Az Állami Számvevőszék megkezdte az egyetemek és főiskolák ellenőrzéséről szóló jelentések nyilvánosságra hozatalát

Elsőként a veszprémi székhellyel működő Pannon Egyetem és a Szolnoki Főiskola ellenőrzése zárult le. A két jelentés megállapításait, illetve az ellenőrzések eddigi tapasztalatait Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke és Horváthné Herbáth Mária felügyeleti vezető sajtótájékoztatón ismertették. Az ÁSZ az összes állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény gazdálkodását ellenőrzi.

Elsőként a veszprémi székhellyel működő Pannon Egyetem és a Szolnoki Főiskola ellenőrzése zárult le. A két jelentés megállapításait, illetve az ellenőrzések eddigi tapasztalatait Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke és Horváthné Herbáth Mária felügyeleti vezető sajtótájékoztatón ismertették. Az ÁSZ az összes állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény gazdálkodását ellenőrzi.

Az elmúlt évek adatait alapul véve évente egyszerre átlagosan közel 340 ezren tanulnak a magyar felsőoktatásban. Minden bizonnyal a magyar családok többségében van olyan, aki az elmúlt években a felsőoktatásban tanult, vagy jelenleg valamelyik intézmény hallgatója, illetve a jövőben a felsőoktatásban szeretne továbbtanulni – nyitotta meg a sajtótájékoztatót Warvasovszky Tihamér.

 Az ÁSZ alelnöke hozzátette: az állam számára a felsőoktatás legfontosabb eredménye a gazdasági növekedésben jelenik meg, a ráfordítások jelentős része pedig egyetemeken és főiskolákon keresztül történik. Mindezek alapján össztársadalmi érdek, hogy ezek az intézmények szabályosan működjenek, maradéktalanul betartsák a gazdálkodásukra vonatkozó előírásokat, szabályszerűen használják fel a rájuk bízott közpénzeket – hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér.

 

4 év alatt több mint 750 milliárdos állami támogatás

 

2009 és 2012 között az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által fenntartott felsőoktatási intézmények teljesített kiadásai együttesen 1881 milliárd forintot tettek ki, amelyhez az állam 752 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított. Az ellenőrzéssel érintett időszakban hatályos felsőoktatási törvények előírásai a pénzügyi és vagyongazdálkodási területeken bármely más költségvetési szervhez képest nagyobb önállóságot biztosítottak a felsőoktatási intézmények számára. Ezzel azonban nem minden esetben tudtak élni az intézmények – hívta fel a figyelmet Warvasovszky Tihamér. Mint mondta: több intézmény pénzügyi egyensúlya megingott, azok mintegy feléhez költségvetési felügyelőket, illetve főfelügyelőket rendeltek ki.

 Az ÁSZ már egy évvel ezelőtt bejelentette az ellenőrzések megindítását

 

Az ÁSZ 2013. július 3-án hozta nyilvánosságra 2013. második félévi ellenőrzési tervét, amely tartalmazta az állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények ellenőrzését. Erről a Hírportálunkon is beszámoltunk, azóta pedig 12 további cikket jelentettünk meg a folyamatban lévő ellenőrzésekről. Folyamatosan tájékoztatást adtunk arról, hogy az ÁSZ ellenőrzi az összes állami és egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény gazdálkodását – emlékeztetett az ÁSZ alelnöke. Az elmúlt években több számvevőszéki ellenőrzés is érintette a felsőoktatási intézményeket, ugyanakkor a Magyarországon működő összes állami és egyházi felsőoktatási intézmény ellenőrzésére korábban soha nem került sor – hívta fel a figyelmet Warvasovszky Tihamér.

Az oktatási és tudományos tevékenységet nem értékelte az ÁSZ

 

A 2009 és 2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy szabályos volt-e az intézmények pénzügyi és vagyongazdálkodása, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működött-e belső kontrollrendszerük, valamint, hogy az illetékes minisztérium szabályszerűen gyakorolta-e fenntartói és ágazati irányítói jogosultságait – ismertette Horváthné Herbáth Mária felügyeleti vezető. Fontos hangsúlyozni, hogy az ellenőrzések nem terjednek ki az intézmények oktatási, tudományos tevékenységére – szögezte le Warvasovszky Tihamér.

Az egyes intézményeket azonos ellenőrzési program alapján ellenőrizzük – mondta el az alelnök. Ez lehetőséget teremt majd az ágazati holisztikus értékelésre – tette hozzá. Megállapításaink, összegzéseink alapul szolgálnak a felsőoktatás stratégiai környezetének és céljainak megalapozásához, a fenntartói, ágazati irányítói célkitűzéseinek visszacsatolásához, az esetleges jogszabályi változtatások kezdeményezéséhez. Jelentéseink az intézmények számára visszajelzést adnak a gazdálkodás szabályszerűségéről, a jó gyakorlatok megismerése hozzájárul a gazdálkodási fegyelem és színvonal javításához – hangsúlyozta az ÁSZ alelnöke a sajtótájékoztatón.

 

Visszatérő hiányosságokat, szabálytalanságokat tártak fel az eddigi ellenőrzések

 

Az ÁSZ nyolc állami fenntartású felsőoktatási intézmény ellenőrzését kezdte meg az első ütemben – mondta el Horváthné Herbáth Mária. A felügyeleti vezető kifejtette: az ellenőrzött időszakban az illetékes minisztérium az alapítói és az egyéb fenntartói feladatait szabályosan látta el. Az ÁSZ az ágazati irányítói tevékenység, illetve a korábbi ellenőrzésekhez kapcsolódó számvevőszéki javaslatok végrehajtása terén tárt fel hiányosságokat. Az ellenőrzött időszakot követően azonban mindkét területen történtek előrelépések – hívta fel a figyelmet az ÁSZ felügyeleti vezetője.

 

Az első nyolc ellenőrzés általános intézményi tapasztalatait ismertetve Horváthné Herbáth Mária elmondta: a belső kontrollrendszereket illetően az egyetemek és főiskolák többségében a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési és a monitoring rendszert hiányosságok jellemezték, a kontrolltevékenységek működtetése pedig nem felelt meg az előírásoknak. Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése azonban az intézmények többségében megfelelt a követelményeknek.

A pénzügyi gazdálkodás szabályszerűségének általános tapasztalatait összegezve a felügyeleti vezető kifejtette: a gazdálkodási jogkörök gyakorlása az intézmények többségénél szabálytalan volt, egyes intézmények megsértették a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, az intézmények felénél a hallgatói költségtérítéseket nem a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kezelték, a térítési díjakat pedig nem minden esetben alapozták meg önköltségszámítással. Az előirányzatok tervezése, a normatív támogatások felhasználása alapvetően szabályos volt az első ütemben ellenőrzött nyolc intézmény esetében.

 

A vagyongazdálkodás és kimutatás általános ellenőrzési tapasztalatairól beszélve Horváthné Herbáth Mária kiemelte: egyes intézmények mérlegeiben a feltárt hibák összege meghaladta a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott jelentős összeget, a követelések és részben a kötelezettségek kimutatása, besorolása, illetve értékelése több esetben nem volt szabályszerű. Az eszközök és források állományának valódiságát több intézmény leltárral nem támasztotta alá teljes körűen, az intézmények egy része pedig nem készített vagyongazdálkodási tervet.

 

Elsőként a Pannon Egyetem és a Szolnoki Főiskola ellenőrzése zárult le

 

A Pannon Egyetem 2009-2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az intézmény belső kontrollrendszerének működtetése, pénzügyi és vagyongazdálkodása – kisebb hiányosságok mellett – megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A veszprémi székhelyű intézmény pénzügyi pozíciója gyengült, azonban az ellenőrzött időszakban likviditása folyamatosan biztosított volt. A Pannon Egyetem ellenőrzéséről itt olvashat bővebben.

A Szolnoki Főiskola 2009 és 2012 közötti időszakra kiterjedő ellenőrzése során az ÁSZ megállapította, hogy a belső kontrollrendszer működtetése összességében nem volt megfelelő, amely a pénzügyi és a vagyongazdálkodás területén egyaránt szabálytalanságokat eredményezett. Az intézménynél a több mint 40%-kal csökkenő hallgatói létszám, a bevételi lehetőségek szűkülése, továbbá a jelentős összegű PPP kiadások miatt többször merültek fel likviditási problémák. A Szolnoki Fősikola ellenőrzéséről itt olvashat részletesebben.

 

A sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozott két jelentésen kívül további hat ellenőrzés – a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a győri Széchenyi Egyetem, a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola és a Magyar Táncművészeti Főiskola – van a befejezés előtti szakaszban. Ezeket a jelentéseket következő hetekben, ütemezetten hozza nyilvánosságra az ÁSZ.

 

Magfúzió: a csillagok energiája a Földön

A grafika teljes méretben letölthető a cikk végén lévő linkről!A grafika teljes méretben letölthető a cikk végén lévő linkről!A magfúzió az ideális energiaforrás, amelynek kiaknázásához évmilliókra elegendő erőforrás áll rendelkezésre a tengervízben és a földben. Magyarország évi energiaellátását 10 millió tonna szén, 2,5 millió tonna földgáz, vagy 452 millió liter benzin fedezi, miközben 150 kg deutérium és 230 kg trícium is elegendő lenne. Egy EU állampolgárnak évi 2 eurójába kerül a kutatás, miközben világszerte számos kísérleti reaktor üzemel, ahol a technológiát és a villamoshálózatra termelés feltételeit tesztelik. A nemzetközi kutatásokban részt vesz az MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet is, akik idén is várják a magfúzió és a nukleáris energetika iránt érdeklődőket a Sziget Fesztiválon.

 

A grafika teljes méretben letölthető a cikk végén lévő linkről!A grafika teljes méretben letölthető a cikk végén lévő linkről!A magfúzió az ideális energiaforrás, amelynek kiaknázásához évmilliókra elegendő erőforrás áll rendelkezésre a tengervízben és a földben. Magyarország évi energiaellátását 10 millió tonna szén, 2,5 millió tonna földgáz, vagy 452 millió liter benzin fedezi, miközben 150 kg deutérium és 230 kg trícium is elegendő lenne. Egy EU állampolgárnak évi 2 eurójába kerül a kutatás, miközben világszerte számos kísérleti reaktor üzemel, ahol a technológiát és a villamoshálózatra termelés feltételeit tesztelik. A nemzetközi kutatásokban részt vesz az MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet is, akik idén is várják a magfúzió és a nukleáris energetika iránt érdeklődőket a Sziget Fesztiválon.

 

A Föld lakosságának energiaszükséglete folyamatosan nő, a most használt fosszilis energiahordozók legkésőbb néhány száz év múlva kimerülnek. A nap- és szélerőművek nem képesek folyamatos, állandó teljesítményű energia előállítására, az atomerőművek esetében pedig a radioaktív hulladék kezeléséről kell évezredekig gondoskodni. Létezik ugyanakkor egy olyan energiaforrás, amelyik biztonságos, gazdaságos, környezetbarát és folyamatos termelésre képes: a magfúzió. Az ehhez kapcsolódó kutatások 60 éves múltra tekintenek vissza, az elmúlt ötven évben a kísérleti reaktorok teljesítménye gyorsabban duplázódott, mint a számítógépek processzoraiban a tranzisztorok száma.

 

A magfúzió a csillagok energiaforrása. A csillagokban, így a Napban is végbemenő reakció lényege, hogy könnyű atommagok egyesülnek, nagy energia-felszabadulás mellett. Egy fúziós reaktorban a hidrogén két izotópja egyesül egy héliummá és keletkezik reakciónként egy neutron is. Az egyik izotóp a deutérium, amely szinte korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre a természetes vizekben. A másik pedig a trícium, amely az akkumulátorokban is használt lítiumból tenyészthető a reaktoron belül, a fúzióban keletkező neutron segítségével. A folyamat során semmilyen káros anyag nem keletkezik, a végtermék pedig ártalmatlan nemesgáz, a hélium.

 

A fúzióhoz természetesen speciális körülmények szükségesek, amelyeket reaktorokban biztosítanak. A ma legsikeresebbnek tartott reaktortípus a tokamak. Ez egy fánk alakú, forgásszimmetrikus berendezés, amely a Föld mágneseses térerősségénél százezerszer nagyobb (3,5 – 5 Tesla) erősségű mágneses tér segítségével tartja össze a magas hőmérsékletű plazmát. Bár a plazma a benne hajtott áram hatására is felmelegszik 10 millió Celsius fokra, a fúzióhoz szükséges 150 millió °C eléréséhez speciális külső fűtő berendezéseket alkalmaznak. A legsikeresebb kísérleti reaktor az Európai Unió területén található JET. Ez az első reaktor, amely képes a deutérium-trícium üzemre. Még nem termel energiát a villamoshálózatra, elsődleges célja technológiák tesztelése későbbi fúziós reaktorokhoz.

 

A fúziós reaktorok következő lépcsőfokát jelentő ITER Dél-Franciaországban épül a világ népességének több mint felét magába foglaló együttműködés keretében. A résztvevő partnerek Kína, Japán, India, Dél-Korea, Oroszország, az USA és az Európai Unió. Az ITER elsődleges célja, hogy a reaktorban felszabaduló fúziós teljesítmény tízszeresen haladja meg a betáplált teljesítményt. Ez bizonyítaná, hogy a fúzió működőképes energiatermelési mód. A még mindig kísérleti, de már ipari mennyiségű energiát előállító ITER készíti elő a 2050-re megépülő, DEMO reaktort, amely már fogyasztási célra fog energiát termelni.

 

A nemzetközi magfúziós kutatás magyar koordinátora az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete, akik elsősorban diagnosztikák fejlesztésével, építésével és a plazmában lezajló különféle fizikai folyamatok tanulmányozásával járulnak hozzá a fúziós kutatásokhoz. A magyar kutatók és mérnökök folyamatosan dolgoznak Európa összes nagy fúziós kísérleti berendezésénél, valamint az épülő ITER-nél is. Az EU projektekben elért eredményeiknek és sikereiknek köszönhetően már a Távol-Keleten is számítanak szakértelmükre és munkájukra, a Dél-Koreában található KSTAR és a kínai EAST tokamaknál, valamint a Japánban épülő JT-60SA közös Európai-Japán kísérletben is. A magyar kutatók minden évben kitelepülnek az ország nagy fesztiváljaira, többek között a Sziget Fesztivál Civil Sziget rendezvényére is, ahol idén is várják a magfúzió iránt érdeklődőket.

 

www.magfuzio.hu

 

https://www.facebook.com/magfuzio

 

https://twitter.com/magfuziohu

Magyar kutató nyerte el a FENS-díjat

A kétévenként odaítélt Boehringer Ingelheim gyógyszergyár és az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége (FENS) Kutatási Díját az idegtudományok területén elért rendkívüli kutatási eredményeinek elismeréseként az idei évben a Magyar Tudományos Akadémia Kísérletes Orvostudományi Intézetének kutatója, dr. Makara Judit nyerte el. A díjat Milánóban az Európai Idegtudományok 2014. évi, 9. Fórumán adták át.

A kétévenként odaítélt Boehringer Ingelheim gyógyszergyár és az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége (FENS) Kutatási Díját az idegtudományok területén elért rendkívüli kutatási eredményeinek elismeréseként az idei évben a Magyar Tudományos Akadémia Kísérletes Orvostudományi Intézetének kutatója, dr. Makara Judit nyerte el. A díjat Milánóban az Európai Idegtudományok 2014. évi, 9. Fórumán adták át.

A 2002-ben alapított díj célja, hogy megbecsülje a fiatal tudósok idegtudományok területén elért kiemelkedő kutatásait, és támogatást nyújtson számukra a további munkában.

Az idei évben a FENS (Európai Idegtudományi Társaságok Szövetsége) és a Boehringer Ingelheim közös díját Makara Judit a Magyar Tudományos Akadémia Kísérletes Orvostudományi Intézet kutatója nyerte el, az idegsejtek információ-feldolgozását vizsgáló kutatásaival. Munkájának köszönhetően jobban megismerhetjük az idegsejtek működését, annak változásait a környezeti hatásokra, ezek szerepét a memória kialakulásában illetve hatását a tanulásában részt vevő agyi struktúrára. Ezek a jelentős kutatási eredmények segíthetnek felderíteni és funkcionálisan megérteni az idegrendszeri megbetegedések, mint például az Alzheimer-kór vagy más mentális zavar hátterét is.

"Büszkék vagyunk arra, hogy immár hetedszer nyílik lehetőségünk olyan fiatal tudósokat elismerésére, akik kiemelkedő idegtudományi kutatásokat folytatnak. Makara Judit munkássága hozzájárulhat ahhoz, hogy forradalmasítsuk az emberi agy komplexitásával kapcsolatos tudásunkat, és emellett előremutató orvosi fejlesztések hajtóereje is lehet. Megtiszteltetés számunkra, hogy átnyújthatjuk neki a Boehringer Ingelheim FENS Kutatási Díját." – mondta Bernd Sommer, a Boehringer Ingelheim idegtudományok kutatási részlegének alelnöke.

"Ez az elismerés egyszerre megerősít és biztat, hogy folytassam a kutatásaimat és hozzájáruljak a neuronális működésekkel kapcsolatos tudás gyarapodásához. Remélhetőleg a jövőben sokkal jobban megismerjük a neuronális információ kódolását és az ennek hátterében álló sejtszintű mechanizmusokat, és talán megérthetjük a tanulási és gondolkodás folyamatok működését"- mondta dr. Makara a díjról szóló oklevél átvételekor.

A Boehringer Ingelheim egyike a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalatainak. A német vállalat világszerte 142 képviselettel rendelkezik, több mint 47 400 alkalmazottat foglalkoztat. Az 1885-ben alapított családi vállalkozás elkötelezett az innovatív, jelentős terápiás értékű humán- és állatgyógyászati termékek kutatása, fejlesztése, gyártása és értékesítése iránt.

A Boehringer Ingelheim vállalati kultúrájának egyik központi eleme a társadalmi felelősségvállalás. Ide tartozik a társadalmi/szociális projektekben való részvétel, a munkavállalókról és családjaikról való gondoskodás továbbá az egyenlő esélyek biztosítása.

2013-ben a Boehringer Ingelheim nettó értékesítésének összege elérte a 14,1 milliárd eurót, aminek 19,5%-át fordította a vényköteles készítmények üzletágában kutatásra és fejlesztésre.

Saját részvény vásárlásról döntött a BTel Igazgatótanácsa — A BTel a tervek szerint teljesíti kötelezettségeit

Újabb 150.000 darab saját részvény vásárlásáról döntött a BTel Igazgatótanácsa. A vállalat az üzleti terveknek megfelelő ütemben növekszik. A nagy tulajdonosok továbbra is kiállnak az üzleti modell mellett, amely eddig is jelentős eredményeket hozott a cég számára.

Újabb 150.000 darab saját részvény vásárlásáról döntött a BTel Igazgatótanácsa. A vállalat az üzleti terveknek megfelelő ütemben növekszik. A nagy tulajdonosok továbbra is kiállnak az üzleti modell mellett, amely eddig is jelentős eredményeket hozott a cég számára.

Folytatja a július közepén megkezdett saját részvény vásárlást a BTel. Az Igazgatótanács most 150.000 darab részvény felvásárlására adott felhatalmazást a menedzsmentnek. „Az elmúlt időszakban több spekulációs támadás érte a részvényünket, melynek következtében jelentősen esett az árfolyam. A BTel azonban továbbra is a terveknek megfelelő ütemben növekszik, a vállalat szilárd fundamentális alapokon nyugszik, az XPrime az elvárásoknak megfelelően segíti a vállalat növekedését. Ezt támasztja alá az is, hogy a nagy tulajdonosok egyike sem tervezi azt, hogy részvényeket ad el és maximálisan kiállnak a vállalat üzleti modellje mellett. Az augusztusi 2014/A kötvény kifizetése z ütemezésnek megfelelően halad, a BTel – ahogy eddig mindig –  most is eleget fog tenni a kötelezettségeinek. "- mondta Takács Krisztián a BTel elnök-vezérigazgatója.

A 2016/A kötvények esedékes kamatfizetését a vállalat határidőre 2014. július 31-én teljesítette, ezek allokációja megtörtént.

A vállalat nemrég bejelentette, hogy az elmúlt időszakban 10 országban kötött franchise-szerződést, melynek értéke összesen 5,4 millió euró. Ennek jelentős része már befolyt, így az XPrime már nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában is elérhető lesz az előfizetők számára. Február 1.-én indult a BTel legújabb szolgáltatása az XPrime, melynek segítségével az ügyfelek jelentősen csökkenthetik internet szolgáltatásuk havidíját. Az indulás óta több mint 80 ezer új előfizetői regisztráció érkezett a vállalat új termékére, melyek közül 50 ezernél több ügyfélnél már bekötötték az új szolgáltatást. A BTel-nek ez az új ügyfélkör 1,2 milliárd forintos éves bevételt jelent.

 

2014. augusztus 5 – 10. XXIV. Csángó Fesztivál Jászberény

2014. augusztus 5-én kezdődik Jászberényben és augusztus 10-éig tart a XXIV. Csángó Fesztivál. Közel 50 program, 1000 közreműködő, 20 zenekar, 10 jászberényi együttes, 15 hagyományőrző együttes Moldvából, Gyimesből, Erdélyből, Felvidékről.

 

2014. augusztus 5-én kezdődik Jászberényben és augusztus 10-éig tart a XXIV. Csángó Fesztivál. Közel 50 program, 1000 közreműködő, 20 zenekar, 10 jászberényi együttes, 15 hagyományőrző együttes Moldvából, Gyimesből, Erdélyből, Felvidékről.

 

Minden nép számára fontos, hogy megismerje saját értékeit, de emellett nem feledkezhetünk meg a szomszédos népek táncairól, kultúrájáról sem. Ez a szemlélet, hívta életre a Csángó Fesztivált, amely idén immár 24. alkalommal várja a látogatókat Jászberényben. A rendezvény bemutatja a különböző országok kisebbségeinek szokásait, s így még többen megismerhetik a határainkon innen és túli autentikus magyar és európai kultúrákat, népművészeti értékeket. Így talán van remény, hogy kisebbségi létükben is megőrizzék egyedi csángó magyar kultúrájukat.

 

Tervezett külföldi együttesek:

Görögország, Törökország, Lengyelország, Szerbia, Grúzia

Gyimesi csángók: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Setétpataka, Csinód

Moldvai csángók: Somoska, Klézse, Pusztina, Lészped, Hodorog András, Legedi István

Erdélyi, felvidéki, magyarországi hagyományőrzők:

Györgyfalva, Szucság, Türe, Magyarpalatka, Ördöngősfüzes, Budatelke, Vesszős, Sülye, Vajdaszentivány, Magyarbőd, Nagyecsed, Bag, Elek.

 

A rendezvényt a Sebő együttes Hatvanhat c. műsora nyitja meg augusztus 5-én, de fellép majd Lajkó Félix (augusztus 6.) és Palya Bea is (augusztus 7. – csütörtök – 20.00). A 6 napos fesztiválon szerepel a BaHorKa feat Fanfara Complexa, a MagyarVista zenekar, Cimbaliband, Pál István „Szalonna" és bandája, és itt lesznek a Fölszállott a páva televíziós vetélkedő kategória győztesei, valamint a rendezvény fő szervezője, a Jászság Népi Együttes is. 

A gyerek- és családi programok mellett moldvai, gyimesi, erdélyi, felvidéki hagyományőrzők, pálinka- és bormustra, folklórműsorok, szentmise, éjszakai koncertek és gasztronómiai különlegességek táncházak, tűzijáték, továbbá számos érdekes program várja a látogatókat (lásd csatolva). A rendezvény érdekessége, hogy augusztus 9-én, szombaton itt rendezik meg a VIII. MAGYAR – MAGYAR Konferenciát, melynek témája a hagyomány továbbélése.

 

Rendező: Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes

A Folklór Kulturális Közalapítvány és a Jászság Népi Együttes szervezi 1981 óta a Nemzetközi Tánc – és Zenésztábort, és 1991 óta főrendezője a Csángó Fesztiválnak.

Fesztiváligazgató, rendezők, szervezők: a szervezésben kiváló táncosok vesznek részt, akik számos szólótáncos díjjal, Népművészet Ifjú Mestere kitüntetéssel rendelkeznek.

Az 1971-ben alakult Jászság Népi Együttes a hazai amatőr néptánc-mozgalom egyik legkiemelkedőbb szereplője. Első igazi sikerüket 1977-ben érték el az országos televíziós KI MIT TUD verseny megnyerésével. Művészeti munkájuk egyik legnagyobb elismeréseként megkapták az „Örökös Kiváló Együttes" címet és a „Bartók díjat". 2012-ben Fölszállott a páva televíziós vetélkedő győztesei néptánc kategóriában, idén 2013-ban megkapták a Csokonai Vitéz Mihály közösségi állami kitüntetést

 

A magyar néptánc mozgalom legkiemelkedőbb együttesei közé tartozó Jászság Népi Együttes táncosai kutatják a magyar élő néptánc gyökereit, a magyar nemzeti kultúra egyik meghatározó részét.  Így jutottak ki először 1990-ben az együttes táncosai Moldvába, az első gyűjtőútra. Még ez évben meghívtak 1 autóbusznyi erdélyi és moldvai táncost, zenészt a Nemzetközi Tánc – és Zenésztáborba, melynek célja felhívni a figyelmet és megismertetni minél több emberrel az évszázadok óta az anyanemzettől elszigetelten élő magyarság sorsát. A kilencvenes évek elején a jászberényi Csángó Fesztivál volt az első kapu Magyarországon, amely nyitott a környező országok kisebbségi kultúrája felé. Jászberény Város Önkormányzata a kezdetektől támogatja a rendezvényt.

 

2014. augusztus 5 – 10.

XXIV. Csángó Fesztivál

Jászberény

 

www.csangofesztival.hu

www.facebook.com/CsangoFesztivalJaszbereny

www.youtube.com/csangofesztival

 

Lantai József

A Kistehén újra színre lép 2014-ben

Vajon a Sziget Fesztiválköztársaság mai polgárai közül hányan emlékeznek Kistehénre? Kistehén egy rajzfilmfigura, aki 2002-ben született. Születését egy dal és egy rajzfilm jelezte.

 

Vajon a Sziget Fesztiválköztársaság mai polgárai közül hányan emlékeznek Kistehénre? Kistehén egy rajzfilmfigura, aki 2002-ben született. Születését egy dal és egy rajzfilm jelezte.

 

Én vagyok a Kistehén, ülök a fa tetején, lábamat lógatom, jól érzem magamat, én, a Kistehén… – énekelte a fán ücsörgő sárga tehén és ezzel beégette magát minden korosztály tudatába. Mindenki tudta, ki az a Kistehén, majd mindenki szerette, senkit nem hagyott közönyösen. Az autókban Kistehén plüssfigurák lógtak, a gyerekek Kistehén füzetekbe írták a leckéket, és a fiatalok Kistehén fesztiválra mentek a Szigetre.

 

Aztán eltelt több mint tíz év. A kistehén ezalatt többek között volt sikeres zenekar neve, ahol több sláger is született a neve alatt. Volt tejterméken reklámfigura, csomagolás tejkaramellán. A Kistehén mégsem jött elő igazán. Nem mutatta meg ki is ő valójában, miket szeret, mit gondol a világról, kik a barátai, hol lakik, mitől szomorodik el, és mitől lesz vidám.

Eljött 2014, és az alkotók Igor Lazin, és Kollár-Klemencz László úgy döntöttek, hogy előhívják rejtekéből a Kistehenet, aki egy mesekönyv sorozat keretében elénk tárja kedves, szeretettel teli, vonzó világát. Bemutatja barátait, Tetemacit, a Nyulat és a Vadászt, és így az alkotókkal együtt elhatározták, hogy levesznek a lábukról mindenkit.

 

Kistehén, Vadász, Nyúl és Tetemaci Senkiföldjén élnek. Történeteik egyszerű, emberi helyzeteket bontanak ki. A kiindulópont minden esetben egy idillikus állapot, amibe befurakodik egy probléma, amit a barátok a szeretet útján oldanak meg.

Kistehén egyszerű történetekben mesél a barátságról, szeretetről, együttérzésről. A Kistehén történetei összekötik a szülőket és a gyerekeket. A könyv olyan világot kínál, ahol a felnőtt megint gyermek lehet, közelebb kerülve a történeteken, Kistehénen keresztül saját gyermekéhez. A gyereket pedig sok játékossággal komolyan veszi, akinek kulcsot ad humorral és szeretettel a felnőttek sokszor kiismerhetetlen, nehezen érthető túlbonyolított világához.

 

Kistehén 3 üzenete:

 

A hétköznapokban megtalált boldogság

Kistehén kulcsot ad a boldogságunkhoz. Megmutatja, hogy ezt a boldogságot hol kell keresni: önmagunkban, a barátainkban, az apró dolgokban, a hétköznapokban. És megmutatja, hogy ezzel a boldogsággal mit kell kezdeni. Örülni és kész.

 

A Kistehén generációkat hoz össze

A gyerek lélekben felnőtt, a felnőtt lélekben gyerek. Kistehén egy olyan tisztást teremt, ahol közel kerülnek generációk. A szülők a gyerekeikkel. A gyerekek jobban belelátnak szüleik felnőtt – sokszor érthetetlen -életébe, s a szülők – előhívva önmagukból a gyermeket – közelebb kerülnek gyerekeikhez.

 

A Kistehénnel önmagad lehetsz

Kistehén egyesíti önmagában a fiatal kor határtalan, felhőtlen, szabad, mindenre képes energiáját és az idős kor bölcsességét. Kistehén minden, amit át kell menteni a gyerekkorból, és minden, amit érdemes meghallgatni a felnőttektől.

 

 

Kollár-Klemencz László – Igor Lazin:

 Felhős

Kistehén

Kiadó: Manó Könyvek Bp 2014

80 oldal

Kartonált kötés

ISBN: 9786155385438

 

 

 

www.kistehen.hu

https://www.facebook.com/pages/Felhős

 

Lantai József

Megkezdődött a Gárdonyi Irodalmi Fesztivál Egerben

Az egri Dobó István Vármúzeum immár második alkalommal rendezi meg 2014. július 31. és augusztus 3. között a Gárdonyi Irodalmi Fesztivált, mely egy kulturális élményekben gazdag, családbarát rendezvény.

 

Az egri Dobó István Vármúzeum immár második alkalommal rendezi meg 2014. július 31. és augusztus 3. között a Gárdonyi Irodalmi Fesztivált, mely egy kulturális élményekben gazdag, családbarát rendezvény.

 

A fesztivál szervezői számos családi, gyermekeknek szóló programmal készültek.

A tavaly sikeresen elindított Gárdonyi kuckó most sem hiányozhat, melynek keretei között meseprogrammal várják a kicsiket. Lesz kézműves foglalkozás, játszóház, miközben a vár területén gólyalábasok és vándormutatványosok is megjelennek. A gyermekelőadások között látható lesz Lázár Attila-Gárdonyi Géza: Állatmesék című műve bábjáték formájában és fellép az Apacuka zenekar.

 

A kultúra iránt érdeklődő közönséget különleges szakmai program fogadja a Gárdonyi házban. Az interaktív tárlatvezetés részeként mindenki bepillantást nyerhet Gárdonyi titkos életébe.

 

A Gárdonyi Irodalmi Fesztivál ad otthont a Casting 2014 szereplőválogatásnak. Szombaton 10 órától szereplőválogatást tartanak az Egri Várban. Keresik Vicuskát és az idei Bornemissza Gergelyt, aki a nyár során a szerepbe bújva részt vesznek a Végvári Vitézek előadásaiban. Az igazi premier természetesen 2014-ben is az Ostrom lesz a 2014. augusztus 15-17. között megrendezendő Végvári Vigasságokon.

 

Az ezeréves, jelenleg 56 ezer lakosú Eger Megyei Jogú Város Heves megye székhelye és az északi régió legjelentősebb idegenforgalmi központja. A település a borok bástyája, az Egri Bikavér és az Egri Csillag hazája, sokan azonban úgy ismerik és emlegetik, mint barokk gyöngyszemet, vagy ékszerdobozt. Egert a legtöbben mégis a Vár, a törökök felett aratott 1552-es győzelem, valamint a történelmi eseményeket feldolgozó regény, Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve kapcsán ismerik és szeretik. Így lehetséges az, hogy Eger neve az elmúlt évszázadok során egybeforrt a hazaszeretet fogalmával. Maga Eger egy nagyon fontos magyar szimbólum: dicső múltjával a hősiesség, a helytállás, a kitartás és a győzelem jelképe, míg csodálatos épített örökségével, a borral és termálvizeinek gazdagságával a változatos szépség és a harmónia egyik fellegvára.

 

Az idei év igazi különlegességének számít az Apródverseny, melynek révén kicsik és nagyon vitézi próbán vehetnek részt. A győztes a Végvári Vigasságon elnyeri Dobó István apródja címet.

 

A zene szerelmesei sem fognak unatkozni most hétvégén Egerben. A fellépők között a Funk Off! zenekarral, a Sebő együttessel, a Hot Jazz Banddal és a Kolompos együttessel találkozhatnak a fesztiválozók. A színház világába az Agria Nyári Játékok és a Patka&Dvorak Radnóti estje kalauzol el.

 

2014. július 31. – augusztus 3.

II. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál

 

http://www.egriszin.hu

 

Lantai József

A Barokk Varázsa

A Barokk Varázsa rendezvénysorozat az egész országban egyedülálló látványosság, melynek csúcspontja a híres Barokk Esküvő. A Barokk Varázsa rendezvénysorozat 2014. augusztus 8-án, pénteken veszi kezdetét, ekkor már egész Győr barokk lázban ég.

 

A Barokk Varázsa rendezvénysorozat az egész országban egyedülálló látványosság, melynek csúcspontja a híres Barokk Esküvő. A Barokk Varázsa rendezvénysorozat 2014. augusztus 8-án, pénteken veszi kezdetét, ekkor már egész Győr barokk lázban ég.

 

A Barokk Esküvő egy életre szóló élményt jelent annak az ifjú párnak, akit Győr városa több száz jelentkező közül választ ki, hogy egy eredeti barokk házasságkötési ceremónia szerint keljenek egybe, melynek díszlete Győr csodálatos barokk belvárosa, násznépe pedig több száz barokk jelmezes győri lakos.

 

Augusztus 8-án még tehetünk egy börtöntúrát a Lőcsei fehérasszony nyomában és Domenico Menini és a Straviarte Phora Quartett előadásában meghallgathatjuk a menyasszonynak adott szerelmi szerenádot is.

 

Szombaton a város apraja-nagyja az esti esküvőre készül, amit a híres barokk esküvői felvonulás vezet fel.  A felvonuláson az ifjú párt nemcsak az udvarhölgyek és a násznép kísérik, hanem a több száz barokk jelmezes győri lakos: lovas hintók, trombitások, táncosok, zenészek, pantomimesek, komédiások, mindenki kiveszi részét a ceremóniából.

 

A barokk felvonuláson megelevenednek az ókori erények: a Mértékletesség, az Igazságosság, a Becsületesség, az Erő, de az ifjú párnak szüksége van a szerencsére is, így Fortuna sem hiányozhat a sorból.  Az esküvő forgatókönyve egy XVII. századi magyar főúri esküvők korabeli leírása alapján készült: az egykori házassági szerződés, a móringlevél felolvasása után a menyasszony fejéről a vőfély karddal veszi le a virágkoszorút majd az esketés után fáklyás táncosok köszöntik az ifjú párt.

 

„A Barokk Esküvőn a násznagyok kézfogását követően a fiatalok térden állva, kézcsókkal köszönik meg szüleiknek a felnevelésüket, az igen kimondása után a nyoszolyólányok a menyasszony fejére helyezik az asszonyság jelképét jelentő fejdíszt, vidám táncosok lepik el a színpadot, s végül Swarovski kristályok hullanak az ifjú pár fejére, gazdagságot, szerencsét jelentve számukra."

 

Különleges programnak ígérkezik a barokk disco, barokk performance, a bolond esküvő, az Eszterházy-palota erkélyén a toronyzene, a csalfa barokk szerelmi barangolás, a tüzes hastánc show, a Magyar Reneszánsz Együttes koncertje, az Experidance előadása a Széchenyi téren és a PR Evolution Dance Company Barokk intimitás c. produkciója az Apátúr ház udvarán.

 

A Barokk Varázsa rendezvénysorozaton óramese, barokk táncház, kézműves vásárok, pantomimesek, táncosok, fegyveres színi játék, lövészbemutató, koncertek, vásári komédiák, színházi előadások, gyerekprogramok is szórakoztatják az érdeklődőket.

 

2014. augusztus 8-10. (péntek, szombat, vasárnap)

Barokk Varázsa rendezvénysorozat

Győr-belváros, Széchenyi tér, Víziszínpad

 

www.gyor.hu

www.fesztivalkozpontgyor.hu

 

Lantai József