Halottak Napja

November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról, de különösképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről.

November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen megemlékezik minden elhunytról, de különösképpen a tisztítótűzben szenvedő lelkekről.


Az Egyház a feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga módján tesz eleget.

Az Egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szt. Odilo clunyi apát kezdeményezte, hogy miután Mindenszentek ünnepén az Egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is megemlékezzünk. 998-ban kezdték az ünnepet, majd a 11. században a clunyi bencések hatására széles körben elterjedt.

Az Egyház az ünnepen bizalommal kéri a Mindenhatót: „add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket".„Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett" – Szent Ambrus püspök – testvére haláláról elmélkedve – e szavakkal foglalja össze a kereszténység legfőbb tanítását a halálról és a feltámadásról.

(MKPK titkárság)

Szigorodnak az érmeutánzat-készítés feltételei

Az MNB az általa kibocsátott, törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalmi és emlékérmék védelme, a megtévesztésre alkalmas üzleti tevékenységek visszaszorítása érdekében módosította az érmeutánzatokra vonatkozó rendeletét, az utánzatkészítés, az éremkibocsátás és -forgalmazás feltételeinek szigorításával.

Az MNB az általa kibocsátott, törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalmi és emlékérmék védelme, a megtévesztésre alkalmas üzleti tevékenységek visszaszorítása érdekében módosította az érmeutánzatokra vonatkozó rendeletét, az utánzatkészítés, az éremkibocsátás és -forgalmazás feltételeinek szigorításával.

Az elmúlt időszakban megszaporodott azoknak a (névértékkel nem rendelkező, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő) emlékérmeknek a kereskedelmi forgalomban való előfordulása, amelyek az MNB által kibocsátott (névértékkel rendelkező, törvényes fizetőeszköznek minősülő) emlékérmékkel tematikájukban, képi megjelenésükben jelentős hasonlóságot mutatnak. A hasonlóság miatt ezek az emlékérmek a laikus vásárlók által könnyen összetéveszthetők az MNB által kibocsátott emlékérmékkel. Az éremkibocsátás és -forgalmazás során a törvényes fizetőeszköz jellegre utaló „érme", „emlékérme" szavak használata is alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.

Az MNB-hez több bejelentés érkezett továbbá olyan kereskedelmi ajánlatokról, amelyekben az MNB által kibocsátott, de valamilyen eljárással (például aranyozással) módosított forgalmi érméket kínálnak eladásra, különleges kibocsátású érmeként. Mivel a módosítás az érmén szereplő névértéket, a „forint" és a „Magyarország" feliratot jellemzően nem érinti, azok láthatóak maradnak, a vásárlók – tévesen – azt hihetik, hogy ezen érméket az MNB a kereskedelmi hirdetésben szereplő formában bocsátotta ki.

Az MNB a kialakult helyzet elemzése alapján indokoltnak tartotta, hogy pénzkibocsátási jogának, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő emlékérméknek, forgalmi érméknek a védelme, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatok visszaszorítása érdekében a vonatkozó jogi szabályozás módosítására irányuló lépéseket tegyen. Ennek eredményeként 2014. november 1-jén hatályba lép az érmeutánzatok készítéséről szóló új MNB rendelet, amely a korábbiaknál szigorúbb szabályokat vezet be az érmeutánzatnak minősülő tárgyak – így például az érmek, emlékérmek – készítésére, kereskedelmi forgalmazására vonatkozóan. A 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet alapján 2014. november 1-től TILOS:

·         az MNB által kibocsátott emlékérmével vagy forgalmi érmével összetéveszthető vagy azokhoz képi megjelenésében hasonlító utánzatot készíteni,

·         az MNB által kibocsátott emlékérme tematikájával azonos tematikájú utánzatot készíteni, az adott emlékérme kibocsátásától számított egy évig; fém alapanyagból az egy év leteltét követően sem készíthető emlékérméről utánzat az MNB hatósági engedélye nélkül,

·         fémből a „forint" feliratot és értékjelzést egyidejűleg, valamint a „Magyarország" feliratot tartalmazó utánzatot készíteni,

·         a forint forgalmi érmék méretéhez hasonló méretekkel rendelkező, valamint a forintérmék alapanyagával megegyező fémötvözetekből utánzatot készíteni,

·         kereskedelmi célból a forintérmék egyedi képi elemeit módosítani, így például befestett, aranyozott forintérméket árusítani,

·         az érmeutánzaton és az érmeutánzathoz kapcsolódóan bármely formában (például a csomagoláson, a hirdetésekben) az „érme", „emlékérme" kifejezést használni.

Az utánzatkészítésre vonatkozó szabályok betartását az MNB kiemelt figyelemmel kíséri. Az előírások megsértésének gyanúja esetén az MNB jogosult hatósági ellenőrzési eljárást indítani, és ha bebizonyosodott a szabályszegés, az érintettekkel szemben szankciókat alkalmazni.

A tiltott, valamint az MNB engedélye nélkül illetőleg az MNB engedélyével készíthető utánzatokkal kapcsolatban bővebb információ, továbbá a 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet teljes szövege megtalálható az MNB honlapján a Bankjegy és érme oldalon.

 

DEVIZAHITELES SZERZŐDÉSEK – ÉRVÉNYES? NEM ÉRVÉNYES?

Már hetek óta hangos a magyar média az úgynevezett devizahiteles perek indításától. Az elmúlt napokban több hitelintézet általános szerződési feltételeinek érvényességével kapcsolatos keresetlevelét bírálta el a bíróság. De felmerül a kérdés, hogy kik és milyen esetben fordulhatnak bírósághoz a szerződés megtámadásának okával? A Lex Bulletinben Dr. Német Zoltán, a társasági jog szakértőjeként ismert Német Zoltán Ügyvédi Iroda alapítója ezt a kérdéskört vizsgálja.

Már hetek óta hangos a magyar média az úgynevezett devizahiteles perek indításától. Az elmúlt napokban több hitelintézet általános szerződési feltételeinek érvényességével kapcsolatos keresetlevelét bírálta el a bíróság. De felmerül a kérdés, hogy kik és milyen esetben fordulhatnak bírósághoz a szerződés megtámadásának okával? A Lex Bulletinben Dr. Német Zoltán, a társasági jog szakértőjeként ismert Német Zoltán Ügyvédi Iroda alapítója ezt a kérdéskört vizsgálja.

A médiában közérdeklődésnek örvendő perek a pénzügyi intézményeket és fogyasztókat érintik, a jogviszonyok tárgyát tekintve pedig a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket – értve ezalatt a hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződéseket. Ezek a perek, illetve a perek indítását lehetővé tevő 2014. évi XXXVIII. törvény a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel kapcsolatos érvényességi kérdéseket boncolgatják.

A hivatkozott jogszabály esetén talán a fogyasztó gyűjtőfogalom értelmezése vethet fel kérdéseket. A magyar Polgári Törvénykönyv értelmező rendelkezése alapján fogyasztó az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az értelmező rendelkezés alapján egyértelmű tehát, hogy a gazdasági társaságok, vállalkozások által kötött deviza alapú kölcsön-, hitel- és lízingszerződések nem esnek a közelmúltban megalkotott törvény hatálya alá, habár a vállalkozókkal kötött szerződések, illetve az ezekre vonatkozó általános szerződési feltételek esetében a magyar Polgári Törvénykönyv érvénytelenségre vonatkozó rendelkezései – igényérvényesítési eszközként – számukra is nyitva állnak.

A vállalkozások esetében az akarathibák halmazába tartozó tévedés és megtévesztés fennállása kecsegtethet sikerrel a fizetési kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén. A törvényi rendelkezések alapján az a szerződő fél, aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési nyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Akit a másik fél megtévesztéssel vett rá a szerződés megkötésére, illetve ha a megtévesztés harmadik személy részéről történt, és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett, szintén megtámadható a szerződés, vagy a pénzügyi intézmények fizetési igénye esetén sikerrel lehet kifogásként hivatkozni erre a tényre.

Az összes deviza alapú kölcsönszerződés megtámadására, vagy az ebből eredő fizetési kötelezettség jogszerű megtagadására vonatkozó csodarecept nem létezik, a sikeres igényérvényesítés minden esetben az ügy összes körülményének mérlegelésétől, és a bíróságot egyértelműen meggyőző bizonyításától függnek.

Folytatódik a keleti terjeszkedés – Rekordforgalom és növekvő piaci részesedés a 25 éves Vöröskő Kft.-nél

Várakozáson felüli mértékben növekedett idén az Euronics Műszaki Áruházláncot üzemeltető Vöröskő Kft. árbevétele. A 100 százalékban magyar tulajdonú műszakicikk-kereskedelmi cég az év végére 50 milliárd forintot meghaladó forgalommal és 23 százalék fölötti piaci részesedéssel számol. Emellett, az Euronics kizárólagos hazai képviselőjeként tovább terjeszkedik az ország keleti régióiban. Az idei négy új üzletet jövőre további tíz követi majd. Az intenzív fejlesztések az áruházlánc egyéb tevékenységi területeire is jellemzők, a webes értékesítéstől a szakértői képzésekig.

Várakozáson felüli mértékben növekedett idén az Euronics Műszaki Áruházláncot üzemeltető Vöröskő Kft. árbevétele. A 100 százalékban magyar tulajdonú műszakicikk-kereskedelmi cég az év végére 50 milliárd forintot meghaladó forgalommal és 23 százalék fölötti piaci részesedéssel számol. Emellett, az Euronics kizárólagos hazai képviselőjeként tovább terjeszkedik az ország keleti régióiban. Az idei négy új üzletet jövőre további tíz követi majd. Az intenzív fejlesztések az áruházlánc egyéb tevékenységi területeire is jellemzők, a webes értékesítéstől a szakértői képzésekig.

A GfK Hungária 2014 első nyolc hónapjára vonatkozó adatai szerint a hazai műszakicikk-kereskedelmi piac 13,49 százalékkal bővült, a Vöröskő Kft. ugyanebben az időszakban 18,72 százalékos növekedést ért el. Egyebek mellett ennek köszönhető, hogy a vállalat piaci részesedése az utóbbi másfél évben 25 százalékkal nőtt, és mára meghaladja a 23 százalékot. (Idén júliusban és augusztusban a cég egyedül felülmúlta a hipermarketek összesített műszakicikk-forgalmát, még az új üzletek megnyitása előtt.) Az árbevétel emelkedése is legalább ennyire szembetűnő: az idei év végére várhatóan megközelíti az 50,5 milliárd forintot, ami 18 százalékos bővülés az előző évhez képest, és mintegy 10 százalékkal szárnyalja túl az év eleji várakozásokat. Az adatokhoz növekvő profit is társul, főként a költséghatékonyság fokozásának köszönhetően. A bevételhez viszonyított kiadások aránya folyamatosan csökken.

Az év eleje óta a Vöröskő Kft. hazánkban kizárólagos joggal használja az Euronics márkanevet. Ezzel együtt jelentős terjeszkedésbe kezdett az ország keleti részén is. Idén eddig három új üzlet nyílt Jászberényben, Kecskeméten és Szegeden, amelyeket november 7-én követ a nyíregyházi áruház, 20-án pedig új, az eddiginél nagyobb és modernebb helyiségbe költözik a siófoki egység. A cég saját üzleteinek száma ezzel 67-re emelkedik, a franchise boltok száma 14. A szegedi és kecskeméti áruházak eladótere mintegy 700, a jászberényié 200 négyzetméter, valamennyi frekventált, jól bejáratott helyszínen működik, és több ezer árucikkel áll a vásárlók rendelkezésére.

 

Az elmúlt öt évben összesen mintegy 11 ezer négyzetméterrel növekedett a Vöröskő Kft. üzleteinek eladótere, így az év végén már 29 ezer négyzetméterhez közelít. A jövő évi tervek 10 újabb saját, és 10 franchise üzlet nyitásáról szólnak. Ezzel párhuzamosan növekszik az alkalmazottak száma is: az idei fejlesztések 93 új munkahelyet teremtettek, jövőre pedig 100 fősnél nagyobb bővítés várható, így a dolgozói létszám 1000 fölé emelkedik majd.

Az idei év egyik legjelentősebb vállalása volt a cég internetes felületeinek megújítása, ezzel együtt pedig egy úgynevezett hibrid értékesítési modell bevezetése. A WEB értékesítési pontok „beköltöztek" az áruházakba, és a kínálat virtuális kibővítése révén az aktuálisnál jóval nagyobb szortiment bemutatását teszik lehetővé. Bár 2014 a felkészülés éve volt, így is több mint 60 ponton fejlesztették a webes alkalmazásokat, és a modell szeptemberi bevezetése óta az áruházak a bázisidőszakhoz képest 160 százalékos növekedést produkáltak ezeken a felületeken. Ebben az esztendőben több mint 90 millió forintot fordítottak informatikai beruházásokra, és jövőre újabb 140 millió forintot költenek erre a célra. A Vöröskő Kft. nem titkolt célja, hogy 2015-ben a hazai internetes kereskedelem meghatározó szereplővé váljon.

Az Euronics nemzetközi hálózata is impozáns eredményeket könyvelhet el. Az értékesítési társulás 31 országban 27 kereskedőcéget fog össze, legújabb tagja Kazahsztán. Az Euronics Európa második legnagyobb műszakicikk-kereskedelmi hálózata, tavalyi forgalma 17,6 milliárd euró volt. A globális piacon ezzel a teljesítménnyel a harmadik helyet foglalja el.

Fajcsi Róbert, a Vöröskő Kft. kereskedelmi ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy 2014 sikerei egyértelműen a vásárlók készséges, szakértő kiszolgálásában gyökereznek. Az online értékesítés terjedése mellett is szükség van ugyanis hozzáértő eladóra, aki szükség esetén tanáccsal látja el a hozzá fordulókat. Éppen ezért e szakértő kereskedői image további erősítése a kiemelt célok között szerepel. A közismerten erős képzési rendszert még hatékonyabbá kívánják tenni, hogy mindenkor megfeleljenek a vevők által támasztott követelményeknek.

 

A műszaki áruházlánc prioritásként kezeli az innovációban betöltött szerepének erősítését is. Úttörő szerepet kívánnak vállalni az innovatív technológiák megismertetésében és elterjesztésében. Az Euronics hazai és nemzetközi szinten egyaránt arra törekszik, hogy élen járjon többek között az okos otthon (smart home) koncepciójának bemutatásában, és széles rétegekhez történő eljuttatásában.

 

Hogyan lehet ösztönözni a lakosság öngondoskodását?

Az OTP bemutatta legújabb öngondoskodási indexét; ugyan folyamatosan javuló tendencia figyelhető meg, de még mindig 51% azok aránya, akik rendelkeznek öngondoskodással. A Deloitte szakértője arra a kérdésre adott választ; melyek azok a sarkalatos pontok, amelyek hozzásegíthetik a magyar lakosságot a pénzügyi tudatosság fejlesztésében.

Az OTP bemutatta legújabb öngondoskodási indexét; ugyan folyamatosan javuló tendencia figyelhető meg, de még mindig 51% azok aránya, akik rendelkeznek öngondoskodással. A Deloitte szakértője arra a kérdésre adott választ; melyek azok a sarkalatos pontok, amelyek hozzásegíthetik a magyar lakosságot a pénzügyi tudatosság fejlesztésében.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta: az öngondoskodás ügyét jelenleg elsősorban a termékpaletta szélesítésével segítené a kormány. A befektetési alapok 2014-ben nagyon népszerűek voltak globálisan és a hazai piacon is a lakosság körében, a legoptimálisabb megoldást a dinamikus vegyes alapok testesítik meg, véli a Pioneer Alapkezelő vezetője. Tóth Attila, a Budapesti Értéktőzsde általános vezérigazgató-helyettese szerint rövid távon nem lesznek nagy változások az öngondoskodásban, Dr. Borbély László András, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. általános vezérigazgató-helyettese szerint jelentős szerepe van a személyes kommunikációnak és jelenlétnek a meggyőzésben. – többek között ezek hangzottak el a Portfolio Öngondoskodás 2014 konferencia délelőttjén.

 

 

OTP Öngondoskodás Index

Az OTP öngondoskodási indexük értéke 36 pontra emelkedett, miközben 2 éve 32 ponton állt ugyanez a mutató. Érdekes jelenség, hogy a lakosság tizede vállalna csak magasabb kockázatot nagyobb hozamért, ami részben azért van, mert azt gondolja a többség, hogy 4,5%-on van az infláció és a betéti kamat is.

 

 

Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter- bővül az öngondoskodás paletta

 • Az öngondoskodás kiindulópontja a kormány szempontjából egy demográfiai kérdés: lesz-e elegendő gyerek, változhat-e a népesedési ráta a következő években.
 • Az egy szülőképes korú nőre jutó gyermekek száma az elmúlt évtizedekben szinte folyamatosan csökkent, így egyre kevesebb embernek kell egyre többet eltartania.
 • A bevándorláspolitika lazítása nem opció a kormány számára a más országokban tapasztalt szociális, kulturális, vallási feszültségek alapján.
 • Az egy szülőképes korú nőre jutó gyermekek száma Magyarországon a régión belül Lengyelország után a legalacsonyabb.

Öngondoskodás: milyen lépéseket tesz a kormány?

 • Két lehetséges további lépés: 1. még több kedvezmény adása, 2. a termékpaletta bővítése.
 • A családi pótlék vs. családi adókedvezmény relációban ez utóbbi sokkal jobban hat a gyermekvállalásra.
 • Bár komoly probléma a elöregedés, az időskori függőségi rátában nem állunk annyira rosszul Európában. A demográfiai probléma mellett viszont legalább ilyen fajsúlyos a foglalkoztatási: az aktív népesség alapján számolt tényleges időskori függőségi ráta magas Magyarországon.
 • Jelentős sikereket ért el a kormány a foglalkoztatás növelésében, de még így lemaradt az európai országokhoz képest.
 • Nemcsak kevesen dolgoznak, de kevesen fizetnek ebből adót is. A szlovák adófizetés eloszlási görbéje sokkal normálisabb, mint Magyarországon. Nálunk rengetegen fizetnek minimálbér környékén adót.
 • A lakosság stabil befektetési bázist jelent az államadósság finanszírozásában, és minden második háztartásban, ahol baba van, élnek már a babakötvény adta lehetőséggel. Ősszel, kampánnyal fokoznák e területen a befektetési kedvet

Költségvetés

 • Fő számok: 2,5%-os GDP-növekedés, 1,3%-os foglalkoztatottság-bővülés, 1,8%-os infláció, 2,4%-os államháztartási hiány, 8,4%-os külső finanszírozási képesség.
 • 2015 a magyar gazdaság szempontjából a további növekedés éve lehet, az eurózónát meghaladó mértékben növekedhetünk.
 • A kormány számol azzal, hogy az ukrán-orosz válság kis mértékben, de érezhető lesz, de összességében óvatos optimizmussal lehet tervezni a költségvetést.

Szükség van a kötelező megtakarítási formákra

Szép Péter, a Deloitte Pénzintézeti szektorának partnere szerint az öngondoskodás társadalmi szintű kialakulásában kihívást jelenthet, hogy az alacsony hozam- és kamatkörnyezet hatása hosszú távon is fennmaradhat, a társadalom elöregedése, valamint a lakosság tudatossága és termékismerete.

 

Király Júlia szerint az embereknek ösztönzés hatására sem javul a megtakarítási hajlandósága. A magasabb fokú megtakarítást azzal lehet elérni, hogy kötelezővé teszik azt. Véleménye szerint ezzel nőhet egyedül a lakossági megtakarítás, nem pedig a rábeszéléssel.

 

Így nézhet ki az új slágertermék

 

A válság meg tudta változtatni a lakosság megtakarításokkal szembeni attitűdjét, az öngondoskodás iránti igény érezhetően nőtt. Ez kiegészítve azzal, hogy a következő években a lakosság reáljövedelme növekedni fog, akkor igazán optimisták lehetünk a hosszabb távú megtakarítások esetében. A befektetési alapok 2014-ben nagyon népszerűek voltak globálisan és a hazai piacon is a lakosság körében, a legoptimálisabb megoldást a mostani környezetben a dinamikus vegyes alapok testesítik meg, itt lehet igazán nagy felfutásra számítani a nyugat-európai példák alapján.

 

A magyar piacra kitérve Vízkeleti Sándor, a Pioneer Alapkezelő elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy kimagasló tőkebeáramlás volt megfigyelhető az alappiacon. Az alacsony betéti kamatok mellett a befektetők elkezdték keresni a magasabb hozamlehetőséget adó alapokat, így találták meg a rövid kötvényalapokat, az abszolút hozamú alapokat és a vegyes alapokat. Az új kibocsátásokat nézve azért más tendencia rajzolódik ki, 2013 októbere és 2014 szeptembere között a friss kibocsátású alapok vagyonának közel felét a tőkevédettek tették ki, őket a kiegyensúlyozott vegyes alapok követték.

A Pioneer Alapkezelő vezetője szerint az alapok kezelőinek nagy dilemmája, hogy miként lehet versenyképes hozamot elérni. A kötvények esetében érdemes elmozdulni a különleges kibocsátok irányába, ami nagyobb kockázatvállalást is jelent, de csak így lehet hozamot elérni.

 

 

Az aktív kommunikáció lehet a csodatermék

 

Tóth Attila, a Budapesti Értéktőzsde általános vezérigazgató-helyettese szerint rövid távon nem lesznek nagy változások az öngondoskodásban. Eddig úgymond könnyű volt a lakosságot a kamatozó instrumentumok felé terelni, hiszen adott volt egy mostaninál jóval magasabb kamatkörnyezet, de ma már a korábbi magasabb hozamokat csak magasabb kockázat mellett lehet elérni, és ennek átültetése a lakossági köztudatba jelenti az igazi kihívást. Az emberek saját koordinátarendszerükben meghozzák a szükséges döntéseket, a probléma tehát inkább a koordinátarendszerrel van, ami pedig a bizalom hiánya. A paternalista államfelfogás és az öngondoskodás között szoros a kapcsolat, és a jövőben ennek a szemléletnek a megváltoztatása jelenti a másik nagy kihívást.

 

Dr. Borbély László András, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. általános vezérigazgató-helyettese szerint jelentős szerepe van a személyes kommunikációnak és jelenlétnek a meggyőzésben. Az ÁKK is igyekszik olyan terméket, illetve termékcsoportot kialakítani, amivel segíthetik az öngondoskodás elterjedését. Csodatermék véleménye szerint nincs, de aktív kommunikációval beindíthatóak a pozitív folyamatok.

Az Erste a legjobb privátbank Kelet-Közép-Európában

A The Banker nemzetközi pénzügyi magazin szerint az Erste Group az egyik legsikeresebb globális privátbanki csoport 2014-ben. Az Erste nyerte ugyanis idén a neves díjat a következő kategóriákban: Legjobb privátbank Kelet-Közép-Európában,

A The Banker nemzetközi pénzügyi magazin szerint az Erste Group az egyik legsikeresebb globális privátbanki csoport 2014-ben. Az Erste nyerte ugyanis idén a neves díjat a következő kategóriákban: Legjobb privátbank Kelet-Közép-Európában,

Legjobb privátbank Horvátországban, és Legjobb privátbank Ausztriában. Ez utóbbi elismerést immár másodszor nyerte el az osztrák bankcsoport.   „Ausztriában, ahol már piacvezetők vagyunk, hosszú hagyományokra tekint vissza a privátbanki tevékenység. Miként a The Banker által odaítélt díj is rámutat, jó irányba haladunk ahhoz, hogy Kelet-Közép-Európában is piacvezető szerepet töltsünk be. A térségben dolgozó közel 200 szakértőnk széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a helyi piacokat illetően, emellett jól értik ügyfeleink változó igényeit és viselkedését" – jelentette ki Peter Ipkovich, az Erste Group kelet-közép-európai privátbanki igazgatója.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Kelet-Közép-Európa legjobb privátbanki csoportjának tagjaként a magyar piac élmezőnyébe tartozunk. Ez jó alapot biztosít a következő években a további minőségi fejlődéshez és növekedéshez." – tette hozzá Kállay András, az Erste Bank Hungary Private Banking üzletágának vezetője. Az Erste Private Banking a vagyonkezelési szolgáltatások teljes skáláját lefedi a kelet-közép-európai térség hat országában (Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában) nyújtott széles körű szolgáltatásai révén. A vállalatcsoport összesen 13 ezer ügyfelet és 4600 milliárd forint értékű kezelt vagyont érintően végez hitelezési, befektetési és vagyonkezelési tevékenységet.

Az évek során az Erste Private Banking több díjat is elnyert, így a The Banker magazin legjobb kelet-közép-európai privátbanknak járó díját 2012-ben, majd a legjobb ausztriai privátbank számára odaítélt díjat 2013-ban, emellett a Euromoney magazin szavazásán 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben a legjobb ausztriai privátbankként végzett, valamint 2012-ben a legjobb magyarországi és romániai privátbank címét is begyűjtötte, amit 2013-ban a legjobb horvátországi privátbanknak járó elismerés követett.  

Magyarország, ismerlek? Nemzetközi felmérés az emberek tájékozottságáról

Az Ipsos 14 országban, köztük hazánkban végzett felmérést azzal a szándékkal, hogy feltárja az emberek tájékozottságát néhány, nemzetközi érdeklődésre számot tartó szociológiai tényről. A magyar lakosság a tájékozottsági rangsorban nem szerepelt túlságosan jól, a 10. pozíciót foglaljuk el. A svédek ismerik leginkább saját társadalmukat, de a németek és a japánok tájékozottsága is figyelemreméltó. Legkevésbé az olaszok és az amerikaiak vannak tisztában az országukra vonatkozó tényekkel. A magyarok a legutóbbi parlamenti választáson való részvétel és a munkanélküliség mértékében tévednek a legnagyobbat – az előbbit a ténylegesnél sokkal kisebbnek (47 százalékosnak), az utóbbit a hivatalosnál jóval magasabbnak (39 százalékosnak) gondolják.

Az Ipsos 14 országban, köztük hazánkban végzett felmérést azzal a szándékkal, hogy feltárja az emberek tájékozottságát néhány, nemzetközi érdeklődésre számot tartó szociológiai tényről. A magyar lakosság a tájékozottsági rangsorban nem szerepelt túlságosan jól, a 10. pozíciót foglaljuk el. A svédek ismerik leginkább saját társadalmukat, de a németek és a japánok tájékozottsága is figyelemreméltó. Legkevésbé az olaszok és az amerikaiak vannak tisztában az országukra vonatkozó tényekkel. A magyarok a legutóbbi parlamenti választáson való részvétel és a munkanélküliség mértékében tévednek a legnagyobbat – az előbbit a ténylegesnél sokkal kisebbnek (47 százalékosnak), az utóbbit a hivatalosnál jóval magasabbnak (39 százalékosnak) gondolják.

A következőkben bemutatjuk a felmérésben szereplő témákat, s összehasonlítjuk a tényeket és a lakosság feltételezéseit, a válaszok alapján számított átlagos becsléseket. A felhasznált tényadatok nemzetközi és hazai statisztikákból származnak.

Fiatalkorúak terhessége: a magyarok feltételezése szerint hazánkban a 15-19 év közötti lányok 16 százaléka szül gyermeket, a valóságban azonban csak 2 százalékukra igaz. Ezzel a tévedéssel a tájékozottsági rangsor vége felé, a 11. helyen vagyunk.

Muszlimok: Magyarországon a muszlim valláshoz tartozók aránya minimális, csupán egy-két tizedszázalékban mérhető. A lakosság viszont azt gondolja, hogy ennél többen, 7 százaléknyian sorolhatók a csoportba. Ezzel a túlzó becsléssel is viszonylag közel állunk a tényekhez, nálunk pontosabban csak 3 három országban (a szintén 1%-nál kisebb arányt felmutató Dél-Koreában, Lengyelországban és Japánban) tudták, hogy mekkora a muszlimok aránya.

Keresztények: a 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint a keresztény vallásokhoz tartozók aránya 53 százalék, az emberek szerint ennél többen, 62%-nyian tartoznak ebbe a csoportba. Ismeretszintünk alapján a második helyen állunk a németek mögött, akik százalékpontosan tisztában vannak vele, hogy náluk mekkora e vallási közösség nagysága. Némileg felment bennünket a teljesen precíz becslés alól, hogy a legutóbbi népszámlálás vallási, felekezeti besorolására vonatkozó adatai vita tárgyát képezték. Az előző, 2001-es cenzusnál még a jelenleginél sokkal többen, 73 százaléknyian vallották magukat kereszténynek. A jelentős csökkenés feltehetően abból fakad, hogy amíg 2001-ben 11 százaléknyian nem válaszolták meg a népszavazás vallást firtató kérdését, most pedig 27 százaléknyian tartózkodtak.

Bevándorlók: a nemzetközi hivatalos statisztikák szerint hazánkban az itt élők 2 százaléka számít bevándorlónak, a lakosság szerint ennél jóval magasabb, 16 százalék az arányuk. A felmérésben szereplő összes országban felülbecsülik a bevándorlók jelenlétét, mi a tájékozottsági rangsor 10. helyén vagyunk. A kutatás során, válaszaikat követően tájékoztattuk az embereket a tényleges arányról, s megkérdeztük, miért gondolják, hogy a bevándorlók többen vannak a hivatalos statisztikában szereplő adatoknál. A legtöbben (49 százaléknyian) különösebb érdemi érv nélkül megismételték, hogy a 2 százaléknál biztosan nagyobb a bevándorlók aránya hazánkban. Az is gyakori (40%-ra jellemző) érv, hogy sokan illegálisan érkeznek és tartózkodnak Magyarországon, s ők hivatalosan nincsenek számon tartva. A téves észlelést indokoló harmadik leggyakoribb választípus arra hivatkozott (36 százaléknál), hogy a szűkebb környezetük tapasztalatai alapján említették viszonylag magas arányokat.

Időskorúak: a magyarok a valóságosnál sokkal idősebbnek gondolják a társadalmat. Az emberek becslése szerint a teljes lakosságon belül a 65 év felettiek aránya 40%, ténylegesen viszont sokkal kevesebben (18 százaléknyian) élnek hazánkban ilyen korú emberek . A világ más részein is eltúlozzák az idős korosztály nagyságát, a tájékozottsági rangsorban középen – 14 ország között a 8. helyen – vagyunk.

Választási részvételi arány: bár csak néhány hónapja volt a legutóbbi parlamenti választás, mégis jelentősen alábecsüljük az ott megjelent szavazók arányát. A valóságos 64 százalékos részvétel helyett az emberek 47 százalékra emlékeztek. Valószínűleg az ismeretek torzulásába belejátszik az EP-választás alacsony részvételi aránya is. Egyébként világszerte jellemző a választási részvétel alulbecslése, a miénk a nagyobbak közé tartozik, s ezzel az ismeretek rangsorának 11. pozícióját érjük el.

Munkanélküliség: a magyar lakosság sokkal nagyobb munkanélküliséget feltételez, mint amekkora a hivatalos statisztikákban szerepel. Az emberek rendkívül magasra, 39 százalékosra teszik a munkanélküliek itthoni arányát, miközben a tény 11% körül van. Tévedésünk jelentős, csak a dél-koreaiak és az olaszok tájékozatlansága nagyobb ezen a téren.

Várható életkor: a 2014-ben hazánkban születő gyerekek várható élettartama 75 év, de ennél jóval pesszimistábbak vagyunk, prognózisunk csupán 68 évre terjed. A tényleges mutatótól való eltérésünk alapján a 13. helyen állunk a sorban, a dél-koreaiak nálunk is pontatlanabbak voltak.

Bűnözés: A magyar lakosság többsége, 61 százaléka úgy tudja, hogy a gyilkosságok száma az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. Valóságnak megfelelő választ (az életellenes bűncselekmények aránya csökkent) mindössze 16 százaléknyian adtak, 23 százalék nem válaszolt erre a kérdésre. E tekintetben is a sereghajtók táborát erősítjük, nálunk nagyobb mérvű téves észlelése csak a dél-koreaiaknak és az olaszoknak van.

A felmérést az Ipsos végezte augusztus második felében, online módszerrel, 14 országban. A megkérdezettek száma 11500 fő, a magyarországi minta 500 fős volt.

GYÓGYFÜVEK TESTNEK ÉS LÉLEKNEK — Naptár 2015-re

Az Alexandra Könyvesház Kft. bájos kis, zsebbe való naptárat bocsátott közre a 2015-ös évre. A kötet a szépségén túl hasznos is, mert minden hétre ajánl egy alkalmas gyógynövényt, ami gondoskodik testünk-lelkünk ápolásáról, általános jóérzéséről.

 

Az Alexandra Könyvesház Kft. bájos kis, zsebbe való naptárat bocsátott közre a 2015-ös évre. A kötet a szépségén túl hasznos is, mert minden hétre ajánl egy alkalmas gyógynövényt, ami gondoskodik testünk-lelkünk ápolásáról, általános jóérzéséről.

 

A januári első héten a mentát és a belőle készíthető teát mutatja be. Éppen akkor, amikor a karácsonyi és újévi ünnepkör bizonyára megterhelte a gyomrunkat, a mentatea pedig éppen emésztésjavító hatással rendelkezik. Január második hetében igyunk meg a főétkezések előtt 1-2 csésze citromfű forrázatot! A csipkerózsa termését ne főzzük, csak meleg vízben áztassunk, ha élvezni akarjuk a C-vitaminját. A kamillateát étkezések után igyuk, ám jobb, ha édesköménymagot, citromfű levelet, mentát és borókabogyót is keverünk bele, de ezt sem forrázzuk, csupán meleg vízben áztatjuk. A hónap végén a csalánlevél forrázata a cukorbetegség ellenszere.

 

Februárban a pitypang és társainak (legyezőfű, csillagánizs, kukoricabajusz) forrázatát a cellulitiszre ajánlják, nem külsőleg, hanem ivásra. Azután jöhet a zsálya kakukkfűvel és levendulával hét percig forró vízben áztatva, ha a pattanásokat óhajtjuk eltüntetni. A levendula mályvával, majoránnával együtt a bélgyulladásokon segít. A következő héten a körömvirág gyógyteája serkenti az emésztést.

 

Márciusban macskagyökérből készíthetünk borogatást a zúzódásainkra. A télvégi depressziót a rozmaringos tea enyhíti. A mályva főzete alkalmas a hólyaghurut és az ínybetegségek ellen. A hársfatea vesekő kihajtására és fejfájás ellen is jó.

 

Áprilisban lázcsillapításra és hörghurut ellen használ az eukaliptusz levele. A bojtorján főzetével a pattanásokat dörzsöljük be. A borágó a herpeszt gyógyítja. A szárított lampionvirág főzete teának elkészítve a köszvény fájdalmait szünteti. A leforrázott útifűvel a viszketést enyhíthetjük.

 

Májusban a hasmenést és a változókori panaszokat a vadgesztenyehéj főzete semlegesíti. Bélrenyheségre használ a katáng forrázata. Az árnika főzetével az emésztést serkentjük, de csak külsőleg, ezt ne igyuk meg! A májusi gyomorhurutra angelika-forrázatot készítsünk.

 

Júniusban a tárkony használ az emésztési zavarokra. A bazsalikom az álmatlanságot szünteti. A bélgyulladást az áfonyabogyó forrázatával gyógyíthatjuk. Az erdei fenyő magját hólyaghurutra ajánlják.

 

A júliusi megfázás és hörghurut ellenszere a kankalinfőzet. A bodzavirág teáját szintén megfázásra használjuk. Az oregánó főzetéből kiváló asztma- és hörghurut elleni szer készíthető. A pásztortáska a szabálytalan menstruáción segít. Az édeskömény főzete a változókori panaszokat enyhíti.

 

Az augusztusi verbéna az illatán kívül a hányás ellenszere is. Az ibolya köhögéscsillapító. A gilisztaűző varádics, mint a neve mutatja, kiűzi a bélférgeket. A réti legyezőfű méregtelenít akkor is, ha gyógybort állítunk elő belőle (vagyis borban áztatjuk).

 

Szeptember a piros ribizli ideje, forrázatával megoldódnak a húgyúti problémák. A jázmin virágát fejfájás ellen főzzük meg. A magas vérnyomás megelőzésére alkalmas a csere-galagonya forrázata. A szagos müge puffadás és gyomorfájás ellen használ.

 

Októberben a szárított füge főzetéből napi 3-4 csészényi a székrekedés ellenszere. A kígyógyökerű keserűfűből készítsünk teát a vizelettartási problémák fellépésekor. A kakukkfű friss virágos hajtásaiból főtt tea semlegesíti a szájszagot, ha öblögetünk vele. A mirtuszlevelet (ha kapható) ugyancsak a kellemetlen szájszag és a hörghurut ellen alkalmazzuk. Az októberi kökény terméséből főtt teából naponta egy liternyit igyunk meg a fáradtság leküzdéséhez.

 

Novemberben az articsóka leveleiből készült tinktúra méregtelenít, külsőleg pedig a cellulitiszre van jó hatással. A fehér fűz kérgét porítva lábfürdőnek használjuk alvásproblémák ellen. A fehér üröm forrázata lázat csillapít. A mezei zsurló szárát csontritkulás ellen főzzük meg.

 

Decemberben a babérlevél forrázatát este igyuk álmatlanság ellen. A fokhagyma kiváló szer az érelmeszesedés elleni küzdelemben akár nyersen, akár tejjel összefőzött változatával. A dió levelének főzete csökkenti a vérszegénységre való hajlamot. A réti perje forrázata a karácsonyi túlterhelt időszakban méregtelenít, de a teája vizelethajtó is. Az évet pedig a hajnalka forrázatával fejezzük be, ugyanis külsőleg a gyulladt, irritált bőrfelületre kenhetjük.

 

A gyógyteák használatának pontos receptjeit szintén megtaláljuk itt hétről-hétre. Akad elég hely a jegyzetelésre, nem hiányzik belőle a napi feladatokra való felkészülés és az összesített naptár sem. Vicces, hogy az eleje az újévi fogadalmaimmal kezdődik.

 

A kellemes kötet vidám rajzokkal, a gyógynövények színes áráival üdíti fel az embert. Az olasz Edizioni del Baldo kiadó eredeti illusztrációit és grafikáit vette át az Alexandra Kiadó, a szövegeket Túri Zsuzsanna fordította.

 

Talán az a kifogás merülhet fel a könyv forgalomba hozatalával, hogy az olasz vidékeken például nyers babér- és mirtuszlevelet használnak, amíg nálunk legfeljebb a szárított kapható – lényegesen hosszabb főzési idővel; decemberben már nem találunk a fákon diólevelet, addigra lehullottak; a hajnalkának sokféle változata van, vajon melyiket ajánlják bőrgyulladásokra? A szagos müge neve magyarul illatos galaj. A magyar növénynevek között nem szerepel a lampionvirág, hanem az észak-amerikai földi cseresznye; az angelika magyarul angyalgyökér. A legnagyobb gond a kankalin több mint 40 fajtájával van, tehát melyikről van szó? Akad közöttük ugyanis súlyosan mérgező fajta is  Talán jobb lett volna közölni a növények latin neveit, hogy könnyen visszakereshető legyen a magyar név hivatalos változata. Persze, ha az eredeti szöveg erre nem adott alkalmat…

 

A kedves könyvecske – ilyen megfontolásokkal, hiszen a szakboltokban ismertetik és tanácsolják felhasználásukat – mégis kiváló karácsonyi vagy újévi ajándék lehet!

 

DOBI ILDIKÓ

 

 

Gyógyfüvek testnek és léleknek – Naptár 2015

Pécs, Alexandra Könyvesház Kft., [lapszám nélkül], 2014.

ISBN 5999556205579

 

Többen használnak legális letöltési lehetőségeket 2014-ben, mint korábban

Többen ismernek legális internetes letöltési lehetőségeket, mint tavaly: míg 2013-ban csak az internetezők 63 százaléka tudott ilyeneket megnevezni, addig az idén már 70 százalék – derül ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) megbízásából a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. által készített Hamisítás Magyarországon című felmérésből.

Többen ismernek legális internetes letöltési lehetőségeket, mint tavaly: míg 2013-ban csak az internetezők 63 százaléka tudott ilyeneket megnevezni, addig az idén már 70 százalék – derül ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) megbízásából a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. által készített Hamisítás Magyarországon című felmérésből.

A HENT közleménye szerint a testület az elmúlt 5 évhez hasonlóan 2014-ben is ezer fős reprezentatív kutatás keretében vizsgálta, hogyan viszonyulnak az emberek a hamisítás jelenségéhez.

A közlemény idézi Bendzsel Miklóst, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettesét, aki elmondta: a legfrissebb eredmények alapján egyre jobban tudatosul az állampolgárokban, hogy a hamisítás miatt munkahelyek szűnnek meg, a megkérdezettek 59 százaléka gondolja ezt. Hetven százalék pedig azt válaszolta, hogy az ilyen termékek forgalma növeli a szervezett bűnözés bevételeit. Előrelépésnek nevezte, hogy a legális internetes letöltési lehetőségek ismertsége 2013-hoz viszonyítva tovább nőtt.

A megkérdezettek 77 százaléka nem vásárolna hamis terméket – mondta a közlemény szerint Németh Mónika, a HENT titkára. Hozzátette: azokra, akik nem így döntenek, továbbra is jellemző az alacsony ár preferálása és a fiatal életkor.

A hamis ruházati termékeket vizsgálva elmondható, hogy az elmúlt 6 évben lényeges elmozdulások történtek: míg 2009-ben mindössze minden harmadik válaszadó utasította el kategorikusan a hamis ruházati termékek vásárlását, addig 2013-ban már minden második. A legfrissebb felmérésben, 2014-ben pedig a megkérdezettek 56 százaléka elzárkózott a hamis vagy bizonytalan forrásból származó ruházati termékek beszerzésétől.

A jelentés szerint továbbra is a ruházati cikkek alkotják a "legnépszerűbb" hamisítványcsoportot, amit a megkérdezettek 17 százaléka vásárolt 2014-ben, ez kis csökkenés a tavalyi méréshez képest. Hamis illatszer beszerzéséről a válaszadók 5 százaléka számolt be, ami a tavalyi évvel holtversenyben a legalacsonyabb mért érték; a 2009-es kiinduló adatfelvételhez képest megfeleződött.

A CD- és DVD-hamisítványok vásárlóinak aránya az elmúlt egy év folyamán 4 százalék volt, szemben a 2013-as 2 százalékos eredménnyel. A nem jogtiszta programok vásárlóinak aránya tavalyhoz képest 3-ról 2 százalékra csökkent.

A felmérésből kiderült: 2014-ben az előző évhez hasonlóan az internetezők 80 százaléka tagadta, hogy nézett vagy hallgatott volna nem jogtiszta filmet vagy zenét. Tíz magyarból 3 tudja eldönteni – vagy gondolja magáról, hogy képes rá -, hogy egy interneten lévő tartalom legálisan került-e az internetre. Ez a szám 2010 óta nem változott érdemben.

Hamisítás Magyarországon 2014

A kutatási jelentés kivonatában a közérdeklődésre leginkább számot tartó eredmények olvashatók: megtekintés online | letöltés pdf-ben

A teljes kutatási jelentés: megtekintés online | letöltés pdf-ben

Forrás: HENT – hamisitasellen.hu

Verdi: Requiem

Giuseppe Verdi gyászmiséje, a Requiem a zeneirodalom egyik legismertebb és legkedveltebb kompozíciója hangzik el október 31-én a Szent István Bazilikában. Verdi e kései alkotása viszonylag ritkán hallható, mert előadása nagy létszámú, professzionális előadói apparátust és kiváló szólistákat igényel.

 

Giuseppe Verdi gyászmiséje, a Requiem a zeneirodalom egyik legismertebb és legkedveltebb kompozíciója hangzik el október 31-én a Szent István Bazilikában. Verdi e kései alkotása viszonylag ritkán hallható, mert előadása nagy létszámú, professzionális előadói apparátust és kiváló szólistákat igényel.

 

Az október 31-i hangversenyen a Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus, a Budapesti Ifjúsági Kórus és a Monarchia Szimfonikus Zenekar működik közre, vezényel: Virágh András. Az est szólistáinak személyében a generációk találkozásának lehetünk tanúi. A fényes karrier előtt álló Szakács Ildikó szoprán és Gion Zsuzsanna mezzoszoprán szólisták a fiatal, tehetséges énekesek élvonalát képviselik, Molnár András tenor és Kováts Kolos basszus szólisták pedig azok a legendás személyiségek, akik művészetükkel meghatározták a magyar operaéneklés irányvonalát.

 

Budapest egyik legjelentősebb zenei eseményeként az október 31-i Verdi: Requiem előadása magában hordozza a november 2-i Halottak Napját, a koncerten a közönség a Szent István Bazilika felemelő környezetében méltó módon érezheti át a szerző gyászmiséjének gondolatait.

 

Közreműködnek:

Szakács Ildikó – szoprán

Gion Zsuzsanna – mezzoszoprán

Molnár András – tenor

Kováts Kolos – basszus

Budapesti Kórus

Budapesti Ifjúsági Kórus

Monarchia Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Virágh András

 

2014. október 31. (péntek), 20.00

Verdi: Requiem

Szent István Bazilika

 

www.organconcert.hu

 

Lantai József

Tudjuk, mit csinálsz vasárnaponként!

Az új összművészeti esemény sikerrel indult. Maguk a szervezők sem hiszik el, mennyi embert csábít a hetente megjelenő összművészeti agora. A Bálnában vasárnaponként rendezett Antik Placc egyelőre siker.

 

Az új összművészeti esemény sikerrel indult. Maguk a szervezők sem hiszik el, mennyi embert csábít a hetente megjelenő összművészeti agora. A Bálnában vasárnaponként rendezett Antik Placc egyelőre siker.

 

Az ötletgazdák szerint ez még csak a kezdet, mert elkötelezettek amellett, hogy az idelátogatók csak olyan alkotásokkal találkozzanak, amelyek a magas minőséget képviselik, akár antikvitásról, akár a kortárs kreatívok műveiről, lakberendezési ötletekről vagy újabb újabb restaurátor bemutatkozásáról legyen szó.

 

A Placc egy vásár, de az igazi varázsát az adja még, hogy közösségi térként is nagyszerűen funkcionál. Ha megpihennénk a vásárlás közben, mindig beszélgethetünk egy jót az eladókkal vagy a többi érdeklődővel, mialatt a Placc színpadon színvonalas akusztikus élőzene szól többször is a nap folyamán.

 

Amíg a szülők kincsekre vadásznak, addig a gyerekek sem unatkoznak: a Fabrika Műhely felügyelete alatt önállóan készített kézműves tárgyaikat adhatják el a játszópiacon.

 

Ekkora sikerre nem is gondoltunk. A kiállítók is mosolyogtak és a vendégek is élvezték – mondják a szervezők. A vasárnaponként visszalátogatók mellett felbukkanó új arcok jelzik, hogy az Antik Placcosok valamit nagyon eltaláltak. Pihenni sincs idejük: a cél a színvonal emelése, és úgy tűnik, ebben mindenki partner. A piactér ugyanis egyaránt kínál a kiforrott, régi értékek kedvelőinek egyedi darabokat, de utat mutat azoknak is, akik fogékonyak az új stílusokra. A hiánypótló eseményen szakértőktől leshetik el hétről hétre a művészeti vagy lakberendezési fortélyokat, amelyekkel máshol nem találkozni. Az Antik Placc hidat képez régi és új között, miközben minden vasárnap egyedi élményekkel gazdagítja a látogatóit.

 

November 2-án, vasárnap a vásár egyéb programjai:

 

A Placc bemutatója: Az Asztalom blog – Nemes Gergely Erika – Bútorfelújítást, bútorfestést vállalok antikolás bohém, vintage, lakberendezés

 

Gyerek kézműves foglalkozás a Fabrika Műhellyel.

 

Érdekesség: Sebestyén Zoltán Mucius művész eredeti egy darabos példányon, egy öreg írógépen: Vers helyben írva, személyre szabottan, töltőtollal aláírással és rajzzal.

 

A Placc zenei színpadán:

10:30 Roma Hungarikum

12:30 Cape Diem

14:30 Upor András

16:30 Duende

 

https://www.facebook.com/antikplacc

http://www.antik.hu/

 

Lantai József

Randevú a Cirkuszban – novemberben minden szombat este cirkuszrevü a Fővárosi Nagycirkuszban!

Évtizedek óta nem volt igazi cirkuszrevü a Fővárosi Nagycirkuszban és a minőségi revü is ritkán található meg a budapesti programkínálatban. 

Évtizedek óta nem volt igazi cirkuszrevü a Fővárosi Nagycirkuszban és a minőségi revü is ritkán található meg a budapesti programkínálatban. 

A Fővárosi Nagycirkusz ezért egyedi előadásokkal gazdagítja műsorszolgáltatását: novemberben minden szombat este felejthetetlen szórakozást kínálnak, ahol ötvözik a cirkusz csodálatos világát, a látványos produkciókat és a zenés-táncos szórakoztató revü műfajt!

A Fővárosi Nagycirkusz célja, hogy ezekkel az előadásokkal azokat is megnyerje a cirkuszművészet ügyének, akik eddig a cirkuszra gyermek- esetleg csupán mint családi programra tekintettek.

 

A Városliget egyedülálló esti hangulatához csodálatosan illeszkedik a cirkuszi műfaj szépségeit a revü látványvilágával ötvöző műfaj. Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy a Fővárosi Nagycirkusz legsikeresebb időszaka éppen arra a II. világháború előtti időszakra esett, amikor Fényes György igazgató műsora évente többszázezer pesti nézőt hódított meg a cirkuszi revü és varieté varázslatos világával.

 

A Randevú a Cirkuszban című cirkuszrevüben a Zéró Gravitáció (lásd: http://euroastra.hu/node/84403) világhírű cirkuszcsillagai és lélegzetelállító produkciói mellett igazi revü hangulatot teremtenek a Fővárosi Nagycirkusz revü tánckarának szemet gyönyörködtető fellépésével. Az előadásokon sztárvendégként fellép Peller Károly, az Operettszínház művésze, valamint Varga Viktor énekes „Randevú a cirkuszban" című új szerzeményével!

 

Randevú a cirkuszban előadások időpontjai:

november 1. 19 óra

november 8. 19 óra (sztárvendégek: Buch Tibor és Pintér Tibor)

november 15. 19 óra

november 22. 19 óra

november 29. 19 óra

 

www.fnc.hu

 

Lantai József

Csúcstermékek a textiliparban: MEWA törlőkendők

Minden egy jó ötlettel kezdődött, amely mára világelsővé tette a vállalatot. A MEWA újra felhasználható törlőkendő- szolgáltatásának több mint száz évre visszatekintő elve ma már egyet jelent a csúcsminőséggel.

 

Minden egy jó ötlettel kezdődött, amely mára világelsővé tette a vállalatot. A MEWA újra felhasználható törlőkendő- szolgáltatásának több mint száz évre visszatekintő elve ma már egyet jelent a csúcsminőséggel.

 

Minden egy törlőkendővel indult 1908-ban: „kendőt szőni, mosni és cserélni" -ez volt a Hermann Gebauer által megalapított MEWA alapötlete, amely mára a textilszegmens egyik vezetőjévé tette a vállalatot. Legyen szó fémfeldolgozó- vagy nyomdaipari, autóipari vagy forgácsoló üzemekről, műhelyekről: minden iparág minőségi szolgáltatásnyújtásra törekszik. A kívánt eredmény azonban csak precíz munkavégzéssel érhető el. A 2013-ban másodszor is az  „Évszázad márkája" címet elnyert és az ugyanebben az évben „A fenntartható fejlődést leginkább szolgáló németországi termékeket és szolgáltatásokat nyújtó három vállalata"  közt nyilvántartott német MEWA példája bizonyítja, hogy milyen fontos a minőség és a precizitás.

 

A MEWA megteremtette a munkavégzés tökéletesítésének lehetőségeit különböző típusú, minden igényt kielégítő törlőkendőket fejlesztett ki, majd ehhez teljes körű logisztikai rendszert dolgozott ki, amely mind az ügyviteli, mind a szervezési teendőket leveszi ügyfelei válláról.

 

A MEWA törlőkendő-kínálatával minden igénynek eleget tesz, hiszen a különböző felhasználási területeknek megfelelően négy törlőkendőtípussal áll ügyfelei rendelkezésére. Ezeket a 40×40 centiméter méretű, többször használatos textil törlőkendőket különböző színkódokkal látták el. Ezek alapján különítik el a kendőket a MEWA zárt rendszerében aszerint, hogy azok nyomdákból származó, festékkel vagy más vegyi anyaggal telített használt textíliák, vagy a fémmegmunkáló üzemekben forgácsokat összegyűjtött, esetleg az elsősorban az autóiparban keletkező, olajos szennyeződésekkel átitatódott kendők.

Minden törlőkendő a színkódja alapján kerül a speciálisan a textíliák tárolására és szállítására kifejlesztett SaCon biztonsági konténerbe. Ez a légmentesen záródó konténer szintén a színkód-rendszer része, az edény és a fedél színkombinációja jelzi, hogy a konténert melyik típusú törlőkendő tárolására használják, így a törlőkendők a színkód révén biztosan nem keverednek össze.

 

Az 1908-ban alapított és a textilmenedzsment terén piacvezető MEWA már 2009-ben elnyerte „Az évszázad márkái" rangos kitüntetést. Ezt követően a vállalatot 2011-ben a berlini közgazdász professzor, Bernd Venohr által vezetett szakmai zsűri beválasztotta a világpiacon vezető szerepet betöltő német márkák közé, majd 2013-ban a Deutsche Standards kiadó ismét ezt az elismerést adományozta a cégnek, és egyúttal felvette a márkát „Az évszázad márkái – világítótornyok a márkák tengerében" című kiadványba.

2013 novemberében elnyerte a Német Fenntarthatósági Díj Top 3 kitüntetését, ami azt jelenti, hogy "A fenntartható fejlődést leginkább szolgáló németországi termékek és szolgáltatások" kategóriában a legjobb három vállalat között tartják számon. 

A MEWA kínálatát mutatja be a „red dot award: communication design 2012" nevű formatervezési díjjal kitüntetett „Ötlet textilből, ember és környezete számára" című film, amely további filmekkel együtt a www.youtube.com/user/mewade címen található.

 

A MEWA Európa-szerte 42 telephelyen nyújt teljes körű szolgáltatást vállalati partnereinek, akiket munka- és védőruhákkal, törlőkendőkkel, olajfogó és lábtörlő szőnyegekkel, gépalkatrésztisztító berendezésekkel, valamint „World Wide Work by MEWA" márkajelzéssel ellátott munkavédelmi eszközökkel lát el. (lásd: http://euroastra.hu/node/81305)

 

Mintegy 4.700 dolgozójával több mint 170.000 ügyfelet, köztük ipari felhasználót, kereskedelmi vállalatot, műhelyt és vendéglátóipari egységet szolgál ki. A MEWA csoport 2013-ban 555 millió eurós árbevételt ért el.

 

http://www.mewa.hu/tisztitokendok/

www.mewa.hu

A MEWA a Twitteren magyarul: twitter.com/mewa_hu

 

Lantai József

Vicei Natália nyerte a vajdasági Pataki-Gyűrű díjat

Október 29-én a délvidéki magyar színjátszás napján, szerdán este mutatták be a szabadkai Népszínház Jadran Színpadán az Újvidéki Színház Csárdáskirálynő című előadását, amit a Pataki-Gyűrű díjátadó gálaestje követett. Ragány Mihály tájékoztatása szerint a zsűri elnöke Fekete Péter, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója volt, aki díszbeszédet mondott a gálán. Vicei Natália Jászai Mari-díjas színművész kapta a legrangosabb vajdasági színházi elismerést.

 

Október 29-én a délvidéki magyar színjátszás napján, szerdán este mutatták be a szabadkai Népszínház Jadran Színpadán az Újvidéki Színház Csárdáskirálynő című előadását, amit a Pataki-Gyűrű díjátadó gálaestje követett. Ragány Mihály tájékoztatása szerint a zsűri elnöke Fekete Péter, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója volt, aki díszbeszédet mondott a gálán. Vicei Natália Jászai Mari-díjas színművész kapta a legrangosabb vajdasági színházi elismerést.

 

A Békéscsabai Jókai Színház ezer szállal kötődik a vajdasági színjátszáshoz. A Szabadkai Népszínház Magyar (és szerb) Társulatával, a Zentai Magyar Kamaraszínházzal és az Újvidéki Színházzal is fontos, élő kapcsolatot ápol. Ennek is köszönhető, hogy a legrangosabb vajdasági színházi elismerést jelentő Pataki-Gyűrű díj zsűrijének Fekete Péter volt az elnöke.

 

Az idei évadban is az Újvidéki Színházzal koprodukcióként kerül bemutatásra Békéscsabán Mrožek Özvegyek című darabja Dávid Zsuzsa rendezésében, a Jókai Színházat Kovács Edit, Tege Antal és Presits Tamás képviseli. A szabadkai színház dramaturgja, Brestyánszki Boros Rozália által írt Csörte című darabbal vajdasági turnét tartott korábban a Jókai Színház, az előadást Fekete Péter rendezte, de a Jókai Színház igazgatója már 2006-ban is rendezett Szabadkán: a legendás Emma című Csáth Géza darabot. Zenta, Újvidék és Szabadka lakosai rendszeresen láthatnak Jókais vendégjátékot, de ottani színészek is szívesen jönnek Békéscsabára. A korábbi szabadkai igazgató, Kovács Frigyes most épp az Egerek és embereket próbálja a Jókai Színházban, de Katkó Ferenc szabadkai múltja is jelentős.

 

2001 óta október 29-én ünneplik a délvidéki magyar színjátszás napját. Ezen a napon avatták fel 1945-ben a Vajdaság első hivatásos színházát Szabadkán és ebből az alkalomból adják át az előző évadban nyújtott legjobb színészi alakításért a délvidéki színjátszás legjelentősebb elismerését, a Pataki-Gyűrű díjat is.

 

A zsűrit Fekete Péter elnök mellett Kovács Frigyes Jászai Mari-díjas színművész, Mihályi Katalin újságíró, Verebes Ernő költő-zeneszerző, valamint összesített szavazattal az Újvidéki Művészeti Akadémia színész hallgatói alkották és döntésük értelmében Vicei Natália Jászai Mari-díjas színész, a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának színművésze vette át idén a tizenharmadik alkalommal kiosztott Pataki-Gyűrű díjat.

 

Vicei Natália a Macbeth című előadásában Lady Macbeth szerepének megformálásával érdemelte ki a kitüntetést. A pecsétgyűrű mellé 1000 euró értékű pénzjutalom is jár. A gálaest díszbeszédét Fekete Péter tartotta, aki többek között elmondta, hogy rendkívül megtisztelő feladat volt számára a rangos Pataki-Gyűrű díj zsűrizési feladatainak az ellátása és nagy szeretettel gratulált Vicei Natália győzelméhez.

 

http://www.szabadkaiszinhaz.com/?p=29&id=41

http://www.youtube.com/watch?v=l_DWrdoxqes#t=11

 

Lantai József

A Wizz Air újra repül Azerbajdzsánba

A Wizz Air, bejelentette, hogy 2015. március 29-től folytatja Budapest-Baku útvonala üzemeltetését.

A Wizz Air, bejelentette, hogy 2015. március 29-től folytatja Budapest-Baku útvonala üzemeltetését.

A járat újbóli működtetéséről a magyar és azeri légügyi hatóságok a közelmúltban állapodtak meg, és az útvonal-üzemelési engedély kiadása folyamatban van. Ezzel rövid, néhány hónapos kihagyás után márciustól ismét közvetlen légi összeköttetés létesül Budapest és az azeri főváros között. A járat továbbra is hetente kétszer közlekedik majd, szerda-csütörtök illetve vasárnap-hétfő napokon. Jegyek 10,990 forinttól már foglalhatók a wizzair.com oldalon.