Európában az energiaipari zöld befektetések értéke 2011-ben meghaladta a 100 milliárd dollárt

A 100 milliárd dolláros lélektani határ átlépése egyértelműen a német és olasz napelem-telepítéseknek volt köszönhető. Nem véletlen, hogy ez lesz az egyik fő témája az idei RENEXPO-nak, Magyarország vezető energetikai szakkiállításának, amelyen május 11-én megrendezik az első Nemzetközi Szolár konferenciát is. Az eseményt az iparágban olyan meghatározó szervezetek támogatják, mint a REC Solar Germany GmbH és a PV Cycle Association.

 

A 100 milliárd dolláros lélektani határ átlépése egyértelműen a német és olasz napelem-telepítéseknek volt köszönhető. Nem véletlen, hogy ez lesz az egyik fő témája az idei RENEXPO-nak, Magyarország vezető energetikai szakkiállításának, amelyen május 11-én megrendezik az első Nemzetközi Szolár konferenciát is. Az eseményt az iparágban olyan meghatározó szervezetek támogatják, mint a REC Solar Germany GmbH és a PV Cycle Association.

 

A 100,2 milliárd dolláros európai zöld befektetés jelentősége azért kimagasló, mert egyébként 2011-ben az energiaipari beruházások a gazdasági válság hatására komolyan visszaestek. Mindennek fényében nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2011 a napenergia éve volt. A megújuló energiaiparon belül ez azt is jelenti, hogy tavaly a napenergetikai befektetések egyértelműen az első helyre kerültek, megelőzve az eddig élen álló szélenergiát. Volt már példa ugyan arra, hogy a két technológia közül a napenergetika került ki győztesen, de ekkora különbség még soha nem mutatkozott a két szektor között. A 2011-ben megvalósult zöld beruházásokat tekintve Európa vitte el a pálmát, második helyen az Egyesült Államok, harmadik helyen pedig Kína áll.

Az első Nemzetközi Szolár konferencia résztvevői ugyanakkor a napenergia örömteli és egyértelmű térhódítása mellet foglalkoznak majd az ágazat gondjaival. A napelemgyártás területén ugyanis jelentős többletkapacitások épültek ki, ami miatt az árak erős nyomás alá kerültek. Ez jó hír a fogyasztóknak, hiszen olcsóbban jutnak hozzá a napelemekhez, de rossz hír a befektetőknek, hiszen az ágazat nyereségessége drámaian csökkent. Több csődvédelmi eljárás is indult. Az európai gyártók szerint Kína tiltott állami támogatásokat nyújt vállalatainak, ezért került több cég válságba. Németországban közben az állami támogatáspolitika megváltoztatását is fontolgatják. Ez jellemzően azt jelenti, hogy ismét csökkenne az átvételi tarifa. A németek kedvét ugyanis a korábbi tarifacsökkentések olyannyira nem vették el az újabb napelemek felszerelésétől, hogy 2011-ben nagyobb napelem kapacitás épült ki, mint 2010-ben. A tarifavágáson kívül most már kapacitáskorlátozáson is gondolkodnak, miután Németországban a napenergia kapacitás 2008 óta gyakorlatilag exponenciálisan nő és immár meghaladta a 25 ezer MWp-t.

A napenergia területén végre komoly elmozdulás történt Magyarországon is. Általános tapasztalat ugyanis, hogy a jelenlegi árak mellett a napelemek gazdaságos telepítéséhez valamekkora állami támogatásra szükség van. Ez a támogatás ugyanakkor hosszútávon visszatérül az államnak, hiszen csökken az ország importfüggősége, a környezetterhelés és a nagyfeszültségű hálózatok építési költsége. Jelenleg Magyarországon végre több pályázat is elérhető, melyekkel gazdaságosan telepíthető napelemes rendszer. Külön öröm, hogy pályázhatnak magánszemélyek és társasházak. A családi házakon történő napelem felszerelésére lehet viszonylag egyszerűen támogatást nyerni. Erre a támogatásra az ország egész területéről lehet pályázni. A támogatás mértéke 30 %-os alaptámogatás melyhez 10-20-30 %-os bónusztámogatás is elnyerhető, tehát összesen 30-50 % támogatáshoz juthatnak a pályázók. A pályázat feltétele az épület energetikai tanúsítványa. A RENEXPO-n május 10-12-e között ott lesznek az Energiaközpont munkatársai, akik egyrészt szakmai támogatói a rendezvénynek, másrészt a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban részletes felvilágosítás tudnak adni. A szemléletváltozásra jó példa, hogy napelemes rendszer épül a Szegedi Tudományegyetem épületeinek tetejére. Az intézmény a Fenntartható Fejlődési Stratégia részeként 24 helyszínen 2754 db napelemet telepít, így villamosenergia-igényének 7 százalékát állítja majd elő megújuló energiaforrásból. A beruházás évente várhatóan több mint 25 millió forintos (kb. 326 lakás éves villamosenergia-fogyasztását kitevő) villamosenergia-megtakarítást jelent, és 2032 tonna CO2 kibocsátás szűnik meg segítségével. Az uniós támogatással megvalósuló beruházástól a szakemberek azt várják, hogy egyfajta mintaprojekt lesz a közintézmények számára.

Mindszenty bíborosra emlékezett a magyar egyház Szombathelyen

Magyarország pápai nunciusa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Szombathelyi Egyházmegye papsága és hívei emlékeztek a szentéletű bíborosra, imádkoztak boldoggáavatásáért.

Magyarország pápai nunciusa, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a Szombathelyi Egyházmegye papsága és hívei emlékeztek a szentéletű bíborosra, imádkoztak boldoggáavatásáért.

2012. március 31-én a zsúfolásig megtelt szombathelyi székegyházban Veres András megyéspüspök köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepségen részt vett Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Veres András megyéspüspök, a szomszédos kismartoni és szlovéniai egyházmegyék püspökei, a magyar katolikus püspöki kar tagjai, az egyházmegye papjai és hívei, országgyűlési képviselők, a megye és a város vezetői, az egyházmegye katolikus oktatási intézményeinek pedagógusai és diáksága. A székegyházban a szombathelyi premontrei gimnázium – Mindszenty egykori  iskolája – diákjai álltak sorfalat.

A vas megyei Csehimindszenten született Mindszenty bíboros pappá szentelésének színhelyén, a szombathelyi székesegyházban zajlott le a hálaadó szentmise, amelyen az egybegyűltek imádkoztak a bíboros boldoggáavatásáért és hálát adtak a magyar egyházért és hazáért végzett szolgálatáért. A szentmise főcelebránsa  Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt.

Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulójára emlékezve hálát adott tanúságtételéért. Lázár feltámasztásának evangéliumi történetét elmélkedésében összekapcsolta Mindszenty alakjával. A szemtanúk, akik látták a csodát, nem a lényegen gondolkodtak, hanem külsődleges kérdéseket tettek fel: hányan hisznek majd benne; hogyan hallgattassák el a csodatévőt, ha veszélyessé válik. Mindszenty bíboros életében is adódtak hasonló helyzetek. Amikor szót emelt az alapvető értékek mellett, mérlegelni lehetett, hogy időszerű-e, megfelelő formában hangzik-e el állásfoglalása. Ám az alapvető kérdés, amit nem lehet megkerüli, hogy igaza volt-e Mindszenty bíborosnak, amikor ezekért az értékekért szólt és dolgozott.

Erdő Péter bíboros figyelmeztetett: „Ne olyanok legyünk, mint akik Lázár feltámasztását látva taktikára gondoltak és feljelentették Jézust, hanem azokhoz csatlakozzunk, akik hittel fogadták Isten erejének megnyilvánulását… Isten színe előtt át kell éreznünk és elkötelezetten kell vállalnunk a gyakorlatban is a Gondviselésbe vetett bizalom igazságát, a többi ember iránti szeretet súlyát."

Jézus kereszthalálának ünnepe előtt az esztergomi érsek felhívta a figyelmet arra is, hogy Megváltó halála az egyház életének és a világ üdvösségének forrása. „Hitünk arra kötelez minket, hogy mindenki felé szeretettel forduljunk. Úgy becsüljük meg saját népünk értékeit, hogy közben átérezzük mindenki más méltóságát is. Mindszenty bíboros ennek a keresztény alapmagatartásnak határozott, egyértelmű képviselője volt" – mondta. Hangsúlyozta, hogy hívő keresztény emberként szeretettel kell fordulnunk minden nép, minden közösség felé, miközben óvnunk és ápolnunk kell saját közösségünk értékeit.

Mindszenty Józsefet prófétikus egyéniségnek nevezte: „Nem jövendő eseményekről szóló jóslatokat hirdetett, hanem azt mondta ki bátran és erőteljesen, amiben Isten akaratát, Isten üzenetét ismerte fel kora és népe számára". Erdő Péter hangsúlyozta: a bíboros hite, tanítása éppen ezért ma is példaértékű.

Homíliája zárásaként Szent István király, Szent Márton püspök és a Magyarok Nagyasszonya, közbenjárását kérte.

A szentmisét követően Erdő Péter bíboros megáldotta a Brenner János Kollégium falán elhelyezett Mindszenty emléktáblát.

 

Szentbeszéd a szombathelyi székesegyházban 2012. március 31-én (Jn 11,45-57)

Főtisztelendő Püspök Úr!
Kedves Paptestvérek!
Krisztusban Kedves Testvérek!

Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának ünnepére készülünk. Holnap, Virágvasárnap a szentmisében már a Passiót olvassuk. A mai napon ebben az erőtérben áll megemlékezésünk és imádságunk. Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulójára emlékezve hálát adunk tanúságtételéért, és imádkozunk azért, hogy őt a Szentek sorában tisztelhessük. Ilyen lélekkel mutatunk be ünnepélyes szentmisét földi maradványainak hazatérése, vagyis 1991 óta minden évben az Esztergomi Bazilikában, és Rómában is. Most itt, a Szombathelyi Székesegyházban ajánljuk fel a szentmisét, ahol 1915-ben pappá szentelték. Itt kapta meg a szentségi kegyelmet, amely később papi és püspöki szolgálatában vezette.

    1) A mai evangélium a Lázár feltámasztása utáni drámai helyzetről beszél. Egy halott feltámasztása olyan csoda, amelyben a mindenható Isten ereje megrázóan mutatkozik meg. Mégis, ezután a csoda után is úgy jelenik meg Jézus, mint az ellentmondás jele. Sokan hisznek benne, egyesek viszont a szemtanúk közül, a jelenlévők közül, azok közül, akik látták a feltámadt Lázárt, elmennek a farizeusokhoz, és elbeszélik nekik az esetet. Ezután Szent János evangéliuma szerint összeül a Szinedrion, és arról tanácskozik, hogy mit tegyenek Jézussal. Attól tartanak – olvassuk -, hogy mindenki hinni fog benne, aztán pedig eljönnek a rómaiak, elpusztítják a szentélyt és az egész népet.

    Örök emberi kísértés rejlik ebben a jelenetben. Látni a csodát, a halott feltámasztását, amely nyomán sokan hisznek, de mégsem tenni fel magunknak a kérdést, hogyan történhetett ez, minek az igazolása, kinek a műve, kinek a hatalmával parancsol Jézus még a halálnak is. Ehelyett az emberi szívben fölmerülhetnek a dolog lényegétől elfordító, külsődleges kérdések is. Hányan fognak hinni benne? Mit fognak szólni ehhez a hatóságok? Hogyan hallgattassuk el a csodatevőt, ha veszélyesnek tűnik? Ha ezeknek a kérdéseknek adjuk az elsőbbséget, akkor szellemi csapdába esünk: nem válaszolunk a lényegre, de megpróbálunk gyakorlati következtetéseket levonni.

    2) Mindszenty bíboros életében is adódtak hasonló helyzetek. Ha az emberi méltóság, a személy alapvető jogai mellett, a faji, nemzetiségi, társadalmi megkülönböztetés ellen, a hit, a remény, a kultúra érdekében emelte föl a szavát, meg lehetett kérdezni, hogy jól fogalmaz-e. Mérlegelni lehetett, hogy időszerű-e, megfelelő formában hangzik-e egyik vagy másik állásfoglalása. De kísértésnek enged az emberi szellem, ha mindezt úgy vizsgálja, hogy közben megkerüli az alapvető kérdést: igaza volt-e Mindszenty bíborosnak, amikor ezekért az értékekért szólt és dolgozott.

    Ma is, a saját életünkben is újra meg újra válaszút elé kerülünk. Ne olyanok legyünk, mint akik Lázár feltámasztását látva taktikára gondoltak és feljelentették Jézust, hanem azokhoz csatlakozzunk, akik hittel fogadták Isten erejének megnyilvánulását. Bármelyikünket érheti baj, betegség, anyagi kár, munkanélküliség, családi tragédia, súlyos törések keletkezhetnek szülő és gyermek, vagy a házastársak között. Megromolhat a légkör szomszédok közt, vagy akár egy egész településen, sőt egy egész társadalomban. És kereshetjük ilyenkor, keresnünk is kell az olyan megoldásokat, amelyek kisebb-nagyobb segítséget jelentenek a napi problémákban. De nem kerülhetjük meg az alapvető kérdéseket. Isten színe előtt át kell éreznünk és elkötelezetten kell vállalnunk a gyakorlatban is a Gondviselésbe vetett bizalom igazságát, a többi ember iránti szeretet súlyát. Egy olyan szeretetét, amely ha kell, önuralmat és alázatosságot jelent. Ha szükséges, anyagi és fizikai segítséget is azok számára, akik nálunk is jobban rászorulnak. Ha kell, megbocsátást jelent. Ha kell, minden gyűlölet, harag, bosszú érzésén felülemelkedő, Isten mértékéhez igazodó szeretetet. Ha kell, bátor állásfoglalást minden ember egyenlő méltósága mellett.

    3) Az imént felolvasott szakaszban hallottuk Kaifás főpap híres mondását, amelynek János evangélista kettős értelmet tulajdonít: „Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon" (Jn 11,50). Ám az evangélium szerint Kaifás ezt „nem magától mondta, hanem mint főpap, megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért, s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse" (Jn 11,51-52). A népért vagy a városért meghaló egyetlen ember vagy kevesek képe többször feltűnik a választott nép vallási irodalmában . Maga Jézus pedig kijelenti (Mt 20,28; Mk 10,45), hogy „az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul adja az életét sokakért". Ebben a fényben a főpap tudtán kívül és szándékától függetlenül, jövendölésként hangzanak Kaifás szavai. Bár a kortársak is ismerték a nem tudatos jövendölés titokzatos eseteit (vö. uo.), már a Kivonulás könyvében olvassuk a felszólítást: „A kinyilatkoztatás melltáskájába tedd bele az urimot és tummimot. Ezek feküdjenek Áron szívén, amikor az Úr elé lép, s így Áron hordozza mindig a szívén az Izrael fiainak adott kinyilatkoztatást" (Kiv 28,30). A főpap különlegesen is a kinyilatkoztatás tanúja, Isten üzenetének közvetítője. Erre utaltak hajdan öltözetének egyes darabjai is. A korai középkorban pedig a keresztény püspöki ruházaton tűnik fel a rationale, a széles vállszalaggal a miseruha fölé akasztott, a melltáska helyét elfoglaló embléma. A világ néhány egyházmegyéjében, így Krakkóban is ezt az ősi darabot ma is használják az ünnepélyes szertatásokon. A hajdani főpapi melltáskában lévő két kőnek, az urimnak és a tummimnak a Szentírás latin fordítása szerint tanítás és igazság (doctrina és veritas) volt a neve. Ezt a két szót hímezték gyakran a püspöki rationaléra is . Ez az ősi, liturgikus ruhadarab egyébként motívumként megjelenik a Szent István emlékét őrző koronázási paláston is. Itt azonban, a hajdani melldísz helyén, a középpontban Krisztust találjuk.

    Kaifás főpap sejtelmes mondata Krisztus fényében bontja ki teljes értelmét. Ő az, aki meghalt az egész népért, és ő az, aki Isten szétszórt fiait az egész világról egybegyűjti. Megváltó halála az Egyház életének és a világ üdvösségének forrása. Isten megújuló népébe minden ember meghívást nyert, hogy egyetlen népet alkosson Isten terve szerint . Hitünk arra kötelez minket, hogy mindenki felé szeretettel forduljunk. Úgy becsüljük meg saját népünk értékeit, hogy közben átérezzük mindenki más méltóságát is. Mindszenty bíboros ennek a keresztény alapmagatartásnak határozott, egyértelmű képviselője volt.

    Mindig voltak, akik számára a katolikus hit vagy a Katolikus Egyház túl egyetemesnek, túl nemzetközinek látszott. És voltak olyanok is, akik az Egyházat és a hívő embereket éppenséggel nacionalizmus vádjával illették. Következetlen, kiegyensúlyozatlan emberi magatartások mindig voltak a történelemben. Előfordulhatnak megkeresztelt emberek körében is. De hitünk tanítása világos és egyértelmű: Krisztus mindenkit átölelő szeretetével kell fordulnunk minden nép, minden közösség felé, és közben óvnunk, ápolnunk, fejlesztenünk kell annak a közösségnek az értékeit, amelynek a teremtő Isten jóvoltából a tagjai vagyunk. És minden közösség számára is ez a derűs, ez az együttműködni kész, ez a testvéri szemlélet hordozza az életet és a jövőt, saját értékeink megmaradását és kibontakozását is.

    Mindszenty bíboros, mint magyar főpap, prófétikus egyéniség volt. Nem tudtán és akaratán kívül, hanem szívvel-lélekkel, Krisztusra tekintve. Nem jövendő eseményekről szóló jóslatokat hirdetett, hanem azt mondta ki bátran és erőteljesen, amiben Isten akaratát, Isten üzenetét ismerte fel kora és népe számára.

    Szenvedésében, életében katolikus közösségünk és népünk sorsa tükröződik. Megértés és meg nem értés, tisztelet, dicséret, bírálat és gyalázás egyaránt kijutott neki. Személye ma is időszerű, emlékét nem borította el a feledés. Amire pedig most, egy megváltozott világban, más kihívások és más lehetőségek között emlékezni kell és emlékezni érdemes, az tanításának és helytállásának lényege. Krisztusba vetett hite, elpusztíthatatlan reménye, emberekre figyelő, együttérző, hősies szeretete.

    4) Kérjük a mai szentmisében mindannyiunk számára a tisztánlátás és az erő ajándékát. Kérjük, hogy megláthassuk környezetünkben a jeleket és a csodákat, hogy hittel fogadjuk Isten működését világunkban. Hogy fel tudjuk tenni az élet nagy kérdéseit, és Krisztus világosságában határozott, tiszta, tevékeny hittel válaszoljunk rájuk.

    Szent István király, Szent Márton püspök, Magyarok Nagyasszonya, könyörögjetek értünk! Ámen.

 

(Magyar Kurir)

A pápa, aki ördögöt űzött – Gabriele Amorth visszaemlékezése

José Maria Zavala Así se vence al demonio (Így lehet legyőzni az ördögöt) című könyvének egyik fejezetében interjút közöl Gabriele Amorth atyával, aki két esetről számol be, amikor Boldog II. János Pál exorcizmust végzett.

José Maria Zavala Así se vence al demonio (Így lehet legyőzni az ördögöt) című könyvének egyik fejezetében interjút közöl Gabriele Amorth atyával, aki két esetről számol be, amikor Boldog II. János Pál exorcizmust végzett.

A szerző szerint négyszáz év óta Boldog II. János Pál volt az első pápa, aki az exorcizmus szertartásával meghátrálásra kényszerítette a gonoszt. Pápasága negyedik évében, 1982. április 4-én történt. „Pontosan emlékszem – mondja Amorth atya. – Ismerem Francescát, aki aznap reggel megjelent a vatikáni pápai kihallgatáson. A megyéspüspöke előzőleg megkérte a pápát, hogy exorcizálja a lányt, amit a pápa habozás nélkül vállalt, és mindjárt el is végzett a pápai magánkápolnában. Francesca egyfolytában köpködött és vonaglott a földön. A pápa körül állók nem hittek a szemüknek. 'Soha életünkben nem láttunk ilyen jelenetet, ami az evangéliumokban le van írva' – mondták döbbenten."

„Jacques Martin francia bíboros szerint azonban leginkább maga II. János Pál pápa döbbent meg, aki – mint mondja – Ottorino Alberti spoletói püspöknek utóbb megvallotta: 'Életemben nem történt velem ehhez hasonló…' II. János valóban mondogatta, hogy 'mindaz, ami az evangéliumokban történik, ma is történik.' Ám nemcsak hitte és hirdette, hanem végül meg is tapasztalta. Exorcizmusa bizonyos mértékig hatásos volt, bár őszintén szólva meg kell mondanom, hogy Francesca teljes szabadulásáért öt éven át kellett imádkozni."         

Amorth atya még egy esetet elevenít fel, amely 2000 szeptemberében történt. „Egy 19 éves lány jött egy Monza környéki faluból egy hétre Rómába, hogy Giancarlo Gramolazzo testvéremmel, munkatársammal együtt imádkozzunk a szabadulásáért. Az alkalmakra hétfőtől csütörtökig délutánonként került sor, így délelőttönként ráért. Elhatározta, hogy elmegy a Szent Péter téri pápai kihallgatásra. A biztonságiak észrevették, hogy a viselkedése nem teljesen normális, ezért az első sorba, a betegek közelébe küldték. Rövidesen, miközben a pápa áldását adta a több mint negyvenezer zarándokra, a szép fiatal lány hátborzongató üvöltésbe kezdett."     

„A szervezők hiába próbálták csitítani. A lány emberfeletti erőre tett szert, több őrt lerázott magáról. Artikulálatlanul üvöltött, és szitkokat szórt Gianni Danzi püspökre, aki próbálta megnyugtatni, és megáldotta egy feszülettel. Amikor rájött, hogy lány megszállott, jelezte Stanislaw Dziwisznek, a pápa titkárának, aki végül szólt a pápának. II. János Pál utasítására a lányt egy hátsó bejáraton át bevitték a Szent Péter-bazilikába, ahol a pápa a szülők, Danzi püspök és több biztonsági őr jelenlétében – akik alig tudták lefogni a lányt – elvégezte az exorcizmust. Aznap délután Giancarlo Gramolazzóval és Danzi püspökkel együtt visszamentünk, hogy megáldjuk a lányt. Ő maga mondta el, mi történt vele délelőtt." 
 
Amorth atya így folytatja: „A pápa által végzett exorcizmus hatásos volt, de nem elegendő, hogy megszabadítsa a gonosz lélektől. II. János Pál félórán át nagy szeretettel imádkozott ezért a lányért, és azt mondta, a másnapi szentmisét a szabadulásáért ajánlja fel. Másnap két órán át folytattuk az exorcizmust. A gonosz lélek felemlegette a pápával történt találkozást. Hogy kacagott a nyomorult! Kényszerítette a lányt, hogy azt mondja nekem: 'A főnököd (a pápa) sem tudott kifogni rajtam!'" Az idős exorcista megjegyzi: a lány 12-től 19 éves koráig volt megszállott, de amikor a megszállottság nem uralkodott el rajta, rendkívül ártatlan és jószándékú teremtés volt, aki rengeteg szenvedését engesztelésül ajánlotta fel a lelkekért.
 
Amorth atya végül elmondja, hogy egyszer megkérdezte a gonosz lelket, miért fél annyira II. János Páltól. „Azt mondta, két ok miatt: először is azért, mert a kommunizmus bukásával a pápa meghiúsította a terveit Európában; másodszor pedig, mert sok fiatal lelkét ragadta el tőle pápasága alatt. Mikor pedig azt kérdeztem tőle, miért fél annyira a Szűzanyától, azt felelte: 'mert ember létére nagyon megalázott és legyőzött'" – idézi a neves római exorcistát a Vatican Insider.

Magyar Kurír (mk) 

Virágvasárnap – Áldott ki az Úr nevében jön!

Virágvasárnapot ünnepli az egyház most vasárnap, április 1-jén. Ezzel a nappal megkezdődik a nagyhét, amely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra vezet el bennünket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Virágvasárnapot ünnepli az egyház most vasárnap, április 1-jén. Ezzel a nappal megkezdődik a nagyhét, amely a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra vezet el bennünket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Krisztus a Biblia tanúsága szerint a zsidó peszah előtt néhány nappal vonult be Jeruzsálembe. Ezt a bevonulást három evangélista is leírja. Mindháromból kitűnik, hogy a Jézust éltető nép szabadságot, jólétet és nemzeti dicsőséget várt a Messiástól. A tömeg éljenzése és eufórikus lelkesedése miatt a zsidó vezetők akkor nem szálltak szembe nyíltan Jézussal, viszont néhány nap múlva már az elfogatása és halálos ítélet mellett döntöttek.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A virágvasárnapi liturgia része az a körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás, amelynek során a hívek által hozott barkákat a pap megáldja. Ezen a szentmisén hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Az Egyház ezzel a liturgikus elemmel is azt jelzi, hogy a dicsőséges bevonulás csak az első lépése volt Jézus szenvedésének és halálának, amelyre a megváltáshoz elengedhetetlenül szükség volt.
(MKPK titkárság)

Révay András: A minőség fokmérője

Lezajlott a XIX. Díjkiosztó Gála, amely idén először már a Best of Budapest & Hungary nevet viselte. A rendezvényre az Intercontinental Budapest Hotel báltermében került sor.

Lezajlott a XIX. Díjkiosztó Gála, amely idén először már a Best of Budapest & Hungary nevet viselte. A rendezvényre az Intercontinental Budapest Hotel báltermében került sor.

Az est kezdetén a gyülekező vendégeket, a diplomácia, a gasztronómia, a szállodai vendéglátás és a színvonalas szolgáltatások nagyköveteit a szenegáli muzsikusok koncertje köszöntötte. A zenekar a Shiraz Csoport tagja, a felsőtárkányi, de nyugat-afrikai hangulatú Bambara Hotel jóvoltából érkezett, ízelítőt adva abból, hogy ilyen muzsikával minden hétvégén találkozhatnak a szálloda vendégei. Időbe telt, amíg a mintegy hatszáz meghívott elfoglalta a helyét, annál is inkább, mert az előcsarnokban már az első percektől kezdve igen csak helyben marasztaló italokat kínáltak.

A Zwack család nevével fémjelzett patinás cég is ezt az alkalmat találta a leginkább megfelelőnek, hogy legújabb termékét bemutassa az elnézőnek cseppet sem nevezhető szakmai közönség előtt. Az aszalt szilvával készült Unicum különleges újdonság, valódi fordulópontot jelet a cég életében. Két valódi hungarikumot házasítottak össze, az Unicumot és egy őshonos magyar gyümölcsöt, a szilvát. Az Unicumot aszaltszilva-ágyon pihentették és utána hat hónapig tölgyfahordóban érlelték. Amint arról a bemutató közönsége meggyőződhetett, a két alap-íz tökéletes harmóniába került egymással. Ezt az italt valószínűleg azok is kedvelni fogják, akik az eredeti Unicumtól idegenkedtek.

A gálaest hivatalos részének kezdetén a Budapest Week Publishing kiadó tulajdonosa, Freed Péter és a kiadó igazgatója, Kerényi Péter üdvözölte a megjelenteket. Elmondták: immár tizenkilenc éve azt tartják feladatuknak, hogy ráirányítsák a figyelmet a gasztronómia- és szállodaipar, a szolgáltatások, minőségi szereplőire. Olyan megbízható iránytűvé szeretnének válni, amely segíti a vendégek tájékozódását a főváros és az ország vendéglátásában. Ennek érdekében ötvenhat kategóriában adnak ki évről – évre díjakat és szempontrendszerüket folyamatosan az élet diktálta változásokhoz igazítják. Az idén például két új kategóriát is bevezettek. Az „Ikonikus vendéglátóhely" csoportjába azok az éttermek, cukrászdák kerültek, amelyeket a nemzetközi útikönyvek szinte kötelező látnivalóként szerepeltetnek. Első alkalommal választották meg az éttermek szavazatai alapján az év gasztro-borászát, aki nem csak az általa készített nedűvel, de a vendéglátóhelyek munkatársai iránti odafigyelésével, szakmai támogatásával, a sommelier-k tréningjével, borvacsorák szervezésével is elnyerte a gasztronómia szakembereinek szimpátiáját.

Dr. Szeneczey Balázs, Budapest főpolgármesterének kabinetfőnöke szerint az itt megjelent szakmák képviselői döntik el valójában, hogy Budapest milyen képet sugároz magáról a nagyvilágba. Varázspálcánk nincs, másként kell tehát elérni, hogy fővárosunk versenyképessége fejlődjön. Meggyőződésem – mondta – hogy a verseny díjazottjai azért kaphatták ezt a kitüntetést, mert szeretik azt, amit csinálnak és szeretik ezt a várost is, pontosan tudják, hogy munkájuk nemcsak nekik hoz egyéni hasznot, hanem rendkívül hasznos mindannyiunknak, akik itt együtt élünk.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége alelnöke, a tavalyi Best of Budapest életműdíjasa, Niklai Ákos megerősítette, a turisztikai szakmában rendkívül fontos az a minőség, amit az itt megjelentek képviselnek. Budapest és Magyarország nagyon sokat nyújt a hozzánk érkező vendégeknek, ugyanakkor mindenki előtt nyilvánvaló, hogy rendkívül erős nemzetközi mezőnyben kell helytállni, ha el akarjuk nyerni a külföldi turisták elégedettségét. Mindemellett talán még fontosabb, hogy itthon, mi magunk jól érezzük magunkat, kifogástalanok legyenek azok a szolgáltatások melyekért – bárhol az országban – pénzt adunk. A díjazottak ebben mutatnak példát.

Volt néhány díj, melyek nyertesének kihirdetésekor megnőtt a figyelem a teremben. Az év gasztro-borászát Bolyki János személyében találták meg a bírálók. Őt egy történet jellemzi a legjobban: Bolyki Jánosnak 2005-ben támadt a gondolata, hogy fogyatékkal élő gyerekeket hív meg szüretelni. Ebből jött egy bor, címkéjén a „Nem hall, nem lát, nem beszél" – ugyanis ezek a gyerekek láttak is, hallottak is, beszéltek is, csakhogy egyszerre mindháromra nem mindegyik volt képes! Az életműdíjat – sajnos már posztumusz – Cecei Horváth Tibor, a Kéhli vendéglő feltámasztója és irányítója kapta. Az év éttermi szakembere a klasszikus kategóriában Fausto di Vora, a Faustos étterem tulajdonosa, aki a díj történetében második alkalommal nyerte el ezt a címet, modern kategóriában pedig Leora & David Seboek, a Baraka étterem tulajdonosai lettek. A legjobb ikonikus étterem elnevezést a Kádár étterem, a Gundel és a Gerbeaud Cukrászda mondhatja magáénak.

A díjak átvétele után kezdődött a „Város ízei" elnevezésű program, amely számára mintegy 20 kiváló étterem készítette a vacsorát, valamint a legjobb magyar és külföldi borokat, pezsgőket, pálinka- és whiskyfajtákat, kóstolhatták meg a vendégek. Itt az Intercontinental külön is elismerést érdemel, hiszen nem valószínű, hogy túl sok olyan szálloda lenne, amelyik beenged a konyhájába idegen éttermeket. Az egyik előételt a Kézműves Magyar Ízek Kft. szolgáltatta, a tál különlegessége a vízibivaly szalámi volt. A húst a Kiskunsági Nemzeti Park területén tartott állatokból nyerték. Mellé körtepálinkában érlelt, füstölt, kakukkfűvel ízesített libamájat kínáltak.

Nem maradtak éhesen a különleges keleti ízek kedvelői sem, japán és kínai fogások között válogathattak. De aki megszokottabbra vágyott, annak sem kellett sokat keresgélni. Holland és francia sajt, spanyol sonka várakozott egyazon asztalon. A kétféle, áfonyával és ananásszal ízesített tehéntejből készült, lágy desszert sajtot főleg azoknak ajánlották, akik most ismerkednek a sajtkultúrával és az erőteljes ízeket még nem kedvelik. Mellettük ott állt az Old Amsterdam, a keményebb, két évig érlelt sajt. A széles választék segítségével szeretnék arra ráirányítani a figyelmet, hogy szinte mindegy, mit választ a vevő, egy a fontos: igazi minőséget válasszon!

Míg az étkezéstől lassan eltelt urak az italos pultok tájékán csoportosultak, a hölgyek a szépségápolás legújabb rejtelmeivel ismerkedtek. A számukra összeállított parfüm-kollekció minden darabja különleges volt. A „miche" parfümöknél az elnevezés azt takarja, hogy a parfümőrök az alkotások készítésekor nincsenek szabályokhoz kötve. Nincsenek vásárlói fókuszcsoportok, nincsenek elvárások, bármit készíthetnek a rendelkezésükre álló alapanyagokból. Korlátok nélkül kiélhetik a fantáziájukat. A forgalmazónál közel négyszáz, francia, spanyol, angol, olasz illat közül lehet választani. Ezeket a parfümöket nem „papírra" tervezték, hanem a bőrünkre, így hatásuk mindenkinél más egy kicsit.

A nézelődés, kortyolgatás persze csak addig tartott, amíg meg nem szólalt a zene. A vacsora alatt a hangulatos aláfestést Gyarmati István csodálatos zongorajátéka képezte, ám olyan háromnegyed tizenegy tájban Arató András uralkodása kezdődött meg a bálteremben. A vetítővásznon megjelentek az Arató Disco képei, jöttek egymás után a Boney M, az ABBA és az összes többi világhírű énekes feledhetetlen slágerei. Éjfélkor az elmaradhatatlan tombolahúzás következett, bevételéből a beteg gyerekeket segítő Csodalámpa Alapítvány működését támogatták a rendezők. Az éjféli büféhez újabb, más ételeket vonultattak fel a vendéglátók, hogy azután legyen energia tovább táncolni – egészen hajnali háromig!

 

A SZÉP Kártya tulajdonosoknak fokozottan oda kell figyelniük kártyaadataik védelmére

10,5 milliárd forintnyi összeg került az első negyedévben a SZÉP Kártyákra, azonban az elektronikus utalványkártyák biztonságos használatához mind a kártyatulajdonosoknak, mind az elfogadóhelyeknek jelentős erőfeszítéseket kell tenniük.

 

10,5 milliárd forintnyi összeg került az első negyedévben a SZÉP Kártyákra, azonban az elektronikus utalványkártyák biztonságos használatához mind a kártyatulajdonosoknak, mind az elfogadóhelyeknek jelentős erőfeszítéseket kell tenniük.

 

Szigorúbb szabályozásra lenne szükség a SZÉP Kártyák fizetési metódusát illetően, amely jobban védi a kártyatulajdonosok személyes adatait. Jelenleg a felhasználóknak rendkívül elővigyázatosnak kell lenniük a kártya használata és tárolása során, ha azt szeretnék, hogy a munkáltató által azon elhelyezett összeg a rendelkezésükre álljon, és ne kerüljön illetéktelen kezekbe – figyelmeztet a BalaBit IT Security, a magyar tulajdonú, globális piacra szállító IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalat. 355 ezer Széchenyi Pihenőkártya van jelenleg forgalomban Magyarországon, amelyeken a munkáltató béren kívüli juttatásként évi 450 000 forintot helyezhet el kedvezményes adózással dolgozói számára. A szoros határidővel bevezetett SZÉP Kártyák használata során azonban számos olyan alkalom adódhat, amikor kártyaadataink illetéktelen kezekbe kerülhetnek – erre nyújthat megoldást például a PCI-DSS-hez (Payment Card Industry Data Security Standard) hasonló szabályozás, amely a kártyaadatokat tároló, feldolgozó és továbbító szervezetekre vonatkozik és a visszaélések csökkentését célozza. A BalaBit összegyűjtötte tanácsait, hogyan őrizzük a SZÉP Kártyán tárolt adataink biztonságát.

 

 

Mire kell odafigyelniük a SZÉP kártya tulajdonosoknak?

 

Aktiválás

A használat megkezdése előtt a SZÉP Kártyát aktiválni kell. Ehhez szükséges a kártyaszám és kibocsátótól függően vagy egy TeleKód (a kártyaszám utolsó 3 jegye) és a születési dátumunk, vagy egy jelszó (ami az egyik szolgáltató esetén a születési dátumunk, másik esetben az adószámunk). A születési dátumunk az egyik legkönnyebben megszerezhető személyes adatunk, például a közösségi profilokon rendszeresen szerepel. Tehát bárki, aki tudja a kártyaszámunkat és az iwiw-en vagy Facebookon megnézi a születési dátumunkat, aktiválhatja a SZÉP kártyánkat – ez a forgalomban lévő SZÉP Kártyák mintegy 80 %-át érinti.

 

BalaBit tipp: Ha már megkaptuk a kártyát, rendszeresen ellenőrizzük az egyenleget akkor is, ha még nem akarjuk használni. Ha aktiváltuk, első dolgunk legyen, hogy a 3 jegyű TeleKódot vagy a jelszót megváltoztassuk, ahogy a szolgáltatók is javasolják. Kártyaszámunkat csak az elfogadóhelyeken adjuk meg és kezeljünk gondosan minden olyan bizonylatot, amin a kártyaszámunk szerepel.

 

Személyes fizetés

A SZÉP Kártyák – bár a technológia ezt lehetővé tenné, ami a mágnes csíkkal működő bankkártyák esetében széles körben el is terjedt – nem rendelkeznek magasabb szintű biztonsági azonosítóval (például PIN kód). Az elfogadóhelyeken azonban ellenőrizhetik a személyazonosságot. Azonosítási pont lehet még a kártyabirtokos aláírása, amelynek szerepelnie kell a kártya hátulján (aláírás hiányában a kártya érvénytelen). Ha személyesen fizetünk vele, az egyik bizonylatot alá kell írnunk, így az aláírást a pénztáros összevetheti a kártyán szereplővel.

 

BalaBit tipp: Fontos, hogy minden egyes tranzakció után várjuk meg és gondosan tegyük el a bizonylatokat! Két bizonylatot kapunk, az egyiket aláírva vissza kell adnunk, a másik pedig a saját példányunk. Fokozottan ügyeljünk rá, hogy a saját példányunkat ne hagyjuk ott és ne dobjuk a legközelebbi papírkosárba! Ugyanis mindkét bizonylat tartalmazza az aktuális egyenlegünk mellett a teljes 16 jegyű kártyaszámunkat (nincsenek kicsillagozott karakterek mint a bankkártyás fizetés esetén), a kibocsátó nevét és lejáratot, amelyek ismeretében az Interneten bárki rendelhet a kontónkra. Csak az általunk lekérdezett egyenlegünkből fog kiderülni. Már ha alaposan átnézzük és észrevesszük.

 

 

Internetes fizetéshez elegendő a kártyaszám és a lejárati dátum

Online fizetés esetén még a személyes fizetésnél is kevesebb az azonosítási lehetőség, ami egyúttal azt is jelenti, hogy több a lehetőség a visszaélésre. Online vásárlás (pl. pizza rendelés) esetén a fizetés módjának kiválasztjuk a SZÉP kártyát. Ekkor 4 adatot kérnek el: a kártyaszámot, a kártyabirtokos nevét, kibocsátóját és a kártya lejárati dátumát. A gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy ha a kártyaszámot és a lejáratot sikerül helyesen beírni, a további mezők üresen hagyhatók vagy elgépelhetők, és a tranzakció is sikeres lesz, az összeget azonnal levonják a kártyánkról! Bár a többi adat megszerzése sem okozhat gondot, ha véletlenül hátrahagytuk a blokkot, azon mind megtalálható. Még blokk nélkül is maximum 6 próbálkozásból sikerrel járhatna bárki: jelenleg 3 kártyakibocsátó van Magyarországon, az OTP, az MKB és a K&H Csoport, ezeket a változókat könnyű cserélni; a SZÉP Kártyák többségét pedig idén gyártották le és bocsátották ki 5 évre, így a kártyák legnagyobb részének lejárata öt év múlva február vagy március lehet. A hónapok elteltével ugyan nő a variációs lehetőség, viszont a próbálkozások száma korlátlan.

 

BalaBit tipp: a kártyánkat biztonságos helyen tároljuk ahol a kártyaszám sem olvasható le mások által. A kártyaszámot a lehető legkevesebb helyre írjuk fel. Ugyanúgy, mint bankkártyás online fizetés esetén csak biztonságos számítógépen adjuk meg adatainkat. Rendszeresen ellenőrizzük egyenlegünket, hogy kiszúrjuk a gyanús tranzakciókat. Ha ilyet észlelünk, jelezzük a kibocsátó felé és/vagy tiltsuk le a kártyát! Az új kártya igénylésnek költsége 1500 Ft + áfa, amely a munkavállalót terheli, átfutási ideje legalább néhány hét.

 

7 tanács a BalaBittől: milyen lépéseket kell mindenképpen megtenni ahhoz, hogy SZÉP kártyánk adatait ne juttassuk illetéktelenek kezébe?

 

1. Azonnal cserélje le a jelszót vagy a 3 jegyű TeleKódot a kártya aktiválása után!

2. Ne dobja ki felelőtlenül a kártyával együtt kapott tájékoztatót!

3. Soha ne hagyja ott a pénztárnál a blokk másodpéldányát, ha SZÉP Kártyával fizetett! Ne dobja ki felelőtlenül ezeket a bizonylatokat!

4. A SZÉP Kártya számát ne mondja el másnak!

5. A SZÉP Kártya lejárati dátumát ne árulja el senkinek!

6. Rendszeresen ellenőrizze egyenlegét és tételesen nézze át tranzakcióit!

7. Ha bármilyen gyanús tranzakciót észlel, jelezze szolgáltatójánál és/vagy tiltsa le SZÉP Kártyáját!

 

Átadták a Ringier Mobile Influencer díjat – Mobiltémában kutat és oktat az idei nyertes, Pintér Róbert

2019. március 29-én átadták a Ringier Mobile Influencer 2011 díjat. A díjat a közönségszavazás és a zsűri döntése alapján Pintér Róbert, az Ipsos online ügyfélkapcsolati igazgatója vehette át.

 

2019. március 29-én átadták a Ringier Mobile Influencer 2011 díjat. A díjat a közönségszavazás és a zsűri döntése alapján Pintér Róbert, az Ipsos online ügyfélkapcsolati igazgatója vehette át.

 

A Ringier Mobile Influencer díj a RAM COLOSSEUM-ban megrendezett SmartMobil Konferencián került kihirdetésre. A díj mobil ipari szakembereket, befolyásos hazai mobilpiaci szereplőket hivatott díjazni.

 

A Ringier Mobile Influencer  2011 nyertese  Pintér Róbert lett.  A szakember a hazai mobil piacon végzett edukációs tevékenységért kapta a Ringier Mobile Influencer díjat. A szakmai zsűri egyhangúlag őt választotta több mint 40 jelölt közül a díjra. Pintér Róbert szociológus-politológus, a szociológia doktora (PhD), korábban a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központ (ITTK) tudományos igazgatója, jelenleg az Ipsos online ügyfélkapcsolati igazgatója.

A díjat Kardos Gábor, a Ringier Kiadó digitális üzletág igazgatója adta át. A díjazott külföldi szakmai konferencia utat nyert.

A díjátadó pillanatai és a zsűritagok nyilatkozatai megtekinthetők az összefoglaló videóban:

http://www.pixter.hu/video?id=34557

A Ringier Mobile Influencer 2011 szakmai zsűrije:

Dobó Mátyás, a Peer ügyvezető igazgatója

Horváth Balázs, szakújságíró

Kovács Ildikó, Magyar Telekom kommunikációs igazgatója

Kardos Gábor, a Ringier Kiadó digitális üzletág igazgatója

Kutas István, a Telenor kommunikációs igazgatója

Suba János, a Vodafone kommunikációs igazgatója

Varga G. Gábor Ringier, a Népszabadság újságírója

 

A Ringier Mobile Influencer díj 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy mobil ipari szakembereket, befolyásos hazai mobilpiaci szereplőket díjazzon, ugyanakkor elismerje és támogassa az innovatív kezdeményezéseket. A Ringier több fejlesztésével maga is jelen van a mobil applikációk piacán, ahol a jövőben is számos megjelenést tervez.  A kiadó kiemelten fontosnak tartja az innovatív kezdeményezések, saját és külsős szakemberek, valamint ötleteitek díjazását, ugyanakkor tartalomszolgáltatóként, médiaként feladatának tekinti az innovatív emberek, kezdeményezések támogatását és az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást. A „Ringier Mobile Influencer" díjat a kiadó a jövőben is évente tervezi meghirdetni.

Már Magyarországon is kaphatóak a Samsung legújabb, hang- és mozgásvezérelhető Smart TV-i

Megérkeztek hazánkba a Samsung 2012-es okostévéi, amelyek mind a belépő szintű, mind a középkategóriás, mind a létező legjobb tévére vágyóknak számos választási lehetőséget kínálnak. Az okostévék sorát az EH4500 nyitja, amely 26 hüvelykes méretben már mindössze 119 900 Ft-ért nyújtja a Samsung LED Smart TV-inek élményét.

Megérkeztek hazánkba a Samsung 2012-es okostévéi, amelyek mind a belépő szintű, mind a középkategóriás, mind a létező legjobb tévére vágyóknak számos választási lehetőséget kínálnak. Az okostévék sorát az EH4500 nyitja, amely 26 hüvelykes méretben már mindössze 119 900 Ft-ért nyújtja a Samsung LED Smart TV-inek élményét.

Az  EH5300 LED TV-től és az E550 plazma TV-től kezdőden érhetők el a Samsung új felhőalapú szolgáltatásai, amelyek segítségével a felhasználók még többet hozhatnak ki Samsung Smart TV-jükből akár már 149 900 Ft (UE32EH5300), illetve 319 900 Ft (PS51E550) ajánlott bruttó végfelhasználói áron. A Full Smart a Social TV, a teljes webböngésző, a Skype, a letölthető alkalmazások – beleértve az MTV és a Magyar Rádió archívumához való ingyenes hozzáférést nyújtó MTVA alkalmazást is – a Smart Hub és Search All funkció mellett a Samsung következő szolgáltatásait is tartalmazza:

 

  • Az idén bevezetésre kerülő Family Story révén a családtagok könnyen kapcsolatban maradhatnak, s megoszthatják fényképeiket és feljegyzéseiket egymással. A felhasználók közvetlenül a telefonjukról tölthetik fel fotóikat a TV-re, s néhány mozdulattal, diavetítés formájában nézhetik meg ezeket akár az otthon rendelkezésre álló legnagyobb képernyőn. Üzeneteket küldhetnek egymásnak okostelefonjuk, táblagépük vagy a televízió segítségével, s egy sor készülékről is elérhetik ezeket az üzeneteket, akár otthon tartózkodnak, akár máshol. A Family Story azt is lehetővé teszi bárki számára, hogy emlékeztetőket állítsanak be, és küldjenek az összes fontos családi eseményről, így a kapcsolattartás minden korábbinál egyszerűbbé válik, függetlenül attól, hogy hol is vannak az egyes családtagok.
  • A Fitness funkcióval táblagépek vagy okos telefonok kapcsolhatóak a TV készülékhez a mobile fitness alkalmazáson keresztül. A Fitness válogatott otthoni gyakorlatokat is kínál, sőt a virtuális tükör funkcióval a felhasználók ellenőrizhetik testtartásukat is.
  • A Kids az oktató jellegű játékok, mesék és jutalomfeladatok egész tárházát kínálja annak érdekében, hogy a tanulás és a világ felfedezése kellemes élmény legyen a gyermekek számára. Azáltal, hogy a TV-t egy, a szülők által ellenőrzött interaktív oktatási központtá alakítja át a Samsung, remélhetőleg a gyermekek televízió előtt töltött ideje is értékesebbé válik.
  • Az AllShare Play segítségével nem csak a közelben lévő eszközökön tárolt tartalom érhető el vezeték nélkül, de a Samsung felhő alapú szolgáltatásába akár a világ túloldaláról feltöltött képek és videók is megnézhetőek az otthoni TV-n.

 

A Samsung tovább fejlesztette a Smart Hub felhasználói felületet az idei modellekben a jobb teljesítmény és a még nagyobb kényelem érdekében. Az újítások közé tartozik, hogy a Smart Hub tartalomsávja (Content Bar) megjegyzi a legutóbbi tevékenységeket, így a felhasználók gyorsan és egyszerűen hozzáférhetnek a különféle tartalmakhoz. Az új webböngészővel kényelmesen nyitható meg egyszerre több weboldal is. A Samsung Apps, a világ legnagyobb HDTV-alkalmazásboltja pedig több mint 1400 alkalmazást kínál, beleértve olyan vezető márkák programjait, mint a Berlini filharmonikusok, a BBC, a Google vagy az Index és az [origo].

 


Mozgásérzékelés és hangvezérlés: a 2012-es modellek legnagyobb újdonsága, hogy a felhasználók egy egyszerű angol nyelvű köszönéssel is bekapcsolhatják a TV-t, és a funkciók között szóbeli utasításokkal és egyszerű kézmozdulatokkal is válogathatnak. De a készülék vezérelhető billentyűzetről, egér segítségével, érintős távirányítóról, hagyományos távirányítóról, vagy akár telefonról és tabletről is. A Smart Interaction (hang- és mozgásvezérlés, arcfelismerés), valamint a Samsung egyedi megoldása, a Smart Evolution funkció az E8000 típusú plazma TV-nél, valamint az ES7000 és ES8000 slim LED TV-nél érhető el. A Smart Evolution segítségével a felhasználók évről évre hozzájuthatnak a legfrissebb technológiákhoz saját televíziójukon, anélkül, hogy új készüléket vásárolnának. Ebben a Samsung Evolution Kit lesz a segítségükre, amelynek csatlakozója a TV hátuljában kap helyet.

 

A Samsung a 3D képmegjelenítés területén továbbra is a Full HD képminőséget lehetővé tévő aktív technológiát kínálja a vásárlóknak, Bluetooth-os 3D szemüvegekkel. A 3D képmegjelenítés a ES6100 LED TV-től felfelé, az E550 típustól felfelé (valamint az E490 modellnél) érhető el a Samsung Smart TV-kben.

 

Ezek a prémium kategóriás modellek ráadásul új, 1GHz-es kétmagos processzorral rendelkeznek, így problémamentes a különböző feladatok, alkalmazások párhuzamos kezelése, futtatása, hasonlóan a felhasználók laptopján vagy asztali számítógépén tapasztalt élményhez. A 51 hüvelykes képátmérőjű E8000 Smart plazma TV 559 900 Ft, az 55 hüvelykes képátmérőjű ES8000 Smart LED TV 819 900 Ft javasolt bruttó végfelhasználói áron vásárolható meg. Az UE40ES7000 LED televízióhoz 449 900 Ft-os áron juthatnak hozzá a vásárlók.

 

A 2012-es portfólió legdrágább LED televíziója az óriási, 65 hüvelykes UE65ES8000, amely 1 119 900 Ft-ba kerül, míg a plazmák közül a legtöbbet, 979 900 Ft-ot a 64 hüvelykes PS64E8000 prémium modellért kell fizetni.

Fitt Család 2012. – vitális és virtuális program a testi-lelki egészségért

Táplálkozás, testmozgás, lelki egyensúly, barátság. Ha egy szóval szeretnénk mindezek fontosságát kifejezni, azt mondanánk: egészség! Ha pedig azt szeretnénk kifejezni, hogy ez az élet minden területén, s minden időpontban fontos, akkor talán összefoglalható azzal, hogy Fitt Család Egészségklub.

 

Táplálkozás, testmozgás, lelki egyensúly, barátság. Ha egy szóval szeretnénk mindezek fontosságát kifejezni, azt mondanánk: egészség! Ha pedig azt szeretnénk kifejezni, hogy ez az élet minden területén, s minden időpontban fontos, akkor talán összefoglalható azzal, hogy Fitt Család Egészségklub.

 

Az egészségmegőrzést zászlajára tűző Fitt család egészségklub programsorozat 2012. február 7-én vette kezdetét, az Egyszervolt Alapítvány szervezésében. Lényegét tekintve egy egészen őszig tartó akcióról van szó, melynek során a lelki és testi egészség öt témakörét körüljárva iskolai klubfoglalkozásokat és egész napos egészségfesztiválokat szervez és egy internetes oldalt üzemeltet a Fitt Család csapata.

 

A Fitt Család egészségklub program célja, hogy az egészséget meghatározó legfontosabb tényezőkről – az egészséges táplálkozásról, a testmozgásról, a lelki harmóniáról, egészséges testi kapcsolatokról a lehető legszélesebb elméleti és gyakorlati ismereteket juttassa el gyerekekhez és szüleikhez.

A testi és lelki egészség e fontos témaköreit neves és tapasztalt szakértők járják körül. Rendszeresen publikálnak újabb cikkeket az alapvető tudnivalókról, fontos élethelyzetekről a www.fittcsalad.hu  honlapon, melynek tartalma folyamatosan bővül készségfejlesztő, edukatív játékokkal, kvízekkel, tesztekkel.

 

A Fitt Család szakértői:

  • Családi élet – Gáspár Sarolta, nevelési tanácsadó, a Magyar Rádió egykori Apró-cseprő c. műsorának gazdája
  • Mozgás – Gergely István, vízilabdázó olimpiai bajnok
  • Lelki egészség; Társas kapcsolatok – Héjja Edit, pszichopedagógus, gyógypedagógus
  • Egészséges táplálkozás – Tóth Bernadett dietetikus

 

A Fitt Család egészségklub gyakorlati foglalkozásait Budapest XII. kerületének hét általános iskolájában tartják szakértőink. Az összesen 35 „klubdélutánon"  3. és 4. osztályos gyerekek vesznek részt. A sorozat tematikája felöli a lelki és testi egészség öt témakörét: 1. Klub a barátságról – ahol megtudod, hogy mire jó a jó barát? 2. Klub az érzésekről – avagy ki az úr az érzéseink felett? 3. Én és a családom Klub – ahol szüleid bőrébe bújhatsz. 4. Jót evő Klub – ha az vagy, amit megeszel, te mit ennél és mi lennél? Segítünk a választásban! 5. Mozdulj rá! – Fitt Család Sportdélután

E sorozat záróeseménye a májusi Fitt család Egészségfesztivál lesz. 

 

 

A projekt azonosítószáma: TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0426

Népszerű sportolók a Telekom Vivicittán

A 27. Telekom Vivicittá Városvédő Futás. eseményének 11,9 kilométeres Vivicittá távján részt vesz Kovács „Kokó" István a teljes családjával és Miklósa Erika operaénekesnő, aki a látássérült Makádi Zsófiával együtt fut. A 6,2 kilométeres Midicittá távon indul Kassai Viktor labdarúgó játékvezető és Kovács Péter freestylefutball-világbajnok.

 

A 27. Telekom Vivicittá Városvédő Futás. eseményének 11,9 kilométeres Vivicittá távján részt vesz Kovács „Kokó" István a teljes családjával és Miklósa Erika operaénekesnő, aki a látássérült Makádi Zsófiával együtt fut. A 6,2 kilométeres Midicittá távon indul Kassai Viktor labdarúgó játékvezető és Kovács Péter freestylefutball-világbajnok.

 

A most vasárnapi futás legidősebb résztvevője, egy 83 éves férfi szintén Midicittát fut. A legfiatalabb egy alig fél éves kisfiú, szüleivel és a nővérével lesz ott az eseményen – feltehetően babakocsiból szemléli majd az eseményeket.

 A Félmaraton útvonalán 6 frissítőállomás lesz. Az eseményt szervező BSI több mint 200 fős rendezői gárdája gondoskodik a futók biztonságáról és ellátásáról: 5000 liter vízzel, 1000 liter isoitallal, 450 kg banánnal, 40 kilogramm szőlőcukorral készülnek a résztvevők frissítésére.

 A 27. Telekom Vivicittá Városvédő Futásról és a nevezési lehetőségekről további információ a www.futanet.hu  oldalon található.