Windows 8-ra épít a T-Systems Magyarország

Hazánk egyik legnagyobb rendszerintegrációs vállalata, a T-Systems Magyarország Zrt. október elején megkezdte a Windows 8 bevezetésének tesztelését, amit 2013-ban a cég munkatársainak fokozatos Windows 8-ra való átállítása követ. A 2012-ben az Év Microsoft Partnere díjat nyert T-Systems a belső kommunikáció hatékonyságának növelése mellett a kapcsolódó kompetenciáinak erősödésére törekszik annak érdekében, hogy a jövőben saját tapasztalataira támaszkodva számolhasson be ügyfeleinek a Windows 8 előnyeiről.

 

Hazánk egyik legnagyobb rendszerintegrációs vállalata, a T-Systems Magyarország Zrt. október elején megkezdte a Windows 8 bevezetésének tesztelését, amit 2013-ban a cég munkatársainak fokozatos Windows 8-ra való átállítása követ. A 2012-ben az Év Microsoft Partnere díjat nyert T-Systems a belső kommunikáció hatékonyságának növelése mellett a kapcsolódó kompetenciáinak erősödésére törekszik annak érdekében, hogy a jövőben saját tapasztalataira támaszkodva számolhasson be ügyfeleinek a Windows 8 előnyeiről.

 

A T-Systems Magyarország október 9-én a Microsoft Magyarország közreműködésével indította el saját munkatársai körében a Windows 8 bevezetésének tesztjét. A Windows következő generációs rendszerének funkcionalitását első körben néhányszor tíz számítógépen tesztelte a vállalat, ezt követi a belső alkalmazások tesztelése, majd a tömeges telepítés, amelynek során 2013 végéig várhatóan mintegy 1000 gépet frissítenek Windows 8-ra. Ez a T-Systems PC és notebook állományának több mint a felét jelenti.

 

Hazai viszonylatban az elsők között kezdtük meg a Windows 8 bevezetését – közölte Németh Zoltán, a T-Systems Magyarország Zrt. IT és telekommunikáció divízióját vezető vezérigazgató-helyettes – ami komoly szakmai kihívást jelent számunkra, hiszen a T-Systems október elsején jött létre négy vállalat egyesüléséből, így az átállás előtt még el kellett végeznünk a felhasználók konszolidálását a korábbi környezetbe. Mégis vállaltuk a kihívást, mert az új operációs rendszer, a korszerű mobil eszközök és a nagysebességű mobiladat szolgáltatások használatba vételétől a belső kommunikációnk hatékonyságának növekedését várjuk, amitől a vállalatunk versenyképessége növekedik majd. Az átállás tervezése és lebonyolítása a Microsoft szakembereinek együttműködésével zajlik, ezért bízunk benne, hogy a korán megszerzett tapasztalat és tudás birtokában a jövőben a T-Systems ügyfeleinek is segítséget tudunk nyújtani abban, hogy a korszerű, ergonomikus munkakörnyezet kialakításán túl valóban „mobilizált vállalattá" válhassanak, azaz a belső kommunikációjukba be tudják építeni a rendelkezésre álló korszerű mobil-kommunikációs megoldásokat. Az elvégzett funkcionális- és alkalmazástesztek alapján úgy látjuk, hogy a Windows 8 átállás kockázatai minimálisak lesznek."

 

„A Windows 8 nem csupán a konzumer felhasználóknak, hanem a vállalatoknak is teljes körű megoldást biztosít, s a lehető legbiztonságosabb működést teszi lehetővé, legyen szó táblagépről, vagy személyi számítógépről. A Windows 8 támogatja a rendszerüzemeltetők munkáját: a Windows Áruházból letölthető alkalmazások egy szigorú előzetes ellenőrzésen mennek át, így nem rejtőzhet el bennük vírus vagy keylogger, az üzemeltető a rendszerfelügyeleti eszöközök segítségével totális kontroll alatt tarthatja a hagyományos asztalt, a Modern felüleleten pedig a felhasználók egyéni beállításokat, letöltéseket alkalmazhatnak. Nem utolsósorban, a Windows 8 könnyen adaptálható a vállalati informatikai rendszerekbe" – mondta Tóth András Mihály, a Microsoft Magyarország Windows üzletágának vezetője.

IFRS az USA-ban – konszolidáció lassan, de biztosan

Amerikai befektetők véleménye szerint három-négy éven belül megvalósulhat az IFRS standardok adaptációja az amerikai vállalatok körében. A pénzügyi beszámolási irányelvek egységesítése elé a számviteli szakemberek felkészületlensége gördítheti a legnagyobb akadályt – derül ki a Forbes Insights és az ACCA közös kutatásából.

Amerikai befektetők véleménye szerint három-négy éven belül megvalósulhat az IFRS standardok adaptációja az amerikai vállalatok körében. A pénzügyi beszámolási irányelvek egységesítése elé a számviteli szakemberek felkészületlensége gördítheti a legnagyobb akadályt – derül ki a Forbes Insights és az ACCA közös kutatásából.

Pénzügyi szakemberek körében folyamatosan megoszlik a vélemény a US GAAP (az Amerikai Egyesült Államokban alkalmazott számviteli szabályok összessége) és az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) közötti konvergencia programról.   A vita azonban eldőlni látszik. Egyre biztosabbnak tűnik ugyanis, hogy az amerikai Értékpapír-kereskedelmi Bizottság (Securities Exchange Commission, SEC) hamarosan az IFRS irányelvek mentén követeli meg a pénzügyi beszámolókat. Erre enged legalábbis következtetni a Forbes Insights, a neves Forbes Magazin piackutató részlege és az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a világ vezető pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezetének tanulmánya.

„Mindent összevetve a kutatás eredményei egybevágnak azokkal a híresztelésekkel, melyeket visszahallunk az amerikai befektetői közösségektől. Vállalati oldalon ugyan egyelőre még mindig szkeptikusak a pénzügyi vezetők, és legtöbbjük a konkrét előnyökkel sincsen tisztában, a befektetői oldalon azonban egyértelmű az igény az egységesítés iránt." – kommentálta a tanulmány legfontosabb megállapításait Hans Hoogervorst, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB) elnöke.

A 2012 májusában és júniusában végrehajtott kétkörös, kérdőíves kutatás csaknem 500 amerikai befektetési szakember véleményét veszi számításba. Az eredményekből kiderül, hogy a megkérdezettek több mint fele (57 százalék) számít arra, hogy pár éven belül sor kerül a váltásra. A bizakodók jelentős része (49%) abban is bízik, hogy hosszú távon az adaptációból származó előnyök végül felülmúlják a várható költségeket.

A válaszadók majd egyharmada (29%) azonban szkeptikusnak bizonyult az újítás irányába. Ennek egyik magyarázat lehet, hogy a szakemberek nem igazán vannak tisztában az IFRS és a US GAAP közötti különbségekkel: mindössze a kutatásban résztvevők 34 százaléka tudott volna konkrét eltéréseket mondani a két standard között.

A bizonytalanabb válaszadók körében az ellenállás is magasabb volt, szerintük ugyanis a nyilvánosságra hozatali követelmények minősége magasabb a US GAAP esetében. Fordult a kocka ugyanakkor azok körében, akik konkrét eltéréseket is meg tudtak volna nevezni: ezen válaszadók már több mint 40 százaléka vélte hatékonyabbnak az IFRS szabványokat.

„Az ACCA egyik legfontosabb célkitűzése mindig is a pénzügyi beszámolók globális szintű racionalizálása és egységesítése volt. A válság kitörése óta még inkább megnőtt az igény a transzparencia iránt, és az amerikai átállás révén ez a folyamat akár fel is gyorsulhat." – mondta el  Katka Benesova, az ACCA Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős területi igazgatója.

„Habár az IFRS standardok alkalmazása itthon még mindig gyerekcipőben jár – legalábbis az EU más országaival összevetve -, a tendencia Magyarországon is egyre inkább kézzelfogható. Az átállás ugyanakkor idő -és költségigényes folyamat, ezért a megfelelő szakemberek felkészítése kulcsfontosságú lehet a hatékony megvalósításhoz" – hívja fel a figyelmet Benesova.

 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (International Financial Reporting Standards, IFRSs) elvi alapú, megközelítésű számviteli standardok, értelmezések és keretelvek, melyet a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards Board, IASB) bocsát ki.  Jellemző rájuk a pénzügyi szemlélet, és a befektető-központú információ-szolgáltatás, mely kihat mind a megjelenítendő eszközök és kötelezettségek körére, mind az értékelési szabályokra.

Forrás: Wikipedia

A kutatásból készült tanulmány elérhető az alábbi linken:

http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-iusip.pdf

Mérlegen a Duna Régió Stratégia

Két éves évfordulójához közeledik a Duna Régió Stratégia. Ennek alkalmából november végén tartják a németországi Regensburgban azt a konferenciát, ahol a folyamat értékelésére is sor kerül. A stratégia céljait az első kihirdetést követően időközben frissítették és pontosították, de még most is tartalmaz nehezen összehangolható célokat.

 

Két éves évfordulójához közeledik a Duna Régió Stratégia. Ennek alkalmából november végén tartják a németországi Regensburgban azt a konferenciát, ahol a folyamat értékelésére is sor kerül. A stratégia céljait az első kihirdetést követően időközben frissítették és pontosították, de még most is tartalmaz nehezen összehangolható célokat.

 

A Duna Régió Stratégiában két évvel ezelőtt számos célt fogalmaztak meg ez érintett államok. Ezek között voltak olyanok, melyekkel nem minden ország értett egyet, illetve melyek elérése nem volt reális célkitűzés. A WWF ettől eltekintve 2010-ben azon az állásponton volt, hogy a természeti értékek védelme és az ökológiai állapot javítása kellő súllyal szerepel a régiós célok között.

 

A gazdasági ágazatok célkitűzései ugyanakkor egyes esetekben nem voltak összhangban a Duna ökológiai állapotát védendő javaslatokkal. Ezek közé tartozott a hajózás fejlesztése és a vízi úton szállított árumennyiség növelése. Ennek vállalásai voltak azok, amiről Németország 2011 áprilisában azt nyilatkozta, hogy a Duna német szakaszán a kitűzött célt a 2015-ös határidőig nem tudja vállalni.

 

A WWF értékelése szerint jelenleg a régiós stratégiában érdekelt országok aktivitásán múlik, hogy a számunkra fontos célokat milyen erősen képviselik. A hajózás és a hajózhatóság fejlesztéséért felelős Ausztria és Románia aktív hozzáállása már a tervezés fázisában megmutatkozott. Magyarország a környezeti kockázatok csökkentéséért és a vízminőség prioritásterületekért felelős, de ennek a két témakörnek a terén nagyobb kezdeményezőkészségre van szükség. Mindennek jelentősége a 2014-től érvénybe lépő EU büdzsé fejlesztési és támogatási pénzeinek lehívása után lesz nagyobb.

 

Az érintett 8 EU tagország és az unión kívüli országok állami és civil szervezetei, mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi vállalatai addig számos olyan tervet készíthetnek elő, melyek megfelelnek az időközben frissített és aktualizált célkitűzéseknek. A régiós stratégia pénzügyi alappal nem rendelkezik, közvetlen finanszírozás innen tehát nem származik. A stratégia céljaival egyező projekteket ugyanakkor támogató levéllel díjazzák a kiemelt prioritásokért felelős testületek, ami sokat számíthat a projektek értékelése során.

 

A WWF Magyarország szerint az lesz a legnehezebb, hogy az egymástól eltérő prioritások előkészítés alatt álló projektjei összhangba kerüljenek, és a kitűzött célok legalábbis ne hassanak egymás ellen. „Nagy eredménynek tartjuk, hogy a Duna Régió Stratégia természeti sokféleségének prioritásai között szerepel a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum megalapításának támogatása, vagy a tokfélék életképes populációjának megtartása!" – fogalmazott Gruber Tamás, a WWF Magyarország vizesélőhely programvezetője. Mindezek valóban nemzetek összefogását igénylő projektek, ami régiós stratégia mentén talán könnyebben kivitelezhető. „A sikeres végrehajtás feltétele, hogy ne történjenek olyan fejlesztések, melyek a stratégia révén elért természetvédelmi eredményeket tönkreteszik." – fejezte be a programvezető.

Nyugdíjperek és bonyolultabb áfabevallás jövőre

A nyugdíjbiztosító adattisztításának és adategyeztetési eljárásának köszönhetően a következő  években számos nyugdíjperre kerülhet sor hazánkban – derült ki a CompLex Kiadó Rodin Felnőttképzési Üzletága által a hét elején szervezett Adómozaik 2013 konferencián. A két napos előadássorozaton a kata, kiva, Art és az áfabevallások változásai mellett a társadalombiztosítás szabályait is górcső alá vették a NAV, NGM és más érintett szervezetek szakértői.

 

A nyugdíjbiztosító adattisztításának és adategyeztetési eljárásának köszönhetően a következő  években számos nyugdíjperre kerülhet sor hazánkban – derült ki a CompLex Kiadó Rodin Felnőttképzési Üzletága által a hét elején szervezett Adómozaik 2013 konferencián. A két napos előadássorozaton a kata, kiva, Art és az áfabevallások változásai mellett a társadalombiztosítás szabályait is górcső alá vették a NAV, NGM és más érintett szervezetek szakértői.

 

 

„Becslések szerint évente mintegy 2000 milliárd forintnyi adóbevétel-kiesést okoz a feketegazdaság az állam számára. Ebből mintegy 1500 milliárd a munka világához köthető" – mondta el Dr. Balog Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért felelős helyettes államtitkára az Adómozaik konferencián, aki arról is beszélt, hogy ennek az állapotnak a rendezését szolgálja a két új adónem, a kata és a kiva bevezetése. A helyettes előadásából kiderült, hogy az adócentralizáció mértéke a 2013-as adóátrendeződések ellenére alig változik, jövőre is 39 százalék marad.

 

A konferencia egyik előadója volt Dr. Futó Gábor, a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának főtanácsosa is, aki társadalombiztosítási és nyugdíjbiztosítási szempontból vizsgálta kedden a kisadózók tételes adója által hozott változásokat. Előadásából  kiderült, hogy adózási és tb-szempontból bonyolult a helyzete annak, aki egyszerre egyéni vállalkozóként és egy társas vállalkozás tagjaként is bejelentkezik a kata-körbe. Ez esetben a tételes adó fizetésére mindkettőben szükség van. Ha csak az egyik minőségben jelentkezik valaki a kata hatálya alá, akkor a másik jogviszonya után be kell fizetni az előírt minimumok alapján minden járulékot. A helyszínen az is kiderült, hogy változnak az egyéni járulékfizetés korlátai is, ennek felső határa 2013-tól megszűnik, így elméletileg a többet keresők akár nagyságrendekkel is több nyugdíjra számíthatnak.

 

Dr. Futó Gábor azt is elmondta, hogy 2013-tól célként tűzték ki egy olyan új adatbázis létrehozását és feltöltését, amely minden dolgozóról pontosan számon tart minden adatot, amire később szükség lehet a nyugdíj kiszámításáhozEnnek előfeltétele adategyeztetési és adattisztítási eljárások indítása, amely akár perek tömegét is hozhatja a jövőben, hiszen a hivatal mindenkit értesít a nyilvántartott szolgálati idejéről, azonban ez ellen 90 napon belül észrevételt lehet tenni. Ha a hivatal és a polgár ezután nem jut egyezségre a szolgálati időről, a munkaügyi bíróságok dönthetnek.

 

Előadást tartott a konferencián Farkasné Gondos Krisztina, az OEP osztályvezetője is, aki elmondta, hogy az a már ebben az évben elindult folyamat, amely lehetővé teszi az egészségbiztosítási előleg fizetését, jövőre sem áll meg. Az osztályvezető arról is beszélt, hogy az üzemi balesetek tekintetében is az ügyfélbarát megoldás kerül előtérbe, mert az eddigi receptgyűjtés helyett már hivatalból indul el az eljárás, amelyben az orvos igazolja, hogy milyen gyógyszereket írt fel a betegnek, majd ő továbbítja a tb-kifizetőhelynek, rajtuk keresztül pedig az OEP-hez érkeznek a kérdéses dokumentumok.

 

Sike Olga, a NAV főosztályvezető-helyettese arról számolt be, hogy az áfabevallás tekintetében is változások várhatók, az elhangzottak alapján a bevallás bonyolultabb lesz a jövőben. Azoknál az adóalanyoknál, ahol az áthárított áfa összege több mint 2 millió Forint, összevont adatszolgáltatási kötelezettséget kell teljesíteni. A pénzforgalmi áfafizetésre vonatkozó döntést be kell jelenteni, illetve a számlára is rá kell írni, hogy az adózó pénzforgalmi áfázást alkalmaz. Ennek elmulasztása esetén nem lehet pénzforgalmi áfázást alkalmazni.  A főosztályvezető-helyettes azt is elmondta, hogy 2013-tól elektronikus aláírás nélküli bizonylat is alkalmazható lesz számviteli bizonylatként.

 

A konferencián az említett szakemberek mellett előadóként részt vett még Tóth Mihály, közigazgatási tanácsadó az NGM-től, Dr. Kovács Ferenc, a NAV elnökhelyettesi tanácsadója, valamint Dr. Andrási Jánosné NAV osztályvezetője is. A helyszínen fény derült még az Art, a Számvitel, a Tao és a cafeteria, az új kisvállalkozói adónemek, valamint a járulékfizetés és a társadalombiztosítás területein januártól alkalmazandó előírásokra is. 

 

Az Adómozaik 2013 konferenciáról részletes beszámolót készített az Adó Online, amely itt olvasható: http://ado.hu/rovatok/konferenciak/feltarult-a-kkv-k-uj-szamviteli-rendje

http://ado.hu/rovatok/konferenciak/nyugdijperek-jonnek-2013-tol

 

100 millió forint a Hagyományok Háza épületének felújítására

A Kormány 100 millió forintot biztosít a Hagyományok Háza székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső korszerűsítési, felújítási munkálatainak elkezdésére – jelentette be a helyszínen 2012. november 29-én tartott sajtóbejáráson L. Simon László kultúráért felelős államtitkár.

 

A Kormány 100 millió forintot biztosít a Hagyományok Háza székhelyéül szolgáló Budai Vigadó belső korszerűsítési, felújítási munkálatainak elkezdésére – jelentette be a helyszínen 2012. november 29-én tartott sajtóbejáráson L. Simon László kultúráért felelős államtitkár.

 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 100 millió forintot biztosít a Kormány a Hagyományok Háza részére. Az összeg kizárólag az épület belső felújítására, korszerűsítésére fordítható.

 

A pénzből többek között megépül a lift, így akadálymentesen megközelíthető lesz az épület színházterme, ahol a tervek szerint elvégzik az elektromos vezetékek cseréjét, valamint tisztasági festést végeznek olyan helyiségekben, amelyekben húsz éve nem került erre sor az anyagiak hiánya miatt. A szükségesnél kevesebb a színházterem szintjén a mosdó, ezért a tervek között szerepel egy mostanáig nem megfelelő állapota miatt zárva tartott mosdóhelyiség felújítása, akadálymentesítése is.

 

Folyamatban van az eljárás, amelynek végén a Hagyományok Háza kezelésébe kerül az egész épület (amely a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus otthona is), aminek következtében megkezdődött a ház irodáinak, helyiségeinek funkcionális újraelosztása.

 

Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója elmondta: a ház fűtését biztosító kazánok 30-40 évesek, a raktárként szolgáló pince folyamatosan beázik, az elektromos vezetékek elavultak. A sokrétű és költséges munkának az első lépéseit tehetik meg a most megkapott 100 millió forintból.

ÚJ KONYHÁKBÓL EGÉSZSÉGESEBB ÉTELEK RÁKOSMENTÉN

Közel 3500 négyzetméteren újultak meg Rákosmente Önkormányzata intézményeinek konyhái Magyarország legnagyobb, mintegy 400 millió forint összértékű közétkeztetési beruházási programjának keretében. Az európai normáknak és sztenderdeknek megfelelő korszerűsítéseket a Pensio Kft saját forrásából végezte el az önkormányzati tulajdonú iskolai és óvodai konyhákban, étkezőkben.

Közel 3500 négyzetméteren újultak meg Rákosmente Önkormányzata intézményeinek konyhái Magyarország legnagyobb, mintegy 400 millió forint összértékű közétkeztetési beruházási programjának keretében. Az európai normáknak és sztenderdeknek megfelelő korszerűsítéseket a Pensio Kft saját forrásából végezte el az önkormányzati tulajdonú iskolai és óvodai konyhákban, étkezőkben.

Magyarország legnagyobb közétkeztetési beruházási programjának utolsó elemét adta át Riz Levente Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente polgármestere, országgyűlési képviselő és Süllős Gyuláné, a Pensio Kft. ügyvezető igazgatója. A 400 millió forint összértékű beruházási program két éve kezdődött, 34 önkormányzati fenntartású oktatási és nevelési intézmény konyhája, étkezője újult meg, két főzőkonyhát alakítottak ki. Összesen 3500 négyzetméternyi épületet újítottak fel, 9800 négyzetmétert festettek ki, 500 konyhai berendezést cseréltek le, vagy újítottak meg, több mint hatezer ebédadag lefőzésére alkalmas kapacitást újítottak meg, mindenben alkalmazkodva a kor követelményeihez. A beruházást a közétkeztetési vállalkozás magántőkéje fedezte, a megállapodás értelmében a felújított konyhák és étkezők, az új gépek és berendezések az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Rákosmente Önkormányzata 2010-ben írt ki nyílt közbeszerzési pályázatot közétkeztetési szolgáltatásainak ellátására és fejlesztésre. A tender értelmében a tíz éves szolgáltatási szerződés keretében a nyertesnek vállalnia kellett, hogy a 30 éves konyhákat és étkezőket az európai normáknak és sztenderdeknek megfelelően újítja meg, és a beruházások ideje alatt is biztosítja a kerületi intézmények magas színvonalú ellátását.

A Zrínyi Miklós Általános Iskolában csütörtökön átadott új főzőkonyha mindenben megfelel a HACCP, az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO22000 minőségbiztosítási rendszereknek. A fejlesztés során az iskolában nem csupán korszerűsítették a konyhát és kiszolgáló részleget. Az épületrészt közel 200 négyzetméteres új szárnyal is bővítették annak érdekében, hogy a korszerű, energiatakarékos berendezések számára elegendő helyet biztosítsanak, növeljék a konyha kapacitását és megteremtsék a hatékony munkavégzés feltételeit is. Az iskola konyhája a fejlesztések eredményeként naponta több mint kétezer adag ebéd készítésére képes, így innen látják el ebéddel a kerület több más intézményét is.

Rákosmentén sikerült megfelelő megoldást találni arra is, hogy a gyermekek hozzájuthassanak az egészségesebb, korszerűbb, rostokban gazdagabb ételekhez, ugyanakkor ez ne jelentsen vállalhatatlan megterhelést az önkormányzatnak és a szülőknek sem – emelte ki Süllős Gyuláné, a Pensio Kft. ügyvezetője. Elmondta: a forráshiányos időszakokban különösen szükség van a megfelelő együttműködés kialakítására az önkormányzat, a szülői munkaközösségek és a közétkeztetési szolgáltatók között annak érdekében, hogy a szolgáltatási színvonalat a konyhák felújításával és a reformkonyha elvein nyugvó ételek bevezetésével tovább lehessen növelni.

A Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft. családi vállalkozásként alakult 1993 márciusában. A hazai magán tulajdonosokhoz köthető, kilenc társaságból álló cégcsoport ma a közétkeztetési piac vezető szereplője.  Országszerte több mint 300 intézményt lát el, 1000 főállású alkalmazottat foglalkoztat, és naponta több mint 80 ezer fő részére biztosít étkezést, bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban, idősotthonokban és szociális intézményekben. A társaság Magyarországon, egyedülálló módon, elsőként vezetett be négy különböző nemzetközileg elismert minőség biztosítási rendszert. Az étlapokat, menüsorokat minden esetben dietetikus szakemberek felügyelete mellett állítják össze. A társaság kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmód támogatására: Magyarországon elsőként vezette be a reformkonyhát a közétkeztetésben.

Frissült a rögzített árfolyamon törlesztő devizakölcsönök statisztikája a 2012. október végi adatokkal

2012. október 31-ig 78 610 darab gyűjtőszámlát nyitottak meg a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások deviza alapú jelzáloghiteles ügyfeleik igénylése alapján.(A statisztikai adatok excel formtumban a cikk végén lévő linkről lertölthetőek!)

2012. október 31-ig 78 610 darab gyűjtőszámlát nyitottak meg a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások deviza alapú jelzáloghiteles ügyfeleik igénylése alapján.(A statisztikai adatok excel formtumban a cikk végén lévő linkről lertölthetőek!)

Októberben 15 552 db új szerződést kötöttek és ezzel a megkötött árfolyamgát szerződések kumulált darabszáma már meghaladta a 93 ezret. Mivel a lehetséges igénybe vevők teljes köre közel 450 ezer fő, így az érintettek mintegy 20,7%-a lépett már be az árfolyamgát konstrukcióba. A rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsönök teljes állománya október végén 731 Mrd Ft volt, amely a lehetséges teljes hitelállomány 23,7%-a. A gyűjtőszámlahitelesek eddig 2.304 millió Ft kamat megfizetése alól mentesültek.

HAMAROSAN MEGNYITJA KAPUIT A BASILICUS BORKULTÚRA KÖZPONT

„Éld újra Tokajt!" – Ezzel a szlogennel nyílik meg jövőre a Basilicus BORkulTÚRA Központ, melynek kiemelt céljai közé tartozik, hogy teljes körű turisztikai szolgáltatásain, valamint tematikus bortúráin keresztül bemutassa a borfogyasztóknak Tokaj-Hegyalja ősi történeteit és hagyományait, a régió jelenét és múltját, valamint a valódi kézműves borkészítés kultúráját. A Központ fő profiljának a minőségi, komplex bortúrák szervezését tekinti, és célja, hogy a régió legkiválóbb borászatait összefogva, hiteles útmutatást adjon a Tokajba érkező vendégeknek.

 

„Éld újra Tokajt!" – Ezzel a szlogennel nyílik meg jövőre a Basilicus BORkulTÚRA Központ, melynek kiemelt céljai közé tartozik, hogy teljes körű turisztikai szolgáltatásain, valamint tematikus bortúráin keresztül bemutassa a borfogyasztóknak Tokaj-Hegyalja ősi történeteit és hagyományait, a régió jelenét és múltját, valamint a valódi kézműves borkészítés kultúráját. A Központ fő profiljának a minőségi, komplex bortúrák szervezését tekinti, és célja, hogy a régió legkiválóbb borászatait összefogva, hiteles útmutatást adjon a Tokajba érkező vendégeknek.

 

„A Basilicus BORkulTÚRA Központ célja, hogy a legkiválóbb tokaji borászokkal közösséget alkotva, a bortúrákon keresztül egyedülálló élményt nyújtson a borkedvelőknek és tokaji régió hagyománya iránt érdeklődőknek. Küldetésünknek tekintjük, hogy a hozzánk ellátogató vendégek megismerhessék Tokaj elfeledett vagy kevésbé ismert arcát is, és minél hamarabb visszatérjenek hozzánk" – mondta Basa Richárd, a Basilicus BORkulTÚRA Központ projekt vezetője.

 

2013 első felében nyílik meg a tokaji régió első, teljes körű turisztikai szolgáltatásokat és információkat nyújtó modern turisztikai létesítménye. A Basilicus BORkulTÚRA Központ megvalósításához kapcsolódó projekt az ÉMOP-2.1.1/C-11 pályázat keretében közel 49 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott turisztikai szolgáltatások fejlesztésére. A régió új borturisztikai központja meghatározó szerepet kíván betölteni tokaji borrégió népszerűsítésében és hazai borkultúra formálásában

 

A Basilicus BORkulTÚRA Központ a minőségi tokaji borkóstolás első, teljes körű szolgáltatásokat és információkat nyújtó modern turisztikai létesítménye. A Basilicus küldetése, hogy aktívan részt vegyen Tokaj újra felfedezésében és meghatározó szerepet töltsön be a hazai borkultúra formálásában.

http://www.facebook.com/BasilicusBorkulturaKozpont

Újabb csúcsra, közel egymilliárd forintra növekedett az Appeninn Holding bérleti díj bevétele az év első kilenc hónapjában

Az Appeninn Holding összesített díjbevétele 2012 első három negyedévében meghaladta a 974 millió forintot, az ingatlan bérbeadásból származó bevétel nagysága 57 százalékos növekedéssel elérte a 898 millió forintot. A társaság időszaki EBITDA szintje 567 millió forintot ért el, az Appeninn részvényeseire jutó adózott eredmény 86 millió forint. Az Appeninn ingatlanportfóliójának kihasználtsági rátája meghaladta a 95 százalékot.

Az Appeninn Holding összesített díjbevétele 2012 első három negyedévében meghaladta a 974 millió forintot, az ingatlan bérbeadásból származó bevétel nagysága 57 százalékos növekedéssel elérte a 898 millió forintot. A társaság időszaki EBITDA szintje 567 millió forintot ért el, az Appeninn részvényeseire jutó adózott eredmény 86 millió forint. Az Appeninn ingatlanportfóliójának kihasználtsági rátája meghaladta a 95 százalékot.

A Társaság összesített bruttó díjbevétele ismét rekordszintre emelkedett, meghaladta a 974 millió forintot. Az ingatlan-bérbeadásból származó bevétel nagysága az előző év hasonló időszakához képest 57 százalékkal növekedve elérte a 898 millió forintot. Az Appeninn Holding 2012 első három negyedévében 52 százalékos növekedés mellett 579 millió forint IFRS szerint konszolidált nettó díjbevételt (közvetlen költségekkel csökkentett díjbevételt) ért el. A Társaság EBITDA szintű eredménye 567 millió forintot ért el, amely 45 százalékkal haladta meg a tavalyi időszak 392 millió forintos szintjét. 

 A Cégcsoport árbevételének növekedése egyrészt az irodapiaci ingatlanportfólió bővülésének, másrészt bérlőkkel való magas feltöltöttségének köszönhető. „Az Appeninn csoport az akvizíciók mellett az ingatlanok hatékony üzemeltetésére és a bérlői létszám megőrzésére és megerősítésére koncentrált. Ennek eredményeként 2012 első kilenc hónapjában közel maximális kihasználtsággal üzemeltettük ingatlanjainkat, s az újonnan megvásárolt ingatlanelemek esetében is 3-6 hónapos időtávon belül sikerült a piaci átlagot meghaladó mértékűre emelni a feltöltöttséget"- emelte ki Székely Gábor, az Appeninn Nyrt. igazgatótanácsának elnöke.

 

 A Társaság működési eredményét számvitelileg csökkentette az egyik jelentős portfólió-társaság goodwill értékének részleges leírása. Az adózás előtti eredményt növelte a harmadik negyedévben megvásárolt Bertex Zrt.-hez kötődő badwill elszámolása, valamint az IFRS elvek szerint megjelenítendő, a hitelekhez kapcsolódó nem realizálódó 1,120 milliárd forintos átértékelési nyereség, ugyanakkor 1,290 milliárd forinttal csökkentette e sort a Társaság ingatlanportfóliójának kötelező fordulónapi átértékelése (a forint a 2011.12.31-i 311 Ft/EURO árfolyamról jelentősen erősödött). A Társaság adózás előtti eredménye 117 millió forintot ért el, az Appeninn részvényeseire jutó adózott eredmény 86 millió forint, míg a Társaság adózott eredménye 74 millió forint.

 

„Akvizíciós stratégiánknak megfelelően továbbra is keressük a megfelelő értékeltségi szintű, stabil jövedelemtermelő képességgel rendelkező, jó lokációjú ingatlanokat az irodapiaci és city-logisztika szegmensben, hogy portfóliónkat ezekkel az elemekkel tovább tudjuk bővíteni" – erősítette meg Székely Gábor.

 

A Lufthansa tovább növekedett Magyarországon

Az új Budapest-Berlin és Budapest-Hamburg járatok a vártnál is jobban teljesítenek A kihívásokkal teli környezet ellenére tovább bővül a vállalat piaci részesedése.

Az új Budapest-Berlin és Budapest-Hamburg járatok a vártnál is jobban teljesítenek A kihívásokkal teli környezet ellenére tovább bővül a vállalat piaci részesedése.

A Lufthansa 2012. november 29-i bejelentése szerint a vállalat 2012-ben tovább nőtt a magyar piacon. A Budapest és Berlin illetve Hamburg között év elején bevezetett közvetlen járatok és a meglévő útvonalakon elvégzett kapacitásbővítés is jobb eredményeket hozott a vártnál. A vállalat ezzel megerősítette piacvezető pozícióját a hagyományos hálózati légitársaságok piacán.

„Örömmel látjuk a folyamatos növekedést a magyar piacon. Stratégiánk, melynek értelmében új, közvetlen járatokat indítottunk a magyar fővárosból a német főváros és Hamburg felé, sikeresnek bizonyult" – jelentette ki Ofer Kisch, a Lufthansa Csoport Közép-Európáért felelős vezérigazgatója. „Az év első kilenc hónapjában a Lufthansa közel tíz százalékkal bővítette kapacitását a Magyarországra érkező és onnan induló járatokon, ennek ellenére sikerült a 72%-os európai átlag fölé növelnünk a helykihasználtságot gépeinken" – tette hozzá. „A magyar utasok részéről növekvő keresletet tapasztalunk nem csupán az európai, hanem a nagy távolságú járataink iránt is. Különösen az Észak-Amerikába tartó és onnan induló járataink népszerűek."

2012 januárja és szeptembere között a Lufthansa Csoport stabil, 5 százalékos utasszám-növekedést ért el a Magyarország és Németország, Ausztria illetve Svájc közötti útvonalakon. Utasközönségének összlétszáma így meghaladta a 970 ezer főt ebben az időszakban. Ennek eredményeként több mint 11 százalékponttal nőtt a Csoport piaci részesedése az első három negyedévben.

„Ma a tengerentúlra utazó magyarok többsége a Lufthansa Csoport valamelyik járatával repül. Ez is bizonyítja, hogy megtérülnek a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztésre fordított összegek" – hangsúlyozta Ofer Kisch.

A Lufthansa ezután is aktívan fejleszti fedélzeti és földi termékét. „2014-ig mintegy három milliárd eurót fordítunk az utasok javát szolgáló termékfejlesztésekre" – tette hozzá Ofer Kisch. Az USA-ba vagy Indiába tartó magyar utasok is élvezhetik majd a Lufthansa vadonatúj Business Class ülésének előnyeit, amelyet a légitársaság által a világon elsőként üzembe állított új Boeing 747-8 utasterében próbálhatnak ki. Az ülés mind ülő,

2/2

mind fekvő pozícióban kivételes kényelmet kínál az utasoknak, egyszerűen állítható, nagyobb tárolóhelyet biztosít, saját szórakoztató rendszerrel és jóval nagyobb, 15 hüvelykes képernyővel rendelkezik. Az ülés egyetlen gombnyomással 1,98 méteres vízszintes fekvőfelületű, kényelmes ággyá alakítható.

A Lufthansa emellett felújítja több mint 60 meglévő várótermét és új loungeokat is nyit. A légitársaság hatékony frankfurti és müncheni csomópontjai kifogástalan csatlakozást és modern kényelmi szolgáltatásokat nyújtanak az utasoknak. A legutóbbi fejlesztés a frankfurti repülőtér október 10-én megnyitott új „A+" terminálrésze. A kizárólag a Lufthansa és a Star Alliance partner-légitársaságok által használható terminálrész hatmillió feletti utaslétszámot képes kiszolgálni évente és öt vadonatúj Lufthansa váróteremnek ad helyet több mint 7500 négyzetméter alapterületen. A legújabb technológiára épülő csomagkezelő rendszerek a Lufthansa több mint 200 úti célja felé kínálnak zökkenőmentes be- és átszállást Európa egyik legnagyobb légi csomópontjából.

Az idén télen a Lufthansa Airline Group légitársaságai – a Lufthansa, az Austrian, a Brussels és a SWISS – több mint 140 járatot indítanak hetente Magyarországról Németország, Ausztria, Belgium és Svájc felé. A Csoport összesen 253 úti célt szolgál ki négy kontinens 103 országában a brüsszeli, düsseldorfi, frankfurti, müncheni, bécsi és zürichi csomópontokból, és számos közös kódszámú járatot üzemeltet egymás szolgáltatásainak kiegészítésére.

„Egy jó szó, egy jó kép, egy jótett…”

A Magyar Posta Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet közös adventi akciót jelentett be a sajtó képviselőinek tegnapi  napon. A szeretet, a megújulás és szolidaritás jegyében, a Magyar Postának az erre az alkalomra készített ünnepi képeslapok eladásából származó teljes bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet számlájára kerül. A helyszínen megvásárolt minden egyes képeslap 250 Ft-tal támogatja a Segélyszervezetet. A sajtóeseményre a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett Budapesti Karácsonyi Vásáron került sor.

A Magyar Posta Zrt. és az Ökumenikus Segélyszervezet közös adventi akciót jelentett be a sajtó képviselőinek tegnapi  napon. A szeretet, a megújulás és szolidaritás jegyében, a Magyar Postának az erre az alkalomra készített ünnepi képeslapok eladásából származó teljes bevétele az Ökumenikus Segélyszervezet számlájára kerül. A helyszínen megvásárolt minden egyes képeslap 250 Ft-tal támogatja a Segélyszervezetet. A sajtóeseményre a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett Budapesti Karácsonyi Vásáron került sor.

Az adventi akción Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Posta Zrt. elnöke mutatta be a Társaság idei karácsonyi bélyegét. A bélyegen Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész Angyalos Madonna című festménye látható.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója tájékoztatást adott a Segélyszervezet országos adventi adománygyűjtéséről.

A sajtóesemény végén Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Vitézy Zsófia, a vásárt szervező Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, valamint Horváth Gergely Domonkos, a Magyar Posta Zrt. elnöke feladtak egy – egy, a Segélyszervezetet támogató képeslapot.

A Magyar Posta Zrt., mint az egyik legjelentősebb nemzeti vállalat számára nem lehet közömbös társadalmi környezete. Az Ökumenikus Segélyszervezettel közös akció nem csupán pénzügyi segítségnyújtást jelent, hanem azoknak a személyes, megbízható, hatékony és innovatív megoldásoknak a támogatását is, melyeket a Segélyszervezet képvisel az országban és a világban.

Ahogy Lehel László, a Segélyszervezet vezetője fogalmazott: „Az Ökumenikus Segélyszervezet idén 17. alkalommal indítja el Országos Adventi Pénzadománygyűjtését, melynek jelképe, a tört mézeskalácsszív és a „szeretet.éhség."  mottó mára évente több tízezer ember számára jelent egyet karácsony egyik legfontosabb üzenetével: a cselekvő szeretettel, a szegények, a hiányt szenvedők támogatásával. Nagy örömünkre szolgál,  hogy idén a Magyar Posta is csatlakozott a maga eszközeivel az Ökumenikus Segélyszervezet adventi felhívásához. Bízunk benne, hogy ez az ünnepi együttműködés folytatódni fog a hétköznapokban is, a partnerség és a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Hiszen ez, az egyre szélesedő ünnepi összefogás teszi lehetővé, hogy a Segélyszervezet akkor is hatékonyan tudja segíteni a nélkülözőket és bajba jutottakat, mikor az egyszerű hétköznapokban karácsony fényei már oly távolinak tűnnek. „Ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek!" – ez a sokszínű tevékenységünket kifejező jelmondat magában foglalja egész munkánkat átható törekvésünket is: a nélkülözők nehézségeinek enyhítése mellett sorsfordító esélyt, kitörési pontot szeretnénk nyújtani a szegénységből, többek között a

 

 

nélkülöző családoknak, a fedélnélkülieknek, a nehéz sorsú gyerekeknek, de például a természeti csapások károsultjainak és a hátrányos helyzetű munkanélkülieknek is."

Idén először vesz részt a Magyar Posta Zrt. az 1999 óta minden évben megrendezésre kerülő Karácsonyi Vásáron. A Vörösmarty téren a hagyományos kézműves termékeket és téli finomságokat kínáló faházak mellett a posta századfordulós karácsonyi hangulatú pavilonban várja ügyfeleit. Hagyományos postai szolgáltatásokat kínál, ráadásul a helyszínen feladott csomagokra 10 % kedvezményt biztosít külföldi, és 20 %-ot belföldi kézbesítés esetén a szokásos tarifáiból. Emellett nagy választékban kínál karácsonyi és egyéb bélyeg különlegességeket a filatélia szerelmeseinek. Ünnep lévén a posta az ügyfeleinek az ajándékozásban is segíteni kíván! Idén először lehet a kihelyezett postán válogatott hungarikum termékeket beszerezni, és ha a próbálkozás pozitív fogadtatásra talál, akkor a jövőben 30 postahely kínálata gyarapszik a kiemelkedő minőségű, kifejezetten magyar termékekkel.

A Budapesti Karácsonyi Vásárra készült bélyegző kerül minden képeslapra, amely a  Segélyszervezetet támogatja és a helyszínen kerül feladásra.

 

 

Füstölgés és katolicizmus: dohányzó szentek és pápák

X Pius a duhányzó pápaX Pius a dohányzó pápa

Hallott már pöfékelő pápákról, tubákos szentekről, dohánytermesztő szerzetesrendekről, valamint a Só és Dohánykereskedelem Pápai Igazgatóságáról? S hogy számos szentté avatási perben hozták fel a jelölt ellen, hogy dohányzott, sikertelenül? Volt olyan szent, aki arról értekezett, hogy a dohányzás rossz szokása hogyan segítette hozzá hitélete elmélyítéséhez. A dohányzás és a katolicizmus története.

 

X Pius a duhányzó pápaX Pius a dohányzó pápa

Hallott már pöfékelő pápákról, tubákos szentekről, dohánytermesztő szerzetesrendekről, valamint a Só és Dohánykereskedelem Pápai Igazgatóságáról? S hogy számos szentté avatási perben hozták fel a jelölt ellen, hogy dohányzott, sikertelenül? Volt olyan szent, aki arról értekezett, hogy a dohányzás rossz szokása hogyan segítette hozzá hitélete elmélyítéséhez. A dohányzás és a katolicizmus története.

 

Az első missziós papok számára, akik Kolumbusz nyomán az Újvilágba érkeztek, a bennszülöttek dohányfüstbe burkolózása valamiképp szentségtöréssel ért fel, azt ugyanis a szentségek kifigurázásáként fogták fel; habár az indiánok a dohányfüstben a láthatatlan lelkekkel való kapcsolatteremtés eszközét látták – írja a dohányzás és a katolicizmus összefonódásának történetét bemutató cikkében a Catholic World Report (a képen XXIII. János pápa cigarettázik, még pápasága előtt).

 

1575-re már az újvilági szinódusok gyakori témájává vált a probléma, hogy a katolizált bennszülöttek a templomban sem mondtak le a füstölésről, amelyet ráadásul részint incenzálásként és a Szentlélek hívásaként fogtak fel. A mexikói püspökök meg is tiltották a templomban való dohányzás szerte Amerikában.

 XIII János pápa aki szintén nagy dohányos voltXIII János pápa aki szintén nagy dohányos volt

1583-ban egy limai szinódus az „örök kárhozat" terhe mellett megtiltotta a papoknak, hogy a szentmise bemutatása előtt dohányozzanak – a határozat akkurátusan sorra veszi a dohányzás fajtáit, beleértve a dohány rágicsálását és a dohánypor orron keresztül való felszívását – azaz a tubákolást. 1588-ban a bíborosok kollégiuma megerősítette a spanyol újvilági kolóniára vonatkozó tiltást. (Az 1980-as években egyébként egyes katolikus indiánok újra rituális dohányzásba kezdtek a misék előtt Latin-Amerikában.)

 

A probléma azonban nem maradt meg az Újvilág határain belül, a dohányzás ugyanis gyorsan terjedt az Óvilágban is, papok és egyszerű hívek közt egyaránt – legyen szó füstölésről, rágcsálásról vagy tubákolásról. Alig volt néhány ember, aki a dohányzás káros hatásait, az egészségrombolást, a függőséget, a büdöset hangsúlyozta volna, sokkal inkább jótékony mivoltára helyezték a hangsúlyt: kellemes mivoltát, azt, hogy megállásra kényszerít, szemlélődésre késztet és közösséget teremt – sőt, a tubákolás esetében pozitív egészségügyi hatásokról beszéltek, minthogy a dohány tisztítja az orrjáratokat.

 

Kétségtelen, hogy a dohányzás nem csak Új-Spanyolországban, hanem Európán belül is gyorsan terjedt az Egyházban. Olyannyira, hogy liturgikus visszaélésekhez is vezetett, minthogy sok hívő és pap nem volt hajlandó lemondani a dohányzásról a szentmise közben.

 

Dohányzás a misén

 

Ez a szélsőséges példa is mutatja, hogy templomi dohányzás egyre súlyosabb problémát okozott, így az egyházi hatóságok egyre többfelé tiltották a liturgia előtti és alatti, néhol pedig a templombeli dohányzást. A papság esetében a szent áldozat bemutatásához szükséges tisztaság miatt is különösen hangsúlyosan merült fel a kérdés: a liturgia közben mind a papnak, a pap kezének és a liturgikus öltözetnek is abszolút tisztának kellett volna lennie.

 

Így aztán 1642. január 30-án kelt bullájában, a Cum Ecclesiae-ben VIII. Orbán pápa a sevillai katedrális dékánjának kérésére automatikusan beálló kiközösítés (latae sententiae) terhe mellett megtiltotta a sevillai egyházmegye területére vonatkozólag, hogy bárki dohányozzon a templomokban, legyen szó akár pipázásról, akár egész dohánylevelek, vágott dohány vagy pordohány élvezetéről. Az ok a bulla szerint a templomok bekoszolódástól való megvédése volt. A sevillai egyházmegyében olyannyire elterjedt a dohányzás, hogy a hívek, ministránsok, kórustagok, de még a papok is dohányoztak a szentmiseáldozat bemutatása közben is – egyes papok egyenesen az oltár szélére helyezték tubákos dobozukat.

 Szent Bernadett tubákos szelencéjeSzent Bernadett tubákos szelencéje

Rómában a bulla magyarázataként terjedt Jób könyvének egyik mondata: „Hulló falevelet akarsz ijesztgetni, kiszáradt pozdorját üldözőbe venni?" (Jób 13,25) Ez aztán több városi legendának adott alapot, például annak, miszerint a pápa úgy, ahogy van, betiltotta a dohányzást, vagy hogy azt hitte volna, hogy a tubákolás fokozott szexuális extázist okoz. Egyesek odáig merészkedtek, hogy azzal vádolták VIII. Orbánt, hogy betiltotta a tüsszentést.

 

Mindenesetre 1650-ban X. Ince megerősítette elődje rendelését, és újra megtiltotta a dohányzást a templomokban, kápolnákban, a sekrestyében, és külön kitért a Lateráni-bazilika és a Szent Péter-bazilika csarnokára. Ennek részben az volt az oka, hogy igen sok időt és pénzt áldozott ezen csarnokok márvánnyal való díszítésére, s nem szerette volna, ha azt elszínezi a dohány. XI. Ince újfent megerősítette elődjei rendelkezéseit. 1685-ben már arról vitatkoztak a teológusok, hogy a bullák ezen kitételeit vajon implicite az egész Egyházra, illetve minden, a templomhoz kapcsolódó épületre vonatkozólag kell-e értelmezni.

 

XIII. Benedek, aki egyébként maga is hódolt a tubákolás szokásának, újra megtiltotta az oltárnál és a tabernákulumnál való dohányzást, illetve kiközösítés terhe mellett kitiltotta a dohányt az egész Szent Péter-bazilikából, mivel megfigyelte, hogy a hívek jelentős része ki-kiugrik a miséről egy tubákra, ami igencsak zavarta a liturgiát – az azon való elmélyült részvételről nem is beszélve.

 

Ekkoriban merült fel az a kérdés is, hogy a dohányzás vajon a böjt megtörésének számít-e. Liguori Szent Alfonz, maga is nagy tubákos, a gyónóknak írt útmutatásában határozottan a nemmel felel a kérdésre a tubákolás esetében, még abban az esetben is, ha a dohány egy kis része a gyomorba jut, de a dohányrágást sem tartotta problémának – más szerzők is egyetértettek vele, bár hozzátették, hogy ha nagyobb mennyiségű dohány jut a gyomorba, akkor az már a böjt megszegése.

 

Pápai tubák és pápai humidor

 

XIV. Benedek úgyszintén rendszeres tubákos volt. Egyszer, mikor egy szerzetesrend vezetőjét fogadta, meg is kínálta az illetőt tubákkal. A rendfőnök azonban azzal utasította el, hogy nem szokott ily módon vétkezni. A pápa azzal felelt: „ez nem bűn, ha az volna, önnek is volna" – mármint tubákos doboza.

 

IX. Piusz megrögzött tubákos volt – olyannyira, hogy naponta többször kellett átvennie fehér pápai reverendáját, hiszen a folyamatosan használt dohány pora könnyen elszínezte azt. A pápai tiarát az egyik leghosszabb ideig viselő főpap látogatóit is megkínálta dohányporából. Pontifikátusa alatt egyébként a pápai állam monopóliumot hirdetett a dohánykereskedelemre, 1863-ban pedig felállították a Só és Dohánykereskedelem Pápai Igazgatóságát, melynek a Trasteverén, a Piazza Mastaion húzták fel a központi épületét, és alá rendelték a dohányipar rendbetételét.

 

Az olasz egység megteremtése idején Viktor Emmanuel király volt, hogy a pápával tárgyalt, s amikor IX. Piusz meghallotta a számára elfogadhatatlan feltételeket, olyan erővel kopogott az asztalon tubákos dobozával, hogy az elrepedt. 1871-ben a pápa felajánlotta arany tubákos dobozát, az oldalán két bárányábrázolással a virágok és lombok közt a lottó főnyereményének, hogy így szerezzen pénzt egyháza számára.

 

XIII. Leó úgyszintén a tubákolást részesítette előnyben. Pápasága előtt, mikor még Gioacchino Pecciként brüsszeli nuncius volt, gyakran jelent meg a könnyed életet élő fiatal arisztokraták társaságában. Egy vacsorán egy szabadgondolkodó gróf úgy gondolt, megvicceli a nunciust, és odanyújtott neki egy tubákos dobozt, amin egy meztelen Vénusz volt látható. A nuncius tiszteletteljesen azzal a megjegyzéssel adta vissza a dobozkát: „Valóban, gyönyörű! Gondolom, a dobozon a grófné látható!" A társaság nevetésben tört ki. Élete vége felé egyébként XIII. Leó nem szívesen tett eleget orvosai tanácsának, miszerint le kell szoknia a tubákról.

 

 

X. Szent Piusz tubákolt és szivarozott, még pápai humidora is volt (sőt, elneveztek róla egy szivarmárkát, a képen pedig egy, az ő arcképével díszített szivarosdoboz látható). Fel is hozta ellene az ördög ügyvédje szentté avatási perében, hogy rossz szokása volt a dohányzás. XV. Benedek nem dohányzott, és azt sem szerette, ha mások dohányoznak a jelenlétében. XI. Piusz alkalmanként szivarozott. XII. Piusz nem dohányzott, XXIII. János pedig már a cigarettát részesítette előnyben. VI. Pál sem dohányzott, ahogy I. János Pál sem – habár hirtelen halála után egyesek azt feltételezték, hogy annak oka talán a súlyos dohányzás volt. II. János Pál a nem dohányzó római püspökök sorát gyarapította, XVI. Benedekről viszont az hírlik, hogy nem veti meg a cigarettát – vagy legalábbis egyszer látták, amint elmélyülten járkál a vatikáni kertekben, és Marlborót szív.

 

Szent füst, vagy inkább füstölő szentek

 

Miután Marie Thérèse de Lamourous megvizsgálta Avilai Nagy Szent Teréz palástját a karmeliták párizsi kolostorában, azt jegyezte fel: még azokat a kis foltokat is tanulmányozta, amelyek spanyol tubák maradványának tűnnek.

 

A tubákfüggés fontos kérdés volt Bosco Szent János, Cupertinói Szent József (1603-1663, a repülés, a pilóták és a tanulás védőszentje) és Néri Szent Fülöp boldoggá avatási perében. Az első két szent esetében az ördög ügyvédje azzal érvelt, hogy nem gyakorolhatták hősies fokon az erényeket, hiszen tubákoltak. A cupertinói ügyvédje azonban a József életében vele folytatott, fennmaradt beszélgetésekre hivatkozott, amelyekben azt vallotta, hogy a dohány segített neki tovább fennmaradni éjjel imádkozni, valamint meghosszabbítani a böjtjeit. Fülöp esetében egyesek azt hangoztatták, hogy a teste azért maradt fenn, mert konzerválta a dohány.

 

A lourdes-i Bernadette Soubirous-nak gyermekkorában az orvos tubákot írt fel az asztma ellen (a tubákos doboza ki is van állítva Lourdes-ban). Később úgy emlékezett, hogy mennyire felháborodott egyik tanára, amikor 16 éves korában tubákot fújt szét a teremben egy  óra alatt, és mindenki tüsszögni kezdett. Később, mikor már szerzetesnő volt, egy rekreáció alkalmával elővette tubákos dobozát a nővérek legnagyobb megrökönyödésére. Egyik társa még meg is rótta: „Marie-Bernard nővér, téged sosem fognak kanonizálni!" „Miért?" – kérdezte Bernadette. „Mert tubákolsz. Ez a rossz szokás majdnem kizárta (a szentek sorából – a szerk.) Páli Szent Vincét!" „Te, nővér – válaszolt Bernadette – pedig azért leszel kanonizálva, mert nem személyeskedsz!"

 

Vianney Szent János gyakran órás gyóntatásai közben tubákolt. Pio atya habitusa egyik zsebében tartotta a tubákját, és rendszerint megkínálta vele a látogatókat. Egyik életrajzírója szerint egy onkológiai konferencián Pio atya egy rákról szóló előadás közben odafordult szomszédjához, és megkérdezte: ön dohányzik? Mikor igenlő választ kapott, a kapucinus szerzetes felemelt ujjal figyelmeztette az illetőt: „ez nagyon rossz!", majd egy másik doktorhoz fordult, és megkérdezte: „van dohánya?"

 

Jezsuita dohány

 

A jezsuiták, a ferencesek, augusztiniánusok és a dominikánusok jelentős dohányérdekeltségekkel rendelkeztek a 16-17. századi Közép- és Dél-Amerikában, ahol nagy dohányültetvényeik voltak. A jezsuitákat a protestánsok és szekuláris ellenfeleik azzal vádolták, hogy mérgezett dohányt hordanak magukkal, és azzal mérgezik meg ellenfeleiket. A CWR cikkírója, John B. Buescher, a vallástudományok doktora gyorsan leszögezi: erre ő nem talált bizonyítékot. De a „jezsuita dohány" fogalommá vált. A jezsuiták Kínában is gyorsan terjesztették a dohányzást, főleg a fővárosban, Pekingben, a Mandzsu-dinasztia alatt, olyannyira, hogy egy idő után a katolikus konvertitákat „dohányzóknak", „tubákolóknak" hívták a birodalomban.

 

A 19. század során azonban a tubákolást egyre inkább felváltotta a szivar és a pipa, majd később a cigaretta. Az irodalmi források szerint a tubák a szegények szokása maradt, valamint egyes konzervatív papoké, akik nem voltak hajlandóak átszokni az új módira. William Faber atya, Néri Szent Fülöp papi rendjének tagja 1846-ban azt írta egy levélben, hogy mindenképp látni akarta őt Firenzében a kamalduliak elöljárója, aki épp betegen feküdt dohánnyal teli ágyában.

 

A The Galaxy magazin egy 1870-es számának egy cikke (a címe: Tíz év Rómában) szerint Róma egyik jellegzetes figurája a dohányos dobozzal mászkáló, barna ruhás kapucinus szerzetes. Egy női szerző, And Maud Howe pedig azt írt a1898-ban a The Outlookba, hogy az olaszoknál a régimódiak és az öregek még mindig tubákolnak, amit a papok is szentesítenek. Rómában pedig még olyat is látott, hogy egy pap az oltárnál belecsippantott a tubákjába. James Joyce pedig, amikor Flynn atyát jellemzi a Dublinersben, azt írja, hogy a tubákolás a XX. századra kiment a klerikusi divatból.

 

1957 szeptemberében XII. Piusz meglátogatta a jezsuiták általános rendi gyűlését, amin megragadta az alkalmat, hogy számos, a világiak számára legitim, de felszínes szokás elhagyására szólítsa fel a Jézus Társaságának tagjait, többek közt megemlítve a „széleskörben elterjedt dohányzást".

 

2002-ben pedig II. János Pál kiadta azt a rendelkezést, miszerint tilos a dohányzás a Vatikán területén a valamint a Vatikán ellenőrzése alatt álló helyeken (ami többek közt a pápai nunciatúrákat jelenti) a sokak által látogatott tereken és a munkahelyeken. A tilalom megszegőjét harminc euróra büntethetik.

 

Magyar Kurír (szg)

Miként garantálhatjuk kötelezőnk sikeres felmondását? Csütörtökig minden alkuszcég átvállalja az eljárást

Az alkuszok tapasztalatai szerint az autósok jelentős része az utolsó napokban jár utána, érdemes-e a kampányban kötelező biztosítást váltania. Visszatérő tapasztalat, hogy a szerződésváltás a későn beérkező felmondás miatt hiúsul meg. A meglévő szerződés felmondásának ugyanis lekésőbb december 1-jéig igazolhatóan meg is kell érkeznie az érintett biztosítóhoz. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az alábbiakban összegzi, hogy a későn ébredőknek mire kell fokozottan figyelniük a sikeres váltás érdekében.

 

Az alkuszok tapasztalatai szerint az autósok jelentős része az utolsó napokban jár utána, érdemes-e a kampányban kötelező biztosítást váltania. Visszatérő tapasztalat, hogy a szerződésváltás a későn beérkező felmondás miatt hiúsul meg. A meglévő szerződés felmondásának ugyanis lekésőbb december 1-jéig igazolhatóan meg is kell érkeznie az érintett biztosítóhoz. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az alábbiakban összegzi, hogy a későn ébredőknek mire kell fokozottan figyelniük a sikeres váltás érdekében.

 

„Szövetségünk valamennyi, kötelező biztosítással foglalkozó alkuszcége garantálja, hogy a november 29-én éjfélig beérkező felmondások időben eljutnak a biztosítóhoz, többségük pedig még 30-án, pénteken is egész nap biztosítja a teljes körű ügyintézést – tájékoztat Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke. – Az utolsó napon, szombaton azonban (ez most munkanap lesz) a felmondást már a biztosító fiókjában, személyesen javasoljuk intézni."

 

Annak az üzembentartónak, aki a biztosítója fiókjában intézi a szerződés felmondását, olyan nyilatkozatot kell beadnia, amelyben minimálisan a nevét és címét, az eddigi biztosító nevét, az aktuális kötvény számát, az autó rendszámát, valamint a felmondásra vonatkozó szándékot is feltünteti. Az utolsó napról lévén szó, mindenképpen indokolt a felmondólevél befogadásáról igazolást kérni, vagy a felmondás másolatán az átvételt leigazoltatni!

 

„Továbbra is javasoljuk azonban az alkuszi közreműködés igénybe vételét – folytatja az alkuszszövetség elnöke. – Így ugyanis nem csak a biztosító fiókokban való  sorban állást kerülhetjük el, hanem egyúttal rendelkezhetünk az új biztosítás megkötéséről is. Az alkuszok emellett szükség esetén segítenek a kártörténeti igazolással kapcsolatban felmerülő problémák elhárításában, illetve a későbbiekben – szükség esetén – egy káreseménykor is közreműködnek az ügyintézésben. Mindezek a szolgáltatások az ügyfél számára semmilyen további kiadással nem járnak."

Válságálló a belváros irodapiaca

Budapest belvárosi üzleti negyede jellemzően a pénzügyi és tanácsadói szektor kedvelt székhelye és napjainkban sincs ez másképpen. Az összes fővárosi iroda tranzakciók közül a belvárosban kötik az irodabérleti szerződések tíz százalékát, ami arányban van a központi negyed irodaállományának közel 11 százalékos összpiaci részesedésével. A Bank Centerben aláírt bérbeadási szerződések az elmúlt három évben a teljes belvárosi irodanegyed tranzakcióinak közel tíz százalékát tették ki – derül ki a Bank Center elemzéséből.

 

Budapest belvárosi üzleti negyede jellemzően a pénzügyi és tanácsadói szektor kedvelt székhelye és napjainkban sincs ez másképpen. Az összes fővárosi iroda tranzakciók közül a belvárosban kötik az irodabérleti szerződések tíz százalékát, ami arányban van a központi negyed irodaállományának közel 11 százalékos összpiaci részesedésével. A Bank Centerben aláírt bérbeadási szerződések az elmúlt három évben a teljes belvárosi irodanegyed tranzakcióinak közel tíz százalékát tették ki – derül ki a Bank Center elemzéséből.

 

 

Belvárosi irodanegyed

Budapest belvárososának üzleti negyede hagyományosan vonzó irodai célpont a bankok, pénzügyi társaságok és tanácsadó vállalatok számára.

Ez az iroda-negyed Budapest V. kerületét és az Andrássy út Deák-tértől az Oktogonig tartó szakaszát foglalja magában, ahol jelenleg 353 000 négyzetméter bériroda-területet tart nyilván a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF); ez főváros teljes irodaállományának (3,176 millió nm) közel 11 százalékát jelenti.

 

„A belvárost azok a cégek választják Budapest többi kerületéhez képest, akiknek tevékenységükből és ügyfélkörükből adódóan létfontosságú az igényes környezet, a reprezentatív irodaterület és az általuk nyújtott magas színvonalú szolgáltatások" – mondta Rézsó István, a belvárosi Bank Center üzemeltetési menedzsere.

 

Negyvenkét irodaház található a belvárosban; ezeknek átlagosan, 24 százaléka áll üresen. Ez a szám valamivel magasabb a teljes budapesti üresedési rátához képest (BRF adat: 21,5%), de biztató jel, hogy egyes épületek kihasználtsága – főként az olyan prémium irodaházaké, mint a Bank Center – a válság kirobbanása óta is őrzi belvárosi átlag feletti, 80 százalékot meghaladó telítettségi mutatóját.

 

A belváros ékszerdoboza

A Bank Centerben az idei év első tíz hónapjában több mint 2 400 négyzetméternyi irodaterületre kötöttek új bérlői szerződést, közülük a nemrég bejelentett nagykövetségi tranzakció mellett a Ferrari Budapest bemutatótermének nyári megnyitása volt a legnagyobb méretű tranzakció. Szintén 2 600 négyzetméternyi területet érintett eddig a meglévő területek bővítése, illetve a korábbi, idén lejáró bérleti szerződések meghosszabbítása. A folyamatosan aktív bérlői kereslet eredményeképpen a Bank Center telítettsége jelenleg 80 százalék felett van.

 

„A Bank Center kiemelkedő bérlői célpontnak bizonyul a belvárosi üzleti negyedben: az itt aláírt új irodabérleti szerződések 10 százalékát nálunk kötötték meg – mondta Rézsó István. – Az év hátralévő része szintén aktív időszaknak ígérkezik: a legjobb irodáink közül újítunk most fel néhányat, amelyek reményeink szerint a következő hónapokban találnak új bérlőkre." – Az elmúlt időszak gépészeti felújításainak köszönhetően csökkeni fognak az üzemeltetési költségeink és ez tovább növeli a Bank Center előnyeit a bérleti tárgyalásoknál." tette hozzá a szakértő.

TÁJÉKOZTATÓ A VOLÁNBUSZ Zrt. AUTÓBUSZ KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL 2012. november 30-december 4. és 2012. december 14-17. között

A fent jelzett időszakokban a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi és helyközi autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:

A fent jelzett időszakokban a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi és helyközi autóbuszjáratai az alábbiak szerint közlekednek:

2012. november 30. péntek

munkanap, iskolai előadási nap

2012. december 1. szombat

a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja

2012. december 2. vasárnap

a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap

2012. december 3. hétfő

a hét első munkanapja és iskolai előadási napja

2012. december 4. kedd

munkanap, iskolai előadási nap

 

2012. december 14. péntek

munkanap, iskolai előadási nap

2012. december 15. szombat

a hét utolsó munkanapja és iskolai előadási napja

2012. december 16. vasárnap

a hét első munkanapját és iskolai előadási napját megelőző munkaszüneti nap

2012. december 17. hétfő

a hét első munkanapja és iskolai előadási napja

 

Kérik, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében jegyüket elővételben (akár interneten keresztül) vásárolják meg. Felhívják a figyelmet arra, hogy más VOLÁN társaságok a fenti általános közlekedési rendtől eltérően is közlekedtethetik autóbuszaikat. Kérik, hogy az utazás megkezdése előtt a területileg illetékes társaság információs elérhetőségén érdeklődjenek.

 Információs telefonszámok: (06-1) 382-0888, 219-8086

 

www.volanbusz.hu