Strandok Éjszakája augusztus elsején

Idén ötödször rendezik meg a programhoz csatlakozó fürdők és strandok a különös éjszakát. Változatos szórakozásokkal, hosszabb nyitva tartással és legtöbbször kedvezményes belépőjegyekkel várják ilyenkor a vendégeket.

 

Idén ötödször rendezik meg a programhoz csatlakozó fürdők és strandok a különös éjszakát. Változatos szórakozásokkal, hosszabb nyitva tartással és legtöbbször kedvezményes belépőjegyekkel várják ilyenkor a vendégeket.

 

Országszerte 49 helyszínen élvezhetők éjszaka a fürdők szolgáltatásai. A Magyar Fürdőszövetség idén is mintegy ötvenezer látogatóra számít. A helyszínek egy része éjfélig tart nyitva, de néhányan hajnali 2-ig vagy 4-ig is gondoskodnak vendégeik élményeiről élő koncertekkel, tűzzsonglőr mutatványokkal, szauna szeánszokkal avagy habpartival, retró diszkóval, lézer show-val és aqua-zumbával.

 

A részletes programot érdemes megtekinteni a http://furdoszovetseg.hu oldalain.

Erste Group eredményei 2014 első félévében – veszteség, de javuló mutatók

Nettó 929,7 millió eurós veszteség ellenére az első félévben javult az Erste Group CET-1 alaptőkerátája és eszközállományának minősége.

 

Nettó 929,7 millió eurós veszteség ellenére az első félévben javult az Erste Group CET-1 alaptőkerátája és eszközállományának minősége.

 

„Eredményeink részben a július 3-án bejelentett intézkedéseket tükrözik. Ebben az összefüggésben is megelégedettségre ad okot hitelállományunk minőségének alakulása, hiszen folyamatosan javuló tendenciát mutat. A stresszteszttel kapcsolatban elmondhatjuk, hogy alaptőkerátánk pozitív irányba változott: a veszteségek ellenére 11,7 százalékra javult a legszigorúbb Bázel 3 követelmények szerint" – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group AG vezérigazgatója a bankcsoport 2014 első félévi eredményeit bemutató sajtótájékoztatóján. – „A mérlegünk megtisztításának felgyorsítását célzó döntésünk nyomán erőforrások szabadultak fel, így nem csak hogy jobb eredményekről tudunk majd beszámolni 2015-ben, hanem hozzá is tudunk járulni a hitelezés kelet-közép-európai felfutásához. Máris szemmel látható és kiegyensúlyozottabb gazdasági növekedés érhető tetten a régióban, az Erste Group pedig – a térség egyik legnagyobb szereplőjeként – megfelelően felkészült és erős kíván lenni ahhoz, hogy részt vegyen e fejlődés finanszírozásában" – tette hozzá a bankigazgató.

 

Főbb adatok

(Alább a 2014. január-június időszak adatai kerültek összevetésére a 2013. január-júniusi időszak adataival; illetve a 2014. június 30-i adatok a 2013. december 31-i állapottal).

 

A nettó kamatbevétel 2243,6 millió euróra esett vissza (2339,9 millió euróról) főként a tartósan alacsony kamatkörnyezet és a devizahatások következtében. Az értékpapír-üzletág teljesítményének köszönhetően a nettó díj- és jutalékbevétel 907,0 millió euróra nőtt (894,1 millió euróról); a nettó kereskedési eredmény és a piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény 138,0 millió euróra nőtt (103,6 millió euróról). A működési bevétel 3421,7 millió eurót tett ki (1,8 százalékos visszaesés az előző időszakban elért 3483,0 millió euróhoz képest).

 

Az általános igazgatási költségek 3,3 százalékos csökkentést mutatva 1896,4 millió eurót tettek ki (az előző időszakban kimutatott 1960,2 millió euró után) főként a személyi kiadások visszaesése miatt. Ennek folyományaként 1525,3 millió eurós üzemi eredményt ért el a bankcsoport (ami 0,2 százalékos növekedést jelentett az előző időszaki 1522,7 millió euró után), valamint a költség/bevétel ráta is javult, 55,4 százalék lett (56,3 százalék után).

 

A 2014. évi kockázati költségek növekedésével kapcsolatos, július elején történt bejelentés ellenére a nem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztéséből származó veszteség csak szerény mértékben, 1,5 százalékkal növekedve 796,1 millió euróra, azaz az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 125 bázispontra nőtt (szemben az előző időszaki 784,3 millió euróval és 120 bázisponttal). Ez a fejlemény annak köszönhető, hogy a romániai nem teljesítő hitelek értékesítéséből származó kockázati költségek jelentős része csak a második félévben jelentkezik majd. Emellett az egyéb működési eredmény sor a magyar parlament által július elején elfogadott fogyasztói kölcsönszerződésekról szóló törvény nyomán az Erste Group előrejelzése szerint várhatóan jelentkező 130,3 millió euró kockázati költséget is tartalmazza. Az ügyfélhitelek stabil állománya mellett a nem teljesítő hitelek aránya a második negyedévben 9,4 százalékra esett vissza (9,6 százalékról). Az NPL-fedezeti ráta pedig 64,0 százalékra javult (63,1 százalékról).

 

Az egyéb működési eredmény -1271,8 millió euró lett (-377,6 millió euró után) elsősorban az immateriális eszközök összesen 956,4 millió eurót kitevő leírása következtében, amelynek zöme (854,2 millió euró) Romániában jelentkezett. Az üzletág teljes goodwill-, márkanév-, és ügyfélkapcsolati értékvesztése (rendre 319,1 millió euró, 294,6 millió euró és 176,1 millió euró értékben), valamint egyéb immateriális javak is leírásra kerültek (64,4 millió euró értékben). Ehhez társult még az egyéb leányvállalatoknál végrehajtott goodwill-leírás is. Az összesen 154,1 millió euróra rúgó bankadók ismét jelentős tétlenek bizonyultak (az előző időszaki 184,7 millió euró után). Ebből 63,2 millió euró Ausztriában (83,3 millió euró után), 20,7 millió euró Szlovákiában (21,0 millió euró után), valamint 70,1 millió euró Magyarországon jelentkezett (80,4 millió euró után). Ez utóbbiba beletartozik a 2014. évre számított teljes magyar bankadó 47,9 millió euró értékben.

 

A bevételt terhelő adók 335,6 millió euróra nőttek a halaszott (nettó) adókövetelések 164,2 millió euróra rúgó negatív változása nyomán. Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény -929,7 millió euróra módosult (302,2 millió euróról), ebből az adóterhelés 489,7 millió eurót tett ki.

 

Az IFRS-szerinti teljes tőkeállomány 14,1 milliárd euróra csökkent (a korábbi 14,8 milliárd euróról). A common equity tier 1 alaptőke (CET 1, beszámított) 11,5 milliárd euróra nőtt az előző időszaki 11,2 milliárd euró után (a Bázel 2.5 előírásainak megfelelően). A kockázattal súlyozott (beszámított) eszközök változatlanul 98,0 milliárd eurón álltak (a korábbi 97,9 milliárd euró után). A common equity tier 1-es alaptőkeráta (CET1, beszámított) 11,7 százalékra javult a korábbi 11,4 százalékról (a Bázel 2.5 előírásoknak megfelelve). A teljes tőkeráta (Bázel 3, beszámított) 16,5 százalékra nőtt az előző időszakban jelentkező, a Bázel 2.5 szerint kalkulált 16,3 százalékkal szemben.

 

A mérlegfőösszeg 198,4 milliárd eurót tett ki (az előző időszaki 200,1 milliárd euró után). Az ügyfelek számára folyósított hitelek és előlegek nettó állománya gyakorlatilag nem változott, 120,0 milliárd eurót mutatott a korábbi 119,9 milliárd euró után. A hitel/betét arány 99,8 százalékon állt (a korábbi 98,0 százalék után).

Kilátások

Az Erste Group megerősíti a 2014. július 3-án a 2014. és 2015. évi előrejelzéssel kapcsolatos kommunikációját az alábbiak szerint:

 

 • A romániai szegmensre vonatkozóan: 2015-től kezdődően az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva 100-150 bázisponton normalizálódnak a kockázati költségek, amellyel együtt jár az NPL-állomány gyorsított ütemű (a 2013. év végi állapothoz képest mintegy 800 millió euróval, azaz 25 százalékkal történő) s már 2014 folyamán elindított csökkentése; az NPL fedezeti ráta jelentős mértékben megnő; kisebb, ámde fenntartható üzemi eredmény jelentkezik annak nyomán, hogy a megszűnő hitelpozícióknak a nettó kamatbevételekre kifejtett hatása csökken;

 

 • A magyarországi szegmensre vonatkozóan: a kockázati költségek fokozatosan 150-200 bázisponton normalizálódnak az átlagos ügyfélhitelekhez viszonyítva (2016-ig) feltételezve, hogy az összes kormányzati intézkedés végrehajtásra kerül 2014-ben; kisebb, ámde fenntartható működési eredmény jelentkezik a nettó kamatbevételek csökkenése nyomán

 

 • Az Erste Group vonatkozásában (konszolidált előrejelzés):
  • A csoportszintű működést illető trendek stabilitása ellenére a csoportszintű működési eredmény kevéssel a 2014-es előrejelzés alá csúszik a romániai és magyarországi üzemi eredmény visszaesése miatt;
  • A kockázati költségek 2,1-2,4 milliárd eurót tesznek ki annak függvényében, hogy a magyarországi devizahiteles törvény hatásai céltartalékolásként vagy egyéb működési eredményként kerülnek beszámolásra;
  • 1,4-1,6 milliárd eurós nettó veszteség jelentkezik 2014-ben;
  • az év végén az Erste Group mintegy 10,0 százalékos CET 1 alaptőkerátát ér majd el az év végén (a jelenlegi definíciók szerint legszigorúbb előírásoknak teljesen megfelelve);

 

Az aránytalanul magas bankadók ellenére 2015-ben a céltartalékolás utáni eredmény és a nettó nyereség (ROTE: 8-10 százalék) erőteljesen javul.

 

 


 

Pénzügyi adatok

 

 

Eredménykimutatás

 

 

 

 

 

 

millió euróban

2013 II. n.é.

2014 I. n.é.

2014. II. n.é.

 

2013 január-június

2014 január-június

Nettó kamatbevétel

1.143.3

1.123.9

1.119.7

 

2.339.9

2.243.6

Nettó díj- és jutalékbevétel

446.8

452.1

454.9

 

894.1

907.0

Nettó kereskedési eredmény és piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény

 

72.8

 

50.4

 

87.7

 

103.6

138.0

Működési bevétel

1.734.9

1.690.6

1.731.1

 

3.483.0

3.421.7

Működési kiadások

– 970.3

– 963.3

– 933.1

 

– 1.960.2

– 1.896.4

Működési eredmény

764.6

727.3

798.0

 

1.522.7

1.525.3

Nem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközökből származó veszteség

 

– 412.6

 

– 364.2

 

– 431.9

 

– 784.3

– 796.1

Céltartalékolás utáni működési eredmény

352.1

363.0

366.1

 

738.4

729.1

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható nettó eredmény

 

125.5

 

103.3

 

– 1.033.1

 

302.2

– 929.7

 

 

 

 

 

 

 

Nettó kamatkülönbözet (az átlagos kamatozó eszközökre vetítve)

2.61%

2.62%

2.61%

 

2.66%

 

2.62%

 

Költség/bevétel ráta

55.9%

57.0%

53.9%

 

56.3%

55.4%

Céltartalékolási ráta (az átlagos bruttó ügyfélhitel-állományára vetítve)

1.27%

1.14%

1.35%

 

1.20%

1.25%

Adóráta

– 133.7%

41.6%

– 30.2%

 

– 6.6%

– 62.0%

Tőkemegtérülési ráta

3.9%

3.6%

– 37.6%

 

4.7%

– 16.8%

 

 

 

 

 

 

 

Mérlegadatok

 

 

 

 

 

 

millió euróban

2013
június

2014 március

2014
június

 

2013 december

2014
június

Készpénzeszközök

10.578

10.373

7.267

 

9.301

7.267

Kereskedési, pénzügyi eszközök

54.964

52.270

52.288

 

51.269

52.288

Pénzintézetek számára folyósított hitelek

9.150

9.962

8.548

 

8.377

8.548

Nettó hitelállomány

121.999

119.805

120.005

 

119.945

120.005

Immateriális javak

2.807

2.408

1.438

 

2.441

1.438

Egyéb eszközök

10.932

9.085

8.852

 

8.786

8.852

Mérlegfőösszeg

210.431

203.903

198.398

 

200.118

198.398

 

 

 

 

 

 

 

Kereskedési céllal tartott értékpapírok

7.533

7.042

7.152

 

6.475

7.152

Pénzintézetek által elhelyezett betétek

22.004

24.421

18.803

 

17.299

18.803

Ügyfélbetétek

122.470

119.445

120.250

 

122.415

120.250

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

33.653

31.043

31.033

 

33.124

31.033

Egyéb források

8.533

6.883

7.081

 

6.020

7.081

Tőke

16.238

15.069

14.080

 

14.785

14.080

Források és tőke összesen

210.431

203.903

198.398

 

200.118

198.398

 

 

 

 

 

 

 

Hitel/betét arány

99.6%

100.3%

99.8%

 

98.0%

99.8%

NPL-ráta

9.7%

9.6%

9.4%

 

9.6%

9.4%

NPL-fedezeti ráta (fedezet nélkül)

61.7%

62.6%

64.0%

 

63.1%

64.0%

CET 1 alaptőkeráta (beszámított)

11.8%

11.1%

11.7%

 

11.4%

11.7%

 

 

Káin gyermekei

Újabb kiemelkedő magyar filmes siker, a legjobbak között a Káin gyermekei San Sebastianban! Gerő Marcell Káin gyermekei című dokumentumfilmjét beválogatták a világ egyik legrangosabb A-kategóriás filmes mustrájára, a 62. San Sebastian Film Fesztiválra (2014. szeptember 19-27.).

 

Újabb kiemelkedő magyar filmes siker, a legjobbak között a Káin gyermekei San Sebastianban! Gerő Marcell Káin gyermekei című dokumentumfilmjét beválogatták a világ egyik legrangosabb A-kategóriás filmes mustrájára, a 62. San Sebastian Film Fesztiválra (2014. szeptember 19-27.).

 

A fesztivál fiatal tehetségeket bemutató New Directors szekciójának programjában főleg játékfilmekkel együtt versenyez a Káin gyermekei. San Sebastianban több mint 10 éve nem volt magyar film, legutóbb Pálfi György Hukkle című nagy sikerű alkotása mutatkozott itt be 2002-ben.

 

A Káin gyermekei Monory Mész András Bebukottak című dokumentumfilmjének (1985, Balázs Béla Stúdió) gyilkosságért elítélt fiatalkorú szereplőinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik. Gerő Marcell, rendező és László Sára társszerző-producer 2010-ben látta először a 80-as évek betiltott alkotását, melyben büntetésüket töltő fiatalok nyíltan mesélnek a börtönélet kegyetlen hétköznapjairól, elkövetett bűneikről és a szabadulás utáni tervekről.

"Döbbenetes hatással volt ránk az az ellentét, ami a megszólaló kamaszok nyílt arca, tiszta tekintete, higgadt és összeszedett beszéde illetve az előadott kegyetlen tartalom között feszül. Beszélgetéseink  újra és újra annak találgatása felé kanyarodtak vissza, hogy vajon mi lehet ezekkel a srácokkal ma. Az első pillanattól kezdve világos volt, hogy ha sikerül felkutatnunk a szereplőket, akkor az ő harminc éven átívelő történetük révén az emberi létet alapjaiban érintő kérdésekhez jutunk." – fejtette ki Gerő Marcell.

 

A filmötlet megfogalmazása után közel két éves kutatómunka következett, melynek eredményeképp az alkotók sikerrel jutottak a Bebukottak szereplőinek nyomára. Gerő Marcell így fogalmazta meg a forgatás kezdeti szakaszában szerzett élményeit:

"Mindig drámai hatású volt a Bebukottakból ismert kamasz tekintetét fölfedezni egy ötvenhez közelítő, sokat megélt szempárban. Ezt a hatást a Káin gyermekei is használja. A későbbi forgatási napokon aztán már nem az eltelt évtizedek arcon hagyott nyomaival foglalkoztam, hanem a szereplővel, aki bizalmat szavazott nekem és hajlandó volt beavatni életének, sorsának megrázó részleteibe."

 

A magyar-francia koprodukcióban készült film producere László Sára, Jacques Bidou és Mariann Dumoulin. Az alkotás a Campfilm, a JBA Production és az Arte France gyártásában, az HBO Europe koprodukciójában jött létre. További támogatók: Magyarországi Filmszakmai Adókedvezmény, Radio Télévison Suisse, CNC, a  Európai Unió MEDIA Programja,  PROCIREP, ANGOA.

 

A Campfilm korábbi filmjei számos hazai (Budoku, Aranyszem Operatőr Fesztivál, Magyar Filmkritikusok Díja, Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, Verzio Dokumentumfilm Fesztivál) és nemzetközi filmfesztiválon (Cannes – Rendezők Kéthete, Rotterdam IFF, Krakkó IFF) szerepeltek sikerrel. A cég gyártásában készült többek között a Két világ közt, a Lágy eső, a Felsőbb parancs és a Másik Magyarország című film.

 

Gerő Marcell rendező 2007-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező szakán Szász János osztályában. Kócos című diplomafilmje világszerte sikerrel szerepelt. A Campfilm egyik alapítója, a diploma megszerzése óta producerként dolgozik – a Káin gyermekei az első egész estés rendezői munkája.

 

A hazai közönség a világpremiert követően elsőként az HBO csatornáján láthatja majd a filmet ősszel.

 

http://www.campfilm.eu

 

Lantai József

Kezdetét vette a devecseri művelődési ház energetikai fejlesztése

Devecser Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázatával 2013 novemberében támogatást nyert el művelődési házának energetikai korszerűsítésére. A projekt bruttó összköltsége meghaladja a 67,6 millió forintot, amelynek 85 százalékát, közel 57,5 millió forintot az Európai Unió Kohéziós Alapja finanszíroz.

Devecser Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott pályázatával 2013 novemberében támogatást nyert el művelődési házának energetikai korszerűsítésére. A projekt bruttó összköltsége meghaladja a 67,6 millió forintot, amelynek 85 százalékát, közel 57,5 millió forintot az Európai Unió Kohéziós Alapja finanszíroz.

A devecseri művelődési ház hőszigetelése és energetikai rendszerének korszerűsítése azért vált szükségessé, mert fűtési időszakban nem volt gazdaságos az intézmény fenntartása. A fejlesztés során azt is szem előtt tartották, hogy legalább annyira korszerű, mint amennyire környezetbarát megoldásokat alkalmazzanak. A megújuló energiaforrásokkal – napkollektorral és szilárd biomassza kazánnal – mindkét célt elérik, hiszen ezek a modern berendezések kímélik a környezetet, ráadásul segítségükkel az Önkormányzat kiadásai is csökkenni fognak.

 

A felújítási munkálatok idén nyáron vették kezdetüket, és ez év végén befejeződnek. A kivitelezői szerződés július 28-án került aláírásra, a munkaterületet pedig a napokban, augusztus elején adják át. A projekt során kicserélik a külső nyílászárókat és az épületet hőszigeteléssel látják el. Napkollektor, illetve szilárd biomassza kazán rendszer fogja biztosítani a fűtést és a melegvíz ellátást. Előbbi növényi tüzelőanyaggal (pl. faaprítékkal) működik, így az intézmény amellett, hogy energiaköltségeit visszaszorítja, még a drágább fosszilis energiahordozóktól is függetlenné válik. A hagyományos gázfűtéssel szemben tehát jelentős megtakarítás érhető el, arról nem is beszélve, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása is mérséklődik.

 

Az európai uniós pályázati támogatás hozzásegíti Devecsert ahhoz, komfortos, környezetbarát és energiatakarékos intézménnyel gazdagodjon, amely fűtése jóval olcsóbb és hatékonyabb lesz.

Döntsd le a falakat!

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC közös kreatív pályázatot hirdet. A beérkező pályaművek közül a zsűri 35 alkotást választ ki, amelyek 2014. szeptember 26-a és november 9-e között az Európa Pont mellett, a Millenáris Parkban kerülnek bemutatásra.

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC közös kreatív pályázatot hirdet. A beérkező pályaművek közül a zsűri 35 alkotást választ ki, amelyek 2014. szeptember 26-a és november 9-e között az Európa Pont mellett, a Millenáris Parkban kerülnek bemutatásra.

 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC ezúttal "Döntsd le a falakat!"  címmel hirdet pályázatot, és első sorban arra kíváncsi, hogy a pályázók mit tesznek azért, hogy eltűnjenek a falak.

 

A kérdés három európai történelmi sorsforduló kapcsán is előtérbe kerül idén:

– 100 évvel ezelőtt robbant ki az I. világháború,

– 25 éve omlott le a berlini fal, és

– 10 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz.

 

„Számodra melyek azok a keretek, amelyek a szabadságod és a biztonságod letéteményesei, és melyek azok, amelyek épp ellenkezőleg, gátolnak személyes fejlődésedben? Milyen falakat győztél már le életedben, vagy mit tudsz tenni azért, hogy ledönts olyan a falakat, amelyek korlátoznak a szabadságodban?" – szól a pályázati kiírás.

 

Az Európai Unió a határok meghaladásáról, lebontásáról is szól. Te hogyan tudsz élni ezzel a szabadsággal, az ebből fakadó lehetőségekkel? Hogyan érinti ez az életedet, a környezetedet?

 

A pályázat feltételei és a pályázat beadásának módja megtalálható a weboldalon.

(Érvényesen pályázhat minden 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet.)

 

Beküldési határidő: 2014. szeptember 1.

 

www.arcmagazin.hu

 

Lantai József

A Cloud9+ irányította a Paksi Atomerőművet

A rock and roll után az elektronikus zene jutott főszerephez a Paksi Atomerőmű virtuális kezelőközpontjában. A Paksi Atomerőmű és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív kiállítása fesztiválturnéja harmadik helyszínére, a Művészetek Völgyébe érkezett. Esti koncertjük előtt a Jövőnk Energiája Interaktív Kamionba a Cloud 9+ zenekar tagjai is ellátogattak, kipróbálva az egész országot elsötétítő vezérlőpult-szimulátort. 

A rock and roll után az elektronikus zene jutott főszerephez a Paksi Atomerőmű virtuális kezelőközpontjában. A Paksi Atomerőmű és az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. interaktív kiállítása fesztiválturnéja harmadik helyszínére, a Művészetek Völgyébe érkezett. Esti koncertjük előtt a Jövőnk Energiája Interaktív Kamionba a Cloud 9+ zenekar tagjai is ellátogattak, kipróbálva az egész országot elsötétítő vezérlőpult-szimulátort. 

Koncert közben elnémuló színpad, sötétbe burkolózó nézőtér és fény nélküli Balaton-felvidék – ezeket is modellezték az energikus elektronikus és élő zenét különlegesen ötvöző Cloud 9+ zenekar tagjai a Paksi Atomerőmű virtuális irányító központjában a Művészetek Völgye fesztiválon. A VOLT és az EFOTT, az Ivan and the Parazol és a Hooligans után az utazó kiállítás idei fesztiválturnéjának harmadik állomásán Szivák Zsolt és Koller Márk, a Cloud 9+ énekese és dobosa vette át az irányítást a magyarországi áramtermelés több mint felét adó atomerőmű szimulátora felett. A zenészek a kiállításon modellezték, miként borulna sötétbe Budapest vagy éppen a Balaton-felvidék egy teltházas koncert közben az atomerőművi áramtermelés csökkentésével.

Idén a VOLT-on debütált, majd az EFOTT-on is nagy sikerrel megjelenő Jövőnk Energiája Interaktív Kamion a Művészetek Völgyét követően a Debreceni Virágkarneválon, a Szerencsi Csokoládéfesztiválon, a szegedi SZIN-en és a nyíregyházi Vidor Fesztiválon viszi közelebb az atomenergiát a fesztiválszerető közönséghez.

„A káros anyagok kibocsátásától mentes, nagy mennyiségű, stabil és biztonságos villamosenergia-termelés letéteményese az atomerőmű, ezt jelzi, hogy a négy paksi blokk által megtakarított oxigén a magyar lakosság ötödének szükségletét fedezi" – mondta Felkai György az MVM Csoport kommunikációs igazgatója. „A Paksi Atomerőmű célja, hogy minél több fiatalhoz és családhoz vigye „házhoz" a jövőjüket és az ország versenyképességét évtizedekre meghatározó, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően biztonságos atomerőművi technológiát. Az ország minden lakosa igényli az atomerőmű által megbízhatóan termelt, megfizethető villamos energiára, ezért is volt és lesz szükség a folyamatosan magas támogatás mellett a paksi blokkok tervezett üzemidejének húszéves meghosszabbítására, továbbüzemeltetésére, illetve arra, hogy Magyarország energiabiztonságát és versenyképességét új atomerőművi blokkok erősítsék."

„Az elektronikus zene, a drum & bass lüktetése, a belőle áradó energia nem sokat ér, ha egy teltházas koncert közben leáll a technika" – mondta Szivák Zsolt, a banda énekese. „Hiába a behangolt gitár, a jól összerakott alap, ha senki sem hallja, így a koncerteken is csupán az első sorok részesülhetnének zenénk üzenetéből" – tette hozzá. „Külön öröm számunkra, hogy ez a kiállítás közelebb hozza az atomenergiát a fiatalokhoz és a családokhoz is, miközben igyekszik választ is adni a mindenkiben felmerülő számtalan kérdésre."

Az interaktív bemutató negyedik éve járja a fesztiválokat és 2009 óta az országot, segítségével összesen már több mint 200 ezren ismerkedhettek meg az atomerőművek működésével, illetve azzal, hogy miért fontos a Paksi Atomerőmű kapacitás-fenntartása az ország energiaellátása és gazdasága szempontjából. A kiállításon felvonul a világ összes működő atomerőműve, a harminc éve biztonságosan üzemelő Paksi Atomerőmű történelmének fontosabb pillanatai, Magyarország villamosenergia-hálózata, illetve Paks és környezetének színes élővilága is. A szakmai kérdésekre pedig a legilletékesebbek, az atomerőmű felkészült szakemberei adnak választ.

A kiállítást minden évben neves vendégek keresik fel, nemrégiben a VOLT fesztiválon az Ivan & The Parazol, az EFOTT-on pedig a Hooligans rockegyüttes próbálta ki az atomerőmű irányítását. A korábbi években pedig olyan, a környezetvédelem iránt elkötelezett művészek tesztelték a vezérlőpultot, Ákos, az Irie Maffia és a Balkan Fanatik zenészei, illetve a Random Trip.

 

Akusztikus & Szimfonikus – MAGNA CUM LAUDE és a Magyar Virtuózok 2014. augusztus 7-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon

2014 egy nagy fontos éve a MAGNA CUM LAUDE zenekarnak. Az idén 15 éves banda több fontos dologgal is készül a jeles év kapcsán! Ősszel, új nagylemezzel jelentkeznek, majd az év végén egy nagyszabású jubileumi koncertre készülnek a fővárosban.

 

2014 egy nagy fontos éve a MAGNA CUM LAUDE zenekarnak. Az idén 15 éves banda több fontos dologgal is készül a jeles év kapcsán! Ősszel, új nagylemezzel jelentkeznek, majd az év végén egy nagyszabású jubileumi koncertre készülnek a fővárosban.

 

„Kilencszázkilencvenkilenc, mezőtúri nyár, itt kezdődött el minden …" – emlékezik meg az indulásról a 999 című dal.

15 év, rengeteg küzdelem, tagcserék, nagylemezek, klipek és koncertek százai nyomán jutott el a Mező Misi, Szabó Tibi, Kara Misa alkotta eredeti formáció a gyulai próbateremből a nagyszínpadokig. A születésnapi nagykoncertjük előtt, idén már csak egyetlen alkalommal lépnek budapesti színpadra.

 

Augusztus 7-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon egy különleges akusztikus-szimfonikus koncertet adnak a Kossuth-díjas, Szenthelyi Miklós hegedűművész által alapított Magyar Virtuózok Kamarazenekar kíséretében.

Az augusztusi koncerten a legnagyobb slágerek mellett – Minden állomás, Átkozott nők, Színezd újra, Túl későn, Visszhang, Főnököm, Pálinka dal, Vidéki sanzon, Köszönet -, már a legújabb album dalai is felcsendülnek, de a koncert a legnagyobb rajongóknak is tartogat majd meglepetéseket.

Az akusztikus és egyben elektronikus koncertet, a különleges szimfonikus hangszerelés és az 50 tagú zenekari kíséret teszi majd egészen egyedülállóvá, megmutatva a Magna dalok színes világát.

 

2014. augusztus 7. (csütörtök), 20.00,

Akusztikus & Szimfonikus

MAGNA CUM LAUDE és a Magyar Virtuózok

Margitszigeti Szabadtéri Színpad

 

http://www.magnacumlaude.hu

http://www.szabadter.hu

 

Lantai József

Csapvíz vagy ásványvíz?

Magyarországon nyugodtan lehet csapvizet inni (nem úgy, mint például tőlünk délebbre), mivel ugyanolyan jó, mint az ásványvíz. A két termék között vannak azonban különbségek.

 

Magyarországon nyugodtan lehet csapvizet inni (nem úgy, mint például tőlünk délebbre), mivel ugyanolyan jó, mint az ásványvíz. A két termék között vannak azonban különbségek.

 

A Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika Szaklap szakértői szerint nincs jelentős különbség az ásványvíz, illetve a csapvíz között, bár a két termék más-más módon kerül a fogyasztóhoz.

A szakemberek sem egyeznek meg abban, hogy a csapvíz, vagy a palackos víz az egészségesebb. Abban mindenki egyetért, hogy az emberi szervezetnek tiszta vízre van szüksége.

Szerencsés földtani körülmények miatt Magyarországon valamennyi településen lehetőség van arra, hogy csapvízhez jusson a lakosság. Ahol ez eddig még nem valósult meg, ott minden esetben van mód arra (helyi vízbázis- és vízkezelés, illetve távolból csővezetéken ivóvízszállítás), hogy ez megvalósuljon. Hazánkban az ivóvízellátás alapját a felszín alatti vízbázisok adják, és a cél a mintegy 90%-os részarány hosszú távú megőrzése. A csapvíz előállítása a felszín alatti rétegekből kitermelt víz (ún. nyersvíz) kezelésével valósul meg. A vízkezelés legfontosabb részelemei:

– vastalanítás,

– mangántalanítás,

– gázmentesítés (metánmentesítés),

– arzénmentesítés,

– ammóniummentesítés.

A zárt, nyomás alatti, kétrétegű kavicstöltetű gyorsszűrőkben történik a vízkezelés fenti 5 lépése. A klórozás ezt követően történik, és célja a csővezetékben a vízkémiailag már megfelelő vízminőség bakteriális szempontú romlásának megakadályozása.

A magyarországi vezetékes vízforrások különböznek egymástól, de a szigorú szabványok biztosítják a megfelelő minőséget. A fő veszély a vezetékes víz felhasználásánál a fogyasztó rendszere lehet, amennyiben abban pangó szakaszok (például legionella-veszély!) vannak, vagy a csak időszakosan használt létesítmények szintén „állott" vize is bakteriális veszélyt hordozhat.

A palackos vizek fogyasztásánál nem árt tudni, hogy minden természetes ásványvíz felszín alatti víz, de nem minden felszín alatti víz természetes ásványvíz. Az, hogy valamely termék valóban ásványvíz lehessen, ne csak palackozott ivóvíz, annak számos feltételnek kell megfelelnie. A kutak mélysége igen változó, néhány métertől 2550 méterig terjed. Jelenleg közel 140 kút és forrás szolgáltat elismert, természetes ásványvizet hazánkban, amelyek közül 50-60 vizét palackozzák. Természetes ásványvíz védett vízadó rétegből származik, és a kutat meghatározott nagyságú védőterülettel kell körülvenni. Az ásványvizet a forrás, kút közvetlen közelében kell palackozni, nem szabad szállítani, a vízkivételi helynek és a palackozónak egybefüggő, zárt rendszert kell alkotnia. A vízhez nem szabad semmilyen idegen anyagot, vegyszert, konzerváló-, fertőtlenítőszert hozzáadni.

Az ásványvizek címkéjének fontos szerepe van. Minden ásványvíz címkéjén megtalálható a víz összes oldott ásványianyag-tartalma, valamint a jellemző összetevők mennyisége. A magyar ásványvizek összetétele nagyon változatos, az 500 mg/liter összes ásványianyag-tartalmú vizektől az ásványi anyagban gazdag, 1800-2000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó vizekig minden megtalálható. A szén-dioxiddal enyhén dúsított termék esetében a termék szén-dioxid-tartalma 2-4 g/l, a magyar piacon klasszikusnak mondható szén-dioxiddal dúsított termék esetében 6-7 g/l.

A legnagyobb különbség az ár. Míg egy másfél literes ásványvíz ára, márkától függően 55-150 Ft, addig ugyanennyi csapvíz ára 80 fillér és 1 forint között mozog.

 

Albert Flórián, a „Császár” nevét viseli a MÁV Nosztalgia felújított étkezőkocsija.

Ünnepélyes keretek között július közepén avatták fel a Nyugati pályaudvar királyi vágányán Albert Flórán, a „Császár" nevét viselő étkezőkocsit, melyet kívülről a Legenda portréja és neve díszít.

 

Ünnepélyes keretek között július közepén avatták fel a Nyugati pályaudvar királyi vágányán Albert Flórán, a „Császár" nevét viselő étkezőkocsit, melyet kívülről a Legenda portréja és neve díszít.

 

A kelet-német gyártású MÁV kocsit a MÁV Nosztalgia a tavalyi évben selejtezés után vásárolta meg a MÁV-tól, és szolgáltatásfejlesztési programja keretében újította fel. Az étkezőkocsit egykor a MÁV Utasellátó használta, 30 évig szolgált, és rótta Európa vasúthálózatát. A korszerű konyhai igényekkel, és légkondicionálóval felszerelt étkezőkocsi büszkén viseli az Albert Flórián nevét. A kívül-belül megújult étkezőkocsi ezentúl a légkondicionált Gyertyafény Expressz vacsoravonatok, a határokat átívelő Élményvonatok, valamit a Jewels of Persia (Perzsia kincsei) luxusvonatban közlekedik.

 

A hazai és nemzetközi Élményvonatos programok új őszi színfoltja lesz kulturális és
szabadidős sportprogramjával az Albert Expressz, mely az idegenforgalmi szezonhoz
illeszkedően az őszi turisztikai idényben indul majd el, a célállomások között szerepel
a szlovákiai Dunaszerdahely, a kárpátaljai Visk, Rév-Komárom, valamit Szabadka
városa.

 

A kocsi belső kialakításában stílusosan a zöld-fehér színvilág köszön vissza. Az Albert étkezőkocsiban kapott helyet a „mozgó Albert kiállítás", melynek képanyagában az egyetlen magyar aranylabdás, többszörös világ- és Európa-válogatott labdarúgó, a Nemzet Sportolója sportpályafutása követhető nyomon. Az ünnepi eseményen a legértékesebb Albert relikviák közül, az Aranylabdát, az ezüstcipőt, és a Vásárvárosok Kupáját is kiállították.

Az avatóünnepséget követően felejthetetlen nap várt az Albert emlékvonat résztvevőire.

Az utasok közt szerepeltek – meghívott vendégként – a vonat névadójának hozzátartozói, a Magyar Újságíró Labdarúgó Válogatott, valamint a Színész Válogatott, továbbá ismert egykori Ferencváros játékosok. A célállomáson, Veresegyházon, a Magyar Újságíró, és Színész Válogatott vegyes csapata játszott öregfiúk rangadót a helyiek ellen. A sajtóeseménnyel egybekötött különvonatos utazással a korszak legnagyobb magyar játékosának alakját, emlékét idézték meg a futballbarátokkal és tisztelőkkel, szimpatizánsokkal közösen. Az egész napos program azt szolgálta, hogy méltón emlékezzenek a „Császárra".

 

A MÁV Nosztalgia Albert Flóriánnak, a Nemzet Sportolójának állít emléket a róla elnevezett étkezőkocsival, mely Magyarországon és nemzetközi utazásokon a nosztalgia szerelvényben közlekedve méltón viszi majd hírét az egyetlen magyar Aranylabdás futballistának.

 

http://www.mavnosztalgia.hu

 

Lantai József

2014. augusztus 8-17. 23. Zempléni Fesztivál

23. alkalommal kerül megrendezésre idén Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális eseménysorozata a Zempléni Fesztivál. A rendezvénysorozat a kulturális kormányzattól ez évben kiemelt támogatásban részesült, így gazdagabb kínálattal, új helyszínekkel, rangos vendégművészekkel, különleges koncertekkel, előadásokkal várja látogatóit.

23. alkalommal kerül megrendezésre idén Tokaj-Hegyalja és Zemplén legnagyobb kulturális eseménysorozata a Zempléni Fesztivál. A rendezvénysorozat a kulturális kormányzattól ez évben kiemelt támogatásban részesült, így gazdagabb kínálattal, új helyszínekkel, rangos vendégművészekkel, különleges koncertekkel, előadásokkal várja látogatóit.

 

A Fesztiválminősítési program által „Kiváló Minősítésű Művészeti Fesztivál" kategóriába sorolt rendezvény közönsége Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs, Tokaj és sok más zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri helyszínein most is megtalálja azokat a komolyzenei programokat, színházi- és táncelőadásokat, jazz koncerteket, kirándulásokat, kiállításokat, családi és gasztronómiai programokat, amelyekért érdemes akár a teljes időszakot Zemplénben tölteni.

 

A kedvelt kiránduló koncertekkel a látogatók eljuthatnak a legkisebb falvakig, a legelrejtettebb várakig, felfedezhetik a települések rejtőzködő értékeit: kis templomait, műemlékeit. Az eseményekhez kapcsolódóan a résztvevő helyszíneknek lehetőségük van megmutatatni hagyományaikat, szokásaikat és a látogatók több mint tíz pincészet, köztük a Fesztivál borszállító címét először elnyerő Tokaj Kereskedőház kiváló borait is kóstolhatják.

 

A rendezvénysorozatot a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a káprázatos virtuozitás, érzékenység révén napjaink egyik legkiválóbb klarinétművészeként számon tartott Michael Collins hangversenye nyitja a sárospataki Rákóczi-vár udvarán. A zárókoncerten Beethoven gigászi mesterműve, a IX. szimfónia hangzik majd el Hollerung Gábor vezényletével, Váradi Mariann, Megyesi Schwartz Lúcia, Nyári Zoltán, Thomas de Vries, a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Taipei Philharmonic Chamber Choir valamint a Budafoki Dohnányi Zenekar előadásában.

 

A barokk zene kedvelőinek bizonyára felejthetetlen élményt jelent majd az Ensemble Mimage hangversenye a füzérradványi kastélyban. Spányi Miklós, Ábrahám Márta és Schweigert György szokatlan hangszer összeállítású triója új, izgalmas hangzást kölcsönöz a barokk mesterek remekműveinek.

Az Oremus Pincészet gyönyörű kúria épületében idén a világ legjelentősebb hanversenytermeiben is szívesen látott fiatal tehetség, Balog József zongoraművész szólókoncertje hallható.

 

A komolyzenei kínálatot több külföldi együttes is színesíti. Vendégünk lesz egy kiváló osztrák és egy tajvani kórus, valamint a Bogányi Tibor által vezetett finnországi Saimaa Sinfonietta. A 24 tagú szimfonikus zenekar sárospataki koncertjén, a több világverseny díjazottjával, Jovana Raljic bosnyák származású, jelenleg Ausztriában élő hegedűművésszel lép fel. Programjukban Mozart A-dúr hegedűversenye mellett Sibelius és Kalevi Aho finn zeneszerzők művei szerepelnek. Füzéri koncertjükre pedig vidám, nyári, finn és magyar zeneszerzők műveiből válogatott meglepetésműsorral készülnek.

 

Új helyszínnel is gazdagodik a fesztivál. A használaton kívüli külszíni kőbányában kialakított, 2500 fő befogadására alkalmas Tokaji Fesztiválkatlan augusztus 9-én, a Zempléni Fesztivál keretében, az István, a király című rockoperával nyílik meg. A békéscsabai színház produkciójának címszerepét Feke Pál alakítja. Augusztus 15-én pedig egy népzenei gyökerű „Nemzeti gálaest" keretében a Budafoki Dohnányi Zenekarral régi, kedves partnerek lépnek pódiumra: Havasi Balázs, Lajkó Félix, Roby Lakatos, a Harmonia Garden és a Duna Művészegyüttes táncosai.

 

Újdonság, hogy hagyományteremtő szándékkal zenekari akadémiát indítanak.

A kezdeményezés célkitűzéseként fiatal muzsikusoknak adnak lehetőséget arra, hogy a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) tagjaival próbálhassanak, játszhassanak együtt, akár kamaraművekben, akár szimfonikus nagyzenekari darabokban.

 

Újfajta kezdeményezés a „Mádi nap".  Egész napos programsorozat kertében ismerhetnek meg a látogatók egy zempléni települést. Ez évben Mádon a kiemelkedő színvonalú pincészetek, nívós gasztronómia mellett meghallgathatják a Vocalforum Graz (A) kórusmuzsikáját, a Csavar Színház Villon összeállítását, a Lantos Zoltán – Andrew J duó jazz műsorát valamint a Budapest Klezmer Band koncertjét.

 

A programban a társművészetek is szerepet kapnak. Sátoraljaújhely-Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában Karinthy Frigyes és Rejtő Jenő műveiből álló zenés irodalmi összeállítás várja a műfaj kedvelőit, a pácini Magóchy-kastély udvarán Esszencia című produkcióját mutatja be az Experidance.

 

Csengő-bongó muzsikával, táncoló manókkal, állati zenékkel tarkított izgalmas összművészeti utazásokon vehetnek részt a gyermekprogramokra látogató kicsik és nagyok a Csavar Színház, a Góbi Rita Társulat és a Bonbon Matiné előadásain.   

A családi programok közül most sem maradhat el az évek óta nagy sikerrel megrendezett „Megérthető Zene" előadás, mely közérthető magyarázatával egy új, értő közönséget nevel a komolyzene számára. Hollerung Gábor karmester ez alkalommal Haydn A teremtés című művét elemzi majd.

 

A kirándulókoncertek, kamara- és gasztronómiai programok fellépőiként köszönthetjük még többek között a Corpus Harsona Kvartettet, a Götz Szaxofon Kvartettet, Bognár Szilvit, a BDZ Vonós Kvintettet, a Musica Profana Gamba Consort régizene együttest és a Carpathian Dance táncegyüttest.

 

A jazz és a könnyebb műfajok kedvelőinek is számtalan lehetőség nyílik a színvonalas kikapcsolódásra. Tokajban a Kossuth téren a Tátrai Trend muzsikál, Sárospatakon a Szabadtéri Színpadon Török Ádám az 1971-es Ős-Mini formációval lép fel. A Rákóczi-várban a Modern Art Orchestra, a Grill Gödörben a Delalamm és az Kaltenecker Trió játszik egy-egy estén. Az esti jazz programokon hallható lesz még a Juhász Gábor Trió, a Zakar Zoltán Kvartett és a Lantos Zoltán Open Source.

 

A fesztivál népszerűsége nem csak a koncertek magas színvonalának, minőségének köszönhető, hanem annak az egyedi hangulatnak, amely a szórakozáson túl a rendezvényt jellemzi.  Az események és helyszínek változatossága biztosítja, hogy az ideérkező vendégek és a helyi közönség is megtalálja a számára érdekes programokat. A közös kirándulások, zenehallgatás, borozások, jó vacsorák alatt pedig új ismeretségek, barátságok születnek, így nem csoda, hogy nagyon sokan visszatérő vendégei a fesztiválnak.

 

A programokról részletes információ a honlapon, valamint a fesztivál facebook oldalán található.

 

2014. augusztus 8-17.

23. Zempléni Fesztivál

Bekecs, Bély (SK), Füzér, Füzérradvány, Hercegkút, Királyhelmec (SK), Kőkapu, Tokaj, Olaszliszka, Pácin, Pálháza, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs.

 

https://www.facebook.com/ZempleniFesztival

www.zemplenfestival.hu

 

Lantai József

A G7 zárkózik a BRICS országokhoz a vállalkozások számának növekedésében

Csökkent a különbség az elmúlt év során a világ vezető fejlett országai (G7) és nagy feltörekvő gazdaságai (BRICS) között a vállalkozások számának növekedési üteme tekintetében – derült ki az RSM International nemzetközi pénzügyi és adótanácsadó hálózat legújabb „Business Births and Death" felméréséből. Az aktív cégek köre a BRICS országokban 1,2 millió, míg a G7 országokban közel félmillió társasággal bővült, a csoportokon belül azonban jelentős különbségek tapasztalhatók.

Csökkent a különbség az elmúlt év során a világ vezető fejlett országai (G7) és nagy feltörekvő gazdaságai (BRICS) között a vállalkozások számának növekedési üteme tekintetében – derült ki az RSM International nemzetközi pénzügyi és adótanácsadó hálózat legújabb „Business Births and Death" felméréséből. Az aktív cégek köre a BRICS országokban 1,2 millió, míg a G7 országokban közel félmillió társasággal bővült, a csoportokon belül azonban jelentős különbségek tapasztalhatók.

Míg 2007 és 2011 között a BRICS-országokban az új vállalkozások keletkezésének üteme hétszer nagyobb volt, mint a G7-országokban, 2012-ben csökkent a különbség, már csupán két és félszeres ez az arány. A BRICS országokbeli (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) működő vállalkozások átlagos éves növekedési üteme (CAGR) 4,9 százalékos volt, míg a G7 államaiban 1,9 százalék. Előbbi gazdasági körben ez 1,2 milliós, míg utóbbi országokban 531 ezres növekedést jelentett a működő vállalkozások számában. „Miközben felmérésünk egyértelmű konvergenciát mutat a BRICS- és a G7-országokban működő vállalkozások számának növekedési üteme között, a csoportokon belül hatalmas szórás figyelhető meg" – emelte ki Kalocsai Zsolt, az RSM DTM Hungary elnök-vezérigazgatója.

A G7-országok többsége mérsékelt ütemű nettó növekedést produkált a működő vállalkozások számában 2011/2012 viszonylatában. A csoporton belül kiugró volt Franciaország teljesítménye (16,7%), míg Kanadában jelenős csökkenés volt tapasztalható (-13,6%). A BRICS-országok közül Kína volt az egyetlen, amelyben a cégek számának jelentős növekedése volt tetten érhető (9,1%) ebben a periódusban, s ezzel még tovább nyílt az olló a régió többi országához képest.

Az elemzés során vizsgált országok közel harmadában csökkent az aktív vállalkozások száma, miközben egyes szektorokban – például a kis- és nagykereskedelmi, ill. tanácsadói szektorokban, amelyekben alacsonyak a belépési korlátok – továbbra is jelentős a növekedés. „Az építő rombolás és a tőke újraelosztása a hatékonyabb már működő, valamint az induló vállalkozások körében jelentős szerepet játszik a fejlődésben, azonban a globális gazdaság törékeny marad. A következő évben az óvatos optimizmus lehet jellemző, ugyanis a magánbefektetők és a vállalatok továbbra is elővigyázatosan reagálnak a kormányzati intézkedésekre és a makrogazdasági mutatók alakulására" – mutatott rá Kalocsai Zsolt.

Az RSM nemzetközi hálózatának elemzése rámutatott arra, hogy mely iparágak azok, ahol a legtöbb új vállalat indul el; ezek pedig a kis- és nagykereskedelmi, ill. tanácsadói szektorok. Ezzel szemben a pénzügyi szolgáltatások, és a gyáripar relatív kis mértékben járulnak hozzá az új vállalatok létrehozásához, mivel a pénzügyi szabályozás és az alacsony kereslet továbbra is szűkíti ezen piacokat. Az elemzés rávilágít arra, hogy a jól irányzott kormányzati beavatkozások jelentősen tudják növelni a startup cégek túlélési arányait, amelyeknek elsősorban időre és tőkére van szükségük ahhoz, hogy versenyelőnyeiket kiaknázva fenntartható növekedést tudjanak elérni.

G7 – nagy szórás melletti növekedés, BRICS országok – Kína a növekedés motorja, leszakadóban a többiek

A vizsgált 38 ország közül a leggyorsabb ütemű, 16,7 százalékos növekedést elérő Franciaország teljesítménye nagyrészt az új kisvállalkozások alapítását megkönnyítő „Auto Entrepreneur" programnak volt köszönhető, ezt mutatja az is, hogy az újonnan indított vállalkozások fele kettő, vagy kevesebb embert foglalkoztat. A G7 országai közül az Egyesült Államok, Japán, Németország és az Egyesült Királyság mérsékelt növekedést mutatott a működő vállalkozások számában, átlagos éves növekedési ütemük erősödött a korábbi évekhez képest. Ezzel szemben Olaszországban 0,3 százalékkal csökkent a vállalkozások száma ugyanezen időszak alatt (2011/2012), Kanadában pedig 13,6 százalékkal, amely a leggyengébb mutató a 38 ország közül.

A BRICS-országok körében 2011-2012 között a vállalkozások létrejöttének növekedését Kína vezette, amely a működő vállalkozások számát tekintve messze megelőzte az USA-t is. Brazília mutatója ugyan 5,2 százalékról 3,4-re csökkent, de ez még mindig jó teljesítmény tekintve, hogy a csoport minden többi tagjánál visszaesés volt tapasztalható. Oroszországban 0,4, Indiában 3,2, Dél-Afrikában pedig 10,0 százalékos volt a visszaesés aránya.

A BRICS körön kívül a fejlődő országokban összesen 53 ezerrel nőtt a vállalkozások száma, míg a G7 csoporton kívüli fejlett országok körében a cégek száma 843 ezerrel csökkent. „Szűkebb régiónkon belül Horvátországban lendült meg az új cégalapítások száma, az Uniós csatlakozásnak köszönhetően. Szlovéniában a gyártás és az építőipar területén lendült meg az új cégek száma. Magyarországon 2011/2012 viszonylatában kismértékben, 1,1 százalékkal nőtt az aktív társaságok számának nagysága a KSH adatsora szerint, 2012/2013 viszonylatában pedig stagnálás látszik a legutóbb publikált adatok alapján"- tette hozzá Kalocsai Zsolt.

A regisztrált társas vállalkozások számának alakulása Magyarországon (KSH adatok)

Év

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Társas vállalkozások száma

531 109

561 424

579 821

600 726

594 097

600 759

600 346

Változás aránya az előző évhez viszonyítva

–           

5,71%

3,28%

3,61%

-1,10%

1,12%

-0,07%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

A regisztrált társas vállalkozások számának alakulása a G7 és a BRICS országokban

 

Ország

2011

2012

Változás

G7

USA

8 776 000

8 826 000

0,6%

Olaszország

6 110 000

6 093 000

– 0,3%

Franciaország

3 511 000

4 099 000

16,7%

Németország

3 215 000

3 250 000

1,1%

Egyesült Királyság

2 343 000

2 372 000

1,2%

Japán

2 579 000

2 600 000

0,8%

Kanada

1 283 000

1 108 000

– 13,6%

BRICS

Kína

12 531 000

13 666 000

9,1%

Brazília

5 414 000

5 599 000

3,4%

Oroszország

4 555 000

4 537 000

– 0,4%

India

902 000

873 000

– 3,2%

Dél-Afrika

818 000

736 000

– 10,0%

forrás: RSM International gyűjtés

Építse karrierjét nyáron is

Mindegy, hogy friss diplomásként, váltani vágyóként, vagy munkanélküliként töltjük a nyarat, a kánikulában is érdemes a karrierünkkel törődni.

Mindegy, hogy friss diplomásként, váltani vágyóként, vagy munkanélküliként töltjük a nyarat, a kánikulában is érdemes a karrierünkkel törődni.

„Tévhit azt gondolni, hogy a nyár az álláspiac szempontjából uborkaszezon. Az elmúlt két-három évben azt tapasztaljuk, hogy ebben az időszakban is sok a nyitott pozíció, az ősszel induló projektekhez ekkor választják ki a megfelelő embereket. Nálunk például 10 000 aktuális álláshirdetés van jelen pillanatban fent az oldalon. Az viszont igaz, hogy a szabadságolások miatt lelassul a felvételiztetési procedúra" – magyarázza Sámson Dorottya, a Profession.hu karrier-tanácsadója. A szakember szerint nem érdemes nyáron sem leállni az álláskereséssel, mert ez az időszak alkalmas lehet arra, hogy karrierünket tervezetten építsük. Néhány tippet is megosztott velünk a siker érdekében:

1.      Ismerd meg a munkáltatók elvárásait! Már pályakezdőként is tisztában kell lenni például azzal, hogy a munkaadót a naprakész nyelvtudás érdekli, a nyelvvizsga sokkal kevésbé. A felvételi beszélgetés során sokszor idegen nyelvre váltva kell folytatni az interjút, ami csak aktív nyelvtudással megy gördülékenyen. A nyári időszak alkalmas arra, hogy élővé tegyük meglévő nyelvtudásunkat, amit nemcsak költséges nyelvtanfolyamokkal lehet megoldani.  Az online nyelvoktató alkalmazások nagyon jók a tudásbázis erősítéséhez, de hasznos az is, ha anyanyelven nézzük a sorozatokat és a filmeket. Az aktív szókincsünk bővítéséhez ragadjunk meg minden olyan alkalmat, amikor idegen nyelven beszélgethetünk valakivel.  Rengeteg külföldi diák tanul Magyarországon, a nagyvárosok pedig élénk turistaforgalmat bonyolítanak. Jó lehetőség, ha itt élő külföldi diákokkal építünk ki kapcsolatot. Megmutathatjuk a város számukra még kevésbé ismert izgalmas arcát, mi pedig a beszélgetésekkel magabiztosabbak, naprakészebbek leszünk az adott nyelven.

 

2.      Folyamatosan gondolkodj készségfejlesztésen! Vannak olyan területek, ahol már néhány hetes gyakorlással is jelentősen fejlődést lehet elérni. Ilyenek például a számítógépes ismeretek: ma már nincs olyan szellemi munkához kapcsolódó pozíció, ahol az Excel, Word, vagy a Power Point magabiztos használatára ne lenne napi szinten szükség. Ezek otthon, ingyen fejleszthető készségek, amihez rengeteg online segítséget, útmutatót találunk és a belefektetett energia biztosan megtérül.

 

3.      Értékes a tanulmányokhoz igazított átmeneti munka is. A főiskolások, egyetemisták számára már egyértelmű, hogy nem lehet friss diplomásként, nulla munkatapasztalattal az első komoly munkahelyre bejutni.  A legtöbben diákmunkával és szakmai gyakorlattal a hátuk mögött vágnak bele az álláskeresésbe.  Pályakezdőként releváns területen érdemes akár átmeneti pozíciót is elvállalni annak reményében, hogy ez lesz az első lépés egy későbbi magasabb szintű munkakörhöz. Jó kezdőlépés lehet egy pénzügyi asszisztensi

 

 

 

pozíció, akkor is, ha később a pénzügy más, összetettebb területe a cél. Fontos, hogy próbáljunk meg az egyetemi évek alatt is olyan területen dolgozni, ami, ha

távolról is, de kapcsolódik hosszú távú céljainkhoz. Nemcsak az önéletrajzunkban mutat jól a munkatapasztalat, a saját képességeinket is jobban megismerhetjük az adott területen.

 

 

4.      Ne riadj vissza a pozíció-leírástól! A frissdiplomásokat célzó állásajánlatok szigorú feltételeket szabnak. Ezek ijesztőek lehetnek egy pályakezdő számára, de ne engedd, hogy megrémisszenek! Fontos tudni, hogy azért tűnnek zordnak az elvárások, mert érett, fegyelmezett, teljesítményben gondolkozó munkatársat keresnek a munkáltatók a karrierjük elején lévők között is.

 

5.      Ne aprózd el magad! A ponthatárokról lecsúszott, jövőre újra felvételizőknek érdemes 4-6 órás asszisztensi pozíciókban gondolkodniuk. Jó megoldás lehet például egy ruhabolti eladói munka, ha üzleti területen szeretnénk továbbtanulni később. Megfontolandó egy a felvételi területünkhöz kapcsolódó OKJ-s képzést, vagy szaktanfolyamot elvégezni. A lényeg, hogy ne aprózzuk el magunkat, a törekvéseink egy irányba mutassanak.

 

 

6.      Önkénteskedj! Minden álláskeresőnek pluszt jelent, ha vállal önkéntes munkát. Így nem esel ki a munkarutinból és a kapcsolatrendszered is bővül, de ami a legfontosabb, hogy a munkáltatók értékelik, ha valaki alapítványnál, vagy egyetemi hallgatói szervezetben tevékenykedett.

 

7.      Építsd kapcsolatrendszered!  Nyáron jobban pezseg az élet, ezért menjünk el minél több programra, legyünk nyitottak, ismerjünk meg minél több embert, mert sosem lehet tudni később melyik ismeretség válik majd hasznossá. Sok impulzus érhet bennünket, ami új lehetőségeket vet fel és még néha konkrét segítséget is kaphatunk a keresésben.

 

Érik a fordulat az építőiparban

Rendületlenül emelkedik a megszűnő cégek száma az építőiparban. Noha 2014 második negyedéve nem döntötte meg, csak megközelítette 2013 második negyedévi rekordot, az első félév egésze már 3162 megszűnést hozott. Ez a tavalyi első félévhez képest 12 százalékos, 2012 első feléhez képest pedig 35 százalékos növekedés. Az adatokat közzétevő Opten szerint azonban hamarosan fordulat következhet.

 

Rendületlenül emelkedik a megszűnő cégek száma az építőiparban. Noha 2014 második negyedéve nem döntötte meg, csak megközelítette 2013 második negyedévi rekordot, az első félév egésze már 3162 megszűnést hozott. Ez a tavalyi első félévhez képest 12 százalékos, 2012 első feléhez képest pedig 35 százalékos növekedés. Az adatokat közzétevő Opten szerint azonban hamarosan fordulat következhet.

 

Idén, a második negyedévben 1618 cég szűnt meg az építőiparban, 13-mal kevesebb, mint az ágazat eddigi legrosszabb időszakában, 2013 második negyedévében. Az első félév egészét nézve azonban még nem lehet azt állítani, hogy az ágazat magához tért volna: január óta 3162 céget törölt a cégbíróság, 12 százalékkal többet, mint a megelőző év azonos időszakában és 35 százalékkal többet, mint 2012 első félévében.

 

„Az alapadatok nem festenek jó képet az ágazatról, de továbbra is úgy látjuk, hogy hamarosan fordulat állhat be az építőiparban" – mondja Tóth Tamás, az adatokat közlő Opten ügyvezető igazgatója. Az igazgató szerint kedvező fordulat, hogy a felszámolás után megszűnő cégek száma a harmadik egymást követő félévben is csökkent. 2012 második felében még 1941 felszámolás utáni megszűnést tett közzé a cégbíróság, idén az első félévben viszont százzal kevesebbet. „Az ideális állapot még nagyon messze van, de az építőipar lassú tisztulása pozitív üzenet minden építőipari vállalkozás számára. A kifizetetlen számlák és a problémás ügyfelek számának csökkenése előbb-utóbb az eredményességi mutatókban is jelentkezni fog" – értékelt az Opten igazgatója.

 

Mindeközben az építőipari megrendelésállomány a mélyépítés után már a magasépítésben is pozitív jeleket mutat. Ezen a területen azok a kisebb építőipari cégek is érvényesülni tudnak, amelyek a válság kitörése óta nehéz likviditási helyzetben vannak. Az alacsony jegybanki alapkamat és az elhalasztott beruházások következtében felgyülemlett lakossági megtakarítások együttesen vezettek a lakossági jelzáloghitelezés és a lakásépítések lassú beindulásához. Nem véletlen, hogy lassú a fordulat, hiszen a potenciális lakossági beruházók rendkívül óvatosak. Az elmúlt évek a szerencsétlenül járt devizahitelesekről szóltak, továbbá a bankszektort övező bizonytalan jogi környezet hatására a pénzintézetek is csak igen szigorú feltételek mellett folyósítanak újabb hiteleket.

Az első negyedévi kisebb cégalapítási hullámot az új cégek számának jelentős visszaesése követte. „Várható volt, hogy a cégalapítások szigorítását megelőző roham után normalizálódik a helyzet és a kormányzat szigorító intézkedései végül eredményre vezetnek" – mondja Tóth Tamás. Szerinte az ágazatban működő cégek számának lassú csökkenése nem feltétlen rossz jel, mert a működő cégek száma megközelíti a gazdasági realitásokat, és a felelősen gazdálkodó vállalatok aránya növekszik.

Tokajban megkezdődött a Crescendo Nyári Akadémia

Ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a tizenegyedik nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia Tokajban. A világ harminc országából több mint 300 diák jelentkezett a magas színvonalú nemzetközi komolyzenei mesterkurzusokra, a világ öt kontinenséről érkeztek világhírű művésztanárok, zenészek, operaénekesek a hit és a művészet egybefonódását hirdető Crescendo Nyári Akadémiára.

 

Ünnepélyes megnyitóval megkezdődött a tizenegyedik nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia Tokajban. A világ harminc országából több mint 300 diák jelentkezett a magas színvonalú nemzetközi komolyzenei mesterkurzusokra, a világ öt kontinenséről érkeztek világhírű művésztanárok, zenészek, operaénekesek a hit és a művészet egybefonódását hirdető Crescendo Nyári Akadémiára.

 

A tizenegyedik nemzetközi Crescendo Nyári Akadémián idén több újdonság is várja a résztvevőket. A képzésen hangsúlyosan megjelenik a régi zene, Bach kurzussal bővül a repertoár, a szóló és kamarazenei kurzusokon új hangszer a csembaló. A rézfúvós szekció tubával egészült ki, és idén annyi fuvolista növendék jelentkezett az Akadémiára, hogy a művésztanárok számát meg kellett duplázni. Először tart zongorakísérő kurzust a Magyar Állami Operaház művésze, Dallos Erika, és az ének és opera-szekció is komoly szakmai programmal készül. Az Akadémiára jelentkezett negyven énekes növendék többek közt Szabóki Tündétől,  Pászthy Júliától és Timothy Bentch-től is vehetnek kurzusokat. Új színt jelent a Crescendo-akadémiák sorában a jazz megjelenése is. A képzést Uwe Steinmetz a Berlinben élő, világszerte ismert német szaxofonművész vezeti. A művész a kurzusa végén koncertet is ad növendékeivel.

 

Az Akadémia tanári karát világhírű zenekarok szólistái, kamaraművészei és elismert egyetemek tanárai alkotják, a meghívott művésztanárok sora évről évre bővül. Idén a Baltimore-i Filharmonikusoktól és a Kalifornia Egyetemről is érkeztek oktatók. Baltimore-ból Arnold Gregorian nagybőgős és felesége, Julie Green Gregorian fagottművész érkezett, míg a Kalifornia Egyetemet Steven Gross képviseli.

2004-ben „Kiránduló koncert" néven indult az a kezdeményezés, amelynek keretében az akkor Sárospatakon megtartott Akadémia a Tokaji Református templomban is adott egy koncertet. Idén ezt a hagyományt megőrizve Tokajból a Crescendo két esemény erejéig Sárospatakra költözik, augusztus 6-án a Szent Erzsébet-házban tartanak kamarakoncertet, augusztus 10-én pedig a Zempléni Fesztivál keretében Rovana Raljic bosnyák hegedűs résztvevő játszik a Rákóczi-várban. A rendezvény sikerén felbuzdulva a tokaji sétáló utca teraszain és nyitott udvaraiban könnyed nyáresti Promenádkoncertet adnak az Akadémia növendékei. A koncertetek lehetőséget nyújtanak arra, hogy szélesebb közönség is betekintést nyerjen az Akadémia munkájába, és mindemellett fellépési lehetőséget kínálnak a növendékeknek, hogy a kurzuson tanultakat bemutassák és rutint, tapasztalatot szerezzenek előadó-művészeti pályájukhoz.

Július 30-tól  augusztus 10-ig nyilvános koncertekkel várják az érdeklődőket Tokajban. A programok közül kiemelkedik a Jazz-est, a Kreatív istentisztelet, a művésztanárok július 31-i és augusztus 4-i koncertje, az augusztus 7-i Bach-koncert és az augusztus 10-i Gálahangverseny. A Crescendo Akadémia Szimfonikus Zenekara Mendelssohn V. Reformáció-szimfóniáját adja elő a Crescendo Fesztivál egyik kiemelkedő eseményeként. Igazi fesztiválhangulat várja a tokaji érdeklődőket augusztus 7-től 10-ig, amikor az Akadémia növendékei bemutatják a kurzusokon tanultakat a város legszebb koncerthelyszínein: többek között a Paulay Ede Színházban, a csodálatosan felújított Zsinagógában, a Református és Katolikus templomban, valamint a Tokaji Ferenc Gimnázium dísztermében.

 

Tokaj városvezetése stratégiailag fontos ágazatként kezeli a kultúrát és az idegenforgalmat. A városban zajló fejlesztések és felújítások, a Bösendorfer zongorával felszerelt, koncerthelyszínné átalakított Zsinagóga vagy a nemrég felújított Paulay Ede Színház is ezt a bizonyítja. A nemzetközi Crescendo Nyári Akadémia növendékei remélhetőleg messze földre elviszik hírét Tokaj város és környéke szépségének, a jó boroknak és a magyarok zene- és vendégszeretetének.

 

Részletes program:

http://www.crescendohungary.org/js/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Programfuzet_lapozgato_kicsi.pdf

 

Bemutatkozó videó:

https://www.dropbox.com/s/n0px7p897bmlhqm/crescendo_image_2014_v5_felirat.mp4

A legjobb nyári úti cél Németország

Pergamon Múzeum – pergamon oltár

Németországban ritka az elviselhetetlenül forró nyár, ráadásul a berlini múzeumok hűvösébe csábítják az utazót olyan világörökségi helyszínek, mint a Múzeum-sziget (Museum-Insel) öt épületegyüttese az emberiség történelmének hatezer éves bemutatásával. Ha valaki még nem látta volna a Pergamon Múzeum híres oltárát, hát ott a helye!

 

Pergamon Múzeum – pergamon oltár

Németországban ritka az elviselhetetlenül forró nyár, ráadásul a berlini múzeumok hűvösébe csábítják az utazót olyan világörökségi helyszínek, mint a Múzeum-sziget (Museum-Insel) öt épületegyüttese az emberiség történelmének hatezer éves bemutatásával. Ha valaki még nem látta volna a Pergamon Múzeum híres oltárát, hát ott a helye!

 

PotsdamPotsdam

Berlin egyik külvárosában, augusztus 14-én a potsdami kastélyéjszaka illő kosztümökben életre kelti a 18. század porosz királyokat – felolvasóestek, koncertek, színházi előadások keretében – szintén világörökségi színfalak között.

 

AA Berlini Fal

A berlini Fal lebontásának 25. évfofrdulójára augusztus 16-17-én különleges eseménnyel emlékeznek: megrendezik a teljes Fal mentén a száz mérföldes futást, amelyre sok indulót várnak.

 

HamburgHamburg

Augusztus 28. és 31. között nyári kikötői fesztivált tartanak az Alster partján – földön, vízen, levegőben – zenével és művészeti programokkal.

 

Frankfurt am Main almaborfesztiválFrankfurt am Main almaborfesztivál

Frankfurt am Main helyi specialitásait és kultuszitalát kínálja, vagyis almabort fesztivál rendez augusztus 8. és 17. között. Az almabor kóstolása mellett nem lesz hiány színes színpadi produkciókból. No meg az elhagyhatatlan Händkäs', az olajos, ecetes, hagymás páccal készített házi sajt köríti a mulatságot.

 

Németország mindenkit örömmel vár akár magyar nyelven a Facebookon vagy a www.germany.travel oldalakon is!

 

DOBI ILDIKÓ