági tartalékaiból élelmezte a szegényeket. Csak imádott férjének korai halála után hagyta el gyermekeivel a várat, hogy attól kezdve puritán életmódot folytasson, és életét teljesen a hit, a szegények, az elesettek szolgálatába állíthassa.

Németország a napokban egy százeurós névértékű érmét bocsátott ki a „szeretet szentjeként" tisztelt Árpád-házi Szent Erzsébet lakhelyéül éveken át szolgáló wartburgi várról, mi 15,55 grammos, színaranyból vert érme.

 

www.aranypiac.hu

HITA – SZTNH együttműködési megállapodás

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012. január 26-án együttműködési megállapodást kötött a hazai kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása érdekében.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 2012. január 26-án együttműködési megállapodást kötött a hazai kis- és középvállalkozások (KKV) versenyképességének fokozása és innovációs tevékenységük eredményességének javítása érdekében.

A HITA-nak – különösen -mint az Európai Bizottság által létrehozott európai vállalkozásfejlesztési hálózat, az Enterprise Europe Network magyarországi konzorciumvezetőjének és az SZTNH-nak közös célja a KKV-k külpiaci megjelenésének és nemzetközi együttműködéseinek elősegítése az iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteik gyarapítása, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos információk terjesztése, valamint iparjogvédelmi kultúra fejlesztése által. A két szervezet a témakörökben közösen elkészített kiadványokat, együttesen tervezett és lebonyolított hazai és nemzetközi projekteket és rendezvényeket tervez.

 

Az együttműködés keretében a HITA vállalja, hogy az egyes iparjogvédelmi formákra vonatkozó általános és eset-specifikus szakmai tanácsadást nyújt, illetve szükség esetén az ügyfelet közvetlenül az SZTNH-hoz irányítja. A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és titoktartási nyilatkozatok rendelkezéseire is figyelemmel tájékoztatást nyújt az SZTNH számára az ügyfélkörébe tartozó vállalkozások szellemitulajdon-védelmi szempontból releváns eseteiről. Vállalja továbbá, hogy az SZTNH ügyfeleitől érkező, az Európai Unió vállalkozáspolitikájával kapcsolatos visszajelzéseket és jogalkotási javaslatokat továbbítja az Európai Bizottság részére.

 

Az SZTNH vállalja, hogy a HITA tevékenységi körébe eső ügyekben az őt megkereső ügyfeleket közvetlenül a HITA-hoz irányítja, ügyfélszolgálati tevékenysége körében a HITA ügyfelei részére általános szellemi-tulajdonvédelmi tájékoztatást nyújt, továbbá tájékoztatja a HITA-t az általa szervezett iparjogvédelmi tájékoztatási eseményekről, oktatásokról, nyilvános iparjogvédelmi szakmai eseményekről, lényeges jogszabály-változásokról.

A Fednek hála az arany ismét trendivé lett

Hathetes pihenő után az arany árfolyama ismét visszatért az 1.700 dolláros, pszichológiailag fontos küszöb feletti tartományba. Az elmúlt héten több mint 4%-os felszökkenést abszolváló nemesfém az amerikai Fed múlt heti kamatdöntő ülését követően került kirobbanó formába, miután az USA jegybankja bejelentette, hogy várhatóan 2014 végéig nem változtat a nulla közeli alapkamat mértékén – tájékoztat a www.aranypiac.hu .

 

Hathetes pihenő után az arany árfolyama ismét visszatért az 1.700 dolláros, pszichológiailag fontos küszöb feletti tartományba. Az elmúlt héten több mint 4%-os felszökkenést abszolváló nemesfém az amerikai Fed múlt heti kamatdöntő ülését követően került kirobbanó formába, miután az USA jegybankja bejelentette, hogy várhatóan 2014 végéig nem változtat a nulla közeli alapkamat mértékén – tájékoztat a www.aranypiac.hu .

 

Ben Bernanke, az USA központi pénzintézete, a Fed elnöke minden kétséget kizáróan a világ egyik legbefolyásosabb embere. Képes szinte természetfeletti erőket mozgósítani azáltal, hogy egyetlen mondata elegendő a pénzpiacok fejtetőre állításához, és amivel alkalmasint történelemformáló láncreakciók is útnak indulnak. Így volt ez az elmúlt héten is, amikor Mister Bernanke bulihangulatot váltott ki a Wall Streeten a sajtótájékoztatóján elmondottakkal. Bejelentéseinek lényege az volt, hogy az eddig tervezetthez képest várhatóan még egy további évvel kitolódik az USA alapkamatának „rendkívül alacsony" szintje 2014 második félévéig. Ezen túl jelét adta a jegybankelnök, hogy amennyiben a gazdaság gyengélkedése azt szükségessé teszi, úgy minden „készen áll a mennyiségi lazításra"; továbbá történetében most először határozott meg az idén 99 éves Fed egy inflációs célkitűzést is, egyelőre 2%-os mértékben.

 

A piacok azonnal eufórikusan reagáltak ezekre a friss hírekre, de a leglátványosabban a Fed pénzügyi lazító intézkedéseire különösen érzékeny nemesfémek rugaszkodtak el. A hét végéig kitartó mámoros hangulatnak köszönhetően 4,42%-os heti pluszban zárta az arany dollárban számított árfolyama a londoni kereskedésben a hetet. Az ezüsté ugyanezen időszak alatt 10,28%-ot drágult. A dollár egyidejűleg 5% feletti értékvesztése ugyanakkor a forintban számoló hazai befektetők számára az aranynál enyhe mínuszt eredményezett, az ezüst teljesítményét pedig jobbára megfelezte.

 

Jól ismert szólam az, hogy az alacsony kamatok az arany tartásának alternatív költségét csökkentik, és ezáltal gerjesztik az arany iránti keresletet. Más szóval, minél alacsonyabbak a kamatok, annál inkább növekszik a befektetők hajlandósága az aranyvásárlásra, mint sem hogy alig hozó bankbetétekbe fektessék a pénzüket. Különösen igaz ez a dollárban tartott megtakarításokra most, amikor az inflációs célkitűzés 2%, a kamat pedig mindössze 0,00-0,25%, vagyis a befektetők negatív reálhozammal, tőkéjük csökkenésével kell, hogy számoljanak. És a helyzet még ennél is rosszabb, hiszen az élelmiszerek és az energiahordozók árának drágulását is számítva ez a 2% is inkább 3%. Márpedig egy évről évre halmozódó 3%-os mínusz, hosszabb távon fájó veszteséget termel a megspórolt dollártartalékokon.

 

A negatív reálkamatok ténye azonban nem új keletű jelenség. A nemesfémek aktuális szárnyalására okot adó amerikai jegybanki sajtótájékoztató sokkal inkább azzal talált el egy ideget a befektetőknél, hogy elismerte a válságból való kilábalás még több évig is tartó elhúzódását.

 

Bernanke szavainak terhe alatt meggörnyedt a dollár. Igaz, a tavalyi év második felében egyre csak felértékelődő amerikai fizetőeszköz ereje már az év elején megtört, de az elmúlt héten a dollárindex begyorsulva esett a korábbi 82-es értékéről 79 alá. Ez azért is figyelemre méltó, mert az utóbbi években minden jelentősebb aranyár-emelkedés a dollárindex egyidejű hanyatlása mellett következett be. És most is küszöbön állni látszik egy olyan periódus, amikor a piacok a dollártól és az amerikai kötvényektől elfordulhatnak, azért, hogy helyettük más eszközkategóriáknak szavazzanak bizalmat.

 

Arany, ezüst – technikai elemzés

 

Arany – technikai elemzés

 

Az arany árfolyama múlt hét csütörtökön végérvényesen kilépett a négy hónapja tartó csökkenő tendenciájából, és az 50-napos mozgóátlag szürke görbéjét is maga mögé utasította. A londoni árfixingben szeptember elején elért 1.895 dolláros csúcsról korábban néhány hét leforgása alatt 1.600 dollár alá estek a jegyzések, majd azt követően a piac oldalirányban fejlődött tovább. A decemberben folytatódni látszó korrekció utóbb már téves kitörésnek és klasszikus „medve csapdának" bizonyult (lásd a 2011.12.19-ei technikai elemzést). Azóta a december 29-én regisztrált 1.531 dolláros lokális mélypontról egyhuzamban menetel a kurzus felfelé, ugyanakkor a jelenlegi árfolyamszinten most erős ellenállással találja szembe magát. Ezért rövidtávon nem zárható ki egy konszolidáció sem a már elért magasabb szinteken, amely során alulról biztosítanának védőhálót az 1.700, 1.680 és 1.660 dollár környéki támaszok.

 

A technikai akadályok leküzdésével adottak az alapjai az aranyár hosszútávú emelkedésének az elkövetkezendő hetekben. A tavalyi év júliusa és szeptembere között átélt rally párhuzamos megismétlődésére azonban csak akkor lehet számítani, ha az árfolyam most még tovább szárnyalna, és 1.770 dollár fölé emelkedve áttörné a belső trendvonalat is. Ebben az esetben a trendkövetők népes tábora újult erővel kapaszkodna fel a robogó aranyvonatra.

 

Az egyéves technikai grafikonon egy nagy szimmetrikus háromszög rajzolódik ki (barna vonalak). Az ebből való kitörés egy 450 dolláros árfolyam-emelkedés lehetősége előtt nyitja meg az utat, így a tankönyvi elmélet szerint 2.100 és 2.200 dollár közötti célár vezethető le az elkövetkezendő 12 hónapban.

 

Ezüst – technikai elemzés

 

Miután a tavalyi év az ezüst piacán egy nagy ígéret után igazi csalódással végződött, annál kiválóbban startolt el a nemesfém az új esztendőben. Az év eleje óta 16,33%-ot dráguló ezüst meggyőző dinamikával ütötte ki az 50-napos mozgóátlagot az elmúlt héten, és hamarosan akár a 200-napos piros színű trendvonallal is szemezhet. Ez a közép- és hosszútávú trendmutató valamint az április végétől induló csökkenő trendvonal jelentik az árfolyam számára a soron következő ellenállást. A fontosabb támaszok ugyanakkor 32,50, 30,67 és 28,16 dollárnál sorakoznak.

 

© www.aranypiac.hu  – Magyar Aranypiac Kft.

A budapesti repülőteret üzemeltető cég végrehajtotta 2008-ban megkezdett zajszigetelési programját

A XVII. kerület legjobban kitett ingatlanjainak passzív akusztikai védelmével a Budapest Airport befejezte négy éve zajló nagyszabású önkéntes zajszigetelési programját. A Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető cég 2008-ban indított kezdeményezése négy környező településen közel négyszáz ingatlant érintett, a program összköltsége pedig meghaladta a 150 millió forintot.

 

A XVII. kerület legjobban kitett ingatlanjainak passzív akusztikai védelmével a Budapest Airport befejezte négy éve zajló nagyszabású önkéntes zajszigetelési programját. A Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető cég 2008-ban indított kezdeményezése négy környező településen közel négyszáz ingatlant érintett, a program összköltsége pedig meghaladta a 150 millió forintot.

 

Az Önkéntes Zajszigetelési Program első fázisa 2008 októberében kezdődött a repülőtérhez közeli Üllőn (amely pontosan a leszálló gépek útvonala alatt fekszik), ezt követően 2009-ben Budapest XVIII. kerülete következett, majd 2010-ben Vecsésen, 2011-ben pedig a XVII. kerületben folytatódtak a munkálatok. A program kivitelezésével megbízott cég a zajterhelésnek legjobban kitett, a repülőtérrel szomszédos ingatlanok hálószoba-ablakain végzett zajszigetelést, valamint szellőztető berendezést helyezett el annak érdekében, hogy nyáron, csukott ablakok mellett is lehetséges legyen a friss levegő beáramlása és nem utolsósorban a pihenés.

 

A beruházás által érintett területek pontos meghatározását a repülőtér a vonatkozó zajvédelmi jogszabályok alapján végezte. A zajszigetelésre olyan lakók jelentkezhettek, akik esetében a jelenlegi és jövőben várható légi forgalom alapján az átlagos nappali zajterhelés meghaladhatja a 65 dB-t, vagy az átlagos éjszakai zajterhelés túllépi az 55 dB-es határértéket. A beruházás értéke ingatlanonként hozzávetőleg 300-400 ezer forint közé tehető.

 

 

A program elindításával a Budapest Airport önkéntes vállalást teljesített, hiszen ezen intézkedéseket a jogszabályok csak az úgynevezett zajgátló védőövezetek kijelölését követően tennék kötelezővé. Noha a reptér üzemeltető minden tőle elvárható eszközzel hozzájárult kijelölési eljárás sikeréhez, a folyamat nagyon bonyolult és immáron 15 éve húzódik. Ennek végét – az érintett lakossági csoportok iránti felelőssége miatt – a Budapest Airport nem kívánta megvárni.

 

A zajszigetelési program egyébként nem egyedi lépés, hanem a Budapest Airport nagyszabású környezetvédelmi kezdeményezéseinek egyike. A cég a fenntarthatóság jegyében jelentősen csökkentette szén-dioxid kibocsátását, speciális berendezésekkel javítja a környékbeli élővizek minőségét, valamint a további zajcsökkentés érdekében megkezdte egy korszerű hajtómű próbahely megépítésének előkészületeit.

 

Szarvas Gábor, a Budapest Airport környezetvédelmi és munkabiztonsági igazgatója elmondta: „Célunk továbbra is az, hogy a szomszédos közösségek számára megtaláljuk az egészséges egyensúlyt a repülőtér közelségéből származó előnyök és a működéséből eredő egyéb hatások között. Ezzel természetesen nem zártuk le örökre a zajszigetelést, hiszen indokolt esetben bármikor számíthatnak ránk a környéken lakók. A térség egyik legjelentősebb gazdasági szereplőjeként és egyben egyik legnagyobb munkaadójaként valamint adófizetőjeként kiemelt felelősséget érzünk a környező települések lakossága iránt."

 

Lantai József

A magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma emelkedett 2011-ben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adatai szerint a magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma emelkedett 2011-ben a megelőző évhez képest a használati mintához kapcsolódó bejelentések kivételével.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) adatai szerint a magyar belföldi iparjogvédelmi bejelentések száma emelkedett 2011-ben a megelőző évhez képest a használati mintához kapcsolódó bejelentések kivételével.

    A hivatal  2011. évi  tevékenységéről szóló összeállítás szerint a magyar belföldi bejelentések közül a legnagyobb növekedés a formatervezési minták esetében valósult meg. Az ügyfelek 237 bejelentésben összesen 754 mintára igényeltek oltalmat.
    A hazai belföldi védjegybejelentések száma 2011-ben 3.772 volt, amely közel 8,5 százalékos növekedés az egy évvel korábbi mutatóhoz képest, és 2004 óta a legnagyobb érték – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
    Az SZTNH összesítése szerint a szabadalmi bejelentések száma – a 2010. évi tízéves mélypontról – alig több mint 2 százalékkal – 660-ra emelkedett.
    A hivatal értékelése szerint a magyar belföldi szabadalmak bejelentésében a csekély mértékű aktivitás összefügg a hazai kutatás-fejlesztési (K+F) és innovációs tevékenység alacsony intenzitásával, a gyenge iparjogvédelmi tudatossággal, valamint a hazai K+F tevékenységet végző vállalatok külföldiek uralta tulajdonosi szerkezetével, mivel a nemzeti utat kikerülve külföldi iparjogvédelmi bejelentéseket tesznek.
    A használati mintához kapcsolódó bejelentések száma egy év alatt 251-ről 240-re csökkent, ami 4 százalékos mérséklődést jelent.
    A magyar bejelentők külföldi iparjogvédelmi aktivitása a belföldivel szemben csökkenést mutat 2010-hez képest. Ez alól egyedül a nemzetközi védjegybejelentések száma jelent kivételt, amely egy év alatt 40 százalékkal nőtt.
    A magyar közösségi védjegybejelentések száma a 2010. évi 29 százalékos ugrás után 2011-ben 13 százalékkal mérséklődött. A magyar bejelentők külföldi szabadalmi bejelentései (PCT) 21 százalékkal, az európai szabadalom iránti igényei pedig 12 százalékkal csökkentek egy év alatt – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

gpe \ gtb

MTI 2012. január 28., szombat 5:10

Európában továbbra is lassan terjed a vírus

Európában az influenza még lassan terjed, így továbbra sem késő kérni a védőoltást – hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a hivatalos Facebook-oldalán szombaton.

Európában az influenza még lassan terjed, így továbbra sem késő kérni a védőoltást – hívta fel a figyelmet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a hivatalos Facebook-oldalán szombaton.

    Mint írták, az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) legfrissebb összegzése szerint az influenza aktivitása Európában továbbra is alacsony, de kilenc ország – köztük a szomszédos Szlovákia – jelentett a múlt hetihez képest növekvő ütemű terjedést. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok által beküldött minták már csaknem harmadában mutatták ki az influenzavírust.     A múlt heti eggyel szemben már négy országból, Izlandról, Finnországból, Olaszországból és Spanyolországból jelentettek regionális influenzajárványokat az ECDC-nek, és további négy ország számolt be helyi járványokról.     A kontinensen továbbra is az influenza A(H3N2) vírusa a meghatározó az influenzás betegek között, de több súlyos esetért az A(H1N1) vírustörzs volt a felelős – írta az ÁNTSZ.
    Az ECDC január elején azt jelezte, hogy Európában megkezdődött az influenzajárvány.
    Az Országos Epidemiológiai Központ legutóbbi, szerdai jelentésében azt írta: az előző héten egy beteg szervezetében azonosították az influenza vírusát, és az influenzagyanús esetek száma is alig emelkedett. Január 16. és 22. között a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentésein alapuló becslés szerint az országban mintegy 8,5 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint az azt megelőző héten. A megbetegedési arány továbbra is Pest megyében, a fővárosban, valamint Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb Nógrád, Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megyében.
    Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a harmadik naptári héten két jelentés érkezett: egy Komárom-Esztergom megyei szociális otthonból, valamint egy Baranya megyei településről.

bkdi \ ppd

MTI 2012. január 28., szombat 15:02

Újságírókat és rendőrt vettek őrizetbe a brit telefonlehallgatási ügyben

Négy újságírót és egy rendőrt vettek őrizetbe szombaton Londonban az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit sajtóetikai botrányát feltáró rendőrségi vizsgálat keretében.

Négy újságírót és egy rendőrt vettek őrizetbe szombaton Londonban az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit sajtóetikai botrányát feltáró rendőrségi vizsgálat keretében.

    A vizsgálatok előzményeként tavaly nyáron kiderült, hogy a News of the World című – azóta felszámolt – vasárnapi brit bulvárlap néhány éve feltörte és lehallgatta egy elrabolt és meggyilkolt 13 éves brit kislány mobiltelefonjának üzenetrögzítőjét, exkluzív értesülésekre vadászva.
    A Murdoch-sajtóbirodalomhoz tartozó lap munkatársai a gyermek eltűnését követő napokban nyomozták ki illegális módszerekkel a rendőrség által nagy erőkkel keresett, de akkor már halott Milly Dowler mobiltelefonjának kódját, és sztori reményében rögzítették az aggódó szülők és barátok hívásait.
    Azóta kiderült, hogy a lap több száz más ügyben is mobiltelefonok feltörésével és lehallgatásával próbált értesülésekhez jutni.
    A News of the World a botrány kirobbanása után azonnal bejelentett felszámolásáig a világ legnagyobb olvasottságú angol nyelvű hetilapja volt, része Rupert Murdoch ausztrál-amerikai sajtó- és médiamágnás brit sajtóbirodalmának.
    Ugyanehhez a céghez tartozik a The Sun – a világ legnagyobb példányszámú bulvárnapilapja -, valamint a tekintélyes The Times és vasárnapi testvérlapja, a The Sunday Times is.
    A folyamatosan szélesedő botrány ügyében jelenleg három vizsgálat folyik, egy politikai jellegű, amelyet a kormány rendelt el a brit sajtószabályozás reformjának kidolgozása végett, és két rendőrségi. Az egyik rendőrségi vizsgálat a News of the World telefonlehallgatási ügyeit hivatott feltárni, a másikat pedig annak a gyanúnak az alapján indították, hogy a Scotland Yard egyes rendőrei pénzért szivárogtathattak ki bizalmas információkat a brit Murdoch-lapok munkatársainak folyamatban lévő bűnügyi nyomozásokról.
    Ez utóbbi rendőrségi vizsgálat keretében vettek őrizetbe szombaton öt személyt. Köztük van a The Sun két volt és két jelenlegi magas beosztású újságírója, Fergus Shanahan egykori főszerkesztő-helyettes, Graham Dudman volt ügyvezető főszerkesztő, Mike Sullivan, a bűnügyi rovat szerkesztőségvezetője és Chris Pharo, a lap hírigazgatója.
    Őrizetbe vették emellett a Scotland Yard egy rendőrtisztjét is, munkahelyén, az egyik londoni rendőrőrsön.
    A rendőrségi fellépéshez a Murdoch-cégcsoportot összefogó nemzetközi holding, a News Corporation maga szolgáltatta az információt a Scotland Yardnak. A cég szombaton nyilatkozatot tett közzé arról, hogy tavaly nyári kötelezettségvállalásának megfelelően többé nem fogja eltűrni munkatársaitól az "elfogadhatatlan" értesülésszerzési módszerek alkalmazását, és ennek érdekében "proaktív módon" együttműködik a brit bűnüldöző hatóságokkal, ha a vizsgálat szempontjából érdemleges információ birtokába jut.
    A párhuzamosan zajló rendőrségi vizsgálatok során eddig összesen 28 személyt vettek őrizetbe. Köztük van Andy Coulson, David Cameron konzervatív párti brit miniszterelnök korábbi sajtófőnöke, aki egykor a News of the World főszerkesztője volt.
    Coulson foglalkoztatása miatt Cameron az ellenzék támadásainak pergőtüzébe került, mivel az egykori főszerkesztőről köztudott volt érintettsége a News of the World korábbi botrányos lehallgatási ügyeiben. Az ezekről előkerült újabb bizonyítékok miatt Andy Coulsonnak már tavaly januárban távoznia kellett a Downing Streeten betöltött kommunikációs igazgatói állásából.
    A sajtóbotrány tavaly nyári kirobbanása után lemondott a Scotland Yard főparancsnoka és helyettese is.

Kertész Róbert

gke \ kti

MTI 2012. január 28., szombat 18:20

Számítógépes kalózok támadták meg szombaton este a szlovák kormány weboldalait.

A pozsonyi kormány hivatalos honlapja – www.vlada.sk – szombaton este röviddel 18 óra után elérhetetlenné vált, és este kilenckor még mindig nem, vagy csak nehezen volt hozzáférhető. A szlovákiai hírportálok véleménye szerint a támadás mögött a legnagyobb valószínűséggel az Anonymus csoport áll. Vasárnap reggelre az oldalt helyereállították.

A pozsonyi kormány hivatalos honlapja – www.vlada.sk – szombaton este röviddel 18 óra után elérhetetlenné vált, és este kilenckor még mindig nem, vagy csak nehezen volt hozzáférhető. A szlovákiai hírportálok véleménye szerint a támadás mögött a legnagyobb valószínűséggel az Anonymus csoport áll. Vasárnap reggelre az oldalt helyereállították.
    A szlovák kormány weboldalai elleni támadás forgatókönyve megegyezett a cseh kormány, illetve a cseh szerzői jogvédő hivatal honlapja elleni csütörtöki hackertámadás forgatókönyvével, de annál masszívabb volt.
    A hírportálok szerint a hackerek ezzel tiltakoztak az ellen, hogy Szlovákia és Csehország is aláírta az online kalózkodás, a szoftverhamisítás és a szerzői jogok megsértése ellen fellépő Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodást (ACTA).
    Mikulás Ferjencík, a Cseh Kalózpárt képviselője szerint a megállapodás az internet cenzúrázásához fog vezetni. "Az ACTA jelképe mindannak, ami ellen a kalózpártok az egész világban harcolnak" – jelentette ki Ferjencík.

Kokes János

 kjk \ kszk

MTI 2012. január 28., szombat 21:35

SPÓROLNI AZ ÜZEMANYAGON, DE HOGYAN?

Soha nem látott magasságokba emelkedtek az üzemanyag árak és – bár a mai napon néhány forinttal olcsóbb lett a gázolaj -, a közelmúltban hétről-hétre súlyos forintokkal drágult a benzin és a dízel. Az árak a jövedéki adó tavalyi emelése, az általános forgalmi adó idei, 2 százalékos növekedése és a gyengülő forint árfolyam miatt folyamatosan emelkedtek, így jelenleg már 430 Ft körül vehetünk egy liter benzint, a gázolajért pedig 440 Ft felett kell fizetnünk. Ha nem tehetjük meg, hogy kevesebbet autózunk, akkor is van mód a költségcsökkentésre.

Soha nem látott magasságokba emelkedtek az üzemanyag árak és – bár a mai napon néhány forinttal olcsóbb lett a gázolaj -, a közelmúltban hétről-hétre súlyos forintokkal drágult a benzin és a dízel. Az árak a jövedéki adó tavalyi emelése, az általános forgalmi adó idei, 2 százalékos növekedése és a gyengülő forint árfolyam miatt folyamatosan emelkedtek, így jelenleg már 430 Ft körül vehetünk egy liter benzint, a gázolajért pedig 440 Ft felett kell fizetnünk. Ha nem tehetjük meg, hogy kevesebbet autózunk, akkor is van mód a költségcsökkentésre.

2011 januárjában a benzinhez átlagosan 350 Ft-ért juthattak hozzá az autósok Magyarországon, a gázolajért pedig 339 Ft-ot kellett akkor fizetniük. 2011-ben, egy év alatt mindkét üzemanyag típus esetében 100 Ft körüli drágulás történt. Csak 2012-ben több mint 20 Ft-tal nőtt a benzin és a gázolaj ára. Ezek a tények egyre inkább takarékoskodásra ösztökélik a gépjármű tulajdonosokat.

Bár a megtett kilométerek száma sok esetben nem csökkenthető, a szakemberek szerint számos alternatív lehetőség kínálkozik a fogyasztás mérséklésére. A LeasePlan Hungária Zrt., hazánk vezető gépjármű- és flottakezelő vállalata minden gépjárműhasználó figyelmébe ajánlja azokat a„trükköket", melyeket a napi közlekedési rutinba beépítve havonta több ezer forintot is megtakaríthatunk. Horányi István, a vállalat operációs igazgatója a vezetési stílus tudatos újragondolását tartja az egyik leghatékonyabb spórolási lehetőségnek, de a gépkocsik következetes és az adott utazáshoz igazított felkészítését is kiemeli az alábbi hét pontban.

 

  • Az egyik legfontosabb, hogy mindig gondoljuk át és városon belül is tervezzük meg az útvonalat, hogy ne tegyünk felesleges kitérőket, kerülőket, és lehetőség szerint a kisebb forgalommal, kevesebb várakozással bíró utakat válasszuk.
  • Vegyük fel a forgalom tempóját, tartsuk a megfelelő sebességet, válasszuk meg optimálisan a sebességfokozatot és kerüljük a hirtelen, hosszantartó kigyorsításokat, illetve a sűrű fékezéseket. Ha betartjuk a követési távolságot, nem kell olyan gyakran fékeznünk, nem használjuk annyit a kuplungot. A hosszabb várakozásoknál kapcsoljuk ki a motort. Ha ezekre odafigyelünk, egy út során akár 20%-kal is csökkenthetjük a felhasznált üzemanyag mennyiségét.
  • Igyekezzünk minél többet használni a motorféket, hiszen ilyenkor a korszerű gépkocsik teljesen leállítják az üzemanyag befecskendezését, ezért motorfék üzemmódban 0 a fogyasztás. Ha például már előre látjuk, hogy piros a lámpa és nincs szükség hirtelen fékezésre, vegyük le a lábunkat a gázpedálról, hogy a motorfék segítse a fékezést.
  • Mielőtt elindulunk, ellenőrizzük a kerekek nyomását, ugyanis a túl puha gumik növelik a gördülési ellenállást, nagymértékben hozzájárulva ezzel a fogyasztás növekedéséhez. A megfelelő keréknyomással akár 2-3%-os üzemanyag megtakarítást is elérhetünk.
  • Csökkentsük az összsúlyt és a légellenállást. Mindig csak a szükséges tárgyakat vigyük magunkkal és kerüljük a fölösleges holmik fuvarozását, mivel a gépkocsin kívül felszerelt tartozékok a fokozott légellenállás miatt akár 18%-os fogyasztásnövekedéshez is vezethetnek. Ha nincs rájuk szükség, szereljük le a csomag- vagy biciklitartókat. 80 km/h sebességnél a tetőcsomagtartó 0,7 literrel, a tetőn szállított kerékpár pedig akár 3 literrel is megnövelheti a 100 kilométerre vetített fogyasztást.
  • A gyártó által előírt időközönként nézessük át autónkat, hogy fenntartsuk a motor hatékonyságát. Cseréljük a gyertyákat, a szűrőket, illetve a kopó alkatrészeket, így a hatásfok javulásával akár 15%-os benzin- vagy gázolaj plusz költségtől mentesülhetünk.
  • Az ablakfűtés funkció mérséklésével is spórolhatunk az üzemanyagon, éppen ezért tartsuk a lehető legtisztábban az ablakokat, mert akkor nem párásodnak be olyan könnyen, és nem kell olyan gyakran bekapcsolni az üzemanyagot faló fűtést vagy a légkondicionálót. Az ülésfűtés használatának minimalizálásával is sokat takarékoskodhatunk, hiszen ez a berendezés is a motor által elégetett benzint használja energiaforrásként.

 

A LeasePlan szakembere még hozzáteszi, hogy a felsorolt üzemanyag-takarékos, költségkímélő javaslatok átgondolt, tudatos gépkocsi használatot feltételeznek, s nemcsak az üzemanyag-fogyasztást, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve a környezetre gyakorolt káros hatásokat is csökkentik.

 

2012. január 31-ig érvényesek a 2011-es éves e-matricák

A 2011-ben vásárolt éves e-matricák érvényességi ideje január 31-én, kedden éjfélkor lejár.

 

A 2011-ben vásárolt éves e-matricák érvényességi ideje január 31-én, kedden éjfélkor lejár.

 

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat igénybevételéhez szükséges éves e-matricák érvényességi ideje – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a tárgyévet követő január 31-ig tart. A 2011-ben vásárolt éves jogosultságok tehát 2012. január 31-éig, azaz jövő hét kedd éjfélig érvényesek. Az érvényességi időszak január 31-ig történő kiterjesztése azt a célt szolgálja, hogy az úthasználóknak elegendő idejük legyen az új e-matricák megvásárlására.

 

Az éves e-matricák 2012-ben az alábbi árakon szerezhetők be:

 

Kategória

Ár

D1

42 980 Ft

D2

123 975 Ft

D3

184 985 Ft

D4

234 950 Ft

 

 

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. 2011-es eladási adataiból kiderül, hogy az autósok összesen mintegy 232 521 darab éves e-matricát vásároltak a társaság ügyfélszolgálatain és viszonteladói hálózatának pontjain, ami 2%-os csökkenésnek számít a 2010-es esztendőhöz képest. Az éves e-matrica mellett a megszüntetett négynapos változat értékesítési mutatója is 4 százalékos csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva, a hetiből ugyanakkor 11 százalékkal, a haviból pedig 7 százalékkal fogyott több. Az adatok összesítése alapján elmondható, hogy a járművezetők 2011-ben 1 százalékkal kevesebb úthasználati jogosultságot vásároltak.

 

Érdemes kiemelni, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a díjköteles autópálya-szakaszokat csak érvényes e-matricával lehet igénybe venni, tehát azt már a pályára való felhajtás előtt meg kell vásárolni. Az úthasználati jogosultságot az ÁAK Zrt. ügyfélszolgálati irodáin, viszonteladó partnerein keresztül, az interneten vagy mobiltelefon segítségével lehet beszerezni. A virtuális díjfizetési lehetőségekről a www.autopalya.hu weboldalon lehet tájékozódni (E-matrica & Díjfizetés / ONLINE vásárlás). Fontos információ, hogy az e-matricát személyesen vásárlók az aláírásukkal, az SMS-ben vásárlók pedig a válaszüzenetükkel igazolják az adatok (rendszám, díjkategória, érvényesség kezdete) hitelességét, ezért hitelesítés előtt fontos ezeket alaposan leellenőrizni.

 

A tél közepén járunk, ezért hasznos tudnivaló, hogy az útviszonyokról és a közlekedési helyzetről egyrészt az ország egész területéről helyi tarifával hívható kék-számon (06-40-40-50-60) kérhető

információ. Ezen kívül az autópályákon telepített VJT kijelzők, az autópályás weboldal (www.autopalya.hu) és az SMS alapú információszolgáltatás segítenek a tájékozódásban.

 

Ez utóbbin keresztül az utazók mobiltelefonjuk használatával, egy alapdíjas SMS áráért juthatnak aktuális forgalmi adatokhoz az ÁAK Zrt. kezelésében lévő gyorsforgalmi utakkal kapcsolatban. A lekérdezéshez nem kell mást tenni, mint a kiválasztott autópálya vagy autóút kódját (pl. M0, M1) egy alapdíjas SMS-ben a következő telefonszámra elküldeni: +36 70 777 4636. A válaszként érkező első üzenetben az adott útra vonatkozó általános információk olvashatók (forgalmi helyzet, időjárási viszonyok), míg a második a kilométerszelvény megjelölésével a két legfrissebb pályaeseményt tartalmazza. Ezek jellemzően balesetek, terelések, forgalomkorlátozások és egyéb, váratlan események leírásai lehetnek. Az elküldött SMS-re egy alkalommal válaszol a rendszer, tehát az aktuális forgalmi helyzetről minden esetben új üzenet elküldésével lehet információkat szerezni.

A SUSE Linux Enterprise Server a Linux disztribúciók közül elsőként érhető el a Dell új, nyilvános felhőszolgáltatásában

A SUSE Linux Enterprise Server azért képes kielégíteni a Dell és számos más vállalat, illetve ügyfeleik igényeit, mert ez az egyedüli operációs rendszer, amely optimalizált és minősített minden vezető virtualizációs környezetre. A vállalati Linux operációs rendszerek közül a SUSE Linux Enterprise Server bír a legszélesebb körű támogatottsággal, ezért a Dell felhőszolgáltatását igénybe vevő ügyfelek 8500 tanúsított alkalmazás közül válogathatnak.

A SUSE Linux Enterprise Server azért képes kielégíteni a Dell és számos más vállalat, illetve ügyfeleik igényeit, mert ez az egyedüli operációs rendszer, amely optimalizált és minősített minden vezető virtualizációs környezetre. A vállalati Linux operációs rendszerek közül a SUSE Linux Enterprise Server bír a legszélesebb körű támogatottsággal, ezért a Dell felhőszolgáltatását igénybe vevő ügyfelek 8500 tanúsított alkalmazás közül válogathatnak.

A Novell bejelentette, hogy a SUSE® Linux Enterprise Server az első Linux disztribúció a Dell Cloud with VMware vCloud® Datacenter Service kínálatában. A SUSE Linux Enterprise biztosítja a legszélesebb alkalmazás-portfóliót, a Dell ügyfelei így igény szerint, maximális teljesítménnyel futtathatnak számos alkalmazást. A Dell és a SUSE pedig folyamatos támogatást nyújt számukra a vállalat nyilvános és privát felhőszolgáltatásain keresztül.

A SUSE Linux Enterprise Server olyan megbízhatóságot, interoperabilitást és teljesítményt biztosít, amellyel az ügyfelek könnyedén kihasználhatják a felhő nyújtotta előnyöket. A vállalati Linux operációs rendszerek közül a SUSE Linux Enterprise Server bír a legszélesebb körű támogatottsággal: közel 8500 tanúsított alkalmazás bővíti az ügyfelek választási lehetőségeit a felhőalapú környezetekben.

„Folyamatosan, szorosan együttműködünk a Dell vállalattal annak érdekében, hogy az ügyfelek hatékony támogatásban részesüljenek, akár nyilvános, akár privát felhő-infrastruktúrákban veszik igénybe az informatikai szolgáltatásokat" – mondta Szittya Tamás, a Novell Magyarország ügyvezető igazgatója.

„A Dell Cloud célja, hogy a szervezetek saját megszokott módszereik mentén folytathassák üzleti tevékenységüket. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő hardverekhez, alkalmazásokhoz és adatokhoz az ügyfelek igényei szerint biztosítunk hozzáférést" – nyilatkozta Ricky Santos, a Dell felhőalapú megoldásokért felelős alelnöke. „A SUSE együttműködésnek köszönhetően kimagasló teljesítményt és támogatást nyújthatunk azoknak az ügyfeleknek, akiknek igény szerinti, méretezhető Linux-szolgáltatásokra van szükségük."

A SUSE Linux Enterprise Server az egyedüli operációs rendszer, amely optimalizált és minősített minden vezető virtualizációs környezetre, beleértve a VMware, Hyper-V, XEN és KVM rendszereket. Ezért használatával az informatikai szervezetek bármilyen felhőalapú környezetben hatékonyan és költségtakarékosan képesek kulcsfontosságú informatikai szolgáltatásokat nyújtani. Nem meglepő, hogy a SUSE rendszerre alapozva működnek napjaink legnagyobb globális felhőszolgáltatói: például a nyilvános és privát felhőszolgáltatásokat kínáló Dell, az Amazon Web Services, a Fujitsu, az IBM, az Intel, az 1&1, a Tencent, az SGI, a Verizon és a Vodacom Business.

„A SUSE az erőforrások jobb kihasználásával és a kockázatok csökkentésével járul hozzá a vállalatok hatékony működéséhez" – mondta Szittya Tamás, a Novell Magyarország ügyvezető igazgatója. „Mostantól a Dell Cloud ügyfelei is igénybe vehetik a SUSE széles alkalmazás-portfólióját, és felhasználószám szerinti, dinamikus havidíj mellett nyújthatnak kulcsfontosságú informatikai szolgáltatásokat."

 

Better Buildings Challenge az USA-ban az energiatakarékos üzemekért

A Schneider Electric bejelentette részvételét a Fehér Ház Better Buildings Challenge elnevezésű épületfejlesztési kezdeményezésében. A vállalat elköteleződéssel vállalta, hogy 40 különböző üzemében, összesen 9 millió négyzetméternyi alapterületen 25%-kal csökkenti energiafelhasználását. A Fehér Ház által februárban meghirdetett épületfejlesztési program arra biztatja a vezérigazgatókat, egyetemi rektorokat és állami, valamint helyi vezetőket, hogy energiatakarékossággal biztosítsanak álláslehetőségeket az amerikai munkaerőpiac számára.

 

A Schneider Electric bejelentette részvételét a Fehér Ház Better Buildings Challenge elnevezésű épületfejlesztési kezdeményezésében. A vállalat elköteleződéssel vállalta, hogy 40 különböző üzemében, összesen 9 millió négyzetméternyi alapterületen 25%-kal csökkenti energiafelhasználását. A Fehér Ház által februárban meghirdetett épületfejlesztési program arra biztatja a vezérigazgatókat, egyetemi rektorokat és állami, valamint helyi vezetőket, hogy energiatakarékossággal biztosítsanak álláslehetőségeket az amerikai munkaerőpiac számára.

 

A Schneider Electric bejelentette, hogy a program előirányzott tervei szerint hatékony energiafelhasználási stratégiájával 10 éven át évi 2,5%-os energiamegtakarítást kíván elérni. Saját technológiái – mint például az EcoStruxure energiamenedzsment-rendszer – felhasználásával eddig 20%-ot meghaladó arányban csökkentette energiafogyasztását, így több mint 18 millió USD-t takarított meg 2004 óta.

 

A vállalat bemutatóprojektje a Better Buildings Challenge program keretében, amely egyben az Energiaügyi Minisztérium kísérlete is, a Tennessee állambeli Smyrna városában valósul meg. Az itt található gyártelepen nemrégiben közel 2,5 hektárnyi területen 1 MW teljesítményű napenergia-farmot telepítettek, az Egyesült Államokban először. Ezzel a Schneider Electric számára lehetővé vált a napenergia-farmok működésének hatékonyabbá tétele, valamint a megújuló energetikai megoldások kutatása és tesztelése. A Schneider Electric energiamenedzsment megoldásainak alkalmazásával az üzem energiafogyasztása 35%-kal csökkent, emellett folyamatban van az ISO 50001 szabvány és a Superior Energy Performance (Kiemelkedő Energiahatékonysági Tanúsítvány) megszerzése is.

 

A Schneider Electric amellett, hogy a programban az egyetlen világszintű energiamenedzsment szakértőként vesz részt, úttörője az energiamegtakarítási célú teljesítménynövelési modell kialakításának is. Az épületfejlesztési projekt magában foglal egy elnöki nyilatkozat kiadásával vállalt 2 milliárd USD-os hozzájárulást a szövetségi hivatalok energiahatékonyságának javításához és kibocsátáscsökkentési céljaihoz. A teljesítménynövelési modell keretében a kezdeti költségek finanszírozása a hosszú távú megtakarításokból történik, ezáltal nem ró terheket az adófizetőkre.

 

„A program nagyszerű példája a köz- és magánszféra együttműködésének, amely nélkülözhetetlen eleme nemzetünk hatékonyabb és biztonságosabb jövőjének. Csökkentjük az energiafogyasztást, és egyúttal munkát is biztosítunk az emberek számára. Az aktív energiamenedzsmenthez és a kitűzött teljesítménycélok eléréséhez szükséges mérnöki és építészi szaktudás számos új munkahelyet is teremt" – mondta Chris Curtis, a Schneider Electric észak-amerikai elnök-vezérigazgatója.

 

www.whitehouse.gov

Arab Health 2012 orvostechnikai kiállítás – magyar részvétellel

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) szervezésében 10 magyar orvostechnikai vállalat mutatkozott be az idei Arab Health-en, amely a világ egyik legnagyobb orvostechnikai kiállítása (2012. január 23-26.). A 3500 kiállítót felvonultató rendezvényre megközelítőleg 65000 szakmai látogató érkezik a világ legkülönbözőbb részeiről. Tekintettel a szigorú EU-s vízumkiadási gyakorlatra, számos dél-kelet ázsiai, afrikai és közel-keleti ország szakmai közönsége számára az elsődleges orvostechnikai kiállításnak számít. Ennek tükrében a magyar orvostechnikai export számára kiemelt jelentőségű a rendezvényen való színvonalas megjelenés.

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) szervezésében 10 magyar orvostechnikai vállalat mutatkozott be az idei Arab Health-en, amely a világ egyik legnagyobb orvostechnikai kiállítása (2012. január 23-26.). A 3500 kiállítót felvonultató rendezvényre megközelítőleg 65000 szakmai látogató érkezik a világ legkülönbözőbb részeiről. Tekintettel a szigorú EU-s vízumkiadási gyakorlatra, számos dél-kelet ázsiai, afrikai és közel-keleti ország szakmai közönsége számára az elsődleges orvostechnikai kiállításnak számít. Ennek tükrében a magyar orvostechnikai export számára kiemelt jelentőségű a rendezvényen való színvonalas megjelenés.

Magyarország tradíciókkal rendelkezik az orvosi műszerek területén. Az ágazat egyértelműen a külpiacok felé tekint, 150-nél is több exportőrt tartunk nyilván. A vállalatok többsége KKV és tulajdonosi szerkezetükben, túlnyomó részt, magyar magánszemélyeket és vállalatokat találunk. A cégek többségét Budapesten találhatjuk, de számos gyártó van az ország legkülönbözőbb szegleteiben, például Egerben vagy Debrecenben.

A fejlett piacok elöregedő népességének és a feltörekvő piacok dinamikus bővülésének köszönhetően a kereslet folyamatosan növekszik az ágazat termékei iránt. Az egészségipar egyik legdinamikusabban bővülő szektor a világon.

A terület erősségét mutatja, hogy összesen 16 magyar cég jelenik meg kiállítóként Dubaiban és több száz potenciális vásárlót várnak a kiállítóink.

A perspektivikus ágazatban tevékenykedő magyar vállalatok exporttörekvéseinek támogatása továbbra is fontos eleme a HITA tevékenységének. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal által szervezett kollektív magyar standon 10 magyar vállalat kap bemutatkozási lehetőséget, amelyek a következők: a Dispomedicor Zrt., a Celitron Kft., MEDICOR Elektronika Zrt., a Tomtec Plastics, a Thormed Kft., a Labtech Kft., Tensiomed Kft., Diatron Zrt., Mediso Zrt., Rextra Kft.

Önálló kiállítókén jelenik meg a 77 Elektronika Zrt., a Diagon Zrt., Innomed Zrt., a Medimetal Kft., a Sanatmetal Kft. és a Diagnosticum Zrt.

A kiállításon több magyar cég új disztribútori szerződést kötött, amelynek keretében jelentősen bővíthetik az Európán kívüli exportjukat az említett vállalkozások.

Baltazár Színház és az 5 millió

A Maradj talpon! című vetélkedő szilveszteri különkiadásának nyertese Jakupcsek Gabriella a játék 5.000.000 forintos főnyereményét a Baltazár Színháznak ajánlotta fel. A nyereményt 2012. január 27-én, ünnepélyes keretek között adta át az értelmi sérült színészek alkotta társulatnak a nyertes és az MTVA képviseletében Szabó László Zsolt vezérigazgató-helyettes.

 

A Maradj talpon! című vetélkedő szilveszteri különkiadásának nyertese Jakupcsek Gabriella a játék 5.000.000 forintos főnyereményét a Baltazár Színháznak ajánlotta fel. A nyereményt 2012. január 27-én, ünnepélyes keretek között adta át az értelmi sérült színészek alkotta társulatnak a nyertes és az MTVA képviseletében Szabó László Zsolt vezérigazgató-helyettes.

 

Maradj talpon szilveszterkor is! Hírességek és a köztévé ismert képernyősei tették próbára tudásukat Gundel Takács Gábor irányításával a Maradj talpon! szilveszteri különkiadásában.

A játékosok közül végül Jakupcsek Gabriella maradt talpon, így az általa képviselt Baltazár Színház Alapítvány érdemelte ki a játék ötmillió forintos főnyereményét.


Fergeteges hangulatban telt a Maradj talpon! tavalyi utolsó, szilveszteri adása. A 2011. december 31-én, az ml-en sugárzott műsor több szempontból különleges volt. Mert hiába a képernyős vagy színpadi gyakorlat, a vetélkedős rutin vagy a remek balhorog, a játékos hírességek meglehetős lámpalázzal léptek a kamerák elé a Maradj talpon! sokakat elnyelő színpadán. Szente Vajktól, Jakupcsek Gabriellától és Csiszár Jenőtől, a „szomszéd" vetélkedő játékvezetőjétől és csapatkapitányaitól nem állt távol a csipkelődés és a versengés, ahogy Scherer Péter, Nacsa Olivér, Puskás Péter vagy Kovács Koko István is könnyen hagyatkozott humorára, helyzetfelismerő képességére, versenytapasztalatára. Novodomszky Évát és

D. Tóth Krisztát viszont korábban alig, Szöllősi Györgyit és Varga Editet pedig még egyáltalán nem láthatták ilyen meglepő szerepben a nézők.

A népszerű vetélkedő szilveszteri adása azonban nemcsak a játékosok miatt bizonyult különlegesnek. A Maradj talpon!  különkiadásában garantáltan jó helyre került a nyeremény, hiszen a versengő hírességek már a vetélkedő elején megnevezték azt az alapítványt vagy jótékonysági szervezetet, amelynek képviseletében játszottak. A játék kivételesen „utolsó vérig" tartott, a vetélkedő végére 5 millió forint halmozódott fel, a közösen összegyűjtött pénz sorsáról pedig az egyetlen ringben maradó játékos dönthetett. A nyertes Jakupcsek Gabriella a főnyereményt az általa képviselt Baltazár Színház Alapítványnak ajánlotta fel. A nyereményt január 27-én, a Magyar Rádió Márványtermében, ünnepélyes körülmények között adta át a társulatnak a nyertes és az MTVA képviseletében Szabó László Zsolt vezérigazgató-helyettes.

Az 1998 februárjában alakult Baltazár Színház az egyedüli hivatásos színtársulat Magyarországon, amely értelmi sérült színészekből áll. A társulatot működtető Baltazár Színház Alapítvány úttörő feladatot lát el azzal, hogy a fogyatékosságot háttérbe szorító és a művészi sorsot előtérbe helyező látásmóddal rendelkezik. Megteremti, hogy sérült emberek a tehetségükből éljenek meg. Működésének alapja, hogy előadásai társadalmilag ne kirekesztve készüljenek és kerüljenek bemutatásra. Az előadásokat ne "ahhoz képest" ítéljék meg, hanem önmagukért. A társulat működésével olyan kultúrát kíván megteremteni Magyarországon, amely társadalmi integráció lehetőségét nyújtja sérült embereknek. Célja, hogy tevékenysége nyomán a sérült emberek társadalmi megítélése megváltozzon.

www.mtva.hu

 

Lantai József

Vasárnap szórják szét Kemény Henrik bábművész hamvait a Népligetben

Kemény Henrik - ott fog nyugdoni ahol éltKemény Henrik – ott fog nyugdoni ahol élt

Végakaratának megfelelően a budapesti Népligetben, az egykori Kemény Bábszínház helyén szórják szét Kemény Henrik bábművész hamvait 2012. január 29-én, vasárnap 15 órakor; csendes búcsúztatását barátai és tisztelői körében tartják.

Kemény Henrik - ott fog nyugdoni ahol éltKemény Henrik – ott fog nyugdoni ahol élt

Végakaratának megfelelően a budapesti Népligetben, az egykori Kemény Bábszínház helyén szórják szét Kemény Henrik bábművész hamvait 2012. január 29-én, vasárnap 15 órakor; csendes búcsúztatását barátai és tisztelői körében tartják.

    A Kossuth-díjas bábművész, aki január 29-én ünnepelte volna 87. születésnapját, már évekkel ezelőtt kinyilvánította: "A Ligetben szórják szét a hamvaimat. Ezt szeretném! Ott születtem, ott van az életünk".
    A bábművész szinte minden vasárnap délután három és négy óra között ellátogatott az általa Bódénak nevezett Kemény Bábszínházhoz, amely azonban 2011. október 2-án leégett – idézte fel Láposi Terka, a Korngut-Kemény Alapítvány kuratóriumának elnöke korábban az MTI-nek.
    Mint fogalmazott, a Kemény Bábszínház maradványai előtti tisztáson szórják szét Kemény Henrik hamvait, hogy "itt találjon békére a magyar bábművészet legeredetibb és legzseniálisabb vásári bábjátékosa".
    A Kemény Henrik hamvait tartalmazó urnát január 16-án, hétfőn Debrecenben, a Vojtina Bábaszínházban ravatalozták fel, ahol barátai, tanítványai, tisztelői vettek búcsút Vitéz László életre keltőjétől.
    Kemény Henrik 1925. január 29-én Budapesten született. A Bábszínészképzőn 1964-ben végzett. A család mutatványos bódéjában nőtt fel, az apja és nagyapja által teremtett, több mint százéves hagyományokat folytatta. 1931 óta lépett fel, 1935-ben játszotta el első főszerepét, s faragta ki első bábfiguráját. 1945-ben vette át édesapjától a színházat.
    Az 1950-es évek elején felszámolták a népligeti vurstlit, ekkor az Állami Bábszínházhoz került. Az itt töltött két évtized alatt bábokat tervezett és készített, játszott, majd visszatért a vándorszínházhoz. Dolgozott tévéműsorokon is, nevéhez fűződik Vitéz László mellett a Zsebtévé Hakapeszi Makija és Süsü, a sárkány is.
    Kiváló művész címet 2002-ben kapott. 2005-ben Kossuth-díjjal tüntették ki a hazai vásári bábjáték legtisztább hagyományainak őrzése és terjesztése érdekében végzett tevékenységéért, hét évtizedes, országszerte ismert és elismert legendás művészetéért. 2008-ban Prima-díjat kapott.

gpz \ bsa

MTI 2012. január 27., péntek 17:15