Az iPhone 5, a retina kijelzős iPad és az iPad mini már használható a T-Mobile LTE hálózatán

A T-Mobile iPhone 5, retina kijelzős iPad és iPad mini Wi-Fi + 3G/LTE készülékeket használó ügyfelei már csatlakozhatnak a Telekom akár 60 Mbps letöltési sebességet* kínáló LTE hálózatához.

 

A T-Mobile iPhone 5, retina kijelzős iPad és iPad mini Wi-Fi + 3G/LTE készülékeket használó ügyfelei már csatlakozhatnak a Telekom akár 60 Mbps letöltési sebességet* kínáló LTE hálózatához.

 

Mint ismeretes, 2012 decemberében a T-Mobile – a hazai mobilszolgáltatók közül elsőként – elkezdte forgalmazni az első 4G/LTE-képes okostelefonokat, így azóta ügyfelei már mobiljukon is élvezhetik a szolgáltatás előnyeit. A T-Mobile LTE szolgáltatása a több mint 60 vidéki település mellett már Budapest lakosságának 99%-a számára elérhető (kültéren**).

További információ és feltételek az LTE-képes készülékekről és az LTE szolgáltatás igénybevételéhez szükséges díjcsomagokról a http://www.t-mobile.hu/lakossagi/mobil_szelessav/hasznos/4G oldalon olvashatók.

 

* A Telekom LTE hálózatán elérhető maximális sebesség feltöltés esetén 22 Mbps.

Az előfizető által tapasztalt sebességérték függ a megfelelő képességű, az adott technológiát támogató készülék meglététől, a díjcsomagokban maximált sebességértékektől és attól, hogy az adott ponton támogatja-e a hálózat azt a sebességet, valamint a rádiós és forgalmi körülményektől. A T-Mobile különböző technológiákon elérhető mobilinternet szolgáltatását a www.t-mobile.hu-n elérhető lefedettségi térképeken jelzett területeken biztosítja.

A Magyar Telekom jelenleg érvényes ÁSZF-jében a mobilinternet szolgáltatásra az esetek 100%-ra garantált le- és feltöltési sebesség a különböző technológiákon egységesen 0 Mbit/s, mindazonáltal az esetek 80%-ában elérhető garantált sebességek  továbbra is változatlanok (2G/GPRS: 0,03 Mbit/s / 0,008 Mbit/s, 3G(R99): 0,15 Mbit/s / 0,15 Mbit/s, 3G/HSDPA/HSUPA: 2 Mbit/s / 0,8 Mbit/s, 4G/LTE hálózaton: 4 Mbit/s és 2 Mbit/s.)

**Kültéri lakossági lefedettség %: a lakosság bejelentett lakcíme szerinti lakossági eloszlástérkép alapján a kültéren lefedettnek tekintett pontok által meghatározott területeken élő lakosok számának és a teljes lakosságnak a százalékos aránya.

A megadott területen a mobil internet szolgáltatás épületen kívül igénybe vehető.

Egy fénykép a múltból: Díj és vagy politika?

Díj és politika, és ami ebből következik: átadás, át nem adás, visszavonás, vissza nem vonás…
Nyáry Krisztián sorozata – 10. rész:

Díj és politika, és ami ebből következik: átadás, át nem adás, visszavonás, vissza nem vonás…
Nyáry Krisztián sorozata – 10. rész:

"A jelenleg is legfontosabb magyar állami kitüntetés, a Kossuth-díj kiosztása már alapításakor sem volt mentes a politikai szempontoktól, de a következő években kizárólag ideológiai megfontolások vezették a díjazottakról szóló döntést. A legfurcsább helyzet 1957-ben alakult ki, amikor a hatalom egyszerre kívánta kitüntetni a rendszer egykori ideológiai ellenfeleit, és megvonni a kitüntetést több volt kommunistától.

A díjat 1948-ban a „tudomány, a művészet és irodalom területén, valamint a szocialista termelőmunkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek jutalmazására" alapította az Országgyűlés. A koalíciós időszak utolsó évében, az elsőként díjazott vasesztergályosok és földművesek között még nem csak baloldali művészek szerepeltek. Így a posztumusz kitüntetett József Attila mellett Sík Sándor költő, piarista szerzetes éppúgy a kitüntettek között szerepelt, mint Füst Milán, Illyés Gyula, Déry Tibor vagy éppen a konzervatív Horváth János irodalomtörténész.

A következő évektől egyre inkább csak a kommunista párttal rokonszenvezők és a „társutas értelmiség" tagjai részesülhettek a legmagasabb állami elismerésben és az azzal járó kezdetben húsz-, később harminc, majd 1954-től ötvenezer forintban. A rezsim lelkes hívének számító Zelk Zoltán például kétszer is átvehette a Kossuth-díjat, hiszen nem volt könnyű olyan költőt találni, aki nemcsak politikailag megbízható, de mellesleg vitathatatlanul tehetséges is.

 

A tehetség azonban – úgy tűnik – egy idő után nem engedte, hogy a magukat kommunistának tartó írók ne szembesüljenek az egyre nyilvánvalóbb diktatúra és személyi kultusz valóságával. 1955 tavaszán már olyan bizalmas jelentések gyűltek az MKP kulturális korifeusainak asztalán, amelyek szerint a párt soraiba tartozó Kossuth-díjas írók méltatlanná váltak a bizalomra, mert az Írószövetség megbeszélésein a hivatalos politikát kritizálták. A szaporodó hangulatjelentésekben és feljelentő levelekben rendszeresen szerepelt Zelk Zoltán és Déry Tibor neve, mint akik az elégedetlenkedők hangadóivá váltak. Fennmaradt olyan irat is, ahol nevük mellett a párttitkár írásával felkiáltójellel szerepel: „Kossuth-díjasok!". Néhány hónap múlva már Nagy Imre táborában, majd a forradalmárok oldalán találjuk mindkettőjüket más volt kommunista írókkal együtt.

 

Nem véletlen, hogy a forradalom leverése után rájuk, egykori párttagokra haragudott legjobban a hatalom. Mindketten börtönben ültek már, amikor párthatározat mondta ki, hogy „mivel kárt okoztak a népi demokráciának", érdemtelenekké váltak korábbi kitüntetéseikre.

 

Az MSZMP illetékes osztálya el is készítette az előterjesztést 31 korábbi állami díjazott, köztük külön kiemelve a vizsgálat alatt álló Déry Tibor, Zelk Zoltán, Kuczka Péter és Háy Gyula Kossuth-díjának visszavonásáról. Az indoklás szerint nevezettek „az ellenforradalom ideje alatt ellenséges magatartást tanúsítottak", így "méltatlanná váltak a Kossuth-díjas cím viselésére". A kitüntetéstől való megfosztásra korábban csak egyetlen példa volt: egy bányavállalat vezérigazgatójától vonták vissza a Kossuth-díját, amikor kiderült, hogy szabadalmát külföldről plagizálta. Az írók jelképes lefokozására azonban végül mégsem került sor: a Kádár-rendszer kultúrpolitikája más irányt vett.

1957-ben, nem sokkal a forradalom leverése után négy olyan író kapott Kossuth-díjat, akik a Rákosi-korszakban nem tartoztak a hatalom kedvencei közé, és a szocialista világrendnek sem voltak elszánt hívei. A baloldali Fodor József, akit korai verseinek harcos antifasizmusa arra predesztinált volna, hogy a népi demokrácia kedvence legyen, önszántából hallgatott el 1949-ben a túlkapásokat látva.

 

Az idős Heltai Jenő a hol éppen csak tűrt, hol egyenesen tiltott polgári irodalom letéteményeseként az ötvenes években nem számíthatott semmilyen elismerésre. Németh László és Szabó Lőrinc pedig jobboldali kötődéseik, háború előtti politikai szerepvállalásuk miatt egyszerre számítottak ellenfélnek és meghódítandó szövetségesnek a hatalom szemében. Bár szabadon nem publikálhattak, műfordításaikért a Rákosi-rendszerben is mindketten megkapták a József Attila-díjat. Ők ketten azt is pontosan tudhatták, hogy a forradalom alatti magatartásukért akár a vádlottak padján is találhatták volna magukat, ha lojalitásuk jeleként nem fogadják el Kádár Jánostól a Kossuth-díjat. (Németh László éppen ezért a hódmezővásárhelyi gimnáziumnak ajándékozta a kitüntetéssel járó pénzt.)

 

A négy író együttes kitüntetése azt üzente: a hatalom véget vet az ideológiai háborúnak, ezentúl „aki nincs ellenünk, az velünk van". Ebben a helyzetben nem mutatott volna jól, ha mindeközben volt kommunisták Kossuth-díjának visszavonásáról szóltak volna a hírek. Ráadásul – bár a szerzők éppen börtönben ültek – műveikben, amelyekért a kitüntetést kapták, mégiscsak a szocialista rendszert dicsérték. A dilemma feloldása még a leginkább gyakorlott marxistáknak is feladta a leckét, így aztán egyetlen illetékes sem mert dönteni. A Zelk, Déry és a többiek Kossuth-díjának visszavonásáról szóló ügyirat két évig keringett a bürokrácia útvesztőiben. Végül 1959-ben az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezeti Osztálya zárta le az ügyet „időszerűtlen" minősítéssel."

 

Készítette: Nyáry Krisztián

 

Rosszabb utazási feltételekkel drágábban utazhatunk a vonatokon márciustól

Februártól a kedvezmények igénybevételekor már nem elég felmutatni, hanem át is kell adni a kedvezményre jogosító igazolványt a jegyvizsgálatkor. Az egy és száz km közötti távolságra kiadott menetjegy csak a rajta feltüntetett naptári napon érvényes. Ugyanerre a távolságra a visszaútra nem menettérti jegyet ad a vasúttársaság, hanem különálló, egy útra szóló jegyet. Megszűnik a menetjegy-visszatérítésnél a kezelési költség levonásakor alkalmazott ezer forintos felső határ. Márciustól a szolgáltatások kiegyenlítettebb igénybevételére ösztönző, differenciált helyjegyárakat vezet be a vasúttársaság a kapacitások hatékonyabb tervezése érdekében. A 2010 februárja óta lényegében változatlan alaptarifák továbbra sem emelkednek a vasúti közlekedésben.

Februártól a kedvezmények igénybevételekor már nem elég felmutatni, hanem át is kell adni a kedvezményre jogosító igazolványt a jegyvizsgálatkor. Az egy és száz km közötti távolságra kiadott menetjegy csak a rajta feltüntetett naptári napon érvényes. Ugyanerre a távolságra a visszaútra nem menettérti jegyet ad a vasúttársaság, hanem különálló, egy útra szóló jegyet. Megszűnik a menetjegy-visszatérítésnél a kezelési költség levonásakor alkalmazott ezer forintos felső határ. Márciustól a szolgáltatások kiegyenlítettebb igénybevételére ösztönző, differenciált helyjegyárakat vezet be a vasúttársaság a kapacitások hatékonyabb tervezése érdekében. A 2010 februárja óta lényegében változatlan alaptarifák továbbra sem emelkednek a vasúti közlekedésben.

Február elsejétől több ponton változik a személyszállító vasúttársaság üzletszabályzata, így módosulnak a vasúti utazások feltételei. Az egyik legfontosabb változás a kedvezményes vasúti utazás igénybevételekor lép életbe, ekkor – a jegyvizsgálat alkalmával – az utasnak nemcsak a menetjegyét, hanem a kedvezményre jogosító igazolványát is át kell adni a jegyvizsgálónak, az eddigi felmutatás helyett. Amennyiben az utas nem tudja vagy nem kívánja átadni az iratot, úgy nyolcezer forint mértékű pótdíj megfizetésére vagy az adatainak hitelt érdemlő megadására köteles.

Változik az egy útra szóló menetjegyek érvénytartama a távolságtól függően, a módosítás csak az egy és száz km közötti távolságra kiadott menetjegyeket érintik. Ennek értelmében a száz km vagy az az alatti távolságra kiállított menetjegyek csak a jegyen feltüntetett naptári napon érvényesek. Az érvénytartamon belül megkezdett utazás másnap hajnali 03:00 óráig befejezhető. A menetjegyek akár hatvan napos elővételben továbbra is megvásárolhatók. A hosszabb távolságra kiadott menetjegyek érvénytartama nem változik, marad a távolságtól függően két, három vagy négy nap.

Szintén a száz km-es és az az alatti menetjegyeket érinti egy további, kisebb, technikai jellegű módosítás. Ennek értelmében menettérti jegyet csak száz km feletti távolságra ad ki a vasúttársaság. Amennyiben az utas a száz km alatti utazásához a visszaútra is meg kívánja vásárolni a jegyét, abban az esetben a pénztáros két darab egy útra szóló jegyet ad.

Megszűnik a menetjegyek visszatérítésénél, a húsz százalékos kezelési költség levonásakor alkalmazott ezer forintos felső határ. A pénztári tapasztalatok alapján a felső határnak jellemzően nem volt jelentősége, a levont kezelési költségek mértéke általában pár száz forintos nagyságrendű, így módosítás elenyésző mértékben érinti az utazásról részben vagy teljes mértékben lemondókat. Ha a menetjegy árának visszatérítésére vasúthiba miatt kerül sor, kezelési költség természetesen nem kerül felszámításra.

 Évek óta jól működő, bevált nemzetközi példákat is alapul véve március elsejétől változás lép életbe a feláras vonatok helyjegyáraiban. Így a vasúti helyjegyek ára 150 forintról 180 forintra nő, az utazás napján megváltott helyjegyért azonban 300 forintot kell majd fizetni. Az eltérő árak az elővételben történő jegyvásárlásra ösztönöznek, ezzel lehetővé teszik, hogy a vasúttársaság a valós igényekhez mérten akár új kocsikat állítson be az utasok színvonalasabb kiszolgálása érdekében.

 Idén tavasztól a pénteken és vasárnap 12 órától üzemzárásig vonatozók a vásárlás időpontjától függetlenül 300 forintért válthatnak helyjegyet. Az intézkedés várt hatásaként az elhalasztható vagy előbbre hozható utazások elterelődésével a hétvége e szakaszaiban kiegyenlítettebbé válik az utasforgalom. A vasúttársaság így csúcsidőben is kényelmesebb körülményeket biztosíthat az utasai számára. Ezen felül a MÁV-START folyamatosan fejleszti a szolgáltatásait a feláras vonatokon, már a tarifaváltozással egyidejűleg ingyenes fedélzeti internetelérést is biztosít az InterCity szerelvények egy részén, nyolc hónapon belül pedig az összes IC-kocsiban.

 A vasúttársaság a helyjegyárakból származó várható többletbevételt az elmúlt évben már megkezdett járműfelújítási program folytatására is kívánja fordítani, amelynek keretében a legkevésbé komfortos elővárosi és távolsági kocsik megújítását tűzte ki célul.

 A megrendelői engedély alapján a helyjegyekre nyújtott üzletpolitikai kedvezmények a továbbiakban is megmaradnak. Az alaptarifák a legutóbbi átfogó áremelés, a 2010. februári 10-15 százalékos növekedés óta lényegében változatlanok a vasúti személyszállításban.

 Az intézkedéssel folytatódik a helyközi közösségi közlekedési tarifarendszer megkezdett átalakítása. A tavaly őszi első ütemben egyebek mellett az emelt szintű szolgáltatások pótjegy árainak utazási távolsággal arányos megállapítása és a minőségi autóbuszos felár növekedése hozott a vasút versenyképességét javító előrelépést.

 A személyszállítási közszolgáltatási szerződés új helyjegyárakat rögzítő, véglegesítés alatt álló módosítása 2013. március elsejével léphet életbe.

 A MÁV-START Zrt. a honlapján, a www.mav-start.hu  weboldalon, az állomásokon és a vonatokon is tájékoztatást ad a változásokról. További kérdés esetén a vasúttársaság ügyfélszolgálata áll az utazók rendelkezésére a 06 (40) 49 49 49-es, helyi tarifával hívható telefonszámon.

Előre kifizette a koncessziós díjat a DalkiaEnergia Tatán

Az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően a Dalkia Energia Zrt. 130 millió forintot utalt át Tata Város Önkormányzata részére. Az összeg a városi távhő rendszer koncesszióban történő üzemeltetéséért fizetendő díj, melyet az önkormányzat egy negyedmilliárd forint értékű távhőmodernizáció önrészeként használja majd fel.

 

Az önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően a Dalkia Energia Zrt. 130 millió forintot utalt át Tata Város Önkormányzata részére. Az összeg a városi távhő rendszer koncesszióban történő üzemeltetéséért fizetendő díj, melyet az önkormányzat egy negyedmilliárd forint értékű távhőmodernizáció önrészeként használja majd fel.

 

„Örülök, hogy a korábbi negatív tapasztalatainkkal szemben a Dalkia Energia személyében olyan koncessziós partnerre leltünk, amely teljesíti vállalásait. A fizetési konstrukcióban foglaltak teljesítésével Tata nem esik el a Környezet és Energia Operatív Program keretében a távvezeték modernizációjára elnyert pályázati forrásoktól. A fejlesztés előnyeit pedig minden távfűtéssel élő család érezheti majd a jövőben" – hangsúlyozza Michl József, Tata polgármestere.

 

A lokális energetikai szolgáltató szakemberei időközben elkezdték a városi távhőrendszer részletes műszaki felmérését, állapotának kiértékelését. Ezzel párhuzamosan folyamatban van a koncessziós társaság megalapítása is Tata Energia Kft. néven, amely a szükséges engedélyek birtokában az üzemeltetést végzi majd.

„A Tata Energia Kft. cégbírósági bejegyzése folyamatban van, a bejegyzést követően azonnal kezdeményezni fogjuk a működéshez szükséges távhőtermelői és -szolgáltató engedélyek megszerzéséhez szükséges dokumentumok benyújtását a Magyar Energia Hivatalhoz. Az engedélyek birtokában lesz lehetőségünk átvenni a távhőrendszert és megkezdeni a szolgáltatást, terveink szerint a tavaszi időszakban. "– ismerteti az együttműködés eddigi előrehaladását Fernezelyi Ferenc, az országosan 10 kis- és közepes távhőrendszert, valamint a pécsi 31 ezer lakást ellátó hőerőművet üzemeltető Dalkia Energia Zrt. kereskedelmi igazgatója.

 

Tatán 1800 lakás és közel 100 közületi fogyasztó csatlakozik a távfűtési rendszerre, amelyben két külön technológia és energiaforrás felhasználásával termelik a hőt. Az igények kétharmadát biomassza alapon – faapríték elégetésével – biztosítják, míg a maradék egyharmadnyi hőmennyiséget gázkazánokban állítják elő. Az önkormányzat a múlt év végén írt alá koncessziós szerződést a Dalkia Energia Zrt.-vel a távhőrendszer 25 éves üzemeltetésére.

Áttörő fejlesztés a tengereken alkalmazott villamos elosztórendszerek területén

A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi szakértője tovább erősítette jelenlétét a tengeri és nyílt tengeri ágazatban a Masterpact UR (Ultra Rapid – Ultragyors) megoldásával. Az áramköri megszakító áttörést jelent a tengereken alkalmazott villamos elosztórendszerek területén, mivel segítségével a teljes villamos rendszerben kisfeszültségű berendezések használhatók a középfeszültségű berendezések helyett. A megoldást számos tengeri és nyílt tengeri ágazatban tevékenykedő vállalat alkalmazza saját speciális igényeinek megfelelően. Ilyen a Norwegian Electric System (NES) is, mely magáénak tudhatja a valaha épített legnagyobb (690 V-os) kisfeszültségű áramellátó rendszerrel felszerelt tengerjáró hajót.

 

A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi szakértője tovább erősítette jelenlétét a tengeri és nyílt tengeri ágazatban a Masterpact UR (Ultra Rapid – Ultragyors) megoldásával. Az áramköri megszakító áttörést jelent a tengereken alkalmazott villamos elosztórendszerek területén, mivel segítségével a teljes villamos rendszerben kisfeszültségű berendezések használhatók a középfeszültségű berendezések helyett. A megoldást számos tengeri és nyílt tengeri ágazatban tevékenykedő vállalat alkalmazza saját speciális igényeinek megfelelően. Ilyen a Norwegian Electric System (NES) is, mely magáénak tudhatja a valaha épített legnagyobb (690 V-os) kisfeszültségű áramellátó rendszerrel felszerelt tengerjáró hajót.

 

A norvég vállalat a Det Norske Veritas minősítő intézet tanusítványával rendelkező, Grand Canyon nevű tengerjáró hajó fő villamos kapcsolótáblájának védelmére választotta ki a Masterpact UR áramköri megszakítót. A NES választását az a kihívás indokolta, hogy egyidejű megoldást kellett találnia a hajó nagy energiaigényére, valamint a meghibásodás esetén jelentkező magas rövidzárlati áram következményeinek minimalizálására: emiatt döntött a Schneider Electric egyedi megoldása mellett.

 

A több feladatot ellátó hajó teljes meghajtási teljesítménye 23 000 kVA, mely mérföldkőnek számít a NES történetében. A hajóban található nagy teljesítményű (125 kA RMS 690 V) kapcsolótábla a NES, a panelgyártó Elpro és a Schneider Electric mérnökcsapatai közötti szoros együttműködésnek köszönhető. Összesen 14 transzformátor kapott helyet a hajón, amelyek teljesítménye 100 kVA-től 3000 kVA-ig terjed, így a villamos rendszer rendkívül összetett, melynek következtében a rövidzárlati és szelektivitási számítások alapján körültekintő kezelést igényel.

 

A Masterpact UR az egyetlen kisfeszültségű áramköri megszakító, amely ultragyors nyitórendszerrel rendelkezik a nagyon magas áramerősségi szintű rövidzárlatok kezeléséhez. Kiváló megszakítási teljesítménye korlátozza a rövidzárlati áramot, következésképpen megvédi a villamos rendszert a rövidzárlat elektrodinamikai és hőmérsékleti hatásaitól. Ez a fejlett technológia legfeljebb 690 V-os rendszerek esetében csökkenti a rövidzárlatok nemkívánatos következményeit.

 

A Masterpact UR sínbontóként való használatával a rövidzárlati áramcsúcs akár 30-40%-kal is csökkenthető, és lehetőség nyílik a kisfeszültségű villamos rendszer kialakítására. A megtakarításoknak köszönhetően a felhasználók nem csupán az üzembe helyezési szakaszban tehetnek szert jelentős haszonra, hanem a villamos hálózat teljes üzemeltetési ideje alatt is.

 

„A hajók és a nyílt tengeri létesítmények áramfogyasztása folyamatosan növekszik, így egyre nagyobb teljesítményű generátorokra van szükség. A középfeszültségű hálózatok mérete azonban nem egyeztethető össze a hajókon és a nyílt tengeri létesítményeken jellemző helyhiánnyal. Egyedülálló jellemzőinek köszönhetően a Masterpact UR megoldást jelent erre a problémára" – mondta Spilkó József, a Schneider Electric magyarországi leányvállalatának vezérigazgatója.

A CeBIT-en is bemutatkozik a magyar rendszerdiagnosztikai szoftver

Márciusban a világ legnagyobb számítástechnikai, informatikai, távközlési kiállításán és szakvásárán, a CeBIT-en külön standon mutatkozik be az AIDA64. A fejlesztők célja a ma teljes körű frissítést kapott rendszerdiagnosztikai szoftver további nemzetközi terjeszkedése. Az AIDA64 üzleti változata a legmodernebb hardver- és szoftvertámogatást kínálja azoknak a vállalatoknak, akik vállalati informatikai rendszerükről pontos és precíz képet szeretnének kapni informatikai beruházásaik és költségeik csökkentéséhez.

 

Márciusban a világ legnagyobb számítástechnikai, informatikai, távközlési kiállításán és szakvásárán, a CeBIT-en külön standon mutatkozik be az AIDA64. A fejlesztők célja a ma teljes körű frissítést kapott rendszerdiagnosztikai szoftver további nemzetközi terjeszkedése. Az AIDA64 üzleti változata a legmodernebb hardver- és szoftvertámogatást kínálja azoknak a vállalatoknak, akik vállalati informatikai rendszerükről pontos és precíz képet szeretnének kapni informatikai beruházásaik és költségeik csökkentéséhez.

 

A termék üzleti verzióját a világ tőlünk távolabbi részein is, Oroszországon keresztül Kínában és Afrikában is használják.

 

„A hazai piac kiszolgálása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi terjeszkedésre is, amelynek fontos állomása lesz a márciusi CeBIT. Egy rendszerdiagnosztikai szoftver megismertetését az élő bemutató teszi a leghatékonyabbá, ezért kiemelten fontos számunkra ez az esemény. – nyilatkozta Csiszér Béla, a termék nemzetközi kereskedelméért felelős cég, az ABSEIRA Kft. ügyvezetője. – Az orosz piacon már szép sikereket értünk el disztribútor partnerünk segítségével, és többek között kínai illetve koreai bank is használja a szoftverünket. Európában Németország jelenti számunkra a legerősebb potenciális piacot, így erre a területre különösen próbálunk odafigyelni."

 

Új verzió

A FinalWire által fejlesztett termékcsalád legújabb verziója frissített hardveres támogatást, valamint optimalizált sebességmérést kínál.

 

Az AIDA64 2.80-as verziója magában foglalja az AIDA64 Business Editiont, a vállalati felhasználóknak szánt hálózati menedzsment és rendszerteszt-szoftvert, valamint az otthoni felhasználók körében népszerű PC diagnosztikai és sebességmérő AIDA64 Extreme Edition változatot is. Az új AIDA64 kiadás optimalizált sebességmérést kínál az Intel Atom Z2760 SoC-hoz, támogatja az OpenCL 1.2 Update és OpenGL ES 3.0 felületeket, valamint a GPU információval szolgál a legújabb AMD Radeon és nVIDIA GeForce grafikus vezérlőkhöz.

 

Új szolgáltatások és fejlesztések

 • Optimalizált sebességmérés Intel Atom Z2760 „Cloverview" SoC-on
 • AMD „Richland" APU és Intel „Valleyview" SoC előzetes támogatása
 • Továbbfejlesztett Intel „Haswell" APU és Intel „Lynx Point" PCH kezelés
 • APP SDK 2.8, OpenCL 1.2 Update, OpenGL ES 3.0, Simple Firmware Interface támogatás
 • OCZ Vector SSD és Indilinx Barefoot 3 SSD vezérlő támogatása
 • GPU diagnosztika AMD Radeon HD 7470, AMD Radeon HD 7870 „Tahiti LE", nVIDIA GeForce GT 635M, nVIDIA GeForce GTX 680MX grafikus vezérlőkhöz

 

Újdonságok az AIDA64 v2.00 kiadás óta

 • Microsoft Windows 8 RTM és Windows Server 2012 RTM támogatás
 • OpenCL GPGPU stressz teszt
 • Bővített szünetmentes tápegység kezelés
 • SensorPanel grafikonok és mérőórák
 • Átalakított Asztal minialkalmazás
 • 64 bites optimalizált sebességmérés AMD „Trinity" APU-n és FX „Vishera" CPU-n
 • Átalakított PhotoWorxx digitális fotó feldolgozási sebességmérés AVX, SSE4.1 és XOP optimalizációval
 • Újraírt AES adattitkosítási benchmark AESNI, SSE4.1 és VIA PadLock optimalizációval
 • Intel Atom „Cedarview" processzor optimalizációk
 • Intel Core „Ivy Bridge" APU-k és Intel 7-es sorozatú lapkakészletek támogatása
 • AMD „Kabini" APU előzetes támogatása

 

 

 • Intel „Haswell" APU és Intel „Lynx Point" PCH előzetes támogatása
 • Intel „Penwell" SoC előzetes támogatása
 • VIA VX11 platform, Nano X2 és QuadCore CPU támogatás
 • FM2 foglalatú alaplapok támogatása
 • Speech API információ
 • VirtualBox v4.2 és VMware Workstation v9 támogatása
 • ACPI 5.0 és OpenCL 1.2 támogatás
 • Intel 330, Intel 520, Intel 710, OCZ Vertex 4, Samsung 830, Samsung 840, Samsung 840 Pro SSD támogatás
 • AMD Radeon HD 7000 és nVIDIA GeForce 600 GPU-család diagnosztika

 

A szoftvert Magyarországon a SZEROTO Kft. forgalmazza: www.szeroto.hu

Az automatizált hálózati menedzsment és rendszertesztelő szoftvert, AIDA64 Business Edition néven kínálják vállalati felhasználóiknak, ennek nettó ára (tájékoztató ár): egyéves követéssel 10 gépre 35 980 Ft., 100 gépre 239 800 Ft., 500 gépre 719 000 Ft.

Az otthoni felhasználók számára a főként diagnosztikai – és sebességmérő funkciói révén népszerű Extreme Edition érhető el (ára bruttó 9 741 Ft. egyéves követéssel; ebből az árból diákoknak, oktatási intézményeknek, és gyengén látóknak 50% kedvezményt biztosítanak).

Az árak megtekinthetők, a termékek megvásárolhatók, illetve árajánlat kérhető a hazai forgalmazó www.aida64.hu/vasarlas

oldalán, illetve közvetlenül a www.szeroto.hu oldalon is.

Női topvezetők az igazgatótanácsokban – pénzügyi háttérrel könnyebb

A pénzügyi tapasztalat jelentheti az ugródeszkát azon női vezetők számára, akik karrierjüket valamely tőzsdén jegyzett vállalat vezetőtestületében képzelik el – mutat rá közös tanulmányában az Economic and Social Research Council (ESRC – Gazdasági és Társadalmi Kutatási Tanács) és az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a világ vezető pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezete.

A pénzügyi tapasztalat jelentheti az ugródeszkát azon női vezetők számára, akik karrierjüket valamely tőzsdén jegyzett vállalat vezetőtestületében képzelik el – mutat rá közös tanulmányában az Economic and Social Research Council (ESRC – Gazdasági és Társadalmi Kutatási Tanács) és az ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), a világ vezető pénzügyi és számviteli szakembereket tömörítő szakmai szervezete.

Habár a pénzügyi karriert gyakran férfias szakmának képzeljük el, a két szervezet tanulmányából kiderül, hogy az illusztris FTSE-100-as mutatóban lévő vállalatok vezetőtestületiben helyet foglaló női csúcsvezetők 45 százaléka rendelkezik pénzügyi képesítéssel és 65 százalékuk dolgozott korábban pénzügyi területen. Férfi kollégáik mindössze 26 százaléka rendelkezik pénzügyi végzettséggel, és 44 százalékuknak van releváns gazdasági tapasztalata.

Az újonnan kinevezett női igazgatótanács tagok körében a pénzügy mellett még a marketing (17 %), illetve a jog és a HR (6-6 %) bizonyult népszerűnek. Némileg árnyalja a képet ugyanakkor, ha nem ügyvezetői szerepkörről beszélünk, a pénzügyesek aránya azonban még ez esetben is 50 százalék felett van.

A tanulmány apropója az Európai Bizottság 2012. november 14-én jóváhagyott jogszabályjavaslata, mely alapján a női vezetők aránya minimum 40 százalékot kellene, hogy elérjen a tőzsdén jegyzett vállalatok vezetőtestületeiben. A nők szerepvállalásának megerősödése előbb-utóbb gazdasági szempontból is kiemelt fontosságú lesz Európában. Jelenleg a nők rendelkeznek az egyetemi diplomák csaknem 60 százalékával, a felsőfokú végzettséget igénylő pozícióknak azonban csak alig felét birtokolják.

A legfrissebb adatok szerint a kitűzött 40 százalékhoz képest jelenleg csak 15,8 százalékon áll a tényleges döntéshozói pozícióban lévő nők aránya, igaz, összehasonlítva az egy évvel ezelőtti 13,7 százalékkal, így is lassú, de biztos növekedésről beszélhetünk. Magyarország, az Európai Bizottság adatai szerint jelentősen átlag alatt teljesít a női vezetők foglalkoztatottságában, jelenleg körülbelül 7 százalékos arányával a sereghajtók mezőnyében foglal helyet, és egyedül Máltát előzi meg. A rangsort egyértelműen az északi országok vezetik, de figyelemre méltó növekedés volt megfigyelhető az elmúlt évben Olaszországban, (4,9 %-os növekedést követően elérve a 11 %-ot) és Franciaországban is.

"Kutatásunk során elsősorban arra kerestük a választ, hogy a viszonylag kevés női csúcsvezető közül miért éppen a pénzügyi hátterű szakemberek dominálnak?" – nyilatkozta Katka Benesova, az ACCA Csehországért, Szlovákiáért és Magyarországért felelős területi igazgatója. "Úgy véljük tanulmányunkban eddig olyan fel nem tárt összefüggésekre sikerült fényt derítenünk, melyek révén megérthetjük a nők szerepvállalásának mozgatórugóit a vállalatirányítás legmagasabb szintjein is."

A felmérés eredményei alapján a pénzügyi vénával rendelkező hölgyek sikere egyértelműen a közös nyelv ismeretén alapul: a számok és gazdasági szabályok az igazgatótanács minden tagjának világosak és elfogadottak, így ennek folyékony ismerete segít feloldani néhány sztereotip képet a nők kompetenciáival kapcsolatban és hozzájárul a hitelesség megteremtéséhez. 

A kutatás ugyanakkor arra is rávilágít, hogy a nők számára a pénzügyi háttér és képzettség egymagában nem elegendő ahhoz, hogy valaki az igazgatótanácsig küzdje magát.

„Sok egyéb mellett fontos szempont még az ismertség, az eltököltség, a kellő motiváció és kitartás, valamint a megfelelő kapcsolatok és támogatók megléte." – összegzi Benesová.

Az ACCA tanulmány elérhető innen:

http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/human-capital/pol-tp-cgs.pdf

Kalandozva nosztalgiázó magyarok

"Ízlések és pofonok különbözőek." Sosem igazabb ez az állítás, mint mikor a világ különböző tájainak vacsoraasztalaira vetünk egy pillantást. Ha az otthon fogyasztott étkek témája kerül terítékre, az egyre jobban növekvő termékválasztékkal arányosan széles érdeklődést és nagyfokú nyitottságot tükröznek a válaszok – ezek a legfontosabb megállapításai az Ipsos Marketingkutatás legfrissebb tanulmányának.

"Ízlések és pofonok különbözőek." Sosem igazabb ez az állítás, mint mikor a világ különböző tájainak vacsoraasztalaira vetünk egy pillantást. Ha az otthon fogyasztott étkek témája kerül terítékre, az egyre jobban növekvő termékválasztékkal arányosan széles érdeklődést és nagyfokú nyitottságot tükröznek a válaszok – ezek a legfontosabb megállapításai az Ipsos Marketingkutatás legfrissebb tanulmányának.

 

„Manapság óriási választék áll rendelkezésre élelmiszerből, ami egyben azt is jelenti, hogy a fogyasztók fogékonyabbá váltak az új iránt, akár egyedi, a megszokott családi receptekhez képest egzotikus ízeket is kipróbálva. Amikor legfrissebb kutatásunkban 26 ország válaszadóit kérdeztük arról,  hogy milyen ételkülönlegességeket fogyasztanak szívesen otthon, szinte minden országban, más nemzetek, kultúrák ízei bizonyultak a legnépszerűbbnek, így Magyarországon is (46%)" – mondta el Szabó Valéria, az Ipsos piackutatási igazgatója.   „De természetesen a hagyományos fogások is tartják magukat: a válaszadók 47%-a olyan ételeket költ el otthon, amelyek felidézik gyermekkoruk kedves, megszokott ízeit."

 Ennél jóval kevesebben keresik az élelmiszerboltok polcain az egyes sztárséfek által fejlesztett vagy ajánlott élelmiszereket, tésztaszószokat és leveskonzerveket, vagy a Nyugat-Európában sokkal szélesebb választékban megtalálható éttermi márkákat.

 A nosztalgikus emlékek minden ország lakói számára egyformán fontosak, egyébiránt sok különbséget látunk az egyes nemzetek között: nem meglepő módon az Egyesült Királyság lakói sokkal nyitottabbak a különböző nemzetek konyhái iránt, mint az európai átlag; míg az olaszok számára szinte létfontosságú, hogy bizonyos élelmiszerekből (pl. tésztákból, sajtokból) kézműves minőséget válasszanak. Egy-egy ismert arc, tévés szakács ajánlásának elsősorban Ázsiában, például Kínában van jelentősége.

 "A csomagolt termékek iránti érdeklődés váltakozó szintje azt mutatja, hogy ami egzotikus a világ egyik pontján, hétköznapi egy másikban. Egy új piac meghódítása előtt a termékfejlesztőknek fontos feltérképezniük annak ízlésvilágát és étkezési szokásait. A magyarok számára még mindig a hagyományos ételek a legfontosabbak, ezektől leginkább más nemzetek konyhái felé kalandozunk el. Az európai átlaghoz képest meglepően alacsony érdeklődést mutattak a magyar válaszadók a kézműves minőségű élelmiszerek iránt (20%), de ennek oka valószínűleg abban is rejlik, hogy legtöbben ezeket a termékeket családi, baráti kapcsolatokon keresztül szerezzük be, s nem a kereskedelemből. Mi, magyarok érdeklődünk legkevésbé a celebek által kifejlesztett ételek iránt is (9%)" – osztotta meg a kutatás tanulságait Szabó Valéria.

 

Kiemelkedő teljesítménnyel zárta a tavalyi évet a Genertel

Várakozáson felül szerepelt a Genertel az év végi kampányban: a mintegy 66 ezer új kgfb-szerződés megkötésével a társaság a teljes mezőny második legsikeresebb biztosítója volt. Jelentően javította a társaság eredményességét a minicasco népszerűségének töretlen emelkedése: a legutóbbi kampányban már az új kötelező szerződések mintegy negyede mellé kötöttek ilyen biztosítást.

 

Várakozáson felül szerepelt a Genertel az év végi kampányban: a mintegy 66 ezer új kgfb-szerződés megkötésével a társaság a teljes mezőny második legsikeresebb biztosítója volt. Jelentően javította a társaság eredményességét a minicasco népszerűségének töretlen emelkedése: a legutóbbi kampányban már az új kötelező szerződések mintegy negyede mellé kötöttek ilyen biztosítást.

 

A közvetlen csatornákon, illetve a közvetítő partnereken keresztül megkötött szerződések teljes feldolgozása nyomán véglegessé vált, hogy a legutóbbi kgfb-kampányban a tervezett 60 ezernél tíz százalékkal többen, 66 ezren kötöttek kötelező biztosítást a Genertelnél. Az eredmény különösen annak fényében számít kedvezőnek, hogy az előzetes adatok szerint az idei kampányban 20-25 százalékkal kevesebben kötöttek új szerződést, mint egy évvel korábban.

 

Az autósok körében egyértelmű törekvés tapasztalható az öngondoskodásra: az idén már csaknem minden harmadik kötelező biztosítás mellé kötöttek valamilyen kiegészítőt a Genertelnél. A legtöbben a karambolban kárt okozó autó kárait fedező minicascóval igyekeztek növelni a biztosítási fedezetet, a második legnépszerűbb kiegészítő szolgáltatás az assistance volt.

 

„Bár a Genertelt elsősorban kedvező gépjármű-biztosítási szolgáltatásairól ismerik az ügyfelek, a direktbiztosító hazai piaci térnyerését jelentősen segítette a lakásbiztosítási szerződések alakulása is. Ebből a termékkörből 2012-ben 84 százalékkal többet sikerült értékesítenünk, mint egy évvel korábban – emelte ki Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója.

Multimédiás tankolás az ENVI kutaknál

Európában is egyedülálló automata üzemanyagtöltő állomást nyitott a magyar tulajdonú ENVI Tökölön. Tankolás közben az autósok a vásárlás adatai mellett különböző hasznos, illetve szórakoztató tartalmakat is figyelemmel kísérhetnek a kútoszlopba épített nagyméretű kijelzőkön. A diszkont benzinkúthálózat 15. tagjaként üzembe helyezett egység teljes egészében távfelügyelet alatt, helyszíni személyzet nélkül működik, emellett kiemelkedően környezetbarát. A tervek szerint az idei évben további 6-7 ENVI kút nyílhat az országban.

Európában is egyedülálló automata üzemanyagtöltő állomást nyitott a magyar tulajdonú ENVI Tökölön. Tankolás közben az autósok a vásárlás adatai mellett különböző hasznos, illetve szórakoztató tartalmakat is figyelemmel kísérhetnek a kútoszlopba épített nagyméretű kijelzőkön. A diszkont benzinkúthálózat 15. tagjaként üzembe helyezett egység teljes egészében távfelügyelet alatt, helyszíni személyzet nélkül működik, emellett kiemelkedően környezetbarát. A tervek szerint az idei évben további 6-7 ENVI kút nyílhat az országban.

A Tököl Airport Center területén nyílt meg az Envirochem Kft. tulajdonában álló ENVI legújabb, 15. automata benzinkútja. Itt Európában egyedülálló módon multimédiás, nagy LCD kijelzővel felszerelt kútoszlopok működnek, ami azt jelenti, hogy tankolás közben filmeket, videoklipeket nézhetnek és hallgathatnak a vásárlók. A benzinkút – a többi ENVI állomáshoz hasonlóan – távfelügyelet alatt áll, az esetlegesen felmerülő kérdéseket a nap 24 órájában működő élő telefonos operátori hálózat kezeli. Utóbbi a cég Nagytétényi úti központjában üzemel, ahol megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztatnak.

A tököli töltőállomás technikai paramétereire jellemző, hogy annak világítását környezetbarát, energiatakarékos LED-fényforrásokkal biztosítják, így mintegy 30 százalékkal csökkentve az energiaköltségeket. Egy-egy kútoszlop áteresztőképessége 1 300 liter/óra, amely 20-30 százalékkal magasabb egy hagyományos kúténál, azaz gyorsabb kiszolgálást tesz lehetővé. Az országszerte megtalálható ENVI kutaknál naponta 10 ezer ügyfél fordul meg.

A korábban a METRO áruházak közelében felépített 11 diszkont-kút után az utóbbi években további forgalmas bevásárlóközpontok parkolóiban is megjelentek az ENVI töltőállomásai, amelyek legfőbb előnyei közé tartoznak az alacsony árak és a gyors, rugalmas önkiszolgáló rendszer. Valamennyi egységnél lehetőség van készpénzzel és bankkártyával történő fizetésre is, a vásárlók továbbá előre meghatározhatják, hogy mekkora összegért kívánnak tankolni. Ügyfelei számára a cég saját hűségkártya-programot is működtet, az interneten igényelhető vevőkód pedig az ország valamennyi ENVI kútján használható (számlakiadásra, kedvezmények igénybe vételére, levásárlási kódok felhasználására stb.).

Slagon jött a gáz

A TIGÁZ szakembereinek a rendőrség segítségét kellett kérnie ahhoz, hogy megszüntethessenek egy életveszélyesen kialakított gázlopást Encsencsen.

 

A TIGÁZ szakembereinek a rendőrség segítségét kellett kérnie ahhoz, hogy megszüntethessenek egy életveszélyesen kialakított gázlopást Encsencsen.

 

A szerelők akár az „orruk után" is mehettek volna a balesetveszélyesen és szabálytalanul kialakított fogyasztási helyre, hiszen a mérőtől egy házilagosan kiépített csatlakozással, gumislagon keresztül vezették be a méretlen földgázt az ingatlanra. Az ellenőrzést a fogyasztó mindenáron el akarta kerülni, ezért a szolgáltató rendőri segítséget kért, amikor a szabálytalan vételező szinte percek alatt igyekezett – bármi áron – megszüntetni és eltüntetni a bizonyítékul szolgáló „rendszert".

 

Kertek alatt, a szomszédból lopózott a saját ingatlanára, ahol egy késsel akarta elvágni a tömlőt, majd visszahúzni az ablakon annak ellenére, hogy a rendőrség által is rögzített bizonyítékok egyértelműek, többek között egy meleg kályha a slag másik oldalán.

 

A felhasználási helynél a gázmérőt és nyomásszabályzót leszerelte a szolgáltató, s egyben megtette a rendőrségi feljelentést, a rendszer megbontásáért törvény szerint kiszabható kötbért pedig kiszámlázta.

 

Sajnos gyakoriak az ilyen típusú szabálytalan vételezések. A gázlopások mértéke tavaly 70 millió m3, azaz két Velencei-tónyi gázmennyiséget jelentett, 9 milliárd forint értékben.  A TIGÁZ több mint 350 000 alkalommal volt fogyasztói helyen, ebből 72 000 esetben célzott ellenőrzésen, így 13 000 esetben tárt fel szabálytalan vételezést. A gázlopások 50%-a a mérő számlálójának „visszapörgetésével", a plomba megsértésével, 15%-a mágnesezéssel, a maradék pedig mért rendszer megkerülésével történik.

Lesz-e újabb madárinfluenza-járvány?

A halálos vírusos fertőzés globális járványa egy fantasztikus thriller szüzséje vagy pedig a holnapi nap perspektívája? A kérdés azok után merült fel, hogy nyugati kutatók csoportja bejelentette, hogy feloldották a halálosan veszélyes madárinfluenza-vírus kutatására hirdetett moratóriumot. Milyen veszélyt hordoz magában a H5N1 vírus kísérleti kutatása? Erről nyilatkoztak az Oroszország Hangjának orosz tudósok.

A halálos vírusos fertőzés globális járványa egy fantasztikus thriller szüzséje vagy pedig a holnapi nap perspektívája? A kérdés azok után merült fel, hogy nyugati kutatók csoportja bejelentette, hogy feloldották a halálosan veszélyes madárinfluenza-vírus kutatására hirdetett moratóriumot. Milyen veszélyt hordoz magában a H5N1 vírus kísérleti kutatása? Erről nyilatkoztak az Oroszország Hangjának orosz tudósok.

A madárinfluenza-vírus kutatását két évvel ezelőtt állították le. A tudományos közösség a kutatás leállítása mellett döntött azok után, hogy Hollandiában és az Egyesült Államokban a vírus olyan alfaját fejlesztették ki, amelyik emberről emberre terjed. Az eredeti vírusfaj ugyanis csakis a madarakkal való kontaktust követően kerülhetett az emberi szervezetbe. A vírusnak a laboratóriumokból való esetleges kiszabadulása az egész világra kiterjedő járvány veszélyét tartalmazta. Napjainkban azonban a kutatók állásfoglalása megváltozott, és a munkát felújították. Közben számos szakértő szerint a vírus széles körű elterjedésének veszélye nem volt eltúlozva. Például, a vírus terroristák áhított fegyvere lehet. Elsősorban amiatt, hogy nem követhető nyomon – mondta az Oroszország Hangjának nyilatkozva Alekszej Filatov, orosz terrorellenes alegység veteránja.

„Míg a robbanó és radioaktív anyagok szállítása felügyelet alatt tartható annak köszönhetően, hogy jelenlétük kimutatható, addig a biológiai anyagok esetében ez lehetetlen. A vírust tartalmazó anyagból egy kisebb mennyiség is elég ahhoz, hogy rengeteg embert meg lehessen vele fertőzni. Ennélfogva a tudósok a nemzetközi terrorizmussal szemben álló illetékes szervek ellenőrzése alatt kutathatnak."

Közben a kutatók bejelentették, hogy a vírus idővel magától is módosulhat olyan mértékben, hogy közvetlenül emberről emberre terjedhessen, ennélfogva nem kell eltúlozni a H5N1 kutatására vonatkozó döntés drámaiságát. Nelli Szoszedova biofizikus orvos véleménye szerint a nyugati kollégák efféle bejelentése megalapozatlan.

„Nem állítható, hogy laboratóriumban ugyanolyan vírusfajtát teremtünk, illetve hogy a természetben a vírus ugyanolyanra módosul, mint amilyent mi teremtettünk a laboratóriumokban. A mutációk nem mindig egyformák."

Ugyanakkor a biofizikus meg van győződve: a víruskutatást fel kell újítani, hogy egy esetleges járvány esetén ne legyünk védtelenek.

„Az emberiség veszteségei pótolhatatlanok lesznek, ha párhuzamosan nem hozunk létre védelmi eszközöket. Ennélfogva a kutatást vakcinák és egyéb biológiai szerek kifejlesztésére kell fordítani, amelyek a vírus egyik vagy másik mutációjával szemben nyújtanának védelmet. Így abban az esetben, ha a vírus a természetben módosul valamilyen módon, a tudósok már rendelkezni fognak egy bizonyos eszköztárral, bizonyos algoritmussal, amelynek köszönhetően viszonylag gyorsan védőanyag állítható elő."

Nelli Szoszedova véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kutatási adatok biztonságára: a biztonság szavatolása szükséges, de csak amellett, ha betartják a legszigorúbb biovédelmi előírásokat és a tudományos kutatások állam által szavatolt titkos voltát.

Grigorij Milenyin

Fotó: RIAN

http://hungarian.ruvr.ru/2013_01_25/Lesz-e-ujabb-madarinfluenza-jarvany/

 

7000 db elektromos töltőállomás kialakítását javasolja Magyarországnak az Európai Bizottság.

A testület a közlmúltban fogadta el a tiszta üzemanyagok elterjesztéséről szóló stratégiáját, amelyben tagállamokra lebontott, kötelező érvényű célszámokat javasol a „zöld" járművek" üzemeltetését segítő infrastruktúra kiépítésére.

A testület a közlmúltban fogadta el a tiszta üzemanyagok elterjesztéséről szóló stratégiáját, amelyben tagállamokra lebontott, kötelező érvényű célszámokat javasol a „zöld" járművek" üzemeltetését segítő infrastruktúra kiépítésére.

Az Európai Bizottság javaslata szerint Magyarországnak 2020-ra már legalább 7000 elektromos töltőállomással kellene rendelkeznie, azaz olyan „kúttal", amelyből az elektromos autók és további elektromos elven működő járműveket lehetne feltölteni. A testület ajánlása része annak a stratégiának, amelyet csütörtökön fogadott el az Európai Bizottság, és amelynek célja a tiszta üzemanyagok tömeges elterjesztése az Európai Unióban. A Bizottság három dokumentumot fogadott el csütörtökön: egy irányelv-tervezetet, amely az ezzel kapcsolatos infrastruktúra és szabványok kiépítéséne szabályait fektetné le; egy közleményt az alternatív üzemanyagok európai stratégiájáról; valamint egy cselekvési tervet a cseppfolyós földgáz használhatóságáról a hajózási szektorban. A közlekedésért felelős uniós biztos szerint a csomag célja a tiszta üzemanyagokkal kapcsolatos ördögi kör megszüntetése. „Kevés a töltőállomás, mert nincs elegendő elektromos autó. Kevés elektromos autó van Európában, mert nincs rá kereslet. Az állampolgárok pedig nem vásárolnak ilyen autókat, mert drágák, és mert nincs elég töltőállomás." – magyarázta Siim Kallas, aki szerint ezért kell megtörni a folyamatot a töltőállomások számának radikális növelésével. Felidézte, hogy az Egyesült Államok és Kína tervei szerint is 6 millió elektromos autó fog közlekedni az amerikai és kínai utakon 2020-ra.

Az irányelv tagállamokra lebontott, kötelező érvényű célszámokat tűzne ki arra vonatkozólag, hogy az uniós tagországoknak 2020-ra hány elektromos töltőállomással kelljen rendelkezniük. Magyarország kapcsán a 2011-es információk szerinti 7 töltőállomást kellene 7000-re bővíteni. (Valójában már több mint 20 ilyen működik az országban.) A Bizottság eltérő arányú emelkedést javasol a tagállamoknak. A töltőállomások számát tekintve rekorder Németországnak 1937-től 150 ezerre, az 1700 állomással rendelkező Hollandiának 32 ezerre, az 1356 állomással rendelkező Spanyolországnak pedig 82 ezerre kellene emelnie a töltőpontok számát 2020-ra. Szlovákiának 2011-ben 3 töltőállomása volt, a bizottsági tervek szerint 2020-ra 4000-ret kellene létesítenie. Csehországban már 23 ezer kutat építtetne meg Brüsszel a meglévő 23-hoz képest, Romániában pedig a meglévő egyetlen kút után további 10 ezret létesíttetne a Bizottság. Mindez csak javaslat, amire az Európai Parlamentnek és a tagállamokat tömörítő Tanácsnak is rá kell bólintania, akiknek lehetőségük lenne egyrészt a számok megváltoztatására, másrészt a kötelező jelleg eltörlésére is.

Siim Kallas szerint a cél az, hogy a töltőállomások száma elérjen egy olyan kritikus tömeget, ami után már megéri a gyártóknak olcsóbb autókat gyártani, és a fogyasztóknak is ilyen autót vásárolni. Az irányelv lefekteti egy olyan EU-szabvány szabályait is, amely lehetővé tenné, hogy minden országban egységes csatlakozójú autókat gyártsanak, és töltőállomásokat építsenek. Az elektromos autók mellett több másféle tiszta üzemű technológia elterjesztését is elősegítené a Bizottság: a hidrogénüzemű járművek kapcsán megállapította a Bizottság, hogy Németországban, Dániában és Olaszországban jelentős számú töltőállomás létezik, ezeket, valamint a jövőben épülőket, hálózatba kell kapcsolni egységes szabvány szerint. Jelenleg 14 uniós tagállamban tölthetik fel járműveiket a hidrogénautók tulajdonosai. A cseppfolyós (LNG) és a sűrített földgázzal (CNG) összefüggésben az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 2020-ra a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) maghálózatához tartozó mind a 139 tengeri és belvízi kikötőben legyen LNG és CNG feltöltési lehetőség, ezeket a technológiákat ugyanis főként a hajózásban használják.

A cseppfolyós földgáznak a közúti szállításban is nagyobb szerepet szán Brüsszel. A javaslat szerint a jelenlegi 38 LNG-töltőállomást úgy kell bővíteni, hogy a TEN-T maghálózaton 400 kilométerenként legyen töltőállomás. CNG-töltőállomásokat pedig 150 kilométerenként szeretne az Európai Bizottság a személyautók számára, az EU útjain közlekedő személygépkocsik 0,5 százaléka (mintegy egymillió autó) már most is sűrített gázzal működik."

Forrás: www.alternativenergia.hu

Új Verbatim lámpatestek és kibővített LED-választék

A Verbatim a cég története során először kínál lámpatesteket kiegészítésként az eddig szállított kiváló minőségű és megbízható LED-izzóihoz. A stílusos lámpatestek tökéletesen passzolnak a vállalat által eddig kínált PAR16 GU10 lámpákhoz és egyértelműen alkalmasak az otthonok és irodák praktikus és gazdaságos megvilágítására.

 

A Verbatim a cég története során először kínál lámpatesteket kiegészítésként az eddig szállított kiváló minőségű és megbízható LED-izzóihoz. A stílusos lámpatestek tökéletesen passzolnak a vállalat által eddig kínált PAR16 GU10 lámpákhoz és egyértelműen alkalmasak az otthonok és irodák praktikus és gazdaságos megvilágítására.

 

Az immár egész európában, mind a nagy- mind a kiskereskedő viszonteladóknál elérhető lámpatest-csomagok mindegyike tartalmaz egy fehér színű, vagy szálcsiszolt alumínium rögzíthető gyűrűt rögzítőrugóval, egy GU10-típusú foglalaltot és egy elektromos csatlakozódobozt.

 

A lámpatestek két különböző érintésvédelmi besorolással kaphatóak. Az IP23-as verzió általános felhasználásra alkalmas, például konyhába, nappaliba és hálószobába, az IP44-es besorolással rendelkező típus jobb védelmet nyújt az esetlegesen a felcsapódó víz ellen, így tökéletesen alkalmas fürdőszobák és más, nedves helyiségek megvilágítására.

 

A Verbatim masszív és erős LED lámpatesteit mindenféle külön segédeszköz nélkül a helyükre illeszthetjük, mivel tökéletesen passzolnak az eddig használt lámpatestekhez vágott szabvány méretű lyukakba. A LED-izzók fényének iránya állítható, csatlakoztatásuk pedig egy egyszerű csavarással megoldható.

 

A Verbatim kibővíti LED-izzó portfólióját

Meglévő LED-lámpáinak eddigi sikerességére építve a vállalat bemutat néhány új terméket, hogy kielégítse a világítási megoldásokra egyre szélesebb körben növekvő igényt.

 

A vevők valószínűleg értékelni fogják a szélesebb fényerő-választékot és az izzók által nyújtott kiváló színrenderelést, 2700K és 4000K közötti színhőmérséklettel, ami stabil és állandó marad a teljes élettartam alatt. A formai változtatásoknak köszönhetően  az új termékek jobban illeszkednek a lámpatestekbe, beleértve a süllyesztett lámpatesteket is.

 

A megnövekedett választékra jó példák az MR16-os és PAR16-os LED-szpotlámpák, amelyek négylépéses MacAdam ellipszis binninget támogatnak, így olyan színhőmérséklet-variációkat képesek előállítani, amelyek az emberi szem számára szinte láthatatlanok, egyenletes, árnyék nélküli fényelosztást biztosítva ezzel. A fényszögek ezeknél a szpotlámpáknál 35 és 55 fokra növekedtek. Alacsony, 7 wattos fogyasztásukkal az MR16-os LED lámpa egy 35 wattos hasonló halogénlámpa, míg a PAR16-os izzó egy 50 wattos halogénlámpa helyetteítésére alkalmas. Ideálisak hangsúlyos megvilágításra hotelekben, éttermekben, üzletekben múzeumokban és háztartásokban is.

 

A Verbatim kibővítette és véglegesítette AR111-es LED-izzó termékcsaládját is, amelyek elsősorban kereskedelmi funkciójú helyiségek megvilágítására lettek kifejlesztve. A választék most már magában foglal egy 14,5 wattos AR111 lámpát, 3900 kandelás fényerősséggel, 850 lumenes fénykibocsátással és 4000K-s, semleges fehér színhőmérséklettel. Alternatívaként rendelkezésre áll egy 3000K-s, lágy fehér fényforrás is 800 lumenes fénykibocsátással és 3700 kalendás fényerővel. Az izzó világítási szöge viszonylag keskeny, 25 fokos, így remek kiemelő megvilágítást biztosít az egyes termékeknek. Az általános megvilágításhoz szélesebb világítási szög szükséges, erre a célra a Verbatim három további AR111-es izzót is kínál 35 fokos világítási szöggel: egy 720, egy 750 és egy 880 lumenes kibocsátású típust. A megnövelt kényelem érdekében ezekhez az izzókhoz cserélhető, fehér vagy ezüst színű külső gyűrű kapható így a vásárló könnyebben hozzáillesztheti az izzó színét a meglevő lámpatestekéhez.

 

A háztartások számára egy új állítható fényerejű klasszikus A-típusú sorozat kapható általános belső megvilágításra. Az új E27-es és B22-es izzók 7,5 és 10,5 wattos változatban érhetőek el, a 40 és a 60 wattos hagyományos izzók helyettesítőjeként. A Verbatim egy új, IP65-ös érintésvédelmi besorolással rendelkező 7,5 wattos klasszikus A típusú E27-es izzót is piacra dobott, ami elsősorban a kertben a ház körül és minden egyéb olyan helyen lehet kiváló világítási megoldás, ahol vízálló LED-izzóra van szükség.

 

A Verbatim 4 wattos LED-gyertyaizzója 250 lumenes fénykibocsátása és 250 fokos fényszöge mellett egy további említésre méltó tulajdonsággal is rendelkezik: 2700K-s színhőmérséklet mellett rendkívül kellemes ragyogást biztosít, így tökéletesen alkalmas otthoni általános megvilágításra, vagy éttermek és hotelek megvilágítására.

 

Köszönhetően a Mitsubishi Chemicals Corporation szakértői hátterének és fél évszázados tapasztalatának a világítás területén, a vevők mindig számíthatnak a Verbatim LED-termékportfólió tagjainak kiváló teljesítményére, kompatibilitására és minőségére.

2012 kiemelkedő számítógépes kártevői

Nyolcadik alkalommal vezet már az Autorun, sőt százalékos arányban még erősödött, és ha nem történik valamilyen gyökeres fordulat, akár egy teljes évet is éllovasként tölthet el a Toplistánkon. A másik régi tagunk, a Conficker féreg teljes eltűnése helyett mindössze a korábbi harmadik pozícióból a negyedikre szorult vissza, pedig az említett két kártevőre már évek óta megoldást nyújthatna a Windows rendszerek naprakész frissítése. 2012. decemberében a következő 10 károkozó terjedt a legnagyobb számban.

 

Nyolcadik alkalommal vezet már az Autorun, sőt százalékos arányban még erősödött, és ha nem történik valamilyen gyökeres fordulat, akár egy teljes évet is éllovasként tölthet el a Toplistánkon. A másik régi tagunk, a Conficker féreg teljes eltűnése helyett mindössze a korábbi harmadik pozícióból a negyedikre szorult vissza, pedig az említett két kártevőre már évek óta megoldást nyújthatna a Windows rendszerek naprakész frissítése. 2012. decemberében a következő 10 károkozó terjedt a legnagyobb számban.

 

 

Előző havi összesítésünkhöz képest lekerült a válogatásból a JS/Exploit.Pdfka trójai, amely a PDF állományban található JavaScript kód a dokumentum betöltésekor az Adobe Readerben automatikusan lefutva, a felhasználó tudta nélkül titokban kísérel meg távoli weboldalakhoz csatlakozni, és onnan további kártékony kódokat letölteni. Helyette egy korábban már szintén ismerős másik kártevő, a Win32/Spy.Ursnif.A trójai tért vissza, és lett a tizedik helyezett. Ez egy olyan kémprogram, amely a fertőzött számítógépről ellopja a személyes adatokat, és aztán egy rejtett felhasználói accountot létrehozva megkísérli elküldeni azokat egy Távoli Asztalkapcsolat (Remote Desktop) segítségével.

 

Az ESET Global Trends Report e havi kiadásában ezúttal egy összefoglalót olvashatunk a 2012. esztendő legérdekesebb számítógépes átveréseiről, kártevőiről, támadásairól. A tavalyi évre visszagondolva mindenki számára emlékezetes lehet a Facebook idővonallal kapcsolatos átállása, amit először választhatóként, később pedig kötelező jelleggel mindenhol átállítva kaptunk meg. Természetesen ezt a csalók is kihasználták, és a korábbi "Tudja meg, ki nézi az adatlapját" típusú átverésekhez hasonlóan érkeztek olyan spamek, kártékony linkek, ahol a Timeline-t kikapcsolását ígérték. És ha már a Facebook szóba került, nem maradhat ki egy ilyen összefoglalóból a Carperp trójai, amely azzal a trükkel gyűjtött pénzt, hogy egy hamis Facebook belépő oldalt jelenített meg az áldozatok számítógépén azzal a szöveggel, hogy fiókunkat állítólag ideiglenesen zárolták, és azt csak a Ukash rendszeren át utalt 20 euro váltságdíj fejében kapcsolják vissza. Ezt természetesen nem volt szabad elhinni, és fizetni sem volt ajánlatos, hiszen a fiók valójában nincs is volt zárolva, pénzünkkel pedig a csalók pénztárcáját tömtük volna.

 

2012. egyik kiemelkedő kártevője volt a DNS Changer, ez a felhasználók számítógépein szereplő DNS, azaz Domain Name System beállításokat módosítva észrevétlenül kártékony webhelyekre irányította át az áldozatok böngészőjét. A dolog aktualitását az jelentette, hogy 2012. március 8. volt az a végső határidő, ami után az ilyen fertőzött gépek ezeknek a manipulált DNS szervereknek a leállítása miatt nem voltak már képesek elérni az internetet, ameddig el nem végezték a szükséges mentesítést. Ez elsősorban a Windows, de emellett részben az OS X klienseket is érintett, hiszen ezekre az operációs rendszerekre gyártották az említett trójai kártevőket.

 

Évi áttekintőnkben külön fejezetet szentelhetünk a Flame és hasonló állami kártevőknek, ez a trend sajnálatosan évek óta jelen van, sőt kifejezetten erősödni látszik. Mikor tavaly májusban felfedezték ezt a rosszindulatú kódot, megerősítést nyert, hogy az amerikai és izraeli kutatók munkája volt, amelyet maga Obama rendelt meg, és célja az iráni nukleáris munkálatok kikémlelése, akadályozása. Korábbi évek során az ESET igen részletesen elemezte a szintén iráni létesítményeket támadó Stuxnet kódját. Ennek kapcsán nem lehet eléggé

 

 

 

 

kihangsúlyozni, hogy nincsen jó vírus, vagy hasznos kártevő, és óriási tévedés azt, hinni, ha a politikusok egyszer kiengedik a szellemet a palackból, akkor azt később bármikor vissza lehet gyömöszölni, ha épp úgy döntenek. Az iparszerű kémkedés egy másik furcsa példája volt, amikor az ESET kutatói észleltek egy AutoCAD rajzokat lopó kártevőt. A célzottan perui számítógépek ellen bevetett kártékony kód leleplezése során a cégekkel való közvetlen kapcsolatfelvételen, és a kártevő felismerésen túl közzétettek egy, az AutoCAD-hez való ingyenes önálló mentesítő segédprogramot is.

 

Végül nem hiányozhat egy ilyen felsorolásból a tavalyi év egyik jellegzetes incidense sem, amelynél egy Java 7-ben kihasználható kritikus hiba játszotta a főszerepet, amire az általában csak negyedévente frissítő Oracle a soron következő nyári foltjában mégsem adott ki javítást. Emiatt aztán minden biztonsági szakember felháborodott, és a Java uninstallálására, kikapcsolására, böngészőben való tiltására szólított fel, mire az Oracle nagy nehezen végül mégiscsak előállt egy rendkívüli frissítéssel. Ezután derült ki, hogy egyrészt eredetileg már áprilisban jelezték nekik ezt a bizonyos hibát, de ami ennél is zavaróbb volt, hogy a már javított rendszerekben is találtak később még további újabb kihasználható hibákat.

 

Decemberi fontosabb blogposztjainkat áttekintve örömmel konstatáltuk, hogy az ESET nyolcadik alkalommal nyerte el a NOD32 Antivirus programmal az "Advanced+" elismerést, illetve a független teszt szakértő, az AV-Comparatives legutolsó vizsgálatában megkapta az Approved Corporate Product díjat az ESET Endpoint Security termékért.

http://antivirus.blog.hu/2012/12/03/nyolcadik_advanced_a_tarsolyban

 

Az AV-Test adatai szerint napi százezer egyedi kártevő keletkezik, és közben a Macintosh-ok elleni kódok is már napi 4900-nál járnak, az Androidos kórokozók pedig éves szinten 700%-os mértékben szaporodtak és sokasodtak. És ezen belül látni kell, hogy az úgynevezett ransomware ágazat is "kiemelkedően teljesített", és egyes megfigyelések szerint mindjobban erre a pénzt követelő területekre fókuszálnak a profi bűnözők.

http://antivirus.blog.hu/2012/12/07/feljovoben_a_valtsagdijszedo_ransomware-k

 

Szinte minden tragédiánál, katasztrófánál felbukkannak olyan csalók, akik a sajnálatot, a szánalmat és a megdöbbenést kihasználva állítólagos adományokat gyűjtenek, ám az önzetlen segítség helyett lelépnek a pénzzel. Emiatt aztán az FTC, azaz a U.S. Federal Trade Commission figyelmeztetést adott ki, melyben arra hívják fel a figyelmet, hogy senki ne dőljön be állítólagos adománygyűjtő csalóknak. Ezzel kapcsolatban ne hagyjuk, hogy az érzelmeink vezéreljenek bennünket, mindig kérdezzünk rá, pontosan mi is a neve, címe, és telefonszáma az alapítványnak, mennyi költséget vonnak le a munkájukhoz, és végül mennyi az a maradék, amely tényleg a segítségre váróknak megy. Az adományozás, az önzetlen segítés nemes dolog, de a jószívűség mellett se hagyjuk magunkat átverni, fizetés vagy utalás előtt mindig tájékozódjunk a neten.

http://antivirus.blog.hu/2012/12/12/katasztrofak_vamszedoi

 

 

Vírustoplista

Az ESET több millió felhasználó visszajelzésein alapuló statisztikai rendszere szerint 2012. decemberében a következő 10 károkozó terjedt világszerte a legnagyobb számban, és volt együttesen felelős az összes fertőzés 23.72 %-áért. Aki pedig folyamatosan és első kézből szeretne értesülni a legújabb Facebook-os kártevőkről, a közösségi oldalt érintő mindenfajta megtévesztésről, az csatlakozhat hozzánk az ESET Magyarország www.facebook.com/biztonsag oldalán.

 

1. INF/Autorun vírus

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 5.17%

 

Működés: Az INF/Autorun gyűjtőneve az autorun.inf automatikus programfuttató fájlt használó károkozóknak. A kártevő fertőzésének egyik jele, hogy a számítógép működése drasztikusan lelassul, és fertőzött adathordozókon (akár MP3-lejátszókon is) terjed.

Bővebb információ: http://www.eset.hu/tamogatas/viruslabor/virusleirasok/%21autorun  

 

2. HTML/ScrInject.B trójai

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 4.44%

 

Működés: A HTML/ScrInject trójai egy RAR segédprogrammal tömörített állomány, amely telepítése során egy üres (c:\windows\blank.html) állományt jelenít meg a fertőzött gép böngészőjében. Hátsó ajtót nyit a megtámadott rendszeren, és ezen keresztül a háttérben további kártékony JavaScript állományokat kísérel meg letölteni.

Bővebb információ: http://www.eset.hu/tamogatas/viruslabor/virusleirasok/scrinject-b-gen  

 

3. HTML/Iframe.B.Gen vírus

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 3.51%

 

Működés: A HTML/Iframe egy gyűjtőneve az olyan vírusoknak, amelyek HTML weboldalak Iframe tagjeibe ágyazódva egy megadott URL helyre irányítja át a böngészőt a felhasználó tudta és engedélye nélkül. Fertőzött weboldalakon keresztül terjed.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/HTML_Iframe.B.Gen/description

 

4. Win32/Conficker féreg

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 3.00%

 

Működés: A Win32/Conficker egy olyan hálózati féreg, amely a Microsoft Windows MS08-067 biztonsági bulletinben tárgyalt hibát kihasználó exploit kóddal terjed. Az RPC (Remote Procedure Call), vagyis a távoli eljáráshívással kapcsolatos sebezhetőségre építve a távoli támadó megfelelő jogosultság nélkül hajthatja végre az akcióját. A Conficker először betölt egy DLL fájlt az SVCHost eljáráson keresztül, majd távoli szerverekkel lép kapcsolatba, hogy azokról további kártékony kódokat töltsön le. Emellett a féreg módosítja a host fájlt, ezáltal számos antivírus cég honlapja elérhetetlenné válik a megfertőzött számítógépen. Változattól függően a felhasználó maga telepíti, vagy egy biztonsági résen keresztül felhasználói beavatkozás nélkül magától települ fel, illetve automatikusan is elindulhat egy külső meghajtó fertőzött Autorun állománya miatt.

Bővebb információ: http://www.eset.hu/tamogatas/viruslabor/virusleirasok/%21conficker

 5. Win32/Sality vírus

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 1.61%

 

Működés: A Win32/Sality egy polimorfikus fájlfertőző vírus. Futtatása során elindít egy szerviz folyamatot, illetve Registry bejegyzéseket készít, hogy ezzel gondoskodjon arról, hogy a vírus minden rendszerindítás alkalmával elinduljon. A fertőzése során EXE illetve SCR kiterjesztésű fájlokat módosít, és megkísérli lekapcsolni a védelmi programokhoz tartozó szerviz folyamatokat.

Bővebb információ: http://www.eset.eu/encyclopaedia/sality_nar_virus__sality_aa_sality_am_sality_ah  

 

6. Win32/Dorkbot féreg

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 1.55%

 

Működés: A Win32/Dorkbot féreg cserélhető adathordozók segítségével terjed. A féreg tartalmaz egy hátsóajtó komponenst is, melynek segítségével távolról átvehető az irányítás a fertőzött számítógép felett. Maga a futtatható állomány UPX segítségével tömörített EXE, futtatása során pedig összegyűjti az adott gépről a weboldalakhoz tartozó felhasználói neveket és jelszavakat, majd ezeket megkísérli egy távoli gépre elküldeni.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/en/Win32_Dorkbot.B/description

 

7. JS/TrojanDownloader.Iframe.NKE trójai

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 1.39%

 

Működés: A JS/TrojanDownloader.Iframe.NKE trójai módosítja a böngészőklienst, és önhatalmúlag átirányítja a találatokat különféle kártékony programokat tartalmazó rosszindulatú weboldalakra. A trójai kártevő kódja leggyakrabban a weboldalak HTML beágyazásában található.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/JS_TrojanDownloader.Iframe.NKE/description

 

8. Win32/Sirefef trójai

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 1.31%

 

Működés: A Win32/Sirefef egy olyan trójai, mely titokban és kéretlenül átirányítja az online keresőmotorok eredményét különféle adwareket tartalmazó weboldalakra. Működése közben különféle kártékony SYS és DLL állományokat hoz létre a megfertőzött számítógép c:\windows\system32 mappájában, és eredményes rejtőzködése érdekében rootkites technológiát is használ.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/Win32_Sirefef.A/description

 

9. Win32/Ramnit vírus 

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 0.98%

 

Működés: A Win32/Ramnit egy fájlfertőző vírus, amelynek kódja minden rendszerindításkor lefut. DLL és EXE formátumú állományokat képes megfertőzni, ám ezen kívül a HTM, illetve HTML fájlokba is illeszt kártékony utasításokat. Végrehajtásakor sebezhetőséget keres a rendszerben (CVE-2010-2568), és ha még nincs befoltozva a biztonsági rés, úgy távolról tetszőleges kód futtatására nyílik lehetőség. A támadók a távoli irányítási lehetőséggel képernyőképek készítését, jelszavak és egyéb bizalmas adatok kifürkészését, továbbítását is el tudják végezni.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/Win32_Ramnit.A/description?lng=en

 

10. Win32/Spy.Ursnif trójai

Elterjedtsége a decemberi fertőzések között: 0.76%

 

Működés: A Win32/Spy.Ursnif.A trójai egy olyan kémprogram, amely a fertőzött számítógépről ellopja a személyes adatokat, és aztán egy rejtett felhasználói accountot létrehozva megkísérli elküldeni azokat egy Távoli Asztalkapcsolat (Remote Desktop) segítségével. Bár a kémkedő kártevő igyekszik rejtve maradni, a váratlan és kéretlen fájlműveletek gyanút kelthetnek, illetve naprakész antivírus és tűzfal birtokában is hamar lelepleződik. Érdemes lehet rendszeres időközönként ellenőrizni a felhasználói fiókjainkat is, és ha ott valami rejtélyes ok miatt új, ismeretlen account keletkezett, úgy azonnal egy teljes vírusellenőrzést végezni.

Bővebb információ: http://www.virusradar.com/Win32_Spy.Ursnif.A/description