Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága 2013. április 8-án megtárgyalta az Állami Számvevőszék két pártellenőrzésről szóló jelentését. Az ülésen az ÁSZ részéről Dr. Elek János főigazgató és Horváth Balázs felügyeleti vezető vettek részt, utóbbi prezentáció keretében tájékoztatta a bizottság tagjait. Az ÁSZ képviselői hangsúlyozták: A számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai mindinkább igazolják a hatályos törvényi előírások megújításának szükségességét, időszerűségét.

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága 2013. április 8-án megtárgyalta az Állami Számvevőszék két pártellenőrzésről szóló jelentését. Az ülésen az ÁSZ részéről Dr. Elek János főigazgató és Horváth Balázs felügyeleti vezető vettek részt, utóbbi prezentáció keretében tájékoztatta a bizottság tagjait. Az ÁSZ képviselői hangsúlyozták: A számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai mindinkább igazolják a hatályos törvényi előírások megújításának szükségességét, időszerűségét.

Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés bizottságának ülésén a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről, valamint a rendszeres állami támogatásban nem részesülő egyes pártok utóellenőrzéséről szóló jelentés került napirendre. 

A bizottsági ülésen az Állami Számvevőszék részéről Dr. Elek János, főigazgató és Horváth Balázs, felügyeleti vezető vettek részt. A felügyeleti vezető a napirendi ponthoz kapcsolódva „Törvényességi anomáliák a parlamenten kívüli pártoknál" címmel prezentáció keretében tájékoztatta a bizottság tagjait.

 

Dr. Elek János bevezetőjében hangsúlyozta: Az Állami Számvevőszék kétévenkénti rendszerességgel ellenőrzi az állami támogatásban részesült pártokat, valamint utóellenőrzések keretében értékeli a korábbi ellenőrzések során megfogalmazott felhívások teljesítését. Ennek megfelelően került sor a napirenden szereplő, három pártot érintő ellenőrzésekre – mutatott rá a főigazgató.

 

Az Állami Számvevőszék több mint egy évtizede jelzi a pártok számviteli és beszámolási rendszerét érintő ellentmondásokat, amelyek a párttörvény és a számviteli törvény között fennállnak – kezdte előadását Horváth Balázs. Az ÁSZ felügyeleti vezetője hozzátette: A pártok törvény által előírt éves pénzügyi beszámolója nem biztosítja a gazdálkodás átláthatóságát, összehasonlíthatóságát és értékelhetőségét, mivel a párttörvény előírása nincs figyelemmel a számviteli törvény egységes követelményére.

 

A napirendhez kapcsolódóan a felügyeleti vezető kihangsúlyozta, hogy az ellenőrzött pártoknál az ÁSZ törvénysértő mulasztásként állapította meg az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítésének és közzétételének hiányát, továbbá a megjelentetett beszámoló lényeges hiba miatt nem felelt meg a megbízhatóság és valódiság követelményének.

 

A parlamenten kívüli, rendszeres költségvetési támogatásra nem jogosult pártok tiltott bevétele nem büntethető – hangsúlyozta Horváth Balázs. Az ÁSZ által feltárt, a párttörvény által nem engedélyezett bevétel központi költségvetési befizetésének előírása mellett nincs mód azon szankció alkalmazására, hogy azonos összeggel az állami támogatás is csökkentésre kerüljön.

 

A 2007. évi vagyontörvény az akkori parlamenti pártoknak több százmillió forint kedvezményes hitelt biztosított állami ingatlanok vásárlására. Az állami támogatást részben vagy egészben elveszítő pártok a törlesztési kötelezettséget elmulasztva kezelhetetlen mértékű adósságot halmoztak fel – figyelmeztetett az ÁSZ felügyeleti vezetője. Ezzel kapcsolatban az ÁSZ az állami vagyon veszélyeztetettségét állapította meg, a vagyonvédelem és -megőrzés törvényi garanciái ugyanis nem szabályozottak.

 

Az ÁSZ a felhalmozott tartozás rendezésének bizonytalansága mellett megállapította, hogy sem a párttörvényben, sem a vagyontörvényben nincs szabályozott garancia a fizetésképtelenség rendezésére – mutatott rá Horváth Balázs. Mint mondta: A parlamenten kívülre került pártok bevételeinek csökkenése, hiteltörlesztési kötelezettsége következtében az adósságállomány az éves bevétel többszörösére, milliárdos nagyságrendre halmozódott.

 

A feltárt törvényességi anomáliák orvoslására az Állami Számvevőszék a következő javaslatokat fogalmazta meg. A párttörvény a számviteli törvénnyel összhangban követelje meg a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő tájékoztató elkészítését, közzétételét. A beszámoló megbízható és valós összeállítása érdekében – gazdálkodási értékhatárhoz kötötten – legyen előírás a kötelező könyvvizsgálatra és a könyvelő képesítésére vonatkozóan. Az ÁSZ kezdeményezhesse az ügyészség felé a beszámoló közzétételét elmulasztó, szabályszerű megjelentetését fél éven belül nem pótló párt megszüntetését. A rendszeres állami támogatásban nem részesülő pártok a tiltott bevétel költségvetési befizetését kétszeres összeggel legyenek kötelesek teljesíteni saját forrásaik terhére – ismertette az ÁSZ javaslatait Horváth Balázs.

 

A számvevőszéki ellenőrzések tapasztalatai mindinkább igazolják a hatályos törvényi előírások megújításának szükségességét, időszerűségét. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel támogatja az Országgyűlést és a Kormányt a párttörvény megújításában.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük