2017 nyarán az Isonzó Expressz újra útnak indul Ausztrián keresztül Szlovéniába és Olaszországba, az első világháborús frontok déli szakaszára, az Isonzó völgyébe. (lásd: http://euroastra.hu/node/111750) Az ötnapos utazás nagy sikerrel zárult 2016-ban is és ennek eredményeként 2017-ben is megismétlik, új programokkal, látnivalókkal bővítve.

2017 nyarán az Isonzó Expressz újra útnak indul Ausztrián keresztül Szlovéniába és Olaszországba, az első világháborús frontok déli szakaszára, az Isonzó völgyébe. (lásd: http://euroastra.hu/node/111750) Az ötnapos utazás nagy sikerrel zárult 2016-ban is és ennek eredményeként 2017-ben is megismétlik, új programokkal, látnivalókkal bővítve.


A történelmi különvonatot az Indóház Lapkiadó, a MÁV Nosztalgia Kft., a Budakeszi Kultúra Alapítvány, a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Nagy Háború Kutatásért Közhasznú Alapítvány összefogása hozta létre első alkalommal 2015-ben.

 

Az Isonzó Expressz történelmi emlékvonat tájékoztatóján Kelemen András, Elnöki főtanácsadó, Országgyűlés Hivatala az alábbiakkal emlékezett meg a „caporettói áttörés" 100. évfordulója alkalmából:

 

„Ha meg akarok felelni a kettős feladatnak, a sajtótájékoztató információs igényének és az ünnepi alkalomnak, amikor 100 évvel ezelőtt az életüket feláldozó elődeinkre emlékezünk, akkor mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik nem hagyják, hogy véráldozatot hozó őseink emléke feledésbe merüljön. Kövér László házelnök úr igen nagyra becsüli ezt a tevékenységet, ezért személyesen is be kíván kapcsolódni, valamint közcélú adománnyal kívánja biztosítani, hogy olyan Kárpát-medencei magyar családok tagjai is részt vegyenek az utazáson, akiknek felmenői az Isonzó völgyében harcoltak. Ezenkívül hasonló módon támogatja a kegyeleti látogatókat tájékoztató útikönyv megjelenését.

Házelnök Úr elkötelezettségét már 2011 májusában megtapasztalhattam, amikor hivatalos szlovéniai látogatása kapcsán elment az egykori frontvonalra, megtekintette a cerje-i kilátót, valamint átléptünk a szlovén-olasz határon, hogy tiszteletünket tegyük a Visintini faluban álló Magyar Kápolnánál is, amelyet még a nagy háború során kezdtek el építeni az elhunyt magyar hősök emlékének, akiknek a teste a Tomeintől (Tolmin) le az Adriáig húzódó isonzói csaták színterén maradt. Következő alkalommal, hogy Szlovéniában járt, házelnökünk 2016 tavaszán a szlovén házelnökkel találkozva megállapodott az Isonzó-front emlékeit látványosan és szakszerűen karbantartó szlovén Pot Miru, vagyis Béke Ösvénye nevű állami alapítású alapítvány által kiadott szlovén nyelvű, az Isonzó front emlékeit, látnivalóit bemutató útikönyv közös szlovén-magyar kiadásáról. Itt ki kell emelnem, hogy ennek a magyar változata nem csupán fordítás, hanem több magyar vonatkozással kibővített, átdolgozott szöveg. Kiegészült a magyar szempontból fontos helyszínek, események, hőstettek, történetek ismertetésével, illetve fotók cseréjével.

A gyakori magas szintű kétoldalú találkozók mellett ez a könyv is mutatja, milyen jók a szlovén-magyar kapcsolatok. Ennek látható jelei közé tartozik államközi szinten az, hogy a magas szintű kétoldalú találkozásokon túl 2016 őszén még közös kormányülés is volt Ljubljanában. S ide sorolom a két nagykövetség segítségét minden kapcsolatépítésbe.

Ám nemcsak állami szinten történt meg ez az egymásra hangolódás. Lényeges vonatkozása ennek a magyar-szlovén történelmi emlékek közös ápolása, amely messze túlnő a kormányzati törekvéseken és a civil szféra építő erejét mutatja meg.

Csak néhány elemét említeném meg most, pl. hogy

– szlovén és magyar civil szervezetek együttműködésével sikerült felújítani Rostás Pál huszár sírját és emlékművét, szobrát, aki a napóleoni háborúkban 1813-ban esett el.

– A magyar királyi nagyváradi 4. honvéd gyalogezred karsztkövekből épített 4. emlék-gúláját szintén szlovén és magyar civil szervezetek összefogásával újították és avatták fel közös ünnepség keretében a Monte San Gabriel- (Skabrijel-) hegyen.

– Több, számunkra fontos temetőben magyar kezdeményezésre sikerült magyar nyelvű emléktáblát, tájékoztató táblát elhelyezni, emlékműveket felújítani, az oda vezető utakon tájékoztató közlekedési táblákat elhelyezni.

– Magyarországi, valamint szlovén és muravidéki magyar együttműködéssel elkészült az Isonzó-front turista térképének magyar változata és a Pot Miru alapítvány honlapjának magyar fordítása.

Ilyen háttérből emelkedik ki a mai sajtótájékoztató témája.

És ide tartozik az I. világháborús megemlékezések kiemelkedő kezdeményezése: a 2017. július 16-20. között harmadik alkalommal, ezúttal a „caporettói áttörés" 100. évfordulóján útjára induló „Isonzó Expressz" történelmi különvonat.

És itt egy percre álljunk meg, s gondoljunk arra, hogy nemzetünk emberben és anyagban milyen mérhetetlen áldozatot hozott ebben az életre-halálra szóló küzdelemben. Majdnem minden magyar családot köthet valamilyen szál hozzá.  A tizenkét csatában éveken át, gyakran naponta többször megújuló támadások közepette, a sok helyt alpinistákat kihívó hegyek között, modern műszaki eszközök bevetésével, orkánszerű pergőtűzzel indítva folyt a gyakran véres kézitusába torkolló harc. Már az első csatában két hét alatt 86 (!) támadást vertek vissza az Monarchia határterületét a túlerővel szemben védő erők; s ez a harc 1915-től a háború végéig, évekig tartott…

Erre az iszonyú próbatételre emlékezve hozta létre a különvonatot 2015-ben a MÁV Nosztalgia Kft, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, az Indóház folyóirat, a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány. Az Isonzó Expressz eddigi útjain kialakult az a hagyomány, hogy egy magyar szempontból különösen jelentős szlovéniai katonatemetőben a résztvevők egy közös szlovén-magyar megemlékezést tartanak katonai tiszteletadással, egyházi szertartással. Ezen részt vesznek az Isonzó Expressz utasai, a szlovén Védelmi Minisztérium és a haderő képviselői és az ünnepség szervezői meghívják az Isonzó-front emlékeit karbantartó szlovén szervezetek képviselőit, a szlovén Centenáriumi Bizottság vezetőit, a temetőket  felügyelő minisztérium, az örökségvédelmi hivatal képviselőit, magyar ügyekben aktív szlovén polgárokat, a szlovén függetlenségi háború veteránjait és természetesen a magyar és a szlovén média képviselőit.       

A mostani emlékút fővédnöki tisztét a magyar és a szlovén házelnök (Dr. Kövér László és Dr. Milan Brglez, a szlovén Nemzetgyűlés elnöke) elfogadta, és július 16-án felszállnak a nosztalgia-vonatra a szlovén határon, Jesenicén hogy egymással és az emléktúrán résztvevőkkel, közöttük diákokkal találkozzanak, és – a vonat-utat megszakítva -részt vegyenek a Modrejce-i temetőben az aznapi megemlékezésen.

Hölgyeim és Uraim!

Az I. világháború százéves évfordulói jelentős események és azon kell dolgoznunk, hogy a térség népei átérezzék azt, amit József Attila olyan pontosan fogalmazott meg, hogy „A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés". A mai magyar közgondolkodásnak valódi kihívást jelentenek az előttünk álló esztendők: 2018-tól 2020-ig, mikor nekünk százéves tragédiánkat kell feldolgoznunk. Ebben a folyamatban az Isonzó fronton szép példamutatás folyt és folyik. Már a háború lezajlása után a volt ellenség részéről a Monte San Michele magaslatán felállított olasz emlékmű azt hirdeti, hogy a két fél katonái hősökként testvérekké lettek a harcban.

Isten nyugosztalja őket, életáldozatuk pedig adjon nekünk erőt egy békés világ építéséhez!"

(Kelemen András)

 

Az Isonzó Expresszen utazó és a vonaton, illetve az egyes helyszíneken szakmai előadásokat tartó történészek:

Pintér Tamás
Történész-levéltáros, a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza, az első világháború magyar hadszíntereinek kutatója. Fő kutatási területe az olasz front és a háború emlékezetének története. A témához kapcsolódó kiadványok és publikációk szerkesztője, illetve szerzője. A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Rózsafi János
Helytörténész, hadszíntérkutató, az első világháború magyar hadszíntereinek kutatója, a fő kutatási területe a 20. honvéd hadosztály harcainak története. A témához kapcsolódó publikációk szerzője. A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának tagja.

Dr. Stencinger Norbert
Történész, a hadtudomány PhD fokozatosa, az első világháború magyar hadszíntereinek kutatója, fő kutatási területe a Doberdó és a tábori lelkészet története. A témához kapcsolódó publikációk szerzője. A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány kuratóriumának a tagja.

Dr. Négyesi Lajos
Hadtörténész, hadtudomány PhD fokozatosa, nyugállományú alezredes, egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója, a középkori magyar és egyetemes hadművészeti, valamint csata- és hadszíntérkutatással foglalkozó kiadványok és publikációk szerzője.

A vonaton ISEX fedélzcti magazin és élőszavas hangosítás segítségével történik az utazással kapcsolatos tudnivalókról a tájékoztatás.

A vonatút során az Orfeum kocsiban Csík János és barátai muzsikálnak.
Szívet-lelket melengető zenei élmény és zenei kalandozás az első világháborús katonadalok felelevenítésével, neves zenészegyéniségek sajátos előadásában.
Csík János, a Kossuth-díjas Csík zenekar alapítója, vezetője, népzenész ezúttal egy kifejezetten az Isonzó Expresszre összehívott zenekari formációval áll a közönsége elé.
Csík János magával ragadó személyisége, Balogh Kálmán virtuóz cimbalomjátéka, Kacsó Hanga Borbála fiatal népdalénekes minden hallgatóját megigéző hangja és a hangszereik virtuóz mestereiként játszó zenésztársaik jelentik a garanciát egy utazás közbeni csodás zenei együttlétre.

 

2017. július 16-20.

Isonzó Expressz

 

http://www.isonzoexpressz.hu

http://www.mavnosztalgia.hu/hu/programs/show/860

https://hu-hu.facebook.com/isonzoexpressz

 

Lantai József

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük