2024.július.25. csütörtök.

EUROASTRA – az Internet Magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

Közzétette az ÁSZ a sajtótermékek tájékoztatóit a politikai hirdetésekről -Hirdetés listaárak az elektronikus és nyomtatott médiában

5 perc olvasás

image10_7.jpgAz Állami Számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat az országgyűlési választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. Az ÁSZ honlapján sajtótermékek szerinti bontásban hozta nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyek tartalmáért felelősséget nem vállal.

A választási eljárásról szóló törvény előírása értelmében a 2018. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a sajtótermékek tehettek közzé, amelyek előzőleg megküldték hirdetési árjegyzéküket az ÁSZ részére. Az árjegyzékeket az ÁSZ 2018. január 26-án tette közzé honlapján.

Az ÁSZ által nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választási eljárásról szóló törvény alapján a választást követő 15 napon belül tájékoztatniuk kell a Számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatás tartalmazza, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölő szervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban és milyen terjedelemben tette közzé.

A határidőben, illetve a határidő után beérkezett tájékoztatókat az ÁSZ feldolgozta és a www.asz.hu oldalon a Választások menüpont alatt elérhetővé tette, azok adatait a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során felhasználja. Számos olyan sajtótermék volt, amelyik előzőleg megküldte árjegyzékét az ÁSZ részére, ugyanakkor arról nyilatkozott, hogy a kampányidőszakban nem tett közzé politikai hirdetést. Az ÁSZ a sajtótermékek által megküldött tájékoztatók tartalmáért, jogszabályi előírásoknak megfelelőségéért felelősséget nem vállal.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 148. §-a alapján választási kampányidőszakban politikai hirdetést csak azok a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény szerint sajtóterméknek minősülő és a hatósági nyilvántartásban szereplő orgánumok tehetnek közzé, amelyek hirdetési árjegyzéküket előzőleg megküldték az Állami Számvevőszék részére. A Ve. 148. § (2) bekezdése alapján a sajtóterméknek a választás kitűzését követő 5 munkanapon belül kell az Állami Számvevőszékhez eljuttatnia hirdetési árjegyzékét, amelyet az ÁSZ nyilvántartásba vesz, és honlapján közzétesz. A sajtótermék ugyanezt az árjegyzékét a honlapján közzéteszi.

Az adott választásra vonatkozó szavazás napját követő 15 napon belül a sajtóorgánumoknak az Állami Számvevőszéket tájékoztatniuk kell a kampányidőszakban általuk közzétett politikai hirdetésekről is. A tájékoztatóban a sajtótermékeknek a Ve. 148. § (4) bekezdése szerint arról kell beszámolniuk, hogy az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére, milyen ellenérték fejében, mely időpontban, milyen terjedelemben jelentették meg. A részletes tájékoztatókat szintén közzé fogjuk tenni a honlapunkon.

Az Állami Számvevőszék az árjegyzékeket, valamint a kampányidőszakban közölt politikai hirdetéseket összesítő tájékoztatókat ebben menüpontban, a választásokat elkülönítve, sajtótermékek szerinti bontásban teszi közzé, a határidők lejártát, valamint az adatok feldolgozását követően. Az ÁSZ az árjegyzékeket minden esetben ellenőrzés és változtatás nélkül teszi közzé, így azok tartalmáért felelősséget nem vállal.

A sajtótermékek a politikai hirdetésekre vonatkozó árjegyzékeket, valamint a második bekezdésben meghatározott adattartalmú tájékoztatókat elektronikus, postai úton, vagy személyesen juttathatják el az Állami Számvevőszékhez. Elektronikus úton a valasztas@asz.hu címre, postai úton a 1364 Budapest 4. Pf. 54. címre küldhetik meg, személyesen a 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. címen adhatják le azokat. Az adatok könnyebb feldolgozhatósága és honlapon történő megjelentetése érdekében az elektronikus megküldést, valamint a tájékoztatók esetében a mellékelt formanyomtatvány alkalmazását javasoljuk.

Az ÁSZ honlapján közzétett árlistákon szereplő engedményekből kizárólag az objektív feltételekhez kötött, a megrendelő személyétől független engedményeket fogadja el az ÁSZ. Nem fogadja el az ÁSZ az olyan kedvezményeket, melyeket egyedi elbírálás alapján ad vagy adhat a szolgáltató. Ha feltárásra került, hogy a párt, mint jelölő szervezet által kampányeszközre fizetett ellenérték alacsonyabb, mint a szokásos piaci ár, akkor a különbözet tiltott forrásból származó nem pénzbeli hozzájárulásnak minősül.

Állami Számvevőszék

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2018.

/storage/files/files/valasztas/ogy2018/20180408_segedlet,xls típusú fájlSegédlet a sajtótermékek által a 2018. évi országgyűlési választást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

/storage/files/files/valasztas/ogy2018/20180216_taj,pdf típusú fájlTÁJÉKOZTATÓ a 2018. évi országgyűlési képviselő-választási kampányokra fordított pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

NÉPSZAVAZÁS 2016.

Segédlet a sajtótermék által a 2016. évi népszavazást megelőző kampányidőszakban közzétett politikai hirdetések adatainak közléséhez

Árjegyzékek

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó


Tájékoztatók

Nyomtatott sajtó

Elektronikus sajtó

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

1973-2023 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.