Jelentett az EST MEDIA

 2013 I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 238 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -198 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

 2013 I. félévében az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 238 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -198 millió forint volt, ami a 2012. év azonos időszaki adathoz képest 90 százalékkal kedvezőbb.

 

Az EST MEDIA Nyrt. (BÉT: ESTMEDIA) stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett. Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként ugyanakkor nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye.

 

2013. I. félévében a Társaság konszolidált árbevétele 238 millió forint volt, ami 237 millió forinttal maradt el az előző év azonos időszakának konszolidált árbevételétől.

 

A cégcsoport 2013. I. félévi konszolidált üzemi szintű eredménye és EBITDA-ja a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest 102, illetve 99 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek.

 

A cégcsoport 2013. I. féléves konszolidált adózott eredménye 1,885 milliárd forinttal és 90 százalékkal kedvezőbb, mint a 2012. évi azonos időszaki adat (a bázisidőszaki adatot -1,838 milliárd forinttal befolyásolta a Sziget Kft. részesedés értékesítésének vesztesége, annak figyelembe vétele nélkül a tárgyidőszaki adat mintegy 48 millió forintos javulást mutat).

 

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a 2012 augusztus végén értékesítettük a Sziget Kft-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészünket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

 

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

 

A 2013. április 29-i éves rendes közgyűlése elfogadta a Társaság 2012-es éves beszámolóját, ami alapján a Társaság egyedi saját tőkéje a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent, így a tőkehelyzet rendezése vált szükségessé. Ennek érdekében a Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re rendkívüli közgyűlést hívott össze, amely a Társaság alaptőkéjét leszállította a korábbi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra. 

 

A 2012H1 és a 2013H1 IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentések főbb eredményadatainak az összehasonlítása

Megnevezés / E Ft

2012H1

2013H1

Változás (eFt)

Változás (%)

Árbevétel

475 621

238 411

-237 210

-50%

Üzemi eredmény

-250 250

-147 821

102 429

41%

Értékcsökkenés

58 944

56 040

-2 904

-5%

EBITDA

-191 306

-91 781

99 525

52%

Adózott vállalkozási eredmény

-2 084 113

-198 602

1 885 511

90%

 

A reorganizációs lépések – elsősorban a veszteséges üzletágak leépítése – és a reklámpiac historikus ciklikusságából adódóan gyengébb első félévi költések, valamint a gyenge teljesítményt mutató értékesítés miatt a Társaság 2013. évi I. féléves konszolidált árbevétele a 2012-es azonos időszaki adatokhoz képest csökkent. A reorganizáció keretében 2011. III. negyedévben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi akvizíciókra is sor került. Ez a megelőző évek üzemi veszteségeinek fedezésén túl a bizonyítottan sikeres program guide tevékenységhez való visszatérést, és egyben a terjeszkedést is elősegítette: a cégcsoport programkalauz termékei három országban, a 40 milliós magyar, román és bolgár piacot lefedve, platform-függetlenül elérhetőek.

 

Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója a 2013. év I. félévéről és az elkövetkező időszakról:

 

2012 során az EST MEDIA portfóliójában – a 2011 során meghatározott reorganizációs programnak megfelelően – teljes leépítésre, illetve értékesítésre kerültek a nem média jellegű tevékenységek és vállalatok. 2013 első negyedévében befejeződött ezeknek a folyamatoknak a lezárása, míg az egyedül megmaradó média üzletág legfontosabb eseményeként – a magyarországi EXIT magazin kiadásának felfüggesztése mellett – áprilisban hosszú előkészítő munka után piacra kerültek a Pesti Est és az országos Est Lapok programkalauzok megújult nyomtatott verziói. A változás lényege a jelentős elmozdulás a programlisták irányából az értékesebb cikkek, kritikák, és vizuális  tartalom felé, valamint a nyomtatott, az online és a mobil platformok szorosabb egymásra épülése. Ezzel a cégcsoport tovább halad a 2011-ben meghatározott reorganizációs úton, és az aktuális társadalmi és életmód változásoknak megfelelő irányban fejleszti jól ismert és kedvelt márkáit.

 

2013 első félévében a reklámpiacon belül a vártnál is nagyobb visszaesés volt tapasztalható a Társaság számára jelenleg még legfontosabb nyomtatott magazinok piacán és jelentősen romlottak az egész évre vonatkozó idevonatkozó előrejelzések is. A helyzetet tovább nehezíti a reklámozói oldal egyik meghatározó szegmensének erősen centralizált költése, melyből – az elmúlt két évtized historikus adataihoz képest – szinte alig érkezik hozzánk megrendelés.

 

Mindezek egyértelművé tették, hogy a termékek átalakítása mellett az üzleti modellünk megújítása is elengedhetetlenné vált, így a hagyományosan csupán reklám árbevételre építő működésünket ki kell bővíteni a média portfólióra szervesen épülő, egyéb bevételi forrásokat teremtő tevékenységekkel. Ennek jó példája a már pozitív eredményeket mutató est.hu – mandiner.hu együttműködés, amelyet a tervek szerint több hasonló projekt is követ majd az év második felében.

 

Mindemellett természetesen fontos célkitűzés a termékek folyamatos további korszerűsítése, ennek egyik állomása a mobilEST 2.0 – az eredetileg nyárra tervezett, de piaci okokból elhalasztott – őszi elindítása mindhárom piacunkon."

 

 

GANYMED GOES EUROPE

Egyedülálló nemzetközi színházi produkció 2013. szeptember – novemberben, a Szépművészeteiben.  A Szépművészeti Múzeumban hét alkalommal látható a GANYMED GOES EUROPE projekt „Klasszikus képzőművészet – kortárs interpretációk" – 12 festmény, 12 irodalmi szöveg, 12 színész.

 

Egyedülálló nemzetközi színházi produkció 2013. szeptember – novemberben, a Szépművészeteiben.  A Szépművészeti Múzeumban hét alkalommal látható a GANYMED GOES EUROPE projekt „Klasszikus képzőművészet – kortárs interpretációk" – 12 festmény, 12 irodalmi szöveg, 12 színész.

 

A budapesti Szépművészeti Múzeum, a wrocławi Nemzeti Múzeum és a bécsi Kunsthistorisches Museum együttműködésében, valamint az osztrák színházi társulat, a wenn es soweit ist („ha eljött az ideje") rendezésében egyedülálló színházi produkciónak lehetnek részesei az érdeklődők hét alkalommal, 2013 szeptembere és novembere között, a Szépművészeti Múzeumban. Az ismert írókat, színészeket és a múzeum alkotásait összekapcsoló Európai Uniós művészeti esemény próbái már zajlanak.

 

Az osztrák színházi formáció vezetői, Jacqueline Kornmüller és Peter Wolf tizenkét ismert magyar és külföldi szerzőt – többek között Esterházy Pétert, Grecsó Krisztiánt, Dragomán Györgyöt, Tóth Krisztinát – kértek fel új szövegek megalkotására a múzeum gyűjteményében található, egy-egy inspiráló festményhez. A képek előterében tizenkét színész – többek között Kulka János, Hegedűs D. Géza, Gryllus Dorka, Udvaros Dorottya – tolmácsolásában előadott darabok októberben és novemberben összesen hét alkalommal, csütörtök esténként láthatóak majd. A néhány perces előadásokat párhuzamosan és folyamatosan, többször egymás után adják el, így a néző saját maga döntheti el, hogy mennyi időt tölt el az egyes képeknél.

 

A projekt 2009-ben indult „Ganymed Boarding" címmel Bécsben, a Kunsthistorisches Museumban. A szokatlan, izgalmas, sokszor meglepő darabok újfajta élményt hoztak a múzeumba, a projekt nagy sikert aratott, estéről estére több százan voltak kíváncsiak rá.

A címadó darabot Paulus Hochgatterer írta Correggio Ganümédész elrablása című festményéhez Ganymed Boarding névvel.

„Ganümédész, Trósz király gyermeke a görög mitológiában, aki szépséges ifjúvá serdült. Egyszer Ganümédész az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor Zeusz megpillantotta a szépséges ifjút, és egyből beleszeretett. Sas képében leszállt hozzá, és felvitte magával az Olümposzra."

A projekt több rangos díjat is megnyert: 2011-ben a neves bécsi színházi díjat, a Nestroy-t, 2012-ben pedig a Bank Austria művészeti díját.

Jacqueline Kornmüller a GANYMED BOARDING-ról:

 

"A projekt abból az érdeklődésből fakadt, hogy hogyan lehet a művészetet másfajta módon megismerni. Szerettem volna a kép aktualitását felfedni, a narratív erő eltávolodását és gazdagságát. A kép mélyebb feltárása nem egy bevett akadémiai folyamat által, hanem nagyon szubejktív és asszociatív módon valósul meg. Az írók olyan témákról írnak, amik a kép kapcsán megragadják őket, a színészek a szövegeket átültetik a saját szabályaik szerint és élővé teszik. Így a festmények megszólalnak és beszélni kezdenek hozzánk."

 

A budapesti projektben részt vevő szerzők, festmények, színészek:

1. Marek BIEŃCZYK: Egy alvó család

Kép: RÓMÁBAN MŰKÖDŐ FESTŐ 1620 KÖRÜL – Alvó lány

BÍRÓ Kriszta előadásában

 

2. DRAGOMÁN György: Adrenalin

Kép: JACOPO TINTORETTO – Herkules kitaszítja a faunt Omphale ágyából

SZIKSZAI Rémusz előadásában

 

3. SZÉCSI Noémi: A Szent bőrtelen

Kép: MATTEO DI GIOVANNI – A megnyúzott Bertalan apostol

DIÓSSI Gábor előadásában

 

4. ESTERHÁZY Péter: A hirtelen barátság

Kép: FRANCISCO DE GOYA – José Antonio Marqués de Caballero képmása

KULKA János előadásában

 

5. DARVASI László: A bika farka

Kép: FRANCISCO DE GOYA – A korsós lány

GRYLLUS Dorka előadásában

 

6. GRECSÓ Krisztián: Magánjézus

Kép: FRANCISCO DE HERRERA –

Szent József a gyermek Jézussal

TAKÁTSY Péter előadásában

 

7. Terézia MORA: Utolsó napjaink emlékére, szerelemmel

Kép: ANTHONY VAN DYCK – Házaspár képmása

UDVAROS Dorottya előadásában

 

8. Thomas GLAVINIC: Mezítelenül

Kép: HANS BALDUNG GRIEN – Éva

HAY Anna előadásában

 

9. VAJDA Miklós: Noé galambja

Kép: IFJ. JAN BRUEGHEL – Noé bárkája

HEGEDŰS D. Géza előadásában

 

10. ERDŐS Virág: Téli táj korcsolyázókkal

Kép: HENDRICK AVERCAMP – Téli táj korcsolyázókkal

FÁTYOL Hermina előadásában

 

11. TÓTH Krisztina: A tükör

Kép: JAN KUPEZKY – Művész és családja

TERHES Sándor előadásában

 

12. SZVOREN Edina: Csónakban

Kép: LEO PUTZ – Csónakban

SZÉKELY Rozália előadásában

 

2013. szeptember – november

GANYMED GOES EUROPE

Wroclaw / Budapest / Bécs

Klasszikus képzőművészet – kortárs interpretációk

12 festmény, 12 irodalmi szöveg, 12 színész

 

PREMIER 2013. Szeptember 26.

További előadások:

Október 3., 17., 31.

November 7., 21., 28.

Szépművészeti Múzeum

 

http://www.szepmuveszeti.hu/

http://www.youtube.com/watch?v=cLOMBeBDtbY

http://www.khm.at/de/erfahren/kinder-jugendliche/projekte/wenn-es-soweit-ist-im-theseustempel/

http://www.wennessoweitist.com/html/about.html

 

Lantai József

A válság előtti évben mértnél is jobban nőttek a beruházások

Forrás: KSHForrás: KSHA KSH legfrissebb adatai a beruházások emelkedését mutatják a magyar gazdaságban, amelyre utoljára a válság előtti évben, 2007-ben volt példa. Az előző év azonos időszakához képest a bővülés mértéke 2013 első negyedévében 4,6 százalékos volt, amely még a 2007. negyedik negyedévében mért 2,6 százalékos szintet is meghaladja. Negyedéves alapon – a szezonálisan kiigazított adatok szerint – a beruházások volumene gyakorlatilag stagnált (-0,1 százalék). Az építési beruházások 5,8, míg a gép-és berendezésberuházások 2,4 százalékos növekedést mutattak 2012. második negyedévéhez képest.

 

Forrás: KSHForrás: KSHA KSH legfrissebb adatai a beruházások emelkedését mutatják a magyar gazdaságban, amelyre utoljára a válság előtti évben, 2007-ben volt példa. Az előző év azonos időszakához képest a bővülés mértéke 2013 első negyedévében 4,6 százalékos volt, amely még a 2007. negyedik negyedévében mért 2,6 százalékos szintet is meghaladja. Negyedéves alapon – a szezonálisan kiigazított adatok szerint – a beruházások volumene gyakorlatilag stagnált (-0,1 százalék). Az építési beruházások 5,8, míg a gép-és berendezésberuházások 2,4 százalékos növekedést mutattak 2012. második negyedévéhez képest.

 

A nemzetgazdasági beruházásokban közel egyharmados arányt képviselő feldolgozóipari beruházások volumene az előző negyedévi 13,2 százalékos visszaesést követően csupán 0,5 százalékkal mérséklődött. Az ágazaton belül a nagy súlyú gyógyszergyártás és járműipar esetében főként a tavalyi erős beruházási kedvnek – vagyis a magas bázisnak – köszönhetően csökkent a beruházások értéke, ugyanakkor a gumi, műanyag, nem fém ásványi termék, illetve a gép, gépi berendezések gyártása területén bővülést regisztráltak.

A nemzetgazdasági beruházásokban 14 százalékos hányadot kitevő szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban 2013 második negyedévében a beruházások volumene 13,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mért szintet. A Kormány infrastrukturális fejlesztéseket támogató intézkedései is hozzájárultak a bővüléshez, amely főként az alsóbbrendű útvonalak, egyéb útépítések és autópálya építések, valamint az ágazatban végbement járműbeszerzésnek köszönhető.

2013. április-júniusban összesen tizenegy nemzetgazdasági ágazatban volt magasabb a beruházások volumene az előző év második negyedévéhez képest. Ezek közül a legdinamikusabb bővülés a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban következett be, ahol szállodafelújítások és bővítések nyomán 80,2 százalékkal nőtt a beruházási volumen.

XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál

A XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál a Magyar-Olasz Kulturális Évad jegyében harmadik napján, 2013. augusztus 31-én nemcsak a délelőtt, hanem a délután is a gyerekeké. Folyamatosan működik a Mesekert, a nap játékmestere Gulyás László, a Vándormuzsikus. Lesz ott Tündérhinta, Égigérő domb, Bartha Tóni csúzlizdája, Sárkányfal és még sorolhatnám, de az igazán érdekes a Tekergőtér.

 

A XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál a Magyar-Olasz Kulturális Évad jegyében harmadik napján, 2013. augusztus 31-én nemcsak a délelőtt, hanem a délután is a gyerekeké. Folyamatosan működik a Mesekert, a nap játékmestere Gulyás László, a Vándormuzsikus. Lesz ott Tündérhinta, Égigérő domb, Bartha Tóni csúzlizdája, Sárkányfal és még sorolhatnám, de az igazán érdekes a Tekergőtér.

 

A TEKERGŐTÉR egyedi tervezésű és kivitelezésű játékok gyűjteménye. Olyan játszótér, ahol a gyerekek és játékos kedvű szüleik egyaránt jól szórakozhatnak és próbára tehetik ügyességüket. Ezen a játszótéren lehet tekerni – forgatni – húzni – tolni – billenteni – fújni – és főleg gurítani. A szabályok minden esetben egyértelműek, a sikerélmény és a jó hangulat garantált. Tessék, tessék, csak tekergessék! Izgalmas szerkezetek, szórakoztató feladatok kicsiknek és nagyoknak.

 

És egy hely, csak gyerekek számára! Ide bizony a szülők nem léphetnek be!

Óriási szenzáció a Circus Mechanicus. A Tintaló Társulás bemutatja mechanikus bábszínházát. A Tintaló Cirkusz egy szokatlanul kicsi cirkusz, ahol 16-20 gyermek számára van férőhely. A szülők a sátor oldalán elhelyezett lyukakon keresztül kukucskálhatnak, miközben csemetéik közvetlen közelről láthatják a mechanikus bábok 15 perces műsorát. Az aprócska porondon fából faragott elefánt, bohócok, légtornász, egyensúlyozó-művész ejti ámulatba a nagyérdeműt, és megelevenednek egy vándorcirkusz életének csöppet sem monoton hétköznapjai.

 

11 órakor kezdődik a szabadtéri nagyszínpadon a Kecskeméti Katona József Színház előadása: Nemes Nagy Ágnes: Bors néni.

Bors néninek ma van a nyolcvanadik születésnapja! Az ünnepségre pedig minden gyerek hivatalos. Aki elég kalandvágyó, az eljön a színházba, és meglátogatja Bors nénit; cserébe pedig találkozhat Lackóval és Titilla macskával, a Nappal és a Holddal, Nyúl Elekkel, Jeromossal, a rákkal, és Bors néni többi kis barátjával.

A Nemes Nagy Ágnes művei alapján készült mesejáték több mint harminc éve örvend töretlen népszerűségnek. Sikerének titka abban rejlik, hogy Bors néni és kis csapata bevonja a játékba az előadás kis nézőit is, akik ha kell, a fákat alakítják, vagy varázsszavakat mormolnak a játékmester irányításával.

A szereposztás:

Bors néni: Csombor Teréz

Lackó: Hajdú Melinda

Titilla: Szokolai Péter

Vizimolnár: Pál Attila

Játékmester: Puskás Gyula

Szerepel még Fejes Szandra, Varga Zsanna, Sirkó Anna, Kiss Eszter, Török Tünde, Olasz Csaba Ferenc, és Czeglédi Ákos.

Díszlet- és jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes

Rendező: Novák János

 

Bors néni után alig marad idő az ebédre, mert rögvest a DuoTrió utcaszínházi előadása következik, Bodri, a felmosolygó öleb – Óperenciás udvar bábos, utcás-gólyalábas, akrobatikus színházzal.

Vetélkedőjátékban legyőzhetjük a Vándormuzsikust, Gulyás Lászlót, és ha ez sikerül, akkor a pilisvörösvári Mondschein zenekarral vásársétányra mehetünk sramlizenével. Ujjé a ligetben…!

 

Délután három órakor a Békéscsabai Napsugár Bábszínház csacsifogata három történetet hoz el a gyerekeknek Móricz Zsigmond, Zelk Zoltán, Kányádi Sándor, Weöres Sándor verseiből, verses meséiből: Fut robog a kicsi kocsi…, A kismalac és a farkasok, A három nyúl.

 

Álomkófic címmel a Misztrál együttes gyermekkoncertje lesz a Vásárszínpadon, majd utánuk a Fabók Mancsi Bábszínháza, A székely menyecske és az ördögök bábos mesét láthatjuk.

Bábos mesemondó: Fabók Mariann.

Élt egyszer, valamikor erősen rég egy székely menyecske. De az a világon mindent a visszájára cselekedett. Makacs dacosságával még az ördögnek is igen meggyűlt a baja. S tán még ma sem szabadult volna az asszonynép fogságából, ha meg nem menti egy huszár… Mesénk fonalát ördög szállta királykisasszonyok, ördögtől kapott ördögűző képesség, igaz mátkaság, lakodalom s haj, még mik nem ékesítik! S hogy miként kacsint vissza történetünkbe vad menyecskénk, azt megláthassák, csak kerekítsék szemüket, s élesítsék pupillanyílásukat!

 

A gyerekprogramot a Szép hazánknak vitéz ideibül való játék, a régi korok bajnokait idéző gólyalábas garabonciás csapat, és a Kolompos vigadalom és táncház zárja.

 

18:30 órakor az ófalui templomban a Grazioso Kamarazenekar Szép esti muzsikája már a felnőtteket várja, Albinoni, Vivaldi, Paganini művei Balogh Ferenc, Balogh Dávid, Sztankay Klára és Detvay M. Marcella előadásában

 

19.30-kor a Szabadtéri nagyszínpadon a Veszprémi Petőfi Színház előadását tekinthetjük meg, Kisfaludy Károly: Csalódások.

Fergeteges vígjáték, bonyodalom bonyodalom hátán. De a végén minden jóra fordul.

Kisfaludy Károly gazdag drámai munkásságának legsikerültebb és legsikeresebb vígjátéka a Csalódások. Főhőse Lombai, az uradalmi intéző, ki nagyra törő terveket sző: gazdag és előkelő partit szán fiának és nevelt lányának is. Hogy a fiatalok szeretik egymást, a zord atyát nem hatja meg. Sőt, vérszemet kap; nem elégszik meg a gyerekek sorsának elrendezésével, boldog-boldogtalant igyekszik összeboronálni egymással. Elképzelései azonban ritkán találkoznak az érintettek szándékaival. Hogy a nagy manipulátor szerepében tetszelgő Lombai vagy az akadályokat nem ismerő szerelem diadalmaskodik?

A szereposztás:

Gróf Elemir: Sághy Tamás

Báró Kényesi: Oberfrank Pál

Köröndy Lina, fiatal özvegy: Trokán Anna

Lombai, uradalmi inspektor: Nyirkó István

Elek, ennek fia, hadnagy: Kovács Gergely

Lidi, rokona: Halasi Adelaida

Luca kisasszony: Csarnóy Zsuzsanna

Mokány, földesúr: Kőrösi Csaba

Vilma, Lina társalkodója: Terescsik Eszter

Tamás, uradalmi kertész: Vajda Károly

Antal, Elemir inasa: Őri Ádám

Zsuzsi: Bécsi Kamilla

Csicsó, zenész: Kalló Zoltán

Rendező:Valló Péter

 

Az estét 22 órai kezdéssel a Vásársétányon a Thomastik Trio zárja, Táncolj velük.

 

XV. Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál

Klebelsberg Kultúrkúria

1028 Budapest, Templom u. 2-10.

 

http://www.kulturkuria.hu/

 

Lantai József

A „helyeltolás” a legújabb trend a TV- és videónézési szokásokban

Az Ericsson ConsumerLab legújabb jelentéséből kitűnik, hogy a televíziózás terén egy egészen új hozzáállás kezd kibontakozni. A vállalat negyedik televíziós fogyasztói trendeket vizsgáló éves jelentése szerint a válaszadók 72%-a legalább hetente használja mobileszközét videó megtekintésére, és 42%-uk az otthonán kívül néz videó-tartalmakat okostelefonján, tabletjén.

 

Az Ericsson ConsumerLab legújabb jelentéséből kitűnik, hogy a televíziózás terén egy egészen új hozzáállás kezd kibontakozni. A vállalat negyedik televíziós fogyasztói trendeket vizsgáló éves jelentése szerint a válaszadók 72%-a legalább hetente használja mobileszközét videó megtekintésére, és 42%-uk az otthonán kívül néz videó-tartalmakat okostelefonján, tabletjén.

 

A felhasználók 75%-a egyszerre több feladatot is végez a mobilkészüléke használatával, miközben TV-t néz.

 

Szintén új trend, hogy a felhasználók ugyanazt a tartalmat több helyről és több alkalommal is megtekintik. Az Ericsson ConsumerLab ezt a típusú megtekintést „helyeltolásos megtekintésnek" nevezte el. Érdekes eredmény, hogy már a 65 és 69 év közötti válaszadók 41%-a is heti több alkalommal tekintett meg igény szerinti (VoD) vagy időeltolásos tartalmakat.

 

Anders Erlandsson, az Ericsson ConsumerLab vezető kutatója szerint: „Amikor a TV-iparág először vetette fel a mobil televíziózás lehetőségét, mindenki úgy gondolta, hogy ez elsősorban professzionálisan létrehozott, rövidebb videoklipeket jelent majd. Most azonban egy igen érdekes fordulat van kialakulóban. A felhasználók valóban rövidebb videó részleteket néznek, de ezeket a videóklipeket saját maguk hozzák létre azáltal, hogy teljes hosszúságú TV-műsorokat és filmeket saját igényeik szerint állítják le, majd indítják újra."

 

A felhasználók folyamatosan újraértelmezik a televíziót és a videót. Az emberek 82%-a legalább havi rendszerességgel használja a YouTube-ot vagy hasonló szolgáltatásokat, kérdés tehát, hogy például egy recept online megtekintése a konyhában csupán csak „utasítások" végigkövetése vagy esetleg már televíziózásnak számít.

 

Valójában a válaszadók több mint fele azt állította, hogy a számítógépük és az internetcsatlakozás szerves részét képezi a TV- és videónézési szokásaiknak. Ezek az eszközök lehetővé teszik a nézők számára, hogy kiválasszák és kombinálják, mit, hogyan és mikor kívánnak megnézni – hasonlóan ahhoz, ahogyan egy étteremben is választ az ember.

 

„Megindult a verseny az első egyszerűen használható „à la carte" televíziós megoldásszolgáltatói pozíció eléréséért, amely szolgáltató megoldást kínál az összes fogyasztói televíziózási és videózási igényre. A fogyasztók az à la carte TV-kínálatot a TV- és videónézési élmény szempontjából az ötödik legfontosabb tényezőként sorolják fel."

 

Ugyanakkor mindent összevetve még nem jött el az idő, hogy búcsút mondjunk a hagyományos televíziózásnak. „A lineáris televíziózásnak továbbra is fontos szerepe van a fogyasztók életében, és nem tapasztalható visszaesés a használat gyakoriságában. Beszédes példa, hogy a válaszadók 36%-a érzi még mindig úgy, hogy a televíziózási szokásaik igen fontos része az élő sportesemények megtekintése" – mondta el Erlandsson.

 

A felmérésre Brazíliában, Kanadában, Chilében, Kínában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Mexikóban, Oroszországban, Dél-Koreában, Spanyolországban, Svédországban, Tajvanon, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban került sor. Összesen 30 otthoni interjúra, valamint 15 ezer szélessávú felhasználókkal készített onlineinterjúra került sor. Az Ericsson ConsumerLab az emberek viselkedését és az általuk fontosnak tartott tényezőket vizsgálja, beleértve azt is, hogyan vélekednek az IKT-termékekről és szolgáltatásokról. Az Ericsson e felmérések segítségével alakítja ki hálózati megoldásait és szolgáltatásait, hogy a mobilszolgáltatók a megfelelő szolgáltatásokat kínálhassák az ügyfeleik számára.

 

Rézangyal díjak

Három kategóriában díjazták a Rézangyal párlatait a IV. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és Párlatversenyen. A közel 300 benevezett gyümölcspálinka és párlat közül az 55%-os kajszibarack kategóriagyőztes aranyérmes lett, míg a Classic Barrique törkölypálinka ezüst, az 55%-os meggy pedig bronzérmet kapott.

 

Három kategóriában díjazták a Rézangyal párlatait a IV. Vas Megyei Nyílt Pálinka- és Párlatversenyen. A közel 300 benevezett gyümölcspálinka és párlat közül az 55%-os kajszibarack kategóriagyőztes aranyérmes lett, míg a Classic Barrique törkölypálinka ezüst, az 55%-os meggy pedig bronzérmet kapott.

 

A versenyre benevezett közel 300 gyümölcspálinkát és párlatot kilenc kategóriába osztották: ágyas pálinkák, almapálinkák, bogyótermésű pálinkák, csonthéjas pálinkák, szőlőpálinkák, törkölypálinkák, vadpálinkák, likőrfélék és egyéb pálinkafajták.

„Nevezni a 2008. évi LXXIII. számú pálinka törvényben pálinkának minősülő készítményekkel, illetőleg a Jövedéki adóról és a jövedéki termékek különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény szerinti párlatokkal lehet, a versenyszabályzatban megadott szortiment szerint, kilenc kategóriában."

 

A 15 tagú bírálóbizottság végül ezek közül választotta ki a Champion, azaz a verseny legjobb pálinkája, Vas Megye Legjobb Pálinkája, „Ezen termékeket megőrzendő „kincsként" elhelyezzük a NAV Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Igazgatói vitrinébe a 2013. év versenyéhez kötődően." – valamint a különböző kategóriák bronz-, ezüst- és aranyérmeseit.

A Fesztivál közönségdíját, a Társadalmi zsűri ítélte oda.

 

A Rézangyal pálinkáit három kategóriában is díjazták:

a csonthéjas termésűek versenyét megnyerve, aranyminősítésben részesült a Rézangyal 55%-os kajszibarack pálinkája,

ezüstminősítéssel tüntették ki a törkölypálinkák kategóriájában a Classic Barrique-ot,

az 55%-os meggy pedig bronzérmet szerzett a csonthéjas termésűek között.

 

http://www.vasmegyeipalinkaverseny.hu/

 

Lantai József

Menekülési lehetőség az iskola börtönből – hogyan lehet felmentést kérni a délutáni bennmaradás alól?

A köznevelési törvény szeptember elsejétől érvényben lévő szabályai szerint minden olyan általános iskolásnak, aki államosított iskolába jár, 16 óráig az iskolában kell tartózkodnia. Sokan kérdezik, mit tehetnek, ha továbbra sem kívánják, hogy gyermekük a kötelező órák után az iskolában maradjon. Ehhez próbálunk egy kis segítséget adni.

A köznevelési törvény szeptember elsejétől érvényben lévő szabályai szerint minden olyan általános iskolásnak, aki államosított iskolába jár, 16 óráig az iskolában kell tartózkodnia. Sokan kérdezik, mit tehetnek, ha továbbra sem kívánják, hogy gyermekük a kötelező órák után az iskolában maradjon. Ehhez próbálunk egy kis segítséget adni.

A törvény szerint a szülő kérésére az iskola igazgatója felmentheti a gyermeket a délutáni iskolai tartózkodás alól a gyermeket. Ugyanakkor arra nincs előírás, hogy kérését a szülőnek indokolnia kellene, de valószínűleg hasznos az indoklás hozzáfűzése is.

Javasoljuk, hogy a gyerekek már az első tanítási napon vigyenek magukkal egy kérést, vagy akár azt ezen a héten, az iskolakezdés előtt érdemes beadni az iskolatitkárnak vagy az igazgatónak. A jogszabály szerint elvileg ennyi is elegendő:

Tisztelt Igazgatónő/úr!

Kérem, hogy gyermekemet a kötelező tanítási órák után az iskolában tartózkodás alól mentesíteni szíveskedjék.

dátum, aláírás

Ha a szülő kérelmét az igazgató elutasítja, jogorvoslatért az igazgató feletteséhez, a tankerület vezetőjéhez lehet fordulni. Arról, hogy ki az illetékes, a KLIK honlapjáról lehet tájékozódni, a klik.gov.hu oldalon.

Fontos tudni, hogy ha a gyermeket nem mentette fel az igazgató az iskolában tartózkodás alól, ő mégis hazamegy, ugyanolyan hiányzásnak számt, mintha a délelőtti kötelező órákról hiányozna, tehát a szülő csak nagyon korlátozott mennyiségben igazolhatja, ha pedig nincs igazolás, a következmény ugyanúgy a családi pótlék megvonása, a jegyző felé való jelentés, sőt akár a gyermek védelembe vételét, extrém esetben pedig akár köznyelven szólva ‘intézetbe kerülését' is eredményezheti.

A törvény azt is előírja, hogy a szülők kérésére az iskolák kötelesek 16 óra helyett 17 óráig biztosítani a gyermekek felügyeletét. Azt is fontos tudni, azt nem írja viszont elő, hogy 8 órakor kell kezdődnie a tanításnak. A jogi környezet ugyanakkor támogatja azt is, hogy kötelező órák legyenek a délutáni órákban, így előfordulhat, hogy egyes iskolák a 13 és 16 óra közötti sávba fogja tolni a máshogyan csak fokozott balesetveszéllyel megszervezhető kötelező testnevelés órákat. Ezekről a szülő már nem is kérheti el a gyermeket, tehát a házi feladat elkészítése és minden iskolán

http://infopoly.info/szulok/

Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613–2013)

Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613-2013) címmel 2013. szeptember 3-án, papír-, vízjel- és ipartörténeti kiállítás nyílik az Országos Széchényi Könyvtárban.

 

Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613-2013) címmel 2013. szeptember 3-án, papír-, vízjel- és ipartörténeti kiállítás nyílik az Országos Széchényi Könyvtárban.

 

Postakürt-, bárka-, kürtölő angyal-, lovaspostás-, 4%-jel-, Szentlélek-, bajelhárító, IHS-, krisztogram-, tulipán-, rózsa-, szív-, dáma-, házaspár-, kettős kereszt-, magyar címer-, kétfejű sas-, monogram-, név- és papíralak-vízjelek sokasága jelzi az 1613-ban alapított felvidéki TEPLIC papírmalom papírkészítő mestereinek találékonyságát és szorgalmát. Immár 400 éves örökségük a magyar vízjelkincs ritka és értékes részét képezi.

 

A háromkerekes vízimalom a vadregényes Teplic-patak völgyében működött az 1613-1885 közötti időben. A királyok, fejedelmek, főurak udvari orvosaként messze földön híres-neves  lőcsei Spillenberg Sámuel orvosdoktor alapította, s királyi privilégiumot is kapott a korszerű papírkészítő manufaktúra működéséhez 1615-ben.

 

E papírmalom a 200 történelmi magyar papírmalom egyikeként tipikus, jellegzetes, ugyanakkor sok tekintetben egyedi is. Magas színvonalú, merített papírjait használták a magyar vármegyék, városok, kamarák, hivatalok, nyomdák, de a környező országokba is jutott belőlük bálaszámra. Rejtélyesnek tűnő vízjelei megjelennek Rákóczi, Thököly fejedelem, I. Lipót király okleveleiben, a lőcsei és debreceni nyomdászok könyvritkaságaiban egyaránt. Tiszta átnézetű, szépen ívelt, finoman kidolgozott vízjelábráikat láthatjuk a Rákóczi-szabadságharc káromkodás elleni pátensében, Thököly Imre titkos írású leveleiben, I. Lipót saját aláírású, ritka rendeleteiben és a Thaly Kálmán-gyűjtemény kuruc kori irataiban.

 

A teplici papírkészítők vízjeleinek formavilága gazdag, üzenete kortalan, érdekes, megfejthető, jelentésük megismerhető. Erről szól a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság és az Országos Széchényi Könyvtár közös rendezésében létrehozott Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége című kiállítás.

 

A látogatók számos eredeti, teplici vízjeles irat, oklevél és könyvritkaság, berendezett és működő papírmalom makett, rizsmajegy, vízjelszita, rekonstrukciós színes vízjelrajz, kitapintható és világító vízjelek segítségével ismerkedhetnek meg TEPLIC papírmalom 400 éves történetével, egykori tulajdonosaival, bérlőivel, papírkészítőivel, technikai berendezéseivel és vízjelvilágával.

Mi a vízjel? Tulajdonképpen egy optikai kód, a papír azonosító jele. A vízjeles papíron, ha fény felé tartják, különféle alakzatok válnak láthatóvá, amelyek mesélnek: formaviláguk gazdag, üzenetük kortalan, érdekes, megfejthető, jelentésük megismerhető. A  kürtölő angyal, tulipán, rózsa, szív, kettős kereszt, magyar címer és más motívumok nem csak a magyar papírgyártás félezer éves történetéről, de a történelmünkről is tudósítanak. A kiállításon együtt lesznek láthatóak többek között kuruc kori levelek, a Mercurius Viridicus első két száma, szomorú levelek, azaz egykori gyászjelentések és sok más ritka dokumentum, a mellettük külön megjelenített, bennük található vízjelekkel.

 

A különleges kiállítás 2013. szeptember 3-tól november 16-ig tart nyitva keddtől-szombatig 10-18 óra között a Budavári Palota F épületében, az Országos Széchényi Könyvtár Ereklyeterében. A kiállítást Dr. Diószegi György Antal genealógus, a papírmalom alapítójának leszármazottja nyitja meg 2013. szeptember 3-án 16 órakor.

 

2013. október 4, 11, 18, 25-én 17.30 órától a kiállítás szakvezetéssel tekinthető meg. 

A belépőjegy ára: 400 Ft, amely ezekben az időpontokban a tárlatvezetés díját is tartalmazza

 

A kiállítás látogatása a fenti napokon összekapcsolható a Hogyan mosható a papír? – Könyvdoktor rendel! című programmal, amely 16 órakor kezdődik, és restaurátorműhely-látogatást, szakértői tanácsadást, hazavihető kis könyv készítést is tartalmaz a tárlatvezetés mellett.

Erre a programra a belépőjegy ára: 1200 Ft/fő, amely tartalmazza a kiállítás megtekintés és tárlatvezetés díját is.

Egy időpontban maximum 15 fős csoportokat tudnak fogadni, ezért előzetes jelentkezés szükséges legkésőbb a választott programot megelőző nap déli 12 óráig.

 

2013. szeptember 3-november 16.

Rejtélyes vízjelek – TEPLIC papírmalom 400 éves öröksége (1613-2013)

Papír-, vízjel- és ipartörténeti kiállítás

Országos Széchényi Könyvtár

Budavári Palota "F" épület

 

http://www.oszk.hu/

 

Lantai József

Szomszédos titkosszolgálatok a magyar interneten?

Ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a szomszéd országok titkosszolgálatai rendszeresen figyelik, és aktívan részt is vesznek a hazai internetes fórumokon folyó beszélgetésekben, különösen amikor a téma a határon túli magyarság körül forog.

Ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a szomszéd országok titkosszolgálatai rendszeresen figyelik, és aktívan részt is vesznek a hazai internetes fórumokon folyó beszélgetésekben, különösen amikor a téma a határon túli magyarság körül forog.

Nyilvánvaló, hogy a magyar kisebbségeik helyzetét egyértelműen nemzetbiztonsági kérdésként kezelik ezek az országok. Nem kizárólag nemzetbiztonsági kérdésként, de mindenképpen nemzetbiztonsági kérdésként is.

Hány ukrán, hány csecsen?

Éppen a múlt héten találta mondani egy volt(?) ukrán hírszerző, egy bizonyos Szerhij Razumovszkij, hogy Amerika leszakítani készül Kárpátalját Ukrajnáról. Ehhez szerinte csecsen zsoldosok ezreit vonták össze Bécs(!) közelében. Attól eltekintve, hogy biztosan nem lesz egy villámháború mire a támadók eljutnak Kárpátaljáig, a hírek nem tértek ki arra sem, miként fogadták a szenzációs bejelentést a semleges Ausztria politikusai.

Valószínűleg feldobta a napjukat a reggeli sajtószemle.

A kijelentés abszurditásától függetlenül elgondolkodtató, hogy mi lehetett vele az egykori titkosszolga célja, illetve mennyire csak a saját kósza gondolatait osztotta meg a fogékony hallgatósággal. Nehezen feltételezhető, hogy északkeleti szomszédunk hírszerzői valóban ezen a szellemi színvonalon legyenek, hiszen ebben az esetben Ukrajna már tényleg megszűnt volna létezni.

SecuritatEU

Egy kicsit délebbre Gheorghe Funar, egykori kolozsvári polgármester, akinek lehetséges titkosszolgálati besúgói múltjáról már cikkeztek a román lapok, azzal a jóslattal borzolta a kedélyeket, hogy jövőre Magyarország visszaszerzi Erdélyt Romániától. „A mi Gyurink" – ahogy néhány kolozsvári magyar nevezte egykor ironikusan a polgármestert – eme történelmi tettet elsősorban úgy látja megvalósulni, hogy Magyarország mintegy visszaperli a világháború után elvesztett javait.

Részletekbe nem bocsátkozott a regnálása idején a köztéri kukákat (is) román színekre festető politikus, de érdekes módon a nyilatkozatot nem egészen két héttel azután tette, hogy megválasztották a Nagy Románia Párt elnökének.

Emlékeztetőül: ezzel a kisebbségellenes párttal kapcsolatban már az ezredforduló előtt arról írt a román sajtó, hogy a Securitate egykori embereiből álló saját titkosszolgálata van. De ne is menjünk ennyire vissza az időben. A párt színeiben pont az idén lett EP-képviselő az a Dan Zamfirescu, aki 1980-tól 2002-ig a Securitate, illetve annak utódszervezete kötelékében teljesített szolgálatot. „Büszke vagyok arra, hogy a román kémelhárítás tisztje voltam" – jelentette ki Zamfirescu, amikor nemrégiben erről kérdezték. Feltehetőleg részét képezi ennek a büszkeségnek a rendszerváltás előtt, a nagyon kemény diktatúra alatt végzett szolgálata is.

A Szeku élt, él, élni fog

Mondhatnánk, hogy ez már a múlté. Mondhatnánk – ha nem éppen a hónap elején ismerte volna el a Román Hírszerző Szolgálat, hogy a csíkszeredai polgármestert követő és őt mobillal fényképezgető illető a szolgálat alkalmazottja. Ehhez a beismeréshez persze az is kellett, hogy a polgármester elkapja az illetőt és átadja a rendőrségnek. A szolgálat sietett hozzátenni, hogy emberük szabadidejében tette mindezt.

Hát, ha ez az ember valóban nem talált jobb szabadidős elfoglaltságot, mint egy kisebbségi polgármester követését és fotózását (vajon ki akarta tenni a Facebookra?), akkor nem csak az ukrán hírszerzők elmeállapotában kezdhetünk el kételkedni. De azért engedtessék meg, hogy a titkosszolgálatok szavahihetőségét hamarabb vonjuk kétségbe, mint a munkatársaik ép eszét.

Már csak a fenti példák alapján is indokolatlan naivitás lenne azt feltételezni, hogy a titkosszolgálati kapcsolatok nem szövik át a szomszéd országok politikai pártjait. Dehogynem. Egyértelmű, hogy nemcsak átszövik, hanem a politikai irányvonalat és a konkrét döntéseket is erőteljesen befolyásolják.

Provokálok, tehát vagyok

Világosan látható, hogy Szlovákia, Ukrajna és Románia politikáját az erőszakos asszimilációs törekvések jellemzik. Erőszak alatt itt nem elsősorban a fizikai erőszak értendő, hanem a hatalom ama nyilvánvaló célja, hogy kisebbségi jogok meg nem adásával, vagy éppen azok elvételével erőltesse a csoportkohézió szétzilálását, melynek végső célja a többségi társadalomba történő asszimiláció, az adott nemzetiségi közösség hosszabb távon történő teljes megsemmisítése.

Az is valószínűsíthető, hogy eme cél érdekében a titkosszolgálatok nem korlátozzák tevékenységüket hazai terepre. Ha elgondolkodunk azon, hogy milyen érdekek mozgathatnak egy szlovák, román vagy ukrán titkosszolgálatot, amikor a magyar kisebbségről van szó, akkor egyértelmű hogy minden lehetséges eszközt megragadnak a feszültség szítására.

Persze a politikusok maguktól is örömmel „kijátsszák a magyarkártyát", ebben azonban készséges partnereik a titkosszolgálatok. Kétségtelen, hogy már csak a saját szervezeti fontosságuk, költségvetésük és privilégiumaik fenntartása és növelése is megköveteli egy állandó ellenségkép táplálását.

Erre az egyik legjobb módszer mindenképpen a provokáció. A meglévő történelmi sérelmekre, alantas indulatokra és alapvető emberi butaságra alapozott taktikák könnyen eredményezik az értelmes közbeszéd ellehetetlenülését, jól szolgálva ezzel egy hosszútávú magyarellenes stratégiát.

A látszat néha csal

Eme tevékenység egyik terepe a sok közül – ugyanakkor nagyon fontos terepe – az internetes nyilvánosság. Biztosak lehetünk abban is, hogy ez nem korlátozódik a passzív megfigyelésre. Bár vannak hazai gyűlölködőink is, nem gondolhatjuk azt, hogy az összes gyűlöletkeltő, agresszív, ugyanakkor minden realitást nélkülöző vélemény pusztán „hazai termés".

Hírfogyasztókként és véleménnyel rendelkező polgárokként csupán annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk magunkat manipulálni, provokálni általuk. A legszerencsésebb magatartás – mi több: nemzeti érdek – az lenne, ha az interneten megjelenő deliráló megnyilvánulások mindegyikét, kivétel nélkül, eleve ilyen titkosszolgálati provokációknak tartanánk, és aszerint is viszonyulnánk hozzájuk.

Hagyjuk őket figyelmen kívül, vagy éppen mondjuk nyíltan a (virtuális) szemükbe: ti minden bizonnyal külföldi, magyarellenes érdekeket szolgáltok – és utána hagyjuk őket figyelmen kívül!

Fogadjuk meg egy olyan ember figyelmeztetését, aki a kortársak közül talán a legtöbbet tette a kárpát-medencei magyarság jövőjéért – Böjte Csabáét. A gyermekmentő szerzetes így fogalmazott államalapításunk minapi évfordulóján: „Ahol gyűlölet, harag, indulat van, ott lehet, hogy igazság is van, de abból nem kérünk. Az az igazság ugyanis olyan, mint az a leves, amely nagyon ízletes ugyan, de döglött legyek vannak benne."

Forrás:

http://hungarian.ruvr.ru/news/

2013. augusztus 21-én megjelent a SPAR negyedik matricás albuma, amely a hazai növény- és állatvilágot mutatja be

Az albummal a vállalat természetvédelmi és oktatási célokat is kitűzött, hiszen segítségével a gyermekek játékos formában ismerhetik meg saját környezetüket. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a SPAR minden értékesített kék matricacsomag árából 1 forintot ajánl fel az Alapítvány a Budapesti Állatkertért közhasznú szervezetnek.

 

Az albummal a vállalat természetvédelmi és oktatási célokat is kitűzött, hiszen segítségével a gyermekek játékos formában ismerhetik meg saját környezetüket. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a SPAR minden értékesített kék matricacsomag árából 1 forintot ajánl fel az Alapítvány a Budapesti Állatkertért közhasznú szervezetnek.

 

A SPAR és Ördög Nóra mutatta be augusztus 29-én a Fővárosi Állat- és Növénykert Varázshegyében az áruházlánc új matricás albumát. Az eseményen természetesen ott volt Garfield is, aki örömmel fotóztatta magát gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt. Saltzer Kornél, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendégeket, majd Hanga Zoltán a Fővárosi Állatkert szóvivője mutatta be az albumot.

 

A cégcsoport Magyarország című matricás albuma saját ötletből, teljes egészében magyar fejlesztésként, holland licensz felhasználásával valósult meg. A kiadvány 65 oldalas és 200 matricának ad helyet. A benne szereplő szinte valamennyi magyarországi állat- és természetfotót a hazai élővilágot évtizedek óta fotózó, elismert magyar fotográfusok készítették. Az album szakmai mentora a Fővárosi Állatkert szóvivője, Hanga Zoltán volt, aki segített kiválasztani és bemutatni az itthoni élővilág szereplőit. A kiadvány attól is különleges, hogy a SPAR matricás albumainak főhősét, Garfieldet magyar betyárnak rajzolta meg szerzője, Jim Davis – kifejezetten ebből az alkalomból. Ehhez hasonlóra eddig még nem voltpélda.

 

„A SPAR rendkívül büszke arra, hogy egy-egy ilyen promóción keresztül ismereteket tud átadni olyan értékek mentén, mint a tudásvágy, a kitartás és a természetszeretet" – mondta Saltzer Kornél, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a vállalat sajtótájékoztatóján, amelyet a Fővárosi Állatkertben tartottak. Hangsúlyozta: a társadalmi felelősségvállalás jegyében a SPAR minden értékesített kék matricacsomag árából 1 forintot ajánl fel az Alapítvány a Budapesti Állatkertért közhasznú szervezetnek. Az adomány a hazai állatvilág és a természeti környezet javát szolgálja. A választás többek között azért esett erre az alapítványra, mert a fotókon szereplő állatok megismertetésében és az album szakmai összeállításában nagy segítséget nyújtott a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely évtizedek óta az egyik legfontosabb intézménye a hazai flóra és fauna bemutatásának.

 

A Magyarország című matricás albummal a SPAR arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a hazánkban található állatvilág ugyanolyan értékes és sokszínű, mint a messzi tájak élővilága, mellyel a Szafarimánia, a Dzsungelmánia és az Óceánmánia albumon keresztül már korábban találkozhatott a közönség. Az album segítségével a gyermekek játékos formában ismerhetik meg saját környezetüket, az élővilágot, s jobban megértik, miért olyan fontos a környezetvédelem, a természet szeretete és tisztelete.

 

Az album bemutatása után exkluzív SPAR állatkerti séta következett orrszarvú etetéssel, gyűrűsfarkú makik etetésével, sőt tapír és óriáskígyó simogatással.

 

Legyenek sztárok a hazai állatok is!

Zsiráf, elefánt, orrszarvú és oroszlán – a világ legismertebb állatait Magyarország állatkertjeiben, vadasparkjaiban mind meg lehet tekinteni. A joggal népszerű külföldi élőlények mellett azonban hírnévben eltörpülnek a Magyarországon, a természetben is fellelhető állatok, pedig a hazai állatvilág is rendelkezik érdekes és különleges sztárokkal!

 

Miért a hazai állatvilágot mutatja be a SPAR negyedik matricás albuma?

Az album szövegei, fotói a hazai állat- és növényvilágot, illetve a magyarországi tájakat mutatják be a Balatontól a Hortobágyon át a Mecsekig. A Magyarország című matricás albummal a SPAR arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a hazánkban található állatvilág ugyanolyan értékes és sokszínű, mint a messzi tájak élővilága, melyeket a Szafarimánia, a Dzsungelmánia és az Óceánmánia albumon keresztül korábban már megismerhetett a közönség. Mivel az emberek nagy része ma már városok lakója, számukra ezek a hazánkban honos élőlények kevés kivétellel ugyanúgy egzotikumnak számítanak. Ráadásul a bemutatandó fajok gondos kiválogatása, és a nagyszerű fotográfusok látványos képei nyomán az album esztétikailag is van olyan látványos, mint a trópusi élővilágot bemutató korábbi kiadványok. Ezzel az albummal a SPAR természetvédelmi és edukációs célokat is kitűzött, hiszen segítségével a gyermekek játékos formában ismerhetik meg saját környezetüket, az élővilágot, s jobban megértik, miért olyan fontos a környezetvédelem, a természet szeretete és tisztelete.

 

Milyen tapasztalatokat szerzett a SPAR a korábbi albumok kiadása és forgalmazása során?

Nem mindennapi érdeklődés, szeretet és rajongás vette körül a SPAR korábbi matricás albumjait. Osztályok, csoportok, családi és más közösségek – fiatalok és idősek – álltak össze, hogy közösen rakjanak össze 1-1 albumot, illetve számos fórum, találkozó jött létre áruházakon belül és kívül, ahol a rajongók cserélgetni tudták a matricákat. A SPAR rendkívül büszke arra, hogy egy-egy ilyen promóción keresztül ismereteket tud átadni generációknak olyan értékek mentén, mint a tudásvágy, a kitartás és a természetszeretet. Nemcsak a matricák és az albumok okoztak azonban örömöt a gyerekeknek, hanem Garfield is, aki több alkalommal is felbukkant áruházakban, közösségi területeken. Jelmezes munkatársaink visszajelzései alapján soha nem tapasztalt szeretet és rajongás ölelte körül őket.

 

Hogy készült az album? Mitől egyedi?

A Magyarország matricás album teljes egészében magyar fejlesztésként, holland licensz felhasználásával valósult meg. A kiadvány 65 oldalas és 200 matricának ad helyet. Az album összeállításánál magyar fotósok munkái kaptak döntő szerepet. A benne szereplő szinte valamennyi magyarországi állat- és természetfotót a hazai élővilágot évtizedek óta fotózó, elismert fotógráfusok készítették, név szerint  Bagosi Zoltán, dr. Kalotás Zsolt és Tökölyi Csaba. Az album szakmai mentora a Fővárosi Állatkert szóvivője, Hanga Zoltán volt, aki segített kiválasztani és bemutatni az élővilág hazai szereplőit. A kiadvány attól is különleges, hogy a SPAR matricás albumainak főhősét, Garfieldet magyar betyárnak rajzolta meg szerzője, Jim Davis – kifejezetten ebből az alkalomból. Ehhez hasonlóra eddig nem volt még példa.

 

Milyen szempontok szerint állt össze az album élővilága?

Mivel az album Magyarország élővilágával foglalkozik, kivitelezésének különlegessége, hogy nem egy külföldi anyag magyar fordítása, hanem kifejezetten magyar szerző, magyar fotósok készítették a hazai vásárlóknak. A szerkesztés során fontos alapelv volt, hogy a legnépszerűbb, leglátványosabb és legérdekesebb fajok mindenképpen kerüljenek bele, de egyúttal a kiadvány minél szélesebb keresztmetszetet adjon a hazai élővilág sokféleségéről, sokszínűségéről. A szöveg úgy készült, hogy a különböző korú vásárlók számára egyaránt közérthető, ugyanakkor szakszerű is legyen, és a megfelelő helyeken említésre kerüljenek az adott fajhoz kapcsolódó természetvédelmi, illetve kulturális vonatkozások is.

 

Hogyan lehet hozzájutni az albumhoz és a matricákhoz?

A SPAR 350.000 példányban jelenteti meg az albumot 2013. augusztus 21. és október 16. között, ez egyben a matricagyűjtés időszaka is. A SPAR-csoport mintegy 400 üzletében minden 2.000 Ft értékű vásárlás után egy ötdarabos, állatos matricákat tartalmazó zöld színű matricacsomagot kapnak a vásárlók ajándékba. A gyűjtés gyorsítható a 99 Ft-ért megvásárolható kék színű matricacsomagok megvásárlásával.  A matricás album ára: 490 Ft. Az akcióban részt vevő áruházak: INTERSPAR hipermarketek, SPAR szupermarketek, City SPAR egységek, SPAR partner és SPAR express üzletek

 

Hogyan kapcsolódik a Fővárosi Állatkert a SPAR Magyarország albumhoz?

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a SPAR minden értékesített kék matricacsomag árából 1 forintot ajánl fel az Alapítvány a Budapesti Állatkertért közhasznú szervezetnek. Az adomány a hazai állatvilág és a természeti környezet javát szolgálja. A választás többek között azért esett erre az alapítványra, mert a fotókon szereplő állatok megismerésében és az album szakmai összeállításában nagy segítséget nyújtott a Fővárosi Állat- és Növénykert, amely évtizedek óta az egyik legfontosabb intézménye a hazai flóra és fauna megismerésének. A SPAR nagyvonalú támogatása az eladott matricacsomagok számától függ, de a korábbi albumok mutatószámai alapján várhatóan mintegy 3 millió kék matricacsomag kerül értékesítésre, amivel a SPAR az alapítvány Platina fokozatú támogatójává válhat.

 

Milyen tevékenységeket végez az Alapítvány a Budapesti Állatkertért?

Az alapítvány 1992-ben kezdte meg működését, céljául tűzve ki a Budapesti Állatkert támogatását. Ebben az időszakban Magyarországon még újdonságnak számító projektet indítottak el, külföldi minta alapján, amely lehetőséget nyújt az állatbarátok számára az állatkertben található állatok örökbefogadására. Most már évi 3-4000 örökbefogadó támogatja az Állatkertet, amiről díszes oklevelet is kapnak a nevelőszülők. Az alapítvány saját közhasznú szervezetén keresztül támogatja és összefogja az állatmentést: a Magyar Madármentők Alapítványa 2009 óta évente több ezer vadon élő madarat, kisemlőst és hüllőt mentett meg a biztos pusztulástól. Az avarégetésben megperzselt sünik, a fészekből kiesett madarak, az elgázolt vagy mérgezett állatok az alapítvány segítségével ellátást kapnak és visszakerülnek természetes élőhelyükre.

 

Hol találkozhatunk a hazai állatokkal a Fővárosi Állatkertben?

Az Állatkertben a Nagytónál és a Parasztudvaron, illetve annak környékén találkozhatunk hazai állatokkal. A Nagytónál főként a madárvilágot ismerhetjük meg, míg a Parasztudvarnál a háztáji állatokat. Itt van gémeskút, baromfiudvar, istálló karámmal, kutyaól, disznóól és juhkarám hodállyal. A legismertebb hazai háztáji állatok közé tartoznak az erdélyi kopasznyakú tyúkok, a cigája juhok, a mangalica sertések, a hucul lovak, a magyar tarka marhák. A tapsifüleseket külön nyúllakban találjuk. Nem messze a Parasztudvartól található az állatsimogató, mely 1989 óta létezik az Állatkertben. Itt például törpekecskéket is megismerhetnek testközelből a gyerekek. Az Állatkertben még uhut, kárókatonát, vadászgörényt, mókust, sündisznót, fehér gólyát és mocsári teknőst is gondoznak.

 

Az Állatkertben milyen hazai állatokhoz kapcsolódó napi programokat nézhetünk meg?

A Varázshegyben naponta kétszer állatbemutatóra kerül sor, mely nem csak a közönség szórakoztatását és ismeretszerzését szolgálja, de az állatok és gondozók kapcsolatát is erősíti, illetve az állatokat is egy folyamatos tanulási folyamat elé állítja. A látogatók érkezésére a legtöbb állat túl van a reggeli etetésen, így kifutójukon nyugodtan pihennek, de az állatbemutatók remek alkalmat nyújtanak arra, hogy megismerjék az állatok mozgását, szokásait. Az uhu, a kárókatona és a vadászgörény képviseli a magyar állatvilágot a bemutatókon. Az uhu bemutatja rendkívüli vadásztehetségét, miközben a kihelyezett zsákmányokra rendkívüli sebességgel csap le, a közönség feje felett elrepülve. A kárókatona artista módjára képes elkapni a neki dobott halakat és szinte korlátlan mennyiséget meg tudna enni belőlük, míg a vadászgörény hajlékonyságát bizonyítja, és bohókásságával varázsol jó hangulatot.

 

Ördög Nóra milyen szerepet vállal a hazai állatok támogatásában?

Ördög Nóra, az RTL Klub népszerű televíziós személyisége évek óta felbukkan a SPAR reklámjaiban, de ő a hazai állatok védelme és megismerése érdekében szervezett kampányunk szóvivője is. Nóri nemcsak munkahelyi kötelességének tekinti a természetvédelmet, édesanyaként is elkötelezett támogatója minden olyan programnak, ami segíti környezetünk megóvását, illetve a gyermekek képzését, fejlődését.

 

http://magyarorszag.spar.hu/index

 

Lantai József

Balesetmegelőzési kampány pénteken a Balatonnál

A MÁV Zrt. a Rendőrséggel a Balatonnál közös akciónapot tart 2013. augusztus 30-án, pénteken. A közúti közlekedésben résztvevők figyelmét hívják fel a vasúti átjárókon való áthaladás szabályaira.

A MÁV Zrt. a Rendőrséggel a Balatonnál közös akciónapot tart 2013. augusztus 30-án, pénteken. A közúti közlekedésben résztvevők figyelmét hívják fel a vasúti átjárókon való áthaladás szabályaira.


A KRESZ külön fejezetben tárgyalja a vasúti átjárón való áthaladás szabályait, melyeket egyes gépjárművezetők rendre megszegnek figyelmetlenségből, vagy a közlekedési morálra napjainkban jellemző agresszív magatartásuk miatt. Az sem rettent el a veszélyhelyzet megteremtésétől egyeseket, hogy a vasúti szerelvény tömege miatt nem tud olyan rövid fékúton megállni, mint a gépkocsi. Fontos tudatosítani, hogy a vasúti átjáróban történő baleseteket alapvetően a közúton közlekedők tudják megelőzni, ha fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítik meg az átjárót.

A MÁV és a Rendőrség az egész nyári turisztikai szezonban a Balatonnál és a Velencei-tónál szórólapokkal, munkatársaink személyes jelenlétével, közös ellenőrzéssel hívta fel a figyelmet a szabályszerű közlekedésre. Az „Érj haza biztonságban!" szlogennel a szervezők ezúttal, augusztus 30-án, Siófokon és Balatonlellén lévő vasúti átjáróknál hívják fel a figyelmet biztonságos közlekedés fontosságára. (A nyári Vasútbiztonsági Roadshow utolsó állomása lesz a mostani.)

A MÁV Zrt. egyike a legbiztonságosabban működő vasúttársaságoknak Európában, és folyamatosan korszerű berendezések kiépítésével támogatja a biztonságos közlekedést a vasút-közút találkozásoknál. E törekvéseket segíti továbbá a Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) keretében 2012 és 2015 között előirányzott beruházások megvalósítása is; közel 12,5 milliárd forint áll rendelkezésre a személyi sérüléses balesetek számának csökkentése érdekében közlekedésbiztonságot javító fejlesztésekre.

Több mint kilencszeresére emelte adózás előtti eredményét a Business Telecom (BTel)

A hazai alternatív távközlési szolgáltató, a Business Telecom Nyrt. (BTel) közzétette 2013 első féléves jelentését. A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 26 százalékkal emelkedett, üzemi eredménye 162 százalékkal, az EBITDA pedig közel két és félszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. A társaság saját tőkéje az elmúlt időszak tőkeemelései révén közel megduplázódott. A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően – amelyhez jelentősen hozzájárultak az infokommunikációs beruházások, az akvizíciók, a hatékony szervezeti struktúra, illetve a saját hálózatépítés – a társaság adózás előtti eredménye több mint kilencszerese a tavaly első félévinek.

 

A hazai alternatív távközlési szolgáltató, a Business Telecom Nyrt. (BTel) közzétette 2013 első féléves jelentését. A társaság értékesítésből származó nettó árbevétele 26 százalékkal emelkedett, üzemi eredménye 162 százalékkal, az EBITDA pedig közel két és félszeresére nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. A társaság saját tőkéje az elmúlt időszak tőkeemelései révén közel megduplázódott. A költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetően – amelyhez jelentősen hozzájárultak az infokommunikációs beruházások, az akvizíciók, a hatékony szervezeti struktúra, illetve a saját hálózatépítés – a társaság adózás előtti eredménye több mint kilencszerese a tavaly első félévinek.

 

A vezető alternatív távközlési szolgáltató, a Business Telecom Nyrt. első féléves mérlege szerint a társaság nettó árbevétele 26 százalékkal, 1,42 milliárdról 1,79 milliárd forintra bővült a tavalyi év azonos időszakához képest. Mindez elsősorban a 2011 vége óta végrehajtott, jelentős ügyfélszám-növekedést eredményező akvizícióknak köszönhető. A cég üzemi eredménye több mint két és félszeresére, azaz a 2012. első félévi 174,6 millió forintról 458,7 millió forint fölé emelkedett, közel két és félszeres EBITDA-emelkedés mellett. Az adózás előtti eredmény 47,8 millióról 442,1 millióra ugrott ugyanebben az időszakban.

 

A BTel saját tőkéje 2013 első féléve során 94 százalékkal nőtt, nagyrészt a 2012. évi tőkeemelések 2013 első negyedévének során beérkezett forrásai révén; ennek köszönhetően a tőketartalék összege is közel kétszeresére bővült. A közvetített szolgáltatások 33 százalékos csökkenése a BTel piaci függetlenségének erősödését jelzi. Az adózás előtti eredmény kimagasló növekedéséhez jelentős mértékben hozzájárult az utóbbi évben végrehajtott működés-optimalizálási folyamat. Ennek keretében a BTel saját infokommunikációs rendszereivel kapcsolatos beruházásokat hajtott végre, hatékonyabbá tette szervezeti struktúráját, valamint fejlesztette távközlési hálózatát. A társaság a BTel Technologies integrálásával szolgáltatási portfóliójának szélesítése mellett hálózatépítési és üzemeltetési költségcsökkenést ért el, tovább erősítve költséghatékonyságát és piaci mozgásterét.

 

„Az elmúlt félévben tovább erősödött a BTel piaci helyzete: mind a mi törekvéseink, mind az ügyféligények abba az irányba mutatnak, ahol a versenyképességünk erős, és ezt eredményeink is alátámasztják" – emelte ki Takács Krisztián, a Business Telecom elnök-vezérigazgatója. – „Mivel a távközlési szolgáltatások iránti érdeklődés a technológia fejlődésével a válság ellenére is folyamatosan nő, a piaci szereplők számára a fő kihívás a lehető legjobb ár-érték arányú, a fejlődést rugalmasan követő, minél szélesebb körű szolgáltatási kínálat kialakítása."

Töretlenül folytatódik a casco-piac zsugorodása

A MABISZ által közzétett idei első féléves statisztikák szomorú képet mutatnak a casco-piac alakulásáról: több mint négy százalékkal, az egy évvel korábbi 831 ezerről 796 ezerre csökkent a szerződések száma, miközben a díjbevétel 12 százalékkal lett alacsonyabb. A Genertel előrejelzése szerint a tendencia a következő időszakban sem fordul meg, bár a visszaesést lassíthatja az a tény, hogy a casco szerepét egyes részterületeken sikeresen veszik át az egyre nagyobb számban megjelenő kiegészítő termékek. Az okokat és a lehetőségeket ismerteti az alábbi rövid összegzés.

 

A MABISZ által közzétett idei első féléves statisztikák szomorú képet mutatnak a casco-piac alakulásáról: több mint négy százalékkal, az egy évvel korábbi 831 ezerről 796 ezerre csökkent a szerződések száma, miközben a díjbevétel 12 százalékkal lett alacsonyabb. A Genertel előrejelzése szerint a tendencia a következő időszakban sem fordul meg, bár a visszaesést lassíthatja az a tény, hogy a casco szerepét egyes részterületeken sikeresen veszik át az egyre nagyobb számban megjelenő kiegészítő termékek. Az okokat és a lehetőségeket ismerteti az alábbi rövid összegzés.

 

Fizetőképesség

A Genertel egy közelmúltban végzett felméréséből az derült ki, hogy a casco-szerződéssel nem rendelkező autósok többsége (54 százalék) a péntárcájához képest túl magasnak ítéli a casco-díjakat. Az éves online casco-átlagdíjak jelenleg 65 ezer forint körül alakulnak, ami jelentősen elmarad a néhány évvel ezelőtti 90-100 ezer forintos szinttől, ám az autósok egyéb, növekvő terhei valóban továbbra is akadályai lehetnek e biztosítás további térnyerésének.

 

Öregedő járműpark

A hazai gépjárműpark átlagéletkora az idei év végére már valószínűleg meghaladja a 13 évet, így válik érthetővé, hogy a válaszadók 37 százaléka az autó magas korát jelöli meg a casco-kötés legnagyobb akadályaként.

Azonban az idősebb autók ugyanúgy elszenvedői a töréskároknak, nem szólva arról, hogy az ellopott autók átlagéletkora is rohamosan nő: a Genertelhez beérkező lopáskár-bejelentésekben szereplő autók átlagéletkora 2012-ben már meghaladta az 5,4 évet, szemben a két évvel korábbi 3,9 évvel. Emiatt sem lehet véletlen, hogy Genertel által megkérdezett autótulajdonosok fiatalabb és idősebb járművek esetében is ettől a két káreseménytől tartanak leginkább: a töréskár 10-es skálán 6,3 ponttal, míg a töréskár 3,8 ponttal vezeti a leginkább rettegett eseménytípusok listáját.

 

Az olcsó részbiztosításoknak áll a zászló

Azok a 6-8 évnél idősebb járművek alkotják ma már a hazai járműpark többségét, amelyekre csak elvétve kötnek cascót a tulajdonosaik. Ezt felismerve az elmúlt néhány évben számtalan olyan részbiztosítást dolgoztak ki a hazai biztosítók, amelyek – bár a casco teljes körű védelmét nem nyújtják – a legfontosabb részkárokra hatékony fedezetet kínálnak – meglepően olcsón.

 

„A töréskárokat néhány százezer forintig önrész nélkül fedező minicasco-szolgáltatások bónuszfokozattól függően már évi 5-15 ezer forint körüli forintért megköthetők, miközben az autó értékétől függően már akár évi 2-4 ezer forintért is lehet lopáscascót találni a hazai piacon. mutatja be a mára jelentősen kibővülő lehetőségeket Csikós Dániel, a Genertel vezérigazgatója. – Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb kockázatok már havi 1000 forint alatti összeg is megfizetésével fedezhetők az autó életkorától függetlenül. Egyelőre csak az ilyen jellegű szolgáltatások várható piaci felfutásától remélhető, hogy lefékeződik a casco-piac folyamatos zsugorodása."

A világ első robotja, mely közvetlenül együttműködik a motorgyártó üzem dolgozóival Salzgitterben (Németországban)

A kép forrása: Fotodesign Thomas GaspariniA kép forrása: Fotodesign Thomas GaspariniA Volkswagen gépjárműgyártó csoport a dán Universal Robots ipari robotkarját integrálta a tömeggyártásba salzgitteri motorgyártó üzemében. A könnyű UR5 robot a hengerfej-összeszerelő szakaszban kapott helyet, ahol az érzékeny izzító gyertyák kezeléséért felelős. A dologban az a különleges, hogy a Volkswagennél az egész világon ez az első használatban lévő együttműködő robot. Az integrált biztonsági üzemmódnak köszönhetően a hattengelyes robotkar képes közvetlenül együttműködni a védőelem nélküli szerelőkkel. Ezáltal jelentősen hozzájárul az egészséges munkafolyamatok optimalizálásához.

 

A kép forrása: Fotodesign Thomas GaspariniA kép forrása: Fotodesign Thomas GaspariniA Volkswagen gépjárműgyártó csoport a dán Universal Robots ipari robotkarját integrálta a tömeggyártásba salzgitteri motorgyártó üzemében. A könnyű UR5 robot a hengerfej-összeszerelő szakaszban kapott helyet, ahol az érzékeny izzító gyertyák kezeléséért felelős. A dologban az a különleges, hogy a Volkswagennél az egész világon ez az első használatban lévő együttműködő robot. Az integrált biztonsági üzemmódnak köszönhetően a hattengelyes robotkar képes közvetlenül együttműködni a védőelem nélküli szerelőkkel. Ezáltal jelentősen hozzájárul az egészséges munkafolyamatok optimalizálásához.

 

 

A Salzgitterben lévő Volkswagen-gyár 2 800 000 négyzetméteres területével a legnagyobb motorgyártó üzemek egyike a világon. A közel 6000 alkalmazott nagyjából 7000 benzin- és dízelmotort gyárt 370 változatban minden nap. A 3 és 16 hengeres motorok a Volkswagen csoport különböző modelljeibe és márkáiba kerülnek beszerelésre. Az autógyártó vállalat nemrégiben kezdte alkalmazni a dán Universal Robots által készített együttműködő ipari robotkart az üzem hengerfej-összeszerelő részében, ahol feladatuk, hogy behelyezzék az izzítógyertyákat a hengerfejekbe.

 

Integrált biztonsági üzemmódja miatt (az EN ISO 10218 szabványnak megfelelő), az ipari robot az emberek közelében tud dolgozni. Található rajta egy befogó, amit a rendszert integráló Faude Automatisierungstechnik vállalat fejlesztett ki kizárólag a Volkswagen számára, és ami megfelel az együttműködő robotokra vonatkozó ISO/TS 15066 szabvány előírásainak. Ezáltal a robotot kiegészítő védőburkolat nélkül tudtuk integrálni a gyártósorba.

 

„A munkahely ergonomikus kialakításával szeretnénk levenni a hosszú távú terheket alkalmazottaink válláról a vállalat minden területén. A védőelem nélküli robotok alkalmazásával karöltve együtt dolgozhatnak a robottal. Ezáltal a robot a gyártást segítő munkatárssá válik, és így mentesíti a munkatársakat az ergonómiailag kedvezőtlen munkáktól" – magyarázza Jürgen Häfner, a Volkswagen salzgitteri üzemének projektmenedzsere.

A projekt két év alatt került bevezetésre, miközben szorosan együttműködtünk az Universal Robots forgalmazó partnerével, a Faude Automatisierungstechnik vállalattal. A gyártásban résztvevő két szerelő – akik korábban az izzítógyertyák hengerfejbe történő behelyezéséért voltak felelősek – most megszabadulnak egy terheléstől. Mostanáig előregörnyedve kellett behelyezniük az izzítógyertyákat a hengerfej alig látható furataiba.

 

Ezt a lépést most átveszi az Universal Robots által gyártott hattengelyes UR5 könnyű robot. Óvatosan felemeli az érzékeny izzítógyertyákat, amelyeket egy speciálisan kialakított elválasztó-rendszer biztosít, és behelyezi őket a nehezen elérhető furatokba. Egy szerelő felelős az izzítógyertyák rögzítéséért és a hengerfej szigeteléséért, amire a gyártás következő lépésében van szükség. A munkatársként működő robottal való közvetlen együttműködésnek köszönhetően a szerelő ezeket a műveleteket álló, egészséges helyzetben tudja elvégezni. Ezáltal folyamatosan szemmel tudja kísérni a műveletet, és szükség esetén gyorsan be tud avatkozni.

 

„Rendkívül örülünk a példátlan projekt sikeres alkalmazásának, és annak, hogy a robotok hozzájárulnak az ergonomikus munkafolyamatokhoz" – mondja Thomas Visti, az Universal Robots alelnöke és kereskedelmi vezetője. 

 

„Ezt főleg a Volkswagen és partnerünk, a Faude Automatisierungstechnik vállalat között meglévő eredmény-orientált és konstruktív együttműködés miatt tudtuk elérni."

Az Universal Robots egy ipari robotokat gyártó dán vállalat. A céget 2005-ben alapították azzal a céllal, hogy a robotika mindenki számára elérhető legyen. Az eredmény egy könnyebb, rugalmasabb és a környezetet jobban óvó robotkar, ami forradalmasította az ipari robotok piacát. A piacot eddig a nagy méretű, nehéz és drága robotok uralták. Az Universal Robots olyan robotkarokat fejleszt és árul, amelyek könnyedén automatizálják a monoton és fáradságos műveleteket az iparban, és azokat hatékonyabbá teszik. A végeredmény az, hogy a gyártóüzem az alkalmazottakat ott használhatja, ahol valódi értéket teremthetnek. Az Universal Robots vállalatnak nagyjából 100 alkalmazottja van. A teljes fejlesztés és gyártás a dániai Odense telephelyen történik.

 

 http://www.universal-robots.com/GB/Press.aspx

Kezdődik az iskola – változik a tömegközlekedési járatok menetrendje

A 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, amelyhez igazodva változik a budapesti tömegközlekedési járatok menetrendje is: életbe lép a tanítási időszakban érvényes közlekedési rend.

A 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 2-án, hétfőn kezdődik, amelyhez igazodva változik a budapesti tömegközlekedési járatok menetrendje is: életbe lép a tanítási időszakban érvényes közlekedési rend.

A tanítási időszak kezdetével a nyári időszakhoz képest megváltozó utazási szokásokhoz igazodva 2013. szeptember 2-ától, hétfőtől a budapesti tömegközlekedési járatok a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint közlekednek. Hétköznapokon általában külön menetrend érvényes a hétfőtől csütörtökig és más a pénteki napokra.

A 2013/2014-es tanévben a tanítási szünetek a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerint a következőképpen alakulnak:

  • Őszi szünet: 2013. október 28-ától 31-éig;
  • Téli szünet: 2013. december 23-ától 2014. január 6-áig;
  • Tavaszi szünet: 2014. április 17-étől 22-éig.

Ezekben az időszakokban járataink általában a tanítási szünetre érvényes menetrend szerint közlekednek. Karácsony és újév között a járatok külön, az évvégi forgalomhozó igazodó közlekedési rend szerint közlekednek.

Valamennyi budapesti tömegközlekedési járat menetrendjét ügyfeleink megtalálhatják a www.bkk.hu internetes oldalon, illetve az érintett járatok megállóiban.

Diákigazolvánnyal olcsóbb! Kedvezményes utazási lehetőség a diákok és a felsőoktatási hallgatók számára

Budapest tömegközlekedési járataira a köz- és felsőoktatásban, nappali vagy esti képzésben tanulók kedvezményes bérletet válthatnak. A kedvezményes bérlet igénybevételének feltétele az érvényes diákigazolvány. Bővebben erről az ide kattintva elérhető összefoglalóban olvashatnak.

A helyközi, illetve Budapest közigazgatási határán kívüli közlekedésben elérhető további kedvezményeket a BKK honlapján, ide kattintva olvashatnak részletesen.

A 2012/2013-as tanévre, illetve annak második félévére érvényes okmányokkal a BKK járatain 2013. október 31-éig lehet kedvezményes bérlettel utazni. Ettől az időponttól fogva csak a 2013/2014-es tanévre, illetve annak első félévére érvényes diákigazolvánnyal, vagy a köz- illetve felsőoktatási intézmény által kiadott, ideiglenes diákigazolványnak minősülő, sorszámozott igazolással használható a kedvezményes bérlet. A tanköteles korú diákok diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes.

Diákigazolvánnyal szemeszterre szóló bérletet is vásárolhatnak a diákkedvezményre jogosultak. Az első félévben érvényes bérlet 2013. szeptember 1-jétől 2014. január 31-éig érvényes a BKK valamennyi Budapesten belüli járatán, a MÁV-START és a Volánbusz kijelölt járatainak városhatáron belüli szakaszán. A szemeszterbérlet 18000 forintba kerül, így olcsóbb, mint az azonos érvényességi időszakra megváltott különálló tanuló havi Budapest-bérletek. Részletek a www.bkk.hu/szemeszter címen olvashatók.

A kedvezményes bérletekkel kapcsolatos valamennyi információ elérhető a www.bkk.hu weboldalon, a Jegyek és bérletek menüpont alatt.