A pásztorszívű emberek karácsonya címmel írt karácsonyi üzenetet Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

A pásztorszívű emberek karácsonya címmel írt karácsonyi üzenetet Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke.

Amikor az a csillag Betlehem fölött leereszkedett, mintha belehullott volna a történelem folyójába. A pásztorok között a csillag nagy csodálkozást keltett. Ahogy közeledett a föld felé, úgy szállt föl a pásztorok szívében a sejtés öröme. Megértették, hogy amit a nagyok elrontottak, azt csak a Gyermek állíthatja helyre. Ezentúl innen, ettől a ponttól, ettől a gyermeki felismeréstől számítanak mindent.

Vakon állunk világunk közeli és távoli jelenségei előtt. Ha körültekintenénk, s magunk fölé és önmagunkba néznénk, fölfedeznénk a gyermeki csodálkozás frissességét, amely a világot olyan üdévé és fiatallá varázsolja, amilyen a teremtés első napján volt.

Az angyal nagy örömről adott hírt. Isten immár köztünk van, és majdan, mint jó Pásztor, utánamegy a tévelygő juhoknak, felszabadítja az embereket, és örömet hoz mindenkinek. Mindenható ereje gyöngéd szeretetben mutatkozik meg, s az emberek szabadságát minden vonatkozásában tiszteletben tartja. Rábízza magát a történelem kiszámíthatatlan hullámaira, s attól sem retten vissza, hogy a jászolban és a kereszten teljes tehetetlenségben jelenjen meg.

Jézus tetteiben megjelent az Isten országa. Megjelent az igazság az eluralkodó hazugság ellenében, a szeretet és a szolgálat a kizsákmányoló hatalmi világban, és a javak megosztására való törekvés ott, ahol a kisajátító magántulajdon elve érvényesült.

Jézus új tettekre szólít fel mindenkit. Az elbukott emberhez fordul, aki vágyainak és kívánságainak alávetettje, aki a megtorlás szolgai törvényét követi, aki kegyetlen ítéletet mond mások felett.

Jézus a mindennapok egyszerű világában élő emberekhez szól. Azokhoz, akik politikai, gazdasági, társadalmi vezető szerepet töltenek be, de azokhoz is, akik a társadalom peremére szorulnak.

Isten tökéletes, s elvárja, hogy az ember is törekedjen a tökéletességre. Szeresse ellenségeit, a rosszat ne viszonozza gonosz tettekkel, inkább jót tegyen viszonzásul. Az Istennel való kiengesztelődés az emberek közötti békességhez is vezet, a férfi és nő közötti, az ember és a természet közötti, a népek és nemzetek közötti békességhez. Ez egyben felszólítás is, hogy a szétszóródott, az erőszak és a hazugság miatt meghasonlott nemzetek egyetlen családdá váljanak.

A betlehemi Gyermek a mi földünkre érkezett, aki szelíd volt és Istennek mondta magát. Karácsonykor a pásztorszívű emberek rácsodálkoznak a Gyermek jászolára, s felismerik: Isten született az emberek közé.

A csodálkozó pásztorok hitével, örömével kívánok áldott, szent karácsonyt.

Budapest, 2013 karácsonyán

Kozma Imre apostoli protonotárius,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

Magyar Máltai Szeretetszolgálat/Magyar Kurír