Az autizmussal élők támogatásában élenjáró miskolci Szimbiózis Alapítvány korábban megkezdett két nagy jelentőségű fejlesztését adták át a mai napon: a Miskolc városában elhelyezkedő Szimbiózis Habilitációs Központban felavatták Magyarország első, fogyatékossággal élő személyek részére épített ún. Kitagoló házát, valamint az alapítvány Baráthegyi Majorságában átadták a „Gázszámlából munkabért!" szlogennel fémjelzett innovatív foglalkoztatási program egyik részeként megvalósuló brikett üzemet és hő-központot. Az eseményen részt vett Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára.

Az autizmussal élők támogatásában élenjáró miskolci Szimbiózis Alapítvány korábban megkezdett két nagy jelentőségű fejlesztését adták át a mai napon: a Miskolc városában elhelyezkedő Szimbiózis Habilitációs Központban felavatták Magyarország első, fogyatékossággal élő személyek részére épített ún. Kitagoló házát, valamint az alapítvány Baráthegyi Majorságában átadták a „Gázszámlából munkabért!" szlogennel fémjelzett innovatív foglalkoztatási program egyik részeként megvalósuló brikett üzemet és hő-központot. Az eseményen részt vett Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára.

 

A civil szektorban az innovatív megoldásokról (is) híres miskolci Szimbiózis Alapítványnál ezzel fontos beruházások fejeződtek be.

 

Hogyan lesz a gázszámlából munkabér?

Az alapítvány egyik legnagyobb jelentőségű beruházásaként idén áprilisban elindított Batyu-Téka, a Magyar Vidék Ajándéka elnevezésű program egyik részeként elkészült a Baráthegyi Majorságban (Miskolc, Ibolya utca 41.) található konyha és a szociális épület fűtését, illetve meleg víz ellátását kiszolgáló komplex hő-központ (napkollektoros rendszer + brikett-pellett kazán) beüzemelése és a hozzá kapcsolódó energiahordozót gyártó üzem. Az alternatív energia hasznosítása minimálisra csökkenti a főzőkonyha és a szociális intézmény gázfelhasználását, ugyanakkor a tüzelőanyag előállításával a meglévő asztalos műhely kiegészítéseként létrehozott brikett üzemben munkát adnak a lakóotthonban élő autizmussal élőknek és a környékbeli megváltozott munkaképességű személyeknek. A fa-brikett gyártásába a fogyatékossággal élők képességeikhez mérten aktívan be tudnak kapcsolódni, az energiafűz-telep gondozásától az ágdaráláson keresztül a késztermék előállításáig. A projekt tehát nem csupán fűtéskorszerűsítését jelent, hanem a gázszámla kiváltását biztosító alternatív energiahordozó előállítását biztosító foglalkoztatás révén: „Gázszámlából munkabért!"

 

Mérföldkő a hazai fogyatékosságügyi ellátásban

Habár a „Kitagoló – Ház" projekt egy 60 éves valamikori miskolci iskola (Miskolc, Forgács utca 18.) épületéből kialakított bentlakásos szociális intézmény zsúfoltságcsökkentését és infrastrukturális fejlesztését tűzte ki célul, a kezdeményezés nagy jelentőséggel bír a magyarországi fogyatékosságügy egésze számára.

A projekt kiemelkedő szakmai innovációs hozzáadott értékkel bír: a célcsoport (elsősorban értelmileg akadályozott és autizmussal élő fiatal felnőttek) ellátási feltételeinek és életminőségének javításán túl olyan önálló életviteli törekvések megvalósítását is lehetővé teszi, melyek eredményeként a fogyatékossággal élő ellátottak felkészülhetnek a támogatott lakhatási életformába történő kitagolódáshoz. Így újabb kliensek bevonása, ellátása és önmegvalósítási lehetőségének biztosítására nyílik lehetőség, azaz élesben kipróbálhatják, tesztelhetik az érintettek önállóságának tényleges voltát, és bizonyosságot nyerhetnek abban, hogy a támogatott lakhatás igénybevételére maradéktalanul fel vannak készülve.

A projekt szakmai hátterét a pályázó szervezet célcsoport fókuszú „Életpálya orientációs modellje" biztosítja. Jelen fejlesztéssel „a hiányzó láncszem" is a helyére kerül, és így komplex szolgáltatási paletta biztosítja az érintettek szükségletei szerinti adekvát támogatást.

 

 

 

A

B

C

D

 

elemek:

szintek:           

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, SEGÍTÉS

FOGLALKOZTATÁS

REHABILITÁCIÓ

TÁRSADALMI HATÁS

1.

 

Támogatott

 • Nappali intézmény (családban lakik)
 • Lakóotthon

(8-14 fős, segítők

 folyamatosan)

 • Terápiás – értékteremtő foglalkoztatás, (védett környezetben)
 • Alternatív kommunikáció a munkakörnyezetben
 • Szállítás biztosítása
 • Betanító képzések, kül. tréningek,
 • Terápiás foglalkozások
 • Szabadidős tevékenységek
 • Szülők visszasegítése a munkaerőpiacra
 • Önkéntesek bevonása
 • Piaci értelemben vett termelés, önfenntartás
 • Normalizáció

 

2.

 

Részben önálló

 • Tréninglakás

(3-4 fős kiscsoport,

de. munkahelyen,

du., hétvége 1 fő segítő)

 • Tranzit foglalkoztatás

(munka-környezeti asszisztencia)

 • Munkacsoportok

 

 • Szakmai képzések
 • Kompetenciafejlesztő tréningek
 • Útvonal betanítás
 • Mentorálás
 • Szociális gazdaság
 • Értékesítés, szolgál-tatások a többségi társadalomnak
 • Partneri kapcsolatok
 • Integráció

 

3.

 

Független

 • Önálló lakás egyedül, vagy társsal. Szükség esetén segítő heti néhány órában.
 • Nyílt munkaerőpiac (többségi munkahelyen)
 • Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás
 • Utókövetés
 • Sorstársklub
 • Önérdek érvényesítés
 • Participáció
 • Társadalomtudatos munkahelyek
 • Közvetlen szomszédi kapcsolatok
 • Inklúzió

Szimbiózis Életpálya – orientációs modell

 

A Szimbiózis Alapítvány elnöke, Jakubinyi László véleménye szerint „a társadalom rászoruló csoportjai közül a fogyatékossággal élők vannak akkor is a legnehezebb helyzetben, ha a beilleszkedésről van szó. A mai napon átadott kitagoló házunk több szempontból is egyedülálló hazánkban: egyrészt ez az első kitagoló ház nemcsak a fogyatékosságügyben, hanem azon belül az autizmus-ellátásban is. Másrészt az eszmeisége és funkciója szerint a teljes értékű élethez jelent ugródeszkát, ám úgy, hogy a változásra való felkészülés időszakában egyszerre biztosítja az önállóság megtapasztalását jelentő szabadságot (az utcáról saját kapu, udvar és külön bejáratú apartmanok) valamint a szükséges biztonsági hátteret egyaránt (bármikor átmehetnek és kérhetnek segítséget a lakóotthontól). A tranziens időszak megalapozása kiemelkedően fontos elsősorban az autizmussal élők esetében, melyet más hasonló jellegű magán- és állami kezdeményezések egyelőre még nem biztosítanak."