Egy héten keresztül innovatív terápiás programon vehetett részt 23 Williams szindrómával vagy más hasonló fogyatékossággal élő fiatal. Az egyhetes program keretében a fiatalok szakemberek segítségével többféle munkakörben is kipróbálhatták magukat: kertészkedés, erdőgazdálkodás, állatgondozás, kreatív tevékenységek, konyhai teendők stb. miközben önellátási képességeik fejlesztésére is nagy figyelmet fordítottak. A program fontos része volt a helybeli lakosokkal való közvetlen kapcsolat kialakítása, így ellátogattak cukrászdába, boltba, postára, de részt vettek városnapon, jártak piacon is, ahol a saját zsebpénzzel való gazdálkodást is gyakorolhatták.

Egy héten keresztül innovatív terápiás programon vehetett részt 23 Williams szindrómával vagy más hasonló fogyatékossággal élő fiatal. Az egyhetes program keretében a fiatalok szakemberek segítségével többféle munkakörben is kipróbálhatták magukat: kertészkedés, erdőgazdálkodás, állatgondozás, kreatív tevékenységek, konyhai teendők stb. miközben önellátási képességeik fejlesztésére is nagy figyelmet fordítottak. A program fontos része volt a helybeli lakosokkal való közvetlen kapcsolat kialakítása, így ellátogattak cukrászdába, boltba, postára, de részt vettek városnapon, jártak piacon is, ahol a saját zsebpénzzel való gazdálkodást is gyakorolhatták.

A program megszervezését a fogyatékkal élő személyek és családjaik halmozottan hátrányos helyzete indokolta. Különösen nagy problémát jelent az iskolából kikerülő, a munka világában elhelyezkedni nem tudó sérült fiatalok magas száma, akik számára – bár képesek lennének termelő, értékes munkára – nehéz, sok esetben lehetetlen speciális szükségleteiknek és igényeiknek megfelelő támogató környezetet találni.

Magyarország kormánya úgy tekint a fogyatékos emberekre, mint akik kisebb-nagyobb segítséget igényelnek ugyan, ám ha ezt megkapják, képesek a társadalom hasznos tagjaként a lehetőségekhez képest teljes életet élni.

Az Országgyűlés a múlt év tavaszán törvényt fogadott el a fogyatékosságügyi törvény módosításáról. Ennek értelmében a súlyos kromoszóma-rendellenességgel élők, így a Williams szindrómás betegek is súlyos fogyatékosnak minősülnek, ezáltal jogosulttá váltak fogyatékossági támogatás igénylésére, illetve más, a fogyatékossághoz kapcsolódó ellátásra és kedvezményre is. Így például utazási kedvezményt, közgyógyellátást, hozzátartozóik a fogyatékos gyermek után járó gyermeknevelési kedvezményeket vagy pótszabadságot vehetnek igénybe. Mindezeket figyelembe véve 600-800 személlyel bővült a fogyatékossági támogatásra jogosultak köre.

Magyarország az elmúlt időszakban számos intézkedést hozott a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának előmozdítása érdekében. Ezek közül kiemelendő, hogy a kormány átalakította a rokkantsági és rehabilitációs ellátások teljes rendszerét. Ezzel az volt a cél, hogy a fogyatékos emberek közül is mindazok, akik dolgozni akarnak, dolgozhassanak. Ezt a kormányzati törekvést jól szolgálta a most lezáruló projekt, melynek során a Williams szindrómás fiatalok is megismerkedhettek a munka világával, a hasznos munkavégzés örömével.

Magyarország kormánya felelősséget visel a fogyatékos emberekért. Ezt jól példázza, hogy hazánkban 1998 óta törvény rendelkezik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. Ezen túlmenően hazánk a világ országai közül elsőként ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt és a hozzá kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvet.