Életbe lépett a pápa lemondása – Megkezdődött a Sede Vacante időszaka – Mit kell tudni a sede vacantéről

Ma este közép Európai idó szerint este 20 órakor amnikor XVI Benedek már a Castel Gandolfói pápai nyári rezidencián van, életbe lépett XVI Benedek pápa lemondása. Ettől kezdve a pápai trón üres, életbe lépett az interregnum a sede vacante időszaka. XVI Benedek mostantól kezdve nyugállományú (emeritius) pápa és nyugállományú bíboros, és ugyancsak nyugállományú római püspök. Megilleti azonban az ÚŐszentsége megszólítás és továbbra is használja a XVI Benedek nevet. Halászgyűrűjét nem törik össze – mivel csak nyugálományba vonult – csak a pecsét részét egy a képet áthúzó bevéséssel érvénytelenítik. A pápa nyugállományba vonulása előtt nyiltkozott, hogy mindenben aláveti magát utódja akaratának és a meditációnak és a tudományos munkának szenteli további életét.

 

Ma este közép Európai idó szerint este 20 órakor amnikor XVI Benedek már a Castel Gandolfói pápai nyári rezidencián van, életbe lépett XVI Benedek pápa lemondása. Ettől kezdve a pápai trón üres, életbe lépett az interregnum a sede vacante időszaka. XVI Benedek mostantól kezdve nyugállományú (emeritius) pápa és nyugállományú bíboros, és ugyancsak nyugállományú római püspök. Megilleti azonban az ÚŐszentsége megszólítás és továbbra is használja a XVI Benedek nevet. Halászgyűrűjét nem törik össze – mivel csak nyugálományba vonult – csak a pecsét részét egy a képet áthúzó bevéséssel érvénytelenítik. A pápa nyugállományba vonulása előtt nyiltkozott, hogy mindenben aláveti magát utódja akaratának és a meditációnak és a tudományos munkának szenteli további életét.

 

Amikor egy püspök lemond vagy meghal, s egyházmegyéje első számú vezető nélkül marad, sede vacantéről beszélünk. Ha a pápa lemond vagy meghal, nem csupán az Egyház marad vezető nélkül, hanem a római egyházmegye is, melynek székesegyháza a lateráni Szent János-bazilika. A sede vacante avagy interregnum alatt az Egyházat a bíborosok testülete kormányozza.

 

A sede vacante kezdetével a Római Kúria minden tisztségviselője automatikusan elveszti hivatalát, kivéve a camerlengo bíborost, aki a Szentszék vagyonát kezeli ilyenkor, illetve ellátja a „miniszterelnöki" funkciókat; és a főpenitenciáriust, aki azon három ember közt van, akik a konklávé alatt is kommunikálhatnak a külvilággal, hogy feladatukat ellássák. Jelenleg a camerlengo Tarcisio Bertone bíboros, eddigi államtitkár, a főpenitenciárius pedig Manuel Monteiro de Castro bíboros, akit 2012-ben nevezett ki erre a posztra XVI. Benedek pápa. Ugyancsak továbbra is ellátja feladatát Róma általános helynöke és a Vatikánvárosi Állam általános helynöke (ezek lelkipásztori pozíciók). Az Egyházi Törvénykönyv kimondja, hogy a római szék megüresedése esetén az egyetemes egyház kormányzásában semmit sem szabad újítani.

 

A vatikáni posta speciális „sede vacante-bélyegeket" bocsát ki a széküresedés időszakára. Ugyancsak megváltozik a Szentszék címere is, Szent Péter kulcsai közt ugyanis nem a pápai tiara, hanem egy esernyő foglal helyet az interregnum alatt. Ez egyszerre jelképezi a pápa hiányát és a camerlengo kormányzását az Egyház világi javai felett. Így a camerlengo bíboros is kiegészíti a széküresedés idejére címerét ezzel a jelképpel. Ez a speciális, átmeneti camerlengo-címer a Vatikán széküresedés alatt kiadott eurós emlékérméin jelenik meg, amelyek legális fizetőeszközök az eurózóna országaiban.

 

A sede vacante akkor ér véget, amikor megválasztották az új pápát (pontosabban amikor ő elfogadta a megválasztását). Az illető megválasztásától kezdve teljes jogú pápa, tehát pápaságát ettől kezdve, nem pedig „péteri szolgálata ünnepélyes megkezdésétől" (nincs ugyanis „beiktatás"), amikor mise keretében a pápa megkapja a pápai jelképeket, a palliumot és a gyűrűt. Ez a szertartás a koronázás helyébe lépett, amelyről I. János Pál mondott le, és ezzel „kiment a divatból". Emellett az új pápának, „amikor alkalma nyílik", birtokba kell vennie saját püspöki székesegyházát, amely nem a Szent Péter-bazilika, hanem a lateráni Szent János-bazilika.

 

Magyar Kurir

A pápa elutazott Castel Gandolfóba, ahol este 20 órakor lemond. Utána a pápai szék megüresedik.

Róma és a világ figyelme csütörtökön a Vatikánra összpontosul, ahonnan a lemondó XVI. Benedek délután öt órakor távozott a hívők búcsúja közepette. Elhagyta a pápai államot csütörtök délután 5 óra után pár perccel a helikopter, amely XVI. Benedeket szállítja Castel Gandolfóba.

Róma és a világ figyelme csütörtökön a Vatikánra összpontosul, ahonnan a lemondó XVI. Benedek délután öt órakor távozott a hívők búcsúja közepette. Elhagyta a pápai államot csütörtök délután 5 óra után pár perccel a helikopter, amely XVI. Benedeket szállítja Castel Gandolfóba.

    A pápa távozását a Vatikánból több ezren tapsolva követték figyelemmel a Szent Péter téren elhelyezett kivetítőkön. Róma harangjai pontban öt órakor megszólaltak, a város így köszönt el a pápától.

     A lemondó egyházfő halászgyűrűjét nem törik össze, ahogyan ezt az elhunyt pápák esetében teszik – jelentette be Federico Lombardi szentszéki szóvivő. Elmondta, hogy XVI. Benedek 2005 áprilisától használt pecsétgyűrűje egyben marad, de magát a pecsétet egy vésővel használhatatlanná teszik.     Hatvanegy ország több mint háromezer újságírója és operatőre kíséri az egyházfői szolgálat utolsó óráit – mondta el a tudósítóknak Lombardi.

    Kamerák sorakoznak Castel Gandolfo főterén is az itt magasodó apostoli palota körül.

    Lombardi hozzátette, hogy egyedül azon a helikopteren nem lesz kamera, amely öt órakor XVI. Benedeket a pápai államból a Rómától 25 kilométerre levő városba viszi.

    A délelőtt a bíborosoktól elbúcsúzott pápa munkatársaival ebédelt vatikáni lakosztályában. Amikor elhagyja a Vatikánt, elküldi utolsó Twitter-üzenetét, ezután a december 22-én elindított pápai mikroblog megszünteti működését.

    Róma városában nem csak a templomok harangjai búcsúztatják a pápát: ötkor a Capitolium-dombon levő városháza harangja is háromszor megkondul és este nyolckor is megszólal majd, XVI. Benedek lemondása pillanatában. Gianni Alemanno római főpolgármester és az önkormányzati testület öt órakor a Capitolium terére vonul, jelképesen így köszönve el a városból távozó pápától.

    Este nyolckor több olasz városban félreverik a harangokat.

    Castel Gandolfo már kora délután megtelt hívőkkel. Grazie Benedetto! Köszönjük Benedek! Veled vagyunk! – szól a főtéren felállított transzparens. Az épületek bíborszövettel díszített ablakaiba vatikáni és német zászlókat tűztek ki. A Bajorországból érkezett hívők helyi hagyományként babérkoszorúkat hoztak magukkal, azzal búcsúztatják XVI. Benedeket.

     Este nyolc órakor a pápát Castel Gandolfóba kísérő svájci gárdisták elköszönnek az akkor már nyugalmazott pápától és visszatérnek a Vatikánba, melyet attól a pillanattól kezdve a bíborosok vezetnek.

    A szentszéki szóvivő szerint egyelőre 115 pápaválasztó bíborost várnak Rómába, miután Patrick O'Brien skót bíboros a napokban lemondott, Julius Riyadi Darmaatmadja dzsakartai érsek pedig egészségi okokból nem tud a Vatikánba jönni.

 

Sárközy Júlia

Kép:  Corriere TV /A tévéadásból lementett képek

hsj \ ktl \ ksy

 

MTI 2013. február 28., csütörtök 15:55/17:15

XVI. Benedek pápa utolsó általános kihallgatása

2013. február 27-én, szerdán délelőtt fél 11-kor kezdődött a Szent Péter téren az általános pápai audiencia, amelyre a vártnál is nagyobb hívősereg érkezett az olasz egyházmegyékből és a világ minden részéről, amint ezt a spanyol, amerikai, magyar, lengyel, horvát, szlovák, bajor és egyéb nemzeti zászlók, valamint hatalmas transzparensek jelezték, amelyeken különböző nyelveken ez állt: „Köszönjük Szentatyánk! Hiányozni fogsz, mindig a szívünkben maradsz!".

2013. február 27-én, szerdán délelőtt fél 11-kor kezdődött a Szent Péter téren az általános pápai audiencia, amelyre a vártnál is nagyobb hívősereg érkezett az olasz egyházmegyékből és a világ minden részéről, amint ezt a spanyol, amerikai, magyar, lengyel, horvát, szlovák, bajor és egyéb nemzeti zászlók, valamint hatalmas transzparensek jelezték, amelyeken különböző nyelveken ez állt: „Köszönjük Szentatyánk! Hiányozni fogsz, mindig a szívünkben maradsz!".

A 150 ezer hívő nemcsak a bazilika előtti teret, hanem a környező utcákat is megtöltötte, ahonnan óriás kivetítőkön követték nagy figyelemmel és összeszedetten a búcsúzó pápa szavait. A jelenlévők rendkívüli történelmi eseménynek lehettek részesei, hiszen nem a gyász könnyeivel búcsúztak el Péter utódától, hanem meghatott és hálás örömmel, annak tudatában, hogy XVI. Benedek továbbra is mellettünk marad, imádkozik értünk, szívébe zár mindnyájunkat.

Az audiencián a szentszéki szóvivő tájékoztatása szerint mintegy hetven bíboros volt jelen, köztük Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, magyar prímás. Jelen volt Böcskei László nagyváradi püspök is egy zarándokcsoport élén, akiket a Szentatya a kihallgatás végén külön köszöntött.

Az általános kihallgatás – mint mindig – most is szentírási szakasz felolvasásával kezdődött. Ez alkalommal a Szentatya Pálnak a kolosszeiekhez írt leveléből vett következő idézethez fűzte elmélkedését, az egész világgal megosztva rendkívül személyes gondolatait, érzéseit.

„Amióta erről hallottunk, mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az ő tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok és állhatatosak legyetek. Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába".

Pál apostolhoz hasonlóan Benedek pápa is úgy érzi szívében, hogy mindenekelőtt Istennek kell hálát adnia, aki vezeti és növeli az Egyházat, aki elveti igéjének magvát, és így táplálja a hitet népében. Ebben a pillanatban lelke szélesre tárul, hogy magához ölelje az egész világon jelen lévő Egyházat. Hálát ad Istennek az újabb „tapasztalatokért", amelyeket péteri szolgálatának évei során kapott az Úr Jézus Krisztusba vetett hitről és arról a karitatív szeretetről, amely az Egyház testét átjárja és élteti a szeretetben, valamint a reményről, amely megnyit bennünket, az élet teljessége, a mennyei haza felé irányítva minket.

A Szentatya mindenkit imáiba foglal a jelenben, amely Istené, amelyben összegyűjt minden találkozást, minden utazást, minden lelkipásztori látogatást. Mindent és mindenkit összegyűjt imáiban, hogy az Úrra bízza őket; azért, hogy teljesen megismerjük akaratát, minden lehetséges bölcsességgel és spirituális értelemmel, és hogy Őhozzá, szeretetéhez méltó módon tudjunk viselkedni, minden jótettben gyümölcsöt hozva (vö Kol 1,9-10).

„Ebben a pillanatban nagy bizalmat érzek, mert tudom, mindnyájan tudjuk, hogy az evangélium igazság szava az Egyház ereje, élete. Az evangélium megtisztít és megújít, gyümölcsöt hoz mindenütt, ahol a hívek közössége meghallgatja és befogadja Isten kegyelmét az igazságban és megéli azt a szeretetben. Ez az én bizalmam, ez az én örömöm" – mondta XVI. Benedek.

„Csaknem nyolc évvel ezelőtt, április 19-én elfogadtam, hogy magamra vállalom a péteri szolgálatot. Ez a szilárd bizonyosság továbbra is mindig elkísért engem. Abban a pillanatban, amint azt már több ízben kifejtettem, a következő szavak visszhangzottak szívemben: Uram, mit kívánsz tőlem? Nagy terhet helyezel a vállamra, de ha Te kéred ezt tőlem, szavadra kivetem a hálókat, annak biztos tudatában, hogy Te vezetsz majd engem. Az Úr valóban vezetett, mellettem állt, mindennap érezhettem jelenlétét. Az Egyház útjának olyan szakasza volt ez, amelyben voltak örömök és fények, de nem könnyű pillanatok is.

Úgy éreztem magam, mint Szent Péter az apostolokkal a bárkában a Galileai-tavon: Az Úr olyan sok napfényes és könnyű szellővel kísért napot ajándékozott nekünk, amikor bőséges volt a halfogás; voltak olyan pillanatok is, amelyekben a vizek háborogtak és ellenszél fújt, csakúgy, mint az Egyház egész történelmében, és úgy tűnt, hogy az Úr alszik. De mindig tudtam, hogy abban a hajóban jelen van az Úr, és mindig tudtam, hogy az Egyház hajója nem az enyém, nem a miénk, hanem az övé, és nem hagyja, hogy elmerüljön; Ő az, aki kormányozza a hajót, természetesen az általa kiválasztott emberek révén is, mert ő akarta így. Ez a múltban is bizonyosság volt és ma is az, amelyet semmi nem homályosíthat el. Ezért ma szívem telve van hálával Isten iránt, mert soha nem vonta meg az Egyház egészétől és tőlem sem vigaszát, világosságát, szeretetét".

A hit évében vagyunk – folytatta katekézisét a pápa az utolsó általános kihallgatáson. „Ezt azért hirdettem meg, hogy megerősítsem hitünket Istenben, egy olyan kontextusban, amely úgy tűnik, egyre inkább második helyre kívánja szorítani Istent. Mindenkit szeretnék felszólítani, hogy újítsa meg szilárd bizalmát az Úrban. Gyermeki módon bízzuk magunkat Istenre annak a bizonyosságában, hogy karja mindig támaszt nyújt, és lehetővé teszi, hogy mindennap előrehaladjunk a fáradságok közepette is. Szeretném, ha mindenki érezné, hogy szereti őt az az Isten, aki Fiát adta nekünk és megmutatta határtalan szeretetét. Szeretném, ha mindenki érezné annak az örömét, hogy keresztény.

Egy szép ima, amelyet minden reggel el kell mondanunk, így szól: 'Imádlak, Istenem, és teljes szívemből szeretlek. Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy kereszténnyé tettél.' Igen, örüljünk a hit ajándékának; a legértékesebb javunk, amit senki nem vehet el tőlünk! Köszönjük meg az Úrnak ezt a napot imával és következetes keresztény élettel. Isten szeret bennünket, de azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük őt."

XVI. Benedek pápa így folytatta búcsúbeszédét:

„Nem csak Istennek szeretnék ebben a pillanatban köszönetet mondani. Egy pápa nincs egyedül Péter hajójának vezetésében, bár ő az első számú felelős; soha nem éreztem magam egyedül a péteri szolgálat örömének és súlyának hordozásában; az Úr olyan sok személyt helyezett mellém, akik nagylelkűen, Isten és az Egyház iránti szeretetből segítettek nekem és közel álltak hozzám".

A Szentatya mindenekelőtt a bíborosokhoz fordult: „bölcsességetek, tanácsaitok, barátságotok értékesek voltak számomra." Munkatársai közül elsőnek kiemelte Tarcisio Bertone bíborost, államtitkárát, aki hűségesen kísérte ezekben az években. „Az Államtitkárság és az egész Római Kúria, csakúgy, mint mindazok, akik a különböző munkahelyeken a Szentszéket szolgálják: sok személy arca, akik nem tűnnek ki a tömegből, árnyékban maradnak, de éppen a csöndben, a mindennapi odaadó munkában, a hit és az alázat lelkületével biztos és megbízható támaszt jelentettek számomra" – mondta Benedek pápa.

Ezután egyházmegyéjéhez, a római egyházhoz fordult: „Nem feledhetem el püspök- és paptestvéreimet, az Istennek szentelt személyeket és Isten egész népét: a lelkipásztori látogatások, találkozók, kihallgatások, utazások során mindig nagy figyelmet és mély szeretetet éreztem részükről. De én is szerettem mindenkit és minden egyes személyt, kivétel nélkül, azzal a lelkipásztori szeretettel, amely minden Főpásztor szívében jelen van, különös tekintettel Róma püspökére, Péter apostol utódára. Mindennap mindnyájatokat imáimban hordozlak, atyai szívvel.

Szeretném, hogy üdvözletem és köszönetem mindenkihez eljusson: a pápa szíve átöleli az egész világot. Hálámat fejezem ki a Szentszéknél szolgáló diplomáciai testületnek, amely a nemzetek nagy családját jeleníti meg. Gondolok továbbá mindazokra, akik a jó hírközlés érdekében végeznek fontos munkát, amelyért szintén köszönetet mondok.

Szívből jövő hálámat fejezem ki a világ különböző részein élő sok-sok embernek, akik az utóbbi hetekben megható üzeneteket küldték nekem a figyelem, a barátság és az ima jeleként. Igen, a pápa soha sincsen egyedül, most ismét csodálatos módon megtapasztalhatom ezt, ami megérinti a szívet. A pápa mindenki hozzátartozója, és sokan érzik közel magukat Péter utódához.

Igaz, hogy számos levelet kapok a világon fontos szerepet betöltő emberektől – államfőktől, vallási vezetőktől, a kulturális élet neves képviselőitől. De sok-sok levél érkezik az egyszerű hívektől, akik szívből írnak nekem és kifejezik szeretetüket, amely a Jézus Krisztussal való szeretetközösségből születik meg az Egyházban. Ezek az emberek nem úgy írnak, mint ahogyan pl. egy hercegnek vagy híres személynek szokás. Úgy írnak nekem mint testvérek, gyermekek, egy szeretetteljes családi kapcsolat jeleként. Szinte kézzelfoghatóan érezhető, hogy mi valójában az Egyház – nem egy vallásos vagy humanitárius célú szervezet, szövetség, hanem élő test, testvérek közössége Jézus Krisztus Testében, aki mindenkit egyesít. Az Egyházat ily módon megtapasztalni, vagyis konkrétan érezni igazságának és szeretetének erejét, nagy örömet jelent elsősorban egy olyan korszakban, amelyben mindenki hanyatlásáról beszél. De figyeljük meg, hogy mennyire élő ma az Egyház!

Az utóbbi hónapokban úgy éreztem, hogy erőm csökken, és imáimban azzal a kéréssel fordultam folytonosan Istenhez, hogy világosítson meg döntéshozatalomban nem a magam, hanem az Egyház javát szolgálva. Lépésemet a döntés súlyosságának és újdonságának teljes tudatában tettem, mély lelki nyugalomban. Szeretni az Egyházat azt jelenti, hogy nehéz, fájdalmas döntéseket is bátorsággal hozunk meg, mindig az Egyház javát szem előtt tartva, sosem a magunkét.

Szeretnék visszatérni 2005. április 19-éhez. Döntésem súlyosságát az jelentette, hogy ettől a naptól kezdve mindig és mindörökre az Úr szolgálatába álltam. Mindig, mert aki a péteri szolgálatot vállalja, annak nincs többé magánélete. A pápa mindig és teljesen az emberekhez és az Egyházhoz tartozik. Életéből eltűnik a magánszféra. Megtapasztaltam és most is ezt tapasztalom, hogy akkor kapjuk meg igazán az életet, amikor felajánljuk azt. Akik szeretik az Urat, szeretik Szent Péter utódát is és kötődnek hozzá; a pápának valóban fivérei és nővérei, lelki fiai és lányai vannak az egész világon. Ezáltal biztonságban érzi magát e szeretetközösség ölelésében; nem saját magához tartozik, hanem mindenkihez és mindenki őhozzá.

A „mindig" azt is jelenti „örökre" – nem lehet többé visszatérni a privát életbe. Szolgálatomról való lemondásom nem ellentmondás ezzel. Nem térek vissza a magánélet berkeibe, az utazásokkal, találkozásokkal, fogadásokkal, konferenciákkal teli mindennapokhoz. Nem hagyom el a keresztet, hanem új módon maradok a keresztre feszített Úr mellett. Nem gyakorlom az Egyház kormányzásával járó hatalmat, hanem az imán keresztül Szent Péter mellett állok. Szent Benedek, akinek nevét pápaként viselem, nagy példát jelent számomra ebben. Ő megmutatta nekünk azt az utat, legyen az aktív vagy passzív jellegű, amely Isten művéhez vezet.

Köszönetet mondok mindenkinek azért a tiszteletért és megértésért, amellyel ezt a fontos döntést fogadtátok. Én továbbra is elkísérem az Egyházat útján imával és elmélkedéssel, az Úrnak és Jegyesének való odaadással, amelyet eddig és ezután is megélek. Arra kérlek benneteket, hogy emlékezzetek meg rólam az Úr előtt, imádkozzatok a bíborosokért, akik fontos feladatra lettek meghívva, továbbá Péter apostol következő utódáért: az Úr kísérje el őt világosságával és Lelkének erejével.

Kérjük Szűz Mária, Isten és az Egyház Anyja közbenjárását, hogy mindannyiunkat és az egész egyházi közösséget vezesse, Őrá bízzuk magunkat.

Kedves barátaim! Isten vezeti Egyházát, mindig támogatja, elsősorban a nehéz pillanatokban. Ne veszítsük el soha ezt a hittel teli látásmódot, amely az egyetlen és igaz az Egyház és a világ történetének hosszú útján. Szívünkben legyen mindig jelen az örömteli bizonyosság, hogy az Úr mellettünk van, nem hagy el minket, közel van hozzánk és szeretetével áraszt el bennünket! Köszönöm!"

XVI. Benedek pápa a szokásos nagy nyelveken is összefoglalta tanítását, majd köszöntötte az egyes zarándokcsoportokat, közöttük a nagyváradi híveket. A kihallgatás végén a szokásosnál hosszabb ideig járta körbe pápamobilján a Szent Péter teret, hogy elbúcsúzhasson a hívektől.

Ezután került sor az Apostoli Palota Kelemen termében a gyűrűcsókra, amelynek során a Szentatya elé járult többek között Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök, továbbá Gianni Alemanno, Róma polgármestere, valamint Teodoro Lonfernini és Denise Bronzetti, a San Marino Köztársaság régenskapitányai.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Magyar Telekom 2012. negyedik negyedévi eredményei

A Magyar Telekom ma közzétette 2012. negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

A Magyar Telekom ma közzétette 2012. negyedik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények

 

MAGYAR TELEKOM

2011.

2012.

%

2011.

2012.

%

Konszolidált IFRS Átfogó Eredménykimutatások

4. negyedév

4. negyedév

változás

1-12. hó

1-12. hó

változás

(millió forintban, kivéve egy részvényre jutó hozam és ráták)

(Nem auditált)

(Nem auditált)

 

(Auditált)

(Nem auditált)

 

 

 

 

 

 

 

 

Összes bevétel………………………………………………………….

159.424

164.873

3,4%

597.617

607.128

1,6%

Működési eredmény………………………………………………….

(14.171)

8.040

156,7%

63.167

87.921

39,2%

 

 

 

 

 

 

 

A Társaság részvényeseire jutó eredmény …………………….

(40.323)

(1.613)

96,0%

(7.457)

36.859

n.m.

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA…………………………………………………………………..

46.683

37.023

(20,7%)

196.082

194.818

(0,6%)

EBITDA ráta…………………………………………………………….

29,3%

22,5%

n.a.

32,8%

32,1%

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

Különleges tételek……………………………………………………..

11.047

15.459

39,9%

48.901

39.466

(19,3%)

Működéshez kapcsolódó EBITDA……………………………….

57.730

52.482

(9,1%)

244.983

234.284

(4,4%)

Működéshez kapcsolódó EBITDA ráta…………………………

36,2%

31,8%

n.a.

41,0%

38,6%

n.a.

 

 

 

 

 

 

 

Egy részvényre jutó hozam és hígított hozam (forint)……..

(38,68)

(1,55)

96,0%

(7,15)

35,36

n.m.

CAPEX/ Bevétel………………………………………………………..

 

 

 

14,0%

17,0%

n.a.

Eszközarányos nyereség…………………………………………….

 

 

 

(0,7%)

3,4%

n.a.

Sajáttőke-arányos nyereség…………………………………………

 

 

 

(1,4%)

7,7%

n.a.

Nettó adósság……………………………………………………………

 

 

 

288.377

273.132

(5,3%)

Nettó adósság/ (Tőke + Nettó adósság)…………………………

 

 

 

34,1%

34,3%

n.a.

§         A bevételek 3,4%-kal 159,4 milliárd forintról 164,9 milliárd forintra nőttek 2012. negyedik negyedévben 2011 azonos időszakához képest. Az energiaszolgáltatásból származó és a RI/IT bevételek nagymértékű növekedése ellensúlyozni tudta a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkenését, valamint a növekvő TV, és az okostelefon értékesítéseknek köszönhetően emelkedő mobil készülékértékesítési bevételek is hozzájárultak a bevételek növekedéséhez.

§         Az EBITDA 20,7%-kal 46,7 milliárd forintról 37,0 milliárd forintra csökkent, az EBITDA ráta 22,5%-ot ért el. A működéshez kapcsolódó, azaz a vizsgálattal kapcsolatos költségek és elhatárolások, a végkielégítéssel kapcsolatos költségek, valamint a különadó és az új távközlési adó nélkül számolt EBITDA a negyedik negyedévben 9,1%-kal 57,7 milliárd forintról 52,5 milliárd forintra mérséklődött 2011 negyedik negyedévéhez képest. A működéshez kapcsolódó EBITDA ráta 31,8% volt 2012 negyedik negyedévében, míg az előző év azonos időszakában 36,2% volt. A csökkenés oka, hogy nőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű energia kiskereskedelmi tevékenység és a RI/IT bevételek hozzájárulása, miközben a magas jövedelmezőségű hangszolgáltatási bevételek tovább csökkentek.

Rendkívüli tételek és az EBITDA alakulása

 (milliárd Ft)*

2011.

4. negyedév

2012.

4. negyedév

2011

2012

Különadó

6,3

6,0

25,4

24,4

Új távközlési adó

0,0

4,4

0,0

8,7

Végkielégítéssel kapcsolatos költségek

4,0

5,1

6,1

6,4

Vizsgálattal kapcsolatos költségek

0,7

0,0

17,5

0,0

Rendkívüli tételek összesen

11,0

15,5

48,9

39,5

Jelentett EBITDA

46,7

37,0

196,1

194,8

Működéshez kapcsolódó EBITDA

57,7

52,5

245,0

234,3

*A táblában kerekítésből adódó eltérések lehetnek

§         A személyi jellegű költségek 0,6 milliárd forinttal nőttek a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest a munkabérek csökkenése ellenére, mivel az ügyfélszolgálati, értékesítési és ügyfélélmény területeken dolgozó, korábban kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkatársak 2012. áprilistól a Magyar Telekom főállású munkavállalójaként dolgoznak tovább. Emellett 2012. negyedik negyedévben magasabb volt a végkielégítéssel kapcsolatos költségek összege.

§         Az értékcsökkenési leírás 52,4%-kal csökkent 2012. negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A csökkenés oka elsősorban az, hogy az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték kalkuláció alapján a Macedónia szegmens goodwilljére 31,4 milliárd forint értékvesztést kellett elszámolni 2011. negyedik negyedévben.

§         A nettó pénzügyi ráfordítások a 2011. negyedik negyedévi 11,8 milliárd forintról 8,4 milliárd forintra csökkentek 2012. negyedik negyedévben. A javulás elsősorban az árfolyamkülönbözeten és a derivatíváinkon elkönyvelt alacsonyabb értékelési veszteség nettó változásának köszönhető, mivel a forint 2,7%-kal gyengült az euróhoz képest 2012. negyedik negyedévben, míg 2011. negyedik negyedévben 6,5%-kal gyengült. Ezen felül, a 2012. negyedik negyedévi magasabb kamatkiadások oka elsősorban a magasabb eladósodottsági szint, kis részben pedig a magasabb átlagos kamatlábak.

§         A nyereségadó a 2011. negyedik negyedévi 12,7 milliárd forintról 0,8 milliárd forintra csökkent 2012. negyedik negyedévben. A csökkenés oka elsősorban, hogy 2011. negyedik negyedévben 15,0 milliárd forint egyszeri halasztott adókötelezettség került könyvelésre ahhoz kapcsolódóan, hogy eltörlésre került a magyar társasági adótörvény azon változása, melynek értelmében 2013-tól a magyar társasági nyereségadó mértéke 19%-ról 10%-ra csökkent volna.

§         A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény) -40,3 milliárd forintról -1,6 milliárd forintra nőtt. A működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenése ellenére a nettó eredmény elsősorban a két, 2011. negyedik negyedévben kedvezőtlen eredményhatással járó egyszeri tételnek köszönhetően emelkedett, ezek a tételek: a Macedónia szegmensre elszámolt értékvesztés és a halasztott adókötelezettségben történt egyszeri csökkenés visszaforgatása 2011. negyedik negyedévben.

§           Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 23,6 milliárd forinttal 168,8 milliárd forintról 145,2 milliárd forintra csökkent 2012-ben 2011-hez képest. A csökkenés oka elsősorban a működőtőke változása, mivel 2012-ben az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódóan 22,1 milliárd forint kifizetés történt. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából és a szállítók egy része esetében alkalmazott hosszabb fizetési határidőből származó működőtőke javulás. A magasabb kamatláb és eladósodottsági szint miatt emelkedő fizetett kamatok, valamint a magasabb fizetett nyereségadó is hozzájárultak az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow csökkenéséhez.

§         A 10,9 milliárd forint összegű 900MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 8,6 milliárd forinttal 83,8 milliárd forintról 92,4 milliárd forintra nőtt 2012-ben 2011-hez képest. Az emelkedést elsősorban a macedóniai ingatlancseréhez kapcsolódó beruházások növekedése okozták. Az új macedóniai épületre elszámolt könyvszerinti beruházás összege 10,7 milliárd forint volt, a régi épületek beszámított értéke azonban 6,9 milliárd forint volt, és a különbözetet részletekben, 6 év alatt kell kifizetni. 2012-ben a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 57,8 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 5,2 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 24,6 milliárd forintot, Montenegróban pedig 4,2 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. Bizonyos CAPEX tételek nem képezik a szegmensek CAPEX részét.

§         A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 30,3 milliárd forinttal csökkent 2012-ben éves szinten, 92,0 milliárd forintról 61,7 milliárd forintra. Az alacsonyabb működési cash flow és a beruházások növekedése mellett a 2011. első negyedévi ingatlanértékesítések is hozzájárultak a szabad cash flow csökkenéséhez. Ezt részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel 2012-ben.

§         A nettó adósságállomány a 2011. év végi 288,4 milliárd forintról 2012 végére 273,1 milliárd forintra csökkent. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság és összes tőkére vetített aránya) 2012 végén 34,3% volt.

Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgató így nyilatkozott:

„A kiskereskedelmi gáz- és áramszolgáltatásokból származó bevételek nagymértékű emelkedésének, valamint a TV, mobil internet és RI/IT területeken elért kiemelkedő bővülésnek köszönhetően bevételeink a várakozásainkat meghaladó mértékben nőttek 2012-ben. A karácsonyi időszakot különösen magas eladások jellemezték nemcsak a TV előfizetések terén, hanem a TV készülékek értékesítése is számottevő volt. Ez jól illeszkedik a nem alaptevékenységből származó bevételek növekedését és az előfizetői szám emelkedésének elősegítését célzó stratégiánkba. A mobil szegmensben változatlanul az okostelefonok voltak a középpontban 2012 során, aminek köszönhetően jelentősen nőtt a készülékértékesítés és a penetráció is ügyfeleink körében. A negyedik negyedévben a szerződéses ügyfeleknek eladott készülékek közel 90%-a okostelefon volt, miközben az okostelefon-vásárlóknak nagyjából 80%-a mobilinternet előfizetést is vett.

Változatlanul törekedtünk a költségek csökkentésére, különösen az év második felében, valamint felülvizsgáltuk ingatlan eszközeink hatékonyságát Macedóniában. Mindezek elősegítették, hogy a működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenését kézben tartsuk, az elért 4,4%-os visszaesés a megcélzott sáv optimistább részébe esik. Ehhez az eredményhez hozzájárult a Pro-M leányvállalatunk értékesítéséből származó nyereség is.

Tovább folytattuk belső hatékonyságnövelő projektjeinket, számos további bázisállomást korszerűsítettünk, és az év végére már Budapest 99%-át és az ország 27%-át fedtük le 4G-vel. Ezen intézkedéseknek következtében a beruházások – a spektrum akvizíció költségei nélkül – 92,4 milliárd forintot tettek ki, amely kismértékben meghaladta a 90 milliárd forintos éves célkitűzésünket.

 

Várakozásaink szerint rövid távon a piaci környezet kihívásai – a változatlanul erős verseny és a háztartások elkölthető jövedelmének korlátozott szintje – nem enyhülnek, valamint a már bevezetett fiskális intézkedések is kedvezőtlenül hatnak az eredményeinkre.

Ugyan továbbra is folytatjuk a költségtakarékosságot és új bevételi források felkutatását, arra számítunk, hogy jövedelmezőségünk összességében tovább csökken 2013-ban. Várhatóan a bevételeink legfeljebb 3%-kal, a jelentett EBITDA 4-7%-os mértékben fog csökkeni, a CAPEX (a spektrum akvizícióra fordított költségek nélkül) pedig körülbelül 5%-kal mérséklődik."

 

Publikus célkitűzések 2013-ra

Milliárd forint

2012

2013. évi célkitűzés

Bevételek

 

607,1

Szinten tartás -3% csökkenés

Jelentett EBITDA

194,8

4-7%-os csökkenés

CAPEX*

 

92,4

Körülbelül 5%-os csökkenés

* Spektrum akvizícióra fordított költségek nélkül

 

 

A Magyar Telekom 2012. negyedik negyedévi eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.

Budapesten most érdemes befektetni

A kereskedelmi ingatlanok szegmensében elérhető évi 7,5 százalékos hozamszint kedvezőnek számít Európában. Rendkívül vonzó lehetőséget kínál a befektetők számára a kereskedelmi ingatlanok budapesti piaca – állítja legfrissebb elemzésében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Jones Lang LaSalle ingatlan-tanácsadó. Az elemzés szerint a magyar főváros ma úgy az árak, mint a hozamszintek szempontjából a legkedvezőbb terepnek számít régiós és európai viszonylatban egyaránt.

 

A kereskedelmi ingatlanok szegmensében elérhető évi 7,5 százalékos hozamszint kedvezőnek számít Európában. Rendkívül vonzó lehetőséget kínál a befektetők számára a kereskedelmi ingatlanok budapesti piaca – állítja legfrissebb elemzésében az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Jones Lang LaSalle ingatlan-tanácsadó. Az elemzés szerint a magyar főváros ma úgy az árak, mint a hozamszintek szempontjából a legkedvezőbb terepnek számít régiós és európai viszonylatban egyaránt.

 

A jelenlegi árak és hozamszintek kifejezetten kedvező beszállási lehetőséget teremtenek a befektetőknek a budapesti kereskedelmi ingatlanok piacán – állítja az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Jones Lang LaSalle ingatlan-tanácsadó közös piaci helyzetelemzésében.

„A budapesti ingatlanok nem csak a nyugat-európai fővárosokhoz, de még a régió nagyvárosaihoz képest is igen olcsónak számítanak. A belső kerületekben fekvő magas minőségű irodaházak árainak viszonylagos kedvező volta, illetve az általuk elérhető – a Prágához és Varsóhoz képest legalább 1 százalékponttal magasabb – évi 7,5 százalékos hozam teszi Európában kifejezetten versenyképessé Budapest ingatlanpiacát. Ezen kívül a logisztikai ingatlanoknál elérhető 9,25, valamint a kiskereskedelmi ingatlanok 7,25 százalékos hozamszintje szintén figyelemre méltó lehetőséget teremt" – foglalja össze a kialakult helyzetet Tóth Balázs, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója.

A befektetők szempontjából pozitív változás tapasztalható a másodlagos lokációjú, alacsonyabb minőségű (például „B" kategóriás) ingatlanok esetében is. „Bár a tényleges tranzakciók száma ezeknek az ingatlanoknak az esetében – egyelőre – rendkívül alacsony, a befektetők, illetve a bankok visszajelzései alapján azonban egyértelműen látszik, hogy a hozamok emelkedésnek indultak" – teszi hozzá a szakember.

A tavalyi év ugyan nem bővelkedett befektetési tranzakciókban – nagyjából a 2002-es szinten teljesítve 150 millió euró alatt zárt a piac -, ám a kedvező árazási szintek és az utolsó negyedév viszonylagos aktivitása derűsebb jövőképet vetít előre az iparág számára, amely a jelenlegi körülményeket figyelembe véve mindenképp a befektetők visszatérésére számíthat.

Az utóbbi időszak tapasztalatai alapján a budapesti ingatlanpiacon jellemzően a belföldi, főként 10 millió euró érték alatti ingatlanokat kereső vevők dominálnak, de a kínálkozó lehetőséget felismerő külföldiek is ismét egyre nyitottabb szemmel vizsgálják Budapestet. „A külföldiek esetében olyan befektetők lehetnek sikeresek, akik jellemzően hosszabb időtávban gondolkodnak, a magyar főváros ugyanis legkorábban 5 év múlva produkálhat újra kiugró tranzakciós számokat" – mondja Tóth Balázs.

Hasonlóan látja a kilátásokat Furulyás Ferenc, a Jones Lang LaSalle ingatlan-tanácsadó ügyvezető igazgatója. „Magyarország most sajnos nincs kifejezetten a befektetők fókuszában, visszatérésükhöz több tényező megváltozása is elengedhetetlen. A hazai gazdasági környezet pozitív irányú változása mellett mindenekelőtt a stabilitást kell hosszabb távon megteremteni, amennyiben ezek teljesülnek, akkor Magyarország ismét vonzóvá válik a korábban mindennapi vendégnek számító befektetőknek" – emeli ki Furulyás Ferenc.

Ami az érdeklődők látókörébe került konkrét ingatlantípusokat illeti, Tóth Balázs szerint a különleges szállodai ingatlanok, valamint a modern irodaházak a legkeresettebbek. Erre utal az is, hogy tavaly az egyik legnagyobb tranzakció az ötcsillagos Hotel Le Meridien eladása volt, amelyet a dubaji Al Habtoor Group vásárolt meg nagyjából 55 millió euróért. „Az üzletkötés fontos bizalmi döntés volt, így az arab befektetői csoportot minden bizonnyal többen követik majd a térségből" – véli Tóth Balázs.

Az év során közel 40 millió euró értékben cserélt gazdát több kiskereskedelmi egység, többek között két Family Center, valamint Spar, Match és Profi üzletek. Az irodapiacon a görög illetőségű Bluehouse csoport volt aktív, ők egy több mint 17 ezer négyzetméteres irodaházat vettek meg a Duna-parton, de kiskereskedelmi fronton is feltűntek egy élelmiszer diszkontlánc magyar ingatlanjainak megvásárlásával.

„A fejlesztések terén sincs hatalmas aktivitás, de azt a tényt, hogy a Váci utat újra felfedezték, és nagyjából 60 ezer négyzetméternyi magas minőségű irodai beruházás zajlik a környéken, mindenképpen fontos üzenetnek tekinthetjük, ráadásul ez biztosan sikerrel kelti fel a befektetők figyelmét is" – teszi hozzá Furulyás Ferenc.

Több mint négyszázötven éve a Sixtus-kápolna a pápaválasztás helyszíne

A Sixtus-kápolnát XVI. Benedek pápa távozásáig, 2013. február 28-ig azaz máig látogathatják a turisták, ezt követően megkezdik a kápolna előkészítését a konklávéra.

A Sixtus-kápolnát XVI. Benedek pápa távozásáig, 2013. február 28-ig azaz máig látogathatják a turisták, ezt követően megkezdik a kápolna előkészítését a konklávéra.

A pápaválasztás helyszíne több mint 450 éve, valószínűleg 1559 óta a világörökséghez tartozó Sixtus-kápolna, amely máskor nyitva áll a látogatók előtt. IV. Sixtus pápa építtette a XV. században: 1482-ben megbízta korának legjobb művészeit – Botticellit, Peruginót, Rossellit és Ghirlandaiót -, hogy hét hónap alatt készítsék el a Mózes életét ábrázoló falfreskót a bal oldalon; jobb oldalon Jézus életének képei láthatók. Michelangelo 1508 és 1512 között festette a mennyezeti freskókat a teremtéstörténetről és oltárfalán az Utolsó Ítéletről. Bár a képek más-más pápák pontifikátusa alatt születtek, egységesen ábrázolják az üdvtörténetet.

A Sixtus-kápolnát XVI. Benedek távozásáig, február 28-ig látogathatják a turisták, ezt követően megkezdik a kápolna előkészítését a konklávéra. A Vatikáni Múzeum többi része nyitva tart – nyilatkozta az olasz sajtónak Antonio Paolucci, a Vatikáni Múzeum igazgatója.

A pápaválasztó bíborosok hamarosan már a Sixtus-kápolnában tanácskozhatnak és szavazhatnak XVI. Benedek utódjának személyéről. A Vatikánban megkezdődött az eseményre való készülés: a Sixtus-kápolna biztonságáért a vatikáni csendőrség felel. Mire a konklávé résztvevői elfoglalják helyüket, a kápolnát teljesen elszigetelik a külvilágtól. A kápolna területét még a mobilhálózatról is lekapcsolják. A bíborosok nem tudnak majd mobilkapcsolatot létesíteni a vatikáni szálláshelyükként szolgáló Szent Márta-házból sem.

XVI. Benedek lemondásának és az új pápa megválasztásának napján a Szent Péter teret és a Vatikán környékét a legmagasabb biztonsági készültséget jelentő, úgynevezett vörös zónává nyilvánítják, ahogyan II. János Pál 2005-ös temetésekor is történt.

Magyar Kurír

Veszprémi Bor-Blues-Böllér Napok

2013.március 8-9-10. között első alkalommal kerül megrendezésre a Veszprémi Bor-Blues-Böllér Napok elnevezésű program,melynek középpontjában a bor a hagyományos gasztronómia és kitűnő blues zene áll.

2013.március 8-9-10. között első alkalommal kerül megrendezésre a Veszprémi Bor-Blues-Böllér Napok elnevezésű program,melynek középpontjában a bor a hagyományos gasztronómia és kitűnő blues zene áll.

Veszprémvölgyben ezen a hétvégén megtalálhatók lesznek az ország jeles borászatai és pálinka készítői,mesteremberek míves munkásságai,hagyományos böllér bemutató kóstolási lehetőséggel és vidám családi töpörtyűsütő verseny. A zenei csemegéről a Magyar Blues ikonjai Deák Bill Gyula,Török Ádám és a Mini valamint a Custom Blues Band gondoskodnak.

Találkozhatunk a helyszínen kovács mesterrel,kádár mester hordó készítésével,kékfestővel és nemez készítővel,a gyerekeknek ingyenes attrakcióval mint pl a vessző kosár körhinta és a népi játszótér. Mind a három nap eseményei és programjai ingyenesen látogathatóak !

INFOKOMMUNIKÁCIÓS KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ERNYŐPROJEKTEK A MAGYAR TELEKOMNÁL

A Magyar Telekom pályázati K+F+I ernyőprojektet indított, 2012 végén. A projekt célja, hogy a vállalat újszerű, innovatív megoldásokkal támogassa a szervezet jelenlegi lakossági és vállalati szolgáltatásainak továbbfejlesztését, illetve elősegítse az alaptevékenységeken túli, új fejlesztési területek és innovációs irányok felkutatását. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

 

A Magyar Telekom pályázati K+F+I ernyőprojektet indított, 2012 végén. A projekt célja, hogy a vállalat újszerű, innovatív megoldásokkal támogassa a szervezet jelenlegi lakossági és vállalati szolgáltatásainak továbbfejlesztését, illetve elősegítse az alaptevékenységeken túli, új fejlesztési területek és innovációs irányok felkutatását. A projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésében, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósul meg.

 

„Ezzel az átfogó projekttel, az a célunk, hogy új kompetenciák jelenjenek meg a Magyar Telekom üzletfejlesztési és innovációs tevékenységében, amelyek hozzájárulnak a kutatás-fejlesztési tevékenységek hosszú távú sikeréhez és megalapozottságához. Az ernyőprojektben három nagy fejlesztési területet azonosítottunk: az információtechnológia fejlődése következtében felvetődött társadalmi kihívásokat, továbbá a lakossági illetve a vállalati ügyfélkörnek nyújtott termékek és szolgáltatások fejlesztését. Az egy éves ernyőprojektet 31 alprojektre osztottuk, melyeket innovatív magyar kis- és középvállalatokkal, kutató központokkal, felsőoktatási intézményekkel együttműködésben valósítunk meg" – emelte ki Pukler Gábor, a Magyar Telekom innovációs és üzletfejlesztési igazgatója.

 

Az IKT a társadalmi kihívásokért munkacsomagban szereplő kutatások és fejlesztések célja a telekommunikációs infrastruktúra, adatvagyon, hálózati sajátosságok kiaknázása, felhasználó és páciens-barátokká alakítása, üzemelésük biztonsági fokának növelése. A munkacsomagban szereplő kutatási tevékenységek célja, hogy korszerű, intelligens megoldásokat nyújtsanak olyan területeken, ahol még nem vagy csak kevésbé terjedtek el a fogyasztóbarát elektronikus megoldások, például az egészségügy, oktatás, közigazgatás, közlekedés, energetika, energiagazdálkodás és esélyegyenlőség területén.

 

Az „IKT alaptechnológiák körében végzett technológiai termék- és szolgáltatásfejlesztést megalapozó kutatás" munkacsomagban szereplő projektek átfogó célja elsősorban a lakossági ügyfeleknek nyújtott új IKT szolgáltatások kifejlesztése, meglévőek továbbfejlesztése.

 

Ilyen többek között az AGW keretrendszer optimalizálása (ezen belül pl. az IPTV és a Hybrid TV rendszerben felhasználható alkalmazások kifejlesztése), tartalomajánló rendszer kidolgozása 3 képernyőre, kereshető, böngészhető videotéka rendszer vizsgálata, a multimédiás és interaktív közösségi alkalmazások és szolgáltatások, valamint távszámla szolgáltatás több platformon való elérhetőségének kifejlesztése. Szintén ide tartoznak az NFC alkalmazások, virtuális bankkártya használat vizsgálata, speciális webes keretrendszer létrehozása, Metro stílusú alkalmazások fejlesztése is.

 

Az „IKT alaptechnológiák körében végzett vállalati termék- és szolgáltatás-fejlesztést megalapozó kutatások" c. munkacsomag olyan projekteket tartalmaz, melyek a Magyar Telekom vállalati termék- és szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kutatásokat segítik elő. Közvetett cél, hogy azok az informatikai megoldások, amelyek korábban csak nagyvállalatok, intézmények használhattak a magas beszerzési és üzemeltetési költségek miatt, elérhetőek legyenek olcsóbban, magasabb szolgáltatási szintek mellett, akár beruházás nélkül, havi díjak mellett. A munkacsomag átfogó célja a felhő alapú szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó kutatások megvalósítása, ezáltal a jelenlegi és jövőbeni közép- és nagyvállalati ügyfelek versenyképességének, hatékonyságának növelése.

Óvatosabban tekerik a kilométerórákat? — Egyelőre semmi nem szab komoly gátat a káros gyakorlatnak

A Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendeletei csak idén júniusban lépnek életbe, az óraállások központi regisztrációját 2012-től előíró rendelet pedig csak hosszú évek után lesz képes befolyásolni a kilométerórák visszatekerésének gyakorlatát. Az áttörésre tehát még sokáig várni kell, a Használtautó.hu internetes szakportál legfrissebb piaci adatai mégis pozitív változás jeleit mutatják.

 

A Büntető Törvénykönyv vonatkozó rendeletei csak idén júniusban lépnek életbe, az óraállások központi regisztrációját 2012-től előíró rendelet pedig csak hosszú évek után lesz képes befolyásolni a kilométerórák visszatekerésének gyakorlatát. Az áttörésre tehát még sokáig várni kell, a Használtautó.hu internetes szakportál legfrissebb piaci adatai mégis pozitív változás jeleit mutatják.

 

Az autós szakportálon jelenleg kínált használt személyautók 74 százaléka esetében tüntetik fel a hirdetők a kilométeróra-állást – ez az arány egy éve is hasonló mértékű volt. Azonos korú autók bevallott kilométer-adatainak átlagát vizsgálva az derült ki, hogy egy év alatt az átlagok értéke 8-10 ezer kilométerrel emelkedett, vagyis közelebb került a reális szinthez. Ez különösen annak fényében pozitív fejlemény, hogy a tavalyi üzemanyag-fogyasztási statisztikák az átlagos évi futásteljesítmény csökkenésére utalnak.

 

„Mindez azonban még korántsem jelenti azt, hogy alapvető javulás következett be – hangsúlyozza Szemes Árpád, a Használtautó.hu ügyvezetője. – Az adatokból továbbra is az tűnik ki, hogy 4 éves kor után az éves bevallott növekmény nem éri el a tízezer kilométert. Emiatt az idősebb évjáratok eltérése a reális szinttől folyamatosan nő, 10 év felett akár a 20 százalékos mértéket is meghaladhatja."

 

A használtautó-kínálat ugyanakkor folyamatosan öregszik, a legtöbb kínált autó  ezért immár nem a 90-130 ezer kilométer közötti intervallumban, hanem valamivel a fölött található. Emiatt úgy tűnik, a 100 ezer kilométer, mint lélektani határ is veszített jelentőségéből. Tavaly még 18 százalékkal kevesebb autót hirdettek a 100-110 ezer kilométeres intervallumban, mint a 90-100 ezer közöttiben, noha visszatekerés nélkül statisztikailag itt nem szabadna törésnek mutatkoznia. Fél éve azonban ez a szakadék 10, míg mostanra 6 százalék körüli szintre laposodott.

 

Hogyan védekezhet a vásárló?

A kilométeróra-csalások áldozatai a gyanútlan vevők, akik nem csupán magasabb árat fizetnek a reálisnál, de az autó állapotából fakadóan magasabb szervizköltséget is kénytelenek viselni. Nem szólva a kilométerhez kötött alkatrészcserék elmaradásáról, ami extrém esetben végzetes baleseteket is okozhat. A kereskedőt semmi sem kötelezi az autó előéletének tisztázására, ezért elsősorban a vevő tehet annak érdekében, hogy csökkentse az átverés esélyét.

 • A kezelőszervek (kormány, pedálok, sebességváltó, stb.) kopottsága nem jelzik feltétlenül az autó korát, hiszen ezeket viszonylag egyszerű kicserélni
 • A szervizkönyv megléte nyújthat némi biztonságot, de mindenképpen gyanús, ha a bejegyzések és a pecsétek azonos tintával, ugyanolyan aláírással kerültek bele. Ilyenkor az adott szervizen, vagy a márka gyári rendszerén keresztül próbálhatunk további információkhoz jutni.
 • A külföldről behozott autók túlnyomó részét – sokszor egy vállalati flotta tagjaként – hivatalos szervizben tartották karban. Ezért esetükben hazai márkaszervizeken keresztül is néhány perc alatt elérhetőek az autó előéletére vonatkozó adatok. Ha az eladó bármire hivatkozva nem egyezik bele ebbe a lekérdezésbe, érdemes beszüntetni a tárgyalást. Azt viszont egy pillanatig ne tévesszük szem elől, hogy a visszatekerés nem magyar találmány: az import használt autók fő beszerzési forrásának számító Németországban például szintén elterjedt gyakorlat.

 

„A legfontosabb azonban talán a reális gondolkodás a vevő részéről: illúzió azt gondolni, hogy olcsón tudunk keveset futott autóhoz jutni" – magyarázza a www.hasznaltauto.hu  ügyvezetője.

A Huawei okos otthoni készülékeket mutatott be a Mobile World Congressen

A Huawei a 2013-as Mobile World Congressen (MWC) bemutatta Huawei MediaQ 310 termékét. A készülék az okostelefonokon, tableteken és tévéken futó tartalmakat kapcsolja össze, ezáltal hozva korszerű technológiát az otthonokba a közös szórakozáshoz vagy akár a családtagokkal való kapcsolattartáshoz.

A Huawei a 2013-as Mobile World Congressen (MWC) bemutatta Huawei MediaQ 310 termékét. A készülék az okostelefonokon, tableteken és tévéken futó tartalmakat kapcsolja össze, ezáltal hozva korszerű technológiát az otthonokba a közös szórakozáshoz vagy akár a családtagokkal való kapcsolattartáshoz.

Az elegáns és diszkrét megjelenésű MediaQ mindössze 14 milliméter vékony, ám kiemelkedő teljesítményre képes, ha különféle kijelzők összekapcsolásáról, a médiatartalmak vezérléséről, videohívásokról vagy játékokról van szó. A négymagos ARM9 processzorral rendelkező eszköz vezeték nélküli HDMI jelek továbbítására is képes a képernyő felé, így egy televízió és egy külső kamera segítségével kiváló minőségben videotelefonálhatunk a világ bármely táján élő rokonainkkal és barátainkkal. A készülék memóriakapacitása 32 GB, amely micro SD kártyával tovább bővíthető.

„Az otthoni digitális eszközök folyamatosan fejlődnek, egyre újabb és újabb technológiák látnak napvilágot. A Huawei MediaQ segítségével úgy emelhetjük az otthoni szórakoztatás színvonalát, hogy közben nem szükséges lecserélni a már meglévő és kedvelt eszközeinket. A MediaQ rendkívül sokoldalú termék: set-top-boxként és smart TV-ként is használható, valamint biztosítja, hogy minden tartalom elérhető legyen bármely eszközön" – mondta Yang Zhirong, a Huawei Home Devices elnöke.

A Huawei MediaQ automatikusan rendszerezi a számítógépen, mobil merevlemez-meghajtókon vagy egyéb tárolóeszközökön lévő fájlokat, és olyan, táblagépen vagy játékkonzolon játszható, előre telepített játékok is megtalálhatók rajta, mint a Ducati Bike vagy a Breaker's Revenge II. Tartozékként univerzális, tanítható távirányító vásárolható hozzá, amellyel a MediaQ, a set-top-box, a tévé és egyéb digitális eszközök kezelhetők, valamint olyan szoftver is beszerezhető, amely az okostelefont a MediaQ-t vezérlő egérré és billentyűzetté alakítja át. Ezenkívül az USB meghajtókat és mobil merevlemez-meghajtókat összekötő Y kábel is a kiegészítők sorát gyarapítja.

Péntekig lehet jelentkezni a felsőoktatásba

Legkésőbb 2013. március 1-jén, pénteken éjfélig van lehetőség jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Az e-felvételizőknek is eddig kell véglegesíteniük jelentkezésüket, a hitelesítésre azonban március 11-ig lesz lehetőségük.

Legkésőbb 2013. március 1-jén, pénteken éjfélig van lehetőség jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Az e-felvételizőknek is eddig kell véglegesíteniük jelentkezésüket, a hitelesítésre azonban március 11-ig lesz lehetőségük.

Az elektronikus jelentkezést választóknak a www.felvi.hu oldalról elérhető E-felvételi használatához egy választott felhasználónév és jelszó mellett szükségük van egy megbízható e-mail címre is, hiszen a biztonsági kódot az első belépéskor a regisztráció során megadott e-mail címre kapják meg. Az űrlapok kitöltésére, szerkesztésére, a végleges jelentkezési helyek megjelölésére 2013. március 1-jén éjfélig van lehetőségük a felvételizőknek. Szintén péntekig kell befizetni a megjelölt jelentkezési helyek alapján számított eljárási díjat átutalással, vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával. Ezt követően, március 11-ig kell hitelesíteniük jelentkezésüket Ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).

A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az utolsó pillanatban beadott jelentkezéseknél van a legtöbb hiba, ezért nem érdemes az utolsó pillanatig halogatni a jelentkezést. Az E-felvételi felülete minden lépésnél segíti a kitöltőt, ugyanakkor nem mentesíti a jelentkezőt a szükséges információk ismeretétől. Az E-felvételi kitöltése során a jelentkező tájékoztatást kap például arról, hogy mikor, milyen adatokat kell megadni, milyen teendői vannak a jelentkezés benyújtásával kapcsolatban, de a jelentkezőnek kell összegyűjtenie, beszkennelnie a feltöltendő eredményeit, dokumentumait, tájékozódnia a jelentkezés alapvető szabályairól, fogalmairól stb., mindezek pedig hosszabb időt is igénybe vehetnek, mint az E-felvételi tényleges elektronikus folyamata.

Akiknek nem áll módjukban elektronikusan jelentkezni, azok a papír alapú jelentkezési lapokat beszerezhetik a képzéseket meghirdető felsőoktatási intézményekben, az Educatio Nonprofit Kft., illetve az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatain.

Minimális pontszám

A 2013-as általános felsőoktatási felvételi eljárás során azokon a képzéseken, ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott felvehető jelentkezők kapacitásánál alacsonyabb, ott a ponthatár megegyezik a minimális pontszámmal és minden jelentkező felvehető.

Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen ez a jogszabályban meghatározott minimum pontszám 240, felsőoktatási szakképzésben 200 pontot, míg mesterképzésen 50 pontot, illetve néhány állami ösztöndíjas alapszak esetében ennél magasabb.

A minimális pontszámtól magasabb ponthatár kizárólag azokon a képzéseken alakulhat ki, ahol a felsőoktatási intézmény által felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, ezért a jelentkezők között eredményeik, elért pontszámaik alapján rangsorolni kell.  

Ki kerülhet be a felsőoktatásba?

A 2013-as általános felsőoktatási felvételi eljárás során az kerülhet be felsőoktatási intézménybe, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

–          érvényes jelentkezést nyújt be legalább egy jelentkezési helyre 2013. március 1-jéig, és befizette a felvételi eljárási díjat és

–          atovábbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik (pl. alapképzés, osztatlan mesterképzés, felsőoktatási szakképzés esetében legalább érettségi bizonyítvánnyal) és 

–          akinek alapképzésen, osztatlan mesterképzésen a szabályoknak megfelelően kiszámított pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum 240-es pontszámot, felsőoktatási szakképzésben a 200 pontot, míg mesterképzésen az 50 pontot, illetve néhány állami ösztöndíjas alapszak esetében ennél magasabb pontszámot.

–          jelentkezési helyeinek egyikén eléri az intézményi kapacitások alapján, várhatóan 2013. július 24-én megállapításra kerülő ponthatárt, továbbá

–          akinek megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. egyes szakokon orvosi alkalmasság, egyéb előírt szakképesítés vagy szakképzettség megléte, alkalmassági vizsga teljesítése).

Állami vagyonfelügyelő veszi át a MAL Zrt. irányítását

A 2012 szeptemberében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített MAL Zrt. irányítását és folyamatos működtetését az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. veszi át. Az intézkedés közvetlen kiváltó oka, hogy az illetékes bíróság a társaság ellen egyik hitelezője által benyújtott kérelem alapján elrendelte a felszámolási eljárás megindítását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. biztosítja a megfelelő forrást a munkahelyek megőrzését szolgáló, ésszerű intézkedésekre. Az azonnali és határozott kormányzati beavatkozással biztosítható a gyártáshoz szükséges ingatlanok és eszközök megtartása annak érdekében, hogy a termelés tovább folytatható legyen egy új, követelésektől mentes vállalatban.

 

A 2012 szeptemberében stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített MAL Zrt. irányítását és folyamatos működtetését az állami tulajdonú Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. veszi át. Az intézkedés közvetlen kiváltó oka, hogy az illetékes bíróság a társaság ellen egyik hitelezője által benyújtott kérelem alapján elrendelte a felszámolási eljárás megindítását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. biztosítja a megfelelő forrást a munkahelyek megőrzését szolgáló, ésszerű intézkedésekre. Az azonnali és határozott kormányzati beavatkozással biztosítható a gyártáshoz szükséges ingatlanok és eszközök megtartása annak érdekében, hogy a termelés tovább folytatható legyen egy új, követelésektől mentes vállalatban.

 

A MAL Zrt. az elfogadott reorganizációs terv ellenére sem rendezte fennálló tartozásait, ezért a hitelezők türelme elfogyott. Mivel a vállalat önerőből végzett újjászervezése kudarcot vallott, a térség foglalkoztatási helyzetének jelentős romlása és a környezeti károk kialakulása kizárólag gyors állami lépésekkel előzhető meg.

 

A vállalatot a meginduló eljárásban fizetési moratórium illeti meg, beszállítói nem függeszthetik fel folyamatos ellátását. A működés zavartalan fenntartása a technológia sérülékenysége miatt, a vevőkör zökkenőmentes kiszolgálása érdekében elengedhetetlen. A több milliárdos forrás megfelelő likviditást biztosíthat egy valóban eredményes reorganizáció lebonyolításáig.

 

Az intézkedéssel a Kormány többedszerre nyújt mentőövet az ajkai térségnek. A MAL Zrt.-t tavaly szeptemberben minősítették stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté. A döntés alapvető indoka az volt, hogy a vállalat működőképessége az általános gazdasági szabályoktól eltérően, speciális jogszabályi keretek között is biztosítható legyen. A kabinet decemberben 1,7 milliárd forintot csoportosított át az ajkai közszolgáltatások folyamatos fenntartására. Február elsejétől az MVM Partner Zrt. biztosítja az áramszolgáltatást a MAL Zrt. számára.

 

A kiemelt kormányzati figyelem oka, hogy a MAL Zrt. a térség legfontosabb közvetlen és közvetett foglalkoztatója. Működésének fenntartása több ezer munkahely megőrzését teszi lehetővé a társaságnál és a beszállító kis- és középvállalatoknál.  Egy esetleges üzemszünet – tartson bármilyen rövid ideig – akár környezeti katasztrófát, egyéb súlyos károkat is okozhatott volna. A vállalat nemzetközi szinten is keresett termékeket állít elő versenyképes áron. A gyártás ezért egy, a hitelterhek alól mentesített vállalatban néhány éven belül nyereségessé tehető.

 

 

A Budapesti Nyári Fesztivál az UTAZÁS kiállításon

A Budapesti Nyári Fesztivál az UTAZÁS kiállításon. Először jelenik meg önálló standdal az UTAZÁS kiállításon a Budapesti Nyári Fesztivált szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., mely a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 75 éves jubileumának jegyében közös ünneplésre invitálja a magyar és külföldi közönséget.

A Budapesti Nyári Fesztivál az UTAZÁS kiállításon. Először jelenik meg önálló standdal az UTAZÁS kiállításon a Budapesti Nyári Fesztivált szervező Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., mely a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 75 éves jubileumának jegyében közös ünneplésre invitálja a magyar és külföldi közönséget.

 A Budapesti Nyári Fesztivál idén a Margitszigeti Szabadtéri Színpad 75 éves jubileumát ünnepli. A Szabad Tér Színház a 2013. február 28. és március 3. között megrendezésre kerülő 36. Utazás kiállításon mutatja be „Ajándék Budapestnek!" szlogennel az ünnepi évad kiemelt turisztikai és kulturális ajánlatait.

 A színház a már több éve bevezetett komplex csomagajánlatainak jelentős sikerére számít, melyeket „Aludjon Budapesten Színházjeggyel" és „Irány Budapest" szlogennel a belföldi és külföldi turizmus erősítésére dolgozott ki szállodai partnereivel együtt.

 Az UTAZÁS kiállítás a hazai turisztikai szezon nyitóvására, melyre mintegy 60 ezer látogatót várnak a szervezők. A Szabad Tér Színház saját standja a Fesztiválszigeten kapott helyet, ahol nemcsak az ünnepi előadásokkal és programcsomag ajánlatokkal, hanem meglepetéssel és játékkal is várják az érdeklődőket, partnereket.

 „A Szabad Tér Színház szeretné mindenki számára elérhetővé tenni a Margitszigeti Nagyszínpad előadásainak élményét, ezért különleges ajándékokkal kívánjuk megszólítani a budapestieket és a fővárosba látogatókat, hogy az ünnepi évadban Művész és Vendég valóban együtt ünnepeljen!" – nyilatkozta Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház igazgatója és művészeti vezetője.

 A Szabad Tér Színház ünnepei 2013-ban:

 • 75 éves a Margitszigeti Szabadtér Színpad
 • Verdi & Wagner 200 – a Nemzeti Filharmonikusok „esszencia koncertje" Carlo Montanaro olasz karmesterrel
 • Magyar-Olasz Kulturális Évad – Spartacus balett bemutató Seregi László emlékére
 • István király halálának 975 és szentté avatásának 930 éves évfordulója – Erkel Ferenc: István király opera-koncert bemutató

 Az ünnepi évad ajándékai:

 • Verdi&Wagner 200 nyitókoncert és Erkel Ferenc: István király című történelmi operájának augusztus 20-i koncert-előadása – az ünnepi év alkalmával ajándék áron: minden hely- és jegyár 2000 Ft!
 • Hajójáratok a Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony kikötőbe, a főszezonban a hét minden napján, napi öt alkalommal.
 • Színházi hajójárat a nagyszínpad előadásaira és a Jazzy Tower-estekre.
 • 75 év Emlékkártya – korlátozott számban kibocsájtott kártya, mely 20% kedvezményre jogosít a színház saját szervezésű előadásaira és minden kapcsolódó szolgáltatására (hajó, ajándékbolt, víztorony, étterem).
 • Parádé 75 – a Víztoronynál megnyíló Szabadtér Ajándékbolt kínálatában és a jegypénztárakban limitált tételben kapható borkülönlegesség: Miklós Csabi kézműves móri borász különleges habzóbor válogatása a 75 éves évforduló ünnepére.
 • Múltidéző kiállítások, zászlóba öltöztetett hidak, nosztalgiajárművek a város ismert közösségi helyszínein valamint a Margitszigeti Szabadtéri udvarán és a Víztoronyban.
 • Imagine Budapest tematikus séták és interaktív játékok a kalandra vágyóknak, hetente több alkalommal a Víztoronynál, bejelentkezéssel.

 Az élelmes kultúrarajongók az UTAZÁS kiállításon elsőként válogathatnak a legjobb jegyek közül a budapesti nyár legjobb kulturális programjaira.

 www.szabadter.hu  

Lantai József

Ritka Betegségek Világnapja 2013

Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Ritka Betegségek Világnapja. Az esemény mottójához – Ritka betegségek, határtalan lehetőségek! – híven az idei kezdeményezés központi eleme a ritka betegségek ellátásának hazai helyzete és a határokon átnyúló egészségügyi ellátása az európai direktíva fényében.

 

Immár hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Ritka Betegségek Világnapja. Az esemény mottójához – Ritka betegségek, határtalan lehetőségek! – híven az idei kezdeményezés központi eleme a ritka betegségek ellátásának hazai helyzete és a határokon átnyúló egészségügyi ellátása az európai direktíva fényében.

 

2008 óta minden év február 28-a a Ritka Betegségek Világnapja, amikor a ritka betegséggel élők, a betegek szervezetei és partnerei összefognak, hogy felhívják a figyelmet a 6000 ritka betegségre és a világszerte több mint 100 millió érintettre.

 

A ritka betegségek az életet veszélyeztető vagy maradandó károsodást okozó krónikus betegségek. Alacsony előfordulásuk következtében a hozzáértő orvosi szakértők száma alacsony, a tudás kevés, az ellátási lehetőségek nem megfelelőek, és a kutatás korlátozott.

A rendelkezésre álló erőforrások azonban jobban kihasználhatóak lennének, ha a ritka betegségek kutatása nemzetközi együttműködés keretében valósulhatna meg. Így akár több száz orvos is dolgozhatna egy adott kérdésen vagy olyan nemzeti szintű szociális és egészségügyi intézkedések, amelyek jobbá tették a ritka betegséggel élők életét, nemzetközi szinten is standardizálhatóak lennének.

 

Éppen ezért, a Ritka Betegségek Világnapjának fő célja 2013-ban a mellett, hogy felhívják a lakosság és a döntéshozók figyelmét a ritka betegségekre és a betegek életére, a nemzetközi összefogás előmozdítása. Az idei évben az esemény mottója, összhangban a kezdeményezés nemzetközi mottójával, „Ritka betegségek, határtalan lehetőségek!".

 

Hazánkban a tudatos kommunikációnak és a támogatók áldozatos munkájának köszönhetően a ritka betegséggel élők kiléptek az ismeretlenség homályából, azonban számos sürgető kérdés még megoldásra vár.

A világnap apropóján megrendezett szakmai konferencián az EMMI, a magyar orvostársadalom és a betegszervezetek képviselőivel közösen kerültek áttekintésre a ritka betegségekkel kapcsolatos aktuális kérdések, amelyek közül a legfontosabbak a 2013 végéig elkészítendő Ritka Betegségek Nemzeti Stratégiája, és ehhez kapcsolódóan a határokon átnyúló egészségügyi ellátás európai direktívájának meghonosítása, és az egészségügyi ellátással kapcsolatos bürokratikus akadályok mérséklése.

 

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) – érkezése után szinte azonnal – örökbe fogadta „Böki"-t, a hangyászsünt. Bökit nem más, mint a Világnap jószolgálati nagykövete, az Európa-bajnok tőrvívó, Mohamed Aida mutatta be „élesben" a nagyközönségnek köszöntője során. A Fővárosi Állatkert legújabb lakója a maga nemében ritka és kivételes, emlős létére nem elevenszülő, hanem tojásrakó.

Mint azt Mohamed Aida elmondta, örökbefogadása azt jelképezi, hogy a ritka betegséggel élők ugyanolyan értékes tagjai a társadalomnak, mint bárki más és nemcsak kérni, de adni is szeretnének és erejükhöz mérten ők is szeretnének gondoskodni minden ritka kincsről, mint amilyen Böki is.

 

További információk a Ritka Betegségek Napjáról, a világnapi eseményekről a résztvevő országokban valamint a kommunikációs anyagokról: http://ritkanap.rirosz.hu , www.rarediseaseday.org.

33. Budapesti Tavaszi Fesztivál

Március 22. és április 7. között rendezik meg a 33. Budapesti Tavaszi Fesztivált. A fesztivál hivatalos sajtótájékoztatóját 2013. február 26-án, kedden tartották a Budapest Marriott Hotel Erzsébet termében. A sajtótájékoztatót a Szent Efrém Férfikar produkciója nyitotta, a Recirquel Cirkusz az éjszakában című produkciójának részlete zárta.

 

Március 22. és április 7. között rendezik meg a 33. Budapesti Tavaszi Fesztivált. A fesztivál hivatalos sajtótájékoztatóját 2013. február 26-án, kedden tartották a Budapest Marriott Hotel Erzsébet termében. A sajtótájékoztatót a Szent Efrém Férfikar produkciója nyitotta, a Recirquel Cirkusz az éjszakában című produkciójának részlete zárta.

 

A fesztivál megnyitóját a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezik, ez egyben a Magyar Nemzeti Múzeum és a KOGART közös rendezésében megvalósuló, Vonzások és változások. – A 18-19. századi magyar festészet magángyűjteményekben című kiállítás megnyitója is egyben. A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere.

 

A tájékoztatón részt vett Tarlós István főpolgármester, Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, Hammerstein Judit kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Denéné Tóth Mariann, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója, Baranyay László, a Nemzeti Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója és Dr. Horváth Viktória turisztikáért felelős államtitkár. A fesztivál programját Vitézy Zsófia fesztiváligazgató ismertette.

 

Beszédében Tarlós István főpolgármester kiemelte: nem lehet minőségi életet élni anélkül, hogy a művészeteknek áldoznánk, így a Budapesti Tavaszi Fesztivál nem csak a főváros emblematikus rendezvénysorozata, de hagyományőrzés és egyben felelősség is. Németh Lászlóné hangsúlyozta, hogy a művészet és a mecenatúra mindig is elválaszthatatlan volt egymástól, és a kormányzat még a legnehezebb időkben is igyekezett segítséget nyújtani a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. Idén sincs ez másként: a fesztivált a kormányzat nemzeti örökségünk részének tekinti. Hammerstein Judit elmondta, hogy a Budapesti Tavaszi Fesztivált Európa 50 legrangosabb összművészeti fesztiválja közt tartják számon, és az ország egészének megítélését befolyásolja, ezért tartja fontosnak a tárca az eseménysorozat támogatását a nehezebb időkben is.

 

Baranyay László a Magyar Fejlesztési Bank társadalmi szerepvállalása fontos pontjának tekinti a kulturális szponzorációt, így a Budapesti Tavaszi Fesztivál támogatását is. Denéné Tóth Mariann hangsúlyozta: bár a nemzetközi turisztikai trendekben egyre nagyobb szerepet kapnak a prémium szolgáltatások, a Turizmus Zrt-t örömmel tölti el, hogy a fesztivál bárki számára elérhető, számos ingyenes esemény is bekerült a programfüzetbe.

 

Idén is jelentős sztárvendégeket láthatnak-hallhatnak a fesztiválozók, eljön többek között Claudio Abbado (az Orchestra Mozartot vezényli), Philippe Herreweghe (a Collegium Vocale Genttel), Patricia Petibon (a Münchener Kammerorchesterrel) Joshua Bell (az Academy of St Martin in the Fields élén) és Christoph Prégardien (a Le Concert Lorrainnal), illetve Jurij Basmet (a Moszkvai Szólistákkal) is.

 

A pazar nagyzenekari hangversenyek mellett a fesztivál szervezői idén nagy hangsúlyt fektettek a minőségi kamarakoncertekre is: összesen 19 kamaraestet számolhatunk össze a míves programfüzetben, olyan neves fellépőkkel, mint Massimo Mercelli fuvolaművész. A szervezők az ő meghívásával egyben az olasz-magyar kulturális évad előtt is tisztelegnek.

 

Vitézy Zsófia elmondta, hogy a fesztivál missziójának tekinti a fiatal művészek szélesebb körökben történő megismertetését, így az Új generációk programsorozat keretein belül számos 30 év alatti tehetség mutathatja meg magát.

 

Az idei fesztiválon három ősbemutatót is láthatnak az érdeklődők: Orbán György Lubus Tabulaturae című művét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adja majd elő, a fent említett Cirkusz az éjszakában című produkció a cirkuszszínházi hagyományokat eleveníti majd fel, a Gemza Péter által rendezett Csongor és Tünde pedig Weiner Leó, Bartók és Kodály zenéjét ötvözi majd a legmodernebb mozitechnikával, tánccal és Jankovics Marcell emblematikus animációival.

 

Különleges élmények egész sora fogja elkápráztatni a fesztiválozókat: az Orgonatúra koncertsorozat keretein belül látható lesz majd Fritz Lang legendás, Metropolis című filmje, méghozzá Stephan Graf von Bothmer orgona-aláfestésével. A Hammond orgona sztárja, Dr. Lonnie Smith már a dzsessz és crossover felé vezeti a programokat. Ezen stílusok kedvelői sem maradnak koncert nélkül: Snétberger Ferenc a kameruni származású Richard Bonával varázsol majd.

 

Az egyik legizgalmasabb eseménynek ígérkezik Sztravinszkij Tavaszi áldozatának forradalmi színrevitele: a táncosok és a legmodernebb vetítési technikák alkotnak szerves egységet Klaus Obermeier koncepciójában.

 

A Verdi- és Wagner év adja az operaprogramok tematikáját: a Magyar Állami Operaház Verdi-maratonnal, húsvéti Parsifal-előadással és Rigolettóval adózik a két zeneszerző emlékének. Igazi csemegének ígérkezik Peter Brook Egy varázsfuvola című előadása is.

 

A tánc szerelmesei láthatják a flamenco nagyasszonyát, Carmen Cortést és a Danish Dance Theatre-t – mindkettőjüket először üdvözölhetjük hazánkban.

 

A tavaly óriási népszerűségnek örvendő tematikus városi séták nem csupán a külföldieket segítik abban, hogy megismerkedjenek fővárosunkkal, de az itt lakók is sok érdekességet tudhatnak majd meg lakóhelyükről.

 

A helyszínek közt megtaláljuk a Művészetek Palotáját és a Magyar Állami Operaházat, a fesztivál alatt megnyíló Budapest Music Centert, a Thália és a Bárka Színházat, a Magyar Rádiót, az Uránia Filmszínházat, több templomot és intézetet – utóbbiak nagy segítséget nyújtottak a külföldi fellépők utaztatásában és elszállásolásában.

 

Részletes programinformáció a fesztivál honlapján.

 
 
 www.btf.hu

 
 Lantai József