2022.szeptember.26. hétfő.

EuroAstra Internet magazin

Független válaszkeresők és oknyomozók írásai

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

4 perc olvasás
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><span class="inline inline-left"><a href="/node/41658"><img class="image image-preview" src="/files/images/magyar_telekom_logo.jpg" border="0" width="190" height="159" /></a></span>A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2014. április 11-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról.

magyar telekom logoA Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2014. április 11-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról.

magyar telekom logoA Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság") 2014. április 11-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2013. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóit, elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

A Közgyűlés megválasztotta a Társaság Állandó Könyvvizsgálóját, és jóváhagyta az Alapszabály módosítását, valamint a Társaságnak az új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködését.

 

A Közgyűlés 1 091 248 millió Ft mérlegfőösszeggel és 28 855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2013. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 933 229 millió Ft mérlegfőösszeggel és 32 133 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2013. évi egyedi Éves Beszámolóját is.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 32 132 931 180 Ft magyar számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Társaság már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Társaság felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

 

A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – értékelve az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2013. évi üzleti évre. A Közgyűlés módosította az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját.

 

A Közgyűlés a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2014. év vonatkozásában, a 2015. május 31. napjáig, illetve a 2014. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

 

A Közgyűlés az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggésben jóváhagyta az Alapszabály módosítását, valamint a Társaságnak az új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködését, továbbá a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét.

About Post Author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

1973-2022 WebshopCompany Ltd. Uk Copyright © All rights reserved. Powered by WebshopCompany Ltd.