Beszállítói fórum a hazai gyártású műszaki textíliák járműipari alkalmazásáról

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) együttműködésének keretében 2013. május 29-én a HITA Beszállítói osztálya járműipari szakmai fórumot szervezett a HITA székházában. A fórum résztvevői a műszaki textíliák járműipari alkalmazásában jártas gyártók és felhasználók voltak. Az eseményt a TMTE éves közgyűlésével összevontan rendezték meg, melyen 72 szakember vett részt, köztük neves felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek képviselői.

 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) együttműködésének keretében 2013. május 29-én a HITA Beszállítói osztálya járműipari szakmai fórumot szervezett a HITA székházában. A fórum résztvevői a műszaki textíliák járműipari alkalmazásában jártas gyártók és felhasználók voltak. Az eseményt a TMTE éves közgyűlésével összevontan rendezték meg, melyen 72 szakember vett részt, köztük neves felsőoktatási intézmények és szakmai szervezetek képviselői.

 

A fórum elősegítette a közvetlen együttműködési lehetőségek feltárását a hazai járműipari fejlesztések és beszállítások terén a műszaki textilgyártó és konfekcionáló vállalkozások bevonásával, valamint gyakorlati tapasztalatcserére adott lehetőséget annak érdekében, hogy a textilipari vállalkozások jobban megfeleljenek az autógyárak és ezek elsőkörös beszállítói magas minőségi elvárásainak. 

 

A Fórumon a járműipari szakemberek megismerhették a HITA beszállítói programját, valamint a TMTE innovációt támogató tevékenységét. 

Nagy érdeklődés kísérte a Magyar Suzuki Zrt. előadását a beszállítókkal szembeni elvárásokról. A közelmúlt autóipari kapacitásbővítő beruházásai közül kiemelkedő szerepe van az abroncsgyártásnak, ezért kérték fel a szervezők az Albertfalvi Cérnázó Kft. ügyvezetőit a cég tevékenységének bemutatására. Ezt követte az autóbuszok padlóburkolatát gyártó Graboplast Padlógyártó Kft. előadása.

 

A járművek üléseit és huzatait gyártó Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. képviselője beszámolt a beszerzők és a beszállítók közötti rugalmas kapcsolat fontosságáról.

A RÖSCH Kft. az autóipari és ruhaipari konfekciógyártás szinergiáit mutatta be, a J.H. Ziegler Kft. pedig a nemszőtt textíliákból igényre szabott megoldásokat ismertette. Ezután került sor a Meritum Kft. által gyártott járműipari szövetek bemutatására, majd a Magyar Repüléstechnikai Klaszter prezentációját tekinthették meg a résztvevők a repüléstechnika és a textilipar kapcsolódási lehetőségeiről.

 

A magyar textil- és ruhaipar ágazati termelési adatai (KSH) egyértelműen mutatják, hogy 2010 óta az ágazat jobban teljesít, mint a korábbi években, amikor a textil- és ruhaipar termelése évről évre csaknem mindig kétszámjegyű visszaesést mutatott. A termelési indexek alapján 2012-ben a textil- és ruhaipari ágazat (105,8%) jobban szerepel, mint a feldolgozóipar (98,4%) egésze. Erre nagyon régóta nem volt példa. A legnagyobb növekedést a textilipari szakágazat innovatív szegmensei produkálták, amelyhez a konfekcionált lakástextilek, nem-szőttek és más műszaki textilek tartoznak. 

 

Vizsgabiztosok a Hungaroringen

Az ország legjobb vizsgabiztosai mutathatták be elméleti és gyakorlati tudásukat a Hungaroringen. Ahol békében megférnek egymás mellett az autósok és a motorosok…

 

Az ország legjobb vizsgabiztosai mutathatták be elméleti és gyakorlati tudásukat a Hungaroringen. Ahol békében megférnek egymás mellett az autósok és a motorosok…

 

Ismét bebizonyosodott, hogy a Hungaroringen tökéletesen megférnek egymás mellett az autósok és a motorosok. Amíg a mogyoródi pálya egyik részén a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány által közösen szervezett motoros találkozó zajlott, addig a Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrumban az ország minden tájáról érkezett vizsgabiztosok bizonyították be egy különleges verseny keretében, hogy szakmájuk legjobbjai. És ha mindez még nem lett volna elég: a versenypályán mindezek alatt külföldi résztvevőknek tartottak motoros nyílt napot…

 

Igencsak mozgalmas napon hétvégén van túl a Hungaroring. A Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedés Biztonságáért Alapítvánnyal közösen, széleskörű társadalmi bázisra építve motoros országjárást szervezett, amelynek fő állomása a legújabbkori magyar autó-, és motorsport fellegvára volt. A rendezvény célja a motorozás biztonságának a javítása, a közlekedési partnerek megnyerése volt. A Debrecenből és az ország más tájairól érkezett motorosokat Gazsi Júlia, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató-helyettese fogadta, majd a tervezett partnerségi nyilatkozatok átadását követően a megjelentek pályamotorozáson vettek részt.

 

Ugyanebben az időben az NKH által immár hagyományosan meghirdetett szakoktatói és vizsgabiztosi vetélkedőjének döntője zajlott a Hungaroringen található Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrumban, amely immár másodszor adott otthont a rendezvénynek. Az 57 fős döntő mezőnye a megyei és fővárosi Kormányhivatalok Közlekedési Felügyelőségei által lebonyolított elődöntők első két helyezett szakoktatóiból és az első két helyezett vizsgabiztosaiból tevődött össze.

 

„Az országos döntőben a versenyzőknek elméleti és gyakorlati felkészültségük került a képzeletbeli mérleg serpenyőjébe. Először egy 40 kérdésből álló tesztet kellett megoldani, amiben előfordultak vezetéstechnikai és közlekedés szakmai kérdések is. Ezt követően milliméter pontossággal kellett teljesíteni egy gyakorlati technikai feladatot, amelynek lényege az volt, hogy miként érzékelik a szakoktatók és a vizsgabiztosok a jármű méreteit, hogyan tudnak manőverezni a rendkívül szűk mérethatárokkal felállított speciális ügyességi pályán. Végül egyszerű szlalomot kellett megcsinálniuk a végén egy merőleges beállóval, igaz, mindezt egy speciális, ún. "részeg szemüvegben" kellett teljesíteni, ami gyakorlatilag a járművezető térlátását és térérzékelését megváltoztatja" – ismertette Dobrocsi Endre, az NKH főosztályvezetője.

 

Mindeközben a versenypályán külföldről érkezett motorosok részére rendeztek nyílt napot, így a Hungaroringen három program zajlott, ráadásul időben és térben egymás mellett.

 

„Nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy egyre többször sikerül bebizonyítanunk, hogy a Hungaroring akár egyszerre több rendezvényt is le tud bonyolítani. Ráadásul ezúttal motorosok és az autósok nagyon jól megfértek egymás mellett, hiszen valamennyi rendezvényen résztvevő a versenypályára is felmehetett. Az idei évben sokadszor adunk otthont motoros programoknak, sőt a gyorsasági országos bajnokság is visszatért hozzánk, így végleg a lezárt múlté lehet az a vélemény, hogy a Hungaroring csak és kizárólag az autósok rendezvényei számára ad otthont" – jelentette ki Gazsi Júlia, a Hungaroring Sport Zrt. vezérigazgató-helyettese, aki Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke mögött szintén körbemotorozott a legendás aszfaltcsíkon.

 

Lantai József

Az állam segít a tiszavasvári térségnek a hulladéklerakó telep átvételével

A kormány a tiszavasvári hulladéklerakó telep környezetvédelmi üzemeltetési feladatainak zavartalan folytatása érdekében a hulladéklerakó ingatlanainak átvételéről döntött. Az intézkedést az esetleges környezetvédelmi károk megelőzése indokolja.

A kormány a tiszavasvári hulladéklerakó telep környezetvédelmi üzemeltetési feladatainak zavartalan folytatása érdekében a hulladéklerakó ingatlanainak átvételéről döntött. Az intézkedést az esetleges környezetvédelmi károk megelőzése indokolja.

 

A hulladéklerakó telep a volt ICN Alkaloida Magyarország Rt.-től a privatizációs folyamat során került a tiszavasvári önkormányzat tulajdonába – a környezetvédelmi kötelezettségekkel együtt – egy 1997. évben született kormányhatározat alapján. A helyhatóság költségvetésében jelenleg már nincs elkülönített pénzügyi keret a környezetvédelmi üzemeltetési feladatok folytatására, a korábban e célra rendelkezésre álló források kimerültek.

 

A lakosság biztonsága, a vízbázis és az egészség védelme érdekében elengedhetetlenül fontos a környezetvédelmi hatóság által előírt kötelezettségek (a műszaki védelem üzemeltetése és karbantartása, a terület őrzése, monitorozása) teljesítése. Az állami tulajdonba vétellel e feladatok ellátása biztosítható a hulladéklerakó telepen. Az állami szerepvállalás mellett – amennyiben szükséges – megtörténhet a kármentesítési technológia módosítása és a kármentesítés finanszírozása is.

 

Az érintett ingatlanok átvételéről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezd tárgyalásokat az önkormányzattal. Az állami vagyonkezelésbe adást követően lehetőség nyílik európai uniós források megpályázására is.

 

Az ezerarcú cigány kultúra

2013. június 04-09. között a Király utcai Gödör Klubban VI. Athe Sam – Itt vagyunk! Roma Összművészeti Fesztivál. Már hatodik alkalommal Athe Sam, azaz itt vagyunk. Ez a két szó magába foglalja a hat napos fesztivál lényegét.

2013. június 04-09. között a Király utcai Gödör Klubban VI. Athe Sam – Itt vagyunk! Roma Összművészeti Fesztivál. Már hatodik alkalommal Athe Sam, azaz itt vagyunk. Ez a két szó magába foglalja a hat napos fesztivál lényegét.

 

Itt vagyunk, megmutatjuk magunkat, romáknak és nem romáknak bemutatkozik az ezerarcú cigány kultúra megannyi művészeti ágban, magas színvonalon, a főváros közepén, az új helyre költözött Gödör Klubban, 2013-ban újra a megszokott június eleji napokban.

A fesztivál célja, hogy a művészet eszközeivel teremtsen kereteket az interkulturális párbeszédnek, hozzájáruljon a hétköznapi félreértések csökkentéséhez és az emberi méltóság tiszteletéhez.

 

Mindezek alapfeltétele, hogy ismerjük egymást. Az Athe Samon találkozik roma és nem roma, oláh, beás és magyar cigány, ismeretségek, barátságok köttetnek, együttműködések, kezdeményezések alakulnak, új tehetségek kerülnek reflektorfénybe, hol sírva, hol nevetve szembesülünk a cigány lét problémáival, értékeivel és szépségével. A szervezők reményei szerint a fesztivál hosszabb távon hozzájárul a roma társadalommal kapcsolatos előítéletek leküzdéséhez.

 

A 2013. évi Athe Sam Fesztivál már az új helyszínre költözött Gödör Klubban, a Király utcában várja a látogatókat. Az idei programkínálatban a hazai fellépők mellett helyet kapnak szlovák, cseh, erdélyi, francia előadók is. A programok több síkon közelítenek a roma kultúrához és a cigányság aktuális kérdéseihez. A hangsúlyos zenei programok mellett, kiállítás, irodalmi estek, filmvetítések, táncházak egyszerre teszik lehetővé a megismerést és a szórakozást. A programban különös hangsúllyal szerepelnek a roma és nem roma művészek közös produkciói és a tehetséggondozás.

 

A fesztivál zenei felhozatala sokszínű: autentikus oláh- és beáscigány folkzenekarok, jazz, és megannyi más műfaj képviselteti magát. A hazai fellépők sora hosszú, de ott lesz az Athe Sam zenekar, a Szakcsi Trio, Karaván Família, Khamoro, Kék láng, Romano Drom. A Bárdos Deák Ági vezette BARDO cigányzenészekkel kiegészülve lép színpadra.

 

A rájátszás című műsor is a fesztivál része, „Ezt is el" címmel Erdős Virág művei szólalnak meg. Közreműködik: Beck Zoltán, Kollár-Klemencz László, Paizs Miklós és a Romano Drom zenészei.

Az Athe Slam Poetry roma témákkal lesz jelen a fesztiválon.

A Kalocsai Hagyományőrző Csoport zenével és tánccal fűszerezett előadásában cigány hagyományok elevenednek meg.

 

Szlovákiából érkezik a Kokavakere Lavutara zenekar, ők az egyik utolsó képviselői Szlovákia hagyományos, generációról generációra öröklődő cigányzenét játszó együtteseinek. Az együttes 1997-ben alakult és azóta Közép-Európa mellett, kívül felléptek Norvégiában, Hollandiában, Angliában és Olaszországban is. A zenekar vezetői a zenélésen túl más, a roma kultúra területén indított projektben is részt vesznek, számos díjat kaptak a cigányzene megőrzéséért végzett munkájukért.

 

A Terne Chave Csehországból jön a fesztivál meghívására. Zenéjükben a roma folk-zene határait feszegető témákban keverednek a jazz, a latin, a blues, a rock, a flamenco elemei a modern, nagyvárosi grooveokkal. A nyolc tagú (két gitár, tangóharmonika, hegedű, basszus, dob és ütőhangszerek) zenekar megnyerte a legjobb új cseh világzenei produkciónak járó díjat, ami szélesre tárta az otthoni klubok kapuját a formáció előtt. Játszottak közösen Vera Bíla & Kale-val, Iva Bittova-val, Ida Kelarova-val, majd az Avjam pale album megjelenése után megindultak az európai turnék, jártak Lengyelországban, Belgiumban, Skóciában, Olaszországban, most ismét Magyarországra érkeznek bemutatni, milyen is a tradicionális roma zene új felfogásban.

 

A Traio Romano Dél-Franciaországban élő, román zenészekből áll. Flamencóval fűszerezett tradicionális román cigány slágereikkel mindig magával ragadják a közönséget.

 

Az Athe Sam eddigi kiállításai is foglalkoztak a hagyományos mesterségekkel, de Gábor Lali koránt sem mondható egyszerűen hagyományosnak. Az erdélyi alkotó roma mesterségből táplálkozó iparművész. A Gábor családokat hagyományosan jellemzi a rézművesség, ők a legtradicionálisabb cigány csoportok egyike, a rézművesség is apáról fiúra száll. Gábor Lali újra alkotja, szimulálja mindennapi tárgyainkat, lehet szó egy pár cipőről, hegedűről, kalapról, vagy akár a bibliáról is. A kiállítás címe: Cigány Rezek Ragyogása.

 

A Gödör Klub szabadtéri vetítőjében roma témájú dokumentum- és nagyjátékfilmek kerülnek vetítésre.

Julcsi jósdájába betérve bárki betekintést nyerhet a jövőjébe.

Tánc, mulatság, jókedv és a színes forgatag a hatodszor megrendezésre kerülő fesztiválon is garantált.

 

A fesztivál minden programja INGYENES!

 

VI. Athe Sam – Itt vagyunk!

Roma Összművészeti Fesztivál

2013. június 04-09., Gödör Klub

VI., Király utca 8-10, Central Passage

 

www.athesam.hu

www.godorklub.hu

https://www.facebook.com/Athesam

 

Lantai József

Révay András: Kóstold meg Magyarországot!

A felszólításnak könnyen eleget tehet bárki, aki ellátogat május 31. és június 2. között bármelyik napon déltől este 23 óráig a budapesti Millenáris Parkba, a Gourmet Fesztiválra.

A felszólításnak könnyen eleget tehet bárki, aki ellátogat május 31. és június 2. között bármelyik napon déltől este 23 óráig a budapesti Millenáris Parkba, a Gourmet Fesztiválra.

A vendégeket 106 helyen – közöttük 44 étterem is van – válogatott különlegességekkel várják. A szervezők szerint „Főszerepben a gulyás" és ez nagy valószínűséggel igaz is lesz. Bár tudjuk: ebből az ételből a legtöbb a Szolnoki Gulyásfesztiválon lelhető fel, itt inkább a megszokottól eltérőre helyezték a hangsúlyt. Kezdve mondjuk a kecskehúsos koreai gulyáslevesen vagy a kardhal-gulyáson, egészen a magyarral az ázsiai ízeket ötvöző gulyásig, de azt is megtudhatja a kellően bátor látogató, hogy egy portugál szakács milyen gulyást készít. Az étel- és ital kavalkád érzékeltetésére egyetlen ilyen cikkben nincs lehetőség, ezért igyekeztünk mindenből valami újdonságot megtalálni.

A bőséges étkezés megkezdése előtt tanácsos némi étvágygerjesztőt magunkhoz szólítani és ilyenre az Ararát-nál biztosan rábukkanunk. A híres konyakokat már jól ismeri a magyar közönség, a belga likőrcsalád különlegességeit talán kevésbé. Ezek az italok kizárólag természetes anyagokból, főként gyümölcsökből készültek, sem színezéket, sem tartósítószert nem találunk bennük. Van közöttük citrom-lime, vérnarancs, erdei szamócás, mandulás, mindegyik rendkívül intenzív ízű, illatú. Alkoholtartalmuk 12-14 %. Étkezés előtt és utána is bátran fogyaszthatók, akár koktélokban is. A tisztán Arabica kávéból készült likőr melegen is roppant ízletes. Hoztak a fesztiválra Chardonnay szőlőből klasszikus eljárással készült olasz rosé és száraz pezsgőt is.

Budapest egyik legelegánsabb szállodája önálló pavilonnal jelent meg a fesztiválon. A Buddha Bár csirkesalátával és sushi válogatással mutatkozik be. Bárhol a világon nyitnak meg egy Buddha Bárt ott a csirkesaláta megtalálható és mindenhol azonos módon készül. Háromfajta káposztát reszelnek le, von-ton tésztát adnak hozzá, az egyedüli titok a mártás, melynek összetételét most sem árulják el. A sushitól sokan tartanak, mások viszont igen kedvelik. A viszonyunk azon múlik hozzá, hogy milyen az, amit valaki legelőször megkóstol. Kezdeni talán az inkább természetes ízű zöldséges tekerccsel érdemes, ezt követheti a kissé fűszeresebb, és csak utána nyúljunk a nyers halat is tartalmazó sushihoz. A fesztivál elejétől végéig sushi-szakács lesz jelen a pult mögött, aki minden érdeklődőnek pontos felvilágosítást tud adni.

A Fülemüle étterem pultján viszont meleg ételeket kínálnak. Az ő különlegességük a babgulyás, saját pácolású, saját füstölésű húsból. Érdekessége, hogy a pácoláskor fahéjat is használnak, ez a hús lesz a sóletben, és a sóletből készül majd a babgulyás. Lesz mellette andalúz pacal, mely vajon pirítva, bazsalikommal, fokhagymával, paradicsommal ízesítve kerül a tányérba. Ezen kívül ajánlanak még marinált, töltött libanyakat (helzli), lila hagymával, balzsamecetben pácolva, spenótos, darált húsos töltött maceszt és aszalt szilvás, mézes csirkemellet. Ezek az ételek a fesztivál mindhárom napján kaphatóak lesznek, tavalyi tapasztalatuk ugyanis azt mutatta, hogy a vendégek pont ezekért keresik éttermüket.

A jó kis gulyást borral érdemes leöblíteni és ebben – mások mellett – segítségünkre lehet a Szatmári Pincészet, mely Szigligetről jött a fesztiválra. A munkát 2003-ban kezdték négy és fél hektáron, főleg magyar fajtákat termelnek. Leginkább a Vulcanust, mely a Budai Zöld és a Szürkebarát nemesítésével jött létre. Karakteres, határozott illatú és a termőhelyre jellemző ásványos zamatú, markánsabb, száraz bor készül belőle. Erős héjszerkezetű, nem kényes fajta, ezért sokáig kint maradhat, több cukrot gyűjthet, így az alkoholtartalom is magasabb lehet. A pincészetnél – előzetes egyeztetés alapján – étkezni is lehet, még kemencében sült ételeket is kínálnak és a közelben szálláslehetőség is van.

Az sem marad szomjan, aki inkább sörre vágyik. A Főzdefeszt pavilonjánál biztosan talál néhány különlegességet. Ilyen például a „keserű méz" vagy a kiskunhalasi „komlóbűvész" Hopfanatic sörfőzde, kifejezetten a fesztivál számára készített búzasöre. Ez amerikai komlóval készül, hiszen most a legdivatosabb kísérletezési irány, hogy a búzasört izgalmasabbá tegyék. Budapesten máskor ritkán kóstolható a „Paracelsus" gyógysör a miskolci „Serforrás" főzdéből. Az alkimista orvosdoktor Paracelsus volt az, aki a világ legtöbb bajára sört javasolt gyógyszerül. Ugyancsak kóstolható lesz a Tokaji aszúval, aszús hordóban erjesztett „Korty". A mai világban a sörnek az a varázsa, hogy végtelenül sokféle, játékos. Lehet könnyű, ízes sörökkel egész este sörözni, de lehet 12 százalékos, szénfekete nehéz söröket inni egy másik alkalommal. A sör – szabad játszótér, mely az innovativitást éppúgy elvárja a főzőtől, mint a fogyasztótól!

Akik az Újlipótvárosból érkeztek, azokban biztosan felvetődik a kérdés: hogy került ide a Pozsonyi útról a „Sarki fűszeres"? Azért aki ismeri, tudja róla, hogy mindig nagy figyelmet fordított a fontos gasztronómiai eseményekre. Kínálatának középpontjában – csak úgy, mint tavaly – most is az osztriga áll. Mellette még a Büki Kézműves Sajtműhely termékeit fedezheti fel a pulton a látogató. Az osztrigához viszont már a pezsgő illik. Tudják ezt a Borkorzónál a Süli testvérek is, akik ha nem is egy gyékényen, de egy pavilonban árulnak a „fűszeressel". Kétféle, eredeti francia pezsgőt hoztak a Gimonnet-háztól Champagne-ból. Egy 2005-öst, mely a pincészet egyik csúcs-pezsgője, a másik pedig a pincészet alap-minőségét mutatja be. Pezsgőikről elmondható, hogy nem más, mint palackba zárt elegancia. Nagyon különlegesek, egészen mások, mint a magyar pezsgők. Érhető, hiszen bennük van a termőhely és az évszázadok óta kifinomult gyártási technológia minden értéke.

A kóstolgatásokban megfáradt vendég ötletekkel is gazdagodhat. A vendéglátó-ipari és háztartási gépeiről egyaránt híres Miele cég egy – az otthonokban is praktikusan használható – gépkombinációval jelent meg a fesztiválon. Hűtőszekrény, és csöppet sem hétköznapi darabnak számító kávéfőző alkotja az egyetlen szekrénynek látszó együttest. Ez utóbbi igazi kávéházi élményt nyújt. Egy gombnyomással készíthetünk vele eszpresszót, hosszú kávét, cappuccinót, tejhabot, még teát is. A gép programozható, név szerint megjegyzi a tulajdonos(ok) kedvenc italát. A készülék legújabb típusa már tartály nélkül dolgozik, a vízvezetékre köthető. Adhatunk a gépbe őrölt kávét, de akár egy kiló szemeset is, azt majd apránként, frissen megdarálja nekünk. A tejtartó 12 órán keresztül hűtve tárol és csak az éppen megkívánt mennyiséget forralja fel. Bármilyen italt készítünk, a géppel, egy csepp sem vész kárba, mert szenzor segítségével felismeri a behelyezett csésze méretét és közvetlenül fölé állítja a kifolyócsövet.

www.gourmetfesztival.hu

Megjelent a PSZÁF 2013. évi első fogyasztóvédelmi kockázati jelentése

A mérséklődő, de még mindig jelentős lakossági devizakitettség kezelése marad a banki működés egyik kulcsfeladata a közeljövőben is, melyben a jelenleg is létező állami és intézményi adósságkezelő programok fontos szerepet játszanak – áll a PSZÁF friss fogyasztóvédelmi kockázati jelentésében. A több szektorban előre jelzett élénkülő üzleti aktivitás mindenképpen örvendetes, ugyanakkor az erősödő értékesítési verseny fogyasztóvédelmi szempontból fokozott figyelmet érdemel.

A mérséklődő, de még mindig jelentős lakossági devizakitettség kezelése marad a banki működés egyik kulcsfeladata a közeljövőben is, melyben a jelenleg is létező állami és intézményi adósságkezelő programok fontos szerepet játszanak – áll a PSZÁF friss fogyasztóvédelmi kockázati jelentésében. A több szektorban előre jelzett élénkülő üzleti aktivitás mindenképpen örvendetes, ugyanakkor az erősödő értékesítési verseny fogyasztóvédelmi szempontból fokozott figyelmet érdemel.

Kedvező trendszerű változás, hogy az elmúlt három év során a lakossági hitelállományon belül a deviza alapú hitelek aránya az árfolyamhatás kiszűrésével a 70% feletti maximális értékről az elmúlt negyedév végére összességében 52%-ra csökkent. Ugyanakkor a lakosság túlzott eladósodottsága továbbra is súlyos probléma. A háztartási hitelkínálat elsősorban a fogyasztási hiteleknél és az állami kamattámogatásos lakáscélú kölcsönöknél erősödhet a jövőben. Ha a fogyasztási hitelfolyósítás a már eladósodott ügyfélkör részére is történne, akkor ez tovább növelheti a lakossági eladósodottságot, ezért ez külön figyelmet kíván. Piaci várakozások szerint a hitelezésben növekedhet a közvetítői értékesítés szerepe, márpedig az itt erősödő „díjverseny" a nem kellően gondos intézményi gyakorlatok esetében félreértékesítést is eredményezhet – olvasható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) most megjelent 2013. évi első fogyasztóvédelmi kockázati jelentésében.

Az eddig ismertté vált mintegy ezer deviza alapú jelzáloghitelekkel kapcsolatos semmisségi per esetében a jogerős ítéletek mindegyike elutasította a fogyasztói keresetet. A még nem lezárt ügyek mintegy egy százalékánál voltak sikeresek az ügyfelek. Fogyasztói kockázatot jelent, hogy a perek indításakor a fogyasztók nagy része nem tudja reálisan felmérni nyerési esélyeit, a perrel járó költségeket, s azt, hogy pernyertessége esetén a hitelnyújtó azonnal követelheti tőle a teljes tőketartozását. A perek megindítása (és az a vélelem, hogy az adós ettől kezdve nem köteles a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére) önmagában kedvezőtlenül hathat egyes fogyasztók fizetési hajlandóságára. Az ilyen magatartás pedig az adósok számára a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

A lakossági megtakarításoknál szigorodtak a kedvezményes kamatlábú termékek igénybevételi feltételei. A kombinált vagy strukturált megtakarítások feltételei, díjazási rendszere sokszor bonyolult, és nem kellően átlátható, az ügyfél-tájékoztatás gyakorta nem kiegyensúlyozott. Az elektronikus értékesítési csatornák felértékelődése, a személyes kapcsolattartás ebből adódó szűkülése szintén a félreértékesítés veszélyét erősítheti.

A befektetéssel kombinált életbiztosítások piacán a közvetítők igénybe vétele a fogyasztók számára megdrágíthatja a termékeket (a unit-linked befektetési életbiztosítások szerzési költségei rendre magasabbak a hagyományos életbiztosításokhoz képest), másrészt az ügyfeleket az igényeiknek megfelelő konstrukció helyett a magasabb közvetítői jutalékot nyújtó termék megvásárlására ösztönözhetik. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási üzletágban az év közbeni díjhirdetés térhódítása csökkentheti a díjak átláthatóságát, összehasonlíthatóságát, s hosszú távon akár mérsékelt tarifaemelkedéssel is járhat.

A befektetési piacon 2012-ben jelentősen megnövekedett lakossági állampapír-volumen kapcsán a PSZÁF fontosnak tartja: a kisbefektetők ne csak ezen értékpapír nagyon alacsony kockázatával legyenek tisztában, hanem figyeljenek a futamidő megválasztására is. Érdemes tudni, hogy a kamatkörnyezet változásai miatt a befektetések piaci értéke a futamidő alatt változhat, így a teljes névérték kifizetése kizárólag a lejáratig tartott állampapírok esetében biztosított.

Egyes befektetési vállalkozásoknál a bővülő közvetítői kör esetében kockázatokkal járhat, ha a közvetítői díjazás volumen alapon történik. Így ugyanis jelentős a közvetítők ösztönzése az ügyfélállományok mozgatására. További rizikó, hogy az ismeretlen ügyfélkör felé irányuló előzmény nélküli, kéretlen telefonhívásos értékesítés során a szolgáltatók a fogyasztók igényeinek kellő felmérése nélkül kínálnak befektetési szolgáltatást.

Az utóbbi időszakban megháromszorozódott a befektetési aranypiac forgalma. A befektetők bizalma az arany árfolyamának stabilitása kapcsán gyakorta túlzott, s a befektetések megfelelő értékesítése nehézségekbe ütközhet és sokszor a vártnál magasabb költségeket jelenthet. A befektetési aranykereskedelem – ellentétben a pénzügyi befektetésekkel – alulszabályozott tevékenység, és azt a PSZÁF nem felügyeli.

 

Dokumentumpótlás határideje a felsőoktatási felvételiben

2013. június 5-ig kell benyújtaniuk a felsőoktatásba felvételizőknek a jelentkezési határidő után megszerzett dokumentumok másolatait. Azokat a dokumentumokat pedig, amelyek csak június 5. után állnak majd rendelkezésre, legkésőbb július 10-ig kell pótolniuk.

 

2013. június 5-ig kell benyújtaniuk a felsőoktatásba felvételizőknek a jelentkezési határidő után megszerzett dokumentumok másolatait. Azokat a dokumentumokat pedig, amelyek csak június 5. után állnak majd rendelkezésre, legkésőbb július 10-ig kell pótolniuk.

 

Minden olyan dokumentumot, ami a márciusi jelentkezési határidőig még nem állt rendelkezésre – mint például az utolsó év végi bizonyítvány, vagy az azóta megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány – 2013. június 5-ig pótolhatják a felsőoktatásba jelentkezők. A hiányzó dokumentumokat a jelentkezők egyszerűen és gyorsan feltölthetik a Felvi.hu oldalról elérhető e-felvételiben. Ezzel a lehetőséggel azok is élhetnek, akik korábban jelentkezési lapot adtak be. Ehhez regisztrálniuk kell a honlapon, majd az e-felvételi belépéshez meg kell adniuk a felvételi azonosító számukat. Fontos, hogy a feltöltött dokumentum jól olvasható legyen.

 

A sorrendmódosítás, adatmódosítás, végső dokumentumpótlás határideje

 

A jelentkezéskor megadott sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően egy alkalommal módosítható, ezt mesterképzésre (is) történő jelentkezés esetén legkésőbb 2013. június 24-ig, felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre történő jelentkezés esetén 2013. július 10-ig lehet megtenni. A sorrendmódosításkor csak a korábban megadott jelentkezési helyeket lehet átrendezni, újabb képzés megjelölésére nincs mód.

 

A június 5-ét követően megszerzett dokumentumokat (pl. érettségi bizonyítvány, felsőfokú oklevél,) legkésőbb 2013. július 10-ig pótolhatják mind a mesterképzésre, mind a felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan mesterképzésre jelentkezők.

 

A dokumentumpótlásra, az adat-és sorrendmódosításra a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben van lehetősége a felvételizőknek.

 

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek a dokumentumpótláshoz, sorrend- és adatmódosításhoz nem áll módjukban az e-felvételi rendszert használni, a dokumentummásolatokat, illetve a kérvényeket az Oktatási Hivatal postacímére küldhetik be (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190). A sorrend- és adatmódosításokhoz szükséges formanyomtatványok a www.felvi.hu honlapon a Kérvénytárban találhatók meg, amelyeket kitöltve és aláírva kell elküldeniük az Oktatási Hivatal címére.

 

A szakma szépségei

2013.június 3-án a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős bútoripari technikus, lakberendező és bútorműves tanulói vizsgamunka kiállítás keretében mutatják be tudásukat. Az 1883-ban alapított Középipartanoda mai utódja, az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola az elődök hagyományait követve rendez minden évben kiállítást a végzős diákok vizsgamunka remekeiből.

 

2013.június 3-án a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola végzős bútoripari technikus, lakberendező és bútorműves tanulói vizsgamunka kiállítás keretében mutatják be tudásukat. Az 1883-ban alapított Középipartanoda mai utódja, az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola az elődök hagyományait követve rendez minden évben kiállítást a végzős diákok vizsgamunka remekeiből.

 

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola azt vallja, hogy egy szakma ismerete – főként a kézművességé – kulturális örökségünk meghatározó része. A kultúrába ágyazott szakképzés nemcsak a kézműves szaktudást, a szellemet és a lelket gazdagítja, hanem a munkaerőpiacon is sikeres, a Kozma diákjai a diploma megszerzése után könnyen érvényesülnek.

 Sikerük kulcsa a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában szerzett elméleti felkészültség, a gyakorlati szaktudás és a nyelvtudás összekapcsolása.

 A Kozma meggyőződése, hogy Magyarország gazdasági gondjaira a szakképzés ezen modellje kínálhat megoldást: a tömeges foglalkoztatás csak piacképes kis- és közepes vállalkozásoktól várható, azonban ezek elterjedésének legfőbb gátja a minőségi szaktudás hiánya.

 

A bútoripari technikus tanulók az emberi környezet egyik legnemesebb anyagával, a fával dolgoznak. A technikus tanulók jellemzően 18 – 23 éves fiúk, de minden évben jelentkezik

1-2 lány is. A technikus diákok megismerkednek a szakmai fogásokkal: a kézi szerszámok használatától a legmodernebb CNC-gépek programozásáig, és belekóstolnak a szakma szépségeibe is: elsajátítják a bútorrestaurálás, az intarziakészítés, a fafaragás, az esztergályozás alapjait.

 

A kiállításon a szakmai képzésekben – bútoripari technikus, lakberendező és bútorműves – résztvevő tanulók mutatják be a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában szerzett tudásukat.

A diákok az utolsó évben tervezik meg vizsgamunkájukat, amelyet az iskola tanműhelyében készítenek el – ezek a remekek adják a kiállítás gerincét. Az idei vizsgamunka kiállításon három bútoripari technikus osztály, közel 70 diákjának alkotásai láthatók. Két osztály a Kozmában érettségizett tanulókból áll, egy osztály az érettségi utáni OKJ képzésben vett részt.

 

(A Kozma Lajos Faipari nem csupán egy szakközépiskola,  hanem OKJ képzés is, tehát érettségizett tanulók is járnak oda szakmát tanulni. )

 

A lakberendező diákok munkái tervek, a bútorműves tanulók bútortervezési alkotásai rajzok és makettek formájában jelennek meg a tárlaton. A Kozma vizsgamunka kiállítása feltétlenül meggyőzi a látogatókat arról, hogy a szakképzés, a mester és tanítvány izgalmas és ígéretes alkotómunkája nemcsak a diákok és a szülők támogató bizalmát érdemli meg, hanem az egész magyar társadalomét.

 

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola vizsgamunka kiállítása

(Végzős bútoripari technikus, lakberendező és bútorműves tanulók)

1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.

 

Megnyitó: 2013.06.03. hétfő, 15 óra

A kiállítást megnyitja: Szatmáryné Jähl Angéla, a BKIK Kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Megtekinthető: 2013. június 03-25., vasárnap kivételével 1000 – 1800 óráig

 

www.kozmafa.hu

 

Lantai József

Kitartó Fidesz fölény

A Századvég 2013. május végén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint az elmúlt hónapokban nem változtak jelentősen az erőviszonyok a pártok támogatottságát tekintve, a kormánypártok változatlanul őrzik vezető pozíciójukat mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében.

A Századvég 2013. május végén készített közvélemény-kutatásának tanúsága szerint az elmúlt hónapokban nem változtak jelentősen az erőviszonyok a pártok támogatottságát tekintve, a kormánypártok változatlanul őrzik vezető pozíciójukat mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében.

2013. májusban a választókorúak 48 százaléka nyilatkozott úgy, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó parlamenti voksoláson, azaz a választási aktivitás a korábbi hónapokban mértekkel azonos.

A pártszimpátiájukban bizonytalanok aránya gyakorlatilag február óta nem változott, továbbra is a választókorúak 44 százaléka tartozik ebbe a csoportba.

A Fidesz támogatottsága a teljes népesség körében 24 százalékos, az MSZP ebben a közegben 13 százalékon áll. A Jobbik támogatottsága 8 százalékos, az LMP-re a választópolgárok 2, az Együtt 2014-re 6 százalékuk szavazna. A Demokratikus Koalíció 1 százalékon áll, más pártokra a megkérdezettek 2 százaléka szavazna.

A biztos szavazó pártválasztók között a Fidesz 47, az MSZP 25 százalékon áll. A Jobbik támogatottsága 13, az LMP-é 2 százalék. Ebben  a dimenzióban az Együtt 2014-re 10 százalék, a Demokratikus Koalícióra 1 százalék voksolna. Egyéb pártok támogatottsága 2 százalékos a biztos szavazó pártválasztók körében.

 

A kutatás módszertana:

 

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2013. május 25-27. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

1 napig 75% kedvezmény.

2013. június 1-én, szombaton a Budapesti Nyári Fesztivál (BNYF) további 4 új pénztára nyílik meg, a BNYF Infópont a Széll Kálmán téren és a Városháza parkban, valamint a BNYF jegyértékesítő Plázapont a Mammut és az Allee Bevásárlóközpontokban.

 

2013. június 1-én, szombaton a Budapesti Nyári Fesztivál (BNYF) további 4 új pénztára nyílik meg, a BNYF Infópont a Széll Kálmán téren és a Városháza parkban, valamint a BNYF jegyértékesítő Plázapont a Mammut és az Allee Bevásárlóközpontokban.

 

Új jegyértékesítő helyeik a nyár végéig várják Önöket. A nyitás alkalmából újabb 7 előadásra lehet 75% kedvezménnyel jegyet vásárolni. Akik június 1-én személyesen felkeresik a Margitszigeti és Városmajori Jegypénztárat és a négy új jegyértékesítő pont bármelyikét, azok ajándékba kapnak egy 75 Év Emlékkártyát.

 

Amennyiben aznap vásárolnak is a kártyával, 75 %-os kedvezménnyel válthatnak további jegyet az itt felsorolt 2 margitszigeti, 4 városmajori produkcióra és egy Jazzy Tower koncertre. Az akcióban azok a kártyatulajdonosok is részt vehetnek, aki korábban hozzájutottak az Emlékkártyához vagy a BNYF Kedvezménykártyához.


6 helyszínen, 7 előadásra, 1 napig, 75% kedvezmény.

2013. JÚNIUS 1. szombat

 

75% kedvezmény az alábbi előadásokra: 

Előadások
2013.06.30. Spartacus

2013.06.15. Black comedy

2013.06.23. Az aranyhajú lány

2013.07.06. Goldoni: Chioggiai csetepaté
2013.07.19. James Bond 60 – filmzene
2013.07.27. Jazzy Tower – Majsai Swing Star
2013.08.11. Roma Hungaricum: Örökzöldek és klasszikusok másképp

 

Nagy volt az érdeklődés az elmúlt három kedvezményezett alkalommal a jegypénztárakban. Remélik, holnap is köszönthetik Önöket valamely jegyárusító helyükön.

Június 1-én a nyitva tartás az alábbiak szerint alakul:

Margitszigeti Jegypénztár: 11-19 óra között
Városmajori Jegypénztár: 11-19 óra között
Mamut: 12-20 óra között
Allee: 12-20 óra között
Szél Kálmán tér: 11-19 óra között
Városháza park: 11-19 óra között

 

http://www.szabadter.hu/

 

Lantai József