Ma éjjel óraállítás volt: Megkezdődött a nyári időszámítás

Megkezdődött a nyári időszámítás, hajnali 2 órakor kellett 3 órára állítani az órákat. Az átállás a kimutatások szerint 1-4 százalékos megtakarítást jelent az energiafogyasztásban.

Megkezdődött a nyári időszámítás, hajnali 2 órakor kellett 3 órára állítani az órákat. Az átállás a kimutatások szerint 1-4 százalékos megtakarítást jelent az energiafogyasztásban.

    A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. szerint az óraátállítással megközelítőleg az ország egy napi fogyasztásának megfelelő villamos energia spórolható meg. Az Európai Unióban egységesen alkalmazott módszer lényege, hogy a szokásos ébrenléti időszak – jellemzően reggel 7 és este 10 óra között – minél inkább közelítsen a természetes nappali világosság idejéhez.
    Magyarországon 1980 óta működik a rendszer, a mindenkori fogyasztási adatok alapján a tavaszi óraátállítás után 1-4 százalékkal (1000-5000 MWh) csökken a fogyasztás, az októberi visszaállítás pedig nem okoz többletfogyasztást, így éves szinten 100-120 GWh-val kevesebbet fogyaszt az ország.
    Elsőként az Egyesült Államokban, 1916-ban, energiatakarékossági okok miatt vezették be az alternatív időszámítást, és ezt Magyarország is átvette, de voltak évek, amikor szünetelt. 1954-57-ben még a munkanapok esti csúcsterhelésekor jelentkező kapacitási nehézségek enyhítésének reményében alkalmazták, 1958 és 1979 között a rendszer szünetelt, majd 1980-ban vezették be újra. Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna 2011-ben megszüntette az óraátállításokat.
    A nyári-téli időszámítást jelenleg kormányrendelet szabályozza, amelyet az unió tagállamaiban érvényes szabályhoz igazítottak. Eszerint a nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart.

btiv \ bcl \ hgp \ blz

MTI 2013. március 31., vasárnap 3:01

Húsvétvasárnap

Jézus a halálból való feltámadásával minden embert megajándékozott az örök élet reményével – ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvétkor. A húsvét rávilágít arra is, mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert teremt az örök életre.

Jézus a halálból való feltámadásával minden embert megajándékozott az örök élet reményével – ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén, húsvétkor. A húsvét rávilágít arra is, mi Isten terve az emberrel: a halál hatalma alatt álló régi emberből új embert teremt az örök életre.

A húsvétvasárnap hajnali ünnepi szentmise az V. századból származik. A szertartás során, a szentlecke után a XI. századtól kezdődően éneklik a sequentiát, amely a feltámadt üdvözítő Krisztusnak, az igazi húsvéti báránynak a dicséretét zengi. A húsvéti ünneplés részeként a húsvéti gyertya mindig a szentély vagy az oltár közelében áll, hogy Jézusra, a „világ Világosságára" emlékeztesse a híveket.

Az Ószövetségben a bárány a zsidó húsvét eledele. Ahogy az Egyiptomból való kivonuláskor a bárány vére egykor megmentette a zsidókat, úgy mentette meg Jézus az egész emberiséget a haláltól. Ezért nevezi a kereszténység Krisztust Isten bárányának. A jelkép a húsvéti étkezésben is tovább él: sok helyen bárányt fogyasztanak vagy az arra emlékeztető sonkát. Ezt a szokást az Egyház is megszenteli a húsvét hajnali ételszentelés szertartásával.

Húsvétkor az Úr feltámadását az Anyaszentegyház nyolc napon keresztül kiemelten ünnepli, amelyet például a mise végi áldáshoz kapcsolódó alleluja fejez ki. Húsvét nyolcada fehérvasárnappal, az isteni irgalmasság vasárnapjával zárul. Jézus feltámadásának öröme is átjárja az Egyház életét a teljes húsvéti időszakban, amely egészen a húsvétot ötven nappal követő pünkösdig tart.

(MKPK titkásrág)

Az ötödik evangélium (a szentföldi emlékhelyek) kialakulása

A ferencesek lépésről lépésre nyolcszáz év alatt megmentették a feledéstől Jézus szülőföldjét, melyet VI. Pál pápa az ötödik evangéliumnak nevezett. Ma már több mint ötven szent helyet gondoznak, őriznek, és segítik a zarándokokat az Ó- és Újszövetség világának teljesebb megértésében.

A ferencesek lépésről lépésre nyolcszáz év alatt megmentették a feledéstől Jézus szülőföldjét, melyet VI. Pál pápa az ötödik evangéliumnak nevezett. Ma már több mint ötven szent helyet gondoznak, őriznek, és segítik a zarándokokat az Ó- és Újszövetség világának teljesebb megértésében.

A Szentföldön jelenleg háromszáz ferences munkálkodik, 34 nép fiai. Az évszázadok során közel háromezer vértanúja volt e szolgálatnak. Az alábbiakban áttekintést adunk arról, hogy mikor és hol vetették meg a lábukat Szent Ferenc fiai a Biblia földjén.

A Szentföld első tartományfőnöke, Illés még Szent Ferenc életében megalapította a Szent János-konventet Akkóban. Jeruzsálemben, a keresztút ötödik állomása közelében 1229-ben, a Szent Sírnál 1323-ban kezdték meg szolgálatukat. Az utolsó vacsora terménél 1335-ban kolostort alapítottak. Betlehemben, a Születés-templománál 1347-ben telepedtek meg. Mária sírját 1363-ban szerezték meg, és 1757-ig volt a ferencesek kezén. Az apostolok barlangját az Olajfák-hegyén 1392-ben, Keresztelő Szent János születésének emlékhelyét Ain Karemben pedig 1485-ben vásárolták meg.

Időről időre veszteség is érte őket, például 1551-ben elvették a ferencesektől az utolsó vacsora termét. Az Angyali Üdvözlet templomának romjaihoz Názáretben 1620-ban, a Tábor-hegyen a Színeváltozás-templom romjaihoz 1631-ben jutottak. A Getszemáni kertet az Olajfák-hegyén 1666-ban vehették birtokba. A názáreti Szent József-házat 1745-ben, a Flagellatio-templom romjait Jeruzsálemben 1836-ban, a naimi templomot 1878-ban, a keresztút ötödik állomását 1898-ban és a kafarnaumi Szent Péter-emlékhelyet 1894-ben szerezték meg.

A XX. században is tovább folyt a szent helyek gyűjtése. 1909-ben övék lett a Betlehem közelében a Pásztorok mezeja, 1933-ban pedig a Krisztus megkeresztelkedésének helyeként számon tartott partszakaszhoz jutottak hozzá a Jordán folyónál. Ha a Coenaculum, vagyis az utolsó vacsora termét nem is sikerült még visszakapniuk, 1936-ban kolostort alapíthattak mellette a Sion-hegyén. A szent helyek között a legutóbbi ferences szerzemény Betániában a Szent Lázár-emlékhely (1950).

Valamennyi szentföldi, ferences kézben lévő emlékhelyen az évszázadok során szép templomot, kolostort, illetve nagyobb helyeken zarándokszállásokat építettek. A pápák közül eddig hárman jutottak el a Szentföldre, VI. Pál 1964-ben, II. János Pál 2000-ben és XVI. Benedek 2009-ben. A szentföldi ferencesek remélik, hogy a rendalapítójuk nevét viselő új pápa is hamarosan elzarándokol hozzájuk.

Szerdahelyi Csongor

Testvérharc az Újszínházban

2013. március 22-én mutatták be a közönségnek Németh László Bodnárné c. drámáját Dózsa László rendezésében, Bánsági Ildikó címszereplésével. A bibliai ihletésű színműben Bodnárné két fiát Jánosi Dávid és Beszterczey Attila alakítja.

 

2013. március 22-én mutatták be a közönségnek Németh László Bodnárné c. drámáját Dózsa László rendezésében, Bánsági Ildikó címszereplésével. A bibliai ihletésű színműben Bodnárné két fiát Jánosi Dávid és Beszterczey Attila alakítja.

 

Mellettük még színpadra lép Nagy Zoltán, Maros Gábor, Gyürki István, Brunner Márta, Bátyai Éva, Nemes Wanda, Varga Ádám és Ifj. Farkas Sándor is. A darab rendezője Dózsa László a nemrég bemutatott és teltházzal futó Csurka-mű, a Koncz Gábor rendezte Döglött aknákban lépett először az Újszínház közönsége elé.

 

Dózsa László újra színpadra vitte az egykor Kútvölgyi Erzsébet főszereplésével futó Bodnárné című Németh László művet, ezúttal az Újszínházban. A vadonatúj szereposztásban Bodnárnét Bánsági Ildikó játssza.

 

„A Bodnárné-t közvetlenül a Gyász után, 1932 tavaszán írtam… több mint 25 év múlva, Összegyűjtött munkáim közt jelent meg, s majd négy évtizedes késéssel, Ádám Ottó felfedezéseként került a Madách színpadára… Amikor a Bodnárné-t a kiadáshoz átolvastam újra, akkor láttam, hogy ez elég jó mű, jobb, mint sok utána írt, bemutatott, s dicsérettel emlegetett drámám…" – nyilatkozta egykor saját művéről Németh László.

 

A testvérpár, Bodnár Péter és Bodnár János rivalizálását saját anyjuk szítja. Az évekig tartó hátrányos megkülönböztetés a nagyobbik fiút szörnyű tettre sarkalja, amelynek hatására anyjuk ráébred addigi hibájára, de talán már túl későn.

 

Németh László: BODNÁRNÉ – játék két részben

Bodnárné: Bánsági Ildikó

ifj. Bodnár János: Jánosi Dávid

Bodnár Péter: Beszterczey Attila

Cica: Bátyai Éva

id. Bodnár János: Nagy Zoltán

Örzsi: Nemes Wanda

Őrmester: Gyürki István

Szomszédasszony: Brunner Márta

Jegyző: Maros Gábor

Lali, szolga: Varga Ádám

Közreműködik ifj. Farkas Sándor.

Rendező: Dózsa László

 

Előadások: Április 5., 14., 26.,

Újszínház

Budapest, Paulay Ede utca 35

 

http://www.ujszinhaz.hu/

Lantai József

Az ittas sofőr a jogosítvány mellett a biztosítást is bukhatja

A húsvéti ünnepek alatt rendszeresen megemelkedik a közlekedési balesetek száma. Tavaly az ünnepek alatt több mint háromszáz közlekedési baleset történt, a négy halálos áldozat mellett 37 személy sérült meg súlyosan. Az esetek nagy százalékában még mindig az ittas vezetés okozott szerencsétlenséget. Kevesen tudják, hogy ilyen esetekben a biztosítók csak a vétlen szereplők kárát fedezik. A Genertel direktbiztosító segít eligazodni; mit térít a kárt okozó ittas autós kötelező, illetve casco biztosítása.

 

A húsvéti ünnepek alatt rendszeresen megemelkedik a közlekedési balesetek száma. Tavaly az ünnepek alatt több mint háromszáz közlekedési baleset történt, a négy halálos áldozat mellett 37 személy sérült meg súlyosan. Az esetek nagy százalékában még mindig az ittas vezetés okozott szerencsétlenséget. Kevesen tudják, hogy ilyen esetekben a biztosítók csak a vétlen szereplők kárát fedezik. A Genertel direktbiztosító segít eligazodni; mit térít a kárt okozó ittas autós kötelező, illetve casco biztosítása.

 

A zéró tolerancia elvének alkalmazása ellenére a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2012-ben 6 százalékkal több balesetet okoztak az ittas járművezetők, mint egy évvel korábban. Főként a kerékpárosok és a motorosok esetében volt jelentős a növekedés (18 illetve 14 százalék), de az összes ilyen baleset több mint felét okozó személyautósok száma is szinten maradt. Sajnos jogos tehát a várakozás, hogy az idei húsvéti ünnepek alatt még mindig jellemző lesz az ittas vezetés.

 

A casco- és a kötelező biztosítás különbözőképpen működik ittas vezetés által okozott baleset esetén.

 

A kötelezőt is behajthatják az ittas sofőrön

„A kötelező biztosítás szabályozásában a legfontosabb a vétlen károsult védelme; a biztosító mindenképpen fizet a károsultaknak. Ha bebizonyosodik, hogy a károkozó ittasan (0,8 ezrelékes véralkohol szint felett) vezette az autót, a biztosító a kifizetés után a károkozón hajtja be ezt az összeget, vagy ennek egy részét- mondta Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója. – A törvény ugyanis felső plafont szab, így a biztosító maximum másfél millió forintot hajthat be a vétkes autóson."

 

Könnyen okozhatunk ugyanis akár több millió forintos kárt, ha valaki súlyos vagy maradandó sérülést szenved. Ebben az esetben a személyi sérüléssel összefüggő vagyoni és nem vagyoni károk az esetek többségében meghaladják a másfél millió forintos plafont.

 

Tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ha az ittas sofőr által vezetett gépjárműre még kötelező biztosítást sem kötöttek. Ebben az esetben is hozzájut a vétlen fél a kártérítéshez, ugyanis a Magyar Biztosítók Szövetsége által kezelt kártalanítási számla fizeti ki az okozott kár összegét, amit azután utólag teljes egészében behajt a biztosítással nem rendelkező autóson.

 

A Casco ittas vezetés esetén egyáltalán nem fizet

A casco biztosítás ugyanakkor a károkozó gépkocsiban keletkező kárt térítené, ittas vezetésnél viszont a biztosító eleve nem fizet kártérítést. A legtöbb biztosítónál -ilyen a Genertel is – a kártérítés kizárását 0,8 ezrelékes véralkoholszinthez kötik.

Húsvét alatt jelentősen megnő az ittasan kerékpározók száma is, tavaly a rendőrök csaknem 200 kerékpárost szondáztattak meg országszerte. Kevesen tudják, hogy akik alkoholos állapotban ülnek nyeregbe, szintén súlyos szabálytalanságot követnek el, ezért a rendőr őket is szigorúan megbüntetheti.

Három új BBC sorozat

Tavaszi hormonhumor a Comedy Centralon, három új sorozatot kínál a magyar humorcsatorna. Szex hármasban, reménytelenül elrontott randik, egymásba gabalyodó baráti társaságok – a tavaszi hormonbomba a Comedy Centralra is megérkezett.

 

Tavaszi hormonhumor a Comedy Centralon, három új sorozatot kínál a magyar humorcsatorna. Szex hármasban, reménytelenül elrontott randik, egymásba gabalyodó baráti társaságok – a tavaszi hormonbomba a Comedy Centralra is megérkezett.

 

Három új BBC sorozattal rukkol elő Magyarország egyetlen humorcsatornája áprilisban, amelyek sokban különböznek ugyan, egyvalami azonban közös: a testi szerelem gondolata átlagosan két másodpercenként bukkan fel bennük. A Coupling, a Threesome és a How not to live your life bemutatásán túl a második évaddal folytatódik a nagysikerű Happy Endigs – Fuss el véle című szitkom, valamint a nyolcadik évaddal jelentkezik a saját gyártású Comedy Central bemutatja.

 

A Coupling (Páran párban) egy baráti társaság története, a lehető legelborultabb angol humorral tálalva. Csapatunkban öregedő nimfomán, megrögzött agglegény, harcos feminista és skalpvadász is helyet kapott. Ebben a körben mindenki volt már mindenkivel, vagy éppen ellenkezőleg, csak szeretne lenni, ha pedig már megtörtént a dolog, szívesen visszacsinálná. A szex és a párkapcsolatok buktatói körül forog a történet, néha kissé altestien, de mindig elgondolkodtató, intelligens módon. Tavasz derekától a magyar nézők is élvezhetik a Coupling poénjait a szerda esti csajos műsorfolyam részeként.

 

Még furcsább kommunát alkotnak a Threesome szereplői. A '30-as évek elején járó barátok – a meleg, a nő és a szerelmes pasi – egy kivételesen durva estén az ágyban kötnek ki, aminek terhesség lesz a vége. Közösen úgy döntenek, hogy felnevelik a kicsit, legyenek bármilyen furcsák a körülmények.

 

Ugyancsak április közepén startol a How not to live your life (Hogy ne éld az életed), amely a randizást és a főszereplő totálisan elrontott életét mutatja be. Az újdonságokon túl a Comedy Central folytatja az előző év szenzációját, a Happy Endings – Fuss el véle sorozatot. Április harmadikától a chicagói fiatalok élete hihetetlen új fordulatokat vesz a második évadban. Ne higgyék, hogy minden megy tovább a megszokott módon!

 

A hazai humor kedvelői számára jó hír, hogy tavasszal új részekkel jelentkezik a számos ifjú tehetséget felemelő Comedy Central bemutatja. A műfajteremtő műsor már a nyolcadik évadánál tart – jelezve, hogy valóban sírva szeret vigadni a magyar. Ebben az esetben a nevetéstől sírva.

 

http://www.comedycentral.hu/

https://www.facebook.com/ComedyCentralMo

 

Lantai József

Révay András: Valóban a legjobbak

Huszadik alkalommal rendezték meg a Best of Budapest & Hungary Díjátadó Gálát. Az InterContinental Szállodában megtartott ünnepség jelentőségét az adja, hogy ezt a címet valóban csak a szálloda- és vendéglátóipar legkiválóbbjai kaphatják meg.

Huszadik alkalommal rendezték meg a Best of Budapest & Hungary Díjátadó Gálát. Az InterContinental Szállodában megtartott ünnepség jelentőségét az adja, hogy ezt a címet valóban csak a szálloda- és vendéglátóipar legkiválóbbjai kaphatják meg.

A Best of Budapest & Hungary célját Peter Freed a Budapest Week Publishing alapító tulajdonosa úgy fogalmazta meg, hogy szeretnék ráirányítani a figyelmet a gasztronómia, a szállodaipar és a különböző szolgáltatások minőségi szereplőire. A kétkötetes kiadvány olyan megbízható iránytű legyen, amely segíti a vendégek tájékozódását a főváros és az ország vendéglátásában. A könyvek mellett online oldal www.bestofbudapest.com, rendszeresen kiadott hírlevél, online asztal- és szobafoglalás, és a Best of Budapest & Hungary díjak rendszere segíti a vendéglátás professzionális szakembereinek és a vendégeknek az egymásra találást.

A kiadó igazgatója, Kerényi Péter felhívta a figyelmet, hogy a korábban is évről-évre, idén a tizenharmadik alkalommal megjelenő, „The Guide" című kiadvány megújult. A szerkesztőknek most már annyi mondanivaló jött össze, hogy szétválasztották az éttermeket és a szállodákat. Az oka pedig az, hogy az eddig csak Budapesttel foglalkozó Best of Budapest, Best of Budapest & Hungary-vá alakult, hiszen a fővároson kívüli szolgáltatók is olyan minőséget nyújtanak, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, nem lehet szó nélkül elmenni mellettük. Ezért azután a minősítést végző szakemberek az elmúlt egy esztendőben nyitott szemmel járták az országot.

A most megjelenő kétnyelvű, leírásokban és képekben gazdag kiadvány két kötetének fő fókuszában az éttermek és a szállodák által nyújtott szolgáltatások állnak. A szerkesztők a tősgyökeres budapestiek, valamint a vidéket jól ismerők tapasztalataira egyaránt alapoztak. A vendégek internetes szavazáson nyilváníthattak véleményt. Ezáltal az olvasó alaposabb betekintést kaphat annál, mint amit az útikönyvek kínálnak. A könyvekben 40 szálloda, 96 étterem és kávézó szerepel az ajánlatok között, közülük több mint harminc az ország különböző tájairól. A korlátozott példányszámban megjelenő, ingyenesen terjesztett kiadvány az esztendő egészében használható, mindenkit szolgáló termék.

A kiadónak a könyvek mellett egyéb szolgáltatásai is vannak. Miután az internet berobbant mindennapi életünkbe, 1998-ban létrehozták, a Best of Budapest online éttermi asztal- és szállodai szobafoglalási rendszert, amely hamarosan kedvelt lett mind a vendéglátósok, mind a vendégek körében.- A technika fejlődése újabb továbblépést jelentett számukra, 2012 tavaszán jelent meg az okostelefonokra rendszeresített alkalmazásuk első kiadása. Ma már az Android, és IOS rendszereken egyaránt működő alkalmazás használói -ingyenesen letölthető módon – megkereshetik a Best of… hozzájuk legközelebb eső ajánlatait, foglalhatnak is, bárhol is legyenek éppen az országban. A 2013-as esztendő újabb fejlesztése a Windows8-as verzió lesz. Az alkalmazás tartalma már túlmutat a gasztronómián, a vendéglátáson, és magában foglalja a különböző szolgáltatások legnívósabb ajánlatait is.

Az elmúlt év legkiemelkedőbb éttermeinek, szállodáinak és egyéb szolgáltatóinak érdemeit a szervezők a a Best of Budapest & Hungary díjkiosztó gálán ismerik el. A rendezvényt 2000 óta az InterContinental Budapest báltermében tartják, több mint 600 vendég és náluk is több közreműködő részvételével. Ilyenkor köszönetet mondanak mindazoknak, akik az előző évben kiváló tevékenységükkel egyre magasabbra és magasabbra emelték a „minőség mércéjét". Közöttük a legkiválóbbak különdíjat is kapnak. Ilyet kap a legjobb éttermes, szállodás, borász, Budapesten és vidéken, a Danubius Hotels vezérigazgatója, dr. Deák Imre pedig életmű díjat kapott. A gálaesten nagy hangsúlyt fektetnek a gasztronómiára: „Az ország ízei" elnevezésű program keretében 19 kiváló étterem kínálja a vacsorát, amelyhez a vendégek 8 nagyszerű borász és pezsgőkészítő italait kóstolhatják meg. A Gálaesten idén is rendeztek jótékonysági tombolasorsolást, melynek teljes bevételével ezúttal a Csodalámpa Alapítványt támogatják.

A rendezvényről szólva Farah Willey a Hotel InterContinental Budapest marketing igazgatója elmondta, szívesen támogatják a minőség elkötelezett híveit, hiszen a szállodát magát is tavaly Közép-Európa 25 legjobb szállodája közé választották, ráadásul 2012-ben a világ ötszáz legjobb szállodája közé is bekerültek. Idehaza pedig egyike lettek Magyarország legjobb munkahelyeinek. Társadalmi felelősségvállalásukra jellemző, hogy a karácsonyi és húsvéti ajándékárusításból befolyt teljes összeget a mozgássérült gyerekeket gyógyító Pető Intézetnek adták át.

A 20 évforduló egyben alkalom volt annak a bejelentésére is, hogy a Best of Budapest & Hungary, pályázati alapon működő díjat hoz létre a tehetséges fiatal éttermi és szállodai szakemberek támogatására. A pályázat még a tavasz folyamán megjelenik. A díjat – amely mindkét kategóriában egy-egy külföldi tanulmányút – kuratórium ítéli majd oda. Ennek életre hívására és elnökéül Niklai Ákost, a közismert gasztronómiai és szállodaipari szakembert kérték fel. Ő a Junior Hotel Talentum és Junior Gasztro Talentum díjjal kapcsolatban kiemelte: a szállodai és vendéglátó szakmában nagyon fontos, hogy a vendégek mindennel elégedettek legyenek, de az sem mindegy, hogy a mi munkavállalóink mennyire találják meg a helyüket, a számításukat. Itt nagyon sok fiatal dolgozik. Ösztönözzük őket, hogy utazzanak a világban, ugyanakkor sokat akarunk tenni azért is, hogy ne veszítsük el őket. Kapjanak megfelelő elismerést tanulmányaikért, szorgalmukért, kitartásukért.

www.bestofbudapest.com

3 az 1-ben és benne 1 a hely, 3 a program, 3 napra és csak zene meg zene

A New Orleans Clubban koncertek a Pál Utcai Fiúk-kal, a Group'N'Swing-gel és Peet Project: OVERSEAS – lemezbemutatója. Jó szórakozást.

A New Orleans Clubban koncertek a Pál Utcai Fiúk-kal, a Group'N'Swing-gel és Peet Project: OVERSEAS – lemezbemutatója. Jó szórakozást.


Április 4. csütörtök, 20.00: Pál Utcai Fiúk Akusztik koncert

A Pál Utcai Fiúk zenekar 2013-ban ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Erre az alkalomra a zenekar megújította Akusztik műsorát, amit április 04-én a New Orleans Music Clubban láthatnak az érdeklődők. Egészen régi és egészen új dalok is felcsendülnek majd, de nem a megszokott hangszerelésben, hanem főleg akusztikus hangszerekre átírva, melyben a zenekar tagjait több vendégművész is segíti majd. A  fúvós szekció a  koncerteken már megszokott állandó vendég, Szűcs Krisztián „Qka" mellett egy fúvóstrióval egészül ki. Zongorán az egykori Kispál és Borz billentyűs, Dióssy D. Ákos játszik, ütőhangszereken pedig Pápai István, aki többek között az Erik Sumo Bandben és Péterfy Bori zenekarában a Love Bandben is közreműködik.

 

Április 5. péntek, 21.00: Peet Project: OVERSEAS – lemezbemutató koncert

A Peet Project a hazai zenei élet legaktívabb, immár nemzetközileg is elismert jazz-pop formációja. Fiatalos, dinamikus és könnyen befogadható zenéjük különlegessége, hogy a funky és pop alapokra építkező, jazz-es stílusjegyekkel fűszerezett kompozíciókban a hegedű a hagyományos szólóhangszerekkel egyenrangú szerepet kap.

A Ferencz Péter (Peet) hegedűs, zeneszerző és zenei producer vezette, huszonéves fiatalokból álló zenekar 2009-ben elnyerte a Jazz Rádió dalversenyének fődíját. 2010-ben jlent meg első lemezük (Pink Spirit), amelyet 2011 novemberében a Turn You On című második album követett, vendégművészként a hazai könnyűzenei élet neves előadóit – Pély Barnabás és Romhányi Áron (United), Gájer Bálint (Group and Swing, The Voice), Nagy Laci (Gitano) – is felvonultatva.

2012-ben a Peet Project dalait közel kétezer alkalommal játszották amerikai és nyugat-európai smooth jazz rádiók, s ezzel a csapat a műfaj nemzetközi térképére is felkerült. W sikerek eredményeként a zenekar 2013 áprilisában a floridai Seabreeze Jazz fesztiválon, ősszel pedig a legjobb USA-beli jazz fesztiválnak szavazott Catalina Island JazzTrax fesztiválon lépett fel a műfaj legnagyobbjainak – Brian Culbertson, Kirk Whalum, Tower of Power, Fourplay – társaságában.

A zenekar repertoárja a dallamos és lendületes saját szerzemények mellett egyedi megszólalású és hangszerelésű feldolgozásokat is tartalmaz. A csapat neve jól ismert a hazai klubéletben, hiszen a fiúk tucatnyi teltházas koncertet tudhatnak maguk mögött, budapesti és vidéki helyszíneken egyaránt.

A Peet Project április elején – még a hivatalos nemzetközi megjelenés és a floridai fesztivál-fellépés előtt – bemutatja harmadik, Overseas című nagylemezét a hazai közönségnek

 

Április 6. szombat, 22.00: Group'N'Swing KONCERT – No.1. Swing & Boogie Show

Ezen az estén Magyarország első számú Swing & Boogie zenekara lép fel a Voice-ból is ismert Gájer Bálint énekessel. Zenéjükben a swing, a latin, a ballada és rock'n'roll legjava keveredik. Garantált akiváló zene, a vidám hangulat és lendületes tánc! A decemberi koncert bebizonyította, hogy a zenekar kitűnő otthonra talált a New Orleansban. 

 

Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen reggel 9-től este 7-ig (VI. Lovag u. 5.) és a jegy.hu oldalán illetve a helyszínen a programok előtt.

A fenti programokon felül a műsorokhoz igazodó, tematikus vacsorákkal várják a vendégeket.

 

New Orleans Club

1066 Bp., Lovag u. 5.

 

www.neworleans.hu

 

Lantai József

Egy fénykép a múltból: Krúdy Gyula + A húsvéti sódar…

Kicsit hosszú, de szakrális szövegeket nem lehet büntetlenül megcsonkítani.

Krúdy Gyula: A húsvéti sódar titka


Kicsit hosszú, de szakrális szövegeket nem lehet büntetlenül megcsonkítani.

Krúdy Gyula: A húsvéti sódar titkaÉs milyen titka van a húsvéti sódarnak, hogy kifogástalan legyen? A salétrom és az idő – felelte Kiskerti. Én mindig erősen kenem be salétrommal, különösen a csontmelléken a húsvéti alkalomra szánt sódaromat. És már hat, de ha sódar nagysága elég tekintélyes, akkor nyolc hét előtt, farsangban gondoskodom róla, hogy a sódar elegendő időt tölthessen tennivalóiban. Tennivalói közé tartozik a salétromozás utáni napon, annak a pácnak a felvétele, amely marékszámra vett sóból, korianderből, borókamagból, sárga cukorból, darált fokhagymából, babérlevélből és öt-hat fej vöröshagymából készült. – A sódar további élete, amikor hetek múltával a pácoló teknőből kikerül, már nem olyan érdekes, hogy sok mondanivalónk lehetne róla. Füstre megy, nyilatkozta Kiskerti úr.

A húsvéti sonkáról való feljegyzésemben, engedelmükkel, Kiskerti urat idézem, aki az én gyermekkoromban az ország legjobb evőjének hírében állott. Bár a métermázsától nem messzire esett korpulenciában minden népünnepélyen felmászott a csúszós póznán, a pózna hegyére diadalmi sikerért felakasztott szafaládékoszorúért. (Bevallás szerint ez az étel ízlett neki legjobban.)

(…) Kiskerti a húsvéti sonkáról a következőket mondta: – A húsvéti sonkának igazi ideje volna előkészületéig, rendbehozataláig, tálalásáig, megfelelő fogyasztásig az a negyvennapi idő, amit közönséges nagyböjtnek nevezünk. Így mondja az elmélet, de a praktikus élet már régen bebizonyította, hogy a negyvennapos idő kevés egy sódarnak a létrejöveteléhez. A sódar a legkényesebb része a disznónak, korántsem élvezhető amúgy frissiben, mint a kolbász vagy a hurka, amelyek melegiben learatják az ünneplésüket, mint akár a színészek, akik előadás közben megjelennek, hogy a tapsokat átvegyék. – A sódarhoz bizonyos klasszikusság, idő múlása szükséges, hogy valóban élvezhetővé váljék, igaz, hogy élvezhető idejében aztán úgy megveri a többi élelmiszereket, hogy versenytárs nélkül marad.

(… )A sódar ifjúkorát az úgynevezett pácban tölti – felelte Kiskerti azzal az elgondolkozással, amellyel egy élettörténetet szokás elkezdeni. – Igaz, hogy nagy különbség van a különböző sódarok ifjúkora között, mint akár az emberek ifjúkora között. Faluhelyen született sódar még félig nyers állapotban is tartalmazhat olyan ízeket (különösen olyankor, ha hosszadalmas utazás után eszünk belőle), amely ízeket a városi sódarban nemigen találhatunk. Nemhiába találták ki ezt a mondást, hogy „szívesen látjuk egy kis hazaira".

Ez a „hazai" jelentette az otthon pácolt sódarnak különbvalóságát a boltokban árult sódarokétól, mert jóformán minden háznak, ahol disznót hizlaltak: külön receptje volt a sonkapác elkészítésére nézve. Ennek tulajdonítható, hogy egyik háznál jobb volt a sódar, mint a másiknál. – Ebben az országban, ahol annyi mindenféle és idővel általánossá vált szabályt találtak ki az ételek minőségére és elkészítési módjára nézve: éppen a sonkapác elkészítésére nézve ne hoztak volna törvényt? – kérdeztük hitetlenkedve Kiskerti urat. – Nem, fiam, sajnos, nem hoztak törvényt, és még minden háznál a maguk legjobb tudásuk vagy ősi, de mindig helyeselhető hagyományuk szerint készítik a sonkapácot.

A nagymamák itt hagytak egy receptet a sonkapácról, és az unokák vakon igazodnak a recepthez. Pedig nem ártana újat tanítani, ami jobb, mint a régi. Meglepő nyilatkozat volt ez Kiskerti részéről, aki tudvalevőleg mindenben szerette a hagyományok tiszteletét, akár sódarpácolásról, akár más életbe vágó eljárásokról volt szó. – Hogyan? Az öregek nem tudtak volna sódart pácolni? – kérdeztem megrökönyödve. – Nem tudtak sonkát pácolni – felelt megingatott fejjel Kiskerti. – Még talán az elülső, az úgynevezett kissódoraik, ezek a karajjal és egyéb húsneművel egyidőben pácolható és füstölhető húsneműik, amelyeknek idejük valóban nem több a nagyböjti négy hétnél, tehát gyakran használhatók akár váratlan utazás vagy előre be nem jelentett vendég érkezésekor is, ezek a kisebb sódarok (amelyeket egy jó étvágyú ember akár egymagában is elfogyaszthatott), megtehették a magukét. (…)

– De most vegyük a hátulsó sódart, amely igazában sódarnak nevezhető – mondta Kiskerti emelkedett hangon. – A hátulsó sódart, amely húsvéti sódarnak alkalmas; és a tojások bőséges kíséretében legalábbis egy álló hétig, de pár napig bizonyosan állja a helyét a tálban, a szalvéta alatt, és mindenkinek egyformán szolgálatára áll! Most vegyük a valódi húsvéti sódart, amely annál jobb, minél nagyobb. Amely az egész család, de látogatóba jött rokonság, atyafiság, barátság étvágyát is ki tudja elégíteni!… Amelyet büszke áhítattal tesznek kosárba a templom hajójában a kövezetre, amikor a szentelés ideje elkövetkezett…

Amelyről azt mondja az ember, amikor megpillantja, megkóstolja, szóval: szemmel és szájjal megbecsülte: „Érdemes volt a nagyböjtöt, a vele járó szabályokat, kivételes önmegtartóztatásokat néha fájdalmasan ható koplalásokat becsületesen megtartani, mert íme, megérkezett a jutalom!" – Milyen legyen az a húsvéti sódar, amely valóban jutalomként érkezik meg húsvét vasárnapján? – kérdeztük Kiskerti urat, aki talán legjobban tudja ezeket a dolgokat az országban. – Ismétlem, hogy feltétlenül hátulsó sódar legyen! Egy kis első sonkát akár az első húsvéti napon elfogyaszthatnak, de hátulsó sódarral mégse bírnak el egyetlen nap alatt. Marad belőle hétfőre, keddre, sőt talán továbbra is, mert az ember csak jóllakik a sódar ízével. – És milyen titka van a húsvéti sódarnak, hogy kifogástalan legyen?

Ha már nagyságban, külsőben s egyéb minőségben eleget tett a szabályoknak? – kérdeztük. – A salétrom és az idő! – felelt Kiskerti. – Én mindig erősen kenem be salétrommal, különösen a csontmelléken, a húsvéti alkalomra szánt sódaromat. És már hat, de ha a sódar nagysága elég tekintélyes: akkor nyolc hét előtt, farsangban gondoskodom róla, hogy a sódar elegendő időt tölthessen tennivalóiban. Tennivalói közé tartozik a salétromozás után való napon annak a pácnak felvétele, amely marékszámra vett sóból, korianderből, borókamagból, sárga cukorból, darált fokhagymából, babérlevelekből és öt-hat fej vöröshagymából készült.

Ezt a keveréket bizony szárazon kell felvennie a sódarnak, és alatta 4-5 napig pihennie, mert csak akkor kapja meg azt a sós vizet, amely aztán beborítja a teknőben, amelyet száraz helyen ringatok, kamarában vagy padláson, mindenesetre lakat alatt tartván az ajtót, hogy a kíváncsi szomszédnak ne jöjjön kedve idő előtt nyúlni a sódarhoz. – A kíváncsi szomszéd amúgy is tudja, hogy mikor kerül használható állapotba a sódar. – Nem – felelt Kiskerti. – Ezt az állapotot tulajdonképpen csak magunk tudjuk, miután naponta megforgattuk a sódar a maga pácában. Mindennap más és más oldalán kell neki tölteni idejét. Talán ez a szabály a legjelentősebb a pácolás alatt levő sódar idejében.

Ha nyolc hétig tartana az eljárás, akkor is mindennap új pozícióban kell neki feküdni a pácban. A sódart nem lehet elhanyagolni, mert az ember saját magát károsítja vele. Ápolni kell őkelmét ebben a kritikus időpontban. – Ígérjük, hogy ápoljuk – feleltük Kiskerti komoly szavaira. – A sódar további élete, amikor hetek multával a pácolóteknőből kikerül, már nem olyan érdekes, hogy sok mondanivalónk lehetne róla. Füstre megy, ahol előtte már a kolbászok, hurkák, karajok, sajtok eltöltötték a maguk egy-két hetes idejüket.

Üres a kémény és a legnagyobb sódar is kényelmesen berendezkedhet a maga három-négy heti idejére, amelyet a füstön kell tölteni. Ez az idő már nem alkalmas arra, hogy mindennap megtekintsük sódarunkat, egyedül kell tölteni napjait. Éppen elég, hogy a kalendáriumban jegyezzük meg a napot, amikor a húsvéti sódar a füstre kerül. Itt éldegél magányosan, zöldcsütörtökig, nagypéntekig vagy nagyszombatig, amíg az embernek eszébe jut, hogy húsvéti elemózsiáról is kell gondoskodnia. A jól kifüstölt sódar most már az asszonyok gondjába kerül, ők főzik lassú víz vagy lobogó tűz mellett a tojásokkal együtt őkelmét. Nagy kár volna érte, ha elsóztuk volna. Igaz, hogy ezzel a régiek nem törődtek.

Így fejezte be Kiskerti, az ország egyik szakértője a húsvéti sódarról való előadását. Érdemes feljegyezni, mert a legmodernebb életmódnak is helyet adott elgondolásában.

 

Készítette: Nyáry Krisztián

 

Húsvét az Állatkertben

Nagyszombattól húsvét hétfőig tartanak a húsvéti programok a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Idén is lesz nyuszisimogató, emellett pedig hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket. A húsvéti eseményektől függetlenül is sok a látnivaló, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok kisállat született.

 

Nagyszombattól húsvét hétfőig tartanak a húsvéti programok a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Idén is lesz nyuszisimogató, emellett pedig hagyományőrző programokkal várják az érdeklődőket. A húsvéti eseményektől függetlenül is sok a látnivaló, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok kisállat született.

 

Változatos húsvéti programokkal várja látogatóit az Állatkert nagyszombaton, valamint húsvét vasárnapján és hétfőjén. Hagyományos játékok, vidám népi vetélkedők, ügyességi próbák segítségével elevenítik fel húsvéttal kapcsolatos szokásokat, népi hagyományokat. Mindhárom nap lesz táncház is 11 és 14 órai kezdettel, ahol az érdeklődők élő népzene mellett maguk is belekóstolhatnak a néptánc világába, mi több, néhány hagyományos népi hangszerrel is megismerkedhetnek.

 

Természetesen lesz nyuszisimogató is, amelyet a Pálmaház mögött, fedett térben alakítanak ki. A tapsifülesek itt váltott műszakban teljesítenek szolgálatot, az Állatkert munkatársai és önkéntesei pedig arra figyelnek majd, hogy a nyuszikat a gyerekek valóban csak simogassák.

 

A kifejezetten húsvétra szervezett programok mellett nagyon sok egyéb látnivalót is kínál az Állatkert. Rengeteg az állatkölyök, a cseperedő kislajhár és kuszkuszkölyök mellett az elmúlt napokban – mintegy a húsvétra időzítve – rengeteg kecskegida és kisbárány is napvilágot látott a Parasztudvarban, illetve az állatsimogatóban. A legnagyobb érdeklődésre természetesen Asha, az alig több mint egy hónappal ezelőtt született kiselefánt, és a csütörtökön bemutatkozott indiai oroszlánkölykök számíthatnak.

 

Amit a húsvéti nyulakról tudni kell.

Több évtizedes hagyomány, hogy húsvét közeledtével sokan élő állatokat vásárolnak: kiscsibét, kiskacsát, néha bárányt, leggyakrabban pedig különféle nyulakat. Sajnos sokan csak „idényszerű házikedvencként" tekintenek ezekre az állatokra, így sorsuk és jóllétük az ünnepek után gyakran kérdésessé válik. A Fővárosi Állat- és Növénykert – több mint két évtizede – elsőként hívta fel a figyelmet a húsvéti nyulakkal kapcsolatos állatvédelmi problémákra, s azóta is minden évben foglalkozik a kérdéssel a húsvéti ünnepek közeledtével.

 

Az Állatkert nyulakkal kapcsolatos tevékenységének legfontosabb eleme mindig is az volt, hogy igyekszik meggyőzni a húsvéti nyúlvásárláson gondolkodó embereket, fontolják meg, tudnak-e tartósan, a jó gazda gondosságával eljárni a nyúltartás során. Ez egyébként nem csupán a témával kapcsolatos személyes vélekedés kérdése, hanem az állatvédelmi törvény minden állattartóra vonatkozó előírása is egyben.

 

Azok számára, akik felelősségük tudatában a nyúltartás mellett döntenek, szaktanácsokkal segítenek a nyulakról való gondoskodásban, amelyek az intézmény honlapján is olvashatóak. Azok számára pedig, akik felelős döntés alapján inkább nem vásárolnak nyulat, az Állatkert nagyszombattól húsvét hétfőig, azaz március 30-tól április 1-ig nyuszisimogatóval teremt lehetőséget arra, hogy ne maradjanak ki a „nyuszi élményből".

Az állatkerti nyuszisimogató a Pálmaház mögött, esőtől védett helyen kerül kialakításra. A nyuszisimogatóban „szolgálatot teljesítő" nyulakat rendszeres időközönként cserélik, a tapsifüleseket felügyelet mellett lehet majd simogatni.

 

A nyúlvédelmi tevékenység fenti elemei mellett az Állatkert régebben be is fogadott nyulakat a húsvéti ünnepek után. Ez utóbbi lehetőséggel az 1990-es évek közepén azoknak kívántak segíteni, akik pusztán ismerethiány miatt, esetleg önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy az ünnep után nem tudtak gondoskodni a tapsifülesekről. A 2000-es évek végére viszont már főként olyanok éltek ezzel a lehetőséggel, akik eleve azért nem foglalkoztak az állattartás felelősségének kérdésével, mert kifejezetten azzal számoltak, hogy az ünnep után a nyulakat – és ezzel a felelősséget is – úgymond „lepasszolják" az Állatkertnek. A nyulak befogadása így állattartással kapcsolatos felelősség megkerülésével járó magatartást erősítené, ami ellentétes az Állatkert törekvéseivel. Éppen ezért 2008 óta már nem fogadnak be húsvéti nyuszikat.

 

Aki nyúltartásba fog, a következőkre érdemes figyelnie. A vásárlók körében a kicsi nyulak a népszerűek, ezért a törpenyúl fajták mellett gyakran árulnak egészen fiatal nyulakat is. Fontos tudnivaló azonban, hogy a nyúlfiak 20 és 28 napos koruk között térnek át a tejről a szilárd táplálékra, ezért, ha valaki túl fiatal nyulat vásárol, annak – megfelelő tejjel történő – táplálását is biztosítania kell. A legjobb azonban, ha ilyen fiatal nyulakat nem vásárolunk meg, bármennyire is aranyosak.

 

A nyúl nem ugyanazt eszi, mint az ember, a vasárnapi ebéd maradékát tehát ne is próbáljuk odaadni neki! Ugyanez vonatkozik a csokoládéra és hasonló nyalánkságokra! Igen elterjedt tévedés, hogy a nyúl fő tápláléka a sárgarépa vagy a káposzta: ezeket inkább csak kiegészítésként érdemes etetni velük. A legjobb, ha a nyúl táplálékának alapját a boltokban kapható nyúltáp (amely a fogak megfelelő kopását is elősegíti), emellett pedig jó minőségű, nem poros vagy túlzottan szúrós széna képezi. Ez utóbbira már csak azért is szükség van, mert a nyulaknak megfelelő mennyiségű rostra van szüksége. A táp és a széna mellé kiegészítésként adhatunk sárgarépát, karalábét, retket, káposztát, esetleg friss zöldet is.

 

A nyúl vízigénye – ha nem csak tápot és szénát, hanem zöldségeket is kap – nem túl jelentős; ennek ellenére helyes, ha van előtte ivóvíz.

 

A nyúlfiak számára 20-30 °C, a felnőttek számára a 15-20 °C a megfelelő hőmérséklet. A nyulakat leggyakrabban dróthálós nyúlketrecben tartják, mert a lakásban megrághatja például a szabadon futó kábeleket, a tapétát, és bútorok lábait is.

 

Fővárosi Állat- és Növénykert

1146 Budapest, Állatkert krt. 6-12

 

http://www.zoobudapest.com/

 

Lantai József

Közel kétmilliárd forint zenekarok támogatására

Közel kétmilliárd forint többletforrással támogatja idén a kormány nemzeti és kiemelt zenekarok és énekkarok működését, valamint szakmai programjait – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2019. március 29-én a Budapesti Vonósok Kamarazenekar próbáján, a MÜPÁ-ban.

Közel kétmilliárd forint többletforrással támogatja idén a kormány nemzeti és kiemelt zenekarok és énekkarok működését, valamint szakmai programjait – jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2019. március 29-én a Budapesti Vonósok Kamarazenekar próbáján, a MÜPÁ-ban.

1 milliárd 950 millió forint többletforrást biztosít egyes nemzeti és kiemelt zenekarok és énekkarok, a Művészetek Palotája, valamint az előadó-művészeti törvény hatálya alá még nem tartozó MR Szimfonikus Zenekar és Énekkar Nonprofit Kft. működésének és programjainak támogatására a kormány a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzat terhére. A szervezetek a támogatás egyharmad részét május hónapban, a fennmaradó kétharmad részt 2013 második felében kapják meg. 

Így a Nemzeti Filharmonikusok és a Budapesti Fesztiválzenekar egyenként 500 millió forint, a Kodály Filharmónia – Kodály Filharmonikusok (Debrecen), a Győri Filharmonikus Zenekar, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Pannon Filharmonikus Zenekar, a Savaria Szimfonikus Zenekar valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar 55 millió forint, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 40 millió forint, a Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 30 millió forint, a Concerto Budapest Zenekar, a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – Orfeo Zenekar és a BM Duna Palota Nonprofit Kft.- Duna Szimfonikusok 20 millió forint, a Kodály Filharmonikusok – Kodály Kórus (Debrecen), a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Budapesti Vonósok Kamarazenekar Alapítvány 15 millió forint, az Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. és a Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület 10 millió forint, a Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – Purcell Kórus, a Szent Efrém Férfikar Alapítvány és a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 5 millió forint, az MR Szimfonikus Zenekar és Énekkar Nonprofit Kft. 100 millió forint, a Művészetek Palotája pedig a 2013-as programjához 200 millió forint többlettámogatásban részesül.

Távol az Araráttól

A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként „Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében" c. kiállítás nyílik a Budapest Történeti Múzeumban. Kísérő rendezvényként„A kulturális transzfer lehetőségei – Örmények Közép- és Kelet-Európában" nemzetközi konferenciát szervez az Országos Széchényi Könyvtár.

 

A Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként „Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében" c. kiállítás nyílik a Budapest Történeti Múzeumban. Kísérő rendezvényként„A kulturális transzfer lehetőségei – Örmények Közép- és Kelet-Európában" nemzetközi konferenciát szervez az Országos Széchényi Könyvtár.

 

A Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében „Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében" címmel 2013. árpilis 5-én kiállítás nyílik a Budapesti Történeti Múzeumban, az örmény könyvnyomtatás 500. évfordulója alkalmából világszerte megrendezett kiállítások sorába illeszkedve.

 

1512/1513-ban egy Hakob Meghapart nevű nyomdász kiadta az első teljesen örmény betűkkel nyomtatott könyvet az Urbatagirk-et (Péntekkönyv). Bár az örmény írásos kultúra ismertetése a kiállításon hangsúlyos szerephez jut, a bemutatásra kerülő anyag mégis szélesebb kulturális horizontot ölel fel. Az erdélyi örménység egyházművészeti kincsei és magyarországi közgyűjteményekből származó, örményekhez kapcsolódó értékes és ritka műtárgyak is bemutatatásra kerülnek.

 

Az örmények a 17. század második felében telepedtek le nagyobb létszámban Erdélyben, a 18. század folyamán négy településen (Szamosújváron, Erzsébetvárosban, Gyergyószentmiklóson és Szépvízen) voltak népesebb közösségeik. Településeiken értékes könyvtárakat, könyvgyűjteményeket őriztek, s olyan műkincseket hagytak hátra, amelyek máig ismeretlenek nemcsak helyi szinten, de gyakorlatilag a tudományos közvélemény előtt is. A kiállítás legrégebbi egyházművészeti tárgyai és könyvei 18. századi erdélyi örmény templomok gyűjteményeiből származnak, eddig nem szerepeltek egyetlen nemzetközi kiállításon sem. Ezekben a gyűjteményekben unikális kötetek – így a világ első örmény nyelven nyomtatott bibliája – is megtalálhatók, és a korabeli örmény nyomdászati helyek (Konstantinápoly, Velence, Róma, Marseille, Bécs, Trieszt, Szentpétervár, Amszterdam, stb.) majdnem mindegyikéből találunk itt kiadványokat.

 

A kiállításból kiderül, hogy örmény származású, örmény felmenőkkel bíró neves személyiségek nem kis mértékben gazdagították a magyar kultúrát. Két aradi vértanú, számos dualizmuskori politikus, és olyan kiváló művészek is mint Hollósy Simon érdemelnek említést. A tárlaton megjelenő híres örmény személyek portréit többek között Barabás Miklós, Benczúr Gyula, Than Mór festették meg.  A 20. században Magyarországra, főként Budapestre telepedett örmények kultúrája szintén bemutatásra kerül, amit számos hazai és Kárpát-medencei közintézményből, egyházi és civil szervezettől származó relikvia tesz tartalmassá és egyedivé.

 

Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében

Budapest Történeti Múzeum

Megnyitó: 2013. április 5. 16.00

A kiállítás 2013. április 5. – szeptember 15. között látogatható.

 

Az Országos Széchényi Könyvtár

 

A kulturális transzfer lehetőségei – Örmények Közép- és Kelet-Európában

 

címmel nemzetközi tudományos konferenciát szervez a Lipcsei Egyetem Kelet-Közép- Európa Intézetével (GWZO) együttműködésben a Kárpát-medencei örmény kultúra értékeinek tudományos bemutatására vállalkozva.

 

A konferencia a Budapest Történeti Múzeumban ugyanekkor megnyíló Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében című kiállítás kísérő rendezvénye.

 

A kiállítás és a konferencia a Budapesti Tavaszi Fesztivál részeként kerül megrendezésre, olyan eseményként, melyen a hazai és erdélyi örménység, valamint az örmény diaszpóra is találkozhat. A kétnapos nemzetközi tudományos konferencia lehetőséget nyújt a szakmai kérdések alapos megvitatására, középpontba állítva nemcsak az erdélyi örmény kultúra mindeddig feltáratlan értékeinek a bemutását de a nemzetközi armenológia eredményeinek a prezentálását is.

 

A konferencián 5 szekcióban a művészettörténet, az egyháztörténet, irodalom, történettudomány, kulturális antropológia és a szociológia kutatóinak az előadásai hallhatók. A plenáris nyitóelőadást Prof. Dr. Stefan Troebst, a Kelet-Közép-Európa történetét és kultúráját kutató németországi, lipcsei intézet, a GWZO vezető professzora tartja, míg a kiállítás megnyitását Dr. Martonyi János külügyminiszter úr és Prof. Dr. Armenuhi Drost-Abgarjan (Martin-Luther Egyetem, Halle-Wittenberg) vállalta. A konferencián előadást vállalt Anahit Simonyan asszony, a jereváni Magyar-Örmény Kulturális Társaság elnöke is, emellett a rendezvényeken várhatóan részt vesz főtisztelendő Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek úr is, aki segítségünkre volt az erdélyi dokumentumok kölcsönzésében. 

 

A projekt szakmai koordinátorai:

– Dr. Boka László tudományos igazgató (OSZK)

– Dr. Farbaky Péter főigazgató-helyettes (BTM)

Kurátorok:

– Dr. Kovács Bálint történész, a Lipcsei Egyetem Kelet-Közép-Európa Intézetének (GWZO) tudományos munkatársa

– Pál Emese művészettörténész

– Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár.

 

A rendezvényeket a Nemzeti Kulturális Alap, a Lipcsei Egyetem Kelet-Közép-Európa Intézete (GWZO) és több magyarországi örmény nemzetiségi önkormányzat támogatja.

 

A kulturális transzfer lehetőségei – Örmények Közép- és Kelet-Európában

Nemzetközi konferencia

Országos Széchényi Könyvtár

2013. április 5-6.

 

http://www.oszk.hu/

 

Lantai József

A halotti lepel televíziós közszemlére tétele Nagyszombaton

Világeseményre kerül sor 2013 március 30-án, Nagyszombaton. A Rai egyes csatornája 17.10-18.40 között a mondovízión keresztül közszemlére teszi a város székesegyházában a halotti leplet, amely a hagyomány szerint Jézus holttestét borította.

Világeseményre kerül sor 2013 március 30-án, Nagyszombaton. A Rai egyes csatornája 17.10-18.40 között a mondovízión keresztül közszemlére teszi a város székesegyházában a halotti leplet, amely a hagyomány szerint Jézus holttestét borította. A torinói székesegyházban 300 beteg és kísérőik, valamint 30 fiatal lesz jelen. Boldog II. János Pál az "ötödik evangéliumnak", XVI. Benedek pedig "Nagyszombat ikonjának" nevezte a felbecsülhetetlen értékű ereklyét. Ferenc pápa videó-üzenetben köszönti mindazokat, akik a "mondovízió" révén csatlakoznak a nagyszombati szemlélődő áhítathoz.
Cesare Nosiglia torinói érsek húsvéti üzenetében összefoglalta az idei Húsvét rendkívüli eseményeit:

„Az idei Húsvét olyan újdonságot hoz magával, amelyet meglepetéssel és nagy örömmel élünk meg: Ferenc pápa péteri szolgálatának kezdetét" – olvassuk az üzenetben. Ferenc pápa megválasztása olyan, mint egy napsugár, amely eloszlatta a számos szívet sújtó bizalmatlanság és levertség sötétségét. A legfiatalabbak, csakúgy, mint a legidősebbek, legyenek bár hívők, vagy sem, meglepetéssel, örömmel és érdeklődéssel fogadták az új pápa első gesztusait és szavait.

Igen, azt állíthatjuk, hogy Ferenc pápa a feltámadás húsvéti jele, amelyet az egyházában Élő Úrtól kaptunk, hogy új erőt és a remény bátorságát kínálja fel újból népének és az egész emberiségnek – állapítja meg a torinói főpásztor.

A pápa megválasztása után azonnal emlékeztetett annak a szükségességére, hogy megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket, befogadjuk a keresztet, mint az üdvösség és az önátadó szeretet forrását, különös tekintettel a szegényekre és a betegekre. Arra a kötelességünkre is figyelmeztetett bennünket, hogy legyünk Isten ingyenes ajándékainak őrzői, kezdve a teremtett világtól minden testvérünkig: vigyázzunk rájuk azzal a gyöngédséggel és jósággal, amely minden különbséget legyőz, megteremti a szeretetközösséget és a befogadás alázatos lelkületét. A pápa egyszerű és az emberekhez közelálló gesztusai, ahogy lehajol a szegényekhez és a kisemmizettekhez, talán azért tűnnek meglepőnek, mert úgy tekintettünk idáig az egyházi hatóságokra is, mint olyan értékre, amelyeket inkább csodálni, mintsem követni kell.

Ferenc pápa azonban hangsúlyozta: a tekintély csak akkor az, ha hatalmát a szolgálat elkötelezettségével gyakorolja. A pápa tényekkel is tanúságot tett tanításáról: döntései, gesztusai hitelesítették és hihetővé tették példáját, amelyet mindnyájunknak követnünk kell. Alázatos és egyszerű gesztusokról van szó, amelyek azonban gazdag tartalommal rendelkeznek a világ számára, amelyben a büszkeség, a minden áron való sikerhajhászás, a hatalom, a birtoklásvágy ural, amelyben a külső látszat sokkal fontosabb, mint az, hogy vállaljuk önmagunkat erényeinkkel és emberi gyarlóságainkkal együtt.

Az idei Húsvét másik abszolút újdonsága a torinói halotti lepel, a Sindone televíziós közszemlére tétele a város székesegyházában. Nagy mediatikus hatású eseményről van szó, amelynek azonban az alázat és az emberi törékenység adja meg keretét – írja húsvéti üzentében Nosiglia torinói érsek.

A halotti lepel, Nagyszombat ikonja nem csak Krisztus szenvedését idézi fel, hanem az Atya mindennél erősebb szeretetébe vetett hitét is, amely feltámasztja a halottak közül. Nem csak a sírhely sötétségére emlékeztet, hanem felvillantja a feltámadás fényét is. Nem csak a drámájukkal magányosan küzdő emberek kétségbe eséséről szól, hanem a bizalom és a remény üzenete is.

Ha Krisztus legyőzte a halált, az ember utolsó ellenségét, akkor minden lehetséges. Remélhetünk a megbocsátás csodájában, amely legyőzi a gyűlöletet és a bosszúállást.
A torinói főpásztor a kezdeményezést bemutató sajtótájékoztatón elmondta: a rendkívüli esemény célja, hogy az egész világ tévénézőinek megadja a lehetőséget, hogy
Nagyszombaton a torinói halotti lepel képeit szemlélve elmélkedjenek Krisztus szenvedéséről és haláláról, a világban jelen lévő fájdalomról.

A torinói székesegyházban ugyanis 300 férfi és nő vesz részt az ünnepélyes szertartáson; mindnyájan magukon hordozzák Krisztus kínszenvedésének jegyeit. Szenvedésüket hittel és imával élik meg, Krisztus példáját követve. A szertartáson fiatalok egy csoportja is jelen lesz.

A torinói helyi egyház nem pusztán értékes ereklyeként akarja megőrizni a halotti leplet: jelenléte szüntelen biztatás arra, hogy életünket a Krisztusba vetett hitre alapozzuk, hogy Krisztust befogadjuk minden szenvedőben és azokban, akik nehézségekkel küzdenek, mint a munka és otthon nélkül maradt családok, az erkölcsi és lelki válsággal küzdő személyek.

Itt emlékeztetünk rá, hogy 2010-ben tették ki közszemlére utoljára a halotti leplet, amely előtt a világ minden részéről érkezett 2 millió zarándok vonult fel. Az első televíziós közvetítésre 40 évvel ezelőtt, 1973. november 23-án került sor a torinói Királyi Palota Svájciak terméből, amikor a leplet függőlegesen, nem pedig a szokásnak megfelelően, vízszintesen állították ki. A mostani televíziós bemutatásra a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit éve kerete ad alkalmat.

(vm)-VR

 

Nagyszombat

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus, az Isten fia feltámadt a halálból, s ezzel minden egyes embert megajándékozott az örök élet reményével.

Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus, az Isten fia feltámadt a halálból, s ezzel minden egyes embert megajándékozott az örök élet reményével.

A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend igen ősi gyökerekre, a IV. századig vezethető vissza, de az ünnep alapjai a kereszténység kezdetéig nyúlnak.

A fény liturgiája fényköszöntő rítussal kezdődik, amely az ókori lámpagyújtás ősi szertartásából származik. A tűzszentelés a pogány tavaszi tüzek ellensúlyozására alakult ki a Frank Birodalomban, Róma a XII. században vette át a szokást. A bevonulási körmenet is ebben az időben vált általánossá. A vigíliában ezután a húsvéti gyertya kerül a szertartás középpontjába: a gyertya meggyújtása Krisztust, a „világ Világosságát" jelképezi.

Nagycsütörtökön a kínszenvedésre és a halálra emlékezve elhallgatnak a harangok, az orgona és a csengők; most a feltámadás örömének hangot adó „dicsőség"-re ismét megszólalnak. Az olvasmányok és az evangélium után a keresztkútnál vizet szentel a pap, közben a mindenszentek litániáját imádkozza a hívekkel. Ha vannak felnőtt keresztelendők, ekkor részesülnek a beavató szentségekben (a keresztelés mellett a bérmálásban és az elsőáldozásban), ahogy az már az ősegyházban is gyakorlat volt. Ha a szentmise keretében nincs keresztelés, a közösség akkor is megújítja keresztségi fogadalmait: megvallja hitét Istenben és ellene mond a sátánnak. A vigília ünnepét az eucharisztikus áldozat ünnepélyes bemutatása koronázza meg.

A húsvéti vigília szertartását szombat este, többnyire sötétedés után ünneplik. A legtöbb helyen hozzá kapcsolódóan, másutt húsvétvasárnap, a reggeli szentmise keretében tartják a feltámadási körmenetet, amelyen a hívők mindenki felé is bizonyságát adják hitüknek és örömüknek.

(MKPK titkárság)

Kik adnak el aranyat és miért?

A fizikai aranyba fektető tőzsdén kereskedett alapok (ETF) rekordmértékű tőkekiáramlásról számoltak be az utóbbi időkben. E mögött a Hedge Fund-ok és befektetési társaságok eladásai állhatnak, amelyek az arany piacától a kockázatosabb részvénypiacok felé mozdulnak el. Ezzel nyolc egymást követő pluszos negyedév után 2013 első negyedéve lesz az első, hogy az ETF-ek rontják a befektetési célú arany iránti kereslet egyenlegét – tájékoztat a www.aranypiac.hu.

A fizikai aranyba fektető tőzsdén kereskedett alapok (ETF) rekordmértékű tőkekiáramlásról számoltak be az utóbbi időkben. E mögött a Hedge Fund-ok és befektetési társaságok eladásai állhatnak, amelyek az arany piacától a kockázatosabb részvénypiacok felé mozdulnak el. Ezzel nyolc egymást követő pluszos negyedév után 2013 első negyedéve lesz az első, hogy az ETF-ek rontják a befektetési célú arany iránti kereslet egyenlegét – tájékoztat a www.aranypiac.hu.

A Bloomberg hírügynökség által figyelemmel követett legfontosabb aranypiaci ETF-eket február közepe óta 160 tonna aranytól „szabadították meg" a betétesek. Ez ennek a tíz évvel ezelőtt életre hívott befektetési eszközkategóriának a valaha mért legnagyobb vérvesztesége. Az arany-ETF-ek aktuálisan 2.450 tonna körüli összesített aranykészlete hét hónapja nem látott alacsony szintre esett vissza, miután tavaly decemberben még 2.630 tonna arany tornyosult az alapok értéktáraiban.

Az arany-alapokból való tőkekiáramlás mértékén túl külön figyelemre méltó a kitárazás időzítése. A befektetők zömmel február 20. után kezdték meg az alapokból a kivonulást, miután a nemesfém unciánkénti ára 1.555 dollárnál már elérte hét havi mélypontját. Ehhez képest korábbi időszakokra többnyire az volt a jellemző, hogy a befektetők nem az árfolyamesés után, hanem inkább az aranyár csökkenésével egy ütemben fordítottak hátat az ETF-eknek. A jelek szerint az arany utóbbi időben mutatott gyenge teljesítményében csalódottak közül többen más befektetések után nézhettek, és ennek során valószínűleg a részvénypiacokat találták meg. Az arany árfolyama az év eleje óta nagyjából 5%-ot esett – ilyen rossz évkezdetre 1988 óta nem volt példa -, ezzel szemben a részvényindexek többsége emelkedni tudott. Az amerikai Dow Jones index például 10%-ot meghaladóan került feljebb január eleje óta.

 

A befektetési piacok között térfelet váltók vélhetően főként a nagy amerikai intézményi befektetők köréből kerülnek ki. Az arany-alapokból történő tőkekiáramlás java ugyanis elsősorban az SPDR Gold Trust számlájára írandó, amely mögött 85%-ban egyesült államokbeli befektetők állnak. 1.221 tonnás aranykészletével ez az alap messze a legnagyobb ilyen típusú befektetési szolgáltató, egymaga az ETF-ek által mindösszesen birtokolt arany felével rendelkezik. Az SPDR Gold Trustból február közepe óta több mint 100 tonna aranynak megfelelő tőke áramlott ki, ami az összes eladások két harmadának felel meg. Az év eleje óta viszont a 130 tonnát is meghaladja az SPDR aranykészletének csökkenése, ez pedig az arany-ETF-ek összesített készletcsökkenésének 70%-a.

Hogy a mostani első negyedévben kik lehetnek pontosan az eladók, arról egyelőre csak találgatni lehet. Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) ezzel kapcsolatosan május közepén tesz majd közzé konkrét adatokat. A jellemzően abszolút hozamra törekvő Hedge Fund-ok jöhetnek azonban a leginkább szóba, amelyek általában rövidtávra választanak spekulációs célpontokat, és ezért hajlamosak gyorsan egyik befektetésről a másikra átnyergelni. Azt a SEC tavalyi utolsó negyedéves adatai alapján mindenesetre tudni lehet, hogy bár 2012 végén a Hedge Fund-ok már 16 tonnával csökkentették az SPDR-ben tartott részesedésüket, de decemberben még így is körülbelül 124 tonna aranynak megfelelő befektetéssel rendelkeztek, ami az alap készleteinek 10%-át jelentette. Ennek is a fele az amerikai sztárbefektető, John Paulson Hedge Fund-jához köthető, amely a hírek szerint a múlt hónapban 18% veszteséget termelt, és ezért arra kényszerülhetett, hogy befektetései egy részét likvidálja.

A Hedge Fund-ok mellett más típusú befektetési társaságok is megválhattak az ETF-ekben tartott részesedésüktől, amennyiben betéteseik pénzt vontak ki tőlük vagy egyszerűen csak megváltoztatták a befektetési stratégiájukat, és csökkentették a portfoliójukban az arany részarányát. A SEC felé jelentési kötelezettséggel bíró, de nem Hedge Fund jellegű befektetési szolgáltatók tavaly év végén 34%-os tulajdonrésszel (560 tonna) bírtak az SPDR Gold Trustban, ez volt tehát a legnagyobb intézményi hátterű tulajdonosi kör az alapban. A legnagyobb ezek között is a Northern Trust volt 50 tonna aranynak megfelelő betétállománnyal. A második helyen a J.P. Morgan befektetési bank állt 30 tonnát meghaladó tulajdoni hányaddal, de hasonló nagyságrendben fektetett az SPDR Gold-ba a Bank of America is. Mindhárman csökkentették már tavaly a befektetésük volumenét, így nem zárható ki, hogy az év eleje óta tovább folytatták a kitárazást az aranyból.

Ennek ellenére korai lenne az arany évtizedes emelkedő trendjét temetni. Az arany-ETF-ek február 20. óta látott nagy arányú készletcsökkenése azóta nem vezetett az árfolyam további eséséhez. Éppen ellenkezőleg, az aranyár azóta 1.600 dollár környékén stabilizál. Szemlátomást az ETF-ekből a piacra zúduló aranykínálatot a keresleti oldalon egy vevői réteg felfogja. Ugyanakkor nem valószínű, hogy ebben az ütemben folytatódna az alapok aranykészletének csökkenése. Sőt a mostani alacsony árszinteken már friss pénz is érkezhet az alapokba. Az SPDR után második legnagyobb arany-ETF, az ETF Securities elnöke, Graham Tuckwell mindenesetre úgy vélekedik, hogy a Kínából érkező kereslet és a megtakarításokra leselkedő kockázatok elleni védekezés eszközeként az arany továbbra is keresett marad, és újabb évtizednyi emelkedés előtt áll.

© www.aranypiac.hu – Magyar Aranypiac Kft.