2011. májusában adott tájékoztatást az ACE Telecom vezetése a vállalatnál folyó fejlesztésekről, különös tekintettel a mikrohullámú hálózatok fejlődési tendenciáira. 

2011. májusában adott tájékoztatást az ACE Telecom vezetése a vállalatnál folyó fejlesztésekről, különös tekintettel a mikrohullámú hálózatok fejlődési tendenciáira. 

Farmosi Attila  és  Strelisky Ádám  az ACE Telecom ügyvezetői szóltak

– az internetes hálózatok fejlődésében megfigyelhető irányzatokról,

– a mikrohullámú hálózatok sajátosságairól,

– a vezetékes és mikrohullámú hálózat működési sajátosságainak egybevetéséről,

– a nagysávszélességű mikrohullámú megoldások vezetékes vonalat helyettesítő alkalmazásáról,

– a mikrohullámú hálózati üzem frekvencia-kiosztási kérdéseiről, a korlátozott, ill. szabadon felhasználható sávokról

az NMHH frekvenciaszabályozásának tükrében.

 

Az ACE Telecomnál  egyetértenek azzal a véleménnyel, hogy a jövőben szükség lesz a jelenleginél magasabb, 60-80 GHz-es  frekvenciasávok megnyitására is,  mivel az üzleti kommunikáció változásával, a digitális eszközök használatával fokozatosan nő a vállalatok sávszélesség igénye, ma már nem ritka a  100 megabites bérelt vonali internet igénye. A rendelkezésre állás alapkövetelménnyé vált, nélkülözhetetlen tehát a megbízható, folyamatos, kiváló minőségű és sávszélességű internet kapcsolat, mely az informatikai folyamatokat működteti. A folyamatos működésű cégeknél másodlagos, vagy harmadlagos kapcsolat is bevett gyakorlatot jelent.

 

A sávszélesség növelésének igénye mellett, a szolgáltatás árának csökkentését is elvárják a cégek. A kétfajta igény egyidejű kielégítését a legtöbb piaci szereplő a kapcsolat minőségének rovására képes csak biztosítani.  Az ACE Telecom, meghatározó súlyú hazai internet szolgáltatóként a korrekt szolgáltatás biztosítását, a piaci igények kielégítését a mikrohullámú megoldások kiterjesztésében látja.

 

A hazai helyzet: A legtöbb vállalatra jellemző, hogy kiegyensúlyozott és stabil internet kapcsolatot csak vezetékes megoldásban  tud elképzelni, ezt sugallja meglévő fizikai infrastruktúrája.  A tévhitekkel szemben azonban,  a  „láthatatlan" mikrohullámú hálózattal stabil, nagy sávszélességű internet kapcsolat hozható létre.

 

Mi is van emögött? Farmosi Attila  ügyvezető a lényeget kiemelve emlékeztetett, a vállalati megoldásoknál szokásosan alkalmazott  bérelt vonal nem jelenti a szó szoros értelemben véve egy kábel kizárólagos használatát.  A bérelt vonalra jellemző az internetkapcsolat magas szintű rendelkezésre állása, amit kábelen és mikrohullámon egyaránt létre lehet hozni.  A kizárólagos használat, az erős műszaki támogatás és a maximálisan védett összeköttetés mindkét változatnál adott,  de a mikrohullámú megoldás, az alkalmazott technológiából adódóan rugalmasabb és olcsóbb mint az a vezetékes (ADSL, VDSL, stb.), amely 25 megabit/sec-nál följebb nem képes jutni, amellett aszimmetrikus összeköttetést ad. Ez pedig a megnövekedett feltöltési igényekre nem megfelelő.

 

Egyes kábeltévés hálózatok új technológiái  120 megabit/sec-os letöltést biztosítanak (EURODOCSIS 3), ami szintén aszimmetrikus szolgáltatás.  Ezen hálózatok előnyeit elsősorban a lakosság élvezheti, kevésbé a vállalatok. A legnagyobb sávszélesség-kapacitást ma az optikai hálózatok jelentik; 1 gigabit-es, 10 gigabit-es és más technológiák is. Továbbfejlesztésük ma is tart, az optikai hálózatok nagy felfutásban vannak, az ACE Telecom Kft is fejleszti ezirányú gerinchálózatát, ill. a nagyobb sávszélesség-igényű ügyfeleket közvetlenül evvel a technológiával csatlakoztatja.

 

A helyhez kötött vezeték nélküli hálózatok mikrohullámú berendezésekkel kapcsolódnak a szolgáltatásokhoz-szolgáltatókhoz.  A mikrohullámú összeköttetés nagyon gyorsan létrehozható,  telepítése nem függ semmilyen meglévő infrastruktúrától.  A mikrohullámú kapcsolat akár  366 Mbps  sávszélességet is biztosíthat, s szimmetrikus adatátvitelre is alkalmas. Újabb technológiákkal ennél nagyobb sávszélesség is elérhető. A mobil internet 3G,  7 megabit/sec-os  letöltési sebességet ér el.  (A 4G számunkra még nem érhető el…)

 

Az ügyfelek kiegyensúlyozott, megbízható internet-szolgáltatást várnak, ezt a bérelt vonal biztosítja. A fogalom a fizikai réz-érpár kibérlésének idejéből származik, ma már ez alatt egyfajta minőségi sztenderdet értünk;  internet szolgáltatás,  pont-pont,  pont-multipont összeköttetések.  Jellemző alkalmazása;  cégek telephelyeinek összeköttetése hang, adat, videokonferencia, zárt magánhálózatok üzemeltetése. Nemzetközi cégek bérelnek különböző országokban lévő telepeik összekötésére ilyet, ill. alkalmi megoldások;  rendezvények, fesztiválok.

 

A bérelt vonal jellemző paraméterei, sávszélesség-garancia;  az összeköttetést nyújtó cégek kezeskednek a megfelelő és stabil frekvencia-sávról, s itt nem alkalmazzák az  overbooking technológiát, azaz a sávszélesség többszörös eladását, amely  ADSL és egyéb szolgáltatásoknál is ismert megoldás, időbeli rendelkezésre-állás;  ez a paraméter rögzíti az éves szinten meghatározott „hadra-foghatóságot", az ACE Telecom általában  99,5 %-os  értéket biztosít, ami még tovább is javítható, hibajavítás;  a folyamatos emberi készenlét szintje, ami a végpontok célszoftverekkel való folyamatos monitorozását jelenti a hálózat-felügyeleti központban, ill. gond esetén a megfelelő technikai segítség készenlétben állását, az ACE Telecom vállalja, hogy 4 órán belül megkezdi a hibaelhárítást, összeköttetés különböző megoldásokban;  optikai vonalon, műholdas kapcsolattal (szerencsejáték-irodák, benzinkutak) és a mikrohullámú kapcsolat,

 

A mikrohullám jellegzetességei

 

Az elektromágneses hullámok egy meghatározott tartománya, szokásos besorolása: 300 MHz-től  300 GHz-ig terjed. Három sávra osztják;  jelen ismertetés a középső és a felső sávtartomány alkalmazásairól szól. 

 

A frekvenciák használatát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozza meg, jelenleg az intézmény jogelődje, az IHM 35/2004. (XII. 28.) sz. rendelete érvényes, az EU szabályozási rendjének megfeleltetve.

 

Az egyes országok szabályozási paraméterei eltérhetnek, az uniós szabályokat a helyi viszonyokra illesztik.

 

Megkülönböztetnek un. szabad és fizetős frekvenciákat. Szabad frekvencia pl. a 2,4 GHz-es (WiFi) és az  5 GHz-es tartomány,  minél magasabb az adott frekvencia, annál nagyobb sávszélesség kialakítására nyújt lehetőséget.13 GHz-től  38 GHz-ig  terjed az a tartomány (néhány kizárt rész-tartománnyal), amelyet bérelt szolgáltatásokra tartanak fenn.  Az EU direktíváknak megfelelően, az NMHH  a  24 GHz-es sávot megnyitotta a szabad felhasználás előtt.  Fennáll a lehetősége, hogy hasonló szabad tartomány nyílik a 12 GHz-es sávban is. Léteznek olyan frekvenciák, amelyek más országokban használatosak, de a hazai szabad használat számára nem engedélyezettek, pl. a 10,5 GHz-es tartomány,  amely nálunk más alkalmazásokra foglalt.

 

A fizetős frekvenciák, egy bizonyos földrajzi szakaszra terjedően,  bejegyzett tervező cégeken át vehetők igénybe, Amelyek ezt a frekvenciát ideiglenesen lefoglalják, éves bérleti díj ellenében. A díj mértéke függ a frekvenciától, a szakasz városi- vagy vidéki elhelyezkedésétől. A tervező cégek az adott szakasz adottságait figyelembe véve, adatbázisból választják meg az összeköttetés paramétereit, mint az antenna mérete, csillapítás, stb.  Telepítik az eszközt, méréssel ellenőrzik az elektromos mutatóit, majd benyújtják a frekvencia foglalásra a véglegesítési igényt. Elfogadás esetén ez a foglalási adatsor bekerül a hatóság adatbázisába.

 

A mikrohullámú hálózat továbbító állomásai közötti távolság függ pl. a frekvenciától, az adóteljesítménytől, az alkalmazott parabolatükör méretétől, stb.  Alkalmazási példa;  24 GHz-es működés esetén, 90 cm átmérőjű antennával,  kb. 6,5 km-t  lehet áthidalni,  12 GHz- esetén ez a táv kb. 8-9 km.  Ilyen eszközök engedélyeztetése zajlik jelenleg az ACE Telecom számára az NMHH-nál.   18 GHz-es eszközök bevetésekor nagyobb kimenő teljesítményt alkalmaznak, itt a legnagyobb távolság  33 km. 

 

A gyártócégek fejlesztése a nagyobb frekvenciák felé halad, ennek minden technológiai vonzatával.   A sávszélesség-igény kiszolgálására egyre újabb frekvenciákat kell megnyitni.  A 60-70-80 GHz-es tartományokkal, mivel 2004-ben még nem léteztek erre eszközök, a korabeli IHM rendelet még nem foglalkozott.  Az elmúlt másfél-két évben megjelentek, kiállításon szerepelt már 70 GHz-en működő eszköz. Itt igen nagy csatorna-frekvencia blokkokat foglalnak le, s gigabites sebességet lehet ezekkel az eszközökkel elérni. A terjedési megfontolások nagy súllyal esnek a latba, egy kb. 40 cm átmérőjű parabolával a gyártó 2,5 km áthidalását kínálja. Ezek a megoldások csak városi környezetben ajánlottak, viszont nagyon nagy sávszélességet biztosítanak.  Vannak kisebb, 450 megabites eszközök is,  az EU ajánlás javasolja a 60 és 80 GHz-es frekvencia tartományt,  szabad felhasználásúként. A nagyon nagy frekvenciájú elektromágneses sugár irányszöge nagyon szűk,  1-1,5 fok, minimális szóródással.  

 

Az NMHH  felügyeli a megállapodásra érvényes zavartatás-mentességet, amennyiben zavarok mutatkoznak, akkor konkrét intézkedéssel lép fel ellene, mint jogalkalmazó.

A szabadon felhasználható frekvenciák esetében az NMHH-nak nincsen szabályozási kötelezettsége, zavarok itt előfordulhatnak, különös tekintettel a 2,4 GHz-es WiFI sáv telítettségére. A zavarok időbeli eredője a távközlési cégek, főként a mobiltelefon szolgáltatók nagyobb arányú bázisállomás fejlesztésétől számítható, ezeket az állomásokat ugyanis mikrohullámú összeköttetéssel látják el. Ezen frekvenciák használati gyakorisága ezidőtől mutat növekedést.  Az ACE Telecomnak van ugyan a  2,4 HGz-es sávon működő hot-spot szolgáltatása, a WiFizone,  de erre a frekvenciára kiépítést ügyfeleknél a cég nem vállal.

 

Az IHM rendelet meghatároz elsődleges, másodlagos és harmadlagos felhasználási területeket. A rendelkezések betartását az NMHH  ellenőrzi.

Az  ACE Telecom jelenleg a 2,4 – 38 GHz tartományokat használja, amelyek között megtalálhatók szabad és fizetős frekvenciák is. Ezen tartományon belül, akár 366 Mbps szimmetrikus sávszélesség is létrehozható. A sávszélesség- igények folyamatos növekedésével azonban a jövőt a magasabb frekvenciák,  pl.  a 60-80 GHz közötti tartomány megnyitásában látják.

 

Farmosi Attila  a technika és technológia gyakorlatáról szólt. A mikrohullámú hálózat jellemzője, hogy kisméretű cellákkal és rövid rádiós (mikrohullámú) szakaszokkal dolgozik.

Mikrohullámú kapcsolat felépítéséhez elengedhetetlen az optikai (a szabad szemmel való) egyenes irányú rálátás.

 

Minél magasabb frekvenciatartományban sugározzuk ezeket az elektromágneses hullámokat, annál kisebb az egyenes vonalú terjedéstől való eltérés,  szóródás.Mikrohullámú hálózattal szimmetrikus, nagy sávszélességű szolgáltatások hozhatók létre. A hálózat rugalmas, nincs helyhez kötve, nincs szükség meglévő kábelhálózatra, vagy hosszú kábelek lefektetésére,  akár alkalmi internet-igények is kielégíthetők vele. Valósidejű alkalmazások; internet telefon, VoIP, videokonferencia, stb. létesítésre ugyanúgy alkalmas, mint az optikai hálózatok.  A mikrohullámú hálózatok működését az időjárás csak különlegesen kedvezőtlen esetekben befolyásolja.

 

A hálózat tervezésekor és kivitelezésekor mindenesetre ezt is figyelembe kell venni. A hálózat működtetéséhez az NMHH megszabja a legnagyobb megengedhető adóteljesítmény értékét (mW, dB, vagy EIRP (hatásos kisugárzott teljesítmény)).  Az EIRP értéket az adóteljesítmény és az antennanyereség szorzataként értelmezzük. Ennek tehát korlátai vannak, nem használhatunk bármilyen nagyra választott antennát vagy adóteljesítményt. Ebből adódik az áthidalható legnagyobb távolság.

 

A jóminőségű mikrohullámú hálózat működtetéséhez komoly technológiai feltételeknek kell megfelelniük a  szolgáltatóknak.  A hálózat alapját elsődlegesen a minőségi eszközpark jelenti, megfelelő tartalékolással.

 

Fontos szempont, hogy a jeladó berendezés és a kapcsolat létesítésének helye között minél kisebb legyen a földrajzi távolság.  Az említett kisméretű cellaszerkezettel, rövid rádiós szakaszokkal egyenletes és stabil kapcsolat hozható létre.  A bázisállomás a sugárzási körzet ellátását szolgáló műszaki eszközöket tartalmazza, valamely kiemelkedő tereptárgyra telepítve, innen történik a sugárzás, cella alatt a bázisállomás körül kiépített szolgáltató környezetet értjük.  Egy cella átmérője szélessávú szolgáltatásoknál kb. 2-4 km, bérelt vonali szolgáltatásoknál 8 km.  A cellákat olyan sűrűn kell telepíteni, hogy optikai rálátással minden ügyfél biztonságosan elérhető legyen.

 

A bázisállomások a gerinchálózatra csatlakoznak, mégpedig lehetőleg optikai kábellel, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor bérelt frekvenciás, nagy sávszélességű „betáppal". Az ügyfél először a bázisra csatlakozik, onnan kerül tovább az internethez. A mikrohullámú hálózat optimális beállításához a bázisállomásokat úgy kell összehangolni, hogy azok ne zavarják egymás frekvenciáját.  A megbízható kapcsolat fenntartásához, a műszaki feltételek biztosítása mellett, beletartozik a megfelelő szakember-gárda állandó rendelkezésre állása is. A berendezések üzemképességét  éjjel-nappal működő hálózatmonitorozó rendszer figyeli.  Hiba esetén a 24 órás ügyfélszolgálat 4 órán belül képes a javítást elvvégezni.

 

Az ACE az ügyfélkiszolgálás két kategóriáját állította fel; 

-közepes:  50 Mbit-ig, bérelt vonal esetén 8-10-20 Mbit

-különleges (extrém):   50-100 Mbit, vagy ennél nagyobb

50 Mbit-ig az ACE a szabad frekvenciás, 5 GHz-es sávban történik a kiszolgálás,  nagyobb sávszélesség-igény esetén a fizetős frekvenciába tartozó, vagy magasabb frekvencia-tartományban működő, szintén szabad tartományban működő 24 GHz-es rendszereket használja.  Ezek a termékek komoly szolgáltatók érdeklődésére tarthatnak számot, olyanokéra, akik hasonló szolgáltatókkal egyeztetik frekvencia-igényeiket, így zavartatásra kisebb lesz az esély.

 

Lakossági szolgáltatást tekintve, a 10 megabites felső határ az, amit elfogadható áron, csomagban nyújt a cég. (Hat ezer Ft fölött gazdaságos egy szolgáltatónak ez a megoldás.)

Vác, Rétság térségében az ACE ebben a szegmensben érzi előnyben magát, Budapesten pedig a vállalati szegmensben. Lakossági nagyszolgáltatók ellátása komoly részét képezi a cég üzletének, ebben továbbadó partnere az ACE-nek a UPC, az Enternet, Interware.  Az Invitel csak egyetlen ponton…

 

Az ACE nagy hangsúlyt helyez a gondos tervezésre, a megbízások teljesítése minden esetben helyszíni felméréssel (szemlével) kezdődik, megvizsgálják a rálátási viszonyokat, energia-ellátási lehetőségeket, földelést, villámhárítást, stb.  A cég a lehető legnagyobb gondosságra és biztonságra törekszik a tervek készítésekor.

 

A telepítendő berendezések beszerzésekor az ACE a litván gyártású készülékek mellett tette le voksát.

 

A hátteret a gyártó, a  SAF Technika  számára a korábbi szovjet haditechnikai fejlesztőbázis adja, ezt fejlesztették ott tovább, s ma már a világ élvonalába tartoznak, elfogadható árakkal.  

 

Az  ACE Telecom Budapesten összesen 102 bázisállomással biztosítja a lefedettséget, amelyet 116 km hosszúságú optikai gerinchálózat támogat.  31 darab optikával,  127 darab mikrohullámon bekötött bázisállomásuk  üzemel.  Efölött működik a hálózat-menedzsment, a tartalékolás és az ügyfélszolgálat. Redundáns router-rendszer csatolja a céget a különböző hálózatokhoz;  belföldi hálózatokhoz a BIX-en át,  nemzetközi hálózatokhoz két szolgáltatón keresztül, két-két routerrel.  A kiszolgáló rendszer gyűrűs kiépítésű, a kimaradások kivédésére.

 

Egy ADSL becsatolás szolgálja a backup-ot, a rendszer esetleges teljes kiesése esetére a cégtől teljesen független rendszer, egy másik hálózat lép be, így biztosítva a kimaradásmentes átmeneti szolgáltatást. Műszakilag; egy speciális router egyik fele" az ACE-nél, a másik az ügyfélnél van telepítve, melyek párban működnek, ezért egynek tekinthetők, a rajtuk átmenő fő adatirány az ACE adatfolyama,  a másik ág az ADSL hálózaton keresztül kapcsolódik, állandó ellenőrzés alatt.

 

Kimaradás esetén átkapcsolás történik olyan gyorsan, hogy még egy VoIP beszédkapcsolat sem érzékeli a váltást. A 99,5%-os rendelkezésre állás ezzel még magasabb szintre emelhető.

A cég fejlesztési terveiben szerepel a lefedettségi terület további kiterjesztése, 30-40 km-es koncentrikus körökben gondolkodva Budapesti kiindulással. Jelenleg északi irányban Rétság és környéke, délfelé Szigetszentmiklós, Gödöllő, ill. Zsámbék, Sóskút felé terjeszkednek. 

Idén tervezik a váci irodához hasonló megnyitását Budaörsön, amely Budaörs, Törökbálint, Biatorbágy, Sóskút, Zsámbék ügyfélforgalmát intézi.

 

 

http://www.cableeurope.eu/index.php?page=eurodocsis

http://en.wikipedia.org/wiki/3G

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/informatika/kisokos_3g.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/4G

http://viewer.zmags.com/publication/c5b6a9fd#/c5b6a9fd/32

http://www.wifizone.hu/

http://en.wikipedia.org/wiki/SAF_Tehnika

https://www.saftehnika.com/company/about-us

 

http://www.google.com/books?hl=hu&lr=&id=-kiH5WZy88UC&oi=fnd&pg=PA1&dq=roll+of+urban+dust+end+durt+in+efficiency+of+microwave+connection&ots=XXwGCtBStr&sig=Nj2ytxjCitFUSStquC8IjE_x4YY#v=onepage&q&f=false

 

 

www.acetelecom.hu/

 

 

 

Harmat Lajos

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük