Olympia

Az ókori Olympia rekonstrukciójaAz ókori Olympia rekonstrukciójaNem helyesírási hiba! Olympia romváros Peloponnészosz sziget északnyugati részén. Ókori település, maradványa a világörökség része. Zeusz szent ligetének nevezeték a görögök Olympiát, ahol minden nyáron, holdtölte idején, július 27. és szeptember 27. között az öt napig tartó olimpiai versenyeket rendezték. Az ókori görögök xenofóbok voltak, sportversenyeiken csak görögök vehettek részt. Más országokból érkezők kizárva. Emellett hím soviniszták is voltak, mert a viadalokon csak férfiak mérhették össze erejüket. Az esemény olyan fontos volt a görögöknek, hogy az első játéktól kezdték saját időszámításukat, Kr. e. 776-ban. Összesen közel háromszáz Olympiát tartottak.

Az ókori Olympia rekonstrukciójaAz ókori Olympia rekonstrukciójaNem helyesírási hiba! Olympia romváros Peloponnészosz sziget északnyugati részén. Ókori település, maradványa a világörökség része. Zeusz szent ligetének nevezeték a görögök Olympiát, ahol minden nyáron, holdtölte idején, július 27. és szeptember 27. között az öt napig tartó olimpiai versenyeket rendezték. Az ókori görögök xenofóbok voltak, sportversenyeiken csak görögök vehettek részt. Más országokból érkezők kizárva. Emellett hím soviniszták is voltak, mert a viadalokon csak férfiak mérhették össze erejüket. Az esemény olyan fontos volt a görögöknek, hogy az első játéktól kezdték saját időszámításukat, Kr. e. 776-ban. Összesen közel háromszáz Olympiát tartottak.

   Az eseményekre nagy számban érkeztek külföldön letelepedett görögök is. Nemcsak azért, hogy a győztest megillető koszorút és az olipikonész címet megszerezzék, hanem a hellén összetartozás érzése és az anyaországgal való kapcsolatuk ápolása miatt is. A játékokat deklaráltan Zeusz főisten védőszárnya alatt rendezték. A győztes atlétáknak a költők dicsőítő verseket, ódákat és zenei kísérettel előadott kardalokat írtak. Pindarosz, a legnagyobb görög költők egyike, műveinek többségét a győztesek ünneplésére írta. Tulajdonképpen fennmaradt műveiből szerezhettünk tudomást az ókori olimpiákról, illetve magának Olympia városának létezéséről.

   Fennmaradt a XVIII. században élt Bernard de Montfaucon régészettel foglalkozó, Benedek-rendi szerzetes levelet Korfu püspökéhez. Javasolta, hogy feltétlen meg kell találni  az ókori Olympiát. Ekkor kezdődtek a kutatások az Alpheiosz völgyében, ahol később angol és francia kutatók valóban megtalálták Zeusz egykori szentélyét. Felbecsülhetetlen értékű rajzokat, dokumentumokat készítettek a maradványokról. Elkészült Zeusz szentélyének rekonstruált térképe is.

   1828-ban a török-görög háborúban a franciák katonai erővel támogatták a görögöket. Napóleon hadjárataihoz hasonlóan régészek, művészettörténészek, építészek, restaurátorok is a hadsereggel tartottak. Olympia városának egy részét feltárták. Számos szobortöredéket találtak, többek között a híres metopét (templomépület oromzatát díszítő dombormű), Héraklész legyőzi a krétai bikát. (Jelenleg a Louvre-ban található.)

   Olympia kutatása egészen a második világháborúig folytatódott. A németek megszállták Görögországot. A hadműveletek idején német katonai egységek nagy pusztítást okoztak a szentély területén. 1966-ban folytatódtak a régészeti feltárások, rengeteg tárgyi emléket találtak, többek között az olimpiai versenyekre látogató vendégek táborhelyeit, továbbá ásott kutakat, fogadalmi ajándékokat, bronztárgyak százait, sisakokat, páncélokat, pajzsokat.

   Az 1975-ben megnyitott múzeumban tekinthetők meg Olympia régészeti emlékei, továbbá rajzok, makettek. Megjelenik a látogatók képzelete előtt a Zeusz-szentély és egész környéke. Érdemes egy kitérőt tenni, ha idegenvezetős autóbusz kirándulást teszünk a félszigetre, Korinthosz, Epidaurosz, Műkéné útvonalon.

Láng Róbert

                                     

KONDOR BÉLA — gyűjteményes kiállítása a Várkert Bazár Testőrpalotájában 2017. március 31-től július 2-ig

Kondor Béla a 20. század egyik kimagasló színvonalú alakja volt festőként, grafikusként, zenészként és költőként. A fiatalabb korosztály művészei számára is fontos alkotó, mert nélküle alig érthetők a 21. század kortárs művek. Sokoldalú munkássága elementárisan hatott a kortársaira, máig stílusteremtő mesternek tartjuk. Művészete csak olyan mesterekhez mérhető, mint: Csontváry, Gulácsy Lajos, Vajda Lajos vagy Tóth Menyhért. Nem kötődött iskolákhoz, irányzatokhoz. Saját motívumrendszeren alapuló magánmitológiát teremtett.

Kondor Béla a 20. század egyik kimagasló színvonalú alakja volt festőként, grafikusként, zenészként és költőként. A fiatalabb korosztály művészei számára is fontos alkotó, mert nélküle alig érthetők a 21. század kortárs művek. Sokoldalú munkássága elementárisan hatott a kortársaira, máig stílusteremtő mesternek tartjuk. Művészete csak olyan mesterekhez mérhető, mint: Csontváry, Gulácsy Lajos, Vajda Lajos vagy Tóth Menyhért. Nem kötődött iskolákhoz, irányzatokhoz. Saját motívumrendszeren alapuló magánmitológiát teremtett.

Kodor Béla: A darázskirályKodor Béla: A darázskirályFertőszögi Péter, a Kogart kuratóriumának elnöke vezetett végig az első és a második emeleti kiállítótermeken. Igazi hézagpótló tárlat, mert Kondor Béla nyomot hagyott a magyar művészettörténetben, a 20. század megkerülhetetlen alakja, akinek utoljára 11 éve volt gyűjteményes kiállítása a Kogartban. Az elnök úr közben vázolta a korszakalkotó művész életrajzát is. Ebből idézünk:

Kondor Béla (1931-1972) súlyos szívbetegsége miatt csupán 41 évet élhetett, alkotó periódusa mindössze másfél évtizedet ölel fel. „Nehéz ember" lehetett, rövid élete alatt két feleséget és egy élettársat „fogyasztott". Pestszentlőrinci tisztviselőcsalád gyerekeként elsőre nem vették fel a Képzőművészeti Főiskolára, ezért hajógyári munkás lett. Így már munkásként került a híres Főiskolára (1951-ben). Festő szakon kezdett, de különös látásmódja miatt összekülönbözött tanárával, Szőnyi Istvánnal, ezért két év múlva szakot váltott, átment a grafikai tanszékre, ahol Barcsay Jenő, Kmetty János és Koffán Károly lettek a tanárai. 

Kondor diplomamunkája 1956-ban máris nagy feltűnést keltett a hét részes Dózsa György rézkarcsorozattal. 1954-ben nyílt az első kiállítása. 1957-ben párizsi tanulmányúton vett részt. Albert Camus a tervezett és elmaradt párizsi kiállítására nyitóbeszédet szánt. 1961-ben Miamiban, 1964-ben Székesfehérvárott, 1965-ben az Ernst Múzeumban állíthatott ki. A múlt hagyományaival (Dürer, Bosch, William Blake, Shakespeare) válaszolt kora kérdéseire – mindig bravúros technikával, saját szimbólumrendszerével, álmaival és látomásaival. A kurátor megjegyezte, hogy a kommunista kultúrpolitikus, Aczél György Belgiumból hozott papíron megismételtette Kondorral a Dózsa féle sorozatot grafikus formában – itt látjuk. Az életműben nincsenek elhatárolható alkotói szakaszok, ezért e kiállítást inkább tartalmi szempontok és témák alapján építették fel. Az életműben szerepel a művészet minden ága: grafikák, festmények, pannók, üvegablakok, önarcképek, egyéb portrék, maga faragta zenei szerszámok, történelmi alakok, kortárs fényképezés, de érdekelte a repülés és az űrkutatás is, gyártott repülőgép modelleket, álmodott repülésről, angyalokról, prófétákról, készített szárnyas-oltárokat szentekkel, hősökkel, párkapcsolattal, gyógyszertartó szekrénnyel…

Kodor Béla: PléhkrisztusKodor Béla: PléhkrisztusKondor igyekezett megfelelni a felkéréseknek. Terveket készített a pécsi Uránváros óvodájának: kisfiúk és kislányok arany ellenfényben, zene- és táncmotívumokkal, a diósgyőri és a miskolci üvegfúvócsarnokba falfestményeket – de ezeket a korabeli ízlés irányítói (a szűri élén Aradi Nórával) nem fogadta el. Textilterveit megvalósíthatatlannak tartották. Hatalmas méretű falfestményeiből csupán néhányat lehetett itt kiállítani. Műveit rendszeresen visszautasították. Ezért fordult az egyházakhoz a szentek ábrázolásával. Újra bevezette művei hátterében az aranyozást. Szép példája az 1963-ban keletkezett Darázskirály. Nem tudjuk, darázst vagy repülőt tart-e kezében a „király", ha egyáltalán király. Kondor rövid életében könyv- és folyóirat-illusztrációkból tartotta fenn magát. Költőbarátai: Juhász Ferenc, Nagy László köteteihez készített rajzokat. Természetesen érdekelték a napi események Gyilkosság az olimpián (1972), Rendkívüli hatású képe a Pléhkrisztus (1964), A szentek bevonulása a városba (1971-72-ből), az Ezékiel, a Csokonai szoknyában és mások.

Kondor Béla: Szentek bevonulása a városbaKondor Béla: Szentek bevonulása a városbaKondor megjelent verseskötetei: Boldogságtöredék (1971), Jelet hagyni (1974, 1984.). Kétszer kapott Munkácsy-díjat: 1965-ben és 1971-ben, posztumusz Kossuth-díjat 1996-ban. Pestlőrincen 1999-ben szobrot állítottak emlékére. Az életmű gondozója Kondor Mária. Kondor Bélából még ennyi sem elég! Munkái, művei további feldolgozásra szorulnak, hogy utókor tisztelni tudja igazi jelentőségét.

Kondor Béla közel kétezer festményének és grafikai művének mintegy 70 százaléka került a halála után néhány évvel állami gyűjteményekbe, kisebb része pedig magángyűjteményekbe. Ezeket a mostani tárlatra gyűjtötte össze Fertőszögi Péter és Marosvölgyi Gábor, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány két munkatársa. Támogatói: az EMMI, a Kogart, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Várkert Bazár.

A kiállítás látogatható a Várkert Bazár Testőrpalotájában (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2.) keddtől vasárnapig, 10-18 óráig, hétfőn zárva tartanak. Modern lift is áll az érdeklődők rendelkezésére.

DOBI ILDIKÓ

Az ipari számítógépek 40%-át érte támadás tavaly a második félévben

A fenyegetések forrásaA fenyegetések forrásaA Kaspersky Lab „2016. II. félévi Fenyegetettségi Index az Ipari Automata Rendszerekben" című jelentése szerint tavaly a technológiai szektor nagyvállalati számítógépeinek 40%-át érte kibertámadás csak a második félévben. A megtámadott számítógépek százalékos aránya a júliusi 17%-ról decemberre már 24%-ra nőtt. A támadások TOP 3 forrása: az internet, mobil adattároló készülékek, valamint rosszindulatú e-mailek és beágyazott forráskódok.

 

A fenyegetések forrásaA fenyegetések forrásaA Kaspersky Lab „2016. II. félévi Fenyegetettségi Index az Ipari Automata Rendszerekben" című jelentése szerint tavaly a technológiai szektor nagyvállalati számítógépeinek 40%-át érte kibertámadás csak a második félévben. A megtámadott számítógépek százalékos aránya a júliusi 17%-ról decemberre már 24%-ra nőtt. A támadások TOP 3 forrása: az internet, mobil adattároló készülékek, valamint rosszindulatú e-mailek és beágyazott forráskódok.

 

Mivel az ipari vállalatok technológiája és a hálózati rendszere egyre nagyobb mértékben integrált, ezért egyre több kiberbűnöző tekint rájuk potenciális célpontként. A hálózati vagy szoftveres rések kihasználásával a támadók képesek ellopni a gyártási folyamattal kapcsolatos információkat vagy akár megsemmisíteni a gyártási műveleteket, ami technológiai katasztrófához vezethet.

A Kasperksy Lab annak érdekében, hogy kiderítse, mennyire elterjedt problémáról van szó, a cég ICS CERT szakembereinek közreműködésével végeztek el célzott kutatásokat.

Az eredmények azt mutatják, hogy tavaly a második félévben a kártékony-program letöltést és a hozzáférést adathalász weboldalakhoz a vizsgált számítógépek 22%-án blokkolták, ami azt jelenti, hogy majdnem minden ötödik készülék legalább egyszer találkozott fertőzött forrással.

A mérnökök és az üzemeltetők asztali számítógépeinek, amelyek közvetlenül az ICS (Industrial Control System) rendszerében dolgoznak, általában nincs közvetlen internet-elérésük a technológiai hálózatok korlátai miatt. Vannak azonban más felhasználók, akiknek egyidejű hozzáférésük van az ICS-hez és az internethez. A Kaspersky Lab kutatása szerint ezek a számítógépek – feltehetően rendszer-adminisztrátorok, hálózati rendszergazdák, ipari automatizálási rendszerek fejlesztői és integrátorai valamint alvállalkozók – szabadon csatlakoznak az internetre, mivel nem kötődnek csak egyetlenegy ipari hálózathoz.

 

Ugyanakkor az internet nem az egyetlen dolog, ami veszélyezteti a számítógépes biztonságot az ICS rendszerekben. A kutatás időszakában a vizsgált számítógépek 10,9%-a jelzett kártékony programot, amint egy mobil adattároló eszközt csatlakoztattak.

 

Az ipari számítógépek 8,1%-a blokkolt már e-mailen keresztül érkező rosszindulatú programot. A legtöbb esetben a támadók adathalász e-maileket használnak, hogy eltereljék a felhasználó figyelmét, és a leggyakrabban olyan dokumentumnak álcázzák a rosszindulatú fájlokat, mint például MS Office- vagy PDF-fájlok. A különböző technikák alkalmazásával a bűnözők gondoskodnak arról, hogy az emberek mindenképp letöltsék a kártékony programot az ipari szervezetek számítógépeire.  

 

A Kaspersky Lab kutatásai szerint a kártékony programok világszerte komoly veszélyt jelentenek az ipari vállalatok számára, hiszen teljesen megbéníthatják a hálózat feletti kontrollt vagy felhasználhatóak célzott támadásokra, mert a hálózatban rejlő funkciók rengeteg lehetőséget adnak a kiberbűnözőknek is.  

„Elemzésünk azt mutatja, hogy a vak hit az internettől izolált hálózati technológiák felé manapság már elavult. A kritikus infrastruktúrák elleni támadások számának növekedése azt jelzi, hogy az ICS hálózatokat megfelelően kell védeni mind a belülről – mind a kívülről érkező rosszindulatú programoktól. Azt is fontos megjegyezni, hogy megfigyeléseink szerint a támadások szinte mindig a leggyengébb láncszemnél kezdőnek, ami nem más, mint az ember." – mondta Evgeny Goncharov, a Kaspersky Lab „Critical Infrastructure Defense" részleg vezetője.

A Kaspersky Lab „2016. II. félévi Fenyegetettségi Index az Ipari Automata Rendszerekben" című jelentés további főbb megállapításai a következők:

 • Minden negyedik célzott támadást, amelyet a Kaspersky Lab észlelt, ipari vállalatok ellen indították
 • 20.000különböző kártékony-program mintát találtak az ipari automatizálási rendszerekben, amelyek kb. 2000 különböző malware-családhoz tartoznak
 • 75 biztonsági rést detektált a Kaspersky Lab 2016-ban, amelyek közül 58 a kritikus sebezhetőség maximumát érte el
 • A TOP 3 ország, ahol ipari számítógépek elleni támadást regisztráltak: Vietnam (66%), Algéria (65%), és Marokkó (60%)

Annak érdekében, hogy megvédje az ICS rendszert az esetleges kibertámadásoktól, a Kaspersky Lab biztonsági szakértői az alábbiakat javasolják:

 • Végezzen biztonságiellenőrzést, hogy azonosítsa és eltávolítsa a biztonsági réseket
 • Kérjen külsőféltől detektáló-szolgáltatást:a neves gyártók segíthetnek a jövőbeli lehetséges támadások feltérképezésében
 • Képezze a személyzetet
 • Biztosítson védelmet belül és kívül.A megfelelő biztonsági stratégia jelentős forrást fordít a támadások észlelésére és blokkolására, mielőtt azok elérhetik a kritikusan fontos rendszerelemeket
 • Fejlessze a védelmimódszereket:Ne elégedjen meg az alapértelmezett ellenőrző rendszerekkel, hanem keressen speciális hálózati védelmet, hogy növelje a teljes biztonságot

Bővebb információt a kutatásról és annak összefoglalóját a Securelist honlapján találja, a teljes kutatási anyag a Kaspersky Lab ICS CERT oldalán érhető el

Y-Gen Financial Kft.: piacfelügyeleti eljárás és azonnali eltiltás

Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy jogosulatlanul bármely tevékenységet, így különösen portfóliókezelést, valamint függő ügynöki tevékenységet végezzen. A jegybank – amely mindenkor kiszűri a piacról a nem felügyelt, engedély nélküli szereplőket – a társaság tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta az Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy jogosulatlanul bármely tevékenységet, így különösen portfóliókezelést, valamint függő ügynöki tevékenységet végezzen. A jegybank – amely mindenkor kiszűri a piacról a nem felügyelt, engedély nélküli szereplőket – a társaság tevékenységének vizsgálatára piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. február 17-én hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a gyanú szerint jogosulatlan portfóliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozó Y-Gen Financial Kft. tevékenységének áttekintésére.

Az eljárás célja megállapítani, hogy az Y-Gen Financial Kft. végez-e, illetve végzett-e az MNB engedélye nélkül – rendszeres gazdasági tevékenység keretében – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, így portfóliókezelést, illetve bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet.

Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során február végén eredményes helyszíni ellenőrzést tartott az Y-Gen Financial Kft. által használt ingatlanban, ma közzétett végzésében pedig befektetővédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a Y-Gen Financial Kft.-nek, hogy bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank már korábban közzétette az Y-Gen Financial Kft.-re vonatkozóan a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, és az eddigi bizonyítékok alapján haladéktalanul büntetőfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.

Az Y-Gen Financial Kft. széles körben – egyebek mellett elektronikus levelek útján – hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét.

A portfóliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfóliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, melyeknek az Y-Gen Financial Kft. bizonyosan nem felel meg.

Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az Y-Gen Financial Kft. részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegek – befektetőknek való – visszafizetési kötelezettségét. A jegybank a piacfelügyeleti eljárást lezáró döntést a honlapján fogja közzétenni.

Az MNB ismételten felhívja a potenciális befektetők figyelmét arra, hogy egy-egy szolgáltatás, termék – különösen a tőkeáttételes befektetési termékek (pl.: FX és CFD) – igénybevétele előtt mindig előzetesen (s ne csak esetlegesen a kár bekövetkezte után) ellenőrizzék, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e pénzügyi, illetve befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel vagy regisztrációval, s így szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásaiba. Ezen információkkal kapcsolatban az MNB honlapja, ügyfélszolgálata, illetve vidéki pénzügyi tanácsadó irodái minden szükséges tájékoztatást megadnak a szerződésük megkötése előtt álló érdeklődőknek.

LASSABBAN JUTNAK A MAGYAR BETEGEK A LEGÚJABB GYÓGYSZERES TERÁPIÁKHOZ, MINT A LEGTÖBB EURÓPAI ORSZÁGBAN

Az innovatív onkológiai gyógyszerek ártámogatásba történő befogadási ideje Magyarországon rendkívül hosszú. Ezt még a közbeszerzések bürokratikus eljárása is tetézi, ami további hosszú hónapokig tart. Ugyanakkor a legújabb gyógyszerek alkalmazása jelentősen hozzájárul a születéskor várható élettartam növeléséhez, amiben Magyarország sereghajtó Európában.

 

Az innovatív onkológiai gyógyszerek ártámogatásba történő befogadási ideje Magyarországon rendkívül hosszú. Ezt még a közbeszerzések bürokratikus eljárása is tetézi, ami további hosszú hónapokig tart. Ugyanakkor a legújabb gyógyszerek alkalmazása jelentősen hozzájárul a születéskor várható élettartam növeléséhez, amiben Magyarország sereghajtó Európában.

 

Az új onkológiai gyógyszerek ártámogatásba történő befogadási ideje Magyarországon rendkívül hosszú, egy nemrégiben elvégzett elemzés szerint átlagosan 3,7 év, így – a terápiás lehetőségek robbanásszerű fejlődése ellenére – sokszor éveken át változatlan marad a betegek számára elérhető terápiák köre.

A tavalyi évben október 27-én hirdette ki az Emberi Erőforrások Minisztere négy onkológiai terápiás területen (melanoma, prosztatadaganat, onkohematológia, tüdődaganat) 15 új, innovatív gyógyszer támogatásba történő befogadását. Az így elérhetővé váló új gyógyszerek több ezer embernek javíthatják jelentősen az életkilátásait. A bemutatott tervek szerint az érintettek 2017. januárjától juthattak (volna) hozzá az életmentő terápiákhoz, azonban ez a dátum nem valósult meg. 2017. február 1-től, elvileg és csak 6 új készítmény vált elérhetővé, a többi új gyógyszer támogatásba kerülésének időpontja várhatóan április 1.

Így nem elég, hogy éveket kell várni a döntésre, de a bejelentett új gyógyszerek többsége esetében most már akár további fél év is eltelik a rendelet kihirdetése és a között az időpont között, amire a betegek a támogatási rendszer normál menetében hozzájuthatnak a terápiához.

A késleltetett befogadások hátterében több dolog is áll. A magyar gyógyszer-értékelési folyamat kifejezetten pénzügyi fókuszú, amit jelentős forráshiány súlyosbít. Valamint a végső (minisztériumi szintű) döntéshozatalnak nincs meghatározott határideje, aminek következtében a teljes elbírálási időszak több hónapig, vagy akár több évig is elhúzódhat.

Eközben az innovatív terápiák, új gyógyszerek alkalmazása jelentősen hozzájárul a születéskor várható élettartam növeléséhez. Az OECD és más fejlődő országokban a lakossággal súlyozott átlagos születéskor várható élettartam 2000 és 2009 között jelentősen, közel 2 évvel nőtt, és a becslések szerint ebben az innovatív gyógyszereknek volt a legnagyobb szerepe.

Ezzel szemben egy onkológiai elemzésből kiderül, hogy a 2010-ben prosztatarákban, a vastagbélrákban és a tüdőrákban szenvedő magyar onkológiai betegek 1, 2 és 3 éves túlélése nem változott meg jelentős mértékben a 2006-os értékekhez képest. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban nem történt új (originális) terápiát érintő gyógyszerbefogadás a tanulmány által vizsgált 3 onkológiai indikációban, ezáltal a betegek túlélési esélyei sem tudtak javulni.

Mindezeken túl, ha esetleg egy kezelőorvos úgy dönt, hogy a betegének nincs 6 hónapja várni, idén januártól egy további nehezítő tényezővel találja szembe magát az orvos és a beteg az új, innovatív gyógyszerekhez történő hozzájutásban. Az egyedi méltányossággal adható gyógyszereket ugyanis immár csak egy bizonyos keretösszegig finanszírozza a biztosító, az e feletti összeget az érintett gyártóknak vissza kell majd fizetni. Ez a későbbiekben akár azt is jelenti, hogy ingyen kellene a lakosság számára biztosítani a gyógyszert.

Jelen pillanatban is közel 50 új terápia vár arra, hogy segíthessen a magyar betegeken is többek között az onkológia, a diabétesz, az ízületi és egyéb gyulladásos betegségek, a tüdőgyógyászati kórképek és a Hepatitis C területén. Fontos lenne a támogatásba való befogadási folyamat felgyorsítása és a bürokrácia csökkentése, hogy az arra rászoruló betegek időben megkaphassák a legmegfelelőbb kezeléseket.

 

Népszerűek a kiállítói helyek a 78. OMÉK-ra

Nagy a kereslet a kiállítói helyek iránt a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK). Az idén szeptember 20-án kezdődő rendezvényre már közel 400 pultot foglaltak le a jelentkezők.

Nagy a kereslet a kiállítói helyek iránt a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárra (OMÉK). Az idén szeptember 20-án kezdődő rendezvényre már közel 400 pultot foglaltak le a jelentkezők.

Nagy számban jelentkeznek a kistermelők és a családi gazdálkodók a kiállítói helyekért az idei OMÉK-ra, amelyet 2017. szeptember 20-24. között rendeznek a HUNGEXPO és a Kincsem Park területén. A szakkiállítói helyek iránt is folyamatos az érdeklődés, egyre több standnak van már gazdája.   A vásárt szervező Agrármarketing Centrum azt javasolja, hogy aki szeretne részt venni a vásáron, minél hamarabb töltse ki a jelentkezési lapot, hogy válogathasson a területbérlési lehetőségek közül.

A kétévente csaknem százezer látogatót vonzó kiállításon ezúttal is a fejlett, hatékony, környezettudatos vállalkozásokra és a családi gazdaságokra épülő magyar mezőgazdaság értékeit és eredményeit, kézműves élelmiszereit ismerhetik meg a látogatók. A korábbi évektől eltérően a rendezvényen ezúttal nem csak hazánkból, de az egész Kárpát-medencéből, elsősorban a hátáron túli területekről is érkeznek szakmai kiállítók.

A 78. OMÉK számos más újdonságot is tartogat: a termelők kistájak szerint vonulnak majd fel, ezért a látogatók találkozhatnak többek között az Őrség, a Nyírség, a Szigetköz jellemző termékeivel, ízeivel és hagyományaival. A kis- és kézműves termelők a HUNGEXPO G pavilonjában kapnak majd helyet.

Az OMÉK a szakma és a nagyközönség egészét szeretné megszólítani, de 2017-ben kiemelten a főiskolás és egyetemista korosztályt célozza meg. A programok során hallgatói konferenciáknak és kerekasztal beszélgetéseknek is helyet biztosítanak majd.

Ezen kívül a már megszokott módon a nagyközönséget igazi kulturális kavalkád, koncertek, interaktív programok várják majd, de lesz „Gyermeksziget" és „Civil tér" is, ahol az agráriumhoz kötődő alapítványok, szakmai szervezetek munkájával ismerkedhetnek meg a látogatók.

A kiállítók jelentkezését továbbra is várják, regisztrálni a www.omek2017.hu honlapon lehet.

Hamis alkalmazások fenyegetik a Minecraft játékosokat a Google Play áruházban

Az ESET kutatói 87, a népszerű Minecraft játékhoz köthető hamis alkalmazást fedeztek fel a Google Play áruházban, amelyek agresszív hirdetésekkel és rosszindulatú programokkal támadják a felhasználókat. Eddig közel 990 000 felhasználó töltötte le ezeket a Minecraft játékosokat fenyegető hamis modifikációkat (modokat).

 

Az ESET kutatói 87, a népszerű Minecraft játékhoz köthető hamis alkalmazást fedeztek fel a Google Play áruházban, amelyek agresszív hirdetésekkel és rosszindulatú programokkal támadják a felhasználókat. Eddig közel 990 000 felhasználó töltötte le ezeket a Minecraft játékosokat fenyegető hamis modifikációkat (modokat).

 

Nemrégiben került napvilágra a népszerű Minecraft játékhoz kapcsolódó scareware (olyan program, amely hamis vírusírtó programnak álcázza magát, és kártevőket tölt le a felhasználó gépére) kampány, azonban az ESET kutatói most újabb hamis alkalmazásokat találtak a Google Play áruházban. A Minecraft játékhoz köthető rosszindulatú, hamis modok két fő kategóriára oszthatók: hirdetésmegjelenítő programokra (az ESET által felfedezett Android/TrojanDownloader.Agent.JL használatával), illetve a felhasználót rosszindulatú weboldalakra irányító alkalmazásokra (az ESET által azonosított Android/FakeApp.FG révén).

 

A hirdetésmegjelenítő kártevő esetében, az ESET 14 hamis alkalmazást jelentett, amelyek Minecraft modként jelentek meg az áruházban, és 80 ezer felhasználó telepítette ezeket. Az alkalmazások egyetlen feladata az agresszív hirdetésmegjelenítés, így ezek gyakran kapnak negatív visszajelzéseket a felhasználóktól.

 

A hirdetésmegjelenítő hamis alkalmazások mellett, az ESET 73 olyan applikációt talált és jelentett, amelyek Minecraftnak álcázva magukat, fertőzött weboldalakra irányítják az áldozatokat. Ezeket az alkalmazásokat közel 910 000 felhasználó telepítette 2017 január és március között. Az alkalmazás elindítása után a képernyőn egy 'Letöltés' gomb jelenik meg, azonban erre kattintva nem modok töltődnek le, hanem a felhasználó egy weboldalra irányítódik, ahol mindenféle zavaró tartalom jelenik meg.

 

 

 

„Annak érdekében, hogy védve legyünk ezektől a hamis alkalmazásoktól és kártevőktől, mindig hivatalos áruházakat válasszunk, és legyünk nagyon óvatosak, ha olyan külső gyártótól származó alkalmazást töltünk le, amely meglévő programokhoz kínál kiegészítő funkciókat" – mondta Lukáš Štefanko, az ESET kártevőkutatója. „Ez segít abban, hogy az applikáció népszerűségét a telepítések számából, az értékelésekből, illetve a szöveges visszajelzésekből megállapíthassuk. Ha olyan alkalmazást látunk, ahol alacsony az értékelés, és sok a dühös visszajelzés, akkor az mindenképpen a megbízhatatlanság jele."

A Google Play áruházban megjelenő Minecraft modokról szóló elemzést megtekintheti a WeLiveSecurity.com weboldalon

BASELITZ – ÚJRAJÁTSZOTT MÚLT –Magyar Nemzeti Galéria –- A épület, 2017. április 1. – július 2.

Georg Baselitz napjaink egyik legnépszerűbb német kortárs művésze. A Magyar Nemzeti Galéria a budapesti Goethe Intézet közreműködésével hozta létre az időszaki kiállítást, amelyen több mint 80 műalkotást mutat be. A tavaszi tárlatra a művek hazai és nemzetközi köz- és magángyűjteményekből, egy része pedig közvetlenül a művész műterméből érkezett ide.

Georg Baselitz napjaink egyik legnépszerűbb német kortárs művésze. A Magyar Nemzeti Galéria a budapesti Goethe Intézet közreműködésével hozta létre az időszaki kiállítást, amelyen több mint 80 műalkotást mutat be. A tavaszi tárlatra a művek hazai és nemzetközi köz- és magángyűjteményekből, egy része pedig közvetlenül a művész műterméből érkezett ide.

A Baselitz-kiállítás a Szépművészeti Múzeum"klasszikus kortárs német képzőművészet" sorozatának harmadik tagja. 2012-ben Günther Uecker, 2014-ben Jörg Immendorff került sorra a második világháború utáni jelentős német alkotók közül. Georg Baselitz művei alapjában eltérnek a két előző alkotó szemléletétől, bár mindegyiket erősen befolyásolja a német hagyomány.

Bódi Kinga művészettörténész kurátor vezetett végig az emeleti tárlaton. Nagyon tetszett a bevezető mondata: „valaha minden művész kortárs volt". Baselitz nem absztrakt képekben ábrázolja az absztrakt idő rétegeit. Neki is egyformán fontosak a jó és a rossz német emlékek. Naponta a múltból indul ki, mégis korunk legautonómabb művészeként tartják számon a világban. A kiállítás nem kronologikus, nem retrospektív, hiszen nincs haladás és fejlődés, csak témák. A festmények, grafikák és szobrok monumentálisak, gyakran legalább kétszeres életnagyságúak.

Georg Baselitz életrajzáról elmondta, hogy 1938-ban született a Drezdához közeli Deutschbaselitz-ben, ahol napirenden voltak a vendek és a szászok konfliktusai. Eredeti neve: Hans Georg Korn. Apja 1945 után a náci múltja miatt börtönbe került, ezért anyja küzdelmesen nevelte fel a három gyermekét. Az ifjú Georg ismerhette a Drezdai Képtárat, de az 1950-es évek NDK-jában nem hallhatott a Bauhaus-ról. A berlini főiskoláról 1957-ben kivágták, mert absztrakt képekben fogalmazott. 1957-ben (még nem állt a Berlini Fal) átment Nyugat-Németországba. A nyugati szabadság összezavarta, a különböző irányzatok gúzsba kötötték, ezért új utat keresett. Berlin még nem heverte ki a háborús sokkot, a város kiüresedett, nem voltak galériák, sem kultúra. Baselitz tagadta az egzisztencializmust és a realizmust, a fiatalok ide-oda sodródtak. Ilyen közegben indult a pályája. Először Michael Werner galériájában állította ki új műveit, amelyekkel megbotránkoztatta a közönséget. 1963-ban vette fel a Baselitz nevet. Tovább kereste a helyét. 1965-66-ban 130 festményt készített az ún. remix formában, azaz újrafestett régi emlékeket. Hatásukat az időrétegeknek köszönhetik. A német sorsot, a kitárt szárnyú birodalmi sas negatívját az ujjaival festette (Fingermalerei). 1965 táján fametszeteket, 1977-ben linómetszeteket készített, ezekből kiállított néhányat a bécsi Albertina. E korszakában magát manieristának mondta, technikai kísérletekbe fogott. (A kurátor megjegyezte, hogy Parmigianino rajzait fillérekért lehetett megkapni.) 1980-tól sikertelenül próbálkozott azzal, hogy a szobrokat is a fejük tetejére állítsa, de így csak a festmények működtek. A szobrok három dimenziósak, ezért talpon maradtak. Baselitz kedvenc saját műve a Drezdai nők. A konkáv és konverz játéka durva faragványokon, baltával és vésővel teszi láthatóvá a háború utáni nők arcán a szenvedéseiket minden finomkodás nélkül, hiszen látta őket és a tönkrement várost. A drezdai szobrok és képek 1989-ben készültek. Az utolsó emeleti teremben Oroszképek címmel nagyméretű festmények a szocreál alakjait roncsolják szét, hogy intenzívebben feldolgozza a múltat, az „elmúlt jövőt". Itt találjuk a Kettős portré című alkotást: a hatalmas méretű faszobrot (azaz a fémből öntött változatát). Egy óriási csavar két végén a saját és a felesége portréja néz felénk. Baselitz gyakran utal Seneca gondolatára: „a vég nem kerülhető el – az út legyen tudatos".

Az A épület földszintjén szintén óriási méretű bronz önportrét láthatunk, mellette a felesége karol bele. Itt helyeztek el néhány monumentális festményt is, valamint megtekinthetjük a Baselitz műhelyében készült másfél órás dokumentumfilmet.

Georg Baselitz napjaink leghíresebb kortárs német képzőművésze. Mutatják a rangos kiállítások és árverések. Szerepelt a New York-i Guggenheim Múzeumban, a londoni Royal Academy of Arts-ban, a müncheni Haus der Kunstban, a frankfurti Städel Múzeumban, a 2015-ös Velencei Biennálén. Munkái csak az 1970-80-as évektől vettek részt nemzetközi tárlatokon, alkotói éveinek első húsz évében elkerülte a siker. Saját bevallása szerint legalább 2500 képet festett az elmúlt ötven év alatt. Folyamatosan újranézi, újraalkotja múltjának egy-egy részletét, elmozdítja eredeti történelmi helyzetéből és idejéből. Átemeli a jelenbe, a jövőbe. Új hagyományt formál belőlük. Alkotói fordulópontja 1969-re tehető, amikor megkérdőjelezte az európai festészeti hagyományt, és állította fejre alakjait vagy tájait a vásznakon. Az alkotásról radikálisan új nézeteket választott, hogy megújítsa a szín- és formavilágot. Alapjaiban forgatja fel a képekről alkotott gondolkodásmódunkat.

A Goethe Intézet több programot szervez a kiállítás ideje alatt. Bódi Kinga kurátor mellett Alexander Tolnay működött közre a tárlat létrehozásában, Fehér Dávid művészettörténész pedig kísérő katalógust készített Baselitz műveiről.

DOBI ILDIKÓ

 

Rég nem szerelem lakásvetítések

Az Ernelláék Farkaséknál sikeres lakásmozi-sorozatán felbuzdulva a magyarhangya új filmjét, a Scope100 projekt idei győztesét, a Rég nem szerelem című francia-belga filmet lakásvetítések számára is elérhetővé teszi április hónapban. 

 

Az Ernelláék Farkaséknál sikeres lakásmozi-sorozatán felbuzdulva a magyarhangya új filmjét, a Scope100 projekt idei győztesét, a Rég nem szerelem című francia-belga filmet lakásvetítések számára is elérhetővé teszi április hónapban. 

 

A francia-belga koprodukcióban készült családi dráma hősei, Boris és Marie 15 év házasság után válni készülnek. Ám Boris addig nem tud elköltözni a lakásból, ahol lányaikkal élnek, amíg Marie nem vásárolja ki belőle. Mi történik, ha már nem lehet rendbehozni, ami tönkrement? Joachim Lafosse rendező (Sárdobálók, Gyermekeink, Fehér lovagok) nem egy házasság megromlását mutatja be, hanem realista módon tárja fel a szereplők jelen idejű próbálkozásait az összetett és idegőrlő helyzet megoldására. A némafilmes sztárja, Bérénice Bejo és az eddig főként rendezőként ismert Cédric Kahn főszereplésével készült filmet a cannes-i Rendezők kéthete szekciójában mutatták be. A Rég nem szerelem a hazai SCOPE100 online filmfesztivál idei nyertese lett.

https://youtu.be/tIDyHbZLUOE  (12E)

A film premier előtt három alkalommal szerepelt a Frankofón Filmnapok budapesti programjában.

 

A magyarhangya a lakásvetítésekre a film alkotói helyett szakpszichológusokat biztosít, akik a vetítések után testre szabva elemzik a szakítás filmben látható stációit.

Olyan közösségek jelentkezését várjuk, amelyek teljesíteni tudják a következő feltételeket:

– A házigazda betöltötte 18. életévét,

– rendelkezik olyan ingatlannal, ahol legalább 15-en kényelmesen meg tudják nézni a filmet.

– rendelkezik megbízhatóan működő blu-ray lejátszóval, HD-projektorral, vetítővászonnal

  vagy vetítésre alkalmas felülettel (tv, monitor nem elfogadott)

– megállapodást köt a film forgalmazójával és nyilatkozik a vetítés törvényes kereteinek

  betartásáról;

– vállalja, hogy egy előre egyeztetett időpontban tartja meg a vetítést

– megszervezi a saját, minimum 15 fizető nézőt számláló közönségét. A jegy ára 1.500 forint.

 

Jelentkezni április 11-ig lehet a lakasvetites@magyarhangya.hu címen. A vetítési időpontok a jelentkezések beérkezési sorrendje szerint kelnek el.

 

A Rég nem szerelem hivatalos premierje: április 6.

 

http://magyarhangya.hu

 

Lantai József

A Sony World Photography Awards kiválasztotta Magyarország legjobb fotóját

A 2017-es Sony World Photography Awards szakmai zsűrije 2017. március 28-án bejelentette, hogy Csoboth Edina "Oliver" című fotómunkája nyerte a magyar Nemzeti díjat az idei évben.

 

A 2017-es Sony World Photography Awards szakmai zsűrije 2017. március 28-án bejelentette, hogy Csoboth Edina "Oliver" című fotómunkája nyerte a magyar Nemzeti díjat az idei évben.

 

A Nemzeti díj a világ legnagyobb fotóversenyének, a Sony World Photography Awards-nak egy globális programja, amely – szakmai tudástól függetlenül – minden fotós előtt nyitva áll.  Célja, hogy a nevezett 65 ország fotósainak fényképeiből kiválassza a legjobb, egyetlen képből álló munkát.

 

Csoboth Edina így foglalta össze győztes, „Oliver" című fotójának történetét:

„Úgy gondoltam, hogy egy tiszta és szuggesztív portréképet készítek Oliverről, az ő egyedi karakterisztikáját csak természetes fények és az analóg technológia segítségével tudtam a legjobban kiemelni. A tökéletes atmoszféra megteremtéséhez szükségem volt egy külső helyszínre, valamint egy középformátumú fényképezőgépre."

 

Csoboth Edina 2006-ban kezdte a fényképezést, tehetségére már tanulmányai alatt több fotóművész felfigyelt. Már a pályája elején is a portréfotózás vonzotta leginkább, azonban egy évvel később részt vett élete első divatfotózásán, amely biztos alapot nyújtott ahhoz, hogy munkássága során saját koncepcióit kövesse. „Punk City" című munkája 2011-ben elnyerte a Sony World Photography Award Divat kategóriájának díját.

 

„Egy ilyen rangos pályázaton elsőnek lenni a magyarok között hatalmas büszkeség és boldogság. Nem hittem volna, hogy a 2011-es győzelmem után újból sikerülhet." – mondta Csoboth Edina.

 

A magyar Nemzeti díj további helyezéseinek alakulása a következő:

 • 2. helyezést ért el: Csoboth Edina "Invisible Soul" című munkájáért
 • 3. helyezést ért el: Csákvári Péter "X-flys" című munkájáért

 

Mind a 65 nevezett ország Nemzeti díj győzteseinek és dobogósainak névsorát március 28-án jelentették be, munkáik megtekinthetők:

https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winners-galleries/2017/national-awards

 

A győztes fotópályázat a többi kiválasztott, elismert és nyertes alkotással együtt megtekinthető a Sony World Photography Awards és Martin Parr életművének közös kiállításán április 21. és május 7. között Londonban, amelyek helyet kapnak a díjátadó hivatalos évkönyvében is.

https://www.worldphoto.org/2017exhibition

 

Összesen 227 596 nevezés érkezett a 2017-es Sony World Photography Awards fotópályázatára:

 • Professzionális versenyben: 110 270 nevezés
 • Nyílt versenyben: 105 692 nevezés
 • Ifjúsági versenyben: 11 634 nevezés

 

A World Photography Organisation egy globális szervezet, amely fotográfiával kapcsolatos kezdeményezéseket támogat világszerte 180 országban. 2017-ben fennállásának tízedik évfordulóját ünnepli a Sony World Photography Awards-on névadó szponzorával, a Sony-val, mellyel partneri együttműködése szintén tíz éve tart. A fotóverseny minden évben a legjobb kortárs fotográfusok munkásságát ismeri el az előző évben készített, és a fotópályázat négy kategóriájába – Professzionális, Nyílt, Ifjúsági és Diák Fókusz – beküldött pályázatok értékelésével. A 2017-es Sony World Photography Awards nyerteseinek névsorát április 20-án hirdetik ki.

 

https://www.worldphoto.org

http://www.sony.net

 

Lantai József

A Bethlen Téri Színház és a Manna harmadik alkalommal írta ki Találkozások nevű pályázatát

Pályakezdő rendezők jelentkezését várják kétszereplős kamaradarabok megrendezésére. Az elsőként megvalósult előadás, a Valcz Péter rendezte Mary és Max (SZ: Grisnik Petra és Gőz István) éppen most nyerte el a MOST Feszt szakmai zsűrijének különdíját.

 

Pályakezdő rendezők jelentkezését várják kétszereplős kamaradarabok megrendezésére. Az elsőként megvalósult előadás, a Valcz Péter rendezte Mary és Max (SZ: Grisnik Petra és Gőz István) éppen most nyerte el a MOST Feszt szakmai zsűrijének különdíját.

 

A tatabányai MOST Feszten a zsűri különdíjjal jutalmazta a Mary és Maxet, a Találkozások tehetséggondozó program elsőként megvalósult előadását.

https://www.youtube.com/watch?v=gnDhrYvdHmM&t=5s

A Bethlen Téri Színház és a Manna újra kiírta pályázatát, amire fiatal, pályakezdő színházi alkotók jelentkezését várják. (lásd: http://www.bethlenszinhaz.hu/talalkozasok)

 

Kétszereplős kamaradarabok megvalósítására lehet pályázni, amelyben a pályázó munkáját egy felkért mentor rendező segíti, a megvalósítás egyik feltétele pedig a két színész közti generációs korkülönbség. Az elmúlt két évadban összesen négy Találkozások előadás valósult meg olyan művészek közreműködésével, mint Botos Éva, Tordai Teri, Gőz István és Zsótér Sándor.

 

2015 tavaszán indította útjára a két intézmény a Találkozások programot. Az első pályázat nyomán két produkció valósult meg; 2016 áprilisában mutatták be Valcz Péter rendezésében a Mary és Max című előadást, (lásd: http://euroastra.hu/node/100220) azt követően Szilágyi Bálint állította színpadra Peter Handke Az aranjuezi szép napok című művét. (lásd: http://euroastra.hu/node/102946) A tavalyi év pályázatának eredményeként jött létre a decemberben bemutatott Egy fiú Boszniából (lásd: http://euroastra.hu/node/108139) Lazici Noémi rendezésében, majd februárban Cseh Judit állította színpadra Pataki Éva regénye nyomán készült Nőkből is megárt… című darabot.

 

Az Asperger-szindrómás Max és az amerikai kislány, Mary barátságáról szóló előadásra már iskolai csoportokat is vár a Bethlen Téri Színház, ahol külön feldolgozó drámaórát tartanak a gyerekeknek. Ugyanígy drámatanárok segítenek feldolgozni az Egy fiú Boszniából történetét. A pedagógusok és az osztályok számára akár külön egyeztetett napközbeni időpontban is elérhetővé teszi a színház az előadásokat.

 

A Találkozásokra bárki pályázhat, aki a szükséges dokumentumokat április 30-ig, elektronikus formában benyújtja. A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.bethlenszinhaz.hu és www.mannaprodukcio.hu oldalakról.

 

Aki szeretne ízelítőt kapni az eddig elkészült előadásokból, az áprilisban mindegyik Találkozások produkciót megnézheti a Bethlen Téri Színházban.

 

április 3., hétfő

Egy fiú Boszniából – Ad De Bont írása alapján

Szereplők: Botos Éva, Jászberényi Gábor

Mentor rendező: Szikszai Rémusz

Rendező: Lazici Noémi

 

április 10., hétfő

Mary és Max – A. Elliot gyurmafilmje nyomán

Szereplők: Grisnik Petra, Gőz István

Mentor rendező: Jordán Tamás

Rendező: Valcz Péter

 

április 12., szerda

Peter Handke: Az aranjuezi szép napok

Szereplők: Eke Angéla, Zsótér Sándor

Mentor rendező: Zsótér Sándor

Rendező: Szilágyi Bálint

 

április 2., 9., 20.

Pataki Éva: Nőkből is megárt…

Szereplők: Tordai Teri, Horváth Lili

Mentor rendező: Mészáros Márta

Rendező: Cseh Judit

 

www.bethlenszinhaz.hu

www.mannaprodukcio.hu

 

Lantai József

Axwell Λ Ingrosso is a Soundra tart

Európa legmenőbb vízparti fesztiváljának fellépőgárdája újabb sztárokkal bővült, élükön a Swedish House Maffia két hírességével, az Axwell Λ Ingrosso párossal.

 

Európa legmenőbb vízparti fesztiváljának fellépőgárdája újabb sztárokkal bővült, élükön a Swedish House Maffia két hírességével, az Axwell Λ Ingrosso párossal.

 

Érkezik tehát a Balaton Soundra a skandináv elektronikus zenei élet legmenőbb és legfelkapottabb house-kollektívájának, a legendás múltú Swedish House Maffiának két világsztárja, Axwell Λ Ingrosso, (https://www.youtube.com/watch?v=2JzttfbZWpQ) akik 2014-es összeállásuk óta készítik a híresebbnél híresebb slágereiket.

 

Jön a Grammy-díjas, rendkívül tehetséges és ambiciózus DJ-producer Zedd, (https://www.youtube.com/watch?v=h–P8HzYZ74) aki feltartóztathatatlanul száguld előre a siker útján: alig múlt huszonhét éves, de már korunk legfelkapottabb-keresettebb EDM előadói között jegyzik.

 

Itt lesz Zamárdiban a mindig nagyszerű formában lévő holland veterán house DJ-producer, énekes, zeneszerző Don Diablo, (https://www.youtube.com/watch?v=Oy9V_4im0wg) és első alkalommal lép fel hazánkban Anglia egyik legújabb pop-kedvence, a huszonegy éves énekesnő-dalszerző-modell Dua Lipa. (https://www.youtube.com/watch?v=-rey3m8SWQI)

 

Visszatér Hollandia ultramodern, zajos és egyedülálló elektronikus zenei projektje, a Noisia is, (https://www.youtube.com/watch?v=50oHjGnnS_0) a rap felhozatalt az angol Section Boyz erősíti. (https://www.youtube.com/watch?v=RTn3b3EPTWo)

 

A feltörekvő DJ-producer generációt képviseli a Balaton Soundon a legnagyobb amerikai fesztiválokat megjárt huszonéves DJ-hölgy Mija, (https://www.youtube.com/watch?v=gL25WlRuGcA) valamint Belgium új kedvence, a kőkemény basszusokkal kísérletező Eptic.

(https://www.youtube.com/watch?v=2glQFBfXw-I)

 

A magyar fellépők közül biztosan fellép már Zamárdiban:

a Punnany Massif – https://www.youtube.com/watch?v=1Ub2JsiRGGc

Halott Pénz – https://www.youtube.com/watch?v=xRGNzR34FKU

Wellhello – https://www.youtube.com/watch?v=PGK9DkEmFg0

és a Brains – https://www.youtube.com/watch?v=vS0-kEzraGA

 

2017. július 5-9.

Balaton Sound

Zamárdi

 

http://sziget.hu/balatonsound

 

Lantai József

Színész Bob formabontó előadásban a Budapesti Tavaszi Fesztiválon

Rendhagyó, nemzetközi színházi előadásban játszik Horváth Kristóf, azaz Színész Bob, a hazai slam poetry közismert alakja. A Vándorlásra születve (Journey/DROM) című előadást mindössze egyszer, április 12-én lehet megnézni az Átrium Film-Színházban a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában, a Goethe Intézet támogatásával.

 

Rendhagyó, nemzetközi színházi előadásban játszik Horváth Kristóf, azaz Színész Bob, a hazai slam poetry közismert alakja. A Vándorlásra születve (Journey/DROM) című előadást mindössze egyszer, április 12-én lehet megnézni az Átrium Film-Színházban a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában, a Goethe Intézet támogatásával.

 

A Vándorlásra születve (The Journey/Drom), színházi előadás. Eredetileg a Per Aspera (Berlin) által kezdeményezett program, amely a Kulturanova (Újvidék), a RomaTrial (Berlin) és a Pro Progressione (Budapest) együttműködésében valósult meg. A produkció magyarországi premierjének létrehozását a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ vállalta.

 

Roma és nem-roma művészek, közösségek koprodukciós színházi programja a Vándorlásra születve (The Journey/Drom), amely a Szerbiából Magyarországon keresztül Németországba vándorló romák történeteit mutatja be. Az egyik szereplő, Horváth Kristóf, azaz Színész Bob a hazai slam poetry közösség közismert alakja. Az előadás angol nyelvű, magyar felirattal.

https://vimeo.com/183862702

 

"Az Újvidékről Berlinbe vezető út évekig a balkáni romák egyetlen kiútja volt a szegénységből és kirekesztettségből. A balkáni országok hivatalos „biztonságossá" minősítése azonban a német menekültstátusz megszerzésének esélyét a nullával tette egyenlővé. Miként lehetséges a normális, kiszámítható élet azok számára, akik a német kitoloncolás és a balkáni agónia között rekedtek?"

 

Az alkotók három városban tartott művészeti együttlétek során valós, személyes történeteket gyűjtöttek olyanoktól, akik maguk is vállalkoztak az útra, akik közösen keresik az „út közbeni lét" (Ando Drom) művészeti és politikai interpretációját, ideértve a folyamatos küzdelmet a sztereotípiák és a rasszizmus ellen, amelyek Európa minden szegletében szociális, politikai és gazdasági gátat jelentenek számukra. A végeredmény egy olyan előadás, amely a szenzációhajhász tv-show formájában jelenik meg, szembe megy a közönség elképzeléseivel, azzal, hogy milyennek kell lennie egy roma előadásnak. Mindez tele humorral, éppen elegendő káosszal és néhány kivételesen erős jelenettel, amelyek tökéletesen bemutatják, mit jelent ma romának lenni Európában. Olyan történeteket mesélnek el a művészet erejével, amelyek ritkán vagy soha nem hallhatók. A programmal Európa legnagyobb kisebbségének erősebb reprezentációjáért és megértéséért állnak ki. Céljuk, hogy támogassák egymás jobb megértését, és hogy javítsák a romák helyzetét a politikában és a köztudatban.

 

A Vándorlásra születve (The Journey/Drom) magyar, szerb, román és német, roma és nem roma művészek együttműködése révén jött létre, az egyik szereplő, Horváth Kristóf. Az előadást élő zenével és hangeffektekkel Magyarország egyik leghátrányosabb kistelepüléséről érkezve, a roma fiatalokból álló M&M zenekar kíséri.

 

A program első munkabemutatóját 2016. április 8-án – a Nemzetközi Roma Napon – tartották a berlini Maxim Gorkij Színház stúdiójában, a Gorkij Studio Я-ben, amelyen több mint teltházzal szembesültek. A történetet két 'mesélő' moderálja, Brina Stinehelfer, amerikai előadóművész igyekszik a történetet 'gyermekmeseként' bemutatni, miközben Branislav Mitrović – aki személyesen is érintett a történetekben – a valóságra fordítja le a mesébe illő elképzelést, amely által a hős lovagból embercsempész, a határőrből ronda troll válik, vagy éppen fordítva.

https://vimeo.com/194028764

 

Az előadáshoz kapcsolódóan – április 11- én kísérő programként – beszélgetést szerveznek meghívott előadókkal a témában, illetve az érdeklődők meghallgathatják az M&M együttes koncertjét a 8. kerületi Auróra közösségi térben (Bp. VIII. Auróra utca 11.)

Részletek és jegyvásárlás: http://www.btf.hu/program?id=83965

 

2017. április 12. 19:00

Vándorlásra születve (The Journey/Drom)

Átrium Film-Színház

 

http://www.btf.hu

http://journey-drom.com

 

Lantai József

Újra forog a régi körhinta — Az Állatkert felújíttatta a forgópódium figuráit és a hajtásrendszert is

Foto: Lantai JózsefFoto: Lantai JózsefÁprilistól újra üzemel az egykori vurstli híres „falovas" körhintája. Az Állatkert kezelésébe 2014-ben került patinás játék az elmúlt szezon vége óta jelentős felújításon esett át: rendbe hozták a forgópódium figuráit, így a falovakat, a gondolákat, a kishajókat és az angyalos-tükrös hintókat, valamint korszerűsítették a körhinta hajtásrendszerét is.

 

Foto: Lantai JózsefFoto: Lantai JózsefÁprilistól újra üzemel az egykori vurstli híres „falovas" körhintája. Az Állatkert kezelésébe 2014-ben került patinás játék az elmúlt szezon vége óta jelentős felújításon esett át: rendbe hozták a forgópódium figuráit, így a falovakat, a gondolákat, a kishajókat és az angyalos-tükrös hintókat, valamint korszerűsítették a körhinta hajtásrendszerét is.

 

Újra forog a Városligetben a régi „falovas" körhinta. A patinás játék sokaknak még a megszüntetett Vidámparkból lehetett ismerős, de az 1950-ben létrehozott Vidámpark maga is örökölte a körhintát az egykori vurstliból. A játéküzem a Vidámpark megszüntetése után, 2014-ben került az Állatkert kezelésébe.

 

A körhinta április 1-től kezdve egészen őszig minden hétvégén, illetve munkaszüneti napon várja a látogatókat, délelőtt 10-tól délután 6 óráig. Sőt, a nyári hónapokban várhatóan hétköznaponként is üzemelni fog. A körhinta nem az Állatkertből, hanem az Állatkerti körútról, vagyis az „utca felől" közelíthető meg, és egy szerény belépti díj (400 Ft/fő/menet) ellenében bárki felülhet rá.

 

A szezon kezdetére az Állatkert jelentős felújításokat hajtott végre a körhintán. Rendbe hozták ugyanis a körhinta forgófedélzetének figuráit, köztük a huszonkét faragott falovat, a két angyalos-tükrös hintót, a két kishajót és a két forgó gondolát, valamint a pódium közepén álló baldachinos építményt is. Kijavították a figurák sérüléseit és felületi hibáit, és valamennyit újra is festették. A hintók és a baldachin új aranyozást is kapott. A felújítások összesen 3,9 millió forintba kerültek, amelyből 2,9 millió forintnyi a körhinta tavalyi bevételéből származott. A fennmaradó összeget az Állatkert egyéb forrásaiból egészítette ki.

 

A forgófedélzet figuráinak és játékelemeinek rendbehozatala mellett a körhinta hajtásrendszerét is korszerűsítették. A körhintát korábban is villanymotorral hajtották, fékezéskor azonban a hosszú hajtótengelyt olyan erőhatások érték, amely a tengely anyagának gyors elfáradásához és végül a tengely idő előtti töréséhez vezettek. A hajtásrendszer korszerűsítése nyomán rövidebb hajtótengely is elegendő, a fékezés maga pedig „motorfékkel", a villanymotor fordulatszámát szabályzó frekvenciaváltóval történik.

 

A régi körhinta az egykori vurstli egyetlen, többé-kevésbé eredeti állapotban megmaradt játéküzeme. Az építés ideje körül van némi bizonytalanság, de a fennmaradt dokumentumok szerint 1906 óta üzemel. Építtetője és első üzemeltetője egy Scheffner nevű körhintás vállalkozó volt, ezért szokták a játékot időnként Scheffner-féle körhintának is nevezni. A vurstli államosítása után a körhintát az 1950-ben létrehozott Vidámpark örökölte, majd annak 2013-as megszüntetése után került az Állatkert kezelésébe. A háború előtti vurstli egyéb látványosságai, így a Jancsi-aréna, a Feszty-körkép, a Klupáti-féle körhinta, a Pöltl-féle céllövölde, a plasztikon és a Fortuna mozgó mára mind eltűntek: a Feszty-körkép máshová került, a többi létesítmény egy része a háborúban ment tönkre, más részüket pedig egy-két évtizeddel azután bontották le, hogy a Vidámparkhoz kerültek.

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert a terület átvételekor világossá tette, hogy ott középtávon állatkerti karakterű látnivalókat fog létrehozni, a megörökölt műemlék játékoknak azonban – ide értve a hullámvasutat, a mesecsónakot és a Scheffner-körhintát is – legalább olyan jó gazdája igyekszik lenni, mint a megszüntetett Vidámpark volt. Ennek jegyében a hullámvasúton már az átvétel után több száz méternyi szakaszon kicserélték a fa részeket és a vaslemez futófelületet, emellett felújítási munkákat végeztek a szerelvényeken is. Kiépítettek továbbá egy éberség kapcsolót, 2015-ben pedig elkészült a pálya elektromos megvilágítása is (ilyen világítás évtizedekkel korábban is létezett, azonban az elmúlt két évtizedben már nyoma sem volt). A mesecsónak medrét még 2014-ben újra szigetelték, 2015-ben pedig újra elkészítették az egykori szunyókáló óriás figuráját is. Az óriás eredetije egy évtizeddel korábban tönkrement, szétfagyott, pótlására a Vidámpark nem tett erőfeszítéseket.

 

A hullámvasutat és a mesecsónakot – a körhintával ellentétben – jelenleg nem használhatja a közönség, mert azokat csak egy építési területen át lehetne megközelíteni. A területre tervezett Pannon Park várhatóan az évtized végére készülhet el, s ezt követően a mesecsónak és a hullámvasút használatának sem lesz majd akadálya.

 

Mozdonyavatás

Március 30-án mutatták be az idei évben alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) jubileuma előtt emléket állító mozdonyt a Nyugati pályaudvaron.

 

Március 30-án mutatták be az idei évben alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) jubileuma előtt emléket állító mozdonyt a Nyugati pályaudvaron.

 

Dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára, Csépke András, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója és Dr. Bódis József, a PTE rektora által tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy színes programokkal készülnek Magyarország első egyeteme jubileumi évében, melyek a tudományos konferenciáktól a világszínvonalú hangversenyig igen széles palettán szolgálhatják a hazai felsőoktatás és a magyar kultúra népszerűsítését.

Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves jubileuma alkalmából szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, az 1367-es pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja. Az indoklás szerint mindez nagyban elősegíti a magyar felsőoktatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének hangsúlyozását így a magyar tudomány eredményei, a magyar felsőoktatás nemzeti örökséggé válnak.

 

Annak érdekében, hogy a kerek évforduló híre az ország minél több pontjára eljusson, a MÁV-START és a Pécsi Tudományegyetem közösen díszíttet fel egy, az egyetemalapítók, így V. Orbán pápa, Nagy Lajos király és Vilmos püspök számára emléket állító mozdonyt. A Siemens Taurus típusú jármű 2018. szeptember 1-ig viseli majd „Ünnepi ruháját", és addig hazánk és Ausztria vasútvonalán mintegy 340 ezer kilométert tesz majd meg, ami annyi, mintha nyolc és félszer megkerülné a Földet. A két intézmény együttműködése nem újkeletű, hiszen már 2014 őszétől a Budapest és Pécs között közlekedő egyik lnterCity-járat PTE IC néven szállítja az utasokat.

A mozdonyavatáson Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora elmondta, hogy szeretnék méltó módon kifejezni tiszteletüket az egyetem alapítói előtt, és ennek érdekében számos színvonalas programmal készülnek a szervezők, nemcsak az alapítás napjára, tehát szeptember elsejére koncentráltan, hanem egész évben. A teljesség igénye nélkül a jubileumi ünnepségsorozat keretében már zajlik a Nemzetközi Tavasz, amely számos távoli ország kultúrájával ismerteti meg az érdeklődőket, Pécsett rendezik meg a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferenciát és a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját, de a Nemzeti Agykutatási Program zárókonferenciájának is Pécs ad majd otthont.

 

A fiatalok számára kiemelt esemény lesz a jubileum által áthatott Pécsi Egyetemi Napok, valamint az EFOTT, amelyet ugyan Velencén rendeznek, de a Pécsi Tudományegyetem lesz a hivatalos házigazda. Szeptember elsején a várossal és az egyházmegyével közös díszünnepség részeként avatják majd fel az egyetemalapító Vilmos püspök és Nagy Lajos király szoborkompozícióját, de a művészet kedvelői további élményekkel gazdagodhatnak: a PTE Művészeti Kara egy Ünnepi Oratóriummal, míg a Janus Egyetemi Színház egy Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarabbal készül a jubileumra. A részletes programsoroló a www.jubileum.pte.hu oldalon érhető el.

A mozdonyavatás előtt felidézhették a jelenlévők a XIV. századot, a PTE Táncegyüttes tagjai ugyanis korhű ruhában középkori táncot adtak elő, az 1367 tájékán ismert, és szakértők szerint akkoriban népszerű zenére.

 

„Nagy Lajos király által 1367-ben létrehozott Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Egyetemünk egyszerre képvisel és vállal egy középkorig visszanyúló nagyszerű tradíciót és kapcsolódik aktívan a jelenre, jövőre irányuló új tudás intézményesítésének feladatához.

A Pécsi Tudományegyetem – felismerve az egyetemalapítás jelentőségét, és vállalva a szellemi örökség gondozását -‚Pécs városa, a Dél-Dunántúl és Magyarország számára is jelentős jubileumi ünnepségsorozatot tervez, hogy méltóképpen ünnepelje meg nem csupán saját fennállását, hanem a magyar felsőoktatás és tudomány évszázadokon átívelő, töretlen fejlődését. Bízom abban, hogy jubileumi programjaink közelebb hozzák Önt egyetemünkhöz, valamint Pécs városához!"
Bódis József a Pécsi Tudományegyetem rektora

 

https://pte.hu

 

Lantai József