Stabil Fidesz–KDNP-előny a kampány hajrájában

A Századvég legfrissebb felmérése alapján március végén, az országgyűlési választások előtt alig több mint egy héttel a kormányzó pártok stabilan őrzik vezető pozíciójukat. Tovább csökkent azonban a baloldali közös lista támogatottsága, míg a Jobbik erősödött.

 

A Századvég legfrissebb felmérése alapján március végén, az országgyűlési választások előtt alig több mint egy héttel a kormányzó pártok stabilan őrzik vezető pozíciójukat. Tovább csökkent azonban a baloldali közös lista támogatottsága, míg a Jobbik erősödött.

 

A pártpreferenciájukban bizonytalanok arányában további csökkenés látható, jelenleg már csak a választókorúak 27 százaléka tartozik ebbe a csoportba.

A Fidesz-KDNP támogatottsága stabil január óta (33 százalék a teljes népesség körében), azaz az Orbán Viktor vezette kormánypártok a március végi eredmények tanúsága szerint jelentős előnnyel fordulhatnak a kampány utolsó hetére. A biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz-KDNP támogatottsága 51 százalékos.

A baloldali közös listát támogatók aránya tovább csökkent, jelenleg a választókorúak 19 százaléka voksolna a Mesterházy Attila vezette pártszövetségre. Csökkenést tapasztaltunk a biztos szavazók között is: ebben a dimenzióban 25 százalék voksolna a közös listára. Ezzel szemben folytatódott a Jobbik hónapok óta tartó erősödése, a párt támogatottsága jelenleg 14 százalékos a teljes népességen belül. E két tendencia eredménye, hogy a választások előtt egy héttel a Jobbik egyre jobban megközelíti a baloldali pártszövetséget. Vona Gábor pártjára a biztos szavazók 18 százaléka voksolna.

Az LMP jelenleg is a parlamenti bejutási küszöb határán mozog. A kutatás eredményei alapján a pártnak jó esélye van a bejutásra, hiszen a teljes népesség és a biztos szavazó pártválasztók körében is 5 százalékon állnak, a parlamentbe jutás esetükben kiemelt módon a mozgósításon és az impulzusszavazatokon múlik.

A fentieken kívül más pártra a teljes népesség 2, a biztos szavazó választók 1 százaléka szavazna.

 

 

A kutatás módszertana:

 

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatást végzett 2014. március  27-30. között, amelynek során 1000 véletlenszerűen kiválasztott felnőttkorú személyt kérdezett meg CATI-módszerrel. Az elemzésben közölt adatok legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

 

4-es metró: hasznosultak a számvevőszéki javaslatok

2014. március 28-én elindult a 4-es metró, amelyhez az Állami Számvevőszék ellenőrzése során tett megállapítások és javaslatok is hozzájárultak. Az ÁSZ 2010. október 1-jén hozta nyilvánosságra a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről készített jelentését, amelyben az idő- és költségkockázatok csökkentése érdekében több javaslatot fogalmazott meg Budapest Főváros főpolgármesterének és a BKV Zrt. Igazgatóságának. Összességében kijelenthető, hogy az ÁSZ javaslatai hasznosultak.

2014. március 28-én elindult a 4-es metró, amelyhez az Állami Számvevőszék ellenőrzése során tett megállapítások és javaslatok is hozzájárultak. Az ÁSZ 2010. október 1-jén hozta nyilvánosságra a 4-es metró beruházási folyamatának ellenőrzéséről készített jelentését, amelyben az idő- és költségkockázatok csökkentése érdekében több javaslatot fogalmazott meg Budapest Főváros főpolgármesterének és a BKV Zrt. Igazgatóságának. Összességében kijelenthető, hogy az ÁSZ javaslatai hasznosultak.

A 4-es metró I. szakasza (Etele tér- Keleti pályaudvar) a Főváros által felügyelten, a BKV Zrt. beruházásában valósult meg, a Magyar Állam társfinanszírozása és garanciavállalása mellett, valamint az Európai Unió támogatásával. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a beruházás túllépte a tervezett költség- és időkereteket és az ellenőrzés időpontjában olyan állapotban volt, amelyben a beruházás lebonyolítására létrehozott feltételrendszer miatt nem lehetett pontosan meghatározni annak várható összköltségét, valamint a befejezés időpontját.

 

Az ÁSZ jelentése rávilágított, hogy a kialakított feltételrendszert az előnytelen szerződéses kötelezettségek vállalása, hibásan megválasztott lebonyolítási konstrukció alkalmazása, a műszaki előkészítéssel teljes körűen nem megalapozott határidők tervezése és szerződésbe foglalása, a független ellenőrző mérnök alkalmazásának elmulasztása és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szerinti közbeszerzési szabálytalanságok jellemezték. A 2010-ben végzett ellenőrzés megállapította azt is, hogy a beruházás szerződéses kapcsolatrendszerének rendezése, (mivel a kivitelezők és a beruházó által elfogadott, a szerződések alapján szankcionálható ütemterv nincs) a kárfelelősségek előzetes tisztázása nélkül csak korlátozottan lehetséges, amelynek előfeltétele a szerződéses feltételrendszer (kötbérterhes határidők és hozzáférési idők) felülvizsgálata.

 

A Főváros 2004 szeptemberében hagyta jóvá a beruházás engedélyokiratát, amely szerint a 4-es metró I. szakasza átadásának határideje 2009. év vége volt, a beruházás folyóáras költségét pedig 236,5 milliárd forintban határozták meg. Az engedélyokirattól eltérően a beruházás határidőben nem valósult meg. Az engedélyokiratban a 2009. december 31-i befejezési határidőt a Főváros úgy írta elő – és a későbbiekben nem módosította -, hogy 2006-ig, a kivitelezési szerződések megkötéséig a szükséges engedélyezési és területbiztosítási folyamatok nem fejeződtek be. A határidő meghatározásánál a realitásokkal nem számoltak és nem vették figyelembe a műszaki előkészítő tevékenység aktuális állapotát sem – állapította meg az ÁSZ.

 

Az ÁSZ arra is rávilágított, hogy a forgalomba helyezés időpontja és a beruházási ráfordítások végleges összege bizonytalan volt. Az időbeli kockázatot – az építési munkáknál még bekövetkezhető késésen túl – az jelentette, hogy a metrószerelvények beszerzéséhez szükséges típusengedélyek kiadásának hatósági eljárása nem zárult le, emiatt a szerelvények széria gyártása nem kezdődött meg. A beruházási költség tekintetében bizonytalanságot idézett elő, hogy a kivitelezők által benyújtott követelések és a beruházó által elrendelt, illetve a kivitelezők által javasolt változtatások miatti költségtöbbleteket a rendelkezésre álló tartalékok fedezik-e. A követelések és változtatások okainak 76%-a a műszaki-gazdasági előkészítés késedelmére és a munkaterülethez való hozzáférést szabályozó szerződéses előírások érvényesülésének hiányosságaira volt visszavezethető – mutatott rá az ÁSZ.

 

A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék többek között javasolta Budapest Főváros főpolgármesterének, hogy a BKV Zrt. vizsgálja felül a kivitelezői szerződéses feltételeket (kötbérterhes határidők, hozzáférési idő és többletidő ráfordítások) és biztosítsa azok összehangolt rendezését. A BKV Zrt. igazgatóságának javasoltuk, hogy intézkedjen a változtatási utasítások és követelések beárazását elősegítő feltételrendszer kialakításáról annak érdekében, hogy az idő- és költségkockázatok csökkenjenek. Továbbá biztosítsa a beruházási tevékenységek ütemezésének megalapozottságát és a kapcsolatok beruházói hatáskörben történő hatékony, kártérítéseket megelőző kezelését.

 

A 4-es metró pénteki átadásakor Budapest főpolgármestere hangsúlyozta, hogy az érintett felekkel történő tárgyalások révén több 10 milliárd forint megtakarítást és a feltételrendszer változását érték el, ami hozzájárult az új metróvonal befejezéséhez. Mindezek az intézkedések az ÁSZ javaslataival is összhangban álltak, illetve azok megvalósulását jelentik.

Európai felmérés az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyről

2013. nyarán a European Schoolnet és az INTEL Education kutatást végzett négy európai országban, közöttük – a Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével –  Magyarországon is, ahol a 2011-2012. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny résztvevőinek tettek fel kérdéseket. A magyar fiatalok 86%-a,míg a magyar tanárok 35% töltötte ki az online kérdőívet.A magyar felmérés kiértékelése az elmúlt hetekben fejeződött be, melyekből néhány megállapítást érdemes kiemelni:

 

2013. nyarán a European Schoolnet és az INTEL Education kutatást végzett négy európai országban, közöttük – a Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével –  Magyarországon is, ahol a 2011-2012. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny résztvevőinek tettek fel kérdéseket. A magyar fiatalok 86%-a,míg a magyar tanárok 35% töltötte ki az online kérdőívet.A magyar felmérés kiértékelése az elmúlt hetekben fejeződött be, melyekből néhány megállapítást érdemes kiemelni:

 

        I.            Fiatalok:

 

–          a nemek arányát tekintve a résztvevők 84%-a fiú, és csak 16%-a lány.

–          a fiatalok 90%-a azért indult el a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen, mert szerintük nagy a verseny presztízse, és nem azért, mert kötelezővé tették volna az iskolában. A tanulók egyhangúan azt nyilatkozták, hogy újra indulnának a Tehetségkutató Versenyen, sőt 90%-uk ajánlaná a barátainak is.

–          a tanulók 90%-a verseny után jobban érdeklődik a tudományok iránt, és 88%-a már azt is látja, hogy mennyire fontos számára a tudomány.

–          A diákok 96%-a egyetértett azzal, hogy nagyon sok újdonságot tanult a verseny alatt, 94%-a nem csak, hogy jól érezte magát a verseny közben, hanem immáron a felmerülő problémákra is könnyebben megoldásokat tud találni. A diákok 73%-a azért is előnynek tekinti, hogy részt vett a tudományos versenyen, hiszen így esélye nyílt rá, hogy megmutassa a munkáját az egész világnak.

–          A tanulók több mint 70% több hónapot foglalkozott projektjének a fejlesztésével, de többségük nehézségnek tartotta, hogy a kidolgozás folyamatában kevés anyagi támogatásban részesült a kutatás-fejlesztési munkájuk.

–          A diákok többsége szerint (63%) a projekt sikeréhez jelentős kreativitásra van/volt szükség.

 

      II.            Tanárok

 

–          A felkészítő tanárok 62%-a nő, míg csak 38%-uk volt férfi. 60%-a több mint 20 éve van a pedagógus pályán, a pedagógusok 88%-a mester diplomával rendelkezik, 6%-uk pedig doktori címmel.

–          Az iskolák 60%-a már kétszer, vagy annál többször vett részt a versenyen, és csak 31%-uk vett részt először. A pedagógusok fele már részt vett a versenyen, mint felkészítő tanár. A pedagógusok 56%-a újra elvállalná a felkészítő tanár szerepét, hiszen a verseny számukra is pozitív élményt nyújtott.

–          A felkészítő tanárok 56%-a tudományos tantárgyat és 13%-uk matematikát tanít az iskolában, és 19%-uk a versenyt már integrálta a tantervbe.

–          A tanárok egyhangúan egyetértettek abban, hogy a diákjaik sokat tanultak a versenyből,  és már felismerték a tudomány jelentőségét a mindennapi életben is. A tanárok szerint a tanítványok 88%-át a versenyen való részvétel motiválta arra, hogy majd tudományos, technológiai, mérnöki vagy matematikai pályára lépjen.

–          A pedagógusok többsége nehézségnek tartotta az anyagok és a felszerelések megszerzését, illetve anyagi támogatások felkutatását az egyes projektekhez. A versenyzőket a szülők (75%), az iskola vezetése (56%) és a mentorok (44%) támogatták a leginkább.

–          A felkészítő tanárok szerint a diákok 81%-át a versenyben való részvétel sokkal jobban motiválta, mint egy hagyományos tanóra.

–          A felkészítő tanárok szerint a projekt sikeréhez egyidejűleg fontos az intelligencia, a tudományos műveltség és a kreativitás, tehát okos, intelligens és kreatív képességekkel rendelkező fiatalok voltak sikeresek.

A magyarországi eredményektől kissé eltérnek az európai eredmények, ugyanis ott a nemek arányát tekintve jóval kiegyenlítettebb a mezőny

  • az indulók 41%-a lány és 57%-a fiú,
  • a felkészítő tanároknál 54%-a nő és 46%-a férfi
  • a pedagógusok 77%-a már részt vett a versenyen, mint felkészítő tanár.
  • a nemzetközi felmérés alapján a felkészítő tanárok 42%-a (Magyarországon majdnem háromszorosa) tudta a versenyt integrálni a tantervbe, s 56%-a újra elvállalná a felkészítő tanár szerepét.

A többi eredmény nagyjából összhangban van a magyar felméréssel.

 

2014. évben az Intel immáron 10 országra kiterjedően – köztük Magyarországon is, a Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével – végzi el újból ezt a felmérést.

 

Katonák csontvázai az Almásy-kastélyban

A „Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosítószámú pályázat kivitelezési munkálatai során három, fej nélküli csontváz bukkant elő a barokk pince bejáratánál.

 

A „Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai" című DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosítószámú pályázat kivitelezési munkálatai során három, fej nélküli csontváz bukkant elő a barokk pince bejáratánál.

 

A három, nagy valószínűséggel a 17. század végén elhunyt férfi fej nélküli csontvázát a pincelejárat végén találták a kivitelezést végző munkások. Egy 1722-ből ránk maradt térképvázlaton „G" betűvel jelölték azt a mai kastély helyén álló egykori épületet, amelynek a kastély padlószintje alatt feltárt alapfalai mellett megtalálták a csontvázakat.

 

Nagy valószínűséggel nem szabályos temetés során helyezték el ott az elhunytakat, ugyanis koporsó, ruházat vagy bármely más használati tárgy maradványa nem került elő. A sír későbbi rongálására utaló nyomok nem láthatók. Az előzetes szakértői vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a három férfi negyven éves kora körül hunyt el, a csontvázakon szabad szemmel látható külsérelmi nyomok nem találhatók. A csontvázak rétegtani elhelyezkedéséből következtetve valószínűsíthető, hogy az akkor jóval nagyobb kiterjedésű vár fából készült, úgynevezett „huszárvár" falának belső oldalán hantolták el őket, amely ugyanakkor, feltételezhetően egy ostrom során égett meg.

 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a megtalált maradványok katonák csontvázai lehetnek, akik az oszmánok fogságába estek, és a kor szokásainak megfelelően lefejezés áldozatai lettek. A temetés csupán a megégett fa és föld rászórásából állt. A vizsgálatok antropológus szakember bevonásával folytatódnak.

 

A csontok sorsáról még nem született döntés.

 

Gyula Város Önkormányzata a Dél-Alföldi Operatív Program DAOP-2.1.1/G Kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése című pályázati konstrukció keretében

1 986 039 850 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelynek célja a

„Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázada" című projekt megvalósítása.

A projekt keretében lebonyolításra került generálkivitelezői közbeszerzést a Modinvest Kft. nyerte el. A kivitelezői szerződés ünnepélyes aláírására 2014. február 7-én került sor az Almásy-kastély dísztermében.

2014. február 25-én ünnepélyes keretek között Dr. Görgényi Ernő polgármester, Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, Dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár és Dr. Virág Zsolt projektmenedzser részvételével megtörtént a projekt alapkő letétele.

 

Lantai József

Tarantino hozza el az áprilisi őrületet a FilmBoxra

Ki ne ismerné a legenda, Quentin Tarantino nevét? Kinek ne lenne a kedvencei között legalább egy, az általa rendezett filmek közül? Áprilisban kicsit minden és mindenki megbolondul, így nem csoda, hogy a FilmBox Extrán is az amerikai rendező szokványosnak csöppet sem nevezhető alkotásai kerülnek terítékre.

 

Ki ne ismerné a legenda, Quentin Tarantino nevét? Kinek ne lenne a kedvencei között legalább egy, az általa rendezett filmek közül? Áprilisban kicsit minden és mindenki megbolondul, így nem csoda, hogy a FilmBox Extrán is az amerikai rendező szokványosnak csöppet sem nevezhető alkotásai kerülnek terítékre.

 

Alkonyattól pirkadatig, Grindhouse, Ponyvaregény, Négy szoba, Machete – öt a kedvelt Tarantino filmek közül.  Oscar, BAFTA, Golden Globe, ezek pedig a díjak, amelyeket bezsebelt velük a nem mindennapi és ezer közül is felismerhető stílussal rendelkező rendező-színész-forgatókönyvíró. A FilmBox pedig el is hozza mindezeket, hogy ha eddig esetleg el is kerülték ezek a filmek valaki figyelmét, az pótolhassa, ami eddig kimaradt.

 

Egy kis ízelítő:

Az Alkonyattól pirkadatig a FilmBox Extrán érkezik (csakúgy, mint az összes Tarantino film), április 1-én, 21 órától. Az amerikai horror-vígjáték olyan neveket hoz magával Tarantino mellett, mint George Clooney és Salma Hayek. Két veszedelmes bűnöző tart a mexikói határ felé. Sokadik véres bulijukon vannak túl, amelynek során majdnem lekapcsolja őket az FBI, ezért forróvá válik a lábuk alatt a talaj. A mexikói Carlos megígéri nekik, hogy a határ túloldalán menedéket biztosít számukra. A Gecko fivérek az éppen vakációzni készülő Fuller tiszteletes családjának lakókocsiját veszik igénybe ennek érdekében…

 

A Grindhouse-ban Quentin már a rendezői székből tevékenykedett, azonban itt sem hibázott. Ezt április 8-án 21 órától meg is nézheti, aki kíváncsi. A főszerep Kurt Russell-nek jutott, aki rendkívűl jól hozta a szerepet. A környék legtüzesebb DJ-jének, Jungle Julia-nak az alkony leszállta azt jelzi, hogy eljött a lazulás ideje két legjobb barátnője társaságában. A három szexi bombázó beleveti magát az éjszakába, megbolondítva és felgerjesztve a bárok törzsközönségének vágyait. Ám valaki titokban minden lépésüket követi…

 

A Ponyvaregény (április 15, 21 óra) talán nem ismeretlen senkinek, viszont ezerszer nézhetőre sikeredett, ami köszönhető többek között Bruce Willis, John Travolta, Uma Thurman és Samuel L. Jackson parádés alakításának, és persze a nem mindennapi sztorinak is. A film három, a rendező által elkülönített részből áll, amelyek mind gengsztertörténetek, ugyanakkor ezek az epizódok millió apró szállal kötődnek egymáshoz, s így válik az alkotás keretes filmmé. A végén voltaképpen ugyanahhoz a jelenethez térünk vissza, ahol az egész elkezdődött, de közben Tarantino fantasztikus ügyességgel játszik az idő- és történeti síkokkal.

 

A Négy szoba című filmben Tarantino szintén rendez, de játszik is, például Madonna és Salma Hayek társaságában. A film április 21-én 21 órától látható. Ted, az első éjszakai szolgálatát teljesítő boy szilveszter éjjelén a Los Angeles-i Mon Signor szállodában hajmeresztő kalandok elé néz. A nászutasok részére fenntartott szobában szemrevaló boszorkányok gyülekeznek. Amikor Ted belép a szobába, ötven dollárt ígérnek neki, ha az egyik boszorkányt boldoggá teszi. Ezután jegesvödörrel a kezében Ted belép a 404-es szobába. Itt egy feldúlt férfi fogadja fegyvert szegezve rá. Azzal vádolja, hogy viszonya van a feleségével, és ezért most lakolnia kell…

 

Április 22-én 21 órakor kerül vetítésre a Machete. Robert De Niro és Michelle Rodriguez játsszák a főszerepet ebben az amerikai thrillerben, amely szintén kevesek figyelmét tudta csak elkerülni, hiszen Tarantino ez esetben is valami egyedit alkotott.  Machete, a sztori főhőse, az egykori rendőr összetűzésbe keveredett az egyik mexikói drogbáróval. Miután Torrez emberei kinyírták a családját, és majdnem vele is végeztek, a határ túloldalán, Texasban kezd új életet….

 

A FilmBox Extra a FilmBox prémium csomag része, elérhető a Magyar Telekom, UPC, UPC Direct, PR Telecom, Invitel, Tarr, Vidanet kínálatában, és számos régiós hálózatban.

 

http://spiintl.com/

http://www.filmboxlive.com/hu

 

Lantai József

Határtalan Napok Miskolcon

2014. április 4-6. között rendezik a második Határtalan Napok nemzetközi fesztivált a Miskolci Nemzeti Színházban. (lásd: http://euroastra.hu/node/78923) Három nap alatt három határon túli magyar város mutatkozik be, ezúttal Komárom, Beregszász és Nagyvárad. Az alábbiakban a színházi programokat ajánlom részletesebben Olvasóink figyelmébe.

 

2014. április 4-6. között rendezik a második Határtalan Napok nemzetközi fesztivált a Miskolci Nemzeti Színházban. (lásd: http://euroastra.hu/node/78923) Három nap alatt három határon túli magyar város mutatkozik be, ezúttal Komárom, Beregszász és Nagyvárad. Az alábbiakban a színházi programokat ajánlom részletesebben Olvasóink figyelmébe.

 

Április 4. 15.30.

Harold Pinter: Árulás – A Komáromi Jókai Színház előadása

Az Árulás egy szerelmi háromszög hét éves történetét meséli el, időben visszafelé haladva. Robert, a férj, Emma, a feleség és Jerry, a legjobb barát esete mindennapi história. Jerry és Emma egymásba habarodnak és kapcsolatukat évekig sikeresen titkolják a férj és a világ előtt. Vagy mégsem? Hiszen egy napon minden kiderül. Vagy mégsem? Miféle láthatatlan szálak tartják össze az emberi kapcsolatokat éveken, évtizedeken keresztül? Mi lesz egy ártatlannak tűnő, apró játék vége? S ha egyáltalán sikerül a végére érni, mi marad?

Három ember, öt élet. Mindenki elárul mindenkit, de leginkább önmagát.

Harold Pinter Árulás című drámája önéletrajzi ihletésű. A darabból készült nagysikerű film forgatókönyvéért 1983-ban a szerzőt Oscar-díjra jelölték.

Szereplők:

Jerry: Mokos Attila

Robert: Petrik Szilárd m. v.

Emma: Bandor Éva Jászai Mari-díjas

Díszlettervező: Valló Péter m. v.

Jelmeztervező: Gadus Erika m. v.

Rendező: Valló Péter m. v. Kossuth-díjas

 

Április 4. 19:00

Tasnádi István: Magyar zombi – A Komáromi Jókai Színház előadása

Az évad szerzője programsorozat keretében

Blondin Gáspár, negyvennégy éves nagyábrándi lakos, miután elveszti munkáját és életkedvét, bezárkózik a kerti budiba, és mély depresszióba zuhan. Környezete nem igazán igyekszik lebeszélni tettéről, sőt! Végre történik valami Nagyábrándon, végre itt a nagy lehetőség! Így aztán, amíg Blondin Gáspár az élet értelmetlenségén tűnődik, a család s a környezet azon töpreng, hogyan húzhatna hasznot a kisember halálából.

Tasnádi István kortárs komédiájának ősbemutatója mindössze hét évvel ezelőtt volt a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, ezalatt a néhány év alatt azonban jó néhány magyar színházban megmérettetett, és mindenhol sikeresnek találtatott. Tasnádi ugyanis nagyon pontos képet fest a magyar valóságról, de a diagnózist könnyed humorba ágyazza.

A darab Finito címen 2007-ben elnyerte a Színikritikusok Díját a legjobb új magyar drámáért.

Szereplők:

Blondin Gáspár: Tóth Tibor Jászai Mari-díjas

Blondinné, Vali: Bandor Éva Jászai Mari-díjas

Özv. Vecserák Károlyné, Blondin anyósa: Balaskó Edit

Pacsik Ferenc, polgármester: Méhes László Jászai Mari-díjas

Bicke B. László, költő: Skronka Tibor

Tigris Niki, popdíva: Varga Szilvia

Dr. Juhos Buda, pszichológus: Majorfalvi Bálint

Szomszéd Misi: Fabó Tibor Jászai Mari-díjas

Pál, médiaszemélyiség: Szabó Viktor

Reszlik Hajnalka Myrtill, riporter: Tar Renáta

Bak Tamás HSC, operatőr: Bernáth Tamás

Hivatalos Úr: Olasz István

Zenekar: id. Bertók Tibor, ifj. Bertók Tibor, Lelkes Tibor

Énekesek: Kovács Lotti m. v., Zsapka Krisztina

Díszlet- és jelmeztervező: Sánta Borcsa m. v.

Zene: Dobri Dániel m. v.

Rendező: Bagó Bertalan m. v. Jászai Mari-díjas

 

Április 5. 19:00

Örkény István: Tóték – A Gyulai Várszínház és a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház közös produkciója

A Mátraszentannán idilli nyugalomban élő Tót családhoz egy szép nap beállít a fronton harcoló fiuk parancsnoka, hogy náluk töltse kéthetes szabadságát. Ettől kezdve mindenestül felfordul a család élete, nem lesz szabad többé reggel reggelizniük, délben ebédelniük, este vacsorázniuk és éjszaka aludniuk, nem lesz szabad többé ásítaniuk, sem nagyokat nyögve nyújtózkodniuk, de még gondolkodniuk sem. Éjt nappallá téve dobozolnak, hogy így járjanak az őrnagy kedvében, akinek idegzetét már súlyosan megrongálta a fronton töltött kilenc hónap. Tóték abban reménykednek, hogy a fiuk az őrnagy jóindulatának köszönhetően megmenekülhet a szenvedéstől, és a falu postásának jóvoltából még csak nem is sejthetik, hogy áldozatuk teljesen hiábavaló.

„Én is úgy gondolom, hogy nem csak a hivatali főnöknek, vagy a művezetőknek akadnak alárendeltjei, hiszen hatalmi struktúra a család is, az óvoda meg az iskola is. Sőt még a legelesettebb, legkifosztottabb ember is fogja egy csücskét az uralkodásnak, ha egyebe nem maradt, legalább egy öleb vagy kanárimadár a kiszolgáltatottja. Kölcsönös függőségben élünk, egy személyben zsarnokok és áldozatok. (…) Hitem szerint az őrnagy és a Tűzoltóparancsnok valójában egy személy. Ahhoz persze, hogy ebből drámai mű lehessen, össze kellett szikráztatni a benne rejlő pólusokat." (Vidnyánszky Attila, rendező)

Szereplők:

Őrnagy: Trill Zsolt

Tót: Tóth László

Tótné: Szűcs Nelli

Ágika: Orosz Melinda

Postás: Rácz József

Tomaji plébános: Sőtér István

Cipriáni professzor: Kacsur András

Gizi Gézáné: Béres Ildikó

A lajt tulajdonosa: Varga József

Lőrincke: Szabó Imre

Elegáns őrnagy: Ivaskovics Viktor

Valamint, mint jelentős történelmi figurák: Ferenczi Attila, Kristán Attila, Gál Natália, Vass Magdolna, Orosz Ibolya

Dramaturg: Kozma András

Rendezte: Vidnyánszky Attila

 

Április 6. 19:00

Kiss Ferenc: Nagyvárosi bújdosók – A Nagyvárad Táncegyüttes előadása

Kiss Ferenc, a Vízöntő zenekar alapítójának tematikus lemeze 1999-ben jelent meg – a század melankolikus zárlata és az új évezred látomásos kezdete gyanánt -, izgalmas összefoglalásként bizonyítva a népi kultúrából tanultak mai használhatóságát, kifejezőeszközeinek kortárs gondolatiságát. E tartalmilag egységes, de műfajában sokszínű zeneanyag adta az azonos című táncest létrehozásának ötletét.

Az előadás elsősorban a térségünkben élő fiatalokat szólítja meg, akik éppen "leválni" készülnek kulturális identitásukról. Jövőképük, pálya- és topográfiai választásaik egyszerűen lehetetlenné teszik, hogy valaha is visszataláljanak az említett identitás szellemi értékeihez. Többek között ezen motivációk pótlására, az érdeklődés felkeltésére tesz kísérletet a produkció.

A Nagyvárad Táncegyüttes a Kárpát-medencei táncművészet egyik legfiatalabb, mégis jelentős műhelye, előadásaiban elsősorban a magyar hagyományos tánc- és zenekultúrát dolgozza fel, időtálló művészeti, társadalmi értékként. Meggyőződésük, hogy lehet a magyar néptánc és népzenei hagyomány irdatlan terjedelmű kincsét olyan kortárs, üzenethordozó értékkel bíró, előadó művészeti rangra emelni, amely elismerést nyerhet a világon bárhol, a XXI. századi táncművészetben.

Tánckar: Brugós Anikó, Kerekes Dalma, Mihucz Kinga, Pelbát Ilona, Szabó E. Ágnes, Timár Tímea, Tolnai Tímea, Iván Enikő Kitty, Brugós Sándor, Forgács Zsombor, Forgács-Popp Jácint, Kacsó Bálint, Kádár Elemér, Miklós János, Rácz Lajos, Szőnyi József, Schmith Nándor

Zenekar: Szabó Lóránd Győző, Kelemen Molnár János, Bartalis Botond, Szakács Kristóf, Márkus Zoltán m.v., Székely István m.v., Marius Bulzan m.v.

Énekmondók: Pelbát Ilona, Novák Péter / Kiss Csaba / Csepei Róbert

Dramaturg, játékmester: Novák Péter m.v.

Zeneszerző: Kiss Ferenc m.v.

Koreográfusok: Baczó Tünde m.v., Bordás Attila m.v., Orza Călin m.v., Polgár Emília m.v.

 

Április 6. 19:00

Ivan Szergejevics Turgenyev: Papírsárkány (Egy hónap falun) – A nagyváradi Szigligeti Színház előadása

Fordította: Elbert János

„Turgenyev világa is annak a 19. századi orosz vidéknek a világa, ahol látszólag soha nem történik semmi, ahol az emberek csak unatkoznak és vágyakoznak. Holott ez a világ, szereplőinek érzelmi vívódásai és féltékenységi harcai révén az ember olykor kegyetlen, máskor védtelen, esendő természetére reflektál, amely kivédhetetlenül és alapvetően meghatározza mindannyiunk életét. A darab megírásától eltelt több mint százötven esztendő alatt sem jobbak, sem okosabbak nem lettünk és többnyire ugyanúgy éljük szívbemarkolóan mulatságos, tragikomikus életünket." (Harsányi Zsolt, rendező)

Szereplők:

Iszlajev, földesúr: Csatlós Lóránt

Natalja Petrovna, Iszlajev felesége: Tóth Tünde

Verocska, Iszlajevék nevelt lánya: Tasnádi-Sáhy Noémi

Kolja, Iszlajevék fia: Csíki Roland

Rakizyin, barát: Kardos M. Róbert

Beljajev, Kolja tanítója: Varga Balázs

Spigelszkij, orvos: Hunyadi István

Lizaveta Bogdanovna, társalkodónő: Gajai Ágnes

Bolsincov, szomszéd: ifj. Kovács Levente

Kátya, szobalány: Pitz Melinda

Matvej, inas: Szotyori József

Díszlettervező: Adrian Ganea

Jelmeztervező: Kupás Anna

Rendező: Harsányi Zsolt

 

Április 5. 19:00

Samuel Beckett: Godot-ra várva egy olvasat – A nagyváradi Szigligeti Színház előadása

Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil

„Közel tíz éve, az Atelier Nemzetközi Színházi Fesztiválon, egy műhelymunka alkalmával foglalkoztam Beckett remekművével. Egy párbeszédrészlet Didi és Gogo közt hamisnak tűnt, nem értettem, miért, de ez az érzés megmaradt, mintha nem két férfi beszélgetne… Évekkel később bukkantam rá a megérzés titkára, Beckett maga vallja: ez a párbeszéd közte és felesége között hangzott el, azt jegyezte le. A nagyváradi előadás egy férfi-nő kapcsolatra építi át a két csavargó történetét, ha egyáltalán történetről beszélhetünk. Az egymásrautaltság, a megöregedés, a halálra várás a témája ennek a játéknak, melyben elmúlni sem lehet. A magyarázatra várunk, arra, hogy valaki majd csak eljön, s választ ad a miértre. S miközben jól sejtjük, nincs kiút, valami mégiscsak feltölti ezt az űrt, s ez a szeretet." (Szabó K. István rendező)

Szereplők:

Didi: Csíky Ibolya

Gogo: Dobos Imre

Pozzo: Szotyori József

Lucky: Fodor Réka

Gyermek: Lászlóffy Emőke

Rendező: Szabó K. István

 

2014. április 4-6.

Határtalan Napok

Miskolci Nemzeti Színház

 

www.mnsz.eu

 

Lantai József

Nők a Titanicon

A 2014. április 4-12. között futó 21. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál idei kínálatának érdekessége, hogy a női alkotók különösen nagy számban képviseltetik magukat: 14 rendezőnő filmjét láthatja a magyar közönség, valamint a zsűrinek is lesz női tagja Santa Lingeviciute, a vilniusi filmfesztivál művészeti igazgatója személyében.

 

A 2014. április 4-12. között futó 21. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál idei kínálatának érdekessége, hogy a női alkotók különösen nagy számban képviseltetik magukat: 14 rendezőnő filmjét láthatja a magyar közönség, valamint a zsűrinek is lesz női tagja Santa Lingeviciute, a vilniusi filmfesztivál művészeti igazgatója személyében.

 

Idén két női rendező is versenyben van a Hullámtörők Díjért: a ragyogó tehetségű bolgár Maya Vitkova írónő drámailag lenyűgöző, vizuálisan invenciózus első filmjében, a Viktoriá-ban Borjana nem akar gyereket vállalni a kommunista Bulgáriában, ám 1979-ben mégis megszületik lánya, Viktoria, akinek rejtélyes módon hiányzik a köldöke. A svéd rendezőnő, Anna Odell 2009-ben megpróbált leugrani egy stockholmi hídról. Öngyilkossági kísérlete végül művészeti projektté, Az osztálytalálkozó (The Reunion) című nagyjátékfilmmé érett, melyben a dokumentumfilmes eszközök és a fikciós filmkészítés közti elmosódó vonalon járva Odell bemutatja, milyen romboló hatással van ránk az iskolai erőszak és a ki nem mondott kölcsönös függés.

 

Az Európai történetek szekcióban szintén két rendezőnő munkáját láthatja a közönség: A dán Annette K. Olesen A mesterlövész (The Shooter) című politikai thrillerében a dán kormány engedélyezni készül az olajfúrásokat Grönlandon, az egykori céllövő olimpikon, Rasmus  pedig úgy dönt, hogy elkezdi kiiktatni a célszemélyeket. Christine Molloy is thrillert készített rendezőtársával, Joe Lawlorral. A Mister John-ban Gerry zűrös magánéletét hátrahagyva érkezik Londonból Szingapúrba, hogy elhunyt testvére után elintézze a lezárandó feladatokat, ám hamarosan átveszi halott fivére életét, aminek persze megvannak a maga veszélyei.

 

A Világkörüli út blokkban is feltűnik két női alkotás:

A kanadai Louise Archambault érzékeny drámájában a címbeli Gabrielle fejlődési rendellenességgel született, ezért speciális intézményben él sorstársaival, ahol egy Martin nevű fiúval egymásba szeretnek. Vonzalmukat testileg is megélnék, ám közbelépnek az otthon munkatársai. A főszerepben a való életben is Williams-szindrómás Gabrielle Marion-Rivardot látjuk. Mariana Rondón Göndör fürtök (Pelo Malo) című, Thessalonikiben FIPRESCI-díjat nyert drámájában Junior kilenc éves és Caracas egyik szegénynegyedében él. Gyönyörű göndör fürtjeit utálja, egyenes hajról álmodik, s neki is áll kivasalni haját, de anyjára pánik tör – nehogy azt higgyék kisfiáról, hogy meleg.

 

A Zene mindenkinek szekcióban Sini Anderson filmje A punk csaj (The Punk Singer) címszereplője Kathleen Hanna, aki a kilencvenes években a Bikini Kill együttes frontleányaként és riot grrrl mozgalom vezéregyéniségeként szerzett nevet.  A számos zenészbarátot megszólaltató dokumentumfilm – melynek elkészítésében Hanna férje, a Beastie Boys-tag Adam Horovitz is tevékeny szerepet vállalt – az énekesnő Lyme-kórral való küzdelméről is tudósít. Egy női páros, Maria Demopoulos és Jodi Wille készítette a The Source Family című munkáját, mely a hetvenes évek első felében az önjelölt guru, a Yod atya vezetésével ezen a néven működött hollywoodi hippi kommunát és vallási szektát mutatja be. Lily Keber Az Öböl maharadzsája: James Booker tragikus élete (Bayou Maharajah: The Tragic Genius Of James Booker) című dokumentumfilmjének címszereplője pedig a kolléga, és barát, Dr. John szavaival „a legjobb fekete, meleg, félszemű drogos zongoristazseni, aki valaha New Orleansban született".

 

A Filmdokk-ban is három, nő által rendezett filmet mutat be a Titanic.

Gabriela Cowperthwaite Blackfish – egy kardszárnyú delfin története című dokujának főszereplője a világ legnagyobb fogságban tartott kardszárnyú delfinje, Tilikum három embert is megölt – talán mert szörnyű körülmények között, vaksötétben tartották húsz éven keresztül?! Dunhild Westhagen Magnor Az optimisták-ban (Optimistene) olyan 66 és 98 év közötti norvég hölgyeket mutat be, akik negyven éve minden héten röplabdáznak, és legújabb tervük, hogy meccset játszanak egy méltó ellenféllel. A dán Berit Madsen filmjében a címszereplő Sepideh 16 éves és űrhajós szeretne lenni. Nem olyan különleges vágy ez, ha az ember történetesen nem Iránban él és nem lány.

Április 8-án, kedden a film 19 órás vetítése után a Puskin moziban a Dán Királyi Nagykövetséggel együttműködve beszélgetést szervezünk Iránról és a nők helyzetéről: nőknek, férfiaknak és asztronautáknak, ahol a résztvevők Gombos Péter, iranista és Tóth Györgyi, a NaNE Egyesület képviselője, a moderátor: Barkóczi Janka filmesztéta.

 

Végül Bucsi Réka a Berlinálé versenyprogramjába is beválogatott, MOME-n készült animációs kisfilmje, a Symphony no. 42 is látható lesz a Titanicon, a Lovak és emberek kísérőfilmjeként.

 

Április 3-ig kedvezményes 900 Ft-os áron vásárolhatók jegyek, utána 1100 Ft-ért, április 4-től pedig öt és tíz jegy vásárlása esetén olcsóbban – 900 illetve 800 Ft-os áron – válthatóak a jegyek.

 

http://www.titanicfilmfest.hu

http://www.facebook.com/titanicfilmfest

 

Lantai József

Nem eléggé zárt osztály

2014. április 3-án kerül bemutatásra Pierre-François Martin-Laval vígjátéka a Nagytudásúak. A Jules Ferry gimnáziumban játszódó, francia humorral és helyzetkomikumokkal tarkított filmben az órákon alszanak, krétával dobálóznak, hétfőnként késve, vagy nemes egyszerűséggel nem is járnak be, hiányosan öltözködnek… Mármint a tanárok! Nem eléggé zárt osztály.

 

2014. április 3-án kerül bemutatásra Pierre-François Martin-Laval vígjátéka a Nagytudásúak. A Jules Ferry gimnáziumban játszódó, francia humorral és helyzetkomikumokkal tarkított filmben az órákon alszanak, krétával dobálóznak, hétfőnként késve, vagy nemes egyszerűséggel nem is járnak be, hiányosan öltözködnek… Mármint a tanárok! Nem eléggé zárt osztály.

 

A Jules Ferry gimnázium a maga 12%-os eredményességi mutatójával messze a legrosszabb középiskola egész Franciaországban. Mivel rosszabb már úgysem lehet, a minisztériumban úgy döntenek, kutyaharapást szőrével alapon a legalkalmatlanabb tanári kart küldik a suliba, hogy kozmetikázzanak valamit ezeken a katasztrofális eredményeken. A cél: elérni az 50%-ot, különben a Jules Ferry Gimnázium bezárja kapuit. Ám kétséges, hogy ennyi bizarr figurával mire megy a diákság: a történelemtanár Napóleonnak képzeli magát, a filozófusnak egy szavát sem érteni, a kémiaprofesszor kísérletei életveszélyesek, míg a fiatal és csábos franciatanárnő láttán a fiúk gyorsabban olvadnak, mint egy csokinyúl. És akkor ott van még Tiroci tanár úr (Christian Clavier), akiről valójában senki nem tudja, mit is tanít…

 

Pierre-François Martin-Laval népszerű francia komikus többek között A pokoli torony balekjai és a Még mindig kamuzunk sztárja írta és rendezte a Nagytudásúakat, amelyben az egyik főszerepet is ő maga játssza el. A gimnázium felelőtlen tanerejének történetei képregény formájában születtek meg 2000-ben, s népszerűségük azóta is töretlen. A filmet a bemutató hetében több mint egymillióan látták Franciaországban, az össznézőszám pedig megközelítette a négymilliót!

 

A Nagytudásúak egyik legismertebb sztárja Christian Clavier, akit többek között a Jöttünk, láttunk, visszamennénk, az Asterix és Obelix és a Nagy zűr Korzikán című vígjátékokban is láthattunk.

 

Nagytudásúak

Színes, szinkronizált, francia vígjáték

Főszereplők: Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval

Forgatókönyv: Mathias Gavarry, Pierre-François Martin-Laval

Rendező: Pierre-François Martin-Laval

 

Mozibemutató: 2014. április 3.

Gyártó: Les films du 24, TF1 Droits Audiovisuels, TF1 Films Production, Sofica UGC 1, Soficinéma 9, Canal+, Ciné+, TF1

Magyarországon forgalmazza: Cinetel Kft.

12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCZ8Q4p0G5s&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/CinetelFilm

 

Lantai József

Áprilisban is MÁV Szimfonikusok

Izgalmas programokkal várják közönségüket a MÁV Szimfonikusok áprilisban is. A hónap első hetében a legendás japán karmester, Kobayashi Ken-Ichiro ad ünnepi koncertet annak apropóján, hogy 40 éve megnyerte a zenekarral az MTV nemzetközi karmesterversenyét. Április 11-én a kazah hegedűművész, Marat Bisengaliev lép színpadra a zenekarral, egy héttel később pedig Kocsis Zoltán vezényletével rendeznek Bach-estet a Zeneakadémián.

 

Izgalmas programokkal várják közönségüket a MÁV Szimfonikusok áprilisban is. A hónap első hetében a legendás japán karmester, Kobayashi Ken-Ichiro ad ünnepi koncertet annak apropóján, hogy 40 éve megnyerte a zenekarral az MTV nemzetközi karmesterversenyét. Április 11-én a kazah hegedűművész, Marat Bisengaliev lép színpadra a zenekarral, egy héttel később pedig Kocsis Zoltán vezényletével rendeznek Bach-estet a Zeneakadémián.

 

2014. április 3. 19.00

Zeneakadémia

Kobayashi Ken-Ichiro a magyar közönség egyik kedvence azóta, hogy 1974-ben megnyerte a Magyar Televízió I. Karmesterversenyét. Nemzetközi karrierje ezzel a győzelemmel kezdődött el, de Magyarországhoz azóta is szoros szálak fűzik. Ferencsik János másodkarmesterként vette maga mellé, hogy az Állami Hangversenyzenekarnál fejleszthesse tudását, Ferencsik halála után pedig ő lett a zenekar vezető karmestere. Ezekben az években gyakran vezényelt más magyar zenekarokat is. Ezek között különlegesen szívélyes viszony fűzte a MÁV Szimfonikusokhoz, és ez a barátság a mai napig tart. Áprilisi koncertjének műsorán a szimfonikus irodalom három rendkívül népszerű műve szerepel – Rossini: A sevillai borbély nyitánya, Kodály: Galántai táncok és Berlioz: Fantasztikus szimfónia c. darabja. Különböző országokból származó szerzők különböző stílusú művei – mindegyik nehéz, de hálás feladat zenekar és karmester számára. A nagy érdeklődésre való tekintettel a délelőtti főpróba is nyilvános a közönség számára – 1000 forintos belépő fejében bárki megtekintheti a Mestert felkészülés közben.          

 

Április 11. 19.00

Zeneakadémia

Ez a hangverseny a felfedezések estje. A karmester, Madaras Gergely a Bécsi Zeneművészeti Főiskola karmester szakán tanult. Később elnyert egy ösztöndíjat, melynek révén Manchesterben, az ottani Angol Nemzeti Operában dolgozhatott karmesterként. 2013 őszétől kezdve a Dijon-i Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója. A hangverseny hegedűszólistája, Marat Bisengaliev Kazahsztánban született 1962-ben. Tanulmányait a Moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban végezte. Díjat nyert a Lipcsei Bach-versenyen, 1991-ben a Nicanor Zabaleta Nemzetközi Hegedűversenyen. Karmesterként is tevékenykedik: megalapította és vezeti a Nyugat-Kazahsztáni Filharmóniát, 2006 óta pedig az Indiai Szimfonikus Zenekar zeneigazgatója. Max Bruch népszerű g-moll hegedűversenye mellett előadja Karl Jenkins Sarikiz című hegedűversenyét. Elhangzik továbbá Weber: A bűvös vadászának nyitánya és Csajkovszkij Olasz capriccio-ja is.

 

Április 18. 19.00

Zeneakadémia

Johann Sebastian Bach hangszeres termésének legjavát 1716 és 1723 között alkotta; ekkor keletkeztek a Brandenburgi versenyek, a szólóhangszeres darabok, szonáták, versenyművek és a négy zenekari szvit, melyek közül a negyedik hangzik el hangversenyünkön. Bach 1723-tól haláláig élt Lipcsében; ott született legtöbb kantátája, és a nagy oratorikus művek, mint a János és a Máté-passió, a Karácsonyi oratórium, a Magnificat, valamint a Húsvéti oratórium, amely most felcsendül. Ez a mű rövidebb, mint a fentiek, nem szerepel benne elbeszélő, de mind a négy szólista (Rőser Orsolya Hajnalka, Dobi-Kiss Veronika, Mukk József, Palerdi András) egy meghatározott személyt alakít. A mű alaphangját Krisztus feltámadása miatt érzett öröm adja. Kocsis Zoltán most is, mint mindig, a legnagyobb igényességgel és elmélyült hozzáértéssel dolgozik majd azon, hogy ezek a művek a lehető leghitelesebben szólaljanak meg.

 

A gyermekekről sem feledkeznek meg a MÁV Szimfonikusok.

 

Igazi tavaszi hangulatú zenés foglalkozást Zene-Tér-Kép maratont rendez a zenekar április 5-én és május 10-én a gyerekeknek. Mindkét alkalommal két órán át, 10-12-ig várják mindazokat, akik játékos formában szeretnének megismerkedni a hangszerekkel. A maratoni rendezvény helyszíne a MÁV Szimfonikusok Múzeum utca 11. szám alatti próbaterme, ahol menet közben is be lehet majd kapcsolódni a programokba. A családias, oldott hangulat továbbra is garantált; ami más lesz, hogy ezúttal együtt szerepelnek majd a vonósok és a fúvósok, illetve minden zene tavaszi hangulatot áraszt majd. Aki elfárad, annak az előtérben papírhajtogatásra, színezésre is lesz lehetősége. Jegyár: 800 forint, bővebb információ a honlapon.

 

Április 12-én, szombat délelőtt 11 órától szintén Zene-Tér-Kép gyermekeknek szóló hangszerbemutató foglalkozást tart a zenekar a rákospalotai Csokonai Művelődési Központban (1153 Budapest, Eötvös utca 64.). A programokat Ácsné Székely Edit fuvolaművész, zenepedagógus vezeti a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeinek közreműködésével; ezúttal az ütős hangszerek kerülnek sorra. A részvétel ingyenes, bővebb információ a honlapon.

 

http://www.mavzenekar.hu/

https://www.facebook.com/mavzenekar

 

Lantai József

2014. április 11-én Petruska András: Metropolita lemezbemutató koncertje lesz az Eötvös10-ben

Petruska Andrástól már megszokhattuk, hogy koncertjei az egyedi játéktechnika, a szakmai virtuozitás és a határtalan fantázia, a humor ötvözetei. Ennek az összetettségnek köszönhetően olyan, mintha egy soktagú zenekar muzsikálna, míg valójában egyedül András áll a színpadon és amit használ az csupán a gitárja és önmaga.

 

Petruska Andrástól már megszokhattuk, hogy koncertjei az egyedi játéktechnika, a szakmai virtuozitás és a határtalan fantázia, a humor ötvözetei. Ennek az összetettségnek köszönhetően olyan, mintha egy soktagú zenekar muzsikálna, míg valójában egyedül András áll a színpadon és amit használ az csupán a gitárja és önmaga.

 

A fingerstyle gitártechnika hazai képviselőjét 2010-ben a Megasztár-béli szereplése óta ismerheti a közönség. Szóló pályafutása során rengeteg helyen találkozhattunk már a nevével: túl van a négyszázadik koncertjén, többek között elnyerte a Veszprémi Utcazene Fesztivál első díját és turnézott a Quimby előzenekaraként. Londonban, Olaszországban és pár napja a frankfurti Musikmesse-n is képviselte hazánkat. Zenei tévék és rádiók rendszeres műsoralanya, eddig mégiscsak egy dolog váratott magára: egy nagylemez elkészítése.

 

Március 31-én jelenik meg első, Metropolita című nagylemeze. Az album koncepciója szervesen kötődik a 4-es metró állomásainak hangulatához. A dalok címként is mind egy-egy megálló elnevezését kapták. (lásd: http://euroastra.hu/node/77089)

 

A Metropolita célja a metrót körülvevő közeg és történetek bemutatása, a 21. századi Budapest egy pillanatképének elkészítése. Ritka az ilyen erős és határozott koncepcióra felfűzött album, a Metropolita egyszerre törekszik helyi identitásteremtő eszköz lenni és egyben magas minőségben szórakoztatni is, valamint könnyűzenei eszközökkel ötvözni a helyi zene, a népzene elemeit. 

 

Az album dalaiban megjelennek a megállók környékének történetei, az arra járó jellegzetes emberek, valamint megszólalnak a múlt és jelen szereplői is. A dalokat Petruska András írta, hangszerelte és adja elő, a szövegeket Babarci Bulcsúval közösen írták. A stúdiómunkálatokban többek között olyan zenészek működtek közre, mint Szokolay Dongó Balázs, Takáts Eszter és Unger Balázs. A Metropolita élő bemutató koncertjére április 11-én az Eötvös10-ben, a 4-es metró átadásával közel egy időben kerül sor.

 

A belépőjegy ára: elővételben 1000 Ft, a helyszínen 1500 Ft

 

METROPOLITA

Összegző gondolatok Petruska András megfogalmazásában

„Szeretek utazni, szeretek mozgásban lenni. Utazás közben pedig szeretek nézelődni, ábrándozva végigkövetni az utat, ahogyan egyik pontból eljutok a másikba – ahogyan keresztülvezet az utam több városrészen, mind különböző hangulatokat, különböző történeteket hordoznak magukban. Ez a sok különböző hangulat és történet nagyon emlékeztet arra, ahogyan egy zenei album is összeáll; egy határozott kezdőponttal, egy célkitűzéssel, ami elindul egy irányba, különböző állomásokat érint az érzelmek széles skáláján, majd végül célba ér az utolsó dallal. Ami a Budapesten egymásnak feszülő történetek sokszínűségét illeti, az új metróvonal remek képet fest ezekről a maga 10 megállójával, a képzeletbeli lemezoldalakat elválasztó Dunával a közepén. Mindez számomra ordított a lemez elkészítéséért.

Akár rajongója ennek a beruházásának, akár nem, minden budapesti ember életére hatással lesz a 4-es metró, és mikor elkészül, senki nem azt fogja nézni, hogy hány generációt csúszott az átadása, hanem azt, hogy könnyebb lesz általa az életünk. És ez nagyon fontos, nem csupán abból a szempontból, hogy távoli városrészek válnak elérhetővé, hanem a benne lakó embereket is összehozza a metró. Szerintem minden budapesti embernek fűződik valamilyen felejthetetlen emléke a metróhoz. Gondoljunk csak bele, hány találkozó, új ismeretség kezdődik egy metrómegállóban, kizárólag azért, mert éppen ott van mindkét fél számára a leggyorsabban elérhető pont, ami alkalmas a találkozásra? Vidékről felérkezvén egy pályaudvarra sokszor az első dolog, amivel továbbmegyünk, a metró. És ne feledkezzünk meg a felszíni világról sem. Minden megállónak megvan a maga egyéni története, ami miatt olyan központ lett, hogy ok legyen oda metróállomást építeni.

Ezen a lemezen minden megtalálható, ami számomra Budapest. A dalokban találkozik a valóság és a fikció, a mai modern város a múlt romantikájával, az önéletrajzi ihletésű, vagy kifejezetten az én generációmra jellemző történetek a történelmi múlttal. A zenei ábrázolásban is ugyanez volt a célom. Többnyire a magyar népi dallamvilágot és hangszereket helyeztem bele városias, zsibongó kontextusba, de ha Budapestről alkot zenét az ember, azonnal beugrik a mindenhonnan beszűrődő cigányzene, de sanzonok és a vigadók világa sem maradhat ki.

Számomra ez az album a lelki hazaérést, önmagam megtalálását jelenti. Fiatalon nagyon nehéz kérdés, hogy mit kezdjek azzal az információval, hogy ennek az országnak és kultúrának a szülöttje vagyok, és ez a város nevelt fel. Akár szeretem, akár nem, ez a környezet az otthonom, ezt nem lehet megmásítani. Nem csupán egy zenés metróutazás számomra ez a projekt, hanem a lelkemmel is utaztam egy jót."

 

2014. április 11. (péntek), 20:00

Petruska András: Metropolita

lemezbemutató koncert

Eötvös10

 

www.petruskaandras.hu

https://www.facebook.com/andrispetruska

https://www.youtube.com/watch?v=puDY4j56wZM

https://www.youtube.com/watch?v=ROrPF7JGh6U&feature=player_embedded

 

Lantai József